P. 1
Don Xin Chuyen Dang Chinh Thucx

Don Xin Chuyen Dang Chinh Thucx

|Views: 13,606|Likes:
Được xuất bản bởihoatuyet_2525

More info:

Published by: hoatuyet_2525 on Sep 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Kính gửi : - Đảng Ủy Trường Đại Học Kinh Tế - Chi Bộ Khoa Kế Toán Tài Chính Tôi tên là Sinh ngày Nơi sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệp : Ngô Thị Ngọc Ánh : 25-01-1991 : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thuỷ Dương, Hương THuỷ, TP Huế : Kinh. : Không. :Sinh viên lớp K43A Kế Toán, trường ĐH Kinh Tế Huế

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26-3-2006 tại trường Trung học Cơ Sở Mỹ Châu,Lộc Hà, Hà Tĩnh Qua việc nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, qua 12 tháng thử thách trong Đảng, dưới sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi nhận thấy: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu duy nhất luôn trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa Quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ do cấp trên giao. phục tùng một cách tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. rèn luyện. với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. phê bình và tự phê bình. năng lực công tác. Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. bản thân tôi tự xét thấy mình hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. luôn đấu tranh . đặc biệt là qua 12 tháng dự bị trong Đảng. kỉ luật nghiêm minh. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. tư tưởng và tổ chức. Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính. thương yêu đồng chí. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. tôi nguyện viết đơn này kính gửi lên Đoàn trường. chịu sự giám sát của nhân dân. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. có lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. + Hai: Không ngừng học tập. đồng thời Đảng đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đảng lãnh đạo. thường xuyên đổi mới. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình.của đất nước. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị của Đảng. lý tưởng của Đảng. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản. chỉ thị của Đảng. phẩm chất chính trị. Đảng uỷ trường ĐH Kinh tế xem xét nguyện vọng chính đáng và tha thiết của tôi là được trở thành Đảng viên chính thức. không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. tự chỉnh đốn. tôi xin hứa: + Một: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ. Nếu được vinh dự trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy. tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. độc lập dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động. Điều lệ Đảng. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. đạo đức cách mạng.

phục tùng kỷ luật. luôn trung thành với Đảng. chủ nghĩa cục bộ. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. + Bốn: Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.chống lại chủ nghĩa cá nhân. làm công tác phát triển Đảng viên. tuyên truyền. chủ nghĩa cơ hội. thường xuyên thực hiện phê và tự phê. quan liêu tham nhũng. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. + Ba: Không ngừng quan tâm đến đời sống của nhân dân cả về tinh thần lẫn vật chất. tích cực tham gia công tác quần chúng. luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xứng đáng là một người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. ngày 26 tháng 06 năm 2010 Người Làm Đơn Ngô Thị Ngọc Ánh . Huế. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->