Illustrated by Duong Minh Nguyen – QH.2010.1.

E20

Bước 1: truy cập vào website http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh

Illustrated by Duong Minh Nguyen – QH.2010.1.E20

Bước 2: đăng nhập vào hệ thống sử dụng tên truy cập và mật khẩu đăng nhập, trong đó tên truy cập là mã sinh viên, mật khẩu đăng nhập là ngày sinh. Ví dụ: bạn có mã sinh viên là 1004003 và ngày sinh là 15/1/1992 thì tên truy cập là 10040013 còn mật khẩu đăng nhập là 1511992

Illustrated by Duong Minh Nguyen – QH.2010.1.E20

Bước 3: Bấm vào tab “Đăng ký môn học”

Illustrated by Duong Minh Nguyen – QH.2010.1.E20

Bước 4: tick vào ô trống bên cạnh tên môn bạn muốn học rồi bấm “Ghi nhận”

Như vậy là bạn đã hoàn tất thủ tục đăng kí môn học.