P. 1
Giao an Hinh Hoc 12 Nang Cao 2009

Giao an Hinh Hoc 12 Nang Cao 2009

|Views: 847|Likes:
Được xuất bản bởihugntheluc

More info:

Published by: hugntheluc on Sep 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

GIÁO ÁN HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 NĂM HỌC 2009 – 2010 Người soạn : Vy Đức Cường Tổ toán

Trường THPT Bắc sơn - Lạng sơn Ngày soạn: 10/08/2009 Tiết: 1 §1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
I/ Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện. + Về kỹ năng: Phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. + Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phấn màu, bảng phụ…. + Học sinh: SGK, thước, bút màu…. III/ Phương pháp: đạt vấn đề, gợi mở, vấn đáp IV/ Tiến trình bài học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động 1: tiếp cận khái niệm. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Treo bảng phụ 1 và yêu cầu học sinh nhận xét: -Học sinh quan sát và nhận xét. -Gợi ý:1. mỗi hình tạo thành bằng cách ghép bao nhiêu đa giác? 2. mỗi hình chia không gian thành 2 phần, mô tả mỗi phần? -Gợi ý trả lời: 2. bơm khí màu vào mỗi hình Ví dụ 1:Các điểm A, B, C, D, E có phải là điểm trong của trong suốt để phân biệt phần trong và ngoài hình dưới đây không? → giáo viên nêu khái niệm điểm trong của mỗi -A, B, C, D, hình đó. E không phải là điểm trong của hình đó. -Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 1 -Các hình trong bảng phụ 1 cùng với các điểm trong của nó được gọi là khối đa diện, vậy khối đa diện là gì? →Gv chốt lại khái niệm. -Yêu cầu học sinh tham khảo sgk để nêu khái niệm về cạnh, đỉnh, mặt, điểm trong và tên gọi của các khối đa diện.

1/ Khối đa diện, khối chóp, khối lăng trụ. a/ Khái niệm khối đa diện: (SGK) b/ Khối chóp, khối lăng trụ: Ví dụ 2: Gọi tên các khối da diện sau?

-Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 2 1

-Giáo viên giới thiệu các khối đa diện phức tạp hơn trong bảng phụ 1( d, e).

+ Yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi 1 sgk. -Nêu chú ý trong sgk/5 và nêu khái niệm hình đa diện. -Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động 1 sgk/5. -Treo bảng phụ 2 và yêu cầu học sinh trả lời hình nào là hình đa diện, khối đa diện.

c/ Khái niệm hình đa diện: (SGK) 2. Phân chia và lắp ghép khối đa diện. Ví dụ 1: Cho khối đa diện như hình bên. - hai khối chóp không có điểm trong chung - hợp của 2 khối chóp là khối bát diện.

Hoạt động 2: phân chia và lắp ghép khối đa diện: Hoạt động giáo viên + Hđtp 1: tiếp cận vd1 -Vẽ hình bát diện. Xét 2 khối chóp S.ABCD và E.ABCD, cho hs nhận xét tính chất của 2 khối chóp. - Gv nêu kết luận sgk/6 - Yêu cầu học sinh phân chia khối đa diện trên thành 4 khối tứ diện có đỉnh là các đỉnh của đa diện. - Tương tự chia khối đa diện đó thành 8 khối tứ diện. - yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2 sgk/6 + Hđtp 2: thực hiện hđ 2 sgk/6 -Yêu cầu hs thực hiện hđ 2. + Hđtp 3: Vd2.

Hoạt động học sinh

2 Tổng quát: (SGK) Ví dụ 2: ( SGK) Tổng quát: bất kỳ khối đa diện nào cũng có thể phân chia được thành các khối tứ diện

4. Củng cố( 3’): - Nhắc lại các khái niệm. -Phân chia khối hình hộp thành 6 khối tứ diện? ( về nhà). 5. Dặn dò: Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 s V/ Phụ lục

Ngày soạn: 13/08/2009 Tiết: 2 BÀI TẬP KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN I/ Mục tiêu: + Về kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm khối đa diện, hình đa diện. + Về kỹ năng: _ Học sinh tính được số cạnh, số mặt của khối đa diện bà các mối quan hệ giữa chúng. _ Phân chia được các khối đa diện phức tạp thành những khối đa diện đơn giản. + Về tư duy, thái độ: Tích cực, nghiêm túc trong học tập, cẩn thận chính xác khi vẽ hình. II/ Chuẩn bị: + Giáo viên: Giáo án, thước, phấn màu….. + Học sinh: Chuẩn bị bài tập ở nhà,… III/ Phương pháp: phát vấn, gợi mở, vấn đáp… IV/ Tiến trình bài học: 2

Ổn định lớp: 2.2 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + Đặt câu hỏi: 1. 2 Bài tập 2 sgk/7 Gọi D. nếu gọi M là số mặt của khối đa diện. tìm số cạnh của khối đa diện đó? -Gọi M là số mặt của khối đa diện thì số cạnh của nó là: _ Gợi ý trả lời câu hỏi: C= 3M/2. số cạnh của khối đa diện. khối đa diện. Trả lời khái niệm hình đa diện. tìm số cạnh của khối đa diện đó? 3. cho khối đa diện có các đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh. Gọi M.1. 2 sgk. hình đa diện? 2. 2 sgk. 3M Khi đó: = C Hay 3M =2C do đó M phải là số chẵn. 3. 2. số cạnh của khối đa diện → Yêu cầu học sinh làm bài tập 1. vì 1 đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh và mỗi cạh là cạnh chung của 2 mặt suy ra số cạnh của khối đa diện Bài tập 1 sgk/7: là3Đ/2. 3D khi đó =C hay 3D= 2C nên D là số chẵn. C lần lượt là số mặt. cho khối đa diện có các mặt là tam giác. nếu gọi Đ là số đỉnh của khối đa diện. vì 1 mặt có 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của 2 Gọi Đ là số đỉnh của khối đa diện thí số cạnh của khối đa mặt suy ra số cạnh của khối đa diện dó là 3M/2 diện đó là C= 3Đ/2. khái niệm về khối đa diện. C lần lượt là số đỉnh. 5 sgk Bài 4sgk/7 _ yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn và suy nghĩ còn cách nào khác hay chỉ chó 1 cách đó thôi? Bài tập 5 sgk/7 3 . _ giới thiệu bằng bảng phụ 1 số hình có tính chât như thế bằng bảng phụ 1( áp dụng cho bài tập 1) Hoạt động 2: Phân chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ yêu cầu học sinh lên bảng làm bài tập 4. 2 _ yêu cầu học sinh tự vẽ những khối đa diện thỏa ycbt 1. Nội dung: Hoạt động 1: kiểm tra khái niệm và làm bài tập 1.

D. 2 cạnh. CHUẨN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. phân tích. . Bài 2: Cho khối chóp có đáy là n. B. 4. 4 .Phát huy khả năng nhìn nhận. học sinh hiểu được phép đối xứng qua mặt phẳng trong không gian cùng với tính chất cơ bản của nó. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n + 1. 2. 4.giác. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh Bài 3. B. V/ Phụ lục: Bảng phụ2: của nó. 3 cạnh.3/ Bài tập củng cố: Bài 1: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: A. D. 6.Sự bằng nhau của 2 hình trong không gian là do có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. C. Số cạnh của khối chóp bằng n + 1. Trong các mệnh đề sau. B. Vô số.Dựng được ảnh của một hình qua phép đối xứng qua mặt phẳng. 4 cạnh. II. +Về Tư duy thái độ: . C. chuẩn bị bài mới. Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau? A. khai thác hiểu bản chất các đối tượng. . D. mệnh đề nào đúng? A. +Về kỹ năng: . Số mặt của khối chóp bằng 2n. 5 cạnh. Dặn dò( 3’): Học bài cũ. C.Nghiêm túc chính xác.Qua bài học.Xác định mặt phẳng đối xứng của một hình. . Ngày soạn: 15/08/2009 Tiêt:3-4 §2 PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG SỰ BẰNG NHAU CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. khoa học.MỤC TIÊU: +Về kiến thức: .

+VD2: Cho Tứ diện đều ABCD. .Học sinh xem các hình ảnh ở SGK và cho thêm một số VD khác. thảo luận nhóm. 2. diễn giảng. phẳng (P) là hình nào? -Vẽ hình số 11 Hỏi : . giải thích? Hoạt động 2: Đọc và nghiên cứu phần định nghĩa Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh . Cho một đoạn thẳng AB. cho học sinh tự chứng minh .P là 3 điểm cách đều A và B . một mặt phẳng (P) -Hình đối xứng của (S) qua phép đối xứng mặt bất kỳ chứa tâm O. Hãy chỉ rõ mp trung trực AB. IV.N. bảng phụ. gian Định nghĩa1: (SGK) . công cụ vẽ hình.Kiểm tra sự đọc Hình vẽ: hiểu của học sinh. Hỏi: +VD 1: Cho mặt cầu (S) tâm O.Hãy chỉ ra một mặt phẳng (P) sao cho qua phép đối xứng mặt phẳng (P) Tứ diện ABCD biến thành chính nó.Kiểm tra sự đọc hiểu của học sinh.Nêu định nghĩa phép biến hình trong không I.Nêu cách dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng qua mặt phẳng (P) cho trước và cho biết ảnh là hình gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu mặt phẳng đối xứng của hình.Phát vấn. Tiết:__4_ Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ : 5’ . công cụ vẽ hình. Hoạt động của giáo viên +Xét 2 VD Hoạt động của học sinh II. III.Kiểm tra bài cũ: 10 phút 1. Đối với học sinh: SGK.Cho một số VD thực tiễn trong cuộc sống mô tả hình ảnh đối xứng qua mặt phẳng . PHƯƠNG PHÁP: . Mặt phẳng đối xứng của một hình. Hoạt động 3: Nghiên cứu định lý1 Hoạt động của giáo viên .Ổn định lớp .Cho học sinh đọc định lý1.Đối với Giáo viên: Giáo án.Củng cố phép đối xứng qua mặt phẳng Hoạt động của học sinh Định lý1: (SGK) Hình vẽ: .Định nghĩa phép đối xứng qua mặt phẳng . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Tiết:3 Hoạt động 1: . Nêu định nghĩa mp trung trực của một đoạn thẳng.Tự chứng minh định lý .Cho học sinh đọc định nghĩa . Phép đối xứng qua mặt phẳng. 5 . M.

phép đối xứng trục.....Mặt phẳng (P) trong VD2 là mặt phảng đối xứng của tứ diện đều ABCD.... ..... Phép dời hình trong không gian và sự bằng nhau của các hình.......  Phát biểu: Định nghĩa Hỏi: Hình cầu.......................... Hoạt động của giáo viên Giới thiệu hình bát diện đều và Hỏi: Hình bát diện đều có mặt phẳng đỗixứng không? Nếu có thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? Hoạt động 4: Phép dời hình và các ví dụ...Phát biểu: *Phép đối xứng qua mặt phẳng là một phép dời hình * Ngoài ra còn có một số phép dời hình trong không gian thường gặp là : phép tịnh tiến.......... hình lập phương... hình tứ diện đều... -Hiểu được định nghĩa phép dời hình..........Phát biểu: -Vẽ hình số 12 .. Ngày soạn : 20/08/2009 Tiết: 5 LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: 1-Kiến thức : -Nắm được phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của 2 khối đa diện. hình hộp chữ nhật ........ Hoạt động của giáo viên -Hỏi: Có bao nhiêu phép dời hình cơ bản trong mặt phẳng mà em đã học? -Phát biểu: định nghĩa phép dời hình trong không gian -Hỏi: Phép dời hình trong không gian biến mặt phẳng thành ________? Hoạt động của học sinh III Hình bát diện đều......... c) Hình hộp chữ nhật không có mặt nào vuông........... phép đối xứng tâm Củng cố: 5’ Bài tập: Tìm các mặt phẳng đối xứng của các hình sau: a) hình chóp tứ giác đều... Mỗi hình có bao nhiêu mặt phẳng đỗi xứng? -Định nghĩa 2: (SGK) Hoạt động 3: Giới thiệu hình bát diện đều ......Mặt phẳng (P) trong VD1 là mặt phẳng đối xứng của hình cầu........... ............. +Định nghĩa:(SGK) .... -Vẽ hình bát diện đều Hoạt động của học sinh IV... b) Hình chóp cụt tam giác đều........ phép đối xứng qua mặt phẳng và tính chất bảo toàn khoảng cách của nó 2-Kĩ năng : 6 .

N' thì : MM' = NN' = v MN = M'N'. mp trung trực của (GV: Giả sử ta gọi tên: AB (đồng thời của CD) và mp trung trực của AD +Hình chóp tứ giác đều: (đồng thời của BC) S ABCD b) Có 3 mp đối xứng : là 3 mp trung trực của 3 +Hình chóp cụt tam giác đều : ABC cạnh: AB. b. BC. GY: MN + M'N' = 2HK Do đó : MN = M'N'. d) góc mp (P) b) a // a' khi a // mp (P) -Gọi HS nhận xét từng câu c) a cắt a' khi a cắt mp (P) nhưng không vuông góc -Nhận xét và đánh giá với mp (P) *HĐ2: yêu cầu học sinh làm bài tập 7/15 d) a và a' không bao giờ chéo nhau. hình chóp đó bằng nhau. b) Phép đối xứng qua mp (ADC'B') biến các đỉnh -Gọi hs nhận xét của hình lăng trụ ABC. giải thích. mp (SBD). trình bày kết quả). A'B'C' thành các đỉnh của -Nhận xét. A B C D c) Có 3 mp đối xứng : là 3 mp trung trực của 3 cạnh -Gọi HS nhận xét từng câu : AB. dụng cụ học tập.-Nhận biết được một mặt phẳng nào đó có phải là mặt phẳng đối xứng của 1 hình đa diện hay không. *HĐ4: yêu cầu HS làm bài tập 9/17 Bài 19/17: ( SGK)? *Nếu phép tịnh tiến theo v biến 2 điểm M. 2-Nội dung bài tập: HĐGV HĐHS * HĐ1: Yêu cần học sinh làm bài tập 6/15 Bài 6/15: (SGK)? a) a trùng với a' khi a nằm trên mp (P) hoặc a vuông (Gọi 4 HS làm 4 câu lần lượt : a. -Vận dụng được vào giải các bài tập SGK 3-Tư duy và thái độ: -Cẩn thận. c. phép dời hình và 2 hình bằng nhau. A'B'C'D' (Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày KQ lần thành các đỉnh của hình chóp C'. N' Gọi H và K lần lượt là trung điểm MM' và NN' 7 . AD. -Nhận xét *Giả sử PĐX qua đường thẳng d biến 2 điểm M. b). lượt thành M'. b. Vậy 2 lượt a. -Nhận biết được 2 hình đa diện bằng nhau trong các trường hợp không phức tạp. c) a) Đó là : mp (SAC). BB'C' nen 2 hình lăng trụ đó bằng nhau. ABCD. N lần lượt thành M'. gợi mở IV/TIẾN TRÌNH : 1-Kiểm tra bài cũ : CH : Nêu định nghĩa phép đối xứng qua mặt phẳng. hình lăng trụ AA'D' . bài tập. III/PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề. -Gọi HS nhận xét Vậy phép tịnh tiến là 1 phép dời hình. tích cực trong học tập II/CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH: -Giáo viên: Giáo án. AA' -Nhận xét và đánh giá Bài 8/17: *HĐ3: Yêu cầu HS làm bài tập 8/17 a) Gọi O là tâm của hình lập phương phép đối xứng (SGK)? tâm O biến các đỉnh của hình chóp A . CA ' ' ' ' +Hình hộp chữ nhật là : ABCD. (SGK) Bài 7/17: (Gọi 3 HS làm 3 câu lần lượt: a. N lầm ( Gọi 2 học sinh lên bảng. chính xác. đồ dùng dạy học -Học sinh: Kiến thức cũ.

bảng phụ HS:-Xem trước bài. sự bằng nhau của hình đa diện.kéo hồ. d M M' H K N N' 3-Củng số và dặn dò (2') : -Nắm vứng được các KN cơ bản : Phép đối xứng qua mp. -Kĩ năng:-HS hiểu được định nghĩa phép vị tự . mp đối xứng của hình đa diện.thái độ:-Tư duy logic .Tính nghiêm túc. phép dời hình.cẩn thận II/Chuẩn bị của GV và HS: GV:-Phấn màu.M'N') = 2HK (N'N + MM') =0 MN2 = M'N'2 hay MN = M'N' Vậy phép đối xứng qua d là 2 phép dời hình.Ta có : MN + M'N' – 2HK MN – M'N' = HN. -Làm các bài tập còn lại Ngày soạn: 25/08/2009 Tiết:6-7 PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN.CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU(2 Tiết) I/Mục tiêu: -Kiến thức:-Phép vị tự trong không gian.thước.bìa cứng.Hai hình đồng dạng.Hai hình đồng dạng. -Tư duy.khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều.HM – HN' + HM' = N'N + MM' Vì 2 vectơ MM' và NN' đều vuông góc HK nên : (MN + M'N') (MN . 8 .khối đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều.

vấn đáp.III/Phương pháp: Gợi mở.thuyết trình IV/Tiến trình bài dạy: 1.giáo viên nhận xét cho điểm.k=-1 HĐ2: Khắc sâu khái niệm phép vị tự trong không gian.B thành B’. -Trong trường hợp nào thì phép vị tự là 1 phép dời hình.Bài cũ: Nêu định nghĩa và tính chất phép vị tự tâm 0 tỉ số k trong mặt phẳng.D thành D’?Xác định biểu thức véctơ ?  → =k GA G ' A G ' =k GB B → → Hoạt động của HS -VD1 SGK) -HS:CM có phép vị tự biến tứ diện ABCD thành tứ diện A’B’C’D’ Có hép vị tự tâm G tỉ số -1/3 Biến tứ diện ABCD thànhTứdiện  A’B’C’D’   GA + GB + GC + GD = 0 (G trọng tâm tứ diện)     Và A' B + AC + A' D = 0 .(A trọng tâm tam giác BCD)  → Từ đó suy ra G ' =-1/3 GA A Tương tự G ' =-1/3 GB B  → GC =-1/3 GC →  GC ' =k GC   Hình vẽ HĐ3: Khái niệm 2 hình đồng dạng 9 . 3.C thành C’. Hoạt động của GV Treo bảng phụ (VD1 SGK) GV hướng dẫn:Tìm phép vị tự biến điểm A thành A’.Bài mới: Tiết 6 HĐ1: Hình thành định nghĩa Phép vị tự trong không gian Hoạt động của GV -GV hình thành định nghĩa: phép vị tự tâm 0 tỉ số k trong mặt phẳng vẫn đúng trong không gian. -Học sinh trả lời .Học sinh khác nhận xét.Ổn định: Hs báo cáo 2. Hoạt động của HS 1/Phép vị tự trong không gian: Đn: (SGK) Tính chất:(SGK) k=1.

a’ lần lượt là độ dài của a các cạnh tứ diện tương ứng Tiết 7 HĐ4: Khái niệm khối đa diệnđều và sự đồng dạng của khối đa diện.Hs trả lời Câu hỏi 2 SGK -Gv hình thành Đn khối đa diện đều +Các mặt đa giác đều có cùng số cạnh +Đỉnh là đỉnh chung của cùng một số cạnh HĐ5:Một số khối đa diện đều Hoạt động của GV -Dựa vào định nghĩa .3 } Hướng dẫn đọc bài đọc thêm trang 20 loại 10 .3 } {4.Hoạt động của GV Gọi học sinh nêu Đn Hoạt động của HS 2/Hai hình đồng dạng: Đn: (SGK) -Hình H được gọi là đồng dạng với hình H’nếu có 1 phép vị tự biến hình Hthành hình H1 mà hình H1 bằng hình H’. Gọi học sinh trình bày ví dụ 2 SGK Ví dụ 2 (SGK) Tâm 0 tùy ý.tỉ số k= Tưong tụ cho 2 hình lập phương a' a. Hoạt động của HS 3/Khối đa diện đều và sự đồng dạng của khối đa diện đều : -Khối đa diện được gọi là lồi nếu bất kỳ 2 điểm Avà B nào đó của nó thì mọi điểm của đoạn thẳng AB cũng thuộc khối đó Đn: (SGK) Hoạt động của GV Gviên nêu định nghĩa -Dựa vào Đn trên.GV cho họch sinh HĐ nhóm và trả lời Câu hỏi 3 SGK -Chú ý:-Đa diện lồi cùng loại thì đồng dạng Hoạt động của HS loại {3.

CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU I/ Mục tiêu + Về kiến thức: Củng cố khái niệm về phép vị tự. tính chất cơ bản của phép vị tự + Về kĩ năng: Vận dụng tính cơ bản của phép vị tự. biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng đó. Hđộng của GV -Nhắc lại tính chất cơ bản của phép vị tự -Hướng dẫn HS làm bài tập 1 Hđộng của HS Bài t ập 1. tổng hợp. các loại khối đa diện đều 3.Gấp giấy theo hướng dẫn được 5 khối đa diện đều 4/ Cũng cố: Bài tập về nhà SGK/20 Ngày soạn Tiết:8 : 30/09/2009 Bài tập: PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN . khối đa diện đều. bảng phụ + Học sinh: Học lý thuyết. Bài mới: Hoạt động 1: Giải bài tập trang 20 (SGK): Chứng minh phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: Phát biểu tính chất cơ bản của phép vị tự. Ổn định lớp: Điểm danh (2’) 2.1/20 SGK: -Lời giải sau khi đã chỉnh sửa 11 .{3. khái niệm khối đa diện đều. tư duy trực quan II/ Chuẩn bị của GV và HS: + GV: Giáo án. biết nhận dạng hình đa diện đều + Về tư duy thái độ: Rèn luyện kĩ năng phân tích. hoạt động nhóm IV/ Tiến trình bài dạy: 1.4 } loại HĐ5: Xác định khối đa diện đều bằng dụng cụ trực quan bằng giấy cứng (20’) Hsinh sử dụng giấy bìa cứng để làm theo hương dẫn của hình 23 SGK. vấn đáp. làm bài tập về nhà III/ Phương pháp: Gợi mở.

ABC của tứ diện đều ABCD. R. B’. N. ABC của tứ diện đều ABCD. Mỗi đỉnh M. C’. cho điểm.Yêu cầu HS thảo luận nhóm . N thuộc a. M.2/20 SGK a/ Gọi A’. R. b’ ⊂ ( α ).… là những tam giác đều. B’. M’N’ thuộc a’. b cắt nhau ảnh là a’. Q. D’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD. nên suy ra khối tám mặt đều. A′B′ B′C ′ 1 = =− Ta có: AB BC 3 Suy ra ABCD đều thì A’B’C’D’ đều. Points are collinear .2 trang 20 SGK Hđộng của GV . suy ra vị trí tương đối giữa ( α ) và ( α ) ? /' Hoạt động 2: Giải bài tập 1.Gọi đại diện nhóm nhận xét. a’? +) Mặt phẳng ( α ) chứa a. BDA. P. N’ qua u ur uphép uu vị tự tỉ số k. 12 . chỉnh sửa. S là đỉnh chung của 4 cạnh. nên suy ra khối tám mặt đều. Q. 1 Qua phép vị tự tâm G( trọng tâm tứ diện) tỉ số k = − 3 tứ diện ABCD biến thành tứ diện A’B’C’D’.Nhận xét. CDA. MRQ. 1 Qua phép vị tự tâm G( trọng tâm tứ diện) tỉ số k = − 3 tứ diện ABCD biến thành tứ diện A’B’C’D’. C’. CDA. BT 1. chính xác hoá lời giải A M B S C R P Q N D Hđộng của HS BT 1.b/ MPR.Đường thẳng a biến thành đường thẳng a’qua phép vị tự tỉ số k M. Mỗi đỉnh M. D’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD.… là những tam giác đều. N. b/ MPR.2/20 SGK a/ Gọi A’.suy ra vị trí tương đối giữa a. S là đỉnh chung của 4 cạnh. quan hệ giữa M ′N ′ u ur uu và MN . BDA. A′B′ B′C ′ 1 = =− Ta có: AB BC 3 Suy ra ABCD đều thì A’B’C’D’ đều .Gọi đại diện nhóm trình bày . P. MRQ. N biến thành M’..

chính xác. AC ⊥ BD. 3/ Khối 12 mặt đều thuộc loại: A. BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường AC ⊥ BD. ta cần chứng minh điều gì? B C + Tương tự cho các cặp còn lại A D S' ABCD là hình vuông.3 S + Chứng minh 2 đường chéo AC. Phép vị tự biến mặt phẳng qua tâm vị tự thành chính nó.biết quy lạ về quen. 2.Tương tự BD và SS’. 4} . { 4. các loại khối đa diện đều. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. 6} C. AC và SS’ Hoạt động 4: Củng cố. mệnh đề nào đúng ? A. { 3. 3.Đọc trước bài mới: Thể tích của khối đa diện Ngày soạn: 06/09/2009 TIÊT:9 -10 Bài 4 : THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I.3 trang 20 SGK: . D.4 trang 20 SGK. Thái độ cần cù. B.Làm bài tập 1.M R P Q C N D Hoạt động 3: Giải bài tập 1. suy ra AC.Về kiến thức: Làm cho hs hiểu được khái niệm thể tích của khối đa diện. C. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 13 . { 5. BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. dặn dò (8’) . 2/ Trong các mệnh đề sau đây. Bài tập 1. II.3 trang 20 SGK B S Hđộng của GV Hđộng của HS -Treo hình vẽ bảng phụ. Không có phép vị tự nào biến 2 điểm phân biệt A và B lần lượt thành A và B. { 3. AC = BD .các công thức tính thể tích của một số khối đa diện đơn giản.Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức để tính thể tích của các khối đa diện và giải một số bài toán hình học.3} D. Phép vị tự biến mặt phẳng thành mặt phẳng song song với nó. Mục tiêu: 1.Về tư duy-thái độ: Rèn luyện tư duy logic. .5} B. định nghĩa khối đa diện đều.Hướng dẫn hs làm bài tập 1.HS trả lời câu hỏi: 1/ Nhắc lại tính chất cơ bản của phép vị tự.cẩn thận. AC = BD .

khối hộp chữ nhật.khối hộp chữ nhật trở thành Chú ý:Thể tích của khối lập phương cạnh a bằng a3 khối gì?Thể tích bằng bao nhiêu? V = a3 Nêu chú ý Ví dụ 1:Tính thể tích của khối lập phương có các đỉnh là trọng tâm các mặt của một khối tám mặt đều cạnh a.c Định lý 1: SGK H: Từ đó ta có thể tích của khối hộp bằng bao nhiêu? V = a.+Giáo viên:giáo án.5cm. Phương pháp dạy học Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp xen kẽ hoạt động nhóm.7cm.Thế nào là thể tích của một khối đa diện? tích của đa giác Khái niệm:Thể tích của khối đa diện là số đo của phần Liên hệ với kt bài cũ nêu tính chất không gian mà nó chiếm chỗ Tính chất: SGK Chú ý : SGK Hoạt động 2: Thể tích của khối hộp chữ nhật HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Từ câu hỏi 2 của kt bài cũ.Bài mới: Tiết 9: Hoạt động 1: Hình thành khái niệm thể tích của khối đa diện HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Dẫn dắt khái niệm thể tích từ khái niệm diện 1. Câu hỏi 2:Cho 1 khối hộp chữ nhật với 3 kích thước 2cm.c H:Khi a = b = c .bát diện đều.ta càn 2 2 AC a 2 MN = M ' N ' = = xác định những yếu tố nào? 3 3 2 3 Giải: Yêu cầu hs tính MN 3 2a 2 V = MN 3 = Yêu cầu hs về nhà cm khối đa diện có các 27 đỉnh là trọng tâm trong ví dụ là khối lập S phương (xem như bt về nhà) Gọi hs đứng tại chỗ trình bày ý tưởng của bài N giải trong câu hỏi 1 sgk D C H (lưu ý :quy về cách tính thể tích khối hộp chữ nhật) N' A M' B S' Hoạt động 3 : Thể tích của khối chóp HĐ của giáo viên Gọi hs lên bảng trình bày Khuyến khích học sinh giải bằng nhiều cách khác nhau HĐ của học sinh 3.liên tục IV. H:Muốn tính thể tích khối lập phương. Tiến trình bài học: 1.hai hình lập phương bằng nhau.Thể tích của khối chóp Định lý 2: SGK 14 .khối lập phương III.thước kẻ Kiến thức đã học:khái niệm khối đa diện.bảng phụ.khối chóp.b.b.Bằng những mặt phẳng song song với các mặt của khối hộp có thể chia được bao nhiêu khối lập phương có cạnh bằng 1cm? 3.phiếu học tập +Học sinh:sgk.phán màu.hỏi tt cho khối hộp 2.Kiểm tra bài cũ:(5’) Câu hỏi 1:Nêu các định nghĩa :Hai khối đa diện bằng nhau.điểm danh sĩ số 2.Ốn định lớp.Thể tích của khối hộp chữ nhật chữ nhật với ba kích thước a.

S ABC .h = S ABC .N’ lần lượt là trung điểm của hai cạnh AA’ và BB’.Mặt phẳng (MNC) chia khối lăng trụ đã cho thành hai phần.h Định lý 3: SGK V = S .Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.gọi S là giao điểm đối xứng với S qua O.O là giao điểm của AC và BD a)Tính thể tích V1 của khối đa diện SABCD b)Cho a = b.Thể tích của khối lăng trụ: A C B HĐ của giáo viên Triển khai bài toán.h 3 D 0 C A B Ví dụ 2:Cho hình chóp tứ giác đều SABCD cạnh đáy bằng a.yêu cầu hs về nhà cm bài toán này bằng cách2 Ví dụ 3:Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’.SO = a 2 4b2 − 2a 2 3 6 Khi a = b V1 = a3 2 6 V = V1 = a3 2 3 S' Tiết 10 Hoạt động 4 : Thể tích của khối lăng trụ HĐ của học sinh 4.yêu cầu hs làm bài toán theo gợi ý 3 bước trong SGK Gv sử dụng mô hình 3 khối tứ diện ghép thành khối lăng trụ tam giác trong bài toán B' Dẫn dắt từ ví dụ hình 30 nêu định lý 3 Yêu cầu hs thiết lập công thức của khối lăng trụ đứng Gọi hs lên bảng trình bày Nhận xét.h 1 3 Cách 2: Gọi P là trung điểm của CC’ .Tính thể tích V của khối đa diện S’SABCD SABCD = a2 a2 SO = SA2 − AO 2 = b2 − 2 1 1 V1 = S ABCD .Gọi M’.A’BCC’.chỉnh sửa A' Bài toán:SGK C' Giải: a)BA’B’C’.cạnh bên bằng b.V= Nhận xét.A’ABC b)Ba khối tứ diện có các chiều cao và diện tích đáy tương ứng bằng nhau nên co thể tich bằng nhau c) V = 3V A' ABC = 3. Giải. Gọi V là thể tích khối lăng trụ 15 .hoàn thien S 1 S .

3 3 4 = a 2 3b 2 − a 2 12 a 2 3b 2 − a 2 .D’.C A B 1 VCA ' B 'C ' = V 3 ⇒VCABA ' B ' = VCMNAB N 2 V 3 'B ' =VCMNA M C' B' VCABNM 1 1 = ⇒VCABMN = V .A’C’ = a.Tính V A D V1 Yêu cầu hs xác định đường cao của hình chóp DA’D’C’ Gọi hs lên bảng trình bày câu a Gợi ý :Tính tỉ số thể tích giữa VDA’C’D’ và V ? B C b A' a I a M D' Giải.độ dài cạnh bên bằng b. 6 V = 6V DA ' D 'C ' = b) V BA ' B 'C ' 1 1 2 V1 = V −V BA 'B 'C ' −V DA 'C 'D ' = V − V − V = V 6 6 3 ⇒ V1 2 = V 3 V) Củng cố.dặn dò:(5’) Củng cố lại các công thức tính thể tích khối đa diện Làm các bài tập trong SGK và sách bài tập 16 .tính thể tích V của khối hộp b)Gọi V1 là thể tích của khối đa diện ABCDA’C’.S A'D 'C ' = .C’ a)Tính thể tích khối tứ diện DA’C’D’.Đỉnh D cách đều 3 đỉnh A’. a) S A' D 'C ' = V DA 'D 'C ' = B' a C' a2 3 . 2 1 = V. 4 DI = DD ' 2 −D ' I 2 = b 2 − b2 − a2 3 a2 3 Gọi hs lên bảng làm câu b Nhận xét.=> VCMNA ' B 'C ' 2 3 A' Hoạt động 5 : Bài tập củng cố HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Bài toán: Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh a.chỉnh sửa 1 1 a2 3 DI .

ABMD? H:Nếu tỉ số thẻ tích 2 phần đó bằng k. A H:Hãy so sánh diện tích 2 tam giác BCM và BDM (giải thích). Mặt phẳng (ABM) chia khối tứ diện thành hai phần .Bài tập số 15 sách giáo khoa 3.Từ đó suy ra thể tích hai khối chóp ABCM. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : Giáo viên : giáo án.hãy xác định vị trí của điểm M lúc đó? Yêu cầu hs trả lời đáp án bài tập số 16 SGK D B M Giải: MC = 2 MD => S MBC = 2S MBD V ABCM =2 => V ABCM = 2V ABMD ⇒ V ABMD * V ABCM = kV ABMD ⇒ S BCM = kS BDM C => MC = k.Ngày soạn: 10/09/2009 Tiết:11 BÀI TẬP.MD 17 .khả năng hình dung về các khối đa diện trong không gian Thái độ cẩn thận .Về kiến thức: Củng cố lại kiến thức về thể tích của khối đa diện 2.Ổn định lớp.THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I. Tiến trình bài dạy : 1. Tính tỉ số thể tích hai phần đó.Về tư duy – thái độ : Rèn luyện tư duy logic. Phương pháp : Dùng phương pháp luyện tập kết hợp với gợi mở vấn đáp IV.chính xác II.Về kỹ năng : Rèn luyện cho hs kỹ năng tính thể tích của các khối đa diện phức tạp và những bài toán có liên quan 3.điểm danh sĩ số 2.Bài tập : Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập củng cố lý thuyết HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Bài 1 :Cho tứ diện ABCD.hình vẽ trên bảng phụ Hoc sinh : Chuẩn bị bài tập về nhà. III. Mục tiêu: 1.Kiểm tra bài cũ Nội dung kiểm tra: -Các công thức tính thể tích khối đa diện .M là điểm trên cạnh CD sao cho MC = 2 MD.

Vì B’D’// BD nên SB ' SD ' SG 2 = = = SB SD SO 3 Gọi V1.b. tan 60  = b.Hoạt động 2: Tính thể tích của khối lăng trụ . 3.b 3.b.SMB’D’. . tan 60 .2b 2 = b 3 6 2 Hoạt động 3: Tính tỉ số thể tích của 2 khối đa diện HĐ của giáo viên Yêu cầu hs xác định thiết diện Xác định thiết diện.V3.SCBD.2b 2 .2b = 2b 3 2 6 AC ' = AB cot 30  = AC .CC ' 2 1 b 3. 3 S xq = S AA ' B ' B + S BB 'C 'C + S ACC ' A ' = 1 . 18 . HĐ của giáo viên Yêu cầu hs xác định góc giữa đường thẳng BC’ và mặt phẳng (AA’C’C) Gọi hs lên bảng trình bày các bước giải HĐ của học sinh Bài 2:Bài 19 SGK Giải.h = = 1 AB .từ đó suy ra G là trọng tâm tam giác SBD H: Cách tính V2? HĐ của học sinh Bài 3 : Bài 24 SGK Giải. AC . S M D' G D B' A O B V Hướng hs đưa về tỉ số 1 V Ta có Error! Objects cannot be created from editing field codes. cot 30  = 2 b.SABD.hoàn thiện bài giải B C A Yêu cầu hs tính tổng diện tích các mặt bên của hình lăng trụ ABCA’B’C’ Giới thiệu diện tích xung quanh và Yêu cầu hs về nhà làm bài 20c tương tự a) AB = AC .V2.V4 lần lượt là thể tích của các khối đa diện SAB’D’. B' C' A' Nhận xét. 3 =3b b) CC ' = AC ' 2 − AC 2 = 9b 2 − b 2 = 8b 2 Do đó CC ' = 2b 2 V = S .

. luyện tập..Hệ thống toàn bộ kiến thức trong chương I ( khái niệm hình đa diện...........Rèn luyện tư duy trừu tượng..Tính thể tích các khối đa diện ... phép biến hình trong không gian. Bài mới: 19 .. + Về tư duy thái độ: ..Chuẩn bị: + Giáo viên: Giáo án...…....Suy ra VSABCD 9 2 VSAB 'MD ' V1 + V3 2 1 1 = = + = VSABCD VSABCD 9 9 3 V 1 ⇒ SAB 'MD ' = V AB 'MD ' BCD 2 Tương tự ta có H:Tỉ số chiều cao của 2 khối chóp SMB’D’ và V3 =? SCBD bằng bao nhiêu?Suy ra V4 Gọi hs lên bảng trình bày Nhận xét .Tiến trình bài dạy: 1........ Hướng hs xét các tỉ số V2 V4 2 S 4 2 nên SB 'D ' =   = 3 S SBD 9 3 V V 4 2 ⇒ 1 = ⇒ 1 = V2 9 VSABC 9 2 H: Tỉ số đồng dạng của hai tam giác SBD và SB’D’ bằng bao nhiêu?Tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng bao nhiêu? V3 2 = (Vì tỉ số chiều dài hai V4 9 V3 1 1 = chiều cao là ). khối đa diện..... .Củng cố ...........Học sinh hứng thú lắng nghe và thực hiện..Vận dụng công thức tính thể tích vào tính khoảng cách... IV........dặn dò:(10’) Hướng dẫn các bài tập còn lại trong sgk Củng cố lại các công thức tính thể tích khối đa diện Yêu cầu hs về nhà ôn tập lại kiến thức chương I Yêu cầu hs về nhà làm các bài tập còn lại trong sgk....hoàn thiện bài giải V......Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh: . + Về kỹ năng: Giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng: ....Phương pháp: gợi mở vấn đáp. khối lăng trụ....... khối chóp......bài tập ôn tập chương I ... Ngày soạn : 15/09/2009 Tiết:12-13 ÔN TẬP CHƯƠNG I I. II......... làm bài tập ở nhà III.Ôn lại các công thức và các phương pháp đã học.. tư duy vận dụng. + Học sinh: học thuộc các công thức tính thể tích........ thước...Vì hai tam giác SB’D’ và SBD đồng dạng với tỉ số V1 V3 . bảng phụ......Phân chia khối đa diện ... phấn màu. Ổn định lớp: 2.... 3.....) .... khối đa diện bằng nhau. Kiểm tra bài cũ: Nêu các công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật......................

BC. hai CH3: Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành B. 2 CH2: Khối đa diện có thể chia thành nhiều khối tứ diện không? CH3: Hãy kể tên các phép dời hình trong không gian đã học và tính chất của nó? Phép đối xứng qua mp. N. ± d. 2 2 CH4: Cho hai hình lập phương cạnh a. 2 n3 Hoạt động của giáo viên GV treo bảng phụ nội dung từng câu hỏi trắc nghiệm GV yêu cầu học sinh độc lập suy nghĩ và trả lời +Gợi ý trả lời câu hỏi 2: .y/c hs chỉ ra các mp đối xứng của hình chóp +Gợi ý trả lời câu hỏi 3: Nc lại đn phép vị tự tâm O tỷ số k biến A thành B +Gợi ý trả lời câu hỏi 4:. d nằm trên (P) c. một b. khi đó tỉ số vị tự bằng bao nhiêu? 1 1 a. biết rằng OA = 2OB. n 2 lần b. (SNQ). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh CH1: Nhắc lại khái niệm khối đa diện HS trả lời câu hỏi 1. 9 3 9 2 CH5: Nếu tăng chiều cao và cạnh đáy của hình chóp đếu lên n lần thì thể tích của nó tăng lên: a. d. d song song với (P) b. DA . 2 n 2 c. +Gợi ý trả lời câu hỏi 5:. P.. (SMP). d nằm trên (P) hoặc vuông góc (P) CH2: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? a. c. d vuông góc (P) d. Q lần lượt là trung điểm của AB. thể tích khôi tám diện đều mà các đỉnh là các tâm của các mặt của hình lập phương bằng a3 a3 a3 2 a2 3 a. GV nhận xét và khắc sâu cho học sinh Hoạt động của học sinh 1d 2b 3c 4a 5c Các mp đối xứng: (SAC). phép tịnh tiến. bốn c. n3 d. CD. ba d. 2 b. (SBD).Gọi M. -2 c. phép đối xứng trục.HOẠT ĐỘNG 1: Hệ thống các kiến thức trong chương I.. phép đối xứng tâm. b. Phép dời hình bảo CH4: Nhắc lại khái niệm phép vị tự và tính chất toàn khoảng cách của nó CH5: Khái niệm hai khối đa diện đồng dạng và sự đồng dạng của các khối đa diện đều? HOẠT ĐỘNG 2: (củng cố) Câu hỏi trắc nghiệm (Bảng phụ) (20’) CH1: Phép đối xứng qua mp (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi: a. Cũng cố -Dặn dò: Ôn tập tiếp phần còn lại 20 .

AB ⊥ BC. dặn dò: .Cm SC ⊥ (AB’C’) VS . AB = BC = SA = a. AC’ ⊥ SC (C’ thuộc SC). . AB'C ' = ? b.7 sgk TIẾT:13 HOẠT ĐỘNG 3: (Giải bài tập 6 trang 31) Hoạt động của giáo viên + Tóm tắt đề lên bảng và y/c HS vẽ hình a)Y/c học sinh nhắc lại công thức tính thể tích khối chóp VS.Ôn lại các phương pháp và nắm vững các công thức tính thể tích đã học. Giải B' A C b) GV gọi hs nhắc lại p cmđường thẳng vg với mp? . BC ⊥ (SAB) ’ ’ d) Tính khoảng cách từ điểm C đến mp(SAB ) ⇒ BC ⊥ AB’ Gợi mở: Khoảng cách từ C’ đến mặt phẳng(SAB’) có phải là Mặt khác: AB’ ⊥ SB ⇒ AB’ ⊥ (SBC) (2) đường cao trong khối chóp không? Từ (1)& (2) ⇒ SC ⊥ (AB’C’) ⇒ VSAB’C’ = ? ⇒ K\c từ C’ đến mp(SAB’) c.SGK trang 31: Cho kh/c S. SA ⊥ (ABC). B’ là trung điểm SB.C’ = ? a.Chuẩn bị làm bài tập kiểm tra vào tiết sau. ABC SC ⊥ AC’ (gt) (1) GV: Phát vấn thêm câu hỏi. 21 .ABC = ? S C' Hoạt động của học sinh Bài 6. Củng cố.Làm các bài tập trắc nghiệm để cũng cố thêm kiến thức.Tính VS.Tính VSAB’C’? C2: Có thể tính khoảng cách trên bằng cách nào a3 khác? VSAB’C’ = Gợi mở: kẻ C’H // BC 36 ∈ SB) (H ⇒ Tính C’H = ? V.ABC.Làm bài tâp6.ABC? H2: SC’ = ? a3 VS.SC vuông góc với những đt nào trong mp (SB’C’) 2 B c) H1: SC’ ⊥ (AB’C’) ? ⇒ VSAB. .ABC = ⇒ S ∆ AB’C’ = ? 6 GV: Phát vấn cho học sinh cách 2 VS .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->