P. 1
NGHỆ THUẬT TẠO THỜI CƠ VÀ CHỚP THỜI CƠ

NGHỆ THUẬT TẠO THỜI CƠ VÀ CHỚP THỜI CƠ

3.0

|Views: 1,713|Likes:
Được xuất bản bởitaytrang001

More info:

Published by: taytrang001 on Sep 24, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

NGHỆ THUẬT TẠO THỜI CƠ VÀ CHỚP THỜI CƠ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CỦA ĐẢNG Cách mạng

tháng tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại trong toàn bộ lịch sử đấu tranh cách mạng để tự giải phóng của dân tộc Việt Nam. Nó đã kết thúc vẻ vang một quá trình vận động cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời mở ra một quá trình vận động cách mạng mới. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi về chiến lược và sách lược cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng vm. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã dẫn tới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông đầu tiên được thành lập ở Đông Nam Á, đây là đỉnh cảo cách mạng trong khu vực Đông Nam Á, và trong phong trào giải phóng dân chủ thế giới. Cuộc cách mạng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc năm 1945 là một cuộc cách mạng vô cùng nhân đạo, thể hiện một chủ nghĩa dân tộc sáng suốt. Đó là một cuộc cách mạng tập hợp được tuyệt đại bộ phận nhân dân cả nước, diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu. Cách mạng tháng Tám thắngl ợi là do sự tác động, chuyển hoá, tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Cách mạng tháng Tám đã chọn đúng thời cơ, nắm bắt thời cơ và tận dụng những thuận lợi của thời cơ. Chỉ trong vòng 20 ngày (15-8 đến 5-9) cách mạng Việt Nam đã có một bước ngoặt quyết định, cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra rất nhanh, rất mạnh và rất gọn. Nếu sớm hơn thời gian đó, khi phát xít Nhật chưa đầu hàng, hoặc muộn hơn thời gian đó. Khi quân Anh, Tưởng đã vào Đông Dương thì tình hìh sẽ diễn biến phức tạp khôn lường. Chọn đúng thời cơ khởi nghĩa là vấn đề vô cùng quan trọng vì khởi nghĩa vũ trang; một hình thức đặc biệt của đấu tranh vũ trang, chí thành công khi trước hết đã có thể “dựa vào một bước ngoặt quyết định trong lịch sử của cuộc cách mạng đang lên. Khi mà tính tích cực của các bộ phận tiên tiến trong nhân dân được biểu lộ cao hơn hết, khi mà những dao động trong hàng ngũ địch và trong hàng vũ những người bạn mềm yếu do dự và không kiên quyết của cách mạng biểu hiện ra mạnh hơn hết” (Lê-nin - Chủ nghĩa Mác và khởi nghĩa vũ trang). Chọn đúng thời cơ khởi nghĩa còn hết sức quan trọng vì thời cơ đó có thể qua đi rất mau. Lênin trong buổi chiều ngày 24-10-1917 đã viết rõ “Rõ ràng hơn ban ngày là hiện nay nếu khởi nghĩa chậm thì thật lá xuống hố… lịch sử sẽ không tha thứ cho các nhà cách mạng, nếu chậm trễ, họ

chuẩn bị về đường lố. Đảng đã sớm vạch được lúc nào xuất hiện thời cơ khởi nghĩa ở Việt Nam và đã biết trước thời cơ đó sẽ đi qua rất mau. tạo nên sức mạnh vô địch giành thắng lợi trong giờ phút quyết định. Các cuộc khởi nghĩa này báo hiệu một thời kỳ mới của đất nước. đẩy mau tình thế tới một thời điểm mà giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ. Tháng 6-1940 nước Pháp bị quân phát xít Hít le chiếm đóng phát xít Nhật nhân cơ hội đó đã xâm lược Đông Dương. Chính sách vơ vét. Do sự xúi giục của Nhật. Để có thể chọn đúng thời cơ. phương pháp và lực lượng cách mạng… Đó là yếu tố vật chất tạo nên thực lực của cách mạng. đồng thời ban bố lệnh tổng động viên. Tuy vậy nhân dân Việt Nam bất khuất đã đứng dậy chống cả Nhật lẫn Pháp. . Thái Lan gây chiến với đế quốc Pháp. Chiến tranh đã đặt đát nước ta trong tình hình mới. Thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít Nhật. thống trị. cướp bóc và chính sách khủng bố phát xít của đế quốc trong chiến tranh sẽ đẩy mau tốc độ cách mạng hoá nhân dân. thời kỳ những cuộc khởi nghĩa từng phần có thể nổ ra để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa trong cả nước. trước mắt của cách mạng. nắm bắt đúng thời cơ và tận dụng những thời cơ thì trước hết phải tạo được thời cơ. Đảng ta đã kịp thời chỉ thị cho các cơ quan và cán bộ hd hợp pháp và nửa hợp pháp phải mau lẹ rút vào bí mật. thời cơ tháng Tám không phải là một cơ may. Tháng 9-1940 nổ ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. dân sinh không còn khả năng mà cũng không phải là mục tiêu trực tiếp của cách mạng lúc ấy nữa. Tháng 11-1940 nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. và giai cấp bị trị cũng không thể sống như cũ được nữa. tháng 1-1941 nổ ra cuộc binh biến Đô Lương. cướp của tại chỗ để cung cấp cho chiến tranh đế quốc của chúng. Đấu tranh hợp pháp giành chính quyền dân chủ. Như chúng ta đã biết 9-1939 chiến tranh thế giới thứ hài bùng nổ ở Đông Dương thực dân Pháp đàn áp rất khốc liệt phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. tạo thời cơ đó chính là quá trình xây dựng. Chiến tranh đã đặt nhiệm vụ đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay sai thành nhiệm vụ trực tiếp.có thể thắng ngày hôm nay (và nhất định sẽ thắng ngày hôm nay) nếu chậm đến ngày mai thì sẽ mất nhiều và có thể mất hết…”. Thời kỳ toàn dân nổi dậy cầm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành độc lập. Nắm vững lý luận cuả Chủ nghĩa Mác-Lênin về khởi nghĩa vũ trang và nhận thức được sâu sắc quá trình phát triển của tình thế. Mặc dù khách quan có nhiều thuận lợi nhưng tình thế cách mạng lúc đó cũng mới chỉ là tình thế cách mạng nói chung. chuyển trọng tâm công tác về nông thôn để tiến hành công tác phát triển mạnh mẽ lực lượng cách mạng ở cả nông thôn và thành thị. chúng quỳ gối mở cửa đón phát xít Nhật vào cùng bóc lột. Điều kiện chủ quan chưa cho phép tiến hành đấu tranh vũ trang ngay để giành lấy thắng lợi toàn bộ cho cách mạng mà còn phải trải qua một thời kỳ tổ chức và chuẩn bị chu đáo hơn. ra sức bắt người. tự do.

1945. dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu.Pháp. cách mạng nhiều nước sẽ thành công. hội nghị nhận định nếu Đức đánh Liên Xô thì chúng sẽ bị tiêu diệt. một loạt nước xã hội chủ nghĩa sẽ ra đời. Hồ Chí Minh trong cao trào cứu nước những năm 1940 . áp dụng một sách lược hết sức mềm dẻo để phân hoá cao độ kẻ thù và tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được nhằm cứu nước. không đòi được độc lập. Nam Kỳ. Hội ngị lập “Việt Nam đọc lập đồng minh” gọi tắt là Việt Minh bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc tình hình trong nước và tình hình trên thế giới. Hội nghị quyết định duy trì lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Khi đó phát xít Đức sắp đánh Liên Xô.Pháp giành chính quyền về tay nhân dân.Pháp dày xéo. mà quyền lợi của bộ phận. hội nghị xác định cuộc cách mạng trước mắt là cách mạng giải phóng dân tộc. qua con đường khởi nghĩa vũ trang từng phần tiến đến tổng khởi nghĩa. Đây là những sáng kiến lớn của Đảng. Hội nghị nhận định khi thời cơ đến “với lực lượng sẵn có. nếu không gq được vấn đề dân tộc giải phóng. Tháng 5-1941 Họi nghị Trug ương Đảng họp tại Pắc-Bó do Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì. cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”. tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia. Căn cứ vào khởi nghĩa của Xô viết Nghệ tĩnh và khởi nghĩa của các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Sơn. các lực lượng cách mạng của dân tộc cần tập trung mũi nhọn vào bọn phát xít xâm lược Nhật . làm nòng cốt cho việc xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng căn cứ địa cách mạng. Hội ngị cũng chỉ rõ chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trug tâm của Đảng và dân ta trong giai đoạn hiện tại. Hội nghị vạch rõ nguy cơ của các dân tộc Đông Dương bị một cổ hai tròn. vạch ra những phương hướng. Đông Dương bị hai bọn đế quốc phát xít Nhật . giải phóng dân tộc. biện pháp tập hợp lực lượng chống đế quố trong một mặt tận dân tộc thống nhất rất thích hợp là Việt Minh. Do đó nhiệm vụ trước mắt của Đảng là lãnh đạo nhân dân Đông Dương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đánh đổ phát xít Nhật . Như vậy hội nghị tháng 5-1941 đã nắm vững mục tiêu giải phóng dân tộc là trung tâm. ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương. kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là đế quốc phát xít Nhật . đơn vị tập trung đều tiên củ lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.Pháp bởi vì: “Trong lúc này.Tháng 11-1940 Hội nghị Trung ương Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh). Tháng 12-1941 Trung ương ra thông cáo về “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng” vạch rõ khi quân đồng minh kéo vào đất ta .

Sau đả chính Nhật. Trên phạm vi cả nước không chỉ cách mạng sục sôi khắp nơi. gấp rút tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Vấn đề cấp thiết đã đặt ra cho cách mạng là biết chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa toàn quốc. hình thái cách mạng trực tiêp đã xuất hiện. chưa đầy một ngày thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít nhật trên toàn Đông Dương. xây dựng căn cứ địa và chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang được đẩy mạnh ở vùng rừng núi và trung du song song với phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở đồng bằng nông thôn và thành thị. đã cùng với các đội cứu quốc quân đẩy mạnh đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ tranh. cứu nước mạnh mẽ. Bắc Kạn và Lạng Sơn. Đêm 9-3-1945 cuộc xung đột vũ trang giữa Nhật và Pháp đã nổ ra. Giờ tận số của phát xít Đức đã điểm. rộng rãi. hầu khắp toàn quốc. những căn cứ địa vũ trang hoàn bị đã được xây dựng. đẩy tới phong trào đánh Pháp đuổi Nhật trên cả nước. một hệ thống căn cứ địa liên hoàn đã được mở ra từ cao Bằng đến Hà Giang.Pháp” Đảng đã phát động cao trào chống Nhật. để trừ mối hậu hoạ bị quân Pháp đánh vào sau lưng khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương. giành chính quyền ở . Trên cơ sở phong trào vũ trang và nửa vũ trang cách mạng được xây dựng. Nhật buộc phải làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. tổng bộ Việt minh kêu gọi và phát động phong trào “Sắm vũ khí. lực lượng tự vệ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đã phát triển mạnh mẽ. đuổi thù chung” phong trào xây dựng lực lượng vũ trang. số phận của bè lũ phát xít đang tới bước định đoạt. Từ năm 1944 . Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật . nơi nào có điều kiện thì phát triển chiến tranh du kích. Tháng 8-1945 theo chủ trương của Đảng.1945 những thắng lợi to lớn của Liên Xô ở mặt tận Stalin grat và các mặt trận tiếp theo đã được cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tới bước ngoặt căn bản. quảng đại quần chúng đã hướng về cách mạng. Từ cuối 1944 đầu năm 1945 trên chiến trường Châu Âu quân đội Xô Viết đã giành được thắng lợi quyết định bằng hàng loạt đòn phản công chiến lược đưa chiến tranh đến cửa ngõ của sào huyệt phát xít Đức.tới đâu thì nơi đó nổi cậy lập chính quyền cách mạng lâm thời của địa phương rồi nhân danh chính quyền đó giao tiếp với họ. Ngày 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Số phận của phát xít Nhật ở Đông Dương đang lung lay. ở một số địa phương nhất là ở những vùng căn cứ địa quần chúng nôn nóng muốn hành động nhưng Đảng chỉ rõ thời cơ khởi nghĩa cả nước chưa đến. Thời cơ thuận lợi cho các dân tộc bị áp bức vùng dậy đang tới gần. Do vậy ngay sau cuộc đảo chính Đảng ta đã nhận định là cuộc đảo chính sẽ tạo ra một tình thế khủng hoảng chính trị sâu sắc làm cho những điều kiện của cuộc tổng khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng.

trước khi thực dân Pháp kịp tập hợp lại tàn quân và đưa quân Viễn chinh vào cướp lại nước ta lần nữa. Ngày 15-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng mình không điều kiện.1945 quân đội Anh đang trên đường hành quân gấp vào nước ta từ phía Nam. quân đội Tưởng cũng đang trên bước chạy mau vào nước ta từ phía Bắc. Trách nhiệm lịch sử của Đảng lúc ấy là lãnh đạo nhân dân nắm chắc thời cơ chiến lược. đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân. chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoàn toàn bị tê liệt từ trên xuống dưới. Khẩu hiệu “phá kho thóc để giải quyết nạn đói’ của Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng. trước khi quân đội của đế quốc Anh và quân đội của bọn phản động Tưởng Giới Thạch vào Đông Dương. giai cấp tham gia.địa phương. đẩy tới cao trào chống Nhật cứu nước dâng khắp toàn quốc. chỉ trong vài ngày quân đội Xô viết đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Nhật đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. giải quyết nạn đói” nhằm tập hợp đội quân chính trị quần chúng cho cuộc khởi nghĩa. nổi dậy chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn tay sai. Hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Các hình thức. Mặt trận Việt Minh đã thu hút hàng chục triệu hội viên đủ các tầng lớp. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.8 -1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Tin Nhật đầu hàng truyền đi khắp nước đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tất cả các tầng lớp nhân dân. Đức. Thời cơ cách mạng “ngàn năm có một” đã đến. “Chúng ta không thể chậm trễ”. Ngày 8 . Trong lúc nhân dân ta gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa thì ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung bộ đã xảy ra nạn đói rất khủng khiếp. Đó là hậu quả thảm khốc nhất của chính sách bóc lột và gây chiến của bọn phát xít Nhật . Triệu người như một cầm lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành quyền làm chủ Đảng Cộng sản Đông dương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chiến tranh. phương pháp đấu tranh lúc này cao hơn. đẩy phong trào cách mạng lên một đỉnh cao chưa từng thấy. Từ giữa tháng 8 . Những điều kiện khách quan và chủ quan cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nước ta đã hoàn toàn chín muồi. hoang mang tan rã. Quân đội Nhất ở Đông Dương mất tinh thần. tư tưởng và tổ chức cho cuộc khởi nghĩa. các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về cách mạng. lôi kéo đông đảo các tầng lớp. mạnh mẽ hơn. Một cuộc chạy đua nước rút lịch sử để giải quyết vấn đề giành quyền làm . không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước.Pháp. Biện pháp then chốt để đưa phong trào lên cao lúc đó là phát động quần chúng “phá kho thóc. Sau khi đã tiêu diệt phát xít Ý. các dân tộc. Cao trào cứu nước đã lôi cuốn cả dân tộc vùng dậy.

lật đổ cọn bù nhìn tay sai của Nhật. đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một đặc điểm. Thời cơ cách mạng là chỗ kết hợp những điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan đã chín muối bảo đảm thắng lợi cho cách mạng. giáng những đòn quyết định vào kẻ thù. từ Bắc đến Nam dã đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa oanh liệt. Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch hmc đã ra lời hệu triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước nổi dậy giành chính quyền. Chắc chắn ta sẽ phải hy sinh rất nhiều của. không sợ gian khổ. quân Tưởng đã vào đất nước ta. biết phải làm gì và làm như thế nào. Nếu ta không biết chớp ngay lấy nó mà hành động. Điều này không phải ngẫu nhiên. Bí quyết để chớp lấy thời cơ của Đảng ta là nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng. một ưu điểm sáng tạo của Dảng. Tuân theo những lời giáo huấn của Mác . và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng. nhất là phải ra sức chuẩn bị thự lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Ngay sau hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 13-8-1945 và Đại hội quốc tân Tân Trào.Lênin đồng thời vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước lúc đó. nhiều người. Đảng ta đã dũng cảm vượt mọi khó khăn. và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc hì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua. Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh. đòi hỏi nhân dân ta phải mau chóng đoạt lấy thắng lợi trong cuộc chạy đua đó. Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn.chủ đất nước giữa nhân dân ta với các tập đoàn đế quốc và bọn phản động. khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng. để dự kiến chính xác. ăn may mà là kết quả của sự . Trong vận động cách mạng thời cơ xuất hiện như một tất yếu lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. phải bám sát tình hình. giành lấy chính quyền từ tay Nhật. và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa. giải phóng toàn bộ đất nước. đưa quần chúng đến ngay ngưỡng cửa của tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhưng cũng ó thể thời cơ trôi đi một cách nhanh chóng. Khởi nghĩa là một nghệ thuật mà chỗ tuyệt diệu của nghệ thuật đó là chọn đúng thời cơ. trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. của dân tộc ta. tập trung toàn lực. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt. hành động kịp thời. nhạy bén trước thời cuộc. Lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của quân Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông dương. hơn hai mươi triệu đồng bào ta. kiên quyết lãnh đạo khởi nghĩa. Thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945 chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn.

chỉ trong vài ngày quân đội Xô viết đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Nhật đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. chưa đầy một ngày thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít nhật trên toàn Đông Dương. gấp rút tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Các hình thức. Nhật buộc phải làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. của dự đoán chiến lược đúng và kịp thời hành động khi điều kiện khởi nghĩa đã xuất hiện. mạnh mẽ hơn. phương pháp đấu tranh lúc này cao hơn. không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước. Mặt trận Việt Minh đã thu hút . Ngày 15-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng mình không điều kiện.8 -1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. cứu nước mạnh mẽ. rộng rãi. Do vậy ngay sau cuộc đảo chính Đảng ta đã nhận định là cuộc đảo chính sẽ tạo ra một tình thế khủng hoảng chính trị sâu sắc làm cho những điều kiện của cuộc tổng khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng. giành chính quyền ở địa phương. nơi nào có điều kiện thì phát triển chiến tranh du kích. Trong lúc nhân dân ta gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa thì ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung bộ đã xảy ra nạn đói rất khủng khiếp. hình thái cách mạng trực tiêp đã xuất hiện.Pháp” Đảng đã phát động cao trào chống Nhật. hoang mang tan rã. lôi kéo đông đảo các tầng lớp. Khẩu hiệu “phá kho thóc để giải quyết nạn đói’ của Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng.chuẩn bị lâu dài.Pháp. Đó là hậu quả thảm khốc nhất của chính sách bóc lột và gây chiến của bọn phát xít Nhật . những căn cứ địa vũ trang hoàn bị đã được xây dựng. Biện pháp then chốt để đưa phong trào lên cao lúc đó là phát động quần chúng “phá kho thóc. quảng đại quần chúng đã hướng về cách mạng. Hai triệu đồng bào ta bị chết đói. giải quyết nạn đói” nhằm tập hợp đội quân chính trị quần chúng cho cuộc khởi nghĩa. quân đồng minh tiến vào Đông Dương. hầu khắp toàn quốc. Ngày 8 . Tin Nhật đầu hàng truyền đi khắp nước đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tất cả các tầng lớp nhân dân. Sau đả chính Nhật. đẩy tới cao trào chống Nhật cứu nước dâng khắp toàn quốc. giai cấp tham gia. lực lượng tự vệ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đã phát triển mạnh mẽ. Quân đội Nhất ở Đông Dương mất tinh thần. Đêm 9-3-1945 cuộc xung đột vũ trang giữa Nhật và Pháp đã nổ ra. Đức. Vấn đề cấp thiết đã đặt ra cho cách mạng là biết chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa toàn quốc. Sau khi đã tiêu diệt phát xít Ý. Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật . đẩy phong trào cách mạng lên một đỉnh cao chưa từng thấy. đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân. chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoàn toàn bị tê liệt từ trên xuống dưới. các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về cách mạng.

Thời cơ cách mạng là chỗ kết hợp những điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan đã chín muối bảo đảm thắng lợi cho cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945 chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. quân Tưởng đã vào đất nước ta. quân đội Tưởng cũng đang trên bước chạy mau vào nước ta từ phía Bắc. trước khi thực dân Pháp kịp tập hợp lại tàn quân và đưa quân Viễn chinh vào cướp lại nước ta lần nữa. Những điều kiện khách quan và chủ quan cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nước ta đã hoàn toàn chín muồi. Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh. Một cuộc chạy đua nước rút lịch sử để giải quyết vấn đề giành quyền làm chủ đất nước giữa nhân dân ta với các tập đoàn đế quốc và bọn phản động. trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn.hàng chục triệu hội viên đủ các tầng lớp. các dân tộc. Trách nhiệm lịch sử của Đảng lúc ấy là lãnh đạo nhân dân nắm chắc thời cơ chiến lược. đòi hỏi nhân dân ta phải mau chóng đoạt lấy thắng lợi trong cuộc chạy đua đó. Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn. giải phóng toàn bộ đất nước. Triệu người như một cầm lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành quyền làm chủ Đảng Cộng sản Đông dương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chiến tranh. từ Bắc đến Nam dã đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa oanh liệt.1945 quân đội Anh đang trên đường hành quân gấp vào nước ta từ phía Nam. đưa quần chúng đến ngay ngưỡng cửa của tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhưng cũng ó thể thời cơ trôi đi một cách nhanh chóng. trước khi quân đội của đế quốc Anh và quân đội của bọn phản động Tưởng Giới Thạch vào Đông Dương. và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng. Chắc chắn ta sẽ phải hy sinh rất nhiều . Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt. Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch hmc đã ra lời hệu triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước nổi dậy giành chính quyền. Nếu ta không biết chớp ngay lấy nó mà hành động. hơn hai mươi triệu đồng bào ta. Ngay sau hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 13-8-1945 và Đại hội quốc tân Tân Trào. tư tưởng và tổ chức cho cuộc khởi nghĩa. Từ giữa tháng 8 . Cao trào cứu nước đã lôi cuốn cả dân tộc vùng dậy. Trong vận động cách mạng thời cơ xuất hiện như một tất yếu lịch sử. nổi dậy chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn tay sai. và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa. “Chúng ta không thể chậm trễ”. Thời cơ cách mạng “ngàn năm có một” đã đến. và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc hì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua. khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng.

của dân tộc ta. nhạy bén trước thời cuộc. Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một đặc điểm. phải bám sát tình hình. . của dự đoán chiến lược đúng và kịp thời hành động khi điều kiện khởi nghĩa đã xuất hiện. lật đổ cọn bù nhìn tay sai của Nhật. hành động kịp thời. ăn may mà là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài. giành lấy chính quyền từ tay Nhật.của. nhiều người. Lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của quân Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông dương. một ưu điểm sáng tạo của Dảng. Khởi nghĩa là một nghệ thuật mà chỗ tuyệt diệu của nghệ thuật đó là chọn đúng thời cơ. tập trung toàn lực. nhất là phải ra sức chuẩn bị thự lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. kiên quyết lãnh đạo khởi nghĩa. không sợ gian khổ. Đảng ta đã dũng cảm vượt mọi khó khăn. Tuân theo những lời giáo huấn của Mác . giáng những đòn quyết định vào kẻ thù. Điều này không phải ngẫu nhiên. để dự kiến chính xác. Bí quyết để chớp lấy thời cơ của Đảng ta là nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng.Lênin đồng thời vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước lúc đó. biết phải làm gì và làm như thế nào.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->