P. 1
ly_thuyet_hoa_huu_co

ly_thuyet_hoa_huu_co

|Views: 581|Likes:
Được xuất bản bởiMilomeo Chinnut

More info:

Published by: Milomeo Chinnut on Sep 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (Chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học) 1.

Tên môn học: LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết LT;15 tiết BT) 3. Giảng viên: PGS. TS. TRẦN THỊ VIỆT HOA; TS. PHẠM THÀNH QUÂN; TS. PHAN THANH SƠN NAM 4. Bộ Môn quản lý môn học: Công Nghệ Hữu Cơ, Khoa Công Nghệ Hóa Học 5. Môn học trước: 6. Môn học song hành: 7. Mục tiêu môn học: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ cũng như ảnh hưởng của chúng lên tính chất và khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ. 8. Mô tả tóm tắt môn học: Môn học giới thiệu ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử; ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế, khả năng phản ứng, tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ; các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ. 9. Nội dung: 9.1 PHẦN GIẢNG DẠY TRÊN LỚP: 30 tiết Chương 1 Nội dung Hóa học lập thể 1.1. Đồng phân cấu tạo 1.2. Đồng phân lập thể 1.2.1.Đồng phân hình học 1.2.2. Đồng phân cấu dạng: bản chất, đồng phân cấu dạng của hợp chất mạch hở, cấu dạng của hợp chất vòng no, các công thức biểu diển đồng phân cấu dạng 1.2.3. Đồng phân quang học: điều kiện và yếu tố để xuất hiện đồng phân quang học, phân loại đồng phân quang học, xác định cấu hình tuyệt đối của đồng phân quang học, các phương pháp tách đồng phân quang học Các loại hiệu ứng trong hóa hữu cơ 2.1. Ý nghĩa của hiệu ứng trong hóa hữu cơ 2.2. Hiệu ứng cảm ứng: bản chất, quy luật và đặc tính chung của hiệu ứng cảm ứng 2.3. Hiệu ứng liên hợp: bản chất, phân loại và đặc tính chung của hiệu ứng liên hợp 2.4. Hiệu ứng siêu liên hợp: hiệu ứng siêu liên hợp dương và siêu liên hợp âm 2.5. Hiệu ứng không gian: hiệu ứng không gian loại 1, hiệu ứng không gian loại 2, hiệu ứng ortho 2.6. Ảnh hưởng của các loại hiệu ứng đến khả năng phản ứng và tính acid-base của hợp chất hữu cơ, phương pháp xác định phương trình Hammet và Taft Số tiết 3 TLTK [1], [2]

2

5

[1], [2]

[3].2.4.3.2.1. Phản ứng cộng hợp ái điện tử (AE) 6.1. Cơ chế phản ứng 6. [2].2. nội phân tử (SNi) 4.3. hydrohalogenua.1. Phản ứng cộng hợp ái nhân (AN) 6.1.3.2. Phản ứng thế gốc tự do của các hợp chất khác Phản ứng tách loại 3 5. Phản ứng thế ái nhân (SN) 4.2.1.2. [4] .1. thuyết va chạm.1.2. trạng thái chuyển tiếp.1.2. [2]. Phản ứng tách loại lưỡng phân tử (E2) 5.2.3 4 5 6 Đại cương về cơ chế phản ứng 1 3.1. [3].2. tính chọn lọc của phản ứng thế gốc tự do của dãy halogen 4. [2]. Phản ứng tách loại nội phân tử (Ei) 5. Khả năng tạo alkene trong phản ứng E1 của một số phản ứng cụ thể 5. hóa lập thể phản ứng AR [1]. hoạt tính phản ứng của alkane và dãy halogen. [4] [1]. Bản chất của phản ứng thế ái nhân 4. Khả năng và sự định hướng của phản ứng AE 6. Ảnh hưởng của cấu tạo đến hướng và vận tốc phản ứng tách loại 5.2.2. Phản ứng cộng hợp gốc tự do (AR) 6. hydrogen: cơ chế.1.1. sự định hướng. Phản ứng thế theo cơ chế gốc (SR) 4.2.3.3.2.1. chất trung gian 3. SNi 4. Các khái niệm cơ chế phản ứng: cân bằng phản ứng.1. Tốc độ tương đối của hai loại phản ứng thế ái nhân và tách loại: các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của hai loại phản ứng Phản ứng cộng hợp vào hợp chất chứa liên kết bội C-C 3 6. [4] [1]. Các tác nhân halogen hóa 4. liên kết ba 6. quy tắc và khả năng phản ứng cộng hợp. Các phản ứng thế ái nhân đặc trưng 4. Hóa lập thể của phản ứng AE 6. Cơ chế và động học của phản ứng thế ái nhân: phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (SN1).2. khảo sát động học. Phản ứng tách loại đơn phân tử (E1) 5. Hóa lập thể của phản ứng thế ái nhân SN1.2. Hóa lập thể của phản ứng tách loại 5. Khả năng phản ứng 6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế ái nhân 4.3. Các loại phản ứng cộng hợp ái nhân của hợp chất chứa liên kết đôi. lưỡng phân tử (SN2). khảo sát hóa học lập thể Phản ứng thế ở nguyên tử carbon bão hòa 3 4.2.5. vận tốc phản ứng. Cơ sở xác định cơ chế phản ứng: xác định sản phẩm tạo thành.5.1.1. [3].4. SN2.3.1. Phản ứng cộng hợp halogen. Cơ chế và động học phản ứng 5.1. Phản ứng halogen hóa hợp chất alkane: cơ chế động học phản ứng.1.1. [2] [1].1. Cơ chế và động học phản ứng 5. Cơ chế phản ứng cộng hợp AE 6. bậc phản ứng.1.

2. Phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất carbonyl Phản ứng thế của hợp chất hydrocarbon thơm 8. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử carbon: chuyển vị pinacol-pinacolone. [3]. Cân bằng keto-enol 7.2. Cơ chế phản ứng halogen hóa aldehyde và ketone 7.1. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử nitrogen: phản ứng Hofmann. TIỂU LUẬN: 15 tiết .2.1. phản ứng chuyển vị theo Wagner Merwein 9.7 8 9 10 Các phản ứng đặc trưng của hợp chất carbonyl 7.1.2. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở Cα của hợp chất carbonyl 7. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử oxygen 9.1. vận tốc phần 8.2. Phản ứng chuyển vị ái nhân ở vị trí 1.1.2.1. hợp chất dị vòng thơm 10. 1.1. phản ứng Schmidt.2. tỷ lệ các đồng phân.2. hợp chất dị vòng thơm 10.2. [3].2. 9.3. Phản ứng thế ái nhân của hợp chất dị vòng thơm (dị vòng 5 và 6 cạnh) 3 [1].1. [4] 9. sự định hướng. Cơ chế phản ứng 7.3. [2].2 PHẦN BÀI TẬP LỚN.3.1.3.2.1. [2]. Tính chất 10.1. Ảnh hưởng của nhóm thế đến khả năng phản ứng Phản ứng chuyển vị 9. Halogen hóa carboxylic acid theo Hell-VolhardZenlinsky 7. [2].1. Phản ứng chuyển vị theo Fries.1.2. [2].2.1. [3].3.3. phản ứng Beckmann 9. Ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng phản ứng: quy luật thế.1. [4] 3 [1].3. Phản ứng ngưng tụ của nhóm carbonyl với các hợp chất chứa hydrogen linh động 7.2. Phản ứng Curtius.1. Phản ứng thế ái nhân của hợp chất hydrocarbon thơm (SN) 8.3.1.2. [4] 3 [1]. Cơ chế phản ứng SN1 8.3. Cơ chế phản ứng SN2 8. Phản ứng chuyển vị theo Bayer và Villige Hợp chất dị vòng 10. Cơ chế và động học phản ứng 8.4.2 9. Danh pháp: hợp chất dị vòng no.1. Các phản ứng cộng hợp ái nhân đặc trưng của nhóm carbonyl 7.3.3. [4] 3 [1]. [3]. Ảnh hưởng của cấu tạo phâm tử đến khả năng phản ứng AN 7.3. Các phương pháp điều chế: hợp chất dị vòng no. Phản ứng chuyển vị ở nhân thơm 9. Phản ứng thế ái điện tử của hợp chất dị vòng thơm (dị vòng 5 và 6 cạnh) 10. Tính chất base 10. Phản ứng thế ái điện tử (SE) 8.

thí nghiệm 3 Bài tập. Tài liệu tham khảo: [1] Trần Quốc Sơn [2] Thái Doãn Tĩnh [3] K. R. Volhardt [4] R. thí nghiệm 3 Bài tập. tiểu luận. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật. 1990 ‘Organic chemistry’. Boyd ‘Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ’. tiểu luận. C. thuyết trình 4 Thi cuối học kỳ (bắt buộc) Số lần đánh giá 1 0 0 1 Số lần đánh giá 0 0 1 1 Trọng số (%) 30 0 0 70 Trọng số (%) 0 0 30 70 Chủ nhiệm Bộ môn quản lý môn học (Họ tên và chữ ký) Giảng viên lập đề cương (Họ tên và chữ ký) . Phương pháp đánh giá môn học: Cán bộ giảng dạy có thể áp dụng một trong hai hình thức sau đây : Cách 1: TT Phương pháp đánh giá 1 Kiểm Tra giữa học kỳ 2 Thực hành. New Jersey. bao gồm phần bài tập của 10 chương như trong đề cương. 2000 ‘Organic chemistry’.Học viên phải hoàn thành các bài tập lớn bắt buộc của môn học. Peter. T. New York and Oxford. Nhà xuất bản Giáo Dục. N. 10. 1979 ‘Giáo Trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ’. Prentice Hall. và phần bài tập liên quan đến nhiều chương. thuyết trình 4 Thi cuối học kỳ (bắt buộc) Cách 2: TT Phương pháp đánh giá 1 Kiểm Tra giữa học kỳ 2 Thực hành. Wiley-VCH Freeman. 1992 11. Morrison.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->