P. 1
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

|Views: 184|Likes:
Được xuất bản bởiTracy Delzell

More info:

Published by: Tracy Delzell on Sep 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. Amen. Thánh Maria c M Chúa Tr i. c Chúa Tr i cùng Bà. ch u óng anh trên cây Thánh-giá. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. y ch ng có l nào sai c. xu ng ng c t tông. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng.phán h a s Amen. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. nh ng c u chúng con cho kh i s d . Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. chúng con nguy n danh Cha c sáng. Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. n c Cha tr n. Amen. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. Bà có phúc l h n m i ng i n . con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . Xin ch chúng con sa ch c cám d . ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. Amen. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. ch t và táng xác. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. .

Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. l i t i tôi. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. Chúa chúng ta. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. cùng hai ông thánh tông .) . cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. lòng lo. mi ng nói mình làm. cùng ông thánh Gioan Baotixita. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh.trong k ch t mà s ng l i. lòng ng. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. l i t i tôi m i àng. ông thánh Phêrô. Amen. Amen. l i t i tôi. ông thánh Gioan Baotixita. các thánh và anh ch em. l i t i tôi. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. l i t i tôi m i àng. hai ông thánh tông . Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. còn nh ng lúc khác thì không c. ông thánh Phaolô. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. các thiên th n. Tôi tin phép tha t i. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. cùng các thánh. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. ông thánh Phêrô. l i nói. các thánh thông công. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. Tôi tin h ng s ng v y. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. ông thánh Phaolô.

Chúa ã d ng nên con. u nh b i n Chúa. c Thánh Thiên Th n là th y con. vì công nghi p c Chúa Giêsu. ã th ng chúng con n s m mai nay. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. Amen. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. Amen. l i nói. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. k o ma qu d cám d c con. cho n tr n i. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . L i xin Chúa s a s lo. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. thì con lo bu n au n. kh i sa ph m t i gì. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng.Kinh n N n T i L y Chúa con. tính thiêng liêng sáng láng. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. cùng khi làm. Amen. con d c lòng ch a c i. t kh i s cho n hoàn thành. xem con ban êm. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu .

Amen. xin em các linh h n lên thiên àng. Sau ó có th c kinh Tin Kính.thông minh sáng láng. c 1 kinh L y Cha. chúng ta làm d u Thánh giá. y . H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. gi m i s r n. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. 3 kinh Kính m ng. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. 1 kinh L y Cha. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. tay l n khúc u c a tràng h t. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. ch a m i s d . m i ph n g m 5 ch c. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. ó là 1 ch c h t. n khi con lâm chung. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. kh i u kinh Mân côi. và có th thêm kinh C u c Bà. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. 1 kinh Sáng danh. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. xin tha t i chúng con. Amen.

y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. . Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh.

xin c M oái n con là k t i l i. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. Thân l y M . Amen. con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. c c y. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. Nhân vì s y. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. Amen. Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. n sau kh i ày. kêu n cùng Bà. con cháu E-và ch n . Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . Con lòng Bà g m phúc l . chúng con. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . xin ghé m t th ng xem chúng con. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. L y M là M Chúa C u th .y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. ng y khách y. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. xin ch b l i con kêu xin. c vui. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng.

Amen. Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. cho con c làm ng i. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . mà l i sinh ra con. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. Amen. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. M thông n Chúa. ch ng con không i i. cùng h ng gìn gi con. chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành.Th c Chúa Giêsu.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t .H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. . V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. c N ng trinh. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. h ng che ch con. hi n vinh sáng láng. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. . cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . Amen. Các Câu L y L y r t thánh trái tim .

chúng con chúc t ng. ho c lo.. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. Kinh Cám n.C u cho chúng con. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. . Chúa chúng con. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá.C u cho chúng con. Các Thánh T o Vi t Nam. . ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t. ho c nói. Kinh Trông C y và Các Câu L y. Kinh Xin n Ch t Lành . t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. 50 Kinh Mân Côi. Kinh ¼n N n T i. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an.C u cho chúng con. Kinh Tr cB a n L y Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. Kinh c Chúa Thánh Th n.. do lòng r ng rãi Chúa ban.. c II. L y Chúa là s sáng linh h n con. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. Amen. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình.C u cho chúng con. Amen. c ti p Kinh Xét Mình . .

Amen. .. con tin th t Ngôi Th Hai. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà... con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn. Kinh Phó Dâng L y Chúa con. là c Chúa Cha. Amen.. Kính m ng .. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Chúa ã phù h con ban ngày. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. là c Chúa Thánh Th n. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Amen. có phép t c vô cùng. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con.Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. Amen. Kính m ng . Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p.. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. Kính m ng .

Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. cùng vì l i Chúa con phán h a. N u Chúa con ch p t i. hãy l ng nghe ti ng con c u xin. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. L y Chúa con. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. bay hãy xin thì bay s c. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. Kinh V c Sâu L y Chúa con. b n h u con. anh em. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. và c sáng soi vô cùng. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. con ã trông c y Chúa con. cho linh h n ông bà. L y Chúa con. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. cha m . Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. Chúa con ã phán d y r ng. Amen. . s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. Amen.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian.

Amen. nh ng có M bên chúng con. Giêsu. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Amen. M ây v i chúng con. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. Kinh Sáng L y Chúa con.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. Maria. m i công vi c. chúng con th y quên h t u phi n. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. vui s ng qua ki p l u ày. Con t n Chúa ã d ng nên con. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . gia ình chúng con long ong t i ngày. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. vui bu n s ng kh . lúc vui c ng nh lúc bu n. M con cùng nhau chia s . cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. chúng con an vui ch p nh n l n nhau.

I adore you. Con t n Chúa ã d ng nên con. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. and may your grace be with me always and with those I love . and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. and for having preserved me during the night. and I love you with all my heart. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. Amen. c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. KINH MÔN VÀ S V . con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. joyr. I thank you for having created me. Amen . Morning Offering: O my God. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . having saved me by your grace. I adore you. Amen . và xin tha th m i l i l m con ph m . and may your grace be with me always and with those I love . I thank you for having created me. and I love you with all my heart. và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . works. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. Amen .Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. Khi dâng mình tê" l trên bàn th . m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. having saved me by your grace. Kinh T i L y Chúa con. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. Prayer at Bedtime: O my God. Xin gìn gi con êm nay. I offer you all my prayers. m i vi c con làm.

Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. Do lòng trung thành. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. c u cho chúng con. l y Chúa là Thiên Chúa. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. Chúa Giêsu Kitô. Amen. xin c u cho chúng con. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. ch có Chúa la Chúa. là Con Ð c Chúa Cha. Chúa xóa t i tr n gian. L i t i tôi. các thánh. chúng con tôn vinh Chúa. các thiên th n. là Chúa Cha toàn n ng. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. chúng con chúc t ng Chúa. - Chúng con ca ng i Chúa. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. L y M Maria. Thánh Phaolô tông . Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. ng h ng yêu th ng. l i nói vi c làm. xin th ng xót chúng con. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Chúa xóa t i tr n gian. xin nh m l i chúng con c u kh n. xin th ng xót chúng con. chúng con th l y Chúa. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. là Vua trên tr i. Amen. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. và nh ng i u thi u xót. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. là Chiên Thiên Chúa. l i t i tôi. l i t i t i m i àng. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. L y Con m t Thiên Chúa. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Chúa chung ta.L y Cha. . Amen. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. M Giáo h i. Chúa chúng con. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. ch có Chúa là Ð ng Thánh. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i.

KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th ba: Gi ngày Chúa nh t. sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th b y: Ch l y c a ng i. vì ch ng s c yên i v y. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. ngày L bu c. Th sáu: Ch làm s dâm d c. Amen. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. vì ch ng s c no v y. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Th m i: Ch tham c a ng i. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th n m: Ch gi t ng i.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . . Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th b n: Th o kính cha m .

Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. and of the Holy Spirit. ba: Cho k rách r i n m c. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. and of the Son. Creator of Heaven and earth. hai: Cho k khát u ng. The Apostles Creed I believe in God. who was conceived by the Holy Spirit. Amen. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. sáu: Chu c k làm tôi. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. Th b n: R n b o k có t i. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. Th hai: M d y k mê mu i. Th n m: Tha k d ta. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. n m: Cho khách nhà. Th ba: Yên i k âu lo. and in Jesus Christ. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. the Father Almighty. our Lord. vì ch ng s c th ng xót v y. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. b y: Chôn xác k ch t. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. his only Son. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. ng linh h n b y m i: .

Jesus. Our Father Our Father. mother of god. world without end. Amen Glory Be Glory be to the Father. mourning and weeping in this valley of tears. and lead all souls to Heaven.He suffered under Pontius Pilate. Mother of Mercy. from there he will come to judge the living and the dead. Amen Hail Mary Hail Mary. the forgiveness of sins. Turn then most gracious advocate. O My Jesus O my Jesus. I believe in the Holy Spirit. Amen. pray for us sinners now and at the hour of our death. To thee do we send up our sighs. the Father almighty. poor banished children of Eve. the resurrection of the body. As it was in the beginning is now and ever shall be. To thee we cry. and lead us not into temptation. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. the Lord is with you. Give us this day our daily bread. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. full of grace. Holy Mary. to the Son and to the Holy Spirit. died and was buried. Amen. Thy kingdom come. was crucified. the third day He rose again from the dead. hallowed by Thy name. especially those in most need of your Mercy. the Holy Catholic Church. He descended into hell. our life. and life everlasting. Holy Queen. forgive us our sins. Thy will be done on earth as it is in Heaven. save us from the fires of hell. but deliver us from evil. who art in Heaven. Holy Queen Hail. Hail. our sweetness and our hope. thine . the Communion of Saints. Amen. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.Virgin Mary.

Pray for us. . Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. O sweet Virgin Mary. And after this our exile. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. O clement. 1. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. 4. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. O loving.eyes of mercy towards us. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. 1. show unto us the blessed Fruit of they womb. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. Jesus. announcing she is to be the Mother of God 2. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays.

. 3. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony." 5. 2. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. 1. 4. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. 3.thanks to the intervention of Mary. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. the first among believers. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. 4. 5. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. and testifies "to the end" His love for humanity. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust.

The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal.1. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. . 4. three days after His death. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. 2. 3. 5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->