P. 1
NHIỆT HÓA HỌC

NHIỆT HÓA HỌC

|Views: 1,231|Likes:
Được xuất bản bởiRinmo

More info:

Published by: Rinmo on Sep 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

NHIỆT HÓA HỌC Một số định nghĩa và khái niệm Nghiên cứu một số định nghĩa và khái niệm

cơ bản, khái niệm về nhiệt và công 2. Nguyên lý 1 và áp dụng vào nhiệt hoá học Các cách phát biểu nguyên lý 1 Khái niệm nội năng và entanpi Nhiệt của phản ứng hoá học Mối quan hệ giữa nhiệt đẳng tích và nhiệt đẳng áp 3. Định luật Hess và các hệ quả Phát biểu định luật và hệ quả Năng lượng liên kết và hiệu ứng nhiệt 4. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ Khái niệm nhiệt dung, nhiệt dung mol đẳng áp và đẳng tích Định luật Kirrchhoff 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1. HỆ Ví dụ: ta cho Fe vào trong ống nghiệm đựng dung dịch HCl.Phản ứng xảy ra là Fe + 2HCl→FeCl2 + H2 - Hệ là một phần của vũ trụ có giới hạn xác định đang được khảo sát về phương diện trao đổi năng lượng và vật chất. Phần còn lại của vũ trụ là môi trường ngoài đối với hệ. - Ranh giới giữa hệ và môi trường có thể có thực, có thể tưởng tượng. Hệ có thể trao đổi nhiệt, công, vật chất với môi trường ngoài. Hệ hở (hệ mở) + Là hệ có thể trao đổi cả năng lượng lẫn vật chất với môi trường ngoài. + Ví dụ: đun sôi một ấm nước, nhiệt được cung cấp vào hệ, hệ mất vật chất ra môi trường ngoài dưới dạng hơi nước. Hệ kín (hệ đóng) + Là hệ chỉ trao đổi với môi trường ngoài năng lượng nhưng không trao đổi vật chất. + Ví dụ: hệ gồm các hóa chất đang cho phản ứng trong một ống thủy tinh hàn kín. Hệ không mất vật chất nhưng có thể nhận nhiệt vào (nếu phản ứng thu nhiệt) hoặc cung cấp nhiệt (nếu phản ứng tỏa nhiệt). Hệ cô lập + Là hệ không trao đổi cả năng lượng lẫn vật chất với môi trường ngoài. + Ví dụ: một bình Dewar chứa hóa chất được đậy kín và được bao phủ bằng một lớp cách nhiệt thật dày để cho vật chất và nhiệt lượng không thể trao đổi với môi trường ngoài. Hệ đoạn nhiệt + Là hệ không có trao đổi nhiệt lượng với môi trường bên ngoài. + Ví dụ: chất khí được đựng trong một xilanh có vỏ cách nhiệt Hệ đồng thể + Là hệ mà trong đó không tồn tại các bề mặt phân cách, các tính chất của hệ hoặc không thay đổi hoặc thay đổi liên tục từ điểm này đến điểm khác trong hệ. + Ví dụ: axit hoà tan vào nước - Hệ dị thể + Là hệ trong đó có bề mặt phân cách. + Ví dụ: hỗn hợp nước đá và nước lỏng, hỗn hợp muối tan quá bão hoà hoặc muối ít tan trong nước. Hệ đồng thể có thể là đồng nhất hoặc không đồng nhất. Nếu thành phần và tính chất ở mọi phần của hệ là như nhau thì hệ là đồng nhất. Ngược lại là hệ không đồng nhất. 1.2. Trạng thái - Ví dụ: ta xét hệ gồm 1lít nước ở 250C, 1atm Một hệ có trạng thái xác định khi những thông số xác định những đại lượng của hệ được biết một cách chính xác như T, V, P, KLR... các đại lượng này được gọi là thông

PV =nRT d. F(P. 1atm rồi lại được làm . Một biến thiên hữu hạn (tương đối lớn) của một thông số trạng thái x trong quá trình được ghi là ∆x = x2 – x1 Hàm quá trình + Là những hàm mà giá trị của nó phụ thuộc không chỉ vào trạng thái đầu và trạng thái cuối mà còn phụ thuộc vào tất cả các trạng thái trung gian. 1atm Một hệ nhiệt động học thực hiện một quá trình khi trạng thái của hệ thay đổi Quá trình được xác định nếu biết rõ trạng thái đầu và trạng thái cuối.số trạng thái của hệ. 1atm được đun nóng đến 70°C. Trường hợp này. a. có thể đo được trực tiếp hay gián tiếp như P.Một hàm F(P.thái cường độ không có t.Một hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt động khi giá trị của các thông số trạng thái ở mọi điểm trong thể tích của từng pha riêng biệt của hệ là như nhau và không thay đổi thay thời gian.T…) được gọi là hàm trạng thái nếu giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào các thông số trạng thái của hệ mà không phụ thuộc vào cách biến đổi của hệ. dp.chất cộng tính còn thông số tr.thái tỉ lệ với khối lượng: V. Phương trình trạng thái .Vậy:Thông số tr.Lúc này tồn tại đồng thời ba cân bằng + Cân bằng nhiệt (T tại mọi điểm của hệ như nhau) + Cân bằng cơ học (P tại mọi điểm của hệ như nhau) + CB hoá học (hoá thế tại mọi điểm của hệ như nhau). hoá lý đặc trưng cho trạng thái của hệ. b. khí. áp suất.Trạng thái của hệ sẽ thay đổi nếu ít nhất có một trong những thông số trạng thái thay đổi. . V.VD: đun 1lit nước từ 250C. V. Quá trình (Biến đổi) ..Biểu diễn sự phụ thuộc định lượng của hàm trạng thái vào các thông số trạng thái của hệ ở điều kiện cân bằng. lỏng. Tại sao nói cân bằng hoá học là cân bằng động? 1.Chú ý trạng thái ở đây khác với trạng thái tập hợp của vật chất (pha. Thông số trạng thái .thái dung độ có t.3. Quá trình kín (đóng) + Là biến đổi hệ đi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối giống nhau. . Hàm số trạng thái . Quá trình hở (mở) + Là biến đổi hệ đi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối khác nhau. Trạng thái cân bằng . + Thông số trạng thái cường độ: Là những thông số trạng thái không phụ thuộc vào khối lượng: nhiệt độ. m. Thí dụ: 50cm3 nước ở 20°C. Hay nói cách khác thì hàm đó chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối mà không phụ thuộc vào trạng thái trung gian.1atm đến 750C. c. .Có hai loại thông số trạng thái: + Thông số trạng thái dung độ:Là những thông số tr. dV. thành phần hoá học . độ nhớt… . + Ví dụ: Nhiệt lượng q và công A + Qui ước: Kí hiệuδ chỉ những biến thiên vô cùng nhỏ của những biến số là hàm quá trình của hệ: δ q. tướng) là rắn.. hệ đã thực hiện một chu trình hay một biến đổi kín. nồng độ.chất cộng tính. δ * A * Kí hiệu d cho những biến thiên vô cùng nhỏ của những biến số là hàm số trạng thái của hệ:dT..ni) = 0 .Thông số trạng thái là những đại lượng vật lý.T.V. T.

mol-1. Quá trình đẳng áp + Là biến đổi được thực hiện trong điều kiện P = const + VD: phản ứng được thực hiện trong bình cầu ăn thông với khí quyển bên ngoài. .atm = 24.Công + Sự chuyển năng lượng có liên quan đến sự chuyển dịch những khối lượng vật chất vĩ mô dưới tác dụng của những lực nào đó + Kí hiệu là A.Các đơn vị đo nhiệt và công . 1cal = 4.183 J 1 lit.Quá trình đoạn nhiệt + Là biến đổi được thực hiện trong điều kiện không có sự trao đổi nhiệt lượng giữa hệ với môi trường ngoài.325 J Đối với các phản ứng hoá học công chống lại lực bên ngoài thường là công chống lại áp suất bên ngoài: δ A= -P( V2 .325 N.atm.Có hai cách khác nhau trong sự chuyển năng lượng là nhiệt và công.314 J. 1atm. sự rơi tự do dưới tác dụng của trọng trường Biến đổi thuận nghịch: Sự đông đặc và nóng chảy của nước ở 00C. Qúa trình thuận nghịch + Là biến đổi mà các trạng thái trung gian của hệ trải qua được xem như do các quá trình cân bằng. có thứ nguyên của năng lượng nhưng không phải là các dạng năng lượng . Đơn vị chính thức về năng lượng là J.mol-1. Nhiệt và công .Nếu hệ chứa khí lý tưởng và biến đổi đẳng nhiệt.K-1 . công): q (A) > 0 Nhiệt và công là những hàm quá trình. Quá trình đẳng nhiệt + Là biến đổi được thực hiện trong điều kiện T= const + VD: phản ứng được thực hiện trong một bình cầu nhỏ được đặt trong bình điều nhiệt giữ ở nhiệt độ xác định.nguội về 20°C. được bao quanh bởi các lớp cách nhiệt thật dày. còn công được đo bằng Jun. 1atm 1. + Ký hiệu Q.K-1 R = 1.Nếu hệ thực hiện quá trình đẳng tích thìδ A =? Ví dụ: Tính công sinh ra ở 250C khi hoà tan 50g Fe vào trong axit HCl . .987 cal. cal là đơn vị không chính thức. công): q (A) < 0 + Nếu hệ thu năng lượng (nhiệt.Nhiệt + Sự chuyển năng lượng liên quan đến sự thay đổi cường độ chuyển động phân tử của hệ. Nhiệt và công là những hình thức truyền năng lượng. Qui ước về dấu của nhiệt động học + Nếu hệ tỏa năng lượng (nhiệt. lượng chất vô cùng nhỏ làδ Q. + VD: biến đổi bất thuận nghịch: sự truyền nhiệt từ nguồn nóng sang nguồn lạnh. ta có: Pngoài = Pkhí = vì biến đổi thuận nghịch nênPngoài = Phệ = Pkhí LT R = 8. đại lượng vô cùng nhỏ làδ A.K-1 R = 0.082 lit. + VD: phản ứng được thực hiện trong bình đậy kín.mol-1.V1)= -P A= . Quá trình đẳng tích + Là biến đổi được thực hiện trong điều kiện V = const + VD: một phản ứng hóa học được thực hiện trong ống hàn kín.4.m = 101.22 cal = 101.Nhiệt thường được đo bằng đơn vị calo.PdV∆ V . . thuận nghịch.

Nếu công A chỉ gồm công giãn nở (những hệ không được tác dụng của từ trường. T. lượng của nó.Trong một cốc thuỷ tinh hở 2.δ .Thế năng của hệ do hệ nằm trong trường ngoài . Với khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.Vì H là hàm trạng thái cho nên nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ. ∆H = H2 .Biến thiên vô cùng nhỏ A .Lượng nhiệt mà hệ hấp thụ hay giải phóng trong một quá trình hoá học hoặc hoá lý là hiệu ứng nhiệt của quá trình này. δ Aδ Q = dU c. A ≠ 0) b. Khái niệm hiệu ứng nhiệt phản ứng .2.NT.1. P.e + Thế năng tương tác của các PT. Vậy đối với quá trình đẳng nhiệt thì dU = 0.Nội năng của hệ Nội năng của hệ gồm: + Động năng của chuyển động của các PT. b.U1 Nội năng của hệ (U) là một đại lượng dung độ U phụ thuộc: bản chất. Cách phát biểu 1: Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại 1(là động cơ không tiêu tốn năng lượng mà vẫn sinh công. Độ biến thiên entanpi của một hệ chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 là ∆H. H = U + PV . Cách phát biểu 3: Tồn tại một hàm trạng thái U gọi là nội năng. Tính biến thiên nội năng của hệ? . Phát biểu nguyên lý I a. Nguyên lý I nhiệt động học 2. điện trường) thì biểu thức của nguyên lý I có dạng δ Q = dU + PdV + VD: Khi cho 1mol Zn phản ứng hoàn toàn với CuSO4 trong dung dịch loãng. hạt nhân và electron.Động năng chuyển động của toàn hệ . + Năng lượng các e trong PT + Năng lượng dự trữ của hạt nhân nguyên tử... Cách phát biểu 2: Lượng nhiệt do hệ hấp thụ được dùng để tăng nội năng của hệ và thực hiện công chống lại lực ngoài.3. Nhiệt của phản ứng hoá học a.Nếu hệ thực hiện chu trình : ∆U = 0 . V và thành phần. Entanpi . . .NT.giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối mà không phụ thuộc vào cách chuyển chất tới trạng thái đó ∆U = = U2 .A∆ Vậy biểu thức của nguyên lý I là: Q = U thì ta cóδ Q = dU . Nội năng và entanpi a.Nếu hệ cô lập: A=q = 0 nên ∆U = 0 2. Nội năng Năng lượng của hệ gồm: ..Hàm U + PV được gọi là entanpi và được ký hiệu là H. Nội năng là hàm trạng thái.H1 2. giải phóng lượng nhiệt là 214. Q = 0. dU là vi phân toàn phần.Trong một bình kín .85KJ.

Chất khí đựng trong bình cầu được nút kín 3.92. hở D. – 127.Vậy : Nhiệt mà hệ nhận trong quá trình đẳng tích bằng biến thiên nội năng của hệ. Một anpum hàn kín được đặt cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài Hệ kín là hệ A. . 1atm CaC2(r) + 2H2O(l) = C2H2(k) + Ca(OH)2(l) Có∆ H = . không như nhau và không thay đổi theo thời gian Câu 2: Một chất lỏng cùng với hơi của nó.6kJ C. QP = QV D. Vậy biến đổi đó là A.Phản ứng với khí (coi khí là lý tưởng)..1 Câu 6: Khi khử Fe2O3 bằng Al xảy ra phản ứng . ngưng tụ thì∆ V = 0 → ∆ H = ∆ U(QP = QV). không xđ VD2: Cho phản ứng ở 250C. c. Phương trình hoá học có ghi thêm hiệu ứng nhiệt được gọi là phương trình nhiệt hoá học : Ví dụ H2(k) + Cl2(k)∆ 2HCl(k) ∆ Η = . Nhiệt đẳng tích(QV) Sự biến đổi xảy ra ở V = const nên dV = 0 δ QV = dU + PdV → dU = δ QV hay ∆ U = QV . ∆ n = 0 → ∆ H = ∆ Vậy với phản ứng U (QP = QV). đoạn nhiệt Câu 3: Hệ có∆ U = 0 là hệ cô lập B. Quan hệ giữa QP và QV là QP > QV B. Nhiệt đẳng áp(QP) . kín C. thì∆ U ≠ ∆ H → QP ≠ Với các phản ứng QV ∆ n ≠ 0 + Nếu∆ n > 0 thì QP> QV + Nếu∆ n < 0 thì QP < QV VD1: CaCO3(r) + HCl(l) = CaCl2(l) + H2O(l) + CO2(k) Coi khí là lý tưởng.Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng hoá học gọi là nhiệt phản ứng. 3 C. Vậy biến thiên nội năng của pu là – 132. lỏng.65kJ Câu 1: Một hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt động khi giá trị của các thông số trạng thái ở mọi điểm của hệ A.đẳng tích C.130.QV = P hay V∆ V . phải như nhau và thay đổi theo thời gian D.12 kJ.6kJ B.65kJ D.đẳng áp B.4. không như nhau và không thay đổi theo thời gian C. 127.Nếu phản ứng hoá học xẩy ra với các chất rắn.đoạn nhiệt D. cô lập D.Quan hệ nhiệt đẳng áp và nhiệt đẳng tích ∆ H = ∆ U + P∆ QP .2 B. Chất khí đựng trong xilanh có vỏ cách nhiệt 4. QP < QV C. 132. QP là hàm trạng thái 2.4 D.đẳng nhiệt Câu 5: Có một số hệ sau 1. Theo PT trạng thái khí thì PV = nRT hay P∆V = ∆nRT ∆ H = ∆ U + ∆ nRT Hay QP = QV + ∆nRT ∆ n: biến thiên số mol khí trong phản ứng.31kJ b. phải như nhau và không thay đổi theo thời gian B. Chậu chất lỏng cùng với hơi của nó 2. đoạn nhiệt Câu 4: Hệ gồm các khí lý tưởng thực hiện 1 biến đổi có dU = 0.Sự biến đổi xẩy ra ở P = const hay QP =∆ Hδ QP = dU + PdV = d(U + PV) = dH Vậy: nhiệt mà hệ nhận trong quá trình đẳng áp là biến thiên Entanpi của hệ Kết luận: QV. kín C. Hệ này là hệ hở B.

V. đoạn nhiệt D. Cgr + O2(k)→CO2(k) Những phản ứng có∆ H < ∆ U là A. ∆U = ? Câu 9: So sánh hiệu ứng nhiệt đẳng tích và hiệu ứng nhiệt đẳng áp của các phản ứng sau: 1. Định luật Hess . P. T.Điều kiện áp dụng: + Phản ứng thực hiện ở điều kiện đẳng tích hoặc đẳng áp +Phản ứng không thực hiện công nào khác ngoài công cơ học + Phản ứng là bất thuận nghịch . →1. nhiệt đẳng tích QV. Hàm quá trình là A. độ nhớt. P. QV D.Nội dung: “Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng hoá học ở điều kiện đẳng áp hoặc đẳng tích chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng chứ không phụ thuộc vào cách tiến triển của quá trình. >0 D.6kJ. Không phụ thuộc vào cách biến đổi của hệ D. Cgr + CO2(k) → 2CO(k) 3. độ nhớt. CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k) 4. khối lượng Câu 13: Cho công A. T D. độ nhớt B. <0 Câu 8: H2(K) + 1/2O2(K) = H2O(K) Ở 298K và 1atm thì QP = .1. 2 – 2 = 0 C. 1 và 3 3. Vậy hệ thực hiện biến đổi Kín B. A C. N2(k) + 3H2(k) → 2NH3(k) 2. A và QV B. 2Cgr + 2CO(k) 3.87g Fe2O3 thì thoát ra 254. CH4(k) +2O2(k) + 2H2O(l)→CO2(k) 4. khối lượng. ĐS: – 849. 1 – 1 = 0 B. entanpi H. T. V D. P. V. P. CO(k) + O2(k) CO2(k) O2(k)→2.241. độ nhớt B. T. 1 và 2 B. 3 và 4 C. Vậy các thông số cường độ là P. T. T. Phụ thuộc vào cách biến đổi của hệ C.29kJ Câu 7: Cho phản ứng FeO(r) + CO(k) Fe(r) + CO2(k)∆ Phản ứng này có ∆n bằng A. 2 và 3 D. khối lượng C. Định luật Hess và các hệ quả 3. đẳng tích Câu 11: Cho các thông số sau:P. khối lượng C. T. khối lượng Câu 12: Cho các thông số sau:P.08kJ. Vậy các thông số dung độ là V. hở C. Không phụ thuộc vào các thông số trạng thái của hệ Câu 15: Cho các phản ứng sau. Phụ thuộc vào trạng thái trung gian của hệ B. Fe2O3(r) + 3CO(k) → 2Fe(r) + 3CO2(k) Câu 10: Một hệ thực hiện một quá trình như sau: m1(g) nước ở T1. P sau đó được làm nguội về T1. P được đun nóng đến T2.Ví dụ: Phản ứng tạo thành CO2 từ C và O2 có thể thực hiện qua giai đoạn trung gian tạo thành CO. H và QV Câu 14: Hàm f(x) là hàm trạng thái khi giá trị của nó A. khối lượng. P. độ nhớt. V. nghĩa là không phụ thuộc vào số lượng và đặc trưng của các giai đoạn trung gian” .Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng biết rằng dưới áp suất 1atm và 250C cứ khử được 47. .

ứng ở nhiệt độ T2.s(B) Chứng minh: SGK VD2: Tính∆ H của phản ứng C2H4(K) + H2(K) → C2H6(K) ở 298K biết nhiệt sinh của các chất như sau: C2H4(K) : + 52.s(A) . Vậy A.241.51. 676kJ C. .∆ H1∆ H2 < ∆ H2 C.30(kJ/mol) C2H6(K): -84. H. cái nào là ∆H0298. H2O ở 298K lần lượt là – 201. Nội dung hệ quả 2: hiệu ứng nhiệt bằng tổng nhiệt sinh của các chất cuối trừ đi tổng nhiệt sinh của các chất đầu Nếu phản ứng aA + bB = fF + dD ở T. Vậy hiệu ứng nhiệt của phản ứng là→ CO2(k) + 2H2O(h) và ∆ Η VD3: 0298.Đưa các chất tham gia từ nhiệt độ T1 đến nhiệt độ T2 rồi thực hiện phản H2 .17kJ D.Hệ quả 1 Hiệu ứng nhiệt của phản ứng thuận (∆HT) = Hiệu ứng nhiệt của phản ứng nghịch (∆HN) nhưng ngược dấu: ∆HT = -∆HN b.83 (kJ/mol).S .∆H1 = ∆H2 + ∆H3 ∆H1 = ∆H2 + ∆H3 = ∆H4 + ∆H5 + ∆H6 VD1: PU aA + bB = cC + dD thực hiện PU theo 2 cách -Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ T1 rồi đưa tất cả sp đến nhiệt độ T2.Phân biệt điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn? Cho pu: CH3OH(h) + 3/2O2(k) CH3OH. Các hệ quả a.Đơn vị: kJ/mol hoặc cal/mol VD1: ∆H0298 ghi trong các phản ứng sau.s(D) .S của các chất A. -676kJ B. Hiệu ứng nhiệt của quá trình này là∆ .s MgO(r) + CO2(k) = MgCO3(r) ∆H0298 = a(kJ) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l) ∆H0298 = b(kJ) H2(k) + 1/2O2(k) = H2O(l) ∆H0298 = c(kJ) Vậy nhiệt sinh của một đơn chất bền ở điều kiện chuẩn = 0.s(F) + d ∆ HT.Hệ quả 2 liên quan tới khái niệm nhiệt sinh hay nhiệt tạo thành.Khái niệm nhiệt sinh + Nhiệt sinh hay nhiệt tạo thành của một chất là nhiệt lượng thoát ra hay thu vào khi tạo thành 1 mol của chất đó từ các đơn chất bền vững ở điều kiện đó. CO2. D.17.2.17kJ VD4: Cho các phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn ∆ 2P + 3Cl2 = 2PCl3 H = x(kJ) ∆ PCl3 + Cl2 = PCl5 H = y(kJ). Vậy nhiệt sinh chuẩn của PCl5 là . không xác định∆ H1 = ∆ H2 3. P = const ∆ H = f∆ HT. . Hệ quả 2 . .68 (kJ/mol) .Nếu đo dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ T thì được gọi là nhiệt sinh chuẩn hay entanpi tạo thành chuẩn và ký hiệu ∆H0T. -393.a∆ HT. -434.b∆ HT. ứng nhiệt của quá trình này là∆ H1. 434.∆ H1 > B.

f∆ HT.B chính là sự biến đổi entanpi của phản ứng trên.65kJ D.Năng lượng liên kết cộng hóa trị là năng lượng thoát ra khi tạo thành một liên kết cộng hóa trị từ hai nguyên tử tự do có trạng thái hơi. Nếu A.c Cgr + 1/2O2(k) = CO(k) ∆H0298 = a (kJ) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l) ∆H0298 = b(kJ) Cgr + O2(k) = CO2(k) ∆H0298 = c(kJ) VD7: trong các chất sau chất nào có nhiệt cháy: CO. Vậy phản ứng 4Cgr + 3H2(k) + 2O2(k) = C4H6O(r) có giá trị ∆H0298 là A.A. H2 và Cgr lần lượt là a.c(D)∆ H = a∆ HT. SO3.65kJ B.5kJ c. 2c + 3b – a D. c (kJ/mol) thì nhiệt sinh chuẩn của C2H5OH là A.S của N2O và CO2 tương ứng là 81.51(kJ/mol). b. -1487KJ/mol. -556.H ∆ H0 = E = -866.c(F) VD8: Cho biết ∆H0298.Liên kết hình thành Ak + Bk→ABk . 1/2x + y D. c – a –b 3.Nội dung hệ quả 3: “Hiệu ứng nhiệt của phản ứng bằng tổng nhiệt cháy của các chất tham gia trừ đi tổng nhiệt cháy của các chất tạo thành” aA + bB = fF + dD ở T.5kJ C.56kJ D. . H2.51. Năng lượng liên kết . . Coi các khí trong phản ứng là lý tưởng. Ví dụ: Hk + Hk = H . CO2.3. C4H6O4(r) lần lượt là: . 3a + 2c – a B.c(B) .393. SO2.c của Cgr. 2x + y có 8. 956kJ VD9:Nhiệt cháy chuẩn của C2H5OH. P = const d∆ HT.c VD6: ∆H0298 ghi trong các phản ứng sau.c(A)+ b∆ HT. giá trị nào là ∆H0298. x + y B. H2.5 và – 393.8g N2O tgia phản ứng C + 2N2O phóng là→Biết CO2 + 2N2 thì lượng nhiệt giải∆ Η VD5: 0298.84.31 kJ/mol . 944. 2y + x C. Nếu đo ở 1atm và nhiệt độ T thì nhiệt cháy là nhiệt cháy chuẩn ∆H0T. – 47.285.Thực hiện ở áp suất không đổi thì năng lượng liên kết A . NH3 .Khái niệm nhiệt cháy: + Nhiệt cháy hay thiêu nhiệt là lượng nhiệt thoát ra khi đốt cháy hoàn toàn một mol chất đó thành các oxit cao nhất. Hệ quả 3 .6kJ B. a + b + c C. 55. – 55. bền ở điều kiện đó. Đơn vị kJ/mol. – 944. – 956kJ C.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->