ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (B1 – B2 – C1)
(Dựa theo Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung châu Âu – CEFR)

© Trường

Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN Năm 2009

BẢNG THAM CHIẾU KẾT QUẢ CÁC BÀI THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ VỚI CÁC CHUẨN CẦN ĐẠT CỦA ĐHQGHN
TOEFL (PBT) (310 – 677) 397 - 415 416 – 436 437 – 476 477 - 493 494 – 512 TOEFL (iBT) (0 – 120) 30 - 35 36 - 40 41 - 52 53 - 58 59 - 64

Chuẩn Đại học Quốc gia HN

IETLS (0 - 9.0) 3.0 3.5 4.0 4.5

TOEIC (10 – 990) 290 – 340 350 – 400 410 – 520 530 – 560 570 – 620

Cambridge ESOL Tests (0 – 100) 70 – 84 KET Nhận chứng chỉ KET - Pass 85 – 100 KET Nhận chứng chỉ KET – Pass with Merit 70 – 84 PET Nhận chứng chỉ PET – Pass 85 – 100 PET Nhận chứng chỉ PET – Pass with Merit 60 - 74 FCE

A1 A2 B1 (Cử nhân hệ đào tạo chuẩn)

B2

5.0

2

Nhận chứng chỉ FCE - Passing grade C (Cử nhân hệ đào tạo CLC) C1 (Cử nhân hệ đào tạo tài năng và 16 - 23) 6.0 531 - 547 72 - 78 680 – 720 5.5 513 - 530 65 - 71 630 – 670 75 – 79 FCE Nhận chứng chỉ FCE – Passing grade B 80 – 100 FCE Nhận chứng chỉ FCE – Passing grade A

CÁC KHUNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ KHÁC NHAU

3

4

B1 Theo chuẩn CEF (Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung Châu Âu), một học viên đạt cấp độ B1 nhìn chung có những năng lực sau:

B2 Theo chuẩn CEF (Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung Châu Âu), một học viên đạt cấp độ B2 nhìn chung có những năng lực sau:

C1 Theo chuẩn CEF (Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung Châu Âu), một học viên đạt cấp độ C1 nhìn chung có những năng lực sau:

Nắm được ý chính khi nghe/đọc các văn bản chuẩn về những đề tài phổ thông, thường gặp ở nơi làm việc, trường học, nơi vui chơi giải trí v.v.

Nắm được ý chính của những văn bản tương đối phức tạp xoay quanh những chủ đề trừu tượng hay cụ thể, bao gồm cả những cuộc thảo luận về các vấn đề thuộc chuyên môn của người học. Có thể tương tác ở mức độ khá trôi chảy mà không cần chuẩn bị nhiều, qua đó có thể tương tác thường xuyên với người nói bản ngữ mà không gây khó khăn cho đôi bên.

Có thể hiểu được nhiều kiểu văn bản dài, khó và nắm bắt được ngụ ý.

Về tổng thể •

Có thể diễn đạt ý mình một cách trôi chảy, tức thì mà không phải quá vất vả tìm từ.

Có thể xử lý hầu hết các tình huống có khả năng xảy đến khi đi đến những nơi sử dụng ngôn ngữ đó.

Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, hiệu quả cho các mục đích xã hội, học tập và chuyên môn.

Có thể tạo ra các ngôn bản có tính liên kết về những đề tài quen thuộc hay phù hợp với sở thích cá nhân.

Có thể tạo ra các văn bản có cấu trúc tốt, rõ ràng, cụ thể về các đề tài phức tạp, cho thấy khả năng kiểm soát tốt các hình thức sắp xếp ý, các liên từ và phương tiện liên kết.

Có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, cụ thể về nhiều đề tài khác nhau; có thể diễn giải quan điểm đối với một vấn đề có tính thời sự, biết trình bày về cả mặt lợi và hại của một vấn đề.

Có thể miêu tả những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ, hi vọng, ước muốn và lý giải đơn giản cho các ý kiến và kế hoạch được vạch ra.

5

Các năng lực ngôn ngữ nói chung

Tiêu chí

VỐN NGÔN NGỮ NÓI CHUNG

VỐN TỪ VỰNG

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TỪ VỰNG

ĐỘ CHÍNH XÁC NGỮ PHÁP

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT NGỮ ÂM

• Có đủ vốn ngôn ngữ • Có đủ vốn từ để diễn đạt ý • Cho thấy khả năng sử • Có thể giao tiếp trong các ngữ • Phát âm dễ hiểu
để mô tả những tình huống không được dự liệu từ trước, giải thích được điểm chính của một ý kiến hay một vấn đề tương đối chính xác và biết diễn đạt suy nghĩ về các đề tài trừu tượng hay liên quan đến văn hoá như âm nhạc và phim ảnh. mình, (dù đôi khi phải dùng lối nói vòng) khi bàn về đa số các đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày như gia đình, sở thích, công việc, du lịch, các sự kiện mới xảy ra. dụng vốn từ cơ bản tốt nhưng vẫn mắc các lỗi nghiêm trọng khi phải diễn đạt các suy nghĩ có tính phức tạp hơn hay phải xử lý các đề tài và tình huống không quen thuộc. cảnh quen thuộc với độ chính xác ở mức chấp nhận được; nhìn chung có khả năng kiểm soát tốt tuy còn chịu ảnh hưởng rõ bởi tiếng mẹ đẻ. Tuy vẫn có lỗi nhưng người nói vẫn thể hiện nỗ lực trong việc diễn đạt ý mình. cho dù ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ còn nhiều và còn thường mắc lỗi phát âm.

Cấp độ B1

• Sử dụng một cách hợp lý và
chính xác các thuật ngữ có tính ‘công thức’, hay dùng thường ngày và các mẫu ngữ pháp gắn liền với những tình huống quen thuộc.

• Có thể diễn đạt ý mình • Có vốn từ vựng tốt, bao gồm • Độ chính xác về từ vựng • Sử dụng vốn ngữ pháp tốt, đôi • Đạt khả năng
rõ ràng mặc dù đôi lúc còn hạn chế. Cấp độ B2 các từ liên quan đến chuyên ngành của người học cũng như các đề tài phổ thông. nhìn chung là cao, mặc dù đôi chỗ còn khó hiểu và chọn từ sai nhưng không làm giao tiếp bị gián đoạn. khi còn sơ sảy, mắc các lỗi không có tính hệ thống hay các sai sót nhỏ trong cấu trúc câu, nhưng những lỗi đó là hiếm và có thể được người nói chỉnh sửa khi nói lại. phát âm và ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên.

• Có vốn ngôn ngữ đủ
để mô tả rõ ràng, diễn đạt quan điểm và phát triển lập luận mà không

• Có thể đa dạng hoá cách chọn
lựa từ để tránh việc lặp lại từ thường xuyên, nhưng sự thiếu

6

phải vất vả tìm từ hay sử dụng các cấu trúc phức tạp.

hụt từ vựng có thể dẫn đến sự ngắc ngứ hay lối nói vòng.

• Cho thấy khẳ năng sử dụng
ngữ pháp khá tốt. Không mắc các lỗi có thể dẫn đến hiểu lầm

• Có thể lựa chọn từ • Có khả năng sử dụng vốn từ • Đôi khi còn mắc lỗi do • Thường xuyên đạt được sự • Có thể thay đổi
một vốn ngôn ngữ rộng để diễn đạt ý mình rõ ràng mà không phải hạn chế điều muốn nói. rộng và biết sử dụng lối nói vòng để diễn đạt những từ chưa biết; không để lộ ra việc đang cố gắng tìm từ hay việc sử dụng các thủ pháp né tránh. Sử dụng các thành ngữ và ngôn ngữ thông tục tốt. sơ xuất, nhưng không có lỗi từ vựng nào nghiêm trọng. chuẩn xác trong ngữ pháp; các lỗi hiếm và khó nhận ra. ngữ điệu và đặt trọng âm câu chính xác để tạo nhiều lớp nghĩa cầu kỳ hơn.

Cấp độ C1

Tiêu chí

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CHÍNH TẢ •Có thể viết liền mạch và nhìn chung là dễ hiểu.

SỰ PHÙ HỢP VỀ MẶT XÃ HỘI CỦA NGÔN NGỮ

SỰ LINH HOẠT

KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI thể trần thuật hay miêu tả đơn giản theo trình tự tuyến tính.

KHẢ NĂNG HỘI THOẠI THEO LƯỢT LỜI

SỰ LIÊN KẾT VÀ RÀNH MẠCH

•Có thể thực hiện và đáp lại khi •Có thể điều chỉnh •Có
xử lý nhiều kiểu chức năng ngôn ngữ, chủ yếu với văn phong trung tính. cách diễn đạt của mình cho hợp với những tình huống hiếm gặp, thậm chí là khó khăn.

•Có thể tham gia giữa •Có thể liên kết
chừng vào một cuộc thảo luận về một đề tài quen thuộc, sử dụng từ ngữ thích hợp để lấy lượt lời.

•Chính tả, dấu •Nhận thức được các quy tắc
Cấp độ B1 câu và cách trình bày đủ chính xác để người đọc có thể theo dõi trong phần lớn bài viết. giao tiếp lịch sự chính và biết cư xử cho hợp lý.

nhiều điểm ngắn, đơn giản, rõ ràng thành một chuỗi theo trình tự tuyến tính.

•Có thể vận dụng
linh hoạt các cấu trúc ngôn ngữ để diễn đạt gần trọn ý muốn nói.

•Có thể mở đầu, duy trì và
kết thúc các hội thoại trực tiếp về các đề tài quen thuộc, ưa thích.

•Nhận thức được, và có để ý đến
các biểu hiện cũng như sự khác biệt chủ yếu về phong tục, cách sử xự, thái độ, giá trị và niềm tin

7

giữa cộng đồng của ngôn ngữ đang sử dụng với cộng đồng của chính người nói. •Có thể viết liền mạch, dễ hiểu và tuân theo các quy chuẩn về trình bày và viết đoạn •Có thể diễn đạt ý mình một cách tự tin, rõ ràng và lịch sự với một văn phong trang trọng hay thân mật, phù hợp với tình huống và người liên quan.

•Có thể điều chỉnh ý •Có thể khai triển •Có thể tham gia giữa •Có thể sử dụng đa
mình nói và phương tiện diễn đạt phù hợp với tình huống và người nghe với một mức độ trang trọng thích hợp với ngữ cảnh. Có thể thích nghi với việc đổi hướng đối thoại, thay đổi phong cách hay chuyển trọng tâm thông tin thường gặp trong các đoạn hội thoại. một bài miêu tả hay trần thuật, biết mở rộng và phát triển ý chính bằng các ý phụ và ví dụ phù hợp chừng vào các cuộc thảo luận một cách thích hợp, sử dụng ngôn ngữ phù hợp để nhận lượt lời. dạng các từ nối một cách hiệu quả để làm rõ mối quan hệ giữa các ý.

•Chính tả và dấu
câu khá chính xác, tuy còn có dấu hiệu ảnh hưởng bởi ngôn ngữ mẹ đẻ

•Có cố gắng để bắt kịp và tham
gia vào các cuộc thảo luận nhóm cho người nói với tốc độ nhanh và sử dụng nhiều ngôn ngữ thông tục. Có thể duy trì mối quan hệ với người nói mà không vô tình khiến người bản xứ thấy buồn cười, bực mình hay cư xử không giống như khi họ giao tiếp với người bản ngữ khác.

•Có thể mở đầu, duy trì và •Có thể sử dụng
kết thúc diễn ngôn một cách phù hợp theo lượt lời một cách hiệu quả. Có thể mở đầu diễn ngôn, nhận lượt lời khi thích hợp và kết thúc hội thoại khi muốn, tuy có thể còn có chỗ chưa ‘khéo’.

Cấp độ B2

•Có thể đa dạng hoá
cách diễn đạt những điều muốn nói.

•Có thể có sử dụng những
cụm từ ‘bỏ túi’ (ví dụ ‘That’s a difficult question to answer’/ Câu hỏi của ông thật hóc búa) để có thêm thời gian và giữ lượt hội thoại trong lúc cân nhắc nên diễn đạt gì.

một số phương tiện liên kết ở mức hạn chế để kết nối lời nói của mình thành một diễn ngôn rõ ràng, rành mạch, tuy còn có chỗ chưa thật ‘linh hoạt’ khi phải trình bày dài.

•Có thể diễn đạt ý mình một cách
phù hợp trong nhiều tình huống, biết lựa lời để không khiến cho việc diễn đạt bị ‘thô’ (gây mất lòng hoặc hiểu lầm).

•Cách trình bày, •Có thể nhận biết đa dạng nhiều •Có thể điều chỉnh ý •Có thể mô tả và •Dễ dàng lựa chọn một •Có thể tạo ra các
lập đoạn và dấu câu nhất quán các thành ngữ và ngôn ngữ thông tục, hiểu được sự chuyển mình nói và phương tiện diễn đạt phù tường thuật một cách chi tiết, cụm từ thích hợp từ một phạm vi chức năng diễn ngôn bản rõ ràng, trôi chảy, có cấu

8

và hữu ích. Cấp độ C1

•Chính tả chính
xác, tuy có đôi lúc còn “sơ sảy”

đổi về văn phong; tuy đôi lúc vẫn còn phải xác nhận lại một số chi tiết, đặc biết nếu như chưa quen giọng của người nói. •Có thể theo dõi được các bộ phim có sử dụng một lượng tiếng lóng và thành ngữ đáng kể.

hợp với tình huống và người nghe với một mức độ trang trọng thích hợp với ngữ cảnh.

biết cách lồng ghép các chủ để phụ, phát triển ý một cách cụ thể, và biết chốt lại vấn đề với một kết luận hợp lý.

ngôn nhằm mào đầu cho các nhận định của cá nhân một cách phù hợp, qua đó lấy lượt lời, trì hoãn hay giữ lượt lời khi cần suy nghĩ

trúc tốt, thể hiện khả năng biết sử dụng có kiểm soát các phương thức khai triển ý, các liên từ và các phuơng tiện kết nối.

•Có thể sử dụng ngôn ngữ linh
hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, bao gồm cách sử dụng lối nói truyền cảm, bóng gió hay bông đùa.

Nghe
KHẢ NĂNG HIỂU ĐƯỢC ĐOẠN HỘI THOẠI GIỮA NHỮNG NGƯỜI BẢN XỨ VỚI NHAU nắm được những ý chính của những đoạn thảo luận dài quanh mình, miễn là ngôn bản được nói rõ ràng với giọng chuẩn NGHE MỘT BÀI NÓI TRỰC TIẾP VỚI TƯ CÁCH KHÁN GIẢ NGHE THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN NGHE QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỒNG VÀ BĂNG ĐĨA

Tiêu chí

NĂNG LỰC NGHE HIỂU NÓI CHUNG

• Có thể hiểu được các thông tin sự kiện • Nhìn chung có thể • Có thể theo dõi • Có thể hiểu được những • Có thể hiểu nội dung
đơn giản về các đề tài phổ biến hàng ngày hay các đề tài liên quan đến công việc, xác định được cả thông điệp chính lẫn ý chi tiết, miễn là ngôn bản phải được nói một cách rõ ràng và bằng một giọng quen thuộc. một bài giảng hay bài nói chuyện thuộc chuyên ngành của mình, miễn sao đề tài đó quen thuộc và bài nói được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. thông tin kỹ thuật đơn giản, ví dụ như cách vận hành và sử dụng các thiết bị hàng ngày. thông tin của hầu hết các bài nghe về những đề tài ưa thích được thu âm hay phát song với giọng chuẩn, rõ ràng.

Cấp độ B1

• Có thể theo dõi được chỉ
dẫn cụ thể.

• Có thể hiểu được điểm chính của
những ngôn bản chuẩn, rõ ràng quanh

• Có thể hiểu được ý
chính của những bản

9

các đề tài quen thuộc, thường gặp tại nơi làm, trường học, vui chơi giải trí v.v.bao gồm cả đoạn tường thuật ngắn.

• Có thể theo dõi
được một bài nói ngắn, dễ hiểu và đi theo một dàn ý, miễn là bài nói được nói chuẩn và rõ ràng.

tin thời sự qua đài và những bài nghe được ghi lại về các đề tài quen thuốc với một tốc độ tương đối chậm và giọng đọc rõ.

• Có thể hiểu đuợc ngôn ngữ nói chuẩn, • Có thể bắt kịp với • Có thể theo dõi • Có thể hiểu được các • Có thể hiểu được
dù là trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, về các vấn đề quen thuộc hay xa lạ thường có trong cuộc sống riêng tư, trong xã hội, học tập và lao động. Khả năng nghe hiểu chỉ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn lớn trong ngữ cảnh, những cấu trúc diễn ngôn không phù hợp và khi người nói sử dụng thành ngữ. những cuộc trò chuyện sôi nổi của người bản xứ được các điểm chính của một bài giảng, bài nói chuyện và báo cáo, cũng như các kiểu trình bày thuộc học thuật/chuyên môn khác có tính phức tạp về cả mặt ý nghĩa lẫn ngôn ngữ sử dụng. thông báo và thông điệp về những đề tài cụ thể hay trừu tượng được trình bày bằng giọng chuẩn và tốc độ bình thường. các đoạn nghe có giọng chuẩn và hay gặp trong xã hội, chuyên môn hay học tập và có thể xác định được quan điểm và thái độ của người nói cũng như nội dung thông tin.

• Có cố gắng để có thể
nắm bắt được nội dung truyền tải, nhưng còn thấy khó khi tham gia vào các cuộc thảo luận với một vài nguời bản xứ khi họ không chịu điều chỉnh ngôn ngữ của họ

• Có thể nắm được ý chính của những
ngôn bản tương đối phức tạp xoay quanh các các đề tài cụ thể cũng như trừu tượng được truyền tải bằng giọng chuẩn, bao gồm cả những cuộc bàn luận có tính chuyên ngành thuộc chuyên môn người học.

• Có thể hiểu được
hầu hết các đoạn phóng sự tài liệu trên đài và các loại tư liệu ở dạng ghi âm và phát sóng khác được phát âm với giọng chuẩn và có thể xác định được tâm trạng và giọng điệu của người nói v.v.

Cấp độ B2

• Có thể theo dõi được các ngôn bản
tương đối dài và các đoạn lập luận khá phức tạp, miễn là đề tài khá quen thuộc, và bài nói được định hướng rõ ràng bởi các từ được nhấn mạnh nhằm thu hút sự

10

chú ý của người nghe.

Cấp độ C1

Có khả năng hiểu đủ tốt để có thể theo dõi các ngôn bản dài về các đề tài trừu tượng và phức tạp không nằm trong chuyên môn, mặc dù còn chưa rõ ở một số điểm, nhất là khi giọng nói chưa quen. Có thể nhận ra các thành ngữ và thông tục, hiểu được việc chuyển đổi văn phong. Có thể theo dõi các ngôn bản dài ngay cả khi ngôn bản đó không đuợc cấu trúc rõ và mối liên hệ chỉ là ‘ngầm’ mà không được chỉ rõ ra.

Có thể dễ dàng theo dõi các trao đổi phức tạp giữa các bên thứ ba trong thảo luận và tranh luận, ngay cả khi đề tài có tính trừu tượng, phức tạp và xa lạ.

Có thể theo dõi được hầu hết các bài giảng hay cuộc thảo luận, tranh luận một cách dễ dàng.

Có thể lấy được những thông tin cụ thể từ những thông báo công cộng có chất lượng thấp, âm thanh bị lẫn tạp âm như trong nhà ga, sân vận động v.v Có thể hiểu được những thông tin kỹ thuật phức tạp, như là những chỉ dẫn vận hành hay những thông số chi tiết cho các sản phẩm và dịch vụ thông dụng.

Có thể hiểu được nhiều loại tư liệu ở dạng thu âm và phát sóng, kể cả khi ngôn ngữ được sử dụng không chuẩn; nắm được các yếu tố cầu kỳ hơn, bao gồm cả ngầm ý và quan hệ giữa những người nói.

Nói
NĂNG LỰC NÓI CHUNG KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC NÓI CHUNG KHẢ NĂNG DUY TRÌ CÁC ĐOẠN ĐỘC THOẠI KHẢ NĂNG ĐƯA RA CÁC THÔNG BÁO CÔNG CỘNG KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI KHÁN GIÁ
KHẢ NĂNG HIỂU ĐƯỢC KHI TRÒ CHUYỆN NGƯỜI NÓI BẢN XỨ

Tiêu chí

KHẢ NĂNG NÓI TRÔI CHẢY

• Có thể duy trì một • Có thể giao tiếp với • Có thể diễn tả tả ý • Có thể mô tả đơn • Có thể thực • Có thể trình • Có thể theo
Cấp độ B1 cách hợp lý và trôi chảy những bài miêu tả đơn giản về mức độ tự tin nhất định trong các hoạt động thường ngày hay mình một cách tương đối dễ dàng giản nhiều đề tài mà mình yêu thích. hiện các thông báo ngắn, được tập dượt từ bày có chuẩn bị trước một cách dễ dàng về một dõi được các ngôn bản hướng tới

• Có thể bố cục một

11

nhiều kiểu đề tài ưa thích, trình bày chúng thành các điểm có quan hệ tuyến tính.

không thường ngày có liên quan đến sở thích và lĩnh vực chuyên môn cá nhân.

• Mặc dù còn một số
khó khăn trong việc lựa chọn từ để diễn đạt ý, do đó gây ra những khúc ngắt hay ‘ngõ cụt’; trong khi nói, người nói vẫn có thể tiếp tục bài nói của mình một cách hiệu quả mà không cần trợ giúp.

đoạn mô tả hay trần thuật đơn giản theo kiểu tuyến tính

• Có

• Có thể trao đổi, kiểm
tra và chứng thực thông tin, xử lý các tình huống hiếm gặp trong cuộc sống và biết giải thích tại sao lại có vấn đề.

thể tường thuật lại một cách chi tiết những trải nghiệm, mô tả cảm xúc và phản ứng.

• Có thể mô tả chi

trước về một đề tài thân thuộc với sự kiện hàng ngày trong lĩnh vực của mình một cách dễ hiểu, cho dù có trọng âm và ngữ điệu lạ.

• Có thể diễn tả suy
nghĩ của mình về các đề tài trừu tượng hay liên quan đến lĩnh vực văn hoá, ví dụ như phim ảnh, sách, âm nhạc v.v.

• Có thể nói liên tục
một cách dễ hiệu, cho dù còn ngắc ngứ do phải lựa chọn hay sửa chữa ngữ pháp và từ vựng khi nói, đặc biệt trong những lượt nói dài trong các bài nói tự do.

tiết những sự kiện xảy ra bất chợt, ví dụ như một vụ tai nạn.

đề tài quen thuộc trong lĩnh vực của mình một cách rõ ràng và hầu như là dễ theo dõi, với các điểm chính được giải thích với độ chính xác phù hợp.

mình trong các đối thoại hàng ngày, tuy nhiên vẫn thi thoảng phải yêu cầu nhắc lại một số từ và ngữ.

• Có thể trả lời
các câu hỏi phát sinh, nhưng có thể phải yêu cầu người hỏi nhắc lại nếu họ nói quá nhanh.

• Có thể kể lại cơ

bản cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim và trình bày sơ bộ cảm nhận của mình

• Có thể nói về ước

mơ, hi vọng và tham vọng.

• Có thể mô tả sự
kiện có thật tưởng tượng. hay

• Có thể kể một câu
chuyện.

• Có thể phát triển

lập luận tốt, đủ khiên người nghe có thể

12

theo dõi mà hầu như không thấy khó khăn.

• Có thể giải thích
ngắn gọn cho các ý kiến, kế hoạch và hành động.

• Có thể miêu tả
hay trình bày rõ ràng, hệ thống và có phát triển ý, trong đó biết tạo điểm nhấn và đưa ý bổ sung phù hợp Cấp độ B2

• Có thể mô tả và
trình bày một cách rõ ràng, cụ thể về nhiều kiểu đề tài liên quan đến lĩnh vực ưa thích, mở rộng và phát triển ý với các ý nhánh và ví dụ phù hợp.

Có thế sử dụng ngôn ngữ một cách khá trôi chảy, chính xác và hiệu quả khi nói về các đề tài chung, đề tài học thuật, việc làm hay vui chơi giải trí, thiết lập rõ mối quan hệ giữa các ý. Có thể giao tiếp song song với việc kiểm tra ngữ pháp mà để lộ ra việc phải hạn chế bớt ý muốn nói, biết sử dụng ngôn ngữ có độ trang

Có thể giao tiếp tự nhiên, thường xuyên cho thấy khả năng nói trôi chảy, diễn đạt dễ dàng ngay cả trong những lượt nói dài. Có thể nói trong một thời gian dài mà vẫn giữ được nhịp điêụ; mặc dù đôi lúc có thể ngắc ngứ do phải tìm mẫu thức và thuật ngữ nhưng cũng không để người nghe thấy ngừng lại quá lâu.

Có thể phát triển lập luận một cách tương đối hệ thống với khả năng nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách phù hợp với các ý phát triển phù hợp. Có thể phát triển lập luận tương đối rõ ràng, mở rộng và củng cố luận điểm của mình tương đối dày với các ý phụ và dẫn chứng phù

Có thể thực hiện những thông báo về các đề tài chung chung với một mức độ rõ ràng, trôi chảy và tức thì mà không gây khó khăn hay bất tiện cho người nghe.

Có thể trình bày một cách rõ ràng, hệ thống và có bố cục, biết tạo điểm nhấn cho những điểm quan trọng và biết bổ sung ý phù hợp. Có thể tách khỏi những văn bản chuẩn bị trước để bàn thêm về những

Có thể hiểu chi tiết những điều được nói cho mình nghe với ngôn ngữ nói chuẩn, cho dù trong điều kiện ồn ào.

13

trọng phù hợp với văn cảnh.

Có thể tương tác với mức độ trôi chảy và tức thì, giúp duy trì sự tương tác thường xuyên và duy trì mối quan hệ với người bản xứ mà không để hai bên tham gia hội thoại thấy khó hiểu.

Có thể tương tác với mức độ trôi chảy và tức thì nhất định, khiến sự tương tác với người bản xứ diễn ra thường xuyên mà không khiến hai bên tham gia hội thoại thấy khó hiểu.

hợp.

Có thể thiết lập một chuỗi các lập luận có cơ sở khá vững chắc. Có thể trình bày quan điểm về một vấn đề thời sự, biết chỉ ra điểm lợi và hại của các phương án khác nhau. Có thể mô tả một cách rõ ràng, cụ thể nhiều đề tài liên quan đến sở thích cá nhân.

điểm lý thú được khán giả nêu ra, cho thấy rõ khả năng nói trôi chảy và chọn từ dễ dàng. Có thể trình bày các bài thuyết trình được chuẩn bị từ trước một cách rõ ràng, đưa ra các lý do để đồng tình hay phản đối một quan điểm cụ thể cũng như chỉ ra mặt lợi và hại của

14

nhiều phương án. • Có thể xử lý một chuỗi các câu hỏi phát sinh một cách tương đối trôi chảy và tức thì mà không gây khó khăn cho bản thân và người nghe. Có thể trình bày rõ ràng, có bố cục tốt về một đề tại phức tạp, biết mở rộng và bổ sung

• Có thể mô tả và
trình bày rõ ràng, chi tiết về các đề tài phức tạp, lồng ghép các chủ điểm phụ, phát triển ý cụ thể và chốt lại vấn đề bằng một kết luận hợp lý.

Cấp độ C1

Có thể diễn tả ý mình một cách trôi chảy và nhanh chónghầu như không gặp khó khăn gì. Có vốn từ vựng rộng và có khả năng giải thích những từ

Có thể trình bày ý kiến của mình một cách trôi chảy và tức thì, hầu như không gặp khó khăn gì. Chủ có những đề tài khó về mặt khái niệm mới có thế làm ảnh

Có thể mô tả một cách rõ ràng, chi tiết khi gặp những đề tài phức tạp. Có thể mô tả và tường thuật chi tiết, lồng ghép

Có thể thực hiện các thông báo một cách trôi chảy, gần như không phải chuẩn bị

Có thể hiểu một cách chi tiết những lới nói về các đề tài trừu tượng,

15

không biết một cách dễ dàng.

Hầu như không để lộ ra việc đang phải tìm kiếm từ hay việc sử dụng các kỹ thuật né tránh; chỉ có những đề tài khó về mặt khái niệm mới làm cản trở được việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và trôi chảy.

hưởng đến sự trôi chảy, tự nhiên của ngôn ngữ.

Có thể giao tiếp một cách tức thì, thường xuyên cho thấy khả năng diễn đạt trôi chảy, dễ dàng ngay cả khi phải nói một đoạn dài với độ phức tạp cao.

các chủ điểm phụ, phát triển các điểm cụ thể và chốt lại vấn đề bằng một kết thúc hợp lý.

nhiều, sử dụng trọng âm và ngữ điệu để diễn tả các lớp nghĩa cầu kỳ một cách chính xác.

quan điểm trong một thời gian dài với các ý phụ, lý do và dẫn chứng phù hợp. Có thể xử lý các tình huống khi bị chen ngang, phản ứng tức thì và hầu như không gặp khó khăn gì.

phức tạp có tính chuyên ngành không phải sở trường của bản thân, mặc dù đôi lúc phải xác nhận lại một vài chi tiết, nhất là khi chưa quen với kiểu giọng đó.

Tiêu chí

HỘI THOẠI

THẢO LUẬN THÂN MẬT

THẢO LUẬN VÀ HỘI HỌP

SỰ HỢP TÁC CÓ MỤC ĐÍCH

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

PHỎNG VẤN VÀ ĐƯỢC HỎI PHỎNG

THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH ĐỂ TIẾP

16

TRANG TRỌNG • Có thể tham gia vào các đoạn hội thoại mà không cần chuẩn bị về những đề tài quen thuộc. Có thể theo dõi các lời nói dành cho mình khi chúng được nói một cách rõ ràng trong các hội thoại hàng ngày, cho dù đôi lúc phải yêu cầu người nói nhắc lại một số từ hay thuật ngữ.

VẤN

NHẬN SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ

Cấp độ B1

Có thể theo dõi những điều đang được bàn tới khi cuộc thảo luận xoay quanh những đề tài chung, miễn sao người nói tránh dùng các thành ngữ và nói một cách rõ ràng. Có thể diễn đạt suy nghĩ của minh về những đề tài trừu tượng hay có tính văn hoá như là phim ảnh, âm nhạc. Có thể giải thích tại sao vấn đề lại nằm ở đâu đó. Có thể nhận định ngắn gọn về quan điểm của người khác. Có thể so sánh để thấy điểm tương đồng và tương

Có thể theo dõi được nhiều điều đang được bàn tới về những đề tài liên quan đến chuyên môn, miễn sao người nói tránh dùng các thành ngữ và nói một cách rõ ràng. Có thể đưa ra ý kiến một cách rõ ràng, nhưng còn gặp

Có thể theo dõi những gì diễn ra, cho dù đôi lúc phải nhờ người khác nhắc lại hay làm rõ nếu họ nói nhanh hay dài. Có thể lý giải căn nguyên vấn đề, thảo luận nên làm gì tiếp theo, so sánh tương phản những giải pháp.

Có thể trao đổi, kiểm tra và xác thực các thông tin sự kiện thu thập được về các vấn đề thường gặp hay ít gặp liên quan đến chuyên ngành của mình với độ tự tin nhất định. Có thể miêu tả cách tiến hành làm một việc gì đó; biết cách đưa ra

Có thể cung cấp những thông tin cụ thể khi được yêu cầu trong cuộc phỏng vấn, tư vấn (v.d. mô tả triệu chứng khi gặp bác sỹ) nhưng độ chính xác còn hạn chế. Có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn được chuẩn bị từ trước, kiểm chứng và xác thực thông tin, mặc dù đôi khi còn phải yêu cầu người khác nhắc lại vì họ nói nhanh hay dài.

Có thể xử lý hầu hết các giao dịch có khả năng phát sinh trong chuyến du lịch, quá trình thu xếp việc đi lại hay ăn ở, hay trao đổi với các cơ quan chức năng trong khi ở nước ngoài. Có thể xử lý những tình huống ít gặp khi ở trong cửa hàng, bưu điện, ngân hàng, v.d. trả lại một sản phẩm không vừa

17

Có thể duy trì hội thoại nhưng đôi khi thấy khó khăn trong việc cố gắng diễn tả chính xác điều muốn nói. Có thể diễn tả và đáp lại những cảm xúc như ngạc nhiên, hạnh phúc, quan tâm hay thờ ơ.

phản giữa nhiều sự lựa chọn, thảo luận nên làm gì, đi đâu, chọn ai hay cái gì v.v.

khó khăn khi tham gia vào cuộc tranh luận.

Nhìn chung có thể quan sát được điểm chính trong một cuộc thảo luận thân mật với bạn bè, miễn sao lời nói được nói rõ ràng bằng giọng chuẩn. Có thể đưa ra hay tìm kiếm quan điểm cá nhân trong khi thảo luận các đề tài yêu thích. Có thể làm rõ nghĩa những ý kiến và phản ứng của mình khi bàn về giải pháp cho các vấn đề hay khi thảo luận các câu hỏi có tính thực tiễn như làm gì, đi đâu, làm thế nào

Có thể tham gia vào cuộc thảo luận trang trọng hàng ngày về những đề tài quen thuộc được nói với giọng chuẩn và rõ, trong đó người nói trao đổi các thông tin sự kiện, tiếp nhận chỉ dẫn hay tìm ra giải pháp cho

Có thể đưa ra những nhận định ngắn gọn về quan điểm của người khác. Có thể theo dõi được phần lớn những điều đang được thảo luận và khi cần có thể nhắc lại một phần những điều mà ai đó vừa nói để xác thực mức mức độ hiểu nhau của

chỉ dẫn cụ thể.

Có thể tóm tắt và đưa ra ý kiến về một câu chuyện, bài báo, bài nói chuyện, bài phỏng vấn, đoạn phóng sự ngắn và có thể trả lời các câu hỏi phát sinh liên quan đến các ý chi tiết. Có thể tìm ra và trao đổi những thông tin sự kiện

Có thể nắm quyền chủ động nhất định trong bài phỏng vấn/tư vấn (vd. Đưa ra một đề tài mới) nhưng vẫn bị phụ thuộc vào người phỏng vấn trong quá trình tương tác. Có thể sử dụng một bản câu hỏi được chuẩn bị trước để tiến hành một bài phỏng vấn ‘đóng’, nhưng đôi khi có thêm một vài câu hỏi phát sinh.

ý.

• •

Biết cách khiếu nại. Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thu xếp khi du lịch thông qua nhân viên đại lý hay khi đang trên đường đi, vd. hỏi một người khách khi nào thì xuống xe khi đi trên một tuyến đường lạ.

18

để tổ chức một sự kiện (v.d. đi nghỉ)

các vấn đề thực tiễn.

hai bên.

đơn giản.

Có thể diễn đạt niềm tin, ý kiến, sự đồng thuận hay phản đối một cách lịch sự.

Có thể lý giải được quan điểm và phản ứng khi bàn luận về những giải pháp khả quan hay bàn về việc nên làm gì tiếp theo, đưa ra những lý do và sự giải thích gọn gàng. Có thể mời người khác đưa ra ý kiến về hướng phát triển thảo

Có thể yêu cầu và theo dõi các chỉ dẫn chi tiết. Biết cách khai thác thêm thông tin chi tiết.

19

luận.

Có thể tham gia tích cực vào các đoạn hội thoại dài xoay quanh những đề tài phổ thông, thậm chí trong hoàn cành có tiếng ồn. Có thể duy trì mối quan hệ với người bản xứ mà không vô tình làm họ thấy buốn cười, bực mình hay khiến họ phải cư xử khác đi so với khi nói

Có thể theo kịp những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người bản ngữ. Có thể diễn tả ý kiến và ý tưởng của mình một cách chính xác, và có thể dễ dàng đáp lại những đoạn lập luận phức tạp một cách thuyết phục. Có thể tham gia nhiệt tình vào các cuộc thảo luận thân mật trong những ngữ cảnh quen thuộc, nhận định, đưa ra quan điểm rõ ràng, đánh giá các phương án đề xuất, lập ra và đáp lại các giả thuyết.

Cấp độ B2

Có thể theo dõi được các cuộc thảo luận sôi nổi, xác định được chính xác các lập luận có tính ủng hộ hay phản bác một quan điểm nào đó. Có thể diễn tả ý mình một cách chính xác, dễ dàng đáp lại những khúc lập luận

Có thể hiểu được những chỉ dẫn chi tiết một cách chính xác. Có khả năng xúc tiến công việc bằng cách mời ai đó tham gia, trình bày ý kiến của họ v.v. Có thể vạch ra dàn ý cho một vấn đề một cách

Có thể hiểu và trao đổi các thông tin phức tạp, những lời khuyên về nhiều loại vấn đề liên quan đến chức năng nghề nghiệp của bản thân. Có thể truyền đạt lại thông tin với độ tin cậy cao. Có thể miêu tả rõ ràng,

Có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn hiệu quả, trôi chảy, có khả năng thoát li nhanh khỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, bàn thêm và dẫn dắt đến những câu trả

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ để đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp cho một vấn đề hay cuộc tranh cãi, ví dụ như khi nói về một vé phạt đỗ xe không chính đáng, về việc phải bồi thường tài chính cho một số hư hại trong căn hộ đang thuê, hay bị cáo buộc trong một vụ tai nạn. Có thể lập ý nói cho một tình huống bị yêu cầu bồi thường, sử dụng ngôn ngữ có tính thuyết phục nhằm đạt được sự hài lòng và nêu rõ mức độ nhượng bộ mà

20

chuyện với những người bản xứ khác.

Có thể truyền tài một số cung bậc cảm xúc và biết nhấn mạnh những sự kiện và trải nghiệm có tính quan trọng với bản thân.

Có thể còn phải nỗ lực để nắm bắt được những ý đang được bàn luận tới; có thể còn thấy khó khăn khi muốn tham gia một cách hiệu quả vào các cuộc thảo luận với một số người bản ngữ không chịu thay đổi ngôn ngữ của mình. Có thể giải thích và giữ vững được quan điểm trong thảo luận bằng cách đưa ra những lý giải, lập luận và bình luận hợp lý.

phức tạp một cách thuyết phục.

Có thể tham gia một cách chủ động vào các cuộc thảo luận có tính trang trọng thường gặp hay ít gặp trong cuộc sống Có thể theo dõi các cuộc thảo luận về những vấn đề liên quan đến chuyên môn của mình, có

rõ ràng, suy xét về nguyên nhân hay kết quả, cân nhắc mặt lợi hại của nhiều hướng tiếp cận khác nhau.

chi tiết cách thức tiến hành một công đoạn.

lời thú vị.

mình có thể chấp nhận được.

Có thể tổng hợp và báo cáo thông tin và các lập luận từ nhiều nguồn khác nhau.

Có sự chủ động trong quá trình phỏng vấn, biết mở rộng và phát triển ý mà không mấy khi cần đến sự trợ giúp hay gợi ý của người phỏng vấn.

Có thể lý giải cho một vấn đề nảy sinh và làm rõ tại sao người cung cấp dịch vụ hay một khách hàng nào đó phải nhượng bộ.

21

thể hiểu một cách chi tiết những điểm được nhấn mạnh bởi người nói.

Có thể tham gia, giải thích và giữ vững quan điểm của mình, đánh giá những phương án đề xuất, cấu thành và đáp lại các giả thuyết. Có thể dễ dàng theo dõi cuộc • Có thể hiểu được những • Có thể hiểu, biết cách trao đổi thông • Có thể tham gia một cách • Có khả năng sử dụng ngôn ngữ để đàm phán nhằm tìm ra một

Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và

Có thể dễ dàng theo dõi và tham gia vào các tương tác phức tạp giữa

22

Cấp độ C1

hiệu quả vì mục đích xã hội, bao gồm cả việc sử dụng lối nói truyền cảm, bóng gió hay bông đùa.

các bên thứ ba trong cuộc thảo luận cho dù đề tài thảo luận có tính trừu tượng, phức tạp và xa lạ.

tranh luận, ngay cả khi đề tài thảo luận có tính trừu tượng hay phức tạp. • Có thể tranh luận về một quan điểm theo văn phong trang trọng và có tính thuyết phục; có thể đáp lại các câu hỏi, nhận định và trả lời những phần phản đề phức tạp

chỉ dẫn chi tiết một cách chính xác. • Có thể hỗ trợ việc xúc tiến công việc bằng cách mời ai đó tham gia, trình bày ý kiến của họ v.v. Có thể vạch ra dàn ý cho một vấn đề một cách rõ ràng, suy xét về nguyên nhân hay kết quả, cân nhắc

tin và các lời khuyên có tính phức tạp về nhiều kiểu vấn đề liên quan đến chức năng nghề nghiệp.

hết mình vào cuộc phỏng vấn, dù với tư cách là người hỏi hay người được hỏi, biết mở rộng và phát triển luận điểm được bàn luận một cách trôi chảy mà không cần phải trợ giúp,

giải pháp cho một vấn đề hay cuộc tranh cãi, vd như khi nói về một vé phạt đỗ xe không chính đáng, về việc phải bồi thường tài chính cho một số hư hại trong căn hộ đang thuê, hay bị cáo buộc trong một vụ tai nạn. • Có thể lập ý nói cho một tình huống bị yêu cầu bồi thường, sử dụng ngôn ngữ có tính thuyết phục nhằm đạt được sự hài lòng và nêu rõ mức độ nhượng bộ mà mình có thể chấp nhận được. Có thể lý giải cho một vấn đề nảy sinh và làm rõ tại sao người cung cấp dịch vụ hay

23

một cách trôi chảy, tức thì và phù hợp.

mặt lợi hại của nhiều hướng tiếp cận khác nhau.

có khả năng xử lý khi bị chen ngang.

một khách hàng nào đó phải nhượng bộ.

Tiêu chí

KHẢ NĂNG THAY ĐỔI LƯỢT LỜI

KHẢ NĂNG PHỐI HỢP • Có thể sử dụng một vốn từ và kỹ năng cơ bản để duy trì hội thoại và thảo luận. Có thể tóm tắt về các luận điểm đạt được trong một bài thảo luận và qua đó giúp tập trung vào bài nói. Có thể nhắc lại một phần những gì người khác đã nói để xác thực sự hiểu biết nhau của cả hai bên và giúp cho việc phát triển ý được thuận lợi. Có thể mời người khác tham gia thảo luận. Có thể đưa ra nhận xét về các nhận định và ẩn ý nảy sinh trong quá trình

KHẢ NĂNG ĐƯA RA YÊU CẦU LÀM RÕ • Có thể yêu cầu ai đó làm rõ hay chi tiết hoá những gì họ vừa nói.

Có thể tham gia vào giữa một cuộc thảo luận về một vấn đề quen thuộc, sử dụng cụm từ phù hợp để lấy lượt lời. Có thể mở đầu, duy trì và kết thúc một đoạn hội thoại trực diện và đơn giản về những đề tài quen thuộc hay yêu thích.

Cấp độ B1


Cấp độ

Có thể tham gia vào giữa một đoạn thảo luận, sử dụng ngôn ngữ phù hợp.

Có thể đặt ra các câu hỏi thêm nhằm kiểm tra xem mình có hiểu

24

B2

Có thể mở đầu, duy trì và kết thúc diễn ngôn một cách phù hợp bằng cách thay đổi lượt lời phù hợp. Có thể mở đầu diễn ngôn, nhận lượt lời khi phù hợp và kết thúc hội thoại khi cần mặc dù có thể thực hiện những thao tác này chưa được ‘khéo’ Có thể dùng các cụm từ có sẵn (vd. That’s a difficult question to answer’ – Câu hỏi của ông thật hóc búa) để lấy thêm thời gian và giữ lượt trong khi lựa lời để nói. Dễ dàng lựa chọn một cụm từ thích hợp từ một phạm vi chức năng diễn ngôn nhằm mào đầu cho các nhận định của cá nhân một cách phù hợp, qua đó lấy lượt lờ, trì hoãn hay giữ lượt khi cần suy nghĩ.

thảo luận, qua đó giúp cuộc thảo luận phát triển một cách thuận lợi. • Có thể giúp cuộc thảo luận tiến triển bằng cách kiểm tra mức độ hiểu, mời người khác tham gia v.v.

đúng những gì người nói định nói hay chưa, và nhận được lời giải thích cho những điểm còn mơ hồ.


Cấp độ C1

Có thể phối hợp sự đóng góp của mình với sự đóng góp của người khác trong thảo luận một cách thuần thục .

Có thể đặt ra các câu hỏi thêm nhằm kiểm tra xem mình có hiểu đúng những gì người nói định nói hay chưa, và nhận được lời giải thích cho những điểm còn mơ hồ.

Đọc
Tiêu chí KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU NÓI CHUNG ĐỌC THƯ TÍN ĐỌC NHẰM LẤY ĐỊNH HƯỚNG • Có thể đọc lướt các văn bản dài nhằm xác định các thông tin cần tìm, và thu thập thông tin từ nhiều phẩn của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác ĐỌC LÂY THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU LẬP LUẬN ĐỌC HƯỚNG DẪN • Có thể hiểu được các chỉ dẫn đơn giản, viết rõ ràng dành cho các loại thiết bị

Cấp độ B1

Có thể đọc các bài khoá đơn giản có tính truyền tải thông tin về những đề tài ưa thích hay thuộc chuyên

Có thể hiểu được các phần miêu tả sự kiện, cảm xúc

Có thể xác định được các kết luận chính được chỉ rõ ra trong các bài văn nghị luận. Có thể nhận ra được lập luận trong khi đọc về vấn đề, mặc

25

môn của bản thân với mức độ hiểu chấp nhận được.

và ước mơ trong thư cá nhân đủ thành thục để có thể liên lạc thường xuyên với một người bạn qua thư.

nhau nhằm hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.

dù không nhất thiết đã hiểu được một cách chi tiết.

Có thể tìm ra và hiểu được thông tin phù hợp trong các tài liệu thường nhật, ví dụ như thư từ, sách quảng cáo hay các tài liệu chính thức, ngắn.

Có thể nhận biết những điểm chính được trình bày trong các bài báo đơn giản về các đề tài quen thuộc.

Cấp độ B2

Có thể đọc với khả năng độc lập lớn, điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các loại bài đọc khác nhau và tuỳ theo mục đích đọc cụ thể; biết sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo một cách có chọn lọc. Có một vốn từ hay dùng rộng, tuy nhiên có thể gặp khó khăn với

Có thể đọc thư từ liên quan đến lĩnh vực mà mình ưa thích và không khó khăn gì để nắm được ý chính.

Có thể đọc lướt nhanh qua các bài đọc dài và phức tạp nhằm xác định thông tin phù hợp. Có thể nhanh chóng xác định được nội dung và độ phù hợp của các bản tin, bài báo và báo cáo về nhiều đề tài chuyên môn khác nhau, qua đó quyết định xem có đáng để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn hay không.

Có thể thu thập được thông tin, ý tưởng từ các nguồn thuộc chuyên ngành của bản thân. Có thể hiểu được các bài báo chuyên ngành nằm ngoài chuyên môn của bản thân, miễn là thi thoảng được phép sử dụng từ điển để xác nhận cách hiểu của mình về các thuật ngữ chuyên ngành. Có thể hiểu được các bài báo và báo cáo liên quan đến các vấn đề ‘thời sự’, ở đó người viết đứng trên một lập trường hay quan điểm nhất định.

Có thể hiểu được các chỉ dẫn dài, phức tạp về chuyên môn của mình, bao gồm của những chi tiết về các điều khoản và khuyến cáo, miễn là được phép đọc lại những đoạn khó.

26

những thành ngữ hiếm dùng hơn.

Cấp độ C1

Có thể hiểu đuợc những bài đọc dài, phức tạp, cho dù chúng có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình hay không, miễn sao là người đọc được phép đọc lại những phần khó.

Có thể hiểu bất kỳ thư tín nào mà chỉ phải thi thoảng dùng đến từ điển.

Có thể đọc lướt nhanh qua các bài khoá dài và phức tạp, xác định được vị trí của các thông tin phù hợp. Có thể nhanh chóng xác định được nội dung và độ phù hợp của các bản tin, bài báo và báo cáo về nhiều đề tài chuyên môn khác nhau, qua đó quyết định xem có đáng để việc tiến hành các nghiên cứu sâu hơn hay không.

Có thể hiểu chi tiết nhiều kiểu bài đọc dài, phứ c tạp hay gặp trong cuộc sống xã hội, công việc và học tập, xác định những ý chi tiết cầu kỳ, bao gồm cả thái độ được thể hiện ngầm và ý kiến được nêu rõ của người viết.

Có thể hiểu được một cách chi tiết các chỉ dẫn dài, phức tạp cho một loại máy hay một quá trình mới, cho dù chỉ dẫn đó có thuộc chuyên môn của người đọc hay không, miễn là người đọc được phép đọc lại những phần khó.

Viết
Tiêu chí KỸ NĂNG VIẾT NÓI VIẾT SÁNG TẠO BÁO CÁO VÀ LUẬN KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC KHI VIẾT NÓI THƯ TỪ GHI CHÚ TIN NHẮN VÀ ĐƠN TỪ GHI CHẾP

27

CHUNG

CHUNG

Cấp độ B1

Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về nhiề u loại đề tài quen thuộ c ưa thích , bằng cách kết nối một loại các sự kiện cụ

Có thể mô tả đơn giản, chi tiết về nhiều đề tài ưa thích. Có thể viết các bài tường thuật về những trải nghiệm, mô tả cảm xúc và phản ứng trong một văn bản đơn giản, có tính kết nối. Có thể viết một bài mô tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (có thực hay tưởng tượng).

Có thể viết các bài luận ngắn, đơn giản về các đề tài ưa thích. Có thể tóm tắt, báo cáo và đưa ra ý kiến về các thông tin sự kiện được thu thập về những đề tài hay gặp hay hiếm gặp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình với độ tự tin nhất định. Có thể viết các báo cáo ngắn gọn theo một định dạng chuẩn đã được quy ước sẵn, qua đó truyền đạt các thông tin sự kiện và lời lý

Có thể truyền đạt thông tin và ý tưởng về các đề tài cụ thể hay trừu tượng, kiểm tra thông tin, yêu cầu lấy thông tin hay giải thích vấn đề với độ chính xác phù hợp. Có thể viết các thư hay ghi chú cá nhân để yêu cầu hay truyền đạt các thông tin đơn giản có tính phù

Có thể viết các thư từ cá nhân để báo tin hay trình bày suy nghĩ bản thân về các vấn đề trừu tượng hay liên quan đến văn hoá, ví dụ như phim ảnh, âm nhạc. Có thể viết các thư cá nhân mô tả các trải nghiệm, cảm xúc và sự kiện một cách chi tiết.

Có thể ghi lại các tin nhắn trao đổi yêu cầu, giải trình vấn đề. Có thể ghi chú để truyền đạt các thông tin có tính phù hợp tức thì tới bạn bè, những người làm dịch vụ, thày cô và người khác hay phải tiếp xúc trong cuộc sống thường nhật; có thể truyền tải được một cách dễ hiểu những

Có thể ghi chép khi nghe giảng với độ chính xác vừa đủ để sử dụng sau này, miễn sao đề tài liên quan đến sở thích cá nhận và bài nói rõ ràng với một bố cục tốt. Có thể ghi chép thành các điểm chính khi nghe một bài giảng đơn giản, miễn sao đề tài quen thuộc và bài nói sử dụng ngôn ngữ đơn giản, được nói rõ ràng và chuẩn.

28

thể thàn h một chuỗi tuyế n tính.

Có thể thuật lại một câu chuyện.

giải cho các hành động.

hợp tức thì, truyền tải được điểm mà mình cho là quan trọng

điểm mà mình cho là quan trọng.

Cấp độ B2

Có thể viết các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiề u đề tài sở trườn g, có thể tổng hợp và đánh

Có thể viết các bài mô tả rõ ràng, chi tiết về các sự kiện hay trải nghiệm có thật hay tưởng tượng, làm rõ mối quan hệ giữa các ý trong bài viết và tuân thủ các quy chuẩn của thể loại đang viết. Có thể viết các bài

Có thể viết một bài luận hay báo cáo phát triển lập luận một cách hệ thống trong đó nhấn mạnh những điểm quan trọng và các ý bổ sung phù hợp. Có thể đánh giá nhiều ý kiến khác nhau hay các giải pháp cho một vấn đề. Có thể một bài hay báo trong đó viết luận cáo phát

Có thể diễn đạt tin tức và quan điểm hiệu quả trong khi viết và kể, có khả năng liên hệ tới các tin tức và quan điểm khác khi viết.

Có thể viết thư truyền tải các cung bậc cảm xúc và nhấn mạnh mức quan trọng của những sự kiện với bản thân; đưa ra nhận định về tin tức và quan điểm của người viết thư.

Có thể ghi chú để truyền đạt các thông tin có tính phù hợp tức thì tới bạn bè, những người làm dịch vụ, thày cô và người khác hay phải tiếp xúc trong cuộc sống thường nhật, có thể truyền tải được một cách

Có thể hiểu được một bài giảng có bố cục rõ ràng xoay quanh một đề tài quen thuộc, và có thể ghi lại được các điểm quan trọng theo đánh giá của bản thân, mặc dù có phần ‘sa đà’ vào việc ‘bắt’ được một số từ nên để lỡ mất một số thông tin khác. .

29

giá thôn g tin và lập luận từ nhiề u nguồ n.

miêu tả rõ ràng, chi tiết về nhiều đề tài liên quan đến sở thích của mình.

Có thể viết một bài bình luận cho một bộ phim, cuốn sách hay vở kịch.

triển một lập luận, đưa ra ý kiến ủng hộ hay phản bác lại một quan điểm cụ thể, cũng như giải thích được mặt lợi và hại của nhiều phương án đưa ra.

dễ hiểu những điểm mà mình cho là quan trọng.

Có thể tổng kết thông tin và lập luận từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể viết các bài bình luận rõ ràng, cấu trúc tốt về các đề tài phức tạp, nhấn mạnh các điểm mấu chốt một cách phù hợp. Có thể mở rộng và bổ sung quan

Cấp độ C1

Có thể viết được các văn bản rõ ràng, có kết cấu tốt về

Có thể viết được các bài miêu tả rõ ràng, có bố cục và khai triển ý tốt; biết viết văn tưởng tưởng bằng một giọng văn tạo được ấn tượng trong tâm

Có thể diễn đạt ý mình một cách rõ ràng và chính xác, biết kể lại cho người đọc một cách linh hoạt và hiệu quả.

Có thể diễn đạt ý mình với độ rõ ràng và chính xác trong các thư từ cá nhân, sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả, bao

Có thể ghi lại các tin nhắn trao đổi các yêu cầu hay giải trình một vấn đề. Có thể ghi chú để truyền đạt các thông tin có tính

Có thể ghi chép chi tiết khi nghe giảng về một vấn đề ưa thích, ghi lại thông tin một cách chính xác và gần văn bản gốc tới mức mà ngay cả người khác cũng có thể

30

các đề tài phức tạp, tạo điểm nhấn cho các vấn đề chín h, mở rộng và bổ sung các quan điểm với độ dài nhất định bằng các ý phụ, các lý do và ví

trí người đọc về sự tự tin, dấu ấn cá nhân và văn phong tự nhiên của người viết.

điểm với độ dài nhất định bằng các ý nhánh và ví dụ phù hợp.

gồm cả cách sử dụng lối nói truyền cảm, bóng gió hay bông đùa.

phù hợp tức thì tới bạn bè, những người làm dịch vụ, thày cô và người khác hay phải tiếp xúc trong cuộc sống thường nhật, có thể truyền tải được một cách dễ hiểu những điểm mà mình cho là quan trọng.

sử được.

dụng

31

dụ phù hợp; biết chốt lại vấn đề bằng một kết luận phù hợp.

32