P. 1
BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

|Views: 355|Likes:
Được xuất bản bởinguyenduybang

More info:

Published by: nguyenduybang on Sep 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2010

pdf

text

original

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

Chính phủ phủi tay. những cuộc đấu tranh cục b ộ. như:“Đảng chỉ tay. hòng làm tan rã niềm tin. khủng bố.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: .1 Bối cảnh tácđộng: . xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây.Trên lĩnh vực tư tưởng.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. xungđột vũ trang. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội giơ tay. văn hoá là mũiđột phá.đào tạo . văn hoá. 1. lãnh thổ.II.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. những tranh chấp về biên giới. Mặt trận vỗ tay. dân trắng tay”. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị. Theo báo cáo của Bộ Công an. hiện có 413 tổ chức phản động. như: quy kết chủ nghĩa Mác . Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. tôn giáo. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. thúc đẩy “tự diễn biến”. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. 62 đài phát thanh và truyền hình. phủ định. 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. . ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. kíchđộng. 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam.Đánh giá tình hình 1. biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”.Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. Âm mưu . chia rẽ. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. xungđột dân tộc. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan). Từsau đại h ội X. ly khai. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. xuyên tạc. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng.030 thư ân xá quốc tế.

đểchu yển hoá Việt Nam. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. . quanđiểm sai trái. tôn giáo: + Về dân chủ. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. quảng bá các giá trị dân chủ. nghi ngờ. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. tiêu cực. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước. mạng Internet. . dễ giao lưu. tạo bức xúc.Trên lĩnh vực dân chủ. lối sống Mỹ. bạo loạn lậtđổ. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta.tham quan.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. văn hoá phẩm có nội dung xấu. lợi dụng một số cơ quan báo chí. văn nghệ. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc. các bộ phim có nội dung bạo lực. lôi kéo.Trên lĩnh vực văn hoá. như: chú trọngđào tạo. phóng khoáng. phảnđộng. + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. có một số lãnhđạo và báo chí. dân tộc. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do.đòiđược công khai. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. truyền bá thông tin. kíchđộng gây rối. . quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. hànhđộngủng hộ. hội thảo.đổi trắng thayđen. thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”.đánh giá lại các sự kiện. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu. bất bình trong công chúng. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. Thời gian qua.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ.Trên lĩnh vực báo chí. phảnđộng. “thu nhận” thông tin. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. + Tăng cường tán phát băngđĩa . nhân quyền. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. Thông qua “hợp tác. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu.

coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”.đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. miền núiđể tìm hiểu. can thiệp vào công việc nội bộ.3096 với sốphiếu áp đảo. toàn quân về những âm mưu. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thời gian qua. tácđộng giá trị dân chủ. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. nhà nước. cácđ ịa phương. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. tài trợ các chương trình. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. ly khai.Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. kêu gọiđòi lạiđấtđai. nhân quyền phương Tây… 2. toàn dân. chúng liên tục kíchđộng. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. . chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội). xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. lí luận. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. nghiên cứu lịch sử phát triển. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. tuyển lựa. báo chí trước yêu cầu mới”. cài cắm người. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. dự án vào các vùng dân tộc. các cấp. tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. nâng cao nhận thức trong toànĐảng.Nhà trắng. công khai khuyến khích. Cao Bằng. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam.đầu tư. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. tựtrị.Đảng. các ngành. +Đặc biệt.

. lãng phí. nhất là trên mạng Internet.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. 2.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. về âm mưu. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng .Tệ tham nhũng. Công tác thông tin về tình hình chính trị. ngành. địa phương còn có biểu hiện làm lướt. Đại đa s ốcán bộ. yếu kém .đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. mang tính hình thức. hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận.Việc triển khai các Nghị quyết. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. số cựcđoan. . Nhà nước và nhân dân. kinh tế xã hội. an ninh quốc phòng của d ất n ước. .đảng viên và nhân dân về âm mưu.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội.Việc theo dõi.văn hoá. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng.Sự chỉ đạo. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ thị. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta. . văn hoá có nhiều c ố gắng.1 Những kết quả đạtđ ược: . thông báo nội bộ. nhận thức của một bộ phận cán bộ. Nhà nước. nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. phảnđộng trong các tôn giáo. Ban Bí thư ởmột s ốngành. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương. tin tưởng vàoĐảng. Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. 2. cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh. . thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. . phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng.đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu. Bộ chính trị. Ban Bí thư. sự phối hợp giữa các ban.thùđịch. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.2 Những khuyếtđiểm. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. Thông báo. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. Bộ Chính trị.

đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm. tuyên truyền các quanđiểm sai trái.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. về quyền con người. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. nói xấu chế độ. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách. Chỉthịcủa Đảng. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo.đảng viên suy thoái về tư tưởng.Không ít cán bộ. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ. công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ. chính sách. nói xấuĐảng. bịađặt.Vì sự sụt giảm niềm tin. tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. vu cáo. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. thiếu bản lĩnh. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . . . truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm. . phụhoạ.Lênin. chính trị. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. .đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng. 2. xuất bản.Việc quản lý báo chí. nhận thức hạn chế về âm mưu. ích kỷ. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam. sống thực dụng. thù địch tới tâm trạng.đảng viên và quần chúng hoang mang.đường lối. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. tính hiệu quảchưa cao. chính sách pháp luật Nhà nước. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. nhưng tính chiến đấu.Xuất hiện một bộ phận học sinh. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị. nhân dân các nước. hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. .. tự do tôn giáođể chính giới. Có cán bộ. tăng 2% so với năm 2006. . văn hoá. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007. tháiđộ cán bộ. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. Tình trạng lọt.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. Nghị quyết.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. daođộng mất phương hướng.đảng viênđã viết. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. mê tín dị đ oan. một bộ phận không nhỏ cán bộ.đađảngđối lậpở một số cán bộ. xuyên tạc. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước. hành động sai trái. lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng.

hiệu quả. cầnđược tiến hành thường xuyên.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu. kịp thời. . xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém. xây dựng những đối sách phù hợp. III. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ.đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. Mặt trận Tổ quốc. các đoàn thể. “hạ bệ thần tượng”. nguy hiểm hơn. phỉ báng lịch sử. Một khuynh hướng khác. Để góp phần giữvững ổn định chính trị. sinh viên. lâu dài. . tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. một số tác phẩm bôiđen. để làm thất bại âm mưu. văn nghệ. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. nhà hoạtđộng chính trị . giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng.Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc. các cấp. phủ định sạch trơn.Trên lĩnh vực văn hoá. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng .đoàn thể. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. báo chí. biểu diễn tràn lan.đòi “lật án”để bào chữa. phát triển kinh tế . văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới.xã hội từng có sai lầm trong quá khứ. nâng cao chất lượng. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN..Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. chính quyền. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. văn hoá trong tình hình mới. tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. coi trọng. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . . hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. các ngành. tinh vi của các thế lực thù địch. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh. Những hạn chế. quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. kíchđộng của các thế lực thùđịch. tư . chính quyền.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước. mở diễnđàn bàn thảo.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN. tiêu cực. lật đổ.

bảo vệ Đảng. chống tham nhũng. quan điểm c ủa Đảng. nhân rộng các tấm gương “Sống.đi đôi với m ởrộng dân chủ. t ưtưởng. trọng dân. Thứ hai.đường lối củaĐảng. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc. tôn giáo củaĐảng. Tăng cường công tác tuyên truyền. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. sai trái. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. phòng. mở rộng dân chủ. trên sàn diễn. xây dựng nội bộ vững mạnh. đoàn thể. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. kịp thời cung cấp. đình công…. Thứ sáu. chiếnđấu. chính sách. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. giữ gìn bản sắc dân tộc. cung cấp thông tin. . Bảođảm an ninh thông tin. giáo dục. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. phổ biến pháp luật. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện. Nhà nước. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ.độc hại trên thị trường. liêm.Lênin. về đạo đức. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. t ạo môi trường. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác . cơchế. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục. thường xuyên kiểm tra.đảng viên và trong xã hội. công tác bảo vệ chính trị nội bộ.định hướng thông tin cho cán bộ. cần. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng.Thứ ba. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. yếu kém củaĐảng. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. lao động. tạo sự thống nhất cao trongĐảng. chính.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. tài liệu “mật”. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng. T ừng ban. giản di. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. giám sát của tổ chứcĐảng. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. Thứ năm. xuyên tạc đường lối. lối sống trung thực.Lênin. ngành. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. quy chế phát ngôn. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí.đảng viên và nhân dân. xuất bản. t ự do tưtưởng sáng tạo. văn nghệ. thùđịch.tưởng.đường lối. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. chia rẽkhối đại đoàn kết . văn hoá. bảo vệchế độ. trên các phương tiện thông tinđại chúng.Đề cao ý thức gần dân. củng cố vững chắc bên trong là chính.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. cổ vũ. công chức các cấp. nhất làđảng viên. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. bóp méo chủ nghĩa Mác . chia rẽnội b ộ Đảng. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. Thứ tư. kiệm. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. tư tưởng Hồ Chí Minh. học dân. chống đối. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. Tập trung lãnh đaọ. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. chỉnhđốnĐảng. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. pháp luật của Nhà nước. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. giữvững ổn định chính trị xã hội. thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Thứ bảy. Nhà nước. về lịch sử. chuyển hoá chế độ ta. Tây Nam Bộ. các ngành.các dân tộc. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng.đối phó kịp thời với âm mưu. vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. giao lưu văn hoá. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài.đảng viênở cả Trungương. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. hội nhập. các cấp. gây mấtổn định chính trị. khôngđể công khai hoá. nâng cao chất lượng. hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. bạo loạn. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. mở rộng hợp tác kinh tế. văn hoá trong việc nhận viện trợ. cácđịa phương. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. hợp tác.đề cao tinh thần cảnh giác. Thứ tám. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. chủ động phòng. Tập trung giải quyết một bước căn bản. Thứ mười. Thứ chín. móc nối trong ngoài. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG .kỹ thuật. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng. tự chủ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->