BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. lãnh thổ.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . xuyên tạc.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay. những cuộc đấu tranh cục b ộ. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. Âm mưu . 1. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4.Trên lĩnh vực tư tưởng.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt. ly khai. những tranh chấp về biên giới. chia rẽ. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. tôn giáo. . dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan).chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. Từsau đại h ội X. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. như: quy kết chủ nghĩa Mác .Đánh giá tình hình 1. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. hiện có 413 tổ chức phản động.II. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. văn hoá là mũiđột phá.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: . Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. xungđột vũ trang. văn hoá. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị.1 Bối cảnh tácđộng: . Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. Quốc hội giơ tay. hòng làm tan rã niềm tin. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. khủng bố. Chính phủ phủi tay. kíchđộng. xungđột dân tộc. Mặt trận vỗ tay. 62 đài phát thanh và truyền hình. thúc đẩy “tự diễn biến”. Theo báo cáo của Bộ Công an. dân trắng tay”.đào tạo .030 thư ân xá quốc tế.Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. như:“Đảng chỉ tay. phủ định. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin.

mạng Internet. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . nghi ngờ. như: chú trọngđào tạo. lôi kéo. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây.Trên lĩnh vực báo chí. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. phóng khoáng. “thu nhận” thông tin. dân tộc. tiêu cực. có một số lãnhđạo và báo chí. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. quảng bá các giá trị dân chủ. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước. Thời gian qua. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. kíchđộng gây rối. quanđiểm sai trái.đòiđược công khai. truyền bá thông tin. hànhđộngủng hộ. hội thảo. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. phảnđộng. các bộ phim có nội dung bạo lực. lợi dụng một số cơ quan báo chí. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. . xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm.đểchu yển hoá Việt Nam.Trên lĩnh vực dân chủ. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước. + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. tạo bức xúc. văn hoá phẩm có nội dung xấu. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. Thông qua “hợp tác.Trên lĩnh vực văn hoá. . nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. dễ giao lưu.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. bạo loạn lậtđổ. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc.tham quan. lối sống Mỹ. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình.đổi trắng thayđen. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. . văn nghệ. phảnđộng. + Tăng cường tán phát băngđĩa . tôn giáo: + Về dân chủ. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”. nhân quyền.đánh giá lại các sự kiện. bất bình trong công chúng.

chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. tựtrị.3096 với sốphiếu áp đảo. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. nhà nước.Nhà trắng. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. cácđ ịa phương. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. báo chí trước yêu cầu mới”. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. các cấp. chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. tài trợ các chương trình. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. +Đặc biệt.đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. can thiệp vào công việc nội bộ. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. nghiên cứu lịch sử phát triển. các ngành. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”.đầu tư.Đảng. tácđộng giá trị dân chủ. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. lí luận. Cao Bằng. toàn quân về những âm mưu. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội). hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. chúng liên tục kíchđộng. nhân quyền phương Tây… 2. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ.Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. ly khai. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. . tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. toàn dân. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. cài cắm người. tuyển lựa. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung. kêu gọiđòi lạiđấtđai. dự án vào các vùng dân tộc. miền núiđể tìm hiểu. công khai khuyến khích. Thời gian qua.

đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. Đại đa s ốcán bộ. Chỉ thị. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. Ban Bí thư. số cựcđoan. Nhà nước và nhân dân.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. địa phương còn có biểu hiện làm lướt.đảng viên và nhân dân về âm mưu. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta. yếu kém . tin tưởng vàoĐảng.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng.văn hoá. ngành. . kinh tế xã hội. . lãng phí. hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận. .Sự chỉ đạo. an ninh quốc phòng của d ất n ước.1 Những kết quả đạtđ ược: .Việc triển khai các Nghị quyết.2 Những khuyếtđiểm. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu.đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn.thùđịch. sự phối hợp giữa các ban. 2. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội. .Tệ tham nhũng. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. thông báo nội bộ.Việc theo dõi. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương. Ban Bí thư ởmột s ốngành. Thông báo. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. . c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng. phảnđộng trong các tôn giáo. Nhà nước.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. Bộ Chính trị. nhận thức của một bộ phận cán bộ.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. mang tính hình thức. 2. văn hoá có nhiều c ố gắng. về âm mưu. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. . Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. nhất là trên mạng Internet. Bộ chính trị. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. Công tác thông tin về tình hình chính trị.

hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. Tình trạng lọt. Nghị quyết. tính hiệu quảchưa cao. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị.đảng viên và quần chúng hoang mang.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. .Vì sự sụt giảm niềm tin. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm. daođộng mất phương hướng. xuất bản. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị.đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng. .Xuất hiện một bộ phận học sinh. văn hoá. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. Chỉthịcủa Đảng. vu cáo. nhân dân các nước.đảng viênđã viết. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm. tháiđộ cán bộ.đađảngđối lậpở một số cán bộ.đảng viên suy thoái về tư tưởng. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. . lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. nói xấuĐảng. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. ích kỷ. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng.. sống thực dụng. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. chính sách pháp luật Nhà nước. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng. . thù địch tới tâm trạng. mê tín dị đ oan.Không ít cán bộ. thiếu bản lĩnh.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. bịađặt. về quyền con người. .Việc quản lý báo chí.đường lối.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ. Có cán bộ. chính trị. phụhoạ. xuyên tạc. hành động sai trái. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. nói xấu chế độ. nhận thức hạn chế về âm mưu.đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”. chính sách.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. 2. một bộ phận không nhỏ cán bộ. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”. nhưng tính chiến đấu.Lênin. tăng 2% so với năm 2006. tự do tôn giáođể chính giới. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. . tuyên truyền các quanđiểm sai trái.

hiệu quả. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. văn hoá trong tình hình mới. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh. tư . Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém.đòi “lật án”để bào chữa. lâu dài. các ngành. tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2. văn nghệ. Một khuynh hướng khác. nâng cao chất lượng.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN.xã hội từng có sai lầm trong quá khứ. kíchđộng của các thế lực thùđịch. Để góp phần giữvững ổn định chính trị.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. nhà hoạtđộng chính trị . phát triển kinh tế . thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . . mở diễnđàn bàn thảo. sinh viên. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng. nguy hiểm hơn. các cấp. các đoàn thể. III.. tinh vi của các thế lực thù địch. phỉ báng lịch sử. Mặt trận Tổ quốc.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. .đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm.đoàn thể. lật đổ. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu. coi trọng.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới.Trên lĩnh vực văn hoá. phủ định sạch trơn. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. cầnđược tiến hành thường xuyên. chính quyền. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới. tiêu cực. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN. một số tác phẩm bôiđen.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước. xây dựng những đối sách phù hợp. biểu diễn tràn lan. để làm thất bại âm mưu. Những hạn chế.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. “hạ bệ thần tượng”. báo chí. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. chính quyền. kịp thời. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành.Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc. .

độc hại trên thị trường. bảo vệchế độ. nhân rộng các tấm gương “Sống.Lênin. mở rộng dân chủ. học dân. cung cấp thông tin. quan điểm c ủa Đảng. văn nghệ. bảo vệ Đảng. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. T ừng ban. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. trên các phương tiện thông tinđại chúng. phổ biến pháp luật. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. kịp thời cung cấp. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí. thường xuyên kiểm tra. Bảođảm an ninh thông tin. thực hiện tốt chính sách dân tộc. đình công…. văn hoá. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. thùđịch. ngành. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. chính. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở. Thứ tư. t ự do tưtưởng sáng tạo. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. giữvững ổn định chính trị xã hội. lối sống trung thực. cần.đi đôi với m ởrộng dân chủ. chính sách. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. trọng dân. chiếnđấu. sai trái. tạo sự thống nhất cao trongĐảng. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. t ạo môi trường. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. củng cố vững chắc bên trong là chính. Tập trung lãnh đaọ. chia rẽnội b ộ Đảng.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. lao động.Thứ ba. tôn giáo củaĐảng. quy chế phát ngôn.định hướng thông tin cho cán bộ. giản di. công chức các cấp. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng.đảng viên và nhân dân. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục. xây dựng nội bộ vững mạnh. công tác bảo vệ chính trị nội bộ. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. về đạo đức. giữ gìn bản sắc dân tộc. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng. Thứ sáu. Nhà nước. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. . bồi dưỡng lòng yêu thương con người. giáo dục. yếu kém củaĐảng.tưởng. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác . phòng. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. t ưtưởng. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. xuất bản. chống tham nhũng.Lênin. nhất làđảng viên.Đề cao ý thức gần dân. trên sàn diễn. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. chống đối. cơchế. pháp luật của Nhà nước. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt.đảng viên và trong xã hội. kiệm.đường lối. tài liệu “mật”. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn.đường lối củaĐảng. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. tư tưởng Hồ Chí Minh. bóp méo chủ nghĩa Mác . cổ vũ. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc. chỉnhđốnĐảng. chia rẽkhối đại đoàn kết . xuyên tạc đường lối. liêm. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. Thứ năm. đoàn thể. Tăng cường công tác tuyên truyền. giám sát của tổ chứcĐảng. Thứ hai.

Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng.đảng viênở cả Trungương. về lịch sử. các cấp. tự chủ. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. gây mấtổn định chính trị. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc.các dân tộc. cácđịa phương. Tây Nam Bộ. giao lưu văn hoá. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . Thứ bảy.kỹ thuật. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. mở rộng hợp tác kinh tế. khôngđể công khai hoá. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. nâng cao chất lượng. chuyển hoá chế độ ta. Thứ tám. chủ động phòng. Thứ mười. Thứ chín. bạo loạn. hội nhập. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. Nhà nước.đối phó kịp thời với âm mưu. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. các ngành. móc nối trong ngoài. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. Tập trung giải quyết một bước căn bản.đề cao tinh thần cảnh giác. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. hợp tác. văn hoá trong việc nhận viện trợ. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình.