BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

những tranh chấp về biên giới. lãnh thổ.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá .đào tạo .Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. văn hoá là mũiđột phá. Từsau đại h ội X.030 thư ân xá quốc tế. phủ định. Mặt trận vỗ tay. Âm mưu . 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. kíchđộng. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan).Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay.1 Bối cảnh tácđộng: . như:“Đảng chỉ tay. như: quy kết chủ nghĩa Mác . biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. Quốc hội giơ tay. xuyên tạc.Đánh giá tình hình 1. tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị. “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. ly khai. ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt).II. Theo báo cáo của Bộ Công an. khủng bố. Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. dân trắng tay”. hòng làm tan rã niềm tin. những cuộc đấu tranh cục b ộ. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. thúc đẩy “tự diễn biến”.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. Chính phủ phủi tay. . 62 đài phát thanh và truyền hình.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt. hiện có 413 tổ chức phản động. xungđột dân tộc. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: . “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam. văn hoá. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. chia rẽ. xungđột vũ trang. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. 1.Trên lĩnh vực tư tưởng. tôn giáo.

văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. . bạo loạn lậtđổ. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . Thời gian qua. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. tôn giáo: + Về dân chủ. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc. quảng bá các giá trị dân chủ.tham quan.đánh giá lại các sự kiện. xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. phóng khoáng.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. lối sống Mỹ. kíchđộng gây rối. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. bất bình trong công chúng. + Tăng cường tán phát băngđĩa . phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. dễ giao lưu. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. tiêu cực. văn nghệ. mạng Internet. nhân quyền. tạo bức xúc. có một số lãnhđạo và báo chí. nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. hội thảo. hànhđộngủng hộ. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”.đổi trắng thayđen. thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. như: chú trọngđào tạo. truyền bá thông tin. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. lợi dụng một số cơ quan báo chí.đòiđược công khai. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước. + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu. nghi ngờ. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. dân tộc. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước.Trên lĩnh vực dân chủ. văn hoá phẩm có nội dung xấu. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. . quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên.Trên lĩnh vực báo chí. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. phảnđộng. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. lôi kéo. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị.Trên lĩnh vực văn hoá. quanđiểm sai trái. các bộ phim có nội dung bạo lực. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. Thông qua “hợp tác. phảnđộng.đểchu yển hoá Việt Nam. . “thu nhận” thông tin. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây.

Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. nhà nước. báo chí trước yêu cầu mới”. lí luận. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. +Đặc biệt.đầu tư. cài cắm người. dự án vào các vùng dân tộc. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ. chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. . can thiệp vào công việc nội bộ. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam.3096 với sốphiếu áp đảo. các ngành. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. chúng liên tục kíchđộng. kêu gọiđòi lạiđấtđai. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực .Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. Cao Bằng. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo.đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội). tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. nhân quyền phương Tây… 2.Đảng. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. tácđộng giá trị dân chủ. nghiên cứu lịch sử phát triển. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. tựtrị. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. toàn quân về những âm mưu. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”. chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang.Nhà trắng. toàn dân. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. ly khai. miền núiđể tìm hiểu. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. công khai khuyến khích. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. tài trợ các chương trình. Thời gian qua. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. cácđ ịa phương. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. các cấp. tuyển lựa.

như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. ngành. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội.Sự chỉ đạo. số cựcđoan. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương. . cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị.Tệ tham nhũng. Bộ Chính trị. Ban Bí thư.đảng viên và nhân dân về âm mưu. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. . Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận.Việc theo dõi. kinh tế xã hội. Công tác thông tin về tình hình chính trị. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. . Thông báo. phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh. . Ban Bí thư ởmột s ốngành. an ninh quốc phòng của d ất n ước. . Nhà nước. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. nhận thức của một bộ phận cán bộ.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng.Việc triển khai các Nghị quyết. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch.2 Những khuyếtđiểm. Chỉ thị. văn hoá có nhiều c ố gắng. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta. Bộ chính trị. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương. 2. yếu kém . lãng phí.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ. tin tưởng vàoĐảng. phảnđộng trong các tôn giáo. mang tính hình thức. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu.đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn.văn hoá. địa phương còn có biểu hiện làm lướt.thùđịch. 2. sự phối hợp giữa các ban. . Đại đa s ốcán bộ. nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. thông báo nội bộ. Nhà nước và nhân dân.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. về âm mưu. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng.1 Những kết quả đạtđ ược: .Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. nhất là trên mạng Internet. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng.

.Việc quản lý báo chí. hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. . hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách.. tuyên truyền các quanđiểm sai trái.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ.Xuất hiện một bộ phận học sinh. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . bịađặt. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị. chính trị.đađảngđối lậpở một số cán bộ. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. . tăng 2% so với năm 2006. chính sách pháp luật Nhà nước. công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. văn hoá. hành động sai trái.đảng viênđã viết. 2. Nghị quyết. Chỉthịcủa Đảng. chính sách. tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo.Lênin. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị. thiếu bản lĩnh. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước.đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng. về quyền con người. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. Tình trạng lọt. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. ích kỷ. . không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. daođộng mất phương hướng. sống thực dụng.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm. nhưng tính chiến đấu.Vì sự sụt giảm niềm tin. nhân dân các nước. tự do tôn giáođể chính giới. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng. xuất bản. vu cáo.đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”. xuyên tạc.đảng viên suy thoái về tư tưởng. mê tín dị đ oan. nhận thức hạn chế về âm mưu. nói xấu chế độ. . thù địch tới tâm trạng.đường lối. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. . tính hiệu quảchưa cao. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ.đảng viên và quần chúng hoang mang. nói xấuĐảng. Có cán bộ. phụhoạ.Không ít cán bộ. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. tháiđộ cán bộ. một bộ phận không nhỏ cán bộ.

yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . kíchđộng của các thế lực thùđịch.Trên lĩnh vực văn hoá. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém. tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. các cấp.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu. . các ngành. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. cầnđược tiến hành thường xuyên. chính quyền. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh. để làm thất bại âm mưu.đòi “lật án”để bào chữa. văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2. văn hoá trong tình hình mới. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. sinh viên. III. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. tinh vi của các thế lực thù địch.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. Mặt trận Tổ quốc. Những hạn chế.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. Một khuynh hướng khác. chính quyền. .văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới. “hạ bệ thần tượng”. báo chí. Để góp phần giữvững ổn định chính trị. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. văn nghệ. nhà hoạtđộng chính trị . nâng cao chất lượng. tiêu cực. kịp thời. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . xây dựng những đối sách phù hợp. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng.. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN. nguy hiểm hơn. một số tác phẩm bôiđen.đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). mở diễnđàn bàn thảo. phỉ báng lịch sử. hiệu quả. quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. phủ định sạch trơn. . tư .xã hội từng có sai lầm trong quá khứ. lâu dài.đoàn thể.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. phát triển kinh tế . lật đổ.Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. biểu diễn tràn lan. các đoàn thể. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu. coi trọng. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ.

chia rẽkhối đại đoàn kết . tài liệu “mật”. thường xuyên kiểm tra. Thứ sáu. trên các phương tiện thông tinđại chúng. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí. giản di. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. Thứ năm. quy chế phát ngôn. chính sách. chính. bóp méo chủ nghĩa Mác . xây dựng nội bộ vững mạnh. xuyên tạc đường lối. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. chống đối. Tăng cường công tác tuyên truyền. chống tham nhũng. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. nhất là trên mạng Internet… Chủ động.tưởng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. văn nghệ.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng. nhân rộng các tấm gương “Sống. ngành. kiệm. sai trái. Thứ tư. Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh. giữvững ổn định chính trị xã hội. pháp luật của Nhà nước. công tác bảo vệ chính trị nội bộ.Thứ ba. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. giáo dục. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. về đạo đức. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. liêm. yếu kém củaĐảng. văn hoá. đình công…. cơchế. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. củng cố vững chắc bên trong là chính. cung cấp thông tin. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia.đường lối. chia rẽnội b ộ Đảng.đường lối củaĐảng. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác .Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. tôn giáo củaĐảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở. thực hiện tốt chính sách dân tộc. kịp thời cung cấp. nhất làđảng viên. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. chiếnđấu. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. t ạo môi trường. Thứ hai. đoàn thể. lối sống trung thực. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện. . T ừng ban. phòng. trên sàn diễn. bảo vệ Đảng. giữ gìn bản sắc dân tộc. t ưtưởng. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. quan điểm c ủa Đảng. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. Bảođảm an ninh thông tin. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc.đi đôi với m ởrộng dân chủ. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục. mở rộng dân chủ. bảo vệchế độ. cổ vũ. t ự do tưtưởng sáng tạo. trọng dân. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. cần.độc hại trên thị trường. lao động. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng.Lênin.đảng viên và trong xã hội. chỉnhđốnĐảng. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. phổ biến pháp luật. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. xuất bản.đảng viên và nhân dân. học dân. Tập trung lãnh đaọ. thùđịch.định hướng thông tin cho cán bộ. tạo sự thống nhất cao trongĐảng.Lênin. giám sát của tổ chứcĐảng.Đề cao ý thức gần dân. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. công chức các cấp.

hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ tám.đảng viênở cả Trungương. khôngđể công khai hoá. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. Thứ chín. tự chủ. bạo loạn. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . Thứ mười. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. gây mấtổn định chính trị. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. về lịch sử. các cấp.đề cao tinh thần cảnh giác. Tập trung giải quyết một bước căn bản. Thứ bảy. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. Tây Nam Bộ. chủ động phòng. giao lưu văn hoá.đối phó kịp thời với âm mưu.các dân tộc. các ngành. chuyển hoá chế độ ta. văn hoá trong việc nhận viện trợ. vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. mở rộng hợp tác kinh tế. móc nối trong ngoài. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. cácđịa phương. Nhà nước. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. hội nhập. Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài.kỹ thuật. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. nâng cao chất lượng. hợp tác. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful