BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. 1. khủng bố.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: .Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt.Đánh giá tình hình 1. xuyên tạc. biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. Mặt trận vỗ tay.Trên lĩnh vực tư tưởng. 62 đài phát thanh và truyền hình. hiện có 413 tổ chức phản động. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. những cuộc đấu tranh cục b ộ.đào tạo . chia rẽ.030 thư ân xá quốc tế. ly khai. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. Âm mưu .1 Bối cảnh tácđộng: . Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. Từsau đại h ội X. tôn giáo. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. như: quy kết chủ nghĩa Mác . 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. những tranh chấp về biên giới. .Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan). + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin.II. hòng làm tan rã niềm tin. “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. lãnh thổ.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. như:“Đảng chỉ tay. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. xungđột vũ trang. Theo báo cáo của Bộ Công an. Quốc hội giơ tay. tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . thúc đẩy “tự diễn biến”. ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). dân trắng tay”. phủ định. văn hoá. văn hoá là mũiđột phá. xungđột dân tộc. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. Chính phủ phủi tay. kíchđộng.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44.

Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. dễ giao lưu. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước.đổi trắng thayđen. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. . văn hoá phẩm có nội dung xấu. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. bạo loạn lậtđổ. . tiêu cực. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . như: chú trọngđào tạo. quanđiểm sai trái. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. hội thảo. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. truyền bá thông tin. + Tăng cường tán phát băngđĩa . văn nghệ. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. phảnđộng. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên.đánh giá lại các sự kiện. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. Thời gian qua. phảnđộng. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. lối sống Mỹ. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. dân tộc. quảng bá các giá trị dân chủ. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây. quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. mạng Internet. phóng khoáng.đòiđược công khai. tạo bức xúc. kíchđộng gây rối.Trên lĩnh vực báo chí. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu. Thông qua “hợp tác.tham quan. + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. nghi ngờ.đểchu yển hoá Việt Nam.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. hànhđộngủng hộ. lôi kéo. xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. lợi dụng một số cơ quan báo chí. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”. tôn giáo: + Về dân chủ. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. “thu nhận” thông tin. các bộ phim có nội dung bạo lực. bất bình trong công chúng. . thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. nhân quyền.Trên lĩnh vực văn hoá. thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”.Trên lĩnh vực dân chủ. có một số lãnhđạo và báo chí. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước.

chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ.đầu tư. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. toàn quân về những âm mưu. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”. các ngành. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. Thời gian qua. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. tài trợ các chương trình. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. dự án vào các vùng dân tộc. Cao Bằng. lí luận. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. toàn dân. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. nghiên cứu lịch sử phát triển.3096 với sốphiếu áp đảo. nhà nước. tácđộng giá trị dân chủ. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. công khai khuyến khích.Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. tuyển lựa. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . +Đặc biệt. các cấp. nhân quyền phương Tây… 2. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. can thiệp vào công việc nội bộ. .đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. kêu gọiđòi lạiđấtđai. miền núiđể tìm hiểu. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. cài cắm người. báo chí trước yêu cầu mới”. ly khai. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội). thủđoạn m ới ngày càng tinh vi.Nhà trắng. cácđ ịa phương. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. chúng liên tục kíchđộng.Đảng. chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. tựtrị.

đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. số cựcđoan. . Bộ Chính trị.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ. an ninh quốc phòng của d ất n ước. lãng phí. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. tin tưởng vàoĐảng.Sự chỉ đạo. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. Thông báo. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng. kinh tế xã hội. .Việc theo dõi. 2. nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. yếu kém .đảng viên và nhân dân về âm mưu. Ban Bí thư ởmột s ốngành. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội.1 Những kết quả đạtđ ược: . Bộ chính trị. thông báo nội bộ. . Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái.Tệ tham nhũng.thùđịch. .Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. 2. Đại đa s ốcán bộ. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu. cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. Nhà nước. mang tính hình thức. địa phương còn có biểu hiện làm lướt. Nhà nước và nhân dân.văn hoá. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương. . giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. Ban Bí thư.Việc triển khai các Nghị quyết. ngành. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng.2 Những khuyếtđiểm.đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn. Chỉ thị. thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. phảnđộng trong các tôn giáo. . nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . nhất là trên mạng Internet. hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. sự phối hợp giữa các ban. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. văn hoá có nhiều c ố gắng. về âm mưu.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta. nhận thức của một bộ phận cán bộ. Công tác thông tin về tình hình chính trị.

. hành động sai trái. vu cáo. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam.đảng viên và quần chúng hoang mang. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . .đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ.đường lối. một bộ phận không nhỏ cán bộ.đảng viênđã viết.Việc quản lý báo chí. Nghị quyết. 2.Lênin. Chỉthịcủa Đảng. bịađặt. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007. nói xấuĐảng. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. . tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. tính hiệu quảchưa cao. nhận thức hạn chế về âm mưu. về quyền con người. Tình trạng lọt. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng. . bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. chính sách. xuyên tạc. tự do tôn giáođể chính giới. nói xấu chế độ.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. sống thực dụng.Vì sự sụt giảm niềm tin. xuất bản. . thiếu bản lĩnh.. ích kỷ. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị. chính trị.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. phụhoạ. mê tín dị đ oan. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách. thù địch tới tâm trạng. nhân dân các nước. tháiđộ cán bộ. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm.đađảngđối lậpở một số cán bộ. chính sách pháp luật Nhà nước. . tăng 2% so với năm 2006. công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ.Xuất hiện một bộ phận học sinh. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. tuyên truyền các quanđiểm sai trái. văn hoá. nhưng tính chiến đấu. hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái.đảng viên suy thoái về tư tưởng. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo. lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng.đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”. daođộng mất phương hướng. Có cán bộ. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị.Không ít cán bộ.

quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. phỉ báng lịch sử.. mở diễnđàn bàn thảo. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. Những hạn chế. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . xây dựng những đối sách phù hợp. lật đổ. chính quyền. tiêu cực. Mặt trận Tổ quốc. .xã hội từng có sai lầm trong quá khứ. các đoàn thể. văn nghệ. một số tác phẩm bôiđen. phủ định sạch trơn. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. Một khuynh hướng khác. để làm thất bại âm mưu. cầnđược tiến hành thường xuyên.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới. phát triển kinh tế . tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. văn hoá trong tình hình mới. kịp thời. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. coi trọng. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. kíchđộng của các thế lực thùđịch. nhà hoạtđộng chính trị .Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. tinh vi của các thế lực thù địch.đoàn thể.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước. chính quyền. . Để góp phần giữvững ổn định chính trị.đòi “lật án”để bào chữa. lâu dài. III. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu.Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc. nguy hiểm hơn. “hạ bệ thần tượng”. các cấp. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém. văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. nâng cao chất lượng. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. tư . các ngành. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm. .đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. sinh viên. báo chí.Trên lĩnh vực văn hoá. biểu diễn tràn lan. hiệu quả.

phòng. bảo vệ Đảng. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. chỉnhđốnĐảng. nhất làđảng viên. ngành. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục.đảng viên và nhân dân. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. nhân rộng các tấm gương “Sống. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở. thực hiện tốt chính sách dân tộc. đình công…. tạo sự thống nhất cao trongĐảng. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện. t ự do tưtưởng sáng tạo. chống đối. thường xuyên kiểm tra. học dân. yếu kém củaĐảng. văn nghệ. về đạo đức. lao động. tài liệu “mật”. trên sàn diễn. chính. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. t ưtưởng. giữvững ổn định chính trị xã hội. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. công tác bảo vệ chính trị nội bộ. bảo vệchế độ. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. chống tham nhũng. sai trái. Thứ sáu. giản di. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn.Lênin. pháp luật của Nhà nước. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. chia rẽnội b ộ Đảng.đi đôi với m ởrộng dân chủ. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. kịp thời cung cấp. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. chiếnđấu.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. chia rẽkhối đại đoàn kết . Thứ tư. giáo dục. công chức các cấp. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác .tưởng. quan điểm c ủa Đảng. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. kiệm. cung cấp thông tin. . mở rộng dân chủ. thùđịch. tư tưởng Hồ Chí Minh. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. xuyên tạc đường lối.đảng viên và trong xã hội. củng cố vững chắc bên trong là chính. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. văn hoá. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. trên các phương tiện thông tinđại chúng. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. Thứ hai. xuất bản. bóp méo chủ nghĩa Mác . đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. lối sống trung thực. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc. phổ biến pháp luật. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. quy chế phát ngôn. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. giám sát của tổ chứcĐảng. Nhà nước.Đề cao ý thức gần dân. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. Tập trung lãnh đaọ. tôn giáo củaĐảng. cần. trọng dân.độc hại trên thị trường.Lênin. cổ vũ.định hướng thông tin cho cán bộ. t ạo môi trường.Thứ ba. liêm. đoàn thể. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. giữ gìn bản sắc dân tộc.đường lối. cơchế. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. Thứ năm.đường lối củaĐảng. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. chính sách. Bảođảm an ninh thông tin. T ừng ban. Tăng cường công tác tuyên truyền. xây dựng nội bộ vững mạnh. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học.

các dân tộc. nâng cao chất lượng.đề cao tinh thần cảnh giác. văn hoá trong việc nhận viện trợ. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình. tự chủ. móc nối trong ngoài. Tây Nam Bộ. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. Tập trung giải quyết một bước căn bản. hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng.kỹ thuật. cácđịa phương. Thứ bảy. giao lưu văn hoá. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . bạo loạn. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . khôngđể công khai hoá. chủ động phòng. Thứ chín. các ngành. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. các cấp. Thứ tám.đối phó kịp thời với âm mưu. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. hội nhập. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập.đảng viênở cả Trungương. hợp tác. gây mấtổn định chính trị. Thứ mười. vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. về lịch sử. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. chuyển hoá chế độ ta. mở rộng hợp tác kinh tế. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful