P. 1
Giao an Ngu Van Lop 7- Dapandethi.blogspot

Giao an Ngu Van Lop 7- Dapandethi.blogspot

5.0

|Views: 332,203|Likes:
Được xuất bản bởinganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Oct 03, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2015

pdf

I . Mục đích yêu cầu :
- Hiểu được thế nào là tục ngữ
- Hiểu được nội dung một số hình thức nghệ thụât ( kết cấu , nhịp điệu , cách lập luận ) và một số
ý nghĩa của những câu tục ngữ trong bài học
- Thuộc lòng những câu tục ngữ trong bài học
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
-Đàm thiại , diễn giảng
-SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ .
3. Giới thiệu bài mới
.

T.gian

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung lưu bảng

10 phút

25 phút

Dựa vào SGK cho biết thế nào
là tục ngữ ?

Đọc 8 câu tục ngữ và phân
loại ?

Câu tục ngữ 1 mang ý nghĩa gì ?

Cơ sở thực tiễn của kinh
nghiệm trong câu tục ngữ ?

Quan sát sự lặp đi lặp lại của
ngày tháng.

Kinh nghiệm được áp dụng vào
trường hợp nào
?
Áp dụng cho việc sắp sếp công
việc , vận dụng thời gian
Gía trị kinh nghiệm thể hiện?
Có ý thức sử dụng thời gian chủ
động, sắp sếp công việc.
Đọc câu 2 và cho biết nghĩa ?

I . Giới thiệu

Tục ngữ là những câu nói dân gian thể hiện kinh
nghiệm của nhân dân ( tự nhiên,lao động sản xuất,xã
hội ) được nhân dân vận dụng vào đời sống , suy nghĩ
và lời ăn tiếng nói hàng ngày

II .Phân loại
_ Loại 1 : câu 1,2,3,4 tục ngữ về TN
_ Loại 2 : câu 5,6,7,8 tục ngữ về LĐSX
III .Tìm hiểu văn bản

Câu 1 : tháng năm ( âm lịch )đêm ngắn , ngày dài;
tháng mười (âm lịch )đêm dài,ngày ngắn

Câu 2 : đêm nào trời nhiều sao,ngày hôm sau sẽ có

118

Em hãy cho biết cơ sở thực
tiễn,kinh nghiệm sản xuất?

_ Cơ sở thực tiễn :trời nhiều
sao thì ít mây,do đó sẽ nắng.Trời
ít sao thì nhiều mây vì vậy thường
cò mưa.

_ Kinh nghiệm áp dụng : dự
đoán thới tiết.
_ Gía trị : giúp quan sát bầu

trời

Đọc câu 3 và cho biết nghĩa,cơ
sở thực tiễn,kinh nghiệm,giá
trị?

_Cơ sở thực tiễn : khi trời sắp
có bão , lượng hơi nước trong
không khí tăng lên.Lớp nước ấy
lọc ánh sáng mặt trời tạo nên
những ráng mây màu vàng như
mỡ gà.

_ Kinh nghiệm : được áp dụng
vào việc dự đoán thời tiết trong
điều kiện thiếu thông tin.
_ Gía trị :giúp con người có ý
thức giữ gìn nhà cửa,hoa màu,tài
sản.

Đọc câu 4 cho biết nghĩa,cơ sở
thực tiễn,kinh nghiệm ,giá trị?

_ Cơ sở thực tiễn : quan sát của
cha ông,kiến là loại côn trùng rất
nhạy cảm với thời tiết,khi sắp có
mưakiến rời tổ để tránh ngập lụt.
_ Kinh nghiệm : được áp dụng
vào việc dự đoán thời tiết.
_ Gía trị : có ý thức chủ động
phòng chống bão .

Đọc câu 5 cho biết nghĩa,cơ sở
thực tiễn,kinh ngghiệm giá trị
?
_ Cơ sở thực tiễn :đất là nơi
con người sinh sống và nuôi sống
con người .

_ Kinh nghiệm : áp dụng khi ta
cần đề cao giá trị của đất.
_ Gía trị : giúp con người có ý
thức quí trọng và giữ gìn đất.

nắng,ít sao sẽ mưa.

Câu 3 : khi thấy trên trời có ráng mây màu mỡ gàthì
biết sắp có bão.

Câu 4 : vào tháng bảy khi thấy kiến bò lên cao là sắp
có bão.

Câu 5 : đất đai rất quí,quí như vàng

119

Đọc câu 6 và cho biết nghĩa,cơ
sở thực tiễn,kinh nghiệm,giá
trị ?

_ Cơ sở thực tiễn :căn cứ vào
các giá trị kinh tế của đất
_ Kinh nghiệm được áp dụng
cho phép làm tốt cả 3 nghề
Câu tục ngữ giúp con người
có ý thức khai thác hoàn cảnh
thiên nhiên .

Đọc câu 7 và nhận xét về các
mặt?

_ Cơ sở thực tễn : màu màng
tốt là kết hợp những yếu tố trên.
_ Kinh nghiệm được áp dụng
rộng rãi hoàn toàn đúng trong việc
trồng lúa.

_ Kinh nghiệm giúp con người
có ý thức về tầm quan trọng và
kết hợp chúng một cách tốt nhất.

Đọc câu 8 cho biết cơ sở thực
tiễn,kinh nghiệm giá trị?

_ Cơ sở thực tiễn : trồng trọt
đúng thời vụ,đất đai phải làm kĩ.

Về hình thức tục ngữ có đặc
điểm như thế nào?Tác dụng?

GV dẫn chứng tám câu tục ngữ
trong SGK

Câu 6 : nêu lên lợi ích của các công việc làm ăn,lợi
nhiều là cá,vườn,sau đó là ruộng.

Câu 7 : nói lên tầm quan trọng của 4 yếu tố đối với
nghề trồng lúa.

Câu 8 :tầm quan trọng của hai yếu tố thời vụ , đất đai.

IV.Đặc điểm về hình thức
_ Tục ngữ ngắn gọncó tác dụng dồn nén,thông tin,lời
ít ý nhiều;tạo dược ấn tượng mạnh trong việc khẳng
định

_ Tục ngữ thường dùng vần lưng ,gieo vần ở giữ
câu làm cho lời nói có nhạc điệu dễ nhớ,dễ thuộc.
_ Các vế thường đối xứng nhau cả về hình thức và
nội dung thể hiện sự sáng tỏ trong cách suy nghĩ và
diễn đạt.

_ Tục ngữ là lơì nói giàu hình ảnh khiến cho lời nói
trở nên hấp dẫn,hàm súc và giàu sức thuyết phục.

4 Củng cố :

4.1.Đọc lại 8 câu tục ngữ và giải thích nghĩa câu 7?
4.2.Nêu đặc điểm và hình thức của tục ngữ?

5. Dặn dò:

Học thuộc bài cũ ,dọc soạn trước bài mới “ chương trìng địa phương “ SGK trang

**********************

TUẦN 19

120

VĂN BẢN

Bài 18 Tiết 74

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

( Phần Văn và Tập Làm Văn )

I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS
_ Biết cách sưu tầm ca dao,tục ngữ,theo chũ đề và bước đầu biết chọn lọc,sắp xếp,tìm hiểu ý nghĩa

của chúng

_ Tăng thêm hiểu biết và tình cảm gắn bó với địa phương quê hương mình
II.Phương pháp và phương tiện dạy học
_ Đàm thoại + diễn giảng
_ SGK + SKG + giáo án
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ

2.1 Đọc thuộc lòng 8 câu ca dao đã học?
2.2 Cho biết đặc điểm hình thức của ca dao?
3. Giới thiệu bài mới

T.gian

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung lưu bảng

10
phút

25
phút

Gọi HS đọc yêu cầu mục 1
SGK trang 6

HS sưu tầm sau đó đọc trước
lớp

GV cho HS ôn lại ca
dao,dân ca,tục ngữ
GTV choHS xác định
thế nào là ca dao,đơn vị
sưu tầm.Các câu dị bản
đều được tính là một
câu.
GV cho HS xác định
thế nào là ca dao,tục
ngữ lưu hành ỡ địa
phương.

I.Nội dung thực hiện

Sưu tầm những câu ca dao,dân ca ,tục ngữ lưu hành ở
địa phương,nhất là những câu đặc sắc , mang tính địa
phương

II.Phương pháp thực hiện

4 . Củng cố`
3.Dặn dò:

Học bài cũ.Đọc soạn trước bài mới “ tìm hiểu chung về văn nghị luận “ SGK trang

121

TUẦN 19
VĂN BẢN

Bài 18 Tiết 76

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->