P. 1
Giao an Ngu Van Lop 7- Dapandethi.blogspot

Giao an Ngu Van Lop 7- Dapandethi.blogspot

5.0

|Views: 332,203|Likes:
Được xuất bản bởinganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Oct 03, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2015

pdf

I.Mục đích yêu cầu

Giúp HS : nhận xét rõ yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận và mối quan hệ giữa chúng với nhau.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng
_ SGK + SGV + giáo án

III.Nội dung và phương pháp lên lớp.
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ

130

2.1 Thế nào là rút gọn câu?
2.2 Cách dùng câu rút gọn?

3.Giới thiệu bài mới

T.gian

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung lưu bảng

15 phút

GV giới thiệu về luận điểm cho HS

Đọc văn bản “chống nạn thất học”
cho biết luận điểm chính?
Đầu đề của bài văn có phải là luận
điểm chính không?

Luận điểm nêu ra dưới dạng tiêu
đề bài viết,được cụ thể hóa thành câu :
“cần phải cấp tốc chống nạn thất học”.
Luận điểmđó là vấn đề chủ yếu cần
được giải thích và chứng minh trong
bài văn.

Nó được triển khai một cách
thuyết phục do lập luận rành mạch,có
hệ thống,vừa có lí lẽ,vừa có dẫn chứng
với lời văn giản dị,thiết tha kêu gọi.

Luận điểm là gì?

GV giới thiệu sơ lược luận cứ

Em hãy nêu ra lụân cứ trong văn
bản “chống nạn thất học”và cho
biết luận cứ đóng vai trò gì?

a.Luận cứ trong MB: “ xưa kia
Pháp cai trị nước ta chúng thi
hành chính sách ngu dân”
b.Luận cứ ở phần TB:
_ Một trong những công việc
phải thực hiện cấp tốc hiện nay
là nâng cao dân trí
_ Những người đã biết chữ dạy
những người chưa biết chữ
_ Những người chưa biết chữ
phải gắng sức học chio biết
chữ

I.Luận điểm,luận cứ và lập luận

Mỗi bài văn nghị luận điều có luận
điểm,luận cứ và lập luận.Trong bài văn có thể
có một luận điểm chính và một luận điểm
phụ.

1.Luận điểm

Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng,quan
điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức
câu khẳng định(hay phủ định)được diễn đạt
sáng tỏ,dễ hiểu,nhất quán
Luận điểm là linh hồn của bài viết,nó
thống nhất các đoạn văn thành một khối.Luận
điểm phải đúng đắn,chân thật,đáp ứng nhu
cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

2. Luận cứ

131

20 phút

_ Phụ nữ lại càng phải học
c.Luận cứ ở phần kết
Công việc này mong anh chị em

sốt sắng giúp đỡ
*Các luận cứ đó đóng vai trò
ĐVĐ,GQVĐ,KTVĐ cho bài văn nghị
luận.Nó có sức thuyết phục cao vì nó
đặt được v/đ có ý nghĩa thgực
tiễn(luận cứ đầu ) vừa nêu ý nghĩa cấp
thiết của v/đ đề ra giải pháp cụ
thể(luận cứ trong TB ) cuối cùng là lời
kêu gọi động viên.
Khi làm văn nghị luận ta sử dụng luận
cứ để làm gì?

GV giới thiệu vài nét về lập luận SGK
trang 19

Em hãy chỉ ra trình tự lập kuận của
văn bản “chống nạn thất học”?

Bài văn nhìn từ tổng quát là bài văn
nghị luận cótính chất kêu gọi,động
viên nhân dân nên lập luận đi từ thực
tiễn đến giải pháp giải quyết và kết
luận bằng lời kêu gọi.

Lập luận như vậy tuân hteo trật tự
gì?Có ưu điểm gì ?

Trong từng phần của bài lập luận
luôn kết hợp lí lẽ và dẫn chứng,có khi
rất cụ thể,toàn diện như dẫn chứng về
các bịên pháp “người biết chữ dạy
người không biết chữ”
Ưu điểm chính là tính rõ ràng mạch
lạch,dễ nắn bắt cách trình bày của vấn
đề,vừa có tình vừa có lí.

Lập luận là nêu vấn đề gì?

Tìm luận điểm,luận cứ và lập luận
trong bài “cần tạo ra thói quen tốt
trong đời sống”Nhận xét sức thuyết
phục của bài văn?

Luận cứ là lí lẽ,dẫn chứng đưa ra làm cơ
sở cho luận điểm.Luận cứ phải chân thật,đúng
đắn,tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có
sức thuyết phục.

3.Lập luận

Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến
luận điểm.Lập luận phải chặt chẽ ,hợp lí thì
bài văn mới có sức thuyết phục.

II.Luyện tập

Luận điểm,luận cứ và cách lập luận trong bài
“cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống”

132

_ Luận điểm là tiêu đề của bài
_ Luận cứ :
+ Có thói quen tốt và thói quen xấu
+ Có người phân biệt được thói quen xấu
nhưng vì thói quen nên khó bỏ.
+ Tạo nên thói quen tốt là rất khó nhưng
nhiễm thói quen xấu thì rất dễ
* Cách lập luận có sức thuyết phục vì đi từ
khía niệm cơ bản(thói quen tốt,thói quen xấu)
đến dẫn chứng sâu xa,cụ thể ( có ý phê
phán)các thói quen xấu tứ đó nêu lời kêu gọi
động viên

4.Củng cố
4.1 Thế nào là luận điểm?
4.2 Khi làm bài nhười ta sử dụng luận cứ,lập luận để làm gì?

5. Dặn dò

Học bài cũ.Đọc soạn trước bài mới “đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghị luận”

SGK trang

*******************

TUẦN 20
VĂN BẢN

Bài 19Tiết 80

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->