TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM
TRUNG TÂM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ HÓA

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

MÔN HÓA LÝ

Bộ môn Đại cương
4.2006

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý - Hệ Cao Đẳng - Bộ môn Đại cương - Tháng 04.2005

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn bài tập Hóa lý do tổ đại cương biên soạn nhằm giúp cho sinh viên Khoa
công nghệ Hóa học ôn tập tốt để chuẩn bị cho kỹ thi tốt nghiệp ra trường của sinh
viên Cao đẳng và Trung cấp hàng năm.
Các bài tập được biên soạn theo hai phần Hóa Lý 1 và 2. Các em sinh viên
cần chú ý giải đầy đủ các dạng bài tập và bài tập trong mỗi chương. Đề thi tốt nghiệp
môn Hóa lý gồm có 2 phần, thời gian làm bài 180 phút:
Phần 1: Trắc nghiệm các kiến thức của môn học.
Phần 2: Vận dụng kiến thức vào việc áp dụng kiến thức để giải các bài tập.
Đề thi ở phần 2 gồm 4 - 5 bài (dự kiến) gồm ở các chương của Hóa lý I và II.
Trong lần đầu biên soạn, không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để hoàn chỉnh cho lần
biên soạn tới. Tổ bộ môn Đại cương chân thành cảm ơn sự đóng góp của quí thầy cô
đã biên soạn và hiệu chỉnh để có được tài liệu ôn tập cho các em sinh viên kịp thời
ôn thi tốt nghiệp.

BỘ MÔN ĐẠI CƯƠNG

2

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý - Hệ Cao Đẳng - Bộ môn Đại cương - Tháng 04.2005

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................2
MỤC LỤC.......................................................................................................3
HỌC PHẦN HÓA LÝ I......................................................................................4
CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ NHIỆT HOÁ HỌC..............................................4
CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG HÓA HỌC...........................................................12
CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG PHA....................................................................16
CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH..........................................................................18
HỌC PHẦN II HÓA LÝ 2................................................................................20
CHƯƠNG 1: ĐIỆN HÓA HỌC....................................................................20
CHƯƠNG 2: ĐỘNG HÓA HỌC..................................................................25
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC HÓA LÝ...................................................31
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG............................................................72

3

Trong chân không b.10-3T .10-3T + 3.29134.26.Tháng 04. ĐS: 0.H2 = 27. Một lượng 0. c.6 J.105T-2 J/K Cp. ĐS: 20482 J Bài 5. Tính biến thiên nội năng khi làm bay hơi 10g nước ở 20 oC. ĐS: .104. Trong áp suất ngoài không đổi bằng 1 atm.10-3T + 0.502.1.2H2O.CH3OH = 15.46. Đối với phản ứng xảy ra ở áp suất không đổi: 2H2 + CO → CH3OH (k) nhiệt sinh chuẩn ở 298oK của CO và CH3OH bằng -110. -5741J Bài 2. Nhiệt dung mol đẳng áp của các chất là một hàm của nhiệt độ: Cp. Nhiệt hòa tan của BaCl2 trong nước bằng 8652. -242550.2.105T-2 J/K Tính ΔHo của phản ứng ở 298 và 5000K ? ĐS:-96403J 4 . Nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ này bằng 539 Cal/g.85 mol khí lý tưởng ở 300 oK dưới áp suất 15 atm. Và một cách thuận nghịch nhiệt động.2 KJ/mol.41 + 4.28 + 105.Hệ Cao Đẳng . Nhiệt hydrat của BaCl2 để tạo ra BaCl2.6 J. Xác định nhiệt hòa tan của BaCl2. Nhiệt bay hơi của nước ở 20oC bằng 2451.105T-2 J/K Cp. Tính công thực hiện trong các trường hợp sau: a. được dãn nở đẳng nhiệt tới áp suất 1 atm. Cho 450g hơi nước ngưng tụ ở 100oC dưới áp suất không đổi 1 atm.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Chấp nhận hơi nước như là khí lý tưởng và bỏ qua thể tích nước lỏng.2H2O bằng .5 và -201. Tính A.0. Q và ΔU của quá trình. ĐS: 23165 J Bài 3.18519.824 J/g.28 + 3.CO = 28.Bộ môn Đại cương . -1980J.2005 HỌC PHẦN HÓA LÝ I CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ NHIỆT HOÁ HỌC Bài 1. -224021 cal Bài 4.

ΔU= 38.32 kJ/mol Bài 11. ΔU = 37. c.116 kJ.79 kJ.8 và -393.K.2. ΔH = ΔU = -6.0195 và 0. ΔH=23.0180 l.105T-2 J/K Cp. Tính ΔH và ΔU cho các quá trình sau đây: a. a. 100g khí CO2 (được xem như là khí lý tưởng) ở 0oC và 1.104. Đun nóng đẳng tích tới khi áp suất bằng 2.15. b. Một mol nước sôi ở 100oC và 1 atm.2 m3. Tính ΔH của phản ứng ở 500oK.8 kJ/mol.72.049 kJ. ΔU=ΔH=0 b: Q= 53.1. ΔH trong các quá trình sau.084 kJ c: Q=ΔU=13.10-3T + 3. ĐS: a.28 + 105. ĐS: -74. Nhiệt tạo thành của nước lỏng và của CO2 bằng -285. .Hệ Cao Đẳng .Bộ môn Đại cương .79 kJ Bài 10. ĐS: 1231 kJ Bài 9. Biết nhiệt dung đẳng áp Cp = 7 cal/ mol.CO = 28. ΔU. b. b.10-3T . Biết rằng nhiệt đông đặc và nhiệt bay hơi của 1 mol nước bằng -6.105T-2 J/K Và ΔHo của phản ứng bằng -74540 J.28 + 3.026.46. Dãn đẳng áp tới 0. 1 atm. nhiệt đốt cháy của CH4 bằng -890.105 Pa. Dãn nở đẳng nhiệt tới thể tích 0. Bài 8.2 m3.013.5 kJ/mol ở 25oC. Chấp nhận hơi nước là khí lý tưởng. Xác định biến thiên nội năng khi làm bay hơi 20g etanol tới nhiệt độ sôi nếu nhiệt bay hơi riêng của etanol bằng 857.502.1 kJ.2005 Bài 6. Xác định Q.046 kJ.10-3T + 0.105T-2 J/K Cp.0.H2 = 27. Tính nhiệt hình thành của CH4 từ các nguyên tố ở điều kiện đẳng áp và đẳng tích. Đối với phản ứng xảy ra ở áp suất không đổi: 2H2 + CO → CH3OH (k) Nhiệt dung mol đẳng áp của các chất là một hàm của nhiệt độ: Cp.26. A=0. Tính nhiệt hình thành chuẩn của CS2 lỏng dựa vào các dữ liệu sau: 5 . thể tích hơi tại nhiệt độ sôi bằng 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng). ĐS: -97750 J Bài 7. thể tích mol của nước đá và nước lỏng bằng 0.2 kJ.Tháng 04.3 kJ/mol. ĐS: a: Q=A=7.01 kJ và 40.01 kJ.7 kJ ΔH = 40.105 Pa. Cũng ở điều kiện này.CH3OH = 15.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .41 + 4. Một mol nước đông đặc ở 0oC và 1 atm.7 J/g. A= . A.

A. ĐS: A= 1.35 trong khoảng từ 25 đến 100oC không phụ thuộc nhiệt độ.2 kJ H2 + Cl2 = 2HCl (k) ΔHo298= -184.aq + 3H2 ΔHo298= -1003.9 kJ CS2 (l) + 3O2 = CO2 + 2SO2 ΔH= -1109 kJ C (grap) + O2 = CO2 ΔH= -393.75 Kcal/mol. thuận nghịch 3 mol khí He từ 1atm đến 5 atm ở 400oK.104 J. Cho biết ở 273oK.16 J/mol.Tháng 04.0196 l/mol và 0.aq = Al2Cl6. b. Q= 1. Giả sử rằng sản phẩm cháy là CO2 (k) và H2O(h) 6 .5 kJ ĐS: 121.5H2O (dd) Biết nhiệt sinh của H2SO4 (l) là -193. thể tích mol của nước đá và nước lỏng bằng 0.Hệ Cao Đẳng . ĐS: a.61.1 kJ HCl (k) + aq = HCl. 1mol nước đá → 1mol nước đá ở 273oK và 1 atm. b.aq ĐS: 1347. ĐS: -207.61. Xác định nhiệt tỏa ra khi 1g butan lỏng trong bật lửa bị đốt cháy.104 J Bài 16.61 l/mol. Tính Q. Bài 15. ∆ H – ∆ U = 3100 J/mol o Bài 17: Chiếc bât lửa gas chứa butan lỏng có ∆Hht .1 kJ Bài 13.298 = 7.35 Kcal.0188 l/mol và 30. Xem Cp = Cp. ∆ H – ∆ U = -0. ∆ U của quá trình nén đẳng nhiệt. Bài 14. nhiệt hòa tan H2SO4 (l) với 5 mol nước là -13.6 Kcal. Tính nhiệt cháy của CO ở 100oC theo 2 cách: a. bu tan =127 KJ / mol . So sánh sự khác nhau giữa ∆ H và ∆ U đối với các biến đổI vật lý sau: a.K) b.Trên cơ sở các dữ liệu sau. 1mol nước đá → 1 mol hơi nước ở 373oK và 1 atm. Cp = 27.1 kJ Al2Cl6 ® +aq = Al2Cl6.10-3T (cal/mol.0180 l/mol và ở 373oK thể tích mol của nước lỏng và hơi nước tương ứng bằng 0.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . hãy tính nhiệt hình thành của Al2Cl6 ® khan: 2Al + 6HCl.2005 S (mon) + O2 = SO2 ΔH= -296. Xem nhiệt dung phụ thuộc nhiệt độ.aq ΔHo298= -72.7 kJ/mol Bài 12.Bộ môn Đại cương . Tính nhiệt phản ứng: H2 (k) + S ® + 2O2 (k) + 5H2O (l) = H2SO4.45 kJ ΔHo298= -643.5 + 4.

Q= -5.07 KJ. A. ∆ H khi một mol khí này thực hiện các quá trình sau đây: a.Tháng 04. Nén thuận nghịch đẳng nhiệt từ 0.5 atm. b.09 KJ/mol 7 . A= 0.06 K b. Tính Q. ∆ H= 7.07 KJ. ∆ U= -5. Biến đổi thuận nghịch đẳng tích từ trạng thái (1 atm. Q= 7.5R.09 Kj. ∆ U. ĐS: a.45.7 KJ Bài 18: Một khí lý tưởng nào đó có nhiệt dung mol đẳng tích ở mọi nhiệt độ có Cv=2.Bộ môn Đại cương . c.Hệ Cao Đẳng .2005 ĐS: . (R: hằng số khí). 40 dm 3) đến (0.5 atm đến 1 atm. Giãn nở thuận nghịch đẳng áp ở áp suất 1atm từ 20 dm3 đến 40 dm3.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 40 dm3). ∆ U = 5.

4 J/g và nhiệt dung của nước bằng 4.10-3T Cal/mol ĐS: 6. Tính biến thiên Entropy của quá trình đun nóng đẳng áp 1 mol KBr từ 298 đến 500oK.K) ĐS: 41 J/K. Đẳng tích Biết rằng nhiệt dung Cp của Nitơ trong khoảng nhiệt độ 300 .32. Tính biến thiên Entropy của quá trình đông đặc (BTN) Benzen lỏng chậm đông ở -5oC. biết rằng ở nhiệt độ 5oC nhiệt đông đặc của benzen là -2360 cal/mol. Đẳng áp b. 465 cal/K.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .Bộ môn Đại cương . ĐS: -8.10-3T (J/mol.K. Đẳng áp b.K Bài 3. biết nhiệt dung của benzen lỏng và của benzen rắn lần lượt là 30.56 + 3.K Bài 4.Hệ Cao Đẳng .600K được cho bằng phương trình: Cp = 27 + 6.48 cal/mol. Bài 2. ĐS: 775 cal/K. Tính biến thiên Entropy của quá trình đun nóng 2 mol Nitơ (được xem là lý tưởng) từ 300K đến 600K dưới áp suất khí quyển trong 2 trường hợp: a. biết rằng trong khoảng nhiệt độ đó: Cp(KBr) = 11.64oC.18 J/g.65 Cal/mol.3 và 29. ĐS: 83.K.5 J/K Bài 5.465 J/K.Tháng 04. 29. 8 .3 cal/mol.2005 CHƯƠNG 2: CHIỀU VÀ DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH Bài 1: Tính biến thiên Entropy khi đun nóng thuận nghịch 16 kg O2 từ 273oK đến 373oK trong các điều kiện sau: a. Cho biết nhiệt nóng chảy của đá bằng 334. Xác định nhiệt độ lúc cân bằng nhiệt và biến thiên Entropy khi trộn 1g nước đá ở 0oC với 10g nước ở 100oC. 0. Đẳng tích Coi O2 là khí lý tưởng và nhiệt dung mol Cv = 3R/2.

O2 và Fe2O3 tương ứng bằng 27.3 .001atm đến P2 = 0. 1 mol oxy từ P1 = 0.4 m3 chứa Nitơ. Xác định biến thiên entropi trong sự chuyển 2g nước thành hơi tại áp suất 1.l = 75. Bài 8. ∆ S > 0. 1 mol methal từ P1 = 0.83 KJ/mol. nhiệt dung của nước lỏng Cp.105 N/m2 và nhiệt độ biến thiên từ 0oC đến 150oC. và 69. 10-3 T J/mol.K. ngăn thứ nhất có thể tích 0. b.013.Hệ Cao Đẳng .13 + 11. nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4. Tính ΔS của quá trình nén đẳng nhiệt thuận nghịch: a. o ĐS: ΔS p.1 atm đến P2 = 1 atm. BaO + CO2(k) = BaCO3(r) ĐS: a. CaCO3 = CaO + CO2 b. ĐS: 15. b.Tháng 04. Cho biết nhiệt nóng chảy của nước đá bằng 334.4 J/K Bài 12: Hãy dự đoán dấu của ∆ S trong các phản ứng sau: a. Tính biến thiên entopi của quá trình trộn 10g nước đá ở 0 oC với 50g nước lỏng ở 40oC trong hệ cô lập. ∆ S < 0.105 N/m2.4 J/g. O2 và H2O lần lượt bằng 130.255 kJ/g và nhiệt dung của hơi nước C p. Bài 9. NH3 + HCl(k) = NH4Cl(r) c. Trong hai trường hợp trên khí được xem là lý tưởng.u =− 549. 684.Bộ môn Đại cương . Biết So298 của Fe. c. 30 J/mol K. ĐS: 20.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Tính biến thiên entropi khi hai khí khuếch tán vào nhau. Hai ngăn đều ở cùng một điều kiện về nhiệt độ 17oC và áp suất 1.91 J/Kmol và ∆ Ho tạo thành nước lỏng ở 25 0C là – 285.1 m3 chứa oxi.154 .78 (cal/K) Bài 11 : Tính ∆ So của phản ứng: 4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3. 205 và 87. ∆ S<0 o Bài 13: Tính ∆G 298 khi tạo thành 1 mol nước lỏng biết các giá trị entropi tiêu chuẩn của H2. ĐS: KJ 9 ∆G o298 = -237.h = 30.2005 Bài 7. ngăn thứ hai có thể tích 0. Một bình kín hai ngăn. biết nhiệt bay hơi của nước là 2.01atm.18 J/kg.18 (J/K) Bài 10.013.4 J/Kmol. 3.

7 và 197.6 J/mol. ĐS : -237. ∆H298 = 178.590 J Bài 16: Tính ∆ U.68 4 J / molK . ∆G 298 đối với phản ứng phân hủy nhiệt CaCO3 biết: CaCO3 CaO CO2 So (J/molK) 92. Nhiệt hình thành tiêu chuẩn ở 25oC của 1 mol H2O(l) bằng –285. ĐS: ∆ H = 46. 10 .Tháng 04.8.24 J/mol.Bộ môn Đại cương .629.K và nhiệt hóa hơi đối với 1 mol nước bằng 40.30 KJ.16 KJ / mol ∆S o300 = − 42.40 KJ / o K o ∆H1200 = − 32. ∆G 298 = 130. S Ho 2 =130 . 1 atm.Hệ Cao Đẳng .1 213.5 KJ/mol.9 38.93 KJ / mol o ∆S1200 = − 29.10 -393. ∆ S = 112. Entropi tiêu chuẩn của CH4(k). = 69.2.95J/K. ∆ H và ∆ S đối với quá trình chuyển 1 mol H 2O lỏng ở 25o và 1 atm thành 1 mol hơi nước ở 100oC. (Trong tính toán giả sử ∆ Ho và ∆ So không phụ thuộc T). ∆ U = 43171 J/mol Bài 17: Tính năng lượng tự do hình thành chuẩn của 1 mol H2O lỏng: Biết S o H2O( l ) H2 + ½ O2= H2O (l).830 J / molK . t o o o ĐS: ∆S 298 = 158.272.6 J/mol. -241.90 KJ Bài 15: Đối với phản ứng: CO(k) + H2O(k) = CO2(k)+ H2(K).298 của CH4. H2O(k) và CO(k) là 186.2005 o o o Bài 14:Tính ∆S 298 .830 KJ/mol. 188.60 K J / o K Hỏi phản ứng tự diễn biến xảy ra theo chiều nào ở 300oK và 1200oK. ĐS: o ∆G o300 = − 28 .44 KJ. -110.8. ∆G1200 =2.50 o h. H2O(k) và CO(k) lần lượt là –74. S oO 2 = 205.6 J/molK. Biết nhiệt hình o thành chuẩn ∆Hh.7 ∆H ( KJ / mol ) -1206.9 J/K. Cho biết những giá trị biến thiên entanpi và biến thiên entropi tiêu chuẩn ở 300oK và 1200oK như sau: ∆Ho300 = − 41.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Biết Cp(H2O) = 75.90 -635.t.91 J / molK .129 KJ/mol o Bài 18: Tính ∆G 373 của phản ứng: CH4 (k)+ H2O(k) =CO(k) + 3H2(k). ∆H298 .

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . b.Tháng 04. Từ giá trị ∆ Go tìm được có thể kết luận gì về khả năng tự diễn biến của phản ứng ở 373oK. Tại nhiệt độ nào thì phản ứng đã cho xảy ra ở 1atm.26. b. ÐS: a.Bộ môn Đại cương .2005 a. T> 961K 11 .Hệ Cao Đẳng . ∆ Go= 1.105J/mol.

Bài 6: HSCB của phản ứng PCl3 (k) + Cl2 (k) = PCl5 (k) ở 500oK là KP= 3 atm-1 a. 80% H2O.867.34% H2 . b.7 104Pa.5 mol HI lúc cân bằng. Tính độ phân ly của PCl5 ở 1atm và 8 atm 12 . tính Kcb.2% N2O4.104 Pa. Tính độ phân ly của rượu này ở 200 oC và dưới áp suất 9. KC= 0. 65.3 mol H2 thì tạo ra 9.75 Mol HI Bài 4: Tại 50oC và dưới áp suất 0.344 atm độ phân ly của N2O4 thành NO2 bằng 63%.Tra sổ tay hóa lý Tính ∆ Ho298 . 70. a.92. ĐS: 5. Áp suất chung bằng 1atm.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 67%H2O. 1. (% khối lượng) đến 800oK.8% NO2. Xác định thành phần của hổn hợp cân bằng và lượng hydro sinh ra nếu dùng 1 kg nước. 29.23%CO.27.8% NO2. 17.1.2005 CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài 1: Hằng số cân bằng của phản ứng: CO + H2O = CO2 + H2 ở 800oK là 4. Đun hỗn hợp chứa 20% CO. Khi tính chấp nhận hỗn hợp khí tuân theo định luật khí lý tưởng.Bộ môn Đại cương .2% N2O4. 29. Áp suất chung bằng 10 atm. ĐS: α = 0. ĐS: a.Tháng 04.5% CO2 . ĐS: Kp = 0.034 Bài 5: Ở 63oC HSCB KP của phản ứng N2O4 2NO2 bằng 1. Xác định lượng HI thu được khi xuất phát từ 8 mol I2 và 3 mol H2. Xác định thành phần hỗn hợp cân bằng khi: a.1g H2 Bài 2: Ở 200oC HSCB Kp của phản ứng dehydro hóa rượu Isopropylic trong pha khí CH3CHOHCH3 (k) H3CCOCH3 (k) + H2 bằng 6.65 Bài 3: Đun nóng tới 445oC một bình kín chứa 8 mol I2 và 5. Tính HSCB ở 1000oK của phản ứng trên b. b.Hệ Cao Đẳng . ĐS: a. 34. b.12. Xác định KP và KC.

ĐS: 0. b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 105 atm -1/2 và hiệu ứng nhiệt trong khoảng nhiệt độ 500 ÷ 700 oK. Phải thêm bao nhiêu mol Cl2 và 1mol PCl5 để độ phân ly của PCl5 ở 8 atm là 10% ĐS:a. a. 0. biết rằng ở nhiệt độ đó và áp suất 1 atm. 0.315 atm. Bài 7: Đun 746g I2 với 16. thì khi cân bằng áp suất phần của hydro là 1. Ở áp suất nào. b.295 g Bài 11: Áp suất tổng cộng do phản ứng nhiệt phân 2FeSO4 (r) = Fe2O3 + SO2 + SO3 ở nhiệt độ 929 oK là 0.6 atm ở 929oK.6.08 atm.5.5 mol. 1. α = 0.255 atm.2 atm-1 Bài 9: Xác định HSCB Kp của phản ứng sau ở 700oK SO2 + ½ O2 = SO3 Biết rằng ở 500oK. ĐS: 2. Kp = 2. α = 0.Bộ môn Đại cương . ĐS: a.Tháng 04.2025 atm2. Xác định lượng hydro tạo thành khi cho hơi nước ở 3atm vào bình 2 lit chứa sắt dư ở nhiệt độ đó. Tính áp suất tổng cộng khi cân bằng nếu cho dư FeSO4 vào bình có SO2 với áp suất đầu là 0.Hệ Cao Đẳng .2. c. 33 atm.402 mol Cl2.9 atm. khi cho một mol HCl tác dụng với 0.138 . Nếu thêm vào hỗn hợp đầu 1000g I 2 và 5g H2 thì lượng HI tạo thành là bao nhiêu? ĐS: 1582 g Bài 8: Có thể điều chế Cl2 bằng phản ứng 4HCl (k) + O2 = 2H2O (h) + 2Cl2 Xác định HSCB KP của phản ứng ở 386oC. ∆ H = -23400 cal. Bài 12 : Tính HSCB KP ở 25oC đối với phản ứng CO + 2H2 = CH3OH (k) 13 .2005 b.48 mol O2 thì khi cân bằng sẽ được 0. độ phân ly là 10% c.2g H2 trong một bình kín có thể tích 1000 lit đến 420oC thì cân bằng thu được 721g HI.10+2 atm-1/2 Bài 10: Cho Fe dư tác dụng với hơi nước theo phản ứng 3Fe + 4H2O(h) = Fe3O4(r) + 4H2 Ở 200oC nếu áp suất ban đầu của hơi nước là 1. ĐS: Kp = 81. Tính HSCB KP ở 929oK của phản ứng b.

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .1 kJ/mol và áp suất hơi của metanol ở 25oC bằng 16200 Pa. a. ĐS: a. Tính áp suất riêng lúc cân bằng của SO2 và SO3 nếu áp suất chung của hệ bằng 1 atm và áp suất cân bằng của O2 0.10-21 atm. ĐS: 2. Kp = 4.75 atm .76.2005 biết rằng năng lượng tự do chuẩn ∆ Go đối với phản ứng CO + 2H2 = CH3OH (l) bằng -29. Tính nhiệt phản ứng trong khoảng nhiệt độ trên b. ĐS: a.5 atm-1. tính ∆ Ho.10-2 mol.04 Kcal. ∆ Ho = 32.231 Kcal. 3H2O. 3. ĐS: 14 PSO 2 = 0. b. Bài 15: Cho khí COF2 qua xúc tác ở 1000oC sẽ xảy ra phản ứng 2COF2 (k) = CO2 + CF4 (k) Làm lạnh nhanh hỗn hợp cân bằng rồi cho qua dung dịch Ba(OH) 2 để hấp thu COF2 và CO2 thì cứ 500 ml hổn hợp cân bằng sẽ còn lại 200ml không bị hấp thu.Tháng 04. Biết KP tăng 1% khi tăng 1oC ở lân cận 1000oC. Áp suất phân ly của FeO ở nhiệt độ đó là 3.10+3 atm-2 Bài 13: HSCB ở 1000oK của phản ứng 2H2O = 2H2 + O2 là KP = 7.509 Kcal Bài 16: Ở 1000oK hằng số cân bằng của phản ứng: SO3 2 SO2 + O2 Có hằng số cân bằng 3.Hệ Cao Đẳng .∆ G= -3. 10 -18 atm. Hãy xác định HSCB KP 1000oK của phản ứng FeO(r) + H2 = Fe(r) + H2O (h) ĐS: KP = 0. Tính HSCB KP của phản ứng b. ∆ So và ∆ G của phản ứng ở 1000oC.Bộ môn Đại cương . 35. Tính lượng hơi nước tối thiểu phải thêm vào bình 2 lit ở 25oC để chuyển hoàn toàn 0. .1 atm.K-1. b. 3H2O (r) = CuSO4 (r) + 3H2O (h) Tương ứng là 10-6 và 10-4 atm3 a.02.92 cal.1 .725 Bài 14: HSCB KP ở 25oC và 50oC của phản ứng CuSO4 .08.01 mol CuSO4 thành CuSO4 . ∆ So = 27.

KC.25 142.Hệ Cao Đẳng .Tháng 04.82KJ và ∆ Ho = -56.39 15 .82 210. t.12 240.79 0 86. ĐS: Kp= 1.298 O2 NO O3 (KJ / mol ) 51.42 ΔS oh. Kx = 2. Cho biết các dữ kiện sau: NO2 ∆G ∆H o h.02 (KJ / mol ) 33.106 ở 298oK và Kp= 12 ở 598oK Bài 19: Ở 25oC và áp suất là 0.52 Bài 20: Ở nhiệt độ T và áp suất P xác định.P = const.334 atm. ĐS: Kp= 0.298 (J/mol ) 240. ĐS: a. Xác định hằng số cân bằng Kx của phản ứng. Kx. t .Bộ môn Đại cương . a.1 mol N 2 vào hỗn hợp phản ứng ở T.1034 Bài 18: Ở 25oC phản ứng: NO + ½O2 = NO2 .81 0 90. Xác định Kp. một hỗn hợp khí cân bằng gồm 3 mol N 2.15 atm Bài 17 : Tính ∆ Go và hằng số cân bằng K của phản ứng sau: NO + O3 = NO2 + O2 . Kc= 0.52 163. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng ở 298oK và 598oK.35 ĐS: Kp= 5. khi thêm 0. Kx= 8.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .3.867 atm.298 o h.34 KJ. độ phân lý của N 2O4(k) thành NO2 bằng 63%.t.33.2005 PSO 3 = 0.25 237. Kx = 8. 1 mol H2 và 1 mol NH3.034. b. b. Có ∆ Go = -34. Cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều nào.

Nhiệt độ rất thấp. khối lượng mol của chất này là 169.58.103 J/mol. Khi nhiệt độ khá cao.2005 CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG PHA Bài 1: Tính nhiệt nóng chảy của 1 mol diphenylamin nếu 1kg diphenylamin nóng chảy làm tăng thể tích lên 9. Đun nóng.84. Bài 6: Vẽ giản đồ pha của hệ Sb-Pb dựa vào các dữ kiện thực nghiệm sau: Thành phần hỗn hợp lỏng.52J. nhiệt nóng chảy của diphenylamin là 54oC.10-5 m3 cho biết dT/dP = 2. 16 . ĐS: 401. NH3 và HCl khi: a.67. Nhiệt độ bắt đầu % khốI lượng a. Bài 5: Giải thích vì sao hệ KCl-NaCl-H2O là hệ 3 cấu tử trong khi hệ KCl-NaBr-H2O lại là hệ 4 cấu tử.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Bài 2: Xác định nhiệt độ bay hơi của H2O ở 2 atm nếu 100oC nhiệt bay hơi của nước bằng 2254. Kết tinh ( 0C) Sb Pb 100 0 632 80 20 580 60 40 520 40 60 433 20 80 300 10 90 273 0 100 326 Xác định thành phần etecti.757 J/g.5oK Bài 3: Xác định nhiệt độ sôi của benzoatetyl C9H10O2 ở P= 200mmHg biết rằng nhiệt độ sôi chuẩn của benzoatetyl là 213oC và nbhiệt bay hơi bằng 44157. c. xác định số bậc tự do của hệ gồm hỗn hợp NH4Cl. ĐS: T= 433. ĐS: ∆ H= 19. b.Tháng 04.10-7 Km2/N.Hệ Cao Đẳng .Bộ môn Đại cương .1oK Bài 4: Vận dung qui tắc pha Gibbs.

ĐS :Hợp phần : 3.Tháng 04.Bộ môn Đại cương . Tính nhiệt nóng chảy của Bi. ĐS: 14.9oC.0000138 m3/kg.147 g/cm3 Bài 11: Ở 200 mmHg metanol sôi ở 34. K+.2567. cấu tử : 3. ĐS: a. Xác định nhiệt chuyển pha này.00354oK.536 kJ/mol. tỷ trọng của thiếc rắn là 7. Xác định số hợp phần và số cấu tử.25. mSb = 5kg.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Bài 8: Tại 127oC HgI2 bị chuyển dạng thù hình từ dạng đỏ sang dạng vàng.18 g/cm 3 và dT/dP = 3.10-7 K/Pa.2005 b. 87% Pb và 13% Sb. ĐS: 0.698 kJ/kg. Mặt khác khi áp suất tăng lên 1 atm thì nhiệt độ nóng chảy giảm đi 0.9673 và 10 g/cm3.413 J/g.Hệ Cao Đẳng . Có bao nhiêu Sb tách ra nếu 10kg hỗn hợp lỏng chứa 40% Pb được làm nguội tới 433oC. ĐS: ∆H = 15.10-8 K/Pa. Bài 10: Xác định thể tích riêng của thiếc lỏng tại nhiệt độ nóng chảy chuẩn 232oC nếu nhiệt nóng chảy riêng là 59. Bài 7: Nhiệt độ nóng chảy chuẩn của Bi là 271oC.7oC và dT/dP = 3. ĐS: -1.4 cm3/mol dạng đỏ có tỷ trọng lớn hơn dạng vàng. Ở những điều kiện đó tỷ trọng của Bi rắn và lỏng là 0. song khi hoà tan Na2SO4 và CaCl2 vào nước thì có phản ứng: CaCl2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaCl Xác định số cấu tử và số hợp phần trong hai trường hợp..5. ĐS: 65. Tính nhiệt độ sôi chuẩn của metanol. b. Nhiệt độ chuyển hóa chuẩn bằng 96. Bài 14: Khi hoà tan NaCl và CaCl2 vào nước thì không xảy ra phản ứng nào.10-6 K/Pa Bài 9: Khi đun nóng lưu huỳnh rombic chuyển thành lưu huỳnh đơn ta kem theo biến thiên thể tích ∆ V= 0. ∆ V= 5.4oC Bài 12: Xác định số pha cực đại trong hệ cân bằng gồm nước và đường.73. Xác định dT/dP tạI 127oC. Cl-. Nhiệt chuyển hoá là 1250 J/mol.4 17 .7oC còn khi tăng áp suất lên gấp đôi thì nhiệt độ sôi là 49. ĐS: 4 Bài 13: Dung dịch chứa các ion Na+. NO3.

P= 23.42% Bài 2: Acid acetic kỹ thuật đông đặc ở 16.5 oC.513.01 g/cm3 và khốI lượng mol phân tử của chất tan là 60. Hằng số nghiệm lạnh của acid nguyên chất là 3.0078 M.2005 CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH Bài 1: Tính áp suất hơi của dung dịch đường C12H22O11 5% ở 100oC và nồng độ % của dung dịch glycerin trong nước để có áp suất hơi bằng áp suất hơi của dung dịch đường 5%. hằng số nghiệm sôi của là 0.54 mmHg. ĐS: 0. ĐS: Ts dung dịch = 100.10+5 N.43 mmHg. ĐS: π = 25. Xác định áp suất thẩm thấu của dung dịch ở 40oC nếu tỷ trọng của dung dịch tại nhiệt độ này là 1. Xác định nồng độ molan của tạp chất trong acid kỷ thuật. Tìm nồng độ mol của etanol trong các dung dịch cân bằng nếu 0.08mol/1000g.3203M. EtOH/ H2O = 0.Tháng 04. Áp suất hơi của dung dịch ở 25oC.Hệ Cao Đẳng . Bài 5: Ở 20OC áp súat hơi nước là 17. b. áp suất hơi của dung dịch chứa chất tan không bay hơi là 17. Bài 3: Băng điểm của dung dịch nước chứa một chất tan không bay hơi bằng –1. Xác định: a.4oC.0244. ĐS: EtOH/ CCl4 = 0. 0.Bộ môn Đại cương .76 mmHg. Xác định: a. Hai cấu tử này tạo vớI nhau một dung dịch lý tưởng.m-2 Bài 6: Ở 123. Thành phần hỗn hợp ở 123. Áp suất hơi của nước nguyên chất ở 25oC bằng 23. Nhiệt độ sôi của dung dịch. % glycerin = 1. Bài 4: Hệ số phân bố của etanol trong CCl4 và nước là 0.1mol etanol được phân bố giữa 300 ml nước và 500 ml CCl4.3oC bromobenzen (1) và clorobenzen (2) có áp suất hơi bão hòa tương ứng bằng 400 và 762 mmHg.3oC dưới áp suất khí quyển 760mmHg. Băng điểm của acid acetic nguyên chất là 16.414oC.86.7oC.9. ĐS: P = 757 mmHg.22 mm Hg.73.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Cho biết hằng số nghiệm lạnh của nước là 1. b. 18 .3oC.

Áp suất hơi riêng phần của từng cấu tử. b. b. Nếu dung dịch được hình thành từ sự trộn 100g benzen và 100g toluen.7 mmHg.Hệ Cao Đẳng .10-3 m3 nước chứa 2. a. d. a. Xác định tỷ số mol trong pha hơi và trong hỗn hợp lỏng theo qui tắc đòn bẩy ở 95oC. của toluen bằng 36.953.Tháng 04. Dưới áp suất chuẩn 760mmHg. ĐS: a. Ở 30 oC áp suất hơi của benzen bằng 120.88 mmHg. 754. 65.2 mmHg.10-8 kg 19 . 81. Dùng lượng CS2 đó chiết 5 lần.Bộ môn Đại cương . Tính nhiệt nóng chảy riêng của benzen. c. SnCl4 sôi ở 114oC. 128. Ở 90oC áp suất hơi bão hòa P1o của SnCl4 là 362 mmHg.10-5 kg b. Tỷ số mol của clorobenzen và bromobenzen trong pha hơi trên dung dịch có thành phần 10% mol clorobenzen. Dung 0. Bài 10: Hệ số phân bố I2 giữa nước và CS2 bằng k = 0.áp suất hơi bão hòa của các cấu tử và xác định trên giản đồ P1. Dung dịch chứa 12.8 g naphtalen trong 1 kg benzen đông đặc ở 4. b.1oC. c. Bài 8: Benzen và toluen tạo với nhau một dung dịch lý tưởng. Xây dựng giản đồ thành phần. Chiết 5 lần x5 = 1. ĐS: a.2005 b.7. P2o của CCl4 là 1112 mmHg.42oC và sôi ở 81.24 J/g.1oC. b.360C. CCl4 sôi ở 77oC: a. Xác định thành phần hơi tại 90oC.845 mmHg Bài 9: Hỗn hợp SnCl4 (1) và CCl4 (2) tuân theo qui luật của dung dịch lý tưởng.10-5 kg I2 là bao nhiêu nếu: a. c. Xác định thành phần hỗn hợp SnCl 4 .Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .1 mmHg.00167. Hỏi lượng I2 có thể ra từ 2. P2 và P của hỗn hợp có thành phần mol của CCl4 là 0. 81. Bài 7: Benzen đông đặc ở 5. ĐS: a. b.10-3 m3 CS2 chiết một lần. Xác định nhiệt độ sôi của dung dịch này. Xác định áp suất hơi của dung dịch. Tính áp suất hơi của benzen trên dung dịch ở 80.05.91oC.125. b.CCl4 sôi ở 90oC dưới áp suất 760mmHg. Nhiệt hóa hơi tại điểm sôi bằng 399 J/g. Chiết một lần x1 = 0.028 và 16.

khối lượng riêng của dung dịch là 1 g/cm3.86.Tháng 04.0 Bài 7: Điện trở của dung dịch KCl 0.0028 Ω -1.2005 HỌC PHẦN II HÓA LÝ 2 CHƯƠNG 1: ĐIỆN HÓA HỌC Bài 1: Tính nhiệt độ kết tinh của dung dịch chứa 7.10 6 N/m2. Tính hằng số bình điện cực và độ dẫn điện đương lượng của dung dịch CaCl2.Bộ môn Đại cương .1079.4 atm Bài 5: Tính nồng độ của dung dịch đường sacaroza để có giá trị áp suất thẩm thấu là 8.308 g NaCl trong 250g nước cho biết ở 2910K áp suất thẩm thấu của dung dịch là 2.4oC Bài 2: Độ hạ điểm kết tinh của dung dịch CH 3COOH 0. nhiệt nóng chảy của nước đá nguyên chất là 333. ĐS: π = 7.02N ở 25 oC trong một bình đo độ dẫn điện đo được là 457 Ω . Biết độ dẫn điện riêng của dung dịch là 0.0134.1885o.1 = 0.Hệ Cao Đẳng . Tính độ phân ly của dung dịch CH3COOH 0.48.314/0.05M.082.74. Dùng bình này đo độ dẫn điện của dung dịch CaCl2 chứa 0. hằng số nghiệm lạnh của nước là 1.555g CaCl2 trong 1 lít có giá trị là 1050Ω . α = 0.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . α 0. ĐS: i = 1.1M và 0.1134 atm ở cùng điều kiện của dung dịch trên. ĐS: pH = 1.355 mol đường mía trong 5 lít dung dịch ở 291 oK có cùng áp suất thẩm thấu với dung dịch chứa 2 mol NaCl trong 4 lít dung dịch. ĐS: α 0. 20 .0188 Bài 3: Dung dịch chứa 4.1M là 0.15M ở 37 0 C biết độ phân ly của dung dịch là 95%.10 3 J/kg.1 = 0.cm-1.310 Bài 6: Tính pH của dung dịch H2SO4 1M theo Deby –huckken. ĐS: Tkt = 271. ĐS: C = 8.74 Bài 4: Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch NaCl 0. Xác định độ phân ly của dung dịch NaCl và hệ số VantHoff.

và độ phân ly của dung dịch biết linh độ ion của NO3-1 và K+ là 71. điện thế tiêu chuẩn của điện cực Zn là -0.3 Ω -1.05M của dung dịch trên ở cùng nhiệt độ.đlg1 Bài 9: Độ dẫn điện đương lượng của NH4Cl trong dung dịch vô cùng loãng là 149.Ω−1 .6.Ω−1 .d lg −1 .đlg-1 Bài 8: Độ dẫn điện đương lượng giới hạn của acid propionic ở 250 C là 385.00 2.2 2.dlg-1. Cm.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .cm2.4cm 2 .Hệ Cao Đẳng .56 1.4 Ω -1.7Ω -1.Tháng 04.Tính độ dẫn điện đương lượng của dung dịch 0. ĐS: λ =118 cm 2 . độ dẫn điện đương lượng. Xác định độ dẫn điện riêng.dlg-1cm2.56 2. α =81 .96 ĐS: CN= 0.125N Bài 12: Tính điện thế điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnCl2 0.38 2.Ω -1.dlg-1.dlg-1.d lg −1 Bài 10: Điện trở của dung dịch KNO3 0. Hằng số phân ly của acid này là 2.cm2.34.và 76.10-2) 0. ĐS: λ∞ = 271 .2005 ĐS: 120.32 0.34 3.005N ở 25oC cho biết độ dẫn điện đương lượng của dung dịch đó là 89.7 Ω -1. Hằng số bình điện cực là 50 m 1 .10-5.6 Ω 1 .cm2. ĐS: λ = 8.cm2. Tính độ dẫn điện giới hạn của dung dịch NH4OH.dlg-1.314.64 2.63 % Bài 11: Xác định nồng độ của dung dịch HCl nếu dùng dung dịch NaOH 8N để chuẩn độ 100ml dung dịch HCl bằng phương pháp chuẩn độ dẫn điện thì kết quả là: V NaOH (ml) χ (Ω -1-.4 và 73.60 1.cm2.76V. Linh độ ion của OH-1 là 198 của Cl.8313 V . độ dẫn điện đương lượng giới hạn của dung dịch là 113. ĐS: E Zn 2 + / Zn 21 = −0. cm2.Ω -1.01N là 423 Ω .Bộ môn Đại cương .

6. Bài 18: Tính hoạt độ trung bình của các ion của BaCl2 ở 25oC nếu lực ion là i= 2. Cho biết điện cực Calomen nhúng vào dung dịch KCl 0. cực dương là điện cực Calomen.10 −5 . 2AgBr + CuSO4 = + H2 CdSO4 + Cu = 2Ag + 2HBr 22 .10 −5 Bài 19: Viết các phương trình phản ứng điện cực và phản ứng tổng quát xảy ra trong các pin sau: a. Cd b.3. của điện cực Ag là 0.02 đơn vị cho thể tính bình là 1lít.2005 Bài 13: Cho pin Cd / Cd2+ // CuSO4 / Cu có sức điện động là 0. ĐS: pH= 6.Tháng 04.745V. Hãy xác định độ phân ly của dung dịch CuSO4 0.0.0096V. điện thế tiêu chuẩn của điện cực Cu là 0.Hg. pH dung dịch đo được là 1. (Pt). ĐS: Ep= 0. Chứng minh phản ứng sau không xảy ra: 2Ag + Cu2+ → 2Ag+ + Cu. của điện cực Ag là 0.Hg. m AgNO 3 =197 . Tính sức điện động của pin đó. Tính sức điện động của pin và tính lượng AgNO3 cần thêm vào để sức điện động của pin tăng thêm 0.Hệ Cao Đẳng . ĐS: Ep= 0.34V.Hg2Cl2 / KCl 0. Điện cực Quinhydron có sức điện động ở 25oC là 0.1M.H2 / H2SO4 // Hg2SO4.01N // H+ /.Bộ môn Đại cương . của điện cực Cd là -0.463 V. a Cl -1 = 6.(Pt) d. Zn / ZnSO4 // CuSO4 /Cu b.1N cho biết điện thế tiêu chuẩn của điện cực Cu là 0.7M // dd AgNO3 1M / Ag.(Pt) Bài 20: Lập pin trong đó xảy ra các phản ứng sau : a. Cd / CdSO4 // Hg2SO4.34V.4V và nồng độ in Cd trong dung dịch là 0.884V. của dd AgNO3 là 85%. Bài 17: Cho điện thế tiêu chuẩn của điện cực Cu là 0.10-4. ĐS: a Ba +2 = 6. Tính pH của dung dịch biết điện thế điện cực Calomen là 0. Cu / CuCl2 // AgCl / Ag c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .3338V.05N.799V.2 g Bài 16: Viết cấu trúc pin trong đó cục âm là điện cực Hiđro.027 Bài 15: Cho pin: Cu / dd CuCl 2 0. Cho biết độ phân ly của dd CuCl2 là 80%.8V.34V. ĐS: α CuSO4 = 74% Bài 14: Cho pin (Pt) Hg.

ĐS: VNH 4 + = 7. Dung dịch MgSO4 phải có nồng độ bao nhiêu để có cùng lực ion. c.Bộ môn Đại cương .đđl −1 . Tính ∆ Go và ∆ Ho của phản ứng ở 25o C.24. Bài 23: Cho lực ion của dung dịch NaCl là 0. Viết phản ứng điện cực và phản ứng trong pin. Cho biết điện thế tiêu chuẩn của điện cực Zn là -0. Khi chuẩn độ 10ml hỗn hợp HCl bằng dung dịch NaOH 0. ∆H 298 = 700 . số vận chuyển của anion Cl.08M. Ω -1. Nồng độ của dung dịch trên. Zn + + Cl2 = 2HCl 2Fe3+ = Zn2+ + 2Fe2+ Bài 21: Cho phản ứng của một pin là: Hg2+ +2 Fe2+ = 2Hg + 2 Fe3+ có hằng số cân bằng ở 25oC là 0. ĐS: a.đlg- 540 490 479 470 8 9 10 11 12 13 468 466 464 462 475 490 14 505 1 ) ĐS: C H + =0.11 N Bài 25: Trong dung dịch NH4Cl.1N thì các giá trị đo được. λ NH 23 4 + = 75.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . a.8.24M.S.Ω -1. C=0.054.Tháng 04.2005 c.Hệ Cao Đẳng . H2 d. đọc được trên cầu Wheatstone là: VNaOH(ml) 0 5 6 7 χ (cm2.V −1 . của điện cực Ag/AgCl là 0. c.76V. Tìm vận tốc tuyệt đối và linh độ cation biết độ dẫn điện đương lượng giới hạn của dung dịch là 149 cm2.Ω −1 . biến thiên thế đẳng áp chuẩn của pin. ĐS: o o ∆G298 =9843J. C=0.8 cm 2 . Tính sức điện động và biến thiên thế đẳng áp của pin.2224V.5M) // AgCl /Ag.06M Bài 24: Hãy xác định nồng độ ion H+ trong dung dịch. Hãy xác định: a.dlg-1.10 −4. Tính sức điện động chuẩn. C=0.011 J Bài 22: Cho hệ pin: Zn / ZnCl2 (a= 0.018 và ở 35oC là 0. b.491.cm 2 . b. Dung dịch Na2SO4 phải có nồng độ bao nhiêu để có cùng lưc ion. b.là 0.

001 và aCd2+ là 0.10-3M .Coi NH4Cl phân ly hoàn toàn.1 mol NH4OH và 0.Hệ Cao Đẳng .Bộ môn Đại cương .0960V và ở 276o K là 1.0961V.4. [OH-]=1.105KJ 24 ∆ H= .10-5M Bài 27: Xác định hằng số cân bằng của phản ứng: Cd + ZnSO 4 = CdSO4+ Zn theo thế điện cực chuẩn của Zn và Cd . A= 8. Tính công của phản ứng trong điều kiện hoàn toàn thuận nghịch ở áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn cho biết aZn2+ là 0.mol-1 Bài 28: Tính biến thiên Entanpi của pin khi phản ứng trong pin xảy ra thuận nghịch trong dung dịch nước: Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu.[OH-]=2.14. Xác định nồng độ của ion OHtrong các dung dịch sau: a.1012.Trong 1 lít dung dịch chứa 0. Nồng độ của NH4OH là 0.107KJ.6. ĐS: K= 1. ĐS: -2.10-5.2005 Bài 26: Hằng số phân ly của NH4OH ở 313oK là 2.125.Tháng 04.1N ? b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . ĐS: a.1 mol NH4Cl. Biết sức điện động của pin ở 273oK là 1.10.

5 phút Bài 6: Ở 378oC.9 phút. Tính thời gian để phản ứng hết 75.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Tính hằng số tốc độ phản ứng và thời gian cần thiết để phản ứng hết 75%.mol-1. ĐS: t75%= 13.1 ĐS: Bậc 1.2 4. t1/2=137 ngày Bài 3: Trong 10 phút. t60= 22.Bộ môn Đại cương . 87% lượng chất ban đầu nếu phản ứng là bậc 1. t2= 17.2005 CHƯƠNG 2: ĐỘNG HÓA HỌC Bài 1: Xác định bậc và hằng số tốc độ của phản ứng phân hủy H 2O2 trong nước khi chuẩn độ những thể tích như nhau của dung dịch này bằng KMnO4 thì thể tích KMnO4 cần dùng là: Thời gian: (phút) 0 10 20 30 V.Tháng 04.5 7.2 giờ. ĐS: t1/2= 30 phút Bài 4: Chu kỳ bán hủy của N2O5 là 5. ĐS: t60=18.7 giờ. ĐS: t1= 11. Bài 5: Trong 10 phút hai phản ứng bậc 1 và 2 đều hết 40%.Hệ Cao Đẳng .6 12.85% so với ban đầu.5% ở 450oC. Xác định hằng số tốc độ phóng xạ và chu kỳ bán hủy của Poloni. k= 0. Tính chu kỳ bán hủy của phản ứng nếu nồng độ ban đầu hai chất như nhau. cho biết năng lượng hoạt hóa của phản ứng là 52.4 giờ.055 ph-1 Bài 2: Lượng chất phóng xạ Poloni sau 14 ngày giảm đi 6. phản ứng giữa hai chất xảy ra hết 25% lượng ban đầu.000 cal. Tính thời gian để 2 phản ứng đều hết 60% khi cho nồng độ ban đầu của phản ứng bậc 2 là như nhau. ĐS: Bậc 1. KMnO4 ( ml) 21. chu kỳ bán hủy của phản ứng bậc nhất là 363 phút.3 phút Bài 8: Cho phản ứng: CH3COCH3  → C2H4 Áp suất tổng biến đổi như sau: 25 + CO + H2 .

3Kcal.000 cal/mol và trong phưong trình Arhhenius có hằng số ko là 5.mol-1 Bài 12. t = 6.7 26 . 1 lít dung dịch xút 1/10N.38 l. Hằng số tốc độ phản ứng xà phòng hóa etyl acetat bằng xút ở 283 oK là 2. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng là bao nhiêu để tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần khi tăng nhiệt độ lên 100 tại 300o K và tại 1000oK ? ĐS: Ea= 20.dlg-1. Nếu phản ứng bậc 1 có năng lượng hoạt hóa là 25.5% luợng etylacetat ở nhiệt độ trên nếu trộn 1lít dung dịch etyl acetat 1/20N với: a.Tháng 04. Tính thời gian cần thiết để xà phòng hóa 50. ph-1.0 0. 1 lít dung dịch xút 1/20N b.4oC Bài 11.00025 C V Hãy viết phương trình động học của phản ứng.CA. 1 lít dung dịch xút 1/25N.6 54386.giây-1.2005 Thời gian (phút) 0 6. ĐS: t = 16.0025 0.87 phút Bài 10.Bộ môn Đại cương .8 phút.6 Xác định bậc phản ứng và tính giá trị hằng số tốc độ phản ứng.0256ph-1 Bài 9. k= 0. ĐS: v = K.1 26 29.Hệ Cao Đẳng .Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .1 0.5 13 19.1013 . ĐS: t1 = 76oC.025 0. Thể tích dung dịch kiềm dùng để định phân ở các thời điểm khác nhau sau khi phản ứng bắt đầu thu được như sau: Thời gian (phút) 0 27 60 ∞ Thể tích kiềm (ml) 0 18. ĐS: Bậc 1.6 65050.Cho phản ứng: A + B = AB thu được vân tốc theo nồng độ đầu các chất là: C AO 1. ở nhiệt độ nào chu kỳ bán hủy của phản ứng là 1 phút và 30 ngày.mol-1 và Ea= 220 Kcal.4 74914.0 1.1 1.0 O B 1. t2 = . c.CB2 Bài 13: Động học phản ứng bậc 1 hình thành acid được nghiên cứu bằng cách lấy mẩu từ hỗn hợp phản ứng theo từng chu kỳ và định phân bằng dung dịch kiềm.0 0.9 Ptổng (N/m2) 41589.

385 M-1. hằng số tốc độ phản ứng có giá trị tương ứng bằng 0.Bộ môn Đại cương . ĐS: k1 = 0.2005 Chứng minh phản ứng là bậc 1 và tính hằng số tốc độ phản ứng.0787 3.710 cal.005 M. Bậc phản ứng đối với A và B. Nếu nồng độ ban đầu giảm đi 10 lần thì thời gian phản ứng sẽ là bao nhiêu nếu muốn đạt được độ chuyển hóa là 10% như trước. b. ĐS: a. Biết ở nhiệt độ 600oK và 716oK. b. ĐS: t = 230 phút Bài 15: Xác định bằng thực nghiệm hằng số tốc độ phản ứng phân hủy N2O5 có kết quả: Nhiệt độ (oC) 0 25 35 45 55 65 k.759 J.2 8.s-1.01N xà phòng hóa với dung dịch NaOH có nồng độ 0.s-1 0.2 0.1 2.1 8. ĐS: 24.1015. Ea = 114. Tính năng lượng họat hóa của phản ứng.034ph-1 Bài 14: Dung dịch este etylacetat có nồng độ ban đầu 0. c.phút-1) I 0. A = 358.mol-1 Bài 16: NgườI ta đo tốc độ đầu hình thành C đối với phản ứng A+ B → C và thu được kết quả sau: Số thí nghiệm a(M) b(M) Vo. Bậc phản ứng tổng quát bằng 2. Vo = 0.46 13.1 0. b.s-1 27 . ĐS: a. Tính thừa số k0 của phương trình Arrhenius.5 19. a.8 250 487 Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng .Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Hằng số tốc độ phản ứng.103 (M.0 II 0.109 M-1.20M-1phút-1.mol-1. k = 0.phút-1. Tính Vo khi a=b=0.Tháng 04.Hệ Cao Đẳng .1 0.0 a.s-1 và 16M-1. b.002N trong thời gian 23 phút đạt được độ chuyển hóa là 10%.5M. Bài 17: Phản ứng trong pha khí giữa NH3 và NO2 trong giai đoạn đầu là phản ứng bậc 2.0 III 0. c.

s-1.mol-1.s-1. k = 10.130 . Bài 19: Trong một phản ứng bậc nhất tiến hành ở 27 oC. Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng ở 800oK. Ở 370C nồng độ giảm đi hai lần sau 1000 s.s-1 và ở 737oK bằng 18.46 KJ.39 KJ Bài 21: Phản ứng phân hủy nhiệt một hợp chất A ở 378. ĐS: Ea= 22. ĐS: Ea= 124. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng 217 KJ. Xác định năng lượng hoạt hóa và hằng số tốc độ phản ứng ở 633.10-2.2oK.22 KJ. Thời gian nữa phản ứng ở nhiệt độ trên bằng 363 phút.1011 phút-1 28 . Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng.Tháng 04.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .Bộ môn Đại cương .M-2.mol-1 Bài 20: Sự phụ thuộc của hằng số tốc độ phản ứng phân hủy PH3 vào nhiệt độ được biểu thị bằng phương trình: lgk = − 18963 + 2lgT + 12.12. Cho thấy tốc độ phản ứng ở 417.10-5 M-2.10-5 M-2.9oK bằng 1. nồng độ chất đầu giảm đi một nữa sau 5000 s. T ĐS: Ea= 376.54. ĐS: 0.12.Hệ Cao Đẳng .mol-1. Xác định hằng số tốc độ của phản ứng ở 450oK.5oC là phản ứng bậc nhất.2005 Bài 18: Nghiên cứu phản ứng : 2I (k) + H 2(k) → 2HI(k).

12M cho biết ở 150 C sức căng bề mặt của nước là 73.m RT 8.Vì sao? (Các dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l).10 −3 = mol. Keo dương. c.314.2005 CHƯƠNG 3: HẤP PHỤ VÀ HÓA KEO Bài 1: Tính lượng rượu etylic bị hấp phụ ở 15oC trên bề mặt dung dịch có nồng độ 0. Bài 6: Keo AgI được điều chế từ phản ứng trao đổI: KI + AgNO 3→ AgI + KNO3 .Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Tiếp theo người ta dùng dung dịch K 2SO4 và dung dịch (CH3COO)2Ca để keo tụ dung dịch keo thu được.0631 lít. Viết công thức của mixen keo và cho biết dấu của hạt keo.10-3 N/m.σ dd 10.01M đối với keo nhôm. Hãy viết cấu tạo và ký hiệu keo đó. ĐS: G= σ dm . Với lượng dư KI.Bộ môn Đại cương . ĐS: a. Keo âm. Xét ion Al+3 .49.10-3 N/m và của dung dịch trên là 63. Khi đặt hệ vào điện trường. Bài 4: Viết công thức và sơ đồ cấu tạo của mixen keo được tạo thành khi cho Na2SO4 tác dụng với BaCl2 trong hai trường hợp. b. HỏI dung dịch nào trong hai dung dịch trên gây keo tụ mạnh hơn. ion PO43- Bài 5: Keo As2S3 thu được từ phản ứng sau với lượng dư H2S: 2H3AsO3 + 3 H2S → As2S3 + 6H2O a.3. Biết rằng để keo tụ 1 lít keo đó phải thêm vào một lượng chất điện ly là 0. Cho một lượng dư BaCl2 c.19. Cho một lượng dư Na2SO4 b. các hạt keo di chuyển về điện cực nào. Các chất điện ly dưới đây gây keo tụ như thế nào đối với các dung dịch keo nói trên: Al(OH)3.Tháng 04. b.63.(15 + 273) −2 Bài 2: Xác định ngưỡng keo tụ của dung dịch điện ly K2Cr2O7 nồng độ 0. a. 29 .Giải thích. ĐS: γ = 0.10-3 mol.Hệ Cao Đẳng . Na3PO4.l-1 Bài 3: Điều chế keo hydronol sắt ba bằng cách cho dung dịch FeCl 3 vào nước đang sôi.

1011 hạt. Dung dịch Na2SO4 là chất keo tụ tốt đối với keo nào? Vì sao?.10-9 hạt-1. Hỏi cần bao nhiêu ml dung dịch Al2(SO4)3 nồng độ 0. 30 .72. Chất điện ly nào có tác dụng keo tụ mạnh hơn ?Vì sao? Bài 10: Thời gian bán keo tụ của keo AgI có nồng độ hạt bằng 3.Tháng 04. bị keo tụ bằng các dung dịch sau: Na2S. NaCl.5 giây. Xác định hằng số tốc độ keo tụ.2. Bài 9: Keo Fe(OH)3 điều chế bằng cách thuỷ phân không hoàn toàn sắt (III) clorur. BaCl2. ĐS: k= 2.l-1 là 11.2005 Bài 7: Viết công thức của mixen keo Al(OH)3 với chất ổn định là AlCl3 và keo Fe(OH)3 với chất ổn định là là FeCl3.Bộ môn Đại cương .l.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .01 kmol/m3 để keo tụ 10-1m3 dung dịch keo As2S3 nói trên.giây-1.Hệ Cao Đẳng .10-6 kmol/m3. Bài 8: Ngường keo tụ của Al2(SO4)3 đối với keo AsS3 là γ = 96.

b. c. b. thông số đó có độ lớn không phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất. b và c đúng 13. Q<0 và A< 0. b. là những đại lượng vật lý vĩ mô đặc trưng cho trạng thái của hệ. d. 9. Q<0 và A>0. Định luật Hess cho ta biết : nghich = ΔΗ ΔΗ nghich = −ΔΗ ΔΗ nghich a. vậy lượng nhiệt đó : a.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . E = mgh . Năng lượng và khối lượng được liên hệ với nhau thông qua biểu thức : E = mc 2 .Bộ môn Đại cương . 1 E = m +g mh2 + c m c 2 d. a. có: a. . b. c. d. Thông số trạng thái là: a. 15. Biểu thức toán của nguyên lý I nhiệt động học. E= 1 mc 2 2 . là những đại lượng vật lý vi mô qui định cho trạng thái của hệ. là những đại lượng vật lý vĩ mô qui định cho trạng thái của hệ. thông số đó có độ lớn phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất. không có trường hợp nào như vậy. 10. b. Hệ sinh công và nhiệt. . c. thông số đó có độ lớn phụ thuộc vào lượng chất. d. gây ra quá trình chuyển pha. d. thuan ∆U = QV .Hệ Cao Đẳng . Thông số cường độ có tính chất: a. d. thuan . thông số đó có độ lớn không phụ thuộc vào lượng chất. ∆U = A + Q . ΔΗ b. b.2005 NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC HÓA LÝ (Sinh viên phải chọn đáp án tốt nhất) CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ 1 NHIỆT ĐỘNG HỌC 8. c. là những đại lượng vật lý vi mô đặc trưng cho trạng thái của hệ. 11. ∆U = A − Q . không thể gây ra quá trình chuyển pha. dựa trên: a. Nguyên lý một của nhiệt động học được mô tả theo ngôn ngữ toán học có dạng: ∆U = Q − A . Q>0 và A> 0. Q>0 và A < 0.Tháng 04. 12. c. =0 c. c. a. + ΔΗ thuan . định luật bảo toàn khối lượng. Khi đun nóng hoặc làm lạnh hệ nhưng nhiệt độ của hệ không thay đổi. 31 . d. hệ sẽ sinh ra công 14.

Công.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . công <0. c. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có thể tích luôn thay đổi. công ≤ 0. Chọn phát biểu đúng: a. Khi phản ứng tỏa nhiệt có ∆ H >0.. chuyển pha. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và . công > 0. b. Hiệu ứng nhiệt phản ứng không phụ thuộc điều kiện cũng như nhiệt độ chất đầu và sản phẩnm tạo thành. Entropi d. Entanpi c. b.. 17. b. Biểu thức tính năng lượng: Q = m (n). Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối. d. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối của hệ . d. b. b. b. định luật bảo toàn xung lượng. công. 32 . 21. Khi phản ứng thu nhiệt có ∆ H <0. không phụ thuộcvào cách tiến hành quá trình Chọn phát biểu đúng: “ Không phải hàm trạng thái là đại lượng sau:” a. c.λcp. định luật bảo toàn năng lượng. b. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có nhiệt độ luôn không đổi. 19. Nhiệt tạo thành của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó. Khi hệ nhận công từ môi trường. d. c. c. thì công: a. c.Hệ Cao Đẳng ..Tháng 04. 22. d. năng lượng. nhiệt Q.2005 16. b. 20. Hệ đọan nhiệt là hệ không trao đổi nhiệt với môi trường. định luật bảo toàn động lượng. d. công ≥ 0. Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn. 18.. Hiệu ứng nhiệt phản ứng đo ở điều kiện đẳng áp bằng biến thiên Entanpi của hệ ∆ H.với môi trường: a. không có chuyển pha. Hệ đọan nhiệt là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu. Chọn phát biểu đúng: a. Nhiệt tạo thành của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành chất đó. Chọn phát biểu đúng: a. bức xạ. áp dụng cho quá trình: a. c. c. Nội năng b. Chọn phát biểu đúng: a. 23. d.Bộ môn Đại cương .

b. d. Nhiệt đốt cháy của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó bằng oxi để tạo thành sản phẩm đốt cháy ở điều kiện tiêu chuẩn. b. d. c. Thông số trạng thái là các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất nhiệt động của hệ và có tính chất như nhau. Nhiệt dung phân tử là nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ 1 gam chất lên 1 độ. b. 28. Chọn phát biểu đúng: 33 . 26. c. Nhiệt và công là hàm trạng thái nên phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuốI của hệ. Thông số trạng thái là các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất nhiệt động của hệ và chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối. c. Thông số trạng thái có 2 lọai là thông số cường độ và thông số dung độ trong đó thộng số cường độ là thông số không phụ thuộc vào lượng chất còn thông số dung độ phụ thuộc lượng chất. Chọn phát biểu đúng: a. Nhiệt đốt cháy của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó bằng oxi. c.Bộ môn Đại cương . Nhiệt dung riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ 1 mol chất lên 1 độ. Nhiệt đốt cháy của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó để tạo ra oxít cao nhất. ∆ H <0. ∆ H >0. b... Chọn phát biểu đúng: a. Nhiệt dung phân tử là nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ 1 lượng chất lên 1 độ. Nhiệt đốt cháy của một chất hữu cơ là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó để tạo thành sản phẩm đốt cháy. Thông số trạng thái có 2 lọai là thông số cường độ và thông số dung độ trong đó thộng số cường độ là thông số phụ thuộc vào lượng chất còn thông số dung độ không phụ thuộc lượng chất. Chọn phát biểu đúng: a. Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol chất đótừ các đơn chất ứng với trạng thái tự do bền vững nhất ở điều kiện tiêu chuẩn.2005 d.Hệ Cao Đẳng . 27. 24.Tháng 04. Chọn phát biểu đúng: “ Hiệu ứng nhiệt của phản ứng sẽ thay đổi theo nhiệt độ khi:” a. d. d. Nhiệt và công không phải là hàm trạng thái nên không phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình. ∆ Cp ≠ 0. Nhiệt dung riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ 1 gam chất lên 1 độ. c. 25. Nhiệt và công không phải là hàm trạng thái nên phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình. Nội năng là hàm trạng thái nên không phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối mà chỉ phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 29. d. Chọn phát biểu đúng: a. ∆ Cp = 0. b.

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý - Hệ Cao Đẳng - Bộ môn Đại cương - Tháng 04.2005

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Phản ứng: H2(k) + I2(k) = 2HI(k) có:
a. ∆ H0298 > ∆ U0298
b. ∆ H0298 = ∆ U0298
c. ∆ H0298 < ∆ U0298
d.
Không thể xách định.
.Chọn phát biểu đúng:
a. λ th = λ hh + λ nt
b. λ th = λ hh + λ nc
c. λ th = λ nc - λ hh
d. λ th = λ nc - λ nt
Nhiệt dung là nhiệt lượng cần thiết để
a.
Cung cấp cho một vật hóa hơi (hay đông đặc).
b.
Cung cấp cho một phản ứng đạt trạng thái cân bằng.
c.
Cung cấp cho một vật để nâng nhiệt độ của nó lên 1°C
d.
Cả a, b, c đều sai
Xác định biểu thức liên hệ giữa CP và CV là
a. CP= CV + R
b. CP= CV − R
c. CP= R − CV
d. Cả a, b, c đều sai
Hệ đóng là hệ như thế nào?
a.
Là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường
b.
Là hệ không trao đổi chất nhưng có thể trao đổi năng lượng với môi
trường
c.
Là hệ có thể trao đổi chất nhưng không trao đổi năng lượng với môi
trường
d. Cả a, b, c đều sai
Công và nhiệt của quá trình giãn nở đẳng nhiệt của khí lý tưởng là:
V
Q = A = nRTln 2
a.
V1
P
Q = A = nRTln 1
b.
P2
c. a, b đều đúng
d. a, b đều sai
Nhiệt hòa tan tích phân (nhiệt hòa tan toàn phần) là nhiệt
a.
Hòa tan một mol chất tan trong một lượng xác định dung môi
b.
Hòa tan một gam chất tan trong một lượng xác định dung môi
c.
Hòa tan một lượng chất tan bất kỳ
d. Cả a, b, c đều sai
Nhiệt chuyển pha là nhiệt mà hệ
a.
Nhận trong quá trình chuyển chất từ pha này sang pha khác
b.
Tỏa ra trong quá trình chuyển chất từ pha này sang pha khác
c.
Nhận trong quá trình phản ứng
d. Cả a, b, c đều đúng
Thế nào là hệ dị thể?
a.
Là hệ gồm một pha trở lên
b.
Là hệ gồm hai pha

34

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý - Hệ Cao Đẳng - Bộ môn Đại cương - Tháng 04.2005

38.

39.

40.

41.

c.
Là hệ gồm hai pha trở lên
d.
Là hệ gồm ba pha trở lên
Pha là tập hợp những phần:
a.
Đồng thể của hệ có cùng thành phần hóa học và tính chất lý hóa ở một
điểm
b.
Dị thể của hệ có cùng thành phần hóa học và tính chất lý hóa ở mọi điểm
c.
Đồng thể của hệ có cùng thành phần hóa học và tính chất lý hóa ở mọi
điểm
d.
Dị thể của hệ không cùng thành phần hóa học và tính chất lý hóa ở mọi
điểm
Hệ cô lập là hệ
a.
Có thể trao đổi chất và năng lượng với môi trường
b.
Là hệ không trao đổi cả chất và năng lượng với môi trường
c.
Là hệ không trao đổi chất nhưng có trao đổi năng lượng với môi trường
d.
Là hệ có trao đổi chất nhưng không trao đổi năng lượng với môi trường
Trong các hệ sau đây hệ nào là hệ đồng thể
a.
Nước lỏng + nước đá
b.
Dung dịch bảo hòa + NaCl rắn + nước đá rắn
c.
Một dung dịch trong suốt
d. Dung dịch gồm: AgNO3 + Ba(OH)2 + NaNO3
Nhiệt hòa tan vô cùng loãng:
a.
Là giới hạn của nhiệt hòa tan vi phân khi lượng dung môi vô cùng lớn.
b. Là giới hạn của nhiệt độ hòa tan tích phân khi lượng dung môi vô cùng.
c. Là nhiệt lượng hòa tan của một lượng chất tan trong một lượng lớn dung
dịch có nồng độ xác định.
d. Là nhiệt độ hòa tan của một lượng chất tan trong một lượng vô cùng lớn
dung dịch có nồng độ xác định.
CHƯƠNG 2: CHIỀU VÀ DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH

42. Đặc điểm của quá trình trên là quá trình chuyển pha….
a.
thuận nghịch .
b.
tự xảy ra.
c.
không thuận nghịch.
d.
giảm áp vì hơi ngưng tụ.
43. Cho 450g hơi nước ngưng tụ ở 1000C, 1atm. Biết nhiệt hóa hơi của nước ở
1000C là 539 cal/g. Nhiệt chuyển pha ngưng tụ có giá trị:
a.
b.

nt
λ cp

λ

nt
cp

λ

nt
cp

= 539 cal/g.
= -539 cal/g.
λ hh

c.
= cp .
d.
a,b, c đều sai
44. Nhiệt lượng của quá trình ngưng tụ có giá trị :
a.
Q= 242.5 kcal.
b.
Q= - 242.5 kcal.
c.
Q = 539 cal.
d.
Q= - 539 cal.
45. Giá trị công tính ra được :

35

Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý - Hệ Cao Đẳng - Bộ môn Đại cương - Tháng 04.2005

a.
A= - 18518 cal.
b.
A = 18519 cal.
c.
A = Q ( ở trên ).
d.
A= 224.5 kcal.
46. Biến thiên nội năng cho quá trình :
∆U = 223500 cal.
a.
∆U = -223500 cal.
b.
∆U = 261069 cal.
c.
∆U = -261069 cal.
d.
47. Biến thiên entropi được xác định theo biểu thức sau :
a.
b.
c.

Q
T.
Q
ΔS = −
T.
ΔS =

ΔS = −
ΔS = −

nt
λ cp

T .
hh
λ cp

T
d.
48. Khi trộn 200 gam nướcc 150C với 400 gam nướcc 600C .Biết rằng hệ là cô lập
và nhiệt dung mol của hệ nước lỏng là 75.35 J/mol.K. Để giải quyết bài toán
trên ta phải :
a.
áp dụng định luật bảo toàn năng lượng.
b.
định luật bảo toàn nhiệt lượng.
c.
định luật bảo toàn khối lượng.
d.
định luật bảo toàn vật chất.
49. Nhiệt độ của hệ đạt được sau khi trộn lẫn :
a.
3180K
b.
3810K.
c.
2980K.
d.
3230K.
50. Hệ trên có giá trị ΔS > O nên :
a.
quá trình san bằng nhiệt độ là tự xảy ra.
b.
quá trình tự san bằng nhiệt độ là theo qui luật của tự nhiên.
c.
quá trình san bằng nhiệt độ là do san bằng mức độ hỗn loạn của hệ.
d.
quá trình san bằng nhiệt độ theo qui luật đồng nhất về mức độ hỗn loạn
của các phần tử trong hệ.
51. Cho biết :
(1) C + ½ O2 = CO ( K ).
Có ΔG = - 110500 - 89T.
(2) C + O2 = CO2 ( K ).
Có ΔG= - 393500 - 3T.
(3) 2 CO = C + CO2 ( K ).
Ở 10000K phản ứng ( 3 ) có ΔG bằng :
a.
2500 cal.
b.
250 kcal.
c.
250 cal.
d.
25 kcal.
52. Ở 10000K phản ứng ( 3) có hằng số cân bằng Kp :
a.
0.74 atm.

36

tăng.. b. 53. được áp dụng cho hệ có tính chất: 60. vậy phản ứng: a. không thuận nghịch. khi phản ứng diễn ra cần làm lạnh để ổn định nhiệt độ cho hệ. 56.v dT . d. quá trình nóng chảy và quá trình kết tinh (đông đặc) xảy ra : a. d. G và S có mối quan hệ rằng buộc theo mô tả toán học như sau: a. xảy ra trong bình kín.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . thăng hoa. Nếu có hệ thực hiện từ Rắn 1 sang Rắn 2 . b. xảy ra trong bình kín. c.Hệ Cao Đẳng . không dự đoán được. G= H . c. hệ cân bằng hoá học. Cho phản ứng: Cl2 (k) + H2 (k) = 2 HCl (k). ΔS là tiêu chuẩn để xét chiều cho hệ: a. b. Hàm H. hệ cô lập. c. -0. chỉ có thể xét hệ ở tính tương đối. Đối với hệ một chất nguyên chất. thu nhiệt. biến dạng. hệ cân bằng pha. vậy sau khi đạt cân bằng thì áp suất trong hệ sẽ: a. 55. T C 2 p. 0. b. b.78 ( atm )-1. không cô lập.Bộ môn Đại cương . ở hai giá trị nhiệt độ khác nhau.78 ( atm )-1. thuận nghịch. Quá trình chuyển pha từ hơi sang rắn (phản thăng hoa) là quá trình: 37 . là quá trình không thuận nghịch. 57. sinh công. không thay đổi. đóng.TS. c.2005 b. c. b. không thể có hệ cô lập tuyệt đối. TS= G + H. hệ không được trao đổi chất với môi trường. c. b. 58. 54. H= G -TS. ta gọi hệ thực hiện quá trình : a. cô lập. 59. 61. Mô tả toán học: ΔS = ∫ T T 1 a. b. chuyển pha rắn. mở. là quá trình thuận nghịch. d. là quá trình thuận nghịch đẳng nhiệt. d.Tháng 04. nhận công. Khi dùng ΔS để xét chiều cho quá trình sẽ dẫn đến một giả thiết phải đặt ra là : a. d. Cho phản ứng: Cl2 (k) + H2 (k) = 2 HCl (k). c. d. c. d.78 atm. chuyển dạng thù hình. toả nhiệt. c. 0. giảm.

C2H4(k) + H2(k) = C2H6(k) có ∆ S3 > 0 d. ∆ S <0 d. ∆ S3 >0. ∆ S >0. ∆ H <0. G = U + PV – TS Chọn phát biểu đúng: 38 . ∆ H >0. ∆ H >0. 63. ∆ S >0 c. 70. 66. toả nhiệt. G = H+ TS d. c. Hàm trạng thái là một hàm có giá trị phụ thuộc vào: a. ∆ S1 <0. 68. d.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . ∆ S4 >0. Trường hợp nào dưới đây phản ứng có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào: a. ∆ S4 >0. F = U + PV c. 67. trạng thái đầu và trạng thái cuối. b. ∆ S4 <0. ∆ H >0. ∆ G >0. 2 c. 2Cl(k) = Cl2(k) có ∆ S2 > 0 c. ∆ S >0. ∆ S <0 b. ∆ S <0 b. ∆ S >0 c. H2O(l) = H2O(k) có ∆ S1 < 0 b. ∆ G <0. ∆ S1 <0. ∆ S3 >0. c. b. ∆ S2 >0. 65. N2(K) + 3H2(k) = 2NH3(K) có∆ S4 < 0 Chọn phát biểu đúng: Cho các phản ứng ở câu 14. ∆ H <0. ∆ G >0.2005 62. ∆ S <0. ∆ S >0 Chọn phát biểu đúng: a. H = U – TS b. ∆ S1 >0. Chọn phát biểu đúng: Phản ứng : CaCO3(r) = CaO(r ) + CO2(k) có số pha là: a. ∆ H >0. ∆ H <0.Tháng 04. ∆ S4 <0. ∆ S3 <0.Bộ môn Đại cương . 64. d. ∆ S <0 d. 1 b. ∆ S1 >0. 3. d. b. ∆ G >0. Chọn phát biểu đúng: a. d. thu nhiệt. một tích phân toàn phần.Hệ Cao Đẳng . ∆ S2 >0. ∆ H <0. ∆ H >0. một tích phân kép. ∆ S <0. ta có: a. ∆ S2 <0. b. ∆ H <0. ∆ H <0. c. a. ∆ S >0 Trường hợp nào dưới đây phản ứng không thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào: a. 69. ∆ S2 <0. một tích phân đường. ∆ S3 >0. 4 Chọn phát biểu đúng: Phản ứng : CaCO3(r) = CaO(r ) + CO2(k) thu nhiệt và không tự diễn biến nên: a. ∆ H >0.

Trong các ý sau đây. 3 pha. 39 . b. d. Entropi không phải là hàm trạng thái. 71. c. Một mol chất tan trong một lượng vô cùng lớn dung dịch có nồng độ xác định. ý nào là nội dung của định luật Hess? a. Phụ thuộc vào nhiệt độ. Entropi đặc trưng cho mức độ hỗn độn của các tiểu phân trong hệ. c. áp suất. e. Thông số cường độ là những thông số như thế nào? a. Hệ đồng thể là hệ gồm có mấy pha? a. Phụ thuộc vào nồng độ. 74. 76. Nhiệt hòa tan một mol chất tan trong một lượng dung môi để tạo thành dung dịch có nồng độ xác định là: a. Với hệ không cô lập. Nhiệt hòa tan vô cùng loãng. Một mol chất tan trong một lượng vô cùng lớn dung dịch có nồng độ chưa xác định. c. Nhiệt hòa tan vi phân là nhiệt hòa tan của : b. quá trình tự diễn biến theo chiều tăng Entropi cho tới khi đạt giá trị cực đại. Chọn phát biểu đúng: a. Với hệ ở điều kiện đẳng nhiệt đẳng tích. nồng độ. a. Một số mol chất tan trong một lượng lớn dung dịch có nồng độ xác định. c. d. Entropi là thuộc tính cường độ của hệ. a. c đều đúng. d. 73. c. Với hệ ở điều kiện đẳng nhiệt đẳng áp. 72. Trong quá trình tự nhiên bất kỳ ta luôn có ∆ S <0. nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc vào những trạng thái trung gian. c. nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối. quá trình tự diễn biến theo chiều làm tăng hóa thế cho tớI khi cân bằng. d. b. d.Hệ Cao Đẳng . Với hệ có thành phần thay đổi ở điều kiện đẳng nhiệt.Bộ môn Đại cương . b. c đều đúng. Trong quá trình đẳng áp hoặc đẳng tích. Một mol chất tan trong một lượng ít dung dịch có nồng độ xác định. Nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu mà không phụ thuộc vào trạng thái cuối. Trong quá trình đẳng áp hoặc đẳng tích. nhiệt phản ứng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối mà không phụ thuộc vào các trạng thái trung gian. 1 pha. d. c. quá trình tự diễn biến theo chiều giảm thế đẳng áp cho tới khi đạt giá trị cực tiểu. quá trình tự diễn biến theo chiều tăng thế đẳng tích cho tới khi đạt giá trị cực đạI. d.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Nhiệt hòa tan vi phân. 75. mật độ… . Trong quá trình đẳng áp. 4 pha. biến thiên Entropi không phụ thuộc đường đi. 2 pha. b. b.2005 a. giá trị của nó phụ thuộc lượng chất. đẳng áp. Nhiệt hòa tan tích phân. áp suất. b.Tháng 04. Mức độ hỗn độn của các tiểu phân trong hệ càng nhỏ thì giá trị của Entropi càng nhỏ. Không phụ thuộc vào lượng chất như: nhiệt độ. b. b.

80. Nhiệt hòa tan vi phân là: a.Bộ môn Đại cương . c. b. c. d. Tính linh động. hãy chỉ ra hàm đặc trưng biểu diễn thế đẳng nhiệt đẳng tích? a. Số mol khí. Trong các hàm sau. Quá trình không tự xảy ra. Là nhiệt hòa tan 1 mol chất tan trong một lượng xác định dung môi. 78. a. b. Là giới hạn của nhiệt hòa tan tích phân khi lượng dung môi nhiều vô cùng. Trong hệ đẳng nhiệt. 79. Cả a. b. đẳng áp (dT= 0. Từ entropy nhỏ đến entropy lớn. Quá trình tự xảy ra. c đều sai 81. c. d. Tính hai chiều. Nội năng của khí lý tưởng phụ thuộc vào yếu tố nào? a. Từ xác suất nhiệt động nhỏ đến xác suất nhiệt động lớn. d. a. b. b. Nhiệt hòa tan 1 mol chất tan trong một lượng xác định dung môi. b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . d. ∆ H = ∆ U + ∆ nRT b. c đều đúng 83. Nhiệt hoa tan 1 gam chất tan trong một lượng xác định dung môi. dP= 0). Entropy của quá trình đẳng nhiệt đối với khí lý tưởng có biểu thức là: ΔH = ΔU + ΔnRT a. Nhiệt hòa tan 1 mol chất tan trong một lượng vô cùng dung dịch có nồng độ xác định. c. ΔU = Q − nR ΔR ΔS = nRln V2 P = nRln 1 V1 P2 ΔS = nRln V1 P = nRln 2 V2 P1 c. d. Cả a. Nhiệt độ d. b.b. Nhiệt hòa tan tích phân là: a. c.Hệ Cao Đẳng . Quá trình cân bằng . Dấu hiệu của trạng thái cân bằng bền là: a. d. Từ trật tự đến hỗn độn và từ không đồng nhất đến đồng nhất. Một quá trình sẽ tự xảy ra theo các chiều hướng nào? a.Tháng 04. b. Nếu ∆ G < 0 a. Tính bất biến theo thời gian. Nhiệt hòa tan 1 gam chất tan trong một lượng vô cùng bé dung dịch có nồng độ xác định.c đều đúng. ∆F = ∆U .2005 77. Áp suất. Thể tích b. c đều đúng 84. b. 82. Là nhiệt hòa tan của 1 mol chất tan trong một lượng dung môi vô cùng lớn.T∆S 40 . c.

b. p 3co p 3co 2 . khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra nhưng cùng chiều. khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra. khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra nhưng khác chiều. i<1 c. c.Hệ Cao Đẳng . b. Trong biểu thức π = iCRT thì i có giá trị a. cân bằng như cơ học. Kp = b. b. d.A 85. ∆ n= 1. khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra cùng vận tốc. c. c. 6. Δn ≠ 1. biến thiên số mol của pha lỏng. ΔG = ΔG + RTln π p 0 . 41 .2005 c. d. d. Hằng số cân bằng Kp liên hệ với năng lượng tự do Gibbs như sau : a. ∆G = ∆H .T∆S d. c. Người ta gọi cân bằng phản ứng là một cân bằng động vì lý do: a.Bộ môn Đại cương . c.Tháng 04. Trong biểu thức Kp=Kc(RT) Δn . cân bằng tuyệt đối. Trong hoá học trạng thái cân bằng có tính chất: a. p 3co 2 p 3co . là cân bằng động. . 2. i>0 d. Kp = a. ΔΗ dT RT 2 d. ΔG 0 = −RTlnK p . cân bằng tĩnh. Cho phản ứng : Fe2O3(r) + 3 CO(k) = 2 Fe(r) + 3 CO 2(k). Δn ≠ 0. biến thiên số mol trong phản ứng. d. biến thiên số mol của pha rắn. ΔΗ ∂ l n K= − p 2 d T T . 5. 4.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . b. b. vậy Δn là : a. biến thiên số mol khí trong phản ứng. Các hằng số cân bằng : Kp=Kc=Kn = Kx khi phản ứng có : a. i<0 b. vậy hằng số cân bằng Kp có dạng : ∂lnKp = − 3. ∆ n= 0. ∆U = Q . i>1 CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG HÓA HỌC 1.

tuyệt đối.36 mol b. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng. K p = 3p co 2 . a.9 d. d. c. 42 . Δn = 2.[ CaCO 3 ] . b. 86. Xét phản ứng : CaCO3(r) = CaO(r) + CO2(k).3 mol H2 thì tạo ra 9.5 mol H2 thì tạo ra 10 mol HI lúc cân bằng.Hệ Cao Đẳng .3p co 7.3 mol H2 thì tạo ra 9. Kp = Kn = Kx = Kc = O . ΔG ≤ O . Cân bằng trong phản ứng hoá học chỉ có tính chất : a. Δn = 1. Kc = 5. Kc = 50. Kp = Kn = Kx = Kc ≠ 1 . Δn = 0. Kc = 5. 91. Vậy Kp của phản ứng trên là: a. b. ΔG ≠ O . 90.66 mol Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5.[CO Kp = 2 ] . Δ G≥ O . c. động. a. . tương đối. Kp = Kn = Kx = Kc = 1 . Cho phản ứng: CaCO3 (rắn) = CaO (rắn) + CO2 ↑. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng.63 Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5. 92. d.36 b. Khi phản ứng có Δn = 0 thì : Kp = Kn = Kx = Kc . 5. p co 2 [ CaO]. d.p 3co . a. 87.5 mol HI lúc cân bằng. Xác định lượng HI thu được khi xuất phát từ 8 mol I2 và 3 mol H2. c. d. K p = p co 2 Kp = b. 88.2005 c. d.0 c. 89. 1 p co 2 . tĩnh.Tháng 04. c. d. 5. .Bộ môn Đại cương .75 mol d. b.5 mol HI lúc cân bằng. K p = [CaO].70 mol c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Kc = 59. 5. vậy biến thiên số mol khí của hệ bằng: a. b. a. Δn = 3. 5. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5. K p = p 3co 2 . Khi phản ứng đạt cân bằng thì: ΔG = O . c.

Tháng 04. nếu áp suất ban đầu của hơi nước là 1. Kp = 81. a. Kc = 50. 1. Trong bài 5 ∆n có giá trị là: a. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5. -1 b.56 mol b. Kp = 0.2 atm 95.269 g b.295 g d.279 mol b. Kp = 0.90 b. Xác định lượng HI thu được khi xuất phát từ 8 mol I2 và 3 mol H2. áp suất phần của hydro là 1. 1. Sắt tác dụng với hơi nước theo phản ứng: 3Fe (r) + 4 H2O (h) = Fe3O4 (r) + 4H2 (k) Ở 200oC. 17. 0.Bộ môn Đại cương .8269 b. thì khi cân bằng.315 atm.255 atm. biết rằng ở nhiệt độ đó và áp suất 1 atm. Kc = 66. Xác định hằng số cân bằng Kp của phản ứng.882 g 98.2 atm-1 b. a. Kp = 0.2005 a. 0.255 atm. áp suất phần của hydro là 1. Kp = 80. 0 c. thì khi cân bằng. 5.67 d.297 mol c.Hệ Cao Đẳng .67 93. Sắt tác dụng với hơi nước theo phản ứng: 3Fe (r) + 4 H2O (h) = Fe3O4 (r) + 4H2 (k) Ở 200oC. a. Trong bài 5 ∑ni là: a. 5.209 mol d. nếu áp suất ban đầu của hơi nước là 1. Kp = 80.2 atm c.315 atm. -1 b. 1 d. 2 97.529 g c.80 mol 94. 0. khi cho 1 mol HCl tác dụng với 0.75 mol d. 48 mol O 2 thì khi cân bằng sẽ thu được 0. Kc = 65. Kc = 6. Xác định lượng hydro tạo thành khi cho hơi nước ở 3 atm vào một bình có thể tích 2 lit. Kp = 81.2 atm-1 d.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Trong bài 9 ∆n có giá trị là: a.8296 c.8266 d. 0.70 mol c. 0 43 . Có thể điều chế Clo bằng phản ứng: 4HCl (k) + O2 = 2H2O (h) + 2Cl2 Xác định hằng số cân bằng Kp của phản ứng ở 386oC.9540 99. 0.5 mol H2 thì tạo ra 10 mol HI lúc cân bằng. a.402 mol Cl2. Kp = 0.882 mol 96. 5.67 c. 1.

231 kcal 101. c.  p F e3O4 * p 4 H  2 Kp =   4  p F e * p H 2O  cb c.   p N * pH2 Kp =  2 p NH 3       cb  p 2 N H3  Kp =  3   pN2 * p H2  c b . 103. Không thay đổi b. không xác định được 102. 1 d. a.31 kcal b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .. Hằng số cân bằng Kp ở 25oC và 50oC của phản ứng: CuSO4.3H2O (r) = CuSO4 (r) + 3 H2O (h) lần lượt là 10-6 và 10-4 atm3. a.. . tăng c. -352..   p N 2 * p H 2  cb b. Tính nhiệt trung bình trong khoảng nhiệt độ trên. Sắt tác dụng với hơi nước theo phản ứng: 3Fe (r) + 4 H2O (h) = Fe3O4 (r) + 4H2 (k) Hằng số cân bằng Kp của phản ứng là:  p Fe O * p H 2  Kp =  3 4 a. Có phản ứng thuận nghịch sau: N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k) Hằng số cân bằng Kp của phản ứng là:  p NH3  Kp =  a...   p Fe * p H 2O  cb b.Bộ môn Đại cương . Khi nhiệt độ tăng.  p N 2 * p 3 H 2  Kp =  2   p N H3  c b 44 .31 kcal d. áp suất phân ly .Hệ Cao Đẳng . -35.231 kcal c. 35.2005 c. d.. giảm d. Áp suất hơi do sự phân ly của một chất tạo thành là đặc trưng cho chất đó ở mỗi nhiệt độ và được gọi là áp suất phân ly.  p H  Kp =  2   p H 2O  cb  p 4 H2  Kp =  4   p H 2O  c b . 352. 2 100. d.Tháng 04.

Ở một nhiệt độ.3 M.3 M.1 M. Α+B ⇔C+D Tại một thời điểm nào đó. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận c. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng b. Ở một nhiệt độ. [C]=0. ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0. Không thể biết được 107. [D]=0. số mol CO có là: a.12 mol b.4 M. CO 2 ( k ) + H 2 (k ) ⇔ CO (k ) + H 2 O( k ) Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1 mol CO 2. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng b.50 45 . [C]=0. 0.4 M. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng b.2 mol d.Hệ Cao Đẳng . Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: a. 1 mol H2.2 M. [B]=0. Trộn 1. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch d. tại thời điểm cân bằng. Vậy. 1. phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 8. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận c. 10% b. Không thể biết được 105. 0.24 mol c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .05 b.Tháng 04. Α+B ⇔C+D Tại một thời điểm nào đó.5 mol C vào bình dung tích 1. [D]=0. [D]=0. Không thể biết được 106. phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 9/4.2005 104. [B]=0. 30% d. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận c. [C]=0.1 M. 0. Phản ứng xảy ra: Α( k ) + B ( k ) ⇔ 2C ( k ) Nồng độ cân bằng của C là 0.2 M. 40% 108. Ở một nhiệt độ.4 mol B và 0. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng là: a. 1. 0. phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 4. Α+B ⇔C+D Tại một thời điểm nào đó. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch d. [B]=0. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch d. tại nhiệt độ nào đó ta có: 2 H I(k ) ⇔ H 2 (k ) + I 2 (k ) Kc = 1 64 Vậy tỉ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là: a.Bộ môn Đại cương . Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: a.0 mol A.75 M.2 M. 20% c. ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0. ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0. 2. Khi đun nóng hiđrô iodua HI phân hủy.0 lít.2 M. 1 mol CO và 1 mol H2O. Ở một nhiệt độ.4 mol 109.2 M.1 M. phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: a.

Hỗn hợp FeO và CuO có số pha bằng: a. Độ tự do của hệ có ý nghĩa: a. b. b. d. một tập hợp những phần đồng thể có trong hệ. b. c. d.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . cho biết số thông số nhiệt động phụ thuộc tối thiểu dùng để xác lập hệ ở trạng thái cân bằng. c. phản ứng theo chiều thuận là toả nhiệt. Vậy Kp: a. cho biết số thông số nhiệt động phụ thuộc tối thiểu dùng để xác lập hệ ở trạng thái cân bằng. 5. 114. phản ứng theo chiều nghịch là toả nhiệt. 1. cho biết số thông số nhiệt động độc lập tối thiểu dùng để xác lập hệ ở trạng thái không cân bằng. cho biết số thông số nhiệt động độc lập tối thiểu dùng để xác lập hệ ở trạng thái cân bằng. d. Độ tự do tính theo qui tắc pha Gibbs: 46 . 111. c.0 50 CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG PHA 1.2005 c. một tập hợp những phần đồng thể có trong hệ mà có cùng tính chất lý hoá.10 atm NO2 thì phản ứng sẽ: a. 0. d. Phản ứng 2NO2 = N2O4 có Kp = 9. 113. b. c. b.Hệ Cao Đẳng . là số hợp phần có mặt trong hệ và không thể tách ra khỏi hệ. theo chiều giảm số mol khí. b.Tháng 04. c. Khi làm lạnh hệ phản ứng câu trện thì màu nâu nhạt dần. d.18 ở 250C. 2. phản ứng theo chiều thuận là thu nhiệt .90 atm N2O4 và 0. một tập hợp những phần đồng thể có trong hệ mà tính chất vật lý và hoá học là đồng nhất. theo chiều nghịch. một tập hợp những phần đồng thể tồn tại trong hệ. Khi hạ nhiệt độ của phản ứng câu 31 thì màu nâu nhạt dần.Bộ môn Đại cương . 112. không đổi. giảm . theo chiều tăng áp suất. Pha là khái niệm dùng mô tả: a. Vậy : a. ở cùng nhiệt độ đó một hỗn hợp gồm: 0. theo chiều thuận. d. 3. d. phản ứng theo chiều nghịch là thu nhiệt. c. là số hợp phần có mặt trong hệ và có thể tách ra khỏi hệ. không đủ dữ kiện để khẳng định Cấu tử: a. 116. là số hợp phần tối thiểu tạo ra hệ và không thể tách ra khỏi hệ. 115. tăng . 110. b. c. d. là số hợp phần tối thiểu tạo ra hệ và có thể tách ra khỏi hệ.

0.b. Hệ M như câu 58 có thành phần : a. Cho : 0.2 c. định tính được các quá trình chuyển pha. b. c. 2. hàm lượng của cấu tử B lớn hơn cấu tử A. d. 119. c.f + n. c= k . d. 121. Độ tự do của hệ (câu 36) c: a. Cho hệ : NaIO3( r) = NaI(r ) + 3/2 O2 (k). 123. b. d. hàm lượng của cấu tử A lớn hơn cấu tử B. định tính và định lượng các quá trình . 118.8 d. c. Cho giản đồ pha hệ ba cấu tử như sau: 47 . Số phương trình liên hệ về nồng độ q của câu 36 là: a.2005 117. b. b. xA= 0.Bộ môn Đại cương . b. 1. c = k . 0. c= k . 1. 0 Số thông số bên ngoài n tác động lên hệ : a. 2. định tính và định lượng các quá trình chuyển pha.Hệ Cao Đẳng . c. Thông qua giản đồ pha ta sẽ : a. a. d. c.8 A M B Qua giản đồ pha ta thấy : a.Tháng 04. d.2 b. d. a. 3.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . định lượng các quá trình chuyển pha.n. 3. xA = 0. 2. 2. 120. Vậy số pha f của hệ : a. Biết NaIO3 và NaI tạo dung dịch rắn.c đều đúng 124. b. c. xB= 0.f . 122. c = f . 2 (T= hằng số ). 2 (P= hằng số ).n + f. 1. 0. b. 3.n + k.

d. c. b. a.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . c. các điểm hệ thuộc cạnh song song với BC sẽ biểu diễn cho hệ có cùng thành phần cấu tử Bvà C. b. các điểm hệ ở cùng một đường biểu diễn. Vậy ta có thể nói : a. c. các điểm hệ không nhất thiết phải cùng trên một đường thẳng. Độ tự do của hệ : a. di chuyển về đỉnh C. f= 1. d. 125.2005 A M C B Qua giản đồ ta có : a. di chuyển về đỉnh B. Khi một hệ ban đầu tách thành 2 hệ con thì : a. d. b. 48 .Bộ môn Đại cương .trong đó biết hệ chịu sự tác động bởi 2 yếu tố T. d. các điểm hệ thuộc cạnh song song với BC sẽ biểu diễn cho hệ có cùng thành phần cấu tử B. f=3. f= 1. 126. Cho phản ứng: CaCO3 (rắn) = CaO (rắn) + CO2 ↑ ở 10000C. các điểm hệ phải thẳng hàng. d. b và c đúng. 129. ứng với mỗi giá trị của T ta sẽ có một giá trị của P và ngược lại. 127.P của hệ. Khi tăng nồng độ A thì điểm hệ M sẽ: a. Hệ có độ tự do bằng 1. b. Thép là một hợp kim giũa Fe và C. b. b. c. 1 c. 2. đứng yên không đổi.Tháng 04.P. 0. sẽ tìm được một hàm số biểu diễn quan hệ hai thông số T. d. Cho quá trình sau : NH4Cl (r) = NH3 (h) + HCl (k). các điểm hệ ở cùng qui luật . các điểm hệ thuộc cạnh song song với BC sẽ biểu diễn cho hệ có cùng thành phần cấu tử C. c. mô tả toán học của hệ là một hàm chỉ có một biến với miền xác định là R. b. f=0. 128. 130. vậy số pha của thanh thép trên bằng: a. di chuyển về đỉnh A. f=2.Hệ Cao Đẳng . số pha của hệ khi cân bằng: a. 3. f=2. các điểm hệ thuộc cạnh song song với BC sẽ biểu diễn cho hệ có cùng thành phần cấu tử A.

trong cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất thì số pha tối đa mà nước có thể tồn tại là: a. Ý nghĩa chung của độ tự do C của hệ là: a. Cho giản đồ tam giác đều của hệ ba cấu tử ABC như sau: Có bao nhiêu hệ 1 cấu tử: a. d. c. d. 3. d. d. 1. 4. Tam giác ABC trên có bao nhiêu hệ 3 cấu tử: a. c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 135. c. có vô số hệ. nằm trên cùng một mặt phẳng. thì các điểm hệ phải: a. 134. b. c. 3. b. không nằm trên cùng một đường thẳng. b.Tháng 04. 137. 0. số thông số nhiệt động của hệ tồn tại độc lập mà hệ vẫn được thiết lập. b. f=0. Nước có 9 trạng thái tồn tại khác nhau. 4. có 3! hệ. 3. Số pha của hệ sẽ bằng số bề mặt phân chia pha công thêm: a. nằm trên cùng một đường cong trơn. 3. 1.2005 131. d. c. 1. Trên giản đồ pha. b. 2. nằm trên cùng một đường thẳng. d. 138.Hệ Cao Đẳng . Theo qui tắc đường thẳng liên hợp thì từ một hệ M khi tách pha thành hai hệ con. 2. 0. b. 1.Bộ môn Đại cương . d. f=3. khi điểm hệ chạy về phía cấu tử nào thì: 49 . 2. c. có 33 hệ. b. c. 133. 2. Tam giác ABC trên có bao nhiêu hệ 2 cấu tử: a. 132. 136. có 3 hệ. số thông số nhiệt động của hệ tồn tại độc lập làm cho hệ không được thiết lập.

chuyển dung môi và chất tan qua màng bán thấm 140. Màng bán thấm có tính chất: a. hàm lượng của cấu tử đó không thay đổi. định luật bảo toàn khối lượng. b. pha liên tục. Nếu dùng cùng một lượng dung môi V(ml) để chiết thì hiệu quả chiết sẽ tăng cao khi: a. Quá trình chiết dựa trên định luật nào sau đây: a. chuyển dung môi theo 1 chiều. đồng nhất giưã hai pha: pha phân tán và pha liên tục. áp suất thuỷ tĩnh của cột dung môi d. pha hoà tan. c. b.Hệ Cao Đẳng .c đều sai 143. áp suất của khí quyển 141.Tháng 04. 146. thấm ướt một bên. chuyển chất qua màng bán thấm. Dung dịch là một hệ có tính chất: a. định luật Hess. chuyển dung môi qua màng bán thấm. b. c. có thể giảm. đồng thể giữa hai pha: pha phân tán và pha liên tục. a. b.b. b. 50 . d. hàm lượng của cấu tử đó giảm xuống. Trạng thái của dung dịch sẽ được quyết định bởi trạng thái tồn tại của: a. quá trình trích li. Quá trình thẩm thấu khi cân bằng sẽ tạo ra một áp suất p. dùng V(ml) chia ra để chiết nhiều lần. d. thấm theo một hướng. c. quá trình lôi cuốn bằng dung môi. quá trình chiết. c. d. c. c. 144. c. định luật Raoult. b. hàm lượng của cấu tử đó tăng lên.Bộ môn Đại cương . áp suất của môi trường cộng với hệ. CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH 139. b. chuyển chất tan qua màng bán thấm d. chuyển dung môi theo 2 chiều. d.2005 a. đồng nhất có từ hai cấu tử trở lên. đồng thể có từ hai cấu tử trở lên. p có ý nghĩa là: a. b. Quá trình rút một chất nào đó ra khỏi hỗn hợp bằng một dung môi thích hợp gọi là: a. d. định luật phân bố Nernst. dùng V(ml) đó chiết 1 lần.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . áp suất cản trở quá trình thẩm thấu xảy ra. hàm lượng có thể tăng. 142. b. 145. Hiện tượng thẩm thấu là quá trình vật lý: a.

Cho áp suất hơi bão hoà của HCN theo nhiệt độ như sau : lgP ( mmHg) = 7. là hệ 2 pha. pha phân tán. V λ nt + ΔH phanli + ΔH solvate . c.2 0C. ∑ i. nhiệt độ của dung dịch. KX = xhG.Vây ∆H ht = : V≠ a.Bộ môn Đại cương . 149. ΔH = O . . như dung dịch lý tưởng. b. λ nt + ΔH phaloang + ΔH solvate λ nt + ΔH solvate . như dung dịch thực. b. b. b. Dung dịch lý tưởng có tính chất đặc trưng : a. 5569 cal/mol. d.2 0C. pha môi trường 147. Biến thiên các đại lượng nhiệt động bằng không. b. f A_B = f B −A = f A −A = f B −B . . λ cp của HCN có giá trị : a. cả a. 5659 cal/mol. V = ∑Vi .Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Dung dịch nước muối : a. hh 150. Cho khí : G (khí) = G (dung dịch) và dòng khí G là nguyên chất . Thuộc tính của dung dịch không những phụ thuộc vào tính chất của các cấu tử tạo nên mà còn phụ thuộc: a.c đúng. c. d. Dung dịch thực có tính chất đặc trưng sau : a.2 0C. Hằng số cân bằng của phản ứng câu 68 được biểu diễn cho pha lỏng như sau : a.1237/T. đơn nguyên tử. a và b đúng 155. c. c. d. 153. là hệ đồng thể. Kx = xlG. d. 148.04 . hàm lượng của từng cấu tử. là hệ dị thể. c.Tháng 04. d. b. b. d. 152. d. 14. 24. 44. Nhiệt độ sôi của HCN ở điều kiện thường là : a. f A_B = f B −A = f A −A = f B −B b. c. 5695 cal/mol. Dung dịch vô cùng loãng có tính chất : a. là hệ vi dị thể. b. c. ΔU = O . 34. áp suất của môi trường.2 0C.Hệ Cao Đẳng . 51 .2005 c. 5965 cal/mol 151.b. 154.

52 0. dung dịch lý tưởng. bắt đầu kết tinh Si. b. Pi = Ki. b. c.2005 c. Pi = Ki. Ý nghĩa vật lý của α là : a. c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . a và b đúng. khả năng bay hơi của từng cấu tử. 156. Giản đồ nhiệt độ thành phần của hệ Al. d. KX = XlG / XGh. Pi = P0i. dung dịch vô cùng loãng.xli.45 Vùng III có tính chất: a.x hi.85 S . KX = XlG / PGh.Bộ môn Đại cương . Pi = P0i. bão hoà Al.xhi. Định luật Konovalop I mô tả toán học như sau : αx lB x hB = 1 + (α − 1)x lB . b. c. khả năng phân li 160. 157. d. d. Định luật Raoult áp dụng cho : a.xli. b.Si không đồng hình biểu diễn như sau : T0C I 1. c. Nội dung của định luật Raoult thể hiện qua mô tả toán học như sau : a. dung dịch thực. khả năng tách rời từng cấu tử. a. cân bằng giữa Al ( r) và Al (l). αx lB 1 + (α + 1)x lB . αx hB x lB = 1 + (α − 1)x hB . bão hoà Si.Hệ Cao Đẳng . d. x hB = x lB = αx hB 1 + (α + 1)x hB 159. hệ số tách . b.Tháng 04.103 M 103 III 250 II e A 0. d.1 0.5. 158. c. d.

Quá trình kết tinh hệ như câu 78 sẽ kết thúc tại nhiệt độ : a. 168. Al chưa kết tinh . 16.85 thì hệ có tính chất như sau : a. Al – Si kết tinh đồng thời.Tháng 04. bão hoà cả hai. Đặc điểm điểm eutecti của giản đồ trên là : a.Bộ môn Đại cương . c. 165. 16000C. d. b và c đúng. c. không thể bão hoà Al.138 cal/mol. 166. d. 169. Vùng II có tính chất : a. c. b. d. áp suất hơi bão hoà của Niken cacbonyl ở 00C và 130C lần lượt bằng 129 mmHg và 224 mmHg. Al kết tinh nhưng Si thì không . a. nhiệt độ eutecti. Cho giản đồ pha hệ hai cấu tử A. dung dịch Al-Si có độ tự do bằng 3.69138 kcal/mol.138 kcal/mol. c. 166. d. 4570K. 7240K.Hệ Cao Đẳng . 1669. 4720K. b. tại 12500C.45 thì khi tiến hành đa nhiệt sẽ : a. dung dịch bão hoà Si. Si kết tinh nhưng Al thì không. c đúng. dung dịch Al-Si có độ tự do bằng 0. c. dung dịch Al-Si có độ tự do bằng 1. tại 10000C. Như câu 71 khi hệ xuất hiện tinh thể đầu tiên ở nhiệt độ : a. b. 167. Ở nhiệt độ 15000C và có thành phần XSi = 0. d. dung dịch Al-Si có độ tự do bằng 2. b. b. b. tại 5000C. 2740K. Sau đây là các yêu cầu : 53 . Si đã kết tinh một phần . b. 15500C.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 164.2005 161. b. d. d.B tạo dung dịch khó bay hơi như sau : Đem 100 g hệ Q tiến hành đa nhiệt đến điểm hệ H1 như hình vẽ.9138 cal/mol. bão hoà Al trước. c. Nhiệt hoá hơi của niken cacbonyl là : a. 15000C. 162. b. 14000C. d. Nhiệt độ sôi của nikencacbonyl ở điều kiện thường : a. bão hoà Si trước . 163. Hệ có thành phần XSi = 0. c. c. 1669.

SO42-. 4 loại tinh thể muối. quá trình thẩm thấu. một khả năng xảy ra là tăng nhiệt độ . a và c đúng. khuếch tán.2005 T0C Q H H1 0 A e 0. hai khả năng xảy ra: tăng nhiệt độ và không làm tăng nhiệt độ của hệ. 175. c. thay đổi theo thời gian. d. Cl-.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . c. 2 loại tinh thể muối. b. c. b. Khi cung cấp cho hệ một năng lượng ở dạng nhiệt thì hệ sẽ có : a.Tháng 04. đạt tới giá trị nhiệt độ tới hạn của chất khí . b. a và c đúng 171.8 xB 1 B Độ tự do tại điểm Q là: a. Khi ngâm me vào đường thì ta thấy nước rỉ ra và đường thấm dần vào trái me. b. Nhiệt độ sẽ thay đổi thế nào khi thực hiện quá trình chuyển pha hệ một cấu tử nguyên chất : a. Đó là hiện tượng liên quan đến : a. 172.4 Rc 0. chương nở. Vậy khi tiến hành đa nhiệt ta có thể thu được ít nhất là : a. trao đổi chất 174. c. Lượng lỏng [e] max thu được từ hệ Q khi điểm hệ trùng : a. e. H1. 3. đạt tới giá trị nhiệt độ đóng rắn của chất khí . c. d. một khả năng là bị chảy ra.65 0. b. 2. Các chất khí sẽ tách pha ( tạo hệ dị thể ) khi : a. Ca2+. d. b. c. 54 . không thay đổi.Hệ Cao Đẳng . a và b sai. Cho dung dịch chứa các ion như sau :Na+. 170. 173. 0.Bộ môn Đại cương . b. Một khả năng là hệ bị chuyển pha mà không tăng nhiệt độ của hệ. 1. d. chỉ thay đổi khi có tạp chất. đạt tới giá trị nhiệt ngưng tụ của chất khí . Rc. d.

180. độ âm điện giống nhau. Những tính nào sau đây là của hệ đồng thể: a. 7 loại tinh thể muối. các phần tử chất giống nhau về mọi tính chất. b. Khi tiến hành chưng cất một hệ có điểm sôi đúng vào thành phần của điểm đẳng phí. tổng lực tương tác giữa các phần tử bằng không. lực tương tác giữa các phần tử bằng nhau và bằng không. 181. thì nhiệt độ của hệ sẽ: 55 . b. 178. b. Hệ đồng thể có số pha (f) bằng: a.Bộ môn Đại cương . lực tương tác giữa các phần tử bằng nhau và bằng không. d. vậy trong hệ có bao nhiêu cấu tử tồn tại: a. c. f=0. một khối rắn nhiều cấu tử kim loại. là một tập hợp có cùng cả tính chất vật lý và tính chất hoá học. f=2. Qui tắc ưu tiên khi chọn dung môi để hoà tan phải dựa vào: a. c. c. Dung dịch lý tưởng được tạo thành từ: a. 2. d.Hệ Cao Đẳng . lực tương tác giũa các phần tử khác không. là một tập hợp có cùng tính chất hoá học. f= 1. độ âm điện khác nhau. b. d. c. lực tương tác giữa các phần tử không giống nhau và khác không Dung dịch lý tưởng là dung dịch có tính chất: a. 177. 5. 1. b. là một tập hợp có cùng tính chất vật lý. c. c. 2. lực tương tác giũa các phần tử khác không. d. 3. d. độ phân cực giống nhau. Dung dịch thực khác với dung dịch lý tưởng ở đặc điểm: a. c. 185. 182. b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . lực tương tác giữa các phần tử không giống nhau và khác không. 6 loại tinh thể muối . 4. b. 4. Hiện nay vật chất có bao nhiêu trạng thái tồn tại: a. f=3. 183. các phần tử chất giống nhau cả về tính chất vật lý và tính chất hoá học. b. Khi tiến hành kết tinh tại điểm eutecti của hỗn hợp nhiều kim loại sẽ thu được: a. d. tổng lực tương tác giữa các phần tử bằng không.2005 176. độ phân cực khác nhau. b. một khối hợp kim. là một tập hợp đồng nhất. c.Tháng 04. 184. Khi cho NaCl rắn vào nước đến dư (không tan được nữa). các phần tử chất giống nhau về tính chất vật lý. c. 3. d. các phần tử chất giống nhau về tính chất hoá học. d. d. 179.

Hệ Cao Đẳng . c. nhiệt độ tăng c.2005 186. trạng thái của dung dịch c. 3 Định luật Konovalop I chỉ áp dụng cho dung dịch: a. 2. gọi là: a. nhiệt độ dung dịch giảm c. nhiệt độ sôi của dung dịch giảm so với nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất c. tính chất của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào a. tăng. nhiệt độ sôi của dung dịch tăng so với nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất b. áp suất hơi của dung dịch giảm d. 191. độ điện ly giảm Áp suất thẩm thấu của dung dịch tăng khi a.Tháng 04. cả a và c đúng.Bộ môn Đại cương . áp suất hơi của dung dịch d. nhiệt độ giảm b. 193. giảm. 187. Khi hoà tan chất rắn vào trong lỏng tạo thành dung dịch. d. Hằng số α trong công thức của định luật Konovalop I càng lớn thì: a. giảm c. 189.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Tại điểm eutecti của hệ 2 cấu tử. lý tưởng. 188. 0. b. thực. Áp suất thẩm thấu của dung dịch sẽ giảm khi a. nhiệt độ sôi của hai chất càng khác nhau. 1. b. không thay đổi. Áp suất thẩm thấu của dung dịch phụ thuộc vào yếu tố nào a. a. hệ số chưng cất. tăng b. nồng độ của dung dịch b. b. nhiệt độ sôi hai chất càng gần nhau. chưa xác định được 56 . c. độ tự do C của hệ bằng: a. b. b. nồng độ dung dịch tăng d. 192. cả b và c đúng. Hằng số α trong công thức của định luật Konovalop I. 194. không ảnh hưởng d. cả a và c đúng Nhiệt độ sôi của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào nếu nồng độ của dung dịch tăng a. b. hệ số sôi. hệ số lỏng-hơi. áp suất hơi của dung dịch giảm so với áp suất hơi của dung môi nguyên chất d. nhiệt độ dung dịch tăng. 190. c.

Nhiệt độ chuyển pha của một cấu tử lỏng phụ thuôc vào yếu tố nào a. nhiệt chuyển pha b.Tháng 04. 206. b. c đều đúng 199. qui tắc khối tâm 197. biết nhiệt hoá hơi của nước 9702(cal/mol). áp suất tăng khả năng hoà tan tăng d. b.20C 57 . áp suất. giảm c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Áp suất hơi của dung dịch phụ thuộc vào yếu tố nào a. a.Bộ môn Đại cương . áp suất tổng d. khối lượng riêng d. nhiệt dung riêng 200. nhiệt hoá hơi của chất lỏng d. Xác định nhiệt độ sôi của nuớc ở 2 atm. Nhiệt độ kết tinh của dung dịch chứa chất tan không bay hơi sẽ thay đổi như thế nào nếu nồng độ của dung dịch tăng a. không ảnh hưởng d. 120. nhiệt độ áp suất và bản chất của chất khí và lỏng b. nhiệt độ tăng khả năng hoà tan giảm c. nhiệt độ. áp suất giảm khả năng hoà tan tăng d. Khả năng hoà tan của chất rắn trong lỏng phụ thuộc như thế nào vào áp suất. Nhiệt chuyển pha của một cấu tử phụ thuộc vào yếu tố nào a. nhiệt độ. nhiệt độ tăng khả năng hoà tan giảm c. nhiệt độ tăng khả năng hoà tan tăng b. c đều đúng 198. nhiệt độ b. tăng b. áp suất tăng khả năng hoà tan giảm 203. 2000C c. áp suất c. thể tích riêng c.9 0C b. cả a. chưa xác định được 196. cả a. bản chất của dung môi và chất tan a. qui tắc đoàn bẩy d. Để xác định thành phần của các hệ con phải sử dụng qui tác nào: a. nhiệt ngưng tụ của chất lỏng 201. qui tắc liên tục b. áp suất không ảnh huởng 202. nhiệt dung riêng của chất khí và lỏng c. Sự hoà tan chủa chất khí vào trong lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào a.2005 195. qui tắc đường thẳng liên hợp c. thành phần của các cấu tử trong pha lỏng c. Trong một hệ gồm hai hệ con. bản chất của dung môi và chất tan b. Nhiệt độ và áp suất ảnh hưởng như thế nào đến độ hoà tan của khí trong lỏng a. thể tích riêng d.Hệ Cao Đẳng . nhiệt độ tăng khả năng hoà tan tăng b.

trích ly c.Hệ Cao Đẳng .2005 204. a.2 và 36. ∆ H = 0 ) c. lực tương tác giữa các phân tử cùng loại và các phân tử khác loại là như nhau b.0138atm b.480C Xác áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 10g đường glucose (M=180g/mol) trong một 100ml dung dịch ở 300C a.44 atm Một dung dịch được xem là dung dịch lý tưởng phải có đặc điểm gì a. – 1.53 mmHg Xác định nhiệt độ kết tinh của dung dịch 5g urê ( M = 60 g/mol) trong 100g nước. chưng cất b. thành phần của chất tan rất bé so với thành phần của dung môi d. 206. a.86 độ/mol. 208.55 0C c.7 mmHg. 0. 64. Cả a và b đều đúng Một dung dịch được xem là dung dịch vô cùng loãng phải có đặc điểm gì a. 1.0137 atm d. d. 50C Xác định áp suất hơi của dung dịch chứa 2 mol A và 1 mol B. 1. -1. ∆ U=0. thành phần của chất tan rất bé so với thành phần của dung môi d. 92. 80. 207. 205. khi tạo thành dung dịch không có hiệu ứng nào ( ∆ V = 0.6 mmHg c. 0. cho biết hằng số nghiệm đông của nước 1. khi tạo thành dung dịch không có hiệu ứng nào ( ∆ V = 0. Cả a và b đều đúng Sử dung phương pháp nào để tách hai cấu tử nước và ethanol tan lẩn vào nhau.48 0C d. ∆ U=0. 33. a. cả ba phương pháp 58 . lực tương tác giữa các phân tử cùng loại và các phân tử khác loại là như nhau b. ∆ H = 0 ) c.Tháng 04. 277. 193.1 mmHg b. Cho biết áp suất hơi của A và B nguyên chất lần lượt là 120. 209.38 atm c. chiết tách d.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . 1.37 mmHg d.55 0C b.Bộ môn Đại cương .

nhiệt hấp phụ nhỏ. b.xen 218.T. tạo mi. là chất HĐBM. c. 211. làm giảm sức căng bề mặt.2005 HÓA LÝ 2 210. b. Brunauer. 216. là năng lượng tự do bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt phân chia pha . B. làm giảm ΔG của pha khí.Hệ Cao Đẳng . Sức căng bề mặt : a. d. khả năng thấm ướt . b. c. d. trong lòng pha. 217. c. b và c đúng 215. Phương trình hấp phụ langmuir chỉ áp dụng cho : a.b và c đúng. hấp phụ có toả nhiệt. ranh giới của pha. tạo nhũ hoá.Bộ môn Đại cương . Hiện nay để xác định diện tích bề mặt riêng cho chất rắn người ta dùng phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ Nito lỏng. b. không làm biến đổi chất hấp phụ. Freundlich 212. d. c.Tháng 04. d. b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . luôn hướng về bề mặt phân chia pha. c. là năng lượng bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt. Langmuir. cân bằng về ngoại lực. b. d. c..E. 59 . Vậy thuyết hấp phụ nào cho kết quả đáng tin cậy nhất: a. a và c đúng. Vai trò của chất hoạt động bề mặt : a. hấp phụ đa lớp. là thuận nghịch. là năng lượng bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt riêng . là quá trình toả nhiệt. làm giảm năng lượng tự do. d. d. a. 214. Quá trình hấp phụ vật lý khác với hấp phụ hoá học: a. hấp phụ đơn lớp. là năng lượng tự do bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt riêng. Quá trình hấp phụ sẽ : a. c. Trong hệ dị thể các phần tử trong lòng một pha có tính chất khác với các phần tử trên ranh giới các pha là : a. làm giảm ΔG của pha hệ. Chất HĐBM là chất chỉ có tác dụng: a. hấp thụ đơn lớp. c. 213. d. b. không cân bằng về ngoại lực. Sức căng bề mặt chi phối : a. b. bất cứ nơi nào của hệ.

2005 b. phản ứng đơn giản. nó là tỉ số giữa số phân tử hòa tan với số phân tử chất điện ly. Độ điện li của HCN gần bằng 0. Chất điện ly yếu khi hòa tan vào nước chỉ có một số phân tử phân ly thành ion. b. Độ điện ly chỉ phụ thuộc bản chất chất điện li.Bộ môn Đại cương . Định luật tác dụng khối lượng chỉ được áp dụng cho: a. c. b.1M< CH3COOH 0. 226.5. Không thể biết được. Khi pha lỏang dung dịch. b. d. b. độ điện ly của chất điện ly yếu tăng. c. c. áp suất. CH3COOH 0. khả năng thẩm thấu. Chọn phát biểu đúng: Độ điện ly của 3 dung dịch:CH3COOH 0. Chọn phát biểu đúng Nhiệt độ đông đặc của hai dung dịch HCN và Glucozơ cùng nồng độ molan là xấp xỉ nhau nên: a. nhiệt độ.1 d. Chất điện ly mạnh khi hòa tan vào nước tất cả các phân tử của chúng đều phân ly thành ion. b. c.b đều đúng 220. Sự điện ly của chất điện ly yếu là bất thuận nghịch. a. phản ứng nhiều giai đoạn nối tiếp nhau.01M d.001 b. Độ điện ly của chất điện ly có thể lớn hơn 1. CH3COOH 0. d. Độ điện li của HCN gần bằng 0.1M < CH3COOH 0. Chọn phát biểu đúng: a.01M và HCl được xếp tăng dần theo dãy sau: a. 222.1M.1M< HCl < CH3COOH 0. d. 0. c. 0. Độ điện ly α là đại lượng đặc trưng cho mức độ điện ly của một chất. Hằng số tốc độ phản ứng phụ thuộc chủ yếu vào: a. Chỉ có những hợp chất ion khi bị hòa tan trong nước mới bị điện li. khả năng hoà tan.01M< CH3COOH 0.1. 1 225.01M < HCl b. 223.Tháng 04. c.: a.Hệ Cao Đẳng . tác chất tham gia phản ứng. d. CH3COOH 0. nồng độ. Một axít yếu có hằng số điện li K =10 –5. Chọn phát biểu đúng.01 c.1M < HCl c. d. 219. bậc cấu tử. 0. 221.01M 224. Chọn phát biểu đúng: 60 . khả năng tạo bọt. một giai đoạn. Hằng số điện ly K là hằng số cân bằng của quá trình phân ly của một chất điện ly và không thay đổi theo nhiệt độ.1M thì độ điện li của axít là: a. d.Nếu axít có nồng độ là 0. HCl< CH3COOH 0. CH3COOH0. Độ điện li của HCN gần bằng 0.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .

(a+α )+ a.2 c.2005 Cho 3 dung dịch nước của HCl. 231. khi cân bằng hằng số phân li là: a. Với câu 145 thì số mol của AB khi cân bằng là: a. (a-α )+ a. α 2.Tháng 04. α.a c. α (a+1) 61 . HCl < CH3COOH < K2SO4. d. 229.khi cân bằng là: a. độ điện li biểu kiến của KNO3 trong dung dịch là : a.α a. b.gọi α là độ phân li. c. b. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch thấp hơn của nước là 3.2% d.a K= . b.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Chọn phát biểu đúng: Hòa tan 1 mol KNO3 vào 1lit nước. 5. a(1 − α) 1− α . c. a -.a K= .a b. 62% c. a + α c. CH3COOH < K2SO4 < HCl c. 230.86. Cho quá trình phân li chất điện li yếu: AB = A+ + BBan đầu có a mol AB . b. Hằng số bazơ KB càng nhỏ (tức là chỉ số bazơ PKB càng nhỏ) thì lực bazơ càng yếu. α . a −α α. α (a-1) d.2% 228. a . Chỉ số hidro pH = -lg[H+] và chỉ số hidroxyl pOH = -lg[OH-] là hai đại lượng đặc trưng cho môi trường của dung dịch. K2SO4. d. 6.Bộ môn Đại cương . (α + a)a. hằng số nghiệm lạnh của nước là 1. 1−α K= a.Hệ Cao Đẳng .α b. 232. Hằng số axít KA càng lớn (tức là chỉ số axít PKA càng lớn) thì lực axít càng mạnh. K= d. Tích số ion của nước luôn luôn là 10 –14. a/2. Với câu 145 thì số mol của A+ và B. Với câu 145 thì số mol tổng của các chất lúc cân bằng là: a. K2SO4 < CH3COOH < HCl. 52% b. CH3COOH < HCl < K2SO4. 227.01 độ.CH3COOH cùng nồng độ molan.α. Chọn phát biểu đúng: a. a . Độ hạ nhiệt độ đông đặc của 3 dung dịch xếp theo thứ tự tăng dần là: a. d. (1+α )a d.

Bộ môn Đại cương . a.nF a kh RT a kh ln c. Cho điện cực lọai 1 trao đổi cation có phản ứng điện cực: Men+ + ne = Me. Hằng số bình điện cực.Tháng 04.6 b. Điện thế của điện cực sẽ là: RT a Me n + ln nF a Me a. c. Điện thế của điện cực sẽ là: RT a ox ln nF a kh a. 234. ΔG ≥ O = nEF . Cho một điện cực oxihóa khử có quá trình điện cực : Ox + ne = Kh. Hệ vi dị thể b. Dung dịch của NaCl hòa tan hoàn toàn trong nước là: a. Độ dẫn điện riêng của dung dịch điện li được tính từ công thức: χ = k .dlg-1. Biết độ dẫn điện giới hạn của HCl là 426. φ = φ0 + RT a ox ln b.5 cm2. Hệ số phân li d.1. của dung dịch CH 3COONa là 91 và của dung dịch NaCl là 126. Khi phản ứng trong pin điện hóa đạt cân bằng thì : ΔG = O = −nEF . Điện thế điện cực là điện thế xuất hiện trên bề mặt phân cách điện cực rắn với pha lỏng. φ = φ0 + 62 . b. d. 238.Trong R đó k là: a. φ = φ0 + nF a ox d. Độ dẫn điện đương lượng giới hạn của CH3 COOH tại 25 0C là : a.b. b. a. ΔG ≤ O = −nEF . Hệ đồng thể. φ = φ0 . 1 . c.Ω-1.Hệ Cao Đẳng . 370 236.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Điện thế điện cực là điện thế xuất hiện trên bề mặt phân cách của 2 pha rắn. Điện thế điện cực là điện thế xuất hiện trên bề mặt phân cách của 2 dung dịch có nồng độ khác nhau. Chọn phát biểu đúng: a. 237. 235. Hằng số phân li. 390. Độ điện li c. 380 c. Hệ dị thể d. ΔG ≠ O = nEF d.c đều sai 239. Hệ 2 pha. 400 d.2005 233. c. b. Điện thế điện cực là điện thế xuất hiện trên bề mặt phân cách điện cực rắn với pha rắn.

Catot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa và khử. 245. c. Trong điện phân: a. a. Anot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa và khử. Anot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa.Hệ Cao Đẳng . Anot là điện cực xảy ra quá trình khử. 244. Catot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa. φ = φ0 Trong pin điện hóa: a. d. b.nF d.. Catot là điện cực không xác định được Trong điện phân : a. φ = φ0 - a RT ln Me nF a Me n + a RT ln Me nF a Me n + c. φ = φ0 + d. Cho điện cực: Ag/ AgCl/ KCl có quá trình: AgCl + e =Ag + ClĐiện thế của điện cực là: 242. c. 241.. b. 243. Catot là điện cực xảy ra quá trình khử. 240. d. a. d. Catot là điện cực không xác định 63 . Anot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa và khử. Anot là điện cực xảy ra quá trình khử.b đều đúng. Trong pin điện hóa: a. Catot là điện cực xảy ra quá trình khử. b.nF RT lna B φ = φ0 + nF RT lna B φ = φ0 . Catot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa và khử. Anot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . c. RT lna Bn − φ = φ0 + nF RT lna Bn − φ = φ0 . d.. Điện thế của điện cực sẽ là: a. b. Anot là điện cực không xác định được.. φ = φ0 + b. Catot là điện cực xảy ra quá trình oxihóa. b. Anot là điện cực không xác định được.Tháng 04. c. c. φ = φ0 - c. Cho điện cực lọai 2 trao đổi anion có phản ứng điện cực: B + ne = Bn-.2005 b. φ = φ0 + RT lna Ag + 2F RT lna Cl − F RT lna Ag F RT lna Cl − 2F d.Bộ môn Đại cương .

2005 246.136V và –0.44V.Bộ môn Đại cương .Tháng 04. 2Cl.146. Pt 250.1037 c. Zn2+ + 2e = Zn và Cu2+ + 2e = Cu d. Dòng diện đi từ cực Cu sang cực Zn. 2Cl-. Cl2 + 2e = 2Cl. Cl2 .771V và 0.2e = 2Cl. Pin đựoc tạo bởi 2 điện cực trên là: a. 2Fe3+ + Cu2+ = 2Fe2+ + Cu d. Ni c. Sn2+(dd) /Sn // Fe / Fe2+ (dd) c. d. Điện phân dung dịch NaCl trong nước với anot Ti và catot Fe có vách ngăn thì quá trình ở anot và catot là: a.1037 d. Như vậy anot là: a. b. c. d..64. 2Fe3+ + Cu2+ = 2Fe2+ + Cu b. ở anot xảy ra quá trình: H2O .34V.76 và 0.1037 b.2e = 2H+ d. Phản ứng tự diễn biến theo chiều: a. c. 248. Dòng diện đi từ cực Zn sang cực Cu và dòng electron đi ngược lại. 2Fe3+ + Cu = 2Fe2+ + Cu2+ 251. Tại 250C phản ứng: Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu có HSCB là : a. b. Fe d.34V.2e = 1/2O2 + 2H+.2e = Cl2 và 2H+ + 2e = H2 c. 1. Sn / Sn2+(dd) // Fe2+ (dd) /Fe b. Sức căng bề mặt là: a. Zn – 2e = Zn2+ và Cu2+ + 2e = Cu c. 0. Quá trình hấp phụ sẽ: a. Cho điện cực Sn2+/Sn và Fe2+/Fe có thế điện cực tiêu chuẩn lần lượt là: -0. Dòng diện đi từ cực Cu sang cực Zn và dòng electron đi ngược lại. 2Fe2+ + Cu = 2Fe3+ + Cu2+ c.46. Fe / Fe2+(dd) // Sn2+ (dd) / Sn d. Cho biết điện thế tiêu chuẩn của điện cực Fe3+/Fe2+ và Cu2+/ Cu lần lượt là 0.và 2H+ + 2e = H2 253.và H2 . Năng lượng tự do bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt phân chia pha. Dòng diện đi từ cực Zn sang cực Cu. Zn – 2e = Zn2+ và Cu + 2e = Cu2+ 247.Hệ Cao Đẳng . Cho pin: Zn / ZnSO4 // Cu / CuSO4 quá trình điện cực là: a. c đều sai 249. Năng lượng tự do bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt riêng. Zn – 2e = Zn2+ và Cu – 2e = Cu2+ b. Khi điện phân dung dịch NiSO4 . a.+ 2e = Cl2 và 2H2 + 2e = 2H+ b. Cho biết điện thế tiêu chuẩn của điện cực Zn và điện cực Cu là –0. Zn b. Năng lượng bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt riêng 254. Fe2+(dd) /Fe // Sn2+ (dd) / Sn 252. 1.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Chọn phát biểu đúng nhất: Cho pin: Zn / ZnSO4 // Cu / CuSO4 a. Làm giảm ∆S của pha khí 64 .b. Năng lượng bề mặt tính cho một đơn vị diện tích bề mặt .

Hấp phụ ion và hấp phụ trao đổi. d. c. d. b. Chọn phát biểu đúng nhất: 65 . Luôn hướng về bề mặt phân chia pha. BET c. c. Ranh giới của pha c. d. câu a và c đúng. Trong hấp phụ khí và hơi trên bề mặt chất rắn thì: a. Hấp phụ tỏa nhiệt d. Hấp phụ đơn lớp. Phương trình hấp phụ Langmuir chỉ áp dụng cho: a. Trong hấp phụ dựa vào lực hấp phụ ta chia hấp phụ thành: a. b. b. Luôn hướng vào trong lòng các pha 259. Chọn phát biểu đúng nhất: a.Thuyết hấp phụ cho kết quả đánh tin cậy nhất là: a.Hệ Cao Đẳng . b. Trong lòng pha b. 258. Chất bị hấp phụ là chất thực hiện quá trình hấp phụ. Là quá trình thu nhiệt.Bộ môn Đại cương . Freundlich Quá trình hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học khác nhau ở: a. Hấp phụ hóa học và hấp phụ trao đổi. 260. c. Hấp phụ là sự tăng nồng độ của khí (hơi) trên bề mặt pha rắn.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Làm giảm ∆S của chất bị hấp phụ. Bất cứ nơi nào. 257.b. 262. Hấp phụ đa lớp. Cả a. 256. Hấp phụ có tính chất thuận nghịch. c. Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học c.2005 255.b và c đúng. d. d. d. Langmuir b. c. Chất họat động bề mặt là chất chỉ có tác dụng. Chất bị hấp phụ là chất bị thu hút lên trên bề mặt chất hấp phụ. Cả a. b. Hấp phụ là sự tăng nồng độ của khí (hơi) trên bề mặt phân cách pha. Không làm biến đổi chất bị hấp phụ. Hấp thụ đơn lớp Hiện nay để xác định diện tích bề mặt riêng cho chất rắn ta thường dùng phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ Nitơ lỏng. Hấp phụ vật lý và hấp phụ ion 263. Cân bằng về ngọai lực. b. Chất hấp phụ là chất có bề mặt thực hiện sự hấp phụ. a.Tháng 04. Trong hệ dị thê. a và c đúng. Nhiệt hấp phụ nhỏ b.c đúng 261. c. Cả b và c. Không cân bằng về ngọai lực. các phân tử trong lòng một pha có tính chất khác với các phần tử trên ranh giới các pha là: a. d. Chất bị hấp phụ là chất thực hiện sự hấp phụ. Brunauer d.

Hệ Cao Đẳng . Phản ứng phức tạp là những phản ứng có nhiều giai đọan và mỗi giai đọan có các cơ chế khác nhau. Phản ứng đơn giản 1 chiều là những phản ứng chỉ có 1 giai đọan biến đổi và có chu kỳ bán hủy phụ thuộc nồng độ ban đầu. a và b đều đúng Chọn phát biểu đúng: a. Phản ứng đơn giản là phản ứng xảy ra gồm nhiều giai đọan biến đổi. b. Chọn phát biểu đúng: a. tốc độ phản ứng luôn luôn tỉ lệ thuận với tích số nồng độ của các chất phản ứng ở bất kì thời điểm nào. Khi phản ứng xảy ra trong điều kiện đẳng tích và đẳng nhiệt thì biến thiên nồng độ một chất bất kỳ tham gia phản ứng trong 1 đơn vị thời gian được gọi là tốc độ phản ứng.. b.. Phản ứng đồng thể là phản ứng có các chất tham gia phản ứng không ở cùng pha với nhau còn phản ứng dị thể là phản ứng nhiều pha. phân tử tham gia vào tương tác hóa học cơ bản để tạo ra một chuyển hóa hóa học và đặc trưng cho tốc độ của phản ứng.Tháng 04. Trong hấp phụ. khi nhiệt độ tăng thì độ hấp phụ giảm do quá trình hấp phụ thường thu nhiệt. b. Phản ứng đồng thể là phản ứng có các chất tham gia phản ứng ở cùng pha với nhau còn phản ứng dị thể là phản ứng có các chất ở khác pha với nhau.2005 a. 264. d. d. khi áp suất và nồng độ chất bị hấp phụ tăng thì độ hấp phụ tăng nhưng có giá trị giới hạn. d. b. b. d. Phân tử số là số các nguyên tử. Trong hấp phụ. cơ chế của các quá trình hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ quá trình hóa học. c. Động hóa học là một phần của hóa lý nghiên cứu về tốc độ. Động hóa học nghiên cứu về chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học. Tại nhiệt độ không đổi. Chọn phát biểu đúng: a.Bộ môn Đại cương . Động hóa học và nhiệt động học đều có phương pháp nghiên cứu giống nhau là đều dựa vào trạng thái đầu và cuối của quá trình. c. khi nhiệt độ tăng thì độ hấp phụ tăng do quá trình hấp phụ thường thu nhiệt. Chọn phát biểu đúng nhất: 66 . 267. 268. Trong hấp phụ. khi áp suất và nồng độ chất bị hấp phụ tăng thì độ hấp phụ tăng nhưng không có giá trị giới hạn.. cho biết bản chất của phản ứng đó. c. Động hóa học nghiên cứu về chiều hứong và các yếu tố ảnh hưởng đến chiều hướng và giới hạn của quá trình. c. Bậc của phản ứng là tổng số mũ của nồng độ trong phương trình động học của giai đọan quyết định tốc độ phản ứng chung và đặc trưng cho cơ chế phản ứng đó.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . d. Chọn phát biểu đúng: a. c. Trong hấp phụ. 266. Số mũ trong phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc phản ứng vào nồng độ các chất luôn luôn bằng hệ số tỉ lượng của các chất. d. 265. Phản ứng phức tạp là những phản ứng có nhiều giai đọan và nhiều cơ chế khác nhau.

Phản ứng bậc 2 đơn giản 1 chiều là những phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ 2 chất và có 2 trường hợp nồng độ ban đầu giống và khác nhau. 0. d. b và c. chu kỳ bán hủy và nồng độ đầu. Làm giảm năng lượng họat hóa của phản ứng.Tháng 04.31 ph-1 d. Một đồng vị phóng xạ sau 1 h phân hủy hết 75%. d. c. 271. 3 ph 67 . d.2005 a. Chất xúc tác là chất làm thay đổi vận tốc phản ứng và không biến đổi về chất khi phản ứng xảy ra. Phản ứng bậc 2 đơn giản 1 chiều là những phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ 2 chất và chu kỳ bán hủy không phụ thuộc nồng độ ban đầu. 23. c. c.231 ph-1 c. Cả a.Hệ Cao Đẳng .1 ph-1 274. Chất xúc tác là chất làm thay đổi vận tốc phản ứng và không biến đổi về chất và lượng khi phản ứng xảy ra. Phương pháp nồng độ đầu là phương pháp cho nồng độ 1 chất rất lớn để xác định bậc riêng của từng chất sau đó xác định bậc tổng bằng tổng càc bậc riêng. b. Nhiệt độ làm tăng tốc độ phản ứng vì: a. Xúc tác làm tăng vận tốc phản ứng vì: a. c. Phương pháp đồ thị là phương pháp biểu diễn vận tốc phản ứng biến đổi theo nồng độ. Làm tăng số phân tử họat động.0231 ph-1 b. b. Phương pháp chu kỳ bán hủy là phương pháp dựa vào nồng độ ban đầu của các chất. Chọn phát biểu đúng nhất: a. b. Chất xúc tác là chất làm thay đổi vận tốc phản ứng và biến đổi về chất khi phản ứng xảy ra. Phương pháp thế là phương pháp thay thế các kết quả thí nghiệm vào phương trình động học đã có để xác định k. Phản ứng bậc 2 đơn giản 1 chiều là những phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ 2 chất và chu kỳ bán hủy phụ thuộc nồng độ ban đầu. Chất xúc tác là chất làm thay đổi vận tốc phản ứng và không biến đổi về lượng khi phản ứng xảy ra. Hằng số tốc độ phóng xạ là: a. Làm giảm năng lượng họat hóa của phản ứng. 30 ph c. Làm tăng năng lượng họat hóa của phản ứng. b. Làm giảm số phân tử họat động 272. b. 269. 270. 0. Làm tăng số phân tử họat động.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . c. Làm tăng năng lượng họat hóa của phản ứng. 2. đồ thị.Bộ môn Đại cương . Câu 189 có chu kỳ bán hủy là: a. Chọn đáp án đúng nhất: Để xác định bậc của một phản ứng hóa học ta sử dụng các phương pháp thế. Làm giảm số phân tử họat động 273. Trong đó: a. 300 ph b. d. d.

Ion tạo thế. 2. ion tạo thế và lớp khuyếch tán. 0. 59090 lần Phải tiến hành phản ứng ở nhiệt độ nào để vận tốc phản ứng ở 500C tăng lên 10 lần cho biết hệ số nhiệt độ là 2.Tháng 04.2005 275.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .Bộ môn Đại cương . Chu kỳ bán hủy của phản ứng bậc 2 này là: a. c. Nhân keo. các hạt luôn luôn là nhiều cấu tử. pha phân tán luôn luôn là nhiều cấu tử. 2. Điện tích của hạt Mixen keo được quyết định bởi: a. Lớp khuyếch tán. Nhân. 283. 279. 278. d. Hệ phân tán là hệ bao gồm các hạt phân bố trong một môi trừong nào đó. 28. 277.5? a. 25 ph d.27% Phản ứng giữa A & B có nồng độ ban đầu như nhau sau 10 phút xảy ra hết 25% lượng ban đầu. Khi tăng nhiệt độ lên 100 độ thì tốc độ phản ứng tăng lên:. a. Nhân ion đối và ion tạo thế. d. Hệ phân tán là hệ bao gồm các hạt phân bố trong một môi trừong nào đó.27% d.9 ph c. 281. 35 ph b. 29. 80 0C Chọn phát biểu đúng: a. Hệ phân tán là hệ bao gồm pha phân tán và môi trừong phân tán. b. d. 0. c. 30 ph c.927 % c. c. d.3 ph Câu 189 có thời gian cần thiết để phân hủy hết 87. lớp hấp phụ và ion tạo thế. Nhân. các hạt luôn luôn là một cấu tử. 9 ph b. 900 ph Câu 189 có lượng chất phân hủy sau 15 ph là: a. Nhân. b. 276. 90 ph d. lớp hấp phụ và lớp khuyếch tán.Hệ Cao Đẳng . 59490 lần c. b. 70 0C b. 65 0C d. Hệ phân tán là hệ bao gồm pha phân tán và môi trừong phân tán với pha phân tán có thể là một hoặc nhiều cấu tử.5% là: a. 59550 lần b. 75 0C c. 20 ph Theo công thức VantHoff cho biết γ = 3 . Cấu tạo của Mixen keo bao gồm: a.927% b. Ion đối. Thực hiện phản ứng trao đổi để điều chế keo AgI khi dư AgNO3: 68 . 280. 282. 59049 lần d.

b.2005 AgNO3 + KI = AgI + KNO3. Dương c. Lớn hơn 10-3cm c. keo và dung dịch thực. 284. áp suất thẩm thấu và sư phân tán ánh sáng. Tính chất động học của hệ keo gồm: a. Huyền phù < hệ keo < Dung dịch thực d. d. Với keo ở câu 200.xClb. H+ 286. Sương mù c. [ Fe(OH)3 m. sự khuyếch tán và áp suất thẩm thấu. 289. Nhủ tương 69 .xAg+.]x+.(n+x)Ag+ ]x-. Hệ keo < Dung dịch thực < Huyền phù b. Hệ phân tán lỏng trong lỏng gọi là hệ: a. [ ( AgI)m nAg+ (n+x)NO3. Ký hiệu của keo là: a. [ ( AgI)m nAg+ (n-x)NO3. Từ 10-5cm đến 10-3cm 291. Cho 3 hệ phân tán : Huyền phù.]. áp suất thẩm thấu và sự điện di.].]. Sol lỏng d. Ký hiệu keo sẽ là: a.xNO3-.x) Cl. [ Fe(OH)3 m.Tháng 04. [ Fe(OH)3 m. Chuyển động Brown.xAg+. Âm b. Hệ keo < huyền phù < dung dịch thực. áp suất thẩm thấu và sự đông tụ.Hệ Cao Đẳng . Dung dịch thực < hệ keo < huyền phù c. [ ( AgI)m nNO3. c. Không mang điện tích d.xCld. ion tạo thế là: a. Dung dịch keo là hệ phân tán có kích thước hạt phân tán nằm trong khoảng: a. Nhỏ hơn 10-8cm b. NO3288. nFe3+( 3n + x) Cl. [ ( AgI)m nNO3. Với keo ở câu 200.Bộ môn Đại cương . b. Keo hydronol sắt 3 được điều chế bằng cách cho FeCl3 từ từ vào nước sôi.xNO3-.]x+. 290. Chuyển động Brown. Chuyển động Brown.. c. K+ b. Với keo ở câu 199. [ Fe(OH)3 m. Clb. hạt keo mang điện tích là: a. nFe3+( 3n – x) Cl. Không thể xác định 287. Fe3+( 3n – x) Cl.xCl285.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . ion tạo thế là: a. Ag+ d. Fe3+ c. Huyền phù b. Ic.(n-x)Ag+ ]x+. d.xClc.]. Từ 10-7cm đến 10-5cm d. Chuyển độnh Brown. nFe3+( n . Độ phân tán của chúng là: a. OHd.

V1 ≈ V2 295. c đều đúng 297. b. Lớn b. Nếu dung dịch keo có kích thước trung bình của hạt phân tán là 20∆. Các tính chất điện học của hệ keo bao gồm: a. 0. Nhỏ d. 0. Ngưỡng keo tụ là: a. Tính chảy và sa lắng c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . V1 >> V2 c. Nồng độ tối đa của chất điện ly cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định b. thì mối quan hệ giữa tốc độ tạo mầm (V 1) và tốc độ phát triển mầm (V2) phải thỏa mãn điều kiện sau: a. fA-A < fB-B 293.05 b. Keo ưa lỏng (ưa lưu) là hệ keo có mối quan hệ giữa tương tác giữa các chất phân tán (fA-A). fA-B > fB-B d.005 c. Ánh sáng bị phân tán mạnh qua hệ keo khi nó có bước sóng ánh sáng λ : a. fA-B > fA-A c. môi trường phân tán (fB-B) và chất phân tán với môi trường phân tán (fA-B) như sau: a. 200 d. Hệ keo chỉ có khả năng phân tán ánh sáng khi mối quan hệ giữa bước sóng ánh sáng (λ ) và đường kính hạt phân tán (d) thỏa mãn điều kiện sau: a.Bộ môn Đại cương .Hệ Cao Đẳng . Trung bình c. Tính chất điện di và điện thẩm b. Tính chất điện di và sa lắng d. V1 << V2 b. 0.2 294. V1 = V2 d. λ = d c. độ phân tán của dung dịch keo này là: a. Nồng độ tối thiểu của chất phân tán cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định d.2005 292. λ ≥ d b. a&b 70 . a. λ < d d. Nồng độ tối thiểu của chất điện ly cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định c.Tháng 04. λ > d 296. Để điều chế dung dịch keo đơn phân tán bằng phương pháp ngưng tụ từ dung dịch thật. fA-A = fB-B b. Nồng độ tối đa của chất phân tán cần thiết để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định 298.

Loại 2 c. Môi trường đã bảo hòa chất tan d. Điện cực kim lọai M được phủ một lớp muối ít tan của nó và nhúng vào dung dịch có chứa anion của muối đó (M/ MA/ An-) là điện cực: a. mối tương quan nào là đúng? a. Là mạch điện cực được hình thành từ 2 điện cực cùng được nhúng vào trong một dung dịch hay 2 dung dịch này phải được tách ra khỏi nhau. Trong các mối tương quan giữa các áp suất thẩm thấu của các dung dịch sau đây. 71 . Các chất điện ly trong dung dịch điện ly sẽ phân ly thành các ion c. Môi trường thuận lợi cho quá trình điện ly là môi trường: a. Dung dịch điện ly là dung dịch: a. Dòng điện chuyển từ Zn sang Cu 305. Là độ dẫn điện của một dung dịch tiêu chuẩn c. Môi trường phân cực c. π ddlý tưởng < π ddđiện ly < π ddkeo 300. Độ dẫn điện riêng là: a.Bộ môn Đại cương . b & c đều sai 302. phản ứng sau: Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ Phát biểu nào sau đây là đúng? a. Là độ dẫn điện của một dung dịch có thể tích V = 1cm3 b. Có khả năng dẫn điện b. a&b 301. Mạch điện cực được hình thành do sự chênh lệch nồng độ gây ra dòng điện trong mạch c. Là độ dẫn điện của hai điện cực phẳng song song có diện tích như nhau và cách nhau 1cm d. Loại 4 306. π ddkeo < π ddlý tưởng < π ddđiện ly d. π ddlý tưởng < π ddkeo < π ddđiện ly c.Tháng 04. Nhiệt độ b. Xét pin: Zn/ ZnSO4 // CuSO4 /Cu. Khối lượng Zn tăng b. Mạch điện cực được hình thành từ hai dung dịch có thể khác hay khác nhau về bản chất nhưng hai dung dịch đó phải được tiếp xúc với nhau d.2005 299. Áp suất c. Khối lượng Cu giảm d. Không phân cực b. Nồng độ và nhiệt độ d.Hệ Cao Đẳng . b. a&c 303. Loại 1 b. Có áp suất thẩm thấu nhỏ hơn dung dịch thật d. π ddlý tưởng > π ddđiện ly > π ddkeo b. Mạch điện hóa có tải là: a. Độ dẫn điện riêng chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố sau: a. Loại 3 d. áp suất và nhiệt độ 304. Nồng độ. Khối lượng Zn giảm c. Mạch điện cực được hình thành do sự khác nhau về bản chất của các kim loại dùng làm điện cực.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .

kích thước điện cực b. b. Sự thay đổi thế đột ngột b. Thế phân hủy phụ thuộc vào các yếu tố: a. Lượng chất bị tách ra hay bị hoà tan khi điện phân tỉ lệ nghịch với điện lượng đi qua dung dịch điện ly. b&c 308. Cở sở của phương pháp chuẩn độ điện thế là điểm tương đương được xác định bằng: a. Sự thay đổi số chuyển vận của các ion d.2005 307. Định luật điện phân Faraday được phát biểu: a. Mạch có tải c. Mạch điện cực CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG 310. c. độ dẫn điện riêng b. Kim loại làm điện cực. Lượng chất bị tách ra hay bị hoà tan khi điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng đi qua dung dịch điện ly. a & b đều đúng 309. Sự thay đổi độ dẫn đột ngột c. Lượng chất bị tách ra khi điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng đi qua dung dịch điện ly. cấu trúc bề mặt điện cực. Mạch nồng độ d. 311. độ dẫn điện đương lượng giới hạn 72 . Nồng độ của dung dịch d. Nhiệt độ.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý .Tháng 04.Bộ môn Đại cương .Hệ Cao Đẳng . Lượng chất bị tách ra khi điện phân tỉ lệ nghịch với điện lượng đi qua dung dịch điện ly. c. độ dẫn điện đương lượng c. Mạch không tải b. λ∞ là đại lượng: a. Điện thế khuếch tán chỉ xuất hiện trong mạch: a. d.

mạch có tải c. d. Hg2Cl2 + 2e = Hg + 2Cld. nhiệt độ và áp suất Xét pin: Zn/ZnSO4//CuSO4. mạch điện cực Thế phân huỷ phụ thuộc vào yếu tố: a. mạch không tải b. b và c đều đúng Điện cực kim loại M được phủ một lớp muối ít tan của nó và nhúng vào dung dịch có chứa anion của muối đó là điện cực: a.Tháng 04. 313. cấu trúc bề mặt d. c. áp suất c. kim loại làm điện cực c. a và c đều đúng Độ dẫn điện riêng phụ thuộc chủ yếu vào: a. khối lượng Cu tăng lên d. Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2Clb.Bộ môn Đại cương . Phản ứng xảy ra trên điện cực Calomel a. khối lượng Zn tăng lên b. khối lượng Zn giảm c.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . phân cực c. b và c đều đúng 73 . nồng độ và nhiệt độ d. Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + ClDung dịch điện ly là dung dịch: a. 316. d. nhiệt độ b. loại 1 b. loại 3 d. có phản ứng điện cực sau: Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+.2005 312. 320. độ dẫn điện đương lượng giới hạn khi dung dịch vô cùng loãng. b và c Độ dẫn điện riêng là: a.Hệ Cao Đẳng . là độ dẫn điện của một dung dịch có thể tích 1 cm3 b. là độ dẫn điện của một dung dịch tiêu chuẩn. có áp suất thẩm thấu nhỏ hơn dung dịch thật d. nhiệt độ b. mạch nồng độ d. đã bão hoà chất tan d. phát biểu nào sau đây là đúng: a. các chất điện ly trong dung dịch điện ly sẽ phân ly thành ion. Hg2Cl2 + 2e = Hg + Clc. 318. c. a và b Môi trường thuận lợi cho quá trình điện ly là: a. nồng độ. 317. không phân cực b. 315. 319. có khả năng dẫn điện b. loại 4 Điện thế khuyếch tán chỉ xuất hiện trong mạch: a. là độ dẫn điện của một dung dịch nằm giữa hai bản điện cực song song và cách nhau 1cm. loại 2 c. 314.

hằng số phân ly b. γ = 10 b.Hệ Cao Đẳng . Zn b. Độ bền tập hợp c. 325.05m vào 10ml dung dịch AgNO3.mAg+(m-x)I-}x+xIb. {nAgI. a.Ag+(m-x)I-}x+ITrong công thức keo ở trên lớp Ag+ là lớp: a. trung hoà d. Vậy công thức keo là: a. Fe d. {nAgI.Ag+(m-x)I-}x+xId. b và c đều sai 74 . hấp phụ c. γ = 10000 Độ bền vững của hệ phân tán thường được chia làm các loại nào? a. Ni c. 1 .mAg+(m-x)I-}x+Ic.Bộ môn Đại cương . hệ số phân ly d. γ = 1000 d. 326. 324.Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Hóa lý . Độ bền động học b. {nAgI.Tháng 04. 322. hằng số bình điện cực Khi điện phân dung dịch NiSO4. như vậy anot là: a. ở anot xảy ra quá trình: .2005 321. {nAgI. ion đối b. K là: R a. γ = 100 c. Độ bền hoá học d. Trong công thức χ = K . H2O 323.2e = 1/2O2 + 2H+. Pt Ngưỡng keo tụ được xác định theo công thức: a. a và b đều đúng Trộn 5ml dung dịch KI 0. độ điện ly c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful