Tiểu luận

Khoa: Kinh tế - Kỹ thuật

MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1 LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ APEC........................................................................3 I.Quá trình hình thành và phát triển của APEC.............................................................3 1.1. Khái niệm...............................................................................................................3 1.2. Lịch sử hình thành..................................................................................................3 1.3. Thành viên..............................................................................................................3 1.4. Quy chế thành viên.................................................................................................4 II.Cơ cấu tổ chức...........................................................................................................4 2.1. Cấp chính sách........................................................................................................4 2.2. Cấp làm việc...........................................................................................................5 2.3. Ban thư ký..............................................................................................................5 III.Cơ chế hoạt động......................................................................................................7 IV.Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động............................................................................7 4.1. Mục tiêu..................................................................................................................7 4.2. Nguyên tắc..............................................................................................................8 V. Phạm vi hoạt động....................................................................................................8 VI. Thành tựu................................................................................................................8 6.1. Tự do hóa thương mại và đầu tư.............................................................................9 6.2. Tạo thuận lợi kinh doanh......................................................................................10 6.3. Kinh tế và hợp tác kỹ thuật...................................................................................10 6.4. Một số thành tựu khác..........................................................................................11 CHƯƠNG II: APEC VÀ VIỆT NAM.........................................................................12 I. Việt Nam gia nhập APEC........................................................................................12 1.1. Nguyên nhân Việt Nam gia nhập.........................................................................12 1.2. Mục tiêu gia nhập APEC của Việt Nam...............................................................13 1.3. Quá trình ra nhập..................................................................................................13 1.4. Nhiệm vụ của Việt Nam khi ra nhập....................................................................13 1.5. Tham gia của Việt Nam vào các hoạt động của Apec........................................14 II. Mối quan hệ giữa Việt Nam và APEC....................................................................17 2.1. Tác động của APEC đối với Việt Nam................................................................17 2.2. Những đóng góp của Việt Nam đối với APEC....................................................20 III. Phương hướng thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trong hợp tác với APEC.................21 KẾT LUẬN.................................................................................................................23 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................24

1

Nhóm 2 – Đ1QTKD

Tiểu luận

Khoa: Kinh tế - Kỹ thuật

LỜI NÓI ĐẦU
Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế là 1 trong những đặc điểm quan trọng của nền kinh tế thế giới trong điều kiện toàn cầu hóa và khu vực hóa. Qúa trình liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của quá trình tự do hóa thương mại và xu hướng mở cửa nền kinh tế của các quốc gia. Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế rộng hơn so với quá trình liên kết. Hội nhập có thể thông qua việc mở rộng các hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế và phát triển các dịch vụ quốc tế hoặc hội nhập cũng có thể thực hiện thông qua việc tham gia các liên kết kinh tế và tổ chức quốc tế. Việt Nam 1 quốc gia đang phát triển kinh tế trong những năm gần đây cũng có những bước chuyển mình hội nhập với xu thế của thế giới, tham gia các tổ chức kinh tế để hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế với bạn bè năm châu. Hội nhập kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách kinh tế đối ngoại của quốc gia và chiến lược kinh doanh của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam đã liên kết kinh tế quốc tế với 1 số tổ chức quốc tế như: ASEAN, WTO, EU, AFTA,… Tiêu biểu là tổ chức APEC ( diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ). APEC khởi đầu với các sáng kiến kinh tế theo ngành. APEC là 1 nhóm đối thoại lỏng, không có cấu trúc tổ chức và đội ngũ nhân lực hỗ trợ. Cơ quan thường trực APEC là Ban thư ký APEC quốc tế có trụ sở tại Singapore. Đó là bộ máy hành chính quy mô nhỏ gồm 20 nhà ngoại giao được cử đến từ các nền kinh tế thành viên và 20 cán bộ địa phương với ngân sách khiêm tốn. Cho tới nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ( APEC ) được 8 năm. Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư trong APEC, mở rộng quan hệ với từng thành viên. Năm 2006, Việt Nam trở thành nước chủ nhà của APEC với việc tổ chức trên trên 100 Hội nghị, hội thảo các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC được tổ chức vào tháng 11/2006.Chính vì thế, chúng tôi đã chọn APEC để các bạn có cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn về tổ chức này. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, tiểu luận của chúng tôi được chia làm 3 phần: Chương 1: Tổng quan về APEC Chương 2: APEC và Việt Nam

2

Nhóm 2 – Đ1QTKD

Kỹ thuật CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ APEC I. Philipin. APEC ra đời vào tháng 11. Hồng Công. Hàn Quốc. Malaysia. chủ nghĩa khu vực hình thành và phát triển mạnh. Hoa Kỳ.1989 theo sáng kiến của Australia tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế. * 9 nước thành viên: Trung Quốc. Thương mại và Ngoại giao 12 nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm khắc phục khó khăn của chủ nghĩa toàn cầu đồng thời gắn kết các nền kinh tế phát triển trong khu vực. Peru. Nga. Brunei. khủng hoảng kinh tế trong những năm 1980 đặt ra những đòi hỏi có tính khách quan cần tập hợp lực lượng của nền kinh tế trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để đương đầu với cạnh tranh quốc tế gay gắt. Chile. 1. với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế chính trị. Mexico. Singapore. Việt Nam ( 11/1998 ).Tiểu luận Khoa: Kinh tế .2 Lịch sử hình thành. Các thành viên APEC(2005) Danh sách 21 thành viên APEC được liệt kê thứ tự thời gian gia nhập : * 12 nước sáng lập ( 11/1989 ): Australia.1 Khái niệm. Đài Loan. đưa khu vực này thành động lực cạnh tranh mạnh của nền kinh tế thế giới. Papua New Guinea.Thái Lan. 3 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Quá trình hình thành và phát triển của APEC. Newzealand. Nhật Bản. 1.PACIFIC ECONOMIC COOPERATION ) là tổ chức kinh tế của các quốc gia nằm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Indonesia. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ( ASIA .3 Thành viên. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ( APEC ) ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đương đầu với những thử thách lớn: chủ nghĩa toàn cầu vốn phát triển mạnh sau thế chiến thứ hai bắt đầu gặp phải những khó khăn nan giải với nhiều vấn đề bế tắc trong tiến trình đàm phán Hiệp Uruguay/WTO. 1.

Các Bộ trưởng xem xét những hoạt động trong năm và đưa ra những đề nghị cho các lãnh đạo kinh tế xem xét. Chiến lược này được đề xuất bởi các Hội đồng tư vấn kinh tế APEC và được xem xét bởi các lãnh đạo kinh tế của APEC. tiếp giáp với bờ biển Thái Bình Dương. phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. • Hội nghị Bộ trưởng cấp khu vực : Được tổ chức hàng năm tập trung vào nhiều lĩnh vực như: giáo dục.4 Quy chế thành viên. các vùng lãnh thổ kinh tế muốn trở thành thành viên của APEC cần phải có đủ một số điều kiện sau: . 4 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Phát triển chính sách: Định hướng chính sách của APEC được đưa ra bởi 21 lãnh đạo kinh tế thành viên.1. hợp tác khoa học kỹ thuật khu vực. II.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . và đầu tư trực tiếp nước ngoài. công nghiệp truyền thống và công nghệ thông tin. Hội nghị Cấp cao APEC tại Vancouver.Kỹ thuật 1. -Quan hệ kinh tế: có các mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên APEC về thương mại hàng hóa và dịch vụ.Vị trí địa lý: nằm ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. năng lượng. • Hội nghị các lãnh đạo kinh tế APEC: Được tổ chức hàng năm do mỗi thành viên của APEC luân phiên đăng cai tổ chức. Canada tháng 11/1997 đã thông qua quy chế thành viên của APEC. tài chính. 2. -Quan tâm và chấp thuận các mục tiêu của APEC: hoàn toàn chấp thuận những mục tiêu và nguyên tắc cơ bản được đề ra trong các tuyên bố và quyết định của APEC. quy định các nước. kể cả nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện.Cơ cấu tổ chức. Các tuyên bố từ những hội nghị này sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch chính sách cho APEC • Hội nghị Bộ trưởng APEC: Được tổ chức hàng năm trước Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế. Cấp chính sách. -Tương đồng về kinh tế: chấp nhận chính sách kinh tế mở cửa theo hướng thị trường. Những hội nghị này được tổ chức thường niên nhằm hoàn thiện cơ cấu chính sách và pháp luật của APEC. môi trường và sự phát triển bền vững.

Uỷ ban ngân sách và quản lý ( BMC ). kế hoạch hành động của các nền kinh tế thành viên và các chương trình hợp tác kinh tế khoa học – công nghệ của APEC. trong các báo cáo này còn có những đề xuất để cải thiện tình hình thương mại và đầu tư khu vực. Mới đầu đây chỉ là tiểu ban về ECOTECH. quản lý và điều hành.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . có chức năng tư vấn cho các quan chức cao cấp về những vấn đề ngân quỹ.1. . . Ủy ban thương mại và đầu tư soạn thảo báo cáo hàng năm trình Hội nghị Bộ trưởng về các vấn đề có liên quan đến thương mại và đầu tư trong khu vực đồng thời chỉ đạo các tiểu ban kỹ thuật và nhóm có chuyên gia trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. vận tải và vấn đề bình đẳng giới. Cấp làm việc. Những đề xuất từ những hội nghị này đều được các lãnh đạo kinh tế APEC xem xét. Ủy ban thương mại và đầu tư có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác kinh tế về tự do hóa thương mại và tạo môi trường đầu tư cởi mở hơn giữa các nền kinh tế thành viên. . Hội nghị Bộ trưởng và các chương trình hành động thông qua các hội nghị này. năm 2002 đổi thành Uỷ ban SOM về hợp tác kinh tế và kỹ thuật ESC. 2. Hội đồng tư vấn họp 4 năm một lần và sẽ cử đại diện để tham gia Hội nghị Bộ trưởng. uỷ ban SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật cùng với các diễn đàn khác trong APEC giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện tăng trưởng và phát triển bền vững APEC. thương mại. Ngoài ra. xem xét và điều phối ngân sách và chương trình công tác của các Ủy ban.Ủy ban thương mại và đầu tư: Ủy ban thương mại và đầu tư ( CTI ) được thành lập năm 1993 trên cơ sở tuyên bố về “ Khuôn khổ về hợp tác và đầu tư ” của Hội nghị Bộ trưởng. các Nhóm công tác và Nhóm đặc trách.Uỷ ban SOM về hợp tác kinh tế -kỹ thuật ( ESC ) Được thành lập năm 1998 nhằm hỗ trợ Hội nghị quan chức cao cấp ( SOM ) trong các hoạt động hỗ trợ hợp tác kinh tế và kỹ thuật ( ECOTECH ) và triển khai các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực này của các nền kinh tế thành viên APEC.Kỹ thuật du lịch. Hàng năm Uỷ ban thương mại và đầu tư nhóm họp 3 lần và đây thực sự đã trở thành Diễn đàn kinh tế hiệu quả đối với các nước thành viên để trao đổi các vấn đề thưong mại và chính sách. Trước hội nghị quan chức cao cấp sẽ có các cuộc họp của các Nhóm công tác liên quan gồm đại diện cho các thành viên APEC để chuẩn bị những nội dung cần thiết báo cáo lên Hội nghị các quan chức cao cấp. giải quyết các vấn đề liên quan đến 5 Nhóm 2 – Đ1QTKD . chương trình hành động tiến tới tự do hóa thương mại và đầu tư. Được thành lập năm 1993. • Hội đồng tư vấn kinh tế APEC: đề xuất cho các lãnh đạo kinh tế APEC những vấn đề của APEC và những dự đoán về tình hình kinh tế thế giới qua một bản báo cáo chính thức. Hội nghị các quan chức cao cấp có trách nhiệm thúc đẩy tiến trình APEC phù hợp với các quyết định của hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế.Hội nghị các quan chức cao cấp ( SOM ) : Hội nghị này được tổ chức thường kỳ giữa hai Hội nghị Bộ trưởng hàng năm chuẩn bị và đưa ra các khuyến nghị trình Hội nghị Bộ trưởng về các vấn đề tổ chức chương trình hoạt động của APEC. Bằng việc hợp tác và xác định những lĩnh vực ưu tiên trong khuôn khổ hợp tác ECOTECH. .

. năng lượng. phát triển nguồn nhân lực.Các nhóm đặc trách của SOM. . hội nghị Quan chức Cao Cấp ( SOM ) đã lập ra 3 nhóm đặc trách nhằm xác định các vấn đề và đưa ra các khuyến nghị về những lĩnh vực quan trọng cần xem xét trong khuôn khổ hợp tác của APEC. khoa học và công nghệ. APEC đã lập ra 11 nhóm công tác phụ trách các lĩnh vực sau: Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp. giới doanh nghiệp và học giả. Uỷ ban có quyền đánh giá về hoạt động của các nhóm công tác và khuyến nghị với các quan chức cao cấp APEC về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả. các thành viên APEC xây dựng những mối liên hệ thực sự giữa các đại diện chính giới. Những nghiên cứu của các nhóm đặc trách. Hiện đang có 3 nhóm đặc trách của SOM: + Nhóm đặc trách về mạng các điểm liên hệ về giới được thành lập từ năm 2003 nhằm tiếp tục các chương trình về hội nhập thế giới và thúc đẩy sự tham gia của nữ giới vào các hoạt động Thương mại trong khu vực APEC. thông tin và viễn thông. Phần lớn hoạt động của Nhóm là khảo sát tiềm năng phát triển và thúc đẩy sự tăng trưởng trong các lĩnh vực do từng nhóm phụ trách.Ủy ban kinh tế ( EC ) Ủy ban kinh tế ( EC ) được thành lập tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 (11/1994) để thực hiện việc nghiên cứu các xu hướng và vấn đề kinh tế thông qua các chỉ số kinh tế cơ bản. các chương trình hợp tác do các nhóm công tác soạn thảo là cơ sở chủ yếu để Hội nghị Bộ trưởng đưa ra các quyết định liên quan đến phương hướng hoạt động của APEC.hỗ trợ cho việc soạn thảo chính sách trong các diễn đàm khác trong APEC. Bên cạnh các nhóm công tác. chính sách minh bạch và nhất quán. Uỷ ban quản lý họp mỗi năm hai lần vào cuối tháng ba và tháng bảy. Bộ trưởng và quan chức cao nhất giao cho. Hoạt động của các Uỷ ban chuyên đề. 6 Nhóm 2 – Đ1QTKD . đây là những diễn đàn nhỏ để các thành viên thảo luận. vận tải. Thuận lợi hóa Thương mại và Đầu tư. Thực tế.Các nhóm công tác: Các nhóm công tác có chức năng thực hiện nhiệm vụ do các Nhà lãnh đạo. một số chương trình hỗ trợ quá trình Tự do hóa. tư vấn chính sách và hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể. luật lệ.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . triển vọng kinh tế khu vực hàng năm và vai trò của các thể chế tài chính. EC đang xúc tiến nghiên cứu một số vấn đề kinh tế và hợp tác kinh tế như: các vấn đề liên quan đến Kinh tế mới và Kinh tế tri thức. bảo vệ tài nguyên biển. + Nhóm đặc trách về thương mại điện tử được thành lập từ tháng 2 năm 1999 với vai trò phối hợp và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại của APEC thông qua hệ thống các quy định. Thông qua các hoạt động này. .Kỹ thuật ngân sách chung của APEC hay phí đóng góp của mỗi nền kinh tế thành viên. các Uỷ ban đưa ra và ngân sách hành chính do Ban thư ký đưa ra. doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay. Cho tới nay. dự báo xu hướng kinh tế trong khu vực. các nhóm đặc trách của SOM và các nhóm công tác là nền tảng chủ yếu của diễn đàn APEC. du lịch. xúc tiến thương mại. Ủy ban kinh tế là 1 diễn đàm thúc đẩy đối thoại giữa các nền kinh tế thành viên về các vấn đề kinh tế. xem xét các khoản chi tiêu của nhóm công tác và dự án của các nhóm đặc trách. Uỷ ban này được trao quyền đánh giá cơ cấu chung của ngân sách hàng năm và xem xét các ngân sách hoạt động do các nhóm công tác. nghề cá.

Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Các nhà lãnh đạo APEC là người đưa ra định hướng chính sách của APEC.Cơ chế hoạt động.1. do thành viên đăng cai tổ chức các Hội nghị APEC (Hội nghị Bộ trưởng chung và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC) đề cử ra. Các hoạt động và dự án của APEC ở cấp chuyên viên do các quan chức cao cấp APEC định hướng và được thực hiện thông qua Ủy ban thương mại và đầu tư. Hội nghị bộ trưởng và cuối cùng là hội nghị của các nhà lãnh đạo 21 thành viên. Nhiệm kỳ của giám đốc điều hành là 1 năm. Ban thư ký làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội nghị Quan chức cao cấp và có quan hệ thông tin.Các hành động này được thảo luận tại hội nghị các quan chức cao cấp ( SOM ). Theo Tuyên bố Baske Island.Kỹ thuật + Nhóm đặc trách về Chống khủng bố được thành lập tại Hội nghị các quan chức cao cấp tháng 2 năm 2003. trực tiếp thường xuyên với các thành viên. đặt trụ sở tại Singapore và lập 1 quỹ chung của APEC. Ban thư ký APEC có chức năng tư vấn. Các bộ trưởng và hội đồng tư vấn doanh nghiệp đệ trình lên các nhà lãnh đạo các vấn đề mang tính chiến lược. Ngoài ra. còn có 1 phó giám đốc điều hành do thành viên sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị APEC vào năm kế tiếp cử ra. Các tiểu ban. Mục tiêu Mục tiêu hoạt động chính của APEC được thể hiện thông qua Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đầu tiên APEC được tổ chức tại Baske Island ( 1993) và tuyên bố Bô-go (1994). phối hợp các hoạt động của APEC. chức năng điều hành tài chính được chuyển giao cho Ủy ban Ngân sách và Quản lý. Nhóm đặc trách về chống khủng bố có chức năng giúp đỡ nền kinh tế các nước thành viên trong việc xác định và đánh giá những biện pháp cần thiết để chống khủng bố. hỗ trợ kỹ thuật. Ủy ban kinh tế. 2. và nhất trí thành lập Ban thư ký APEC. Từ năm 1993 do vấn đề tài chính và ngân sách trở nên phức tạp. III. nhóm công tác và nhóm đặc trách có trách nhiệm triển khai những hoạt động do 4 ủy ban này đề ra.Các nền kinh tế thành viên thực hiện các hành động riêng lẻ và tập thể nhằm mở cửa thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. phối hợp các chương trình hỗ trợ về kỹ thuật và năng lực và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa APEC với các tổ chức quốc tế và khu vực trong các vấn đề liên quan đến chống khủng bố. Hội nghị bộ trưởng lần thứ 4 tại Bangkok ( Thái Lan ) năm 1992 nhận thấy cần phải có 1 cơ chế giúp việc hiệu quả để hỗ trợ và phối hợp các hoạt động trong APEC nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả của APEC trong xúc tiến hợp tác kinh tế khu vực. điều hành ngân sách hàng năm của APEC cũng như quản lý thông tin và các dịch vụ thông tin tuyên truyền. các Nhóm công tác và các Nhóm đặc trách của APEC. 4. IV.3 Ban thư ký. Ủy ban Quản lý và Ngân sách. mục tiêu dài hạn của APEC là thúc đẩy 7 Nhóm 2 – Đ1QTKD . APEC hoạt động như một diễn đàm hợp tác thương mại và kinh tế đa phương. ban chỉ đạo (SOM ) về hợp tác kinh tế và kỹ thuật. đồng thời là cơ quan chủ chốt trong việc quản lý các dự án của APEC. Đứng đầu Ban thư ký là 1 giám đốc điều hành. các Ủy ban. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động. Các lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hoạt động của nhóm đặc trách về chống khủng bố. nhóm chuyên gia.

nhất trí chung. xúc tiến trao đổi hàng hóa và dịch vụ.Đảm bảo công khai.Tiểu luận Khoa: Kinh tế .Lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc để giảm dần.Hợp tác. vấn đề chính trị và an ninh cũng thường xuyên được đưa vào chương trình nghị sự của APEC.2. Tuyên bố Bô-go 1994 của các nhà Lãnh đạo APEC đã xác định mọi hoạt động của APEC nhằm thực hiện 3 mục tiêu lớn sau đây. . . . Ngoài những mục tiêu cụ thể trên. thuận lợi hóa thương mại và đầu tư. . . 8 Nhóm 2 – Đ1QTKD . .Toàn diện. Trên cơ sở mục tiêu dài hạn đó. . Các nguyên tắc chung này đã được cụ thể hóa thành 9 nguyên tắc cơ bản sau: . .Hỗ trợ và cùng có lợi. . V. .Phù hợp với Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO ).Củng cố hệ thống thương mại đa phương: APEC sử dụng đầy đủ các nguyên tắc và kết quả của WTO để thự hiện các vòng đàm phán nội bộ khối và phát triển những kết quả vì mục tiêu tự do hóa hơn trong nội bộ khối.Hợp tác kinh tế và kĩ thuật.Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.Không phân biệt đối xử. Tuy nhiên gần đây. Các hoạt động của APEC dựa trên 3 trụ cột chính như sau: . các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC đã thông qua Kế hoạch Hành động Osaka ( OAA ) năm 1995. Hoạt động chính của APEC là các vấn đề kinh tế. minh bạch.Tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư: thúc đẩy và phát triển quan hệ thông qua việc loại bỏ những hạn chế về thương mại và đầu tư. .Tự do hóa thương mại và đầu tư.Đảm bảo mối tương đồng giữa các thành viên. Để thực hiện mục tiêu Bô-go về thương mại – đầu tư tự do và mở. . 4.Đồng loạt triển khai tiến trình tự do hóa. trong quy định tất cả các hoạt động của APEC được điều tiết bởi những nguyên tắc chung sau: . Phạm vi hoạt động. APEC cũng hoạt động theo hướng tập hợp lực lượng chính trị để tạo thế và lực trong các cuộc đàm phán đa biên và ổn định kinh tế khu vực.Kỹ thuật tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng cho khu vực và phát triển cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương. .Có sự linh hoạt. tư bản giữa các nền kinh tế. .Quan hệ đối tác chân thành và trên tinh thần xây dựng. Nguyên tắc hoạt động của APEC. Mốc thời hạn tự do hóa thương mại và đầ tư của APEC là năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển.Tăng cường hợp tác kinh tế – kĩ thuật giữa các nền kinh tế APEC nhằm bảo đảm cho các nền kinh tế thành viên thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế.Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.Mọi quyết định được đưa ra trên cơ sở đồng thuận. hay gọi là mục tiêu Bô-go: . .

cắt giảm và dần dần dẫn đến loại bỏ hoàn toàn các rào cản thuế và phi thuế đối với thương mại và đầu tư. 9 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Thành tựu. trong khi GDP trong phần còn lại của thế giới có ít hơn gấp đôi APEC làm việc dưới trụ cột của 3 hoạt động chính. trong nội bộ APEC hàng thương mại ( xuất khẩu và nhập khẩu ) đã tăng từ 1700 tỷ đôla Mỹ vào năm 1989 đến 8440 tỷ đôla Mỹ trong năm 2007 tăng bình quân 8. và năm 2020 để phát triển nền kinh tế. tạo điều kiện để các thành viên tận dụng thương mại toàn cầu và nền kinh tế mới.Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tập trung vào việc giảm chi phí giao dịch. GDP trong khu vực APEC đã tăng gấp 3. . . ổ đĩa này giúp tăng trưởng kinh tế và cải thiện cơ hội việc làm và mức sống cho các công dân của khu vực. Các biện pháp tự do hóa đã dẫn tới việc cắt giảm khá lớn các loại thuế suất. tất cả các nền kinh tế phát triển của APEC hiện tại đều có mức thuế suất trung bình thấp hơn 5%. Chi phí sản xuất giảm. APEC là diễn đàn hàng đầu cho tự do hóa thương mại và đầu tư châu Á – Thái Bình Dương và đặt ra mục tiêu “mở cửa thương mại tự do” trước năm 2010 cho các nền kinh tế công nghiệp.5 % năm 2004.5%. dịch vụ rẻ hơn và cơ hội việc làm ngày càng nhiều.Kỹ thuật Kết quả hoạt động trên ba lĩnh vực này giúp các nền kinh tế thành viên APEC củng cố nền kinh tế của mình thông qua việc chia sẻ ý kiến và thúc đẩy hợp tác trong khu vực nhằm đạt được hiệu quả và tăng trưởng. dẫn tới tăng trao đổi thương mại. APEC phấn đấu mục tiêu cắt giảm 5% chi phí giao dịch vào năm 2006 (dựa trên các số liệu của năm 2001).6% năm 1989 xuống còn 5.9% . việc tiêp cận với các thông tin thương mại. VI. Thương mại và Đầu tư tự do hóa. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng tập trung vào việc cải thiện. . tối đa hóa lợi ích thông tin và công nghệ thông tin đồng thời hài hòa các chiến lược và chính sách doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tăng trưởng.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . . tăng bình quân 8. . Mức thuế suất khẩu trung bình của các nền kinh tế thành viên APEC đã giảm đáng kể. Kể từ ngày khởi đầu APEC vào năm 1989.Hơn 30 hiệp định thương mại song phương Việt ( FTAs ) đã được kí kết giữa các nền kinh tế thành viên APEC. năm 2004 rào cản đã giảm khoảng 70% đến 5.1.3%/năm. thuận lợi kinh doanh và kinh tế và hợp tác kỹ thuật. 6. Tạo thuân lợi cho doanh nghiệp giúp các nhà xuất khẩu ở khu vự Châu Á – Thái Bình Dương tiến hành kinh doanh một cách hiệu quả hơn.Khi APEC được thành lập năm 1989 rào cản thương mại trung bình trong khu vực đứng ở mức 16.Kết quả là. . Trong cùng kỳ.5%/năm và thương mại hàng hóa trong khu vực APEC chiếm 67% của tổng số hàng hóa thương mại của thế giới trong năm 2007. tổng thương mại của APEC đã tăng trưởng 395%. từ 16.Tự do thương mại và đầu tư tập trung vào việc mở cửa thị trường. Trong khi đó. đáng kể vượt quá so với phần còn lại của thế giới. Tự do hóa Thương mại và đầu tư.Hợp tác kinh tế và kĩ thuật ( ECOTECH ) bao gồm việc đào tạo và các hoạt động hợp tác khác nhằm xây dựng năng lực cho các nền kinh tế thành viên APEC ở các mức độ khác nhau. hàng hóa. thương mại với phần còn lại của thế giới đã tăng từ 3000 tỷ USD vào năm 1989 để 15000 tỷ USD trong năm 2007.

Tiến độ cho đến nay bao gồm: + Điều tra về triển vọng và các tùy chọn cho 1 thương mại tự do khu vực của châu Á – Thái Bình Dương. Một trọng tâm đặc biệt là việc giảm khoảng cách số giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển: 10 Nhóm 2 – Đ1QTKD .Một thương mại thứ 2 của kế hoạch hành động tạo thuận lợi thương mại của APEC ( TFAP II ). . . Bằng cách tạo điều kiện cho dòng chảy thông tin nó sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và thương mại điện tử. nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch thêm 5% giữa năm 2007 2010. cung cấp khuôn khổ cho sự phát triển của hệ thống 1 cửa mà sẽ cho phép nhập khẩu và xuất khẩu gửi thông tin cho chính phủ 1 lần. thay vì đến nhiều cơ quan chính phủ mà thông qua 1 điểm vào duy nhất. lịch trình các nhượng bộ nền kinh tế thành viên APEC. . cấm đoán và thông tin khác.Cung cấp kinh doanh với 1 kho lưu trữ 1 cửa xúc tích của hải quan và thương mại thông tin liên quan tạo thuận lợi cho tất cả các nền kinh tế APEC.Kỹ thuật .3. . để cho phép họ tham gia nhiều hơn nữa vào nền kinh tế khu vực và tự do hóa quá trình này.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . . Kinh tế và hợp tác kỹ thuật.5 tỷ USD.Kế hoạch hành động tạo thuận lợi thương mại của APEC ( TFAP I ) đã làm chi phí giao dịch kinh doanh trong khu vực đã giảm 5% giữa năm 2002 và năm 2006.APEC cũng đang theo đuổi tự do hóa thương mại và đầu tư thông qua hội nhập kinh tế khu vực của chương trình nghị sự . . .Trong năm 2008. bao gồm các khoản thanh toán của nhiệm vụ hải quan và tài liệu liên quan đến chế biến thương mại. hơn 1200 dự án đã được khởi công và trong năm 2008 APEC đã thực hiện tổng cộng 212 dự án xây dựng năng lực với tổng giá trị là 13.APEC cũng đã hoạt động như 1 chất xúc tác trong sự tiến bộ của tổ chức thương mại thế giới đàm phán thương mại đa phương trong 20 năm qua. + Sự phát triển của 15 mô hình các biện pháp RTAs / FTAs phục vụ như là 1 tham khảo cho các thành viên APEC để đạt được các thỏa thuận và chất lượng toàn diện. thông qua APEC và thương mại hải quan tạo thuận lợi cẩm nang.Các kế hoạch hóa chiến lược 1 cửa được thông qua năm 2007.APEC giúp các sáng kiến tạo thuận lợi thương mại bao gồm: Việc giới thiệu điện tử/ hệ thống không cần giấy tờ của tất cả các nền kinh tế thành viên. 6. 1 đột phá đầu tư tạo thuận lợi cho kế hoạch hành động đã được xác nhận nó nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư tại các nền kinh tế thành viên. 6. Tạo thuận lợi cho kinh doanh.Các APEC Privacy Framework cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cả 2 nền kinh tê thành viên APEC và các doanh nghiệp thực hiện các chính sách bảo vệ thông tin riêng tư và thủ tục.Kể từ khi APEC đầu tiên đã bắt đầu tiến hành công việc xây dựng năng lực vào năm 1993.2. .APEC kinh tế và hợp tác kỹ thuật ( COTECH ) hoạt động được thiết kế để xây dựng năng lực và kỹ năng tham gia nhiều hơn nữa vào nền kinh tế thành viên APEC tại cá nhân và tổ chức cấp cả hai. Biểu thuế APEC cơ sở dữ kiệu cho người dùng dễ dàng truy cập đến thuế quan. . .

và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ( tuyên bố Lima vào năm 2008 ). biến đổi khí hậu. giáo dục và đào tạo. an ninh con người ( Y tế công tác ). và chống khủng bố Task Force ).4. Mục tiêu mới của APEC là đạt được phổ cập băng thông rộng vào năm 2015.Kỹ thuật + Năm 2000. APEC cũng đã được thể phát triển chương trình nghị sự của mình để bao gồm cách nhấn ưu tiên khu vực. 6. Mục tiêu là để biến đổi về kỹ thuật số thành những cơ hội kỹ thuật số và các trung tâm hoạt động như thông tin địa phương và công nghệ truyền thông (ICT) các trung tâm nguồn lực. Ví dụ như: chống khủng bố ( tuyên bố Thượng Hải vào năm 2001. + Một mạng lưới gồm 41 trung tâm cơ hội số APEC ( ADOC ) hoạt động tại bảy nền kinh tế thành viên. cung cấp cho công dân và doanh nghiệp của khu vực tiếp cận với công nghệ ICT. APEC đặt ra mục tiêu của việc sử dụng Internet tăng gấp ba lần trong khu vực và mục tiêu đó đã được đạt được như được công nhận bởi hội nghị bộ trưởng APEC 2008 về viễn thông và thông tin công nghiệp. an ninh năng lượng và phát triển sạch ( tuyên bố Sydney vào năm 2007 ).Tiểu luận Khoa: Kinh tế . + APEC cũng đang phát triển 1 số kỹ thuật số thịnh vượng danh mục kiểm tra mà phác thảo bước cụ thể nền kinh tế có thể làm để giúp họ sử dụng ICT như là chất xúc tác cho sự tăng trưởng và phát triển. Một số thành tựu khác. 11 Nhóm 2 – Đ1QTKD .

sản phẩm có sức cạnh tranh thấp…việc sử dụng các nguồn lực như đất đai. cấm vận. Khoảng cách về trình độ phát triển của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới chậm và bị thu hẹp. thương mại và khoa học –kỹ thuật trên phạm vi khu vực và quốc tế. dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế qua hơn 10 năm đổi mới. Giải tỏa tình trạng căng thẳng. trên cơ sở đó thúc đẩy hình thái quan hệ liên kết. hợp tác. cơ sở hạ tầng và dịch vụ còn thấp.2 Mục tiêu gia nhập APEC của Việt Nam. + Từ giữa thập kỷ 80 đến đầu thật kỷ 90 tình hình thế giới có nhiều thay đổi. đẩy mạnh xuất khẩu. những hoạt động chính trị. . đối đầu. thù địch giữa Việt Nam với các nước trong khu vực nhằm phá thế bị bao vây. trao đổi những giá trị. nhưng Việt Nam vẫn là nền kinh tế có trình độ kỹ thuật thấp. chi phí sản xuất cao. Để khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế. Sự bao vây cô lập của một số quốc gia trong khu vực đối với nước ta đã gây ra những khó khăn nghiêm trọng và là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế . trong đó việc tham gia vào các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.Tiểu luận Khoa: Kinh tế .Tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực nhằm phá vỡ thế bao vây cấm vận và tụt hậu về kinh tế. 1. + Phát huy lợi thế so sánh. lao động kém hiệu quả. ngoài việc phát huy nguồn lực bên trong ta cần phải tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. + Quan hệ giữa Việt Nam với các nước châu Á – Thái Bình Dương trước năm 1991 trải qua nhiều thăng trầm. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. + Xu thế toàn cầu và khu vực hóa kinh tế bắt nguồn từ sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước.Thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập kinh tế để mở đường cho thương mại phát triển: + Mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam gia nhập thị trường các nước. dân tộc. thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. kinh tế. 1. các doanh nghiệp có năng suất lao động thấp.xã hội ở Việt Nam trong những năm 80. sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu sắc. thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Việt Nam và các nước. 12 Nhóm 2 – Đ1QTKD . đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững.Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa. hợp tác. Việt Nam gia nhập APEC.Kỹ thuật CHƯƠNG II: APEC VÀ VIỆT NAM I.Tham gia APEC để tận dụng sự ủng hộ của các thành viên khu vực trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ thương mại.1 Nguyên nhân Việt Nam gia nhập. + Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa. tiến tới thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước là hết sức quan trọng và cấp bách nhằm tạo môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước. giảm chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp. . + Giữa những năm 90. . Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế liên kết. + Tham gia hợp tác có chọn lọc các hoạt động thiết thực để góp phần giảm bớt rào cản cho hàng xuất khẩu của ta. . tài nguyên.

hoàn thiện danh mục biểu thuế phù hợp với danh mục hài hòa HS sáu chữ số. Peru và Nga vào tháng 11 năm 1998. Tại hộ nghị thượng đỉnh và hội nghị cấp Bộ trưởng vào ngày 24. .4. . Quá trình Việt Nam gia nhập APEC. tập dượt trong diễn đàm khu vực trước khi chính thức ra nhập ASEAN và WTO. ban hành các văn bản dưới luật về để thực hiện luật cạnh tranh có hiệu lực và hiệu quả hơn. thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Ngày 15-06-1996.15/11/1998 ( kualalumpur.Đưa ra một số cam kết tự nguyện khác. Những công việc mà Việt Nam cần thực hiện để tham gia có hiệu quả vào tổ chức APEC: + Hệ thống pháp luật và thuế quan: thực hiện cải cách hệ thống thuế đặc biệt là thuế xuất khẩu. Với sự nỗ lực phấn đấu của Việt Nam và sự đồng tình ủng hộ của các nước trong khu vực.Tham gia chương trình tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại. đồng thời cũng tiến hành chuẩn bị những yếu tố cần thiết để có thể tham gia đầy đủ vào các chương trình hợp tác của APEC sau khi là thành viên. đầu tư của APEc và mốc hoàn thành là 2020. chống độc quyền: tranh thủ sự giúp đỡ về khoa học kỹ thuật của các thành viên APEC trong việc thực thi chính sách và pháp luật về cạnh tranh. thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết thực hiện phương pháp xác định giá trị hải quan của WTO khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. đặc biệt là củng cố vị thế và mối quan hệ kinh tế. tại hội nghị ngoại trưởng APEC ngày 14.3.Kỹ thuật . . 25 tháng 11 năm 1997 tại Vancourver (Canada). 1. nhập khẩu. Malaysia) Việt Nam được kết nạp vào làm thành viên chính thức của APEC. APEC đã tuyên bố chấp nhận kết nạp Việt Nam. . thực hiện hiệp định xác định giá trị hải quan theo WTO.Xây dựng kế hoach hành động riêng về tự do hóa thận lợi hóa thương mại và đầu tư cho 15 lĩnh vực để đạt mục tiêu tự do hóa vào năm 2020. .Tham gia APEC để tăng cường thế lực của việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp đó Việt Nam đã xây dựng và gửi bản ghi nhớ về chế độ kinh tế Việt Nam (Aide – Memorie) cho ban thư ký APEC để tạo điều kiện thuận lợi cho các nước APEC trong quá trình nghiên cứu và xét duyệt việc gia nhập của Việt Nam. quy định về việc tiếp tục cắt giảm thuế quan nhằm mục tiêu đạt được tự do hóa thương mại của APEC vào năm 2020. trong những năm tới cần nhanh chóng ban hành luật hải quan. + Chính sách và pháp luật về cạnh tranh. Việt Nam đã chính thức gửi đơn xin gia nhập APEC do bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký.Tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật. + Thủ tục hải quan: Việt Nam là thành viên của tổ chức Hải quan thế giới(World Customs – WTO).Tham gia APEC nhằm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác hoạch định chính sách và tham gia đàm phán quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội cọ xát.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Nhiệm vụ của Việt Nam khi gia nhập APEC. 1. 13 Nhóm 2 – Đ1QTKD .

Các Bộ. thu hút đầu tư. đầu tư. từng bước tạo ra những bước tiến mới để hướng tới việc rà soát tham vấn IAP của Việt Nam dự kiến vào năm 2005. Chính phủ giao Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các Bộ. và các hoạt động hợp tác khác. giải quyết tranh chấp. một số chương trình trong Kế hoạch hành động tập thể. đầu tư. Thông qua việc xây dựng và đệ trình IAP hàng năm. Bộ Ngoại giao tham gia vào các hoạt động liên quan tới Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC. Tham gia của Việt Nam vào các hoạt động của APEC. trên cơ sở cân đối các nghĩa vụ quốc tế. Kể từ khi trở thành thành viên của APEC vào năm 1998.5. phi thuế. do đó rất được Chính phủ Việt Nam coi trọng. Hàng năm. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tích cực tham gia vào các hoạt động của diễn đàn này và cũng đạt được những kết quả đáng kể. Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế và các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành. Ủy Ban Quốc gia về Hội nhập Kinh tế Quốc tế có nhiệm vụ giúp Chính Phủ điều phối chung các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này. quy chế xuất xứ.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp. chính sách cạnh tranh. các ngành hữu quan rà soát và bổ sung IAP trên 15 lĩnh vực bao gồm: Thuế. cải cách chính sách. phối hợp với Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao tham gia các hoạt động liên quan tới Hội nghị các Quan chức cao cấp và một số các cuộc họp chuyên ngành trong APEC. Với tinh thần chủ động hội nhập. Cơ quan điều phối tham gia trực tiếp vào các diễn đàn kinh tế là Bộ Thương mại.Kỹ thuật + Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và thương mại: ban hành pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư như pháp lệnh trọng tài thương mại…. tiêu chuẩn hợp chuẩn. đồng thời xúc tiến quá trình đổi mới các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước. sở hữu trí tuệ. a. mua sắm của Chính phủ. đi lại của doanh nhân. các chương trình hợp tác kỹ thuật. tích cực tham gia các cơ chế giải quyết tranh chấp của các liên kết kinh tế thương mại quốc tế và khu vực. sở hữu trí tuệ. lợi ích quốc gia và khả năng. Việt Nam đã đẩy nhanh quá trình minh bạch hóa các chính sách và quy định về kinh tế thương mại. Xác định tầm quan trọng của IAP. dịch vụ. 14 Nhóm 2 – Đ1QTKD . thu thập và xử lý thông tin. Ngành hữu quan phụ trách các lĩnh vực chuyên môn. từng bước tham gia vào các công ước quốc tế trong các lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. sự tham gia của Việt Nam vào APEC là sự tham gia có chọn lọc. 1. các Bộ/Ngành hữu quan tiếp tục cập nhật những thay đổi về cơ chế chính sách trong các lĩnh vực chuyên trách. Tham gia vào các hoạt động hợp tác trong APEC là một phần của tiến trình hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. thủ tục hải quan. Các hoạt động chủ yếu của Việt Nam trong APEC bao gồm: tham gia Kế hoạch hành động quốc gia. Hàng năm. trình độ phát triển của nền kinh tế.thương mại cho các doanh nghiệp ở các nước thành viên APEC nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại. Tham gia Kế hoạch hành động quốc gia IAP không những là văn bản thể hiện các bước đi của Việt Nam tiến tới thực hiện mục tiêu Bô-go của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư mà còn là công cụ quan trọng để phổ biến các thông tin về chính sách kinh tế .

Hiện nay.. qua thực tế áp dụng Danh mục và Biểu thuế hiện hành của Việt Nam vẫn còn một số bất cập. III của Chương trình này cũng như các chương trình khác trong APEC như an toàn đồ chơi. tham gia vào một số dự án của APEC về nâng cao năng lực kỹ thuật cho các phòng thử nghiệm về chất lượng và đo lường. Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành hải quan giai đoạn 2001-2005 15 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Tuy nhiên nhiều hoạt động do thiếu kinh phí nên kết quả còn hạn chế.. Các hoạt động tham gia chủ yếu trong lĩnh vực này bao gồm: • Hài hòa các tiêu chuẩn của Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế theo danh mục ưu tiên hài hòa trong APEC.. theo chỉ đạo của Chính phủ. Việt Nam cũng sẽ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực mới như: sở hữu trí tuệ và đi lại của doanh nhân.. Đến nay. Việt Nam đã hài hòa được trên 1200 tiêu chuẩn quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế (trong tổng số khoảng 5100 tiêu chuẩn quốc gia) • Tham gia của Việt Nam vào Chương trình công nhận lẫn nhau của APEC đối với các thiết bị điện và điện tử. Công ước HS có hiệu lực đối với Việt Nam từ 1/1/2000. Tham gia Công ước Kyoto sửa đổi (năm 2001): Thực hiện phân loại hàng hóa theo công ước HS. Việt Nam đã chính thức tham gia vào phần I của các Chương trình này và đang tiếp tục nghiên cứu khả năng tham gia tiếp vào các phần II.. Tuy nhiên. Việt Nam đã tham gia mạnh mẽ vào 2 lĩnh vực hợp tác chính là Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) và Thủ tục Hải quan (SCCP). Việt Nam cũng đã từng bước tham gia vào một số dự án ECOTECH tại các lĩnh vực: khoa học và công nghệ công nghiệp. bao trum từ thương mại.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Hợp tác kinh tế kỹ thuật ECOTECH là lĩnh vực Chính phủ đã có chủ trương ưu tiên tham gia. Ngành Việt Nam cũng đã tích cực tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động ECOTECH của APEC. thực phẩm. đi lại của doanh nhân.. sở hữu trí tuệ. Trong thời gian tới. Các Bộ. Tham gia Kế hoạch hành động tập thể Do các lĩnh vực hợp tác thuộc CAP rất rộng... nên việc tham gia sâu vào tất cả các lĩnh vực hợp tác này của APEC là rất khó khăn. Vì vậy.. Đến nay. Hợp tác về Tiêu chuẩn Hợp chuẩn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tham gia tích cực vào lĩnh vực này.. Hiện nay. ngành Hải quan đang nghiên cứu áp dụng hệ thống danh mục biểu thuế mới (Danh mục biểu thuế hài hòa ASEAN) Chuẩn bị cho việc áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan theo Hiệp định trị giá Hải quan của GATT/WTO ngay sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO Xây dựng hệ thống tự động hóa thông tin (tin học hóa) hải quan: Đây là một hoạt động hưởng ứng chương trình Thương mại phi giấy tờ của APEC với mục tiêu thực hiện vào năm 2005/2010. Việt Nam đã xây dựng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu. • Triển khai một số chương trình hỗ trợ kỹ thuật của APEC cho Việt Nam như về xây dựng dự thảo luật thực phẩm.Kỹ thuật b. nông nghiệp. danh mục biểu thuế và danh mục thống kê dựa trên văn bản HS 96. d. đầu tư. những năm vừa qua. đặc biệt là năm 2003. thương mại điện tử. c.

Bước đầu tham gia các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp Một số hoạt động. chống các biểu hiện tham ô. Đi lại của doanh nhân: Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân trong APEC. hối lộ. APEC đã tiến hành một số cuộc hội thảo để nâng cao nhận thức và thống nhất cách hiểu đối với cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. quy trình nghiệp vụ để khách hàng biết và giám sát công việc của hải quan Xúc tiến tham gia Công ước tạm nhập (ATA) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tạm nhập. Sơn Đông. Việt Nam đã ủng hộ và tham gia chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC. bạn hàng và tìm hiểu các hoạt động của APEC để phục vụ kinh doanh. 16 Nhóm 2 – Đ1QTKD . f. hội nghị. thỏa thuận miễn thị thực xuất nhập cảnh hoặc hợp tác về chính sách thị thực với một số nước. Tham gia lĩnh vực khác của CAPs. Kế hoạch Đầu tư. Việt Nam đang xúc tiến xây dựng Pháp lệnh Thương mại điện tử để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt đông thương mại điện tử trong tương lai. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cùng phối hợp tổ chức đoàn doanh nghiệp dự Hội chợ Đầu tư APEC lần thứ 2 tại Yên Đài. trả lời câu hỏi khảo sát về cơ chế giải quyết tranh chấp trong thương mại của Việt Nam. qua đó góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. Về thương mại điện tử: Bộ Thương mại đã thành lập Ban thương mại Điện tử nhằm nghiên cứu và xây dựng đề án cho việc triển khai thương mại điện tử ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp: Hỗ trợ cho cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. cư trú của doanh nhân nước ngoài với một số thành viên APEC. e. Nghiên cứu xây dựng cuốn quy tắc ứng xử của cán bộ hải quan. Hiện nay. các khóa tập huấn về cạnh tranh. cụ thể là thông qua các hoạt động: trao đổi thông tin và văn bản pháp lý về xuất nhập cảnh. tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực thi chính sách cạnh tranh ở Việt Nam.Kỹ thuật Thực hiện mục tiêu liêm chính hải quan: rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo hướng chống tham nhũng. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã xây dựng và thông qua kế hoạch hành động tập thể APEC về sở hữu trí tuệ. Công khai hóa các quy định. đồng thời phát hành ấn phẩm về “Cẩm nang hướng dẫn thủ tục trọng tài và giải quyết khiếu nại giữa các thành viên APEC”. Thương mại. hội thảo của APEC về liêm chính hải quan. Bộ Tư pháp đã tham gia góp ý kiến đối với dự thảo về Thỏa thuận thông lệ pháp quy tốt của APEC. hội thảo liên quan của khu vực. Năm 2001. Tại Hội chợ Đầu tư này. phối hợp với Australia tổ chức hội thảo về Bảo vệ công nghệ sinh học và tham gia các dự án. hội nghị trong APEC thường có sự tham gia của giới doanh nghiệp.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Chính sách cạnh tranh: Chính phủ đã cử nhiều đoàn cán bộ tham dự các hội thảo. Hiện nay. các doanh nghiệp đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị khoảng 20 triệu USD. các Bộ: Ngoại giao. Tham dự các cuộc họp. tái xuất. Điều chỉnh và cải tiến quy trình nghiệp vụ hải quan nhằm giảm thiểu sự phiền hà sách nhiễu khách hàng. Việt Nam đã khai thác tốt một số cơ hội để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường. Ban Thương mại điện tử của Bộ thương mại đã tham gia một số cuộc họp của APEC về thương mại đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến đối với một số chương trình hoạt động của APEC. Trung Quốc.

.5% ). Việt Nam có uy tín lớn hơn và tiếng nói có trọng lượng hơn trên trường quốc tế. Hạ tầng cơ sở của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể một phần quan trọng là nhờ vào nguồn vốn này. Theo cam kết của các nhà lãnh đạo APEC thì vấn đề giới. Tham dự một số diễn đàn về doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngoài ra. Việt Nam cũng tích cực tổ chức đoàn tham gia các diễn đàn thanh niên. APEC cũng có nhiều hoạt động mang tính chất xã hội như phụ nữ. Tác động của APEC đối với Việt Nam. người tàn tật. Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động liên quan tới vấn đề này thông qua các ví dụ cụ thể như: xây dựng và thực hiện kế hoạch khu về hội nhập của phụ nữ. Năm 2003.7% tổng số vốn đầu tư trực tiếp của tất cả các nước vào Việt Nam.Chỉ 10 nước và vùng lãnh thổ trên đã có 39. 17 Nhóm 2 – Đ1QTKD . lương thực thực phẩm và động vật sống chiếm 21. doanh nghiệp trẻ. g.2010. APEC đã đưa ra mục tiêu cắt giảm 5% chi phí giao dịch kinh doanh vào năm 2005 và cắt giảm chi phí giao dịch thêm 5% nữa vào năm 2007. Mối quan hệ giữa Việt Nam và APEC. chiếm 95. Bộ Thương mại đã phối hợp với Ủy Ban Thanh niên Việt Nam tổ chức đoàn doanh nghiệp trẻ đi dự các hội nghị về thương mại điện tử tại Trung Quốc và Đài Loan.APEC cũng là khu vực có lượng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) lớn nhất cho Việt Nam. góp phần thực hiện tốt cam kết về giới trong APEC. hàng đã chế biến hay tinh chế chiếm khoảng 46. các hoạt động khác hỗ trợ doanh nghiệp còn được thông qua hoạt động của nhóm Xúc tiến Thương mại của APEC.. Việt Nam đã đứng ra tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2006. h. Với sự giúp đỡ của Canada.6% tổng số vốn đầu tư trực tiếp của APEC và chiếm 62. Ngoài ra. thanh niên. chiếm tới 72.. là một chủ đề xuyên suốt trong mọi chương trình hoạt động của APEC.1. *Về chính trị: là thành viên của APEC.5 tỷ USD. 2.Kỹ thuật Năm 2001.. phổ biến và tuyên truyền về vấn đề giới trong các cấp. Tham gia các chương trình hợp tác khác trong APEC Ngoài các chương trình hợp tác về kinh tế. Việt Nam đã nâng cao đáng kể trình độ hiểu biết về vấn đề này. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam thì xuất khẩu vào các thành viên APEC đã chiếm 58%. Đặc biệt.5%. với 65. *Về kinh tế: APEC hiện là khu vực đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam. các ngành.6% tổng số vốn đầu tư.7% ( trong đó dầu thô chiếm 26.8%. II.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . . cụ thể là vấn đề phụ nữ. Trong các nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu vào APEC thì hàng thô hay mới sơ chế chiếm khoảng 52.Xuất khẩu: của Việt Nam vào các nước APEC cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khu vực trên thế giới. giúp Việt Nam nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Thông qua nhóm này. Các hội nghị bộ trưởng thương mại và ngoại giao hàng năm và đặc biệt là hội nghị cấp cao của các nền kinh tế ( từ năm 1993 ) là cơ hội quý báu để thực hiện các cuộc gặp song cấp cao và để tham gia vào việc quyết định các vấn đề quan trọng trong khu vực. Trong 14 nước và lãnh thổ đầu tư lớn nhất ( trên 1 tỷ USD ) vào .8%. trong đó Nhật Bản là nước có số vốn lớn nhất trong tất cả các nước và các tổ chức trên thế giới.. người khuyết tật.

phương tiện vận tải và phu tùng chiếm 31%.4nghìn: Nhật Bản 267.Chín nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam nhập khẩu trên 1tỷ USD đều là thành viên APEC. Đài Loan 3 698.Hàng nhập khẩu: của Việt Nam từ APEC chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các khu vực: năm 1995 là 6493. khẳng định năng lực và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.1 triệu USD.7%. chiếm 75.6 triêu USD. Chỉ 9 thị trường này đã xuất khẩu sang Việt Nam 23 928. việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 14 năm 2006 là bằng chứng cho thấy những đóng góp to lớn của Việt Nam đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương.. . chiếm 90. thương mại. chiếm 83. năm 2004 ước 25.3 tỷ USD.6 triệu USD. đa dạng hóa quan hệ. chiếm 75% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ).5 triệu USD.1%. chiếm 79. Australia:128. .7 nghìn. năm 2002 là 15 792.6%.Giúp tăng cường vị thế chính trị của đất nước. đặc biệt ở cấp cao với tất cả các nước lớn ở Châu Á – Thái Bình Dương. hóa chất và sản phẩm liên quan chiếm 13. Malaysia: 55. Hàn Quốc: 3328. Trong các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ APEC thì hàng thô hay hàng mới sơ chế chiếm 20.1 triêu USD. hơn 70% tổng số vốn đầu tư của nước ngoài là thực hiện với khu vực này.. năm 2000 là 12998 triệu USD. Hàn Quốc:233 nghìn . 2.7 nghìn. chiếm 80%.9 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2004 thì APEC đã có trên 2.9 triệu USD.1. năm 2003 là 20 057.Kỹ thuật .Đặc biệt. Việc Việt Nam gia nhập APEC sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho Việt Nam: .3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.4 triệu USD. hàng chế biến chủ yếu chiếm 27. Cho nên khi Việt Nam gia nhập APEC sẽ tạo nên những điều kiện mới cho hoạt động thương mại và đầu tư phát triển.9 nghìn. Nhật Bản: 3 552. Thái Lan: 1858. Mỹ 1127. đó là Trung Quốc:778.2 nghìn. Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia các chương trình hợp tác kinh tế.9triệu USD. . đầu tư vào quá trình tự do hoá thương mại của APEC. Các nước thuộc APEC có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam: Trên 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.1%. Trong 14 nước và vùng lãnh thổ có tổng số khách đông (trên 50 nghìn lượt người) của thế giới thì APEC đã có 10. trong đó máy móc. .5 triệu USD. không chính thức. hàng chế biến khác chiếm 7%.2 triệu lượt khách. đó là: Trung Quốc: 4 456.4% . chiếm 81.10 năm tham gia APEC.APEC là một diễn đàn quy tụ nhiều đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. 18 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Canada:53.8 nghìn.4 triệu USD. 50% nguồn viện trợ phát triển ( ODA ). Thuận lợi khi tham gia APEC. hàng đã qua chế biến hay tinh chế chiếm 78. chiếm 79. Tham gia APEC là tham gia cơ chế tiếp xúc đối thoại thường xuyên. Singapore:50.1. Các nước thành viên APEC cũng là những nơi cung cấp trên 50% viện trợ phát triển chính thức ( ODA ) cho Việt Nam. Đài Loan:256.2%.7 triệu USD.Du lịch: Trong 2 927.9 nghìn. chiếm 79.9%.3%. Malaysia: 1214.7%.7triệu USD.9%. Hồng Kông: 1074.7 nghìn.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . tạo thêm 1 diễn đàn phục vụ mục đích đối ngoại đa phương hóa. Singapore: 3 618. .0 triệu USD. năm 2001 là 13185. Thái Lan:53. 73% xuất khẩu và 79% nhập khẩu của Việt Nam.7 triệu USD.

Thách thức đối với Chính Phủ. Một số biện pháp chính sách tạo lợi thế cho kinh tế thương mại được các tổ chức quốc tế thừa nhận thì ta lại chưa có hoặc đang trong quá trình xây dựng. Hiện nay. a. . 2. cả kinh tế.Bên cạnh đó. các dự án hợp tác của Qũy APEC. có chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm trong hợp tác kinh tế.1. mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư. phổ biến về APEC mới chỉ được thực hiện ở mức độ nhất định cả về nội dung. đầu tư. Cho tới nay. cộng đông doanh nghiệp cũng như quần chúng nhân dân còn nhiều hạn chế. . Đây là chương trình rất có lợi cho các nước đang phát triển. với công nghệ kỹ thuật hiện đại và kiến thức quản lý. Các hội nghị do APEC tổ chức hàng năm là dịp Việt Nam tiến hành tiếp xúc song phương ở các cấp.Nâng cao khả năng quản lý kinh doanh. tuyên truyền. chúng ta đang thiếu đội ngũ cán bộ giỏi. tác động của tiến trình APEC là tự nguyện và không ràng buộc nên nhiều khi APEC vẫn chưa được chú trọng đúng mức. . chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế và còn phải mất khá nhiều thời gian. tuy không lớn nhưng cũng góp phần thúc đẩy quá trình cải cách trong nước và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập của ta trên nhiều lĩnh vực.Tham gia APEC sẽ mở ra nhiều cơ hội trao đổi và giải quyết mọi vấn đề.Kỹ thuật . Vấn đề này 1 phần do công tác.kỹ thuật tập trung vào 1 số vấn đề liên quan tới hợp tác trao đổi kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực. thâm nhập thị trường. tiếp nhận thông tin. Việt Nam nhanh chóng nắm bắt kịp các thông tin. phát triển thị trường… Nhờ đó mà Việt Nam có thể tiếp cận tốt hơn với nhiều nguồn vốn hơn.Hệ thống pháp luật về thương mại. .Nhận thức về APEC trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của phần lớn đội ngũ cán bộ. chuyển giao công nghệ. chưa thực sự khuyến khích quá trình mở rộng quan hệ buôn bán. kinh nghiệm quản lý. đặc biệt ở cấp cao nhất nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực. công sức để thực hiện. hình thức và đối tượng. các chương trình hợp tác kinh tế . hợp tác kinh tế kỹ thuật của Việt Nam trong APEC.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Trình độ cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác hội nhập cũng như thực hiện các cam kết quốc tế còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực.Đồng thời khi tham gia vào APEC. trong đó có nhiều đối tác hàng đầu. đầu tư của Việt Nam còn nhiều bất cập. chính trị và an ninh.Hạn chế về nguồn nhân lực. giới học giả. .Ngoài ra. Thách thức khi gia nhập APEC. cập nhật đầy đủ chiều hướng phát triển của Thế giới để góp phần định hướng và điều chỉnh chính sách trong nước cho phù hợp. hệ thống chính sách thương mại và các chính sách vĩ mô có liên quan của Việt Nam vẫn còn nhiều chồng chéo. được đánh giá cao. . . phát triển hạ tầng. Các đối tác kinh tế của Việt Nam chủ yếu là trong APEC và đây là thị trường còn rất nhiều tiềm năng cần được khai thác hoặc khai thông. Là thành viên của APEC Việt Nam có quyền bình đẳng đóng góp vào luật chơi chung của cả khu vực.2. chưa đông bộ. Tham gia APEC tạo thêm điều kiện để Việt Nam đấu tranh theo nguyên tắc không phân biệt đối xử để hưởng Quy chế Tối huệ quốc ( MFN ) và Đối xử quốc gia ( NT ) trong quan hệ kinh tế với các nước. Ngoài ra APEC là 1 kênh quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương với các nền kinh tế trong khu vực. như đã đề cập ở trên. Hơn nữa. Một trong những nguyên nhân cơ bản 19 Nhóm 2 – Đ1QTKD .

lợi ích lúc nào cũng có nhưng việc hiểu. không quan tâm tới vai trò và lợi ích mà APEC mang lại cho bản thân doanh nghiệp.Khó khăn mang tính khách quan trong hợp tác APEC là tính bị động của các nền kinh tế nhỏ và đang phát triển.Kỹ thuật đến tình trạng này là từ trước tới nay Việt Nam chưa có một chính sách quy hoạch đồng bộ và ưu tiên thích đáng. . Cho tới nay. năng lực công nghệ. Việt Nam cũng chưa khai thác triệt để các cơ hội trong APEC để phục vụ cho các doanh nghiệp và ngoài khu vực. hội nghị. Như vậy. Những đóng góp của Việt Nam đối với APEC. 2.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . 20 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Việc tham gia dự các Hội chợ thương mại. Thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp. Những nền kinh tế này. năng lực vốn và kinh nghiệm quản lý đều kém sức cạnh tranh cũng theo đó chưa thể so sánh được với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong APEC. Cách thức kinh doanh vẫn mang tính nhỏ lẻ.2. đầu tư trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng chưa được tổ chức 1 cách bài bản. Về phía Chính phủ. Cụ thể hơn. Những nỗ lực ban đầu là đáng kể nhưng là chưa đủ so với tiềm năng tạo nên cơ hội cho quá trình hợp tác APEC. . tận dụng và nắm bắt các cơ hội đó như thế nào mới là điều quan trọng và điều này lại phụ thuộc chủ yếu vào ý thức và sự vận động nội tại của bản thân các doanh nghiệp với sự hỗ trợ về mặt cơ chế và chính sách từ phía Chính Phủ. chủ yếu do hạn chế về tiềm lực kinh tế. . Nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra thờ ơ. năng lực sản xuất. Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới đã hơn 20 năm nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tạo lập được những mối quan hệ mang tính bền vững với các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực. có lợi ích hạn chế và có xu hướng bị phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn hơn. . việc tận dụng 1 cách hiệu quả những lợi ích và giảm thiểu những thách thức tiềm năng chính là chìa khóa cơ bản cho Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng đạt được những thành công nhất định trong quá trình tham gia APEC.Quan hệ của bản thân các doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực cũng còn nhiều hạn chế. kinh nghiệm kinh doanh thông qua tổ chức diễn đàn. sự hiểu biết hạn chế về cơ chế thị trường và sự vận hành của nó cũng như những quy định của thương mại quốc tế đang gây cản trở cho việc tham gia 1 cách xây dựng và chủ động trong hợp tác APEC. rời rạc. cập nhật thông tin về các đối tác cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới để có phương pháp và cách tiếp cận hợp lí trong quá trình nâng cao tính cạnh tranh của Hiệp hội các doanh nghiệp trong nước trong các ngành kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.Đa số các doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhận thức sâu về các chương trình hợp tác APEC. hệ thống và liên tục. .Sự yếu kém trong liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước. b. bản thân các doanh nghiệp nội địa vẫn chưa thực sự chủ động kết hợp lẫn nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý. hội thảo trao đổi kinh nghiệm. Vấn đề thực thi chính sách còn nhiều bất cập cũng có 1 phần nguyên nhân ở trình độ chuyên môn và năng lực thực thi pháp luật. Vấn đề chính ở đây là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động thì tiềm lực kinh tế thấp sẽ hạn chế rất nhiều cơ hội và lợi ích của các nước đang phát triển như Việt Nam.Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung còn yếu. Tuy nhiên.

dự án “Mô hình về trách nhiệm xã hội của giới kinh doanh du lịch trong APEC” và đăng cai tổ chức các hội thảo như “Đối thoại giữa các nền kinh tế.Ngoài lĩnh vực hợp tác cụ thể. tự chủ. chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC ( ABTc ) và chương trình hành động quốc gia của APEC ( IAPs ). cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác khu vực và quốc tế quan trọng của APEC về đối phó với tình trạng khẩn cấp”. Phương hướng thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trong hợp tác với APEC. ta còn tham gia vào các lĩnh vực hợp tác mới của APEC như an ninh con người.Có thể nói đóng góp nổi bật và thiết thực nhất của Việt Nam đối với APEC là việc Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công Năm APEC 2006. thủ tục hải quan và các nhóm công tác quan trọng như: đi lại của doanh nhân. thủ tục Hải quan. Nổi bật là chúng ta đã tham gia đầy đủ và tích cực vào một số chương trình hành động tập thể ( CAPs ) trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn ( SCSC ).Với tư cách là thành viên. ta đã đóng góp hiệu quả vào một số lĩnh vực như thủy sản. nông nghiệp. ta cũng tham gia vào một số công tác điều hành chung của APEC như tích cực tham gia vào các Ủy ban chủ chốt như: Ủy ban Thương mại và Đầu tư. giáo dục.Chủ động và tích cực tham gia vào các lĩnh vực mà ta có thế mạnh và lợi ích. Ủy ban Kinh tế.Với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển có một số kinh nghiệm phát triển nhất định. chủ quyền và bảo đảm lợi ích tối đa của Việt Nam trong hoạt động APEC. trong đó một số kết quả của hội nghị đã là những dấu ấn quan trọng trong tiến trình hợp tác APEC như Chương trình Hành động Hà Nội về thúc đẩy thực hiện mục tiêu Bogo và các cam kết cải cách APEC. dịch bệnh…thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và thông tin với các nền kinh tế khác. như dự án “phát triển cơ sở hạ tầng APEC”. các lĩnh vực hợp tác trong APEC ngày càng mở rộng. Để tận dụng những cơ hội và vượt qua thách thức. phòng chống dịch cúm gia cầm. việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 14 năm 2006 là bằng chứng cho thấy những đóng góp to lớn của Việt nam với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài những nội dung kinh tế thương mại truyền thống. Ủy ban chỉ đạo của các quan chức cao cấp ( SOM ) về hợp tác kinh tế kỹ thuật.Kỹ thuật . III. Chính phủ đã quán triệt một số quan điểm hợp tác với APEC trong thời gian tới như: . . Kinh tế kỹ thuật ( ECOTECH ). ta đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác mới trong APEC chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ xây dụng năng lực. Nhóm công tác về khủng bố… .Trong năm 2008.Giữ vững độc lập. Đây là những chương trình hữu hiệu trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực. nghiêm túc thực hiện các cam kết trong APEC và tranh thủ tối đa từ các dự án hợp tác và kinh nghiệm phát triển kinh tế trong APEC. Trong những năm gần. nhất là với các nền kinh tế đang phát triển của APEC. Đặc biệt.chúng ta tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào nhiều chương trình hợp tác APEC. kết hợp hài hòa giữa lợi ích của ta với lợi ích chung của 21 Nhóm 2 – Đ1QTKD . hội thảo Đối tác Công –Tư… . . các tiểu ban quan trọng về tiêu chuẩn hợp chuẩn. y tế và đối phó với tình trạng khẩn cấp. hội thảo về “Chính sách quản lý xã hội với người di cư nhằm hạn chế sự lây nhiễm của HIV/AIDS”. Đồng thời chúng ta cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay của các nền kinh tế phát triển hơn trong APEC.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . du lịch… . y tế. doanh nghiệp vừa và nhỏ.

giữa lợi ích của ta trong APEC với lợi ích trong các tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế khác mà ta tham gia. đồng thời tăng cường đầu tư thích đáng về nguồn lực và nhân lực để phát huy hiệu quả hợp tác trong APEC. . đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các thành viên để củng cố. .Tiểu luận Khoa: Kinh tế .Cần có sự chỉ đạo tập trung và thống nhất của Chính phủ.Kết hợp chặt chẽ và hiệu quả hoạt động đa phương với song phương. nâng cao hiệu quả hợp tác đa phương trong APEC. sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các bộ. tận dụng sự hợp tác đa phương trong APEC để thúc đẩy quan hệ song phương của Việt Nam với các nền kinh tế trong và ngoài APEC.Kỹ thuật APEC. 22 Nhóm 2 – Đ1QTKD . ngành để bảo đảm sự tham gia hiệu quả và nhất quán của ta trong các hoạt động của APEC.

Vì chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Việc trở thành 1 phần của APEC đem lại cho Việt Nam chúng ta thêm nhiều cơ hội và cả những thách thức. có uy tín và tầm ảnh hưởng rộng khắp. Hi vọng những thông tin mà nhóm chúng tôi đã ghi nhận trong bài tiểu luận này sẽ mang lại cho quý thầy cô và các bạn những thông tin bổ ích xoay quanh các vấn đề đã và đang diễn ra trong diễn đàn APEC cùng cái nhìn của bạn bè thế giới về 1 Việt Nam trong vai trò thành viên của APEC. Hôm nay chúng ta bước vào diễn đàn APEC.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . Cơ hội để khẳng định thương hiệu Việt Nam và thách thức trên bước đường chinh phục các thị trường tiềm năng trên thế giới. Việt Nam chúng ta đang dần dần hòa mình trên bước đường hội nhập. Chúng ta cần phải nỗ lực để tiến xa hơn nữa. chúng ta chính thức trở thành 1 thành viên của WTO.Kỹ thuật KẾT LUẬN APEC từ lâu đã là 1 diễn đàn kinh tế lớn.những người trẻ Việt Nam. Thương hiệu Việt Nam đang dần hình thành 1 chỗ đứng trên thị trường quốc tế. vậy còn ngày mai? Ngày mai của Việt Nam đang nằm trong tay chính chúng ta . Xin chân thành cảm ơn! 23 Nhóm 2 – Đ1QTKD . Vậy chúng ta còn cần gì nữa? Liệu tất cả đã đủ chưa? Câu trả lời sẽ là “ chưa! ”.

wikipedia.68855. HN – 2006. NXB Từ điển Bách khoa.http://en.html .org/ .apec.http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tong-quan-ve-to-chuc-apec.Tiểu luận Khoa: Kinh tế . 24 Nhóm 2 – Đ1QTKD .Tìm đọc sách "APEC và sự tham gia của Việt Nam" do Phạm Đức Thành và Vũ Tuyết Loan (chủ biên).http://www.Kỹ thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO .org/wiki/Asia-Pacific_Economic_Cooperation .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful