Phần 1 : Mở Đầu

Bác Hồ đã từng nói “dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam ” , và một trong những tranh lịch sử oai hùng của dân tộc ta chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam gắn với 2 cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng xã hội chủ nghĩa . Giờ đây với mỗi người dân Việt Nam, việc học tập nghiên cứu lịch sử Đảng để biết được những chặng đường gian khổ mà cách mạng đã đi qua, và những chiến thắng oanh liệt mà dân tộc ta đã đạt được là những điều không thể thiếu. Và càng cần thiết hơn với thế hệ trẻ, vì học tập lịch sử Đảng không chỉ là tiếp thu kiến thức, tìm hiểu lịch sử, mà môn học này còn cho ta thấy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chon. Để nhận thức rõ hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bài tiểu luận của nhóm em đưa ra và giải quyết vấn đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam” . Chúng em làm bài tiểu luận này với mong muốn củng cổ thêm kiến thức cho chính bản thân mình, và nếu có thể bài tiểu luận này sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứ môn học đầy lý thú này. Nhưng do chưa được tiếp xúc với nhiều tài liệu tham khảo, và với trình độ có hạn nên bài tiểu luận này không tránh khỏi có các thiếu sót và hạn chế. Do vậy chúng em rất mong có được sự giúp đỡ, bổ xung, đóng góp ý kiến từ phía các thầy và các bạn để làm cho bài tiểu luận trở lên chất lượng hơn, thuyết phục hơn. Qua đây, nhóm 7 cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo viên hướng dẫn bộ môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng môi trường đào tạo Trường Đại Học Công Nghiệp đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong việc hoàn thành bài tiểu luận này

1

Phần 2:Bối cảnh lịch sử Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Khi nói đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không thể không kể đến bối cảnh lịch sử lúc đó - đầu thế kỷ XX. Thời gian này , thế giới và Việt Nam đã có nhiều chuyển biến hết sức quan trọng. Trên thế giới , chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa , nhiều quốc gia dân tọc bị đế quốc xâm lược và thỗng trị. Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đễ quốc ngày càng gay gắt ; điều đó là cho giải phóng dân tộc trở thành một yêu cầu mới mang tính thời đại. Thêm vào đó lúc này phong trào cách mạng vô sản trên thế giới cúng đang phát triển lớn mạnh một cách vượt bậc, đặc biệt là cuộc đại cách mạng vô sản tháng 10 Nga năm 1917 đã là một tiếng chuông lớn đánh thức các dân tộc đang bị áp bức bóc lột đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự ảnh hưởng nói trên , Đảng Cộng sản được thành lậo ở nhiều nơi, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới tiến lên mạnh mẽ. Tháng 3-1919, Đệ tam quốc tế (Quốc Tế cộng sản) được thành lập - đánh dấu một giai đoạn mới của phong trào cách mạng thế giới. Chính hoàn cảnh thế giới như lúc này đã phát huy ảnh hưởng thuận lợi đến phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tại Việt Nam, để khôi phục nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất , đế quốc Pháp ra sức bóc lột nhân dân lao động trong nước và các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng , việc cướp đoạt ruộng đất để mở đồn điền là một trong những thủ đoạn bóc lột tàn bạo nhất của thực dân Pháp (từ năm 1920 đến 1929, đồn điền cao su đã tăng lên khoảng 14 lần, gần 100.000 ha). Đi đôi vói việc khai thác nông nghiệp , tư bản Pháp còn đẩu mạnh việc chiếm đoạt hầm mỏ, đặc biệt là than và chủ yếu là dành cho việc xuất khẩu. Ngoài ra Pháp còn tăng cường bóc lột bằng thuế khoá. Do những biến chuyển này, nền kinh tế Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất dần dần thay đổi , tính chất thuộc địa , nửa phong kiến và sự phụ thuộc kinh tế Việt Nam voà kinh tế của đế quốc Pháp càng rõ ràng hơn. Và cũng do những biến chuyển này : đã khiến cho giai cấp công nhân phát triển nhanh (tăng hơn 5 lần công nhân ngành mỏ, tăng hơn 20 lần công nhân đồn

2

tiền lương chết đói. 3 . Trong đó đặc biệt phải kể đến hàng ngũ tiểu tư sản phát triển mạnh với tầng lớp trí thức. trở thành ngòi pháo trong các phong trào cách mạng ở đô thị. Giai cấp phong kiến cũ được đế quốc Pháp dung dướng trở thành tay sai đắc lực cho đế quốc trong việc bóc lột nhân dân. nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng tháng 10 Nga. Tầng lớp công nhân trong xã hội lúc đó bị đối xử vô cùng khổ cực: bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc. Và đặc biệt hơn. Ngoài làm việc cực nhọc. bị bần cùng hoá không còn lối thoát và giờ đây việc lo đóng thuế trở thành một nỗi kinh hoàng đối với nông dân.điền … so với trước chiến tranh. đặc biệt là giới trí thức. Tầng lớp này cũng bị đế quốc. bóc lột nặng nề. câu kết chặt chẽ về chính trị với đế quốc) và tầng lớp tư sản dân tộc có tinh thần dân tộc . khi đã được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin họ trở thành một lực lượng quan trọng của cách mạng . phong kiến. họ phải làm việc trong những điều kiện cực khổ với thời gian từ 16h đến 18h một ngày (nhà máy dệt Nam Định (1924)) . đế năm 1929 có 22 vạn công nhân trên khắp cả nước). và phần lớn là họ không có một chút đất nào.là một trong những thành phần nòng cốt không thể thiếu được của cách mạng. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng . giam cầm trong các nhà tù riêng của bọn chủ thực dân. Sau chiến tranh giai cấp tư sản Việt Nam cũng đông hẳn lên và phân hoá thành hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản (có quyền lợi gắn liền với đế quốc. bị đế quốc phong kiến áp bức. dân chủ cao. lương công nhân rất thấp so với giá sinh hoạt (70% lương dành cho mua thực phẩm) hơn nữa công nhân còn bị cắt xén lương. phong kiến bóc lột khiến cho đời sống của họ lại càng trở lên khó khăn bấp bênh hơn bao giờ hết. đi đầu trên mặt trận chống đế quốc và phong kiến ở nước ta. họ đóng vai trò truyền bá nhứng tư tưởng tiến bộ trong nhân dân . viên chức. 90% dân số nước ta là nông dân. dân nghèo thành thị. họ phải đi là thuê. học sinh. Do đó giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập. thợ thủ công. tư sản người Việt Nam). công nhân còn bị đánh đập. Đặc biệt hơn là giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã tiếp thu ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh . học sinh. Họ chính là tầng lớp thấm thía nhất với “cái nhục” mất nước. sinh viên.

Phần 3: quá trình chuẩn bị và đi tới việc ra đời Đảng cộng sản Việt Nam Nói đến sự ra đời của Đảng. không có đất nước ta ngày hôm nay. người tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước và sớm trở thành người lãnh đạo chủ yếu của hội. Tại Pháp . nhưng không đi theo con đường trước đó.Những yếu tố ở trên đã cho ta thấy một đất nước Việt Nam – một xã hội thuộc địa nửa phong kiến với đặc trưng là sự cấu kết rất chặt chẽ giữa chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phong kiến để thống trị và đà áp. xã hội Việt Nam bị kìm hãm không có cơ hội phát triển. Đó là người mà nhân dân ta vẫn kính yêu gọi với cái tên Bác Hồ . người từ giã nước nhà. người đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước. với cái tên Nguyến ái Quốc. Năm 1919. Việc này đã đưa đến hai mâu thuẫn cơ bản :   Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam . gửi tới Hội nghị 4 . đưa nhân dân Việt Nam đến bước đường cùng mất hết tự do dân chủ. khâm phục các vị tiền bối yêu nước . đế quốc thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã ở Véc-xây (Pháp). hoà mình vào cuộc sống lao động.đó chính là Nguyến Tất Thành. bóc lột nhân dân Việt Nam . Vượt qua những hạn chế của các nhà yêu nước đương thời. chủ yếu là nông dân với giai cấp xâm lược và áp bức địa chủ phong kiến Tuy nhiên do chính sách thống trị của đế quốc. ta không thể không nói đến một người mà nếu như không có người đó sẽ không có Đảng . thực dân mà mâu thuẫn đó có sự vận động và chuyển hoá thành mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai và để giải quyết mâu thuẫn này đấu tranh giành độc lập dân tộc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam . “Người rất kính trọng.Đoàn Văn Đức) Ngày 5-6-1911.” (Trích Đề cương bài giảng Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam . từ cảng Nhà Rồng. Người đã có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc lựa chọn con đường cứu nước phù hợp với yêu cầu thực tế của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động khắp thế giới để tìm đường cứu nước.

5 . có chăng chỉ là sự phòng ngừa theo dõi. phải tự giải phóng lấy mình. Từ đó Người bắt đầu đi sâu tìmh hiểu về chủ nghĩa vô sản. chính trị và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin của giai cấp công nhân ở Việt Nam với 3 mục tiêu :    Về tư tưởng: phải làm cho nhân dân Việt Nam nhất là giai cấp công Về chính trị: xác định rõ đường lối đấu tranh cách mạng trước mắt và Về tổ chức: rèn luyện. trước hết phải dựa vào lực lượng của chính mình. đây là con đường của giải phóng chúng ta” . Tháng 7 năm 1920 Nguyến ái Quốc được đọc bản “sơ thảo đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và Người đã thốt lên: “đây là cái cần cho chúng ta. Nguyến ái Quốc đã biến mình từ một người yêu nước chân chính đã thành một người cộng sản. người bắt đầu chuẩn bị về tư tưởng. cuối cùng cái mà Người cần tìm cuối cùng đã thấy. Sau bao năm tháng bôn ba trên đất người ấy. đối phó từ phía chính phủ Pháp. xây dựng một đội ngũ . có tri thức cách mạng sâu sắc và có bản lính cách mạng kiên cường. dân chủ của nhân dân Việt Nam. Như vậy. Nhưng bản yêu sách đó không hề được đáp lại.bản yêu sách đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền độc lập tự do. Từ đó người nhận ra một chân lý rằng: các dân tộc muốn được tự do. từ một chiến sỹ giải phóng dân tộc chưa có khuynh hướng rõ ràng trở thành một chiến sỹ giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản. Từ đây. bình đẳng. một tổ chức của những nhân tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin lâu dài cho cách mạng Việt Nam đó là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội người cách mạng tiên phong trung thành với dân tộc và quần chúng lao động.

Cuối năm 1924. Cho đến cuối năm 1929. Ngoài ra .Với những mục tiêu trên năm 1922. ở Việt Nam cùng một lúc có ba tổ chức cộng sản hoạt động (Đông Dương cộng sản đảng (17-6-1929). phong trào cách mạng trong nước sôi nổi hẳn lên. ra báo “Le Paria” (Người Cùng Khổ) năm 1922. Thanh niên cách mạng đồng chí hội còn có các tổ chức khác như Tân Việt. Với nhiều hoạt động đấu tranh. 6 . Việt Nam quốc dân Đảng. Nguyến ái Quốc tập hợp các thanh niên yêu nước tại Quảng Châu (TQ) thành lập một tổ chức cách mạng mới là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (tháng 6-1924). người còn tham gia viết bài cho nhiều báo nhằm lên án chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam đặc biệt là tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Năm 1924. tình hình đó làm cho quần chúng không biết theo sự lánh đạo của tổ chức nào. công nhân liên tục vùng dậy. Trong thời gian này. Từ khi có những tổ chức cách mạng mới ra đời. Những hoạt động trên chứng tỏ một điều Người tiếp thu và truyền bá được chủ nghĩa Mác-Lênin về nước. vấn đề hợp nhất hay để cho các tổ chức này hoạt động riêng rẽ được đặt ra. ngưới sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Đây chính là tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin từ các bài giảng của người. Người đi dự đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V. bãi công… dưới sự lãnh đạo của Thanh niên cách mạng đồng chí hội và Tân Việt. An Nam cộng sản đảng (7-1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (9-1929)) . Vì vậy.

Nguyến ái Quốc Triệu tập một hội nghị gồm đại biểu các tổ chức cộng sản trong nước để bàn về việc hợp nhất một Đảng.Trung Quốc) một trong những nơi Tổng bộ Hội VNTNCM mở các lớp huấn luyện chính trị. ba tổ chức này lại nảy sinh những mâu thuẫn như tranh giành đảng viên. các tổ chức cộng sản phải hợp nhất để đủ sức lãnh đạo cuộc đấu tranh. Trước yêu cầu khác quan của cách mạng .Nhà số 13 đường Văn Minh (Quảng Châu . thậm chí còn bài xích lẫn nhau. trên thế giới đang diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản (1929 – 1933). càng bất lợi cho cách mạng. Hơn nữa. mâu thuẫn ở các nước thuộc địa càng trở lên gay gắt. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản. Hội nghị diễn ra từ 3 đến 7 tháng 2 năm 1930 và đi đến việc hợp nhất vì cả ba tổ chức cộng sản 7 . Tình hình càng kéo dài . tranh giành quần chúng. Cuộc khủng hoảng này làm cho nhân dân lao động càng thêm khốn khổ. từ năm 1925 đến 1927 Trong lúc này. sau khi ra đời.

đều cùng chung mục đích đấu tranh cách mạng . lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam . giành độc lập và đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa lịch sử được xem là Đại hội thành lập Đảng. 8 . chống một kẻ thù chung. Đảng đã ra đời . đánh dấu một bước mới trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam . Ngày 3-3-1930.

dưới sự chủ trì của Nguyến ái Quốc.Phần 4:Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng Cộng sản Việt Nam Sự đúng đắn và sáng tạo 3-2-1930. Hội nghị đã hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. đồng thời hội nghị cũng đã thông qua Chính cương vắn tắt. Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyến ái Quốc soạn thảo. đây cũng chính là 9 .

Về đoàn kết quốc tế. Đảng chủ trương làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản” 2. Về lực lượng cách mạng . giải phóng xã hội Việt Nam. thực hiện từng bước kẩu hiệu “người cày có ruộng” . Đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến tay sai. Cương lĩnh gồm 5 nội dung cơ bản : 1. trung tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải tranh thủ hoặc trung lập. 4. Đảng chủ tương phải vận động thu phục cho được đông đảo quần chúng nhân dân trước hết là công nhân và nông dân . thí thức.cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam . nam nữ bình quyền … 3. Xác định công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng Mác-Lênin. Đối với phú nông. Về đường lối chiến lược chung. Về vai trò của Đảng . lập ra chính phủ công nông binh. làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập . Nhiệm vụ của “cách mạng tư sản dân quyền” ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nên phải thường xuyên xây dựng Đảng vững mạnh. (Trích Đề cương bài giảng lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đoàn Văn Đức – Khoa CNTH – Viện ĐH Mở) Trên là nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. đồng thời phải tranh thủ đoàn kết với các lực lượng khác như tiểu tư sản . dân chúng được tự do tổ chức. nhưng để thấy rõ đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh này chúng ta cần xét thêm luận cương chính trị năm 1930 10 . tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và phong kiến tay sai chia cho dân cày nghèo. nhất là giai cấp công nhân Pháp 5. toàn dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng người lao động . là ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng . phải liên kết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới. Cương lĩnh đó vạch ra đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam . cương lĩnh xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản.

là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Đông dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng. đánh đổ chính quyền của giai cấp thỗng trị.   Cách mạng Đông Dương đoàn kết với cách mạng vô sản thế giới Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh đò quyền lợi trước mắt rồi đưa Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đỏ ách thống trị của chế độ phong Mục tiêu cách mạng là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng đang lên. cuộc cách mạng dự bị cho cách mạng xã hội chủ nghĩa . dựng Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân. giành chính quyền cho công nông. Lênin làm nền tảng tư tưởng. khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng võ trang bạo động. Chủ nghĩa Máckiến và chủ nghĩa đế quốc Pháp .     Dương . hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (tháng 101930) đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương. lên chính phủ công nông. động lực chính. bầu Trần Phú làm Tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Công nông là hai Vai trò lãnh đạo là Đảng Cộng sản Đông Dương . Luận cương nêu rõ:  tính chất cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. 11 .

Báo "Thanh Niên". giáo điều. vấn đề cách mạng ruộng đất). địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc . (Trích Tài liệu chuẩn kiến thức lịch sử 12 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) Thông qua đối chiếu từng điểm chủ yếu trong nội dung cương lĩnh chính trị với Luận cương chính trị 1930. ta thấy được rằng chính những nhược điểm. Nhưng cũng bộc lộ những nhược điểm và hạn chế như:  chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu (trong lúc nêu cao vấn đề đấu tranh giai cấp . khoa học 12 .   Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc . Đó là những nhược điểm mang tính “tả khuynh” . số ra ngày 3-10-1926 Đó là những mặt chiến lược mà Luận cương chính trị đã xác định được. hạn chế của Luận cương chính trị đã được “khắc chế” một cách hết sức đúng đắn. cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nhờ sự đúng đắn. chính cương sách lược vắn tắt đã trơt thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng .và sáng tạo trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Bác soạn thảo. tư tưởng và tổ chức . đồng thờ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại lịch sử mới. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn với cách mạng Việt Nam lúc đó và cả sau này:  Lần đầu tiên cách mạng Việt Nam có một bản cương lĩnh chính trị tuy rất ngắn gọn nhưng phản ánh tương đối đầy đủ những quy luật vận động và phát triển nội tại. là vũ khí chiến đấu sắc bén của những người Cộng sản Việt Nam trước mọi ket thù. đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân ta. toàn dân.Trường Đại Học Công NghiệpTP >HCM ) Phần 5:ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Quy luật phổ biến và quy luật đặc thù ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam :  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới .  Chính cương sách lược vắn tắt cũng thể hiện sự nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của những người Cộng sản Việt Nam. là cớ sở cho các đường lối chủ trương của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua và là nhân tố quan trọng để chỉ đường cho nhân dân ta đạt nhiều thành tựu to lớn.  Chính vì thế. (Trích Giáo trình lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Khoa triết Mac Lenin . chứng tỏ rằng ngay từ khi mới ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã độc lập và sáng tạo. đây cũng là kết quả của sự chuẩn bị đầy công phu và khoa học của lãnh tụ Nguyến ái Quốc trên cả 3 mặt trân chính trị. khách quan của xã hội Việt Nam . đồng thời Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào 13 . khoa học và sáng tạo. Đây cũng chính là điểm sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên.

Chính từ đây. Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nơi. xây dựng chủ nghĩa xã hội . sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng toàn xã hội. sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tính quy luật phổ biến ở chỗ Đảng đã kết hợp được chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. Như chúng ta đã biết. Dưới không khí cách mạng sôi sục đó. quyết định mọi thành công của cách mạng. bác Hồ đã đem chủ nghĩa Mác-Lênin về truyền bá vào trong nước làm thửc tỉnh giai cấp vô sản mà chủ yếu là những người công nhân. Đây cũng là dấu chấm hết cho thời kỳ đấu tranh tự phát để chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. phong trào công nhân đã nổi lên với nhiều cuộc biểu tình. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thể hiện quy luật phổ biến của sự hình thành chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân (chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân). để giải phóng dân tộc . thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới tiến lên mạnh mẽ. quyết định nhất để đưa cách mạng Việt Nam đến mọi thắng lợi. vùa thể hiện quy luật đặc thù Việt Nam (chủ nghĩa MácLênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam) Về quy luật phổ biến. Đảng chính là nhân tố cơ bản nhất. đòi tăng lương. theo con đường 14 . mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản . Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu cho một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã là một tiếng chuông lớn đánh thức giai cấp vô sản. bị bóc lột trên toàn thế giới đứng lên tự giải phóng mình.đấu tranh của giai cấp công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ XX. chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. đây chính là lực lượng quan trọng. phản đối. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . những người công nhân chân đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cách mạng đầu tiên. Dưới sự ảnh hưởng nói trên . giảm giờ… Và để thống nhất các tổ chức cách mạng về thành một mối cùng lãnh đạo phong trào công nhân để đi tới thắng lợi trong một mục đích chung giải phóng giai cấp.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam .

dân chủ xã hội chủ nghĩa sẽ thay thế dân chủ tư sản . Đảng Cộng sản Việt Nam là sự hoà quyện giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. cũng giống như các Đảng Cộng sản khác trên thế giới. Theo quy luật phát triển khách quan của lịch sử. dân chủ xã hội chủ nghĩa được hình thành. nhân dân ta phải sống dưới ách thống trị của 2 tầng áp bức. Chúng ta đều nhận biết rằng dân chủ không tự nhiên mà có. nó cũng chỉ là thứ dân chủ trước hết và chủ yếu cho thiểu số giai cấp tư sản thống trị và bóc lột. Đấy chính là tính phổ biến của cách mạng Việt Nam so với thế giới. mà là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài qua các thời đại của nhân dân lao động. giải phóng đất nước và đây cũng chính là một vấn đề cách mạng Việt Nam cần giải quyết và phải giải quyết triệt để để đi tới thành công. cao hơn dân chủ tư sản. Về quy luật đặc thù. Nhưng thêm vào đó Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những điểm khác. Và để đi đến dân chủ xã hội dân tộc Việt Nam cần phải có một chính Đảng lãnh đạo nhân dân lao động Việt Nam đứng lên đấu tranh đòi 15 . chính vì vậy mà các phong trào yêu nứơc liên tiếp nổ ra đòi độc lập dân tộc . Tuy vậy. Dưới chế độ này. những điểm đặc thù riêng. mọi người dân của dân tộc Việt Nam đều nhận thức được rằng việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) là một điều tất yếu của lịch sử.chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra. So với chế độ phong kiến chuyên chế. Bởi vì xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội do nhân dân lao động làm chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập…” Chúng ta. điều này còn được thể hiện trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : “nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta . dân chủ tư sản là mộ bước tiến rất lớn của lịch sử . tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến tay sai . Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. khách về chất. là giai đọn phát triển mới. quần chúng lao động muốn có quyền dân chủ thì phải đấu tranh. đặc biệt là giai cấp công nhân. của các lực lượng cách mạng và tiến bộ. phát triển trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức gay gắt. Dân chủ xã hội xã hội gắn liền với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến . Đây chính là tính đặc thù của Đảng ta .

Phần 6:Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác . phát triển xã hội chủ nghĩa . Miền Nam được giải phóng. Đánh đổ mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. đây chính là những thắng lợi oanh liệt để giải phóng dân tộc. bảo vệ tổ quốc . buộc thực dân Pháp phải công nhận hoà bình ở Đông Dương . Để viết tiếp trang lịch sử hào hùng sau cách mạng tháng 8. sức của cho miền Nam. chính thắng lợi này đã đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập. là hậu phương vững chắc cung cấp sức người . đó là chiến thắng trong công cuộc xây dựng tổ quốc vào thời bình. Đây chính là điều tất yếu. Với miền Bắc đánh đổ mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ . minh chứng một Việt Nam anh hùng. thống nhất đất nước.quyền dân chủ. có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và mang tính thời đại và tạo nên diện mạo một Việt Nam ngày nay. kết thúc hơn 60 năm chống Pháp của dân tộc ta. Đó là những chiến thắngtrong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với chiến thắng lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. nhưng qua đây chúng ta chỉ nghiên cứu về một số thắng lợi cơ bản . thống nhất đất nước. dân tộc Việt Nam ta đã đạt được rất nhiều thắng lợi to lớn. nước ta bước vào công cuộc chống Mỹ: vừa bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc. góp phàn quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 16 . tự do dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là thành công gây chấn động chủ nghĩa thực dân. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp . đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi. vừa tiếp tục trường kỳ kháng chiến giải phóng miền Nam. Và Đảng đã ra đời để thực hiện sứ mệnh lịch sử cao quý đó. dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ chủ tịch nước ta đã làm lên một “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ . mang tính vĩ đại nhất đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Và hai nhiệm vụ này đều được cách mạng Việt Nam hoàn thành tốt. khách quan của lịch sử và cách mạng Việt Nam . thành tựu to lớn nhất. Sau kháng chiến chống Pháp.

vẫn giữ được sự Thành công trong việc đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới trong một số hoạch 5 năm từ 1991-1995 cực về mặt xã hội ổn định về chính trị. nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới. Đầu tiên chúng ta không thể không kể đến chiến thắng của cách mạng tháng 81945. Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa. an ninh quốc phòng ngày càng phải được củng cố khâu về mặt chính trị. cách mạng nước ta cũng đã có được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội . cấm vận. phá thế bao vây.Trên con đường quá độ. Đặc biệt là phải kể đến thành tựu của 10 năm đổi mới (19851995):     đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế. xây dựng chủ nghĩa xã hội. điều kiên chủ quan và 17 .(Nước ta có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước. có quan hệ buôn bán với trên 100 nước) (Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam _ Đoàn Văn Đức) Phần 7:Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Để phân tích và đánh giá rõ vấn đề này chúng ta hãy nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà dân tộc ta đã trải qua dưới sự lãnh đạo của Đảng . khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. hoàn thành vượt mức của kế qua công cuộc đổi mới kinh tế lần này. đưa nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước… cách mạng tháng 8-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta . đã có nhiều biến chuyển tích trong quá trình đổi mới kinh tế. xây dựng đất nước. tuân theo đúng kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh  Phát triển mạnh quan hệ đối ngoại. dân chủ cộng hoà. một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á . nửa phong kiến trở thành một nước độc lập. đặc biệt nước ta còn tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế. Tất cả có được thành công đó là nhờ những nguyên nhân.kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội .

văn hoá… Chính nhờ đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa tới những thắng lợi to lớn và cuối cùng đã làm cho chuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. sự đoàn kết và ý chí chiến đấu cảu toàn dân. tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh Nước Việt Nam non trẻ được thành lập chưa được bao lâu nước ta lại phải đối diện với thực tế phía Bắc là quân Tưởng và phía Nam quân Pháp (đổi cho quân Anh) luôn dình dập. 18 . lãnh đạo tài tình. nhưng trên hết đó là nhờ đường lối đúng. đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ (7. chính dựa vào sức mình là chính trị.khách quan. của dân tộc ta trong con đường kháng chiến chống thực dân Pháp.1945). Trong các thắng lợi ở thời kỳ này chúng ta không thể không nhắc đến một trang lịch sử của dân tộc Việt Nam ta làm rung chuyển cả thế giới . chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” khẳng định quyết tâm kháng chiến và nêu lên tư tưởng cơ bản về chiến tranh nhân dân. lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt kháng chiến toàn diện : kháng chiến trên mọi mặt trận quân sự. kinh tế. chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ngay từ đầu kháng chiến để lãnh đạo cuộc chiến đấu của toàn quân và dân ta có nội dung cơ bản sau:     đánh lâu dài toàn quân kháng chiến. Đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng. Hiệp định Giơnevơ ký kết về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương chính là dấu chấm cho thực dân Pháp ở Việt Nam .5. khẳng định sự thắng lợi của Đảng. chiến tranh toàn quân. đúng đắn của Đảng và bác ngay từ những ngày đầu kháng chiến. phát huy được truyền thống dân tộc và sức mạnh đoàn kết quốc tế. Chiến thắng này có được chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt. nó chẳng khác nào quả bom nguyên tử rơi xuống đầu thực dân Pháp . Trước tình hình đó ngày 20-12-1946. thay mặt Đảng. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã phá tan kế hoạch Nava(5-1953) và buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Giơnevơ.

quân đội ta đã giành được trong 2 cuộc kháng chiến. rèn luyện. dân giàu nước mạnh. Đảng đã để ra và lãnh đạo thực hiện đổi mới đất nước. Mỹ nhảy vào chia cắt nước ta làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tich Hồ Chí Minh nước ta tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. trong những nhân tố đó không thể không kể đến đó là sự lãnh đạo của Đảng. văn hoá … có chọn lọc và giữ vững chủ quyền. nhờ tình đoàn kết quốc tế to lớn và ở sự đồng tình ủng hộ của loài nguời tiến bộ. một quân đội được Đảng và Bác giáo dục. xã hội chủ nghĩa . Và sau khi đất nước thống nhất. Và đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 sau gần 2 tháng. Đó là những chiến thắng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến thắng này cũng có được nhờ tinh thần kiên cường và nghệ thuật tác chiến tài giỏi của quân đội ta. đây chính là nhân tố cơ bản tạo lên sức mạnh đấu tranh của nhân dân ta. quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến . của Bác với đường lối quân sự . tự chủ. độc lập dân tộc. cách làm sao cho thực hiện mục tiêu đó có hiệu quả hơn” . hai miền thống nhất. đất nước ta hoàn toàn giải phóng. vào 10 giờ 45 ngày 30-4 lá cờ bay trên nóc Phủ tổng thống Ngụy . Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (15 đến 18-12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới trong đó vạch rõ: “đổi mới đất nước trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu mà là thay đổi bước đi. đưa 19 . Chính nhờ những nội dung đổi mới này mà kinh tế thoát khỏi thời kỳ bao cấp trì trệ. trong điều kiện vô cùng khó khăn do hậu quả chiến tranh .Sau cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. đường lối chính trị và đường lối ngoại giao độc lập. Có được chiến thắng đó là do sự kết hợp của nhiều nhân tố . động viên và tạo mọi điều kiện cho mọi người chủ nghĩa đóng góp vào công cuộnc xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập. yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới. Nhận thức đúng tình hình đất nước và yêu cầu phát triển của lịch sử. của Bác nhân dân ta. nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Nội dung của công cuộc đổi mới do Đảng đề xưỡng và lãnh đạo tiến hành trên các mặt nhằm khơi dậy mọi tiềm năng . mở rộng giao lưu với thế giới trong việc hợp tác kinh tế. cùng phát triển và hoà nhập với nền kinh tế thế giới. đúng đắn và sáng tạo đã lãnh đạo nhân dân ta đi đến thành công.

Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố cơ bản nhất và quan trọng nhất để đưa cách mạng ta. tiến lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo chủ nghĩa xã hội của dân. chủ nghĩa  Đảng chủ trương sử dụng nền kinh tế nhiều thành phần. thách thức cũng không ít vì các lực lượng thù địch luôn nhăm nhe phá vỡ nền chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta (mà tiêu biểu là diễn biến hoà bình). Phần 8:Vai trò và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong giai đoạn lịch sử mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đã chỉ rõ cách mạng Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lớn và những nguy cơ thách thức lớn của thời kỳ phát triển mới. đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá nông thôn. Do đó mục tiêu của cách mạng Việt Nam ta trong thời kỳ đổi mới luôn là: xây dựng nền kinh tế vững mạnh đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng Đảng Nhiệm vụ xây dựng đất nước – xây dựng nền kinh tế vững mạnh Nhận thức được rõ tầm quan trọng của nền kinh tế. đó là nền kinh tế có khả năng cơ bản đảm bảo duy trì được sự ổn định và 20 . do dân. và vì dân. … GDP tăng 7% năm. nếu không có Đảng ta . Những thời cơ để Việt Nam ta phát triển công nghiệp hoá. nội dung tóm tắt chủ yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã xác định:  nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội để giải phóng và phát triển mọi khả năng của lực lượng sản xuất. tiến hành chủ nghiệp hoá. hiện đại hoá. dân tộc ta sẽ không có ngày hôm nay. Và đến đại hội XI . nhân dân ta đến moi thắng lợi trong công cuộc giải phong. hiện đại hoá để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. tại đại hội Đảng VIII Đảng và chính phủ đã đưa ra bảy nhiệm vụ lớn trong đó nhiệm vụ đầu tiên là. trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo  xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu lên là một nước có tỷ lệ xuất khẩu lúa dứng thứ 2 thế giới. Từ những nhìn nhận ở trên ta có thể thấy được.

trong cươn lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ của quốc phòng an ninh là : “bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền . các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tiến công chống phá nước ta một cách toàn diện về chính trị. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa . xây dựng đất nước giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa . giáo dục. toàn Đảng toàn dân ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác . Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng (khoà VII) khẳng định: công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách . quyền làm chủ của nhân dân. sự ổn định chính trị. văn hoá. đồng thời phải chăm lo củng cố quốc. lãnh thổ toàn vẹn của tổ quốc. tư tưởng . bảo vệ chế độ là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mọi quốc gia dân tộc . to đẹp hơn. phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” (Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ thông – NXB chính trị quốc gia) Xây dựng Đảng vững mạnh Bên cạnh công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta. Từ sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô. làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực đế quốc . kính tế. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược và cũng là hai mặt không thể tách rời của quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh. Xác định rõ điều này. … Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. bao vây. phải đẩy mạnh phát triển kinh tế. trật tự và an toàn xã hội. trước sự chống phá. Xuất phát từ tính hình thực tiễn hiện 21 . hợp tác bình đẳng với tất cả các nước để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn. văn hoá.phát triển trong mọi tình huống kể cả trước các biến động kinh tế của thế giới. công tác xây dựng Đảng là cực kỳ quan trọng. Song các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội đã và đang tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập. lối sống…Để đánh bại mọi âm mưu và hành động của kẻ thù. độc lập tự do. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. xã hội công bằng văn minh Nguyện vọng tha thiết nhất của nhân dân ta là được sống trong hoà bình. xã hội .

xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị. phẩm chất đạo đức đoàn kết thống nhất. cần nắm vững một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng và đây cũng chính là những nhiệm vụ được đặt ra với Đảng trong công cuộc đổi mới . toàn Đảng chung một ý chí và hành động. Để xây dựng đổi mới và chỉnh đốn Đảng hiệu quả tốt. chia rẽ trong Đảng .chỉnh đốn Đảng :  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chỗng mọi biểu hiện độc đoán. cục bộ. có khả năng đảm đương được tốt sứ mạnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà lịch sử và nhân dân giao phó Nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 22 . chủ nghĩa cơ hội. chuyên quyền. đây chính là điều kiện bảo đảm cho Đảng vững mạnh về tổ chức.   Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế Phương hướng cơ bản của việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng là phát của giai cấp công nhân huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng. hội nghị đã nhẫn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng đổi mới và chỉnh đốn Đảng . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. tư tưởng và tổ chức thực tiễn. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng.nay. nhân dân lao động và của cả dân tộc  Chí Minh  Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. chống chủ nghĩa Cộng sản nhân.

tiểu luận này đã giúp em nhận thức rõ về vai trò của mình đỗi với xã hội ngày nay. nghiên cứu lịch sử Đảng đã làm cho chúng em nhận thức sâu sắc thêm nhiều điều về Đảng Cộng sản Việt Nam. rèn luyện mình để trở thành một người công dân có ích với tổ quốc  Cuối cùng. Bác và cách mạng Việt Nam lựa chon là hoàn toàn đúng đắn. phù hợp với xu thế thời đại  Thấy rõ được vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng trong công cuộc đổi mới. 23 . tu dưỡng.  Nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp chúng ta nhìn nhận về con đường mà Đảng . càng ý thức hơn được trách nhiệm học tập. xây dựng và bảo vệ đất nước. tiến lên chủ nghĩa xã hội  Là một sinh viên. sau những gì đã trải qua trong lịch sử đất nước mình. Lịch sử Đảng giúp nhóm chúng tôi cảm thấy mình cũng như mỗi người dân Việt Nam cần yêu tổ quốc mình hơn. con đường cách mạng mà nước ta đã đi qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác. yêu Đảng Cộng sản Việt Nam hơn.Vài dòng suy nghĩ Từ sau khi làm song bài tiểu luận này.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập II) NXB Chính trị quốc gia 1997 6. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 24 .Tài liệu tham khảo 1. Tài liệu chuẩn kiến thức ls NXB Giáo dục 7. Các sách lịch sử trong chương trình học phổ thông và ôn thi đại học 8. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Giáo dục 1999 4. Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ thông NXB Chính trị quốc gia 3. Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đoàn Văn Đức Khoa công nghệ tin học – Viện đại học Mở Hà Nội 2.

....................................................................................20 Vài dòng suy nghĩ........................................................................17 Phần 8: Vai trò và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.....6 Phần 4 : Cương lính chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam sự đúng đắn và sáng tạo................................quyết định nhất mọi thành công của cách mạng Việt Nam ..23 Tài liệu tham khảo.................….........................................................................9 Phần 5 : ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Quy luật phổ biến và đặc thù..12 Phần 6 : Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm.......................3 Phân 3: Quá trình chuẩn bị và đi tới việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .15 Phần 7: Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản nhất......1 Phần 2: Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam ....................24 25 ...........................Mục lục Phần 1: Mở Đầu.......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful