Phần 1 : Mở Đầu

Bác Hồ đã từng nói “dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam ” , và một trong những tranh lịch sử oai hùng của dân tộc ta chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam gắn với 2 cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng xã hội chủ nghĩa . Giờ đây với mỗi người dân Việt Nam, việc học tập nghiên cứu lịch sử Đảng để biết được những chặng đường gian khổ mà cách mạng đã đi qua, và những chiến thắng oanh liệt mà dân tộc ta đã đạt được là những điều không thể thiếu. Và càng cần thiết hơn với thế hệ trẻ, vì học tập lịch sử Đảng không chỉ là tiếp thu kiến thức, tìm hiểu lịch sử, mà môn học này còn cho ta thấy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chon. Để nhận thức rõ hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bài tiểu luận của nhóm em đưa ra và giải quyết vấn đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam” . Chúng em làm bài tiểu luận này với mong muốn củng cổ thêm kiến thức cho chính bản thân mình, và nếu có thể bài tiểu luận này sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứ môn học đầy lý thú này. Nhưng do chưa được tiếp xúc với nhiều tài liệu tham khảo, và với trình độ có hạn nên bài tiểu luận này không tránh khỏi có các thiếu sót và hạn chế. Do vậy chúng em rất mong có được sự giúp đỡ, bổ xung, đóng góp ý kiến từ phía các thầy và các bạn để làm cho bài tiểu luận trở lên chất lượng hơn, thuyết phục hơn. Qua đây, nhóm 7 cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo viên hướng dẫn bộ môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng môi trường đào tạo Trường Đại Học Công Nghiệp đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong việc hoàn thành bài tiểu luận này

1

Phần 2:Bối cảnh lịch sử Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Khi nói đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không thể không kể đến bối cảnh lịch sử lúc đó - đầu thế kỷ XX. Thời gian này , thế giới và Việt Nam đã có nhiều chuyển biến hết sức quan trọng. Trên thế giới , chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa , nhiều quốc gia dân tọc bị đế quốc xâm lược và thỗng trị. Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đễ quốc ngày càng gay gắt ; điều đó là cho giải phóng dân tộc trở thành một yêu cầu mới mang tính thời đại. Thêm vào đó lúc này phong trào cách mạng vô sản trên thế giới cúng đang phát triển lớn mạnh một cách vượt bậc, đặc biệt là cuộc đại cách mạng vô sản tháng 10 Nga năm 1917 đã là một tiếng chuông lớn đánh thức các dân tộc đang bị áp bức bóc lột đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự ảnh hưởng nói trên , Đảng Cộng sản được thành lậo ở nhiều nơi, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới tiến lên mạnh mẽ. Tháng 3-1919, Đệ tam quốc tế (Quốc Tế cộng sản) được thành lập - đánh dấu một giai đoạn mới của phong trào cách mạng thế giới. Chính hoàn cảnh thế giới như lúc này đã phát huy ảnh hưởng thuận lợi đến phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tại Việt Nam, để khôi phục nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất , đế quốc Pháp ra sức bóc lột nhân dân lao động trong nước và các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng , việc cướp đoạt ruộng đất để mở đồn điền là một trong những thủ đoạn bóc lột tàn bạo nhất của thực dân Pháp (từ năm 1920 đến 1929, đồn điền cao su đã tăng lên khoảng 14 lần, gần 100.000 ha). Đi đôi vói việc khai thác nông nghiệp , tư bản Pháp còn đẩu mạnh việc chiếm đoạt hầm mỏ, đặc biệt là than và chủ yếu là dành cho việc xuất khẩu. Ngoài ra Pháp còn tăng cường bóc lột bằng thuế khoá. Do những biến chuyển này, nền kinh tế Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất dần dần thay đổi , tính chất thuộc địa , nửa phong kiến và sự phụ thuộc kinh tế Việt Nam voà kinh tế của đế quốc Pháp càng rõ ràng hơn. Và cũng do những biến chuyển này : đã khiến cho giai cấp công nhân phát triển nhanh (tăng hơn 5 lần công nhân ngành mỏ, tăng hơn 20 lần công nhân đồn

2

Do đó giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập. viên chức. khi đã được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin họ trở thành một lực lượng quan trọng của cách mạng . 3 . họ đóng vai trò truyền bá nhứng tư tưởng tiến bộ trong nhân dân . Tầng lớp công nhân trong xã hội lúc đó bị đối xử vô cùng khổ cực: bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc. tiền lương chết đói. học sinh. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng . dân nghèo thành thị. đi đầu trên mặt trận chống đế quốc và phong kiến ở nước ta. Tầng lớp này cũng bị đế quốc. bị bần cùng hoá không còn lối thoát và giờ đây việc lo đóng thuế trở thành một nỗi kinh hoàng đối với nông dân. họ phải đi là thuê. Ngoài làm việc cực nhọc. học sinh. đặc biệt là giới trí thức. Giai cấp phong kiến cũ được đế quốc Pháp dung dướng trở thành tay sai đắc lực cho đế quốc trong việc bóc lột nhân dân. câu kết chặt chẽ về chính trị với đế quốc) và tầng lớp tư sản dân tộc có tinh thần dân tộc . phong kiến. sinh viên. thợ thủ công. công nhân còn bị đánh đập. bóc lột nặng nề. dân chủ cao.điền … so với trước chiến tranh. họ phải làm việc trong những điều kiện cực khổ với thời gian từ 16h đến 18h một ngày (nhà máy dệt Nam Định (1924)) .là một trong những thành phần nòng cốt không thể thiếu được của cách mạng. Sau chiến tranh giai cấp tư sản Việt Nam cũng đông hẳn lên và phân hoá thành hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản (có quyền lợi gắn liền với đế quốc. bị đế quốc phong kiến áp bức. nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng tháng 10 Nga. Trong đó đặc biệt phải kể đến hàng ngũ tiểu tư sản phát triển mạnh với tầng lớp trí thức. Họ chính là tầng lớp thấm thía nhất với “cái nhục” mất nước. đế năm 1929 có 22 vạn công nhân trên khắp cả nước). Và đặc biệt hơn. và phần lớn là họ không có một chút đất nào. lương công nhân rất thấp so với giá sinh hoạt (70% lương dành cho mua thực phẩm) hơn nữa công nhân còn bị cắt xén lương. trở thành ngòi pháo trong các phong trào cách mạng ở đô thị. Đặc biệt hơn là giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã tiếp thu ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh . giam cầm trong các nhà tù riêng của bọn chủ thực dân. phong kiến bóc lột khiến cho đời sống của họ lại càng trở lên khó khăn bấp bênh hơn bao giờ hết. tư sản người Việt Nam). 90% dân số nước ta là nông dân.

không có đất nước ta ngày hôm nay. gửi tới Hội nghị 4 . từ cảng Nhà Rồng. bóc lột nhân dân Việt Nam . xã hội Việt Nam bị kìm hãm không có cơ hội phát triển. thực dân mà mâu thuẫn đó có sự vận động và chuyển hoá thành mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai và để giải quyết mâu thuẫn này đấu tranh giành độc lập dân tộc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam . nhưng không đi theo con đường trước đó. ta không thể không nói đến một người mà nếu như không có người đó sẽ không có Đảng . Tại Pháp . Vượt qua những hạn chế của các nhà yêu nước đương thời.” (Trích Đề cương bài giảng Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam .Đoàn Văn Đức) Ngày 5-6-1911. chủ yếu là nông dân với giai cấp xâm lược và áp bức địa chủ phong kiến Tuy nhiên do chính sách thống trị của đế quốc. khâm phục các vị tiền bối yêu nước . đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động khắp thế giới để tìm đường cứu nước. người từ giã nước nhà. hoà mình vào cuộc sống lao động.đó chính là Nguyến Tất Thành.Những yếu tố ở trên đã cho ta thấy một đất nước Việt Nam – một xã hội thuộc địa nửa phong kiến với đặc trưng là sự cấu kết rất chặt chẽ giữa chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phong kiến để thống trị và đà áp. người tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước và sớm trở thành người lãnh đạo chủ yếu của hội. đưa nhân dân Việt Nam đến bước đường cùng mất hết tự do dân chủ. “Người rất kính trọng. Phần 3: quá trình chuẩn bị và đi tới việc ra đời Đảng cộng sản Việt Nam Nói đến sự ra đời của Đảng. Việc này đã đưa đến hai mâu thuẫn cơ bản :   Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam . đế quốc thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã ở Véc-xây (Pháp). Đó là người mà nhân dân ta vẫn kính yêu gọi với cái tên Bác Hồ . người đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước. Người đã có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc lựa chọn con đường cứu nước phù hợp với yêu cầu thực tế của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. với cái tên Nguyến ái Quốc. Năm 1919.

có chăng chỉ là sự phòng ngừa theo dõi. chính trị và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin của giai cấp công nhân ở Việt Nam với 3 mục tiêu :    Về tư tưởng: phải làm cho nhân dân Việt Nam nhất là giai cấp công Về chính trị: xác định rõ đường lối đấu tranh cách mạng trước mắt và Về tổ chức: rèn luyện. người bắt đầu chuẩn bị về tư tưởng. có tri thức cách mạng sâu sắc và có bản lính cách mạng kiên cường. một tổ chức của những nhân tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin lâu dài cho cách mạng Việt Nam đó là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội người cách mạng tiên phong trung thành với dân tộc và quần chúng lao động. dân chủ của nhân dân Việt Nam. phải tự giải phóng lấy mình. Sau bao năm tháng bôn ba trên đất người ấy. cuối cùng cái mà Người cần tìm cuối cùng đã thấy.bản yêu sách đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền độc lập tự do. 5 . đây là con đường của giải phóng chúng ta” . Nhưng bản yêu sách đó không hề được đáp lại. xây dựng một đội ngũ . từ một chiến sỹ giải phóng dân tộc chưa có khuynh hướng rõ ràng trở thành một chiến sỹ giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản. Như vậy. Tháng 7 năm 1920 Nguyến ái Quốc được đọc bản “sơ thảo đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và Người đã thốt lên: “đây là cái cần cho chúng ta. Từ đó Người bắt đầu đi sâu tìmh hiểu về chủ nghĩa vô sản. Từ đây. trước hết phải dựa vào lực lượng của chính mình. Nguyến ái Quốc đã biến mình từ một người yêu nước chân chính đã thành một người cộng sản. Từ đó người nhận ra một chân lý rằng: các dân tộc muốn được tự do. bình đẳng. đối phó từ phía chính phủ Pháp.

Với những mục tiêu trên năm 1922. vấn đề hợp nhất hay để cho các tổ chức này hoạt động riêng rẽ được đặt ra. ra báo “Le Paria” (Người Cùng Khổ) năm 1922. Ngoài ra . 6 . Đây chính là tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin từ các bài giảng của người. Vì vậy. ở Việt Nam cùng một lúc có ba tổ chức cộng sản hoạt động (Đông Dương cộng sản đảng (17-6-1929). Cuối năm 1924. Từ khi có những tổ chức cách mạng mới ra đời. Cho đến cuối năm 1929. Với nhiều hoạt động đấu tranh. phong trào cách mạng trong nước sôi nổi hẳn lên. bãi công… dưới sự lãnh đạo của Thanh niên cách mạng đồng chí hội và Tân Việt. tình hình đó làm cho quần chúng không biết theo sự lánh đạo của tổ chức nào. người còn tham gia viết bài cho nhiều báo nhằm lên án chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam đặc biệt là tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Những hoạt động trên chứng tỏ một điều Người tiếp thu và truyền bá được chủ nghĩa Mác-Lênin về nước. Người đi dự đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V. Nguyến ái Quốc tập hợp các thanh niên yêu nước tại Quảng Châu (TQ) thành lập một tổ chức cách mạng mới là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (tháng 6-1924). công nhân liên tục vùng dậy. Năm 1924. Thanh niên cách mạng đồng chí hội còn có các tổ chức khác như Tân Việt. ngưới sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. An Nam cộng sản đảng (7-1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (9-1929)) . Việt Nam quốc dân Đảng. Trong thời gian này.

Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản. Cuộc khủng hoảng này làm cho nhân dân lao động càng thêm khốn khổ. Hội nghị diễn ra từ 3 đến 7 tháng 2 năm 1930 và đi đến việc hợp nhất vì cả ba tổ chức cộng sản 7 . càng bất lợi cho cách mạng. ba tổ chức này lại nảy sinh những mâu thuẫn như tranh giành đảng viên.Trung Quốc) một trong những nơi Tổng bộ Hội VNTNCM mở các lớp huấn luyện chính trị. Tình hình càng kéo dài . Trước yêu cầu khác quan của cách mạng . trên thế giới đang diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản (1929 – 1933). Hơn nữa. từ năm 1925 đến 1927 Trong lúc này. thậm chí còn bài xích lẫn nhau.Nhà số 13 đường Văn Minh (Quảng Châu . tranh giành quần chúng. sau khi ra đời. các tổ chức cộng sản phải hợp nhất để đủ sức lãnh đạo cuộc đấu tranh. Nguyến ái Quốc Triệu tập một hội nghị gồm đại biểu các tổ chức cộng sản trong nước để bàn về việc hợp nhất một Đảng. mâu thuẫn ở các nước thuộc địa càng trở lên gay gắt.

giành độc lập và đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngày 3-3-1930. đánh dấu một bước mới trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam . Đảng đã ra đời . chống một kẻ thù chung. lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam . Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa lịch sử được xem là Đại hội thành lập Đảng. 8 .đều cùng chung mục đích đấu tranh cách mạng .

dưới sự chủ trì của Nguyến ái Quốc. đây cũng chính là 9 .Phần 4:Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng Cộng sản Việt Nam Sự đúng đắn và sáng tạo 3-2-1930. đồng thời hội nghị cũng đã thông qua Chính cương vắn tắt. Hội nghị đã hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyến ái Quốc soạn thảo.

nhưng để thấy rõ đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh này chúng ta cần xét thêm luận cương chính trị năm 1930 10 . lập ra chính phủ công nông binh. Đảng chủ trương làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản” 2. thí thức. Về lực lượng cách mạng . cương lĩnh xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Cương lĩnh gồm 5 nội dung cơ bản : 1. thực hiện từng bước kẩu hiệu “người cày có ruộng” . đồng thời phải tranh thủ đoàn kết với các lực lượng khác như tiểu tư sản . Xác định công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng Mác-Lênin. Về đoàn kết quốc tế. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nên phải thường xuyên xây dựng Đảng vững mạnh. tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và phong kiến tay sai chia cho dân cày nghèo. Đảng chủ tương phải vận động thu phục cho được đông đảo quần chúng nhân dân trước hết là công nhân và nông dân . phải liên kết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới. Về vai trò của Đảng . nhất là giai cấp công nhân Pháp 5. toàn dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng người lao động . dân chúng được tự do tổ chức. Nhiệm vụ của “cách mạng tư sản dân quyền” ở nước ta. nam nữ bình quyền … 3. Về đường lối chiến lược chung. làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập .cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam . trung tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải tranh thủ hoặc trung lập. Đối với phú nông. Đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến tay sai. Cương lĩnh đó vạch ra đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam . giải phóng xã hội Việt Nam. là ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng . (Trích Đề cương bài giảng lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đoàn Văn Đức – Khoa CNTH – Viện ĐH Mở) Trên là nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 4.

bầu Trần Phú làm Tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Đông dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng. khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng võ trang bạo động. đánh đổ chính quyền của giai cấp thỗng trị. Chủ nghĩa Máckiến và chủ nghĩa đế quốc Pháp . hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (tháng 101930) đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.   Cách mạng Đông Dương đoàn kết với cách mạng vô sản thế giới Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh đò quyền lợi trước mắt rồi đưa Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đỏ ách thống trị của chế độ phong Mục tiêu cách mạng là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Lênin làm nền tảng tư tưởng. lên chính phủ công nông. 11 . cuộc cách mạng dự bị cho cách mạng xã hội chủ nghĩa . dựng Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân. Sau cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Công nông là hai Vai trò lãnh đạo là Đảng Cộng sản Đông Dương . giành chính quyền cho công nông.     Dương .Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng đang lên. động lực chính. Luận cương nêu rõ:  tính chất cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền.

ta thấy được rằng chính những nhược điểm. vấn đề cách mạng ruộng đất). Nhưng cũng bộc lộ những nhược điểm và hạn chế như:  chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu (trong lúc nêu cao vấn đề đấu tranh giai cấp . hạn chế của Luận cương chính trị đã được “khắc chế” một cách hết sức đúng đắn.   Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc .Báo "Thanh Niên". Đó là những nhược điểm mang tính “tả khuynh” . số ra ngày 3-10-1926 Đó là những mặt chiến lược mà Luận cương chính trị đã xác định được. giáo điều. địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc . (Trích Tài liệu chuẩn kiến thức lịch sử 12 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) Thông qua đối chiếu từng điểm chủ yếu trong nội dung cương lĩnh chính trị với Luận cương chính trị 1930. khoa học 12 . cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu (Trung Quốc).

khoa học và sáng tạo. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn với cách mạng Việt Nam lúc đó và cả sau này:  Lần đầu tiên cách mạng Việt Nam có một bản cương lĩnh chính trị tuy rất ngắn gọn nhưng phản ánh tương đối đầy đủ những quy luật vận động và phát triển nội tại.Trường Đại Học Công NghiệpTP >HCM ) Phần 5:ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Quy luật phổ biến và quy luật đặc thù ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam :  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới . (Trích Giáo trình lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Khoa triết Mac Lenin . đồng thờ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại lịch sử mới. Đây cũng chính là điểm sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên.  Chính cương sách lược vắn tắt cũng thể hiện sự nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của những người Cộng sản Việt Nam. đây cũng là kết quả của sự chuẩn bị đầy công phu và khoa học của lãnh tụ Nguyến ái Quốc trên cả 3 mặt trân chính trị. chứng tỏ rằng ngay từ khi mới ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã độc lập và sáng tạo. là cớ sở cho các đường lối chủ trương của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua và là nhân tố quan trọng để chỉ đường cho nhân dân ta đạt nhiều thành tựu to lớn.  Chính vì thế.và sáng tạo trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Bác soạn thảo. Nhờ sự đúng đắn. là vũ khí chiến đấu sắc bén của những người Cộng sản Việt Nam trước mọi ket thù. tư tưởng và tổ chức . đồng thời Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào 13 . chính cương sách lược vắn tắt đã trơt thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng . toàn dân. đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân ta. khách quan của xã hội Việt Nam .

đòi tăng lương. mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản . thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã là một tiếng chuông lớn đánh thức giai cấp vô sản. phản đối. Dưới sự ảnh hưởng nói trên . Như chúng ta đã biết. những người công nhân chân đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cách mạng đầu tiên. Chính từ đây. chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thể hiện quy luật phổ biến của sự hình thành chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân (chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân). Đảng chính là nhân tố cơ bản nhất. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Đây cũng là dấu chấm hết cho thời kỳ đấu tranh tự phát để chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. để giải phóng dân tộc . Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu cho một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nơi. quyết định mọi thành công của cách mạng. thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới tiến lên mạnh mẽ. vùa thể hiện quy luật đặc thù Việt Nam (chủ nghĩa MácLênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam) Về quy luật phổ biến. xây dựng chủ nghĩa xã hội . theo con đường 14 . Dưới không khí cách mạng sôi sục đó. giảm giờ… Và để thống nhất các tổ chức cách mạng về thành một mối cùng lãnh đạo phong trào công nhân để đi tới thắng lợi trong một mục đích chung giải phóng giai cấp. sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng toàn xã hội. bác Hồ đã đem chủ nghĩa Mác-Lênin về truyền bá vào trong nước làm thửc tỉnh giai cấp vô sản mà chủ yếu là những người công nhân. đây chính là lực lượng quan trọng. sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tính quy luật phổ biến ở chỗ Đảng đã kết hợp được chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam . quyết định nhất để đưa cách mạng Việt Nam đến mọi thắng lợi. bị bóc lột trên toàn thế giới đứng lên tự giải phóng mình.đấu tranh của giai cấp công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ XX. phong trào công nhân đã nổi lên với nhiều cuộc biểu tình.

chính vì vậy mà các phong trào yêu nứơc liên tiếp nổ ra đòi độc lập dân tộc . Về quy luật đặc thù. mọi người dân của dân tộc Việt Nam đều nhận thức được rằng việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) là một điều tất yếu của lịch sử. Và để đi đến dân chủ xã hội dân tộc Việt Nam cần phải có một chính Đảng lãnh đạo nhân dân lao động Việt Nam đứng lên đấu tranh đòi 15 .chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra. Chúng ta đều nhận biết rằng dân chủ không tự nhiên mà có. dân chủ xã hội chủ nghĩa được hình thành. nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến . Đấy chính là tính phổ biến của cách mạng Việt Nam so với thế giới. phát triển trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức gay gắt. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dưới chế độ này. mà là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài qua các thời đại của nhân dân lao động. Nhưng thêm vào đó Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những điểm khác. của các lực lượng cách mạng và tiến bộ. khách về chất. dân chủ tư sản là mộ bước tiến rất lớn của lịch sử . Đảng Cộng sản Việt Nam là sự hoà quyện giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. nhân dân ta phải sống dưới ách thống trị của 2 tầng áp bức. Tuy vậy. là giai đọn phát triển mới. cũng giống như các Đảng Cộng sản khác trên thế giới. điều này còn được thể hiện trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : “nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta . tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến tay sai . đặc biệt là giai cấp công nhân. Theo quy luật phát triển khách quan của lịch sử. cao hơn dân chủ tư sản. So với chế độ phong kiến chuyên chế. dân chủ xã hội chủ nghĩa sẽ thay thế dân chủ tư sản . Dân chủ xã hội xã hội gắn liền với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. những điểm đặc thù riêng. Đây chính là tính đặc thù của Đảng ta . nó cũng chỉ là thứ dân chủ trước hết và chủ yếu cho thiểu số giai cấp tư sản thống trị và bóc lột. quần chúng lao động muốn có quyền dân chủ thì phải đấu tranh. giải phóng đất nước và đây cũng chính là một vấn đề cách mạng Việt Nam cần giải quyết và phải giải quyết triệt để để đi tới thành công. Bởi vì xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội do nhân dân lao động làm chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập…” Chúng ta.

thống nhất đất nước. tự do dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. phát triển xã hội chủ nghĩa . minh chứng một Việt Nam anh hùng. sức của cho miền Nam. Đây chính là điều tất yếu. khách quan của lịch sử và cách mạng Việt Nam . Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp . Đánh đổ mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. thành tựu to lớn nhất. mang tính vĩ đại nhất đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. nước ta bước vào công cuộc chống Mỹ: vừa bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc. dân tộc Việt Nam ta đã đạt được rất nhiều thắng lợi to lớn. vừa tiếp tục trường kỳ kháng chiến giải phóng miền Nam. Miền Nam được giải phóng. Đây là thành công gây chấn động chủ nghĩa thực dân. Với miền Bắc đánh đổ mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ . thống nhất đất nước. góp phàn quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 16 . nhưng qua đây chúng ta chỉ nghiên cứu về một số thắng lợi cơ bản . Phần 6:Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác . Để viết tiếp trang lịch sử hào hùng sau cách mạng tháng 8. đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau kháng chiến chống Pháp. thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với chiến thắng lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi. đó là chiến thắng trong công cuộc xây dựng tổ quốc vào thời bình. đây chính là những thắng lợi oanh liệt để giải phóng dân tộc. buộc thực dân Pháp phải công nhận hoà bình ở Đông Dương . Đó là những chiến thắngtrong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. bảo vệ tổ quốc . chính thắng lợi này đã đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập. Và hai nhiệm vụ này đều được cách mạng Việt Nam hoàn thành tốt. dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ chủ tịch nước ta đã làm lên một “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ . có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và mang tính thời đại và tạo nên diện mạo một Việt Nam ngày nay.quyền dân chủ. là hậu phương vững chắc cung cấp sức người . kết thúc hơn 60 năm chống Pháp của dân tộc ta. Và Đảng đã ra đời để thực hiện sứ mệnh lịch sử cao quý đó.

Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa.Trên con đường quá độ. xây dựng chủ nghĩa xã hội. điều kiên chủ quan và 17 . hoàn thành vượt mức của kế qua công cuộc đổi mới kinh tế lần này. tuân theo đúng kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh  Phát triển mạnh quan hệ đối ngoại. dân chủ cộng hoà. cấm vận. an ninh quốc phòng ngày càng phải được củng cố khâu về mặt chính trị. vẫn giữ được sự Thành công trong việc đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới trong một số hoạch 5 năm từ 1991-1995 cực về mặt xã hội ổn định về chính trị.kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội . Tất cả có được thành công đó là nhờ những nguyên nhân. Đặc biệt là phải kể đến thành tựu của 10 năm đổi mới (19851995):     đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế. đặc biệt nước ta còn tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế. Đầu tiên chúng ta không thể không kể đến chiến thắng của cách mạng tháng 81945. đưa nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước… cách mạng tháng 8-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta . cách mạng nước ta cũng đã có được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội . phá thế bao vây. khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. có quan hệ buôn bán với trên 100 nước) (Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam _ Đoàn Văn Đức) Phần 7:Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Để phân tích và đánh giá rõ vấn đề này chúng ta hãy nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà dân tộc ta đã trải qua dưới sự lãnh đạo của Đảng . nửa phong kiến trở thành một nước độc lập. đã có nhiều biến chuyển tích trong quá trình đổi mới kinh tế. một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á . nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới. xây dựng đất nước.(Nước ta có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước.

Chiến thắng này có được chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt. đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh Nước Việt Nam non trẻ được thành lập chưa được bao lâu nước ta lại phải đối diện với thực tế phía Bắc là quân Tưởng và phía Nam quân Pháp (đổi cho quân Anh) luôn dình dập. Trước tình hình đó ngày 20-12-1946. thay mặt Đảng. tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. văn hoá… Chính nhờ đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa tới những thắng lợi to lớn và cuối cùng đã làm cho chuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.1945). chiến tranh toàn quân. của dân tộc ta trong con đường kháng chiến chống thực dân Pháp. sự đoàn kết và ý chí chiến đấu cảu toàn dân. đúng đắn của Đảng và bác ngay từ những ngày đầu kháng chiến. Đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng. nó chẳng khác nào quả bom nguyên tử rơi xuống đầu thực dân Pháp .khách quan. khẳng định sự thắng lợi của Đảng. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã phá tan kế hoạch Nava(5-1953) và buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Giơnevơ. nhưng trên hết đó là nhờ đường lối đúng. chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” khẳng định quyết tâm kháng chiến và nêu lên tư tưởng cơ bản về chiến tranh nhân dân. lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt kháng chiến toàn diện : kháng chiến trên mọi mặt trận quân sự. Hiệp định Giơnevơ ký kết về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương chính là dấu chấm cho thực dân Pháp ở Việt Nam .5. chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ngay từ đầu kháng chiến để lãnh đạo cuộc chiến đấu của toàn quân và dân ta có nội dung cơ bản sau:     đánh lâu dài toàn quân kháng chiến. chính dựa vào sức mình là chính trị. đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ (7. Trong các thắng lợi ở thời kỳ này chúng ta không thể không nhắc đến một trang lịch sử của dân tộc Việt Nam ta làm rung chuyển cả thế giới . lãnh đạo tài tình. 18 . kinh tế. phát huy được truyền thống dân tộc và sức mạnh đoàn kết quốc tế.

Nhận thức đúng tình hình đất nước và yêu cầu phát triển của lịch sử. của Bác nhân dân ta. quân đội ta đã giành được trong 2 cuộc kháng chiến. cùng phát triển và hoà nhập với nền kinh tế thế giới. quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến .Sau cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. văn hoá … có chọn lọc và giữ vững chủ quyền. đưa 19 . nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. mở rộng giao lưu với thế giới trong việc hợp tác kinh tế. Chiến thắng này cũng có được nhờ tinh thần kiên cường và nghệ thuật tác chiến tài giỏi của quân đội ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tich Hồ Chí Minh nước ta tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. một quân đội được Đảng và Bác giáo dục. động viên và tạo mọi điều kiện cho mọi người chủ nghĩa đóng góp vào công cuộnc xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập. của Bác với đường lối quân sự . nhờ tình đoàn kết quốc tế to lớn và ở sự đồng tình ủng hộ của loài nguời tiến bộ. Đó là những chiến thắng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng. đây chính là nhân tố cơ bản tạo lên sức mạnh đấu tranh của nhân dân ta. Nội dung của công cuộc đổi mới do Đảng đề xưỡng và lãnh đạo tiến hành trên các mặt nhằm khơi dậy mọi tiềm năng . trong những nhân tố đó không thể không kể đến đó là sự lãnh đạo của Đảng. Có được chiến thắng đó là do sự kết hợp của nhiều nhân tố . dân giàu nước mạnh. trong điều kiện vô cùng khó khăn do hậu quả chiến tranh . Và sau khi đất nước thống nhất. đường lối chính trị và đường lối ngoại giao độc lập. Chính nhờ những nội dung đổi mới này mà kinh tế thoát khỏi thời kỳ bao cấp trì trệ. yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (15 đến 18-12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới trong đó vạch rõ: “đổi mới đất nước trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu mà là thay đổi bước đi. tự chủ. cách làm sao cho thực hiện mục tiêu đó có hiệu quả hơn” . Mỹ nhảy vào chia cắt nước ta làm hai miền. độc lập dân tộc. vào 10 giờ 45 ngày 30-4 lá cờ bay trên nóc Phủ tổng thống Ngụy . đúng đắn và sáng tạo đã lãnh đạo nhân dân ta đi đến thành công. hai miền thống nhất. rèn luyện. Đảng đã để ra và lãnh đạo thực hiện đổi mới đất nước. đất nước ta hoàn toàn giải phóng. xã hội chủ nghĩa . Và đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 sau gần 2 tháng.

Phần 8:Vai trò và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong giai đoạn lịch sử mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đã chỉ rõ cách mạng Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lớn và những nguy cơ thách thức lớn của thời kỳ phát triển mới. thách thức cũng không ít vì các lực lượng thù địch luôn nhăm nhe phá vỡ nền chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta (mà tiêu biểu là diễn biến hoà bình). nội dung tóm tắt chủ yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã xác định:  nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội để giải phóng và phát triển mọi khả năng của lực lượng sản xuất. Và đến đại hội XI . Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố cơ bản nhất và quan trọng nhất để đưa cách mạng ta. hiện đại hoá. … GDP tăng 7% năm. dân tộc ta sẽ không có ngày hôm nay. chủ nghĩa  Đảng chủ trương sử dụng nền kinh tế nhiều thành phần. đó là nền kinh tế có khả năng cơ bản đảm bảo duy trì được sự ổn định và 20 . nhân dân ta đến moi thắng lợi trong công cuộc giải phong. và vì dân. đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá nông thôn. do dân. tại đại hội Đảng VIII Đảng và chính phủ đã đưa ra bảy nhiệm vụ lớn trong đó nhiệm vụ đầu tiên là.nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu lên là một nước có tỷ lệ xuất khẩu lúa dứng thứ 2 thế giới. Những thời cơ để Việt Nam ta phát triển công nghiệp hoá. tiến hành chủ nghiệp hoá. nếu không có Đảng ta . Do đó mục tiêu của cách mạng Việt Nam ta trong thời kỳ đổi mới luôn là: xây dựng nền kinh tế vững mạnh đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng Đảng Nhiệm vụ xây dựng đất nước – xây dựng nền kinh tế vững mạnh Nhận thức được rõ tầm quan trọng của nền kinh tế. hiện đại hoá để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Từ những nhìn nhận ở trên ta có thể thấy được. trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo  xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. tiến lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo chủ nghĩa xã hội của dân.

phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” (Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ thông – NXB chính trị quốc gia) Xây dựng Đảng vững mạnh Bên cạnh công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ tính hình thực tiễn hiện 21 . Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng (khoà VII) khẳng định: công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách . Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược và cũng là hai mặt không thể tách rời của quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh. toàn Đảng toàn dân ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác . … Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. độc lập tự do. Xác định rõ điều này. trong cươn lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ của quốc phòng an ninh là : “bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền . xây dựng đất nước giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Song các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội đã và đang tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. lối sống…Để đánh bại mọi âm mưu và hành động của kẻ thù. đồng thời phải chăm lo củng cố quốc. công tác xây dựng Đảng là cực kỳ quan trọng. các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tiến công chống phá nước ta một cách toàn diện về chính trị. văn hoá. xã hội công bằng văn minh Nguyện vọng tha thiết nhất của nhân dân ta là được sống trong hoà bình. Từ sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô. làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực đế quốc . bao vây. văn hoá. to đẹp hơn. lãnh thổ toàn vẹn của tổ quốc. giáo dục. có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta.phát triển trong mọi tình huống kể cả trước các biến động kinh tế của thế giới. kính tế. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa . trước sự chống phá. xã hội . sự ổn định chính trị. phải đẩy mạnh phát triển kinh tế. hợp tác bình đẳng với tất cả các nước để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn. trật tự và an toàn xã hội. tư tưởng . bảo vệ chế độ là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mọi quốc gia dân tộc . quyền làm chủ của nhân dân.

cục bộ. Để xây dựng đổi mới và chỉnh đốn Đảng hiệu quả tốt. xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị. có khả năng đảm đương được tốt sứ mạnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà lịch sử và nhân dân giao phó Nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 22 . chống chủ nghĩa Cộng sản nhân.nay. tư tưởng và tổ chức thực tiễn. cần nắm vững một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng và đây cũng chính là những nhiệm vụ được đặt ra với Đảng trong công cuộc đổi mới . phẩm chất đạo đức đoàn kết thống nhất. nhân dân lao động và của cả dân tộc  Chí Minh  Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. chỗng mọi biểu hiện độc đoán. chia rẽ trong Đảng . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. đây chính là điều kiện bảo đảm cho Đảng vững mạnh về tổ chức. chuyên quyền. hội nghị đã nhẫn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng đổi mới và chỉnh đốn Đảng . chủ nghĩa cơ hội.   Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế Phương hướng cơ bản của việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng là phát của giai cấp công nhân huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng.chỉnh đốn Đảng :  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. toàn Đảng chung một ý chí và hành động.

phù hợp với xu thế thời đại  Thấy rõ được vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng trong công cuộc đổi mới. rèn luyện mình để trở thành một người công dân có ích với tổ quốc  Cuối cùng.Vài dòng suy nghĩ Từ sau khi làm song bài tiểu luận này. Bác và cách mạng Việt Nam lựa chon là hoàn toàn đúng đắn. sau những gì đã trải qua trong lịch sử đất nước mình. yêu Đảng Cộng sản Việt Nam hơn. nghiên cứu lịch sử Đảng đã làm cho chúng em nhận thức sâu sắc thêm nhiều điều về Đảng Cộng sản Việt Nam. tiểu luận này đã giúp em nhận thức rõ về vai trò của mình đỗi với xã hội ngày nay. con đường cách mạng mà nước ta đã đi qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác. 23 . càng ý thức hơn được trách nhiệm học tập. tiến lên chủ nghĩa xã hội  Là một sinh viên. Lịch sử Đảng giúp nhóm chúng tôi cảm thấy mình cũng như mỗi người dân Việt Nam cần yêu tổ quốc mình hơn. tu dưỡng. xây dựng và bảo vệ đất nước.  Nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp chúng ta nhìn nhận về con đường mà Đảng .

Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đoàn Văn Đức Khoa công nghệ tin học – Viện đại học Mở Hà Nội 2. Tài liệu chuẩn kiến thức ls NXB Giáo dục 7. Các sách lịch sử trong chương trình học phổ thông và ôn thi đại học 8. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập II) NXB Chính trị quốc gia 1997 6. Tài liệu học tập lý luận chính trị phổ thông NXB Chính trị quốc gia 3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Giáo dục 1999 4.Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 24 .

............................................23 Tài liệu tham khảo..........................15 Phần 7: Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản nhất...........…...Mục lục Phần 1: Mở Đầu.......6 Phần 4 : Cương lính chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam sự đúng đắn và sáng tạo....................................................................quyết định nhất mọi thành công của cách mạng Việt Nam ........................................................................................9 Phần 5 : ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Quy luật phổ biến và đặc thù.........................................1 Phần 2: Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam ...17 Phần 8: Vai trò và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.............................................24 25 .................12 Phần 6 : Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm.................20 Vài dòng suy nghĩ..3 Phân 3: Quá trình chuẩn bị và đi tới việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ...............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful