P. 1
Bao cao TH JAVA

Bao cao TH JAVA

|Views: 602|Likes:
Được xuất bản bởicuccu223

More info:

Published by: cuccu223 on Oct 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

Báo cáo Thực hành JAVA MỤC LỤC

GVHD : Trịnh Công Duy

................................................................................................2 LỜI NÓI ĐẦU....................................................................2 ............................................................................................3 PHẦN 1: CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN..............................................................................................3 PHẦN 2: CÁC BÀI TẬP VỀ GIAO DIỆN................................................................................20 KẾT LUẬN.................................................................................................................................27 I.Kết quả đạt được :..............................................................................................................27 II.Những điều chưa đạt được :..............................................................................................27

Nguyễn Minh Khoa - Lớp 06T4- Nhóm 12A

Trang 1

Báo cáo Thực hành JAVA

GVHD : Trịnh Công Duy

LỜI NÓI ĐẦU --- ---

Lập trình Java là một trong những môn chuyên ngành của khoa công nghệ thông tin. Nó cung cấp cho chúng em rất nhiều kiến thức về lập trình cơ sở,đặt biệt là phương pháp lập trình hướng đối tượng. Qua bài thực hành này đã giúp chúng em nắm vững thêm kiến thức cơ bản trên lớp và rèn luyện kỹ thuật lập trình trên ngôn ngữ Java với nhiều kĩ năng rất bổ ích.Xin cảm ơn thầy Trịnh Công Duy đã nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài thực hành này cũng như các thầy cô khác trong khoa đã giảng dạy chúng em trong những học kỳ vừa qua. Em đã cố gắng rất nhiều,nhưng có lẽ không tránh khỏi thiếu sót,mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Giáo viên hướng dẫn : Trịnh Công Duy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Minh Khoa Nhóm 12A-Lớp 06T4-Khoa CNTT Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Nguyễn Minh Khoa - Lớp 06T4- Nhóm 12A

Trang 2

c.round(number).Cách giải quyết: • Xây dựng hàm tính tổng : TinhS(int n) .Trong khi biến i<digit + Nhân biến tạm lên 10 + Nhân số number với biến tạm rồi làm tròn với hàm Math. int digit) . Đề bài: Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím.Nhóm 12A Trang 3 . in ra tổng các số lẻ (1+3+5…. Ví dụ: Nhập vào n=5 thì tổng =1/1+1/2+1/3+1/4+1/5=2.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy BÀI LÀM PHẦN 1: CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1: a. Cách giải quyết: • Xây dựng hàm TinhS(int n) : Nguyễn Minh Khoa . .Kết quả chạy demo: Nhập n=5 Nhập n<0 Bài 2: a.Cho S=0.n) nếu n là số lẻ. và in ra tổng các số chẳn (2+4+6+….+n) nếu n là số chẳn. Kết quả định dạng lấy 3 số lẻ. + Chia number cho tạm.Lớp 06T4.0/i. b. Ví dụ: Nhập vào n=8 thì tổng=1+3+5+7=16 Nhập n=7 thì tổng=2+4+6=12 b. nếu n nguyên dương hãy tính tổng của biểu thức sau: 1/1+1/2+1/3+…+1/n .Đề bài: Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím.Cho biến tạm =1. • Hàm làm tròn : round(double number.283 Nhập vào n<=0 thì thông báo : Hãy nhập vào số nguyên dương. ngược lại hãy thông báo lỗi. trong khi biến i<=n thì gán S=S+1.

Lớp 06T4. Kết quả chạy Demo: • • Bài 4: a.gán các phần tử của mảng là các giá trị random vừa tạo ra rồi tìm max.gán S=S+i. b. + Nếu n lẻ : Trong khi i<=n .nếu phần tử nào trong mảng b[] Nguyễn Minh Khoa . Đếm số chẵn : cho i chạy từ 1 đến 100.b): +Tạo hàm : getRandomIntInBetween(int min. Hàm tìm max: timmax(int b[]): trả về số lớn nhất trong mảng b Hàm main : khai báo một mảng.nextInt(max-min). Cách giải quyết: Xây dựng hàm random trong khoảng (a. Kết quả chạy Demo: Nhập n=8 : Nhập n=7: • • • Bài 3: a.b): +Tạo hàm : getRandomIntInBetween(int min.Nhóm 12A Trang 4 . Cách giải quyết: Xây dựng hàm random trong khoảng (a. Đề bài: Viết chương trình tạo ra 100 số ngẫu nhiên từ 10-100. Đề bài: Viết chương trình tạo ra 100 số ngẫu nhiên từ 10-100. Đếm số các phần tử chẳn. c.nextInt(max-min). số các phần tử lẻ và xuất kết quả ra màn hình. int max) +Trả về min+r. nếu i chẵn .Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy + Nếu n chẵn : Trong khi i<=n . int max) +Trả về min+r. b. nếu i lẻ . In ra số lớn nhất trong 100 số ngẫu nhiên vừa tạo.gán S=S+i. c.

1).concat(arr[i].toUpperCase().Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • • là số chẵn thì tăng biến đếm 1 đơn vị Đếm số lẻ : cho i chạy từ 1 đến 100. c.split(" "). Kết quả chạy Demo: • Bài 5: a. Kết quả chạy Demo: Bài 6: a. phương thức trả về kết quả là chuỗi (String) cho biết cách đọc số n ra dạng chữ: Ví dụ: n=235 => Hai trăm ba mươi lăm n=1305 => Một nghìn ba trăm lẻ năm Nguyễn Minh Khoa . phương thức nhận vào một tham số thuộc kiểu số nguyên (int). + Cắt khoảng trắng ở hai đầu chuỗi đầu vào : st=st. Phương thức trả về câu sau khi chuyển chữ cái đầu mỗi từ sang chữ hoa. Đề bài: Hãy viết phương thức docSoSangChu. đó chính là câu cần chuyển.” b. Phương thức gồm một tham số. trời mưa rất to. Trời Mưa Rất To.substring(0. + Đổi kí tự đầu tiên thành chữ in hoa : arr[i]=arr[i]. c.Lớp 06T4.nếu phần tử nào trong mảng b[] là số lẽ thì tăng biến đếm 1 đơn vị In ra số các số chẵn và số các số lẻ.Word).trim(). Ví dụ: Câu nhập vào: “Hôm qua.” Câu xuất ra: “Hôm Qua.Nhóm 12A Trang 5 . Đề bài: Viết phương thức dùng để chuyển ký tự đầu của mỗi từ trong câu sang chữ hoa (giống như chức năng Title Case trong MS.rồi gán vào mảng. + Chia chuỗi ra thành các chuỗi con tại khoảng trắng : String arr[] = st.substring(1))+" ". Cách giải quyết: Xây dựng hàm chuẩn hóa: chuanHoa(String st) + Khai báo một chuỗi trắng: String str = "".

break. break. case 3: sR = "ba".nếu số hàng đơn vị =5 thì đọc “muoi lam” . break.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • • • b. case 7: sR = "bay". case 8: sR = "Tam muoi". break. case 2: sR = "hai".Nếu số hàng chục =0 và số hàng đơn vị >0 .vv) ta sử dụng cấu trúc switch case với các trường hợp: case 0: sR = "khong". case 6: sR = "Sau muoi". case 4: sR = "Bon muoi".nếu số hàng đơn vị khác 5 thì đọc “muoi”+ tên số ở hàng đơn vị. hàng chục. break.length().Lớp 06T4. case 7: sR = "Bay muoi". + Nếu len=3 : . break. + Nếu len=1 đọc tên số đó. case 1: sR = "Muoi".Nhóm 12A Trang 6 . break. break. break. case 1: sR = "mot". break. break. break. break. Cách giải quyết: Khai báo hàm String numberToTextA(int number) để trả về tên gọi một số ở một cấp nào đó chẳng hạn (hàng trăm.Nếu số hàng chục và đơn vị =0 . default: sR = "". Xây dựng làm chuyển đơn vị để thực hiện đổi các cấu trúc số sang cách đọc của người Việt: ChuyenDV(String Number) + Lấy giá độ dài chuỗi đầu vào vào len = Number. . break. break. break. case 3: sR = "Ba muoi". case 5: sR = "Nam muoi".số hàng đơn vị >0 .đơn vị.Nếu số hàng chục khác 1 đọc tên số hàng chục + “muoi”+ tên số ở hàng đơn vị. break. case 5: sR = "nam". default: sR = "".. case 6: sR = "sau". break. . case 8: sR = "tam". case 9: sR = "chin". Khai báo hàm String numberToTextB(int number) để trả về tên đọc kèm theo tên số đã đặt ở hàm trước . + Nếu len=2 : . case 4: sR = "bon".Nếu số hàng đơn vị là 0 thì đọc “muoi” . break. break.Nếu số hàng chục = 1. đọc tên số hàng trăm + “tram linh”+tên số hàng đơn vị.ta cũng sử dụng cấu trúc switch case với khai báo như sau: case 0: sR = " ". case 9: sR = "Chin muoi".đọc tên số hàng trăm + “tram” Nguyễn Minh Khoa . case 2: sR = "Hai muoi".

b.Nếu số hàng chục khác 1 ta cũng đọc tương tự : đọc tên số hàng Trăm+ “tram”+tên số hàng chục+ “chuc”+ tên số hàng đơn vị. Tính tổng các số đó và xuất ra màn hình. 7.").mỗi lớp lấy 3 chữ số. Khai báo hàm String tranlate(int a) để chia số nhập vào thành lớptỷ. Nguyễn Minh Khoa .Lớp 06T4. Kết quả chạy Demo: n=235 n=1305 • • • • • Bài 7: a.triệu. Đề bài: Viết chương trình nhập vào một chuỗi các con số ngăn cách bởi dấu phẩy. Ví dụ: N hập vào chuỗi: 12. Cách giải quyết: Khai báo hàm tính tổng : tong(String st) Khai báo một chuỗi trắng String str = "". c. 5. “trieu”. Đề bài: Viết phương thức dùng để đếm số lần 1từ nào đó xuất hiện trong một câu.Nếu số hàng chục bằng 1 ta đọc tương tự như trường hợp len=2 nhưng thêm vào chữ “tram” . Kết quả chạy Demo: Bài 8: a. 8 In ra tổng là: 12+4+5+7+8=36.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • .Nhóm 12A Trang 7 . Gán vào một mảng rồi tính tổng c.trim() Cắt chuỗi ra từng con số ngăn bởi dấu “.split(". Cắt khoảng trắng hai đầu chuỗi nhập vào st=st. ” : String arr[] = st. Sau khi xử lý 3 chữ số này với hàm ChuyenDV(String Number) ta thêm các kí tự “ty”. “nghin” tương ứng kết quả cuối cùng được một chuỗi đọctheo tiếng Việt. nghìn…. 4.

o. Ví dụ: Câu cần thay: “Ah Hoa! Ah Dao. u. Đề bài: Viết phương thức dùng để thay thế một từ nào đó xuất hiện trong một câu bằng một từ khác.Nhóm 12A Trang 8 .String tu) Cho biến k chạy từ 0 đến độ dài của câu. Đề bài: Viết chương trình nhập vào một chuỗi các ký tự từ bàn phím. e. tham số thứ hai là từ cần kiểm tra. Phương thức trả về số lần từ đó xuất hiện trong câu.length()). Đếm số ký tự nguyên âm có trong chuỗi vừa nhập (các nguyên âm: a. Câu lệnh lấy kí tự thứ i của câu và so sánh với nguyên âm có dạng : (cau. không phân biệt chữ thường hay chữ hoa (giống như chức năng Replace All trong MS. Phương thức gồm ba tham số: tham số thứ nhất là một câu. Cách giải quyết: Cho biến i chạy theo độ dài của chuỗi Nếu kí tự thứ i của câu là nguyên âm thì tăng biến đếm lên 1 đơn vị.charAt(i)=='a') c. Ví dụ: Chuỗi nhập vào: “trung tam tin hoc” Xuất ra tổng các nguyên âm: 4 b. Nếu “tam”= “tu” tăng biến đếm lên 1 đơn vị.Lớp 06T4. i).Word).độ dài của từ Lấy ra từng đoạn trong “cau” có độ dài bằng “tu” rồi gán vào chuỗi “tam” như sau : tam=cau.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • • • • Phương thức gồm hai tham số. String tumoi) Nguyễn Minh Khoa . Cách giải quyết: • Khai báo hàm thay thế : thaythe(String cau. tham số thứ hai là từ cần thay thế và tham số thứ ba là từ mới. Hien Anh. Cách giải quyết: Khai báo hàm kiểm tra : kiemtra(String cau. Thao My” b. Hien Ah. Kết quả chạy Demo: • • • Bài 9: a. Phương thức trả về câu sau khi đã thay thế tất cả các từ. Thao My” Cần thay từ “Ah” thành từ “Anh” Kết quả sau khi thay thế: “Anh Hoa! Anh Dao. String tu. b.substring(k. Kết quả chạy Demo: Bài 10: a.cuối cùng trả về biến đếm c. tham số thứ nhất là một câu.k+tu.

k+tu.Nhóm 12A Trang 9 . • Định nghĩa phương thức đặc tả dạng chuỗi của đối tượng (phương thức toString). Kết quả chạy Demo: Bài 12: a.replace(tu. Constructor này thường dùng để khởi tạo 1 đối tượng đầy đủ. dùng để khởi gán các giá trị bằng 0 cho các biến của đối tượng. Đề bài: Tạo lớp PhuongTrinhBacNhat có 2 biến a và b là 2 số nguyên. Cách giải quyết: • Khai báo hàm kiểm tra : kiemtra(String cau. • Định nghĩa các phương thức setters/getters cho các biến. • Nếu “tam”= “tu” trả về true c. ngược lại phương thức trả về false b. tham số thứ nhất là một câu. • Tạo 2 hàm constructors cho đối tượng: + constructor default: là constructor không có tham số. + constructor copy: constructor có đầy đủ tham số (số tham số của constructor này bằng với số data instance ta đã khai báo).Lớp 06T4.length()).Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • Cho biến k chạy từ 0 đến độ dài của câu.substring(k.độ dài của từ • Lấy ra từng đoạn trong “cau” có độ dài bằng “tu” rồi gán vào chuỗi “tam” như sau : tam=cau. • Nếu “tam”= “tu” thay thế “tu” bằng “tumoi” : cau=cau. • Viết một phương thức giaiPT dùng để giải phương trình bậc nhất ax+b = 0 Nguyễn Minh Khoa .length()).substring(k.tumoi) c. tham số thứ hai là từ cần kiểm tra.k+tu. Phương thức trả về true nếu từ xuất hiện trong câu. Phương thức gồm hai tham số.String tu) • Cho biến k chạy từ 0 đến độ dài của câu. Đề bài: Viết phương thức dùng để kiểm tra 1 từ có xuất hiện trong một câu không. Kết quả chạy Demo: Bài 11: a.độ dài của từ • Lấy ra từng đoạn trong “cau” có độ dài bằng “tu” rồi gán vào chuỗi “tam” như sau : tam=cau.

+ Các trường hợp khác có nghiệm –b/a • Phần thử nghiệm: + Tạo đối tượng “t” kieu PhuongTrinhBacNhat + Gọi “t.giaiPT” c. setb(b).toString(a)+"x + "+Integer. s=s+Integer.b = b. • Phương thức seta(): this.4). • Phương thức giaiPT: + Nếu a=0&&b=0 phương trình vô số nghiệm. • Constructor copy: bai12PhuongTrinhBacNhat(int a. • Phương thức setb(): this.Lớp 06T4. Kết quả chạy Demo: Giả sử ta gọi t= new bai12PhuongTrinhBacNhat(8. • Phương thức getb(): return b. Có kết quả là : Nguyễn Minh Khoa .int b)throws Exception { seta(a). Cách giải quyết: • Khai báo biến : + private int a. • A UML class diagram: b.Nhóm 12A Trang 10 . + Nếu a=0&&b!=0 phương trình vô nghiệm. } • Phương thức toString: mô tả dạng String String s="". + private int b. • Constructor default: bai12PhuongTrinhBacNhat(){}.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy • Viết lớp cho phần thử nghiệm (Driver Class) của lớp PhuongTrinhBacNhat vừa tạo.toString(b)+" =0". • Phương thức geta() : return a.a = a.

nhận vào một tham số tượng trưng cho năm cần kiểm tra. riêng tháng 2 năm nhuần có tối đa 29 ngày và không phải là năm nhuần có tối đa 28 ngày. 12) có tối đa 31 ngày. 10. ngược lại là false. • Viết một phương thức có tên isLeapYear.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Với t= new bai12PhuongTrinhBacNhat(8. 5. • Định nghĩa phương thức đặc tả dạng chuỗi “dd/mm/yyyy” của đối tượng (phương thức toString). • Tạo 2 hàm constructors cho đối tượng: + constructor default: là constructor không có tham số. dùng để khởi gán các giá trị mặc định là 0 cho các biến của đối tượng. Constructor này thường dùng để khởi tạo 1 đối tượng đầy đủ.Nhóm 12A Trang 11 .0). Phương thức trả về true nếu ngày tháng năm nhập vào là hợp lệ. 3. 9. Ngày tháng năm hợp lệ nếu năm sau 1582. nhận vào một tham số thuộc đối tương Date vừa tạo. • Viết một phương thức có tên validDate. 7. + constructor copy: constructor có đầy đủ tham số (số tham số của constructor này bằng với số data instance ta đã khai báo). Kết quả là true nếu là năm nhuần. tháng (4. Các thuộc tính của Date bao gồm: Day (ngày). tháng (1. 8. • Viết lớp cho phần thử nghiệm (Driver Class) của lớp vừa tạo. 11) có tối đa 30 ngày. phương thức dùng kiểm tra có phải là năm nhuần không. Đề bài: Viết lớp Date nhằm đặc tả đối tượng ngày tháng năm. 6. Bài 13: a. • Sơ đồ UML: Nguyễn Minh Khoa .Lớp 06T4. Là năm nhuần nếu chia hết cho 4. month (tháng) và year (năm). trừ khi chia hết cho 100 mà không chia hết cho 400. • Định nghĩa các phương thức setters/getters cho các biến. N gày luôn luôn dương.

Nhóm 12A Trang 12 .day = day. • Phương thức getday() : return day. • Phương thức getmonth() : return day. + private int month. this. • Phương thức setmonth(): if(month<0||month>12) throw new Exception("thang khong hop le").month = month.Lớp 06T4.int month. • Constructor copy: bai13Date(int day. • Constructor default: bai13Date(){}. • Phương thức setyear(): if(year<0) throw new Exception("nam khong hop le"). • Phương thức setday(): if(day<0||day>31) throw new Exception("ngay khong hop le"). • Phương thức getyear() : return day.year = year. this. + private int year.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy b.int year)throws Exception { setday(day). Cách giải quyết: • Khai báo biến : + private int day. setmonth(month). this. Nguyễn Minh Khoa .

toString(month)+"/" + Integer.9. • Định nghĩa các phương thức setters/getters cho các biến. Nguyễn Minh Khoa . s=s+Integer.validDate ” c. có một tham số kiểu String tượng trưng cho ngày sinh của nhân viên.3.5. • Phương thức validDate: nếu year>1582 + Nếu tháng =1.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy setyear(year). Kết quả chạy Demo: Giả sử tạo đối tượng t=new bai13Date(25. • Với phương thức setNgaySinh.Nhóm 12A Trang 13 .8.toString(year). Bài 14: a.10.198). Kết quả là: Với t=new bai13Date(25.2.6. dùng để khởi gán các giá trị ban đầu cho các biến của đối tượng.7.toString(day)+"/"+Integer. Các thuộc tính của nhân viên bao gồm: Mã nhân viên. họ tên nhân viên và ngày sinh của nhân viên (Ngày sinh: Sử dụng đối tượng Date ở câu 11).8.12 và số ngày <=31 thì trả về true. } • Phương thức toString: String s="".Lớp 06T4.1988). • Tạo 2 hàm constructors cho đối tượng + Constructor 1: là constructor không có tham số. thì thiết lập ngày sinh cho nhân viên. Kiểm tra nếu năm sinh <=1990 và >=1953. Ngược lại thì ngày sinh không hợp lệ. + Nếu tháng = 4.isLeapYear ” và phương thức “t.11 và số ngày <=30 thì trả về true + Nếu là năm nhuận và số ngày =29 hoặc năm thường và số ngày =28 thì trả về true • Phương thức iLeapYear: Nếu năm là nhuận(năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 và không chia hết cho 100 ) thì trả về true • Phần thử nghiệm: + Tạo đối tượng “t” kieu Date + Gọi các phương thức “t. Đề bài: Viết lớp NhanVien nhằm đặc tả cho một đối tượng là nhân viên làm việc trong công ty nào đó.

• Phương thức setMaNV(): Yêu cầu mã nhân viên không được trống. • Phương thức getNgaySinh(): return NgaySinh.equals("")) throw new Exception("Ma nhan vien khong the khong co"). • Viết lớp cho phần thử nghiệm (Driver Class) của lớp NhanVien vừa tạo.bai13Date NgaySinh) throws Exception { setMaNV(MaNV). this.out.getyear()<=1990)) this. Cách giải quyết: • Khai báo biến : private String MaNV.Nhóm 12A Trang 14 . biết rằng tuổi là năm hiện hành trừ năm sinh của nhân viên. • Phương thức getHoTen(): return HoTen. b. setHoTen(HoTen). this. • Viết phương thức tính tuổi cho nhân viên. private String HoTen.HoTen = HoTen. if(HoTen. if(MaNV. • Constructor default: bai14NhanVien() {} • Constructor copy: bai14NhanVien(String MaNV. else System. } • Phương thức toString: return HoTen. • Phương thức setNgaySinh(): if(NgaySinh.NgaySinh=NgaySinh. • Định nghĩa phương thức đặc tả dạng chuỗi của đối tượng (phương thức toString). • Phương thức tuoiNV: + Khai báo đối tượng kiểu Date để lấy năm hiện tại của hệ thống.MaNV = MaNV.trim(). • Phương thức setHoTen(): Yêu cầu họ tên không được trống.equals("")) throw new Exception("Ho ten khong the khong co"). + tuổi nhân viên = năm hiện tại – năm sinh • Phần thử nghiệm: + Tạo đối tượng kiểu date + Tạo đối tượng kiểu NhanVien Nguyễn Minh Khoa . String HoTen.Lớp 06T4. Constructor này dùng để khởi tạo 1 đối tượng đầy đủ.validDate()&&(NgaySinh.print("Ngay Sinh khong hop le!\n"). setNgaySinh(NgaySinh).getyear()>=1953) &&(NgaySinh.trim(). private bai13Date NgaySinh.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy + Constructor 2: constructor có đầy đủ tham số (số tham số của constructor này bằng với số data instance ta đã khai báo). • Phương thức getMaNV() : return MaNV.

toán hạng 2. Đề bài: Tạo một lớp PhepTinh có 3 thuộc tính: Toán hạng 1. • Viết một phương thức tinhToán() để trả về kết quả của phép tính ứng với tioán hạng và toán tử đó.1988). • Định nghĩa các phương thức setters/getters cho các biến. toán hạng là 0). toán tử."Nguyen Minh Khoa".Lớp 06T4.ns). Kết quả: Bài 15: a. • Viết lớp cho phần thử nghiệm (Driver Class) của lớp vừa tạo. dùng để khởi gán các giá trị mặc định cho các biến của đối tượng (gán giá trị mặc nhiên cho toán tử là +. Đối tượng lớp NhanVien : nv =new bai14NhanVien("1234". • Định nghĩa phương thức đặc tả dạng chuỗi của đối tượng (phương thức toString).Nhóm 12A Trang 15 . • Tạo 2 hàm constructors cho đối tượng: + constructor default: là constructorkhông có tham số. Constructor này thường dùng để khởi tạo 1 đối tượng đầy đủ. Kết quả chạy Demo: Đối tượng lớp Date ns= new bai13Date(25. Sơ đồ UML Nguyễn Minh Khoa .Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy + Gọi các phương thức tính tuổi nhân viên c. + constructor copy: constructor có đầy đủ tham số (số tham số của constructor này bằng với số data instance ta đã khai báo).8.

setToanTu(ToanTu).toString(ToanHang1)+ToanTu+Integer.Lớp 06T4.ToanHang1 = ToanHang2. int ToanHang2. • Phương thức getToanTu (): return ToanTu.ToanHang1 = ToanHang1.toString(ToanHang2). • Constructor default: bai15PhepTinh() throws Exception{ this(0. • Phương thức getToanHang2 (): return ToanHang2. Cách giải quyết: • Khai báo biến : private int ToanHang1. • Phương thức TinhToan: Thực hiện phép tính tương ứng với toán tử nhập vào • Phần thử nghiệm: Tạo đối tượng kiểu tính phép toán và gọi hàm Nguyễn Minh Khoa . setToanHang2(ToanHang2). } • Constructor copy: bai15PhepTinh(int ToanHang1. • Phương thức setToanHang1 (): this.ToanHang1 = ToanTu.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy b. private char ToanTu. • Phương thức setToanTu (): this.Nhóm 12A Trang 16 .char ToanTu) throws Exception { setToanHang1(ToanHang1). • Phương thức setToanHang2 (): this. • Phương thức getToanHang1() : return ToanHang1.0. } • Phương thức toString: String s="". s=s+Integer.'+'). private int ToanHang2.

dùng để khởi gán các giá trị mặc định cho các biến của đối tượng (tử số bằng 0 và mẫu số bằng 1). Đề bài: Tạo một lớp PhanSo gồm tử số và mẫu số thuộc kiểu số nguyên. Kết quả chạy Demo: Giả sử tạo t=new bai15PhepTinh(25.8. • Viết một phương thức rutGon() dùng để rút gọn một phân số (ví dụ: phân số 9/12 sau khi rút gọn sẽ là 3/4) . Cách giải quyết: • Khai báo biến : private int TuSo. Constructor này dùng để khởi tạo 1 đối tượng đầy đủ. • Định nghĩa các phương thức setters/getters cho các biến.'*').Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy c. Sơ đồ UML: b.5). • Tạo 2 hàm constructors cho đối tượng: + constructor default: là constructor không có tham số. • Định nghĩa phương thức đặc tả dạng chuỗi của đối tượng có dạng TuSo/MauSo (phương thức toString). Nguyễn Minh Khoa .Lớp 06T4. + constructor copy: constructor có đầy đủ tham số (số tham số của constructor này bằng với số data instance ta đã khai báo). Kết quả : Bài 16: a.Nhóm 12A Trang 17 . • Viết một phương thức tinhToan() dùng để trả về giá trị của phân số (ví dụ: phân số 2/4 có giá trị 0.

1).toString(MauSo).50). Viết phương thức đếm số phần tử chẳn. nhỏ nhất của mảng. • Phương thức setMauso (): if(MauSo==0) throw new Exception("Mau so phai khac 0!"). 2. int MauSo)throws Exception { setTuSo(TuSo).Nhóm 12A Trang 18 . • Phần thử nghiệm: Tạo đối tượng kiểu tính phân số và gọi hàm c. s=s+Integer.TuSo = TuSo. Viết phương thức tìm phần tử lớn nhất. Viết phương thức xóa phần tử nào đó trong mảng. Viết phương thức sắp xếp mảng. Kết quả chạy Demo: Giả sử tạo t=new bai16PhanSo(10.toString(TuSo)+"/"+Integer. b. Đề bài: Cho một mảng ngẫu nhiên có 100 phần tử. setMauSo(MauSo). } • Phương thức toString: String s="".MauSo =MauSo.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy private int Mauso. Kết quả : Bài 17: a. Viết phương thức tính tổng các phần tử của mảng. • Phương thức setTuSo (): this.Lớp 06T4. } • Constructor copy: bai16PhanSo(int TuSo. 4. Cách giải quyết: c. lẻ của mảng. • Phương thức getTuSo () : return TuSo. 2. • Phương thức TinhToan: Thực hiện phép tính chia tử số cho mẫu số • Phương thức RutGon : Chia tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất. 5. • Constructor default: bai16PhanSo() throws Exception{ this(0. this. Kết quả chạy Demo: Menu chức năng: Nguyễn Minh Khoa . có giá trị từ 0-100: 1. • Phương thức getMauso (): return MauSo.

Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Tạo mảng : Tính tổng: Tìm Min Max ….Lớp 06T4.Nhóm 12A Trang 19 . Nguyễn Minh Khoa .

Đề bài: Viết chương trình để nhập vào độ F.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy PHẦN 2: CÁC BÀI TẬP VỀ GIAO DIỆN Bài 1: a. Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa . Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất b.Dùng FlowLayout để bố trí các đối tượng.ta khai báo 2 JoptionPane để lấy giá trị 2 số nhập vào rồi in kết quả ra màn hình. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó. theo giao diện cho trước. b. Kết quả chạy Demo: Bài 2: a. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .Lớp 06T4. c. và sử dung JoptionPane để thông báo khi dữ liệu nhập sai. c. Sau đó chuyển sang độ C tương ứng.Nhóm 12A Trang 20 . nút và dòng nhập text. JButton để tạo các nhãn. Đề bài: Viết chương trình sử dụng JoptionPane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho một miền giá trị.JtextField. Cách giải quyết: Sử dụng JoptionPane .

Kết quả chạy Demo: Bài 4: a. Đề bài: Tạo form Welcome theo mẫu: b.Nhóm 12A Trang 21 . Jbutton. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel . Jbutton.Lớp 06T4.dòng nhập text và thanh cuộn các phép tính. JRadioButton để tạo các nhãn..Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Bài 3: a. Sử dụng JPanel để bố trí giao diện ở top.. JComboBox để tạo các nhãn.JtextField. Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa . Tạo các Box rồi đưa các đối tượng vào c. nút và dòng nhập text.bottom. Đề bài: Viết chương trình mô phỏng phép toán theo giao diện cho trước: b.JtextField. c. nút . Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .

JtextField.Jlist để tạo danh sách. Đề bài:Thiết kế giao diện “THÔNG TIN SINH VIÊN” theo mẫu cho trước b.Nhóm 12A Trang 22 .Sử dụng Jpanel và các Box . BorderLayout để đưa các đối tượng vào trong JFrame. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Bài 5: a. để tạo các nhãn.dòng nhập text. Sử dụng Border để tạo đường viền. Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa . c.JSplitPanel để chia các vùng .Lớp 06T4. Jbutton. nút .

Jbutton. c.Lớp 06T4.Publish” . nút .dòng nhập text.JSplitPanel để chia các vùng . để tạo các nhãn.Dùng BorderLayout để xác định vị trí các đối tượng vào JFrame. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel . Book name . Sử dụng Jtable để tạo bảng “Book ID.Publish”.Nhóm 12A Trang 23 . BorderLayout để đưa các đối tượng vào JFrame.Sử dụng JscrollPane để có thể dịch chuyển bảng “Book ID. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .JtextField.Sử dụng Jpanel và các Box để đưa các đối tượng vào. Sử dụng Jtree để tạo danh cây danh sách sinh viên. Đề bài: Thiết kế giao diện “THÔNG TIN SINH VIÊN” theo mẫu cho trước có sử dụng Jtree b.JtextField.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Bài 6: a.Sử dụng Jpanel và các Box. nút .dòng nhập text. Book name . để tạo các nhãn. Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa . Kết quả chạy Demo: Bài 7: a. c. Đề bài: Thiết kế giao diện “ QUẢN LÝ SÁCH” theo mẫu cho trước b. Jbutton.

Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa . nút .JtextField. Jbutton.Dùng Jpanel và các Box.Jtree….JScrollPane để tạo tính cuộn. Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .Nhóm 12A Trang 24 . để tạo các nhãn.JSplitPanel để chia các vùng .Flowlayout để đưa các đối tượng vào JFrame.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Bài 8: a. và Border để làm viền.dòng nhập text. Đề bài: Thiết kế giao diện “THÔNG TIN SINH VIÊN” theo mẫu cho trước có sử dụng box.Sử dụng Sử Jlist để tạo danh sách sinh viên .Lớp 06T4. c. b. Sử dụng Jtree để tạo danh cây danh sách sinh viên.

dòng nhập text. Kết quả chạy Demo: Bài 10: a. Sử dụng Jtree để tạo danh cây danh sách phòng ban. Jbutton. Sử dụng Jtable để tạo bảng “ID.Sử dụng JscrollPane để có thể dịch chuyển bảng “ID.Lớp 06T4. c.JScrollPane để tạo tính cuộn.JSplitPanel để chia các vùng . Kết quả chạy Demo: Nguyễn Minh Khoa .Sau đó đưa các đối tượng vào Container và đưa vào Jframe. nút . Đề bài: Thiết kế giao diện “QUẢN LÝ SÁCH ” theo mẫu cho trước b. c. và Border để làm viền. Cách giải quyết: Sử dụng JMenu và JMenuItem để tạo các thanh thực đơn. và BorderLayout để đưa các đối tượng vào JFrame.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Bài 9: a. Title .JtextField.Nhóm 12A Trang 25 . để tạo các nhãn. để tạo các nhãn.Sử dụng Sử Jlist để tạo danh sách nhân viên . Đề bài: Thiết kế giao diện “CÔNG TY TNHH THÀNH AN” theo mẫu cho trước b.Publish” .JtextField.Dùng Jpanel và các Box. Title . nút . Cách giải quyết: Sử dụng Jlabel .dòng nhập text.Dùng câu lệnh setBounds để định vị trí.Publish”. Jbutton. Sử dụng Jlabel .

Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy Nguyễn Minh Khoa .Lớp 06T4.Nhóm 12A Trang 26 .

Kết quả đạt được :  Nắm được cách tạo các thành phần.xử lý các đối tượng.  Nắm vững các câu lệnh trong Java và các thao tác với Eclipse.các đoạn mã chưa thực sự tối ưu. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô và góp ý của các bạn để bài thực hành hoàn thiện hơn.Báo cáo Thực hành JAVA GVHD : Trịnh Công Duy KẾT LUẬN I.Lớp 06T4.  Biết cách kết hợp các đối tượng để tạo giao diện. II. Nguyễn Minh Khoa .Những điều chưa đạt được :  Bố cục chương trình có chỗ chưa chặt chẽ.Nhóm 12A Trang 27 . nên bài thực hành chắc chắn còn có nhiều thiếu sót.  Do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->