P. 1
An Toan Lao Dong

An Toan Lao Dong

|Views: 2,523|Likes:
Được xuất bản bởinguyenchaua1

More info:

Published by: nguyenchaua1 on Oct 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Sections

  • 1. Phương pháp phân tích thống kê
  • 2.2. Phòng ngừa người bị sa, ngã xuống hố, hào
  • 2.3 Phòng ngừa đất đá lăn rơi từ trên cao xuống hố, hào
  • 2.4. Phòng ngừa người bị ngạt thở khí độc
  • 3. Nội quy an toàn vận hành cần trục
  • 4. Nội quy an toàn vận hành máy cưa đỉa
  • 5. Nội quy an toàn vận hành máy dùng khí nén
  • 6. Nội quy an toàn vận hành máy nén khí

Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

I Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 1. Đối tượng - Bảo hộ lao động trong xây dựng là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về an toàn và vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các yếu tố độc hại, các sự cố cháy nổ trong xây dựng, bảo đảm sức khoẻ và an toàn lao tín mạng cho người lao động. 2. Nội dung - Bảo hộ lao động gồm có bốn phần: pháp luật bảo hộ lao động ; vệ sinh lao động ; kỹ thuật an toàn và kỹ thuật phòng chống cháy. Pháp luật bảo hộ lao động là một phần của bộ luật lao động bao gồm những quy định về các chế độ chính sách bảo vệ con người trong lao động sản xuất như : thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bảo vệ và bồi dưỡng sức khoẻ cho người lao động, chế độ đối với lao động nữ, tiêu chuẩn quy phạm về kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động. … Vệ sinh lao động là phần nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và điều kiện lao động sản xuất đến sức khoẻ con người, đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp. Kỹ thuật an toàn là phần nghiên cứu, phân tích nguyên nhân tai nạn lao động, đề xuất và áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn lao động. Kỹ thuật phòng chống cháy là phần nghiên cứu phân tích các nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy một cách hiệu quả nhất. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu môn bảo hộ lao động trong xây dựng chủ yếu là tiến hành phân tích nguyên nhân phát sinh yếu tố nguy hiểm, độc hại gây ra sự cố, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và loại trừ nguyên nhân phát sinh của chúng, bảo đảm an toàn và vệ sinh trong các quá trình thi công xây lắp. - Bảo hộ lao động trong xây dựng có liên quan đến các môn khoa học cơ bản như toán, lý hoá và các môn khoa học kỹ thuật như nhiệt kỹ thuật, kiến trúc, sức bền vật liệu, cơ kết cấu v,v … Đặc biệt là đối với các môn kỹ thuật và tổ chức thi công – đó là kiến thức tổng hợp của ngành xây dựng. Do đó khi nghiên cứu môn bảo hộ lao động cần vận dụng những kiến thức của các môn liên quan nói trên, đồng thời qua nghiên cứu bổ sung cho các môn này được hoàn chỉnh hơn trên quan điểm bảo hộ lao động. II. Muc đích, ý nghĩa, tính chất công tác bảo hộ lao động. 1. Mục đích. - Quá trình sản xuất là quá trình người lao động sử dụng công cụ, máy móc, thiết bị tác động vào đối tượng lao động để làm ra sản phẩm xã hội. - Trong lao động sản xuất dù sử dụng công cụ thô sơ hay máy móc hiện đại , dù quy trình công nghệ giản đơn hay phức tạp đều có những yếu tố nguy hiểm, độc hại có thể làm giảm sút sức khoẻ, gây tai nạn hay bệnh nghề nghiệp cho người lao động. - Mục đích của công tác bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức, ki8nh tế, xã hội để hạn chế, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, độc hại, tạo ra điều kiện lao động thuận lợi cho người lao động, để ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khoẻ góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 1

2. Ý nghĩa - Công tác bảo hộ lao động là một chính sách lớn của đảng và nhà nước ta, nó mang nhiều ý nghĩa chính trị, xã hội và kinh tế lớn lao. - Bảo hộ lao động phản ánh bản chất của một chế độ xã hội và mang ý nghĩa chính trị rõ rệt. Dưới chế độ thực dân, phong kiến, giai cấp công nhân và người lao động bị bóc lột thậm tệ công tác bảo hộ lao động không hề được quan tâm. Từ khi nước nhà giành được độc lập đến nay, Đảng và chính phủ luôn quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, trên quan điểm “ con người là vốn quý nhất ”, điều kiện lao động không ngừng được cải thiện, điều này đã thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. - Bảo hộ lao động tốt là góp phần tích cực vào việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nhờ chăm lo bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, không những mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà bảo hộ lao động còn mang ý nghĩa xã hội và nhân đạo sâu sắc. - Bảo hộ lao động còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Trong sản xuất người lao động được bảo vệ tốt, không bị tai nạn, ốm đau bệnh tật, họ sẽ an tâm phấn khởi sản xuất nâng cao năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất. Do đó thu nhập cá nhân và phúc lợi tập thể sẽ được tăng lên, điều kiện đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. - Ngược lại tai nạn lao động, ốm đau bệnhtật xảy ra nhiều sẽ ảnh hưởng đến lực lượng sản xuất. Đồng thời chi phí để khắc phục hậu quả do tai nạn, ốm đau cũng rất lớn. Cho nên quan tâm thực hiện tốt bảo hộ loa động là thể hiện quan điểm sản xuất đầy đủ, là điều kiện bảo đảm sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 3. Tính chất công tác bảo hộ lao động - Để thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phải nắm vững ba tính chất chủ yếu : tính pháp luật, tính khoa học kỹ thuật và tính quần chúng. Tính pháp luật: tất cả những chế độ, chính sách, quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao động đã ban hành đều mang tính pháp luật. Pháp luật về bảo hộ lao động được nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, nó là cơ sở pháp lý bắt buộc các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện. Tính khoa học kỹ thuật: Mọi hoạt động trong công tác bảo hộ lao động từ điều tra khảo sát điều kiện lao động, phân tích đánh giá các yếu tố nguy hiểm, độc hại và ảnh hưởng của chúng đến an toàn và vệ sinh lao động cho đến việc đề xuất và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý khắc phục đều phải vận dụng các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành hoặc tổng hợp nhiều chuyên ngành. Ví dụ : muốn chống tiếng ồn phải có kiến thức về âm học ... Tính quần chúng: tính quần được thể hiện hai mặt: Một là bảo hộ lao động có liên quan đến tất cả mọi người tham gia sản xuất. Họ là những người vận hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị ma, ý móc, nguyên vật liệu nên có thể phát hiện được những thiếu sót trong công tác bảo hộ lao động, đóng góp xây dựng biện pháp ngăn ngừa, góp ý xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn quy phạm an toàn và vệ sinh loa động. Mặt khác, dù cho các chế độ chính sách, tiêu chuẩn quy phạm về bảo hộ lao động có đầy đủ và hoàn chỉnh đến đâu, nhưng mọi người ( lãnh đạo, quản lý ,v,v...) chưa thấy rõ lợi ích thiết thực, chưa tự giác chấp hành thì các công tác bảo hộ lao động cũng không thể đạt được kết quả mong muốn.

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG

2

Bài 2: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG NGUYÊN NHÂN TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG I. Khái niệm về điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 1. Điều kiện lao động - Trong quá trình lao động để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải làm việc trong nhũng điều kiện nhất định, gọi là điều kiện lao động. Điều kiện lao động nói chung bao gồm và được đánh giá trên hai mặt: một là quá trình lao động và hai là tình trạng vệ sinh của môi trường trong đó quá trình lao động được thực hiện. - Những đặc trưng của quá trình lao động là tính chất và cường độ lao động, tư thế của cơ thể con người khi làm việc, sự căng thẳng của các bộ phận của cơ thể như tay, chân mắt v,v... - Tình trạng vệ sinh môi trường trong sản xuất đặc trưng bởi: điều kiện vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ lưu chuyển của không khí ) ; mức độ tiếng ồn, rung động ; độ chiếu sáng v,v... - Các yếu tố nêu trên dạng riêng lẻ hoặc kết hợp trong những điều kiện nhất định có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người, gây tai nạn lao động và bênh nghề nghiệp. 2. Tai nạn lao động - Tai nạn lao động là tai nạn làm chết người hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể con người, do tác động đột ngột của các yếu tô bên ngoài dưới dạng cơ lý, hoá và sinh học, xảy ra trong quá trình lao động. 3. Bệnh nghề nghiệp - Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do tác động một cách từ từ của các yếu tố độc hại tạo ra trong sản xuất lên cơ thể con người trong quá trình lao động. - Như vậy cả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đều gây huỷ hoại sức khoẻ con người hoặc gây chết người, nhưng khác nhau ở chổ: tại nạn lao động gây huỷ hoại đột ngột ( còn gọi là chấn thương ) còn bệnh nghề nghiệp thì gây suy giảm từ từ trong một thời gian nhất định. II. Phân tích điều kiện lao động ngành xây dựng - Điều kiện lao động của công nhân xây dựng có những đặc thù sau: Khác với các ngành công nghiệp khác ( dệt, cơ khí v,v…) chỗ làm việc của công nhân tương đối cố định ở một nơi, trong một thời gian dài chỉ hoàn thành các thao tác kỹ thuật nhất định trên các thiết bị cố định. Còn trong xây dựng, chỗ làm việc của công nhân luôn thay đổi nay đây mai đó, ngay cả trong phạm vi một công trình, phụ thuộc vào tiến trình xây dựng. Do đó mà điều kiện lao động cũng thay đổi luôn. Trong ngành xây dựng có nhiều nghề, nhiều công việc nặng nhọc ( thi công đất, đổ bê tông v,v …) mức cơ giới hoá thi công còn thấp nên phần lớn công nhân phải làm thủ công, tốn nhiều công sức, năng suất lao động thấp. Có nhiều công việc buộc người công nhân phải làm việc tư thế gò bó, không thoải mái như quỳ gối, khom lưng, v,v… Nhiều công việc phải làm ở trên cao những chỗ chênh vênh nguy hiểm v,v… Về tình trạng vệ sinh lao động, nhiều công việc công nhân xây dựng phần lớn phải thực hiện ở ngoài trời, chịu ảnh hưởng xấu của khí hậu thời tiết như nắng gắt v,v …
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 3

Nhiều công việc công nhân phải làm trong môi trường ô nhiểm bởi các yếu tố có hại như bụi, tiếng ồn và rung động lớn, v,v … III. Các phương pháp phân tích nguyên nhân tai nạn lao động 1. Phương pháp phân tích thống kê - Dựa vào những số liệu trong sổ ghi tai nạn và các biên bản tai nạn lao động, tiến hành thống kê theo những quy ước nhất định: theo nghề nghiệp ( mộc, sắt v,v…) ; theo công việc (đất, bêtông v,v …) ; theo tuổi đời, tuổi nghề v,v … - Qua phân tích những số liệu thống kê đó sẽ cho phép xác định được nghề nào, công việc nào, lứa tuổi nào, trường hợp nào thường xảy ra nhiều tai nạn nhất. Trên cơ sở đó có kế hoạch tập trung chỉ đạo, nghiên cứu các biện pháp thích hợp để phòng ngừa. - Khuyết điểm của phương pháp này là cần phải có thời gian để thu thập số liệu, và chỉ Có thể đề ra được biện pháp khắc phục chung vì không đi sâu phân tích nguyên nhân cụ thể của mỗi vụ tai nạn. 2. Phương pháp địa hình - Trên mặt bằng công trường, công trình hay phân xưởn tiến hành đánh dấu những dấu hiệu có tính chất quy ước ở những nơi xảy ra tai nạn. Những dấu hiệu đó sẽ phơi bày rõ ràng trực giác nguồn gốc những trường hợp tai nạn xảy ra có tính chất địa hình. - Căn cứ vào những dấu hiệu đó cho biết ngay nơi nào thường xày ra nhiều tai nạn. Yêu cầu đối với phương pháp này là phải đánh dấu ngay và đầy đủ tất cả các trường hợp tai nạn xảy ra. Khuyết điểm của phương pháp này cũng cần có thời gian như của phương pháp thống kê. ` 3. Phương pháp chuyên khảo - Khác với hai phương pháp trên là các phương pháp chỉ phân tích tổng hợp các trường hợp tai nạn xảy ra, còn phương pháp chuyên khảo sẽ đi sâu phân tích cụ thể điều kiện lao động và các nguyên nhân phát sinh ra tai nạn bao gồm: tình trạng chỗ làm việc, máy móc thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu sử dụng ; các yếu tố vi khí hậu và điều kiện môi trường xung quanh ; xác định những thiếu sót trong quá trình kỹ thuật v,v … - Ưu điểm của phương pháp này là cho phép xác định đầy đủ các nguyên nhân phát sinh ra tai nạn, đây là điều rất quan trọng để quyết định các biện pháp loại trừ các nguyên nhân đó. - Nghiên cứu nguyên nhân tai nạn lao động theo phương pháp chuyên khảo sẽ tiến hành như sau: Nghiên cứu các nguyên nhân thuộc về tổ chức và kỹ thuật theo các số liệu thống kê. Phân tích sự phụ thuộc của những nguyên nhân đó vào các phương pháp hoàn thành các quá trình thi công xây dựng và xác định đầy đủ các biện pháp an toàn đã thực hiện. Nêu ra kết luận trên cơ sở phân tích. 4. Phân nhóm nguyên nhân tai nạn - Tai nạn lao động xảy ra rất đa dạng, mổi trường hợp có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Cho đến nay cũng chưa có phương pháp chung nhất nào cho phép phân tích xác định nguyên nhân tai nạn cho tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên các nguyên nhân tai nạn có thể phân thành các nhóm sau: nguyên nhân kỹ thuật ; nguyên nhân tổ chức ; nguyên nhân vệ sinh môi trường ; nguyên nhân bản thân ( chủ quan ).

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG

4

thiết bị. b. Sử dụng thiết bị điện không đúng điện áp làm việc ở môi trường nguy hiểm về điện v. Người ta có thể chia ra một số nguyên nhân sau: a. không khí nhà xưởng kém thông thoáng. thiết bị máy móc sử dụng không hoàn chỉnh gồm Hư hỏng. thiết bị che chắn các thiết bị truyền động. sử dụng công nhân không đáp ứng yêu cầu. van an toàn trong thiết bị chịu áp lực . giao thông vận chuyển không hợp lý.v … Thiếu các thiết bị an toàn như : thiết bị khống chế quá tải. Diện tích làm việc chật hẹp. quy phạm kỹ thuật an toàn . Bố trí đườg đi lại. Vi phạm quy trình.Nguyên nhân kỹ thuật là nguyên nhân liên quan đến những thiếu sót về mặt kỹ thuật. Bố trí mặt bằng. c. vừa quay tay cần vừa nâng hạ vật cẩu khi vận hành cần trục. ngột ngạt. a. hoạt động. v. Điều chỉnh kết cấu lắp ghép khi đã tháo móc cẩu. khai thác vỉa mỏ theo kiểu hàm ếch.Vi phạm trình tự tháo dỡ cột chống. Làm việc trên cao nơi chênh vênh nguy hiểm không đeo dây đai an toàn.v … c. cản trở cho thao tác. sức khoẻ. Dụng cụ.v… Thiếu các thiết bị phòng ngừa : hệ thống tín hiệu. báo hiệu … b. Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu để chở người. Bố trí máy móc. khống chế chiều cao nâng tải . quá lạnh. v. v. Tuyển dụng. Làm việc trong điều kiện thời tiết kí hậu khắc nghiệt : nắng nóng. Lấy tay làm cữ khi cưa cắt. Chế độ trag bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. nguyên vật liệu sai nguyên tắc. phương tiện. Về tuổi tác. sương mù. Dùng que sắt để cậy nắp thùng xăng hoặc moi nhồi thuốc nổ trong lỗ khoan nổ mìn. Thao tác làm việc không đúng ( vi phạm quy tắc an toàn ) Hãm phanh đột ngột khi nâng hạ vật cẩu . Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên để phát hiện và xử lý những vi phạm về an toàn lao động d. gãy thang. Chế độ bồi dưỡng độc hại Chế độ lao động nữ … Nguyên nhân vệ sinh môi trường a. ví dụ nhiều chỗ giao cắt nhau. cột chống. sàn dàn giáo. Thực hiện không nghiêm chỉnh các chế độ về bảo hộ lao động như: Chế độ về giờ làm việc và nghỉ ngơi. Nguyên nhân tổ chức là nguyên nhân liên quan đến những thiếu sót về mặt tổ chức thực hiện. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 5 . dụng cụ. ván khuôn các kết cấu bêtông cốt thép Đào hố hào sâu. Làm việc trong môi trường vi khí hậu không tiện nghi : quá nóng. đi lại.v… b. mưa bão. gây ra sự cố tai nạn như : đứt cáp. độ ẩm cao. Chưa được huấn luyện và kiểm tra về an toàn lao động. không gian sản xuất không hợp lý. gió rét. ngành nghề và trình độ chuyên môn.

Xâm phạm các vùng nguy hiểm. Không có nơi tắm rửa. Hành vi vi phạm những công việc. Không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh cá nhân trong sản xuất Không cung cấp đủ nước uống về số lượng và chất lượng. vị trí làm việc không phù hợp với các chỉ tiêu nhân trắc. Máy móc. Tuổi tác. hơi khí độc. nội quy an toàn và những điều nghiêm cấm. Môi trường làm việc bị ô nhiểm các yếu tố độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép : bụi.v … e. Làm việc trong điều kiện áp suất cao hoặc thấp hơn áp suất khí quyển bình thường : trên cao. lo sợ … c. tâm lý không phù hợp với công việc. v.v … d. dưới sâu. g. Không phù hợp với các tiêu chuẩn ecgônomi Tư thế làm việc gò bó. Thiếu các phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc chất lượng không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật. có những đột biến về cảm xúc : vui buồn. Đùa nghịch trong khi làm việc.c. Trạng thái thần kinh tâm lý không bình thường. cường độ bức xạ v. tiếng ồn. Công việc đơn điệu buồn tẻ. Nhịp điệu lao động quá khẩn trương. Vi phạm kỹ luật lao động. giới tính. máy móc thiết bị ngoài nhiệm vụ của mình Không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 6 . f. b. dụng cụ. nhà vệ sinh … Nguyên nhân bản thân là nguyên nhân liên quan đến bản thân người lao động a. sức khoẻ.

III. Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân 1.Để chống chấn thương ở đầu (sọ não) do vật rơi từ trên cao xuống . thay thế kịp thời . • Nếu làm hư hỏng hoặc mất phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp . • Biết cách kiểm tra phát hiện các phương tiện bảo vệ cá nhân không đạt yêu cầu hoặc hư hỏng để loại bỏ . đánh bóng vật liệu . Kính bảo hộ gồm hai loại chính : • Kính trắng có tác dụng ngăn ngừa chấn thương mắt do bụi .Phương tiện bảo vệ cá nhân là các dụng cụ .Bài 3 : SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN I. có hại . có hại phát sinh trong quá trình lao động sản xuất do điều kiện thiết bị . bất cứ khi nào ở trên công trường . vật chướng ngại . khi làm các công việc như đập phá . II. Yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân . • Bảo quản . vận chuyển . khoan . Yêu cầu khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân . làm việc ngoài trời nắng chói . kính mờ) để chống tia tử ngoại . thì phải bồi thường nếu không có lý do chính đáng . thuận tiện . IV.Phương tiện bảo vệ mắt gồm có các loại kính và tấm chắn . 3. hàn hơi . rót chất lỏng nóng .v. vệ sinh các phương tiện bảo vệ cá nhân đúng phương pháp để đảm bảo được thời gian sử dụng quy định . Phương tiện bảo vệ đầu .v… • Khi sử dụng kính bảo vệ mắt phải biết rõ yếu tố cần chống để chọn đúng loại kính . mũ bảo hộ phải có quai đeo để tránh bị rơi . 2. công nghệ và cách tổ chức chưa hoàn chỉnh gây ra . sắc nhọn ở ngang tầm đầu công nhân làm việc trên công trường cần sử dụng mũ cứng bằng nhựa . mỹ thuật . Khái niệm .Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp • Dùng để ngăn ngừa tác hại của các loại bụi và hơi . đẽo đục mài nhẵn .Bất kỳ phương tiện bảo vệ cá nhân nào cũng phải đáp ứng ba yêu cầu sau đây : • Về tính chất bảo vệ : ngăn cản hoặc làm giảm đến mức cho phép tác động của các yếu tố nguy hiểm . hoá chất. trong đó kính được sử dụng phổ biến hơn. do va quệt đập vào những vật treo lơ lửng . khi phải nhìn vào các lò nung lò đốt sấy . đúng chủng loại phương tiện bảo vệ cá nhân . • Về tính chất sử dụng : nhẹ nhàng . các vật rắn và lỏng văng bắn vào mắt . • Về tính chất vệ sinh : không độc . • Kính lọc sang (kính màu . phương tiện mà người lao động phải sử dụng để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm . khí độc xâm nhập vào cơ Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp gồm có nhiều loại khác nhau tuỳ theo công dụng TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 7 . cắt . • Sử dụng đúng mục đích . tia hồng ngoại tia sáng mặt trời khi làm các công việc như hàn điện .Khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cần tuân theo những yêu cầu sau đây : • Sử dụng đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với nghề và công việc theo quy định . cũng phải đội mũ bảo hộ đặc biệt tại những khu vực đang có thi công trên cao . Phương tiện bảo vệ mắt . không gây khó chịu khi sử dụng . chặt .

chất dẻo. • Làm việc ở những chổ ẩm ướt . ở môi trường nguy hiểm về điện phải sử dụng giày. để đề phòng chấn thương tay .lầy lội . • Làm việc ở những nơi có hoá chất độc hại như xăng .vải bạt .Phương tiện bảo vệ chân . kiểu giày và ủng được sử dụng tuỳ thuộc vào công dụng bảo vệ . sắc hoặc lởm chởm tiếp xúc với các chất độc .Phương tiện bảo vệ tay .Tay là bộ phận rất dể bị chấn thương trên cơ thể : rách trầy da .Phương tện bảo vệ chân gồm có các loại giày và ủng . • Phương tiện tự cấp khí hoặc dẩn khí (bình thở) : được sử dụng ở nơi người không trực tiếp hít thở không khí được . • Để chống tác động cơ học (dẫm đinh và những vật sắc nhọn .v… ) có thể dùng giày da có đế giày. bỏng tay . đầm bê tông . bê tông . 5. v. có tấm lót kim loại càng tốt . sử dụng các dụng cụ điện .v. 4. nóng bỏng như nhựa đường bi tum . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 8 . ăn mòn .bán mặt nạ có thể lọc bịu và hơi khí độc tuỳ theo vật liệu chứa trong hộp lọc mặt nạ lọc được cả bụi và hơi khí độc . dầu . ủng cách điện.• Phương tiện lọc khí ( khẩu trang bán mặt nạ .v… những công việc nguy hiểm phổ biến thường hay gây chấn thương tay như những công việc tiếp xúc với bề mặt thô . phải tiếp xúc với những chất ăn mòn như vôi vữa .v… nên sử dụng giày hay ủng bằng caosu . hiệu quả cao hơn bán mặt nạ . riêng găng tay cách điện phải là găng tay caosu . sai khớp đứt tay .v… phải sử dụng các loại giày ủng đặc chủng chống lại tác hại của chúng . phải sử dụng các dụng cụ thủ công cầm tay đảm bảo chất lượng tốt dùng trang bị bảo vệ tay phù hợp như găng tay hay bao tay găng tay và bao tay thường làm bằng vải dày như vải bò . mặt nạ ) : khẩu trang chỉ có thể lọc bụi . vật liệu rơi vào chân v. khi làm việc với máy rung như máy khoan . axit . gãy tay . v.

v …). TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 9 . trên các công trình đặc biệt. kích thước lớn cồng kềnh. Chế độ lao động và nghỉ ngơi f. Sự liên quan tương hỗ trong các quá trình sản xuất. bảo đảm sử dụng. chú trọng khi đào sâu.v … 2. làm hàng rào và mái che bảo vệ v. Nội dung bảo hộ lao động trong thiết kế kỹ thuật thi công . Tình trạng thẩm mỹ trong sản xuất g. b. tổ chức chỗ làm việc trên cao. trang bị cơ giới hoá trên các kho bãi. máy móc xây dựng và cơ khí trong quá trình sử dụng và của các kết cấu khi lắp ghép . nơi sử dụng cốppha trượt. b. nơi áp dụng phương pháp sấy điện v. cần chú trọng đối với các kết cấu nặng. biện pháp đưa công nhân lên xuống. Thi công xây các nhà cao từ 6m trở lên . hệ thống đường xá. bảo đảm ổn định nền kho và các chồng đống vật liệu. tác dụng của các điều kiện môi trường khí quyển v.BÀI 4: KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG I. d. e. a. Tình trạng vệ sinh trên các công trường. sửa chữa ngay những chỗ hư hỏng.v … c. Thi công bốc. Thi công lắp ghép các kết cấu ( thép. Biện pháp bảo đảm an toàn thi công các quá trình xây lắp. cần đặc biệt chú ý đến các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp thi công đó. gỗ. tác dụng của các tải trọng va chạm và ổn định động . chiếu sáng hợp lý chỗ làm việc . có kế hoạch tu sửa máy định kỳ. cụ thể là : a.v … d. Thi công công tác bêtông và bêtông cốt thép ở trên cao. hệ thống mạng đường dây cấp điện. Phương pháp tính toán có liên quan đến : Xác định độ bền và ổn định của các thiết bị. chú trọng các tuyến đường giao nhau. giao thông vận chuyển trên công trường. rào ngăn vùng máy nguy hiểm. làm hệ thống đỡ tạm khi xây ô văng. khi tiến hành có khả năng xảy ra tai nạn. 3. c. dàn vì kèo v.Cơ sở của những giải pháp kỹ thuật về đề phòng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cụ thể là : 1. cần chú ý đến các kết cấu xếp theo phương đứng ( các tấm tường. hệ thống đường ống hoặc hào rãnh cấp thoát nước.dựng dàn giáo thi công. Biện pháp bảo đảm an toàn đi lại. Thi công công tác đất bằng thủ công hoặc cơ giới. vận chuyển các kết cấu và vật liệu xây dựng. Tổ chức chỗ làm việc e. 2. máy móc. Bố trí hợp lý các máy móc. Trong đồ án thiết kế thi công và trong các biểu đồ kỹ thuật cần phải nghiên cứu các vấn đề về bảo hộ lao động như sau : 1. Mức trang bị kỹ thuật sản xuất. thi công. Các quá trình thi công xây dựng tiên tiến. các xí nghiệp công nghiệp xây dựng. thiết bị kỹ thuật. chọn phương pháp treo buộc và tháo dỡ kết cấu an toàn. dỡ. vận hành máy an toàn. thường xuyên theo dõi tình trạng đường cần trục. Phương pháp khảo sát thực nghiệm : Quan sát có hệ thống các quá trình thi công xây dựng trên các công trường. vách ngăn. Ngoài ra cũng cần chú ý đến điều kiện lao động nói chung trên cơ sở tổ chức lao động khoa học bao gồm. bêtông ) và thiết bị kỹ thuật. phụ tùng. tác dụng của môi trường lưu động .

hoặc các bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra cho mỗi loại công tác. 2. Trong tiến độ nên tổ chức thi công theo lối dây chuyền trên các phân đoạn bảo đảm sự làm việc nhịp nhàng giữa các tổ đội. không quá 0. chỗ giao nhau giữa đường sắt với đường ô tô phải bảo đảm có thể thấy rõ từ xa 50m từ mọi phía. đội công nhân ít phải di chuyển nhất trong một ca để tránh những thiếu sót khi bố trí sắp xếp chỗ làm việc trong mỗi lần thay đổi.4.v …). trên mỗi công trình và trong mỗi công việc sử dụng điện nói riêng . Khi thi công xen kẽ (cùng một lúc.v.Khi lập tiến độ thi công cần phải chú ý những điều sau để tránh các trường hợp sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. đường vận chuyển trên công trường phải bảo đảm chiều rộng như sau: đường một chiều rộng 4m. Tổ chức đường vận chuyển và đi lại trên công trường hợp lý.Trong quá trình thiết kế mặt bằng thi công phải nghiên cứu trước các biện pháp bảo hộ lao động sau : 1.Để tiết kiệm nguyên vật liệu. Biện pháp đề phòng tai nạn điện trên công trường nói chung. xa chỗ làm việc nhưng không quá 100 m. Làm hệ thống chống sét trên công trường. tuyến công tác hợp lý sao cho tổ..Tóm lại. Nội dung bảo hộ lao động trong thiết kế mặt bằng thi công xây dựng . Khi thiết kế yêu cầu phải tính toán diện tích theo tiêu chuẩn quy phạm để đảm bảo đầy đủ khi sử dụng và tránh lãng phí.05. 5. 2. 3. đặc biệt công trình cao như ống khói trụ đèn v. rào ngăn và treo biển báo những nơi nguy hiểm. . II. có đầy đủ và sẵn sàng dụng cụ chữa cháy v. Trình tự và thời gian thi công các công việc phải xác định trên cơ sở yêu cầu và điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sự ổn định của từng bộ phận hoặc toàn bộ công trình trong bất kỳ lúc nào. tắm rửa.v … 6. vệ sinh. phòng bảo vệ an ninh v. đường hai chiều rộng 7m. III. sau đó nghiên cứu chi tiết các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để loại trừ những nguyên nhân đó. để lựa chọn được các biện pháp đề phòng có hiệu quả. 1. Nội dung bảo hộ lao động trong tiến độ thi công . sử dụng thiết bị tự động an toàn trên máy hàn điện. nối không cho các máy móc thiết bị điện. không bố trí người làm việc dưới tầm hoạt động của cần trục. Ví dụ chỉ được phép tháo hệ chống cốt pha khi bêtông đã đạt cường độ cho phép. xây dựng nhà cửa. . Biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy chung trên công trường và những nơi dễ phát sinh cháy. nghỉ ngơi. phải tiến hành phân tích nguyên nhân tai nạn. Thiết kế các phòng phục vụ sinh hoạt cho người lao động ( nhà ăn uống. quy định nơi được dùng lửa. 4. nơi chứa nhiên liệu theo đúng nội quy phòng cháy.thực hiện nối đất. các loại phòng phục vụ có tính chất tạm thời có thể làm theo kiểu tháo lắp hoặc di chuyển được Khu vệ sinh phải bố trí ở cuối hướng gió. Xác định kích thước các đoạn. kho tàng. trong cùng một vùng tiến hành nhiều công việc) không được bố trí công việc làm ở các tầng khác nhau trên cùng một phương đứng nếu không có sàn bảo vệ cố định hay tạm thời . Thiết kế chiếu sáng chỗ làm việc cho các công việc làm về ban đêm và trên các đường đi lại. 3. Đường bộ ở những đoạn gần chỗ giao nhau với đường sắt độ dốc nhỏ. Tránh bố trí giao nhau trên các luồng vận chuyển. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 10 . tránh chông chéo gây trở ngại và tai nạn cho nhau.

không để bừa bãi lung tung làm cản trở lối đi lại gây tai nạn.Hố. đường ống v. hào đào với vách nghiêng mà góc nghiêng quá lớn. đá v. trượt lở xuống. Bố trí hợp lý kho bãi trên công trường. . hạn sử dụng từ một đến ba năm. Để thuận tiện cho việc xếp dỡ và thi công. . hào sâu 1) Những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn khi đào hố. c) Kho kim loại và các kết cấu thép có thể trang bị cần trục đường sắt. gạch xây xếp nằm không quá 25 hàng. nhưng qua thời gian đất bị ẩm ướt do mưa hay nước ngầm làm lực dính hay lực ma sát trong đất giảm lực chống trượt không thắng nổi lực trượt.v …) có thể trang bị cần trục các loại. . Kho bố trí trên công trường.Ngoài các kho bãi hở.v … . . Trên mặt bằng phải chỉ rõ hướng gió. cần trục ô tô v. đường qua lại và di chuyển cho xe chữa cháy đường thoát người chính khi cháy xảy ra. vôi.Các nguyên vật liệu. An toàn lao động trong công tác đất khi đào hố. vách đất sẽ bị sụt lở. hào đào với vách đứng cao quá giới hạn cho phép đối với từng loại đất. . vận chuyển.v … 5. 7. trên công trường còn phải thiết kế các kho kín để chứa các vật liệu như : ximăng. kho vật liệu dễ cháy.v … phải có cọc chống giữ và ràng buộc chắc chắn. đá đổ thành đống. thạch cao v. b) Kho vật liệu gỗ trang bị cần trục các loại. đường đi tới các nguồn nước tự nhiên. . sỏi. Những nơi chọn để bố trí kho phải bằng phẳng thoát nước bảo đảm sự ổn định của kho.5m. . vân chuyển. cần phối hợp chặt chẽ với công tác bốc dỡ.v … d) Kho các loại thiết bị khác có thể trang bị cầu dỡ hàng và các loại cần trục.Đối với các cấu kiện đúc sẵn phải chú ý tới trình tự sắp xếp cho phù hợp với quá trình lắp ghép. Làm hệ thống chống sét cho dàn giáo kim loại và các công trình cao. xếp kho.Đối với các vật liệu rời như cát. vách đất mất cân bằng ổn định do lực chống trượt nhỏ hơn lực trượt dẫn tới bị sạt.Các kho hở có thể trang bị cơ giới là : a) Hầm và kho vật liệu rời ( cát. hào gần đường giao thông do lực chấn động các phương tiện vận chuyển cũng có thể làm cho vách đất bị sụt lở bất ngờ.Vách đất còn có thể bị sụt lở do tác động của ngoại lực như : đất đào lên hoặc vật liệu đổ chất đống gần mép hố đào : hố. thành phẩm. . máy bốc xếp để bốc dỡ. vách đất còn ổn định.Hố. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 11 . Cơ giới hoá thi công các khâu này sẽ giảm được nhiều công sức và tai nạn xảy ra.4. dễ nổ khu vực hoạt động của cần trục v.v …) 6. Thiết kế các biện pháp chống ồn ở những nơi có mức ồn lớn ( ví dụ đối với máy nghiền đá. sắp xếp nguyên vật liệu và cấu kiện trong kho. Xác định và rào chắn các vùng nguy hiểm : trạm biến thế. xưởng cưa gỗ cơ khí v. mái dốc phải để theo mái dốc tự nhiên Chiều cao đống quy định các loại vật liệu như sau : ngói không cao quá 1. máy bốc xếp băng chuyền và các loại khác.v … IV. Các vật liệu tròn dễ lăn trượt như gỗ cây. . nguyên vật liệu phải bố trí thành từng khu vực riêng biệt.vấp dẫm đinh. hào sâu a) Vách đất bị sụt lở đè lên người. 8. Kho bãi trên công trường phần lớn có tính chất tạm thời.Theo thống kê thì các tai nạn xảy ra trong khâu bốc dỡ và vận chuyển vật liệu thủ công ở trên các công trường chiếm tỷ lệ khá cao. bán thành phẩm trên công trường phải bố trí gọn gàng đúng nơi quy định.Cũng có nhiều trường hợp trong quá trình đào hố. trụ đèn pha v. các công trình đứng độc lập như ống khói.

đất mới đắp. hào sâu bỏ lâu ngày sau đó tiếp tục thi công.Vi phạm quy định an toàn khi nổ mìn như nhồi thuốc. đất tơi xốp. hào. leo trèo kết cấu chống vách .1 Chống vách đất bị sụt lở a) Đào hố. đào đất bằng phương pháp nổ mìn do . Hơi khí độc có thể nhiểm trong đất. đá lăn rơi từ trên bờ xuống dưới do . hào sâu bằng máy ở nơi đất dính có độ chặt cao thì cho phép đào vách đứng sâu tới 3m nhưng không được có người ở dưới. Không quá 1. nếu thấy trên vách có các vết rạn nứt có thể sụt lở phải ngừng ngay công việc. f) Tai nạn khi khoan.5m đất pha sét và đất sét. hào sâu vách đứng không gia cố chống vách . . v. nếu đào vách đứng thì phải chống vách suốt chiều cao. đặt kíp mìn. nhảy xuống và đu người lên miệng hố.Theo quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dụng TCVN – 5308 – 1991 thì chiều sâu hố hào đào vách đứng trong các loại đất được quy định như sau : Không quá 1m đối với đất cát.Đất đá văng bắn vào người trong phạm vi vùng nguy hiểm. Không quá 1. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 12 . e) Tai nạn do đào phải bơm. hào . . hào sâu phải đào với vách dốc.. . Không quá 2.Khi đào hố.Người bị ngạt hơi độc thường gặp khi đào các giếng sâu. hào. hào sâu không có thang hoặc không tạo bậc ở vách hố. ngã xuống hố.Trong các trường hợp khác thì hố. xuống hố.Lên.0m đất rất cứng khi đào phải dùng xà beng . có độ ẩm tự nhiên.Tháo dỡ kết cấu chống vách không đúng quy định làm mất tác dụng chống đỡ hoặc không cẩn thận gây chấn động mạnh làm cho đất bị sụt lở. đường cáp điện và các đường ống ngầm. túi khí có sẵn trong đất. . d) Người bị ngạt hơi độc . hào.v … không đúng. ván bắc qua. hào ở trên hoặc gần đường qua lại không có cầu.Hơi khí độc có thể xuất hiện bất ngờ khi đào phải các hang hốc. hào và có biện pháp kịp thời chống đỡ chỗ đó hoặc phá cho đất đó sụt lở luôn khỏi bị nguy hiểm sau này. có mạch nước ngầm và xa các nguồn chấn động với chiều sâu giới hạn. đường hầm. ban đêm không có đèn báo hiệu. 2. .Hố. hất đất đá xuống hố. b) Người bị sa.Đất đào lên đổ sát mép hố. nhất là các hố. Nếu cần có người làm việc ở dưới thì chỗ có người phải chống vách hoặc đào thành mái dốc.Chỉ được đào với vách đứng ở đất nguyên thổ.v … . công nhân lên khỏi hố.Phương tiện vận chuyển qua lại gần làm văng. hào do .Bị ngã khi đứng làm việc trên mái dốc lớn hoặc mái dốc trơn trượt mà không đeo dây đai an toàn. xung quanh không có rào ngăn. . . c) Đất.Sức ép không khí lên người khi mìn nổ. Các biện pháp an toàn lao động khi đào hố. mìn. hào sâu 2.25m đối với đất pha cát. toả ra từ từ rồi tích tụ ở trong hố.Trong suốt quá trình thi công phải thường xuyên xem xét tình hình ổn định vững chắc của vách hố. v. .

. hào sẽ dài. còn ở trong đất tơi xốp mỗi lần chỉ được tháo dỡ một tấm.Đào hố.Khi đào hố. .Trong quá trình đào đất thủ công hay bằng máy hoặc tiến hành công việc khác không được va chạm mạnh có thể làm xê dịch vị trí hoặc hư hỏng các bộ phận chống vách. hào có chiều rộng lớn văng chống ngang giữa hai vách hố. chiều dài. trình tự lắp đặt phải theo đúng chỉ dẫn. Hố. cầu có lan can bảo vệ chắc chắn cao 1m. văng chống phải đặt đúng theo bản vẽ.Vật liệu.b) Đào hố. trong sân bãi.Khi đào đất bằng máy đào.Khi đã đào xong. hào ở nơi có nhiều người đi lại như bên cạnh đường đi.2. hào và có biện pháp gia cố kịp thời bảo đảm chắc chắn an toàn mới được tiếp tục làm việc. quan sát kết cấu chống vách. Nếu có điều gì nghi ngờ có thể dẫn tới gãy sập thì phải ngừng thi công. hào phải dùng ván dày 4-5 cm. Trong các hố. hào thì tiến hành lấp đất. ngã xuống hố. . mực nước ngầm cao và vách đào thẳng đứng thì phải chống vách. Văng phải được đóng cố định chắc vào cọc đứng. . tiết diện của các bộ phận chống vách phải sử dụng đúng theo thiết kế. hào. 2. hào trong khi đang có người làm việc ở dưới. Khi lấp đất vào hố. gia cố bằng các tấm ván để nằm ngang.Để đi lại qua hố hào phải bắc cầu nhỏ rộng ít nhất 0.Không được nhảy khi xuống. đặt chúng nằm ngang áp sát vào vách đất theo mức đào sâu dần.Cọc đứng đóng cách nhau 1. hảo phải dùng thang bắc chắc chắn hoặc tạo bậc lên xuống ở những nơi đã quy định. . phía ngoài có cọc đứng giữ với các văng chống ngang. không được đu người lên vách hố. hào đào ở gần đường đi lại. gần nơi làm việc v.Không được bố trí người làm việc trên miệng hố. hoặc đứng đặt sát nhau.Khi phải đứng làm việc trên mái dốc có độ dốc lớn hơn 45 0 mà chiều sâu hố. . vận chuyển xung quanh mép cần dựng ván chắn cao 15cm. hào. hoặc sau khi đã kết thúc các công việc làm ở trong hố. hào sâu vách đứng có chống vách . cấm công nhân đứng trong vi tầm quay của tay cần máy đào. Khoảng cách giữa các tấm ván lót.Trong quá trình thi công phải luôn luôn theo dõi. .Trong lúc nghỉ giải lao mọi người không được ngồi ở dưới hố. .3 Phòng ngừa đất đá lăn rơi từ trên cao xuống hố. Mọi người ra khỏi hố. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 13 . . .5m dọc theo vách hố. Ban đêm phải có đèn chiếu sáng cầu. chịu lực yếu có thể thay văng chống ngang bằng chống xiên. . 2. . ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Để chống vcáh hố. hào sâu công nhân lên xuống hố. hào hay leo trèo theo kết cấu chống vách để lên. hào hoặc chiều cao mái dốc trên 3m hoặc khi độ dốc của mái đất nhỏ hơn 45 0 mà mái dốc lại trơn ướt thì công nhân phải đeo dây đai an toàn và buộc vào cọc chắc chắn. hào sâu ở những nơi đất đã bị xáo trộn.v … thì cách mép hố.5m đối với cầu đi lại hai chiều. trong lúc máy đang hoạt động. Nói chung không được tháo dỡ cùng một lúc quá ba tấm theo chiều cao. . hào. hào 1m phải làm rào ngăn chắc chắn cao ít nhất 1m và có biển báo. . phải tiến hành tháo dỡ kết cấu chống vách theo từng phần từ dưới lên theo mức lấp đất.Khi đào hố.8m đối với cầu đi lại một chiều và rộng 1. hào.Trong đất độ ẩm cao và đất tơi. Phòng ngừa người bị sa. Khi tháo dỡ ván lát cần bố trí lại các văng chống. cọc giữ. Văng chống ngang đặt cách nhau không quá 1m theo phương đứng.

chặt và uốn cốt thép . hào sâu nếu phát hiện thấy hơi khí khó ngửi.Trước khi xuống làm việc ở hố. Khi làm công nhân phải đeo kính và găng tay bảo hộ lao động.. Công đoạn lắp đặt. . An toàn lao động trong công tác cốt thép . Để phòng tránh tai nạn.do cán búa gãy hoặc búa tuột khỏi cán v. .Đối với máy cắt dẫn động cơ khí. Các biện pháp an toàn lao động khi gia công cốt thép a. công nhân phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn khi sử dụng máy móc. Nếu phải làm việc trong điều kiện có hơi khí độc thì công nhân phải sử dụng mặt nạ chống hơi khí độc.v … Để đề phòng các tai nạn này trước hết phải sử dụng các dụng cụ thật tốt như búa cán phải chắc. . đục phải sắt v.2.Khi chặt cốt thép thủ công bằng búa. uốn thành các chi tiết theo kích thước hình dạng thiết kế..Khi kéo căng để nắn thẳng cốt thép bằng tời hoặc bằng máy. Để đề phòng vảy gỉ sắt bắn vào mắt và xây xước tay. uốn cốt thép bằng máy có thể xảy ra các trường hợp tai nạn do máy cuốn kẹp vào tay công nhân. cốt thép gia công văng bắn vào người. v.. không thực hiện nối đất. 1. . cấm cắt các đoạn cốt thép ngắn hơn 30cm nếu không có bộ phận che chắn bảo vệ TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 14 . .Để đề phòng cốt thép bị tuột thì đầu cốt thép phải được cố định vào đầu cáp kéo bằng thiết bị kẹp không được nối theo cách buộc. cốt thép có thể bị đứt gây tai nạn Để đề phòng cốt thép bị đứt do bị căng quá mức thì trên cáp kéo phải có thiết đo lực căng.v … Nguyên nhân gây ra do tình trạng máy sử dụng không tốt.4.. bình thở.Khi đào hố. cắt. . bảo đảm không còn hơi. V. nối không bảo vệ chống điện giật.Ở mỗi khâu trong các công đoạn nói trên. Công đoạn này có thể thực hiện ngay tại vị trí của kết cấu công trình.Thi công công tác cốt thép trong các kết cấu bêtông cốt thép được chia thành hai công đoạn chính. v. cũng có thể chế tạo trước ở các xưởng cốt thép thành khung lưới sẵn hoàn chỉnh rồi đưa lắp đặt vào vị trí trên công trình.Khi cắt. còn cốt thép có đường kính lớn dạng thanh khi chiều dài lớn thường bị bẻ gập lại trong quá trình vận chuyển nên khâu gia công đầu tiên là phải nắn thẳng. không có đầy đủ các thiết bị an toàn. chỉ khi nào đã xử lý xong. lên kết hàn buộc các chi tiết thành khung lưới cốt thép. có thể nắn thẳng cốt thép bằng dụng cụ thủ công.v . Cắt. . khi thi công đều xảy ra tai nạn lao động do nhiều nguyên nhân và đều có các biện pháp an toàn lao động cần thực hiện để phòng tránh. Phòng ngừa người bị ngạt thở khí độc . thì phải ngừng ngay công việc.v … .Khi khối lượng công việc ít. hoặc hiện tượng người chóng mặt khó thở. rất dễ xảy ra tai nạn do búa va đập vào người. Công đoạn gia công cốt thép gồm các khâu nắn thẳng.Khi phát hiện có hơi khí độc thì phải có biện pháp làm thoát chúng đi bằng quạt gió máy nén khí. Tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý nguồn phát sinh. nồng độ không còn nguy hiểm gì đến sức khoẻ thì mới tiếp tục thi công. mọi người phải ra xa chỗ đó hoặc phải lên bờ ngay để đề phòng nhiễm độc. nhức đầu. hào sâu phải kiểm tra không khí xem có hơi khí độc không bằng dụng cụ xác định khí độc . Nắn thẳng cốt thép . b.Đối với cốt thép có đường kính nhỏ thường được cuộn thành cuộn tròn.

Cốt thép đã được gia công xong cần xếp ngăn nắp vào nơi quy định. tiện dụng và dùng đúng công dụng Cán gỗ của những dụng cụ này phải làm bằng gỗ cứng và dai. lưỡi rìu lưỡi đục phải chắc vào cán và chêm chặt vào đầu cán bằng vòng kim loại. .Khi cưa xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa phải tuyệt đối chấp hành nội quy an toàn khi sử dụng. dụng cụ.Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây điện.Khi tiến hành phương pháp hàn cần chấp hành đúng các quy tắc kỹ thuật an toàn trong công tác hàn.5m trở lên so với mặt đất hay sàn nhà công nhân phải đứng trên sàn thao tác chắc chắn bắc trên khung đỡ. sàn ở độ cao 5. Cốp pha.Để liên kết các chi tiết cốt thép thành khung lưới có thể dùng phương pháp hàn hoặc buộc.4m tì lên các bệ trên cốp pha. vứt gỗ ván từ trên cao xuống. Lắp đặt cốp pha . . .Khi lắp đặt cốp pha cột. không được leo trên khung cốt thép đã lắp đặt. Không được đứng trên khung cốt thép để thi công.Trước khi đưa các khung lưới cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn nút buộc và các điểm treo buộc khi dùng cần trục để cẩu chuyển. . nếu cao hơn 5. .Đối với các dụng cụ thủ công chắc chắn.Các loại máy gia công cốt thép đều phải thực hiện nối đất. va quệt vào các cạnh sắc nhọn của cốp pha do sau khi tháo dỡ xong. Dẫm phải đinh. Công nhân bị ngã khi lắp đặt và tháo dỡ cốp pha do chỗ làm việc không bảo đảm an toàn. Bề mặt cán phải gia công nhẵn không có vết nứt. 2. sứt mẻ.Khi liên kết cốt thép bằng phương pháp buộc phải sử dụng móc buộc. b. Phần làm việc của dụng cụ như đầu búa.5m có thể dùng giáo ghế di động. dầm. đã hư hỏng hoặc do công nhân vận hành. An toàn lao động trong công tác cốp pha 1. . có lan can bảo vệ cao ít nhất 1m và có hai thanh chắn ngang cách nhau 30cm. Bị chấn thương do sử dụng máy móc gia công và các dụng cụ thủ công không hoàn hảo. sử dụng dàn giáo không đáp ứng về yêu cầu an toàn chịu lực và ổn định nên bị gãy đổ. không được buộc bằng tay. bên cạnh máy hay trên lối đi lại. rìu phải sắc không có vết nứt. an toàn. thao tác không đúng kỹ thuật. do lắp đặt và tháo dỡ cốp pha không đúng quy trình kỹ thuật.5m thì dùng giáo cao. vật liệu đổ rơi từ trên cao xuống. ném. .Không được chất cốt thép lên sàn thao công tác hoặc trên các cốp pha vì có thể làm các kết cấu này bị sụp đổ. sàn thao tác không có lan can bảo vệ. An toàn lao động khi lắp đặt cốt thép . Các biện pháp an toàn lao động trong công tác cốp pha a. . Trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện. VI. đảm bảo an toàn điện. không xếp gọn gàng vào đúng nơi quy định.3 – 0. Còn lắp đặt cốt thép các kết cấu trên cao để đề phòng ngã từ trên cao. Không đi lại trên khung cốt thép. không được để trên máy. .Khi lên xuống phải có thang cố định chắc. công nhân phải đứng trên sàn thao tác vững chắc có lan can an toàn.. Gia công chế tạo cốp pha.Khi lắp đặt cốp pha ở độ cao từ 1. . Lưỡi cưa đục. phải bố trí cầu đi lại riêng rộng 0. 2. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 15 . Những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn trong công tác cốp pha.

sàn ở độ cao lớn. khi lắp đặt phải giao cho công nhân có kinh nghiệm được huấn luyện kỹ về an toàn làm việc trên cao.Xung quanh những chỗ tháo dỡ cốp pha ở trên cao.Không được cho xẻng vào trong thùng trộn khi nó đang quay dù là quay chậm TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 16 . vận chuyển. đồng thời cấm công nhân đứng dưới gàu đỡ nâng lên mà chưa được cố định vững chắc.Cốp pha. tai nạn liên quan đến sử dụng máy móc. VII. tiếng ồn. rung động gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. thiết bị gia công điện và làm việc trên cao. . Cấm không được ném các bộ phận cốp pha từ trên cao xuống. Khi tháo dỡ phải thực hiện trình tự từ trên xuống dưới tháo dần từng bộ phận. nơi nào không có sàn thao tác công nhân phải đeo dây an toàn buộc vào những chỗ vững chắc. Để đảm bảo an toàn lao động phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.Không được sửa chữa các hỏng hóc của máy trộn bêtông khi máy đang hoạt động.Đối với cốp pha treo không cần chống đỡ từ phía dưới. c. . tuỳ điều kiện cụ thể công nhân được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp. thanh giằng tháo dỡ xong phải đưa ngay xuống sàn. để chống bụi công nhân phải đeo khẩu trang và kính v. phải làm sàn che chắn hoặc cào ngăn hoặc biển báo.Máy trộn phải thực hiện nối đất hoặc nối không bảo vệ để đề phòng điện giật khi máy bị mát điện.Chỉ được tháo dỡ cốp pha sau khi bêtông của kết cấu đã đạt cường độ cho phép và được phép của cán bộ kỹ thuật phụ trách. .Trong các khâu trộn.v … . đổ..Khi thi công các khâu trong công tác bêtông. đầm bêtông. không được gác lên các bộ phận chưa tháo dỡ và phải xếp gọn gàng không làm cản trở đi lại gây va vấp hoặc dẫm phải đinh. . trước khi lắp đặt cốp pha treo phải kiểm tra sự vững chắc của khung cốt thép và liên kết của chúng với kết cấu chịu lực đứng để phòng bị biến dạng và sập đổ trong quá trình lắp đặt cốp pha và đổ bêtông sau này.Chỉ cho phép công nhân nào đã qua đào tạo về chuyên môn và huấn luyện về an toàn lao động mới được vận hành và phục vụ máy trộn. loại này thường áp dụng khi thi công các kết cấu dầm. An toàn lao động trong công tác bêtông .8m theo chiều cao tường phải có sàn thao tác có lan can chắc chắn. . không được làm sập một lúc từng mảng lớn. lâu ngày có thể gây ra các bệnh nghề nghiệp .Để đảm bảo vệ sinh lao động. để đề phòng các brộ phận rơi vào người làm việc hoặc qua lại ở phía dưới. 1. Các biện pháp an toàn lao động trong công tác bêtông a.Khi thi công cốp pha tường bêtông cốt thép bằng cốp pha luân lưu thì ở hai bên tường cứ cách 1.Tháo dỡ cốp pha ở trên cao.Chỉ được làm sạch hố gầu nạp liệu của máy trộn sau khi đã cố định vững chắc gàu ở vị trí nâng. An toàn lao động khi trộn bêtông bằng máy . công nhân phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại như : bụi. Khi đưa xuống thấp bằng tay phải đưa từng bộ phận Những bộ phận cồng kềnh cần tập trung và đưa xuống bằng phương tiện n6ng chuuyển. Tháo dỡ cốp pha. . . . Khi làm phải đeo dây đai an toàn cố định vào các kết cấu vững chắc. công nhân phải đứng trên sàn thao tác an toàn phòng chống ngã. . cột chống. công nhân có thể bị chấn thương.

An toàn lao động khi làm việc trên cao 1. trước khi làm việc..Khi công nhân làm việc ở xung quanh công trình hoặc ở các bộ phận kết cấu nhô ra ngoài công trình. Các trường hợp ngã cao . cốt thép.Cầu. b.Khi đi lại ở trên cao. không để bêtông đông cứng trong thùng.Trước khi đổ bêtông cán bộ kỹ thuật phải nghiệm thu tình trạng cốp pha.Ở trong tất cả các dạng công tác thi công ở trên cao như xây. công nhân phải đeo dây đai an toàn. .Khi đầm bêtông bằng đầm rung phải có biện pháp đề phòng điện giật và giảm tác hại do rung động của máy đối với cơ thể. . hoặc thang bắc tạm bợ bị đổ gãy.Khi công nhân lên xuống ở trên cao .Trước khi vận chuyển đổ bêtông bằng cần trục phải kiểm tra an toàn đối với cần trục. Phễu hứng.Khi di chuyển đầm bàn đi nơi khác hoặc ngừng việc phải ngắt cầu dao điện . nguy hiểm không đeo dây đai an toàn. . trên mép sàn. lắp đặt. An toàn lao động khi đầm bêtông .Khi đổ bêtông từ trêncao quá 1. . đổ bêtông . chân lên đầm bàn . lau khô cuộn dây dẫn và cất vào nơi bảo quản.Cấm nắm vào dây dẫn điện hay cáp điện để di chuyển đầm bàn . . .Để phòng điện giật. còn dây dẫn để cấp điện phải có vỏ bọc bằng caosu. khi đầm không được để chạm vào cốt thép làm sai lệch vị trí hoặc bung các mối hàn buộc . việc cạo rửa làm vệ sinh thùng trộn chỉ được tiến hành khi đã ngắt cầu dao điện và máy đã dừng.Khi kết thúc công việc phải làm sạch đầm và dây điện khỏi bê tông . để tránh hiện tượng phân tầng người ta dùng ống vòi voi hay máng nghiêng để đổ. .Đổ bêtông ở trên cao từ 1. cột chống đỡ sàn thao tác để phòng sự cố gãy đổ gây mất an toàn. trên dàn giáo không có lan can bảo vệ. Mọi công nhân điều khiển đầm rung đều phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhận việc và phải đfịnh kỳ kiểm tra lại sức khoẻ. cấm ấn tay .Lúc tháo dỡ bêtông khoảng cách từ đáy thùng hay gàu đựng đến mặt hứng bêtông không quá 1m. sàn để vận chuyển phải chắc chắn. c. v.Đầm dùi . .Lối đi phía dưới khu vực đang đổ đầm bêtông phải rào ngăn và có biển cấm qua lại. .Khi làm việc ở vị trí chênh vênh. . .Khi sàn thao tác. VIII. An toàn khi vận chuyển. ống vòi voi. . Khi sửa chữa và làm vệ sinh máy phải treo biển báo tại nguồn cấp điện.v … .Sau một đợt trộn phải rử sạch thùng trộn. . vỏ đầm rung phải được nối đất qua phích cấm chuyên dùng. . sàn thao tác. tháo dỡ cốp pha lắp đặt cốt thép đổ đầm bêtông v. máng nghiêng phải cố định chắc vào cốp pha. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 17 .Cứ cách 30-35 phút làm việc phải tắt máy cho nguội cấm làm nguội đầm bằng nước . cầu dao phải đặt trong hộp kín có khoá. thùng đựng vữa bêtông phải kín. ổn định. .Khi đầm công nhân phải đeo găng tay dày để chống rung .v` . phải dùng dây kéo mềm .5m xuống. Nguyên nhân tai nạn ngã từ trên cao a.5m trở lên so với mặt đất hay nền sàn công nhân phải đứng trên sàn thao tác vững chắc có lan can an toàn.Thi công bêtông ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 30 0 trở lên. .

người bệnh tim huyết áp không làm việc trên cao. Nội quy kỹ luật và an toàn lao động khi làm việc trên cao Nhất thiết phải đeo dây đai an toàn tại những nơi đã quy định Việc đi lại. Những nguyên nhân chính gây tai nạn ngã cao b. bia. Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khoẻ làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. thể lực yếu. làm ẩu trong thi công. người có bệnh về tim. Không được đi dép lê. công trình cao. làm bừa. cồng kềnh khi lên xuống thang. b.v … Lên xuống vị trí ở trên cao phải có thang bắc vững chắc. đúng tuyến quy định. Phụ nữ có thai.v … để tổ chức chỗ làm việc và đi lại an toàn cho công nhân.6. giông bão. Cấm đùa nghịch.Công nhân chưa được đào tạo về chuyên môn hoặc làm việc không đúng với nghề nghiệp. b. qua cửa sổ. mũ bảo hộ lao động. . Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên để phát hiện. Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn khi làm việc trên cao. b. Công nhân cần có túi đựng dụng cụ. công trình thấp.Sức khoẻ không tốt. bảo hộ lao động b. dàn giáo v. di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện đúng nơi.Công nhân chưa được học tập. Không được mang vác vật nặng.5. b. cấm leo trèo để lên xuống vị trí ở trên cao v.. ngăn chặn và khắc phục kịp thời các hiện tượng làm việc trên cao không an toàn b. giày v. a. hút thuốc. trong quá trình thi công ở trên cao. Sử dụng phương tiện làm việc trên cao nói trên không đảm bảo các yêu cầu về an toàn gây ra sự cố tai nạn do sai sót liên quan thiết kế. b. thi công tập trung. hoặc có gió mạnh từ cấp 5 trở lên không làm việc trên cao.v … . đồ nghề cấm vứt ném bất kỳ vật gì trên cao xuống Lúc tối trời. Đã được trang bị và hướng dẫn sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc trên cao : dây an toàn. chế tạo lắp đặt và sử dụng. mưa to. Trước và trong thời gian làm việc trên cao không uốg rượi.. bậc thợ. Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn lao động do giám đốc đơn vị xác nhận. Công nhân vi phạm nội quy an toàn lao động. Công nhân làm việc trên cao không đáp ứng các điều kiện .4.v . đi giày có đế dễ trượt. huyết áp v. huấn luyện đạt yêu cầu về an toàn lao động. Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao. thi công phân tán. mà cả ở các công trường nhỏ. 2.1.Người làm việc trên cao phải đáp ứng các yêu cầu sau Từ 18 tuổi trở lên. Định kỳ 6 tháng phải kiểm tra sức khoẻ một lần.3.Ngã cao không chỉ xảy ra ở công trường lớn.2. Yêu cầu đối với người làm việc trên cao . Thiếu hoặc không sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như dây an toàn. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 18 . leo trèo qua lan can an toàn. Không sử dụng các phương tiện làm việc trên cao như thang.

Quá trình sử dụng phải tuân theo kỹ thuật an toàn khi làm việc trên dàn giáo. Yêu cầu đối với phương tiện làm việc trên cao . . Bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động trên dàn giáo trong thời gian lắp dựng và sử dụng. phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn cơ bản sau : Bảo đảm độ bền kết cấu. Trị số tải trọng. Do đó muốn đi sâu kỹ thuật an toàn của từng loại công việc cần nắm vững kỹ thuật an toàn chung. . sự vững chắc và ổn định trong thời gian lắp dựng và sử dụng dàn giáo. Đó là kỹ thuật an toàn trong lắp dựng và sử dụng dàn giáo.để đảm bảo an toàn cho việc dùng dàn giáo cần phải : Chọn loại dàn giáo thích hợp với tính chất công việc. Khi chịu lực thiết kế thì toàn bộ dàn giáo không bị mất ổn định.Khi lựa chọn và thiết kế dàn giáo dựa vào : Kết cấu và chiều cao của từng đợt đổ bêtông. đợt xây trát và từng loại công việc.Khi lắp dựng và sử dụng dàn giáo.Hầu hết tất cả các công việc xây dựng khi làm việc trên cao đều cần có dàn giáo. . Phải có thành chắn để đề phòng người ngã hoặc vật liệu dụng cụ rơi xuống. . nghĩa là toàn bộ kết cấu không bị nghiêng. Chỉ được sử dụng dàn giáo khi đã lắp dựng xong và được sự kiểm tra và đồng ý của cán bộ kỹ thuật.Yêu cầu cơ bản đối với dàn giáo về mặt an toàn là : Từng thanh của dàn giáo phải đủ cường độ và độ cứng. không bị sập đổ dưới tác dụng của tải trọng thiết kế. vật liệu sẵn có để làm dàn giáo Thời gian làm việc của dàn giáo và các điều kiện xây dựng khác. Bảo đảm vận chuyển vật liệu trong thời gian sử dụng.c. nghĩa là không bị cong võng quá mức không bị gục gãy. Lắp dựng dàn giáo đúng yêu cầu thiết kế có kiểm tra kỹ thuật trước khi sử dụng. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 19 .

Các đoạn cột ở chân dàn giáo bị hư hỏng do vận chuyển va chạm gây ra. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 20 . Không đảm bảo độ cứng. gỗ. sự vững chắc của hệ dàn giáo với tường hoặc công trình.Nguyên nhân thuộc về thiết kế tính toán : lập sơ đồ tính không đúng. . Dàn giáo tựa lên nền không vững chắc. Những nguyên nhân gây ra chấn thương Người ngã từ trên cao xuống. Tai nạn về điện. Chiếu sáng chỗ làm việc không đầy đủ. . kim loại. không nên dùng tre.v … . . Khi trát bức tường thì khe hở đó không rộng hơn 10cm .1.Nguyên nhân liên quan đến chất lượng gia công và chế tạo : gia công các bộ phận kết cấu không đúng kích thước thiết kế v. . f. Các điều kiện lao động an toàn trên dàn giáo .Sàn dàn giáo thường làm bằng gỗ. sai sót xác định tải trọng v. Nguyên nhân sự cố làm đổ gãy dàn giáo và gây chấn thương d. Nói chung trên công trường nên dùng các loại dàn giáo đã được chế tạo sẵn hoặc đã được thiết kế theo tiêu chuẩn. độ ổn định. Đặt các cột dàn giáo nghiêng lệch so với phương thẳng đứng làm lệch tâm các lực tác dụng thẳng đứng gây ra quá ứng suất.Trên mặt dàn giáo và sàn công tác phải làm thành chắn cao hơn 1m. phải có tay vịn. hoặc kết hợp gỗ và kim loại. Mặt sàn công tác phải bằng phẳng không có lỗ hỗng. khe hở giữa các tấm ván không được quá 5mm. trong công tác trát là 1. Các chi tiết mối nối bị phá hoại hoặc tăng tải trọng sử dụng do tải trọng động d. không chú ý đến điều kiện địa hình và các yêu cầu chất lượng lắp ghép khác. Không kiểm tra thường xuyên về tình trạng dàn giáo và sự gia cố của chúng với tường hoặc công trình Hệ gia cố dàn giáo với tường bị nới lỏng hoặc hư hỏng. Hiện nay dàn giáo làm bằng gỗ và thép là chủ yếu.Số tầng dàn giáo làm việc không vượt quá 3 tầng. Mép sàn phải có tấm gỗ chắn cao 15cm.d. Yêu cầu đối với vật liệu làm dàn giáo Thông thường dàn giáo có thể làm bằng tre.2.v … . Thiếu thành chắn và thang lên xuống giữa các tầng Chất lượng ván sàn kém e.Sàn công tác không nên làm sát tường Không nên chừa mep sàn và mặt tường để kiểm tra độ thẳng đứng của bức tường khi xây khe hở không rộng hơn 6cm. .Nguyên nhân do không tuân theo các điều kiện kỹ thuật khi lắp dựng dàn giáo như : Thay đổi tuỳ tiện các kích thước thiết kế của sơ đồ khung không gian.Nguyên nhân phát sinh trong quá trình sử dụng dàn giáo Dàn giáo bị quá tải so với tính toán do dự trữ vật liệu trên sàng công tác quá nhiều. dụng cụ vật liệu rơi từ trên cao vào người. Những nguyên nhân làm đổ gãy dàn giáo. bố trí sao cho công nhân không cùng làm việc trên một mặt phẳng đứng. Một phần công trình đang xây dựng bị sập đổ.5m trong công tác sơn là 1m.Chiều rộng sàn trong công tác xây dựng không hẹp hơn 2m.

Khi làm việc về ban đêm.Khi sử dụng các dụng cụ này có thể bị chấn thương như đứt .sứt mẻ .không có vết rạn nứt . Lên dàn giáo phải dùng thang không được leo trèo. . bàn tay ngón tay.1.rìu . dao . bề mặt cán phải được gia công nhẵn v. An toàn khi tháo dỡ dàn giáo . kéo v. Dàn giáo kim loại phải được tiếp đất.Công nhân làm việc trên dàn giáo phải có dây an toàn. sứt mẻ . Nếu dàn giáo cao hơn 12m để lên xuống phải có lồng cầu thang riêng. An toàn lao động khi sử dụng. tất cả các cửa ra vào ở các tầng trong khu vực tiến hành tháo dỡ đều phải đóng lại. các giày dép trơn nhẵn dễ bị trượt ngã. chỗ làm việc trên dàn giáo phải được chiếu sáng đầy đủ. Không cho phép. Đi các loại dép không có quai hậu.v…) phải lắp chắc và chêm chặt vào đầu cán .rìu đục phải sắc để không bị tốn sức khi sử dụng .v… • Phần làm việc của dụng cụ (lưỡi cuốc. xẻng .dập . . . búa .v… . Tụ tập nhiều người cùng đứng trên một tấm ván sàn Ngồi lên thành chắn hoặc leo ra ngoài thành chắn. IX. . • Các thao tác khi sử dụng không đúng quy cách .Trong thời gian tháo dỡ dàn giáo. vỡ .v…) phải được chế tạo từ loại thép tốt và mài đúng quy cách . Sử dụng các dụng cụ đảm bảo chất lượng tốt Trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ chất lượng của dụng cụ : • Dụng cụ phải được chế tạo từ vật liệu tốt để tránh hư hỏng : cong vênh gãy . Nội quy an toàn lao động Để đề phòng chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay cần thực hiện các biện pháp : b.Các tấm ván sàn.Có rất nhiều loại dụng cụ thô sơ cầm tay được sử dụng trong sản xuất và đời sống hàng ngày như : cuốc . dao.Trong khu vực đang tháo dỡ dàn giáo phải có rào dậu di động đặt cách chân giàn giáo ít nhất bằng 1/3 chiều cao của dàn giáo. Những nguyên nhân gây chấn thương . các thanh kết cấu dàn giáo được tháo dỡ ra không được phép lao từ trên cao xuống đất mà phải dùng cần trục hoặc tời để đưa xuống đất một cách từ từ. lưỡi cuốc . lim .kéo .… khi va đập. b. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 21 .Dàn giáo lắp dựng cạnh các đường đi có nhiều người và xe cộ qua lại phải có biện pháp để các phương tiện khỏi va chạm làm đỗ gãy dàn giáo.Để bảo vệ công nhân khi làm việc khỏi bị sét đánh phải có thiết bị chống sét đạt yêu cầu kỹ thuật.do những nguyên nhân chính sau : • Sử dụng dụng cụ đã bị hư hỏng . đầu đội mũ cứng. dẻ . • Chuôi (cán) gỗ phải làm từ các loại gỗ cứng và dai (sến . . máy móc thi công xây dựng 1. xẻng . g.xẻng . đi giày có đế nhám. quằn . • Sử dụng không đúng với công dụng của nó . lưỡi cắt của dụng cụ cắt gọt (dao cưa .v. phải có biển cấm không cho người lạ vào.Để thuận tiện cho việc lên xuống giữa các tầng phải đặt các cầu thang : Khoảng cách từ cầu thang đến chỗ xa nhất không quá 25m theo phương ngang Độ dốc cầu thang không quá 10 0 Chiều rộng chân thang tối thiểu 1m nếu lên xuống một chiều và 1.…) có độ ẩm không quá 12/100.kìm v. Dụng cụ thô sơ cầm tay a.5m nếu lên xuống hai chiều. vận hành dụng cụ. .

• Làm việc với dụng cụ chạy điện cầm tay nhưng sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp . • Dòng điện rò ra vỏ dụng cụ hay vỏ dây dẩn do cách điện không đảm bảo . hoặc có thực hiện nhưng không đạt yêu cầu an toàn .v. thang treo để làm việc với dụng cụ chạy điện cầm tay .v … khi sử dụng có thể gây chấn thương hay điện giật do những nguyên nhân chính sau đây : • Chạm vào các bộ phận mang điện bị hở (cầu dao. để công việc đạt hiệu quả và an toàn khi sử dụng dụng cụ phải chú ý những điều sau : • Chọn đúng loại dụng cụ theo công dụng • Chọn đúng kích cỡ với đối tượng cần thao tác b.Các dụng cụ chạy điện cầm tay như : khoan. bào v. • Cấm đứng trên thang tựa . • Dụng cụ sử dụng không thực hiện nối đất nối không bảo vệ . điện giật khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay cần thực hiện những yêu cầu sau đây : • Chỉ những người đã qua huấn luyện chuyên môn và kỹ thuật an toàn mới được phép sử dụng dụng cụ chạy điện cầm tay . ổ găm . • Dụng cụ đã bị hư hỏng cần sửa chữa hoặc thay thế cái mới . khoan. kìm bao giờ cũng đặt tay nắm vào phần cuối cán để lực bóp cắt được mạnh v. • Tóm lại các dụng cụ thô sơ cầm tay khi sử dụng phải đảm bảo chắc chắn an toàn tiện dụng và dùng đúng công dụng .v…) . 2.Để đề phòng chấn thương .v…) vật phải được đặt lên bàn gia công chắc chắn . đảm bảo an toàn tăng năng suất và chất lượng công việc . điều chỉnh và sửa chữa dụng cụ sau khi đã ngắt điện và hãm dừng hẳn . lắp .Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp sử dụng dụng cụ không đúng công dụng sử dụng tuỳ tiện . trượt thì phải được giữ chặt bằng giá kẹp. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 22 .• Mặt va đập của búa . Sử dụng dụng cụ phải thao tác đúng quy cách • Khi sử dụng dụng cụ phải thao tác đúng quy cách mới đỡ tốn sức.v… • Khi duøng cưa hay dao để cưa cắt không bao giờ được dùng bàn tay hay ngón tay để làm cữ • Khi gia công (cưa. Sử dụng dụng cụ theo đúng công dụng của nó . cắt. v. vỡ . cưa . • Chỉ tháo .2. hoặc vát . Nội quy an toàn lao động . • Sử dụng dụng cụ với điện áp lớn hơn quy định an toàn ở những nơi có môi trường nguy hiểm về điện .3. mỏ hàn điện . • Trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ dụng cụ : dây dẩn . búa tạ phải hơi lồi ra và không bị sứt . Dụng cụ chạy điện cầm tay a. êtô. phích cắm . gượng ép nên đã xãy ra chấn thương . b.v… • Khi đang vận hành nếu bất ngờ bộ phận làm việc của dụng cụ bị kẹt cứng cần ngắt điện ngay .Nguyên nhân gây tai nạn . • Bị chấn thương dưới dạng cơ học (dụng cụ va đập . những vật khi gia công có thể bị xê dịch hoặc xoay. đục.v…) trong khi thao tác b. v. v. • Khi dùng kéo. .

thiết bị phòng ngừa . • Không treo tải lơ lửng trong lúc nghỉ việc . • Để tránh hư hỏng . hay ẩm ướt . vượt quá vận tốc quy định . hay hở phải lập tức cắt cầu dao . • Không chuyển tải qua người ở phía dưới . • Trong lúc tạm nghỉ . dây dẫn điện phải treo lên hoặc cho vào hộp . máng bảo vệ . cũng như khi di chuyển dụng cụ đến chổ làm việc khác phải ngắt mạch động cơ .mảnh vụn bắn vào mắt . • Không chuyển hướng chuyển động của các cơ cấu khi chưa dừng hẳn . cuốn dây gọn gang và cất vào nơi khô ráo . bị vật khác đè lên . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 23 . • Không được cẩu với . 3. phanh . • Không làm việc lúc có gió mạnh . • Không được nắm vào bộ phận làm việc hay dây dẫn điện của nó để mang xách dụng cụ điện . • Không được vừa nâng tải vừa quay hoặc di chuyển cần trục . • Không được dùng dụng cụ chạy điện để gia công các chi tiết gỗ tươi . cáp . • Không làm việc lúc tối trời . giày ủng cách điện .… nếu phát hiện có trục trặc . • Cần phối hợp chặt chẽ với người làm công việc treo buộc và tiếp nhận tải . • Cấm dùng cần trục để chở người . • Không để cần trục làm việc hoặc di chuyển gần đường dây tải điện . mọi dụng cụ chạy điện phải được làm vệ sinh sạch sẽ . gần sát mép hố đào hoặc có độ dốc lớn hơn quy định . Nội quy an toàn vận hành cần trục • Chỉ những người đã qua đào tạo về chuyên môn và huấn luyện về an toàn lao động mới được vận hành cần trục .• Phải bắc sàn chắc chắn . • Không để cần trục đứng làm việc hoặc di chuyển trên nền đất yếu . • Trong lúc mưa hay sương mù cần đình chỉ sử dụng dụng cụ chạy điện ở ngoài trời . • Để phòng tránh bụi . • Trước khi vận hành phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị và cơ cấu quan trọng : thiết bị an toàn . • Không được nâng tải bị vùi dưới đất . khi rời khỏi nơi làm việc phải ngắt điện nguồn . công nhân phải đeo kính bảo hộ • Sau khi kết thúc công việc trong ca . sương mù không đủ ánh sáng . cán không cách điện . khi tốc độ gió từ cấp 5 trở lên . vi phạm khoảng cách an toàn . • Nếu trong quá trình làm việc phát hiện thấy dây dẫn bị đứt . • Tuyệt đối không được sử dụng dụng cụ chạy điện cầm tay có chuôi . • Không thả trùng hoặc tháo bỏ dây treo tải khi chưa đặt tải vào vị trí vững chắc . đất mới đắp . • Không được nâng tải khi tải treo chưa ổn định . • Không chuyển tải theo phương ngang khi không đảm bảo khoảng cách từ phía tải nâng đến độ cao các vật chướng ngại trên đường chuyển tải tối thiểu là 50cm . hạ tải . • Cấm nâng . • Làm việc ở nơi ẩm ướt công nhân phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như găng tay . • Không được nâng tải lớn hơn trọng tải ở tầm với tương ứng . • Không được nâng . kéo lê tải . hư hỏng phải khắc phục xong mới được vận hành . có thành chắn bảo vệ khi làm việc trên cao . hạ hoặc chuyển tải khi có người ở trên tải .

5. phải có đệm kín khít nếu nối kiểu mặt bích bắt bulông . • Cấm để các công cụ cầm tay còn đang được cấp khí nén mà không có người theo dõi • Cấm kéo căng hoặc gập ống dẫn khí nén khi máy dùng khí nén đang vận hành . mũ bảo hộ lao động ) . không xẻ gỗ có kích thước khác với các thông số đã quy định của máy . không được tỳ bụng hay ngực vào gỗ để đẩy . kính chống bụi và các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định (giày .khi đến gần cuối mạch xẻ phải dùng tay đâỷ để đẩy gổ • Không được nắm vào đầu thanh gỗ đã xẻ phía sau lưỡi cưa để lôi hoặc chỉnh mạch xẻ • Nếu thấy tiếng máy kêu khác thường hay máy rung động mạnh phải ngừng xẻ . nếu thiếu hoặc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn thì phải báo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý. • Cuối ca phải làm vệ sinh máy và xung quanh . • Không được hướng luồng khí nén về phía mình và người khác khi làm việc hoặc khi thử máy dùng khí nén .v. tắt máy và tìm nguyên nhân khắc phục . không được dùng dây để cuốn buộc .v. sửa chữa làm vệ sinh máy khi đã ngắt cầu dao điện và đỉa cưa đã dừng hẳn . • Không được xẻ những mẩu gổ ngắn hơn 300mm . nếu không có cữ chuyên dùng . đồ gá kẹp . sửa chữa . khi di chuyển máy hoặc khi ngừng việc . Nội quy an toàn vận hành máy dùng khí nén • Phải đảm bảo độ kín khít và bền chắc ở những chổ nối ống dẫn với nhau giữa ống dẫn với máy nén khí và máy dùng khí nén . • Không được xẻ những vật liệu không phải là gỗ cũng như gỗ có đinh hay vật kim loại găm vào . • Không được sử dụng máy dùng khí nén khi đứng trên thang tựa . Nội quy an toàn vận hành máy cưa đỉa • Chỉ người nào đã qua huấn luyện về sử dụng và an toàn lao động mới được phép vận hành máy . vỏ bao che . • Chỉ được vận hành máy đã có đầy đủ thiết bị an toàn : dao tách mạch . • Khi làm việc công nhân phải đeo yếm da . • Trước khi cưa xẻ gỗ phải cho máy chạy thử không tải . mỏng hơn 30mm .4. • Chỉ được điều chỉnh . tay đẩy gỗ . thực hiện chế độ bôi trơn bảo dưỡng theo quy định . • Chỉ được lắp và tháo ống dẫn sau khi đã đóng van ngừng cấp khí nén vào ống dẫn . • Phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu an toàn điện và phòng cháy chữa cháy . không có hiện tượng mất an toàn mới được bắt đầu . • Phải ngừng ngay việc cấp khí (đóng van cấp khí ) khi có sự cố bất ngờ . • Phải kiểm tra và thông ống trước khi nối ống . • Khi thao tác phải đứng lệch về một bên so với mặt phẳng đĩa cưa . phải siết chặt chỗ nối bằng đai kẹp . thang dây TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 24 . • Không được nối trực tiếp ống dẫn khí nén vào đường ống chính mà phải nối với các van ở hộp phân phốí khí nén hoặc nối vào nhánh ống phụ có van điều chỉnh . thay thế các bộ phận khi máy đang hoạt động . • Không được điều chỉnh . • Không được ngừng cấp khí nén bằng cách bẻ gập ống dẫn khí nén .

• Phải mở van nước để làm mát xilanh trước khi chạy máy . van an toàn . • Phải kiểm tra và làm vệ sinh thường xuyên bộ phận lọc không khí ở đường ống hút . Nội quy an toàn vận hành máy nén khí • Chỉ người nào đã qua đào tạo về chuyên môn và huấn luyện về an toàn lao động mới được phép vận hành máy nén khí . • Phải kiểm tra . • Phải nhanh chóng tắt máy khi kim đã chỉ qua vạch đỏ trên mặt áp kế . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 25 . • Phải chiếu sáng tốt chổ đặt thiết bị kiểm tra . cấm sử dụng tuỳ tiện các loại khác . • Phải sử dụng dầu bôi trơn đúng chủng loại và đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà chế tạo . …) đúng chủng loại và hoạt động chính xác .6. • Chỉ vận hành máy khi có đầy đủ các thiết bị an toàn (áp kế . đo lường bằng đèn điện có độ rọi tối thiểu là 50 lux . đánh giá chất lượng các bộ phận chịu áp lực của máy nén khí theo quy định định kỳ hay đột xuất khi nghi ngờ thiếu an toàn . miệng hút cần đặt cao ít nhất 1.5m so với mặt đất . nếu thiếu hoặc hư hỏng phải báo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý .

Quá trình cháy của vật rắn. Do đó sinh ra áp lực rất lớn đối với môi trường xung quanh dẫn đến hiện tượng nổ. Khái niệm về cháy nổ. Tự bốc cháy Cháy . Diễn biến quá trình cháy . Nó là sự biến đổi về mặt hoá học của các chất Sự biến đổi này xảy ra trong một thời gian rất ngắn 1. Những vấn đề cơ bản về cháy nổ 1.Bài 5: KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY I. khí đều gồm có những giai đoạn sau : Ôxy hoá. lỏng. 26 TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG . Phản ứng hoá học và hiện tượng vật lý trong quá trình cháy có thể gây ra nổ. Bản chất của sự cháy a.1.10 −5 s với một tốc độ mạnh toả ra nhiều chất ở thể khí đã bị đốt nóng đến một nhiệt độ cao. a.10 −3 − 1. chất lỏng và khí có thể tóm tắt trong sơ đồ biểu diển sau : - Tuỳ theo mức độ tích luỹ nhiệt trong quá trình ôxy hoá làm cho tốc độ phản ứng tăng lên chuyển sang giai đoạn tự bốc cháy và xuất hiện ngọn lửa.Quá trình cháy của vật rắn.

Theo nhiệt độ tự bốc cháy. Ngược lại với trường hợp trên thì phản ứng ôxy hoá sẽ tăng nhanh chuyển đến nhiệt độ tự bốc cháy t t Từ lúc này nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh nhưng đến nhiệt độ t n thì ngọn lửa mới xuất hiện.Sự khác nhau ở sự tự bốc cháy và sự tự cháy Sự tự bốc cháy có liên hệ với quá trình phát sinh cháy của các chất có nhiệt độ tự bốc cháy cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.Sự thay đổi nhiệt độ của vật chất cháy trong quá trình cháy diễn biến như ở đồ thị : Trong giai đoạn đầu từ t p − t 0 : nhiệt độ tăng chậm vì nhiệt lượng phải tiêu hao để đốt nóng và phân tích vật chất. Từ nhiệt độ t 0 − t t là nhiệt độ bắt đầu ôxy hoá thì nhiệt độ của vật chất cháy tăng vì ngoài nhiệt lượng từ ngoài truyền vào còn có nhiệt lượng toả ra do phản ứng ôxy hoá Nếu lúc này ngừng cung cấp nhiệt lượng cho vật chất cháy và nhiệt lượng sinh ra do phản ứng ôxy hoá không lớn hơn nhiệt lượng toả ra bên ngoài thì tốc độ ôxy hoá sẽ giảm đi và không thể dẫn đến giai đoạn tự bốc cháy. . . Nhiệt độ này xấp xỉ bằng nhiệt độ cháy t c a. Quá trình phát sinh cháy . tất cả các chất cháy chia làm hai nhóm : Các chất có nhiệt độ tự bốc cháy cao hơn nhiệt độ ở môi trường xung quanh chúng các chất này có thể tự bóc cháy do kết quả đốt nóng từ bên ngoài..2.Nhiệt độ tự bốc cháy của các chất cháy thì rất khác nhau : một số chất cao hơn 500 0 C một số chất khác thì thấp hơn nhiệt độ bình thường. Sự tự cháy có liên hệ với quá trình phát sinh cháy của các chất có nhiệt độ tự bốc cháy thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 27 . Các chất có thể tự bốc cháy không cần đốt nóng vì môi trường xung quanh đã đốt nóng chúng đến nhiệt độ tự bốc cháy ( những chất này gọi là chất tự cháy ).

v … Chất cháy và ôxy hợp thành hỗn hợp cháy. hiđrô. bắt đầu từ nhiệt độ tự bốc cháy t t và kết thúc t c bằng nhiệt độ cháy. Thực chất lý học của quá trình bốc cháy không khác gì quá trình tự bốc cháy vì rằng sự tăng nhanh phản ứng ôxy hoá của chúng cũng như nhau. ôxy nguyên chất v. thể khí đều là các hợp chất hữu cơ gồm các thành phần chính là cacbon.Do đó quá trình nhiệt của sự phát sinh cháy trong tự nhiên chỉ là một và gọi là sự tự bốc cháy còn sự tự cháy và bốc cháy là những trường hợp riêng của quá trình chung đó. Để cho hỗn hợp bốc cháy được thì phải đốt nóng hỗn hợp đến nhiệt độ bốc cháy.Để cho quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần có chất cháy. ôxy. Điều kiện cháy .. Chất cháy : hầu như tất cả các chất cháy thể rắn. Điều kiện và hình thức cháy a. Sự khác nhau cơ bản giữa chúng là : Quá trình bốc cháy bị hạn chế bởi một phần thể tích chất cháy.Ta thấy ngoài sự phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất cháy T0 đối với nhiệt độ tự bốc cháy của chúng t t trong quá trình phát sinh cháy của tất cả các hiện tượng đều có quá trình chung là sự tự đốt nóng. chất ôxy hoá và mồi gây cháy. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 28 . thể lỏng. Chất ôxy hoá : chất ôxy hoá có thể là không khí. . Còn quá trình tự bốc cháy xảy ra trên toàn thể tích của nó. 2. .Ta có sơ đồ biểu diễn quá trình phát sinh cháy : .Quá trình phát sinh ra cháy do kết quả đốt nóng một phần nhỏ chất cháy bởi nguồn lửa gọi là sự bốc cháy. Thành phần các chất và tỉ lệ của chúng trong hợp chất có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình cháy.

Tỉ lệ của chất cháy và ôxy trong hỗn hợp không nằm trong các giới hạn cháy Mồi gây cháy không đủ công suất và thời gian tác động của nó kông đủ để làm hỗn hợp bốc cháy. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 29 . Nguyên nhân các đám cháy và biện pháp phòng ngừa 1.Để phát sinh đám cháy là phải có chất cháy. II. . Sau đây là nguyên nhân các đám cháy thường xảy ra : a. các sản phẩm tạo ra không có khả năng tiếp tục cháy. Tuy vậy các nguyên nhân đám cháy lại rất nhiều so với các điều kiện an toàn.. đồ dùng. ôxy trong không khí và mồi gây cháy. Bỏ không theo dõi bếp đun ga. giấy tờ trên các bếp than. ma sát hoặc do tiếp xúc với bề mặt nóng của thiết bị. b. Chúng là những mồi lửa phát quang. thuốc lá cháy dở vào nơi có vật liệu cháy như rơm. tàn diêm.. Ngoài ra còn có những loại mồi gây cháy không phát quang hay còn gọi là mồi ẩn. tia lửa điện.v … có tính độc và có khả năng tiếp tục cháy và nổ.Ta gọi các điểu kiện khi đó khả năng phát sinh cháy bị loại trừ là các điều kiện an toàn chống cháy. dầu v. tức là khi đó : Thiếu một trong các điều kiện cần thiết cho sự cháy. quần áo. nung.Trong sản xuất và sinh hoạt luôn có các chất cháy. bình chứa. Dùng lửa để kiểm tra sự dò rỉ hơi khí cháy hoặc xem xét các chất lỏng cháy ở trong các thiết bị. bếp điện. sấy.v … hoặc ở nơi cấm lửa. nén đoạn nhiệt. Cháy hoàn toàn : diễn ra khi có đủ lượng không khí. những hạt than cháy đỏ. hoặc ủ lò. hấp vật liệu xây dựng. than củi không cẩn thận. tia lửa sinh ra do ma sát va đập. Không thận trọng khi dùng lửa Bố trí các quá trình sản xuất có lửa như hàn điện. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân gây ra đám cháy. các sản phẩm tạo ra như CO axêtôn v. Mồi gây cháy ẩn có thể là nhiệt toả ra do các quá trình hoá học.Mồi gây cháy : Mồi gây cháy có thể là ngọn lửa trần.Căn cứ vào các sản phẩm tạo ra khí cháy có thể phân thành cháy hoàn toàn và cháy không hoàn toàn. Hong. rác mùn cưa v. chất ôxy hoá và mồi gây cháy. gia công chế biến gỗ v. Cháy không hoàn toàn : diễn ra khi thiếu không khí. Ném vứt tàn đốm. Nguyên nhân các đám cháy . ủ trấu. .v …nấu nướng với ngọn lửa quá to làm bốc tạt lửa ra cháy những vật chung quanh. sinh hoá. Hình thức cháy . đường ống.v . tuy nhiên khả năng cháy chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện thích hợp .Vi phạm những điều kiện an toàn sẽ phát sinh những nguyên nhân đám cháy. sấy vật liệu.

chọn tiết diện dây dẫn. Cháy do sét đánh . rẫy làm cháy rừng. Cháy do tĩnh điện . nhiên liệu. nương.v … TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 30 .v … d.Tĩnh điện có thể phát sinh do đai chuyền ma sát lên bánh quay. xếp đặt các bình chứa khí ở gần những nơi có nhiệt độ cao hoặc phơi ngoài nắng to có thể gây nổ. khi vận chuyển các chất lỏng không dẫn điện trong các thùng đường ống bằng kim loại bị cách ly với đất. lỏng cháy. que đun nước v. ♦ Vôi sống để ở nơi ẩm ướt. phay bào. e.Cháy do điện gây ra chiếm tỉ lệ khá cao trong sản xuất và sinh hoạt. dự trữ. Dùng que sắt cậy nắp thùng xăng gây phát sinh tia lửa làm xăng bốc cháy. ♦ Các chất khí. va đập . Do tiếp xúc không tốt ở mối nối dây. Lãng quên khi sử dụng các dụng cụ điện sinh hoạt như bếp điện. Các trường hợp cháy do điện phổ biến là : Qúa tải do sử dụng thiết bị điện không đúng với điện áp quy định. vật liệu không đúng. nhà cửa không được bảo vệ chống sét làm bốc cháy nếu như nhà làm bằng vật liệu cháy v. dột bị nóng lên đến nhiệt độ cao gây cháy các vật tiếp xúc. bàn là. c. tiện. đục đẽo …. Do đốt pháo. do ma sát va đập biến cơ năng thành nhiệt năng. cháy chất cách điện. mài dũa.Sét đánh vào các công trình. ♦ Bố trí. Khi quá tải thiết bị bị đốt nóng làm bốc cháy hỗn hợp cháy bên trong. hắt. vỏ bị nóng quá làm cháy bụi bám vào hoặc cháy vật tiếp xúc. bảo quản nguyên liệu. cầu dao … phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ trong môi trường cháy nổ. cháy.v … f. vận chuyển các hỗn hợp bụi không khí trong đường ống v.Cắt. trẻ em nghịch lửa. ♦ Xếp đặt lẫn lộn hoặc quá gần nhau giữa các chất có khả năng gây phản ứng hoá học toả nhiệt khi tiếp xúc. các chất rắn có khả năng tự cháy trong không khí ( phốtpho trắng ) không chứa đựng trong bình kín. cầu chì không đúng với công suất phụ tải. ổ cắm. Sử dụng. Cháy xảy ra do điện . Cháy do ma sát.Đốt củi. ngắn mạch do chập điện. b.

nhà cửa. nhà cửa công trình lắp đặt các quá trình công nghệ.3. lỏng và rắn v. bảo quản thiết bị máy móc. các phương tiện giao thông và từ các đám cháy lân cận. hàn hơi ở các phòng cấm lửa. Biện pháp ngăn ngừa không cho đám cháy xảy ra a. công nhân viên chức và toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy của nhà nước. vật liệu trong sản xuất và sinh hoạt không để phát sinh cháy. Biện pháp về tổ chức . vật liệu sản phẩm và các chất dễ bắt cháy.v … a. hệ thống vận chuyển.Tàn lửa. hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy.Dựa vào nguyên nhân toả nhiệt. Trong đó có các chất ôxy hoá dưới dạng khí.v … Các chất gây cháy do tiếp xúc với nước như kim loại kiềm. đánh diêm.2. giáo dục. chiếu phim v. canxi v.4.Áp dụng đúng đắn các tiêu chuẩn. các chất tự cháy được chia ra làm ba nhóm : Các chất tự cháy trong không khí. các hệ thống thiết bị vệ sinh.v … h. Các chất thuộc nhóm này là các chất có nguồn gốc thực vật. Biện pháp an toàn vận hành .v … a. kho tàng v. Các biện pháp nghiêm cấm .1. bảo quản các chất khả năng tự cháy không đúng quy định . thực hiện dập tắt đám cháy có hiệu quả tạo điểu kiện bảo đảm thoát người và tài sản được an toàn a. đốm lửa bắn vào từ các trạm năng lượng lưu động. 2. a. các hệ thống cung cấp năng lượng. Các biện pháp phòng cháy . nguyên liệu. hạn chế đám cháy lan rộng . xây dựng. Cấm tích luỹ nhiều nguyên liệu. Các chất hoá học tự cháy khi trộn với nhau. điều lệ nội quy an toàn phòng cháy bằng các hình thức như huấn luyện. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 31 . nhiên liệu. công trình. Biện pháp kỹ thuật . Cháy phát sinh do lưu giữ. Cấm hàn điện. nhiên liệu.Phòng cháy là hệ thống các biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa không cho đám cháy xảy ra . đốm lửa . thiết bị máy móc.v … Khi đó sẽ tạo ra những khí cháy.g.Tuyên truyền.Sử dụng. vận động cán bộ. Cháy do tàn lửa.Cấm dùng lửa. quy phạm về phòng cháy khi thiết kế. dầu mỡ động vật v.

Tính bắt cháy và tính chịu lửa của vật liệu. Vật liệu cháy là tất cả các chất hữu cơ.Biện pháp này chủ yếu là thuộc về thiết kế quy hoạch. xí nghiệp. có hệ thống thông tin liên lạc nhanh.b.1. a.Tất cả các vật liệu và kết cấu xây dựng theo mức độ bắt cháy được chia làm ba nhóm : a.Tính chịu lửa của các kết cấu xây dựng là khả năng giữ được độ bền và khả năng che chở của chúng trong đám cháy. kiến trúc. đường thoát người . Vật liệu không cháy là tất cả các chất vô cơ thiên nhiên và nhân tạo và kim loại.Bảo đảm đường xá đủ rộng để cho xe chữa cháy có thể đến gần đám cháy. . b. làm cầu thang thoát người bên ngoài . Vật liệu cháy là vật liệu bốc cháy dưới tác dụng của ngọn lửa hay nhiệt độ cao. bố trí đúng đắn các thiết bị máy móc trong gian sản xuất .Thường xuyên bảo đảm có đầy đủ các phương tiện và dụng cụ chữa cháy. có các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của đám cháy đến quá trình thoát người như hành lang. c. Vật liệu khó cháy là vật liệu khó bốc lửa. III. d. Biện pháp hạn chế đám cháy lan rộng . không biến thành than dưới tác dụng của ngọn lửa hoặc nhiệt độ cao.3. Tính chịu lửa của các kết cấu xây dựng . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 32 . công trình đúng đắn theo mức nguy hiểm cháy trong khu vực nhà máy. a. khó biến thành than dưới tác dụng của ngọn lửa và chỉ cháy khi tiếp xúc với ngọn lửa và không cháy khi cách ly với nguồn lửa. . Vật liệu không cháy là vật liệu không bốc lửa. bố trí phân nhóm nhà cửa. khu dân cư phù hợp với điều kiện địa hình và khí tượng thuỷ văn. các nguồn nước dự trữ tự nhiên hoặc các bể chứa. hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy có người điều khiển bằng âm thanh. kết cấu xây dựng a. .Bảo đảm hệ thống báo cháy nhanh và chính xác. Biện pháp tạo điều kiện dập tắt đám cháy có hiệu quả .Tổ chức các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và nghĩa vụ thành thạo nghiệp vụ và luôn luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời. cầu thang tạo điều kiện thoát người dễ dàng. Biện pháp thoát người và cứu tài sản an toàn . Các giải pháp phòng cháy trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch xây dựng 1. Sau khi cách ly nguồn lửa vẫn tiếp tục cháy. kết cấu trong xây dựng phân vùng xây dựng. Tính bắt cháy của vật liệu và kết cấu xây dựng . đến các nguồn nước.2.Bố trí đúng đắn các lỗ cửa.

. .Đặc điểm của sự thoát người bắt buộc là khi đám cháy phát sinh ngay từ thời kỳ đầu đã có những yếu tố nguy hiểm đe doạ đến sức khoẻ và tín mạng con người.Để boả đảm các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy. mặt cắt kiến trúc. nguyên tắc phân chia các đoạn chống cháy ra thành các phân đoạn chống cháy là căn cứ vào hạng sản xuất. đường thoát làm cho tốc độ thoát bị chậm lại thậm chí bị tắc nghẽn.Những biện pháp bố cục như trên cho các nhà sản xuất cũng được áp dụng cho các nhà ở và nhà công cộng b. Mặt khác khi thoát người. Trong các nhà sản xuất. để loại trừ các khả năng hỗn hợp cháy nổ nguy hiểm lan toả sang các phòng bên cạnh và bảo vệ người khỏi hậu quả khi nổ xảy ra. mặt cắt và các chi tiết kiến trúc của ngôi nhà cần dựa theo những nguyên tắc sau : a. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 33 .2.Mất khả năng chịu lực khi cháy tức là khi kết cấu bị sụp đổ hoặc khi chúng bị biến dạng đến mức có thể gây nguy hiểm khi tiếp tục sử dụng.Mất khả năng che chở của kết cấu khi cháy. khi thiết kế các giải pháp mặt bằng.. tức là khi kết cấu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau Nhiệt độ trung bình trên bề mặt phía đối diện tăng 140 0 C có thể gây bắt cháy các chất ở phòng bên cạnh Tạo ra khe nứt trên kết cấu qua đó các sản phẩm cháy có thể lọt qua. . giữa các tầng nhà phải ngăn cách bằng sàn ngăn cháy. 2. Giải pháp mặt cắt . Giải pháp mặt bằng. xô đẩy nhau để ra lối thoát. Đặc điểm của sự thoát người . đặc biệt trong các nhà đông người sẽ xảy ra tình trạng hốt hoảng hỗn loạn. Phân chia các đoạn chống cháy thành các phân đoạn chống cháy để ngăn ngừa nguyên nhân phát sinh cháy và nổ. 3.1. Giải pháp tạo điều kiện thoát người an toàn a.Giới hạn chịu lửa là thời gian qua đó kết cấu mất khả năng chịu lực. Các giải pháp phòng cháy trong thiết kế kiến trúc quy hoạch xây dựng a. .Để hạn chế đám cháy phát triển theo chiều cao từ tầng dưới lên tầng trên. Trong giải pháp mặt bằng mỗi tầng của ngôi nhà phải phân chia ra làm các đoạn chống cháy được ngăn cách bằng tường ngăn cháy hoặc khoang ngăn cháy để hạn chế lan bảo đảm các điều kiện dập tắt đám cháy có hiệu quả và đảm bảo thoát người an toàn. a. Giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng xác định bằng thực nghiệm hoặc tính toán.

mỗi lối ra. Quy định kích thước của các lối thoát và đường thoát. Lối thoát người là những cửa nào có những điều kiện sau Cửa từ phòng tầng một trực tiếp ra ngoài nhà hoặc qua tiền sảnh ra ngoài nhà. Cửa từ các phòng từ bất cứ tầng nào đến buồng thang có lối ra ngoài trực tiếp hay qua tiền sảnh ra ngoài nhà. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 34 . Cửa đi từ các phòng vào phòng bên cạnh ở cùng tầng không chứa các ngành sản xuất theo tính cháy nguy hiểm và có lối ra ngoài trực tiếp. c.v … Thời kỳ thứ hai là sự di chuyển của người từ lối thoát khỏi phòng đến lối thoát ra ngoài theo lối đi qua. b.Chiều rộng tổng cộng của các lối thoát ra ngoài hoặc của vế thang hoặc của lối đi trên đường thoát người trong nhà sản xuất. b.1. câu lạc bộ v.Các yêu cầu bảo đảm thoát người an toàn có thể dựa theo hai nguyên tắc sau : Quy định thời gian thoát người cho phép.Nguyên tắc đầu áp dụng cho nhà công cộng có sức chứa lớn còn nguyên tắc hai áp dụng cho nhà ở và nhà sản xuất xây dựng với quy mô lớn. d. . b.Là đường dẫn đến các lối thoát và bảo đảm sự di chuyển an toàn trong một thời gian nhất định. chỗ giải lao đến cầu thang và theo cầu thang qua tiền sảnh ra ngoài. Cửa từ các phòng đến lối đi qua hoặc hành lang có lối ra ngoài hay vào buồng thang đi ra ngoài. Đường thoát người phổ biến nhất là các lối đi qua. .. mỗi cầu thang có có thể bảo đảm thoát người trong một thời gian ngắn và an toàn. Các thời kỳ thoát người Thời kỳ thứ nhất là sự di chuyển của người từ điểm xa nhất đến lối thoát ra khỏi phòng như : phòng khán giả. Các yêu cầu bảo đảm thoát người an toàn .Vì rằng khi thoát người bắt buộc không phải mỗi cửa. Đường thoát người . tiền sảnh và buồn thang. Thời kỳ thứ ba là sự di chuyển của người từ lối thoát ra khỏi nhà tản đi thành các luồng ở trong khu dân cư hoặc ở trong nhà máy. nhà ở. nhà công cộng phải xác định theo số người ở tầng đông nhất và được quy định : Đối với nhà từ 1-2 tầng thì tính 1m cho 125 người. Khái niệm về lối thoát người và đường thoát người . hành lang.2.Do đó điều kiện cơ bản để bảo đảm thoát người an toàn là phải tạo điều kiện sao cho thời gian người thoát ra khỏi các phòng riêng và ra khỏi hẳn ngôi nhà là ngắn nhất. hành lang.

Các chất chữa cháy là các chất khi đưa vào chỗ cháy sẽ làm đình chỉ sữ cháy do làm mất điều kiện cần cho sự cháy. hạ thấp nhiệt độ chất cháy đến mức không cháy được nữa. Nước bị nóng sẽ bốc hơi làm giảm lượng khí và hơi cháy trong vùng cháy.Yêu cầu các chất chũa cháy phải có tỷ lệ cao. Không cho phép làm cầu thang xoắn ốc. dễ kiếm và dễ sử dụng. Nhà ở khoảng cách cũng phụ thuộc vào bậc chịu lửa của chúng. đường thoát trong giải pháp cấu tạo kiến trúc phải chú ý tránh gây trở ngại cho quá trình thoát người. Nhà phụ trợ của công trình công nghiệp khoảng cách từ cửa đi của phòng xa nhất đến lối thoát gần nhất tuỳ thuộc vào bậc chịu lửa của công trình.Ngoài việc đảm bảo về số lượng và kích thước của lối thoát. Nhà công cộng khoảng cách từ cửa đi của bất cư phòng nào đến lối thoát gần nhất tuỳ thuộc vào bậc chịu lửa của chúng. Các chất chữa cháy và dụng cụ chữa cháy 1. độ dốc lớn v. IV. . . trên đường thoát phải có hệ thống chiếu sáng an toàn. sự hợp lý về kinh tế và phương pháp chữa cháy.Đối với nhà 3 tầng thì tính 1m cho 100 người.Trong mỗi ngôi nhà phải có ít nhất hai lối thoát ra khỏi nhà. hạn chế quá trình ôxy hoá. do đó làm đình chỉ sự cháy. a. Cửa đi trên đường thoát người phải mở ra phía ngoài. không có hại cho sức khoẻ và các vật cần chữa cháy rẽ tiền.v … Ở các lối đi lại. nước sẽ bao phủ bề mặt cháy hấp thụ nhiệt. Khi xác định tính bắt cháy và tính chịu lửa của kết cấu ở trên lối thoát và đường thoát mà phải căn cứ vào thời gian thoát lẫn thời gian chữa cháy. Chữa cháy bằng nước a. Đặc điểm chữa cháy bằng nước . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 35 . hành lang không được có độ dốc lớn v. . không bố trí cửa đẩy cửa treo. Các chất dập tắt lửa . .55m cho 100 người. làm loãng ôxy trong không khí.1. làm cách ly không khí với chất cháy. cửa quay. dấu hiệu chỉ dẫn đường thoát người. Đối với các phòng khán giả thì 0.Có thể dùng nước để chữa cháy cho các phần lớn các chất chá : chất rắn hay chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn 1 hoặc chất lỏng dễ hoà tan với nước.v … Phải có sơ đồ.Khi tưới nước vào chỗ cháy. .Khi lựa chọn các chất chữa cháy phải căn cứ vào hiệu quả dập tắt của chúng.

Khi chữa cháy bằng nước có thể làm hư hỏng vật cần chữa cháy như : thư viện v. động cơ đốt trong và thiết bị điện. 2.v … . . Bọt hoá học .5 lít CCL4 TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 36 . chủ yếu dùng để chữa cháy trên ôtô. nước và chất tạo bọt được chế tạo thành các chất lỏng màu nâu sẫm. không dùng để chữa cháy các thiết bị điện . công trình có điện rất nguy hiểm. Na sẽ tạo ra sức nóng lớn và phân hoá khi cháy nên có thể làm cho đám cháy lan rộng thêm. Nhược điểm chữa cháy bằng nước . nhưng nguyên tắc tạo bọt và cách sử dụng giống nhau.v … b.. . Loại bọt này không có tính ăn mòn hoá học cho nên có vào da cũng không nguy hiểm. Khi nhiệt độ đám cháy đã cao quá 1700 0 C thì không được dùng nước để dập tắt.Bình chữa cháy loại này có thể tích nhỏ. .Là một hỗn hợp cơ học không khí. Bọt không khí .Hiện nay ở nước ta dùng rất nhiều loại hình bình bọt chữa cháy của các nước và của ta chế tạo Tuy kết cấu khác nhau.v … a.Nước tác dụng với acid H 2 SO4 đậm đặc sinh ra nổ.2.Cần chú ý rằng. b. Không dùng nước chữa cháy các chất lỏng dễ cháy mà không hoà tan với nước như xăng.Cấu tạo có nhiều kiểu.Bọt không khí cơ học dùng để chữa cháy dầu mỏ và các sản phẩm dầu.Nước tác dụng với K. dầu hoả v.Bọt hoá học dùng để chữa cháy dầu mỏ và các sản phẩm dầu. Chữa cháy bằng bọt b. Không được dùng bọt hoá học để chữa cháy : Nhũng nơi có điện vì bọt dẫn điện có thể bị điện giật Các kim loại K. Dưới đây sẽ nêu một loại điển hình. . Bình chữa cháy tetaccloruacacbon CCL4 . Na 2 CO3 v.Thường được tạo thành từ chất bọt gồm từ các loại muối khô : AL2 (SO4 ) 3 .Nước là chất dẫn điện nên chữa cháy ở các nhà.2. Na vì nó tác dụng với nước làm thoát khí hiđrô Các điện tử nóng chảy. thông thường nó là một bình thép chứa khoảng 2. Cồn và axêtôn vì các chất này hút nước rất mạnh khi cháy sẽ toả ra một lượng nhiệt lớn bọt rơi vào sẽ bị phá huỷ.1.Dụng cụ chữa cháy .

Khi cần dùng đập tay vào chốt đập.Khả năng dập tắt đám cháy của CCL4 là tạo ra trên bề mặt chất cháy một loại hơi nặng hơn không khí 5.bên trong có một bình nhỏ chứa CO2 .5 lần. không dẫn điện. Nó không nuôi dưỡng sự cháy. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 37 . . Dưới áp lực của khí CO2 . mũi nhọn của chốt đập chọc thủng tấm đệm và khí CO2 trong bình nhỏ bay ra. dung dịch CCL4 phun ra ngoài theo vòi phun thành một tia. làm cản ôxy tiếp xúc với chất cháy do đó làm tắt chất cháy. Bình có 1 màng bảo hiểm để đề phòng nổ.

IV . Sơ cứu người bị say nóng • Biểu hiện say nóng : chóng mặt đau đầu thân nhiệt tăng đến 39-40 độ . đau đầu .Bài 6 : CÁCH SƠ CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG I. cởi hết quần áo ngoài . chườm bằng nước mát để giảm thân nhiệt từ từ nếu nạn nhân bị ngất phải tiến hành hà hơi thổi ngạt . • Bỏng axít : dội hoặc rửa vết bỏng bằng dung dịch kiềm như nước vôi trong . • Không nên bôi bất kỳ thứ gì vào vết bỏng . chú ý không làm vết bỏng bị vở . nếu nạn nhân bị ngất phải tiến hành hà hơi thổi ngạt . hôn mê có thể dẫn đến tử vong . không được sờ mó vào vết thương hoặc dùng bất kỳ vật gì chưa sát trùng động chạm vào vết thương . da tím tái . cho uống nước ấm . chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế . Sơ cứu vết thương • Vết thương nhẹ : điều quan trọng là tránh cho vết thương bị nhiểm trùng . • Cách sơ cứu : đưa nạn nhân vào nơi râm mát . • Bỏng kiềm : dội hoặc rửa vết bỏng bằng dung dịch axít yếu . quấn băng trên bông gạc và không buộc quá chặt . xoa bóp tim ngoài lồng ngực . các loại vitamin chườm bằng nước mát để thân nhiệt giảm từ từ . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 38 . sau khi rửa sạch vết thương dùng bông gạc che kín vết thương . huyết áp hạ . quạt cho thoáng mát . dùng nước sát trùng rửa sạch vết thương và xung quanh . • Cách sơ cứu : đưa nạn nhân ra khỏi môi trường nóng . xoa bóp tim ngoài lồng ngực . • Cho nạn nhân uống nhiều nước . nặng hơn có thể tử vong . mồ hôi ra nhiều . mồ hôi ra kém . V. mạch nhanh . thay quần áo ẩm ướt . II. • Sau khi ngâm rửa vết bỏng dùng băng sạch hoặc gạc sạch phủ lên vết bỏng . sắc mặt xanh xám có thể bị ngất . buồn nôn . thở nhanh có thể bị ngất thậm chí tử vong . tốt nhất là cho uống nước sinh tố .báo cho y tế cơ sở . mạch nhanh thở nhanh . nước xà phòng . III. xoa bóp tim ngoài lồng ngực báo cho y tế cơ sở . • Trường hợp hoá chất bắn vào mắt phải nhanh chóng dội nước sạch vào mắt liên tục từ 15-20 phút . dấm hoặc nước chanh quả . báo cho y tế cơ sở . Sơ cứu người bị say nắng • Biểu hiện say nắng : chóng mặt . rối loạn nhịp tim . cho uống nước mát có pha thêm muối . sắc mặt đỏ ửng . nới lỏng quần áo . sau đó tuỳ theo tác nhân gây bỏng mà xử lý sơ cứu như sau : • Bỏng nhiệt : ngâm ngay phần da bị bỏng vào nước mát sạch hoặc dội nước lạnh sạch vào vùng da bị bỏng . ủ ấm . nếu nạn nhân bị ngất thì phải tiến hành hà hơi thổi ngạt . cho uống nước mát có pha thêm muối các loại vitamin . thân nhiệt có thể không tăng hoặc tăng cao 40-42 độ . Sơ cứu người bị cảm lạnh • Biểu hiện cảm lạnh : rét run . sưởi ấm cho nạn nhân . • Cách sơ cứu : đưa nạn nhân ra khỏi nguồn lạnh . Sơ cứu người bị bỏng Nhanh chóng loại bỏ tác nhân gây bỏng .

• Gãy xương hở : trong các trường hợp nêu trên nếu xương gãy thòi ra ngoài da thì trước khi buộc cố định xương cần tiến hành làm sạch vết thương bằng các loại thuốc sát trùng . cố định xương bị gãy bằng hai nẹp một nẹp từ hõm nách đến khuỷu tay . để cố định xương bị gãy cũng dùng hai nẹp cứng ốp hai bên ống chân từ dưới cổ chân tới giữa đùi . • Gãy xương kín ở cẳng tay . đùi . giữ cố định tay nạn nhân trong tư thế cẳng tay vuông góc với cánh tay . bằng cách treo cẳng tay vào mảnh vải buộc vòng qua cổ . một nẹp từ mắt cá ngoài tới hõm nách . một nẹp từ khuỷu tới lòng bàn tay . một nẹp từ mắt cá trong tới bẹn . một nẹp từ trên vai đến khuỷu tay ở mặt ngoài . bàn chân . trên và dưới chổ xương gãy và cổ tay . lòng bàn tay ngửa lên trên . Sơ cứu gãy xương Có thể xảy ra hai trường hợp : gãy xương kín và gãy xương hở Trong cả hai trường hợp khi sơ cứu cần tránh lay động mạnh Làm xê dịch chổ xương bị gãy gây đau đớn thêm cho nạn nhân • Gãy xương kín ở đùi trước khi chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để cứu chữa cần tiến hành cố định xương bị gãy . buộc cố dịnh hai nẹp vào nhau bằng dây mềm ở các vị trí : ngang nách . gối . bàn tay úp xuống dưới . buộc cố định hai nẹp vào nhau ở dưới khuỷu . TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 39 . cố định xương bị gãy bằng hai nẹp một nẹp từ mỏm khuỷu tới mu bàn tay . VI . dùng dây mềm buộc hai nẹp vào nhau ở giửa đùi trên và dưới chổ gãy . cổ chân . để cố định xương bị gãy dùng hai thanh nẹp cứng ép vào hai bên đùi . thắt lưng .• Vết thương nặng : cũng tiến hành sơ cứu như vết thương nhẹ nhưng ngay sau đó phải chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế . hông . sau đó đặt gạc lên và băng lại . giữ cố định tay nạn nhân ở tư thế cẳng tay vuông góc cánh tay bằng cách treo cẳng tay vào mảnh vải buộc vòng qua cổ . • Gãy xương kín ở cánh tay . cẳng chân • Gãy xương kín ở cẳng chân .

Hà Nội. Phòng chống tai nạn ngã cao trong thi công xây lắp Nhà xuất bản lao động. 1980 8. Nguyễn Bá Dũng. 1979 7. Nhiều tác giả : Kỹ thuật bảo hộ lao động Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp. Bộ luật lao động 1994 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2. Hà Nội. Bảo hộ lao động trong xây dựng Đại học xây dựng. 1995 TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 40 . TCVN 5308 – 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 4. TCVN 5863 – 1995 Thiết bị nâng – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng 5. Nguyễn Bá Dũng. 3.TCVN – 2622 – 79 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình 6.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật công đoàn ngày 30 – 6 – 1990. Hà Nội.

..09 Bài 5 : Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy…………………………………………….MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Bài 1 : Những vấn đề chung về bảo hộ lao động ………………………………………01 Bài 2 : Phân tích điều kiện.bệnh nghề nghiệp trong xây dựng ….26 Bài 6 : Cách sơ cứu các trường hợp tai nạn lao động…………………………………..03 Bài 3 : Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân ………………………………………07 Bài 4 : Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế. thi công xây dựng …………………. nguyên nhân tai nạn.38 TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN MOÂN HOÏC AN TOAØN LAO ÑOÄNG 41 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->