1

BÀI THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI Họ và tên: Phan Trung Bộ Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1985 Nam/ Nữ: Nam Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Phật giáo Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Thường Kiệt – Ayun Pa – Gia Lai

BÀI LÀM
Câu 1. Bối cảnh ra đời và ngày tháng thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai? - Bối cảnh ra đời: Tỉnh Gia Lai ngày nay, đầu thế kỷ trước có tên gọi Pleiku. Nằm phía Bắc Tây Nguyên núi sông hùng vĩ, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung đất nước, tỉnh Gia Lai có lịch sử lâu đời với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Jrai, Bahnar, Kinh và nhiều dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đoàn kết. Trải qua lịch sử lâu dài chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu với nhiều kẻ thù xâm lược, ghi bao chiến công oanh liệt đã hun đúc cho nhân dân trong tỉnh truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: lao động cần cù, sáng tạo trong dựng nước; yêu quê hương đất nước, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giữ nước. Lịch sử hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong tỉnh của Đảng bộ Gia Lai từ khi ra đời đến năm 2005 đã trải qua hơn 60 năm. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang đó, đã xuất hiện biết bao tấm gương sáng chói về tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung thành vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ của đồng bào, cán bộ, đảng viên nhiều thế hệ sinh sống, sản xuất, chiến đấu và xây dựng trên vùng đất Gia Lai thân yêu. Những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã trải qua là cả một chặng đường biết bao gian khổ hy sinh. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ đã dẫn đường chỉ lối mà chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Ngày 25-11-1945, chi bộ Đảng ở An Khê được thành lập gồm có 3 đảng viên do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, các chi bộ công nhân Biển Hồ, Bàu Cạn và một chi bộ trong lực lượng vũ trang của tỉnh (chi bộ trong chi đội Tây Sơn) cũng lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí. Trước yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lâm thời gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Thêm, phái viên Xứ ủy làm Bí thư, các đồng chí Nguyễn Đường, Nguyễn Xuân, Trần Ren, Phạm Thuần làm ủy viên Ban Chấp hành. Đây là Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. - Ý nghĩa: Sự ra đời của các chi bộ cộng sản, cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945, đánh dấu mốc quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng địa phương. Từ đây cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đây là nhân tố quyết định để phát huy tiềm

Kon. đồng chí Trương An về Khu ủy V. Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh kiêm Chính ủy E120. Đến tháng 4-1950. Đến đầu năm 1950. Đỗ Hằng (Hà). Bí thư: đồng chí Nguyễn Xuân được bầu làm Bí thư. Đầu năm 1952. phá chính sách "bình định" của giặc. Các cơ quan Đảng. đồng chí Lê Phi Hùng làm Bí thư khu 8. thôn Phú Mỹ. Để thống nhất và tăng cường sự chỉ đạo chiến trường Bắc Tây Nguyên. Siu Nang (Siu Tám) là Tỉnh ủy viên. lần thứ II (7-1951) đặt nhiệm vụ công tác vùng sau lưng địch là: Tích cực tranh thủ nhân dân địch hậu. tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích. đồng chí Phạm Xong (Hồng) làm Bí thư khu 7. đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Biêu) phụ trách đoàn cán bộ khu 9. Phó Bí thư. Liên khu ủy viên được phân công về thay đồng chí Trịnh Huy Quang. .. Ủy viên Liên khu ủy làm Bí thư Ban cán sự Đảng. đồng chí Lương Ngoạn làm Bí thư khu 2. các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân). đồng chí Đỗ Hằng (Hà) làm Bí thư khu 3. đồng chí Đào Đức Linh (Vi) làm Bí thư khu 4. Tháng 10-1954. từ tháng 121949. Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần đầu tiên được tổ chức tại Gò Cầy.Kon. đồng chí Nay Phin làm Phó Chủ tịch. . các Ban cán sự các khu được bổ sung thêm đủ 5 ủy viên. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. xã Bình Phú.2 lực cách mạng dồi dào trong tỉnh. Đến năm 1955. Liên khu ủy có chủ trương và quyết định đề nghị cấp trên cho sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia . Đảng bộ tỉnh Gia Lai trải qua mấy kỳ Đại hội ? Thời gian và địa điểm tổ chức các Đại hội đó? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ qua các nhiệm kỳ từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần nhất Ngày 21-2-1949. đồng chí Đoàn Soa (Lý) làm Bí thư khu 6. trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ. Bí thư. thay mặt cho các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trịnh Huy Quang. đồng chí Siu Nang (Siu Tám) làm Bí thư khu 5. đi vào hoạt động. Liên khu ủy mới chỉ định Ban cán sự Đảng tỉnh và phân công đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ. kiêm chính ủy E 120. Bí thư Ban cán sự kiêm Chính trị viên Huyện đội An Khê và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 30. Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh do cụ Nay Der làm Chủ tịch. Võ Trung Thành (Năm Vinh). Bí thư Ban cán sự khu gồm các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân) làm Bí thư khu 1.Kon. Đồng chí Nguyễn Hồng Ưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trương Quang Tuân. kiên trì xây dựng cơ sở. Tháng 5-1955. Câu 2: Từ khi thành lập đến nay. Liên khu ủy V chỉ định Tỉnh ủy Gia Lai gồm 5 đồng chí: Trương An. huyện Bình Khê (Bình Định) có 50 đại biểu. chính quyền. Hội nghị Liên khu ủy lần thứ ba (10-1952) đồng chí Đỗ Hằng. Liên khu ủy viên được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận Miền Tây. Đồng chí Trương An. Chính phủ mới có quyết định chính thức đơn vị hành chính tỉnh Gia . đoàn thể hai tỉnh hợp nhất. làm Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh Gia .

Tham mưu phó Mặt trận Tây Nguyên. chỉ huy. Có 126 đại biểu thay mặt cho 4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí. Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên với đại diện các tỉnh Kon Tum. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí. đồng chí Phạm Chánh được chỉ định quyền Bí thư Tỉnh ủy (sau là Bí thư). tại làng Kon Tơmok. Các đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan). . đại diện cho trên 4.544 đảng viên toàn Đảng bộ về dự. thay mặt cho 2. từ ngày 5 đến ngày 14-8 tại làng Tengleng thuộc xã Krong. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. gồm 45 đại biểu được chỉ định từ các Đảng bộ khu và chi bộ trực thuộc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai được khai mạc. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IV gồm 26 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ gồm 15 ủy viên (có 2 ủy viên dự khuyết).321 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí (9 Tỉnh ủy viên chính thức và 4 Tỉnh ủy viên dự khuyết) do đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. Kpă Thìn (Bơhâm) được bầu làm Phó Bí thư. Đăk Lăk thống nhất kế hoạch tổng công kích và nổi dậy. tại xã Đak Kơpiar (khu 10). xã Đakhleh.000 đảng viên của Đảng bộ. Tháng 11-1967. Khu ủy viên khu V. Tỉnh Gia Lai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí. giữa tấn công và nổi dậy. đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. khu 1. Tháng 9-1960. khu 10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. . sau đó chuyển về Khu ủy V. 3 đồng chí được bầu làm Phó Bí thư là: Phạm Xong (Hồng). Tham dự Đại hội có 67 đại biểu chính thức. đồng chí Võ Trung Thành dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai * Từ ngày 12 đến ngày 22-7-1965. trong đó có 5 ủy viên người dân tộc thiểu số.3 Tháng 12-1959. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 19 ủy viên (4 ủy viên dự khuyết). Kpă Thìn (Bơhâm). Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy. 20 đại biểu dự khuyết. thống nhất chỉ đạo. Tham dự Đại hội có 110 đại biểu. bàn kế hoạch phối hợp hoạt động giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. tại Đak Hlôh (khu 2). Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Gia Lai. Ksor Ní (Ama Nhan). * Vào mùa thu 1969. làm Chỉ huy trưởng. Ban chỉ huy chung toàn tỉnh mang ký hiệu "Mặt trận 300" do đồng chí Nguyễn Văn Trân. thành lập Ban chỉ huy mặt trận mỗi tỉnh. 147 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. đồng chí Võ Trung Thành. Tỉnh ủy Gia Lai quyết định mở Hội nghị đại biểu (được cấp trên chuẩn y như Đại hội). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV * Ngày 14 đến ngày 24-9-1971 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ từ sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) đến cuối năm 1959 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. khu 10. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V gồm 27 ủy viên (có ba ủy viên dự khuyết). Cuối năm 1976.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII họp từ ngày 15 đến ngày 19-3-1983 . sau một thời gian đau nặng đã từ trần tại vùng căn cứ của tỉnh.. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V họp tại làng Salam Vir. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . đồng chí Nguyễn Văn Sĩ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Cuối tháng 9-1975. Ngày 19-4-1974.Kon Tum được Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa III) chỉ định gồm 39 Ủy viên. Ủy viên Thường vụ Khu ủy V làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài). Vòng một họp tại Hội trường 19-5 thị xã Pleiku từ ngày 11-11 đến ngày 20-11-1976. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI có 295 đại biểu tham dự. bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí. 4 ủy viên dự khuyết).Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 45 ủy viên (có 4 ủy viên dự khuyết). đồng chí Nguyễn Văn Sĩ. Khu ủy viên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Lễ tang đồng chí được tổ chức trọng thể tại căn cứ. xã Krong.4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V Từ ngày 23 đến ngày 30-10-1973. Trung ương quyết định bổ sung đồng chí Rơchơm Thép (Ama Quang). đồng chí Trần Văn Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị xem xét đánh giá tình hình trong tỉnh năm 1975 và bàn những công tác cấp bách chuẩn bị hợp nhất với tỉnh Kon Tum. Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị và Nghị quyết Khu ủy V về hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia Lai . Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đồng chí Phan Quyết. Đồng bào. đồng chí Võ Trung Thành làm Phó Bí thư Tỉnh ủy..Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến hành từ ngày 26-6 đến ngày 2-7-1979 tại Pleiku.Kon Tum. đồng chí Trần Văn Bình. là Khu ủy viên Khu V. Dự Đại hội có 169 đại biểu thay mặt hơn 5. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh). Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Gia Lai . Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII .000 đảng viên toàn Đảng bộ.. cán bộ vô cùng tiếc thương một cán bộ lãnh đạo luôn gần gũi dân.Kon Tum. bốn nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII * . Tỉnh ủy Gia Lai họp Hội nghị mở rộng có 21 đồng chí trong Ban Chấp hành và 40 cán bộ lãnh đạo các ngành tham dự. Vòng hai của Đại hội Đảng bộ họp tại trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) từ ngày 1-3 đến ngày 10-3-1977 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 37 đồng chí (33 ủy viên chính thức. Đồng chí Y Pah (Y Một). được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thường vụ Khu ủy V quyết định chỉ định đồng chí Ksor Ní làm Bí thư Tỉnh ủy. các đồng chí Ksor Ní. một cán bộ lãnh đạo tận tụy bám sát phong trào.

Dự Đại hội có 300 đại biểu. đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho hơn 23. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XII gồm 13 đồng chí. Nguyễn Văn Tiềm. các đồng chí Đỗ Tiến Hoàng. đồng chí Ksor Phước được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Dự Đại hội có 473 đại biểu chính thức thay mặt cho 13. Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-5-1996 tại Pleiku. Nguyễn Vĩ Hà được bầu làm Phó Bí thư. Dự Đại hội có 209 đại biểu. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII được tổ chức trọng thể từ ngày 26 đến ngày 30-12-2000 tại Pleiku.. Trong đó có 45 đồng chí ủy viên chính thức và 13 đồng chí ủy viên dự khuyết.491 đảng viên. có 250 đại biểu tham dự thay mặt cho 12. Ngô Thành (Chinh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. đại diện cho 17.. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Các đồng chí Sô Lây Tăng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Gia Lai khóa X gồm 41 thành viên. công tác trong 575 tổ chức cơ sở đảng.199 đảng viên của 564 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. hai đồng chí Nguyễn Duy Khanh và Nguyễn Hùng (Lê Tam) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29-101986 tại Pleiku. đại diện cho 518 tổ chức cơ sở và 11. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII (2001-2005) gồm 47 đồng chí. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ủy viên Trung ương Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.316 đảng viên.582 đảng viên sinh hoạt. Ban Thường vụ có 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí.000 đảng . Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX gồm 58 đồng chí.5 tại Pleiku. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XI gồm 47 ủy viên. sinh hoạt tại 647 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn).Kon Tum. Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-12-2005 tại Pleiku. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Tam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (vòng II) từ ngày 20 đến ngày 23-11992 tại Pleiku.

Hôm nay đồng bào khai hội. Chúng ta sống chết có nhau. Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác. THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM TẠI PLÂYCU Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số. để ủng hộ Chính phủ ta. sướng khổ cùng nhau. tôi không đến dự được. đều là con cháu Việt Nam. phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Tiếc vì đường sá xa xôi. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. một là vì thiếu giây liên lạc. đều là anh em ruột thịt.6 viên trong toàn Đảng bộ. Tôi tuy xa. hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. phải kính trọng nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau. Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại thị xã Pleiku với hơn 1000 người tham dự. sum họp một nhà thật là vui vẻ. bao gồm đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ và ngày 3-12-1946 tại Hà Nội. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày vào trung tuần tháng 5-2010. no đói giúp nhau. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. núi có thể mòn. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Sông có thể cạn. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do. Lời chào thân ái Hà Nội. ngày 19 tháng 4 năm 1946 HỒ CHÍ MINH . Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Gia Rai hay Ê Đê. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 5 năm 2010. Đồng bào Kinh hay Thổ. Xin chúc Đại hội thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 49 đồng chí. Chính phủ thì có "NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ" để săn sóc cho tất cả các đồng bào. Mường hay Mán. Đảng và Nhà nước đã tổ chức hai Đại hội các dân tộc thiểu số ở hai miền Nam và Bắc: Ngày 19-4-1946. nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta phải thương yêu nhau. độc lập của chúng ta. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII gồm 13 đồng chí. Câu 3 : Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Địa điểm tổ chức Đại hội? Nêu nội dung và ý nghĩa thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các dân tộc thiểu số miền Nam tại Đại hội? Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng.xã hội đến năm 2000 có ý nghĩa quyết định tạo thế và lực mới cho Gia Lai tự tin vững bước vào thế kỷ XXI. Nêu nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ ? Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (1996-2000).Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh. điện và các cơ sở hạ tầng kinh tế. trong đó công tác cán bộ là khâu đột phá để tạo chuyển biến trong toàn bộ các mặt công tác công an. đồng thời có sách lược mềm dẻo. Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa. Đại hội đã xác định năm 2000 là năm bản lề chuyển sang thế kỷ XXI. trật tự phải giữ vững nguyên tắc. tư tưởng và tổ chức. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. sự quản lý của chính quyền các cấp. hạn chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định. xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị. dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. giao thông nông thôn.Chủ động đổi mới các mặt công tác bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. khó lường. Khuyến khích thị trường nông thôn phát triển… Nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ 1 . ngăn chặn các loại tội phạm. 2 . vật nuôi phù hợp với điều kiện về môi trường sinh thái của từng vùng với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. phát huy nội lực nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. làm thất bại mọi âm mưu. vô hiệu hoá các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hoá nội bộ. an ninh quốc phòng. nhân dân tham gia. hoạt động ''diễn biến hoà bình''. hiện đại hóa. đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. giữ vững quốc phòng an ninh theo đường lối đổi mới của Đảng. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.xã hội 5 năm 1996-2000 mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Tỉnh ủy cũng chủ trương tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển.7 Câu 4 : Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ tỉnh đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. đấu tranh ngăn chặn. thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế . 4 . trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (Khóa XI). để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững được an ninh quốc gia. tiếp tục đổi mới chủ trương và giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ. trật tự . đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng. nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của nền kinh tế.xã hội. phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. trật tự. đòi hỏi phải nắm chắc tình hình. thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế. tranh thủ sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội và ủng hộ của quốc tế. Tình hình liên quan đến an ninh trật tự đang biến đổi nhanh chóng.Nhiệm vụ bảo vệ an ninh. an ninh thông tin. nhất là phát triển nông nghiệp và nông thôn. Công an làm nòng cốt. linh hoạt. xã hội. Tập trung các nguồn vốn đầu tư cho thủy lợi. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. đồng thời là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế . 3 . Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế . Do vậy.Coi trọng công tác xây dựng Đảng.

các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh. Tập trung phát hiện. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng ''đa nguyên chính trị''. Để thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo an minh quốc gia. tôn giáo. tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. các đoàn thể quần chúng.. không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. phạm vi trách nhiệm của các cấp uỷ đảng.8 an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. tranh chấp. thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế . trật tự. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trên lĩnh vực đấu tranh phòng.. chính sách đối với người có công. đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tự do. dự báo tình hình. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có kết quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với các ngành. bảo vệ bí mật nhà nước. bảo vệ Tổ quốc. thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Một là. chính quyền. trật tự trong tình hình hiện nay. tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ. trật tự trong các trường đại học. thông tin.. chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. cơ quan Nhà nước. trật tự cho cán bộ chủ chốt của Đảng. dạy nghề và phổ thông trung học. xây dựng và tổ chức diễn tập phương án đối phó với các tình huống khủng bố. Bốn là. vùng xa. đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh. trật tự. chống khủng bố và các loại tội phạm. Xác định rõ vai trò. báo chí. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. chính sách về đất đai. chính sách đối với đồng bào ở vùng sâu. kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. phá hoại. chống địch thâm nhập. thường xuyên với các cơ quan đối ngoại. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hai là. khắc phục kịp thời những sơ hở.. tác động phá hoại nội bộ: Thực hiện nghiêm những quy định về kỷ luật Đảng. gây bạo loạn. các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục. Đẩy mạnh giáo dục nhiệm vụ giữ gìn an ninh.xã hội. tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tội phạm. chống phá của các thế lực thù địch. phát hiện và đấu tranh phòng. xác định trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình. bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ an ninh. tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. khiếu kiện trong nhân dân. dân tộc. nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực này. nâng cao cảnh giác cách mạng. Ba là. làm cho cán bộ. nhất là trong đánh giá. Sáu là. giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. gây rối. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. bảo vệ Đảng. ngành. quản lý của Nhà nước với công tác xuất bản. tổ chức kinh tế. Năm là. Giải quyết triệt để. chủ động đấu tranh với những luận điệu vu khống. kịp thời những mâu thuẫn. xuyên tạc. trật tự an toàn xã hội. tiếp tục xây dựng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ . dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia. cao đẳng. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về các quyền tự do dân chủ. tăng cường công tác xây dựng Đảng. đoàn thể ở cơ sở. phòng chống tham nhũng. các ban. nội quy bảo vệ cơ quan.

. chế biến nông thổ sản.9 an ninh quốc gia. đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. có vị trí đặc biệt quan trọng. xây dựng đội ngũ cán bộ. văn hóa xã hội. nghiệp vụ. giải quyết đất sản xuất. toàn dân. đồng thời chuyển trọng tâm đầu tư vào khu vực công nghiệp và dịch vụ mà hướng đột phá là thủy điện. . từng bước hiện đại.an ninh.Phát triển kinh tế đi đôi với ưu tiên giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như xóa đói. từng bước cải thiện đời sống nhân dân. nhiệm vụ tổng quát và những mục tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đề ra? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2015: Coi trọng phát triển nông . công chức có đạo đức cách mạng trong sáng. góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. đủ mạnh để tham mưu cho Đảng.Tiếp tục củng cố và tăng cường sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở. giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng. tạo môi trường hoà bình. đề cao 1 . Nghiên cứu xây dựng một tổ chức phù hợp. Để hoàn thành nhiệm vụ đó chúng ta phải chủ động phát hiện. nhất là đồng bào dân tộc thiểu số1. . chính quy.Ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư nhằm phát huy lợi thế của những ngành. thủy lợi phục vụ sản xuất. tạo việc làm. chị hãy nêu phương hướng. anh. các loại tội phạm. hiệu quả các mặt công tác.Ban hành các cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư liên doanh. quốc phòng . tinh nhuệ. chăn nuôi.lâm nghiệp theo hướng kết hợp giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng cây trồng. vật nuôi. cơ cấu lao động. chế biến nông lâm sản. Tập trung đầu tư và có chính sách hỗ trợ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển giao thông. bà. gắn phát triển vùng nguyên liệu với giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. giỏi về chuyên môn. nhiệm vụ của Đại hội XIII đặt ra. nâng cao chất lượng. đồng thời nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển các ngành. các lĩnh vực kinh tế chủ yếu. phát triển mạnh thủy lợi. đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Bảo vệ an ninh quốc gia. công nghiệp hoá. hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo. liên kết với các địa phương trong và ngoài nước. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu. Gia Lai sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: . giữ gìn trật tự an toàn xã hội vững mạnh về mọi mặt. . Đại hội cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2010. ổn định và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới.. kiên cố hóa trường học. trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính. giảm nghèo. hiện đại hoá đất nước. xây dựng hệ thống chính trị. những lĩnh vực quan trọng như thủy điện. các ngành dịch vụ có lợi thế so sánh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng cách mạng. Câu 5 : Ông.

đã có những chiến sĩ yêu nước. Trong khí thế cách mạng hào hùng của kỷ nguyên độc lập. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một tất yếu lịch sử. hình thành các tổ chức cộng sản tiền thân dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). chị. xây dựng. cho đến nay đã chắn 65 năm. cách mạng và chiến sĩ cộng sản đến vùng Gia Lai.. anh. hãy nêu những cảm nghĩ của mình về truyền thống lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua 65 năm đấu tranh. Câu 6: Ông. tổ chức đấu tranh trong các đồn điền.Lênin.Lênin. Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 chưa đầy bốn tháng. biết đến các cao trào cách mạng trong những năm 1930 . Đảng bộ ra đời trước hết là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước. ảnh hưởng của Đảng. hy sinh với những thành tích to lớn và thắng lợi vẻ vang. khí tiết lẫm liệt của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm trong nhà ngục Kon Tum mà nhân dân Gia Lai biết đến ánh sáng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng. xây dựng đất nước và công cuộc chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược. góp phần tô đậm những trang sử vàng của Đảng. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc đó lấy tên Đảng Cộng sản Đông Dương).. Thông qua những tấm gương hoạt động cách mạng. trưởng thành của Đảng bộ. tuy không dài trong tiến trình lịch sử của tỉnh và của Đảng. Ngay sau khi Đảng ra đời. thử thách. chuyển vùng đến hoạt động ở các đồn điền trong tỉnh. phong trào yêu nước kết hợp thành một dòng chảy dẫn tới phong trào cộng sản. phong trào công nhân ở Gia Lai. tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được truyền vào phong trào công nhân. vận động. . học . tự do. sớm được Trung ương Đảng. xây dựng và phát triển. hoặc là ở các đồng chí tránh sự đàn áp. Nhìn lại toàn bộ chặng đường lịch sử sáu thập kỷ hoạt động. kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. tiếp tục tác động đến phong trào yêu nước. Xứ ủy Trung Kỳ chú ý phát triển tổ chức cơ sở Từ những năm 1925-1930. đồng thời hiến kế để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp? Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai kể từ sự kiện ra đời của các chi bộ cộng sản đầu tiên và nhanh chóng tiến tới thành lập tỉnh Đảng bộ mang tên Đảng bộ Tây Sơn (10-12-1945). chủ nghĩa Mác . khủng bố của bọn đế quốc phát xít.10 vai trò lãnh đạo toàn diện. phấn đấu đầy gian khổ. tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến phong trào cộng sản ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng nối liền với các tỉnh duyên hải miền Trung và các tỉnh phía Nam của đất nước. Đặc biệt đến cao trào vận động giải phóng dân tộc trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). bà. chương trình của các cấp ủy và chính quyền. Kon Tum gieo mầm cách mạng. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững ổn định chính trị. đường phố. phong trào công nhân kết hợp với tuyên truyền chủ nghĩa Mác . Đak Glei (Kon Tum). trực tiếp của các cấp ủy Đảng. thông qua tuyên truyền của những chiến sĩ cộng sản bị đế quốc bắt đi đày ở các Căng an trí Đak Tô. mà hạt nhân lãnh đạo là những thanh niên. nhất là những địa bàn trọng điểm.Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. nhưng là cả một quá trình lãnh đạo. của dân tộc. Những yếu tố đó đã làm cho phong trào nhân dân Gia Lai trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. của phong trào Mặt trận Việt Minh do lãnh tụ Hồ Chí Minh đề xướng.1939 diễn ra ở các tỉnh miền Trung.

. hoạt động yêu nước. trong cả nước để lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á do Đảng ta lãnh đạo. Trong chặng đường 30 năm đầu sau khi Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên được thành lập do Xứ ủy Trung Kỳ chỉ định. giữ vững an ninh .. quyền tự do dân chủ. tin tưởng đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. dẫn tới thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhưng với vị trí chiến lược và truyền thống . Chi bộ An Khê (25-11-1945). trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.Mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất rộng rãi được tiến hành trong tỉnh 10 tháng sau đó.mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã được thiết lập. ngày nay tỉnh phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân. làm chủ quê hương đất nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. chưa lập được các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. an ninh nhân dân trong mọi địa bàn. mà còn góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám trong vùng. Sự phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tạo được những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế . giành được chính quyền cách mạng. Chính quyền dân chủ nhân dân . trưởng thành trong quá trình tổ chức động viên và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Đời sống vật chất. trên cơ sở các phong trào cách mạng trong tỉnh. những chi bộ Đảng đầu tiên ở Gia Lai ra đời: Chi bộ thị xã Pleiku (1-10-1945). cứu nước (1954-1975) do Đảng lãnh đạo. Ổn định chính trị.11 sinh có tinh thần yêu nước và việc làm tiến bộ. an ninh quốc phòng. tiến bộ của Đoàn thanh niên Gia Lai. kinh qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc . những nhóm cộng sản của Đảng.quốc phòng. xây dựng và mở rộng Mặt trận Việt Minh . giáo dục. kiên định mục tiêu và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Sự nghiệp văn hóa. Đoàn thanh niên Cheo Reo. mặc dù chưa có tổ chức Đảng. Kinh tế có bước phát triển.xã hội. đào tạo cán bộ có những bước tiến bộ mới. là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn.. một số cán bộ được tiếp tục rèn luyện giác ngộ trong đấu tranh củng cố chính quyền. Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện An Khê (20-8-1945). trấn áp bọn phản động. củng cố ở Gia Lai làm công cụ cho việc xây dựng chế độ xã hội mới. Đoàn thanh niên Chấn hưng An Khê. Đảng bộ với số lượng cán bộ. Nhà nước. đảng viên ít ỏi. Theo chủ trương của Đảng. đi đầu trong khởi nghĩa. Từ phong trào công nhân đồn điền đấu tranh giành chính quyền. Nhân dân tin tưởng. Thắng lợi của phong trào khởi nghĩa đó không chỉ giải phóng đồng bào Gia Lai khỏi ách nô lệ. Trong bối cảnh đất nước đứng trước họa xâm lăng. thù trong.. thị xã Pleiku (23-8-1945) và thị trấn Cheo Reo (25-8-1945) thắng lợi nhanh chóng. Nhờ đó khi thời cơ đến vào giữa tháng 8-1945.cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ. xây dựng xã hội mới mà hình thành những cốt cán cách mạng. nhưng nhân dân Gia Lai đã kịp thời nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. chống giặc ngoài. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một biểu hiện sinh động quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. Chi bộ nông trường Bàu Cạn. nền độc lập dân tộc bị đe dọa như "ngàn cân treo sợi tóc". dần dần từng bước phát triển. tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước. đã dần dần chuyển từ tự phát lên tự giác mang ý thức của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. mức tăng trưởng của các ngành kinh tế đạt khá và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chi bộ nông trường Biển Hồ và Chi bộ trong lực lượng vũ trang. y tế.

cách mạng đó là hành trang tinh thần vô giá để Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu. những giá trị lịch sử.12 cách mạng. những thắng lợi vẻ vang. an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ vững chắc địa bàn. Các thế hệ cán bộ. lao động cần cù. đảng viên trong Đảng bộ đã dũng cảm chiến đấu. đảng viên và nhân dân các dân tộc Gia Lai tự hào về Đảng bộ của mình. chính quyền. Đó là trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. cấp ủy. Trước mắt. những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ sẽ còn mãi mãi với thời gian. mặt trận và các đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở. sáng tạo. nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc. ngày 25 tháng 8 năm 2010 Người viết Phan Trung Bộ . giải phóng quê hương. xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp trong thế kỷ XXI. văn hóa truyền thống yêu nước. chăm lo hơn nữa đời sống. chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chào đón Đại hội lần thứ XI của Đảng và tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. Năm tháng qua đi. Đảng bộ và quân dân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa kinh nghiệm truyền thống của căn cứ kháng chiến. chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng căn cứ. trí tuệ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. cống hiến công sức. từ thực tiễn địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. những giá trị lịch sử. Thế hệ hôm nay và con cháu đồng bào các dân tộc trong tỉnh mai sau sẽ đời đời ghi nhớ công lao của bao lớp cán bộ. kháng chiến. Ayun Pa.