1

BÀI THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI Họ và tên: Phan Trung Bộ Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1985 Nam/ Nữ: Nam Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Phật giáo Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Thường Kiệt – Ayun Pa – Gia Lai

BÀI LÀM
Câu 1. Bối cảnh ra đời và ngày tháng thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai? - Bối cảnh ra đời: Tỉnh Gia Lai ngày nay, đầu thế kỷ trước có tên gọi Pleiku. Nằm phía Bắc Tây Nguyên núi sông hùng vĩ, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung đất nước, tỉnh Gia Lai có lịch sử lâu đời với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Jrai, Bahnar, Kinh và nhiều dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đoàn kết. Trải qua lịch sử lâu dài chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu với nhiều kẻ thù xâm lược, ghi bao chiến công oanh liệt đã hun đúc cho nhân dân trong tỉnh truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: lao động cần cù, sáng tạo trong dựng nước; yêu quê hương đất nước, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giữ nước. Lịch sử hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong tỉnh của Đảng bộ Gia Lai từ khi ra đời đến năm 2005 đã trải qua hơn 60 năm. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang đó, đã xuất hiện biết bao tấm gương sáng chói về tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung thành vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ của đồng bào, cán bộ, đảng viên nhiều thế hệ sinh sống, sản xuất, chiến đấu và xây dựng trên vùng đất Gia Lai thân yêu. Những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã trải qua là cả một chặng đường biết bao gian khổ hy sinh. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ đã dẫn đường chỉ lối mà chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Ngày 25-11-1945, chi bộ Đảng ở An Khê được thành lập gồm có 3 đảng viên do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, các chi bộ công nhân Biển Hồ, Bàu Cạn và một chi bộ trong lực lượng vũ trang của tỉnh (chi bộ trong chi đội Tây Sơn) cũng lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí. Trước yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lâm thời gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Thêm, phái viên Xứ ủy làm Bí thư, các đồng chí Nguyễn Đường, Nguyễn Xuân, Trần Ren, Phạm Thuần làm ủy viên Ban Chấp hành. Đây là Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. - Ý nghĩa: Sự ra đời của các chi bộ cộng sản, cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945, đánh dấu mốc quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng địa phương. Từ đây cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đây là nhân tố quyết định để phát huy tiềm

Đến tháng 4-1950. Liên khu ủy V chỉ định Tỉnh ủy Gia Lai gồm 5 đồng chí: Trương An. đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Biêu) phụ trách đoàn cán bộ khu 9. Đến đầu năm 1950. Đầu năm 1952. Liên khu ủy có chủ trương và quyết định đề nghị cấp trên cho sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia . đồng chí Nay Phin làm Phó Chủ tịch. kiên trì xây dựng cơ sở.2 lực cách mạng dồi dào trong tỉnh.Kon. Đồng chí Nguyễn Hồng Ưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh do cụ Nay Der làm Chủ tịch. các Ban cán sự các khu được bổ sung thêm đủ 5 ủy viên. Võ Trung Thành (Năm Vinh). đồng chí Trương An về Khu ủy V. Câu 2: Từ khi thành lập đến nay. đi vào hoạt động. thay mặt cho các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Siu Nang (Siu Tám) là Tỉnh ủy viên. Đồng chí Trương An. trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ.Kon. . đồng chí Siu Nang (Siu Tám) làm Bí thư khu 5. từ tháng 121949. phá chính sách "bình định" của giặc. Đỗ Hằng (Hà). Bí thư Ban cán sự khu gồm các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân) làm Bí thư khu 1. thôn Phú Mỹ. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. . đồng chí Đoàn Soa (Lý) làm Bí thư khu 6. Bí thư. Hội nghị Liên khu ủy lần thứ ba (10-1952) đồng chí Đỗ Hằng. đồng chí Lê Phi Hùng làm Bí thư khu 8. Liên khu ủy viên được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận Miền Tây. Bí thư: đồng chí Nguyễn Xuân được bầu làm Bí thư. chính quyền. đồng chí Lương Ngoạn làm Bí thư khu 2. Để thống nhất và tăng cường sự chỉ đạo chiến trường Bắc Tây Nguyên. Tháng 10-1954. đồng chí Đào Đức Linh (Vi) làm Bí thư khu 4. Đồng chí Trương Quang Tuân. Liên khu ủy viên được phân công về thay đồng chí Trịnh Huy Quang. làm Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh Gia . Đảng bộ tỉnh Gia Lai trải qua mấy kỳ Đại hội ? Thời gian và địa điểm tổ chức các Đại hội đó? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ qua các nhiệm kỳ từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần nhất Ngày 21-2-1949. Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V. Liên khu ủy mới chỉ định Ban cán sự Đảng tỉnh và phân công đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ. Tháng 5-1955. Đồng chí Trịnh Huy Quang. lần thứ II (7-1951) đặt nhiệm vụ công tác vùng sau lưng địch là: Tích cực tranh thủ nhân dân địch hậu. huyện Bình Khê (Bình Định) có 50 đại biểu. Chính phủ mới có quyết định chính thức đơn vị hành chính tỉnh Gia . Phó Bí thư. đồng chí Phạm Xong (Hồng) làm Bí thư khu 7. Đến năm 1955. đoàn thể hai tỉnh hợp nhất. Ủy viên Liên khu ủy làm Bí thư Ban cán sự Đảng. đồng chí Đỗ Hằng (Hà) làm Bí thư khu 3. tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích. Các cơ quan Đảng. xã Bình Phú.Kon. kiêm chính ủy E 120. Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh kiêm Chính ủy E120. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần đầu tiên được tổ chức tại Gò Cầy. các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân).. Bí thư Ban cán sự kiêm Chính trị viên Huyện đội An Khê và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 30.

Tỉnh Gia Lai. làm Chỉ huy trưởng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV * Ngày 14 đến ngày 24-9-1971 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. 20 đại biểu dự khuyết.000 đảng viên của Đảng bộ. Tham dự Đại hội có 110 đại biểu. Tham dự Đại hội có 67 đại biểu chính thức. Có 126 đại biểu thay mặt cho 4. gồm 45 đại biểu được chỉ định từ các Đảng bộ khu và chi bộ trực thuộc. Kpă Thìn (Bơhâm) được bầu làm Phó Bí thư. Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. bàn kế hoạch phối hợp hoạt động giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. khu 10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. giữa tấn công và nổi dậy. Đăk Lăk thống nhất kế hoạch tổng công kích và nổi dậy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí. sau đó chuyển về Khu ủy V. tại Đak Hlôh (khu 2). 3 đồng chí được bầu làm Phó Bí thư là: Phạm Xong (Hồng).544 đảng viên toàn Đảng bộ về dự. tại xã Đak Kơpiar (khu 10). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. Kpă Thìn (Bơhâm). Tháng 11-1967. * Vào mùa thu 1969. đồng chí Phạm Chánh được chỉ định quyền Bí thư Tỉnh ủy (sau là Bí thư).3 Tháng 12-1959. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí. Các đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan). Tham mưu phó Mặt trận Tây Nguyên. thống nhất chỉ đạo. Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên với đại diện các tỉnh Kon Tum. từ ngày 5 đến ngày 14-8 tại làng Tengleng thuộc xã Krong. . Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí. . Tỉnh ủy Gia Lai quyết định mở Hội nghị đại biểu (được cấp trên chuẩn y như Đại hội). 147 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. thành lập Ban chỉ huy mặt trận mỗi tỉnh. chỉ huy. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IV gồm 26 đồng chí. đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 9-1960. khu 1. đồng chí Võ Trung Thành. trong đó có 5 ủy viên người dân tộc thiểu số. Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ từ sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) đến cuối năm 1959 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy. đại diện cho trên 4. Ban chỉ huy chung toàn tỉnh mang ký hiệu "Mặt trận 300" do đồng chí Nguyễn Văn Trân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí (9 Tỉnh ủy viên chính thức và 4 Tỉnh ủy viên dự khuyết) do đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. xã Đakhleh. đồng chí Võ Trung Thành dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Khu ủy viên khu V. tại làng Kon Tơmok. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 19 ủy viên (4 ủy viên dự khuyết). thay mặt cho 2. Ksor Ní (Ama Nhan). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ gồm 15 ủy viên (có 2 ủy viên dự khuyết). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai được khai mạc.321 đảng viên. Gia Lai. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai * Từ ngày 12 đến ngày 22-7-1965.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị và Nghị quyết Khu ủy V về hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia Lai . Khu ủy viên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI có 295 đại biểu tham dự. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh). Ngày 19-4-1974. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Cuối năm 1976. sau một thời gian đau nặng đã từ trần tại vùng căn cứ của tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. đồng chí Nguyễn Văn Sĩ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. khu 10. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đồng chí Phan Quyết. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII * . đồng chí Võ Trung Thành làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Vòng hai của Đại hội Đảng bộ họp tại trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) từ ngày 1-3 đến ngày 10-3-1977 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 37 đồng chí (33 ủy viên chính thức. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài). Trung ương quyết định bổ sung đồng chí Rơchơm Thép (Ama Quang). bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí.Kon Tum.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII họp từ ngày 15 đến ngày 19-3-1983 .. được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. cán bộ vô cùng tiếc thương một cán bộ lãnh đạo luôn gần gũi dân. xã Krong. đồng chí Trần Văn Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến hành từ ngày 26-6 đến ngày 2-7-1979 tại Pleiku. Dự Đại hội có 169 đại biểu thay mặt hơn 5. Đồng bào. Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Gia Lai .Kon Tum được Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa III) chỉ định gồm 39 Ủy viên. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII .Kon Tum.. 4 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Y Pah (Y Một).4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V Từ ngày 23 đến ngày 30-10-1973.. Lễ tang đồng chí được tổ chức trọng thể tại căn cứ. đồng chí Trần Văn Bình. các đồng chí Ksor Ní. Tỉnh ủy Gia Lai họp Hội nghị mở rộng có 21 đồng chí trong Ban Chấp hành và 40 cán bộ lãnh đạo các ngành tham dự. đồng chí Nguyễn Văn Sĩ. là Khu ủy viên Khu V. Cuối tháng 9-1975. Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Hội nghị xem xét đánh giá tình hình trong tỉnh năm 1975 và bàn những công tác cấp bách chuẩn bị hợp nhất với tỉnh Kon Tum. một cán bộ lãnh đạo tận tụy bám sát phong trào. Thường vụ Khu ủy V quyết định chỉ định đồng chí Ksor Ní làm Bí thư Tỉnh ủy. Vòng một họp tại Hội trường 19-5 thị xã Pleiku từ ngày 11-11 đến ngày 20-11-1976.Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 45 ủy viên (có 4 ủy viên dự khuyết). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V họp tại làng Salam Vir. Ủy viên Thường vụ Khu ủy V làm Bí thư Tỉnh ủy. bốn nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V gồm 27 ủy viên (có ba ủy viên dự khuyết).

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí.5 tại Pleiku. Nguyễn Vĩ Hà được bầu làm Phó Bí thư. được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . sinh hoạt tại 647 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Ban Thường vụ có 13 đồng chí. Nguyễn Văn Tiềm.. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII (2001-2005) gồm 47 đồng chí. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí.000 đảng .. hai đồng chí Nguyễn Duy Khanh và Nguyễn Hùng (Lê Tam) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29-101986 tại Pleiku. đại diện cho 17. có 250 đại biểu tham dự thay mặt cho 12. đồng chí Ksor Phước được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX gồm 58 đồng chí. Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XI gồm 47 ủy viên. Trong đó có 45 đồng chí ủy viên chính thức và 13 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ.Kon Tum. Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-5-1996 tại Pleiku. Đồng chí Lê Tam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Dự Đại hội có 209 đại biểu. Dự Đại hội có 473 đại biểu chính thức thay mặt cho 13. Ủy viên Trung ương Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-12-2005 tại Pleiku. các đồng chí Đỗ Tiến Hoàng. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.199 đảng viên của 564 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. công tác trong 575 tổ chức cơ sở đảng. đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Gia Lai khóa X gồm 41 thành viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII được tổ chức trọng thể từ ngày 26 đến ngày 30-12-2000 tại Pleiku. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XII gồm 13 đồng chí. Ngô Thành (Chinh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.491 đảng viên. Các đồng chí Sô Lây Tăng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (vòng II) từ ngày 20 đến ngày 23-11992 tại Pleiku. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh.582 đảng viên sinh hoạt. đại diện cho 518 tổ chức cơ sở và 11. Dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho hơn 23. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Dự Đại hội có 300 đại biểu. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.316 đảng viên.

Trước kia chúng ta xa cách nhau. sum họp một nhà thật là vui vẻ. nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII gồm 13 đồng chí. ngày 19 tháng 4 năm 1946 HỒ CHÍ MINH . Xin chúc Đại hội thành công. đều là anh em ruột thịt. THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM TẠI PLÂYCU Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số. tôi không đến dự được. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do. bao gồm đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ và ngày 3-12-1946 tại Hà Nội. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. để ủng hộ Chính phủ ta. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 5 năm 2010. Đảng và Nhà nước đã tổ chức hai Đại hội các dân tộc thiểu số ở hai miền Nam và Bắc: Ngày 19-4-1946. phải kính trọng nhau. Mường hay Mán. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày vào trung tuần tháng 5-2010. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. Hôm nay đồng bào khai hội. núi có thể mòn. một là vì thiếu giây liên lạc. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Câu 3 : Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Địa điểm tổ chức Đại hội? Nêu nội dung và ý nghĩa thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các dân tộc thiểu số miền Nam tại Đại hội? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta sống chết có nhau. nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác. Sông có thể cạn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 49 đồng chí. đều là con cháu Việt Nam. Gia Rai hay Ê Đê. Tôi tuy xa. Lời chào thân ái Hà Nội. Đồng bào Kinh hay Thổ.6 viên trong toàn Đảng bộ. Tiếc vì đường sá xa xôi. no đói giúp nhau. Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại thị xã Pleiku với hơn 1000 người tham dự. độc lập của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. sướng khổ cùng nhau. Chúng ta phải thương yêu nhau. phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Chính phủ thì có "NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ" để săn sóc cho tất cả các đồng bào.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh. trật tự. 4 . Do vậy. phát huy nội lực nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế . đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng. sự quản lý của chính quyền các cấp. đấu tranh ngăn chặn. Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa. giữ vững quốc phòng an ninh theo đường lối đổi mới của Đảng. trong đó công tác cán bộ là khâu đột phá để tạo chuyển biến trong toàn bộ các mặt công tác công an. tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (Khóa XI). ngăn chặn các loại tội phạm. trật tự . Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Khuyến khích thị trường nông thôn phát triển… Nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ 1 . hạn chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định. xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị. giao thông nông thôn. Tỉnh ủy cũng chủ trương tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển. khó lường. 3 . trật tự phải giữ vững nguyên tắc. an ninh quốc phòng. xã hội. làm thất bại mọi âm mưu. thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. 2 .Chủ động đổi mới các mặt công tác bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.7 Câu 4 : Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ tỉnh đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. vật nuôi phù hợp với điều kiện về môi trường sinh thái của từng vùng với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. nhân dân tham gia. trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối.Coi trọng công tác xây dựng Đảng. đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế.xã hội. tư tưởng và tổ chức. Nêu nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ ? Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (1996-2000).xã hội 5 năm 1996-2000 mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công an làm nòng cốt. Tình hình liên quan đến an ninh trật tự đang biến đổi nhanh chóng. Đại hội đã xác định năm 2000 là năm bản lề chuyển sang thế kỷ XXI. Tập trung các nguồn vốn đầu tư cho thủy lợi. vô hiệu hoá các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hoá nội bộ. linh hoạt. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế . bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. an ninh thông tin. nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của nền kinh tế. hoạt động ''diễn biến hoà bình''. hiện đại hóa. đồng thời có sách lược mềm dẻo. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững được an ninh quốc gia.Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh. phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. đòi hỏi phải nắm chắc tình hình. tiếp tục đổi mới chủ trương và giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ. nhất là phát triển nông nghiệp và nông thôn. xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. điện và các cơ sở hạ tầng kinh tế.xã hội đến năm 2000 có ý nghĩa quyết định tạo thế và lực mới cho Gia Lai tự tin vững bước vào thế kỷ XXI. Chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng. đồng thời là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế . tranh thủ sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội và ủng hộ của quốc tế.

dạy nghề và phổ thông trung học. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. bảo vệ Đảng. thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Một là. xác định trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Sáu là. Kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng ''đa nguyên chính trị''. tiếp tục xây dựng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ . khiếu kiện trong nhân dân. đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh. tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. các đoàn thể quần chúng. thông tin. dân tộc. kịp thời những mâu thuẫn. trật tự trong các trường đại học. tổ chức kinh tế. xây dựng và tổ chức diễn tập phương án đối phó với các tình huống khủng bố. trật tự trong tình hình hiện nay. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có kết quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với các ngành. đoàn thể ở cơ sở. phát hiện và đấu tranh phòng. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về các quyền tự do dân chủ. chính sách đối với đồng bào ở vùng sâu. Giải quyết triệt để. nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục nhiệm vụ giữ gìn an ninh. đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tự do. tôn giáo. bảo vệ Tổ quốc. các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục. quản lý của Nhà nước với công tác xuất bản.xã hội. phá hoại.. tăng cường công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ vai trò. chống địch thâm nhập. chính quyền. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bốn là. tác động phá hoại nội bộ: Thực hiện nghiêm những quy định về kỷ luật Đảng. phạm vi trách nhiệm của các cấp uỷ đảng. các ban. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. chủ động đấu tranh với những luận điệu vu khống. thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế . phòng chống tham nhũng. Để thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo an minh quốc gia. tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tội phạm. chống khủng bố và các loại tội phạm. cơ quan Nhà nước. dự báo tình hình. cao đẳng. trật tự cho cán bộ chủ chốt của Đảng. tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.. Tập trung phát hiện. Năm là. khắc phục kịp thời những sơ hở. chính sách đối với người có công. trật tự an toàn xã hội. chính sách về đất đai. chống phá của các thế lực thù địch.. tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. tranh chấp. nâng cao cảnh giác cách mạng.. nội quy bảo vệ cơ quan. gây rối. ngành. gây bạo loạn. chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh. kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. báo chí. vùng xa. Ba là. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trên lĩnh vực đấu tranh phòng. dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia. Hai là. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. trật tự. tiêu cực. làm cho cán bộ.8 an toàn xã hội. bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ an ninh. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình. xuyên tạc. nhất là trong đánh giá. Phối hợp chặt chẽ. bảo vệ bí mật nhà nước. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực này. thường xuyên với các cơ quan đối ngoại. trật tự.

. giỏi về chuyên môn. hiệu quả các mặt công tác. Tập trung đầu tư và có chính sách hỗ trợ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển giao thông. Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.Phát triển kinh tế đi đôi với ưu tiên giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như xóa đói. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu. những lĩnh vực quan trọng như thủy điện. Câu 5 : Ông.lâm nghiệp theo hướng kết hợp giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng cây trồng.Ban hành các cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư liên doanh. xây dựng đội ngũ cán bộ. .Ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư nhằm phát huy lợi thế của những ngành. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng cách mạng. chăn nuôi. phát triển mạnh thủy lợi. từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ đó chúng ta phải chủ động phát hiện. giữ gìn trật tự an toàn xã hội vững mạnh về mọi mặt. cơ cấu lao động. Gia Lai sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: . các lĩnh vực kinh tế chủ yếu. gắn phát triển vùng nguyên liệu với giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. chế biến nông lâm sản. hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo. giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng. tạo việc làm. góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. . kiên cố hóa trường học. văn hóa xã hội. nâng cao chất lượng. nhiệm vụ tổng quát và những mục tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đề ra? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2015: Coi trọng phát triển nông . hiện đại hoá đất nước. các loại tội phạm. giảm nghèo. anh. tạo môi trường hoà bình. vật nuôi. xây dựng hệ thống chính trị. từng bước hiện đại. các ngành dịch vụ có lợi thế so sánh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. nhất là đồng bào dân tộc thiểu số1. toàn dân. đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Nghiên cứu xây dựng một tổ chức phù hợp.an ninh.. liên kết với các địa phương trong và ngoài nước. Bảo vệ an ninh quốc gia. Đại hội cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2010. nhiệm vụ của Đại hội XIII đặt ra. trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính.Tiếp tục củng cố và tăng cường sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở. đồng thời chuyển trọng tâm đầu tư vào khu vực công nghiệp và dịch vụ mà hướng đột phá là thủy điện. nghiệp vụ. công nghiệp hoá. thủy lợi phục vụ sản xuất. giải quyết đất sản xuất. quốc phòng . ổn định và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới.9 an ninh quốc gia. công chức có đạo đức cách mạng trong sáng. có vị trí đặc biệt quan trọng. đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. chế biến nông thổ sản.. tinh nhuệ. chị hãy nêu phương hướng. đồng thời nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển các ngành. chính quy. bà. đề cao 1 . đủ mạnh để tham mưu cho Đảng.

Trong khí thế cách mạng hào hùng của kỷ nguyên độc lập. Thông qua những tấm gương hoạt động cách mạng.10 vai trò lãnh đạo toàn diện. hy sinh với những thành tích to lớn và thắng lợi vẻ vang. chị. Ngay sau khi Đảng ra đời. tự do. biết đến các cao trào cách mạng trong những năm 1930 . xây dựng đất nước và công cuộc chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược. thông qua tuyên truyền của những chiến sĩ cộng sản bị đế quốc bắt đi đày ở các Căng an trí Đak Tô. sớm được Trung ương Đảng. chương trình của các cấp ủy và chính quyền. tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được truyền vào phong trào công nhân. Đak Glei (Kon Tum). góp phần tô đậm những trang sử vàng của Đảng. Đảng bộ ra đời trước hết là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước. tổ chức đấu tranh trong các đồn điền..1939 diễn ra ở các tỉnh miền Trung. phấn đấu đầy gian khổ. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững ổn định chính trị. chủ nghĩa Mác . Nhìn lại toàn bộ chặng đường lịch sử sáu thập kỷ hoạt động. của dân tộc. Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 chưa đầy bốn tháng. nhất là những địa bàn trọng điểm. . đã có những chiến sĩ yêu nước. cho đến nay đã chắn 65 năm. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một tất yếu lịch sử. cách mạng và chiến sĩ cộng sản đến vùng Gia Lai. khủng bố của bọn đế quốc phát xít. thử thách. hoặc là ở các đồng chí tránh sự đàn áp.Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. tiếp tục tác động đến phong trào yêu nước. nhưng là cả một quá trình lãnh đạo. hãy nêu những cảm nghĩ của mình về truyền thống lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua 65 năm đấu tranh. mà hạt nhân lãnh đạo là những thanh niên. vận động.Lênin. xây dựng và phát triển.Lênin. hình thành các tổ chức cộng sản tiền thân dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). phong trào công nhân kết hợp với tuyên truyền chủ nghĩa Mác . dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc đó lấy tên Đảng Cộng sản Đông Dương). Những yếu tố đó đã làm cho phong trào nhân dân Gia Lai trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.. chuyển vùng đến hoạt động ở các đồn điền trong tỉnh. đường phố. kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Câu 6: Ông. trưởng thành của Đảng bộ. trực tiếp của các cấp ủy Đảng. học . ảnh hưởng của Đảng. phong trào yêu nước kết hợp thành một dòng chảy dẫn tới phong trào cộng sản. Xứ ủy Trung Kỳ chú ý phát triển tổ chức cơ sở Từ những năm 1925-1930. phong trào công nhân ở Gia Lai. khí tiết lẫm liệt của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm trong nhà ngục Kon Tum mà nhân dân Gia Lai biết đến ánh sáng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến phong trào cộng sản ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng nối liền với các tỉnh duyên hải miền Trung và các tỉnh phía Nam của đất nước. Kon Tum gieo mầm cách mạng. anh. tuy không dài trong tiến trình lịch sử của tỉnh và của Đảng. xây dựng. của phong trào Mặt trận Việt Minh do lãnh tụ Hồ Chí Minh đề xướng. bà. Đặc biệt đến cao trào vận động giải phóng dân tộc trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). đồng thời hiến kế để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp? Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai kể từ sự kiện ra đời của các chi bộ cộng sản đầu tiên và nhanh chóng tiến tới thành lập tỉnh Đảng bộ mang tên Đảng bộ Tây Sơn (10-12-1945).

xây dựng và mở rộng Mặt trận Việt Minh . Ổn định chính trị. mặc dù chưa có tổ chức Đảng. những nhóm cộng sản của Đảng. Đoàn thanh niên Chấn hưng An Khê. hoạt động yêu nước. dẫn tới thành lập Đảng bộ tỉnh. Sự phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tạo được những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế . đào tạo cán bộ có những bước tiến bộ mới. trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.. Chi bộ An Khê (25-11-1945). y tế. đảng viên ít ỏi. Nhờ đó khi thời cơ đến vào giữa tháng 8-1945. giáo dục. Nhà nước. kiên định mục tiêu và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.. Chi bộ nông trường Biển Hồ và Chi bộ trong lực lượng vũ trang. nền độc lập dân tộc bị đe dọa như "ngàn cân treo sợi tóc". Kinh tế có bước phát triển.xã hội. trên cơ sở các phong trào cách mạng trong tỉnh. đi đầu trong khởi nghĩa. Trong chặng đường 30 năm đầu sau khi Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên được thành lập do Xứ ủy Trung Kỳ chỉ định. chưa lập được các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước. làm chủ quê hương đất nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. đã dần dần chuyển từ tự phát lên tự giác mang ý thức của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chi bộ nông trường Bàu Cạn.. Sự nghiệp văn hóa.11 sinh có tinh thần yêu nước và việc làm tiến bộ. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một biểu hiện sinh động quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. mà còn góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám trong vùng. Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện An Khê (20-8-1945). giữ vững an ninh . Nhân dân tin tưởng. thù trong. là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ phong trào công nhân đồn điền đấu tranh giành chính quyền. một số cán bộ được tiếp tục rèn luyện giác ngộ trong đấu tranh củng cố chính quyền. Đời sống vật chất.mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã được thiết lập. nhưng nhân dân Gia Lai đã kịp thời nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. mức tăng trưởng của các ngành kinh tế đạt khá và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thắng lợi của phong trào khởi nghĩa đó không chỉ giải phóng đồng bào Gia Lai khỏi ách nô lệ. tin tưởng đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. kinh qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc . cứu nước (1954-1975) do Đảng lãnh đạo. củng cố ở Gia Lai làm công cụ cho việc xây dựng chế độ xã hội mới. tiến bộ của Đoàn thanh niên Gia Lai. chống giặc ngoài. trong cả nước để lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á do Đảng ta lãnh đạo. Đảng bộ với số lượng cán bộ.Mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất rộng rãi được tiến hành trong tỉnh 10 tháng sau đó. Trong bối cảnh đất nước đứng trước họa xâm lăng. trưởng thành trong quá trình tổ chức động viên và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Theo chủ trương của Đảng. giành được chính quyền cách mạng. những chi bộ Đảng đầu tiên ở Gia Lai ra đời: Chi bộ thị xã Pleiku (1-10-1945). trấn áp bọn phản động. ngày nay tỉnh phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đoàn thanh niên Cheo Reo. thị xã Pleiku (23-8-1945) và thị trấn Cheo Reo (25-8-1945) thắng lợi nhanh chóng.quốc phòng. an ninh quốc phòng. Chính quyền dân chủ nhân dân . dần dần từng bước phát triển. an ninh nhân dân trong mọi địa bàn. quyền tự do dân chủ. xây dựng xã hội mới mà hình thành những cốt cán cách mạng. Nhưng với vị trí chiến lược và truyền thống ..

Ayun Pa. Thế hệ hôm nay và con cháu đồng bào các dân tộc trong tỉnh mai sau sẽ đời đời ghi nhớ công lao của bao lớp cán bộ. tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. sáng tạo. chính quyền. Các thế hệ cán bộ. từ thực tiễn địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. đảng viên và nhân dân các dân tộc Gia Lai tự hào về Đảng bộ của mình. xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp trong thế kỷ XXI. chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng căn cứ. Trước mắt. những thắng lợi vẻ vang. Đó là trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ và quân dân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa kinh nghiệm truyền thống của căn cứ kháng chiến. chăm lo hơn nữa đời sống. kháng chiến. những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ sẽ còn mãi mãi với thời gian. những giá trị lịch sử. trí tuệ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. cấp ủy. cách mạng đó là hành trang tinh thần vô giá để Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu. lao động cần cù. Năm tháng qua đi. mặt trận và các đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở. chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chào đón Đại hội lần thứ XI của Đảng và tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. cống hiến công sức. hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc. những giá trị lịch sử. nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. giải phóng quê hương. ngày 25 tháng 8 năm 2010 Người viết Phan Trung Bộ . an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ vững chắc địa bàn.12 cách mạng. văn hóa truyền thống yêu nước. đảng viên trong Đảng bộ đã dũng cảm chiến đấu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful