1

BÀI THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI Họ và tên: Phan Trung Bộ Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1985 Nam/ Nữ: Nam Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Phật giáo Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Thường Kiệt – Ayun Pa – Gia Lai

BÀI LÀM
Câu 1. Bối cảnh ra đời và ngày tháng thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai? - Bối cảnh ra đời: Tỉnh Gia Lai ngày nay, đầu thế kỷ trước có tên gọi Pleiku. Nằm phía Bắc Tây Nguyên núi sông hùng vĩ, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung đất nước, tỉnh Gia Lai có lịch sử lâu đời với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Jrai, Bahnar, Kinh và nhiều dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đoàn kết. Trải qua lịch sử lâu dài chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu với nhiều kẻ thù xâm lược, ghi bao chiến công oanh liệt đã hun đúc cho nhân dân trong tỉnh truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: lao động cần cù, sáng tạo trong dựng nước; yêu quê hương đất nước, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giữ nước. Lịch sử hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong tỉnh của Đảng bộ Gia Lai từ khi ra đời đến năm 2005 đã trải qua hơn 60 năm. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang đó, đã xuất hiện biết bao tấm gương sáng chói về tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung thành vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ của đồng bào, cán bộ, đảng viên nhiều thế hệ sinh sống, sản xuất, chiến đấu và xây dựng trên vùng đất Gia Lai thân yêu. Những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã trải qua là cả một chặng đường biết bao gian khổ hy sinh. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ đã dẫn đường chỉ lối mà chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Ngày 25-11-1945, chi bộ Đảng ở An Khê được thành lập gồm có 3 đảng viên do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, các chi bộ công nhân Biển Hồ, Bàu Cạn và một chi bộ trong lực lượng vũ trang của tỉnh (chi bộ trong chi đội Tây Sơn) cũng lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí. Trước yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lâm thời gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Thêm, phái viên Xứ ủy làm Bí thư, các đồng chí Nguyễn Đường, Nguyễn Xuân, Trần Ren, Phạm Thuần làm ủy viên Ban Chấp hành. Đây là Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. - Ý nghĩa: Sự ra đời của các chi bộ cộng sản, cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945, đánh dấu mốc quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng địa phương. Từ đây cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đây là nhân tố quyết định để phát huy tiềm

đồng chí Nay Phin làm Phó Chủ tịch. đoàn thể hai tỉnh hợp nhất. từ tháng 121949. phá chính sách "bình định" của giặc. Liên khu ủy mới chỉ định Ban cán sự Đảng tỉnh và phân công đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ. Phó Bí thư. Liên khu ủy có chủ trương và quyết định đề nghị cấp trên cho sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia . Tháng 5-1955. đồng chí Siu Nang (Siu Tám) làm Bí thư khu 5. Tháng 10-1954. đồng chí Trương An về Khu ủy V. Đồng chí Nguyễn Hồng Ưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Huy Quang. Bí thư: đồng chí Nguyễn Xuân được bầu làm Bí thư. Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh do cụ Nay Der làm Chủ tịch. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh kiêm Chính ủy E120. Liên khu ủy viên được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận Miền Tây. Đồng chí Trương Quang Tuân. thay mặt cho các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. . đồng chí Lê Phi Hùng làm Bí thư khu 8. tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích. Bí thư Ban cán sự khu gồm các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân) làm Bí thư khu 1. đồng chí Phạm Xong (Hồng) làm Bí thư khu 7.Kon. Câu 2: Từ khi thành lập đến nay. Ủy viên Liên khu ủy làm Bí thư Ban cán sự Đảng. Liên khu ủy viên được phân công về thay đồng chí Trịnh Huy Quang. đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Biêu) phụ trách đoàn cán bộ khu 9. các Ban cán sự các khu được bổ sung thêm đủ 5 ủy viên. kiên trì xây dựng cơ sở. Liên khu ủy V chỉ định Tỉnh ủy Gia Lai gồm 5 đồng chí: Trương An. trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ. đồng chí Lương Ngoạn làm Bí thư khu 2. Đỗ Hằng (Hà). Đến đầu năm 1950. Hội nghị Liên khu ủy lần thứ ba (10-1952) đồng chí Đỗ Hằng. các đồng chí: Phạm Chánh (Sáu Thân). xã Bình Phú. Đảng bộ tỉnh Gia Lai trải qua mấy kỳ Đại hội ? Thời gian và địa điểm tổ chức các Đại hội đó? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ qua các nhiệm kỳ từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần nhất Ngày 21-2-1949. Siu Nang (Siu Tám) là Tỉnh ủy viên. Các cơ quan Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V. đồng chí Đỗ Hằng (Hà) làm Bí thư khu 3.2 lực cách mạng dồi dào trong tỉnh. Bí thư Ban cán sự kiêm Chính trị viên Huyện đội An Khê và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 30. làm Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh Gia . Võ Trung Thành (Năm Vinh). . chính quyền.Kon. đồng chí Đào Đức Linh (Vi) làm Bí thư khu 4. kiêm chính ủy E 120. Để thống nhất và tăng cường sự chỉ đạo chiến trường Bắc Tây Nguyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần đầu tiên được tổ chức tại Gò Cầy. huyện Bình Khê (Bình Định) có 50 đại biểu. Đồng chí Trương An..Kon. Bí thư. Đầu năm 1952. Đến tháng 4-1950. đi vào hoạt động. Đến năm 1955. đồng chí Đoàn Soa (Lý) làm Bí thư khu 6. lần thứ II (7-1951) đặt nhiệm vụ công tác vùng sau lưng địch là: Tích cực tranh thủ nhân dân địch hậu. Chính phủ mới có quyết định chính thức đơn vị hành chính tỉnh Gia . thôn Phú Mỹ.

bàn kế hoạch phối hợp hoạt động giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. đại diện cho trên 4. thay mặt cho 2. trong đó có 5 ủy viên người dân tộc thiểu số. giữa tấn công và nổi dậy. . Tham dự Đại hội có 110 đại biểu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí. đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. chỉ huy. tại xã Đak Kơpiar (khu 10). Kpă Thìn (Bơhâm). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai được khai mạc. 3 đồng chí được bầu làm Phó Bí thư là: Phạm Xong (Hồng). Ban chỉ huy chung toàn tỉnh mang ký hiệu "Mặt trận 300" do đồng chí Nguyễn Văn Trân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí. Đăk Lăk thống nhất kế hoạch tổng công kích và nổi dậy.3 Tháng 12-1959. thành lập Ban chỉ huy mặt trận mỗi tỉnh. đồng chí Phạm Chánh được chỉ định quyền Bí thư Tỉnh ủy (sau là Bí thư). đồng chí Võ Trung Thành dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. khu 1. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV * Ngày 14 đến ngày 24-9-1971 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV.321 đảng viên. 147 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí (9 Tỉnh ủy viên chính thức và 4 Tỉnh ủy viên dự khuyết) do đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư. tại làng Kon Tơmok. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ gồm 15 ủy viên (có 2 ủy viên dự khuyết). Tháng 11-1967. từ ngày 5 đến ngày 14-8 tại làng Tengleng thuộc xã Krong. sau đó chuyển về Khu ủy V. Ksor Ní (Ama Nhan). Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. 20 đại biểu dự khuyết. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IV gồm 26 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí.000 đảng viên của Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy. Có 126 đại biểu thay mặt cho 4. làm Chỉ huy trưởng.544 đảng viên toàn Đảng bộ về dự. Các đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan). xã Đakhleh. . Tham dự Đại hội có 67 đại biểu chính thức. Khu ủy viên khu V. Tháng 9-1960. Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên với đại diện các tỉnh Kon Tum. Tỉnh Gia Lai. tại Đak Hlôh (khu 2). Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ từ sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) đến cuối năm 1959 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ hai * Từ ngày 12 đến ngày 22-7-1965. Kpă Thìn (Bơhâm) được bầu làm Phó Bí thư. gồm 45 đại biểu được chỉ định từ các Đảng bộ khu và chi bộ trực thuộc. * Vào mùa thu 1969. thống nhất chỉ đạo. Tham mưu phó Mặt trận Tây Nguyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. Gia Lai. khu 10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. Tỉnh ủy Gia Lai quyết định mở Hội nghị đại biểu (được cấp trên chuẩn y như Đại hội). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 19 ủy viên (4 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. đồng chí Võ Trung Thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V họp tại làng Salam Vir. khu 10.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII họp từ ngày 15 đến ngày 19-3-1983 . Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . Cuối tháng 9-1975.Kon Tum được Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa III) chỉ định gồm 39 Ủy viên. Cuối năm 1976. đồng chí Nguyễn Văn Sĩ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Vòng một họp tại Hội trường 19-5 thị xã Pleiku từ ngày 11-11 đến ngày 20-11-1976. Khu ủy viên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.. Tỉnh ủy Gia Lai họp Hội nghị mở rộng có 21 đồng chí trong Ban Chấp hành và 40 cán bộ lãnh đạo các ngành tham dự. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đồng chí Phan Quyết. Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị và Nghị quyết Khu ủy V về hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia Lai . 4 ủy viên dự khuyết). Ngày 19-4-1974. sau một thời gian đau nặng đã từ trần tại vùng căn cứ của tỉnh.4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V Từ ngày 23 đến ngày 30-10-1973.. bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V gồm 27 ủy viên (có ba ủy viên dự khuyết). Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI có 295 đại biểu tham dự. Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.Kon Tum. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII * . đồng chí Trần Văn Bình. Vòng hai của Đại hội Đảng bộ họp tại trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) từ ngày 1-3 đến ngày 10-3-1977 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 37 đồng chí (33 ủy viên chính thức. Hội nghị xem xét đánh giá tình hình trong tỉnh năm 1975 và bàn những công tác cấp bách chuẩn bị hợp nhất với tỉnh Kon Tum. Ủy viên Thường vụ Khu ủy V làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII . Thường vụ Khu ủy V quyết định chỉ định đồng chí Ksor Ní làm Bí thư Tỉnh ủy. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh). bốn nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. xã Krong.Kon Tum. Đồng bào. đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trung ương quyết định bổ sung đồng chí Rơchơm Thép (Ama Quang). Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. đồng chí Trần Văn Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Gia Lai . Đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài). Lễ tang đồng chí được tổ chức trọng thể tại căn cứ. được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. đồng chí Nguyễn Văn Sĩ.000 đảng viên toàn Đảng bộ. cán bộ vô cùng tiếc thương một cán bộ lãnh đạo luôn gần gũi dân. Đồng chí Y Pah (Y Một). đồng chí Võ Trung Thành làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Đại hội có 169 đại biểu thay mặt hơn 5.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến hành từ ngày 26-6 đến ngày 2-7-1979 tại Pleiku.. một cán bộ lãnh đạo tận tụy bám sát phong trào.Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 45 ủy viên (có 4 ủy viên dự khuyết). các đồng chí Ksor Ní. là Khu ủy viên Khu V.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29-101986 tại Pleiku. đồng chí Ksor Phước được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII được tổ chức trọng thể từ ngày 26 đến ngày 30-12-2000 tại Pleiku. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-5-1996 tại Pleiku..316 đảng viên. được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai . Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí. đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai.491 đảng viên. Trong đó có 45 đồng chí ủy viên chính thức và 13 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn). Nguyễn Vĩ Hà được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (vòng II) từ ngày 20 đến ngày 23-11992 tại Pleiku. đại diện cho 518 tổ chức cơ sở và 11.5 tại Pleiku. Các đồng chí Sô Lây Tăng. Ngô Thành (Chinh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. đại diện cho 17.. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.582 đảng viên sinh hoạt. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Nguyễn Văn Tiềm. Đồng chí Lê Tam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. có 250 đại biểu tham dự thay mặt cho 12. Dự Đại hội có 473 đại biểu chính thức thay mặt cho 13. Dự Đại hội có 300 đại biểu. sinh hoạt tại 647 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.199 đảng viên của 564 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.000 đảng . Dự Đại hội có 209 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX gồm 58 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XII gồm 13 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.Kon Tum. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII (2001-2005) gồm 47 đồng chí. các đồng chí Đỗ Tiến Hoàng. Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-12-2005 tại Pleiku. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Ủy viên Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Gia Lai khóa X gồm 41 thành viên. công tác trong 575 tổ chức cơ sở đảng. Dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho hơn 23. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ. Ban Thường vụ có 13 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XI gồm 47 ủy viên. Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. hai đồng chí Nguyễn Duy Khanh và Nguyễn Hùng (Lê Tam) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

một là vì thiếu giây liên lạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 49 đồng chí. bao gồm đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ và ngày 3-12-1946 tại Hà Nội. sum họp một nhà thật là vui vẻ. Câu 3 : Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Địa điểm tổ chức Đại hội? Nêu nội dung và ý nghĩa thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các dân tộc thiểu số miền Nam tại Đại hội? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay đồng bào khai hội. đều là con cháu Việt Nam. Mường hay Mán. sướng khổ cùng nhau. Chính phủ thì có "NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ" để săn sóc cho tất cả các đồng bào. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta. hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. để ủng hộ Chính phủ ta.6 viên trong toàn Đảng bộ. Đồng bào Kinh hay Thổ. no đói giúp nhau. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do. Gia Rai hay Ê Đê. phải kính trọng nhau. ngày 19 tháng 4 năm 1946 HỒ CHÍ MINH . Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII gồm 13 đồng chí. nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. Lời chào thân ái Hà Nội. Trước kia chúng ta xa cách nhau. được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày vào trung tuần tháng 5-2010. Chúng ta phải thương yêu nhau. Tiếc vì đường sá xa xôi. tôi không đến dự được. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 5 năm 2010. Tôi tuy xa. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. núi có thể mòn. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Xin chúc Đại hội thành công. Chúng ta sống chết có nhau. nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại thị xã Pleiku với hơn 1000 người tham dự. THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM TẠI PLÂYCU Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số. đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng và Nhà nước đã tổ chức hai Đại hội các dân tộc thiểu số ở hai miền Nam và Bắc: Ngày 19-4-1946. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn. đều là anh em ruột thịt. Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác. độc lập của chúng ta.

phát huy nội lực nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.7 Câu 4 : Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ tỉnh đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. vô hiệu hoá các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hoá nội bộ. khó lường. đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. trật tự . Nêu nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ ? Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (1996-2000). đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng. tiếp tục đổi mới chủ trương và giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. sự quản lý của chính quyền các cấp. 3 . Tập trung các nguồn vốn đầu tư cho thủy lợi. đồng thời có sách lược mềm dẻo. an ninh quốc phòng. trật tự phải giữ vững nguyên tắc. dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. nhất là phát triển nông nghiệp và nông thôn. vật nuôi phù hợp với điều kiện về môi trường sinh thái của từng vùng với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tình hình liên quan đến an ninh trật tự đang biến đổi nhanh chóng.xã hội đến năm 2000 có ý nghĩa quyết định tạo thế và lực mới cho Gia Lai tự tin vững bước vào thế kỷ XXI. đồng thời là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế . Đại hội đã xác định năm 2000 là năm bản lề chuyển sang thế kỷ XXI. bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. linh hoạt.xã hội 5 năm 1996-2000 mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. tranh thủ sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội và ủng hộ của quốc tế.Nhiệm vụ bảo vệ an ninh. xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị. điện và các cơ sở hạ tầng kinh tế. hoạt động ''diễn biến hoà bình''. an ninh thông tin. đấu tranh ngăn chặn. đòi hỏi phải nắm chắc tình hình. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế . giữ vững quốc phòng an ninh theo đường lối đổi mới của Đảng. 2 .Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh. Tỉnh ủy cũng chủ trương tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển. Do vậy. xã hội. trật tự. Công an làm nòng cốt. Khuyến khích thị trường nông thôn phát triển… Nội dung trọng tâm của các nhiệm vụ 1 . nhân dân tham gia. tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (Khóa XI). Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa. 4 .Chủ động đổi mới các mặt công tác bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.xã hội. hiện đại hóa. phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. Chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng. ngăn chặn các loại tội phạm. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của nền kinh tế. tư tưởng và tổ chức. làm thất bại mọi âm mưu. xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. trong đó công tác cán bộ là khâu đột phá để tạo chuyển biến trong toàn bộ các mặt công tác công an. hạn chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định. để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững được an ninh quốc gia. trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. giao thông nông thôn. thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế .Coi trọng công tác xây dựng Đảng.

đoàn thể ở cơ sở. phát hiện và đấu tranh phòng. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trên lĩnh vực đấu tranh phòng. thường xuyên với các cơ quan đối ngoại. xuyên tạc. chính sách đối với đồng bào ở vùng sâu. tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. chính quyền. đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tự do. thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế . chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình. bảo vệ Tổ quốc. báo chí. trật tự.. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về các quyền tự do dân chủ. nội quy bảo vệ cơ quan. cao đẳng. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực này. trật tự trong tình hình hiện nay. Kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng ''đa nguyên chính trị''. kịp thời những mâu thuẫn. đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh. tăng cường công tác xây dựng Đảng. các đoàn thể quần chúng. tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền. chống địch thâm nhập. xây dựng và tổ chức diễn tập phương án đối phó với các tình huống khủng bố. phòng chống tham nhũng. trật tự an toàn xã hội. bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ an ninh. chính sách về đất đai.xã hội. Sáu là. xác định trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. chủ động đấu tranh với những luận điệu vu khống. gây bạo loạn. các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh. nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. các ban. khiếu kiện trong nhân dân. trật tự trong các trường đại học.. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. dạy nghề và phổ thông trung học. dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia.. tác động phá hoại nội bộ: Thực hiện nghiêm những quy định về kỷ luật Đảng. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. làm cho cán bộ. gây rối. thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Một là. các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục. tiếp tục xây dựng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ . Để thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo an minh quốc gia. Xác định rõ vai trò. tôn giáo. Đẩy mạnh giáo dục nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Phối hợp chặt chẽ. không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. cơ quan Nhà nước. thông tin. dân tộc.. giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. chống khủng bố và các loại tội phạm. nâng cao cảnh giác cách mạng. chống phá của các thế lực thù địch. tổ chức kinh tế. tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tội phạm. bảo vệ bí mật nhà nước. phạm vi trách nhiệm của các cấp uỷ đảng. Hai là. Ba là. khắc phục kịp thời những sơ hở. quản lý của Nhà nước với công tác xuất bản. nhất là trong đánh giá. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có kết quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với các ngành. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. vùng xa. Giải quyết triệt để. phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh. phá hoại. trật tự. chính sách đối với người có công.8 an toàn xã hội. Tập trung phát hiện. Bốn là. dự báo tình hình. kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. bảo vệ Đảng. trật tự cho cán bộ chủ chốt của Đảng. Năm là. ngành. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. tiêu cực. tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. tranh chấp.

Câu 5 : Ông. Tập trung đầu tư và có chính sách hỗ trợ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển giao thông. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu. Bảo vệ an ninh quốc gia. Nghiên cứu xây dựng một tổ chức phù hợp. đồng thời nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển các ngành. hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo. đủ mạnh để tham mưu cho Đảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng cách mạng. bà. tinh nhuệ. phát triển mạnh thủy lợi. vật nuôi. đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. cơ cấu lao động. chế biến nông lâm sản. liên kết với các địa phương trong và ngoài nước. trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính. đồng thời chuyển trọng tâm đầu tư vào khu vực công nghiệp và dịch vụ mà hướng đột phá là thủy điện. nghiệp vụ. các loại tội phạm. Đại hội cũng đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2010. nhất là đồng bào dân tộc thiểu số1. tạo việc làm. toàn dân. nhiệm vụ tổng quát và những mục tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đề ra? Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đã xác định mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2006-2015: Coi trọng phát triển nông . từng bước hiện đại. kiên cố hóa trường học.Ban hành các cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư liên doanh. giỏi về chuyên môn. gắn phát triển vùng nguyên liệu với giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. công chức có đạo đức cách mạng trong sáng. văn hóa xã hội. chị hãy nêu phương hướng.an ninh. các lĩnh vực kinh tế chủ yếu. giữ gìn trật tự an toàn xã hội vững mạnh về mọi mặt. Gia Lai sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: . anh. giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng.9 an ninh quốc gia. các ngành dịch vụ có lợi thế so sánh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. công nghiệp hoá. . Để hoàn thành nhiệm vụ đó chúng ta phải chủ động phát hiện. .Tiếp tục củng cố và tăng cường sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở. nhiệm vụ của Đại hội XIII đặt ra. quốc phòng . ổn định và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới.Phát triển kinh tế đi đôi với ưu tiên giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như xóa đói. chăn nuôi. từng bước cải thiện đời sống nhân dân.. đề cao 1 . nâng cao chất lượng. xây dựng hệ thống chính trị.Ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư nhằm phát huy lợi thế của những ngành. thủy lợi phục vụ sản xuất. đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. giải quyết đất sản xuất. xây dựng đội ngũ cán bộ. hiện đại hoá đất nước.. những lĩnh vực quan trọng như thủy điện. . chính quy.lâm nghiệp theo hướng kết hợp giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng cây trồng. tạo môi trường hoà bình. chế biến nông thổ sản. góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. giảm nghèo. hiệu quả các mặt công tác. có vị trí đặc biệt quan trọng.

của phong trào Mặt trận Việt Minh do lãnh tụ Hồ Chí Minh đề xướng. Đặc biệt đến cao trào vận động giải phóng dân tộc trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Câu 6: Ông.Lênin. hình thành các tổ chức cộng sản tiền thân dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). sớm được Trung ương Đảng. phong trào công nhân ở Gia Lai. biết đến các cao trào cách mạng trong những năm 1930 . Đak Glei (Kon Tum). nhất là những địa bàn trọng điểm. . chủ nghĩa Mác . ảnh hưởng của Đảng. xây dựng đất nước và công cuộc chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược.10 vai trò lãnh đạo toàn diện.Lênin. Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 chưa đầy bốn tháng. Ngay sau khi Đảng ra đời. Nhìn lại toàn bộ chặng đường lịch sử sáu thập kỷ hoạt động. hoặc là ở các đồng chí tránh sự đàn áp. tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được truyền vào phong trào công nhân. xây dựng. Kon Tum gieo mầm cách mạng. trực tiếp của các cấp ủy Đảng. phong trào yêu nước kết hợp thành một dòng chảy dẫn tới phong trào cộng sản. đã có những chiến sĩ yêu nước. góp phần tô đậm những trang sử vàng của Đảng.. mà hạt nhân lãnh đạo là những thanh niên. Những yếu tố đó đã làm cho phong trào nhân dân Gia Lai trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. phong trào công nhân kết hợp với tuyên truyền chủ nghĩa Mác . phấn đấu đầy gian khổ. chị. cho đến nay đã chắn 65 năm. trưởng thành của Đảng bộ. khí tiết lẫm liệt của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm trong nhà ngục Kon Tum mà nhân dân Gia Lai biết đến ánh sáng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng. thông qua tuyên truyền của những chiến sĩ cộng sản bị đế quốc bắt đi đày ở các Căng an trí Đak Tô. đường phố. thử thách. kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. chuyển vùng đến hoạt động ở các đồn điền trong tỉnh. chương trình của các cấp ủy và chính quyền.. khủng bố của bọn đế quốc phát xít. tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến phong trào cộng sản ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng nối liền với các tỉnh duyên hải miền Trung và các tỉnh phía Nam của đất nước. tổ chức đấu tranh trong các đồn điền. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc đó lấy tên Đảng Cộng sản Đông Dương). học . Trong khí thế cách mạng hào hùng của kỷ nguyên độc lập. bà.1939 diễn ra ở các tỉnh miền Trung. tiếp tục tác động đến phong trào yêu nước. hãy nêu những cảm nghĩ của mình về truyền thống lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua 65 năm đấu tranh. xây dựng và phát triển.Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. hy sinh với những thành tích to lớn và thắng lợi vẻ vang. đồng thời hiến kế để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp? Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai kể từ sự kiện ra đời của các chi bộ cộng sản đầu tiên và nhanh chóng tiến tới thành lập tỉnh Đảng bộ mang tên Đảng bộ Tây Sơn (10-12-1945). anh. Đảng bộ ra đời trước hết là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước. của dân tộc. tự do. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững ổn định chính trị. cách mạng và chiến sĩ cộng sản đến vùng Gia Lai. tuy không dài trong tiến trình lịch sử của tỉnh và của Đảng. vận động. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một tất yếu lịch sử. nhưng là cả một quá trình lãnh đạo. Thông qua những tấm gương hoạt động cách mạng. Xứ ủy Trung Kỳ chú ý phát triển tổ chức cơ sở Từ những năm 1925-1930.

Thắng lợi của phong trào khởi nghĩa đó không chỉ giải phóng đồng bào Gia Lai khỏi ách nô lệ. xây dựng xã hội mới mà hình thành những cốt cán cách mạng. kiên định mục tiêu và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. chống giặc ngoài. Từ phong trào công nhân đồn điền đấu tranh giành chính quyền. hoạt động yêu nước. giáo dục. một số cán bộ được tiếp tục rèn luyện giác ngộ trong đấu tranh củng cố chính quyền.. Đời sống vật chất. đào tạo cán bộ có những bước tiến bộ mới. Trong chặng đường 30 năm đầu sau khi Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên được thành lập do Xứ ủy Trung Kỳ chỉ định. củng cố ở Gia Lai làm công cụ cho việc xây dựng chế độ xã hội mới. là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. nhưng nhân dân Gia Lai đã kịp thời nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám.. an ninh nhân dân trong mọi địa bàn. Đoàn thanh niên Cheo Reo. quyền tự do dân chủ. chưa lập được các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. tin tưởng đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.Mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất rộng rãi được tiến hành trong tỉnh 10 tháng sau đó. trong cả nước để lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á do Đảng ta lãnh đạo... dẫn tới thành lập Đảng bộ tỉnh. Chi bộ nông trường Biển Hồ và Chi bộ trong lực lượng vũ trang. cứu nước (1954-1975) do Đảng lãnh đạo. đi đầu trong khởi nghĩa. Nhân dân tin tưởng. trên cơ sở các phong trào cách mạng trong tỉnh. những chi bộ Đảng đầu tiên ở Gia Lai ra đời: Chi bộ thị xã Pleiku (1-10-1945).xã hội. Ổn định chính trị. Đảng bộ với số lượng cán bộ. đảng viên ít ỏi. xây dựng và mở rộng Mặt trận Việt Minh . giữ vững an ninh . trấn áp bọn phản động. Chính quyền dân chủ nhân dân . Sự phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tạo được những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế . dần dần từng bước phát triển. nền độc lập dân tộc bị đe dọa như "ngàn cân treo sợi tóc". trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. y tế. Chi bộ An Khê (25-11-1945). mà còn góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám trong vùng. giành được chính quyền cách mạng. Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời là một biểu hiện sinh động quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. thù trong. Kinh tế có bước phát triển. kinh qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc . mức tăng trưởng của các ngành kinh tế đạt khá và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. trưởng thành trong quá trình tổ chức động viên và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Theo chủ trương của Đảng. tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước. Sự nghiệp văn hóa. thị xã Pleiku (23-8-1945) và thị trấn Cheo Reo (25-8-1945) thắng lợi nhanh chóng. những nhóm cộng sản của Đảng. làm chủ quê hương đất nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhà nước.cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ. ngày nay tỉnh phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân. mặc dù chưa có tổ chức Đảng.mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã được thiết lập. Đoàn thanh niên Chấn hưng An Khê. Chi bộ nông trường Bàu Cạn. Trong bối cảnh đất nước đứng trước họa xâm lăng. Nhưng với vị trí chiến lược và truyền thống . tiến bộ của Đoàn thanh niên Gia Lai. Nhờ đó khi thời cơ đến vào giữa tháng 8-1945.quốc phòng. an ninh quốc phòng.11 sinh có tinh thần yêu nước và việc làm tiến bộ. đã dần dần chuyển từ tự phát lên tự giác mang ý thức của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện An Khê (20-8-1945).

đảng viên trong Đảng bộ đã dũng cảm chiến đấu. lao động cần cù. đảng viên và nhân dân các dân tộc Gia Lai tự hào về Đảng bộ của mình. văn hóa truyền thống yêu nước. cống hiến công sức. nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc. Ayun Pa. những giá trị lịch sử. chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chào đón Đại hội lần thứ XI của Đảng và tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. những thắng lợi vẻ vang. cấp ủy. xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp trong thế kỷ XXI. giải phóng quê hương. những giá trị lịch sử. Thế hệ hôm nay và con cháu đồng bào các dân tộc trong tỉnh mai sau sẽ đời đời ghi nhớ công lao của bao lớp cán bộ. những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ sẽ còn mãi mãi với thời gian. từ thực tiễn địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đảng bộ và quân dân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa kinh nghiệm truyền thống của căn cứ kháng chiến. ngày 25 tháng 8 năm 2010 Người viết Phan Trung Bộ . cách mạng đó là hành trang tinh thần vô giá để Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu.12 cách mạng. Trước mắt. tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. Đó là trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng căn cứ. Các thế hệ cán bộ. mặt trận và các đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở. sáng tạo. kháng chiến. Năm tháng qua đi. an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ vững chắc địa bàn. trí tuệ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. chăm lo hơn nữa đời sống. chính quyền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful