P. 1
Tai Lieu Chuan Kien Thuc Ky Nang Tieng Anh THCS Boiduong GV Cot Can

Tai Lieu Chuan Kien Thuc Ky Nang Tieng Anh THCS Boiduong GV Cot Can

|Views: 2,678|Likes:
Được xuất bản bởithanhthaottt

More info:

Published by: thanhthaottt on Oct 15, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

MÔN TIẾNG ANH CẤP THCS

(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)

Hà Nội, tháng 7/ 2010

MỤC LỤC

2

LỜI GIỚI THIỆU Thực hiện quyết định của Bộ GDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp THCS về thực hiện dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT với sự phối hợp của Chương trình phát triển giáo dục trung học, các tác giả sách và tài liệu, cán bộ chỉ đạo, GV giỏi có nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh THCS để biên soạn Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT- KN chương trình GDPT môn Tiếng Anh. Tài liệu gồm các phần : Phần một: Những vấn đề chung 1. Giới thiệu chương trình và tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN của chương trình GDPT môn Tiếng Anh. 2. Khái quát về tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn KT, KN của chương trình GDPT. Phần hai: Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng thông qua các kĩ thuật dạy học tích cực 1. Giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong có thể vận dụng vào dạy học môn Tiếng Anh. 2.Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng thông qua các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 3. Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Phần ba: Dạy học tích cực và một số kỹ thuật dạy học tích cực. Phần bốn: Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương. Những vấn đề trình bày trong Tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông thể hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, định hướng cho mỗi giáo viên thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt có hiệu quả trong những điều kiện cụ thể của việc dạy học ở địa phương. Điều quan trọng là phải thực hiện có kết

3

Việc đổi mới PPDH Tiếng Anh ở trường phổ thông. phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương khắc phục thiếu sót làm hạn chế. vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực một cách linh hoạt. cỏn bộ QLGD phát huy những bài học. Các tác giả 4 . Trân trọng cảm ơn. đặc biệt việc vận dụng phương pháp và kĩ dạy học tích cực thực sự là “Một cuộc cách mạng” trong dạy và học đòi hỏi GV. có hiệu quả.KN Trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ còn phát hiện được những sai sót. kinh nghiệm để việc dạy học bộ môn thực sự bám sát chuẩn KT. rất mong sự đóng góp của các thầy các cô giáo để tài liệu được hoàn thiện. giảm sút chất lượng giáo dục bộ môn.quả việc thực hiện dạy học bám sát chuẩn kiến thức. kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

sáng tạo của học sinh (tự xây dựng được một số bài giảng và bài kiểm tra). e) Hiểu rõ vai trò quan trọng việc dạy học phân hóa phù hợp với năng lực. KỸ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG I. tranh luận. c) Thực hiện được việc dạy học. tiến bộ. trình độ học sinh. Mục tiêu tập huấn: Về kiến thức a) Hiểu các khái niệm cơ bản về chuẩn. d) Biết phát huy khả năng sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra. báo cáo để có thể tham gia làm báo cáo viên trong các đợt tập huấn giáo viên của địa phương. những ví dụ thực tiễn để diễn tả rõ chuẩn kiến thức. phiếu học tập và tự thiết kế được các biểu mẫu.PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Nội dung 1. thảo luận. kiểm tra. c) Tổ chức được các hoạt động học tập. học viên sẽ đạt được: 1. đánh giá khi thực hiện chuẩn KT-KN (tự xây dựng được một số bài giảng và bài kiểm tra) Sau khi tập huấn. đồng thời không bảo thủ. phát triển tư duy. b) Biết chọn lựa nội dung trong sách giáo khoa. Về kĩ năng a) Hoàn thành các biểu mẫu. biết lắng nghe để sẵn sàng tiếp thu đổi mới theo hướng tích cực. kỹ năng (tự xây dựng được một số bài giảng và bài kiểm tra). 5 . kỹ năng. phiếu học tập theo yêu câu của giảng viên. b) Phát triển năng lực lập luận để bảo vệ những ý kiến đúng đắn trong khi thảo luận. đánh giá theo chuẩn kiến thức.1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC. 2.

Giới thiệu tài liệu tập huấn 1. Nội dung 1. Hướng dẫn dạy học theo Chuẩn kiến thức. kĩ năng môn học. đảm bảo việc chỉ đạo dạy học. cụ thể hoá ở các chủ đề của chương trình môn học. đánh giá theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT). đánh giá theo Chuẩn KT-KN 6 . kĩ năng. Hướng dẫn tổ chức công tác tập huấn tại các địa phương. Hướng dẫn tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức. kĩ năng của môn học qua áp dụng các kỹ thuật dạy . Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức. kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. III. kiểm tra. KỸ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG I. đồng thời cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. Lý do và mục đích biên soạn tài liệu Ngày 05/05/2006. 4.3. đánh giá theo Chuẩn kiến thức. 3. Các tài liệu tham khảo về dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức. kỹ năng (KT-KN) được thể hiện. Giới thiệu nội dung Chuẩn kiến thức. 2. kiểm tra. Nội dung tập huấn 1.2: KHÁI QUÁT VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra. 3. Trong CTGDPT. Về thái độ Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra đối với công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên cũng như chủ trương dạy học. II. 2. kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT). theo từng lớp học. Chuẩn kiến thức. Điểm mới của CTGDPT lần này là đưa Chuẩn KT-KN vào thành phần của CTGDPT.học tích cực. kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông Phần thứ nhất có hai nội dung chủ yếu: 1. đánh giá. đánh giá. Từ lí do và mục đích trên. nhằm giúp các cán bộ quản lý giáo dục. song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông. Nghiên cứu thật kỹ để hiểu sâu nội dung tài liệu. các cán bộ chuyên môn. 2. cần phải được tiếp tục quan tâm. Vận dụng được trong dạy học và kiểm tra. chú trọng hơn nữa. kỹ năng môn học Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN môn học biên soạn theo hướng chi tiết. 7 . học tập. Một thực tế nữa là các trường phổ thông hiện nay.tạo nên sự thống nhất trong cả nước. học thêm. tối thiểu về KT-KN của Chuẩn KT-KN từng đơn vị kiến thức bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh thực hiện trong quá trình giảng dạy. III. Cấu trúc tài liệu Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Chuẩn kiến thức. Việc làm rõ điểm mới của CTGDPT giúp các nhà quản lý giáo dục. Yêu cầu của việc sử dụng tài liệu 1. học tập. Bộ GDĐT tổ chức biên soạn bộ tài liệu “Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN của CTGDPT” cho các môn học. học sinh nắm vững và thực hiện đúng theo Chuẩn KT-KN. kiểm tra. giáo viên. đánh giá. kiểm tra. kỹ năng Các phần tiếp theo: Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức. kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông 2. bước đầu đã vận dụng được Chuẩn KT-KN trong giảng dạy. II. học tập. Giới thiệu chung về Chuẩn và Chuẩn kiến thức. đánh giá theo chuẩn kiến thức. hạn chế dạy thêm. góp phần khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy. tường minh các yêu cầu cơ bản. Hướng dẫn dạy học và kiểm tra. các nhà giáo hiểu đúng và làm đúng là hết sức cần thiết.

bình luận. hoàn cảnh thực tế địa phương. Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 8 . chuẩn chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng. trình độ của giáo viên. Đóng góp thông tin: Trong quá trình học tập. nâng cao chất lượng tài liệu. tập huấn. công việc.5. đạt được những yêu cầu của Chuẩn là đạt được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lí hoạt động. phù hợp với năng lực.3. học sinh. 3. hội thảo cũng như các sinh hoạt chuyên môn sau này. làm giảng viên và sử dụng tài liệu vào dạy học. 2. 2. tường minh. được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động. những điểm yếu. Chia sẻ thông tin với đồng nghiệp thông qua các đợt bồi dưỡng. Khái niệm Chuẩn là những yêu cầu. 5. 2. giáo viên có thể phát triển tài liệu phù hợp với điều kiện. có nghĩa là chuẩn đó có thể đạt được.3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM I.2. sản phẩm của lĩnh vực nào đó.4. tường minh và có tính định lượng. mỗi giáo viên cần nghiên cứu sâu để góp ý cho tài liệu. công việc. Đảm bảo tính khả thi. Những yêu cầu cơ bản của chuẩn 2. 2. tiêu chí (có thể gọi chung là yêu cầu hoặc tiêu chí) tuân thủ những nguyên tắc nhất định. kiểm tra. Phát triển tài liệu: Trên cơ sở tài liệu của Bộ. 2.1.3. Giới thiệu về Chuẩn 1. không lệ thuộc vào quan điểm hay thái độ chủ quan của người sử dụng chuẩn. chi tiết. sản phẩm đó. đánh giá. Đảm bảo không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực có liên quan. Chuẩn phải có tính khách quan. 4. đánh giá những điểm mạnh. giúp các tác giả chỉnh sửa. Yêu cầu có thể được đo thông qua chỉ số thực hiện. Nội dung 1. Yêu cầu là sự cụ thể hóa. Đảm bảo tính cụ thể. Chuẩn phải có hiệu lực ổn định cả về phạm vi lẫn thời gian áp dụng.

kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài. kỹ năng cụ thể. 3. sách giáo khoa. Đối tượng được đánh giá chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là đối tượng) chủ yếu là: Chương trình. tối thiểu về kiến thức. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là tiêu chí) là mức độ yêu cầu và điều kiện đối tượng cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Cơ sở giáo dục.1. mỗi tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu. Chuẩn KT-KN của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản. 3. tối thiểu về kiến thức. kỹ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được. mô đun). Chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (gọi tắt là tiêu chuẩn). minh chứng bằng những ví dụ thể hiện được cả nội dung KT-KN và mức độ cần đạt về KT-KN. Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (gọi tắt là Chuẩn) là mức độ yêu cầu và điều kiện đối tượng giáo dục được đánh giá phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi yêu cầu về KT-KN có thể được chi tiết hơn bằng những yêu cầu về kiến thức. chương trình cấp học. 4. đồng thời cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. Chuẩn KT-KN của một đơn vị kiến thức là các yêu cầu cơ bản. tài liệu. Học sinh.2. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là chỉ số) là mức độ yêu cầu mà đối tượng cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chí.1. Đối với mỗi môn học. chủ đề. tường minh hơn. mỗi cấp học. Chuẩn KT-KN được thể hiện. kỹ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông Trong CTGDPT. Chuẩn kiến thức.3. tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục (gọi tắt là tiêu chí). cấp học được cụ thể hóa thành Chuẩn KT-KN của chương trình môn học. theo từng lớp học. cụ thể hoá ở các chủ đề của chương trình môn học. 4. Cán bộ quản lý và Nhà giáo. chủ điểm. giáo trình. 9 .3. mục tiêu của môn học. Yêu cầu về KT-KN thể hiện mức độ cần đạt về KT-KN.

phân tích. đánh giá đối với từng bài kiểm tra. thông tin đã có trước đây. d. đánh giá kết quả giáo dục từng môn học. tái hiện thông tin. hiểu biết thông tin để giải quyết vấn đề đặt - 10 . hiểu được ý nghĩa của các khái niệm. Vận dụng: Là khả năng sử dụng các kiến thức đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới: vận dụng nhận biết. hiểu rõ các kiến thức cơ bản trong chương trình. nghĩa là có thể nhận biết thông tin. mục tiêu của quá trình dạy học đảm bảo chất lượng giáo dục.3. Mức độ cần đạt được về kiến thức được xác định theo 6 mức độ: nhận biết.4. đánh giá. sinh hoạt chuyên môn. - Thông hiểu: Là khả năng nắm được.4. chứng minh được. đánh giá. đào tạo. b. nội dung bao hàm các mức độ khác nhau của nhận thức.2. Các mức độ về kiến thức Yêu cầu học sinh phải nhớ. Chuẩn KT-KN của Chương trình cấp học là các yêu cầu cơ bản. nhắc lại một loạt dữ liệu. trí tuệ học sinh ở các mức độ. đó là nền tảng vững vàng để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn. sự vật. lớp học. sách giáo khoa. kiểm tra. đánh giá. đổi mới phương pháp dạy học. a. vận dụng. nắm vững. cấp học. 4. ghi nhớ. quản lí. Xác định mục tiêu của mỗi giờ học. Biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn dạy học. Các mức độ về KT-KN KT-KN phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực. Chuẩn KT-KN là căn cứ để: a. - Có thể cụ thể hoá mức độ thông hiểu bằng các yêu cầu. 4. c. đánh giá và sáng tạo Nhận biết: Là sự nhớ lại các dữ liệu. thanh. kiểm tra thực hiện dạy học. Xác định mục tiêu kiểm tra. bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên. giải thích được. Chỉ đạo. đổi mới kiểm tra. từ các sự kiện đơn giản đến các lý thuyết phức tạp. hiện tượng. bài thi. thông hiểu. kiểm tra. tối thiểu về KT-KN của các môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học. từ đơn giản đến phức tạp.

trong CTGDPT. năng lực sáng tạo của học sinh. sáng tạo của học sinh. biết sử dụng phương pháp. sở trường. bổ sung thông tin từ các nguốn tư liệu khác để sáng lập một hình mẫu mới. khả năng hợp tác. b. Giới thiệu về phương pháp dạy học Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã nêu: “Phải phát huy tính tích cực.ra. tổ chức của nó và thiết lập mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. nguyên lý hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề nào đó. làm thực hành. hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”. trong CTGDPT. một nội dung kiến thức. Phân tích: Là khả năng phân chia một thông tin ra thành các phần thông tin nhỏ sao cho có thể hiểu được cấu trúc. giải bài tập. vẽ hình. xác định được giá trị của một tư tưởng. đem lại niềm vui. tự giác.. sở trường. - Đánh giá: Là khả năng xác định giá trị của thông tin: bình xét. thiết kế lại thông tin. Thông thường kỹ năng được xác định theo 3 mức độ: Thực hiện được Thực hiện thành thạo Thực hiện sáng tạo Tuy nhiên.. phù hợp với đặc trưng môn học.. điều kiện của từng lớp học. tác động đến tình cảm. năng lực sáng tạo của học sinh. bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học. một phương pháp. Các mức độ về kỹ năng Về kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi. chủ động. chủ yếu đề cập đến 2 mức độ đầu. chủ yếu đề cập đến 3 mức độ đầu. sắp xếp. đặc điểm đối tượng học sinh. II. - Tuy nhiên. khai thác. nhận định. - Sáng tạo: Là khả năng tổng hợp. có kĩ năng tính toán. Các mức độ còn lại chú trọng phát huy năng khiếu. dựng biểu đồ. rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 11 . mức độ còn lại chú trọng phát huy năng khiếu. là khả năng đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức.

những định hướng về vai trò của giáo viên (GV) và học sinh (HS) trong quá trình dạy học (DH). 4. các điều kiện dạy học của nhà trường.3. sáng tạo của học sinh.5. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc.6.1. Bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông.2. cơ sở lý thuyết của lý luận dạy học. Phù hợp với cơ sở vật chất. đổi mới hình thức tổ chức dạy học. đổi mới hình thức tương tác xã hội trong dạy học. Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể. chống lại thói quen học tập thụ động: Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của giáo viên và học sinh.4. Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra. trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học làm nền tảng. hình thức tổ chức dạy học. 4. định hướng việc lựa chọn các phương pháp dạy học cụ thể. Quan điểm dạy học (QĐDH) là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp (PP). đánh giá kết quả dạy học. 4. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Cốt lõi của đổi mới PPDH là hướng tới hoạt động học tập tích cực. Phương pháp dạy học là khái niệm hẹp hơn. đưa ra các mô hình hoạt động. 4. đổi mới kỹ thuật dạy. cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ. 4. Quan điểm dạy học là khái niệm rộng. cụ thể nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Kỹ thuật dạy học (KTDH) là những động tác. có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến. 2. hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống. 12 . những điều kiện. 3. Phương pháp dạy học (PPDH) là những hình thức và cách thức hoạt động của GV và HS trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học. chủ động. học với định hướng: 4. 4.1. Kỹ thuật dạy học là khái niệm nhỏ nhất thực hiện các tình huống cụ thể của hoạt động.

sáng tạo. hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. học sinh tìm tòi. tinh thần hợp tác. được dùng với nghĩa là hoạt động. trái với không hoạt động. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh. Công nghệ thông tin. chủ động. tạo niềm tin. Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực” (PPDHTC) với các kỹ thuật dạy. hoặc trung gian. có năng lực và phẩm chất của con người mới tự tin. tự giác. năng động. Trong PPDHTC. kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn. Tuỳ theo yêu cầu GV có thể là người thúc giục. chủ động của người học chứ không chỉ hướng vào việc phát huy tính tích cực của người dạy. Làm cho “Học” là quá trình kiến tạo. chủ động. cố vấn. nếu được sử dụng hợp lí có thể dẫn đến biến đổi sâu sắc quan hệ giáo dục. học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực. luyện tập. thụ động. thiết bị dạy học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin. sáng tạo. Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. GV có vai trò kích thích HS hoạt động. khai thác và xử lí thông tin. Những điều đã học cần thiết. Chú trọng hình thành các năng lực (tự học. tự hình thành tri thức. GV là người kích thích nhằm thường xuyên 13 . bổ ích cho bản thân học sinh và cho sự phát triển xã hội. hoà giải. hợp tác) dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học. rèn luyện thói quen và khả năng tự học. sáng tạo trong cuộc sống. Kỹ thuật dạy.7. không đảm nhận một hành động trực tiếp nào.1. học tích cực là “hạt nhân” của PPDHTC. dạy cách học.4. thiết bị dạy học được sử dụng đúng liều lượng sẽ thích hợp với hứng thú và mục tiêu học tập. Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học.Các yếu tố tác động trong các PPDHTC a. niềm vui. 5. hứng thú trong học tập. Phương tiện vật chất luôn là yếu tố cần thiết. PPDHTC. dạy học sinh cách tìm ra chân lí. 5. nghĩa là hướng vào phát huy tính tích cực. b. phát hiện. khám phá. Phân biệt PPDHTC với phương pháp cổ truyền là ở chỗ GV là chất xúc tác.

chiếm lĩnh tri thức thì mất rất nhiều thời gian. c. các nội dung dạy học .2. HS không có năng lực giống nhau. . Thực tiễn cho thấy còn có những vùng HS chưa thích nghi với PPDHTC. dạy học cần thích ứng với trình độ. . mọi nơi.Nếu được rèn luyện bởi PPDHTC. Từ đó có thể thấy không thể áp dụng máy móc PPDHTC cho toàn bộ các bài học. nếu cho phép người học phát hiện. có nhu cầu và hứng thú học tập suốt đời. giải quyết. Đánh giá trẻ em trên cơ sở năng lực của chính trẻ em. tự giác học tập. một số quy trình bổ sung cần thiết cho sự thăng bằng nhân cách. HS. hoặc do đề cao quá vai trò người học có thể dẫn đến coi nhẹ vai trò của người dạy và HS có thể tự mãn. biết học mọi lúc.Trong nhiều trường hợp. HS dần dần có những phẩm chất và năng lực thích ứng với thời đại. Cũng không phải mọi HS đều sẵn sàng tham gia vào hoạt động tích cực. sự thông minh của các em. tiến tới biết tự học. ý thức được mục đích việc học. có ý thức và trách nhiệm trong học tập. . .thức tỉnh một số khuynh hướng. Dạy học cần xuất phát từ những gì ta hiểu về trẻ em để tiến tới những gì trẻ em phải đạt được.PPDHTC có hiệu quả hơn các phương pháp áp đặt vì huy động được HS tham gia vào quá trình nhận thức . tài liệu. 5. Một số khó khăn : .PPDHTC không thể bao quát toàn bộ lĩnh vực giáo dục có những kiến thức không thể do HS phát hiện được mặc dù cung cấp cho HS bất cứ phương tiện nào.Thuận lợi và khó khăn của PPDHTC a. b. thành tựu đơn giản thì những HS xuất sắc bị thiệt 14 . . chẳng hạn: phủ nhận vai trò của môi trường. phương tiện.PPTC chú trọng tính tự chủ trong việc thực hiện mục tiêu dạy học: nếu chỉ thiên về những kĩ năng. tự nguyện.PPDHTC đòi hỏi một số điều kiện như GV. tự đánh giá.Nếu quá thiên về PPDHTC có thể có ảnh hưởng thiên lệch trong tâm lí của trẻ. Tập quán lạc hậu của một số địa phương cũng cản trở PPDHTC . Thuận lợi : .

trò chủ động. ý chí tự học thì sẽ 15 . tích cực. kĩ năng. thảo luận. không rập theo những khuôn mẫu sẵn có. người học . “Hoạt động với kỹ thuật dạy học tích cực. thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ. Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin. từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới. thực hiện thày chủ đạo. Nội dung và phương pháp dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp và phát huy năng lực tự học của học sinh Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. công nghệ phát triển như vũ bão . giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. làm cho lớp học ồn ào hơn.2. chủ động. kĩ thuật. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp. nhưng là sự ồn ào sôi động. giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình. Dạy theo cách này. Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh . làm thí nghiệm.với sự bùng nổ thông tin. Đặc trưng cơ bản của PPDHTC 6. Trong phương pháp tổ chức. Ngược lại. người học trực tiếp quan sát.thòi. hiệu quả” 6. nếu thiên về mục tiêu phát triển thì thiệt thòi cho HS chậm phát triển. vừa nắm được phương pháp kiến tạo ra kiến thức. Trong các phương pháp học tập thì cốt lõi là phương pháp tự học. thói quen.được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.1. kém thông minh.đối tượng của hoạt động “dạy”. chưa có chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. sáng tạo thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của học sinh Dạy học thay vì lấy “Dạy” làm trung tâm sang lấy “Học” làm trung tâm.thì không thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng kiến thức ngày càng nhiều. 6. đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” . kĩ năng đó. khoa học.

tinh thần tương trợ. không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên. tự tin hơn. thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. mức độ. Hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ tránh được hiện tượng ỷ lại. 16 .. tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy . lớp hoặc trường. nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động. Trong nhà trường. phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm. tạo niềm vui. các em sẽ năng động. hiểu biết. Bài học phải tận dụng được vốn hiểu biết. khẳng định hay bác bỏ. Thông qua thảo luận. điều chỉnh. hứng khởi trong học tập. 6. qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hoá về cường độ.3. tính tập thể. tổ. khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người. Hoạt động nhóm làm cho từng thành viên bộc lộ suy nghĩ.trò. ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ.tạo cho họ lòng ham học.trò. nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn. tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Tuy nhiên. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.. trò .. ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học. kĩ năng. thái độ của mình . Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập. Vì vậy. trong học tập. lúc xuất hiện nhu cầu thực sự cần phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. kinh nghiệm sống cũng như những trải nghiệm phong phú của thầy giáo. tranh luận trong tập thể. nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. ý thức cộng đồng. Dạy học phân hoá kết hợp với hợp tác Trong một lớp học mà trình độ kiến thức. nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi hoạt động độc lập. tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ. phát triển tình bạn. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hoá này càng lớn. hợp tác. đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông. không phải mọi tri thức. được tập thể uốn nắn.

có năng lực sư phạm mới có thể tổ chức. mức độ khai thác sâu KT-KN trong SGK phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên. tự giác học tập của học sinh. c. Căn cứ Chuẩn KT-KN để xác định mục tiêu bài học. cố vấn. 7. học sinh hoạt động là chính. Chú trọng dạy học nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản và tối thiểu về kiến thức.Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia. giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức. tích cực. động viên. tổ chức. liên quốc gia. năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho học sinh. dẫn dắt. Trên lớp.1. xúc tác. kỹ năng. giữa học sinh với học sinh. giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó. tranh luận sôi nổi của học sinh. kĩ năng. Dạy học thể hiện mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh. chủ động đạt các mục tiêu kiến thức. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới PPDH không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp truyền thống mà phải vận dụng một cách hiệu quả các PPDH hiện có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với các phương pháp hiện đại. hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập. giáo viên trở thành người thiết kế. Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy. Sáng tạo về phương pháp dạy học phát huy tính chủ động. tạo niềm vui. đảm bảo không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK. Yêu cầu chung a. trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng. nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh. thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở. năng lực tự học. khi soạn giáo án. giáo viên đã phải đầu tư công sức. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng. thái độ theo yêu cầu của chương trình. b. tiến hành thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập 17 . tự nghiên cứu. Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực. 7. hứng khởi.

thường xuyên. học sinh tự làm. đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên. nhắc nhở những người chưa tích cực đổi mới PPDH. kết hợp giữa học tập cá thể với học tập hợp tác. f. kỹ năng. học theo định hướng dạy học bám sát chuẩn kiến thức. thiết bị dạy học được trang bị hoặc các do giáo viên. cách thức đánh giá và tăng cường hiệu quả việc đánh giá. 18 . tối thiểu về kiến thức. nội dung đổi mới thể hiện cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của ngành. các hình thức. sử dụng phương tiện. Bám sát chuẩn kiến thức. e. làm việc theo nhóm.3.của học sinh. kỹ năng phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. hình thức tổ chức dạy học. kỹ năng trong CTGDPT. khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới PPDH. Dạy học chú trọng đến việc động viên. Nắm vững mục đích. yêu cầu. PPDH. đa dạng nội dung. khen thưởng kịp thời những giáo viên thực hiện có hiệu quả đồng thời với phê bình. năng lực hành động. đánh giá các hoạt động dạy. tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. dạy quá tải do không bám sát chuẩn kiến thức. kỹ năng đồng thời với tích cực đổi mới PPDH. Có biện pháp quản lý. Yêu cầu đối với cán bộ quản lí cơ sở giáo dục a. khuyến khích kịp thời sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập. d. 7. trong CT-SGK. chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới PPDH trong nhà trường một cách hiệu quả. b. thiết bị dạy học. d. kĩ thuật dạy học và đánh giá kết quả giáo dục. 7. Nắm vững chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của Đảng. kỹ năng. kỹ năng để thiết kế bài giảng: mục tiêu của bài giảng là đạt được các yêu cầu cơ bản. quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.2. Nắm vững yêu cầu dạy học bám sát chuẩn kiến thức. Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện các kỹ năng. kiểm tra. Động viên. động viên. c. Dạy không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK. vận dụng kiến thức. Yêu cầu đối với giáo viên a. Dạy học chú trọng đến việc sử dụng có hiệu quả phương tiện. Nhà nước. việc khai thác sâu kiến thức.

khuyến khích. trường và địa phương. giải quyết các tình huống và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. đánh giá. Động viên. III. hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng. đặc điểm và trình độ HS. tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành. b. thực hành thí nghiệm. tính chất của bài học. đồ dùng học tập. tích cực thảo luận. Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lí. Giới thiệu về đánh giá 19 . 7. chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức. rèn luyện kĩ năng. xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn. tiềm năng của bản thân. thực hành vận dụng kiến thức đã học để phân tích. linh hoạt. nội dung. tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được tham gia một cách tích cực. các sản phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè. giúp các em phát triển tối đa năng lực. nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh. quan điểm cá nhân. với điều kiện cụ thể của lớp. c. d. d. địa phương. hứng khởi. môn học. tạo niềm vui. phát hiện. Thiết kế. Thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện các dạng câu hỏi. đề xuất và lĩnh hội kiến thức.b. e. cho thày. Biết tự đánh giá và đánh giá các ý kiến. quan điểm. hướng dẫn sử dụng các TBDH. Yêu cầu đối với học sinh a. hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. c. Tích cực suy nghĩ. kĩ năng đã có của học sinh. phù hợp với đặc trưng của cấp học. Mạnh dạn trình bày và bảo vệ ý kiến. với đặc điểm và trình độ học sinh. Tích cực sử dụng thiết bị.4. tranh luận. xây dựng và thực hiện các kế hoạch học tập phù hợp với khả năng và điều kiện. kinh nghiệm. tổ chức. chú ý khai thác vốn kiến thức. bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng. cho bạn. có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học. sáng tạo vào quá trình khám phá. phong phú. hiệu quả. thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của trường. chủ động. đặt câu hỏi cho bản thân.

Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện mục tiêu. đánh giá là hai khâu trong một quy trình thống nhất xác định kết quả thực hiện mục tiêu. Trong nhiều trường hợp.1. Đánh giá là một thành tố quan trọng không thể thiếu được trong quá trình giáo dục. mặt chưa tốt. Cán bộ quản 20 . nghĩa là đã bao gồm cả kiểm tra. đồng thời kiểm tra. Kiểm tra là thu thập thông tin từ riêng lẻ đến hệ thống về kết quả thực hiện mục tiêu. Xác định đòi hỏi tính chính xác. Chất lượng giáo dục phổ thông (gọi tắt là chất lượng giáo dục hoặc chất lượng) và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông (gọi tắt là đánh giá chất lượng giáo dục. nâng cao chất lượng. Phát hiện những mặt tốt. 2. hiệu quả. chất lượng mới hơn trong cả một quá trình giáo dục. b. khách quan. Chức năng điều khiển: a. Quan niệm về đánh giá Đánh giá là khả năng xác định giá trị của thông tin. Đánh giá chất lượng là hoạt động đánh giá các đối tượng của giáo dục (gọi tắt là đối tượng) về mức độ đáp ứng các Quy định về chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng đối tượng do Bộ GDĐT ban hành. khi nói đánh giá. Đánh giá thường ở giai đoạn cuối cùng của một giai đoạn giáo dục và sẽ trở thành khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với yêu cầu cao hơn. 3. sách giáo khoa. Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục. Hai chức năng cơ bản của đánh giá 2.1. vướng mắc và xác định nguyên nhân. Cơ sở giáo dục phổ thông. tài liệu. Những đối tượng được đánh giá chủ yếu trong giáo dục phổ thông là: Chương trình. 2.2. Kết quả đánh giá là căn cứ để quyết định giải pháp cải thiện thực trạng. xác định mức độ đạt được về thực hiện mục tiêu.1. 3. công bằng. khó khăn. Chức năng xác định: a.2. b. Kiểm tra là công cụ của đánh giá. đánh giá chất lượng hoặc đánh giá) 3.

Giúp học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình. thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục.2. tự kiểm tra. giúp GV điều chỉnh. Giúp cha mẹ HS và cộng đồng biết được kết quả giáo dục của từng HS. Giúp cán bộ quản lý giáo dục đề ra giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục. Quy trình đánh giá chất lượng 5. c.lý. Đánh giá ngoài. Nhà giáo. 5. 5. Mục đích đánh giá chất lượng 4. 4. 5. d. Đối tượng tự đánh giá. đánh giá của đối tượng căn cứ vào chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GGĐT ban hành để chỉ ra các điểm mạnh. từ đó điều chỉnh PPHT.2. Tự đánh giá là hoạt động tự xem xét. mức độ phân hóa về trình độ học lực của HS trong lớp. Giúp giáo viên nắm được tình hình học tập.1.1. hoàn thiện PPDH. để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đối tượng đạt chuẩn chất lượng giáo dục. b. từng lớp và của cả cơ sở giáo dục. Kết quả đánh giá chất lượng: a. điểm yếu. Tuy nhiên. Công nhận đối tượng đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Học sinh.3. từ đó có biện pháp giúp đỡ HS yếu kém và bồi dưỡng HS giỏi. phát triển kỹ năng tự đánh giá. Đánh giá ngoài đối với đối tượng được đánh giá là hoạt động đánh giá của một tổ chức đánh giá ngoài (không bao gồm đối tượng được đánh giá) nhằm xác 21 . Đánh giá chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của đối tượng được đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. xác định nguyên nhân thành công cũng như chưa thành công. xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng chuẩn chất lượng giáo dục. 4. tài liệu này chỉ đề cập đến đánh giá học sinh.

kiểm tra kiến thức.3. tình cảm của học sinh: nghĩ và làm. đúng thực trạng: đánh giá cao hơn thực tế sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu vươn lên. quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực.6. Kết hợp thật hợp lý giữa các hình thức kiểm tra. không thấy được sự tiến bộ. khách quan. năng lực vận dụng kiến thức của người học. 6. định kỳ. phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức. tự luận và trắc nghiệm nhằm hạn chế lối học tủ. kế hoạch giảng dạy. vừa có khả năng phân hóa cao. kỹ năng. mỗi cấp học. 6. đánh giá thường xuyên. mỗi lớp. chú trọng đánh giá hành động. Đánh giá kịp thời. học vẹt. thi.1. học tập của các nhà trường. Kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo hướng vừa đánh giá được đúng chuẩn kiến thức. Yêu cầu đánh giá 6. học lệch.5. sẽ ức chế tình cảm trí tuệ. Áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại để tăng cường tính tương đương của các đề kiểm tra. thí nghiệm. kiểm tra việc thực hiện chương trình. Đánh giá chính xác. các yêu cầu cơ bản. thể hiện qua ứng xử. giảm vai trò tích cực. tối thiểu cần đạt về KT-KN của học sinh sau mỗi giai đoạn. thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập. năng lực vận dụng vào thực tiễn. đối phó nhưng cũng không gây áp lực nặng nề. Đánh giá phải căn cứ vào Chuẩn KT-KN của từng môn học ở từng lớp. Tạo điều kiện cho học sinh cùng tham gia xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập với 22 . ôn luyện cũng như các tiết thực hành. đảm bảo chất lượng kiểm tra. 6. Đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh. Đánh giá kết quả học tập của học sinh. đánh giá thường xuyên. chủ động. Chỉ đạo.2.định mức độ đối tượng thực hiện chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành. 6. tăng cường đổi mới khâu kiểm tra. giúp học sinh sửa chữa thiếu sót.4. kỹ năng cơ bản. 6. không hình thức. ngược lại đánh giá khắt khe quá mức hoặc thái độ thiếu thân thiện. thi vấn đáp. có tác dụng giáo dục và động viên sự tiến bộ của học sinh. chủ động của học sinh trong từng tiết học tiếp thu tri thức mới. 6. sáng tạo của học sinh. thay vì chỉ kiểm tra học thuộc lòng. nhớ máy móc kiến thức. giao tiếp. định kỳ chính xác. công bằng.

.7. 6. của học sinh.Tăng cường chất lượng công cụ đánh giá: sử dụng hệ thống câu hỏi mở thay vì những câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh học thuộc lòng. mà phải chú trọng đánh giá khả năng vận dụng các KT-KN.8. 6. cần kết hợp hài hòa giữa đánh giá trong và đánh giá ngoài: a. khả năng phân tích. c. b. d. gia đình học sinh.Điều chỉnh mục tiêu đánh giá: Không chỉ đánh giá việc nắm KT-KN của học sinh. a. có nhiều hình thức và độ phân hoá cao trong đánh giá. của gia đình và cộng đồng. Đối với đánh giá theo Chuẩn: 23 . 6. của GV. của cơ sở giáo dục. của các cơ quan quản lý giáo dục và của cộng đồng. Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá trình dạy học. Kết hợp thật hợp lý giữa đánh giá định tính và định lượng: Căn cứ vào đặc điểm của từng môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học. 6. qui định đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên hay đánh giá bằng nhận xét. truyền đạt thuyết phục khi xem xét và giải quyết các vấn đề. Tự đánh giá của HS với đánh giá ngoài của bạn học.10. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục với đánh giá ngoài của các cơ quan quản lý giáo dục và của cộng đồng. b. lý giải.yêu cầu không tập trung vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. Tự đánh giá của ngành giáo dục với đánh giá ngoài ngành (đánh giá trong nước và đánh giá quốc tế).9. cấp học. xếp loại của giáo viên. ghi nhớ máy móc. kỹ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá quá trình dạy học. Kết hợp đánh giá trong và đánh giá ngoài Để có thêm các kênh thông tin phản hồi khách quan. Đối với đánh giá theo Mẫu: . Tự đánh giá của GV với đánh giá ngoài của đồng nghiệp.Kết hợp đánh giá theo Mẫu và đánh giá theo Chuẩn. Chú trọng phương pháp.

2.. a. 7. Cuộc khảo sát đầu tiên diễn ra trong năm 2000. Cho tới nay PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh ở độ tuổi 15. .11. Tính độc đáo của PISA cũng thể hiện ở những vấn đề được xem xét và đánh giá: 24 . 6. 7.Tổ chức đánh giá đúng quy trình theo Chuẩn đầu ra. OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới Organization for Economic Cooperation and Development) đã bắt đầu chuẩn bị PISA vào khoảng giữa thập kỷ 90. Hiện đã có hơn 60 quốc gia tham gia vào cuộc khảo sát có chu kỳ 3 năm 1 lần này để theo dõi tiến bộ của mình trong phấn đấu đạt được các mục tiêu giáo dục cơ bản. 2006. Phải là động lực thúc đẩy đổi mới PPDH: Đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra. Việt Nam tham gia PISA 2012 7.Xây dựng Chuẩn đầu ra. PISA là gì ? PISA là chữ viết tắt của "Programme for International Student Assessment Chương trình đánh giá học sinh quốc tế" do OECD khởi xướng và chỉ đạo. Đặc điểm của PISA PISA nổi bật nhờ quy mô toàn cầu và tính chu kỳ. 7. được thiết kế và áp dụng các phương pháp cần thiết để giúp chính phủ các nước tham gia rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông.1. Năm 1997 PISA đã chính thức được triển khai. Lịch sử ra đời Nhằm đáp ứng yêu cầu của các nước thành viên về các dữ liệu đều kỳ và tin cậy về kiến thức và kỹ năng của học sinh cũng như việc thực hiện của các hệ thống giáo dục.3. các cuộc tiếp theo vào các năm 2003. là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng dạy học. đánh giá là hai mặt thống nhất hữu cơ của quá trình dạy học. 2009 và kế hoạch sẽ là các cuộc điều tra trong các năm 2012. độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. b. 2015 và những năm tiếp theo. Chương trình PISA mang định hướng trọng tâm về chính sách.

Mục tiêu của PISA Mục tiêu của chương trình PISA nhằm kiểm tra xem. 7. Để làm được việc đó PISA thu thập và cung cấp cho các quốc gia các dữ liệu có thể so sánh được ở tầm quốc tế cũng như xu hướng của dữ liệu quốc gia về trình độ đọc. 7. khi đến độ tuổi kết thúc phần giáo dục bắt buộc. lý giải và truyền đạt một cách có hiệu quả khi họ xem xét. giáo viên và phụ huynh đều muốn có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi như “Nhà trường của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho những người trẻ tuổi trước những thách thức của cuộc sống của người trưởng thành chưa?”.Học tập suốt đời (lifelong learning): Học sinh không thể học tất cả mọi thứ cần biết trong nhà trường. kĩ năng cần thiết cho cuộc sống tương lai. Các lĩnh vực năng lực phổ thông (literacy domain) được đánh giá trong PISA 25 . toán học và khoa học của học sinh độ tuổi 15. các hiệu trưởng. không dựa vào nội dung các chương trình giáo dục quốc gia. toán và khoa học mà còn hỏi học sinh cả về động cơ.4. Để trở thành những người học suốt đời có hiệu quả thanh niên không những phải có kiến thức và kỹ năng mà còn cả ý thức về lý do và cách học. Đây chính là điều mà PISA gọi là “năng lực phổ thông” (literacy).Chính sách công (public policy): Các chính phủ. . Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn được xác định dựa trên các kiến thức. diễn giải và giải quyết các vấn đề.5. học sinh đã được chuẩn bị để đáp ứng các thách thức của cuộc sống sau này ở mức độ nào. PISA không những đo cả việc thực hiện của học sinh về đọc hiểu.Hiểu biết phổ thông (literacy): Thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các chương trình giáo dục cụ thể PISA xem xét khả năng của học sinh ứng dụng các kiến thức và kĩ năng trong các lĩnh vực chuyên môn cơ bản và khả năng phân tích.. . niềm tin về bản thân cũng như các chiến lược học tập. “Phải chăng phải một số loại hình giảng dạy và học tập của những nơi này hiệu quả hơn những nơi khác?” và “Nhà trường học có thể góp phần cải thiện tương lai của học sinh có gốc nhập cư hay có hoàn cảnh khó khăn?”.

Các lĩnh vực năng lực phổ thông về làm toán. lập luận và phát hiện được những tri thức toán học ẩn dấu bên trong các tình huống. sử dụng và phản ánh trên văn bản viết. năng lực làm toán phổ thông được định nghĩa là năng lực của một cá nhân: a. Trong định nghĩa này cần lưu ý: Khái niệm biết đọc như là sự giải mã và 26 . Năng lực làm toán phổ thông (mathematic literacy): Năng lực của một cá nhân để nhận biết và hiểu về vai trò của toán học trong thế giới. Bởi vậy.Khái niệm literacy (tạm dịch là năng lực phổ thông) là một khái niệm quan trọng trong việc xác định nội dung đánh giá của PISA. về đọc hiểu được sử dụng trong PISA. có mối quan tâm và có tính xây dựng. Biết học toán. trân trọng. hình thành và giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau. vận dụng toán theo cách nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống hiện tại và tương lai của cá nhân như một công dân sáng tạo. Năng lực đọc hiểu phổ thông (reading literacy): Năng lực của một cá nhân để hiểu. Có thể xác định và hiểu được vai trò của toán học trong thế giới. Việc xác định khái niệm này xuất phát từ sự quan tâm tới những điều mà một học sinh sau giai đoạn giáo dục cơ sở cần biết. các sự kiện. năng lực làm toán phổ thông không đồng nhất với nội dung của một chương trình toán nhà trường (phổ thông) truyền thống mà điều cần nhấn mạnh đó là kiến thức toán học được sử dụng như thế nào để tạo ra khả năng suy xét. Có khả năng lập luận toán học tốt. c. Đó chính là năng lực phân tích. nâng cao kiến thức và tiềm năng của cá nhân đó và tham gia vào đời sống xã hội. lập luận và truyền đạt ý tưởng (trao đổi thông tin) một cách hiệu quả thông qua việc đặt ra. biết dựa vào toán học để đưa ra những suy đoán có nền tảng vững chắc vừa đáp ứng được các nhu cầu của đời sống cá nhân vừa như một công dân biết suy luận. có trách nhiệm và nhạy bén”. về khoa học. Trong khuôn khổ của PISA. nhằm đạt được mục đích. b. và có khả năng thực hiện – những điều cần thiết chuẩn bị cho cuộc sống trong một xã hội hiện đại.

đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng phối hợp các lĩnh vực đọc hiểu. Có kiến thức khoa học và sử dụng kiến thức để xác định các câu hỏi.vận dụng hiểu biết khoa học. Cụ thể là : f.6. Khái niệm học và đặc biệt là học suốt đời đòi hỏi phải mở rộng cách hiểu về việc biết đọc. Kĩ năng giải quyết vấn đề (problem solving): Khả năng sử dụng kiến thức của một cá nhân trong quá trình nhận thức và giải quyết thực tế. 7. Năng lực khoa học phổ thông (science literacy): Năng lực của một cá nhân biết sử dụng kiến thức khoa học để xác định các câu hỏi và rút ra kết luận dựa trên chứng cứ để hiểu và đưa ra quyết định về thế giới tự nhiên và thông qua hoạt động của con người. e. chiếm lĩnh kiến thức mới. Hiểu những đặc tính của khoa học như là một dạng tri thức của loài người và một hoạt động tìm tòi khám phá của con người. Đối tượng đánh giá 27 . kĩ năng và chiến lược của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời khi họ tham gia vào các hoạt động ở những tình huống khác nhau. định nghĩa về đọc và biết đọc có sự thay đổi theo thời gian và điều kiện kinh tế. cũng như trong cả cộng đồng rộng lớn. Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc hình thành môi trường văn hóa. Biết đọc không chỉ còn là một yêu cầu của suốt thời kì tuổi thơ trong nhà trường phổ thông. mở rộng những kiến thức. vào giải quyết các vấn đề liên quan tới khoa học. xã hội. sử dụng và phản hồi về những thông tin với nhiều mục đích khác nhau. g. h. tinh thần. Theo PISA. i. thực hiện việc thay đổi thế giới tự nhiên. d.thấu hiểu tư liệu: bao hàm cả việc hiểu. văn hoá. làm toán và khoa học mới đưa ra được giải pháp. thay vào đó nó còn trở thành một nhân tố quan trọng trong việc xây dựng. Bằng những tình huống rèn luyện trí óc. vật chất. Sẵn sàng tham gia – như là một công dân tích cực . trong mối quan hệ với người xung quanh. giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ về các vấn đề liên quan tới khoa học.

Một tỷ lệ học sinh chọn theo mẫu ngẫu nhiên. 7. năm 2006 là 57 nước và 2009 có 67 nước. Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia PISA chiếm tới hơn 90% dân số toàn thế giới.7. sẽ được chọn để cho tiến hành đánh giá.Học sinh trong độ tuổi 15 (được định nghĩa chính xác là từ 15 tuổi 3 tháng tới 16 tuổi 2 tháng) đang theo học trong các nhà trường trung học. tuy nhiên các quốc gia tham gia có thể chọn một tỷ lệ cao hơn tỷ lệ chung của PISA nếu thấy cần có các phân tích chi tiết hơn về tình hình giáo dục trong nước. không phân biệt đang học lớp nào. năm 2003 có 41 nước. cùng với một số quốc gia đối tác (partner countries) khác. 28 . Kỳ đánh giá năm 2000 có 43 nước tham gia. Những quốc gia đã tham gia PISA Tất cả các nước thành viên OECD.

Chuẩn phải đảm bảo tính khả thi. Nguyên tắc chung 1. việc học tập và giảng dạy sẽ có định hướng hơn so với trước.1. Điều này là do Chuẩn làm rõ những kết quả mong đợi học sinh cần đạt và làm được cũng như chỉ rõ mục tiêu dạy học cho các giáo viên đồng thời hỗ trợ việc chỉ đạo cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập cũng như giảng dạy. tiêu chí tuân thủ những nguyên tắc nhất định được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động.PHẦN HAI: DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG I. kiểm tra và đánh giá tập trung vào các chuẩn cần đạt. Chuẩn là những yêu cầu.1. công việc. và nhìeu thành phần như học sinh. sản phẩm của lĩnh vực nào đó. Khi giáo viên làm được điều này. Chuẩn phải có hiệu lực ổn định vè cả phạm và thời gian áp dụng. điều này có nghĩa Chuẩn có thể đạt được. từ cấp trường tới các cấp cao hơn. Chuẩn phải đảm bảo tính cụ thể. không lệ thuộc vào quan điểm hay thái độ chủ quan của người sử dụng Chuẩn. tường minh và có chức năng định lượng. Những nguyên tắc định hướng dạy học theo chuẩn kiến thức. Chuẩn cần đảm bảo không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực khác liên quan. phụ huynh học sinh. Chuẩn phải có tính khách quan. Chuẩn có tác động ở nhiều mức độ. tổ chức việc học tập. Đối với người dạy: Chuẩn giúp cho giáo viên thiết kế bài giảng. tập trung được nguồn lực vào những yêu cầu trọng tâm.1. chỉ đạo việc dạy và học có hiệu quả hơn. Đối với các cấp quản lý: Chuẩn cung cấp cho các cấp quản lý công cụ để giám sát. giáo viên. Đảm bảo được việc dạy và học thống nhất trên toàn quốc 29 . có sự dung hoà hợp lý giữa yêu cầu phát triển ở mức cao hơn so với những thực tiễn đang diễn ra. Điều này có thể được thể hiện như sau: Đối với người học: Chuẩn đặt các mong đợi cụ thể cho người học. quản lý. kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông thông qua các kỹ thuật dạy học tích cực 1. giúp người học hiểu những gì cần làm để đạt được chuẩn. các cấp quản lý.

bồi dưỡng giáo viên. Việc thể hiện Chuẩn kiến thức. bao hàm các mức độ khác nhau của nhận thức. Các mức độ về kiến thức.3. tối thiểu về kiến thức. chỉ đạo. đó là nền tảng để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn. Kiến thức. kỹ năng và mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng tương ứng. đào tạo. Chuẩn kiến thức. tường minh hơn. kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài. lớp học Chuẩn kiến thức. tuy nhiên ở THCS mới chỉ áp dụng tới mức vận dụng. Điều này thể hiện tầm nhìn 30 . làm thực hành. hiểu rõ các kiến thức cơ bản trong chương trình. Mỗi yêu cầu về kiến thức. trí tuệ hcọ sinh ở các mức độ từ đơn giản đến phức tạp. kỹ năng cụ thể hơn. kỹ năng có thể được chi tiết hơn bằng những yêu cầu về kiến thức. kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập trong từng cấp học. có thể được minh chứng bằng các ví dụ thể hiện được cả nội dung kiến thức.2. giải bài tập. nắm vững. kỹ năng và yêu cầu về thái độ được thể hiện trong chương trình cấp học là các chuẩn của cấp học. kỹ năng phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh phải nhớ. Chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản.1. chủ đề. kỹ năng Các mức độ về kiến thức. Mức độ cần đạt về kiến thức được xác định theo 6 mức độ theo phân loại tư duy của Bloom. thực hiện các hoạt động giao tiếp.2. Đối với từng cấp học. kỹ năng của Chương trình Giáo dục Phổ thông. chủ điểm). tối thiểu về kiến thức. kỹ năng của chương tình cấp học là các yêu cầu cơ bản.1. 1. 1. kỹ năng ở các chương trình cấp học thể hiện kết quả mong đợi ở người học sau mỗi cấp học và đáp ứng cho công tác quản lý. tức là những yêu cầu cụ thể mà học sinh cần đạt được ở cuối cấp học.1. Về kỹ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. kỹ năng được thể hiện cụ thể trong chuẩn kiến thức. sách giáo khoa.

2. đánh giá và thi thống nhất theo Chuẩn kiến thức. quan trọng để có thể tổ chức giảng dạy. cụ thể hoá ở các chủ đề của chương trình môn học theo từng lớp. kiểm tra. kiểm tra việc thực hiện dạy học. đổi mới kiểm tra đánh giá. 1. kỹ năng. Quan hệ giữa Chuẩn kiến thức. kỹ năng là thành phần của chương trình giáo dục phổ thông. đào tạo. bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên. học tập. Chuẩn kiến thức. tính khả thi. kiểm tra. kỹ năng có tính tối thiểu.về sự phát triển của học sinh sau mỗi cấp học. góp phần hạn chế dạy thêm. tính phù hợp của Chương trình đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục. học thêm. Chuẩn kiến thức. Chuẩn kiến thức. đánh giá. đối chiếu với những mục tiêu đề ra của cấp học. Do Chuẩn kiến thức. tạo điều kiện cơ bản. II. sinh hoạt chuyên môn. Chuẩn kiến thức. đánh giá. 31 . kỹ năng vào dạy học và kiểm tra đánh giá. kỹ năng. SGK và Chương trình GDPT môn Tiếng Anh. kiểm tra đánh giá. rõ ràng về kiến thức.1. kỹ năng là căn cứ để: 1. thanh tra. kỹ năng và yêu cầu về thái độ của Chương trình Giáo dục Phổ thông bảo đảm tính thống nhất. kỹ năng được sử dụng để đáp ứng việc thống nhất công tác chỉ đạo dạy học. đưa thêm nội dung cao hơn so với yêu cầu so với chuẩn kiến thức. kỹ năng. kỹ năng và yêu cầu về thái độ cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. Chỉ đạo. kỹ năng và yêu cầu về thái độ của người học được thể hiện. Tổ chức dạy học theo Chuẩn KTKN của môn học đối với cấp THCS 1. kiểm tra. đổi mới phương pháp dạy học. kỹ năng được chi tiết. đồng thời. nhằm đảm bảo mọi học sinh cần phải và có thể đạt được những yêu cầu cụ thể này. Chuẩn kiến thức. Trong Chương trình Giáo dục Phổ thông. tường minh bằng các yêu cầu cụ thể. quản lý. hạn chế tình trạng dạy học quá tải. Chuẩn kiến thức. Chuẩn kiến thức. Biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn dạy học.

trang thiết bị dạy học được trang bị hoặc tự làm cần được chú trọng trong các hoạt động dạy và học. việc dạy học được tiến hành thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. mức độ khai thác sâu kiến thức. kỹ năng cần chú trọng tới việc rèn luyện các kỹ năng. tự nghiên cứu. Việc ứng dụng các tiến bộ trong công nghệ thông tin vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng cũng là một yếu tố không thể thiếu trong việc dạy học theo Chuẩn kiến thức. năng lực hành động. Xác định mục tiêu kiểm tra. Dạy học theo Chuẩn kiến thức. vận dụng kiến thức. độc lập với hợp tác. đánh giá đối với từng bài kiểm tra. tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. Dạy học thể hiện mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh. theo cặp. nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng được biên soạn theo hướng chi tiết các yêu cầu cơ bản. kỹ năng của Chuẩn kiến thức. Chú trọng rèn phương pháp tư duy. lớp học. hứng khởi. kỹ năng bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa. mục tiêu của quá trình dạy học. Giáo viên cần bám sát Chuẩn để thực hiện công việc giảng dạy hang ngày. bài thi. Giáo viên cần có sáng tạo về phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động. tích cực.1. Xác định mục tiêu của mỗi giờ học. cấp học. tự giác học tập của học sinh. đặc biệt là tính hiệu quả.4. kỹ năng. Chú trọng dạy học nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản và tối thiểu về kiến thức kỹ năng. 32 . năng lực tự học. phối hợp theo nhóm. kết hợp giữa các hoạt động cá nhân với tập thể. Việc sử dụng các phương tiện.3. 2. Căn cứ Chuẩn kiến thức. Sử dụng Chuẩn kiến thức. đánh giá kết quả giáo dục từng môn học. 1. tạo niềm vui. đảm bảo chất lượng giáo dục. kỹ năng trong sách giáo khoa phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. kỹ năng để xác định mục tiêu tiết dạy. tối thiểu về kiến thức. học sinh và học sinh. kỹ năng để xác định mục tiêu bài học. đảm bảo không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa.

hiệu quả. hứng khởi. 4. phát hiện. tính chất của bài học. tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh tham gia một cách tích cực. Giáo viên cần thiết kế. chú ý khai thác vốn kiến thức. giúp học sinh phát triển tối đa năng lực. nội dung. kĩ năng đã có của học sinh. với đặc điểm và trình độ học sinh. tổ chức hiệu quả các giờ dạy thực hành. trường và đại phương. hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng. đề xuất và lĩnh hội kiến thức. linh hoạt. nhu cầu hành động và thái độ tự tin trông học tập cho học sinh. tiềm năng của bản thân. Các nội dung. lớp học. kỹ năng cần phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh trong từng trường hợp cụ thể. hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. đánh giá quá trình học tập. Lựa chọn kiến thức dạy học theo Chuẩn kiến thức. tạo niềm vui. kinh nghiệm. bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng. phong phú. kỹ năng Giáo viên cần bám sát Chuẩn kiến thức. hướng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học. Việc khai thác sâu các kiến thức. Giáo viên cũng cần sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý. tổ chức. đặc điểm và trình độ học sinh. khuyến khích. thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của nhà trường và địa phương. phù hợp với đặc trưng của cấp học. công nghệ thông tin.Học sinh cần được động viên. Động viên. kỹ năng để thiết kế bài giảng với mục tiêu đạt được các yêu cầu cơ bản. sáng tạo vào quá trình khám phá. kỹ năng nhằm dạy học không quá tải và không quá lệ thuộc vào sách giáo khoa. chủ động. với điều kiện cụ thể của lớp. khuyến khích kịp thời trong quá trình học tập nhằm giúp các em tiến bộ. môn học. Thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện các dạng câu hỏi. tối thiểu về kiến thức. 3. cách thức đánh giá cần được đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra. hình thức đánh giá. Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học 33 . có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học.

Tuy nhiên đối với HS phổ thông thường chỉ sử dụng với 3 mức độ nhận thức: nhận biết. hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá cho phù hợp giúp HS chủ động sáng tạo. Cấu trúc của một kế hoạch bài học + Mục tiêu bài học 34 . đánh giá. phát triển năng lực tự học. phương tiện. 3. phân tích.Các mục tiêu được biểu hiện bằng các động từ : * Mục tiêu kiến thức gồm 6 mức độ : nhận biết. + Dự kiến những khó khăn. thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS + Xác định trật tự lôgic bài học 2. . tình huống có thể xảy ra và các phương án giải quyết. thái độ . cách thức hoạt động. 4. thông hiểu. Lựa chọn phương pháp. nhiệm vụ. Xác định được khả năng đáp ứng và các nhiệm vụ nhận thức của HS: + Xác định được khả năng kiến thức HS đã có và cần có. thiết kế nội dung. tính cách. Vận dụng chuẩn kiến thức. * Mục tiêu về kỹ năng Gồm hai mức độ làm được và thông thạo * Mục tiêu thái độ Tạo sự hình thành thói quen. kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp Xây dựng kế hoạch bài học: xác định mục tiêu. vận dụng. a.1. sáng tạo. vận dụng. nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu. thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của GV và học của HS.Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt về kiến thức. thiết bị dạy học. kĩ năng. Nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo để xác định kiến thức bám sát chuẩn kiến thức. kĩ năng. thông hiểu. kỹ năng để: + Hiểu chính xác đầy đủ nội dung bài học + Xác định mức độ kiến thức.

III.GV chuẩn bị các thiết bị dạy học... . hệ thống và phát triển... Thực trạng công tác kiểm tra. những sai sót thường gặp.Cũng do ảnh hưởng của thi trắc nghiệm nên các kĩ năng nói và nghe ở nhiều trường không được đầu tư về cơ sở vật chất như băng máy.. Tổ chức các hoạt động dạy học Trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt động dạy-học cụ thể. đánh giá trong dạy học môn học ( Thuận lợi. Kiểm tra.Thời lượng để thực hiện hoạt động .. làm bài tập. các phương tiện cần thiết. .Mục tiêu hoạt động . để dạy và học được hiệu quả... thái độ. c. kĩ năng 1. Đánh giá theo Chuẩn kiến thức. tài liệu.+ Chuẩn bị của GV và HS: .Kết luận của GV về : kiến thức.Chưa đảm bảo tính toàn diện. Hướng dẫn các hoạt động nối tiếp Xác định cho HS những việc cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố và khắc sâu kiến thức. mở rộng kiến thức. nguyên nhân) Với những thế mạnh của bộ SGK Tiếng Anh từ THCS đến THPT và những đặc thù của bộ môn. 35 ..Tên của hoạt động . việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh của HS đã có những ưu điểm sau: . đồ dùng dạy học.. khó khăn. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ: .Đảm bảo tính thường xuyên Tuy nhiên việc đánh giá kết quả học tập còn nhiều bất cập như: .Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá ..GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài học (soạn bài. d. kỹ năng.)..Cách tiến hành hoạt động .

Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng nội dung của môn Tiếng Anh ở từng lớp. Đổi mới ra đề kiểm tra 15 phút.KN của chuẩn KT-KN môn học. năng lực vận dụng vào thực tiễn. Tạo điều kiện cho học sinh cùng tham gia xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập với yêu cầu không tập trung vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. có tác dụng giáo dục và động viên sự tiến bộ của HS. thể hiện qua ứng xử. Cần có nhiều hình thức và độ phân hoá trong đánh giá phải cao. kỹ năng. . . quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra. .Đánh giá kết quả học tập của học sinh. tăng cường các hình thức đánh giá theo kết quả đầu ra. chủ động của HS trong từng tiết học tiếp thu kiến thức. chú ý hơn tới đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh.Nâng cao chất lượng đề kiểm tra.Đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng nội dung môn học ở từng cấp. thi đảm bảo vừa đánh giá được đúng chuẩn kiến thức. Chú trọng phương pháp.Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá trình dạy học. kiểm tra học kỳ theo hướng kiểm tra kiến thức. . hình thành kĩ năng mới. . kiểm tra 1 tiết. Chú trọng kiểm tra. giúp học sinh sửa chữa thiếu sót. kỹ 36 .2. . đánh giá theo chuẩn KT-KN của môn học . thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức. tình cảm của học sinh: nghĩ và làm. . lớp.Đánh giá việc áp dụng các kiến thức ngôn ngữ vào các kĩ năng giao tiếp hơn là kiểm tra các kiến thức ngôn ngữ. vừa có khả năng phân hóa cao. đánh giá hành động.Bám sát các yêu cầu về KT.Đánh giá kịp thời. giao tiếp. kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá quá trình dạy học. 3. kỹ năng của môn học .

đánh giá)..Kiểm tra phân loại để đánh giá trình độ xuất phát của người học. 4. tổ chức kiểm tra.Kiểm tra thường xuyên Xây dựng tiêu chí đánh giá: . đánh giá (Bloom).Cấu trúc bài kiểm tra .. 4. cần thực hiện các yêu cầu sau trước khi biên soạn đề kiểm tra: Xác định rõ mục đích KTĐG: . Xem phần Phụ lục. thời gian quy định. 37 . cuối học kì. kỹ năng . .Kết hợp hợp lý giữa các hình thức kiểm tra. vận dụng ở mức thấp. vận dụng ở mức cao).Đảm bảo độ tin cậy .2. phù hợp với nội dung chương trình.Xây dựng ma trận nội dung KT cần kiểm tra: đơn vị bài. vận dụng. Một số đề kiểm tra tham khảo. 4. vấn đáp. thông hiểu và vận dụng (hoặc có thể sử dụng phân loại Nikko gồm 4 mức độ: nhận biết.Hình thức bài kiểm tra . cụm đơn vị bài. thông hiểu. thường chỉ sử dụng với 3 mức độ nhận thức đầu là nhận biết. Lưu ý khi biên soạn đề kiểm tra: .Xác định mức độ cần đạt được về kiến thức. năng lực vận dụng kiến thức của người học. 4. Tuy nhiên.. bài tập.năng cơ bản. . có thể xác định theo 6 mức độ: nhận biết. tổng hợp.Đảm bảo tính khả thi . xử lý kết quả kiểm tra. tự luận. đề kiểm tra.1 Để bảo đảm thực hiện chức năng của KTĐG.3. trắc nghiệm phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức. biên soạn câu hỏi. đối với học sinh phổ thông. phân tích.Đảm bảo yêu cầu phân hoá Xác định rõ nội dung cụ thể của các kiến thức kĩ năng cần KTĐG.Đảm bảo tính toàn diện: Đánh giá được các mặt kiến thức. Hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT-KN (xác định mục đích kiểm tra đánh giá. thông hiểu. .

• Bản chất của dạy và học tích cực là : - II. Năm yếu tố thúc đẩy dạy và học tích cực 1. hướng dẫn hoạt động của HS • Thử thách và tạo động cơ cho HS • Khuyến khích đặt câu hỏi và đặt ra những vấn đề cần giải quyết • Chủ động trao đổi/xây dựng kiến thức • Khai thác. trang trí trên tường. • Dạy và học tích cực nhấn mạnh: - Tính hoạt động cao của người học Tính nhân văn cao của giáo dục Khai thác động lực học tập của người học để phát triển chính họ. • Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp học tích cực • Khuyến khích. Dạy và học tích cực thể hiện điều gì? • Tạo ra tác động qua lại trong môi trường học tập an toàn.PHẦN BA: DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC I. ủng hộ. Coi trọng lợi ích nhu cầu của cá nhân người học. cách sắpxếp không gian lớp học…). Ý tưởng cơ bản về dạy và học tích cực 2.2. • Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.1. Đặc trưng của dạy học tích cực • Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh. 38 . tư duy. • Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác. • Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. liên hệ • Kết hợp kiến thức mới với kiến thức đã có từ trước 2.đảm bảo cho họ thích ứng với đời sống xã hội. Không khí và các mối quan hệ nhóm • Xây dựng môi trường lớp học mang tính kích thích (bàn ghế.

video.…) để “mang” học sinh lại gần đời sống thực tế. • Hỗ trợ cá nhân một cách tích cực. thể hiện quan điểm. • Tạo ra môi trường học tập thoải mái. • Tạo điều kiện trao đổi về nhiệm vụ với trẻ (vòng tròn đánh giá). • Tính tới sự khác biệt về trình độ phát triển của học sinh. • Cho phép có các hoạt động giải trí nhẹ nhàng. • Tận dụng mọi cơ hội có thể để tiếp xúc với vật thực/tình huống thực. • Quan sát trẻ học tập để tìm ra phong cách và sở thích học tập của từng em. truyện vui. 3. tranh ảnh. • Cho phép học sinh giúp đỡ lẫn nhau. không căng thẳng. tránh mơ hồ. và là những nhiệm vụ vận dụng môn học.• Quan tâm tới sự thoải mái về tinh thần. • Trình bày sáng rõ về những mong đợi của thày ở trò (nhất trí thoả thuận) • Đưa ra các yêu cầu rõ ràng. không gây phiền nhiễu. • Giao các nhiệm vụ có ý nghĩa với trẻ.. 39 . • Dành thời gian đặt các câu hỏi yêu cầu trẻ động não và hỗ trợ từng học sinh. 2. • Sử dụng các công cụ dạy học hấp dẫn (trình chiếu. Sự phù hợp với trình độ phát triển • Tính tới sự phân hoá về nhịp độ học tập giữa các học sinh khác nhau. đùa giỡn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. mơ ước. • Khai thác những đề tài vượt lên trên những giới hạn của cácmôn học riêng rẽ. và hợp tác trong các hoạt động tổ chức và học tập. chia sẻ kinh nghiệm.. không nặng lời. đa nghĩa. • Tạo cơ hội để học sinh giao tiếp. Gần gũi với thực tế • Nỗ lực gắn liền nội dung nhiệm vụ với các mối quan tâm của trẻ và thế giới thực tại xung quanh. giá trị.

Nhiều Cân bằng Nhàm chán Tương tác tiêu cực Ít Tương tác tích cực Cân bằng Nhàm chán Không có Thiếu thốn (bị bỏ rơi) Tương tác tích cực Cân bằng 40 . • Tăng cường sự tham gia tích cực. • Tạo ra các thời điểm hoạt động và trải nghiệm tích cực. • Thay đổi xen kẽ các hoạt động và nhiệm vụ học tập. Mức độ hoạt động • Hạn chế tối đa thời gian chết và thời gian chờ đợi. nhiệm vụ và hoạt động hay không? 3. Trẻ có được lên kế hoạch/đánh giá bài học. • Đảm bảo đủ thời gian thực hành. Trẻ có được giao nhiệm vụ trên cơ sở thực tiễn nhà trường và thực tế nhóm hay không? Từ đó: • Động viên khuyến khích trẻ tự mình giải quyết vấn đề. • Tích hợp các hoạt động học mà chơi/các trò chơi giáo dục. Trẻ có thường xuyên được lựa chọn hoạt động hay không? 2. • Đảm bảo hỗ trợ đúng mức (học sinh hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ từ thày cô). Mối quan hệ giữa các mức độ hỗ trợ của GV với nhu cầu của HS Hỗ trợ Nhu cầu Nhiều Ít Không có 5. trẻ có được tự do xác định quá trình thực hiện và bản chất sản phẩm hay không? 4. • Tăng cường các trải nghiệm thành công. Tự do sáng tạo Nếu những câu hỏi sau đây có thể được trả lời thỏa đáng: 1.4. Trong khuôn khổ một số nhiệm vụ nhất định.

• Đặt các câu hỏi mở. yêu cầu tự luận . Tăng cường tính độc lập. trách nhiệm của cá nhân HS.thay vì các câu hỏi đóng mang tính nhắc lại (cho phép trẻ đào sâu suy nghĩ sáng tạo). Lí do áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực • Kích thích. Một số kĩ thuật dạy học tích cực 1. thúc đẩy sự tham gia tích cực. thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh • Tăng cường hiệu quả học tập • Tăng cường trách nhiệm cá nhân • Yêu cầu áp dụng nhiều năng lực khác nhau • Tăng cường sự hợp tác. Kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn” Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm: - Kích thích. chia sẻ kinh nghiệm 2. 1 Viết ý kiến cá nhân 4 Viết ý kiến cá nhân Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề 2 Viết ý kiến cá nhân 3 Viết ý kiến cá nhân 41 . III. Một số kĩ thuật dạy học tích cực 1. Học tích cực tạo điều kiện cho học sinh tự do sáng tạo và phát huy được tiềm năng của các em. • Tạo điều kiện và cơ hội để trẻ tham gia. giao tiếp. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

a. • Mỗi người ngồi vào vị trí như vẽ trên tấm khăn phủ bàn trên đây. b. bạn sẽ nộp bài tập nhóm cho giáo viên và trả các tài liệu đã lấy vào đúng chỗ ban đầu. tôi biết bạn có thể làm được”. • Bạn cần thu thập các tài liệu một cách nhanh chóng để nhóm có thể làm việc • Trong quá trình nhóm làm việc. • Khi nhiệm vụ của nhóm đã hoàn thành. 42 . bạn là người duy nhất được phép đi lấy nó. Các nhiệm vụ trong nhóm * Người quản gia: • Bạn sẽ tìm hiểu xem nhóm cần những tài liệu gì và bạn có thể tìm những tài liệu đó ở đâu. • Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề. nếu cần tham khảo hoặc sử dụng thêm tài liệu nào. ví dụ như “Hãy cố gắng lên. * Người cổ vũ: • Bạn sẽ động viên tinh thần của nhóm trước khi bắt đầu làm việc. • Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn. • Viết vào ô đánh số của bạn những điều bạn thích về câu hỏi (chủ đề) và những điều bạn không thích. bạn sẽ khuyến khích họ. • Cả nhóm quyết định lựa chọn một câu hỏi/chủ đề nghiên cứu. chia sẻ và thảo luận các câu trả lời. chúng ta bắt đầu nhé!” • Khi một thành viên trong nhóm gặp khó khăn. Cách tiến hành kĩ thuật “khăn trải bàn” • Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm). Ví dụ “Nào các bạn. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút.…). • Khi mọi người đều đã xong.

bạn phải yêu cầu họ quay trở lại nội dung làm việc. • Nếu các thành viên trong nhóm tranh luận gay gắt. • Khi có thành viên nào trong nhóm thảo luận sang vấn đề không có trong bài tập. ví dụ như “Chúng ta phải chuyển sang câu hỏi khác thôi. bạn có thể thông báo về thời gian còn lại. bạn có thể là đại diện yêu cầu nhóm đó bình tĩnh và trật tự hơn. • Trong quá trình thảo luận. * Thư ký: • Bạn sẽ chuẩn bị bút và giấy trong quá trình làm việc. bạn cần thông báo với các thành viên trong nhóm.• Khi cả nhóm đều gặp bế tắc. • Ngay từ khi bắt đầu làm việc. * Người phụ trách chung: • Bạn cần theo dõi để các thành viên đều ở tập trung làm việc trong nhóm. hãy cùng nhau suy nghĩ để tìm ra cách làm” * Người giữ trật tự: • Bạn sẽ đảm bảo sao cho các thành viên trong nhóm không thảo luận quá to. • Khi nhóm dành quá nhiều thời gian cho một bài tập. • Khi thời gian cho phép gần hết. bạn cần thông báo với nhóm để hoàn thành bài tập. bạn có thể động viên tinh thần nhóm bằng những câu nói khích lệ “ Chúng ta có thể làm được. nếu không toàn bộ bài tập sẽ không thể hoàn thành được”. • Nếu nhóm của bạn bị các nhóm khác làm ảnh hưởng. • Ghi lại những câu trả lời đã được thống nhất trong nhóm một cách cNn thận và rõ ràng. bạn có thể yêu cầu họ nói một cách nhẹ nhàng hơn. * Người giám sát về thời gian: • Bạn sẽ phụ trách việc theo dõi đồng hồ để biết thời gian làm việc của nhóm. bạn sẽ thông báo với các thành viên thời gian cho phép. 43 .

Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép” Vòng 1: • Hoạt động theo nhóm 3 người • Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ (Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A. bạn cần động viên họ tiếp tục. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân.Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp.Kích thích sự tham gia tích cực của HS nhằm: Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).• Bạn cũng cần đảm bảo rằng khi một người trong nhóm trình bày thì các thành viên còn lại chú ý lắng nghe. • Khi nhóm mất đi sự tập trung. • Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao. nhóm 2: nhiệm vụ B. Vòng 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Vòng 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a. 44 . . 2. nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm: . • Bạn tạo điều kiện cho tất cả thành viên trong nhóm đều được trình bày và tham gia. nhóm 3: nhiệm vụ C).

Liên lạc với thày cô: Liên lạc với giáo viên để xin trợ giúp. • Xác định một nhiệm vụ phức hợp – bao gồm các phần khác nhau (để thực hiện ở vòng 2). • Nhiệm vụ yêu cầu động não. Bốn yếu tố chủ đạo trong kĩ thuật • Sự phụ thuộc tích cực. Phản biện: Đặt các câu hỏi phản biện. • Tương tác trực tiếp. chiến lược). Vòng 2: • Hình thành nhóm 3 người mới (1người từ nhóm 1. thông tin. c. • Nhiệm vụ mới sẽ được giao cho nhóm vừa thành lập để giải quyết. b. Ra nhiệm vụ “Mảnh ghép” như thế nào? • Lựa chọn một chủ đề thực tiễn.• Mỗi thành viên đều trình bày được nhóm đã tìm ra câu trả lời như thế nào. Thư kí: Ghi chép kết quả. kĩ năng. • Trách nhiệm cá nhân. • Xác định các nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (cho vòng 1). 1 người từ nhóm 2 và 1 người từ nhóm 3). Liên lạc với nhóm khác: Liên hệ với các nhóm khác. • Lời giải được ghi rõ trên bảng. • Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau. Xác định các yếu tố hỗ trợ cần thiết để hoàn thành thành công vòng 2. 45 . Vai trò – nhiệm vụ trong nhóm (ví dụ) Trưởng nhóm: Phân công nhiệm vụ. d. Hậu cần: Chuẩn bị đồ dùng tài liệu cần thiết. • Xác định những yếu tố cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp (kiến thức.

vạch ranh giới – yêu cầu – tin tưởng vào quan điểm bản thân .e.đứng bên lề-thu mình Cởi mở-chấp nhận ý kiến phê bình-lắng nghe-giữ đúng lời đợi chờ-mềm dẻo THỤ ĐỘNG f.chỉ trích Lãnh đạo-tổ chức-thuyết phục khuyên nhủ-quan tâmkhuyến khích-cảm thông PHẢN ĐỐI HỢP TÁC Thể hiện sự thất vọng &không hài lòng-im lặng – rút lui . Tình huống gặp phải Liên tục đả kích đàn áp người khác Giảm thiểu vai trò của người Khác Hách dịch Kẻ cả Liên tục chỉ trích Quá phục tùng Tự biến mình thành người vô hình Thờ ơ 46 . Vùng hợp tác và các kĩ năng hợp tác: CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC Đọ sức .

3. các ý tưởng được liên kết với nhau khiến sơ đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà các ý tưởng thông thường không thể làm được. Sơ đồ KWL và Sơ đồ tư duy 3. cấp 3. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm.1. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho các ý chính và đều được nối với các ý trung tâm. để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy là gì? Sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh. K(Điều đã biết) W(Điều muốn biết) L(Điều học được) 3. . Nhờ sự kết nối giữa các nhánh. 47 . Họ tên: ……………………………………………………………………… Ngày: ……………………………………………………………………….…Trên các nhánh.2.Là một công cụ tổ chức tư duy. ta có thể thêm các hình ảnh hay các kí hiệu cần thiết. Các nhánh chính lại được phân chia thành các nhánh cấp 2. Sơ đồ KWL Tìm ra điều bạn muốn biết về một chủ đề Tìm ra điều bạn đã biết về một chủ đề Thực hiện nghiên cứu và học tập Ghi lại những điều bạn học được Sơ đồ KWL Chủ đề: …………………………………………………………………….

Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố/nội dung liên quan. Học theo góc 4.Tiết kiệm thời gian .. .. Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố/nội dung luôn được kết nối với nhau..Ghi nhớ tốt hơn .Nhìn thấy bức tranh tổng thể .Tổ chức và phân loại . đào sâu và kết nối các ý tưởng + Bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng.Từ một chủ đề lớn. . Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Chủ đề Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Sơ đồ tư duy giúp gì cho bạn? . tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. Cách tiến hành .Sáng tạo hơn .Là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não.Là một phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả: + Mở rộng. Học theo góc là gì? 48 .. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ đề lớn một cách đầy đủ và rõ ràng 4.1.

4. cụ thể Kích thích HS tích cực học thông qua hoạt động Đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động • Mục đích là để học sinh được thực hành. bài viết mới. Ưu điểm của học theo góc 49 . …: . .Các góc khác nhau – cơ hội khác nhau: Khám phá. Cơ hội cho HS . . khám phá và trải nghiệm qua mỗi hoạt động Ví dụ: 4 góc cùng thực hiện một nội dung và mục tiêu học tập nhưng theo các phong cách học khác nhau và sử dụng các phương tiện/đồ dùng học tập khác nhau. phát triển. • • • Là một môi trường học tập với cấu trúc được xác định. Thực hành.2.Mở rộng.Đọc hiểu các nhiệm vụ và các hướng dẫn bằng văn bản của GV. Làm thí nghiệm (Trải nghiệm) Xem băng (Quan sát) Áp dụng (Áp dụng) 4.HS được lựa chọn hoạt động. -Đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau. Hành động.Cá nhân tự áp dụng.…). sáng tạo (thí nghiệm mới. Đọc tài liệu (Phân tích) .3.Là một hình thức tổ chức hoạt động học tập theo đó học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học.

5. . • Nhiệm vụ và cách tổ chức hoạt động học tập thực sự là phương tiện để đạt mục tiêu. bản hướng dẫn theo mức độ hỗ trợ. Bước 2 : Xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng góc.• • HS. • Cho phép điều chỉnh HĐ dạy học sao cho phù hợp với trình độ và nhịp độ học tập của HS (thuận lợi đối với HS). Tính phù hợp. 50 . 4.4. Các bước dạy học theo góc Bước 1 : Lựa chọn nội dung bài học phù hợp. • cực. Bước 4 : Tổ chức thực hiện học theo góc. Nhiều thời gian hướng dẫn cá nhân hơn.HS được học luân phiên tại các góc theo thời gian quy định (ví dụ 10’ 15’ tại mỗi góc) để đảm bảo học sâu. • • • Nhiều khả năng lựa chọn hơn.…). Nhiều không gian hơn cho những thời điểm học tập mang tính tích 4. Bước 5 : Tổ chức trao đổi/chia sẻ (thực hiện linh hoạt). tạo ra giá trị mới chứ không chỉ là hình thức.HS được lựa chọn góc theo sở thích. Tạo điều kiện cho HS tham gia hợp tác cùng học tập. • • • Kích thích HS tích cực học tập thông qua hoạt động. Hạn chế tình trạng học sinh phải chờ đợi. bản hướng dẫn tự đánh giá. . Tiêu chí học theo góc 1. Tương tác mang tính cá nhân cao giữa thày và trò. Bước 3 : Thiết kế các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ ở từng góc bao gồm phương tiện/tài liệu (tư liệu nguồn. nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái ở Học sâu & hiệu quả bền vững. văn bản hướng dẫn làm việc theo góc. Tăng cường sự tham gia.

5. Động não Khái niệm Động não (công não) là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ. Các bước tiến hành • Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác định rõ một vấn đề. • Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày. không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra "cơn lốc" các ý tưởng). 2. mang tính kích thích. • Biết áp dụng kiến thức vào thực tế. tích cực. HS tham gia vào hoạt động một cách chủ động. 4. HS với HS được thúc đẩy đúng mức. Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển. tư liệu phù hợp với nhiệm vụ học tập mỗi góc.6. Quy tắc của động não • Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên. Một số lưu ý. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực. • Tương tác giữa GV và HS.• Nhiệm vụ giàu ý nghĩa. • Tạo cơ hội cho HS áp dụng những kinh nghiệm đã có. Tương tác và sự đa dạng. • Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị. • Đảm bảo cho HS thực hiện nhiệm vụ luân phiên qua các góc (Học sâu và học thoải mái). thúc đẩy đối với HS. dựa trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ. độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. thiết thực. 3. 51 . • Chọn nội dung bài học phù hợp với đặc trưng của Học theo góc. • Khuyến khích số lượng các ý tưởng. Sự tham gia. • Nhiệm vụ và cách tổ chức dạy học mang lại hoạt động trí tuệ ở mức độ cao. • Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.

Có thể ứng dụng trực tiếp. không đánh giá. • Tìm các phương án giải quyết vấn đề. • Không tốn kém. Kỹ thuật động não được áp dụng phổ biến và nguời ta xây dựng nhiều kỹ thuật khác dựa trên kỹ thuật này. chẳng hạn theo khả năng ứng dụng . Trong động não viết thì những ý tưởng không được trình bày miệng mà được từng thành viên tham gia 52 . • Huy động được nhiều ý kiến. huy động tối đa trí tuệ của tập thể. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau. Nhược điểm • Có thể đi lạc đề. . Động não viết Khái niệm Động não viết là một hình thức biến đổi của động não. • Tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia. Ứng dụng • Dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề.Không có khả năng ứng dụng. • Đánh giá: • Lựa chọn sơ bộ các suy nghĩ.1. • Có thể có một số HS „quá tích cực". • Sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng. • Có thể mất thời gian nhiều trong việc chọn các ý kiến thích hợp. nhận xét. số khác thụ động. • Thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau. .Có thể ứng dụng nhưng cần nghiên cứu thêm. tản mạn. • Kết thúc việc đưa ra ý kiến.• Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập ý kiến. có thể coi là các dạng khác nhau của kỹ thuật động não. • Đánh giá những ý kiến đó lựa chọn • Rút ra kết luận hành động. Một số dạng khác của động não: 5. Ưu điểm • Dễ thực hiện.

Trong khi đó. Sản phẩm có thể có dạng một bản đồ trí tuệ. Ưu điểm • Ưu điểm của phương pháp này là có thể huy động sự tham gia của tất cả HS trong nhóm. các HS xem các dòng ghi của nhau và cùng lập ra một bài viết chung. Vì những HS tham gia sẽ trình bày những suy nghĩ của mình bằng chữ viết nên có sự chú ý cao hơn so với các cuộc nói chuyện bình thường bằng miệng. đề xuất của các thành viên. 5. • Có thể tham khảo các ý kiến khác đã ghi trên giấy của các thành viên khác để tiếp tục phát triển ý nghĩ. trong im lặng tuyệt đối. Bằng cách đó. trên đó ghi chủ đề ở dạng dòng tiêu đề hoặc ở giữa tờ giấy. Trong động não viết . Nhược điểm • Có thể HS sa vào những ý kiến tản mạn. • Do được tham khảo ý kiến của nhau. các HS sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết. Các HS đặt trước mình một vài tờ giấy chung. có thể một số HS ít có sự độc lập. • Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình trên các tờ giấy đó. Bằng cách đó có thể hình thành những câu chuyện trọn vẹn hoặc chỉ là bản thu thập các từ khóa.trình bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề. • Các HS đối tác cùng hoạt động với nhau mà không sử dụng lời nói. xa đề. • Những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút thường được suy nghĩ đặc biệt kỹ. Các HS luyện tập có thể thực hiện các cuộc nói chuyện bằng giấy bút cả khi làm bài trong nhóm. Động não không công khai 53 . Cách thực hiện • Đặt trên bàn 1-2 tờ giấy để ghi các ý tưởng. • Tạo sự yên tĩnh trong lớp học. Các HS thay nhau ghi ra giấy những gì mình nghĩ về chủ đề đó. • Động não viết tạo ra mức độ tập trung cao.2. thảo luận viết tạo ra một dạng tương tác xã hội đặc biệt. • Sau khi thu thập xong ý tưởng thì đánh giá các ý tưởng trong nhóm.

• Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình. • Ưu điểm: mỗi thành viên có thể trình bày ý kiến cá nhân của mình mà không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến khác. X là số người trong nhóm. Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. • Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận. mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh. những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò với nhau. Ví dụ kỹ thuật 635 thực hiện như sau: • Mỗi nhóm 6 người. trong đó một nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau. 7. HS tham gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo luận. Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra. 54 . Cách luyện tập này được gọi là phương pháp thảo luận "bể cá". Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình về cách giải quyết vấn đề. 6. Kỹ thuật XYZ Kỹ thuật XYZ là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận nhóm. • Nhược điểm: không nhận được gợi ý từ những ý kiến của người khác trong việc viết ý kiến riêng. đánh giá các ý kiến. Kỹ thuật "bể cá" Kỹ thuật bể cá là một kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm. sau đó nhóm mới thảo luận chung về các ý kiến hoặc tiếp tục phát triển. vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan sát những người thảo luận. Trong quá trình thảo luận. nhưng chưa công khai. Z là phút dành cho mỗi người. có thể lặp lại vòng khác. tương tự như xem những con cá trong một bể cá cảnh. • Con số X-Y-Z có thể thay đổi. còn những HS khác trong lớp ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo luận.• Động não không công khai cũng là một hình thức của động não viết.

• Sau một ít phút thì HS vòng ngoài ngồi yên. đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác. mỗi HS ở vòng trong sẽ trao đổi với HS đối diện ở vòng ngoài. trong đó đề cập về một chủ đề có chứa đựng xung đột. Những ý kiến khác nhau và những ý kiến đối lập được đưa ra tranh luận nhằm mục đích xem xét chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Việc chia nhóm có thể theo nguyên tắc ngẫu nhiên hoặc theo nguyên vọng của các thành viên muốn đứng trong nhóm ủng hộ hay phản đối. để luôn hình thành các nhóm đối tác mới.Bảng câu hỏi cho những người quan sát • Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không ? • Họ có nói một cách dễ hiểu không ? • Họ có để những người khác nói hay không ? • Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không ? • Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không ? • Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không ? • Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không ? 8. 9. Mục tiêu của tranh luận không phải là nhằm "đánh bại" ý kiến đối lập mà nhằm xem xét chủ đề dưới nhiều phương diện khác nhau. Kỹ thuật "ổ bi" Kỹ thuật "ổ bi" là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm. Cách thực hiện: • Các thành viên được chia thành hai nhóm theo hai hướng ý kiến đối lập nhau về một luận điểm cần tranh luận. Cách thực hiện: • Khi thảo luận. Tranh luận ủng hộ – phản đối Tranh luận ủng hộ – phản đối (tranh luận chia phe) là một kỹ thuật dùng trong thảo luận. còn nhóm đối lập thu thập 55 . • Một nhóm cần thu thập những lập luận ủng hộ. tương tự như vòng bi quay. HS vòng trong chuyển chỗ theo chiều kim đồng hồ. trong đó HS chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi HS có thể nói chuyện với lần lượt các HS ở nhóm khác.

Mỗi nhóm trình bày một lập luận của mình: Nhóm ủng hộ đưa ra một lập luận ủng hộ. Quy tắc thực hiện: • Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết và đề nghị. Cách làm như sau: • HS được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung buổi thảo luận. • Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến.những luận cứ phản đối đối với luận điểm tranh luận.). 10.3 điều chưa tốt. • Sau khi các nhóm đã thu thập luận cứ thì bắt đầu thảo luận thông qua đại diện của hai nhóm. .. tiếp đó nhóm phản đối đưa ra một ý kiến phản đối và cứ tiếp tục như vậy. phương pháp tiến hành thảo luận. 11.3 điều tốt. • Sau khi các lập luận đã đưa ra thì tiếp theo là giai đoạn thảo luận chung và đánh giá.3 đề nghị cải tiến. 56 . hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học. thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.. • Mỗi người cần viết ra: . • Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả thuận. Nếu mỗi nhóm nhỏ hơn 6 người thì không cần đại diện mà mọi thành viên có thể trình bày lập luận. kết luận thảo luận. ví dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không? • Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình. Kỹ thuật tia chớp Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó. . Kỹ thuật "3 lần 3" Kỹ thuật "3 lần 3" là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS.

Dừng lại sau khi đặt câu hỏi Mục tiêu : .Nâng cao chất lượng câu trả lời của HS .Khuyến khích sự trao đổi Tác dụng đối với HS : Khi GV phản ứng với câu trả lời sai của HS có thể xảy ra hai tình huống sau : .Phản ứng tích cực : HS cảm thấy mình được tôn trọng. . Cách thức dạy học : . được kích thích phấn chấn và có thể có sáng kiến trong tương lai.1.2. hoàn chỉnh hơn Tác dụng đối với HS : .Chỉ định một HS đưa ra câu trả lời ngay sau “thời gian chờ đợi” 1.Tạo ra sự tương tác cới mở .• Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi.Tích cực hoá suy nghĩ của tất cả HS . 12.Quan sát các phản ứng của HS khi bạn mình trả lời sai (sự khác nhau của từng cá nhân) 57 .Phản ứng tiêu cực : Phản ứng về mặt tình cảm. HS tránh không tham gia vào hoạt động.Sử dụng “thời gian chờ đợi” (3-5giây) sau khi đưa ra câu hỏi .Dành thời gian cho HS suy nghĩ để tìm ra lời giải Cách thức dạy học : . 10 kĩ năng nhỏ để hình thành năng lực ứng xử khi đưa ra câu hỏi cho học sinh 1.Đưa ra các câu hỏi tốt hơn. Phản ứng với câu trả lời sai Mục tiêu: . Kỹ năng đặt câu hỏi 1.

1. Phân phối câu hỏi cho cả lớp Mục tiêu : . Tích cực hoá với tất cả HS Mục tiêu : .Phát triển được ở HS những cảm tưởng tích cực như HS cảm thấy “những việc làm đó dành cho mình” .HS tập trung chú ý thamgia tích cực vào việc trả lời câu hỏi của GV Cách thức dạy học : 58 .Phản ứng với câu trả lời của nhau .Giảm “thời gian nói của GV” . chỉ trích hoặc phạt để gây ức chế tư duy của các em.GV chuẩn bị trước bảng các câu hỏi.Thay đổi khuôn mẫu “hỏi-trả lời” Tác dụng đối với HS : .Sử dụng một phần câu trả lời của HS để khuyến khích HS tiếp tục thực hiện .3. và nói với HS : tất cả các em sẽ được gọi để trả lời câu hỏi .Chú ý nhiều hơn các câu trả lời của nhau .Kích thích được các HS tham gia tích cực vào các hoạt động học tập Cách thức dạy học : .Tránh làm việc chỉ trong một nhóm nhỏ .4.Tạo sự công bằng trong lớp học Tác dụng đối với HS : .Tăng cường sự tham gia của HS .Tăng cường sự tham gia của HS trong quá trình học tập . .Tạo cơ hội lần thứ hai cho HS trả lời bằng cách : không chê bai..Có thể gọi cùng một HS vài lần khác nhau 1.Gọi HS mạnh dạn và HS nhút nhát phát biểu .

Đối với các câu hỏi khó. Tập trung vào trọng tâm Mục tiêu : .Học theo cách khám phá “từng bước một”.Khi hỏi HS. Tuy nhiên cần tránh đưa ra các câu hỏi vụn vặt. 1. định nghĩa. trong trường hợp là câu hỏi khó nên đưa ra những gợi ý nhỏ.Có cơ hội tiến bộ. có thể đưa ra cả những gợi ý nhỏ cho các câu trả lời. . ..6. câu hỏi phải rõ ràng.sai (kiểm tra và sửa sai). Cách thức dạy học : .HS phải suy nghĩ.. phù hợp với những nội dung chính của bài học. Giọng nói của GV: phải đủ to cho cả lớp nghe thấy. . . .. tìm ra các sai sót hoặc lấp các “chỗ hổng” của kiến thức. .Giúp HS hiểu được trọng tâm của bài học thông qua việc trả lời câu hỏi .GV chuẩn bị trước và đưa ra cho HS những câu hỏi cụ thể.. có nhiều cách trả lời. Giải thích 59 . xúc tích).Cải thiện tình trạng HS đưa ra câu trả lời “Em không biết” hoặc câu trả lời không đúng.5.GV dựa ào một phần nào đó câu trả lời của HS để đặt tiếp câu hỏi. GV nên tổ chức cho HS thảo luận nhóm.GV cố gắng hỏi nhiều HS cần chú ý hỏi những HS thụ động và các HS ngồi khuất phía dưới lớp.Trường hợp nhiều HS không trả lời được. 1. có nhiều giải pháp khác nhau . Tác dụng đối với HS : . .GV củng cố một cách tích cực câu trả lời của HS để giúp họ xây dựng kiến thức của bàimột cách logic. . không có chất lượng.Khi gọi HS có thể sử dụng cả cử chỉ . GV phát hiện và cho phép “loại bỏ” các quan niệm. dễ hiểu.GV cần chuẩn bị trước và đưa ra những câu hỏi tốt (là câu hỏi mở.

Tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thảo luận. .Mục tiêu : .7..Hiểu được ý nghĩa của câu trả lời. Không nhắc lại câu hỏi của mình Mục tiêu : . phát triển mối liên hệ trong quá trình tư duy. Tác dụng đối với HS : . cô chưa hiểu ý của em ?”. Ví dụ : + “Tốt.. từ đó hiểu được bài Cách thức dạy học : GV có thể đặt ra các câu hỏi yêu cầu HS đưa thêm thông tin.Thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS Tác dụng đối với HS : .HS chú ý nghe lời GV nói hơn. 1. Cách thức dạy học : Yêu cầu HS liên hệ các câu trả lời của mình với những kiến thức đã học của môn học và những môn học có liên quan.Đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh hơn .Nâng cao chất lượng của câu trả lời chưa hoàn chỉnh Tác dụng đối với HS : . .Giảm “thời gian GV nói” . Liên hệ Mục tiêu : . 60 .8..Nâng cao chất lượng cho các của câu trả lời chỉ đơn thuần trong phạm vi kiến thức của bài học.Giúp HS có thể hiểu sâu hơn bài học thông qua việc liên hệ với các kiến thức khác. 1.Có nhiều thời gian để HS trả lời hơn. nhưng em có thể đưa thêm một số lí do khác không ?” + “Em có thể giải thích theo cách khác được không.

với nội dung kiến thức bài học. HS với HS.. .9. 1. . phát biểu để tìm kiếm tri thức.10.HS tích cực tham gia vào các hoạt động học tập như suy nghĩ để giải bài tập. Nếu có HS nào đó chưa rõ câu hỏi.Giảm thời gian nói của GV.Tạo ra sự tương tác giữa GV với HS làm cho giờ học không bị đơn điệu. GV cần chỉ định một HS khác nhắc lại câu hỏi. Cách thức dạy học : 61 . Tránh tự trả lời câu hỏi của mình đưa ra. thảo luận. .Cách thức dạy học : Chuẩn bị trước câu hỏi và có cách hỏi rõ ràng xúc tích. Tác dụng đối với HS : . Cách thức dạy : . phù hợp với trình độ HS.Phát triển khả năng tham gia vào hoạt động thảo luận và nhận xét các câu trả lời của nhau. Đối với các câu hỏi yêu cầu HS trả lời về những kiến thức mới thì những kiến thức đó phải có mối liên hệ với với những kiến thức cũ mà HS đã được học hoặc thu được từ thực tế cuộc sống. áp dụng tổng hợp các kĩ năng nhỏ đã nêu trên. Tác dụng đối với HS : .Thúc đẩy HS tự tìm rs câu trả lời hoàn chỉnh. tăng cường tính độc lập của HS.Câu hỏi phải dễ hiểu.. Tránh nhắc lại câu trả lời của HS Mục tiêu : . .Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS. . Mục tiêu : . 1.Tăng cường sự tham gia của HS.Thúc đẩy sự tương tác HS với GV.Hạn chế sự tham gia của GV..

. 62 ... Hãy mô tả . sau đó GV kết luận. các khái niệm...... Tác dụng đối với HS : ..Biết cách so sánh các yếu tố. số liệu.Khi dạy học GV cần tạo ra các tình huống mới..? Thế nào. các sự kiện . Vì sao ...) vào tình huống mới. Hãy liên hệ.. giúp HS vận dụng các kiến thức đã học.. các đặc điểm ... đã trải qua.. Cách thức dạy học : . Tác dụng đối với HS : ....? Giải thích. ....? Ở đâu. Tác dụng đối với HS : Giúp HS ôn lại được những gì đã biết.... 2. định luật.Để đánh giá được câu trả lời của HS đúng hay chưa đúng.Biết cách lựa chọn nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.. quy tắc. tên người hoặc địa phương....Giúp HS hiểu được nội dung kiến thức.Giúp HS có khả năng nêu ra được những yếu tố cơ bản trong bài học.. Hãy kể lại..? Khi nào. Cách thức dạy học : Khi hình thành câu hỏi GV có thể sử dụng các từ.. Câu hỏi “Áp dụng” Mục tiêu: Câu hỏi “áp dụng” nhằm kiểm tra khả năng áp dụng những thông tin đã thu được (các dữ kiện.? 3.... các định nghĩa.. định luật.? Hãy định nghĩa. khái niệm. kết nối các dữ kiện.? Cái gì.. Câu hỏi “biết” Mục tiêu : Câu hỏi “biết” nhằm kiểm tra trí nhớ của HS về các dữ kiện. các đặc điểm . Mô tả các kĩ năng nhỏ trong kĩ năng đặt câu hỏi.. khi tiếp nhận thông tin. 2.. trong bài học Cách thức dạy học : Khi hình thành câu hỏi GV có thể sử dụng các cụm từ sau đây : Hãy so sánh . số liệu. các bài tập. (6 kĩ năng nhỏ để hình thành năng lực đặt câu hỏi nhận thức theo hệ thống phân loại các mức độ câu hỏi của Bloom) 1. . Câu hỏi “hiểu” Mục tiêu : Câu hỏi “hiểu” nhằm kiểm tra HS cách liên hệ. số liệu. cụm từ sau đây : Ai.. các ví dụ. GV nên chỉ định các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn.

. Cách thức dạy học : .Câu hỏi tổng hợp đòi hỏi phải có nhiều thời gian chuẩn bị. dựa trên các tiêu chí đã đưa ra. Tác dụng đối với HS : Giúp HS suy nghĩ. sự kiện. những câu hỏi. có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính sáng tạo riêng của mình. hoặc chứng minh luận điểm. hiện tượng.Câu hỏi phân tích thường có nhiều lời giải. cách giải quyết vấn đề. các câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng tạo. . 4.. Câu hỏi “Tổng hợp” Mục tiêu : Câu hỏi “tổng hợp” nhằm kiểm tra khả năng của HS có thể đưa ra dự đoán.. sự kiện.. 63 . . sự xác định giá trị của HS.GV cần tạo ra những tình huống. 5. Chính việc so sánh các lời giải khác nhau là một quá trình tích cực. đánh giá các ý tưởng. Câu hỏi “Phân tích” Mục tiêu : Câu hỏi “phân tích” nhằm kiểm tra khả năng phân tích nội dung vấn đề. do đó phát triển được tư duy logic. sự phán đoán của HS trong việc nhận định.Câu hỏi phân tích thường đòi hỏi HS phải trả lời : Tại sao ? (khi giải thích nguyên nhân).. Tác dụng đối với HS : Kích thích sự sáng tạo của HS hướng các em tìm ra nhân tố mới. Cách thức dạy học : . Tác dụng đối với HS : Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức.GV có thể đưa ra nhiều câu trả lời khác để HS lựa chọn một câu trả lời đúng. khiến HS phải suy đoán. tự diễn giải hoặc đưa ra kết luận riêng. Câu hỏi “Đánh giá” Mục tiêu : Câu hỏi “đánh giá” nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến. hoặc đi đến kết luận. Em có nhận xét gì ? (khi đi đến kết luận).. từ đó tìmramối liên hệ. 6. có khả năng tìm ra được các mối quan hệ trong hiện tượng. Em có thể diễn đạt như thế nào ? (khi chứng minhluận điểm)..

Có một số thủ thuật có thể sử dụng ở các giai đoạn Các kĩ thuật sử dụng trong giai đoạn 1: trước khi nghe /đọc . giúp họ có thể sử dụng kiến thức đó để nghe /đọc hiểu dễ dàng hơn. tạo điều kiện cho HS giúp đỡ nhau trong bài học. Ở mỗi giai đoạn. cấu trúc hoặc cách phát âm khó. các hoạt động trước nghe/đọc được thiết kế nhằm tạo tâm thế nghe /đọc bằng cách cuốn hút HS vào nội dung hoặc chủ đề của bài nghe /đọc. âm khó.v. trong khi nghe (đọc).v. v.the pre. Đối với HS trung binh GV cần đặt trọng tâm chính cho giai đoạn này là giải quyết trước một số khó khăn mà HS có thể gặp phải trong bài nghe /đọc như khó khăn về kiến thức văn hoá nền. 1. Các kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong giai đoạn này bao gồm: ● Hoạt động tiên đoán tự do (open prediction): GV chỉ nêu lên chủ đề của bài nghe (đọc) và cho HS cả lớp tự do đoán xem nội dung của bài đọc sẽ như thế 64 . kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp 5.Cách thức dạy học : GV có thể tham khảo một số gợi ý sau để xây dựng các câu hỏi đánh giá : Hiệu quả sử dụng của nó thế nào ? Việc làm đó có thành công không ? Tại sao ? IV. gây hứng thú cho HS đối với bài sắp nghe/ đọc. sau khi nghe (đọc). v. hoặc về ngôn ngữ như từ. động viên kiến thức có sẵn của HS về chủ đề bài nghe /đọc. GV gợi mở cho HS chia sẻ với nhau hoặc GV cung cấp cho HS một số kiến thức văn hóa nền.stage Thông thường. Vận dụng chuẩn kiến thức. dạy trước một số từ. cấu trúc. GV có thể sử dụng những kĩ thuật khác nhau. Các kĩ thuật dạy học tich cực sử dụng trong dạy các kỹ năng tiếp nhận (receptive skills): nghe và đọc Ba giai đoạn trong một bài dạy kỹ năng tiếp nhận thông tin là: trước khi nghe/đọc.

Gợi mở để giúp HS xây dựng‘mạng lưới’ từ vựng liên quan đến chủ đề bài nghe/ đọc. câu nào sai (có thể thảo luận nhóm/cặp. dẫn dắt giúp HS suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời. hoặc về kết quả và nguyên nhân. v. wordstorm.nào.v. Now make some guesses about the text. giúp HS hiểu các khái niệm khó hoặc kiến thức văn hoá (nếu có trong bài). word chain: v." và để HS đoán xem họ sẽ được đọc về những cách thức giao tiếp nào. ● Đoán xem các nhận định về bài đọc đúng hay sai (true/false statements prediction): GV đưa ra một số nhận định về nội dung chính của của bài. HS đoán xem câu nào đúng. hay noughts and crosses. Để gây hứng thú cho HS. cross word.v.v. hay về một quy trình nào đó. trong đó có những từ mới và khó mà họ sẽ gặp trong bài nghe /đọc. ● Trong tất cả các hoạt động trước đọc. trong đó có một số câu đúng. ● Trả lời câu hỏi (pre-questions): GV đặt một số câu hỏi về chủ đề bài nghe /đọc. gợi mở cho HS suy đoán và thực hiện yêu cầu bài tập chứ không đưa ra câu trả lời đúng. GV nên sử dụng một số thủ thuật ôn luyện từ vựng như ô vuông từ vựng (word square). ● Sắp đặt trật tự câu. Thí dụ GV nói "Today you are going to read a text about ways of socializing. so sánh câu trả lời).. hoặc dùng hoạt động ‘động não’ (brainstorming) với cả lớp. puzzle words. ● Bài tập từ vựng : gợi ý cho HS nhớ lại những từ đã học có liên quan đến chủ đề sắp nghe /đọc.. Chú ý: GV nên có những câu hỏi gợi mở. Một số điều GV cần lưu ý: ● Để tạo câu khí sôi nổi khi bắt đầu bài học. sau đó so sánh câu trả lời. Hoạt động này thường dùng khi bài nghe /đọc là một câu chuyện. HS vận dụng những kiến thức đã có sẵn của mình để trả lời các câu hỏi đó. 65 . GV nên tăng cường khuyến khích. một số câu sai. nên cho HS làm việc theo nhóm/cặp. Để gây hứng thú cho HS. HS sẽ phải tìm câu trả lời đúng khi nghe /đọc bài.v. hoặc những vật dụng thực. GV có thể giới thiệu chủ đề của bài bằng tranh ảnh. v. ý hoặc tranh vẽ (ordering): GV cho HS xem một số bức tranh hoặc đọc một số câu và yêu cầu họ sắp xếp chúng theo trật tự đúng. v.

nên thay đổi các thủ thuật trong các bài khác nhau để cho bài học hấp dẫn hơn. hiểu được cấu trúc bài nghe /đọc. HS thảo luận theo cặp và xác định câu nào đúng. nhàm chán. v.v. thái độ.Biểu bảng (Grids) 66 . v. lựa chọn câu trả lời đúng. quan điểm của tác giả. câu nào sai và sai ở thông tin nào rồi sửa lại cho chính xác. . xác định câu đúng / sai. Các kĩ thuật sử dụng trong giai đoạn 2: trong khi nghe /đọc while/through. lấy thông tin chi tiết.Đa lựa chọn (Multiple Choice): GV chuẩn bị câu hỏi với ba hoặc bốn lựa chọn để HS chọn đáp án đúng. .v. đọc và sử dụng ngữ cảnh đoán nghĩa từ mới. tìm các từ chính (key words) trong câu hỏi.v. sắp xếp trật tự câu hoặc ý.stage the Trong giai đoạn này HS nghe hoặc đọc và thực hiện một số yêu cầu bài tập nhằm luyện tập những tiểu kỹ năng nghe /đọc nhất định như nghe /đọc lấy nội dung chính. v.Đúng/sai (True/ False): GV chuẩn bị các phiếu học tập (hand-outs) bao gồm một số câu có thông tin đúng hoặc sai với thông tin trong bài đọc/ nghe. Cụ thể là GV hướng dẫn HS các bước làm để đạt đến kết quả cuối cùng của bài tập như phân tích yêu cầu bài tập. tránh lối mòn. vận dụng các kiến thức sẵn có để xử lý yêu cầu bài tập.● Có thể sử dụng một hoặc hai thủ thuật trong một bài học. các bài tập thông thường gồm trả lời câu hỏi. GV nên hướng dẫn HS cách thức làm các bài tập từ đó phát triển các kỹ năng nghe/đọc chứ câu chỉ chú trọng đến kết quả cuối cùng của bài tập nghe/đọc. Các dạng bài tập và kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong giai đoạn 2 bao gồm: . hiểu được ý định.Điền vào chỗ trống (Gaps-Fill) .

HS phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ của băng cassette hoặc GV. Các kĩ thuật sử dụng trong giai đoạn 3: sau khi nghe /đọc . Nghe khác với đọc ở chỗ từng cá nhân HS có thể điều chỉnh tốc độ đọc của mình: có đoạn nào không hiểu họ có thể đọc chậm lại hoặc quay lại đọc lại đoạn đó. Vì vậy.the post.stage 67 . dừng lại sau những chỗ khó. vì làm như vậy sẽ khiến HS có thói quen không tốt là phải hiểu nghĩa từng từ. .Đặt câu hỏi cho câu trả lời có sẵn (Answers Given) .Khớp câu hoặc ý (Matching) . Lần thứ nhất. Nhưng với nghe. lúng túng cho HS. từng câu khi nghe. sử dụng một số kiến thức ngữ pháp như tiền tố.v. Muốn làm được như vậy GV cần khuyến khích HS tiếp tục đọc. những từ nào quá khó thì nên dạy trước ở giai đoạn 1.Hoàn thành câu (Sentence Completion) . nếu bài có nhiều từ mới không nên để HS phải đoán nghĩa tất cả các từ đó... gợi ý cho HS tìm câu trả lời đúng. không dừng lại khi gặp một từ mới mà đọc lui lại một vài câu và đọc tiếp một vài câu để đoán nghĩa. Khi soạn bài GV nên chọn ra những từ nhất định để cho HS tập đoán nghĩa. Nên hạn chế cho HS nghe từng câu một.Tìm ý chính (Main Idea) . sau đó nếu HS thấy khó thì mới cho nghe lại từng đoạn. dễ gây hoang mang. nếu thấy đa số HS trả lời đúng thì gọi một vài HS lên kiểm tra và xác định câu trả lời đúng. nếu thấy đa số HS chưa trả lời được thì hướng dẫn họ nghe /đọc lại.. hậu tố để xác định loại từ và sau đó bằng lòng với việc chỉ đoán ra nghĩa khái quát của từ đó. Nên để một khoảng thời gian xác định cho HS hoàn thành bài tập.Một kỹ thuật đọc quan trọng mà GV cần phải rèn luyện cho HS là kỹ năng đoán nghĩa của từ mới thông qua ngữ cảnh.v. GV đi quanh. tập trung vào những đoạn hoặc câu có chứa câu trả lời. kỹ năng nghe thường được coi là khó hơn. sau đó có thể cho HS so sánh đáp án. thứ hai nên cho HS nghe cả bài để họ nắm được ý chung cũng như bố cục cả bài và làm bài tập.

Đối với HS các lớp yếu. vừa củng cố việc hiểu nghĩa của bài vừa giúp HS luyện tập sử dụng những kiến thức và ngôn ngữ vừa học được trong bài. đặt câu hỏi gợi mở dạng trả lời có/không (yes/no question). ý kiến. dạy hai kỹ năng này gần giống dạy các kiến thức ngôn ngữ như từ vựng hoặc ngữ pháp: HS phải được cung cấp ngữ liệu. hoặc kể về những kinh nghiệm bản thân tương tự với những điều vừa nghe hoặc đọc được. v.v. hoặc viết các từ đầu câu để HS chỉ việc hoàn thành các câu đó. nhận định của bản thân về vấn đề vừa nghe /đọc. Ở một số khía cạnh. sau đó luyện tập các ngữ liệu đó và cuối cùng là sử dụng các ngữ liệu đó để diễn đạt ý tưởng của mình một cách tự do hơn. HS viết tóm tắt bằng cách trả lời các câu hỏi đó. câu nên chỉ đưa ra yêu cầu ‘Now summarize the text’ chung chung mà cần hướng dẫn tỉ mỉ. . 68 .Trong giai đoạn này HS sử dụng những thông tin đã đọc được hoặc nghe được để làm một việc gì đó có nghĩa với thông tin đó. hoặc cho một số câu hỏi về những ý chính trong bài. GV nên thiết kế lại các nhiệm vụ bài học cho vừa sức.v. trao đổivề cảm tưởng. Các kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong dạy các kỹ năng tạo ngôn (productive skills): nói và viết Vì đây là hai kỹ năng tái tạo ngôn ngữ – HS luyện tập để có thể dùng ngoại ngữ để diễn đạt ý của mình nên các bước trong bài dạy kỹ năng nói và viết không giống với bài dạy nghe và đọc. Mặt khác vì đây là bài luyện tập kỹ năng nên bài dạy nói / viết cũng có những hoạt động đặc thù. hoặc yêu cầu HS viết hoặc nói về một vấn đề tương tự nhưng về bản thân hoặc những hoàn cảnh tương tự như trong bài nghe /đọc. . Có thể đưa ra một số từ gợi ý để HS dùng những từ đó mà viết tóm tắt.Thảo luận (discussing): HS khá hơn thì có thể dùng hình thức thảo luận nhóm.2. cho trước khung mẫu. Thông thường giai đoạn này yêu cầu HS phải sử dụng các kỹ năng sản sinh (receptive skills) như nói hoặc viết để đưa ra tóm tắt. v. tổng kết các thông tin hoặc vấn đề vừa nghe hay đọc được. tăng cường trợ giúp như cung cấp các từ gợi ý. hoạt động tóm tắt cũng có thể thực hiện qua nói. 5. nêu quan điểm của mình về các vấn đề đó. .Tóm tắt bài nghe /đọc (summarizing): Đây là hoạt động phổ biến sau đọc.

…. Bên cạnh đó cũng nên thiết kế các hoạt động có tính thách thức cao hoặc tạo khí thế thi đua giữa các cá nhân.Information gaps (Grid) .v. trọng âm.Memory game . ngắt giọng phù hợp. hấp dẫn và có ý nghĩa..Khai thác bài nói mẫu: tuỳ theo mục tiêu bài nói mà bài mẫu có thể là những phát ngôn đơn lẻ. các cặp hay nhóm HS bằng cách tính điểm. Để bài luyện nói / viết đạt hiệu quả cao các hoạt động luyện tập cần phải thú vị.Situation response . có giải thưởng hay phần thưởng cho những bài nói khá nhất.Cross word/ puzzle words . một đoạn hội thoại hay một đoạn lời nói ngắn. . sát thực với đời sống và hoàn cảnh của HS. giai đoạn luyện nói / viết có kiểm soát và cuối cùng là giai đoạn nói / viết tự do.Wordstorm . HS lắng nghe. cho HS đọc theo.Yes/ no contest .Có thể chia bài dạy nói / viết thành ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị nói / viết. 69 .Mind map .Word chain . v. + Đọc mẫu lần thứ hai. chú ý cách phát âm.Guessing games .Describe and draw/guess (Miêu tả và vẽ / đoán) . Các kĩ thuật sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị nói: Giai đoạn này có thể sử dụng một số kĩ thuật sau: . GV sử dụng một số thủ thuật khi khai thác bài mẫu như: + Đọc to bài mẫu một lần.

ngữ pháp.Gợi mở để HS đóng góp những ý tưởng chung cho bài nói (có thể sử dụng hoạt động ‘động não’ (brainstorming) cho cả lớp hoặc cho HS làm việc theo nhóm..Hỏi một vài câu hỏi để kiểm tra xem HS đã thực sự hiểu cách làm và yêu cầu của bài tập hay không. Lưu ý một số kĩ thuật như: . GV không nên trực tiếp làm mẫu mà giúp các HS khá giỏi trong lớp làm mẫu. Có thể sử dụng các kĩ thuật chia nhóm thật nhanh: + Chia theo vần tên A. .Dùng câu hỏi gợi mở (open questions) để HS tự rút ra cách sử dụng từ.Nếu bài nói có nhiều yêu cầu. thảo luận và liệt kê các ý tưởng. sau đó đóng góp với cả lớp.Làm việc theo cặp/ nhóm (Pair-work / group-work): Cho HS luyện đọc bài mẫu cho thành thạo theo cặp/nhóm. GV sử dụng một số kĩ thuật sau đây để giúp HS luyện nói theo yêu cầu và sử dụng những ý hoặc từ vựng. nhóm để HS có thể luyện được với nhiều đối tượng khác nhau và học được nhiều hơn. . cấu trúc cho trước. Trong phần này GV cần chú trọng nhiều đến độ chính xác trong lời nói của HS và nên kịp thời sửa các lỗi sai về phát âm.Dạy trước một số từ vựng hoặc ngữ pháp cần thiết cho việc thực hiện bài tập nói (sử dụng các thủ thuật dạy từ vựng/ngữ pháp) . C 70 . Đưa ra yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện yêu cầu bài nói. nên dùng cách đưa yêu cầu theo từng bước (‘step by step intruction’). B. . . .Kĩ thuật tổ chức luyện tập: nên tổ chức cho HS làm việc theo cặp / nhóm để tiết kiệm thời gian và luyện tập nói được nhiều nhất.Không chỉ đưa ra yêu cầu mà còn phải làm mẫu cho HS thấy cách làm của từng bài như thế nào. từ vựng. cấu trúc cũng như ý nghĩa trong bài mẫu. Lưu ý: GV nên cho HS thay đổi thường xuyên các cặp. Tuy nhiên.

GV nên chỉ nêu câu có lỗi ra ở trước lớp. Đối với các lỗi lặp đi lặp lại và phổ biến thì nên ghi chép lại. sau đó khuyến khích HS tự tìm ra lỗi và tự sửa các lỗi đó. viết có hướng dẫn (guided writing) và viết tự do (free writing). nếu kết hợp luyện cả cấu trúc đoạn thì không để các câu hỏi theo trật tự.+ Chia theo màu áo + Chia theo độ dài của tóc. GV đi quanh các nhóm giám sát. . nhắc nhở sao cho họ không sử dụng quá nhiều tiếng mẹ đẻ trong khi luyện tập ngoại ngữ. nếu HS có vướng mắc gì về ngôn ngữ thì GV giúp HS giải quyết ngay. . HS phải sử dụng các từ đó để viết thành câu hoàn chỉnh có nghĩa. 71 . điều phối. sau đó sắp xếp các câu trả lời theo đúng trật tự một đoạn văn.Vai trò của GV: một số GV quan niệm rằng sau khi đã làm mẫu và hướng dẫn đầy đủ cho HS là GV có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. giới từ. bài tập loại này có thể có mức độ khó dễ khác nhau. ở giai đoạn này GV đóng vai trò là người giám sát. v.v..Kĩ thuật sửa lỗi: ở giai đoạn này GV không nên trực tiếp sửa lỗi cho HS mà nên bỏ qua các lỗi không quan trọng. HS sẽ trả lời các câu hỏi riêng rẽ. HS trả lời các câu hỏi đó và sau đó ghép vào thành bài viết. không có ai trong nhóm nói quá nhiều hoặc quá ít. . để tăng độ khó thì yêu cầu HS phải biến đổi nhiều từ loại trong câu. chương trình Tiếng Anh THCS tập trung vào các hoạt động viết có kiểm soát và mở rộng ra viết có hướng dẫn.Dùng từ cho sẵn để viết thành câu hoặc bài liền ý (sử dụng kĩ thuật ‘Ordering): cho trước một số từ cơ bản trong câu.Trả lời câu hỏi (sử dụng kĩ thuật ‘Five questions’) GV đặt các câu hỏi. Trong khi HS làm việc theo cặp/nhóm. Dạy kĩ năng viết Trong dạy viết ngoại ngữ người ta thường phân biệt ba loại hoạt động luyện viết khác nhau: viết có kiểm soát (controlled writing). . chiều cao. thêm nhiều từ phụ như mạo từ. giúp đỡ. và đảo lộn trật tự từ trong câu. Điều đó hoàn toàn không đúng. sau đó sửa chung ở trước cả lớp..

nếu tra từ điển có thể hiểu được nghĩa của từ dễ dàng.Find the difference . vai trò hướng dẫn của GV là rất quan trọng. GV cần tìm hiểu và chuẩn bị kĩ để làm mẫu cho HS. song câu phải như vậy là HS học sẽ biết được cách sử dụng từ đó. Ví dụ. Cách sử dụng của một từ phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh.Odd one out b) Dạy từ vựng Để làm tốt việc giới thiệu từ mới theo yêu cầu đặt ra. Song không phải từ mới nào cũng được dạy như nhau. cần xem xét những vấn đề từ chủ động . nghĩa của một từ và cách chúng được dùng như thế nào là hai vấn đề rất khác biệt. cần phân biệt hai khái niệm cơ bản: ngữ nghĩa và cách sử dụng.Dạy kiến thức ngôn ngữ a) Dạy ngữ âm Chương trình tiếng Anh THCS bắt đầu đưa phần ngữ âm vào dạy chính thức thông qua các bài luyện tập thiết thực với HS chứ không đi vào các vấn đề lý thuyết ngữ âm. Trong phần luyện âm. 72 . Một số kĩ thuật sử dụng dạy ngữ âm . Chọn từ để dạy Thông thường.Tongue twist ( Trò chơi uốn lưỡi) . trong một bài học luôn xuất hiện từ mới. có rất nhiều trường hợp.Same or different (đúng hay sai) . thói quen của người bản ngữ và các mối quan hệ cùng với môi trường văn hoá và xã hội của họ. Cách sử dụng những ngữ liệu này chỉ có thể được hiểu rõ khi chúng được giới thiệu trong ngữ cảnh hay tình huống mà người bản ngữ đã sử dụng. nhận biết và sử dụng được trong giao tiếp nói và viết.Domino (trò chơi Domino) .từ bị động (active and passive vocabulary) ● Từ chủ động là những từ HS hiểu. Để lựa chọn từ cần dạy.

sử dụng tranh. . cần đầu tư thời gian để giới thiệu và luyện tập nhiều hơn. điệu bộ. cử chỉ. Dùng ngôn ngữ lời nói: GV có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng việt để chỉ ra ý nghĩa của từ mới. Ví dụ: GV có thể chỉ vào 1 nam HS ngồi giữa 2 nữ HS để giới thiệu ý nghĩa của từ between bằng cách nói Tuan is between Lan and Huong. đọc.Đặt thêm ví dụ để củng cố từ. . . sơ đồ hoặc có thể vẽ trực tiếp lên bảng. GV có thể thực hiện một số các kĩ thuật sau để trình bày hình thức của từ đó. viết. GV có thể sử dụng các hành động. . đặc biệt là cách sử dụng. Sau khi chỉ ra ý nghĩa của từ mới. ảnh.Đặt câu hỏi để HS trả lời trong đó có chứa từ vừa học. Từ chủ động có liên quan đến cả 4 kỹ năng: nghe. Dùng giáo cụ trực quan (real objects) GV có thể sử dụng các đồ vật trong lớp hoặc mang tới lớp. .Nói 1 hoặc 2 câu có chứa từ đó. sử dụng các từ đồng nghĩa. không cần thực hiện các hoạt động ứng dụng. Kĩ thuật dạy nghĩa từ A. bản thân GV và HS luôn là nguồn trực quan sinh động mà nếu khéo vận dụng sẽ đem lại hiệu quả tích cực. .Viết từ hoặc câu đó lên bảng nếu cần thiết.Yêu cầu HS dịch câu đó sang tiếng việt. nói. GV cần biết lựa chọn và quyết định xem từ nào là từ chủ động và từ nào là từ bị động. C.Vẽ tranh lên bảng để chỉ ra ý nghĩa của từ. B. . 73 . Có thể thực hiện bằng hình thức định nghĩa.Yêu cầu cả lớp lặp lại từ và cả câu đồng thanh 2 hoặc 3 lần. có thể chỉ cần dừng lại ở mức nhận biết. trái nghĩa hoặc dịch. Với từ bị động. Cách dạy và giới thiệu hai loại từ này khác nhau. biểu bảng. sử dụng ngữ cảnh. Dùng tình huống ( situations) GV có thể sử dụng các tình huống thực trong lớp hoặc ngoài lớp để chỉ ra nghĩa của từ.● Từ bị động là những từ HS chỉ hiểu và nhận biết được khi nghe và đọc.

-… Dạy ngữ pháp Nhìn chung.Repetition . từ các ví dụ này HS phải khái quát hoá thành các quy tắc với sự gợi ý của GV. Theo cách quy nạp.Cross word/ puzzle words . Một số loại hình bài tập và kĩ thuật sử dụng khi dạy cấu trúc ngữ pháp Việc luyện tập một cấu trúc ngữ pháp mới có thể thực hiện qua các loại hình bài tập sau đây: .Domino .Arranging/ Ordering ..Quizz . sau đó HS luyện tập cách sử dụng.Sentence-building.Conversion or transformation 74 .Replacement . Các kĩ thuật sử dụng khi dạy từ Một số dạng bài tập và kĩ thuật được dùng khi luyện tập từ mới: . Theo cách diễn dịch.Yêu cầu HS chép từ vào vở. việc dạy các cấu trúc ngữ pháp có thể được thực hiện theo 2 cách chính: diễn dịch và quy nạp.Substitution .Blank-filling . Việc lựa chọn một trong hai cách này tuỳ thuộc vào độ khó của cấu trúc. đầu tiên HS được tiếp cận một loạt các ví dụ. năng lực của HS cũng như ý thích của GV.Grouping .Substitution .Matching . đầu tiên HS được cung cấp một quy tắc cấu trúc ngữ pháp kèm theo lời giải thích và ví dụ minh hoạ.Odd-man-out .

Five questions .Ordering/ rearranging ..Matching .Grid (completion) 75 .

Không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGV. Đối với cán bộ quản lý.Cần nghiên cứu mục tiêu. PPDH.Chú ý đến việc tổ chức các hoạt động của GV. kiểm tra đánh giá theo chuẩn. điều kiện bồi dưỡng . . giảng viên nói ít. tạo điều kiện cho tất cả GV đều được tham gia hoạt động tích cực .Nghiên cứu kĩ Chương trình.Xác định nhu cầu. thường xuyên kiểm tra đánh giá.Nội dung và hình thức tập huấn ở các địa phương cần tiến hành như Bộ GD&ĐT đã tập huấn cho giáo viên cốt cán. nội dung. KN để xác định mục tiêu theo từng bài. đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò. sử dụng phương tiện.Kết quả mong đợi là GV nắm vững nội dung chuẩn kiến thức. tích cực đổi mới PPDH.PHẦN BỐN: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG `.Nắm vững chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của Đảng. yêu cầu) . Nhà nước. .Có biện pháp quản lý và thực hiện đổi mới PPDH có hiệu quả. hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. nắm vững mục đích. SGV và tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT. . KN. . Cụ thể là: 1.Nắm vững yêu cầu dạy học bám sát chuẩn kiến thức.Động viên khen thưởng kịp thời những GV thực hiện có hiệu quả. đồng thời tích cực đổi mới PPDH. Đối với giáo viên . thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng dạy học bám sát chuẩn kiến thức. . khảo sát ( trước và sau đợt bồi dưỡng)… . kĩ năng đồng thời tích cực đổi mới PPDH. địa điểm.Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng. kĩ năng và thực hành để dạy học. thiết bị dạy học. 76 . kĩ năng trong chương trình GDPT. đối tượng. thiết kế bài giảng nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản. tối thiểu về KT. yêu cầu. tập huấn (thời gian. số lượng. nội dung đổi mới thể hiện cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của Ngành trong chương trình SGK. 2.

tự giác học tập của HS. điều kiện bồi dưỡng 2. đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò. hiểu được những yêu về KT. tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với đối tượng HS của mình. kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực. Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng. nội dung..Dựa trên cơ sở yêu cầu về KT. sáng tạo. KN cần chú trọng việc sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học.Trong việc dạy học theo Chuẩn KT. trả lời các câu hỏi. số lượng. Nghiên cứu mục tiêu. chủ động. đối tượng. KN trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng giáo viên vận dụng sáng tạo. KN của Chương trình GDPT. . Xác định nhu cầu. khảo sát ( trước và sau đợt bồi dưỡng)… 77 . bài tập nhằm nắm vững.Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo sự hứng thú cho HS qua đó giúp HS nắm vững và hiểu sâu sắc chuẩn KT. 1. đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một cách hợp lí. địa điểm. tập huấn ( thời gian.Thiết kế và hướng dẫn HS trao đổi. linh hoạt các phương pháp. -Trong tổ chức các hoạt động học tập trên lớp GV cần linh hoạt hơn. yêu cầu) 3. KN. . .

Toàn bài T 1 0 1 1 Chủ điểm của bài này phù hợp với trải nghiệm của học sinh. Chủ điểm của bài này thú vị đối với học sinh. T 4 5 6 7 Nhiệm vụ 1 nhằm dạy học sinh đoán ý nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Bài tập “ Sau khi đọc” được dùng cho học sinh thực hành viết về trải nghiệm của họ. Sau khi đọc T 8 9 Bài tập “ Sau khi đọc” được dùng cho học sinh thực hành nói về trải nghiệm của họ. nếu sai. Các câu hỏi như sự gợi ý. phiếu sử dụng trong đợt tập huấn PHIẾU HỌC TẬP 1 (Kĩ năng đọc) Nhiệm vụ 1: Hãy chọn một bài đọc trong SGK lớp 7 hoặc 8. Nhiệm vụ 3 kiểm tra khả năng đọc hiểu của học sinh. Trước khi đọc T 1 2 3 Tranh được thiết kế để thiết lập chủ điểm của bài. Câu hỏi đọc hiểu có thể là khó nhất đối với học sinh vì nó yêu cầu học sinh tái tạo ngôn ngữ. F F F F Trong khi đọc 78 .PHỤ LỤC I. Các mẫu biểu. Nhiệm vụ 2 là hoạt động dạy đọc lướt. hãy sửa cho đúng. Các bài tập được sử dụng để dạy từ mới. 9 và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô True / False .

TIẾNG ANH …….1 2 1 3 1 4 1 5 Chủ điểm của bài này phù hợp với nhu cầu giao tiếp của học sinh.: BÀI … NHIỆM VỤ/ BÀI TẬP TÔI ĐIỀU CHỈNH BÀI TẬP ĐÓ NHƯ THẾ NÀO Trước khi đọc TÔI SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NÀO Bài tập 1: Bài tập 2: 79 . Đọc bài cẩn thận và viết vào cột đầu tiên tên loại nhiệm vụ trong bài. Các nhiệm vụ trong bài cung cấp đủ cơ hội cho học sinh của tôi thực hành kỹ năng đọc. Các nhiệm vụ trong bài không quá khó hoặc quá dễ đối với học sinh của tôi. Học sinh của tôi có đủ kiến thức nền về chủ điểm của bài. Thảo luận và quyết định xem bạn sẽ điều chỉnh từng nhiệm vụ trong bài như thế nào cho phù hợp với đối tượng HS của mình và sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như thế nào để HS tham gia tích cực và tiết học có hiệu quả nhất. Nhiệm vụ 2: Mỗi nhóm chịu trách nhiệm một bài.

Trong khi đọc 80 Nhiệm vụ 1: Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ 3: Sau khi đọc .

Học sinh của tôi có đủ kiến thức nền về chủ điểm của bài. Các bài tập được sử dụng để thực hành nói. F F Sau khi nói 81 . Chủ điểm của bài này thú vị đối với học sinh. nếu sai. F Trong khi nói 4 5 6 Nhiệm vụ 1 nhằm …. Toàn bài T 9 1 0 1 1 1 2 1 Các nhiệm vụ trong bài cung cấp đủ cơ hội cho học sinh của tôi Chủ điểm của bài này phù hợp với nhu cầu giao tiếp của học sinh tôi. Nhiệm vụ 2 được dùng cho học sinh thực hành liên hệ nói về cuộc sống thực của HS. Nhiệm vụ 2 là … Nhiệm vụ 3 là ….PHIẾU HỌC TẬP 2 (Kĩ năng nói) Nhiệm vụ 1: Hãy chọn một bài nói trong SGK lớp 8 hoặc 9 và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô True / False . Trước khi nói T 1 2 3 Tranh được thiết kế để thiết lập chủ điểm của bài. T 7 8 Nhiệm vụ 1 được dùng cho học sinh thực hành nói về trải nghiệm của họ. hãy sửa cho đúng hoặc điền tiếp vào câu cho sẵn. Các câu hỏi như sự gợi ý. Chủ điểm của bài này phù hợp với trải nghiệm của học sinh tôi.

3 1 4 thực hành kỹ năng nói. Nhiệm vụ 2: Mỗi nhóm chịu trách nhiệm một bài.: BÀI … NHIỆM VỤ/ BÀI TẬP TÔI ĐIỀU CHỈNH BÀI TẬP ĐÓ NHƯ THẾ NÀO Trước khi nói TÔI SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NÀO Bài tập 1: Bài tập 2: Trong khi nói 82 Nhiệm vụ 1: . Các nhiệm vụ trong bài không quá khó hoặc quá dễ đối với học sinh của tôi. TIẾNG ANH ……. Đọc bài cẩn thận và viết vào cột đầu tiên tên loại nhiệm vụ trong bài. Thảo luận và quyết định xem bạn sẽ điều chỉnh từng nhiệm vụ trong bài như thế nào cho phù hợp với đối tượng HS của mình và sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như thế nào để HS tham gia tích cực và tiết học có hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ 3: Sau khi nói 83 .

Chủ điểm của bài này thú vị đối với học sinh. Các câu hỏi như sự gợi ý. F F F F Trong khi nghe 84 . Bài tập “ Sau khi nghe” được dùng cho học sinh thực hành liên hệ với thực tế của HS. Nếu sai. T 4 5 6 7 Nhiệm vụ 1 nhằm dạy học sinh đoán ý nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Nhiệm vụ 3 kiểm tra khả năng nghe hiểu của học sinh. Sau khi nghe T 8 9 Bài tập “ Sau khi nghe” được dùng cho học sinh thực hành nói về trải nghiệm của họ. hãy sửa cho đúng. Toàn bài T 1 0 1 1 Chủ điểm của bài này phù hợp với trải nghiệm của học sinh tôi.PHIẾU HỌC TẬP 3 (Kĩ năng nghe) Nhiệm vụ 1: Hãy chọn một bài nghe trong SGK lớp 8/9 và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô True / False . Các bài tập được sử dụng để dạy từ mới. Trước khi nghe T 1 2 3 Tranh được thiết kế để thiết lập chủ điểm của bài. Nhiệm vụ 2 là hoạt động dạy HS nghe để chọn thông tin chính. Bài tập nghe hiểu có thể là khó nhất đối với học sinh vì nó yêu cầu học sinh ghi nhớ thông tin và sử dụng chính xác ngôn ngữ để trả lời câu hỏi.

Các nhiệm vụ trong bài không quá khó hoặc quá dễ đối với học sinh của tôi. Thảo luận và quyết định xem bạn sẽ điều chỉnh từng nhiệm vụ trong bài như thế nào cho phù hợp với đối tượng HS của mình và sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như thế nào để HS tham gia tích cực và tiết học có hiệu quả nhất. Các nhiệm vụ trong bài cung cấp đủ cơ hội cho học sinh của tôi thực hành kỹ năng nghe.1 2 1 3 1 4 1 5 Chủ điểm của bài này phù hợp với nhu cầu giao tiếp của học sinh tôi.: BÀI … NHIỆM VỤ/ BÀI TẬP TÔI ĐIỀU CHỈNH BÀI TẬP ĐÓ NHƯ THẾ NÀO Trước khi nghe TÔI SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NÀO Bài tập 1: Bài tập 2: 85 . Đọc bài cẩn thận và viết vào cột đầu tiên tên loại nhiệm vụ trong bài. Nhiệm vụ 2: Mỗi nhóm chịu trách nhiệm một bài. Học sinh của tôi có đủ kiến thức nền về chủ điểm của bài. TIẾNG ANH …….

Trong khi nghe
86

Nhiệm vụ 1:

Nhiệm vụ 2:

Nhiệm vụ 3:

Sau khi nghe

PHIẾU HỌC TẬP 4 (Kĩ năng viết) Nhiệm vụ 1: Hãy chọn một bài viết trong SGK lớp 7/8/9 và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô True / False . Nếu sai, hãy sửa cho đúng hoặc điền tiếp vào câu cho sẵn. Trước khi viết T 1 2 3 Biểu bảng/ tranh được thiết kế để thiết lập chủ điểm của bài. Các câu hỏi chuẩn bị tâm thế tốt cho học sinh trước khi viết. Các bài tập được sử dụng để giúp HS luyện viết theo mục tiêu đề ra. Trong khi viết 4 5 6 Nhiệm vụ 1 nhằm …. Nhiệm vụ 2 là … Nhiệm vụ 3 là …. T 8 9 Bài tập “ Sau khi viết” được dùng cho học sinh thực hành viết về trải nghiệm của họ. Bài tập “ Sau khi viết” được dùng cho học sinh thực hành viết hữu ích và có thể áp dụng trong thực tế. Toàn bài T 1 0 1 1 1 2 1 Học sinh của tôi có đủ kiến thức nền về chủ điểm của bài. Chủ điểm của bài phù hợp với nhu cầu giao tiếp của học sinh. Chủ điểm của bài này phù hợp với trải nghiệm của học sinh. Chủ điểm của bài này thú vị đối với học sinh. F F F

Sau khi viết

87

3 1 4 1 5 Các nhiệm vụ trong bài cung cấp đủ cơ hội cho học sinh của tôi thực hành kỹ năng viết. Các nhiệm vụ trong bài không quá khó hoặc quá dễ đối với học sinh của tôi.

Nhiệm vụ 2: Mỗi nhóm chịu trách nhiệm một bài. Đọc bài cẩn thận và viết vào cột đầu tiên tên loại nhiệm vụ trong bài. Thảo luận và quyết định xem bạn sẽ điều chỉnh từng nhiệm vụ trong bài như thế nào cho phù hợp với đối tượng HS của mình và sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như thế nào để HS tham gia tích cực và tiết học có hiệu quả nhất.

TIẾNG ANH …….: BÀI … NHIỆM VỤ/ BÀI TẬP TÔI ĐIỀU CHỈNH BÀI TẬP ĐÓ NHƯ THẾ NÀO Trước khi viết TÔI SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NÀO

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Trong khi viết
88

Nhiệm vụ 1:

Nhiệm vụ 2:

Nhiệm vụ 3:

Sau khi viết

89

bài tập.Giới thiệu về lí do. .Biên soạn câu hỏi. ý nghĩa của việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN. . * Lưu ý : trên đây là dự kiến.II.Trao đổi câu hỏi. .Tổ chức lớp Ngày thứ nhất Sáng . kĩ năng. 90 . Chiều Sáng Ngày thứ hai Chiều Ngày thứ ba Sáng Chiều . kĩ năng. đánh giá theo chuẩn kiến thức. tổng kết đợt tập huấn. .Khai mạc .Trao đổi góp ý giáo án . đề kiểm tra dạy học theo chuẩn kiến thức. .Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại địa phương.Hướng dẫn kiểm tra.Áp dụng kĩ thuật DHTC .DHTC theo chuẩn KT-KN.Dạy học tích cực . đề kiểm tra dạy học theo chuẩn kiến thức.Soạn giáo án dạy học theo chuẩn KT-KN.Giải đáp thắc mắc. kế hoạch tập huấn có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể.Những vấn đề chung về đợt tập huấn . kĩ năng . . bài tập. Kế hoạch tập huấn Ngày. buổi Nội dung .

 c. Trong hoạt động dạy học. Câu 2. và biến đổi mục tiêu thành các nội dung. GV giữ vai trò chỉ đạo. GV soạn thảo các vấn đề thích hợp. Bài tập trắc nghiệm (thời gian làm bài: 15 phút) . tổ chức hoạt động của HS nhằm đạt mục tiêu dạy học. Quan hệ giữa dạy và học trong đổi mới phương pháp dạy học?  a. Câu 1. Phương pháp dạy học là gì ?  a. tổ chức quá trình tự xây dùngkiến thức cho HS. GV phân tích. người học chủ động xây dùngkiến thức cho mình.  d. Cách thức hoạt động của GV trong việc chỉ đạo. Con đường HS chiếm lĩnh nội dung học tập.  d. có thể đồng ý với 1 hoặc nhiều câu trả lời.  b.  b. thiết bị dạy học hiện đại.III.  c. Thay đổi cách viết SGK 91 . Thay đổi cách thi cử.Ngày làm bài lần 2 : ngày kết thúc của khoá tập huấn .Hướng dẫn làm bài : + ghi dấu + vào những câu bạn đồng ý + ghi dấu – vào những câu bạn không đồng ý + để trống nếu còn lưỡng lự Chú ý : tuỳ từng câu hỏi. HS có vai trò chủ động.  b. Cách dạy phải thích ứng với cách học.  d.  c. Câu 3. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải có những điều kiện gì?  a. Quy định những mô hình hành động của GV và HS. Trình độ và kinh nghiệm của GV. đảm bảo cho việc học đạt được các mục tiêu. HS là trung tâm của quá trình dạy học.Ngày làm bài lần 1 : ngày đầu tiên của khoá tập huấn . Cách GV dạy và cách HS học.

........... Quan hệ giữa tích cực và hứng thú của HS trong hoạt động học tập?  a.......... Câu 5......... Sáng tạo là kết quả rèn luyện theo cách học tập tích cực.Câu 4. Phong cách học tập tạo ra hứng thú... Kiên trì làm cho xong các bài tập.  c...... Những dấu hiệu của trí sáng tạo của HS trong hoạt động học tập? 92 ... Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò................. Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học..... Dấu hiệu khác (xin ghi rõ) ................... Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của HS....  c.. Câu 6...  e.......  b................ Quan hệ giữa tích cực và sáng tạo của HS trong hoạt động học tập?  a........  d... Thói quen suy nghĩ của HS dẫn đến sáng tạo.... Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác  d............................. Học tập tích cực đòi hỏi cố gắng nhiều nên làm giảm hứng thú. Hay nêu thắc mắc...............  d.  c...  b. ...... không nản trước các bài tập khó..... Câu 7....  b................. Đi học chuyên cần........................... Sáng tạo là tiềm năng bẩm sinh của một số người. Một số dấu hiệu biểu hiện tính tích cực của HS trong hoạt động học tập?  a.................  d.............. Không khí vui vẻ của lớp học tạo ra hứng thú chứ không phải là những hoạt động học tập đòi hỏi cố gắng............. ............................. Bản chất của dạy và học tích cực ?  a.... Hăng hái phát biểu ý kiến.  c.......................... làm bài đầy đủ............ Câu 8.................... Hứng thú là tiền đề của học tập tích cực........  b. Sáng tạo là kết quả những liên tưởng bất ngờ...............

Thiết kế. Khuyến khích sự tham gia của tất cả HS đặc biệt là HS nhút nhát bằng lời nói và bằng ngôn ngữ cử chỉ  c.. Câu 9.. Câu 11..... Mục tiêu xác định các kiến thức trọng tâm của bài học..  b. Câu 10.... Đưa ra những câu hỏi. áp dụng nguyên vẹn những mẫu hành động đã đạt được. Truyền đạt kiến thức tinh giản. Mục tiêu là cái đích GV phải đạt trong khi dạy.  c.. a...  c...... Mục tiêu là cái đích HS phải đạt sau khi học. tổ chức các hoạt động của HS. những bài tập tạo có hội cho HS tìm tòi và phát hiện kiến thức mới  b. Mục tiêu phải là căn cứ để đánh giá kết quả bài học. Sử dụng các thiết bị nghe nhìn. Dành nhiều thời gian để HS được thực hành  e...  d.. Hoạt động nào của GV trên lớp có tác dụng phát huy tính tích cực học tập của HS?  a.  d.  b. Suy nghĩ độc lập tự tin..  c. Những chức năng mới của người GV trong dạy học tích cực ?  a. Lời giảng của GV hấp dẫn  d..  d. Hoạt động khác (xin ghi rõ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. Gợi mở hướng dẫn HS trong các hoạt động tìm tòi. Trước cùng một tình huống có thể đề xuất nhiều giải pháp.. độc đáo... Sản sinh những ý tưởng mới... Bạn đồng tình với quan điểm nào sau đây về mục tiêu bài học theo hướng dạy học tích cực?  a. 93 ..  b.. vững chắc.

Tư tưởng. trên cơ sở a mà thiết kế b. Dạy học tích cực cần chú ý nhất đến mặt nào trong mục tiêu ?  a. Xây dựng hứng thú học tập cho HS.  b. Câu 15. Kế hoạch bài học là bản thiết kế các hoạt động của HS trong tiết học.  d. Bên cạnh mục tiêu chung cho cả lớp cần tính đến mục tiêu riêng cho những HS đặc biệt.  b.  d. Để dạy học tích cực cần có thay đổi gì trong cách viết mục tiêu bài học ?  a. trên cơ sở thiết kế b mà xác định a. Để thiết kế thành công kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Kiến thức. do người học thực hiện. cần tuân thủ những điều nào dưới đây ?  a. Kế hoạch bài học là bản thiết kế các hoạt động của GV trong bài lên lớp. 94 . Mục tiêu được viết cho người học.  d. Mục tiêu được viết cho người dạy. Mục tiêu được viết cụ thể. bảo đảm người dạy hoàn thành bài dạy. Xác định đúng trọng tâm bài học.  b. Phát triển năng lực nhận thức.  d.  c. Quan niệm nào dưới đây về kế hoạch bài học phù hợp với dạy học tích cực ?  a.Câu 12.  c. Lựa chọn nội dung có vấn đề để suy nghĩ. kiến thức. Khai thác hợp lí giữa dạy kiến thức với dạy phương pháp suy nghĩ và hành động Câu 14.  b. Câu 13. tư duy của HS. đủ làm căn cứ đánh giá kết quả bài học.  c.  c. Phối hợp a và b. Phối hợp a và b. Nắm vững trình độ.

sáng tạo. Hướng dẫn HS thói quen và kĩ năng tự đánh giá. Dạy học tích cực đòi hỏi có những thay đổi gì trong khâu đánh giá kết quả học tập?  a. Tăng cường kiểm tra. Khuyến khích tư duy độc lập.  c.  b. đánh giá bài làm của HS và hướng dẫn sửa chưa thiếu sót. Coi trọng nhận xét.Câu 16. 95 .  d.

what they do in their free time.Answer key: Tan: a . GIÁO ÁN Unit 12 GRADE 6: Sports and Pastimes Lesson 4: B 4-5: Free time Aims: By the end of the lesson. Lien: f .Ask students to talk about “ free time: (What it means in English.IV – Một số giáo án. Warm up . đề thi và bài tập tham khảo (Tư liệu phục vụ cho đợt bồi dưỡng) A.Students practise talking about these people’s activites. cassette.” To talk about frequency of activities.teach vocabulary: 96 . …….Ss will listen to the tape and match the names with the right pictures “What do they do in their free time? .a week/ month…. cards. worksheets.Give two jumbled words and students guess: EREF EIET (free time) . Minh and Nam: e and Mai: b . + Lien watches TV in her free time + Lan and Mai listen to music in their free time. I. Presentation 1. Lan ..) Revision: Maching A4 (page 128): . students will be able to use “How often” questions and answers “once/ twice/ three times …. + Minh and Nam play video games in their free time. Pre. Teaching aids: text books. + Tan reads in his free time. projector.

1/ 6 months  -3/ a month  three times a month.( a book you can write everything you do each day) .a diary: (picture/ definition) : nhËt ký.twice : hai lÇn . -2/ a week  twice a week two weeks to check students .How often: bao l©u mét lÇn Mon Tue s Wed Thu s x x x Fri x Sat Sun Check: teacher uses cards understanding new words: -1/ a week  once a week. Matching Once a week Twice a week Three times a x week x .  every .three times: ba lÇn a.4/ a year  four .once : mét lÇn . Set the scence: Mai and Liªn are talking about her friend’s free time activities. every six months. 2. times a year.1/ 2 weeks.. Listen and give out (fill in the table ): What Ly does in her freee time goes jogging How often Once a week 97 .

Page 129) (pair work) some pairs speak in front of the class. II. III. .listens to music reads Twice a week Three times a week. Has the students to practise with their partners to talk about their free time activities using “What?” and “How often?” Eg: S1:What do you do in your free time? S2: I go to the movies. S1: How often do you go to the movies? - S2: I go to the movies twice a week.Students practise the dialogue in pairs  Model sentences: How often does Lien go jogging? She goes jogging once a week. Production: games 98 . .Listen for the second time and rebuild the dialogue basing on the table. Practice - Asks the students to practice asking and answering about Ly’s activities (Ly’s diary.

..1.. 2. from the first student to the fourth one. Information transmitting: 4 students from each team take part in the game.. He plays 4 times a week…………. Nam plays soccer in his free time....One student from each group reports about their groups Eg: In my group..... 99 .listens to music ....in free time Name How often ...... Find Someone Who: Divides the class into groups of four.. Study the new words and model senteces.goes fishing .plays soccer ... Who finishes first is the winner... Do part B in your workbooks.... *Homework: 1....reads books ……goes jogging in the park ... Wrtie reports about your groups 3... They wishper the sentences given by the teacher to one another. five or six to find someone who…… Find Someone Who.......The fourth student has to write the sentences he heard on the board... 2.watches TV ........

Used to D. They'll be able to use the simple past tense skillfully to talk about past events. * Working way: . excited.To teach words and phrases related to a folktale.To help Ss develop their reading skill.S. .Individual work.To talk about past events.Past simple tense . upset (adv) magically 2) Grammar: . . . B. . * Anticipated problems: Ss may have difficulties in using past simple form of both regular and irregular verbs.Computer.OUR PAST Reading comprehension: The Lost Shoe A. . AIMS: . LANGUAGE FOCUS: 1) Vocabulary: (n) rags (adj) cruel.Posters. PROCEDURE: * Warm up: (5 minutes) + Greetings + Taking attendance + Revision: Crosswords 100 .Pair work.Cassette player. C.M. TEACHING AIDS: .UNIT 4 GRADE 8 .Team work .Group work . .Mini projector. power point. Solution: Ss revise simple past form of irregular verbs while trying crosswords. E. OBJECTIVES: By the end of the lesson Ss will be able to tell a traditional story "The Lost Shoe" and find out its moral lesson. .

have 7. take 5. find 2. make English). lose 4. fall + Lead in : Open prediction. 1. tell 3. go 6. +T. introduces the new lesson: t o w e f m a f o l k t a l e o l o d l u d s n t d t o n h e d 101 . Ss write in their notebooks the titles of 5 folktales they know (either in Vietnamese or 8.Ss review simple past form of some irregular verbs (group work).

Getting started .a mosque (picture): .I’ll take them to the theaters.What activities would you do during the visit? Possible answers . III.teach vocabulary -to correspond (explanation: if two people correspend. Objective: By the end of the lesson.) Pre.Listen and read Aim: Reading the text for details.I’ll take them to the beach. cÇu khÊn *Checking vocabulary: Rub out and remember -Each time you rub out an English word.restaurants. they regularly write to each other) : trao ®æi . pictures Procedure: Stage Steps/ Activities *Chatting: . .to pray (mime): cÇu nguyÖn. . Whole class Individual 102 .be impressed by (explanation: admiring someone or something very much): cã Ên tîng . A visit from a pen pal (page 6) (page 7) Period2.Lesson 1: . IV.Do you heve any pen pals? .Sample lesson plans Grade 9 Unit 1 I.Where does she/he live? . .I think I’ ll take our friends to temples and churches.) Whole class Pre-reading (10m. Work Arrangement T-whole Class Warm up (7m. II. Teaching aids: Textbook.Has she/he visited your city? .I’ll take them to the mountains. student will be able to know about some places Lan went to with a foreign and some activities they took part in together.

-Ask students to read the text again to choose the correct option to complete the sentences on page 7 (work in pairs) *Answers: 1. Can you guess where she went and What she did during her stay? .Give feedback to the whole class to the open prediction.) students to recommend places of interest in their city. Cues: LangCo beach-> swimming/ beach in Hue 103 . Pairwork Pairwork Open prediction Lan’s Malaysian pen pal came to visit her in Hanoi. areas for recreation. 4. *Speaking .The girls went to see famous places in Hanoi.point to the Vietnamese translation and ask “what’s this in English?” . -Ask the to discucss where they should take their friends to and what activities they should do. 3. a place of worship.If there is time.Maryam was impressed because Hanoi people were friendly.When all the English words are rubbed out. .) again.Maryam wanted to invite Lan to Kuala Lumpur.Ask Post-reading (18m. go through the Vietnamese list and get students to call the English words. -Ask students to read the text to check Pairwork their prediction and add some more information.Lan and Maryam usually write to one another every two week 2. get students to come to Whilethe board and write the English words reading(8m.

Objective: By the end of the lesson students will be able to ask and respond to questions on personal references. 15) Aim:To ask and respond to questions on personal references II.whole class 104 . S2: Good ideas! I believe they will be Interested in it. III. Procedure: Stage Warm up (10m. Unit 2 Period 8 I.Homework (2m. . Clothing Lesson 2: -Speak (Page 14.TuDuc Tomb -> sightseeing/ / beautiful sight Using the patterns S1: I think we should take our friends to DongBa market. Teaching aids: Textbook. We can do shopping or I’ll just introduse them a Vietnamese market. pictures IV.) A T P Steps/Activities *Word square: L A I N B D F C P L A I D T F R I H S A H S I G H T Z L O I K O Y U E U J R H S W E A E H I N G M O B A G T R I P E W T J E A P W Q A M X N V L T E R S J S G Y L D J O N S T Work arrangement T.Ask students to write a short paragraph about what they have just discussed with their partner.) BachMa National Park-> mountain climbing/ Ecological tour Linh Mu Pagoda.

U K B S K I R T B E -Stick the poster on the board. -Ask students to find 8 nouns and 4 adjectives about clothing in the word square. -Get students work in pairs to find the words. -Divide the class into two teams, students from each team go to the board and circle the words they have found then write them down in the column of their team. -the team which has more words will win the game. *Answers: sweater, jeans, skirt, striped, baggy, plain blouse suit plaid, shorts, pants, shirt -Ask students to look at the pictures and match Activity1 them with the phrases. (10m.) *Answers: a)a colorful T-shirt b)a sleeveless sweater c)a striped shirt d)a plain suit e)a faded jeans f)a short- sleeved blouse g)a baggy pants h)a plaid skirt i)blue shorts *Check the vocabulary: Kim’ s game Ask students to remember the phrases on page 14, 15 in 30 seconds. Then let their books closed. Divide the class into four groups Students from each group take turn to go to the board write as many words as they can. Group with the most words wins the game. -Ask students to work in groups of 8 or 10 students each to read and write two more questions Activity 2 for the last section of the survey about students’ (12m.) wear. -The from of the survey may look like this: Questions Name Items Notes

Pair work

Group work

Pair work

Group work

Group work

105

of clothes 1.What do you usually wear on the weekend? 2.Why do you wear these clothes? 3.What is your favorite type of clothing? Why? 4.Is it comfortable to wear uniform? 5.What color is it? 6.What type of clothing do you usually wear on Tet holiday? 7.What would you wear to a party? Activity3 (10m.) -Ask students to interview their friends. -After students have finished their task ask them to report the result of their survey in their group. The survey should begin as follow: Three people said that they liked their uniform. Two people said that they usually wore colorful T- shirt on the weekend. Chi said she loved baggy pants. -Ask the representative from each group to present Homewor the result of the survey in front of the class. k -Ask students to make a list of types of clothing (3m.) that most of the students in the class like wearing on different special cases.

106

B. Một số bài tập và đề thi tham khảo 15 MINUTE TEST - GRADE 6 Number 2- after unit 4 I. Write the time in two ways: (2pts)
1. 1.5 _________________________________________________

2. 3.15_________________________________________________ 3. 5.30_________________________________________________ 4. 20.40________________________________________________
II. Fill the blank with a suitable word: (3pts)

1. Every day, Lan …..…..to school in the morning and …….….her homework in the afternoon. 2. Lan ……….books and ……..….television in the evening. 3. …….four p.m, we ……..….volleyball and soccer. 4. …..…these books interesting? Yes, they ….…… 5. ……...you know what her name …...? 6. We often ………….lunch at half ………..eleven. III. Make questions for the underlined parts: (3pts)
1. Our classroom is on the third floor.

_____________________________________________________
2. Mr. and Mrs. Brown have two children.

_____________________________________________________
3. My sister is in grade 9.

_____________________________________________________
4. Nam gets up at 5.30

_____________________________________________________

107

….. _____________________________________________________ IV.not go to work on Saturdays...…. Yes. computer 3.  ____________________________________________________ 4.. 5. Fill in the blank with one suitable word: (1. IV... _____________________________________________________ 6. I / in / am / 6A /and / class / my / classroom / on / first / the / floor. Yes.….. 1. Put the jumbled words in the right order: (2pts) 1. there isn’t 3.works on the farm 4. How is your teacher? d.5.. 6.. What is on the table? e. ……. class gets shower teaches lake travels flower washes game walks country goes table Match the answer in B with the questions in A: (1.. No. How many boys are there? b. There ………… a hundred …….. Yes. in a century 3. they are. Is there a bookstore on your a. 2..on Phuong Mai street. beches 4. house 3. 108 ..5p) II.. Fourteen 5. Odd one out: (1p) 1.. 6. interesting / that/ is /story /?  ____________________________________________________ 2.….5p) 1. they are difficult exercises . it is.5p) A B Answers: 1. My mother . Make up sentences using the given words: (1. helps 2.00/ I / be / for / it’s / want/ to / late / school / don’t /. It’s my new 2.  ____________________________________________________ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 1 – HỌC KỲ I A written test for the first term – grade 6 I.. A …………….. 7. have/ English / you / many / books / do / ?  ____________________________________________________ 3. 4. street? 2. She is very nice..does your brother live? – He . Are these your fountain pens? c.………. I often do my homework before going to bed. Is Lan’s house in the city? f. 4. III.

There is a clock on the wall. my mom. V. 1. ______________________________________________________? 6. 2. 109 . _____________________________________________________? 3. There are five peoole in my family. My mother is well today.- _________________________________________________ _______________________________________________ 3. I live in London. Thanks. ______________________________________________________? 4. There are two tall trees near my house. _____________________________________________________? 5. my sister – Lucy. _____________________________________________________? VI. We learn at Dong Da Secondary school.: my dad. _____________________________________________________? 6.my brother _____________________________________________________? 2. There / two books / couch The telephone / not / on / chair /. _______________________________________________ Make questions for the underlined parts: (1. / It / table. _____________________________________________________? 4. My mother is a doctor.1. ______________________________________________________? 5. Mr Hung and Mr Minh / engineers? How many / teachers / your school? How / you / spell / name? My sister / not / like / reading comic books.5p) My grandfather is ninety years old. Read the text and write T(True) or F (false) for the sentences below (1p) I am Betty and I’m twelve years old.

My dad and mom are doctors.– John and I. my brother and I are pupils. My sister. Listen and fill in the table the information you hear: (2pts) Name Age school job hobby Lan Hoa Quân (1) twelve eleven Quang Trung (3) (6) student (4) student Phone number (2) 8574593 Watching TV (5) (7) (8) 110 . Betty lives in London _____ 2. Betty has three brothers and sisters _____ 4. Betty is the only child in her family _____ 3. _____ VII. Betty’s parents are both doctors. 1. We go to school every day.

.................................. Complete the following dialogue: Son: Mom: Son: Mom: Son: Mon: Son: Mom: ...... plastic clothes............................... ... plastic wares.. tins................... sandals................... → ........... plastic combs........... 111 ...(2) .............. What does 3R mean? 2............ 3........................ She cleans the floor every morning..................... shoes... bottles............................... food cans......... vegetables..... We recycle many things...... Speaking skill Answer the questions: 1... card board boxes........... drinking cans..... jars... paper flowers...(4) .................................................... → ....................................... fruit peels..................................................Which group do clothes belong to? .....................................We make it into compost and fertilize our field......................................... used newspapers............ plastic bags............................................................ What does "recycle" mean? 5..? ..... ....................... school bags... Test 1 (15 minutes) I....What can we do with those clothes? ..... mirrors.................. What things can we reuse? 4..................................... Put these things in the correct group: Paper Glass Plastic Metal Vegetable matter Leather glasses.......... books..............Is fruit "vegetable matter"? . Change these sentences into passive voice (10 points) 1............ Do you think that 3R program is necessary? Explain why or why not................................LỚP 8 A.........................................(1) ... 2.. ... What does "Reduce" mean? Give some examples................(3) ........

... consign D..................... takes C... Almost all of it can be recycled. ... Change these sentences into passive voice (10 points) 1..... A........ A..... 1.... portion C....... People throw away billions of cans every year... change C........ industry c..... .............. A.. C............................ replacement Test 2 (15 minutes) I.... desired C..... well over three million tones of the stuff in Japan each year and....... A.. of our annual consumption is in the (3) ................................. requirements D. way B.................. B.... about seven percent by weight... of waste plastic into a fuel................... The plastics themselves are extremely energy-rich ................. melting B. 112 .......... 5... kind 4........................... mechanism 9................ form D.......... degree B........ rate 3..........non-renewable natural resources.. II... by plastic manufacturers is the (10) ...... sooner or later..................................... presented D... conversion D..... A.... medium C...........................3........ is growing fast.... favored B........... than coal and one (8) ............. consume C....... effect C...... carries B... A..... A........ We (1) ..... of our domestic (5) ............. manufacture B..... amount D.they have a higher calorific (7) .. of "recovery" strongly (9).... factory D..... most of it is thrown away.. proportion B.................... value 8............ plant 7........ D) to complete the passage (10 points) About 50 or so kinds of modern plastic are made from oil........ →............ goods 6........ type C.................. I saw a stranger in the garden last night............... method D.. A. gas.. We have collected a lot of used paper → ...... A high (2) . A....... A........ remove B. refuse B... → ... measure B.. import 2. of packaging and this (4) ... Farmers have recycled their waste for thousands of years...... rubble C.... but very little of it is.... though the plastic recycling (6).............. .. demand D........... 4.............. constitutes 5...... or coal ............... Choose the correct answer (A..... argued 10................. makes D.........

.......... We brought milk to class yesterday.. of course.............................................. Choose the best answer: (10 points) In the UK we each use about two hundred steel food and drink cans every year................ 4............... together with all the other household rubbish.................. 5... recycling or re-using steel cans is so successful that every day of the year more than five million cans start new lives in new steel products......................... People break up............................... So the next time you open your fizzy drink just remember where your can may have been! Question 1................................................................................ ..................... II......................... Why would somebody read the text? A........................ I collected 100 used cans last month............... ................................ But when you have finished with a can what do you do with it? Do you throw it away and forget all about it? Probably! But behind the scenes there are people whose job it is to make sure that the steel is never wasted... to discover what happens to old cans B....... describe rubbish collection 2....................... provide some information D......... ....................... to find out more about how steel is made C........................... advertise canned drinks B..........2. What is the writer trying to do in the text? A.. Farmers use the dung for fertilizing their fields. garden equipment and......................... food and drink cans......... what happens? Well..... describe the steel industry C..... Then the rubbish is stored and the steel can are taken separately to a special factory which find its way back into your home in the form of knives and forks.......... melt and make glass into new glassware............... .................... After you have thrown away your can........ 3............ easy to store and unbreakable. first of all it is collected by the men who empty your dustbin each week and taken to a tip.... Steel cans are popular because they are convenient........... In fact.. to understand how rubbish is collected 113 ..........

. are washed and sent back to our homes........................................................................... 2........................................................................................................ .... Use / wooden spoon / mash / paper............................................ C.............. We should be more careful where we throw them.................... It reduces the amount of waste to collect.......... Place / wire mesh / mixture / then / pull out........................... to learn about the soft drink industry 3.....................................000 cans are recycled daily. We are making things difficult for the dustbin men..... 6.. are separated from rubbish and sent to a special factory to be recycled... ................ Take / mesh / off / clothes........................................................ are turned into high quality steel B....... C....... empty steel cans A................... After being taken to the tip...... 5...... Over 5.................... forks and garden equipment......................... D....... 4..... Writing skill: Test 1 (15 minutes) Use the words and phrases given to make sentences (20 points) 1....... We could help by sending them to the factory.... ................D................... How do we know that re-using steel is very successful? A... 5................. . Soak / old newspaper / bucket / water / overnight............................... Put / mesh / mixture / cloth / press down / firmly........................................... What does the writer suggest about our attitude to old cans? A......... .................................... C.... D............... Every person uses 5000 cans a year... III................ 3... We are not interested what happens to them................ 114 . are made into knives....... B.......000...... ............................. All cans and tins are now made from steel............................ B.......... D................................. Mix / mashed paper / water / another bucket.. 4..................

...................... Many accidents (cause) ____________ by careless drivers....7... bicycle D.......................... Test 1 (15 minutes) I........ 5......................... Supply the correct tense and form of the verbs in active or passive voice (10 points) 1.. respond C............................. I found it difficult to open this door........................... .......................... dead II.......... 4....................... ................. take 3.......................................... This big company (employ) ____________ three hundred people.. boss D........ Write sentences with it and an adjective followed by a to-inf (10 points) 1................................ Using the computer is very simple...................................... Find the word that has the underlined part pronounced differently........ 9............... My grand father was a builder.................................. You are very kind.................. Something must (do) ____________ before it's too late... Test 2 (15 minutes) I..... put B....... A................................. 10..................... Jane is careless......................... You did my shopping for me..................... 3........................... most B........ It (build) ____________ a long time ago....... heap B...... instead C.. Put / books / away................................... A............ paper B... wrap C........ 2........... It's not safe................ He (build) ____________ this house in 1931....................................................................... sun 5.................. dry B........... .................................... A............ She has broken ten cups this week........... .............. 1.......... A................. 4.................................... sky C... instruction D....... Wrap / heavy books / plastic bag / put / on / cloth............... A............................. Wait / 5 / minutes........... 8..... this villa is quite old..... compost 4............... 5........ ........ Don’t stand on that chair............. place D......... just C. recycle 2............... 3................ 2......................................................................... spread D....... Take / paper / out / cloth / dry / sunlight... 115 .... ......................... ................. .............

Millions of trees ____________ by pollution every year.. Polluted C.. metal D.... 6... A. house B. shared 4. fabric B... II.... sound D.. A... Our environment is _______ by people's bad behaviors... 45 minute tests Test 1 (45 minutes) I.. 5.... primary C. A.. 4. protect B.. site D. divide B.... religion D. 3.. _______ air is a serious problem we have to solve.... Fresh B. comprise 6.. 116 .. A compass ____________ for showing directions. recycled D... Pollution D.. 5.... because of D... compost 3. A..... found D. A..... natural A.. Choose the best option (A... B........ decide C.... into 2. A. in C. destroy C. plastic C.. nature B... delighted B. around 5. use play destroy made export 1.. of C.. destroys D.. A.... product C.. 2.... Pure A... Compost is a wonderful _______ fertilizer. protected D.. being protected C.. right 2.. Soccer ____________ all over the world... tourism 7.... A. up to B.. naturally C....... destroying A. how B.......... Glass is broken up.. destroyed B. The animals and plants _______ in the zoo.. 3.. are protected A... native D... bought C.. to D. pronounced C.. Choose the word that has a different sound in each group (8 points) 1.. glassware C... Complete the sentences using the simple present passive of the verbs given... feeling B.... 4.. C or D) to complete each sentence (8 points) 1... A.. cloth B... bottle D... contact II....... give D..... Bread ____________ from wheat.... little B.. because A. in spite of B. trained C. Million of cars ____________ from Japan every year... Whales are in danger _______ the increase in the number of hunters.. melted and made _______ new glassware. polite 8..

......................................................... It's / about / to / talk / to / you / school / interesting / life........... I am (delight) ______________ that you passed your exam............................................................. and / aren't / Glasses / they / bottles / are / vases / glassware............... ...... recycled D................. 3....................................................................................................... ...... People on the Earth can't live (with) ______________ water........................ Contact an (organize) ______________ like "Friends of the Earth"............................................ recycle a... Wash the glass with a detergent _______ III........................................ Reduce means not buying products which are (package) ______________ 7........................... .................. Melt / becomes / the / until / it / a / mixture / liquid.. 8.............. In the future...................................... . 5..................................................... 4................................................... Remove dead leaves to encourage new (grow) ______________ 2. 8... (man) ______________ might live on the moon.. 6. recycles C............. chemistry D........................................... 4........ Rearrange the words to make a meaningful sentence (8 points) 1.......... recycling B............................................ ............... ...................................................... ........... can / I / am / that / you / come / pleased........... water D...................... 117 . I am (it / sure / be / a good party). He / was / a / his / bicycle / on / given / birthday....7.. in / it's / jungle / go / dangerous / camping / the / to........... John speaks English (fluent) ______________ than I do................ liquid B............... 5........... She / her / is / that / will / give / her / a / delighted / birthday / parents / present...... Make sentences from the notes in brackets: (8 points) Are you going to Mike's party? Yes........... mixture 8..................................................... .......... 3........................................................ V... Share your _______ story with our readers! A..... 2... Tim / mother / is / that / his / punish / worried / him / may............................................................... IV........................ 7...................... ______________ (environment) pollution is a big problem in large cities.......... Complete the conversation..................... 6............. Complete the sentences with the correct form of the words in parentheses (8 points) 1..

................................................... ...... and wind may destroy the huge statue on the outskirt of Cairo...... put a question mark (?) (10 points) A combination of sewage.. do you know? Oh (she / certain / be / there) ..................... It is five thousand years old................................... 1...... However............ air pollution.............................. although the air is very cool at night.... The statue was built 5. As a result........................... Has Rita been invited.................... Will there be a lot of people there? Yes... Write T (true) or F (false) for each of the sentences bellow according to the information given....... sun....... it isn't...... This statue of the Sungod has the body of a lion and the face of a human being.......... VI.. For example.. 3.... salt................ First there are no proper drains and water pipes in the neighborhood and the underground passages round the statue have become blocked........ Finally................ Secondly.......... Read the following passage... tiny pieces of salt have been left on the stone and have damaged it.................................... 2........ the latest problems are much more serious................................... the tourists who visit the statue everyday also cause a lot of damage.......... 118 ....... The statue has been dug out of the sand three times.......... Thirdly. 4. Is the house easy to find? No........................ but it is too badly damaged to be completely saved....... If the information is not given........... Take a map or (you / unlikely / find / it) ...................................... the statue is being damaged by extremes of temperature............... during the day the stone of the statue becomes very hot under the strong sun... air pollution from the increasing amount of traffic in Cairo is also destroying the ancient statue............... Other natural forces such as severe sandstorms also attack the statue............. (it / likely / be / pretty crowded) . Too much water has been running into the stone statue for several years... The statue of the Sun God was built for religious reasons.......... Part of the statue looks like a lion and part like a person..................... ....... . The statue is in the centre of Cairo............ I don’t know that part of town...... The air is also full of poisonous gases that is making the stone crumble and decay ever faster................000 years ago................................. ..

...vn/timkiem/Mindjet+MindManager+Pro +7/index.. 8. Thanh menu Thanh trạng thái Thanh công cụ Vùng cửa sổ làm việc Thanh cuốn Hình 5... người dùng có thể dễ dàng thực hành vẽ sơ đồ tư duy mà không gặp nhiều trở ngại.. People have used the statue to hide from their attackers in the past..... ....http://www..........aspx . .. ... truy cập nhanh chóng bằng các phím chức năng.. 7. 6. Fortunately.. Màn hình làm việc của Mindjet MindManager Pro 7 Với giao diện được thiết kế đẹp và tiện dụng tương tự Office 2007. Cài đặt phần mềm http://www..download.... màn hình làm việc của Mindjet MindManager Pro 7 như sau (hình 5). Phần mềm Mindjet MindManager Pro 7 để lập sơ đồ tư duy 1..mediafire. Nếu người dùng đã quen thuộc với Microsoft Office Word 2007 thì việc sử dụng phần mềm này sẽ không quá khó 119 .com/?robnzy44dmp 4..com...2. The underground passages round the statue are full of water. little damage is caused by visitors to the statue... High temperatures damage stone far more than low temperature.. 5... Sử dụng phần mềm Sau khi khởi động.

Cho phép đính kèm tệp tin hoặc tạo ra liên kết giữa một đối tượng trên sơ đồ với đối tượng khác ở trong hoặc ở ngoài sơ đồ.Khi trình diễn. The taxonomy was first presented in 1956 through the publication The Taxonomy of Educational Objectives. ..Có thể kết nối với nhiều chương trình ứng dụng khác nhau: Word. Englehart. . . M. . .3.Thao tác đơn giản do chủ yếu sử dụng các phím chức năng. D. bảng biểu.Có thể xuất tệp tin dưới nhiều định dạng khác nhau: Pdf..một kĩ thuật rất hiệu quả trong thảo luận nhóm. Power Point. J... . sơ đồ xương cá. 4. It is considered to be a foundational and essential element within the 120 . . Web. Power Point. Exel. Word. H. It refers to a classification of the different objectives that educators set for students (learning objectives). and David Krathwohl.. BLOOM'S TAXONOMY Bloom's Taxonomy is a classification of learning objectives within education.. Furst..tạo thuận lợi cho việc trình bày những dữ liệu.Có thể tạo ra nhiều dạng sơ đồ khác nhau: sơ đồ thông thường.Dễ dàng chèn hình ảnh từ thư viện có sẵn hoặc từ tệp tin bên ngoài nên phù hợp với những bài trình bày đa phương tiện. hoặc gửi tới địa chỉ hộp thư điện tử. by Benjamin Bloom (editor). tạo thuận lợi cho sự theo dõi của thính giả. W. Nếu chưa làm quen với Word 2007 thì các phím chức năng có thể giúp đỡ người dùng nhanh chóng sử dụng được phần mềm này. E. có thể phóng to hay thu nhỏ hình ảnh trên các nhánh. sơ đồ cây. .khăn.Phím Brainstorming cho phép nhóm tiến hành kĩ thuật công não .Có kho thư viện hình ảnh lớn nên hỗ trợ học sinh một cách có hiệu quả trong việc thiết lập các sơ đồ tư duy về lập kế hoạch và báo cáo dự án. sơ đồ tổ chức. Handbook I: Cognitive Domain.. The Classification of Educational Goals. Hill.phù hợp với những mục đích khác nhau... Image.. đồ thị. Ưu điểm của phần mềm Phần mềm MindManager Pro 7 có những ưu điểm sau: ..

education community as evidenced in the 1981 survey Significant writings that have influenced the curriculum: 1906-1981. Affective objectives typically target the awareness and growth in attitudes." Bloom's Taxonomy divides educational objectives into three "domains:" Affective. "one of the most widely cited yet least read books in American education". closer to the special language and thinking of its experts. et al. but there was expectation that additional material would be generated for the other domains (as indicated in the numbering of the handbook in the title). "Ideally each major field should have its own taxonomy in its own language . combinations of categories and omitting categories as appropriate. creating a more holistic form of education. A great mythology has grown around the taxonomy. possibly due to many people learning about the taxonomy through second hand information. G. Affective Skills in the affective domain describe the way people react emotionally and their ability to feel another living thing's pain or joy. and addenda over the years is an understanding that the original Handbook was intended only to focus on one of the three domains (as indicated in the domain specification in title). and feelings.more detailed. Domains Key to understanding the taxonomy and its revisions. Bloom also considered the initial effort to be a starting point. Within the taxonomy learning at the higher levels is dependent on having attained prerequisite knowledge and skills at lower levels (Orlich. reflecting its own appropriate sub-divisions and levels of education. 2004). by H. with possible new categories. variations. A goal of Bloom's Taxonomy is to motivate educators to focus on all three domains. emotion. and Cognitive. Shane and the 1994 yearbook of the National Society for the Study of Education. as evidenced in a memorandum from 1971 in which he said. Psychomotor. There are five levels in the affective domain moving through the lowest order processes to the highest: Receiving 121 . Bloom himself considered the Handbook.

but since then other educators have created their own psychomotor taxonomies. information. Characterizing The student holds a particular value or belief that now exerts influence on his/her behaviour so that it becomes a characteristic. Responding The student actively participates in the learning process. Cognitive 122 . comparing. not only attends to a stimulus. Psychomotor Skills in the psychomotor domain describe the ability to physically manipulate a tool or instrument like a hand or a hammer. or piece of information. Organizing The student can put together different values. Psychomotor objectives usually focus on change and/or development in behavior and/or skills. phenomenon. Valuing The student attaches a value to an object. Without this level no learning can occur. Bloom and his colleagues never created subcategories for skills in the psychomotor domain. relating and elaborating on what has been learned.The lowest level. the student passively pays attention. and ideas and accommodate them within his/her own schema. the student also reacts in some way.

Traditional education tends to emphasize the skills in this domain. particularly the lower-order objectives. and critical thinking of a particular topic. methodology Knowledge of the universals and abstractions in a field principles and generalizations. comprehension. There are six levels in the taxonomy. terms. moving through the lowest order processes to the highest: Knowledge Exhibit memory of previously-learned materials by recalling facts. basic concepts and answers • • Knowledge of specifics . trends and sequences.terminology.Categori es in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy (Anderson & Krathwohl. specific facts Knowledge of ways and means of dealing with specifics conventions. classifications and categories. 2001) Skills in the cognitive domain revolve around knowledge. theories and structures • Questions like: What are the health benefits of eating apples? Comprehension 123 . criteria.

and stating main ideas • • • Translation Interpretation Extrapolation Questions like: Compare the health benefits of eating apples vs. oranges. interpreting. Synthesis Compile information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions • • • Production of a unique communication Production of a plan. or proposed set of operations Derivation of a set of abstract relations 124 . Provide references to support your statements. Solve problems to new situations by applying acquired knowledge. techniques and rules in a different way Questions like: Which kinds of apples are best for baking a pie. giving descriptions. Application Using new knowledge. and why? Analysis Examine and break information into parts by identifying motives or causes. comparing. translating.Demonstrative understanding of facts and ideas by organizing. Make inferences and find evidence to support generalizations • • • Analysis of elements Analysis of relationships Analysis of organizational principles Questions like: List four ways of serving foods made with apples and explain which ones have the highest health benefits. facts.

validity of ideas or quality of work based on a set of criteria • • Judgments in terms of internal evidence Judgments in terms of external criteria Questions like: Do you feel that serving apple pie for an after school snack for children is healthy? Why or why not? 125 .Questions like: Convert an "unhealthy" recipe for apple pie to a "healthy" recipe by replacing your choice of ingredients. Explain the health benefits of using the ingredients you chose vs. Evaluation Present and defend opinions by making judgments about information. the original ones.

Bloom’s Taxonomy – Lateral Bloom’s Taxonomy – Vertical 126 .

Bloom’s Taxonomy – Affective Domain Bloom’s Taxonomy – Psychomotor 127 .

đánh giá Kiến thức. kĩ năng Trung học Cơ sở Sách giáo khoa Học sinh Giáo viên Sách giáo viên Giáo dục và Đào tạo Phân phối chương trình 128 . KN THCS SGK HS GV SGV GDĐT PPCT Kiểm tra. đánh giá Phương pháp dạy học Kiểm tra. ĐG KT.Danh mục các chữ viết tắt KTĐG DHTC KT.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->