P. 1
3 Dao Duc Va Van Hoa Kinh Doanh

3 Dao Duc Va Van Hoa Kinh Doanh

|Views: 790|Likes:
Được xuất bản bởiĐinh Hương

More info:

Published by: Đinh Hương on Oct 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đạo Đức & Văn Hóa

KINH DOANH
Năm học: 2008 – 2009

www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh

vĩ mô. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. và xây dựng đạo đức kinh doanh) và văn hóa doanh nghiệp (biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp. v n PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng lý thuyết. nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Đạo đức và văn hóa kinh doanh là 1 học phần gồm 3 đvht (45 tiết) được phân bổ như sau: Số tiết giảng lý thuyết: Số tiết thảo luận.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . Sau khi học môn này sinh viên sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng sau: Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh). Từ đó có thể thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức cho doanh nghiệp.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . w w w . Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài đơn vị. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tổng điểm các bài tập trên lớp tích lũy trong suốt môn học: 30% tổng điểm.Quận 3 . 2007. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8 . e d u .Tp. những hiểu biết cơ bản về hoạt động doanh nghiệp nói chung. Ngoài ra sinh viên còn được nghe trình bày và phân tích về các chuyên đề thực tế. và xây dựng hệ thống văn hóa cho tổ chức. kết hợp với thảo luận trên lớp và bài tập tiểu luận cá nhân. NXB Lao động . YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Để học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về Kinh tế vi mô.Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.Xã hội. o TÀI LIỆU HỌC TẬP Phạm Quốc Toản. Bài thi hết môn: 70% tổng điểm. bài tập và báo cáo chuyên đề: 30 tiết 15 tiết u . Biết cách gây dựng niềm tin. Hồ Chí Minh .

• Thảo luận một số chuẩn mực đạo đức và văn hóa công ty của doanh nghiệp điển hình. 7. Nguyễn Mạnh Quân.Quận 3 . • Xây dựng đạo đức kinh doanh (Phần 2) • Một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh. w w w . NXB Lao động Xã hội. Thompson. J. NXB Đại học kinh tế quốc dân. 9. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty. 2005. o Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan. e d u .Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8 . 4. THI CUỐI KHÓA 5 5 5 5 5 10 5 u . South Western USA. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Buổi học 1. Hồ Chí Minh . 2007. • Ôn tập • Nộp bài tiểu luận cá nhân. TÀI LIỆU THAM KHẢO Saee.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần .Fax: (84-8) 9 300 085 Nguyễn Mạnh Quân.Tp. • Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh (tiếp theo) • Xây dựng đạo đức kinh doanh (Phần 1). 5. Managing organisations in a global economy: An intercultural perspective.. nghiên cứu tình huống thảo luận và làm bài tập trước khi tham dự lớp học. 2005. v n 6. • Văn hóa doanh nghiệp • Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp và tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty – Phương pháp môn học và hướng dẫn phân tích tình huống. 3. • Giới thiệu chung • Khái quát môn học NỘI DUNG Số tiết 5 • Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh 2.

o Nguồn gốc của vấn đề đạo đức đạo đức.Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH Những kiến thức cốt lõi cần nắm Giúp người học • Khái niệm về đạo đức kinh doanh o Đạo đức hiểu các khái niệm và • Những khái niệm cơ bản 1. thương mại. v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 3/8 .) trong kinh doanh và XÂY DỰNG sự khác nhau trong o Đạo đức bán hàng o Đạo đức trong chấm dứt doanh ĐẠO ĐỨC cách tiếp cận thực thi nghiệp những nghĩa vụ cơ KINH DOANH o Đạo đức trong giao tiếp kinh bản của doanh nghiệp. Hồ Chí Minh .Tp. • Vai trò của đạo đức kinh doanh. trong bán hàng. nguồn gốc. và đặc biệt là khi công ty phá sản Vấn đề đạo đức kinh doanh dưới cái nhìn của thời kỳ hội nhập w w w . dịch vụ.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . đạo đức trong kinh o Đức tính cho cá nhân doanh ngày nay. • Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu o Hệ thống đạo đức toàn cầu o Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu. e d u . cách nhận diện vấn đề CHUNG VỀ kinh doanh.Quận 3 . nghiệp (SX. chương này cũng đề o Nhận diện các vấn đề đạo đức ĐẠO ĐỨC • Bốn chuẩn mực đạo đức cập đến các chuẩn • Các chuẩn mực của đạo đức kinh trong kinh tế xã hội và KINH DOANH doanh mực và vai trò của bốn đức tính cho mỗi cá o Chuẩn mực trong kinh tế xã hội nhân. doanh và xây dựng chuẩn o Đạo đức lãnh đạo trong kinh • doanh mực đạo đức kinh doanh toàn cầu. giao tiếp. trong lãnh đạo. doanh Xây dựng đạo đức trong các hoạt động của doanh nghiệp. • Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức trong VẤN ĐỀ o Vấn đề đạo đức trong kinh doanh • Bản chất. o u . • Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh o Xem xét trong các chức năng của • Các biểu hiện của đạo doanh nghiệp Hiểu để có thể giải o Xem xét trong quan hệ với các đối đức kinh doanh thích nguồn gốc cơ tượng hữu quan • Các hành vi đạo đức kinh bản của những mâu • Các hành vi đạo đức kinh doanh thuẩn có ảnh hưởng • Xây dựng đạo đức kinh doanh đến hành vi con người o Đạo đức trong hoạt động doanh • 2. Ngoài ra. MỘT SỐ cách nhận diện các o Đạo đức kinh doanh về đạo đức kinh doanh.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 ..

w w w . xây dựng hệ thống tổ • Văn hóa ứng xử giữa các nhân viên trong doanh nghiệp • Văn hóa trong các hoạt động marketing. e d u .Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH • Khái niệm và đặc điểm văn hoá doanh nghiệp Những kiến thức cốt lõi cần nắm • Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp o Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp o Các biểu trưng phi trực quan Giúp học viên hiểu của văn hoá doanh nghiệp • Đặc điểm và các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp • Các mô hình văn hóa doanh nghiệp khác nhau trên thế giới 3. xây dựng và phát triển thương hiệu • Văn hóa trong giao tiếp.Quận 3 . o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath o Các mô hình văn hoá doanh nghiệp của Scholz o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow • Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp o Vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử o Tác động của văn hoá ứng xử o Những điều cần tránh trong văn hoá ứng xử • Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu o Văn hoá . Nhằm mục KINH DOANH đích giúp sinh viên hiểu rõ các thể loại văn hóa trong hoạt động kinh doanh.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . o Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 4/8 . đàm phán với khách hàng HOẠT ĐỘNG chức. VĂN HÓA TRONG CÁC cách tạo dựng phong cách quản lý.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . VĂN HÓA DOANH NGHIỆP được bản sắc văn hóa • Các dạng văn hoá doanh nghiệp o Các dạng văn hoá doanh của một tổ chức là gì nghiệp của Harríon/Handy và có thể tạo dựng o Các dạng văn hoá doanh bản sắc văn hóa như nghiệp của Deal và Kenendy thế nào.chiều sâu của thương hiệu o Văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu o Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý khi xây dựng các thành tố thương hiệu u . v n Chương này đi sâu vào việc trình bày 4. PR.Tp. Hồ Chí Minh .

• Các giá trị và các tiêu chí xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp • Xây dựng phong cách quản lý và vai trò của người lãnh đạo • Xây dựng hệ thống tổ chức theo các quan điểm khác nhau • Chương trình đạo đức góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp Trang 5/8 5. Hồ Chí Minh . việc thực hiện bản sắc NGHIỆP o Văn hóa tổ chức.Tp.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . e d u .Quận 3 . • Các tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp HÓA DOANH nhằm tạo nề nếp cho o Văn hóa nhận thức. văn hóa riêng cho một o Văn hóa ứng xử. v n • Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp o Giá trị văn hóa hữu hình. • Xây dựng phong cách quản lý DỰNG VĂN tiêu chí then chốt o o Vai trò của người quản lý o Năng lực lãnh đạo và quyền Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh .Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH • Văn hoá trong hoạt động marketing o Văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường o Văn hoá trong quyết định về sản phẩm o Văn hoá trong hoạt động truyền thông marketing • Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng o Biểu hiện của văn hoá ứng xử o Tác động của văn hoá ứng xử o Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng • Văn hoá trong định hướng với khách hàng o Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua của khách hàng o Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng Những kiến thức cốt lõi cần nắm u . công ty. XÂY Hiểu được những w w w . tổ chức.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . o Giá trị văn hóa vô hình.

điều hành và giám sát o Kiểm tra việc thực hiện các chương trình giao ước đạo đức. o u . e d u . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 6/8 .Quận 3 .Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 .Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH lực của người quản lý o Phong cách lãnh đạo o Vận dụng trong quản lý • Xây dựng hệ thống tổ chức o Quan điểm tổ chức định hướng môi trường o Quan điểm tổ chức định hướng con người o Quan điểm tổ chức – con người • Xây dựng chương trình đạo đức o Xây dựng chương trình giao ước đạo đức o Tổ chức thực hiện. Những kiến thức cốt lõi cần nắm Viết đề cương: ThS. Trịnh Thùy Anh Ngày duyệt đề cương: 5/1/2009 w w w . Trương Mỹ Diễm Duyệt đề cương: TS.Tp. Hồ Chí Minh .TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->