11.36.

Tên học phần: KẾT CẤU THÉP 1
11.36.1. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
11.36.2. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 4 ĐVHT
- Thết kế môn học:
11.36.3.Điều kiện tiên quyết
Sinh viên phải học: Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục, Cơ học
kết cấu
11.36.4.Mục đích của học phần
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật liệu thép, các liên kết dùng trong các kết cấu thép
các công trình dùng hệ chịu lực bằng thép.
- Sinh viên thiết kế được các cấu kiện cột thép, dàn thép để tiến tới thiết kế nhà công nghiệp một
tầng bằng thép như yêu cầu của TKMH.
11.36.5.Nội dung chủ yếu:
- Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép
- Liên kết dùng trong kết cấu thép
- Cột thép
- Kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng
- Dầm thép

11.36.6.Người biên soạn: TS.Hà Xuân Chuẩn Trưởng bộ môn XDDD&CN
11.36.7.Nội dung chi tiết của học phần.
Phân phối số tiết
Tên chương mục
Tổng
L.T
BT
T.H
số
2
Chương mở đầu:
1.Giới thiệu về kết cấu thép
2. Giới thiệu về các công trình dùng kết cấu thép
3. Các yêu cầu đối với kết cấu thép.
4
Chương 1 : Vật liệu và sự làm việc của kết cấu
thép
1.1. Thép xây dựng
1.2. Sự làm việc của thép chịu tải trọng
1.2.1. Sự làm việc chịu kéo
1.2.2. Sự phá hoại dòn
1.3. Qui cách thép dùng trong xây dựng
1.3.1. Thép hình
1.3.2. Thép tấm

K. T

Các hình thức cấu tạo của liên kết bu lông 2.3.7.2.4.2. Sự làm việc của liên kết bulông và khả năng chịu lực của bulông 2.4.7. Liên kết đối đầu 2.3. Bố trí bu lông 2. Các loại đường hàn và cường độ tính toán 2.2. Liên kết có bản ghép 2.4.1.3.1. Tải trọng và tác động Chương 2 : Liên kết dùng trong kết cấu thép A-Liên kết hàn 2.1.7. Chịu lực trục 2.3.1.1.1.4.3.Cấu tạo .7.5. Các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán 2.6. Đường hàn đối đầu .2.3. Giới thiệu về cấu kiện và các hệ chịu lực bằng thép 13 1 12 1 . Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán 1.2. Tính toán liên kết bulông 2.3. Phương pháp tính kết cấu thép 1. Ký hiệu bu lông trên bản vẽ C.6.3. Các phương pháp hàn trong kết cấu thép.4. Theo trạng thái giới hạn 1. Chịu mô men và lực cắt 2.2. Cấu tạo của bulông 2. Thép hình dập nguội 1.3.1.4.2. 2.3.Tính toán 2.2.Tính toán 2.6.4.Cấu tạo .Liên kết đinh tán * Bài tập liên kết bu lông và đinh tán Chương 3 : Cột thép 3.7. Liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc 2. Chịu kéo 2.1. Các loại bulông dùng trong kết cấu thép 2. Liên kết hỗn hợp *Bài tập về liên kết hàn B. Đường hàn góc .Liên kết bu lông 2.

3. Cấu tạo 3.2.uốn. Dàn thép (Nhà c. đặc chịu nén lệch tâm.2. Tải trọng tác dụng lên cột 4.C thép 1(nhà công nghiệp) B.5.2. Cột đặc chịu nén đúng tâm 3. Tính toán và cấu tạo thân cột 3.3. Cột chịu nén lệch tâm.3.2. nhà cao tầng.3....1. cầu. Cấu tạo và tính toán các chi tiết cột Chương 4 : kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng A.2.1.2. nén uốn * Chữa bt cột rỗng chịu nén đúng tâm + ra bài tập cột rỗng.3. Cột thép (Nhà c.6.1. Các hình thức tiết diện cột 3. Tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm.) 3. Tính toán thân cột * Chữa bt cột đặc + ra bài tập cột rỗng chịu nén đúng tâm 3.3. nghiệp. nghiệp.3. cầu. Dầm thép (Nhà c. nghiệp. tháp.2.1. Hệ giằng 4.. Đại cương về nhà công nghiệp 4. nén .3.4.Tính toán khung ngang 4.1.) 3. Khái niệm chung về cột thép 3.2. Cột *Giao đầu bài TKMH K.2. Khung ngang 4.1. Tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm.) 3. Tải trọng tác dụng lên dàn 4. nhà cao tầng. Sự làm việc của cột rỗng 3.1.5.3.Các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp 4. 3.1. Cấu tạo thân cột 3.4.2.2. Tải trọng tác dụng lên khung ngang 4. Cột rỗng chịu nén đúng tâm 3.3. Mái 4..5.3.4.1. nén uốn 3.4.3.1..5.3. Ra bài tập cột đặc 3. Tải trọng gió 23 1 . nén .2.uốn 3.

Nút liên kết dàn với cột E.1.11. Tải trọng và nội lực 4.1.4.10.10.4. Tính toán các chi tiết của dàn 4.3. Hệ sườn tường Chương 5: Dầm thép (ở cả K. Tải trọng (Tĩnh tải. Xác định tiết diện tính toán các thanh dàn 4.3.3.2.1.1.8. Tính nội lực khung 4.6.1.6. Các loại dầm 5.1.2. Nút không có nối thanh cánh 4.1.Thiết kế cột 4.2.5. Thiết kế tiết diện cột 4.3.8. Chân cột D. mô men đầu dàn).C Thép 1 và K. Hệ dầm thép 6 1 .9.2.2.4.10. Nút nối dàn ở hiện trường 4.3.5. Nội lực tính toán các thanh dàn 4. Cấu tạo thanh và nút 4. Thiết kế tiết diện cột dưới rỗng 4.C thép 2) 5.5.9.2.4. Nút có nối thanh cánh 4. hoạt tải mái. Đại cương về dầm và hệ dầm 5. Tính thanh nén uốn 4.10. Tính nội lực khung 4.2. Thiết kế tiết diện cột trên 4.3. Xác định chiều dài tính toán 4.Thiết kế dàn vì kèo 4.1. Thiết kế các chi tiết của cột 4.3.5.10. Nối 2 phần cột 4.7. Cấu tạo và tính toán xà gồ 4. Thiết kế tiết diện cột dưới đặc 4. 4.3. Chiều dài tính toán 4. Tính thanh kéo đúng tâm 4.4.5.5.8.9. gió.Hệ sườn tường và xà gồ 4.9.1.12.9.6.1. Xác định nội lực tính toán 4. Sơ đồ tính khung 4. Tính thanh nén đúng tâm 4. Sơ đồ và các kích thước chính của dàn vì kèo 4. Sự làm việc không gian của khung C.9.

1. Nhà xuất bản KHKT.2.36. 7. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép 5..G.3.Kết cấu thép 2 (Công trình dân dụng và công nghiệp)*.Nguyễn Văn Yên..Phạm Văn Hội.1. Kết cấu thép 2 .3. Chọn tiết diện dầm hình 5.A.4..Đại học Xây dựng Hà Nội. Kiểm tra độ cứng (độ võng của dầm) 5.Tính toán kết cấu thép . Nhịp của dầm 5. 5. Chiều cao của tiết diện dầm 5. Kiểm tra độ ổn định tổng thể của dầm hình 5.1.8.4.3.. Nhà xuất bản KHKT.. Thiết kế dầm tổ hợp 5.2.4. Thiết kế dầm hình 5. Kiểm tra độ bền. Takhtamưsev. Các kích thước chính của dầm 5. Thay đổi tiết diện dầm theo chiều dài dầm 5.Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Kiểm tra tiêt diện dầm đã chọn về độ bền 5.5. Nhà xuất bản KHKT. . Giáo trình và tài liệu tham khảo.3.1.2. 1998. 1995.Kết cấu thép 1* (Phần cấu kiện cơ bản). 4..2.3. độ võng và độ ổn định của dầm tổ hợp 11.Nhà xuất bản KHKT. 1.Tải trọng và tác động* . 2..3.4.4.Những ví dụ tính toán kết cấu thép .1996.2.3.2.. 3.Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp* . Chọn tiết diện dầm 5..TCVN 2737-95. 1982 6.Đoàn Định Kiến .Đoàn Định Kiến .3.Bài giảng Kết cấu thép 1.