11.36.

Tên học phần: KẾT CẤU THÉP 1
11.36.1. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
11.36.2. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 4 ĐVHT
- Thết kế môn học:
11.36.3.Điều kiện tiên quyết
Sinh viên phải học: Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục, Cơ học
kết cấu
11.36.4.Mục đích của học phần
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật liệu thép, các liên kết dùng trong các kết cấu thép
các công trình dùng hệ chịu lực bằng thép.
- Sinh viên thiết kế được các cấu kiện cột thép, dàn thép để tiến tới thiết kế nhà công nghiệp một
tầng bằng thép như yêu cầu của TKMH.
11.36.5.Nội dung chủ yếu:
- Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép
- Liên kết dùng trong kết cấu thép
- Cột thép
- Kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng
- Dầm thép

11.36.6.Người biên soạn: TS.Hà Xuân Chuẩn Trưởng bộ môn XDDD&CN
11.36.7.Nội dung chi tiết của học phần.
Phân phối số tiết
Tên chương mục
Tổng
L.T
BT
T.H
số
2
Chương mở đầu:
1.Giới thiệu về kết cấu thép
2. Giới thiệu về các công trình dùng kết cấu thép
3. Các yêu cầu đối với kết cấu thép.
4
Chương 1 : Vật liệu và sự làm việc của kết cấu
thép
1.1. Thép xây dựng
1.2. Sự làm việc của thép chịu tải trọng
1.2.1. Sự làm việc chịu kéo
1.2.2. Sự phá hoại dòn
1.3. Qui cách thép dùng trong xây dựng
1.3.1. Thép hình
1.3.2. Thép tấm

K. T

Cấu tạo của bulông 2.2.1. Các phương pháp hàn trong kết cấu thép. Đường hàn đối đầu .2.3.2. Phương pháp tính kết cấu thép 1. Theo trạng thái giới hạn 1.7.2. Các hình thức cấu tạo của liên kết bu lông 2.3.1.Tính toán 2.6. Liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc 2. Đường hàn góc . Tải trọng và tác động Chương 2 : Liên kết dùng trong kết cấu thép A-Liên kết hàn 2.7.4.Liên kết đinh tán * Bài tập liên kết bu lông và đinh tán Chương 3 : Cột thép 3. Sự làm việc của liên kết bulông và khả năng chịu lực của bulông 2.1.7.3.7.4.7. Ký hiệu bu lông trên bản vẽ C.1. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán 1. Chịu kéo 2.3.1.3. Các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán 2.4. Giới thiệu về cấu kiện và các hệ chịu lực bằng thép 13 1 12 1 .3.1.1.1. Liên kết đối đầu 2.2.Cấu tạo .Liên kết bu lông 2.3.Tính toán 2.Cấu tạo .3. Các loại bulông dùng trong kết cấu thép 2.3.4.4. Tính toán liên kết bulông 2. Thép hình dập nguội 1.5.6. Bố trí bu lông 2. Các loại đường hàn và cường độ tính toán 2. Chịu lực trục 2. Chịu mô men và lực cắt 2.4.3. Liên kết hỗn hợp *Bài tập về liên kết hàn B. Liên kết có bản ghép 2.2.2.4. 2.6.2.

. Cấu tạo thân cột 3.2. Đại cương về nhà công nghiệp 4.3. Tính toán và cấu tạo thân cột 3. cầu.3. Khái niệm chung về cột thép 3.1.1. nén .5.3. Cột chịu nén lệch tâm. cầu.3.C thép 1(nhà công nghiệp) B.4.Các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp 4.4.2. nhà cao tầng.1.1.. Dầm thép (Nhà c.3.2.2. Khung ngang 4. đặc chịu nén lệch tâm.2.3.5. Dàn thép (Nhà c.2.5. Các hình thức tiết diện cột 3. 3. nhà cao tầng. Mái 4.1.1.3.Tính toán khung ngang 4.3. nén uốn * Chữa bt cột rỗng chịu nén đúng tâm + ra bài tập cột rỗng. Tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm. Tính toán thân cột * Chữa bt cột đặc + ra bài tập cột rỗng chịu nén đúng tâm 3. Cột *Giao đầu bài TKMH K.6.2.) 3. Sự làm việc của cột rỗng 3.1.2. nghiệp.2.3. Cấu tạo 3. Cột đặc chịu nén đúng tâm 3.4. nén uốn 3. Tải trọng tác dụng lên dàn 4. Tải trọng gió 23 1 . tháp.uốn.5. Cột thép (Nhà c.1. Cột rỗng chịu nén đúng tâm 3.) 3. Tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm. Hệ giằng 4.uốn 3.1. Cấu tạo và tính toán các chi tiết cột Chương 4 : kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng A.3.3. Tải trọng tác dụng lên khung ngang 4..1. Ra bài tập cột đặc 3.4. nghiệp. Tải trọng tác dụng lên cột 4.. nghiệp.2.2. nén ..2.3.3.) 3..

5. Thiết kế tiết diện cột 4.4.Hệ sườn tường và xà gồ 4. Hệ dầm thép 6 1 . Xác định tiết diện tính toán các thanh dàn 4.3.9. Thiết kế tiết diện cột dưới rỗng 4.5.12.1.3. Sơ đồ và các kích thước chính của dàn vì kèo 4.3.9.6.4. Nội lực tính toán các thanh dàn 4. Tải trọng và nội lực 4. Đại cương về dầm và hệ dầm 5.1. Các loại dầm 5. Nút nối dàn ở hiện trường 4. Nối 2 phần cột 4.2.3.1.2.9. Nút không có nối thanh cánh 4.5.9.6. Cấu tạo thanh và nút 4.3. Thiết kế các chi tiết của cột 4. 4. Tính thanh kéo đúng tâm 4. Thiết kế tiết diện cột trên 4.Thiết kế cột 4. Nút liên kết dàn với cột E.5.8.11.3.6.Thiết kế dàn vì kèo 4.5.1.2. Sự làm việc không gian của khung C.C Thép 1 và K.C thép 2) 5.5. Tính nội lực khung 4.3. mô men đầu dàn).1.10.2.2.4.9. Tính thanh nén đúng tâm 4.2. Tính toán các chi tiết của dàn 4. gió.2.1. hoạt tải mái. Xác định nội lực tính toán 4. Cấu tạo và tính toán xà gồ 4.1. Tính nội lực khung 4.8. Thiết kế tiết diện cột dưới đặc 4.1.9. Xác định chiều dài tính toán 4. Tính thanh nén uốn 4.10.1. Tải trọng (Tĩnh tải.3. Chiều dài tính toán 4.10.4. Chân cột D.10.1. Nút có nối thanh cánh 4.7. Sơ đồ tính khung 4.8.4. Hệ sườn tường Chương 5: Dầm thép (ở cả K.10.

2.8. Kiểm tra tiêt diện dầm đã chọn về độ bền 5. Takhtamưsev.TCVN 2737-95. Nhà xuất bản KHKT. Nhịp của dầm 5.Tải trọng và tác động* .36..G.3.1. Kiểm tra độ ổn định tổng thể của dầm hình 5. 4.Đoàn Định Kiến . 7.Kết cấu thép 2 (Công trình dân dụng và công nghiệp)*.1. Thay đổi tiết diện dầm theo chiều dài dầm 5.2. Chiều cao của tiết diện dầm 5. Cấu tạo và tính toán bản sàn thép 5.4. Kiểm tra độ cứng (độ võng của dầm) 5.3.1..3. Chọn tiết diện dầm hình 5.1996. 5.Nhà xuất bản KHKT.5. Nhà xuất bản KHKT....A.2. Thiết kế dầm hình 5.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo.1. 1995.2.Bài giảng Kết cấu thép 1.2.4.4..2. Thiết kế dầm tổ hợp 5.Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.3. Kết cấu thép 2 .Đại học Xây dựng Hà Nội.Đoàn Định Kiến .Những ví dụ tính toán kết cấu thép .4. Kiểm tra độ bền.Tính toán kết cấu thép . 1.Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp* .Nguyễn Văn Yên. Chọn tiết diện dầm 5..Kết cấu thép 1* (Phần cấu kiện cơ bản). 2.3..3. Nhà xuất bản KHKT.Phạm Văn Hội.3. độ võng và độ ổn định của dầm tổ hợp 11. 1998.4. 1982 6. . Các kích thước chính của dầm 5.. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful