CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA NÓ Môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác

-Lênin 2 Các lớp K14 TPM1,2;DLK1,2;VHO,VQH;NAD;DLL I .NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CNTB HIỆN ĐẠI NGÀY NAY 1. Những biểu hiện mới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền a. Tập trung sản xuất và hình thức độc quyền mới: Sự xuất hiện các công ty độc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến sự hình thành hai xu hướng: - Hình thành những liên kết giữa các độc quyền theo cả chiều dọc và chiều ngang ở trong và ngoài nước. Từ đó, hình thành nên các tổ chức độc quyền mới là Con son và Cong-gô-lơ-mê-rát. + Con son: là tổ chức độc quyền đa ngành, thành phần của nó có hàng trăm xí nghiệp có quan hệ với những ngành khác và phân bố ở nhiều nước. Điều này làm giảm thiểu rủi ro do cạnh tranh khốc liệt. + Cônggôlơmêrat: Là sự liên kết vài ba chục hãng vừa và nhỏ không có liên quan nào về sản xuất hoặc dịch vụ cho sản xuất nhằm mục đích chiếm đoạt lợi nhuận bằng kinh doanh chứng khoán, nên dẽ bị phá sản chuyển thành Con sơn. Nguyên nhân: + Do cạnh tranh gay gắt và biến động động nhanh chóng của thị trường dẫn đến kinh doanh chuyên môn hoá hẹp dẽ bị phá sản. + Để chống đỡ lại luật chống độc quyền( luật này quy định cấm độc quyền 100% mặt hàng trong một ngành ). - Sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. + Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu chuẩn hoá và chuyên môn hoá cao, phù hợp với những ngành mới xuất hiện như tin học, điện tử…

ngành vũ trụ và đại dương…Trong thời gian đầu những ngành này thu được nhiều lợi nhuận. linh hoạt ứng phó với tình hình biến động của thị trường.+ Thích ứng nhanh với thị trường dẽ nhạy cảm trước những thay đổi trong sản xuất.thương.tín. + Tư bản tài chính chủ yếu phát hành cổ phiếu với mệnh giá nhỏ để thu hút nhiều tầng lớp dân cư mua cổ phiếu. . Theo đó là cơ chế thống trị thay đổi từ “chế độ tham dự” bổ sung thêm bằng “chế độ uỷ nhiệm” những đại cổ đông được uỷ nhiệm thay mặt cho đa số cổ đông có ít cổ phiếu quyết định phương hướng hoạt động của công ty cổ phần.Khi lực lượng sản xuất phát triển các ngành mới xuất hiện như điện tử. dịch vụ…ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. . Sự thay đổi các hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính.dịch vụ hoặc công nghiệp. mạnh dạn đầu tư vào ngành mới. TB tài chính là tổ hợp đa dạng kiểu Công -nông.Từ những năm 70 của thế kỷ 20 đến nay các nước tư bản xuất khẩu tư bản lẫn nhau. c. Thứ nhất: Các nước tư bản phát triển xuất khẩu tư bản lẫn nhau . Từ đó thay đổi hình thức tồn tại của tư bản tài chính. mạo hiểm dẽ khấu hao nhanh. Những biểu hiện mới về xuất khẩu tư bản. . chất dẻo. Nguyên nhân: + Ở những nước tư bản phát triển cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra những ngành bán dẫn và vi điện tử. đổi mới thiết bị nhanh. Do đó các hình thức và cơ chế thống trị của tư bản tìa chính cũng thay đổi: + Sự xâm nhập vào nhau giữa tư bản ngân hàng và công nghiệp được mở rộng ra nhiều ngành. b. bảo hiểm.Từ những năm 70 của TK XX trở về trước các nước phát triển chủ yếu xuất khẩu tư bản sang các nước đang phát triển.quân sự-dịch vụ quốc phòng… + Tư bản tài chính mở rộng thị trường chứng khoán trong và ngoài nước.

xuất hiện nhiều chủ thể xuất khẩu tư bản từ các nước đang phát triển như NIEs châu Á Thứ ba: Hình thức xuất khẩu chủ yếu là kết hợp xuất khẩu hàng hoá với xuất khẩu tư bản.chuyển giao (BTO)… Chủ nghĩa tư bản từ thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ IX ( giai đoạn tự do cạnh tranh).+ Cơ cấu kinh tế ở các nước phát triển thay đổi phù hợp cho sự tiếp nhận các ngành khoa học công nghệ cao. Sự biến động về địa bàn và tỷ trọng đầu tư của các nước tư bản phát triển không làm đặc điểm và bản chất của xuất khẩu tư bản thay đổi. các công ty xuyên quốc gia chiếm 90% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).kinh doanh. lượng vốn lớn. cơ sở hạ tầng kinh tế phát triển. từ những năm 50 của thế kỷ XX đến nay chủ yếu xuất khẩu tư bản và hàng hoá. xuất khẩu chủ yếu là dươí hình thức xuất khẩu tư bản. Từ đầu thế kỷ XX đến những năm 50 của thế kỷ XX. trình độ khoa học. Hình thức: Doanh nghiệp tư nhân: xuất khẩu hàng hoá Các tổ chức độc quyền tư nhân: xuất khẩu tư bản Các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia: xuất khẩu tư bản kết hợp xuất khẩu hàng hoá Thứ tư: Sự áp đặt mang tính thực dân trong xuất khẩu tư bản đã được gỡ bỏ dần và nguyên tắc cùng cơ lợi được đề cao. . Trong đầu tư trực tiếp xuất hiện những hình thức mới như: xây dựng. + Có các điều kiện để tiếp nhận khoa học.công nghệ cao. Thứ hai: Chủ thể xuất khẩu có sự thay đổi lớn: chủ thể xuất khẩu chủ yếu trong chủ nghĩa tư bản ngày nay là các công ty xuyên quốc gia. Công ty xuyên quốc gia TNCs 1990 chiếm 90% luồng vốn FDI. xuất khẩu chủ yếu là dưới hình thức xuất hàng hoá. đặc biệt là trong đầu tư trực tiếp ( năm 1990. mà chỉ làm cho hình thức và xu hướng của xuất khẩu tư bản thêm phong phú và phức tạp hơn.công nghệ cao của các nước đầu tư như: trình độ tay nghề công nhân cao.

Sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các liên minh của CNTB đã có sự thay đổi. toàn cầu hoá kinh tế và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa chúng với nhau. thúc đẩy xu hướng quốc tế hơn.. Paragoay. Achentina.Xuất hiện các tư bản độc quyền quốc tế thì các tổ cức độc quyền quốc tế phân chia thế giới về mặt kinh tế. chiến tranh lạnh kết thúc. nhưng lại được thay thế bằng những cuộc chiến tranh thương mại. Vậy. nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi. chi phối các nước kém phát triển từ sự lệ thuộc về vốn. Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc vẫn tiếp tục dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị như chiến lược biên giới mềm”.Uragoay. những cuộc chiến tranh sắc tộc. LLSX phát triển Vai trò của các công ty xuyên quốc gia tăng Xu hướng toàn cầu hoá khu vực tăng CNTB độc quyền quốc tế Cùng xu hướng toàn cầu hoá kinh tế diẽn ra xu hướng khu vực hoá kinh tế liên minh châu Âu (EU). chống lại sức ép củaTBCN e. Đồng thời thúc đẩy việc hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền quốc tế. công nghệ đi đến lệ thuộc về chính trị. tôn giáo mà đứng sau nó là các cướng quốc đế quốc . Như thành lập tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. khối mậu dịch tự do đông Nam Á (AFTA).d. Mêhicô và Mỹ) . khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ ( NAFTA Canada. thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUS) gồm Brazin. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của LLSX sức mạnh và phạm vi bành trướng của các công ty xuyên quốc gia tăng lên. “biên giới kinh tế” nhằm ràng buộc. Tuy nhiên sự phân chia này có sự tham gia của các nước đang phát triển.