P. 1
Bai Tap Hay Ve Vec To

Bai Tap Hay Ve Vec To

|Views: 770|Likes:
Được xuất bản bởituyphuoc02

More info:

Published by: tuyphuoc02 on Oct 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2011

pdf

text

original

Phạm Viết Sĩ Đại cương về vectơ 1.Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF.

Dựng các vectơ EH và FG bằng AD . Chứng minh rằng CDGH là hình bình hành 2.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O), H là trực tâm của tam giác a)Gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O. Chứng minh rằng BD = HC b)Gọi K là trung điểm của AH và I là trung điểm của BC,chứng minh OK = IH 3.Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Đường chéo BD lần lượt cắt AF và CE tại M và N. chứng minh rằng : DM = MN = NB 4.Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng AD = GC và DE = GB Chứng minh rằng GE = 0 5.Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) ta kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O). Gọi H là giao điểm của AO và BC.Trên đường trung trực của đoạn AH lấy 1 điểm M.Từ M kẻ tiếp tuyến MD với (O). Chứng minh rằng : |MA| = | MF | Các phép toán vectơ 1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)+ – + + + c) + + – + – + 2. Chứng minh rằng a) + = + b) + = + c) + + = + d) + + = + + = + + e) + + + = + + 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : + = + 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : + + = 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng + + + 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ + , + , – 7.Cho hai vectơ và ≠ .Tìm điều kiện của và để: a) = + b) = 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ + nằm trên đường phân giác của góc AOB 9. Chứng minh rằng : = ⇔ trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) + = + b) = + 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: = + ; = + ; = + b)Chứng minh rằng + + = 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : + + = + + 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. -1-

EA. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16..P ..S sao cho + + = .= – + 23. P.AB Chứng minh rằng : + + = 27.B a)Hãy xác định các điểm P.Cho lục giác ABCDEF . Gọi M .Cho tam giác ABC.Q. R lần lượt là trung điểm các cạnh AB. Gọi M. Q.Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : + + = 3 b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.P là các điểm được xác định như sau: =3.Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30. M là điểm tuỳ ý. N.+= 14.Cho tam giác ABC.P lần lượt là trung điểm BC.P.R. 5– 2– = 24.Q.Cho hình bình hành ABCD.Cho hai điểm phân biệt A và B.Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : + 2 = b)Xác định điểm K sao cho : + 2 = 18.E thoả mãn: 4 – = . Chứng minh rằng : a) + + = b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.N . DE. N.=3. Gọi M .Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn: = 17.chứng minh rằng : = + .N .Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. BC. BC. Tìm điểm M thoả mãn: 4= + + 20.2+ + = . CD.Cho hình bình hành ABCD.+ 3+ 2 = – + = .Cho ngũ giác ABCDE. chứng minh rằng + = + 25.Cho tam giác ABC.Cho hai điểm phân biệt A.Cho ngũ giác ABCDE. P. Gọi M.Phạm Viết Sĩ Chứng minh rằng : ++. + 2= b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4 – | = |+ 2| 22.DD’.Cho tứ giác ABCD.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn : – + = b)Tìm điểm N thoả mãn : = + + c)Tìm điểm K thoả mãn :+ + + = d)Tìm điểm M thoả mãn :+ – 2 = e)Tìm điểm N thoả mãn :+ + 2 = f)Tìm điểm P thoả mãn : – + 2 = 19.xác định các điểm G.CC’ .R thoả: 2+3= .–2+ = . Gọi M .BB’ . gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng + = 2 b)Xác định điểm M sao cho + + 2= c)Xác định điểm N sao cho +++= 15. Chứng minh rằng ++=++ 26.N . = 2– .Cho lục giác đều ABCDEF . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = AE 28.–3= b)Với điểm O bất kỳ.Tìm điểm O thoả mãn : +++ ++ = 21.=3 a)Chứng minh rằng : 2 = 3 – ∀O -2- . CA . CD. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D. DE.Q lần lượt là trung điểm của AA’.

K thẳng hàng 34. p ≠ 1.theo hai vectơ và b)Chứng minh rằng 3 điểm C.F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh . CM.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB.P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC . Chứng minh rằng điểm M ∈d ⇔ có số α sao cho: = α + (1 – α ) Với điều kiện nào của α thì M ∈ đoạn thẳng AB 36..E. NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ .p = 1 (định lý Mênêlauýt) b)AN.Cho tam giác ABC.chứng minh rằng : = + 38. Các điểm M. BC. = . Gọi I là giao điểm của A’B và B’A. Gọi D. Chứng minh rằng = . B. = (2+ ) = (2+ ) b)Chứng minh rằng : + + = 40*. Chứng minh rằng : + + = -3- .Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng : a)M.Trên các cạnh BC . B’C = 2B’A.Đặt = .Cho tam giác ABC.CA . C’A = 2C’B.Cho 3 điểm phân biệt A.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh rằng + + + + = 41*.Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác. N = AA’  CC’. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. CA.I . BC = a. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC. Chứng minh rằng vectơ = – 3+ 2 không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.Phạm Viết Sĩ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 32. a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho = t+ (1 – t) thì ∀ điểm M ta đều có : = t+ (1 – t) b)Chứng minh rằng : = t+ (1 – t) ⇔ A. = n.n. Gọi M. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : = + b)Gọi D là trung điểm BC. CN = NA .Cho tam giác ABC. N.Cho tam giác ABC. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.N.AB lấy các điểm M. Hãy tính vectơ theo hai vectơ và 43*. MN. Hãy tính vectơ theo các vectơ và b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. E và F. n.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : = + 33. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB 46*.M là điểm tuỳ ý.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. B.Cho tam giác ABC. BC lần lượt tại D. Chứng minh rằng : a + b+ c= 44*..Tính các vectơ . AP = BP a)Chứng minh rằng : = (2+ ) . C’ sao cho A’B = 2A’C.N. C.P sao cho BM = MC .n. Gọi M = AA’  BB’. . Trên các cạnh BC. theo các vectơ và 42* Cho tam giác ABC . Lấy các điểm A’ và B’ sao cho = m . C thẳng hàng 35. N. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD.= .CA . CA theo các tỉ số m.Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM. P = BB’  CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM. AB lần lượt lấy các điểm A’.AB . BP đồng qui hoặc song song ⇔ m. B’. P thẳng hàng ⇔ m.p = – 1(định lý Xêva) 37. AC.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định.Đặt = .

= k (k ≠ 1) a)Vẽ các điểm M.G2.Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .N thoả: 2+ 3 = và + 3 = .Tính các góc AOB . Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .BC. Gọi G1.Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G . J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi + k = và + k = Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54. Chứng minh rằng + 2 = và = 3 49*.Cho hai điểm A và B cố định.Cho tam giác ABC . = Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.Gọi G. = t.Kết luận gì về ba điểm O ..ta lấy các điểm M và N sao cho = kvà = k.G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : + + = 3 b)Gọi M.Gọi M . β .G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .P là những điểm xác định bởi: = k .N.Cho tam giác ABC và 3 vectơ cố định . Tìm điểm M trên d sao cho vectơ = + + 2có độ dài nhỏ nhất 55*.Gọi O là trung điểm MN a)Chứng minh rằng : = ( + ) và = ( + ) b)Từ đó chứng minh : + k = .BB1 . H .Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số α .N. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.chứng minh rằng : a) + + = b) = (+ ) 57.chứng minh rằng : (k – 1) = k – với O là một điểm tuỳ ý c)Chứng minh rằng ∀ k ≠ 1.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 53*. γ sao cho: α + β + γ = 1 và = α + β + γ .C’ sao cho = t.Cho tứ giác ABCD. = t. H là trực tâm của tam giác . Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61. ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.BOC ..N .Cho ba vectơ . M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : = +3 Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*. Chứng minh rằng ∀điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số α .Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .lấy các điểm A’. Với mỗi số t ∈ R.P là các điểm thoả: = .và CAB1 thẳng hàng 51*. B’ .CD cắt AB tại K. β .N.M và N là các điểm xác định bởi + k = . = k .G 50*.CC1 . I .Cho tam giác ABC và hai điểm M. gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng + + = 2 và + + = c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.COA 58. = . có độ dài bằng nhau và + + = .Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ = + 2 – 3 không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho = .Phạm Viết Sĩ 48*.P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng AB.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi 62. γ bằng bao nhiêu? 63. Với số k tuỳ ý.. Phân tích theo và -4- .Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.CA theo cùng một tỉ số k ≠ 1 . CAB’ .Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.BCA1 . Chứng minh rằng = 3 Kết luận gì về ba điểm O.Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . + k = (k ≠ – 1). Gọi M.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).

Cho hình bình hành ABCD. 4. – 2 .B.M thẳng hàng 66.N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.Cho tam giác ABC. theo .Cho tam giác ABC.M thẳng hàng 67. + tanC. L là điểm sao cho = x . theo .Cho tam giác ABC có trọng tâm G. hai điểm M . = 72.CC’.N thỏa 3 = .E.– 3.C. MG cắt đường thẳng AB tại N.Cho hình bình hành ABCD. chứng minh rằng : a) .G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi = x Tính . α .chứng minh rằng : a) + = 2 b) .BB’ . b)Tìm toạ độ trung điểm I của AB c)M là điểm đối xứng với A qua B.Trên trục x’Ox cho các điểm A. và x và xác định x để A. M là điểm trên AC sao cho = . = 0 -5- .Tính tỉ số 69. Chứng minh rằng : a) tanB. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AB .Cho tam giác ABC có trực tâm H. M là điểm thỏa mãn = – 2 và N là điểm thỏa = x – a)Xác định x để A .Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3= 5 – b)Chứng minh rằng: 3 = 5 + 2 c)Gọi M là điểm xác định bởi = x xác định x để H.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70. β 73.M .5=2 a)Tính và theo và b)Chứng minh rằng 3 điểm D.F thẳng hàng 71.D. + tanB. = β Tính .1 a)Tính .D .Gọi D và E là các điểm xác định bởi: =2.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a) = b) + 2 – 3 = Toạ độ trên trục 1.K.Phạm Viết Sĩ 65. + . Chứng minh rằng E.N. N là điểm đối xứng với M qua A .B.F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = AC.K. + .Trên trục x’Ox cho các điểm A.B.L thẳng hàng 68.G là trọng tâm tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = CA.Tìm N 2.5 a)Tìm toạ độ điểm D sao cho = 3 b)Tìm toạ độ điểm M sao cho + + = 0 c)Tìm toạ độ điểm N sao cho 2 – + 5 = 0 3. + tanC.I . J là điểm thỏa = – a)Chứng minh rằng : = – b)Chứng minh rằng B . = 2 – 2 c) 2 + 2 = 2(2 + 2 ) d) 2 – 2 = 2.Cho tg ABC.B.Cho tam giác ABC. M là điểm sao cho = 3 .Tính 74. Cho tam giác ABC có trọng tâm G.các đường cao là AA’ . 2= a) Tính theo và b) Gọi I và J là hai điểm thỏa = α .N là điểm sao cho = 3.Cho tam giác ABC .C lần lượt có toạ độ là 2.C lần lượt có toạ độ là 1. Xác định x để M.Trên trục x’Ox cho các điểm A.C và I là trung điểm BC. = 0 b) tanA.Trên trục x’Ox cho các điểm A.– 3.

– 3) .1) . = (m – 4.C b)Chứng minh rằng: các tam giác ABC và MNP có trọng tâm trùng nhau Đề kiểm tra Đề 1(CB) -62 2 2 .+ y. Tìm các giá trị của k để hai vectơ và cùng phương 3. = (– 6.B(9.C(0. = (2.Tìm toạ độ các đỉnh A.C tạo thành một tam giác b)Tìm tọa độ điểm D sao cho = – 3 + c)Tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm của tam giác ABE 17. đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox.7) .Cho 4 điểm A(0. trung điểm cạnh AC là E(3. Tìm m để + cùng phương với 5.– 1).P(2.B(3.Trên trục x’Ox cho các điểm A. + 7 = 7.Cho các điểm A(– 3.Cho 3 điểm A(– 1.Cho = 2– 3 và = k + 4.y sao cho x.3) .B.1) .3).B(3.B .Cho các vectơ = (3. Chứng minh rằng: hai đường thẳng AB và CD song song 15.7).8) .CA .5) . Tọa độ Oxy 1. = (0.= .B(2. a)Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC b)Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD c) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành 8.Xét xem các cặp vectơ sau có cùng phương không?Nếu cùng phương thì có cùng hướng không? a) = (2.C(2.– 3) .B .– 15) b) = (2.C 11. Tìm toạ độ đỉnh C 10Cho tam giác ABC biết trọng tâm G(1. 2 a)Tìm toạ độ các điểm C.– 15) c) = (0.B .3) .chứng minh rằng AB2 + CD2 = 4IJ2 . D(0.– 3) a)Chứng minh rằng: ba điểm A . = 0 5.4).C thẳng hàng 14.5) . + . Chứng minh rằng ACBE là hình bình hành 9. Chứng minh rằng: hai đường thẳng AB và CD song song 16. = (2m + 1.1) . = (4.C(3.Cho các vectơ = (– 1. = (– 10. + AC .– 1) a)Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành b)Gọi E là điểm đối xứng với D qua A. = (2.0) 6.1) .– 3).1).3) e) = (0.3m – 4).8) d) = (– 2. .trung điểm của BC là D(– 1.m) .N(1.– 3).Phạm Viết Sĩ b) AB .C(2.AB lần lượt có trung điểm là M(– 2.C(m + 4. = (– 10.2) .B.3) .M thẳng hàng 12.1) .Cho các điểm A(– 4.M(x.6) . = (3. Chứng minh rằng: A .Cho tam giác ABC có A(– 1.C(2.Tìm m để A .1) = (4.– 2) Tìm x để 3 điểm A.C thẳng hàng 13.6) Phân tích theo và 4.3).– 3) .4) .= (2.B(1.B(1.1) a)Tìm tọa độ vectơ = 2 – + 3 b)Tìm tọa độ vectơ sao cho + = – c)Tìm các số k và h sao cho = k + h 2.các cạnh BC .4) .Cho = (1.Cho các điểm A(2. D(– 4. . + AD .J là trung điểm của AB và CD .Cho tam giác ABC .B lần lượt có toạ độ là – 1.– 5).2) .7) .– 5).4).Cho 3 vectơ = (m.3).2) . IA2 = .Cho các điểm A(1.= (1. B(5.– 2).1) ..B .Cho 4 điểm A(– 2.4).C(3.B(2.D sao cho : = – 2 và = 2 b)Gọi I.2).3) .2m + 1).1) .1) Tìm các số x. B(1.2) a)Tìm tọa độ các đỉnh A .Cho 3 điểm A(– 2.

– 3) . qua các vectơ và b)Chứng minh rằng: ba điểm C . Tam giác ABC có AB = 6.DA. CN vuông góc nhau .2).tính . Gọi H là trung điểm BC. Tam giác ABC có AB = 5 .Cho tứ giác ABCD.Trong mặt phẳng Oxy cho điểm G(1.D . rồi suy ra giá trị góc A b)Tính . C(8. Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A. 5. B(5.BC = 5 .Tính: a). b).K là trung điểm của BI Chứng minh rằng: = + 3.Tính các vectơ sau: a) + + + b) + + c) – 2.Tính diện tích tam giác OMN Đề 4(NC) 1. Chứng minh rằng: a) = b= + 3. c) .Cho hình chữ nhật ABCD tâm O a) Chứng minh rằng: = b)Với điểm M tùy ý.Cho hai vectơ và.P lần lượt là trung điểm các cạnh AB . || = 5 và (. Tam giác ABC có AB = 5 .CA.CD .Cho tam giác đều ABC cạnh a.Đặt = .tính a) .CA = 8 a)Tính .A = 120o a)tính .Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB . b).AC = 4 .AC = 8 và góc A = 60o . c)Gọi D là điểm trên cạnh CA sao cho CD = CA .chứng minh rằng: + = + 0 2. cạnh bên = a và hai trung tuyến BM. 2 2 2 2 2 2 2 2 -7- .Cho hai vectơ và thỏa mãn || = 3 . = .Cho tam giác ABC. Tính cosA 11.Tính .Cho hình vuông ABCD tâm O.E thẳng hàng 2.D .C = 90o .cạnh a..BC .5) Đề 2(CB) 1.BC = 11 a)Tính .Gọi C . Gọi M.Tính tọa độ hai đỉnh A và B Đề 3 (NC) 1. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B cắt trục Ox tại M và cắt trục Oy tại N.Trong mo Oxy cho hai điểm A(1. có = 5 .Tính tích vô hướng . b) Gọi M là trung điểm AC tính . 4. c) .Tìm tọa độ điểm A ∈ Ox và điểm B ∈ Oy sao cho G là trọng tâm tam giác OAB Tích vô hướng 1.BC .Phạm Viết Sĩ 1.= a +b −a −b = a +b −a −b = a +b −a −b        2.N .Cho tam giác ABC cân đỉnh A. 7.E là các điểm sao cho = 2 . cạnh AB song song với Ox.P.Cho hai vectơ .Trên tia AC lấy điểm M và đặt = k.Cho tg ABC có trọng tâm G.2).4) và B(2. Tam giác ABC có AB = 4 .Cho hình bình hành ABCD tâm O.BC = 7 .Tìm k để BM vuông góc với trung tuyến AD của tam giác ABC 10.A là điểm có tọa độ dương.N. = .1) .Gọi M .Xét ba điểm sau có thẳng hàng không: A(2. 8. Chứng minh rằng :                   .điểm O trùng với gốc tọa độ.( + ) và suy ra góc giữa hai vectơ và + 3. Chứng minh rằng: + + = 4.Cho tam giác OAB.Gọi I là trung điểm của BC .Cho tam giác đều ABC cá cạnh bằng 1. 6. Tam giác ABC có AC = 9 . = a)Hãy biểu thị các vectơ . = 12 và = 13.AC = 8. Chứng minh rằng : a) + = b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 2.) = 120o Với giá trị nào của m thì hai vectơ + m và – mvuông góc nhau 9.

b)Gọi N là điểm trên cạnh BC sao cho BN = x. = .Cho tứ giác ABCD .Cho hình chữ nhật ABCD. N là hai điểm trên (O) và I = AM∩BN. b).Cho hình vuông ABCD. c) . Chứng minh rằng HK ⊥ IJ 28. Tìm x để AL ⊥ BM 25. và . 27. = – (a2 + b2 + c2) e)Tính AG theo a .b. Tính theo và . Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng AM ⊥BD 21. Chứng minh rằng : BM ⊥ MN 23. I và J là trung điểm của AD và BC. = IA2 – IB2 b) .Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là a.và D là hình chiếu của H trên AC.= 4R2 19. Chứng minh rằng : MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2 16.BB’ vuông góc nhau tại S.+ .Cho tam giác ABC cân tại A. = (AB2 + AC2 – BC2) c) .Phạm Viết Sĩ b)Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2. Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên AC. BE.+ . BC = b Tìm điều kiện giữa a .D tuỳ ý a) Chứng minh rằng : .b .Cho O là trung điểm AB. + . chứng minh rằng : a) .b .h để a) AC ⊥ BD b) IA ⊥ IB với I là trung điểm CD 24.Cho 4 điểm A.Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. b)Tính theo và ⇒ độ dài của AL c)M là điểm trên cạnh AC sao cho AM = x.C.Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 4. M và N lần lượt là trung điểm của AK và DC . Chứng minh rằng : .Cho đường tròn (O. CF. = (AD2 + BC2 – AC2 – BD2) 15.Cho tam giác ABC có AB = 2a . chứng minh rằng: SM ⊥ A’B’ 29.Cho tứ giác ABCD. 12.Tính .c. Chứng minh rằng : .Cho tam giác ABC có AB = 3 . = OM2 – OA2 13.M là một điểm tuỳ ý. Gọi L là chân đường phân giác trong của góc A a)Tính . = . = BC2 28. b) . + . + .hãy tính: a) .x c)Tìm x để AN ⊥ BM 26.Cho hình thang ABCD vuông tại A và B.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. + .= 0 18.K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABO và CDO.R) và hai dây cung AA’ . Gọi H . cạnh đáy AD = a.Gọi H là trung điểm của BC.= 0 b)Từ đó chứng minh rằng trong một tam giác. + .Tính . + .Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng : a) . 14.Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến AD. M là trung điểm của HD.c 17. AB = h.AC = 6 và A = 45o .Cho hình vuông ABCD tâm O.Gọi M. I là trung điểm BC. d) Chứng minh rằng : .B.Cho tam giác ABC có H là trực tâm và M là trung điểm của BC Chứng minh rằng : . Gọi G là trọng tâm.chứng minh rằng: AB2 – BC2 + CD2 – DA2 = 2.AC = a và A = 120o a) Tính BC và . Hai đường chéo cắt nhau tại O.ba đường cao đồng qui 20. Tìm quĩ tích những điểm M thoả mãn : -8- .Cho tứ giác ABCD. M là điểm thuộc cạnh BC. c) . Chứng minh rằng : AN ⊥ DM 22. Gọi M và N lần lượt là trung điểm BC và CD. + .

ta lấy điểm N trên tia AM sao cho . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = E 2BM.R).Cho tam giác ABC và các hình vuông ABED. M là trung điểm cạnh CB a)Xác định trên đường thẳng AC một điểm N sao cho tam giác MDN vuông tại D.Cho lục giác đều A1A2…A6 nội tiếp trong đường tròn (O.CM cắt đường tròn (O) lần lượt tại A’ . Xác định dạng của tam giác ABC biết rằng: (.= MA(MA – MA’) 35.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) và một điểm M sao cho các góc AMB .chứng minh rằng BMN là tam giác vuông cân 34. AB = c.Phạm Viết Sĩ a) . = AH2.BM .) + (.gọi P là trung điểm đoạn thẳng AD.điểm M nằm trên đoạn thẳng AC sao cho AM = N là trung điểm đoạn thẳng DC. = . b) MA2 + .C’. + . = . M là một điểm tuỳ ý trên đường tròn .Cho điểm A cố định nằm ngoài đường thẳng ∆ .) +(. Chứng minh rằng 2. Chứng minh rằng: MA2 + MB2 + MC2 = 6R2 b) Tổng quát bài toán trên cho một đa giác đều n cạnh 41*. d) (+ ).= 0 D c) + + = H d) + + = A 39.Các đường thẳng AM . = 3R2 -9- .Tính diện tích tam giác đó.Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 1.= . ACHI .(2 – ) = 0 30. Gọi D là điểm đối xứng với C qua đường thẳng AB .chứng minh rằng : a) + = + b) . AC = b.BCGH Chứng minh rằng : I a) (+ ). Chứng minh rằng : ˆ ˆ ˆ a) cos MOA 1 + cos MOA 2 + …+ cos MOA 6 = 0 F G 2 2 2 b) MA1 + MA2 + …+ MA6 là một hằng số ( = 12R2) 42*.B’ . Chứng minh rằng: MA + MB + MC = MA’ + MB’ + MC’ 36*.BMC . H là hình chiếu của A trên ∆ .R) và một điểm M thay đổi trên đường tròn đó. M là điểm tuỳ ý.= 0 b) (+ + ).Tính diện tích tam giác đó. b)Xác định trên đường thẳng AC một điểm P sao cho tam giác MPD vuông tại M.a)Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn tâm (O.Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại M.(+ ) = 0 e) ( – ). c) MA2 + MC2 = MB2 + MD2 d) MA2 + .CMA đều bằng 120o .M là một điểm bất kỳ trên đường tròn a)Chứng minh rằng : MA2 + MB2 + MC2 = 6R2 b)Chứng minh rằng : MA2 + 2.R) . Chứng minh rằng MP ⊥ BC ⇔ .Cho AA’ là một dây cung của đường tròn (O) và M là một điểm nằm trên dây cung đó.) = 33. = 0 c) MA2 = .Cho tam giác ABC vuông tại A. N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN a) Tính vectơ vàtheo hai vectơ và b)Tìm hệ thức liên hệ giữa b và c sao cho AMB ⊥ CN C 40. = 2.Cho hình vuông ABCD. Tìm quĩ tích các điểm N 31. c) Tính cosin của góc hợp bởi hai đường thẳng MP và PD 37.Với mỗi điểm M trên ∆ . 38.Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn (O.Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. 32*.

) = 45.Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A.B(– 3.Một điểm M thay đổi trên trục hoành.– 1) a)Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành b)Kẻ đường cao AH .Q lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AC.– 5).6). Gọi M .2) .B(4.Cho tam giác ABC có AB = AC = 5 .4) .1) .Tính theo và c)Chứng minh rằng IE ⊥ CD 46.c c)M là một điểm tùy ý.Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(– 1.4) . Chứng minh rằng: tứ giác ABCD là hình thang cân 52.)+ (. Gọi D là trung điểm AB và I là điểm thỏa + 3 – 2= a)Chứng minh rằng BCDI là hình bình hành b)Tính .4) .0) a)Chứng minh rằng: 3 điểm A .3) . Gọi D là trung điểm AB và E là trọng tâm của tam giác ADC a)Tính .Phạm Viết Sĩ c)Suy ra nếu M ở trên cung nhỏ BC thì MA = MB + MC 43.1) và D(0.1) .B với A(5. = a)Chứng minh rằng : = ( + – ) . góc BAC = 120o nội tiếp trong đường tròn tâm I.10 - .b . Chứng minh rằng: tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn .C.AB = 6 . BC và AD.C(6.0) .AC = 8 .4) . Chứng minh rằng: tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn 55.C(2.B(1. gọi M là trung điểm BC a)Tính độ dài đoạn AM và độ dài đường phân giác trong của góc A 44*.b .B(0.C(2.– 2). chứng minh rằng : 2MA2 + MB2 – 3MC2 = 2.c. Đặt = .B. b)AH là đường cao của tam giác ABC.– 2).Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ = + 2 – 3 không phụ thuộc vị trí điểm M b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.B .Cho tam giác ABC có A = 60o .D(– 1.B(0.C(1.hãy tìm vị trí của M để biểu thức MA2 + 3MB2 – 2MC2 nhỏ nhất 48.B(3. = ( + – ) b)Chứng minh rằng :nếu MN = PQ thì AB ⊥ CD.biết rằng: (.B.N .Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A(3.D với A(– 1.– 1) Chứng minh rằng: tam giác ABC vuông cân tại A 50 .– 1) .Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là a .C với A(– 1.Cho tứ giác lồi ABCD.P .Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A.Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(2.1) .Tìm giá trị nhỏ nhất của 54.Điều ngược lại có đúng không? 47.Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A.C(3.C tạo thành một tam giác b)Tính góc B của tam giác ABC 53.B(3.1) .0) .)+ (. theo a . Tam giác ABC có tính chất gì. BD. chứng minh rằng : MA2 + 3MB2 – 2MC2 = 2MI2 + IA2 + 3IB2 – 2IC2 d)Khi M chạy trên đường thẳng (d) cố định.– 3) . = .1) .Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A(– 8. c)Tìm quĩ tích điểm M sao cho 2MA2 + MB2 = 3MC2 49.C(3.D(– 3.Tìm tọa độ chân đường cao H 51.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->