Cty Taisin (Vn) TNHH Dây Cáp Điện

Người đại diện: Ông Pang Yew Choy
Chức vụ: Giám Đốc
Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ngành nghề hoạt động: Điện-Dây & Cáp
Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 20 Đường 2,
H. Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: (84-650) 3635088
Fax: (84-650) 3635077

Cty Sài Gòn Stec TNHH
Người đại diện: Ông Hidetake Senoo
Chức vụ: Giám Đốc
Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện
Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 7 Đường 7, H. Bến
Cát, Bình Dương
Điện thoại: (84-650) 3635290, 3635291, 3635292, 3635293, 3625394
Fax: (84-650) 3635295, 3635296, 3635297

Cty PE Manufacturing Việt Nam TNHH
Người đại diện: Ông Sum Choong Keong
Chức vụ: Giám Đốc
Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện
Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 48 Đường 1, H. Bến
Cát, Bình Dương

3589554. Điện-Dụng Cụ & Thiết Bị . Điện-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3589552.penmet. Bến Cát. H. 22 Đường Số 9. 3589553.Điện thoại: (84-650) 3635233 Fax: (84-650) 3635222 Website: www.com Cty Onamba Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Yoshinobu Saito Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. 3589551 Fax: (84-650) 3589550 . 23 Dân Chủ. H. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635305 Fax: (84-650) 3635311 Email: Cty Noa Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Goto Keisuke Chức vụ: Giám Đốc Cn Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện-Các Thiết Bị . Bến Cát.

Bình Dương . Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635282. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635184. 3635185 Fax: (84-650) 3635187 Cty Kasuga Electric Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Kodaira Yukihiko Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. 56 Đường 1. 36 Đường 1. 3635283 Fax: (84-650) 3635284 Cty Hưng Dụ TNHH Người đại diện: Ông Lin Ming Hui Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Nhựa-Bao Bì Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. Bến Cát. Bến Cát. H. H. Bến Cát.Cty Maruha Chemical TNHH Người đại diện: Ông Takaaki Kawashima Chức vụ: Tổng Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Nhựa-Nguyên Liệu Thô Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. 32 Dân Chủ. H.

3589586 Cty Global Mold TNHH Người đại diện: Ông Sato Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Khuôn Mẫu Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II.Điện thoại: (84-650) 3589588. H. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635011. Bến Cát. 3861822 Fax: (84-650) 3861823 Email: Cty Foster TNHH Điện Tử Người đại diện: Ông Jiyumi Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. 3589589 Fax: (84-650) 3589589. 3635012. 26 Đường 1. 3589587. Bến Cát. 20 Đường 5. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635050 Fax: (84-650) 3635051 Email: . 3635013. 3589567. 3589566. H.

Cty Core Electronic Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Pyeon Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. 3861827 Fax: (84-650) 3861829 Website: www.kr Cty Uchihashi Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Yasunori Minami Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện . Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3589477. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3861824.co.baiksan. 3861825. 50 Đường 3. H. 3861826. Bến Cát. 30 Đường 2. 3589478 Fax: (84-650) 3589479 Cty Baiksan TNHH Người đại diện: Ông Kim Hyo Hyun Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Da-Giả Da Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. H. Bến Cát.

Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. Hòa Phú. Thủ Dầu Một.co. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3589406. P. 3589408 Fax: (84-650) 3589407 Email: Website: www. 23 Đường 4. TX.uchihashi.jp .