P. 1
cac cong ty o VSIP 2

cac cong ty o VSIP 2

5.0

|Views: 16,369|Likes:
Được xuất bản bởivanthanh721

More info:

Published by: vanthanh721 on Oct 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

Cty Taisin (Vn) TNHH Dây Cáp Điện

Người đại diện: Ông Pang Yew Choy
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện-Dy ! Cá"
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* +0 Đư,ng +*
-. /0n Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697044
)a*: 345-6708 96970::
Cty +$i ,-n +t.c TNHH
Người đại diện: Ông -i;e&a<e 'enoo
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* : Đư,ng :* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697+@0* 9697+@1* 9697+@+* 9697+@9* 96+79@5
)a*: 345-6708 9697+@7* 9697+@6* 9697+@:
Cty /0 1an23act24ing Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông '$m Choong #eong
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 54 Đư,ng 1* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697+99
)a*: 345-6708 9697+++
6.7sit.: www."enme&.com
Cty 8na57a Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông YoAhinoB$ 'ai&o
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* ++ Đư,ng 'ố @* -.
/0n Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697907
)a*: 345-6708 9697911
05ai9:
Cty N"a Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông Go&o #eiA$<e
Chức v: Giám Đốc Cn
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện-Các =hi0& /C * Điện-DDng CD ! =hi0& /C * Điện-'En F$G&
! /án /$%n =hi0& /C
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* +9 Dn ChH* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 974@77+* 974@779* 974@775* 974@771
)a*: 345-6708 974@770
Cty 1a42ha Ch.5ica9 TNHH
Người đại diện: Ông =a<aa<i #awaAhima
Chức v: =Ing Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: NhJa-Ng$yKn ?iệ$ =h%
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 76 Đư,ng 1* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697145* 9697147
)a*: 345-6708 969714:
Cty :as2ga 09.ct4ic Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông #o;ai(a Y$<ihi<o
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 96 Đư,ng 1* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697+4+* 9697+49
)a*: 345-6708 9697+45
Cty Hưng D TNHH
Người đại diện: Ông ?in Ling -$i
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: NhJa-/ao /1
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 9+ Dn ChH* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 974@744* 974@74:* 974@76:* 974@766* 974@74@
)a*: 345-6708 974@74@* 974@746
Cty ,9"7a9 1"9d TNHH
Người đại diện: Ông 'a&o
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: #h$%n LM$
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* +6 Đư,ng 1* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697011* 969701+* 9697019* 94614++
)a*: 345-6708 94614+9
05ai9:
Cty )"st.4 TNHH Điện T;
Người đại diện: Ông Niy$mi
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* +0 Đư,ng 7* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 9697070
)a*: 345-6708 9697071
05ai9:
Cty C"4. 09.ct4"nic Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông Pyeon
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 90 Đư,ng +* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 974@5::* 974@5:4
)a*: 345-6708 974@5:@
Cty <ai=san TNHH
Người đại diện: Ông #im -yo -y$n
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Da-GiE Da
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* 70 Đư,ng 9* -. /0n
Cá&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 94614+5* 94614+7* 94614+6* 94614+:
)a*: 345-6708 94614+@
6.7sit.: www.Bai<Aan.co.<(
Cty >chihashi Việt Na5 TNHH
Người đại diện: Ông YaA$no(i Linami
Chức v: Giám Đốc
!"ại c#ng ty: 100% Vốn Nước Ngoài
Ng$nh ngh% h"ạt đ&ng: Điện =>-Các ?inh #iện
Đ'a ch( d"anh nghiệp: #h$ C%ng Nghiệ" Việ& Nam-'inga"o(e ))* +9 Đư,ng 5* P. -Oa
PhP* =F. =hH DQ$ LR&* /1nh Dư2ng
Điện th"ại: 345-6708 974@506* 974@504
)a*: 345-6708 974@50:
05ai9:
6.7sit.: www.$chihaAhi.co.S"

H. Điện-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3635305 Fax: (84-650) 3635311 Email: Cty Noa Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Goto Keisuke Chức vụ: Giám Đốc Cn Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện-Các Thiết Bị .penmet. 3589553. H. Bình Dương Điện thoại: (84-650) 3589552. 3589554. Bến Cát. 23 Dân Chủ.Điện thoại: (84-650) 3635233 Fax: (84-650) 3635222 Website: www. 22 Đường Số 9.com Cty Onamba Việt Nam TNHH Người đại diện: Ông Yoshinobu Saito Chức vụ: Giám Đốc Loại công ty: 100% Vốn Nước Ngoài Ngành nghề hoạt động: Điện Tử-Các Linh Kiện Địa chỉ doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II. Bến Cát. 3589551 Fax: (84-650) 3589550 . Điện-Dụng Cụ & Thiết Bị .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->