Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC
Họ tên giáo viên: Bùi Văn Trình Giảng dạy các lớp: 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12C4, 12C5, 12C6, 12C7, 10A1, 10A2
I. VỊ TRÍ Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của chúng trong xã hội hiện đại, phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho người lao động, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh. Trong hệ thống các môn học ở trường phổ thông, Tin học còn hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách học sinh không chỉ thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính trị mà có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Các kiến thức và kĩ năng trong môi trường học tập này thường xuyên được cập nhật giúp cho học sinh có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới nhất của xã hội.

II. MỤC TIÊU Dạy học môn Tin học trong nhà trường phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau: 1. Về kiến thức Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học Tin học: các kiến thức nhập môn về Tin học, về hệ thống, về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,... Giúp cho học sinh biết được các ứng dụng phổ biến của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 2. Về kĩ năng Học sinh có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống. 3. Về thái độ Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác. Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

-1-

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học. - Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và được nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung : hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển những kĩ năng và thao tác. - Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khoá. - Chương trình phải có tính “mở”: có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.

-2-

5 Tiết .20.15 Tiết .25.31 Tiết .22 Tiết . Hệ quản trị cơ sở dữ liệu §1. 9 Tiết .6. cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV.10. Biểu mẫu và các thao tác trên cơ sở dữ liệu §4.21.19 Tiết .30 Tiết . §2. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì II Chương II. 27 Tiết . 34 Tiết . 26. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu.32 Tiết .3.28 Tiết . hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access Chương III. Giới thiệu Microsoft Access §2. Truy vấn dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì I Học kì 2 §4. 4 Tiết . Mẫu hỏi §5. 11 Tiết .16 Tiết . 2 Tiết . Tạo bảng §3. Báo cáo và kết xuất báo cáo Thực hành 4. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu §2.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT Phân phối chương trình lớp 12 THPT thí điểm Môn Tin học (áp dụng từ năm học 2005-2006) Cả năm Học kì I Học kì II I. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ §3. Cấu trúc bảng Thực hành 1.12. 13.1. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ §1.23 Tiết . Truy vấn dữ liệu Thực hành 3.29 Tiết . phân phối chương trình : 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết Học kì 1 Chương I.8.33. 7 Tiết . Bài thực hành tổng hợp §1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết .18 Tiết .24 Tiết .35 §1. Các lệnh và thao tác cơ sở Thực hành 2. Kiến trúc và bảo mật các hệ Cơ sở dữ liệu -3- . 14 Tiết . Khái niệm cơ sở dữ liệu §2. Báo cáo Thực hành 5.17 Tiết .

Tổ chức dạy học . Đối với những tiết thực hành được thiết kế để làm việc theo nhóm giáo viên có thể bố trí nhiều hơn 3 học sinh/1 máy tính. chương trình và phần mềm Microsoft Access để giới thiệu trực quan. 3 tiết giáo viên tự phân chia nội dung đảm bảo sự cân đối. . hệ quản trị cơ sở dữ liệu. chia nhóm.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT II.Một số nội dung lý thuyết sẽ tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nếu sử dụng máy tính.Giáo viên cần căn cứ vào tình hình giảng dạy của mình và kết quả tiếp thu của học sinh.Đối với những mục dạy trong 2. kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. . luyện tập.Do thời lượng hạn hẹp. . từ đó định ra những nội dung cho các tiết ôn tập. . . Kiểm tra. bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học. kĩ năng theo yêu cầu.Giáo viên có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung kiến thức nào đó. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí thuyết và phần thực hành.Sau mỗi bài thực hành phải có đánh giá và cho điểm. đánh giá . Phải dùng điểm thực hành làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết kiểm tra học kì.Việc kiểm tra học kì phải được đánh giá ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. Đồng thời trong tiết thực hành giáo viên nên phân loại. • Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết. Tỉ lệ điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành trong điểm kiểm tra học kì có thể là: Lý thuyết 6 (hoặc 7): Thực hành 4 (hoặc 3). Nếu do thiếu máy tính không thể tiến hành dạy tiết thực hành cho cả lớp học trong 1 tiết như phân phối chương trình thì phải chia ca để thực hành. kĩ năng theo yêu cầu. máy chiếu. giáo viên chọn các bài đọc thêm để giảng bổ sung kiến thức. khi đó số tiết thực hành thực dạy của giáo viên được tính bằng số tiết thực hành nhân với số ca. bài tập để củng cố. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau: • Cách 1: Nếu có đủ điều kiện. tuy nhiên việc kéo dài hoặc rút ngắn không được làm xê dịch lịch giảng dạy quá 1 tiết so với phân phối chương trình. . đồng thời do đặc trưng của môn học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần lưu ý tận -4- . xây dựng thêm các bài thực hành. THỰC HIỆN 1. hệ thống và chuẩn xác hoá các kiến thức. khoa học. lớp mà học sinh (hoặc một số học sinh trong lớp) đã được học về cơ sở dữ liệu.Giáo viên tự bố trí kiểm tra miệng. . chữa bài tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên.Đối với các trường. còn điểm phần thực hành được lấy từ điểm trung bình các bài thực hành trong học kì.Trong tiết thực hành bố trí tối đa là 3 học sinh/1 máy tính (tốt nhất là 1 học sinh/ 1 máy tính). 2. .

---------------------- -5- . đánh giá kết quả học tập của học sinh.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT dụng ưu thế này để sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra.

. mã hoá thông tin cho máy tính. Thông tin và dữ liệu Kỹ năng • Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. • Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy. 1. . lượng thông tin. vừa là công cụ. • Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. Biết máy tính vừa là đối tượng sống thường ngày. Von Neuman Kỹ năng • Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính.Vẽ lược đồ khái quát của kiến trúc máy tính để giải thích. 2. • Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính • Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống. các dạng thông tin. nội dung và . Kiến thức • Biết khái niệm thông tin. Một số khái niệm cơ bản của Tin học Kiến thức • Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 10 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. • Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. -6- . ngành khoa học • Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã Tin học hội. • Biết các hệ đếm cơ số 2. 16 trong biểu diễn thông tin. Kiến thức 3. Giới thiệu về máy tính • Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính .Lấy các ví dụ về ứng dụng Tin học trong đời phương pháp nghiên cứu riêng. Giới thiệu nghiên cứu.

Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều định bài toán. lựa chọn cấu trúc dữ liệu. Phần mềm máy • Biết khái niệm phần mềm máy tính.Kể được các loại phần mềm ứng dụng . hợp ngữ sang ngôn ngữ máy. Giải bài toán Kiến thức . viết lần. tử chương trình. hiệu chỉnh. Các ứng dụng • Biết được ứng dụng chủ yếu của MTĐT trong các lĩnh vực đời địa phương để minh hoạ. • Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. . tính .Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên.Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao.Lấy nội dung thực tế để minh hoạ. sống xã hội. thuật toán • Hiểu một số thuật toán thông dụng.Lấy các ứng dụng Tin học trong trường. kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số. tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên. các đặc trưng chính của thuật toán. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc . Kiến thức -7- . ở 8. Bài toán và liệt kê. • Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ 4. 5. Kỹ năng • Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. của Tin học • Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập. Ngôn ngữ lập • Biết được khái niệm ngôn ngữ máy. làm việc và giải trí. cao. xây dựng thuật toán.Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán • Biết khái niệm bài toán và thuật toán. đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng. trình. Kiến thức Kiến thức 7. 6.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . trên máy tính điện • Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác .

. làm việc với hệ điều . Giao tiếp với Kiến thức hệ điều hành và • Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành.Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS xử lý tệp -8- . . cây thư mục. đường dẫn. Tệp và quản lí tệp . • Đặt được tên tệp. Hệ điều hành Kiến thức 1. Kiến thức • Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.Nên giới thiệu một số điều luật. mà trình bày những nguyên lí chung.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết được ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã . bản quyền. 9. thư mục. Thái độ • Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính. • Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành . Khái niệm hệ điều hành • Biết khái niệm hệ điều hành. nhị định về hội. thư mục 3. • Hiểu khái niệm thư mục. 2. Chương 2.Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào. Tin học và xã hội tin học hoá hội.Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Nhận dạng được tên tệp. chống tội phạm Tin học của nước • Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã ta.

hành phổ biến. Một số hệ điều • Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành. 2. đóng tệp.Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính. . ghi tệp. xóa. . dòng.Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và • Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt nhiều loại phông chữ Việt khác nhau. xoá tệp. • Thực hiện được các thao tác mở tệp. . lập với phần mềm soạn thảo văn bản. từ. câu. UNIX và LINUX Chương 3. ghi -9- .Giới thiệu về UNICODE. Kĩ năng • Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.Các chức năng chủ yếu được trình bày độc • Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (ký tự. gõ văn bản. di chuyển.Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word. Kiến thức 1. 4.Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau. • Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp. • Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. Một số khái niệm cơ bản. Làm quen với Kiến thức Word • Biết màn hình làm việc của Word • Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. • Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay. . . Windows. trang). . Sọan thảo văn bản .Giới thiệu sơ lược về MS DOS. tạo tệp mới. quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có.Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và tạo và xoá thư mục. tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã. Kiến thức . . đổi tên thư mục và tệp . đổi tên tệp. nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo. Kĩ năng • Thực hiện được một số lệnh thông dụng • Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo.Chưa yêu cầu gõ nhanh. đoạn.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ hành và ra khỏi hệ thống.

Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kiến thức • Biết các thao tác: tạo bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Chương 4. chèn. định dạng trang văn bản. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Kiến thức • Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức 3.Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo . Mạng và Internet . • Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu . Làm việc với Kĩ năng bảng • Thực hiện được tạo bảng. Một số chức văn bản. 5. chèn số thứ thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được năng soạn thảo tự trang. tách. những kỹ năng theo yêu cầu văn bản • Biết cách in văn bản. gộp các ô.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ tệp văn bản. hàng và cột. . Một số công cụ trợ giúp soạn thảo Kĩ năng • Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. định dạng đoạn . các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng . xoá. Kĩ năng • Định dạng được văn bản theo mẫu Kiến thức 4. danh sách liệt kê. • Biết soạn thảo và định dạng bảng.10 - .

• Biết khái niệm mạng máy tính • Biết một số loại mạng máy tính. Mạng thông tin nó. • Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử. GHI CHÚ . Website 3. Kiến thức • Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 1.Tuỳ theo điều kiện có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang Web đơn giản .11 - . Mạng máy tính MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông. nhược điểm của các kết nối. thư điện tử Kĩ năng Internet • Sử dụng được trình duyệt Web • Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Interrnet. • Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet Kiến thức • Biết khái niệm trang Web.Nêu các ưu.Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh hoạ). 2.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu . . Một số dịch vụ • Biết chức năng trình duyệt Web phổ biến của • Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin. toàn cầu Internet • Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.

và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống. Các thành chuẩn. Kiến thức 2. trình cái.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 11 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ I. . Tên đơn giản 4. Biết đặt tên đúng.Cần giải thích sự khác nhau giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa.Kiến thức này đã có ở lớp 10. Chương trình TP đơn giản . Cú pháp và Ngữ nghĩa. Tên riêng (từ khoá). Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình 1. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. phần cơ sở của Kỹ năng TP • Phân biệt được Tên.Nên minh hoạ bằng một đoạn chương trình • Biết các thành phần cơ sở của TP: Bảng chữ cái.12 - . 3. . Kiến thức II. Hằng và Biến.Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của Chương trình nguồn. . Hằng và Biến. Các thành phần Kiến thức của ngôn ngữ lập • Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ . cần nhắc lại trình: ngôn ngữ máy. Chương trình • Biết vai trò của Chương trình dịch . dịch • Biết khái niệm Biên dịch và Thông dịch. Tên. ngôn trình Phân loại Kiến thức ngữ lập • Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập .

Lấy một chương trình TP đơn giản để minh ngữ lập trình. hàm số học "gán" (:= ) và phép so sánh bằng (=). biểu Kiến thức thức. . Kĩ năng • Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. Kiến thức 2.13 - . kí tự. lệnh gán . Cấu trúc • Biết cấu trúc của một chương trình TP: cấu trúc chung và các chương trình thành phần.Phân biệt được sự khác nhau giữa phép • Biết các khái niệm: Phép toán. Kiến thức • Hiểu được cách khai báo biến. • Nhận biết khai báo sai. Khai báo biến . 3. Kĩ năng • Viết được lệnh gán. chuẩn. biểu thức số học. . thực.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập Kĩ năng • Khai báo đúng. . học sinh luyện tập.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập dữ liệu chuẩn logic và miền con. Một số kiểu • Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn trong TP: nguyên. Kĩ năng • Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để • Hiểu lệnh gán.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn . 4. Phép toán. biểu thức quan hệ. hoạ 1.

.14 - . thực hiện • Biết một số công cụ của môi trường TP. GHI CHÚ Kiến thức • Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và 5. • Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết. Dịch. . và hiệu chỉnh chương trình Kĩ năng • Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. cho ra kết quả. Kiến thức • Biết các bước: soạn thảo. III. • Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của Chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được. Tổ chức vào/ra đưa thông tin ra màn hình. 6. chỉnh và có thể chạy được. rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản. dịch. Tổ chức rẽ Kĩ năng nhánh • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của môt số bài toán đơn giản.Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10 .Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn trình. đơn giản Kĩ năng • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 1. thực hiện và hiệu chỉnh chương . • Hiểu câu lệnh ghép. Rẽ nhánh và lặp Kiến thức • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).

Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được dữ liệu mảng một chiều. 2. Kĩ năng • Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều. 1. Kiểu dữ liệu Kiến thức Xâu • Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là mảng một chiều). IV. những kỹ năng theo yêu cầu • Thực hiện được khai báo mảng. . GHI CHÚ . . • Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước. Tổ chức lặp Kĩ năng • Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp.15 - Kiến thức .Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10. .Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán • Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước. người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho. Kiểu dữ liệu có cấu trúc .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 2. số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lý dữ liệu văn bản. truy cập phần tử của xâu. • Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. Kĩ năng biến có chỉ số .Cần tổng kết lại có 3 loại cấu trúc điều khiển là: tuần tự. rẽ nhánh và lặp. lệnh lặp với số lần định trước • Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. cấu trúc lặp với số lần định trước.Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một • Biết cách khai báo xâu. truy cập. • Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tính huống cụ thể.Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc. . tính toán các phần tử của mảng. Kiểu mảng và .

Kiểu Bản ghi • Biết khái niệm kiểu Bản ghi.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Sử dụng được một số thủ tục. đóng tệp. đọc/ghi tệp. hàm thông dụng về xâu. Chương trình con Kiến thức 1. . . • Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản. Kiến thức . mở tệp. • Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu. • Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm. Kĩ năng • Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp VI. • Biết vai trò của chương trình con trong lập trình. Kiến thức 2. Chương trình con và phân loại 2.Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản. Kĩ năng • Khai báo đúng tệp văn bản. • Biết cách khai báo bản ghi. GHI CHÚ Kiến thức 3. Xử lý tệp • Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp. truy cập trường của bản ghi.16 - . • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. trong kiểu bản ghi. Phân loại và khai báo tệp • Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp. V. các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Tệp và xử lý tệp Kiến thức 1.Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng. • Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản.Thông qua các ví dụ cụ thể. Thủ tục .

• Viết được thủ tục đơn giản Kiến thức • Biết cấu trúc của một hàm. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình • Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có. Kĩ năng • Biết khai báo và sử dụng hàm CRT VII. • Hiểu khái niệm màn hình đồ hoạ và điều kiện làm việc trong .Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục. • Viết được hàm đơn giản. • Biết gọi một thủ tục GHI CHÚ Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục. • Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn. chế độ đồ hoạ. • Sử dụng được lời gọi một thủ tục. • Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục. Một số yếu tố Kiến thức đồ hoạ. • Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm. danh sách vào/ra hình thức. giới thiệu.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. • Biết gọi một hàm .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết cấu trúc một thủ tục.17 - .Có thể cho chạy một chương trình đồ hoạ . danh sách vào/ra hình thức. Đồ hoạ và âm thanh 1. 3. Kiến thức 4. Hàm Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm. .

Một số yếu tố âm thanh. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm. sinh động để gây hứng thú.Có thể cho chạy một chương trình âm thanh mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản hay để gây hứng thú. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để . bằng một chương trình TP. . Kiến thức 2.18 - .Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. đường. giới thiệu. hình chữ nhật. hình tròn. elip.

mẫu hỏi. 2. mở CSDL đã có. . cập nhật và kết xuất thông tin. • Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. Hệ quản trị cơ nhập dữ liệu. . điều khiển sở dữ liệu việc truy cập vào CSDL. Chương 2. 1.19 - . Cấu trúc bảng Kiến thức . Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Kiến thức 1. (CSDL) • Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. những kỹ năng theo yêu cầu • Biết 4 đối tượng chính: bảng. kiểm soát. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS . • Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL. biểu mẫu và báo cáo. tạo một CSDL mới. Giới thiệu MS • Biết 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) ACCESS và chế độ làm việc với dữ liệu.Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh hoạ Kiến thức • Biết khái niệm hệ quản trị CSDL. Kiến thức Kĩ năng • Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS. tìm kiếm kết xuất thông tin.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KÊ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 12 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. Khái niệm cơ • Biết khái niệm CSDL. cập 2.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng. sở dữ liệu • Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống.Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL. thiết thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được lập mối liên kết giữa các bảng.

Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện lọc. . Truy xuất dữ • Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi . tìm kiếm đơn giản. GHI CHÚ . • Thực hiện việc khai báo khoá • Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng.Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng. miền giá trị.Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và Kĩ năng sở dùng Thuật sĩ. liệu . những công việc này. tạo biểu mẫu bằng Wizard. Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính. sắp xếp và . • Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu. Kiến thức • Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng: Cột (Thuộc tính): tên. nạp dữ liệu vào bảng. . • Tạo được mẫu hỏi đơn giản. cập nhật dữ liệu. • Biết tạo và sửa cấu trúc bảng. Khoá.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản. 3. sắp xếp và lọc. tạo biểu mẫu. • Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng. 4. tìm kiếm đơn giản. Các thao tác cơ . định dạng và in trực tiếp. cập nhật dữ liệu. Kiến thức • Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu.Cho ví dụ minh hoạ cho mục tiêu thiết kế đơn giản .20 - .

.21 - . GHI CHÚ . sắp xếp hệ các bản ghi.Không lệ thuộc vào hệ quản trị CSDL quan hệ cụ thể nào Kĩ năng • Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản. cập nhật. Hệ CSDL quan • Biết các thao tác với CSDL QH: Tạo bảng. Các loại kiến trúc cuả hệ CSDL • Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán. • Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 2. dòng (bản ghi).Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 5.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Tạo được báo cáo bằng Wizard. Báo cáo MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó • Biết các bước lập báo cáo.) để minh hoạ . Cơ sở dữ liệu quan hệ 1.. Các loại mô Kiến thức hình CSDL • Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí. • Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng. • Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường). bảng điểm. • Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này. Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu 1. Chương 3. Kiến thức • Biết khái niệm mô hình quan hệ. truy vấn CSDL và lập báo cáo.. Kiến thức . Chương 4.Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện.

22 - .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . .Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. Bảo mật thông • Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL tin trong các hệ • Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. 2.Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh. CSDL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful