Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC
Họ tên giáo viên: Bùi Văn Trình Giảng dạy các lớp: 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12C4, 12C5, 12C6, 12C7, 10A1, 10A2
I. VỊ TRÍ Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của chúng trong xã hội hiện đại, phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho người lao động, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh. Trong hệ thống các môn học ở trường phổ thông, Tin học còn hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách học sinh không chỉ thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính trị mà có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Các kiến thức và kĩ năng trong môi trường học tập này thường xuyên được cập nhật giúp cho học sinh có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới nhất của xã hội.

II. MỤC TIÊU Dạy học môn Tin học trong nhà trường phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau: 1. Về kiến thức Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học Tin học: các kiến thức nhập môn về Tin học, về hệ thống, về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,... Giúp cho học sinh biết được các ứng dụng phổ biến của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 2. Về kĩ năng Học sinh có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống. 3. Về thái độ Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác. Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

-1-

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học. - Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và được nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung : hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển những kĩ năng và thao tác. - Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khoá. - Chương trình phải có tính “mở”: có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.

-2-

10. Báo cáo và kết xuất báo cáo Thực hành 4.25. 26.20.17 Tiết . 7 Tiết .23 Tiết . Hệ quản trị cơ sở dữ liệu §1.19 Tiết . Tạo bảng §3. 11 Tiết .12.3.31 Tiết . Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết . phân phối chương trình : 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết Học kì 1 Chương I.30 Tiết . Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì II Chương II. Báo cáo Thực hành 5. cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu. Truy vấn dữ liệu Thực hành 3.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT Phân phối chương trình lớp 12 THPT thí điểm Môn Tin học (áp dụng từ năm học 2005-2006) Cả năm Học kì I Học kì II I. Khái niệm cơ sở dữ liệu §2. Kiến trúc và bảo mật các hệ Cơ sở dữ liệu -3- . Giới thiệu Microsoft Access §2.5 Tiết . 14 Tiết . Truy vấn dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì I Học kì 2 §4. Mẫu hỏi §5. 2 Tiết .33. 27 Tiết .18 Tiết . Biểu mẫu và các thao tác trên cơ sở dữ liệu §4. Cấu trúc bảng Thực hành 1. 13. Các lệnh và thao tác cơ sở Thực hành 2.15 Tiết . 9 Tiết . Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ §1. hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access Chương III.28 Tiết .21.22 Tiết . 34 Tiết . 4 Tiết .29 Tiết . §2.35 §1.32 Tiết . Bài thực hành tổng hợp §1.6. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ §3.24 Tiết .1.8.16 Tiết . Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu §2.

hệ quản trị cơ sở dữ liệu. lớp mà học sinh (hoặc một số học sinh trong lớp) đã được học về cơ sở dữ liệu. THỰC HIỆN 1. giáo viên chọn các bài đọc thêm để giảng bổ sung kiến thức.Việc kiểm tra học kì phải được đánh giá ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. luyện tập. kĩ năng theo yêu cầu. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên. 2. từ đó định ra những nội dung cho các tiết ôn tập. Nếu do thiếu máy tính không thể tiến hành dạy tiết thực hành cho cả lớp học trong 1 tiết như phân phối chương trình thì phải chia ca để thực hành.Giáo viên cần căn cứ vào tình hình giảng dạy của mình và kết quả tiếp thu của học sinh. xây dựng thêm các bài thực hành. chia nhóm. chương trình và phần mềm Microsoft Access để giới thiệu trực quan. đồng thời do đặc trưng của môn học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần lưu ý tận -4- . khi đó số tiết thực hành thực dạy của giáo viên được tính bằng số tiết thực hành nhân với số ca.Đối với những mục dạy trong 2. tuy nhiên việc kéo dài hoặc rút ngắn không được làm xê dịch lịch giảng dạy quá 1 tiết so với phân phối chương trình. .Một số nội dung lý thuyết sẽ tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nếu sử dụng máy tính. chữa bài tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức. Tổ chức dạy học . bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học. kĩ năng theo yêu cầu. . Tỉ lệ điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành trong điểm kiểm tra học kì có thể là: Lý thuyết 6 (hoặc 7): Thực hành 4 (hoặc 3). thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết kiểm tra học kì. còn điểm phần thực hành được lấy từ điểm trung bình các bài thực hành trong học kì.Đối với các trường. hệ thống và chuẩn xác hoá các kiến thức. . . . . Đồng thời trong tiết thực hành giáo viên nên phân loại. kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. Đối với những tiết thực hành được thiết kế để làm việc theo nhóm giáo viên có thể bố trí nhiều hơn 3 học sinh/1 máy tính.Do thời lượng hạn hẹp. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau: • Cách 1: Nếu có đủ điều kiện. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT II. bài tập để củng cố. • Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết. khoa học. . máy chiếu. Kiểm tra.Giáo viên tự bố trí kiểm tra miệng. 3 tiết giáo viên tự phân chia nội dung đảm bảo sự cân đối.Trong tiết thực hành bố trí tối đa là 3 học sinh/1 máy tính (tốt nhất là 1 học sinh/ 1 máy tính).Giáo viên có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung kiến thức nào đó. Phải dùng điểm thực hành làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí thuyết và phần thực hành. đánh giá .Sau mỗi bài thực hành phải có đánh giá và cho điểm.

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT dụng ưu thế này để sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra. ---------------------- -5- . đánh giá kết quả học tập của học sinh.

lượng thông tin. 2.Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy. Một số khái niệm cơ bản của Tin học Kiến thức • Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng. • Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. vừa là công cụ. mã hoá thông tin cho máy tính. • Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính • Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 10 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. • Biết các hệ đếm cơ số 2. Giới thiệu về máy tính • Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính . ngành khoa học • Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã Tin học hội. Kiến thức 3.Lấy các ví dụ về ứng dụng Tin học trong đời phương pháp nghiên cứu riêng. • Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. Thông tin và dữ liệu Kỹ năng • Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. 1. các dạng thông tin. -6- . • Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. . 16 trong biểu diễn thông tin.Vẽ lược đồ khái quát của kiến trúc máy tính để giải thích. nội dung và . Giới thiệu nghiên cứu. Biết máy tính vừa là đối tượng sống thường ngày. . Von Neuman Kỹ năng • Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính. Kiến thức • Biết khái niệm thông tin.

Giải bài toán Kiến thức . trên máy tính điện • Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác . Kiến thức -7- . cao.Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều định bài toán. tử chương trình. hiệu chỉnh.Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán • Biết khái niệm bài toán và thuật toán.Lấy các ứng dụng Tin học trong trường. 6. Phần mềm máy • Biết khái niệm phần mềm máy tính.Lấy nội dung thực tế để minh hoạ. kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . các đặc trưng chính của thuật toán. của Tin học • Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập. • Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.Kể được các loại phần mềm ứng dụng . Ngôn ngữ lập • Biết được khái niệm ngôn ngữ máy. hợp ngữ sang ngôn ngữ máy. viết lần. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc . thuật toán • Hiểu một số thuật toán thông dụng. sống xã hội. ở 8. Kiến thức Kiến thức 7. tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên. xây dựng thuật toán. Kỹ năng • Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. Bài toán và liệt kê. trình. Các ứng dụng • Biết được ứng dụng chủ yếu của MTĐT trong các lĩnh vực đời địa phương để minh hoạ.Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên. . lựa chọn cấu trúc dữ liệu. tính . 5. làm việc và giải trí.Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao. đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng. • Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ 4.

Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Nhận dạng được tên tệp. cây thư mục.Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào. đường dẫn. mà trình bày những nguyên lí chung. chống tội phạm Tin học của nước • Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã ta.Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS xử lý tệp -8- . • Đặt được tên tệp. • Hiểu khái niệm thư mục. Giao tiếp với Kiến thức hệ điều hành và • Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành. . Hệ điều hành Kiến thức 1.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết được ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã . nhị định về hội. thư mục. Tin học và xã hội tin học hoá hội. Chương 2. Thái độ • Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính. bản quyền. Kiến thức • Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.Nên giới thiệu một số điều luật. Khái niệm hệ điều hành • Biết khái niệm hệ điều hành. Tệp và quản lí tệp . • Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành . 9. . 2. thư mục 3. làm việc với hệ điều .

Các chức năng chủ yếu được trình bày độc • Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (ký tự. xoá tệp. Sọan thảo văn bản . Một số hệ điều • Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành. • Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay. 2.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ hành và ra khỏi hệ thống. tạo tệp mới.Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word. .Chưa yêu cầu gõ nhanh. Kiến thức . đổi tên thư mục và tệp . đóng tệp. • Thực hiện được các thao tác mở tệp. • Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. . . di chuyển. 4. .Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau. dòng. . . lập với phần mềm soạn thảo văn bản. gõ văn bản. câu.Giới thiệu sơ lược về MS DOS. xóa. nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo. Kiến thức 1. ghi tệp. Kĩ năng • Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.Giới thiệu về UNICODE. tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã. quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có.Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và tạo và xoá thư mục. hành phổ biến. Làm quen với Kiến thức Word • Biết màn hình làm việc của Word • Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. ghi -9- . đổi tên tệp. . Windows. • Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp. Kĩ năng • Thực hiện được một số lệnh thông dụng • Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo. Một số khái niệm cơ bản. đoạn. trang).Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và • Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt nhiều loại phông chữ Việt khác nhau. UNIX và LINUX Chương 3. từ.

chèn số thứ thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được năng soạn thảo tự trang. Làm việc với Kĩ năng bảng • Thực hiện được tạo bảng. các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Chương 4. Kĩ năng • Định dạng được văn bản theo mẫu Kiến thức 4. những kỹ năng theo yêu cầu văn bản • Biết cách in văn bản. xoá.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức 3. 5. hàng và cột. • Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu . MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Kiến thức • Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự. . định dạng đoạn . tách.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kiến thức • Biết các thao tác: tạo bảng. gộp các ô. Mạng và Internet . • Biết soạn thảo và định dạng bảng.Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo . chèn. Một số chức văn bản. danh sách liệt kê.10 - . Một số công cụ trợ giúp soạn thảo Kĩ năng • Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. định dạng trang văn bản.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ tệp văn bản.

Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu .Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh hoạ). Mạng thông tin nó. nhược điểm của các kết nối.Nêu các ưu. • Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử. • Biết khái niệm mạng máy tính • Biết một số loại mạng máy tính. • Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet Kiến thức • Biết khái niệm trang Web.11 - . GHI CHÚ . . Website 3. 2. Mạng máy tính MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.Tuỳ theo điều kiện có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang Web đơn giản .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 1. thư điện tử Kĩ năng Internet • Sử dụng được trình duyệt Web • Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Interrnet. toàn cầu Internet • Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet. Kiến thức • Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của . Một số dịch vụ • Biết chức năng trình duyệt Web phổ biến của • Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin.

ngôn trình Phân loại Kiến thức ngữ lập • Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập . Hằng và Biến. Kiến thức 2. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 11 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ I. Các thành chuẩn. Chương trình TP đơn giản . Tên đơn giản 4. Tên. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. Cú pháp và Ngữ nghĩa. Chương trình • Biết vai trò của Chương trình dịch . trình cái.Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của Chương trình nguồn. Hằng và Biến. . Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình 1. Biết đặt tên đúng. Các thành phần Kiến thức của ngôn ngữ lập • Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ . dịch • Biết khái niệm Biên dịch và Thông dịch.Nên minh hoạ bằng một đoạn chương trình • Biết các thành phần cơ sở của TP: Bảng chữ cái.Kiến thức này đã có ở lớp 10. Kiến thức II. 3. và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống. phần cơ sở của Kỹ năng TP • Phân biệt được Tên. . Tên riêng (từ khoá).12 - . cần nhắc lại trình: ngôn ngữ máy.Cần giải thích sự khác nhau giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa.

biểu thức số học. Kiến thức 2. thực. . chuẩn. biểu Kiến thức thức. hàm số học "gán" (:= ) và phép so sánh bằng (=). hoạ 1. Kĩ năng • Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản. Khai báo biến . . biểu thức quan hệ. Kĩ năng • Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản.Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để • Hiểu lệnh gán.Lấy một chương trình TP đơn giản để minh ngữ lập trình. lệnh gán .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn . Kiến thức • Hiểu được cách khai báo biến. kí tự.13 - . 4. Phép toán. Kĩ năng • Viết được lệnh gán. . Một số kiểu • Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn trong TP: nguyên. 3. • Nhận biết khai báo sai.Phân biệt được sự khác nhau giữa phép • Biết các khái niệm: Phép toán.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập dữ liệu chuẩn logic và miền con.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập Kĩ năng • Khai báo đúng. học sinh luyện tập. Cấu trúc • Biết cấu trúc của một chương trình TP: cấu trúc chung và các chương trình thành phần.

Tổ chức rẽ Kĩ năng nhánh • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của môt số bài toán đơn giản.Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10 . cho ra kết quả. Dịch. dịch. • Hiểu câu lệnh ghép. thực hiện • Biết một số công cụ của môi trường TP. III. rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản. Kiến thức • Biết các bước: soạn thảo. • Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng. . Tổ chức vào/ra đưa thông tin ra màn hình.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 1.14 - . Rẽ nhánh và lặp Kiến thức • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ). • Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của Chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được. .Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn trình. 6. thực hiện và hiệu chỉnh chương . đơn giản Kĩ năng • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản. chỉnh và có thể chạy được. và hiệu chỉnh chương trình Kĩ năng • Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. GHI CHÚ Kiến thức • Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và 5.

1.Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc. .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được dữ liệu mảng một chiều. . cấu trúc lặp với số lần định trước. IV. Kiểu dữ liệu Kiến thức Xâu • Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là mảng một chiều). Kĩ năng biến có chỉ số . truy cập. Tổ chức lặp Kĩ năng • Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán • Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước. tính toán các phần tử của mảng. GHI CHÚ .Cần tổng kết lại có 3 loại cấu trúc điều khiển là: tuần tự.Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một • Biết cách khai báo xâu. • Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. truy cập phần tử của xâu. lệnh lặp với số lần định trước • Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. • Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 2.Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10. 2. Kiểu dữ liệu có cấu trúc .Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc. rẽ nhánh và lặp. Kĩ năng • Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều.15 - Kiến thức . . số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lý dữ liệu văn bản. • Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tính huống cụ thể. những kỹ năng theo yêu cầu • Thực hiện được khai báo mảng. người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho. Kiểu mảng và .

Thông qua các ví dụ cụ thể. Kiểu Bản ghi • Biết khái niệm kiểu Bản ghi. Kĩ năng • Khai báo đúng tệp văn bản. truy cập trường của bản ghi. V.Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng. GHI CHÚ Kiến thức 3.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Sử dụng được một số thủ tục.Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản. đóng tệp. trong kiểu bản ghi. • Biết cách khai báo bản ghi. . mở tệp. Chương trình con Kiến thức 1. Chương trình con và phân loại 2. hàm thông dụng về xâu. các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Tệp và xử lý tệp Kiến thức 1. Kĩ năng • Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp VI. • Biết vai trò của chương trình con trong lập trình. • Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản. • Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản.16 - . Thủ tục . Xử lý tệp • Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp. • Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu. đọc/ghi tệp. . Kiến thức 2. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. Phân loại và khai báo tệp • Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp. • Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm. Kiến thức .

Một số yếu tố Kiến thức đồ hoạ. • Biết gọi một hàm . giới thiệu.Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục. • Viết được thủ tục đơn giản Kiến thức • Biết cấu trúc của một hàm. • Hiểu khái niệm màn hình đồ hoạ và điều kiện làm việc trong .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết cấu trúc một thủ tục. Hàm Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm. • Viết được hàm đơn giản. • Biết gọi một thủ tục GHI CHÚ Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. 3. Kiến thức 4. • Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục. Kĩ năng • Biết khai báo và sử dụng hàm CRT VII.17 - . • Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm. chế độ đồ hoạ. danh sách vào/ra hình thức. . • Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn. • Sử dụng được lời gọi một thủ tục. Đồ hoạ và âm thanh 1. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình • Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có.Có thể cho chạy một chương trình đồ hoạ . danh sách vào/ra hình thức.

Có thể cho chạy một chương trình âm thanh mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản hay để gây hứng thú.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm.18 - . • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để . bằng một chương trình TP. Kiến thức 2. . hình chữ nhật.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. elip. sinh động để gây hứng thú. hình tròn. giới thiệu. . Một số yếu tố âm thanh. đường.

mẫu hỏi. Giới thiệu MS • Biết 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) ACCESS và chế độ làm việc với dữ liệu. mở CSDL đã có. 1.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KÊ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 12 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. thiết thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được lập mối liên kết giữa các bảng. .Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL. điều khiển sở dữ liệu việc truy cập vào CSDL. Khái niệm cơ • Biết khái niệm CSDL. • Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL. 2. cập nhật và kết xuất thông tin.19 - . (CSDL) • Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. kiểm soát. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Kiến thức 1. Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS . Hệ quản trị cơ nhập dữ liệu. sở dữ liệu • Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. . • Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. cập 2. những kỹ năng theo yêu cầu • Biết 4 đối tượng chính: bảng.Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh hoạ Kiến thức • Biết khái niệm hệ quản trị CSDL. tạo một CSDL mới. Kiến thức Kĩ năng • Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS. Cấu trúc bảng Kiến thức . tìm kiếm kết xuất thông tin.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng. biểu mẫu và báo cáo.

định dạng và in trực tiếp. Kiến thức • Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi. tạo biểu mẫu. • Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng. • Thực hiện việc khai báo khoá • Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng. 3. sắp xếp và lọc. miền giá trị. cập nhật dữ liệu.20 - . GHI CHÚ . sắp xếp và .Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện lọc. cập nhật dữ liệu. • Tạo được mẫu hỏi đơn giản. 4. . tạo biểu mẫu bằng Wizard.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng. Các thao tác cơ . Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản. liệu .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng: Cột (Thuộc tính): tên. Truy xuất dữ • Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi .Cho ví dụ minh hoạ cho mục tiêu thiết kế đơn giản . . Khoá. • Biết tạo và sửa cấu trúc bảng. Kiến thức • Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu. tìm kiếm đơn giản. những công việc này.Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và Kĩ năng sở dùng Thuật sĩ. • Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu. tìm kiếm đơn giản. nạp dữ liệu vào bảng.Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.

. Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. Các loại mô Kiến thức hình CSDL • Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí. sắp xếp hệ các bản ghi.Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện.. Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu 1. • Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường). Chương 4. • Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng. 2. Báo cáo MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó • Biết các bước lập báo cáo. Kiến thức . Hệ CSDL quan • Biết các thao tác với CSDL QH: Tạo bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Tạo được báo cáo bằng Wizard. Các loại kiến trúc cuả hệ CSDL • Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán. bảng điểm. GHI CHÚ . • Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này. Chương 3.) để minh hoạ . cập nhật.Không lệ thuộc vào hệ quản trị CSDL quan hệ cụ thể nào Kĩ năng • Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.21 - . Kiến thức • Biết khái niệm mô hình quan hệ. truy vấn CSDL và lập báo cáo. dòng (bản ghi). . • Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 5.

2. CSDL . .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . Bảo mật thông • Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL tin trong các hệ • Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL.Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật CSDL.22 - .Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful