Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC
Họ tên giáo viên: Bùi Văn Trình Giảng dạy các lớp: 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12C4, 12C5, 12C6, 12C7, 10A1, 10A2
I. VỊ TRÍ Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của chúng trong xã hội hiện đại, phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho người lao động, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh. Trong hệ thống các môn học ở trường phổ thông, Tin học còn hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách học sinh không chỉ thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính trị mà có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Các kiến thức và kĩ năng trong môi trường học tập này thường xuyên được cập nhật giúp cho học sinh có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới nhất của xã hội.

II. MỤC TIÊU Dạy học môn Tin học trong nhà trường phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau: 1. Về kiến thức Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học Tin học: các kiến thức nhập môn về Tin học, về hệ thống, về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,... Giúp cho học sinh biết được các ứng dụng phổ biến của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 2. Về kĩ năng Học sinh có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống. 3. Về thái độ Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác. Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

-1-

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học. - Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và được nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung : hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển những kĩ năng và thao tác. - Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khoá. - Chương trình phải có tính “mở”: có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.

-2-

26. §2. 4 Tiết . 34 Tiết .1.29 Tiết . Các lệnh và thao tác cơ sở Thực hành 2.23 Tiết .5 Tiết .10.3.33.18 Tiết . Kiến trúc và bảo mật các hệ Cơ sở dữ liệu -3- . 2 Tiết . Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì II Chương II.15 Tiết . Truy vấn dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì I Học kì 2 §4.35 §1. 7 Tiết . Cấu trúc bảng Thực hành 1.8. Tạo bảng §3. 9 Tiết .16 Tiết . Mẫu hỏi §5. Truy vấn dữ liệu Thực hành 3. 13. Khái niệm cơ sở dữ liệu §2.24 Tiết . hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access Chương III.6.20. Giới thiệu Microsoft Access §2. phân phối chương trình : 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết Học kì 1 Chương I.32 Tiết . Bài thực hành tổng hợp §1.30 Tiết . 27 Tiết . Biểu mẫu và các thao tác trên cơ sở dữ liệu §4.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT Phân phối chương trình lớp 12 THPT thí điểm Môn Tin học (áp dụng từ năm học 2005-2006) Cả năm Học kì I Học kì II I. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu. Báo cáo và kết xuất báo cáo Thực hành 4. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ §1.17 Tiết . cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV. Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết .21. 11 Tiết .19 Tiết .25. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu §2. 14 Tiết . Báo cáo Thực hành 5.28 Tiết .31 Tiết . Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ §3.12.22 Tiết . Hệ quản trị cơ sở dữ liệu §1.

khi đó số tiết thực hành thực dạy của giáo viên được tính bằng số tiết thực hành nhân với số ca. 2. giáo viên chọn các bài đọc thêm để giảng bổ sung kiến thức. kĩ năng theo yêu cầu. khoa học. . THỰC HIỆN 1. đánh giá . . máy chiếu. kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. . Kiểm tra. luyện tập. thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết kiểm tra học kì. bài tập để củng cố.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT II. Phải dùng điểm thực hành làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.Việc kiểm tra học kì phải được đánh giá ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. đồng thời do đặc trưng của môn học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần lưu ý tận -4- .Sau mỗi bài thực hành phải có đánh giá và cho điểm.Đối với những mục dạy trong 2. tuy nhiên việc kéo dài hoặc rút ngắn không được làm xê dịch lịch giảng dạy quá 1 tiết so với phân phối chương trình. bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên. Tổ chức dạy học . . chia nhóm. Tỉ lệ điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành trong điểm kiểm tra học kì có thể là: Lý thuyết 6 (hoặc 7): Thực hành 4 (hoặc 3). chữa bài tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức.Trong tiết thực hành bố trí tối đa là 3 học sinh/1 máy tính (tốt nhất là 1 học sinh/ 1 máy tính).Một số nội dung lý thuyết sẽ tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nếu sử dụng máy tính. Đối với những tiết thực hành được thiết kế để làm việc theo nhóm giáo viên có thể bố trí nhiều hơn 3 học sinh/1 máy tính. hệ thống và chuẩn xác hoá các kiến thức. .Giáo viên cần căn cứ vào tình hình giảng dạy của mình và kết quả tiếp thu của học sinh. chương trình và phần mềm Microsoft Access để giới thiệu trực quan. • Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết. Nếu do thiếu máy tính không thể tiến hành dạy tiết thực hành cho cả lớp học trong 1 tiết như phân phối chương trình thì phải chia ca để thực hành. hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đồng thời trong tiết thực hành giáo viên nên phân loại. xây dựng thêm các bài thực hành. . .Giáo viên tự bố trí kiểm tra miệng. . lớp mà học sinh (hoặc một số học sinh trong lớp) đã được học về cơ sở dữ liệu. kĩ năng theo yêu cầu.Giáo viên có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung kiến thức nào đó. 3 tiết giáo viên tự phân chia nội dung đảm bảo sự cân đối. còn điểm phần thực hành được lấy từ điểm trung bình các bài thực hành trong học kì.Do thời lượng hạn hẹp. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí thuyết và phần thực hành. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau: • Cách 1: Nếu có đủ điều kiện. từ đó định ra những nội dung cho các tiết ôn tập.Đối với các trường.

đánh giá kết quả học tập của học sinh. ---------------------- -5- .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT dụng ưu thế này để sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra.

1. 16 trong biểu diễn thông tin. 2.Lấy các ví dụ về ứng dụng Tin học trong đời phương pháp nghiên cứu riêng. ngành khoa học • Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã Tin học hội.Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy.Vẽ lược đồ khái quát của kiến trúc máy tính để giải thích. Biết máy tính vừa là đối tượng sống thường ngày. Thông tin và dữ liệu Kỹ năng • Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. Kiến thức • Biết khái niệm thông tin. mã hoá thông tin cho máy tính. . • Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. các dạng thông tin. • Biết các hệ đếm cơ số 2. nội dung và . vừa là công cụ. Von Neuman Kỹ năng • Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính. • Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính • Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống. • Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. lượng thông tin. . Giới thiệu nghiên cứu. Giới thiệu về máy tính • Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính . Một số khái niệm cơ bản của Tin học Kiến thức • Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng. • Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 10 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. Kiến thức 3. -6- .

Giải bài toán Kiến thức . . các đặc trưng chính của thuật toán. xây dựng thuật toán. lựa chọn cấu trúc dữ liệu. Kiến thức Kiến thức 7. Ngôn ngữ lập • Biết được khái niệm ngôn ngữ máy.Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao. Kiến thức -7- .Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán • Biết khái niệm bài toán và thuật toán. đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng. Các ứng dụng • Biết được ứng dụng chủ yếu của MTĐT trong các lĩnh vực đời địa phương để minh hoạ. Bài toán và liệt kê.Lấy nội dung thực tế để minh hoạ. tử chương trình. hợp ngữ sang ngôn ngữ máy.Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều định bài toán. cao. sống xã hội. viết lần. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc .Lấy các ứng dụng Tin học trong trường. Kỹ năng • Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. • Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.Kể được các loại phần mềm ứng dụng . của Tin học • Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập. tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên. kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số. hiệu chỉnh. Phần mềm máy • Biết khái niệm phần mềm máy tính. 5. làm việc và giải trí.Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên. 6. ở 8. • Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ 4. thuật toán • Hiểu một số thuật toán thông dụng. trình. tính . trên máy tính điện • Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ .

• Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành . Khái niệm hệ điều hành • Biết khái niệm hệ điều hành. Tệp và quản lí tệp . Giao tiếp với Kiến thức hệ điều hành và • Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành.Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng. 9. cây thư mục.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết được ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã . • Hiểu khái niệm thư mục. nhị định về hội. mà trình bày những nguyên lí chung. Thái độ • Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính. .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Nhận dạng được tên tệp. Chương 2. 2. • Đặt được tên tệp. đường dẫn. Kiến thức • Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp. Hệ điều hành Kiến thức 1. thư mục 3. Tin học và xã hội tin học hoá hội. bản quyền. chống tội phạm Tin học của nước • Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã ta. .Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào. thư mục.Nên giới thiệu một số điều luật.Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS xử lý tệp -8- . làm việc với hệ điều .

đoạn. đổi tên thư mục và tệp . Một số hệ điều • Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành.Giới thiệu sơ lược về MS DOS.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ hành và ra khỏi hệ thống. . . • Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp. di chuyển. 2. xoá tệp.Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính. quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có. từ. ghi -9- . ghi tệp.Chưa yêu cầu gõ nhanh. • Thực hiện được các thao tác mở tệp. gõ văn bản. đóng tệp.Giới thiệu về UNICODE. tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã. Windows. . 4. • Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay. nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo. . câu.Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và tạo và xoá thư mục. xóa. lập với phần mềm soạn thảo văn bản.Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word.Các chức năng chủ yếu được trình bày độc • Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (ký tự. tạo tệp mới.Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau.Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và • Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt nhiều loại phông chữ Việt khác nhau. Sọan thảo văn bản . trang). dòng. Kiến thức . Kĩ năng • Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản. Một số khái niệm cơ bản. hành phổ biến. . Kiến thức 1. . đổi tên tệp. Làm quen với Kiến thức Word • Biết màn hình làm việc của Word • Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. Kĩ năng • Thực hiện được một số lệnh thông dụng • Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo. . • Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. UNIX và LINUX Chương 3.

Mạng và Internet . tách. danh sách liệt kê. định dạng đoạn . định dạng trang văn bản.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kiến thức • Biết các thao tác: tạo bảng. gộp các ô. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Kiến thức • Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự. Một số công cụ trợ giúp soạn thảo Kĩ năng • Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. chèn số thứ thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được năng soạn thảo tự trang.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ tệp văn bản.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Chương 4. những kỹ năng theo yêu cầu văn bản • Biết cách in văn bản. • Biết soạn thảo và định dạng bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức 3.10 - . .Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo . Một số chức văn bản. chèn. • Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu . Làm việc với Kĩ năng bảng • Thực hiện được tạo bảng. xoá. hàng và cột. Kĩ năng • Định dạng được văn bản theo mẫu Kiến thức 4. 5. các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng .

nhược điểm của các kết nối.Tuỳ theo điều kiện có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang Web đơn giản .Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh hoạ).11 - . Website 3. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 1. 2. GHI CHÚ . Mạng thông tin nó. Kiến thức • Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của . Mạng máy tính MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông. • Biết khái niệm mạng máy tính • Biết một số loại mạng máy tính. toàn cầu Internet • Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet. • Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet Kiến thức • Biết khái niệm trang Web. Một số dịch vụ • Biết chức năng trình duyệt Web phổ biến của • Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin.Nêu các ưu. thư điện tử Kĩ năng Internet • Sử dụng được trình duyệt Web • Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Interrnet. • Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu .

Kiến thức II. Cú pháp và Ngữ nghĩa.Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của Chương trình nguồn. . Tên đơn giản 4.12 - . 3. Hằng và Biến. Tên.Nên minh hoạ bằng một đoạn chương trình • Biết các thành phần cơ sở của TP: Bảng chữ cái. Các thành phần Kiến thức của ngôn ngữ lập • Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ . ngôn trình Phân loại Kiến thức ngữ lập • Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập . Chương trình • Biết vai trò của Chương trình dịch . Các thành chuẩn. cần nhắc lại trình: ngôn ngữ máy.Kiến thức này đã có ở lớp 10. . Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình 1. Hằng và Biến. . Tên riêng (từ khoá). Chương trình TP đơn giản . dịch • Biết khái niệm Biên dịch và Thông dịch.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 11 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ I. và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống. trình cái.Cần giải thích sự khác nhau giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa. phần cơ sở của Kỹ năng TP • Phân biệt được Tên. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. Kiến thức 2. Biết đặt tên đúng.

hàm số học "gán" (:= ) và phép so sánh bằng (=). Kiến thức 2. kí tự. hoạ 1. thực.Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để • Hiểu lệnh gán. Một số kiểu • Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn trong TP: nguyên. Kĩ năng • Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. học sinh luyện tập. lệnh gán .Lấy một chương trình TP đơn giản để minh ngữ lập trình. 4. Khai báo biến . Kĩ năng • Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản. Phép toán. Kiến thức • Hiểu được cách khai báo biến. chuẩn. Kĩ năng • Viết được lệnh gán. . biểu thức quan hệ. • Nhận biết khai báo sai. 3.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập dữ liệu chuẩn logic và miền con. biểu Kiến thức thức. Cấu trúc • Biết cấu trúc của một chương trình TP: cấu trúc chung và các chương trình thành phần. . .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn . biểu thức số học.13 - .Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập Kĩ năng • Khai báo đúng.Phân biệt được sự khác nhau giữa phép • Biết các khái niệm: Phép toán.

đơn giản Kĩ năng • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản. . • Hiểu câu lệnh ghép. thực hiện và hiệu chỉnh chương .14 - . và hiệu chỉnh chương trình Kĩ năng • Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. Tổ chức rẽ Kĩ năng nhánh • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của môt số bài toán đơn giản.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng.Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn trình.Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10 . cho ra kết quả. GHI CHÚ Kiến thức • Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và 5. Kiến thức • Biết các bước: soạn thảo. dịch. thực hiện • Biết một số công cụ của môi trường TP. . • Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết. Dịch. 6.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 1. rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản. chỉnh và có thể chạy được. • Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của Chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được. III. Tổ chức vào/ra đưa thông tin ra màn hình. Rẽ nhánh và lặp Kiến thức • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán • Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước. người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho. Kĩ năng • Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều. 1. . rẽ nhánh và lặp. GHI CHÚ .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 2.Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10. những kỹ năng theo yêu cầu • Thực hiện được khai báo mảng. • Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được dữ liệu mảng một chiều. . truy cập.Cần tổng kết lại có 3 loại cấu trúc điều khiển là: tuần tự. IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc .Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một • Biết cách khai báo xâu. Kiểu mảng và . lệnh lặp với số lần định trước • Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. .Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc.15 - Kiến thức . Kiểu dữ liệu Kiến thức Xâu • Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là mảng một chiều). 2. Kĩ năng biến có chỉ số . • Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. truy cập phần tử của xâu. số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lý dữ liệu văn bản. tính toán các phần tử của mảng. cấu trúc lặp với số lần định trước.Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc. Tổ chức lặp Kĩ năng • Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp. . • Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tính huống cụ thể.

mở tệp. Xử lý tệp • Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp. Kĩ năng • Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp VI. các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Kiến thức 2. trong kiểu bản ghi. đóng tệp. • Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm. GHI CHÚ Kiến thức 3.Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng. • Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản. Kiến thức . đọc/ghi tệp.Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản. Tệp và xử lý tệp Kiến thức 1.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Sử dụng được một số thủ tục. . Chương trình con và phân loại 2. Thủ tục . Kiểu Bản ghi • Biết khái niệm kiểu Bản ghi.Thông qua các ví dụ cụ thể. Phân loại và khai báo tệp • Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp. • Biết cách khai báo bản ghi.16 - . • Biết vai trò của chương trình con trong lập trình. V. . • Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản. • Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu. Chương trình con Kiến thức 1. truy cập trường của bản ghi. hàm thông dụng về xâu. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. Kĩ năng • Khai báo đúng tệp văn bản.

• Sử dụng được lời gọi một thủ tục. danh sách vào/ra hình thức. chế độ đồ hoạ. 3. • Biết gọi một hàm . Đồ hoạ và âm thanh 1. • Hiểu khái niệm màn hình đồ hoạ và điều kiện làm việc trong . • Biết gọi một thủ tục GHI CHÚ Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục. danh sách vào/ra hình thức. giới thiệu. Hàm Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm. • Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục. Một số yếu tố Kiến thức đồ hoạ. Kĩ năng • Biết khai báo và sử dụng hàm CRT VII.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình • Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có.17 - . .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết cấu trúc một thủ tục. • Viết được hàm đơn giản. • Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm. Kiến thức 4. • Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn.Có thể cho chạy một chương trình đồ hoạ .Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục. • Viết được thủ tục đơn giản Kiến thức • Biết cấu trúc của một hàm.

. Một số yếu tố âm thanh. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm. hình chữ nhật.18 - . . elip.Có thể cho chạy một chương trình âm thanh mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản hay để gây hứng thú. bằng một chương trình TP. giới thiệu. hình tròn.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. Kiến thức 2. đường. sinh động để gây hứng thú.

Kiến thức Kĩ năng • Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS. 2. điều khiển sở dữ liệu việc truy cập vào CSDL. . biểu mẫu và báo cáo. những kỹ năng theo yêu cầu • Biết 4 đối tượng chính: bảng. .Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL. mẫu hỏi. mở CSDL đã có. 1. tìm kiếm kết xuất thông tin.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng.19 - . Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Kiến thức 1. cập 2. kiểm soát. thiết thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được lập mối liên kết giữa các bảng. Khái niệm cơ • Biết khái niệm CSDL. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS . Hệ quản trị cơ nhập dữ liệu. cập nhật và kết xuất thông tin. • Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL. Giới thiệu MS • Biết 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) ACCESS và chế độ làm việc với dữ liệu. (CSDL) • Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. tạo một CSDL mới. Chương 2.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KÊ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 12 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. • Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. Cấu trúc bảng Kiến thức . sở dữ liệu • Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống.Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh hoạ Kiến thức • Biết khái niệm hệ quản trị CSDL.

. 4. Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính. nạp dữ liệu vào bảng. cập nhật dữ liệu. • Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu.Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và Kĩ năng sở dùng Thuật sĩ. những công việc này. • Biết tạo và sửa cấu trúc bảng. liệu . • Thực hiện việc khai báo khoá • Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng. • Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng. tạo biểu mẫu bằng Wizard. định dạng và in trực tiếp.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản. sắp xếp và lọc. Khoá. sắp xếp và . miền giá trị. tìm kiếm đơn giản. Các thao tác cơ .Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng. tìm kiếm đơn giản.Cho ví dụ minh hoạ cho mục tiêu thiết kế đơn giản . Kiến thức • Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng.Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện lọc.20 - .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng: Cột (Thuộc tính): tên. tạo biểu mẫu. Kiến thức • Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi. cập nhật dữ liệu. Truy xuất dữ • Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi . GHI CHÚ . • Tạo được mẫu hỏi đơn giản. . 3.

Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu 1. sắp xếp hệ các bản ghi. 2. GHI CHÚ . Các loại mô Kiến thức hình CSDL • Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí.. • Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. cập nhật.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Tạo được báo cáo bằng Wizard. • Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này. Chương 4.Không lệ thuộc vào hệ quản trị CSDL quan hệ cụ thể nào Kĩ năng • Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản. Cơ sở dữ liệu quan hệ 1. • Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng. Hệ CSDL quan • Biết các thao tác với CSDL QH: Tạo bảng.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 5.Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện. Chương 3. Kiến thức . dòng (bản ghi). truy vấn CSDL và lập báo cáo. Các loại kiến trúc cuả hệ CSDL • Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán. • Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường).) để minh hoạ . Kiến thức • Biết khái niệm mô hình quan hệ.. Báo cáo MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó • Biết các bước lập báo cáo. bảng điểm. .21 - .

Bảo mật thông • Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL tin trong các hệ • Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. 2.Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật CSDL.22 - .Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh. .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . CSDL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful