Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC
Họ tên giáo viên: Bùi Văn Trình Giảng dạy các lớp: 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12C4, 12C5, 12C6, 12C7, 10A1, 10A2
I. VỊ TRÍ Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của chúng trong xã hội hiện đại, phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho người lao động, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh. Trong hệ thống các môn học ở trường phổ thông, Tin học còn hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách học sinh không chỉ thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính trị mà có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Các kiến thức và kĩ năng trong môi trường học tập này thường xuyên được cập nhật giúp cho học sinh có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới nhất của xã hội.

II. MỤC TIÊU Dạy học môn Tin học trong nhà trường phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau: 1. Về kiến thức Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học Tin học: các kiến thức nhập môn về Tin học, về hệ thống, về thuật toán và ngôn ngữ lập trình, về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,... Giúp cho học sinh biết được các ứng dụng phổ biến của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 2. Về kĩ năng Học sinh có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống. 3. Về thái độ Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác. Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

-1-

Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT

- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học. - Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và được nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung : hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển những kĩ năng và thao tác. - Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khoá. - Chương trình phải có tính “mở”: có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.

-2-

21.18 Tiết . Kiến trúc và bảo mật các hệ Cơ sở dữ liệu -3- .19 Tiết . Truy vấn dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì I Học kì 2 §4.8. Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết . Truy vấn dữ liệu Thực hành 3.1.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT Phân phối chương trình lớp 12 THPT thí điểm Môn Tin học (áp dụng từ năm học 2005-2006) Cả năm Học kì I Học kì II I. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ §1. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì II Chương II. Các lệnh và thao tác cơ sở Thực hành 2.22 Tiết . Khái niệm cơ sở dữ liệu §2.23 Tiết .6. 34 Tiết . 7 Tiết . Báo cáo và kết xuất báo cáo Thực hành 4. 27 Tiết . Giới thiệu Microsoft Access §2.25. 13.24 Tiết . Tạo bảng §3.12. cơ sở dữ liệu quan hệ Chương IV.15 Tiết .10. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu §2. Cấu trúc bảng Thực hành 1.33. 9 Tiết .16 Tiết . Báo cáo Thực hành 5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu §1.5 Tiết .31 Tiết .29 Tiết . Biểu mẫu và các thao tác trên cơ sở dữ liệu §4.32 Tiết . phân phối chương trình : 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết Học kì 1 Chương I. Mẫu hỏi §5.20. hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access Chương III. 2 Tiết . §2.35 §1. 14 Tiết . 4 Tiết .17 Tiết . Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ §3.30 Tiết .3. Bài thực hành tổng hợp §1. 11 Tiết . 26. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu.28 Tiết .

Giáo viên có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung kiến thức nào đó. xây dựng thêm các bài thực hành.Trong tiết thực hành bố trí tối đa là 3 học sinh/1 máy tính (tốt nhất là 1 học sinh/ 1 máy tính). Đối với những tiết thực hành được thiết kế để làm việc theo nhóm giáo viên có thể bố trí nhiều hơn 3 học sinh/1 máy tính. lớp mà học sinh (hoặc một số học sinh trong lớp) đã được học về cơ sở dữ liệu. máy chiếu. • Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết. Nếu do thiếu máy tính không thể tiến hành dạy tiết thực hành cho cả lớp học trong 1 tiết như phân phối chương trình thì phải chia ca để thực hành.Giáo viên cần căn cứ vào tình hình giảng dạy của mình và kết quả tiếp thu của học sinh. kĩ năng theo yêu cầu. Phải dùng điểm thực hành làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. khoa học. kĩ năng theo yêu cầu.Một số nội dung lý thuyết sẽ tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nếu sử dụng máy tính. chia nhóm. hệ quản trị cơ sở dữ liệu. tuy nhiên việc kéo dài hoặc rút ngắn không được làm xê dịch lịch giảng dạy quá 1 tiết so với phân phối chương trình. giáo viên chọn các bài đọc thêm để giảng bổ sung kiến thức.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT II. đánh giá . . kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. từ đó định ra những nội dung cho các tiết ôn tập. 2. bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học. bài tập để củng cố. Tỉ lệ điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành trong điểm kiểm tra học kì có thể là: Lý thuyết 6 (hoặc 7): Thực hành 4 (hoặc 3). thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết kiểm tra học kì. 3 tiết giáo viên tự phân chia nội dung đảm bảo sự cân đối.Đối với những mục dạy trong 2. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên. . Kiểm tra. . . đồng thời do đặc trưng của môn học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần lưu ý tận -4- . hệ thống và chuẩn xác hoá các kiến thức. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau: • Cách 1: Nếu có đủ điều kiện. Đồng thời trong tiết thực hành giáo viên nên phân loại. . Tổ chức dạy học .Giáo viên tự bố trí kiểm tra miệng. THỰC HIỆN 1. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí thuyết và phần thực hành. khi đó số tiết thực hành thực dạy của giáo viên được tính bằng số tiết thực hành nhân với số ca. . . . chương trình và phần mềm Microsoft Access để giới thiệu trực quan.Do thời lượng hạn hẹp. còn điểm phần thực hành được lấy từ điểm trung bình các bài thực hành trong học kì.Việc kiểm tra học kì phải được đánh giá ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. chữa bài tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức.Đối với các trường.Sau mỗi bài thực hành phải có đánh giá và cho điểm. luyện tập.

---------------------- -5- . đánh giá kết quả học tập của học sinh.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT dụng ưu thế này để sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra.

Giới thiệu nghiên cứu. • Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. 16 trong biểu diễn thông tin. • Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính • Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống. 2. nội dung và . 1.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 10 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. • Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. Giới thiệu về máy tính • Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính . mã hoá thông tin cho máy tính. • Biết các hệ đếm cơ số 2. vừa là công cụ. Kiến thức 3. . ngành khoa học • Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã Tin học hội. lượng thông tin.Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy. Thông tin và dữ liệu Kỹ năng • Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit. Một số khái niệm cơ bản của Tin học Kiến thức • Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng.Lấy các ví dụ về ứng dụng Tin học trong đời phương pháp nghiên cứu riêng. • Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. .Vẽ lược đồ khái quát của kiến trúc máy tính để giải thích. Kiến thức • Biết khái niệm thông tin. -6- . Von Neuman Kỹ năng • Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính. Biết máy tính vừa là đối tượng sống thường ngày. các dạng thông tin.

hợp ngữ sang ngôn ngữ máy. làm việc và giải trí. thuật toán • Hiểu một số thuật toán thông dụng. Phần mềm máy • Biết khái niệm phần mềm máy tính.Kể được các loại phần mềm ứng dụng . Các ứng dụng • Biết được ứng dụng chủ yếu của MTĐT trong các lĩnh vực đời địa phương để minh hoạ.Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên. . của Tin học • Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập. 6.Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao. Kỹ năng • Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. các đặc trưng chính của thuật toán. hiệu chỉnh. Bài toán và liệt kê. kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số. trình.Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán • Biết khái niệm bài toán và thuật toán. viết lần. đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng. 5. cao. tính . ở 8. • Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ 4. tử chương trình. Kiến thức -7- .Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều định bài toán. Giải bài toán Kiến thức .Lấy nội dung thực tế để minh hoạ. Ngôn ngữ lập • Biết được khái niệm ngôn ngữ máy.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ . trên máy tính điện • Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác . Kiến thức Kiến thức 7.Lấy các ứng dụng Tin học trong trường. tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc . xây dựng thuật toán. • Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. sống xã hội. lựa chọn cấu trúc dữ liệu.

• Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành . 9.Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Nhận dạng được tên tệp. chống tội phạm Tin học của nước • Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã ta.Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS xử lý tệp -8- . Thái độ • Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính. Giao tiếp với Kiến thức hệ điều hành và • Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành.Nên giới thiệu một số điều luật. mà trình bày những nguyên lí chung.Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào. đường dẫn. nhị định về hội. . 2. Hệ điều hành Kiến thức 1. Kiến thức • Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp. • Đặt được tên tệp. Chương 2. cây thư mục. làm việc với hệ điều . bản quyền. thư mục 3. Khái niệm hệ điều hành • Biết khái niệm hệ điều hành.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết được ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã . • Hiểu khái niệm thư mục. Tệp và quản lí tệp . thư mục. Tin học và xã hội tin học hoá hội. .

Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và tạo và xoá thư mục. . lập với phần mềm soạn thảo văn bản. .Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau. xoá tệp.Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và • Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt nhiều loại phông chữ Việt khác nhau. • Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp. . Một số khái niệm cơ bản.Giới thiệu về UNICODE. nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo. ghi -9- . . di chuyển. . UNIX và LINUX Chương 3. Kiến thức . câu. Một số hệ điều • Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành. Kĩ năng • Thực hiện được một số lệnh thông dụng • Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo. • Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ hành và ra khỏi hệ thống. Làm quen với Kiến thức Word • Biết màn hình làm việc của Word • Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. gõ văn bản. quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có. đổi tên thư mục và tệp . Kĩ năng • Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản. • Thực hiện được các thao tác mở tệp. hành phổ biến. tạo tệp mới. Sọan thảo văn bản .Giới thiệu sơ lược về MS DOS. đổi tên tệp. xóa. 4. tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã. dòng. Windows. đoạn.Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word. • Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay. ghi tệp.Các chức năng chủ yếu được trình bày độc • Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (ký tự. 2. . từ. trang).Chưa yêu cầu gõ nhanh. Kiến thức 1. . đóng tệp.

hàng và cột. Kĩ năng • Định dạng được văn bản theo mẫu Kiến thức 4.10 - . chèn. • Biết soạn thảo và định dạng bảng. • Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu . tách. định dạng đoạn .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức 3. . Làm việc với Kĩ năng bảng • Thực hiện được tạo bảng. định dạng trang văn bản. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Kiến thức • Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự. Một số công cụ trợ giúp soạn thảo Kĩ năng • Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. gộp các ô. 5. Một số chức văn bản. xoá.Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo . những kỹ năng theo yêu cầu văn bản • Biết cách in văn bản. Mạng và Internet .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kiến thức • Biết các thao tác: tạo bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Chương 4.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ tệp văn bản. chèn số thứ thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được năng soạn thảo tự trang. danh sách liệt kê. các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng .

Kiến thức • Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của . nhược điểm của các kết nối.Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh hoạ). 2. Mạng máy tính MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.11 - . toàn cầu Internet • Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu . • Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet Kiến thức • Biết khái niệm trang Web. thư điện tử Kĩ năng Internet • Sử dụng được trình duyệt Web • Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Interrnet. Một số dịch vụ • Biết chức năng trình duyệt Web phổ biến của • Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin. . • Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử. Website 3.Nêu các ưu.Tuỳ theo điều kiện có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang Web đơn giản .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 1. Mạng thông tin nó. GHI CHÚ . • Biết khái niệm mạng máy tính • Biết một số loại mạng máy tính.

Hằng và Biến. 3.Cần giải thích sự khác nhau giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa. ngôn trình Phân loại Kiến thức ngữ lập • Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập . Chương trình • Biết vai trò của Chương trình dịch . Tên riêng (từ khoá). Kiến thức 2. . trình cái. và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống. Biết đặt tên đúng. Các thành chuẩn.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 11 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ I.12 - . Hằng và Biến. . Các thành phần Kiến thức của ngôn ngữ lập • Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ .Nên minh hoạ bằng một đoạn chương trình • Biết các thành phần cơ sở của TP: Bảng chữ cái. cần nhắc lại trình: ngôn ngữ máy. . Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình 1.Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của Chương trình nguồn. dịch • Biết khái niệm Biên dịch và Thông dịch. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. Cú pháp và Ngữ nghĩa. Kiến thức II. Tên. Chương trình TP đơn giản . phần cơ sở của Kỹ năng TP • Phân biệt được Tên.Kiến thức này đã có ở lớp 10. Tên đơn giản 4.

Kĩ năng • Viết được lệnh gán. Kiến thức • Hiểu được cách khai báo biến.Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập dữ liệu chuẩn logic và miền con. chuẩn. biểu thức số học. • Nhận biết khai báo sai. Kiến thức 2. hàm số học "gán" (:= ) và phép so sánh bằng (=). hoạ 1. .Lấy một chương trình TP đơn giản để minh ngữ lập trình. lệnh gán . học sinh luyện tập. biểu Kiến thức thức. . Kĩ năng • Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. Khai báo biến . Cấu trúc • Biết cấu trúc của một chương trình TP: cấu trúc chung và các chương trình thành phần. Phép toán. thực. Một số kiểu • Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn trong TP: nguyên.13 - . biểu thức quan hệ. 3. 4.Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để • Hiểu lệnh gán. kí tự. .Phân biệt được sự khác nhau giữa phép • Biết các khái niệm: Phép toán.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn .Cho các ví dụ đơn giản để HS luyện tập Kĩ năng • Khai báo đúng. Kĩ năng • Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.

6. thực hiện • Biết một số công cụ của môi trường TP.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng. GHI CHÚ Kiến thức • Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và 5. • Hiểu câu lệnh ghép.Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10 . chỉnh và có thể chạy được. đơn giản Kĩ năng • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản. Rẽ nhánh và lặp Kiến thức • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ). . thực hiện và hiệu chỉnh chương . cho ra kết quả. • Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết. dịch.14 - . và hiệu chỉnh chương trình Kĩ năng • Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. Tổ chức vào/ra đưa thông tin ra màn hình. Dịch. III.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 1. rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản. Kiến thức • Biết các bước: soạn thảo.Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn trình. • Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của Chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được. . Tổ chức rẽ Kĩ năng nhánh • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của môt số bài toán đơn giản.

. truy cập. 1.Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc. Kĩ năng • Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều. những kỹ năng theo yêu cầu • Thực hiện được khai báo mảng. truy cập phần tử của xâu. • Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. Kĩ năng biến có chỉ số . .Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được dữ liệu mảng một chiều.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 2. cấu trúc lặp với số lần định trước. • Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước. • Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tính huống cụ thể. lệnh lặp với số lần định trước • Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản. Tổ chức lặp Kĩ năng • Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp.Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10. GHI CHÚ .Cần tổng kết lại có 3 loại cấu trúc điều khiển là: tuần tự. Kiểu dữ liệu có cấu trúc . số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lý dữ liệu văn bản.15 - Kiến thức . . . Kiểu dữ liệu Kiến thức Xâu • Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là mảng một chiều). Kiểu mảng và .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán • Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước. người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho.Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc. 2.Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một • Biết cách khai báo xâu. tính toán các phần tử của mảng. IV. rẽ nhánh và lặp.

• Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản. V. Kĩ năng • Khai báo đúng tệp văn bản. Kiến thức 2. truy cập trường của bản ghi. trong kiểu bản ghi. Tệp và xử lý tệp Kiến thức 1.Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng. • Biết vai trò của chương trình con trong lập trình. đọc/ghi tệp. • Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm. Thủ tục . đóng tệp. • Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản.Thông qua các ví dụ cụ thể. mở tệp. Phân loại và khai báo tệp • Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp. Xử lý tệp • Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp. . Chương trình con và phân loại 2. . Kiến thức .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Sử dụng được một số thủ tục. • Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản. hàm thông dụng về xâu. Chương trình con Kiến thức 1. GHI CHÚ Kiến thức 3. • Biết cách khai báo bản ghi.16 - . các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. Kiểu Bản ghi • Biết khái niệm kiểu Bản ghi. Kĩ năng • Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp VI.

danh sách vào/ra hình thức. . 3. • Biết gọi một thủ tục GHI CHÚ Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục. Hàm Kĩ năng • Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm. • Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm. • Sử dụng được lời gọi một thủ tục. chế độ đồ hoạ. Đồ hoạ và âm thanh 1. • Viết được hàm đơn giản. giới thiệu. Kiến thức 4. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình • Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có.Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết cấu trúc một thủ tục. Một số yếu tố Kiến thức đồ hoạ.Có thể cho chạy một chương trình đồ hoạ . • Viết được thủ tục đơn giản Kiến thức • Biết cấu trúc của một hàm.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả.17 - . • Hiểu khái niệm màn hình đồ hoạ và điều kiện làm việc trong . danh sách vào/ra hình thức. • Biết gọi một hàm . Kĩ năng • Biết khai báo và sử dụng hàm CRT VII. • Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục. • Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn.

Một số yếu tố âm thanh.Có thể cho chạy một chương trình âm thanh mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản hay để gây hứng thú. bằng một chương trình TP. hình chữ nhật. . giới thiệu.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ • Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm. • Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để .18 - . đường. sinh động để gây hứng thú. hình tròn.Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. Kiến thức 2. elip. .

Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL. Kiến thức Kĩ năng • Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS. cập 2. Chương 2. . điều khiển sở dữ liệu việc truy cập vào CSDL. . kiểm soát. 1. sở dữ liệu • Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. những kỹ năng theo yêu cầu • Biết 4 đối tượng chính: bảng. • Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. tìm kiếm kết xuất thông tin. Giới thiệu MS • Biết 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) ACCESS và chế độ làm việc với dữ liệu.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức • Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng. cập nhật và kết xuất thông tin.Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh hoạ Kiến thức • Biết khái niệm hệ quản trị CSDL. thiết thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được lập mối liên kết giữa các bảng. biểu mẫu và báo cáo. Hệ quản trị cơ nhập dữ liệu.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT KÊ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TIN HỌC LỚP 12 CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Chương 1. (CSDL) • Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.19 - . Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Kiến thức 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS . Cấu trúc bảng Kiến thức . 2. • Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL. Khái niệm cơ • Biết khái niệm CSDL. mẫu hỏi. tạo một CSDL mới. mở CSDL đã có.

Kiến thức • Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.Cho ví dụ minh hoạ cho mục tiêu thiết kế đơn giản . Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính. cập nhật dữ liệu. những công việc này. miền giá trị. tạo biểu mẫu. . • Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu. nạp dữ liệu vào bảng.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản. Khoá. 4. • Biết tạo và sửa cấu trúc bảng. • Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng. tìm kiếm đơn giản. Các thao tác cơ .Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện lọc. • Thực hiện việc khai báo khoá • Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng. tìm kiếm đơn giản.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng. định dạng và in trực tiếp.20 - .Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và Kĩ năng sở dùng Thuật sĩ. Kiến thức • Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu. sắp xếp và .Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng: Cột (Thuộc tính): tên. tạo biểu mẫu bằng Wizard. • Tạo được mẫu hỏi đơn giản. 3. liệu . sắp xếp và lọc. GHI CHÚ . cập nhật dữ liệu. . Truy xuất dữ • Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi .Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.

GHI CHÚ .. • Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức 5. Kiến thức • Biết khái niệm mô hình quan hệ.. sắp xếp hệ các bản ghi. • Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường).Không lệ thuộc vào hệ quản trị CSDL quan hệ cụ thể nào Kĩ năng • Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.21 - . bảng điểm. . Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu 1.) để minh hoạ . • Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 2. truy vấn CSDL và lập báo cáo. Báo cáo MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT • Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó • Biết các bước lập báo cáo. Chương 3. Các loại kiến trúc cuả hệ CSDL • Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán. Cơ sở dữ liệu quan hệ 1.Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu Kĩ năng • Tạo được báo cáo bằng Wizard. Hệ CSDL quan • Biết các thao tác với CSDL QH: Tạo bảng. cập nhật. Các loại mô Kiến thức hình CSDL • Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí.Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện. Chương 4. Kiến thức . dòng (bản ghi). • Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này.

.Kế hoạch giảng dạy môn tin học THPT CHỦ ĐỀ Kiến thức MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ .Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh.22 - . 2. Bảo mật thông • Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL tin trong các hệ • Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. CSDL .Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật CSDL.