TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.

HCM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP
* PHẦN LÝ THUYẾT 1. Hãy xác định các mối quan hệ của anh/chị trong cơ quan của mình, qua đó đưa ra những kỹ năng hay những thủ thuật giao tiếp cần thiết nhằm duy trì và phát triển nó một cách tốt đẹp nhất? 2. Theo anh/chị trong các kỹ năng giao tiếp đã được học trong học phần truyền thông và giao tiếp, anh/chị thấy kỹ năng giao tiếp nào mình còn hạn chế? Vậy anh/chị làm gì để khắc phục nó? 3. Để chinh phục đối tượng trong những lần đầu tiếp xúc, anh/chị cần ứng dụng những kỹ năng và nguyên tắc giao tiếp nào? Tại sao? 4. Theo anh/chị những rào cản trong truyền thông giao tiếp hiện nay của anh/chị là gì? Bằng cách nào để các anh chị có thể khắc phục nhằm đạt hiệu quả cao của cuộc giao tiếp. * PHẦN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1. Trong phòng làm việc của mình, anh/chị biết chắc có một người không thích gì anh/chị, vậy anh/chị phải giao tiếp với người đó thế nào? Tại sao? 2. Nếu có một ai đó trong cơ quan nói với người khác về những điều không tốt về anh/chị, phản ứng của anh/chị thế nào? Tại sao? 3. Hôm qua, anh/chị có hẹn với khách hàng của mình đến văn phòng để giải quyết 1 số vấn đề. Nhưng vì lý do đột xuất anh/chị có việc phải đi ra ngoài mà quên báo lại với bộ phận tiếp tân, do mải mê làm việc mà anh/chị quên mất có cuộc hẹn với khách hàng. Hôm nay, khách hàng đến gặp và than phiền. Trong tình huống này, anh/chị giải quyết thế nào? Tại sao? 4. Trong một lần đang trình bày một vấn đề trước lãnh đạo của cơ quan, vì hồi hộp và lo lắng mà anh/chị quên mất phần tiếp theo là gì? Anh/chị phải xử lý thế nào trong tình huống này?