TIÊU ĐIỂM

TIẾT KIỆM
ĐIỆN NĂNG

là góp phần
thực hành tiết kiệm
chống lãng phí
TS. Vũ Minh Mão

Chủ tịch Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam

BAN BIÊN TẬP
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Khoa Sơn
Ủy viên:
Ông Phan Hồng Khôi
Bà Nguyễn Thị Bắc Kinh
Ông Trần Văn Bé
Bà Trần Quỳnh Hương

N

ăng lượng nói chung, điện năng nói riêng có vai trò rất quan
trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Tiết kiệm năng lượng là một trong những chính sách lớn của Đảng và
Nhà nước, cần được quán triệt , vận động và tổ chức thực hiện có kết quả
ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và công dân, trong đó có các hội viên
tập thể, cá nhân của Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam.
Tình hình năng lượng trên thế giới cũng như ở nước ta đang ở trong
thời kỳ khan hiếm, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng cao đột biến
so với nhiều thập kỷ trước đây, kéo theo giá cả nhiều sản phẩm tăng, dẫn
đến ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, tiêu dùng của xã hội.

1. Tiết kiệm điện năng là góp phần phát triển bền vững.
Mọi thông tin xin liên hệ:

Ban Quản lý Dự án “Chiếu sáng
Công cộng Hiệu suất cao tại Việt Nam”.
VIỆN KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
18 Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy Hà Nội.
ĐT: 04.7913792
Fax: 04.7913793
Email: veepl@vast.ac.vn
Webssite: http://www.veepl.vast.ac.vn

Từ nhiều thập kỷ vừa qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư phát triển
hệ thống điện quốc gia đi trước một bước, nhằm phục vụ cho phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hệ thống điện của đất nước đã
có bước phát triển đáng kể, tổng công suất các nguồn điện ở nước ta
vào thời điểm hiện nay đạt xấp xỉ 12.000MW, điện thương phẩm bình
quân đầu người ở nước ta đạt khoảng gần 600 KWh/người/năm. Tốc độ
tăng sản lượng điện hàng năm trung bình 15%, có năm tăng tới 19%. Tuy
nhiên, nhìn tổng thể, so với yêu cầu phát triển sản xuất và nhu cầu tiêu
dùng điện toàn xã hội tăng thì nước ta còn phải huy động đầu tư bằng
nhiều nguồn vốn để xây dựng hệ thống điện tăng hơn nhiều lần trong
vài thập kỷ nữa. Nếu so với các nước trong khu vực thì nguồn điện của
nước ta còn rất khiêm tốn và sản lượng điện bình quân đầu người của ta
còn rất nhỏ bé, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế- xã hội và
tiêu dùng điện năng của cả nước.

tiêu dùng. Hệ thống này có áp dụng cho các tuyến quốc lộ. tích cực phấn đấu xây dựng ngành chiếu sáng Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả tiết kiệm điện năng. Trong 3 năm vừa qua Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam đã phối hợp với các bộ.15% mỗi năm.Hồ Chí Minh H iện nay hệ thống chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh (TP HCM) có khoảng 211 ngàn điểm sáng trên các tuyến đường của 24 quận. đạt nhiều thành tích khả quan. trong đó gồm 2 đô thị đặc biệt là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh.huyện thành phố. dịch vụ.xã hội có chất lượng và bền vững. Loại tuyến đèn sử dụng trụ bê-tông riêng của Chiếu sáng. chính quyền các đô thị . chiếu sáng đô thị.. Thủ tướng Chính phủ nước ta đã ban hành 2 chỉ thị về tiết kiệm điện. giảm khí thải nhà kính bảo vệ môi trường.400. khách sạn v. Năm 2005. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá. Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng tốt (do kiểm soát * Tất cả các tuyến đèn đều được điều khiển bởi hai loại tủ điều khiển chiếu sáng công cộng: PLC và Timer. song các đô thị đang sử dụng tới 80% tổng điện năng của cả nước ( bao gồm sản xuất . góp phần bảo vệ môi trường. kéo theo nhu cầu điện năng nói chung. 2. trong đó bao gồm các hội viên tập thể. của toàn xã hội là rất cần thiết trước mắt cũng như lâu dài ở nước ta.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . Tới năm 2020.Công ty CSCC TP. tỉnh lộ. Giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chiếu sáng nhằm thực hiện sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm điện năng. trong đó có lĩnh vực chiếu sáng nói chung. kinh doanh. góp phần phổ biến rộng rãi chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước đến toàn xã hội . chiếm 45% dân số cả nước. Vỏ tủ bằng nhựa composite và có ngăn để lắp điện kế.. chiếu sáng công cộng nói riêng. đường trục và các tuyến đường chính của thành phố. các đô thị tích  Hiện nay. trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng (nối mạng quản lý. đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo lớn với chủ đề tiết kiệm điện.. Tiết kiệm điện năng ở nước ta không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài góp phần phát triển kinh tế . Giải pháp khả thi nhằm sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm là ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hệ thống chiếu sáng chính qui đang được Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM vận hành bảo dưỡng. đường vành đai.. phát triển bền vững đất nước. phải được mọi tổ chức. cả nước có 729 đô thị. khoảng cách trụ bị khống chế) và mỹ quan đô thị kém. chiếu sáng công cộng. * Các tuyến đèn có thể chia thành ba loại như sau: Loại tuyến đèn sử dụng trụ thép (STK)cáp ngầm (chiếm 22%): thường được được chiều cao treo đèn.. quản lý nhu cầu sử dụng điện hợp lý.000 tuyến với khoảng 3. nhà hàng. Hiện nay. hiện đại. nhưng nguồn vốn của nước ta trong giai đoạn hiện nay còn hạn chế. điều này nói lên tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện trong toàn xã hội. vị trí lắp đặt trụ) và đạt được mỹ quan đô thị. Tại Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 28/11/2007. Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng kém hơn (do chiều cao treo đèn. đèn cảm ứng từ. cá nhân toàn xã hội. Tình hình đó tất yếu đòi hỏi phải phát triển các nguồn điện.số 3/2008 TIÊU ĐIỂM cực triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị và chiếu sáng công cộng.cáp voặn xoắn đi nổi (chiếm 72%). cả nước sẽ có 1953 đô thị với tổng số dân khoảng 46. Chính phủ đã ban hành Nghị định về sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm số 102/2003/ NĐ-CP ngày 03/9/2003. khoảng cách trụ. chiếm 33% dân số cả nước. * TP HCM đã và đang triển khai áp dụng một số công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao như đèn đường HPS 2 cấp công số tuyến đường được lắp đặt đèn là trên 3.000 người. xây dựng đô thị Việt Nam văn minh. trong Chương III của Luật này đã quy định về tiết kiệm điện. tổ chức hữu quan cần phối hợp chặt chẽ hơn . Loại tuyến đèn sử dụng trụ bê-tông Điện lực. cần nguồn vốn đầu tư rất lớn để xây dựng các nhà máy điện. 36 đô thị loại 3. 3 đô thị loại 1.xã hội. hiện đại hoá đất nước.. và điện tiêu dùng của các hộ gia đình ở khu vực các đô thị toàn quốc) trong đó. tốc độ đô thị hóa sẽ tăng nhanh. Phát triển kinh tế .000. tỷ lệ này sẽ cao hơn) và chiếm tới khoảng 75% phụ tải vào giờ cao điểm tối hàng ngày. khoảng cách trụ. kinh doanh. Cùng với quá trình công nghiệp hóa.200 km đường được chiếu sáng.000 người. góp phần phát triển kinh tếxã hội của ngành chiếu sáng Việt Nam trong đó bao gồm chiếu sáng đô thị.cáp voặn xoắn đi nổi (chiếm 6%). Công suất lắp đặt của hệ thống khoảng 18 MW. Trong đó hệ thống chiếu sáng chính qui có 91 ngàn điểm sáng và hệ thống chiếu sáng dân lập có khoảng 120 ngàn điểm sáng. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo các bộ. điện chiếu sáng nói riêng sẽ tăng mạnh. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao sự chuyển biến tích cực . dịch vụ. với số dân chỉ chiếm khoảng 26 % dân số cả nước. việc triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng và sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Vì vậy. đến năm 2010 số lượng các đô thị trong cả nước sẽ là 1226 đô thị với tổng số dân khoảng 30. 39 đô thị loại 4 và 636 đô thị loại 5.v. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật điện lực. suất (giảm công suất đèn khi lưu lượng xe giảm). Đồng thời. Ngoài ra trên trụ gắn tủ điều khiển còn có hộp phân phối chứa CB đầu nguồn để Điện lực vận hành đóng ngắt độc lập nguồn chiếu sáng. Số điểm sáng tăng lên 10. hiện đại hóa đất nước.số 3/2008 Kinh nghiệm của Tp Hồ Chí Minh vận hành bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng KS. điều khiển từ xa 12. vị trí lắp đặt trụ) tuy mỹ quan đô thị có kém hơn.. 13 đô thị loại 2. Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng tốt (do kiểm soát được chiều cao treo đèn. các nguồn sáng mới (như LED. các ngành. Trần Minh Hùng Phó GĐ .): * Hệ thống chiếu sáng công cộng TP HCM ngày càng được nâng cao về tính mỹ quan:  . ngành. tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp. Theo quy hoạch. hội viên cá nhân của Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam làm nòng cốt triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước đã ban hành. KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam .000 điểm sáng). góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. chiếu sáng nói chung sử dụng tới 27% tổng điện năng (tương lai. ngành. mọi tổ chức và người dân.

bảo dưỡng và tuần tra giám sát hệ thống hiệu quả. * Thực hiện việc trồng trụ riêng cho đèn đường nhằm kiểm soát chiều cao treo đèn.Công chính đang lấy ý kiến ban ngành liên quan sau đó trình Ủy ban nhân dân TP HCM ra quyết định áp dụng trên phạm vi thành phố. chiếu sáng lễ hội nằm trong mảng chiếu sáng công cộng sẽ ngày càng phát triển và góp phần làm đẹp thành phố. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÔNG TÁC VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG TẠI TP HCM: * Với hơn 120.Công chính. tín hiệu “đảm bảo kỹ thuật.25 km đường.200 Hoàng Văn Thụ. * Ngoài chất lượng của ánh sáng (độ rọi. Mục tiêu cụ thể là làm sao để hệ thống chiếu sáng luôn trong tình trạng hoạt động tốt. và giám sát nâng cao mục tiêu chất lượng và áp dụng. Tư vấn phối hợp kiểm tra kỹ thuật chuyên ngành các dự án. hệ thống chiếu sáng dân lập cần được sự quan tâm quản lý nhiều hơn về điện năng tiêu thụ. quang. về thiết bị sử dụng và phương thức đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống.HCM: - Kiểm tra quá trình thực hiện (Check) Sở Giao thông. của địa phương. nâng cao . Sau đó Sở Giao thông.Công chính duyệt.). điện. Nó công cộng gồm có các quy trình chính: khởi đầu một nhận thức mới là phải quy trình xem xét và lập kế hoạch duy kiểm soát và sử dụng năng lượng hiệu tu. công trình trong các giai đoạn đầu tư và xây dựng: Khi có dự án lớn Sở Giao thông. Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM Chính sách chất lượng của Công ty xác định đối Đơn vị thuê bao duy trì hệ thống tượng phục vụ là nhân dân và công tác duy trì hệ thống chiếu sáng phải thống chiếu sáng công cộng. Những chỉ tiêu này cũng là chỉ vận hành bảo dưỡng cũng góp phần tiêu mà Công ty Chiếu sáng công cộng nâng cao chất lượng của hệ thống và TP HCM cam kết với các Khu Quản lý tập trung theo định hướng “nâng cao giao thông đô thị. 198 . chất lượng ánh sáng trên thiết kế mẫu áp dụng trong công tác đường. độ đồng đều. chuẩn hóa kỹ thuật. có phần mềm tính toán chuyên ngành chiếu sáng của chủng loại đèn sử dụng. khuyến khích sử dụng những sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao để tiết giảm chi phí duy tu bảo dưỡng về sau cũng như chi phí cho điện năng tiêu thụ. giao thông. công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại Công ty diễn ra theo một quy trình khép kín và liên tục với 4 hoạt động sau: - Lên kế hoạch (Plan)  - Thực hiện theo kế Tổ chức quản lý hệ thống chiếu sáng hoạch (Do) công cộng tại TP.. Quản lý chất lượng và việc duy trì chính sách chất lượng. Vai trò Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM trong hệ thống tổ chức quản lý: Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM hiện nay là công ty dịch vụ công ích trực thuộc Sở Giao thông. HÌNH 2: Chiếu sáng kiến trúc Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành vào tháng 3 năm 2008. phát triển Một công nhân quản lý từ 500 -700 công nghệ”: điểm sáng nằm trên 15. nhằm đảm bảo nhu cầu về chiếu sáng của người dân. bảo dưỡng và quản lý các hệ thống chiếu sáng công cộng theo hướng hiệu suất năng lượng. KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ QUẢN LÝ. sửa sai để hoàn thiện hệ thống (Action) Trong các năm qua Công 4 Khu Quản lý giao thông đô thị (theo địa ty Chiếu sáng công cộng bàn quận-huyện) TP HCM đã liên tục duy Đơn vị được Sở GTCC ủy quyền quản lý nhà nước trì chính sách chất lượng. sáng trong thời gian hoạt động. * Lập yêu cầu kỹ thuật cho vật tưthiết bị CSCC HSC mà quan trọng nhất là bộ đèn CSCC HSC để kiểm soát chất lượng đầu vào. vận hành. Ngoài ra. có cơ sở dữ liệu phân bố ánh sáng của đèn. Quận Phú Nhuận.. mục tiêu chất lượng tại Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM: Công ty Chiếu sáng công cộng đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng cho công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào đầu năm 2005.. CÔNG TÁC TƯ VẤN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH CHO CÁC KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ SỞ GIAO THÔNGCÔNG CHÍNH: Tư vấn cho việc thiết lập các chuẩn kỹ thuật cho hệ thống: Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM đã lập yêu cầu. * Tạo ra được các mô hình CSCC HSC Đây là là một khối lượng công việc lớn phù hợp với điều kiện kỹ thuật. Công ty cũng phối hợp với các Khu Quản lý giao thông đô thị để kiểm tra kỹ thuật các công trình chiếu sáng khi chủ đầu tư ngoài Sở Giao thông. Sở Giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 09 ÷ 13/06/2008. quy đèn HPS thế hệ mới có hiệu suất phát trình xử lý sự cố. quy trình đo lường Mục tiêu chất lượng đi vào các chỉ sự thỏa mãn của khách hàng. .. quy trình quản lý vận hành. kiểu dáng trụcần sẽ ngày càng được chú ý.Công chính và Khu Quản lý giao thông đô thị chính thức giao cho Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM vận hành bảo dưỡng..kỹ thuật hiện đại tại khách sạn Tân Sơn Nhất. camera. * Bước đầu kiểm soát mức tiêu thụ điện năng tối đa của đèn làm cơ sở để khống chế mức tiêu thụ điện năng của hệ thống CSCC.Công chính và là đơn vị thuê bao duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại TP HCM cho bốn Khu Quản lý giao thông đô thị.Công chính thường giao Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM kiểm tra hồ sơ thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng trước khi thẩm định thông qua. mỹ thuật. dimmer từ Trung tâm điều khiển ngày càng được áp dụng.Công chính bàn giao quản lý duy trì. chất lượng. tủ điều Các quy trình. cải tiến các quy trình. kịp thời. ( Xem trang 14-15)  . Do đó công tác duy trì hệ thống chiếu sáng tập trung vào các công việc quản lý vận hành. lắp đặt. . * Tiếp tục kiểm soát điện năng tiêu thụ bằng các mô hình tiết kiệm nhằm nâng cao chất lượng ánh sáng nhưng lại giảm điện năng tiêu thụ: Các loại nguồn sáng HPS thế hệ mới. quy trình tiêu cụ thể đo đếm được về tỉ lệ đèn khắc phục phòng ngừa. quy định kỹ thuật. Do chiều rộng mặt đường càng ngày càng lớn nên việc sử dụng trụ chiếu sáng độ cao 16m. quy trình duy tu bảo quả. Các mô hình tạo ra dù Các quy trình quản lý chất lượng chưa phải hoàn chỉnh mọi mặt nhưng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện tại TP HCM.số 3/2008 KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI HÌNH 1: Chiếu sáng lễ hội tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2008. tập trung ánh sáng tốt hơn vào đường do điều chỉnh được vị trí đui đèn. sử dụng bộ đèn có nguồn gốc xuất xứ.. * Điều khiển đèn sẽ dần theo hướng nối mạng điều khiển từ xa và tập trung. * Nhu cầu chiếu sáng kiến trúc.) thì nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu.thiết bị chiếu sáng công cộng trình các Khu Quản lý giao thông đô thị và Sở Giao thông. Hệ thống ISO 9001: 2000 quản lý theo chính sách chất lượng. tăng hiệu suất phát quang của bầu phản quang. duy tu. Từng bước chi tiết. Nói chung. Sở Giao thông. Việc thiết lập các chuẩn kỹ thuật này tạo sự gạn lọc cần thiết cho việc ổn định chất lượng hệ thống.000 điểm sáng.2006 để trình Sở Giao thông. Các mô hình đèn 2 cấp công suất. các khiển bị sự cố. độ chói. tiến tới chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật của đèn. bảo dưỡng.thiết bị ngành CSCC. khoảng cách trụ tốt nhất để cho chất lượng ánh sáng tốt nhất. . tài chính cần sự cố gắng cao của công nhân.. LED sẽ thay thế đèn phóng khí thế hệ cũ. Công ty đang soạn thảo thiết kế mẫu an toàn điện trong hệ thống chiếu sáng công cộng theo tiêu chuẩn TCXDVN 394: 2007 và quy phạm trang bị điện 11TCN18.30m sẽ thường xuyên hơn.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . vật tư. bảng thông tin tiến độ”. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG Nhằm tăng cường năng lực và hoàn thiện kiến thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các Công ty Chiếu sáng Công cộng về thiết kế. * Thống kê mức công suất bóng đèn trung bình cho 1m dài tại một số tuyến đèn để thống kê tiến tới chuẩn khống chế mức công suất bóng đèn thiết kế tối đa cho 1m dài trong thời gian tới. quy trình kiểm tra hệ quang cao (tỉ lệ tăng thêm hiệu suất KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . an toàn.. quảng cáo điện tử. Mức công suất bóng đèn thiết kế cho 1m dài là chỉ tiêu rất quan trọng trong việc đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của hệ thống CSCC.đặc tính kỹ thuật vật tư. mục tiêu chất lượng.số 3/2008 quang so với bóng đèn HPS tiêu chuẩn đang sử dụng trong hệ thống CSCC chính qui là 11% đến 19%). Các mô hình đó là: sử dụng bóng dưỡng. có các thông số cơ.Công chính và các Khu Quản lý giao thông đô thị giao kế hoạch cho Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM theo 2 hình thức: khoán theo tiêu chí hay thanh toán theo khối lượng công việc cụ thể. . Dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CS CCHSC) tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo nâng cao về những nguyên lý cơ bản của các hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao và phương pháp sử dụng các công cụ kinh tế .Công chính TP HCM - Tiến hành những hành Đơn vị quản lý nhà nước động khắc phục. có hiệu suất cao (qua đó nâng cao cấp bảo vệ của đèn.

được từ thế giới bên ngoài là thông qua cơ quan thị giác. rất hại mắt. Việc thực hiện được triển khai tại một số trường học của 3 cấp học:  1. các loại 40W: đèn có công suất 75W. trong đó một nguyên nhân cần chú ý trước tiên là ánh sáng trong lớp học và chỗ học Bảng 1: Bảng thống kê số liệu về các bệnh mắt của học sinh trường phổ thông tại Hà Nội tập tại nhà. gây loá mắt hoặc sấp hệ thống chiếu sáng. dẫn đến không đạt được độ sáng cần thiết đến mặt bằng học tập. loạn thị … ở lứa tuổi học sinh do nhiều Quy trình trình diễn mô hình CSHSC được tiến hành theo các bước: nguyên nhân gây nên. sáng HSC. có nhiệt độ màu 6500oK với chỉ số thể hiện màu Ra > 80  .40W: Đây là dạng lắp đặt tương đối phổ biến ở các trường hiện nay. gây chói loá cho mắt học sinh.số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Kết quả trình diễn chiếu sáng học đường tại Hà Nội Đức Dương K hoa học từ lâu đã khẳng định 90% thông tin con người nhận Trung học phổ thông (THPT). tiêu phí Phòng học tối nhiều điện năng. Chiếu sáng lớp học không chỉ đơn thuần là đảm bảo độ sáng đến mặt bàn mà còn phải giúp cho học sinh học tập dễ dàng trong điều kiện tiện nghi thoải mái.Thiết kế chiếu sáng không đúng tiêu chuẩn. đến năm 2004.. bảo vệ thị giác cho học sinh có một điểm tại Hà Nội.Dinh dưỡng không đủ .Cửa sổ. nóng bức cho học sinh mà vẫn không đạt độ rọi sáng phân độ sáng cần thiết đến bàn học. gây chói loá. độ sáng không đủ sáng. viễn thị. lãng phí.8 m2 chỉ đạt 173 lux. RALACO đã trình diễn mô hình chiếu sáng học đường tại các trường học phổ thông thuộc nội ngoại thành Hà Nội.1. Tuy số lượng bóng lắp trong phòng tương đối nhiều nhưng phòng học vẫn tối không đủ sáng. làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh và giáo viên. dẫn đến không đạt được độ sáng cần thiết đến mặt bằng học tập. rất hại mắt. bố trong phòng Đây là kiểu lắp đặt phổ biến trong các lớp học hiện nay. không đúng vị trí. trung học cơ sở (THCS) và tiểu học (TH).Phòng học lắp hỗn hợp cả bóng đèn sợi đốt và đèn huỳnh . lắp lên tường xung quaTrường THCS Phương Mai nh lớp học không có chao chụp bảo vệ. 1-2005) chính dẫn đến cận thị học đường là: .Phòng học lắp đèn huỳnh quang T10 . Xuất phát từ yêu cầu và thực trạng trên. các thiết bị chiếu sáng lắp không chủng loại. khoảng cách từ đèn đến bàn học lớn.Thường xuyên nhìn gần . sát trần. đánh giá hiệu quả mô hình chiếu bóng. . góc chắn sáng > 240 + Sử dụng bóng đèn huỳnh quang T8 .36W 3 phổ Triphosphor 100%.Phòng học sử dụng bóng đèn sợi đốt 75-200W: quang T10 Hiện nay rất nhiều trường học sử dụng đèn sợi đốt trong lớp học. Chính vì vậy. không đúng vị trí.Hà Nội treo 6 bóng đèn nung sáng đều. Có nơi còn bố trí đèn huỳnh quang trên bảng để tăng cường độ rọi 2. 2. về kích thước. lắp lên tường. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (2005). cả nước có 15% trẻ em đang ở độ tuổi đi học bị cận thị. 100W. làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh và giáo viên. cụ thể là đã tiến hành trình diễn CSHSC tại các 5 trường ý nghĩa rất quan trọng.6%. năm 2006.8%.Vệ sinh không tốt . tỷ lệ này là 11. ví dụ như.3% và 29. năm nguyên nhân chính là: . trong khi đó do lắp bóng không đúng quy cách. gây chói mắt cho học sinh và giáo viên. gây chói loá cho mắt học sinh. trong khi đó lại không có chao chụp bảo vệ. cửa đi không đủ chiếu sáng tự nhiên khảo sát thực trạng hệ thống chiếu sáng. tỷ lện cận thị của học sinh cấp tiểu học là 2.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . 200W mắc với số lượng nhiều. như huỳnh quang lắp mô tả hình dưới. độ rọi sáng trong phòng diện tích 60.Các yêu cầu trong chiếu sáng học đường . giám sát và lắp đặt . thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO) và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đối với Dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CSCCHSC) tại Việt Nam. không đồng đều. đèn lắp sát trần. học không đồng giữa lớp của trường THPT Liên Hà . không đúng không đủ độ rọi sáng tới bàn học sinh. Thiết kế chuẩn chiếu sáng học đường 2. độ rọi sáng phân bố trong phòng học không đồng đều. làm việc. làm việc. Thực trạng chiếu sáng ở các trường học tại Hà Nội Các công trình nghiên cứu đều khẳng định một thực tế đáng lo ngại là tỷ lện mắc bệnh cận thị học đường tăng theo các cấp học và đang ở mức cao.Đèn chiếu sáng không đủ độ rọi thiết kế mô hình chiếu sáng và điện cho chiếu sáng. Khảo sát thực tế tại các trường cho thấy: các phòng học rất đa dạng về diện tích. lắp sai vị trí.số 3/2008 phức tạp nhưng hầu hết các lớp học đều không đạt yêu cầu về ánh sáng. Số liệu thông kế trong các trường phổ thông tại Hà Nội cho thấy năm 1964. CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam .. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm thị lực và bệnh cận thị ở lứa tuổi học sinh. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nhận định nguyên nhân (Nguồn: Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội tại Hội thảo chiếu sáng hợp lý và tiết kiệm.2.Thiếu ánh sáng . trên mặt bảng nhưng không có chao chụp. thiết bị chiếu sáng đang sử dụng cũng rất đa dạng. các đèn 100W. Nguyên nhân là do lắp bóng không đúng quy cách.Di truyền Tuy nhiên. không có chao chụp bảo vệ. xạ mắt như cận thị. khoảng cách từ đèn đến bàn học quá lớn. không đúng vị trí . 6 trường THCS và 6 trường TH tại nội. Do vậy.Phòng học không bố trí đúng hướng . đúng chủng loại. Trong đó. gây lãng phí. điện cho chiếu sáng. Sự suy giảm thị lực cũng như các bệnh về khúc THPT. xây dựng . Thiết bị sử dụng: Bộ đèn chiếu sáng học đường: + Máng đèn có chao chụp phản quang bằng thép phủ sơn tĩnh điện màu trắng sứ với chiều dày lớp sơn 70-100 mm. quan tâm đến điều kiện chiếu sáng cho học sinh ngay từ khi bắt đầu vào đi học là điều hết sức quan trọng. ánh sáng không đủ và chất lượng chiếu sáng kém được coi là nguyên nhân chính. không đúng quy cách.1% và của học sinh THPT là 9. Lứa Công ty đã thiết kế các mô hình CSHSC cho ba cấp trường học và triển tuổi học sinh là lứa tuổi mà cơ quan thị giác phải hoạt động khai thực hiện việc trình diễn các mô hình trên ở một số trường học thí liên tục và căng thẳng. ngoại thành Hà Nội. điện chiếu sáng.

Nội dung trên được yêu cầu cụ thể với quy hoạch chung xây dựng đô thị. Độ đồng đều của ánh sáng là độ sáng thấp nhất trên độ sáng trung bình bằng phương pháp thiết kế bố trí lắp đặt và sử dụng chao phản quang + Balast sắt từ tổn hao thấp 6W hoặc Balast điện tử hộp tổn hao 3. giáo viên. trên mặt bảng 300 lux. ngành Giáo dục Thủ đô đã tham khảo và áp dụng mô hình CSHSC này để cải tạo hầu hết các hệ thống chiếu sáng cho các phòng học trên địa bàn Hà Nội. đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. không sấp bóng: Tỷ lệ đồng đều của ánh sáng trong lớp học trên 0.9m x 6.số 3/2008 >>tin tức Ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng lĩnh vực chiếu sáng học đường được sự kết hợp của các nhà khoa học. định hướng phát triển không gian. độ rọi phân bố đều trên bàn học đạt trên 300 lux. đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.3.số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . sử dụng 11 bộ đèn chiếu sáng học đường. đánh giá tổng quan thực trạng và nguồn nhân lực phát triển vùng..Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . quản lý và duy trì hệ thống CSCCHSC. khảo sát và đánh giá của các chuyên gia. mọi giáo viên và học sinh không nhìn thấy bóng đèn. 11 .7m x 5.8m sử dụng 12 đèn chiếu sáng độ rọi trung bình đạt được 320 . triển khai. đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.9m.. Trong có kích thước 10 6. không bị loá bảng. Bằng cách thiết kế góc chắn sáng trên 24o cùng với việc bố trí đèn hợp lý. độ rọi trung bình đạt được > 320 lux (Hình vẽ). định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Một phòng học chiếu sáng tốt cần phải đạt những tiêu chuẩn sau: + Màu sắc và tính hiển thị màu: + Độ sáng đủ và thích hợp: Bóng đèn T8 sử dụng bột huỳnh quang 3 phổ có tính hiển thị màu cao sáng hơn 15% so với đèn huỳnh quang thông thường.8. b. bộ máng đèn trên đã loại bỏ 2. tổ chức thực hiện. Phần 2: Quy định nội dung thuyết minh nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch Xây dựng. 3. Các mẫu đã thực hiện và mở rộng điểm: hoàn toàn loá và chói mắt. Nội dung cơ bản của Quyết định xin được tóm tắt: Phần 1: Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch Xây dựng. RALACO đã thiết kế bộ đèn thoả mãn được các yêu cầu của lĩnh vực này. Ở tất cả các lớp học đã được lắp đặt thiết bị chiếu sáng mới đều cho chất lượng ánh sáng tốt. các tiền đề phát triển. yêu cầu về hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí. hầu hết đều không đạt yêu cầu về chiếu sáng. quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.350 lux (Hình vẽ). Căn cứ vào Quyết định trên. sơ đồ quy hoạch cho các Đồ án quy hoạch chung xây dựng. cho các Đồ án quy hoạch chung xây dựng. máng được treo ngang song song với bảng. + Phòng học RALACO là nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn nhất Việt Nam. Tính đến nay đã có 7. Đây là quyết định quan trọng trong việc xây dựng và triển khai đối với một dự án đầu tư xây dựng công trình Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (CSCCHSC). lắp đặt tại các trường được lựa chọn trình diễn đã đạt được các yêu cầu đề ra: * Cải thiện rõ rệt chất lượng chiếu sáng trong lớp học (độ rọi đạt hoặc vượt tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định) * Tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng từ 20 . giáo viên và học sinh đều rất khấn khở đón nhận chương trình này.500 phòng học của 385 trường học được lắp đặt hệ thống chiếu sáng HSC (theo mô hình của RALCO do Dự án VEEPL hỗ trợ kỹ thuật). ý kiến phản ánh của lãnh đạo nhà trường. Quy định rõ những nội dung thuyết minh cho nhiệm vụ quy hoạch Xây dựng từ các bước: lý do và sự cần thiết lập quy hoạch. quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.50 % tùy thuộc vào chủng loại đèn và chấn lưu thay thế. với hệ số hiển thị màu Ra đạt 80. Trên cơ sở kết quả trình diễn CSHSC tại các cấp trường. học sinh và các bậc phụ huynh cho thấy mô hình CSHSC do RALACO thiết kế. + Phòng học có kích thước 8. các lớp học của con em chúng ta chưa được quan tâm đúng số đèn như mức đến vấn đề chiếu sáng. Kết luận: Kết quả điều tra. sau: Độ chiếu sáng trên bàn học và bảng phải đạt từ 300 lux đến 500 lux. Với màu ánh sáng tốt sẽ tạo ra hưng phấn cho học sinh và tiếp thu bài tốt hơn. + Phân bố quang đều. không bị chói mắt. Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BXD kèm theo quy định về nội dung thể hiện bản vẽ. đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình CSCCHSC sẽ có những cơ sở và yêu cầu cần thiết cho việc đầu tư. ánh sáng màu thích hợp cho học đường. căn cứ lập quy hoạch. a. Quy định những yêu cầu cụ thể về từng nội dung như thành phần bản vẽ. Các mô hình đã thực hiện: Trong quá trình lắp đặt đã hình thành các mẫu phòng học có kích thước tương ứng với Hiện nay. đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Quy định về nội dung thuyết minh đối với một Đồ án xây dựng như: phần mở đầu. xác định nội dung nghiên cứu quy hoạch. N gày 31/03/2008.5W.

không bị chói loá khi nhìn lên bảng. nhìn thấy bóng đèn đang phát sáng. thử nghiệm. cụ thể là: + Các tỉnh ở phía Nam bầu trời nắng nóng quanh năm vì thế ta nên sử dụng bóng đèn huỳnh quang có nhiệt độ mầu cao. 12 Theo Quyết Định số 80/2006/QĐ . nâng cao chất lượng sản phẩm được sử dụng trong mô hình chiếu sáng học đường của đơn vị thực hiện. giáo viên.Khi nhìn ban ngày mắt nhạy cảm nhất với ánh sáng màu vàng . sấp bóng. chỉ số thể hiện màu Ra > 80.36W 3 phổ Triphosphor 100%: Bóng đèn có nhiệt độ màu 4000oK.40/36x1 CM1*: Bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng học đường FS-40/36x1 CM1* là đèn phản xạ khuếch tán ánh sáng trên cơ sở cải tiến nâng cấp của bộ đèn FS . hiệu suất phát quang của bộ đèn lớn hơn nhiều so với các loại đèn có chao chụp thông thường khác. 32W. lạnh hơn vì thế ta nên sử dụng bóng đèn huỳnh quang có nhiệt độ mầu thấp. * Độ đồng đều của ánh sáng trong lớp học đạt U>0. trên bàn thí nghiệm >500Lux. kết hợp với nhiều năm nghiên cứu. Chấn lưu điện tử: Sử dụng chấn lưu điện tử chất lượng cao.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . gây cảm giác ấm áp mà vẫn đảm bảo mức độ tiện nghi. Hình 4: Hình minh họa bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng NHỮNG TIÊU CHÍ CHO CHIẾU SÁNG LỚP HỌC ĐẠT ĐƯỢC Với những đặc tính ưu việt vượt trội của bộ đèn chiếu sáng lớp học cùng với việc thiết kế bố trí đèn hợp lý đã mang lại hiệu quả cao: * Độ rọi sáng đạt được trên bàn học sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 : 2002 và Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 (E>300Lux).40/36x1 CM1 đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Số : 8269). Chao đèn: Đèn có chao chụp phản quang bằng thép phủ sơn tĩnh điện màu trắng sứ với chiều dày lớp sơn 70-100mm cho hệ số phản xạ ánh sáng cao. 13 . e. (Đèn FS . không gây nhức mỏi mắt.40/36x1 CM1* BA. Hình 1: đèn chuyên dụng chiếu sáng lớp học + Bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng bảng FS . ánh sáng trên mặt bàn cả lớp học đạt độ đồng đều cao. Đặc điểm kỹ thuật của bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng bảng FS 40/36x1 CM1* BA: Trong lớp học bố trí riêng đèn chuyên dụng để chiếu sáng bảng.TTg về chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 . giúp đỡ của các chuyên gia. công suất 3. phụ huynh học sinh.36W 3 phổ Triphosphor 100% do CTy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sản xuất có hơn 90% năng lượng nằm trong phổ nhạy cảm ban ngày và hoàng hôn của mắt người. thấp hơn so với Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 (13W/m2 ). Hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình này đã được các chuyên gia. d.98 tiết kiệm điện. Nan phân quang: Nan phân quang được gá lắp dễ dàng. Cần treo đèn: Cần treo đèn làm bằng thép vuông.Khi nhìn bàn đêm mắt nhạy cảm nhất với ánh sáng mầu xanh lục có bước sóng 510nm và giảm dần đến mầu tím và mầu lam. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG CỦA RẠNG ĐÔNG: Thông qua những yêu cầu kỹ thuật. đảm bảo yêu cầu về các thông số chống chói loá.63D + 0T.7 và đèn được treo dưới quạt khắc phục được hiện tượng loáng quạt. Do điều kiện thời tiết ở nước ta có tính vùng miền rất rõ nét. CÁC YÊU CẦU TRONG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG Theo Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 đối với công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả quy định các yêu cầu chiếu sáng trong lớp học như sau: + Độ rọi sáng trên bàn học sinh. 28W). Bóng đèn huỳnh quang T8 . giáo viên >300Lux. Đặc điểm kỹ thuật của đèn chiếu sáng lớp học FS . + Góc chắn bảo vệ chống chói loá <45o Theo Nghị định của Chính phủ 102/2003 .CĐ ngày 03/09/2003 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. học sinh đánh giá rất cao. 40000K. mục đích để ánh sáng của đèn tập trung vào bảng tạo được độ rọi sáng cao E>300Lux. mầu ánh sáng trắng dịu . hệ số Cosj=0.40/36x1 CM1* nhưng được thiết kế thêm bộ gá lắp đèn để tạo một góc nghiêng (Hình 4). học sinh và giáo viên không Hình 3: Phổ bức xạ của bóng đèn huỳnh quang 3 phổ 100% Triphosphor 1. diện tích phản xạ của chao đèn kết hợp với thiết kế góc mở và góc phản xạ hợp lý tạo ra hệ số lợi dụng quang thông cao 0. bầu trời nhiều mây. 1. được sự hợp tác. không gây nhức mỏi mắt. a. Phổ bức xạ của bóng đèn b.40/36x1 CM1*. học sinh và giáo viên không nhìn thấy bóng. Thành công đó có được do sự nỗ lực trong việc cải tiến. + Mật độ công suất chiếu sáng tiêu thụ trong lớp học thoả mãn 9 ÷ 13W/m2 Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 : 2002 / ISO 8995 . độ dài cần được lựa chọn tương thích với độ cao treo đèn đối với từng phòng học có kích thước khác nhau. chắc chắn với chao đèn. đặc biệt được sự quan tâm của Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình này. giảm dần về hai phía tím và đỏ. các cơ quan ban ngành và nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực này Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông đã đưa ra 2 loại bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng học đường được nâng cấp từ bộ đèn FS .1989 quy định các yêu cầu trong chiếu sáng lớp học như sau: + Độ rọi sáng trên bàn học sinh. các nhà trường. đảm bảo độ đồng đều U>0. * Mật độ công suất tiêu thụ trong lớp học đạt 9W/m2 ÷ 10W/m2. nâng cao hiệu suất phát quang và tuổi thọ của bóng đèn. 2 .2010 quy định: + Từ năm 2006 chỉ sử dụng những thiết bị hiệu suất cao như bóng huỳnh quang T8 (36W. khi sử dụng có cảm giác đỡ nóng. mang lại chất lượng ánh sáng tốt hơn. mầu ánh sáng trắng vàng. giáo viên >300Lux.lục có bước sóng 555nm.5W. c. hơn nữa đèn được treo dưới quạt khắc phục được hiện tượng loáng quạt. và góc bảo vệ < 600 theo chiều dọc (Hình 2b). + Các tỉnh ở phía Bắc do thời tiết có 4 mùa. sơn màu trắng sứ. ánh sáng của đèn chiếu tập trung từ trên trần xuống bàn học sinh. 5500oK hoặc 6500oK. bóng đèn Compact.số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . công ty nghiên cứu và ứng dụng tại rất nhiều trường học trên toàn quốc. tạo nên góc bảo vệ < 500 theo chiều ngang (Hình 2a).40/36x1 CM1: + Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS . chấn lưu hiệu suất cao khi cải tạo và xây mới các công trình xây dựng. GIỚI THIỆU bộ ĐÈN CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG Hương Quỳnh M ô hình chiếu sáng học đường đã được một số đơn vị. về cơ bản bộ đèn chiếu sáng bảng chính là bộ đèn chiếu sáng lớp học FS . 2. 55000K hoặc 65000K.số 3/2008 T8 . T5 (14W. khắc phục được hiện tượng hoạt nghiệm và sự nhấp nháy ánh sáng theo tần số điện.40/36x1 CM1. kích thước các lớp học đã tiến hành khảo sát tại Hà nội cũng như một số địa phương khác trên toàn quốc.5 trên mặt bảng. 18W).

đại diện của một số Công ty liên quan giới thiệu và cung cấp kiến thức về chiếu sáng. Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.000 bộ đèn chiếu sáng đường phố. ánh sáng tập trung trên bàn học sinh lớn. Đánh giá chung của học viên về khóa học 15 . Đây là các giờ học thực hành hấp dẫn với các học viên. các kiến thức được giảng trong các giờ học trên lớp được vận dụng linh hoạt và hiệu quả cao qua các phần mềm. Học viên được thực hành và sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng thông dụng như Calculux v. nguồn sáng thông dụng. 14 TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . TS. gây hưng phấn cho học tập.kỹ thuật hiện đại tại khách sạn Tân Sơn Nhất.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . kết cấu chắc chắn.2. nhà sư phạm chuyên ngành chiếu sáng từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.4.2. Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 09 ÷ 13/06/2008. vận hành. từ 20 đến 25 bóng đèn. hiệu quả năng lượng. đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật. sử dụng hiệu quả trong CS CCHSC tại Việt Nam là rất lớn và mong Dự án CS CCHSC tại Việt Nam sẽ tổ chức các khóa đào tạo như trên nhiều hơn trong thời gian tới.7kWh. cụ thể theo tính toán của chúng tôi với một lớp học sử dụng 20 đèn thì sau một tháng lượng điện năng tiêu thụ là 257. GS. Đặc biệt khoá đào tạo còn cung cấp cho học viên cơ hội được thực hành sử dụng phần mềm trong thiết kế chiếu sáng tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Bách khoa TP. Tham dự khoá đào tạo có trên 80 học viên là các cán bộ quản lý. Giảng viên khoá đào tạo là các nhà khoa học. nhiều học viên đã rất phấn khởi về lượng kiến thức thu thập được.4.7kWh. các nhà quản lý và các chuyên gia trong ngành chiếu sáng trong nước và quốc tế. Nguyễn Khoa Sơn đã phát biểu khai giảng khoá đào tạo. hiệu quả.4 kWh mà kinh phí đầu tư. tự nhiên.. TSKH.6. và tin chắc rằng với các kiến thức đó. bộ đèn có kết cấu chao chụp hợp lý. DiaLux v. Hồ Chí Minh. Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam. tạo môi trường học tập văn minh hiện đại. tính thẩm mỹ cao. công việc trong tương lai sẽ được thuận lợi và hiệu quả hơn trước.1. dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CS CCHSC) tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo nâng cao về những nguyên lý cơ bản của các hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao và phương pháp sử dụng các công cụ kinh tế . bảo dưỡng và quản lý các hệ thống chiếu sáng công cộng theo hướng hiệu suất năng lượng. vận hành. lắp đặt.số 3/2008 Khoá đào tạo nâng cao về quản lý. Phan Hồng Khôi giới thiệu về mục tiêu và các hoạt động của Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam. chỉ 10 ÷ 11 bộ đèn đã đạt được độ rọi sáng theo tiêu chuẩn ( >300Lux). lượng điện năng tiêu thụ của một lớp học kích thước chuẩn (11 bộ đèn với 8 tiếng sử dụng trong một ngày) trong một tháng chỉ là 128. thành phố và các bộ ngành liên quan. Giải pháp này cho phép theo dõi và giám sát hệ thống từ xa theo thời gian thực và đến từng điểm sáng và đang được lắp đặt tại TP. * Đèn có kiểu dáng đẹp. Chương trình đào tạo kéo dài trong 5 ngày với nhiều nội dung phong phú: thiết kế. giá cả phù hợp với điệu kiện kinh tế nước ta hiện nay. Giám đốc Dự án Quốc gia. rất tốn điện. Trưởng đại diện Công ty Citelum tại Việt Nam về Giải pháp chiếu sáng thông minh Luxicom. GS. Giám đốc Điều hành Dự án.200 Hoàng Văn Thụ. TÍNH HIỆU QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG: Đối với các lớp học có kích thước chuẩn (7m x 7m) để đạt được độ rọi sáng theo tiêu chuẩn là >300Lux thì số lượng bóng đèn Huỳnh quang T10 . bóng đèn và chấn lưu có tính phổ biến cao. Phương pháp sử dụng hiệu quả phần mềm đã được giảng viên tận tình hướng dẫn để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa thực hành của các bài giảng. Kết quả này được đánh giá theo phiếu thăm dò ý kiến được phát ra trước và sau khóa đào tạo. một công nghệ mới cho quản lý và kiểm tra hệ thống chiếu sáng đường phố.40W (đang được dùng phổ biến hiện nay) phải dùng rất nhiều.kỹ thuật trong quản lý và duy trì hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao. thiết kế chiếu sáng nội thất. phương pháp đánh giá chi phí vòng đời các hệ thống chiếu sáng. tiết kiệm được 128. vận hành cũng không nhỏ. Hồ Chí Minh. chi phí vòng đời. bảo dưỡng. rất tiết kiệm điện. Hồ Chí Minh. Trong khi đó nếu lắp đèn chuyên dụng chiếu sáng lớp học của Rạng Đông (Đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu Công Nghiệp). và được thể hiện một số chỉ tiêu đánh giá bằng các biểu đồ dưới đây: Trước Sau Đánh giá hiểu biết duy trì và quản lý trong CSCC Trước Sau Đánh giá hiểu biết về công cụ kinh tế kỹ thuật trong đầu tư. thiết kế và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực chiếu sáng từ 26 tỉnh. chiếu sáng đường giao thông và các phần mềm thiết kế chiếu sáng. có thể mua tại cửa hàng đại lý trên toàn quốc. các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. Theo suốt chiều dài khóa học. * Thoả mãn các yêu cầu về chống chói loá cho học sinh và giáo viên trong lớp học. Kết thúc khóa học. các giải pháp về kỹ thuật và quản lý để chuyển từ chiếu sáng tiện nghi sang chiếu sáng tiết kiệm. Trường Đại học Xây dựng. Vậy trong 1 năm với 9 tháng sử dụng phòng học sẽ tiết kiệm được 1158 kWh. vận hành hệ thống CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG Đức Dương N hằm tăng cường năng lực và hoàn thiện kiến thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các Công ty Chiếu sáng Công cộng về thiết kế. * Dễ gá lắp cũng như thay thế. được hướng dẫn sử dụng các công cụ kinh tế . Quận Phú Nhuận. Trường Đại học Bách khoa TP. các học viên đã được nghe nhiều chuyên gia.số 3/2008 * Sử dụng bóng đèn có hệ số hiển thị mầu Ra > 80 mầu sắc của vật thể được phản ánh trung thực. xây dựng và duy trì hệ thống CSCC trong công việc Với kết quả tốt đẹp và hết sức thiết thực sau khóa đào tạo. quản lý và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao. 198 . nhận thấy một nhu cầu cần được đào tạo kiến thức. thay lắp dễ dàng.. nên số lượng bóng đèn dùng trong một phòng học có kích thước chuẩn rất ít.2 và Ulysse (Turbo Light) v. dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008 để quản lý 12. thiết kế chiếu sáng đường giao thông… Và đặc biệt là bài giảng của Thạc sỹ Lê Công Tuấn Kiệt. lắp đặt.

Ulysse Phần mềm TKCS của tập đoàn Schréder. Tài liệu được bố cục làm 4 phần. * Phần thiết kế mới cho chiếu sáng nội thất. được thực hiện với Công ty Việt Nam – Schreder và Viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng. các quy định hiện hành có liên quan tới việc định giá xây dựng công trình và giá dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC. cung cấp cho các tổ chức. tuy nhiên có thể tính toán KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . thao tác dễ dàng và nhanh chóng.pdf Phần mềm hoàn toàn miễn phí. cá nhân có nhu cầu sử dụng 2 tài liệu trên đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau: Văn phòng Dự án “Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao tại Việt Nam” Tầng 2. Nhà B1.ac. * Giao diện trình bày đơn giản. c. việc ứng dụng các phần mềm chiếu sáng phục vụ thiết kế các hệ thống chiếu sáng là điều cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Hai cuốn 16 Xuất phát yêu cầu nâng cao hiệu quả trong chiếu sáng. Việt Nam – Schéder) và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan. Phần 1 nêu ra những hướng dẫn để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các giai đoạn đầu tư của một công trình CS CCHSC: giai đoạn chuẩn bị đầu tư.kỹ thuật trong quá trình đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC tại Việt Nam” Đây là tài liệu thao khảo hữu ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và duy trì hệ thống CS CCHSC. * Trình diễn hệ thống CS CCHSC tại một số tỉnh. phần tính toán chiếu sáng giao thông và phần dùng để thiết kế cho một công trình bất kỳ: sân bãi. Với Dialux bạn có thể chọn để vào nhiều phần khác nhau: * Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chiếu sáng nội thất.vn 17 . người thiết kế có thể chọn ra phương án tối ưu. Hà Nội Điện thoại: 04. giai đoạn thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc đầu tư. nội dung được giới thiệu một cách logic và hợp lý và có liên quan chặt chẽ nhằm thực hiện được tiêu chí cuốn sổ tay đề ra. Phần mềm hoàn toàn miễn phí. a. * TKCS là công cụ tối ưu tiết kiệm chi phí đầu tư trong CS CCHSC. liên quan tới nhiều quy định của Nhà nước và thông thường do những tổ chức. chiếu sáng ngoại thất và giao thông. vật thể mẫu bề mặt. Calculux cũng cho phép chèn file AutoCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả sau khi tính toán thành file AutoCAD. Tài liệu này đề cập chủ yếu phần TKCS đường phố.dwg và . ngõ xóm dân lập. Dialux cho phép chèn & xuất tập tin dạng . Kết quả cũng có thể xuất sang tập tin .1.vast. Dialux 4.vn Website: www. thành phố trên toàn quốc. Dialux cung cấp công cụ online cho việc cập nhật. các hộp thoại xuất hiện hợp lý và tiện dụng.dxf (file AutoCAD). tỷ mỉ với từng giai đoạn.7913793 Email: veepl@vast. Phần mềm này tính toán dựa trên tiêu chuẩn quốc tế CIE 140. Dialux tính toán chiếu sáng theo tiêu chuẩn của Châu Âu EN 12464. * Dữ liệu phân bố ánh sáng của bộ đèn Phillips sản xuất là chính. Công việc định giá nói trên là công việc phức tạp. 2. “Sổ tay hướng dẫn sử dụng công cụ kinh tế . tiêu chuẩn châu Âu CEN hay tiêu chuẩn Anh BS.veepl.Road Đây là một trong toàn bộ phần mềm TKCS Calculux của tập đoàn Phillips. nhưng cũng có thể tính toán với các dữ liệu của các nhà sản xuất khác nếu có sự tương thích dữ liệu. nút giao thông. cá nhân có kinh nghiệm thực hiện. RALACO. chính sách. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu. Dialux Đây là phần mềm TKCS độc lập. Với sự thúc đẩy của Dự án: * Hình thành các thể chế. Calculux . Phần mềm hoàn toàn miễn phí. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu. Nội dung được xây dựng khá chi tiết. b. 1. * Giao diện trình bày đơn giản.kỹ thuật phục vụ quá trình đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC.7913792 Fax: 04. Các đơn vị. đầy đủ.số 3/2008 với các dữ liệu của các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu. * Ulysse cũng cho phép chèn tập tin AutoCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả thành tập tin AutoCAD. hợp lý * Đồng thời. Ulysse 2. Dialux có hình thức trình bày khá ấn tượng: có thể chèn nhiều vật dụng. có các công cụ kinh tế . chiếu sáng ngoại thất. Ulysse gồm 3 phần riêng biệt: phần tìm giải pháp chiếu sáng tối ưu cho một con đường.1.số 3/2008 KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Giới thiệu một số Ấn phẩm của dự án Trần Văn Bé tài liệu này được biên soạn và ra đời là kết quả của hai trong những hoạt động của Dự án. 18 Hoàng Quốc Việt.2. chức năng mô phỏng và xuất thành phim. “Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng” D ự án “Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam” – VEEPL có mục tiêu lớn nhất là khuyến khích ứng dụng các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong CS CCHSC tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả đó. TKCS đang và sẽ là một yếu tố quan trọng trong CS CCHSC. Phần 2 hướng dẫn xác định giá dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC. * Phần mở cho các dự án đã có hoặc dự án mở gần đây nhất. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở khảo sát tình hình sử dụng các phần mềm TKCS hiện nay tại Việt Nam và giới thiệu 3 phần mềm: Calculux – Road v6. Calculux – Road đa dạng và có nhiều tác vụ: * Mô phỏng và phân tích nhiều phương án chiếu sáng cho hệ thống để chọn ra phương án tối ưu.ac. cácc phần TKCS khác như: chiếu sáng khu vực. giao thông. Cuốn sổ tay được biên soạn dựa trên cơ sở tổng hợp các kiến thức. Đồng thời cũng hướng dẫn xác định đơn giá dịch vụ duy trì cũng như định giá dự toán dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC. * Dùng dữ liệu các bộ đèn do tập đoàn Schréder cung cấp là chủ yếu. Phần mềm này bao gồm các ứng dụng chiếu sáng đường giao thông và chiếu sáng khu vực công cộng liên quan. liên lạc và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. Đồng thời qua các hoạt động này sẽ góp phần giảm sự phát thải khí nhà kính.kỹ thuật trong quá trình đầ tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC tại Việt Nam” giải đáp phần nào các vấn đề trên. Phần 4 giới thiệu một số sản phẩm CS HSC được sản xuất tại Việt Nam (như HAPULICO. Dialux là phần mềm tính toán độc lập. CEN 8995. Quận Cầu Giấy.4. Hai cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng (TKCS)” và “Sổ tay hướng dẫn sử dụng công cụ kinh tế .Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . cá nhân về cơ chế quản lý chi phí duy trì hệ thống CS CCHSC sử dụng vốn ngân sách. Đánh giá và hướng dẫn một cách cụ thể. được tạo lập bởi công ty Dial GmbH – Đức. tính toán được với thiết bị của nhiều nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác nhau (đáp ứng được các tập tin dữ liệu phân bố ánh sáng). sân thể thao… Phần mềm này dễ sử dụng và có nhiều tác vụ: * Tính toán và cung cấp nhiều phương án chiếu sáng. Điện Quang. sân vận động. vấn đề cần đặt ra là: * Phải sử dụng thiết bị CS CCHSC một cách hiệu quả. Phần 3 đưa ra các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC. bởi: * TKCS giúp việc sử dụng các thiết bị CS CCHSC một cách hợp lý và hiệu quả nhất trong tiết kiệm năng lượng. chiếu sáng trong nhà sẽ được đề cập một cách khái quát. Nội dung khá chi tiết. tài chính về CS CCHSC tại Việt Nam * Nhiều Công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. cung cấp các sản phẩm chiếu sáng Hiệu suất cao. nhà xưởng.

Hiệu quả thực tế và tính cấp thiết là điều ai cũng nhìn thấy được. Bên cạnh thành phố Hà Nội đã triển khai cải tạo hệ thống chiếu sáng cho hầu hết các trường học. hệ thống các trục đường chính thì thay thế đảm bảo hoạt động ở mức công suất cao vào những giờ cao điểm có mật độ giao thông cao và ở mức công suất thấp vào những giờ thấp điểm có mật độ giao thông thấp. đoàn thể Tỉnh cũng như UBND các huyện. độ rọi thấp (dưới 100 lux). Ước tính thành phố Hải Phòng có 10. 75W) với hệ thống đèn đường dân cư. Với các biện pháp hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng. ban ngành. Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã có công văn số 81/SCT-TKNL hướng dẫn các Sở. thậm chí có những phòng học sử dụng 4 bóng sợi đốt 200W.gov. 18 Ngày 14/04/2008. vừa tiết kiệm điện và có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của Thành phố Hải Phòng. bảo vệ đôi mắt học sinh và giáo viên. TP trực thuộc về thay thế đèn tiết kiệm điện trong chiếu sáng công sở và chiếu sáng công cộng. Ngay sau Hội thảo. thay thế đèn sợi đốt bằng đèn Compact. Cuối tháng 3/2008. Điều này không những gây lãng phí điện mà chất lượng ánh sáng không đảm bảo. các loại chóa đèn….tiengiang. điện năng tiêu thụ giảm. thống kê thiết bị chiếu sáng thay thế. nông thôn…. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và các lãnh đạo Sở. chấn lưu tiết kiệm điện. đơn vị sử dụng. T hực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang . Việc thay thế do cơ quan. lên kế hoạch thay thế ưu tiên (tùy theo nguồn kinh phí). cải tạo hệ thống chiếu sáng mới thí điểm cho 12 trường Tiểu học. thay thế hệ thống đèn huỳnh quang cũ (T10 và chấn lưu sắt từ) bằng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện (T8 hoặc T5 và chấn lưu điện tử).số 3/2008 BẢN TIN VỀ HỘI THẢO TẠI HẢI PHÒNG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG CẬP BẾN HẢI PHÒNG Tỉnh Tiền Giang nỗ lực thực hiện tốt tiết kiệm điện Dương Duy T ừ thành công rực rỡ của mô hình trình diễn chiếu sáng trong các trường trung học phổ thông tại Hà Nội của Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (CSCCHSC) tại Việt Nam (do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ và được thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với đối tác là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO). sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. thay thế bộ đèn cao áp công suất lớn (150W hoặc 250W) bằng đèn Compact tiết kiệm điện (50W. Để thực hiện nhiệm vụ trên. từ 300 – 500 lux). Schréder cung cấp các loại đèn 02 cấp công suất.giai đoạn 2008 – 2015.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . hiện nay chỉ riêng Thành phố Hà nội đã có trên 7500 phòng học (tại 385 trường) triển khai theo mô hình chiếu sáng học đường trên.500 phòng học. đèn huỳnh quang thế hệ mới. quản lý hệ thống chiếu sáng thực hiện. Sau khi cải tạo. thiết bị điều chỉnh thay đổi công suất đèn). Qua khảo sát sơ bộ tại 12 trường học tỷ lệ sử dụng bóng đèn sợi đốt và huỳnh quang T10 là 100%. thành phố Hải Phòng sẽ là địa phương tiếp theo thực hiện nhân rộng mô hình Chiếu sáng hiệu quả trường học và là điểm sáng để mô hình chiếu sáng hiệu quả có thể nhân rộng trên toàn quốc.Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo và giao cho Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Khoa học – Công nghệ và RALACO phối hợp để triển khai chương trình chiếu sáng học đường cho các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng từ nay đến 2010. RALACO đã và đang tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình chiếu sáng học đường trên toàn quốc. Đây là điều mà RALACO đã chứng minh tại 12 phòng học thí điểm. Đối với hệ thống chiếu sáng công sở: tiến hành khảo sát. THCS và THPT tại nội và ngoại thành Thành phố (TP) Hải Phòng (1 phòng/1 trường). công viên. nếu được cải tạo hệ thống chiếu sáng mới sẽ vừa đem lại hiệu quả. ngày 13 tháng 5 năm 2008. đồng chí Hoàng Văn Kể . đó là: Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng điện chiếu sáng.500 phòng/734 trường). Công văn có yêu cầu 2 đơn vị phối hợp triển khai là Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông và Công ty Việt nam Schréder cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng (Rạng Đông cung cấp đèn Compact các loại. tỉnh Tiền Giang đã và đang quyết tâm thực hiện tốt chủ trương này. Với kết quả đó. đồng thời chất lượng ánh sáng phòng học đạt tiêu chuẩn TCVN 7114:2007. dự kiến hơn 2 tháng. Ban ngành của TP Hải Phòng. điều chỉnh lại thiết kế chiếu sáng để được hiệu quả chiếu sáng tối ưu. thống kê thiết bị hệ thống chiếu sáng thay thế. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng: khảo sát. Tới dự còn có đại diện Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam. Ban quản lý Dự án CSCCHSC tại Việt Nam. nhằm giới thiệu mô hình chiếu sáng học đường hiệu quả của Dự án cho các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng. (Nguồn: www. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tiến hành lắp đặt.số 3/2008 TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . bắt đầu từ ngày 13/05/2008 RALACO đã và đang thực hiện khảo sát hiện trạng chiếu sáng trong tất cả các trường học của TP Hải Phòng (khoảng 10. chất lượng ánh sáng cải thiện rõ rệt (tăng gấp 3-4 lần.vn/congbao) 19 . Hội thảo “Chiếu sáng học đường Thực trạng và giải pháp ” được tổ chức tại TP Hải Phòng.

Ổn định điện áp và khống chế dòng khởi động. 3. đứt cáp nối tạm thời. Nhận thông tin chính xác và tức thời về toàn bộ mạng lưới đèn đường. 5. hay thời tiết xấu.CÔNG NGHỆ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . điện thoại và vô tuyến sóng ngắn (Unité de Transmission Radio .UTR). ứng dụng công nghệ truyền dẫn bằng đường tải điện điện bình thường (courant porteur en ligne. Tắt/mở từng điểm sáng. hệ thống chiếu sáng có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm từ 12-19%. số còn lại được điều khiển thông qua các tủ điện độc lập. Tăng/giảm theo ý muốn điện áp và công suất vận hành của từng điểm sáng. Theo dõi riêng lẻ từng điểm sáng . sử dụng trên 900 tủ điều khiển trong đó điều khiển tập trung chỉ chiếm dưới 13 % hệ thống. 4. Trên cơ sở các nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả đã xác định tiềm năng tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng còn rất lớn.UDC).DCM). 6. Công suất lắp đặt đèn chiếu sáng của thành phố tính đến đầu năm 2008 đạt gần 10 MW. Khi thiết lập mạng Luxicom.số 3/2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG MINH Hà Nội DÀNH CHO CHIẾU SÁNG CÔNG cộng LUXICOM Lê Công Tuấn Kiệt Trưởng đại diện Công ty CiteLum tại Việt Nam Luxicom là gì? . các bộ điều khiển cục bộ lắp tại từng tủ cấp điện (Unité de Commande Locate . 2. Trong tình hình năng lượng đang dần cạn kiệt như hiện nay thì việc đảm bảo nhu cầu điện năng đang trở thành vấn đề nan giải đối với các cơ quan chức năng. nhà quản lý chiếu sáng công cộng (CSCC) có thể ngồi tại một trung tâm thực hiện được các thao tác sau đây: 1.000/62. không chờ người dân thông báo. Hà Nội đòi hỏi nguồn cung về năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng là rất lớn. và bố trí một trung tâm điều khiển UCG tại địa điểm 21 . tuyến đèn. xã hội của cả nước. Hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa bàn thành phố Hà Nội rất đa dạng và phức tạp với trên 1770 km tuyến đường được chiếu sáng. Cơ cấu nguồn sáng của hệ thống chiếu sáng 20 công cộng thành phố gồm hơn 62. sử dụng nhiều điện năng hoặc chất lượng kém cần phải thay thế. đảm bảo sự kết nối giữa các tuyến đèn có gắn hệ thống điều khiển. Ba phương thức này cho phép luôn có cách liên lạc từ từng điểm sáng về đến trung tâm điều khiển. cho dù cúp điện. 4. đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng liên quan đến họat động chiếu sáng công cộng tại thành phố Hà Nội.số 3/2008 TIN TỨC & SỰ KIỆN GIẢI PHÁP . tăng tuổi thọ thực tế của thiết bị.Tiềm năng tiết kiệm điện trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng Đặng Hải Dũng Văn phòng TKNL . Điều đáng lưu ý là có 27. các kết quả đã cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng tại Hà Nội vào gần 2MW.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . 3. Những bộ truyền tải sử dụng các phương thức thông tin điện từ (Dispositif de Couplage Electromagnétique . vào mỗi tủ điện cấp một UCL. hoặc cả hệ thống mà không cần di chuyển.Bộ Công Thương L à Trung tâm chính trị. và để có thể khai thác được tiềm năng đó cần khẩn trương tiến hành các biện pháp kỹ thuật. Citélum sẽ gắn vào mỗi đèn CSCC một UDC. Qua nghiên cứu.văn hoá. Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật cho cả mạng lưới CSCC. kinh tế. Luxicom vận hành theo nguyên tắc nào? 1. các bộ điều khiển cá thể lắp tại từng điểm sang (Unité de Candélabre .UCL). gần 20% công suất lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng công cộng nếu thực hiện thay thế bằng đèn chiếu sáng hiệu suất cao. 8. Phát hiện sự cố trên mạng. không đảm bảo nguồn sáng. 2. Luxicom có những công dụng gì? Sử dụng Luxicom.000 (43%) số lượng đèn đã hết thời gian sử dụng. Hệ thống Luxicom bao gồm 3 cấp quản lý với các thiết bị chủ yếu như sau : Trung tâm điều khiển (Unité Centrale de Gestion . Ngoài ra tại trung tâm điều khiển còn lắp thiết bị truyền dữ liệu trực tuyến (Equipement de Transmission de DonnéesETD) kết nối Internet qua modem điện thoại hoặc đường truyền băng thông rộng ADSL. để điều khiển từ xa mạng lưới chiếu sáng công cộng. LUXICOM là một hệ thống thông minh. cho phép nhà quản lý có thể truy cập thông tin về mạng chiếu sang công cộng của mình từ xa qua Internet.UCG).000 bóng chiếm khoảng 56% trên hệ thống. 7. CPL) kết hợp với các thiết bị điện tử. Thu thập dữ liệu và truy xuất báo cáo định kỳ tự động.000 bóng đèn trong số đó bóng đèn hiệu suất thấp đang sử dụng là 35.

d.số 3/2008 do khách hàng lựa chọn. Venise (Ý). modem điện thoại (nếu có thể dùng đường điện thoại). Giảm 8% chi phí nhờ ổn định điện áp trên toàn mạng lưới. Nhờ khả năng truy xuất dữ liệu tự động dưới dạng báo biểu. Tình trạng hoạt động của đèn được phản hồi tức thời và tự động về màn hình điều khiển tại trung tâm. tức hơn gấp đôi mạng lưới CSCC lớn nhất Việt Nam hiện nay (TP HCM: 140. Giảm 9% chi phí nhờ điều chỉnh công suất thặng dư. 2. Luxicom cho phép can thiệp chi tiết đến từng điểm sáng. Luxicom giúp các nhà quản lý khống chế được điện năng tiêu thụ qua việc chủ động điều chỉnh điện áp/công suất thực tế. Prague (CH Séc). Luxicom được sử dụng ở đâu? 1. 2. các địa bàn có sử dụng Luxicom cho tỷ suất tiết kiệm trung bình như sau: 1. Đèn đang nhận lệnh sẽ nhấp nháy. tức nhiều lần mạnh hơn khả năng hiện nay của của các thành phố Việt Nam (chỉ điều khiển được ở cấp độ tủ điện. trang bị chiếu sáng chưa đồng bộ. Sử dụng Luxicom có lợi gì? 1. 3. Đèn nào tắt sẽ đổi màu. 3. Tiết kiệm chi phí bảo trì: a. Tại những nơi gắn Luxicom. Giảm 11% chi phí nhờ tiết giảm chiếu sáng sau 11 giờ đêm. Fortaleza (Brazil). Puebla (Mexico). chính xác. Nhờ khả năng ghi nhận và so sánh thường xuyên dữ liệu từ các điểm sáng. LUXICOM cho phép tiết kiệm tới mức nào? Theo kết quả thống kê từ năm 1997 đến nay. Luxicom có thể nhanh chóng lập báo cáo số liệu trung thực. và địa bàn phức tạp khó quản lý. Pari (Pháp).000 điểm sáng. Citélum đã từng hạ công suất tiêu thụ hằng năm xuống mức thấp nhất là còn 60%. Giảm 80% chi phí sửa chữa nâng cấp nhờ dự báo tốt. có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào. đặc biệt là tại Le Puy-enVelay (Pháp). Hơn nữa việc thay thế đèn định kỳ (relamping) còn cho phép chuẩn hóa và cập nhật hàng loạt dữ liệu thống kê. Về mức độ. và lập trình tốt việc bảo trì trang thiết bị (đặc biệt khi mạng lưới cũ kỹ thiếu đồng bộ (*)). 2. Người kỹ sư có thể từ màn hình vi tính phát lệnh đến các bộ điều khiển. Điều này cho phép nhà 22 GIẢI PHÁP . c. Giữa những tuyến đèn khác nhau. quan niệm về tiết kiệm dự phòng (économie préventive) buộc nhà quản lý phải thay thế hàng loạt đèn hoặc linh kiện sắp hết tuổi thọ sử dụng. 5. Beauchamps (Pháp). Luxicom có thể giúp phát hiện rất sớm. Luxicom cho phép nhà quản lý gia tăng đáng kể quy mô và mức độ kiểm soát của mình đối với mạng lưới CSCC. Về cơ sở vật chất: Giảm 50% chi phí cập nhật dữ liệu tại hiện trường. Nhờ khả năng nắn dòng và ổn áp. tránh cho chúng bị hư hỏng dẫn đến việc sửa chữa lắt nhắt vừa mất thời giờ vừa dàn mỏng lực lượng. Có thể tăng giảm điện áp. thực hiện thao tác quản lý mà không cần đi đến tận nơi. 3. Các UDC và UCL là những thiết bị điện tử cho phép ghi nhớ và thu/phát tín hiệu dưới dạng xung được mã hóa. LUXICOM đã được áp dụng cho 15 thành phố. mà mạng lưới vẫn hoạt động tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn về CSCC. giảm bớt những đợt tuần đêm gây mệt mỏi cho công nhân. mạng Luxicom có thể phát triển theo mô thức hình sao đến gần 300. chúng tôi sẽ lắp đặt các DCM (nếu có thể kéo dây cáp). b.000 điểm sáng). Về quy mô. c. bằng thiết bị hẹn giờ hoặc thủ công). 5. Citélum đang chuẩn bị lắp đặt LUXICOM cho Putrajaya (Malaysia) và TP HCM (Việt Nam). 6. Giảm 50% tỷ lệ hư hỏng nhờ bảo trì quản lý. b. Nhờ khả năng điều khiển trực tuyến (on-line) và tức thời. Dòng điện trước khi vào và sau khi ra khỏi đèn (hoặc tủ điều khiển) phải đi qua các UDC (hoặc UCL). thậm chí dự báo được những sự cố về thiết bị chiếu sáng mà không cần chờ đến khi người dân gọi báo. Giảm 90% chi phí tuần đêm nhờ lập kế hoạch tốt. Các xung này lan truyền trên lưới điện bình thường để về đến trung tâm điều khiển UCG. chủ động bố trí nhân sự và phương tiện.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . . Tại Châu Á. Nhìn chung LUXICOM đặc biệt hữu ích tại những thành phố có giá bán điện cao. Luxicom giúp các nhà quản lý giảm tỷ lệ hư hỏng đèn và linh kiện do dòng khởi động hoặc biến động vượt áp đột ngột 4. Tiết kiệm điện năng : a. Giảm 10% chi phí nhờ hạn chế vượt áp sau giờ cao điểm. bật tắt từng bóng đèn riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến hệ thống. (*): Trong lĩnh vực CSCC tại Pháp. hoặc UTR (nếu buộc phải dùng vô tuyến) nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt trên toàn mạng lưới.CÔNG NGHỆ quản lý ít bị dân chúng than phiền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful