TIÊU ĐIỂM

TIẾT KIỆM
ĐIỆN NĂNG

là góp phần
thực hành tiết kiệm
chống lãng phí
TS. Vũ Minh Mão

Chủ tịch Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam

BAN BIÊN TẬP
Trưởng ban:
Ông Nguyễn Khoa Sơn
Ủy viên:
Ông Phan Hồng Khôi
Bà Nguyễn Thị Bắc Kinh
Ông Trần Văn Bé
Bà Trần Quỳnh Hương

N

ăng lượng nói chung, điện năng nói riêng có vai trò rất quan
trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Tiết kiệm năng lượng là một trong những chính sách lớn của Đảng và
Nhà nước, cần được quán triệt , vận động và tổ chức thực hiện có kết quả
ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và công dân, trong đó có các hội viên
tập thể, cá nhân của Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam.
Tình hình năng lượng trên thế giới cũng như ở nước ta đang ở trong
thời kỳ khan hiếm, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng cao đột biến
so với nhiều thập kỷ trước đây, kéo theo giá cả nhiều sản phẩm tăng, dẫn
đến ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, tiêu dùng của xã hội.

1. Tiết kiệm điện năng là góp phần phát triển bền vững.
Mọi thông tin xin liên hệ:

Ban Quản lý Dự án “Chiếu sáng
Công cộng Hiệu suất cao tại Việt Nam”.
VIỆN KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
18 Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy Hà Nội.
ĐT: 04.7913792
Fax: 04.7913793
Email: veepl@vast.ac.vn
Webssite: http://www.veepl.vast.ac.vn

Từ nhiều thập kỷ vừa qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư phát triển
hệ thống điện quốc gia đi trước một bước, nhằm phục vụ cho phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hệ thống điện của đất nước đã
có bước phát triển đáng kể, tổng công suất các nguồn điện ở nước ta
vào thời điểm hiện nay đạt xấp xỉ 12.000MW, điện thương phẩm bình
quân đầu người ở nước ta đạt khoảng gần 600 KWh/người/năm. Tốc độ
tăng sản lượng điện hàng năm trung bình 15%, có năm tăng tới 19%. Tuy
nhiên, nhìn tổng thể, so với yêu cầu phát triển sản xuất và nhu cầu tiêu
dùng điện toàn xã hội tăng thì nước ta còn phải huy động đầu tư bằng
nhiều nguồn vốn để xây dựng hệ thống điện tăng hơn nhiều lần trong
vài thập kỷ nữa. Nếu so với các nước trong khu vực thì nguồn điện của
nước ta còn rất khiêm tốn và sản lượng điện bình quân đầu người của ta
còn rất nhỏ bé, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế- xã hội và
tiêu dùng điện năng của cả nước.

Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng kém hơn (do chiều cao treo đèn. điện chiếu sáng nói riêng sẽ tăng mạnh. khoảng cách trụ bị khống chế) và mỹ quan đô thị kém. 3 đô thị loại 1. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật điện lực. và điện tiêu dùng của các hộ gia đình ở khu vực các đô thị toàn quốc) trong đó. tốc độ đô thị hóa sẽ tăng nhanh. tỉnh lộ. Hệ thống chiếu sáng chính qui đang được Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM vận hành bảo dưỡng. tỷ lệ này sẽ cao hơn) và chiếm tới khoảng 75% phụ tải vào giờ cao điểm tối hàng ngày. góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. điều này nói lên tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện trong toàn xã hội. 36 đô thị loại 3. hiện đại hóa đất nước. Trong đó hệ thống chiếu sáng chính qui có 91 ngàn điểm sáng và hệ thống chiếu sáng dân lập có khoảng 120 ngàn điểm sáng. Trần Minh Hùng Phó GĐ . Loại tuyến đèn sử dụng trụ bê-tông Điện lực. kinh doanh. ngành.số 3/2008 TIÊU ĐIỂM cực triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị và chiếu sáng công cộng. Phát triển kinh tế .): * Hệ thống chiếu sáng công cộng TP HCM ngày càng được nâng cao về tính mỹ quan:  . chiếu sáng nói chung sử dụng tới 27% tổng điện năng (tương lai. chiếu sáng đô thị. của toàn xã hội là rất cần thiết trước mắt cũng như lâu dài ở nước ta. hiện đại hoá đất nước. Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng tốt (do kiểm soát * Tất cả các tuyến đèn đều được điều khiển bởi hai loại tủ điều khiển chiếu sáng công cộng: PLC và Timer. kinh doanh. giảm khí thải nhà kính bảo vệ môi trường. dịch vụ.xã hội có chất lượng và bền vững. Trong 3 năm vừa qua Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam đã phối hợp với các bộ. ngành. khoảng cách trụ. Cùng với quá trình công nghiệp hóa. phải được mọi tổ chức. * Các tuyến đèn có thể chia thành ba loại như sau: Loại tuyến đèn sử dụng trụ thép (STK)cáp ngầm (chiếm 22%): thường được được chiều cao treo đèn.000 tuyến với khoảng 3.. vị trí lắp đặt trụ) tuy mỹ quan đô thị có kém hơn. Loại tuyến đèn này cho chất lượng ánh sáng tốt (do kiểm soát được chiều cao treo đèn. Chính phủ đã ban hành Nghị định về sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm số 102/2003/ NĐ-CP ngày 03/9/2003. KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . Giải pháp khả thi nhằm sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm là ứng dụng công nghệ tiên tiến. mọi tổ chức và người dân. điều khiển từ xa 12..400.cáp voặn xoắn đi nổi (chiếm 72%).huyện thành phố.000.000 điểm sáng). Hệ thống này có áp dụng cho các tuyến quốc lộ. Ngoài ra trên trụ gắn tủ điều khiển còn có hộp phân phối chứa CB đầu nguồn để Điện lực vận hành đóng ngắt độc lập nguồn chiếu sáng. cần nguồn vốn đầu tư rất lớn để xây dựng các nhà máy điện. góp phần phổ biến rộng rãi chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước đến toàn xã hội . song các đô thị đang sử dụng tới 80% tổng điện năng của cả nước ( bao gồm sản xuất . Tiết kiệm điện năng ở nước ta không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài góp phần phát triển kinh tế . 13 đô thị loại 2. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao sự chuyển biến tích cực .Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . hội viên cá nhân của Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam làm nòng cốt triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước đã ban hành. Số điểm sáng tăng lên 10. đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo lớn với chủ đề tiết kiệm điện.200 km đường được chiếu sáng. dịch vụ. * TP HCM đã và đang triển khai áp dụng một số công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao như đèn đường HPS 2 cấp công số tuyến đường được lắp đặt đèn là trên 3.số 3/2008 Kinh nghiệm của Tp Hồ Chí Minh vận hành bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng KS. Công suất lắp đặt của hệ thống khoảng 18 MW. Đồng thời. chiếu sáng công cộng.000 người. chiếu sáng công cộng nói riêng. suất (giảm công suất đèn khi lưu lượng xe giảm). tích cực phấn đấu xây dựng ngành chiếu sáng Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả tiết kiệm điện năng. hiện đại. các ngành..Công ty CSCC TP. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo các bộ. cả nước có 729 đô thị. cá nhân toàn xã hội. Loại tuyến đèn sử dụng trụ bê-tông riêng của Chiếu sáng. chiếm 33% dân số cả nước. phát triển bền vững đất nước. quản lý nhu cầu sử dụng điện hợp lý. 39 đô thị loại 4 và 636 đô thị loại 5.cáp voặn xoắn đi nổi (chiếm 6%). đèn cảm ứng từ... tiêu dùng. đường trục và các tuyến đường chính của thành phố. đến năm 2010 số lượng các đô thị trong cả nước sẽ là 1226 đô thị với tổng số dân khoảng 30. việc triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng và sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Tới năm 2020.Hồ Chí Minh H iện nay hệ thống chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh (TP HCM) có khoảng 211 ngàn điểm sáng trên các tuyến đường của 24 quận. nhà hàng.15% mỗi năm. Thủ tướng Chính phủ nước ta đã ban hành 2 chỉ thị về tiết kiệm điện. Vỏ tủ bằng nhựa composite và có ngăn để lắp điện kế. Năm 2005. Giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chiếu sáng nhằm thực hiện sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm điện năng. Tại Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 28/11/2007. Theo quy hoạch.. kéo theo nhu cầu điện năng nói chung. trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng (nối mạng quản lý. chính quyền các đô thị . với số dân chỉ chiếm khoảng 26 % dân số cả nước.. đạt nhiều thành tích khả quan. góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay. cả nước sẽ có 1953 đô thị với tổng số dân khoảng 46. vị trí lắp đặt trụ) và đạt được mỹ quan đô thị.000 người. khoảng cách trụ. góp phần phát triển kinh tếxã hội của ngành chiếu sáng Việt Nam trong đó bao gồm chiếu sáng đô thị. 2. các đô thị tích  Hiện nay. đường vành đai. Tình hình đó tất yếu đòi hỏi phải phát triển các nguồn điện. Vì vậy. nhưng nguồn vốn của nước ta trong giai đoạn hiện nay còn hạn chế. tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp. xây dựng đô thị Việt Nam văn minh. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá. trong đó bao gồm các hội viên tập thể. trong Chương III của Luật này đã quy định về tiết kiệm điện. trong đó có lĩnh vực chiếu sáng nói chung. tổ chức hữu quan cần phối hợp chặt chẽ hơn . các nguồn sáng mới (như LED.xã hội. chiếm 45% dân số cả nước. trong đó gồm 2 đô thị đặc biệt là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. khách sạn v.v.

Công chính bàn giao quản lý duy trì. phát triển Một công nhân quản lý từ 500 -700 công nghệ”: điểm sáng nằm trên 15. tín hiệu “đảm bảo kỹ thuật. Việc thiết lập các chuẩn kỹ thuật này tạo sự gạn lọc cần thiết cho việc ổn định chất lượng hệ thống.Công chính TP HCM - Tiến hành những hành Đơn vị quản lý nhà nước động khắc phục. . quang.. kiểu dáng trụcần sẽ ngày càng được chú ý. khoảng cách trụ tốt nhất để cho chất lượng ánh sáng tốt nhất. có phần mềm tính toán chuyên ngành chiếu sáng của chủng loại đèn sử dụng. Nó công cộng gồm có các quy trình chính: khởi đầu một nhận thức mới là phải quy trình xem xét và lập kế hoạch duy kiểm soát và sử dụng năng lượng hiệu tu. Mức công suất bóng đèn thiết kế cho 1m dài là chỉ tiêu rất quan trọng trong việc đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của hệ thống CSCC. hệ thống chiếu sáng dân lập cần được sự quan tâm quản lý nhiều hơn về điện năng tiêu thụ. KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ QUẢN LÝ. tăng hiệu suất phát quang của bầu phản quang.. . có các thông số cơ. cải tiến các quy trình.số 3/2008 quang so với bóng đèn HPS tiêu chuẩn đang sử dụng trong hệ thống CSCC chính qui là 11% đến 19%). mục tiêu chất lượng. Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 09 ÷ 13/06/2008. Vai trò Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM trong hệ thống tổ chức quản lý: Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM hiện nay là công ty dịch vụ công ích trực thuộc Sở Giao thông. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG Nhằm tăng cường năng lực và hoàn thiện kiến thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các Công ty Chiếu sáng Công cộng về thiết kế. quy trình đo lường Mục tiêu chất lượng đi vào các chỉ sự thỏa mãn của khách hàng.) thì nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu.2006 để trình Sở Giao thông. Mục tiêu cụ thể là làm sao để hệ thống chiếu sáng luôn trong tình trạng hoạt động tốt. * Ngoài chất lượng của ánh sáng (độ rọi. quảng cáo điện tử.Công chính. dimmer từ Trung tâm điều khiển ngày càng được áp dụng.kỹ thuật hiện đại tại khách sạn Tân Sơn Nhất.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . về thiết bị sử dụng và phương thức đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống.HCM: - Kiểm tra quá trình thực hiện (Check) Sở Giao thông. chất lượng. Hệ thống ISO 9001: 2000 quản lý theo chính sách chất lượng.Công chính đang lấy ý kiến ban ngành liên quan sau đó trình Ủy ban nhân dân TP HCM ra quyết định áp dụng trên phạm vi thành phố. quy trình duy tu bảo quả. . Những chỉ tiêu này cũng là chỉ vận hành bảo dưỡng cũng góp phần tiêu mà Công ty Chiếu sáng công cộng nâng cao chất lượng của hệ thống và TP HCM cam kết với các Khu Quản lý tập trung theo định hướng “nâng cao giao thông đô thị. công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại Công ty diễn ra theo một quy trình khép kín và liên tục với 4 hoạt động sau: - Lên kế hoạch (Plan)  - Thực hiện theo kế Tổ chức quản lý hệ thống chiếu sáng hoạch (Do) công cộng tại TP. quy đèn HPS thế hệ mới có hiệu suất phát trình xử lý sự cố. Quản lý chất lượng và việc duy trì chính sách chất lượng. nhằm đảm bảo nhu cầu về chiếu sáng của người dân. độ chói. Dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CS CCHSC) tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo nâng cao về những nguyên lý cơ bản của các hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao và phương pháp sử dụng các công cụ kinh tế .000 điểm sáng. điện. 198 . * Điều khiển đèn sẽ dần theo hướng nối mạng điều khiển từ xa và tập trung.200 Hoàng Văn Thụ.. * Thống kê mức công suất bóng đèn trung bình cho 1m dài tại một số tuyến đèn để thống kê tiến tới chuẩn khống chế mức công suất bóng đèn thiết kế tối đa cho 1m dài trong thời gian tới. * Tiếp tục kiểm soát điện năng tiêu thụ bằng các mô hình tiết kiệm nhằm nâng cao chất lượng ánh sáng nhưng lại giảm điện năng tiêu thụ: Các loại nguồn sáng HPS thế hệ mới. quy trình quản lý vận hành. bảo dưỡng và tuần tra giám sát hệ thống hiệu quả. nâng cao . Công ty đang soạn thảo thiết kế mẫu an toàn điện trong hệ thống chiếu sáng công cộng theo tiêu chuẩn TCXDVN 394: 2007 và quy phạm trang bị điện 11TCN18.Công chính và Khu Quản lý giao thông đô thị chính thức giao cho Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM vận hành bảo dưỡng. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÔNG TÁC VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG TẠI TP HCM: * Với hơn 120.Công chính thường giao Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM kiểm tra hồ sơ thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng trước khi thẩm định thông qua. Các mô hình tạo ra dù Các quy trình quản lý chất lượng chưa phải hoàn chỉnh mọi mặt nhưng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện tại TP HCM. độ đồng đều. của địa phương.. vận hành. bảo dưỡng và quản lý các hệ thống chiếu sáng công cộng theo hướng hiệu suất năng lượng. có hiệu suất cao (qua đó nâng cao cấp bảo vệ của đèn. quy trình tiêu cụ thể đo đếm được về tỉ lệ đèn khắc phục phòng ngừa. tiến tới chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật của đèn. công trình trong các giai đoạn đầu tư và xây dựng: Khi có dự án lớn Sở Giao thông.đặc tính kỹ thuật vật tư.thiết bị ngành CSCC.30m sẽ thường xuyên hơn. * Lập yêu cầu kỹ thuật cho vật tưthiết bị CSCC HSC mà quan trọng nhất là bộ đèn CSCC HSC để kiểm soát chất lượng đầu vào.. Do chiều rộng mặt đường càng ngày càng lớn nên việc sử dụng trụ chiếu sáng độ cao 16m. . Ngoài ra. chiếu sáng lễ hội nằm trong mảng chiếu sáng công cộng sẽ ngày càng phát triển và góp phần làm đẹp thành phố. Quận Phú Nhuận. HÌNH 2: Chiếu sáng kiến trúc Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành vào tháng 3 năm 2008. LED sẽ thay thế đèn phóng khí thế hệ cũ. quy trình kiểm tra hệ quang cao (tỉ lệ tăng thêm hiệu suất KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . kịp thời. camera.25 km đường. duy tu. sửa sai để hoàn thiện hệ thống (Action) Trong các năm qua Công 4 Khu Quản lý giao thông đô thị (theo địa ty Chiếu sáng công cộng bàn quận-huyện) TP HCM đã liên tục duy Đơn vị được Sở GTCC ủy quyền quản lý nhà nước trì chính sách chất lượng.Công chính duyệt. tập trung ánh sáng tốt hơn vào đường do điều chỉnh được vị trí đui đèn. Công ty cũng phối hợp với các Khu Quản lý giao thông đô thị để kiểm tra kỹ thuật các công trình chiếu sáng khi chủ đầu tư ngoài Sở Giao thông.. Tư vấn phối hợp kiểm tra kỹ thuật chuyên ngành các dự án. giao thông. Do đó công tác duy trì hệ thống chiếu sáng tập trung vào các công việc quản lý vận hành. Từng bước chi tiết. sử dụng bộ đèn có nguồn gốc xuất xứ. quy định kỹ thuật. có cơ sở dữ liệu phân bố ánh sáng của đèn. Nói chung. ( Xem trang 14-15)  . Các mô hình đó là: sử dụng bóng dưỡng..số 3/2008 KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI HÌNH 1: Chiếu sáng lễ hội tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2008. mục tiêu chất lượng tại Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM: Công ty Chiếu sáng công cộng đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng cho công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào đầu năm 2005.thiết bị chiếu sáng công cộng trình các Khu Quản lý giao thông đô thị và Sở Giao thông. * Thực hiện việc trồng trụ riêng cho đèn đường nhằm kiểm soát chiều cao treo đèn. các khiển bị sự cố. Sở Giao thông. chất lượng ánh sáng trên thiết kế mẫu áp dụng trong công tác đường. tài chính cần sự cố gắng cao của công nhân. * Tạo ra được các mô hình CSCC HSC Đây là là một khối lượng công việc lớn phù hợp với điều kiện kỹ thuật. mỹ thuật. bảng thông tin tiến độ”. vật tư. lắp đặt. Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM Chính sách chất lượng của Công ty xác định đối Đơn vị thuê bao duy trì hệ thống tượng phục vụ là nhân dân và công tác duy trì hệ thống chiếu sáng phải thống chiếu sáng công cộng..Công chính và là đơn vị thuê bao duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại TP HCM cho bốn Khu Quản lý giao thông đô thị.Công chính và các Khu Quản lý giao thông đô thị giao kế hoạch cho Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM theo 2 hình thức: khoán theo tiêu chí hay thanh toán theo khối lượng công việc cụ thể. Sau đó Sở Giao thông. và giám sát nâng cao mục tiêu chất lượng và áp dụng. tủ điều Các quy trình. khuyến khích sử dụng những sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao để tiết giảm chi phí duy tu bảo dưỡng về sau cũng như chi phí cho điện năng tiêu thụ. chuẩn hóa kỹ thuật. an toàn. * Nhu cầu chiếu sáng kiến trúc. * Bước đầu kiểm soát mức tiêu thụ điện năng tối đa của đèn làm cơ sở để khống chế mức tiêu thụ điện năng của hệ thống CSCC. Các mô hình đèn 2 cấp công suất. sáng trong thời gian hoạt động. bảo dưỡng. CÔNG TÁC TƯ VẤN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH CHO CÁC KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ SỞ GIAO THÔNGCÔNG CHÍNH: Tư vấn cho việc thiết lập các chuẩn kỹ thuật cho hệ thống: Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM đã lập yêu cầu. Sở Giao thông.).

độ rọi sáng trong phòng diện tích 60. Trong đó. cửa đi không đủ chiếu sáng tự nhiên khảo sát thực trạng hệ thống chiếu sáng.1. quan tâm đến điều kiện chiếu sáng cho học sinh ngay từ khi bắt đầu vào đi học là điều hết sức quan trọng. trên mặt bảng nhưng không có chao chụp. độ rọi sáng phân bố trong phòng học không đồng đều. Thiết bị sử dụng: Bộ đèn chiếu sáng học đường: + Máng đèn có chao chụp phản quang bằng thép phủ sơn tĩnh điện màu trắng sứ với chiều dày lớp sơn 70-100 mm.. học không đồng giữa lớp của trường THPT Liên Hà .Thiết kế chiếu sáng không đúng tiêu chuẩn.Đèn chiếu sáng không đủ độ rọi thiết kế mô hình chiếu sáng và điện cho chiếu sáng. gây chói loá cho mắt học sinh. 100W. Lứa Công ty đã thiết kế các mô hình CSHSC cho ba cấp trường học và triển tuổi học sinh là lứa tuổi mà cơ quan thị giác phải hoạt động khai thực hiện việc trình diễn các mô hình trên ở một số trường học thí liên tục và căng thẳng. lắp lên tường xung quaTrường THCS Phương Mai nh lớp học không có chao chụp bảo vệ.40W: Đây là dạng lắp đặt tương đối phổ biến ở các trường hiện nay.Cửa sổ. Sự suy giảm thị lực cũng như các bệnh về khúc THPT.8 m2 chỉ đạt 173 lux.Phòng học không bố trí đúng hướng . đúng chủng loại. Số liệu thông kế trong các trường phổ thông tại Hà Nội cho thấy năm 1964. Thực trạng chiếu sáng ở các trường học tại Hà Nội Các công trình nghiên cứu đều khẳng định một thực tế đáng lo ngại là tỷ lện mắc bệnh cận thị học đường tăng theo các cấp học và đang ở mức cao.Phòng học lắp đèn huỳnh quang T10 .2. không đúng vị trí. ví dụ như. đèn lắp sát trần. .Di truyền Tuy nhiên. viễn thị.Các yêu cầu trong chiếu sáng học đường .3% và 29. cụ thể là đã tiến hành trình diễn CSHSC tại các 5 trường ý nghĩa rất quan trọng. làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh và giáo viên. lắp lên tường.Vệ sinh không tốt . như huỳnh quang lắp mô tả hình dưới. dẫn đến không đạt được độ sáng cần thiết đến mặt bằng học tập. các thiết bị chiếu sáng lắp không chủng loại. lắp sai vị trí. tỷ lện cận thị của học sinh cấp tiểu học là 2. Chính vì vậy. đánh giá hiệu quả mô hình chiếu bóng. CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . bảo vệ thị giác cho học sinh có một điểm tại Hà Nội.Phòng học lắp hỗn hợp cả bóng đèn sợi đốt và đèn huỳnh . Do vậy. đến năm 2004. xạ mắt như cận thị. rất hại mắt. độ sáng không đủ sáng. sáng HSC. năm 2006. ngoại thành Hà Nội. rất hại mắt. Có nơi còn bố trí đèn huỳnh quang trên bảng để tăng cường độ rọi 2. loạn thị … ở lứa tuổi học sinh do nhiều Quy trình trình diễn mô hình CSHSC được tiến hành theo các bước: nguyên nhân gây nên. khoảng cách từ đèn đến bàn học quá lớn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm thị lực và bệnh cận thị ở lứa tuổi học sinh.Dinh dưỡng không đủ .Thiếu ánh sáng . gây chói mắt cho học sinh và giáo viên. RALACO đã trình diễn mô hình chiếu sáng học đường tại các trường học phổ thông thuộc nội ngoại thành Hà Nội. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nhận định nguyên nhân (Nguồn: Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội tại Hội thảo chiếu sáng hợp lý và tiết kiệm. trung học cơ sở (THCS) và tiểu học (TH). làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh và giáo viên. trong khi đó lại không có chao chụp bảo vệ.6%. trong khi đó do lắp bóng không đúng quy cách. được từ thế giới bên ngoài là thông qua cơ quan thị giác. Thiết kế chuẩn chiếu sáng học đường 2. gây loá mắt hoặc sấp hệ thống chiếu sáng. điện chiếu sáng. không đúng quy cách. lãng phí. các đèn 100W. ánh sáng không đủ và chất lượng chiếu sáng kém được coi là nguyên nhân chính. bố trong phòng Đây là kiểu lắp đặt phổ biến trong các lớp học hiện nay. 200W mắc với số lượng nhiều. Khảo sát thực tế tại các trường cho thấy: các phòng học rất đa dạng về diện tích. làm việc. 1-2005) chính dẫn đến cận thị học đường là: . làm việc. Tuy số lượng bóng lắp trong phòng tương đối nhiều nhưng phòng học vẫn tối không đủ sáng. không có chao chụp bảo vệ.Thường xuyên nhìn gần . điện cho chiếu sáng.số 3/2008 phức tạp nhưng hầu hết các lớp học đều không đạt yêu cầu về ánh sáng. Chiếu sáng lớp học không chỉ đơn thuần là đảm bảo độ sáng đến mặt bàn mà còn phải giúp cho học sinh học tập dễ dàng trong điều kiện tiện nghi thoải mái. Nguyên nhân là do lắp bóng không đúng quy cách..Hà Nội treo 6 bóng đèn nung sáng đều. về kích thước. năm nguyên nhân chính là: . không đồng đều. có nhiệt độ màu 6500oK với chỉ số thể hiện màu Ra > 80  . 2. Việc thực hiện được triển khai tại một số trường học của 3 cấp học:  1.8%. tiêu phí Phòng học tối nhiều điện năng. không đúng vị trí . sát trần.36W 3 phổ Triphosphor 100%.số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Kết quả trình diễn chiếu sáng học đường tại Hà Nội Đức Dương K hoa học từ lâu đã khẳng định 90% thông tin con người nhận Trung học phổ thông (THPT). Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (2005). Xuất phát từ yêu cầu và thực trạng trên. tỷ lệ này là 11.Phòng học sử dụng bóng đèn sợi đốt 75-200W: quang T10 Hiện nay rất nhiều trường học sử dụng đèn sợi đốt trong lớp học. xây dựng . không đúng không đủ độ rọi sáng tới bàn học sinh. góc chắn sáng > 240 + Sử dụng bóng đèn huỳnh quang T8 . dẫn đến không đạt được độ sáng cần thiết đến mặt bằng học tập. thiết bị chiếu sáng đang sử dụng cũng rất đa dạng. các loại 40W: đèn có công suất 75W. gây chói loá.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . không đúng vị trí.1% và của học sinh THPT là 9. thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO) và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đối với Dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CSCCHSC) tại Việt Nam. cả nước có 15% trẻ em đang ở độ tuổi đi học bị cận thị. gây lãng phí. trong đó một nguyên nhân cần chú ý trước tiên là ánh sáng trong lớp học và chỗ học Bảng 1: Bảng thống kê số liệu về các bệnh mắt của học sinh trường phổ thông tại Hà Nội tập tại nhà. giám sát và lắp đặt . nóng bức cho học sinh mà vẫn không đạt độ rọi sáng phân độ sáng cần thiết đến bàn học. khoảng cách từ đèn đến bàn học lớn. gây chói loá cho mắt học sinh. 6 trường THCS và 6 trường TH tại nội.

500 phòng học của 385 trường học được lắp đặt hệ thống chiếu sáng HSC (theo mô hình của RALCO do Dự án VEEPL hỗ trợ kỹ thuật). ánh sáng màu thích hợp cho học đường. Quy định về nội dung thuyết minh đối với một Đồ án xây dựng như: phần mở đầu. Quy định những yêu cầu cụ thể về từng nội dung như thành phần bản vẽ. các tiền đề phát triển. học sinh và các bậc phụ huynh cho thấy mô hình CSHSC do RALACO thiết kế.350 lux (Hình vẽ). Trong có kích thước 10 6. Phần 2: Quy định nội dung thuyết minh nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch Xây dựng. hầu hết đều không đạt yêu cầu về chiếu sáng. định hướng phát triển không gian.. xác định nội dung nghiên cứu quy hoạch. lắp đặt tại các trường được lựa chọn trình diễn đã đạt được các yêu cầu đề ra: * Cải thiện rõ rệt chất lượng chiếu sáng trong lớp học (độ rọi đạt hoặc vượt tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định) * Tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng từ 20 . + Phân bố quang đều. đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. sau: Độ chiếu sáng trên bàn học và bảng phải đạt từ 300 lux đến 500 lux.3. căn cứ lập quy hoạch. RALACO đã thiết kế bộ đèn thoả mãn được các yêu cầu của lĩnh vực này. Căn cứ vào Quyết định trên. giáo viên. b. sử dụng 11 bộ đèn chiếu sáng học đường. đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình CSCCHSC sẽ có những cơ sở và yêu cầu cần thiết cho việc đầu tư.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam .số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . sơ đồ quy hoạch cho các Đồ án quy hoạch chung xây dựng. Một phòng học chiếu sáng tốt cần phải đạt những tiêu chuẩn sau: + Màu sắc và tính hiển thị màu: + Độ sáng đủ và thích hợp: Bóng đèn T8 sử dụng bột huỳnh quang 3 phổ có tính hiển thị màu cao sáng hơn 15% so với đèn huỳnh quang thông thường. độ rọi phân bố đều trên bàn học đạt trên 300 lux. Bằng cách thiết kế góc chắn sáng trên 24o cùng với việc bố trí đèn hợp lý. Độ đồng đều của ánh sáng là độ sáng thấp nhất trên độ sáng trung bình bằng phương pháp thiết kế bố trí lắp đặt và sử dụng chao phản quang + Balast sắt từ tổn hao thấp 6W hoặc Balast điện tử hộp tổn hao 3. Quy định rõ những nội dung thuyết minh cho nhiệm vụ quy hoạch Xây dựng từ các bước: lý do và sự cần thiết lập quy hoạch. cho các Đồ án quy hoạch chung xây dựng. không bị loá bảng.5W. + Phòng học có kích thước 8. Trên cơ sở kết quả trình diễn CSHSC tại các cấp trường.8. Đây là quyết định quan trọng trong việc xây dựng và triển khai đối với một dự án đầu tư xây dựng công trình Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (CSCCHSC). quản lý và duy trì hệ thống CSCCHSC. định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. không sấp bóng: Tỷ lệ đồng đều của ánh sáng trong lớp học trên 0. đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. mọi giáo viên và học sinh không nhìn thấy bóng đèn. thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng. Nội dung cơ bản của Quyết định xin được tóm tắt: Phần 1: Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch Xây dựng. bộ máng đèn trên đã loại bỏ 2.9m x 6.8m sử dụng 12 đèn chiếu sáng độ rọi trung bình đạt được 320 . Các mẫu đã thực hiện và mở rộng điểm: hoàn toàn loá và chói mắt.số 3/2008 >>tin tức Ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng lĩnh vực chiếu sáng học đường được sự kết hợp của các nhà khoa học. với hệ số hiển thị màu Ra đạt 80.7m x 5. đánh giá tổng quan thực trạng và nguồn nhân lực phát triển vùng. máng được treo ngang song song với bảng.9m. ý kiến phản ánh của lãnh đạo nhà trường. Các mô hình đã thực hiện: Trong quá trình lắp đặt đã hình thành các mẫu phòng học có kích thước tương ứng với Hiện nay. Tính đến nay đã có 7.. Kết luận: Kết quả điều tra. các lớp học của con em chúng ta chưa được quan tâm đúng số đèn như mức đến vấn đề chiếu sáng. triển khai. 11 . giáo viên và học sinh đều rất khấn khở đón nhận chương trình này. tổ chức thực hiện. quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Với màu ánh sáng tốt sẽ tạo ra hưng phấn cho học sinh và tiếp thu bài tốt hơn. trên mặt bảng 300 lux. N gày 31/03/2008.50 % tùy thuộc vào chủng loại đèn và chấn lưu thay thế. yêu cầu về hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí. đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. a. không bị chói mắt. độ rọi trung bình đạt được > 320 lux (Hình vẽ). Ở tất cả các lớp học đã được lắp đặt thiết bị chiếu sáng mới đều cho chất lượng ánh sáng tốt. khảo sát và đánh giá của các chuyên gia. + Phòng học RALACO là nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn nhất Việt Nam. 3. ngành Giáo dục Thủ đô đã tham khảo và áp dụng mô hình CSHSC này để cải tạo hầu hết các hệ thống chiếu sáng cho các phòng học trên địa bàn Hà Nội. Nội dung trên được yêu cầu cụ thể với quy hoạch chung xây dựng đô thị. Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BXD kèm theo quy định về nội dung thể hiện bản vẽ.

+ Góc chắn bảo vệ chống chói loá <45o Theo Nghị định của Chính phủ 102/2003 . giáo viên. khắc phục được hiện tượng hoạt nghiệm và sự nhấp nháy ánh sáng theo tần số điện. sơn màu trắng sứ.98 tiết kiệm điện. ánh sáng của đèn chiếu tập trung từ trên trần xuống bàn học sinh. Hình 1: đèn chuyên dụng chiếu sáng lớp học + Bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng bảng FS .40/36x1 CM1*: Bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng học đường FS-40/36x1 CM1* là đèn phản xạ khuếch tán ánh sáng trên cơ sở cải tiến nâng cấp của bộ đèn FS .số 3/2008 T8 .36W 3 phổ Triphosphor 100%: Bóng đèn có nhiệt độ màu 4000oK. đặc biệt được sự quan tâm của Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình này. nâng cao chất lượng sản phẩm được sử dụng trong mô hình chiếu sáng học đường của đơn vị thực hiện. mục đích để ánh sáng của đèn tập trung vào bảng tạo được độ rọi sáng cao E>300Lux.5 trên mặt bảng. công suất 3. + Mật độ công suất chiếu sáng tiêu thụ trong lớp học thoả mãn 9 ÷ 13W/m2 Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 : 2002 / ISO 8995 . mầu ánh sáng trắng dịu . được sự hợp tác. T5 (14W. mầu ánh sáng trắng vàng. 5500oK hoặc 6500oK. giảm dần về hai phía tím và đỏ. giáo viên >300Lux. hơn nữa đèn được treo dưới quạt khắc phục được hiện tượng loáng quạt. ánh sáng trên mặt bàn cả lớp học đạt độ đồng đều cao. chắc chắn với chao đèn.lục có bước sóng 555nm. Phổ bức xạ của bóng đèn b. mang lại chất lượng ánh sáng tốt hơn. 13 . 18W). công ty nghiên cứu và ứng dụng tại rất nhiều trường học trên toàn quốc. Hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình này đã được các chuyên gia. đảm bảo độ đồng đều U>0. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG CỦA RẠNG ĐÔNG: Thông qua những yêu cầu kỹ thuật. đảm bảo yêu cầu về các thông số chống chói loá. trên bàn thí nghiệm >500Lux. Đặc điểm kỹ thuật của đèn chiếu sáng lớp học FS . độ dài cần được lựa chọn tương thích với độ cao treo đèn đối với từng phòng học có kích thước khác nhau. kết hợp với nhiều năm nghiên cứu.CĐ ngày 03/09/2003 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 12 Theo Quyết Định số 80/2006/QĐ .40/36x1 CM1 đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Số : 8269). và góc bảo vệ < 600 theo chiều dọc (Hình 2b).2010 quy định: + Từ năm 2006 chỉ sử dụng những thiết bị hiệu suất cao như bóng huỳnh quang T8 (36W. hiệu suất phát quang của bộ đèn lớn hơn nhiều so với các loại đèn có chao chụp thông thường khác. 2. bầu trời nhiều mây.5W. chấn lưu hiệu suất cao khi cải tạo và xây mới các công trình xây dựng. CÁC YÊU CẦU TRONG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG Theo Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 đối với công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả quy định các yêu cầu chiếu sáng trong lớp học như sau: + Độ rọi sáng trên bàn học sinh. Hình 4: Hình minh họa bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng NHỮNG TIÊU CHÍ CHO CHIẾU SÁNG LỚP HỌC ĐẠT ĐƯỢC Với những đặc tính ưu việt vượt trội của bộ đèn chiếu sáng lớp học cùng với việc thiết kế bố trí đèn hợp lý đã mang lại hiệu quả cao: * Độ rọi sáng đạt được trên bàn học sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 : 2002 và Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 (E>300Lux). giáo viên >300Lux.40/36x1 CM1: + Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS . Đặc điểm kỹ thuật của bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng bảng FS 40/36x1 CM1* BA: Trong lớp học bố trí riêng đèn chuyên dụng để chiếu sáng bảng. 1. phụ huynh học sinh.40/36x1 CM1*. khi sử dụng có cảm giác đỡ nóng. 2 . không gây nhức mỏi mắt. Chao đèn: Đèn có chao chụp phản quang bằng thép phủ sơn tĩnh điện màu trắng sứ với chiều dày lớp sơn 70-100mm cho hệ số phản xạ ánh sáng cao.63D + 0T.Khi nhìn bàn đêm mắt nhạy cảm nhất với ánh sáng mầu xanh lục có bước sóng 510nm và giảm dần đến mầu tím và mầu lam. thấp hơn so với Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 (13W/m2 ). kích thước các lớp học đã tiến hành khảo sát tại Hà nội cũng như một số địa phương khác trên toàn quốc. sấp bóng.40/36x1 CM1. d. không gây nhức mỏi mắt. Bóng đèn huỳnh quang T8 . GIỚI THIỆU bộ ĐÈN CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG Hương Quỳnh M ô hình chiếu sáng học đường đã được một số đơn vị.7 và đèn được treo dưới quạt khắc phục được hiện tượng loáng quạt. 28W).36W 3 phổ Triphosphor 100% do CTy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sản xuất có hơn 90% năng lượng nằm trong phổ nhạy cảm ban ngày và hoàng hôn của mắt người. không bị chói loá khi nhìn lên bảng. * Độ đồng đều của ánh sáng trong lớp học đạt U>0. hệ số Cosj=0. 32W. e. nâng cao hiệu suất phát quang và tuổi thọ của bóng đèn. gây cảm giác ấm áp mà vẫn đảm bảo mức độ tiện nghi. học sinh đánh giá rất cao.Khi nhìn ban ngày mắt nhạy cảm nhất với ánh sáng màu vàng . cụ thể là: + Các tỉnh ở phía Nam bầu trời nắng nóng quanh năm vì thế ta nên sử dụng bóng đèn huỳnh quang có nhiệt độ mầu cao.số 3/2008 CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ CHUYÊN ĐỀ CỦA KỲ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . lạnh hơn vì thế ta nên sử dụng bóng đèn huỳnh quang có nhiệt độ mầu thấp. (Đèn FS . giúp đỡ của các chuyên gia.40/36x1 CM1* nhưng được thiết kế thêm bộ gá lắp đèn để tạo một góc nghiêng (Hình 4). Cần treo đèn: Cần treo đèn làm bằng thép vuông. + Các tỉnh ở phía Bắc do thời tiết có 4 mùa. Thành công đó có được do sự nỗ lực trong việc cải tiến.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . học sinh và giáo viên không nhìn thấy bóng. * Mật độ công suất tiêu thụ trong lớp học đạt 9W/m2 ÷ 10W/m2. Do điều kiện thời tiết ở nước ta có tính vùng miền rất rõ nét. c.TTg về chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 . học sinh và giáo viên không Hình 3: Phổ bức xạ của bóng đèn huỳnh quang 3 phổ 100% Triphosphor 1.1989 quy định các yêu cầu trong chiếu sáng lớp học như sau: + Độ rọi sáng trên bàn học sinh. 55000K hoặc 65000K. 40000K. diện tích phản xạ của chao đèn kết hợp với thiết kế góc mở và góc phản xạ hợp lý tạo ra hệ số lợi dụng quang thông cao 0. nhìn thấy bóng đèn đang phát sáng.40/36x1 CM1* BA. chỉ số thể hiện màu Ra > 80. các nhà trường. tạo nên góc bảo vệ < 500 theo chiều ngang (Hình 2a). về cơ bản bộ đèn chiếu sáng bảng chính là bộ đèn chiếu sáng lớp học FS . a. các cơ quan ban ngành và nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực này Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông đã đưa ra 2 loại bộ đèn chuyên dụng chiếu sáng học đường được nâng cấp từ bộ đèn FS . Chấn lưu điện tử: Sử dụng chấn lưu điện tử chất lượng cao. bóng đèn Compact. Nan phân quang: Nan phân quang được gá lắp dễ dàng. thử nghiệm.

nhận thấy một nhu cầu cần được đào tạo kiến thức. thiết kế chiếu sáng đường giao thông… Và đặc biệt là bài giảng của Thạc sỹ Lê Công Tuấn Kiệt.000 bộ đèn chiếu sáng đường phố.200 Hoàng Văn Thụ.7kWh. nhà sư phạm chuyên ngành chiếu sáng từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. thiết kế và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực chiếu sáng từ 26 tỉnh. Hồ Chí Minh. Vậy trong 1 năm với 9 tháng sử dụng phòng học sẽ tiết kiệm được 1158 kWh. GS.1. đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật. một công nghệ mới cho quản lý và kiểm tra hệ thống chiếu sáng đường phố. chiếu sáng đường giao thông và các phần mềm thiết kế chiếu sáng. Giám đốc Dự án Quốc gia. Nguyễn Khoa Sơn đã phát biểu khai giảng khoá đào tạo. Chương trình đào tạo kéo dài trong 5 ngày với nhiều nội dung phong phú: thiết kế. thiết kế chiếu sáng nội thất.2 và Ulysse (Turbo Light) v. Trưởng đại diện Công ty Citelum tại Việt Nam về Giải pháp chiếu sáng thông minh Luxicom. dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008 để quản lý 12. 198 .40W (đang được dùng phổ biến hiện nay) phải dùng rất nhiều. cụ thể theo tính toán của chúng tôi với một lớp học sử dụng 20 đèn thì sau một tháng lượng điện năng tiêu thụ là 257. Quận Phú Nhuận. các kiến thức được giảng trong các giờ học trên lớp được vận dụng linh hoạt và hiệu quả cao qua các phần mềm. hiệu quả.6. GS. gây hưng phấn cho học tập. đại diện của một số Công ty liên quan giới thiệu và cung cấp kiến thức về chiếu sáng. TSKH. thay lắp dễ dàng. Học viên được thực hành và sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng thông dụng như Calculux v. và được thể hiện một số chỉ tiêu đánh giá bằng các biểu đồ dưới đây: Trước Sau Đánh giá hiểu biết duy trì và quản lý trong CSCC Trước Sau Đánh giá hiểu biết về công cụ kinh tế kỹ thuật trong đầu tư. * Dễ gá lắp cũng như thay thế. lắp đặt. DiaLux v. các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. Giám đốc Điều hành Dự án. tự nhiên. tiết kiệm được 128. chỉ 10 ÷ 11 bộ đèn đã đạt được độ rọi sáng theo tiêu chuẩn ( >300Lux). Trong khi đó nếu lắp đèn chuyên dụng chiếu sáng lớp học của Rạng Đông (Đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu Công Nghiệp). có thể mua tại cửa hàng đại lý trên toàn quốc. lắp đặt. Đánh giá chung của học viên về khóa học 15 . chi phí vòng đời. lượng điện năng tiêu thụ của một lớp học kích thước chuẩn (11 bộ đèn với 8 tiếng sử dụng trong một ngày) trong một tháng chỉ là 128. ánh sáng tập trung trên bàn học sinh lớn. các giải pháp về kỹ thuật và quản lý để chuyển từ chiếu sáng tiện nghi sang chiếu sáng tiết kiệm. nhiều học viên đã rất phấn khởi về lượng kiến thức thu thập được.2.số 3/2008 Khoá đào tạo nâng cao về quản lý. Trường Đại học Xây dựng. Giảng viên khoá đào tạo là các nhà khoa học. Đây là các giờ học thực hành hấp dẫn với các học viên.4. các nhà quản lý và các chuyên gia trong ngành chiếu sáng trong nước và quốc tế. Phương pháp sử dụng hiệu quả phần mềm đã được giảng viên tận tình hướng dẫn để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa thực hành của các bài giảng. sử dụng hiệu quả trong CS CCHSC tại Việt Nam là rất lớn và mong Dự án CS CCHSC tại Việt Nam sẽ tổ chức các khóa đào tạo như trên nhiều hơn trong thời gian tới. Trường Đại học Bách khoa TP. nên số lượng bóng đèn dùng trong một phòng học có kích thước chuẩn rất ít. TÍNH HIỆU QUẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG: Đối với các lớp học có kích thước chuẩn (7m x 7m) để đạt được độ rọi sáng theo tiêu chuẩn là >300Lux thì số lượng bóng đèn Huỳnh quang T10 . quản lý và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao.. được hướng dẫn sử dụng các công cụ kinh tế . Tham dự khoá đào tạo có trên 80 học viên là các cán bộ quản lý.2. vận hành. nguồn sáng thông dụng. Đặc biệt khoá đào tạo còn cung cấp cho học viên cơ hội được thực hành sử dụng phần mềm trong thiết kế chiếu sáng tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Bách khoa TP. Kết quả này được đánh giá theo phiếu thăm dò ý kiến được phát ra trước và sau khóa đào tạo. kết cấu chắc chắn.4. * Đèn có kiểu dáng đẹp. từ 20 đến 25 bóng đèn. bảo dưỡng. vận hành cũng không nhỏ. rất tốn điện.4 kWh mà kinh phí đầu tư. 14 TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam. Phan Hồng Khôi giới thiệu về mục tiêu và các hoạt động của Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam. thành phố và các bộ ngành liên quan. Giải pháp này cho phép theo dõi và giám sát hệ thống từ xa theo thời gian thực và đến từng điểm sáng và đang được lắp đặt tại TP. Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 09 ÷ 13/06/2008. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. bảo dưỡng và quản lý các hệ thống chiếu sáng công cộng theo hướng hiệu suất năng lượng. bóng đèn và chấn lưu có tính phổ biến cao. tạo môi trường học tập văn minh hiện đại. Theo suốt chiều dài khóa học. TS. rất tiết kiệm điện. giá cả phù hợp với điệu kiện kinh tế nước ta hiện nay. dự án Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao (CS CCHSC) tại Việt Nam tổ chức khoá đào tạo nâng cao về những nguyên lý cơ bản của các hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao và phương pháp sử dụng các công cụ kinh tế .số 3/2008 * Sử dụng bóng đèn có hệ số hiển thị mầu Ra > 80 mầu sắc của vật thể được phản ánh trung thực. Kết thúc khóa học. * Thoả mãn các yêu cầu về chống chói loá cho học sinh và giáo viên trong lớp học. phương pháp đánh giá chi phí vòng đời các hệ thống chiếu sáng. Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.. và tin chắc rằng với các kiến thức đó.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . hiệu quả năng lượng. xây dựng và duy trì hệ thống CSCC trong công việc Với kết quả tốt đẹp và hết sức thiết thực sau khóa đào tạo. vận hành hệ thống CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG Đức Dương N hằm tăng cường năng lực và hoàn thiện kiến thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các Công ty Chiếu sáng Công cộng về thiết kế. vận hành.kỹ thuật trong quản lý và duy trì hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao. các học viên đã được nghe nhiều chuyên gia. công việc trong tương lai sẽ được thuận lợi và hiệu quả hơn trước. bộ đèn có kết cấu chao chụp hợp lý. tính thẩm mỹ cao.kỹ thuật hiện đại tại khách sạn Tân Sơn Nhất.7kWh.

veepl. * Giao diện trình bày đơn giản. người thiết kế có thể chọn ra phương án tối ưu.Road Đây là một trong toàn bộ phần mềm TKCS Calculux của tập đoàn Phillips. được thực hiện với Công ty Việt Nam – Schreder và Viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng. tính toán được với thiết bị của nhiều nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác nhau (đáp ứng được các tập tin dữ liệu phân bố ánh sáng). Dialux có hình thức trình bày khá ấn tượng: có thể chèn nhiều vật dụng. * TKCS là công cụ tối ưu tiết kiệm chi phí đầu tư trong CS CCHSC. Nhà B1. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu. phần tính toán chiếu sáng giao thông và phần dùng để thiết kế cho một công trình bất kỳ: sân bãi. nút giao thông.1.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . đầy đủ. RALACO. nhà xưởng. Phần 4 giới thiệu một số sản phẩm CS HSC được sản xuất tại Việt Nam (như HAPULICO. Đồng thời qua các hoạt động này sẽ góp phần giảm sự phát thải khí nhà kính. Các đơn vị. Calculux cũng cho phép chèn file AutoCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả sau khi tính toán thành file AutoCAD. 2. Phần 3 đưa ra các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC. 18 Hoàng Quốc Việt. c.1. được tạo lập bởi công ty Dial GmbH – Đức. hợp lý * Đồng thời. cá nhân có kinh nghiệm thực hiện. * Phần thiết kế mới cho chiếu sáng nội thất. chiếu sáng trong nhà sẽ được đề cập một cách khái quát. tiêu chuẩn châu Âu CEN hay tiêu chuẩn Anh BS. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở khảo sát tình hình sử dụng các phần mềm TKCS hiện nay tại Việt Nam và giới thiệu 3 phần mềm: Calculux – Road v6. giai đoạn thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc đầu tư. * Giao diện trình bày đơn giản. “Sổ tay hướng dẫn sử dụng công cụ kinh tế . Công việc định giá nói trên là công việc phức tạp. Điện Quang. Ulysse 2. Nội dung khá chi tiết.vn Website: www.kỹ thuật trong quá trình đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC tại Việt Nam” Đây là tài liệu thao khảo hữu ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và duy trì hệ thống CS CCHSC. * Dùng dữ liệu các bộ đèn do tập đoàn Schréder cung cấp là chủ yếu. liên lạc và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. thao tác dễ dàng và nhanh chóng. Dialux cung cấp công cụ online cho việc cập nhật. * Trình diễn hệ thống CS CCHSC tại một số tỉnh.dxf (file AutoCAD). cá nhân có nhu cầu sử dụng 2 tài liệu trên đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau: Văn phòng Dự án “Chiếu sáng Công cộng Hiệu suất cao tại Việt Nam” Tầng 2. cung cấp các sản phẩm chiếu sáng Hiệu suất cao. giao thông. Quận Cầu Giấy. Phần 2 hướng dẫn xác định giá dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC. Tài liệu được bố cục làm 4 phần. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu. Hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hành được cung cấp đầy đủ trong tài liệu.ac. chức năng mô phỏng và xuất thành phim.7913792 Fax: 04. Dialux tính toán chiếu sáng theo tiêu chuẩn của Châu Âu EN 12464. Với Dialux bạn có thể chọn để vào nhiều phần khác nhau: * Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chiếu sáng nội thất. Ulysse Phần mềm TKCS của tập đoàn Schréder. * Dữ liệu phân bố ánh sáng của bộ đèn Phillips sản xuất là chính. Với sự thúc đẩy của Dự án: * Hình thành các thể chế. b. liên quan tới nhiều quy định của Nhà nước và thông thường do những tổ chức.số 3/2008 KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Giới thiệu một số Ấn phẩm của dự án Trần Văn Bé tài liệu này được biên soạn và ra đời là kết quả của hai trong những hoạt động của Dự án. bởi: * TKCS giúp việc sử dụng các thiết bị CS CCHSC một cách hợp lý và hiệu quả nhất trong tiết kiệm năng lượng. các hộp thoại xuất hiện hợp lý và tiện dụng. Phần 1 nêu ra những hướng dẫn để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các giai đoạn đầu tư của một công trình CS CCHSC: giai đoạn chuẩn bị đầu tư. vấn đề cần đặt ra là: * Phải sử dụng thiết bị CS CCHSC một cách hiệu quả. CEN 8995. nội dung được giới thiệu một cách logic và hợp lý và có liên quan chặt chẽ nhằm thực hiện được tiêu chí cuốn sổ tay đề ra.vn 17 . Trên cơ sở kết quả đó. Ulysse gồm 3 phần riêng biệt: phần tìm giải pháp chiếu sáng tối ưu cho một con đường. cung cấp cho các tổ chức. Kết quả cũng có thể xuất sang tập tin . Nội dung được xây dựng khá chi tiết. Việt Nam – Schéder) và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan. Cuốn sổ tay được biên soạn dựa trên cơ sở tổng hợp các kiến thức. Phần mềm này bao gồm các ứng dụng chiếu sáng đường giao thông và chiếu sáng khu vực công cộng liên quan. việc ứng dụng các phần mềm chiếu sáng phục vụ thiết kế các hệ thống chiếu sáng là điều cần thiết và có ý nghĩa to lớn. 1. Phần mềm hoàn toàn miễn phí. Dialux Đây là phần mềm TKCS độc lập.kỹ thuật phục vụ quá trình đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC. * Phần mở cho các dự án đã có hoặc dự án mở gần đây nhất.7913793 Email: veepl@vast. chiếu sáng ngoại thất. nhưng cũng có thể tính toán với các dữ liệu của các nhà sản xuất khác nếu có sự tương thích dữ liệu.dwg và . TKCS đang và sẽ là một yếu tố quan trọng trong CS CCHSC. Phần mềm hoàn toàn miễn phí. Dialux 4. Đồng thời cũng hướng dẫn xác định đơn giá dịch vụ duy trì cũng như định giá dự toán dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC.số 3/2008 với các dữ liệu của các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác. Dialux là phần mềm tính toán độc lập.pdf Phần mềm hoàn toàn miễn phí. Phần mềm này tính toán dựa trên tiêu chuẩn quốc tế CIE 140.ac. Đánh giá và hướng dẫn một cách cụ thể. Dialux cho phép chèn & xuất tập tin dạng . * Ulysse cũng cho phép chèn tập tin AutoCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả thành tập tin AutoCAD. tuy nhiên có thể tính toán KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . ngõ xóm dân lập. Hai cuốn 16 Xuất phát yêu cầu nâng cao hiệu quả trong chiếu sáng. chính sách. a. tài chính về CS CCHSC tại Việt Nam * Nhiều Công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. sân vận động. Tài liệu này đề cập chủ yếu phần TKCS đường phố. cácc phần TKCS khác như: chiếu sáng khu vực. thành phố trên toàn quốc. sân thể thao… Phần mềm này dễ sử dụng và có nhiều tác vụ: * Tính toán và cung cấp nhiều phương án chiếu sáng. vật thể mẫu bề mặt.2. chiếu sáng ngoại thất và giao thông. có các công cụ kinh tế . cá nhân về cơ chế quản lý chi phí duy trì hệ thống CS CCHSC sử dụng vốn ngân sách.kỹ thuật trong quá trình đầ tư xây dựng và duy trì hệ thống CS CCHSC tại Việt Nam” giải đáp phần nào các vấn đề trên. “Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng” D ự án “Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam” – VEEPL có mục tiêu lớn nhất là khuyến khích ứng dụng các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong CS CCHSC tại Việt Nam. các quy định hiện hành có liên quan tới việc định giá xây dựng công trình và giá dịch vụ duy trì hệ thống CS CCHSC. tỷ mỉ với từng giai đoạn. Hà Nội Điện thoại: 04. Hai cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng (TKCS)” và “Sổ tay hướng dẫn sử dụng công cụ kinh tế . Calculux – Road đa dạng và có nhiều tác vụ: * Mô phỏng và phân tích nhiều phương án chiếu sáng cho hệ thống để chọn ra phương án tối ưu.4. Calculux .vast.

Hiệu quả thực tế và tính cấp thiết là điều ai cũng nhìn thấy được. thống kê thiết bị hệ thống chiếu sáng thay thế.tiengiang. Đây là điều mà RALACO đã chứng minh tại 12 phòng học thí điểm. thống kê thiết bị chiếu sáng thay thế.vn/congbao) 19 . nông thôn…. Ngay sau Hội thảo. điện năng tiêu thụ giảm. các loại chóa đèn…. điều chỉnh lại thiết kế chiếu sáng để được hiệu quả chiếu sáng tối ưu. thay thế hệ thống đèn huỳnh quang cũ (T10 và chấn lưu sắt từ) bằng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện (T8 hoặc T5 và chấn lưu điện tử). Bên cạnh thành phố Hà Nội đã triển khai cải tạo hệ thống chiếu sáng cho hầu hết các trường học. Qua khảo sát sơ bộ tại 12 trường học tỷ lệ sử dụng bóng đèn sợi đốt và huỳnh quang T10 là 100%. đồng thời chất lượng ánh sáng phòng học đạt tiêu chuẩn TCVN 7114:2007. độ rọi thấp (dưới 100 lux). từ 300 – 500 lux). lên kế hoạch thay thế ưu tiên (tùy theo nguồn kinh phí). Đối với hệ thống chiếu sáng công sở: tiến hành khảo sát. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và các lãnh đạo Sở. Schréder cung cấp các loại đèn 02 cấp công suất. bắt đầu từ ngày 13/05/2008 RALACO đã và đang thực hiện khảo sát hiện trạng chiếu sáng trong tất cả các trường học của TP Hải Phòng (khoảng 10. tỉnh Tiền Giang đã và đang quyết tâm thực hiện tốt chủ trương này. Cuối tháng 3/2008. thay thế bộ đèn cao áp công suất lớn (150W hoặc 250W) bằng đèn Compact tiết kiệm điện (50W. Với các biện pháp hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng. đồng chí Hoàng Văn Kể . hiện nay chỉ riêng Thành phố Hà nội đã có trên 7500 phòng học (tại 385 trường) triển khai theo mô hình chiếu sáng học đường trên. hệ thống các trục đường chính thì thay thế đảm bảo hoạt động ở mức công suất cao vào những giờ cao điểm có mật độ giao thông cao và ở mức công suất thấp vào những giờ thấp điểm có mật độ giao thông thấp.số 3/2008 BẢN TIN VỀ HỘI THẢO TẠI HẢI PHÒNG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG CẬP BẾN HẢI PHÒNG Tỉnh Tiền Giang nỗ lực thực hiện tốt tiết kiệm điện Dương Duy T ừ thành công rực rỡ của mô hình trình diễn chiếu sáng trong các trường trung học phổ thông tại Hà Nội của Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (CSCCHSC) tại Việt Nam (do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ và được thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với đối tác là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO). chấn lưu tiết kiệm điện.giai đoạn 2008 – 2015. chất lượng ánh sáng cải thiện rõ rệt (tăng gấp 3-4 lần. công viên. cải tạo hệ thống chiếu sáng mới thí điểm cho 12 trường Tiểu học. TP trực thuộc về thay thế đèn tiết kiệm điện trong chiếu sáng công sở và chiếu sáng công cộng. 18 Ngày 14/04/2008. đoàn thể Tỉnh cũng như UBND các huyện. Ước tính thành phố Hải Phòng có 10. bảo vệ đôi mắt học sinh và giáo viên. Tới dự còn có đại diện Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . (Nguồn: www. quản lý hệ thống chiếu sáng thực hiện.gov.500 phòng/734 trường). Điều này không những gây lãng phí điện mà chất lượng ánh sáng không đảm bảo. Công văn có yêu cầu 2 đơn vị phối hợp triển khai là Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông và Công ty Việt nam Schréder cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng (Rạng Đông cung cấp đèn Compact các loại. dự kiến hơn 2 tháng. đơn vị sử dụng. Ban quản lý Dự án CSCCHSC tại Việt Nam. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng: khảo sát. RALACO đã và đang tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình chiếu sáng học đường trên toàn quốc. vừa tiết kiệm điện và có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của Thành phố Hải Phòng. đèn huỳnh quang thế hệ mới.500 phòng học. Với kết quả đó. sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.số 3/2008 TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam .Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo và giao cho Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Khoa học – Công nghệ và RALACO phối hợp để triển khai chương trình chiếu sáng học đường cho các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng từ nay đến 2010. đó là: Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng điện chiếu sáng. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tiến hành lắp đặt. ban ngành. Để thực hiện nhiệm vụ trên. thậm chí có những phòng học sử dụng 4 bóng sợi đốt 200W. Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã có công văn số 81/SCT-TKNL hướng dẫn các Sở. Hội thảo “Chiếu sáng học đường Thực trạng và giải pháp ” được tổ chức tại TP Hải Phòng. Sau khi cải tạo. 75W) với hệ thống đèn đường dân cư. thành phố Hải Phòng sẽ là địa phương tiếp theo thực hiện nhân rộng mô hình Chiếu sáng hiệu quả trường học và là điểm sáng để mô hình chiếu sáng hiệu quả có thể nhân rộng trên toàn quốc. nếu được cải tạo hệ thống chiếu sáng mới sẽ vừa đem lại hiệu quả. nhằm giới thiệu mô hình chiếu sáng học đường hiệu quả của Dự án cho các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng. ngày 13 tháng 5 năm 2008. thay thế đèn sợi đốt bằng đèn Compact. Việc thay thế do cơ quan. THCS và THPT tại nội và ngoại thành Thành phố (TP) Hải Phòng (1 phòng/1 trường). T hực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang . thiết bị điều chỉnh thay đổi công suất đèn). Ban ngành của TP Hải Phòng.

văn hoá. không đảm bảo nguồn sáng.UDC). Tắt/mở từng điểm sáng. ứng dụng công nghệ truyền dẫn bằng đường tải điện điện bình thường (courant porteur en ligne. 2. hoặc cả hệ thống mà không cần di chuyển.UCL). Qua nghiên cứu. nhà quản lý chiếu sáng công cộng (CSCC) có thể ngồi tại một trung tâm thực hiện được các thao tác sau đây: 1. cho phép nhà quản lý có thể truy cập thông tin về mạng chiếu sang công cộng của mình từ xa qua Internet. Hà Nội đòi hỏi nguồn cung về năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng là rất lớn. 3. Ổn định điện áp và khống chế dòng khởi động. 4. Thu thập dữ liệu và truy xuất báo cáo định kỳ tự động. Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật cho cả mạng lưới CSCC. Hệ thống Luxicom bao gồm 3 cấp quản lý với các thiết bị chủ yếu như sau : Trung tâm điều khiển (Unité Centrale de Gestion . Ngoài ra tại trung tâm điều khiển còn lắp thiết bị truyền dữ liệu trực tuyến (Equipement de Transmission de DonnéesETD) kết nối Internet qua modem điện thoại hoặc đường truyền băng thông rộng ADSL.UTR). Cơ cấu nguồn sáng của hệ thống chiếu sáng 20 công cộng thành phố gồm hơn 62. điện thoại và vô tuyến sóng ngắn (Unité de Transmission Radio . Luxicom vận hành theo nguyên tắc nào? 1.Tiềm năng tiết kiệm điện trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng Đặng Hải Dũng Văn phòng TKNL . CPL) kết hợp với các thiết bị điện tử. tuyến đèn.DCM). 3.000 bóng đèn trong số đó bóng đèn hiệu suất thấp đang sử dụng là 35. Điều đáng lưu ý là có 27. Tăng/giảm theo ý muốn điện áp và công suất vận hành của từng điểm sáng. Theo dõi riêng lẻ từng điểm sáng . sử dụng nhiều điện năng hoặc chất lượng kém cần phải thay thế. Những bộ truyền tải sử dụng các phương thức thông tin điện từ (Dispositif de Couplage Electromagnétique . Luxicom có những công dụng gì? Sử dụng Luxicom. 8. kinh tế. hay thời tiết xấu. Công suất lắp đặt đèn chiếu sáng của thành phố tính đến đầu năm 2008 đạt gần 10 MW. 6. đảm bảo sự kết nối giữa các tuyến đèn có gắn hệ thống điều khiển.000/62. sử dụng trên 900 tủ điều khiển trong đó điều khiển tập trung chỉ chiếm dưới 13 % hệ thống.số 3/2008 TIN TỨC & SỰ KIỆN GIẢI PHÁP . Khi thiết lập mạng Luxicom.số 3/2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG MINH Hà Nội DÀNH CHO CHIẾU SÁNG CÔNG cộng LUXICOM Lê Công Tuấn Kiệt Trưởng đại diện Công ty CiteLum tại Việt Nam Luxicom là gì? .000 bóng chiếm khoảng 56% trên hệ thống. các bộ điều khiển cục bộ lắp tại từng tủ cấp điện (Unité de Commande Locate . và bố trí một trung tâm điều khiển UCG tại địa điểm 21 . các bộ điều khiển cá thể lắp tại từng điểm sang (Unité de Candélabre . 2. đứt cáp nối tạm thời. tăng tuổi thọ thực tế của thiết bị. 5.Bộ Công Thương L à Trung tâm chính trị. 4. Nhận thông tin chính xác và tức thời về toàn bộ mạng lưới đèn đường. gần 20% công suất lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng công cộng nếu thực hiện thay thế bằng đèn chiếu sáng hiệu suất cao. đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng liên quan đến họat động chiếu sáng công cộng tại thành phố Hà Nội.UCG). Ba phương thức này cho phép luôn có cách liên lạc từ từng điểm sáng về đến trung tâm điều khiển. hệ thống chiếu sáng có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm từ 12-19%.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam .000 (43%) số lượng đèn đã hết thời gian sử dụng. Phát hiện sự cố trên mạng. cho dù cúp điện. Hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa bàn thành phố Hà Nội rất đa dạng và phức tạp với trên 1770 km tuyến đường được chiếu sáng. để điều khiển từ xa mạng lưới chiếu sáng công cộng. Citélum sẽ gắn vào mỗi đèn CSCC một UDC. vào mỗi tủ điện cấp một UCL. các kết quả đã cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng tại Hà Nội vào gần 2MW. LUXICOM là một hệ thống thông minh. Trong tình hình năng lượng đang dần cạn kiệt như hiện nay thì việc đảm bảo nhu cầu điện năng đang trở thành vấn đề nan giải đối với các cơ quan chức năng.CÔNG NGHỆ Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . và để có thể khai thác được tiềm năng đó cần khẩn trương tiến hành các biện pháp kỹ thuật. không chờ người dân thông báo. 7. Trên cơ sở các nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả đã xác định tiềm năng tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng còn rất lớn. số còn lại được điều khiển thông qua các tủ điện độc lập. xã hội của cả nước.

tức nhiều lần mạnh hơn khả năng hiện nay của của các thành phố Việt Nam (chỉ điều khiển được ở cấp độ tủ điện.Bản tin dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam . 2. Tiết kiệm chi phí bảo trì: a.000 điểm sáng). Luxicom giúp các nhà quản lý giảm tỷ lệ hư hỏng đèn và linh kiện do dòng khởi động hoặc biến động vượt áp đột ngột 4. Các UDC và UCL là những thiết bị điện tử cho phép ghi nhớ và thu/phát tín hiệu dưới dạng xung được mã hóa. d. LUXICOM đã được áp dụng cho 15 thành phố. modem điện thoại (nếu có thể dùng đường điện thoại). Nhìn chung LUXICOM đặc biệt hữu ích tại những thành phố có giá bán điện cao. c. Pari (Pháp). Đèn nào tắt sẽ đổi màu. Giảm 50% tỷ lệ hư hỏng nhờ bảo trì quản lý. Luxicom cho phép nhà quản lý gia tăng đáng kể quy mô và mức độ kiểm soát của mình đối với mạng lưới CSCC. Người kỹ sư có thể từ màn hình vi tính phát lệnh đến các bộ điều khiển. Luxicom có thể giúp phát hiện rất sớm. Dòng điện trước khi vào và sau khi ra khỏi đèn (hoặc tủ điều khiển) phải đi qua các UDC (hoặc UCL). chúng tôi sẽ lắp đặt các DCM (nếu có thể kéo dây cáp). Sử dụng Luxicom có lợi gì? 1. 5. bật tắt từng bóng đèn riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến hệ thống.số 3/2008 do khách hàng lựa chọn. Citélum đang chuẩn bị lắp đặt LUXICOM cho Putrajaya (Malaysia) và TP HCM (Việt Nam). Luxicom giúp các nhà quản lý khống chế được điện năng tiêu thụ qua việc chủ động điều chỉnh điện áp/công suất thực tế. LUXICOM cho phép tiết kiệm tới mức nào? Theo kết quả thống kê từ năm 1997 đến nay. 2. Tại Châu Á. Venise (Ý). Giảm 9% chi phí nhờ điều chỉnh công suất thặng dư. Nhờ khả năng truy xuất dữ liệu tự động dưới dạng báo biểu. bằng thiết bị hẹn giờ hoặc thủ công). đặc biệt là tại Le Puy-enVelay (Pháp). Các xung này lan truyền trên lưới điện bình thường để về đến trung tâm điều khiển UCG. mạng Luxicom có thể phát triển theo mô thức hình sao đến gần 300. . trang bị chiếu sáng chưa đồng bộ. Puebla (Mexico). Luxicom có thể nhanh chóng lập báo cáo số liệu trung thực. Có thể tăng giảm điện áp. Beauchamps (Pháp). Luxicom cho phép can thiệp chi tiết đến từng điểm sáng. Citélum đã từng hạ công suất tiêu thụ hằng năm xuống mức thấp nhất là còn 60%. Luxicom được sử dụng ở đâu? 1. Về mức độ. quan niệm về tiết kiệm dự phòng (économie préventive) buộc nhà quản lý phải thay thế hàng loạt đèn hoặc linh kiện sắp hết tuổi thọ sử dụng. thực hiện thao tác quản lý mà không cần đi đến tận nơi. và lập trình tốt việc bảo trì trang thiết bị (đặc biệt khi mạng lưới cũ kỹ thiếu đồng bộ (*)). Nhờ khả năng nắn dòng và ổn áp. 3. hoặc UTR (nếu buộc phải dùng vô tuyến) nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt trên toàn mạng lưới. Về quy mô. chính xác. Giảm 10% chi phí nhờ hạn chế vượt áp sau giờ cao điểm. Giảm 90% chi phí tuần đêm nhờ lập kế hoạch tốt. Giảm 80% chi phí sửa chữa nâng cấp nhờ dự báo tốt. 5. Tại những nơi gắn Luxicom. Tình trạng hoạt động của đèn được phản hồi tức thời và tự động về màn hình điều khiển tại trung tâm. Giảm 8% chi phí nhờ ổn định điện áp trên toàn mạng lưới. Tiết kiệm điện năng : a. b. các địa bàn có sử dụng Luxicom cho tỷ suất tiết kiệm trung bình như sau: 1.000 điểm sáng. Điều này cho phép nhà 22 GIẢI PHÁP . c. 6. (*): Trong lĩnh vực CSCC tại Pháp. mà mạng lưới vẫn hoạt động tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn về CSCC. Nhờ khả năng ghi nhận và so sánh thường xuyên dữ liệu từ các điểm sáng. 3. Giữa những tuyến đèn khác nhau. b. tức hơn gấp đôi mạng lưới CSCC lớn nhất Việt Nam hiện nay (TP HCM: 140. giảm bớt những đợt tuần đêm gây mệt mỏi cho công nhân.CÔNG NGHỆ quản lý ít bị dân chúng than phiền. thậm chí dự báo được những sự cố về thiết bị chiếu sáng mà không cần chờ đến khi người dân gọi báo. và địa bàn phức tạp khó quản lý. Giảm 11% chi phí nhờ tiết giảm chiếu sáng sau 11 giờ đêm. tránh cho chúng bị hư hỏng dẫn đến việc sửa chữa lắt nhắt vừa mất thời giờ vừa dàn mỏng lực lượng. có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào. Về cơ sở vật chất: Giảm 50% chi phí cập nhật dữ liệu tại hiện trường. Prague (CH Séc). Đèn đang nhận lệnh sẽ nhấp nháy. 2. 3. chủ động bố trí nhân sự và phương tiện. Nhờ khả năng điều khiển trực tuyến (on-line) và tức thời. Hơn nữa việc thay thế đèn định kỳ (relamping) còn cho phép chuẩn hóa và cập nhật hàng loạt dữ liệu thống kê. Fortaleza (Brazil).