TRƯỜNG THPT VIỆT NAM Lưu Văn Liệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi : - BGH nhà trường THPT Lưu Văn Liệt - Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A 1 Tôi tên : Nguyễn Thái Thủy là phụ huynh cùa em Nguyễn Thị Thái Ngà HS Lớp : 12A 1 Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Hiếu Như Hôm nay tôi viết đơn này kính mong quý Cô cho phép em được nghỉ học ngày 18/.10/2010 Lý do: gia đình tôi có công việc. Sau khi đi học lại, xin hứa em sẽ học bài cũ đầy đủ. Kính mong quý ban giam hiệu trường và cô giáo chủ nhiệm cho phép em được nghỉ học Em xin chân thành cám ơn ! VL, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Khoa Du Lịch P.702 - Tầng 7 -184 Nguyễn Văn Linh ĐT : 0511.3650403 (223)