P. 1
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

|Views: 1,440|Likes:
Được xuất bản bởiLê Thượng Tôn

More info:

Published by: Lê Thượng Tôn on Oct 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1.

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu? 2. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, một giờ đi được 10km. . Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 3 phút trôi được 100m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước là bao nhiêu. 3. Hai ôtô A và B chạy trên cùng 1 đoạn đường với vận tốc 30km/h và 40km/h. Tính vận tốc ôtô A so với ôtô B trong 2 trường hợp sau: a)Hai ôtô chuyển động cùng chiều nhau. b)Hai ôtô chuyển động ngược chiều nhau. 4 Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 36km mất khoảng thời gian là 1giờ 30phút.vận tốc chảy của dòng nước là 6km/h. a)Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy. b)Tính khoảng thời gian ngằn nhất để canô chạy ngược dòng chảy từ B đến A. 5 Hai bến sông A và B cách nhau 27km. Một canô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi từ B trở về A nếu vận tốc của canô khi nước sông không chảy là 16km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2km/h 6. Một canô đi xuôi dòng nước từ bến A đến bến B hết 2giờ,còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5km/h.. Tính vận tốc canô so với dòng nước và quãng đường AB. 7. Một chiếc canô chạy xuôi dòng sông mất 2giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở thượng lưu tới bến B ở hạ lưu và phải mất 3giờ khi chạy ngược lại từ bến B về đến bến A. Cho rằng vận tốc của canô đối với nước là 30km/h. a) Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. b) Tính vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 8.Canô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi chiều dòng nước từ bến A đến B cách nhau 28km mất thời gian là 1giờ 12phút. Vận tốc của dòng nước chảy là 4,2km/h. hãy tính: a) Vận tốc của canô đối với dòng nước chảy. b) Khoảng thời gian ngắn nhất để canô chạy ngược dòng từ bến B đến A. 9. Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng trệt lên lầu trong 1,4 phút. nếu thang dừng thì khách phải đi bộ lên trong 4,6phút. Hỏi nếu thang vẫn chạy mà khách vẫn bước lên thì mất bao lâu? Coi vận tốc chuyển động của người trong 2 trường hợp là không đổi. 10. Đoàn tàu thứ nhất có chiều dài 900m chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đoàn tàu thứ hai có chiều dài 600m chuyển động đều với vận tốc 20m/s song song với đoàn tàu thứ nhất. Hỏi thưòi gian mà một hành khách ở đoàn tàu này nhìn thấy đoàn tàu kia đi qua trước mặt mình là bao nhiêu ? Giải bài toán trong hai trường hợp: 1. Hai tàu chạy cùng chiều. 2. Hai tàu chạy ngược chiều. 11. Một thuyền đi từ A đến B (với s = AB = 6km) mất thời gian 1h rồi lại đi từ B trở về A mất 1h30ph. Biết vận tốc của thuyền so với nước và vận tốc của nước so với bờ không đổi. Hỏi: 1. Nước chảy theo chiều nào ? 2. Vận tốc thuyền so với nước và vận tốc nước so với bờ ? 12. Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, rồi ngược dòng từ B về A hết 2h30ph. Biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là v1= 18km/h và khi ngược dòng là v2 12km/h. Tính khoảng cách AB, vận tốc của dòng nước, thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng.

Khi đi xuôi dòng từ A đến B ca nô đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. caùch nhau 18km.2km/h theo hướng vuông góc với bờ sông.4 km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng bị trôi theo dòng nước và sang đến bờ bên kia tại điểm cách bến dự định 180m và mất thời gian 1 phút. 15. thì người đó phải chèo thuyền theo hướng tạo thành với hướng AB một góc α bằng bao nhiêu và mất bao nhiêu thời gian để tới bờ bên kia? . Tìm vận tốc của đoàn tàu 23.2 km/h vaø vaän toác cuûa nöôùc ñoái vôùi bôø soâng laø 5. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên hai đường Ox và Oy vuông góc với nhau với vận tốc v1 = 17. Hoûi khoaûng thôøi gian t ñeå moät canoâ chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B roài laïi chaïy ngöôïc doøng trôû veà A baèng bao nhieâu 14. biết chiều dài của đoàn tàu là 145m. Nếu thang chạy mà khách bước lên đều thì mất thời gian 40s. Do nước sông chảy nên thuyền bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu 1 đoạn 64m. Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng trệt lên lầu (khách đứng yên trên thang) mất thời gian 1 phút.8 km/h thì đuổi kịp Một đoàn tàu đang chạy trên đường sắt song song với đường ô tô. tính vận tốc của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai. Một hành khách ngồi trên ô tô nhận thấy từ lúc ô tô gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua hết đoàn tàu mất 40s. Tính vận tốc tương đối của ô tô thứ nhất so với ô tô thứ hai b. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5. Hỏi nếu thang ngừng thì khách phải đi lên trong thời gian bao lâu ? Biết vận tốc của khách so với thang không đổi. 17. Tính vận tốc của đoàn tàu 22. Một người lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang một con sông rộng 240m theo phương vuông góc với bờ sông.13. Cho bieát vaän toác cuûa canoâ ñoái vôùi nöôùc laø 16. hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ song 19.32 m/s và v2 = 10m/s. nhìn qua cửa sổ thấy Một đoàn tàu dài 120 m chạy song song ngược chiều và đi qua trước mặt mình hết 5s.5m/s và chiều rộng của sông là s = 400m. Độ rộng của dòng sông là 210m. Hai beán soâng A vaø B cuøng naèm treân bôø soâng. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy và thời gian thuyền qua song 21. 18.4km/h. hai ô tô chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau với vận tốc 60km/h và 80km/h. chúng qua O cùng lúc a. Do nước chảy nên thuyềng đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu Một đoạn bằng 120 m. . Nếu ngồi trên ô tô thứ hai mà quan sát sẽ thấy ô tô thứ nhất chạy theo hướng nào? 24. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông. Từ A. Độ rộng của dòng sông là 450 m. Một người muốn chèo thuyền qua sông theo hướng AB vuông góc với bờ sông. Tính vận tốc của dòng nước 20. 16. Một ô tô đang chạy với vận tốc 64. Vận tốc ca nô khi nước đứng yên là 30 km/h. Khi nước sông phẳng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên mặt sông là 36 km/h. Nếu vận tốc của thuyền đối với nước là v1 = 3m/s. Nếu nước sông chảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A đến bến B và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B đến bến A. vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là v2 = 1. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 6. Một hành khách ngồi trong Một ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h. Hai bến sông A và B cách nhau 70 km.

Tính: a) Vận tốc của vật lúc chạm đất. Lấy g = 10m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 . Vận tốc gió là 1 km/h. Lấy g = 10m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 . 27. thời gian rơi là 10s. .8m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 .Tính độ sâu của giếng.8m / s 2 . Xác định khoảng cách giữa hai xe tại thời điểm t =2h kể từ lúc gặp nhau. Khoảng cách AB = 28 km. Bài 8: Tính thời gian rơi của hòn đá. c) Vận tốc của vật trước khi chạm đất 1s. vận tốc dòng nước là 2km/h. biết rằng trong 2s cuối cùng vật đã rơi được một quãng đường dài 60m. Hỏi khi sang bờ bên kia thì phà cách điểm đối diện với bờ bên này là bao nhiêu ? 28. tính độ cao thả vật. SỰ RƠI TỰ DO Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 9. tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi. Bài 7: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s 2 . Sau khi gặp nhau ở ngã tư. Tính thời gian tổng cộng đi và về. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất.6m xuống đất. b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.5s cuối cùng trước khi chạm đất. Bài 10: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s 2 . Tính: a) Thời gian rơi 90m đầu tiên. rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2h30ph.5s trước đó. Lấy g = 9. lấy g = 9. Hai ôtô chạy trên hai đường thẳng vuông góc với nhau.8m / s 2 Bài 2: Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km. Tính thời gian rơi và độ cao nơi thả vật. b. Biết rằng vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h. Bài 11: Từ độ cao 20m một vật được thả rơi tự do. Bài 4: Có 2 vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất.25. Một chiếc phà đi theo phương vuông góc với bờ sông sang bờ bên kia. một vật rơi tự do đi được quãng đường gấp đôi quãng đường đi được trong 0. Hãy so sánh quãng đường rơi của hai vật và vận tốc khi hai vật chạm đất. Thời gian qua sông là 15phút. Tính quãng đường vật rơi được trong 3s và trong giây thứ 3. hai xe tiếp tục chạy theo hướng cũ. Bài 12: Một vật rơi tự do. thời gian rơi của vật 1 gấp đôi thơi gian rơi của vật 2. Người này đi từ A về B xuôi gió và đi từ B trở lạiA ngược gió.Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi tới khi chạm đất. đi ngược dòng. Bài 9: Tính quãng đường một vật rơi tự do đi được trong giây thứ 4. Bài 5: Trong 0. b) Thời gian vật rơi 180m cuối cùng. Xác định vận tốc xe thứ nhất đối với xe thứ hai. a. 26.Bài 3: Một vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 9. Vận tốc của phà đối với nước là 8km/h. Trong 2s cuối vật rơi được 180m. b) Thời gian rơi. Một xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc lúc không gió là 15 km/h . Bài 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35m. xe thứ nhất với vận tốc 40km/h còn xe thứ 2 với vận tốc 30km/h. thời gian rơi là 10s. Tính: a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên.

Từ lúc buông đến lúc nghe tiếng hòn đá cạhm đáy vực là 6.5s. Lấy g = 10m / s 2 . người ta buông rơi một hòn đá xuống vực sâu. Bài 19: Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau.Bài 13: Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4s. Bài 20: Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt sau 0. người ta thả rơi một vật. b) Khoảng cách từ vách núi tới đáy vực. Giọt 1 chạm đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Biết vận tốc truyền âm là 360m/s. Bài 17: Sau 2s kể từ khi giọt nước thứ nhất bắt đầu rơi. b) Hai giọt nước chạm đất cách nhau 1 khoảng thời gian là bao nhiêu? GOOD LUCK TO YOU ! . Tính xem giọt nước thứ 2 rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất là bao lâu? Lấy g = 10m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 . 1s. b) Vận tốc lúc chạm đất. 1. Tìm khoảng cách giữa các giọt nước kế tiếp nhau.5s. c) Vận tốc trước khi chạm đất 1s. Bài 14: Trước khi chạm đất 1s.5s.5s. người ta thả rơi vật thứ 2. Lấy g = 10m / s 2 : a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt thứ 1 rơi được 0. A được thả rơi sau B một khoảng thời gian là 0. khoảng cách giữa hai giọt nước là 25m. b) Độ cao nơi thả vật.Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10m. Tính: a) Độ cao nơi thả vật. Tính khoảng cách giữa A và B sau khoảng thời gian 2s kể từ khi A bắt đầu rơi. Bài 16: Từ một đỉnh tháp. một vật thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s.5s. c) Quãng đường vật đi được trong giây thứ hai. Tính: a) Thời gian rơi. Lấy g = 10m / s 2 . d) Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Bài 15: Hai hòn đá A và B được thả rơi từ một độ cao.Hai vật sẽ đụng nhau sau bao lâu kể từ khi vật thứ nhất được thả? Lấy g = 10m / s 2 .8m / s 2 . Tính: a) Thời gian rơi. Bài 18: Từ vách núi. Lấy g = 9. biết mái nhà cao 16m.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->