CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------***-------------

----------***---------Hà nội, ngày tháng năm 2010

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ NĂM 2010

Thực hiện công văn hướng dẫn số /HD – BCH ngày / /2010 của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia lâm, Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI báo cáo thành tích đạt được trong công tác quân sự năm 2010 với những nội dung sau: I/ Đặc điểm tình hình 1/ Thuận lợi: Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI hoạt động theo mô hình nhà nước. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, luật nghĩa vụ quân sự và NĐ số 15 CP về giáo dục quốc phòng nói riêng đến từng CBCNV của công ty. Nhờ vậy mà mọi CBCNV trong công ty đều hiểu và nhận thức được việc kinh doanh và sản xuất cần phải gắn liền với an ninh nhân dân, quân sự địa phương. Chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ trong công ty không ngừng được giữ vững và nâng cao. Tư tưởng chíng trị của mọi người luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2/ Khó khăn: Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI với ngành nghề truyền thống là sửa chữa các thiết bị khai thác mỏ, gia công sản phẩm cơ khí. Đứng trước sự biến động của kinh tế thị trường, công ty cũng gặp không ít khó khăn gây ảnh hưởng tới nền sản xuất và hoạt động quân sự của Công ty. Bên cạnh đó đặc thù của Công ty thường xuyên làm các công trình xa, dài ngày nên lực lượng tự vệ bị phân tán ở nhiều nơi gây khó khăn cho công tác huấn luyện. Tuy nhiên được sự chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban giám đốc Công ty, lực lượng tự vệ đã phần nào thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ quân sự năm 2010. II/ Kết quả thực hiện 1/ Công tác xây dựng lực lượng: Đầu năm qua rà soát Công ty biên chế mô hình trung đội gồm 21 đồng chí đạt chỉ tiêu 23% tổng số CBCNV, Ban chỉ huy gồm 3 đồng chí:

được ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm phê chuẩn. các đồng chí đã làm bài kiểm tra đạt loại khá. 3/ Giáo dục huấn luyện các đối tượng: Đầu năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng các kế hoạch an ninh quân sự lồng ghép cùng cả kế hoạch sản xuất kinh doanh. Toàn thể lực lượng tự vệ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết. + Nữ là 5 đồng chí đạt 28%. Biên chế thành hai tiểu đội với tổng số: + Đảng viên là 7 đồng chí đạt 37%. Với tinh thần tự giác. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật 100% đạt yêu cầu. Huấn luyện lý thuyết. Huấn luyện bắn súng CKC ba bài: Huấn luyện ném lựu đạn xa đúng hướng cho các đối tượng năm thứ hai trở lên. Huấn luyện tháo lắp súng trường CKC. Học tập chính trị các đối tượng các đối tượng năm thứ hai trở lên. động tác chiến thuật cá nhân cho từng cán bộ chiến sĩ tự vệ. chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.+ Đồng chí Giám đốc làm chỉ huy trưởng. + Đồng chí chuyên trách quân sự làm trung đôi trưởng. + Đồng chí Phó giám đốc làm chính trị viên. chịu khó học tập cuối kỳ học. + Bộ đội phục viên xuất ngũ 5 đồng chí đạt 28%. giữ kỉ luật nghiêm. Kết quả tham gia hội thao 3 môn phối hợp quân ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức gồm 8 đồng chí tham gia 100% đạt yêu cầu 80% khá giỏi. giác ngộ giai cấp. Năm 2010 trung đội tự vệ công ty đã huấn luyện theo đề cương của ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm và bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội. Tổ chức tham gia huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh gồm 20 đồng chí với kết quả huấn luyện và học tập 100% đạt yêu cầu và 80% đạt khá giỏi. Huấn luyện trung đội tác chiến trị an bảo vệ công ty. công ty cử một đồng chí tham gia lớp tập huấn. ý thức dân tộc làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng tự vệ trong công ty 2/ Huấn luyện và tập huấn cán bộ: Đầu năm theo lệnh triệu tập lớp tập huấn của Ban chỉ huy quân sự Huyện. . nâng cao nhận thức cách mạng.

văn hóa văn nghệ quần chúng đưa không khí trong công ty vui tươi. Lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm đến các đồng chí bộ đội. Công tác tuyển quân: Thực hiện chỉ thị của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm. quân sự nắm bắt tình hình. các đồng chí bộ đội.000. Kết hợp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt nội quy. công ty rà soát lập danh sách 15 đồng chí nam thanh niên ở độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự gửi về ban chỉ huy quân sự huyện. có đủ giấy phép sử dụng chúng hàng năm theo định kỳ của ban chỉ huy quân sự . Lãnh đạo công ty. hồ hởi. quân sự trên địa bàn giải quyết những trường hợp xấu có thể xảy ra. Thời gian CBCNV tham gia huấn luyện tự vệ ở công ty thanh toán theo cấp bậc và được bồi dưỡng 30000đ/ ngày /người theo ngày thực tế huấn luyện. Năm 2010 công ty thực hiện tốt việc duy trì xây dựng quỹ bảo trợ an ninh và quỹ xây dựng phong trào quân sự cụm là 3. lực lượng tự vệ tham gia sôi nổi các môn bong truyền. thanh niên xung phong đang công tác tại công ty. phấn khởi trong lao động và sản xuất. 5/ Công tác động viên và tuyển quân: Đầu năm đã rà soát đăng ký 7 đồng chí dự bị hạng 1 và 30 đồng chí dự bị hạng 2. thanh niên xung phong phục viên xuất ngũ chuyển về làm tại công ty khi bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn. công ty tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh. công đoàn công ty quan tâm giúp đỡ bằng vật chất và tinh thần. cầu lông. Thực hiện tốt chế độ giao ban an ninh.000 đ. công an. -  Phong trào văn hóa thể thao: Với sự quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao của công đoàn công ty. liệt sĩ. 6/ Công tác hậu phương quân đội: 100% lực lượng tự vệ có cuộc sống ổn định.4/ Công tác tác chiến trị an: Công ty có lực lượng tự vệ chuyên trách thường trực tuần tra canh gác 24h/24h và một trung đội tự vệ là nòng cốt cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nhân ngày 27/7 ngày Thương binh liệt sĩ và ngày 22/12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. phối hợp với chính quyền địa phương. quy chế và quy định về luật PCCC và các biện pháp an toàn PCCC tại chỗ kiên quyết không để cháy nổ xảy ra.  Bảo quản vũ khí: Công ty được ban chỉ huy quân sự trang bị cho khẩu K44 và cùng cơ số 30 viên đạn.

Làm tốt công tác. Ông Lâm Viết Sơn 2. cải tiến môi trường. - Trên đây là những thành tích đạt được của công ty cổ phần và thiết bị áp lực VVMI đề nghị ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm xét cho công ty cổ phần và thiết bị áp lực VVMI là đơn vị tiến tiến năm 2010 và có cá nhân tiến tiến. công ty đã xây dựng công tác quân sự với các nội dung: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch công tác quân sự an ninh quốc phòng với tinh thần chủ động. Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo. Rà soát đăng ký quân dự bị hạng 1 và hạng 2. III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2011: Xây dựng kinh tế gắn liền với giữ vững an ninh quốc phòng là hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta. Nơi nhận: Ban chỉ huy QS huyện GL PTT – QS – TKV Lưu QS công ty GIÁM ĐỐC CÔNG TY Đỗ Huy Hùng . phát động. Biện pháp chủ yếu tập trung thực hiện tốt 5 chỉ tiêu thi đua đến năm tiếp theo của bộ tư lệnh thành phố Hà Nội. xã hội. đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tạo không khí vui tươi lành mạnh trong công ty. nâng cao đời sống CBCNV công ty. huyện. lập danh sách thanh niên ở độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội chăm lo ổn định việc làm. Ông Phạm Xuân Đoán. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị công tác quân sự an ninh quốc phòng năm 2011. công ty được nhận xét là đơn vị giữ gìn và bảo quản tốt. Hoàn thành công tác huấn luyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia hội thao cụm. phấn đấu hoàn thành 2 nhiệm vụ chiến lược. ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm. sử dụng đúng mục đích. 1. kiểm tra chất lượng súng đạn.huyện Gia Lâm. tác chiến trị an bảo vệ an toàn công ty và khu vực.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful