P. 1
Danh sách các trường Đại học

Danh sách các trường Đại học

|Views: 3,293|Likes:
Được xuất bản bởicanhdieu_nb863474

More info:

Published by: canhdieu_nb863474 on Nov 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

Danh sách các trường Đại học, Cao Đẳng tại Quận 9

STT

Tên Trường

Địa chỉ Điện thoại Số lưng
gi!ng "iên
#
Trường cao $ẳng %ư
&hạ' T() C* %+ ,
- Đường .iên /hường
0 /)/hư1c .ong 2 0
Q)9
- C* %3 #4 #5, 6gu78n
Ch9 Thanh 0 /): 0 Q)#;
<;5=:5:>;;>9
?iện tại4 #;
người)
Đa %ố gi!ng "iên
t@ c* %+ #
Auống)
, Trường cao $ẳng
Binh tC Đối 6goại
<c* %+ Duận 9=
-#;EF Đại lG : 0
/)/hư1c 2Hnh 0 Q9)
- C* %+ ch9nh4 ,5I
/han ĐHnh /hJng 0
/)#> 0 Q)/hK 6huận)
<;5=:I:#:9#E
- Trường '1i cL
# &hMng, chỉ cL
,,:gi!ng "iên)
Ni!ng "iên t@ c*
%+ ch9nh Auống)
:
Trường Cao $ẳng
6ghO T&)?CP
#E> Đại lG : 0 /)/hư1c
2Hnh 0 Q9
<;5=Q;9EQE,
- Các gi!ng "iên
t@ c* %+ ch9nh
Auống, chưa
thống Rê $ưc)
Q
Trường Cao $ẳng
nghO RS thuật cTng
nghiệ& T&)?CP
>;, ĐU VuWn h& 0
/)/hư1c 2Hnh 0 Q)9
<;5=:I:#;E:
- Trên #;; gi!ng
"iên
>
Trường Cao $ẳng
cTng thư*ng
T&)?CP
,; TXng 6h*n /hK 0
/)/hư1c long 2 0 Q)9
<;5=:EQ;,95>
- Bho!ng ,;;
Cán YG, nhWn
"iên)
- .h4 CT CKc
Trư+ng &hMng tZ
ch[c h\nh
ch9nh)
E
Trường Đ? Niao
ThTng ]ận
T!iT&)?CP
Q>; .ê ]Xn ]iệt 0
/)TXng nh*n /hK F 0
Q)9
<;5=59EEI95
- Bho!ng 9; 0
#;; gi!ng "iên)
- Ni!ng "iên ?\
6Gi "\o 'ời
gi!ng Rho!ng Q;
gi!ng "iên)
I
Cao $ẳng T\i Ch9nh
?!i Quan
2,^#F $ường :5> 0
/)TXng 6h*n /hK F 0
Q)9
<;5=I:;E9QE - Bho!ng h*n 9;
gi!ng "iên)
5
?ọc ]iện 2ưu Ch9nh
]i8n ThTng
Đường Pan Thiện 0
/)?iệ& /hK 0 Q)9
- Số lưng gi!ng
"iên tại chU l\
Q; người)
- Số lưng gi!ng
"iên Rhác t@ c*
%+ ch9nh Auống)

Khoảng hơn 90 giảng viên.Số lượng giảng viên tại chỗ là 40 người.Tăng Nhơn Phú A – Q.Hiệp Phú – Q. .9 (08)7306946 8 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Đường Man Thiện – P.Giảng viên Hà Nội vào mời giảng khoảng 40 giảng viên.6 Trường ĐH Giao Thông Vận TảiTp.Số lượng giảng viên khác từ cơ sở chính xuống.Tăng nhơn Phú A – Q.Khoảng 90 – 100 giảng viên.HCM 450 Lê Văn Việt – P. 7 Cao đẳng Tài Chính Hải Quan B2/1A đường 385 – P. . .9 (08)8966798 .9 . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->