P. 1
Lich bao giang

Lich bao giang

|Views: 694|Likes:
Được xuất bản bởikoko_ruchi

More info:

Published by: koko_ruchi on Nov 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: 1
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc

T.Đọc 1 Cậu bé thông minh
K.Chuyện
K.Chuyện 1 Cậu bé thông minh
Toán

Toán 1 Đọc, viết, so sánh các sô có ba chü sô
C
h
i

u
Đ.Đức

C
h
i

u
Đ.Đức 1 Kính yêu Bác Hô (tiết 1)
Luyện T.V

Luyện T.V 1 Luyện dọc
LuyệnToán

Luyện Toán 1 Luyện tập
B
AS
á
n
g
C.TáB
AS
á
n
g
C.Tá 1 Cậu bé thông minh
Toán

Toán 2 Công, trù các sô có ba chü sô
T.Viết

T.Viết 1 Ôn chü hoa A
TN & XH

TN & XH 1 Hoạt dông thó và co quan hô hâp
C
h
i

u
T.Đọc

C
h
i

u
T.Đọc 2 Hai bàn tay em
Luyện T.V

Luyện T.V 1 Rèn chü: Hai bàn tay em
LuyệnToán

Luyện Toán 2 Luyện tập công, trù
T
ƯS
á
n
g
A.VãnT
ƯS
á
n
g
A.Vãn 1 Bài 1
T.DucTH T.Duc

T.Duc 1 Bài 1
Â.Nhạc

Â.Nhạc 1 Bài 1
M.Thuật

M.Thuật 1 Bài 1
C
h
i

u
L.T.& Câu

C
h
i

u
L.T.& Câu 1 Ôn vê tù chi su vật. So sánh
Toán

Toán 3 Luyện tập
T.Công

T.Công 1 Gâp tàu thuý 2 ông khói (tiết 1)
N
Ă
M
S
á
n
g
A.VãnN
Ă
MS
á
n
g
A.Vãn 2 Bài 2
C.Tá

C.Tá 2 Choi chuyên
Toán

Toán 4 Công các sô có ba chü sô (có nhó 1 lân)
TN & XH

TN & XH 2 Nên thó nhu thế nào?
C
h
i

u
Luyện T.V

C
h
i

u
Luyện T.V 3 Luyện dọc
LuyệnToán

Luyện Toán 3 Luyện tập
HĐNGLL

HĐNGLL 1 Ón djnh nê nếp lóp
S
Á
U


S
á
n
g
Toán

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 5 Luyện tập
T.L.Vãn

T.L.Vãn 1 Nói vê Đôi TNTP. Điên vào giây tờ in sãn
T.Duc

T.Duc 2 Bài 2
S.H.Lóp

S.H.Lóp 1 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 2
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 3 Ai có lôi?

T.Đọc
K.Chuyện 2 Ai có lôi?

K.Chuyện
Toán 6 Trù các sô có ba chü sô (có nhó 1 lân)

Toán
C
h
i

u
Đ.Đức 2 Kính yêu Bác Hô (tiết 2)

C
h
i

u
Đ.Đức
Luyện T.V 4 Luyện dọc

Luyện T.V
LuyệnToán 4 Luyện tập

Luyện Toán


B
AS
á
n
g
C.Tá 3 Ai có lôi?B
AS
á
n
g
C.Tá
Toán 7 Luyện tập

Toán
T.Viết 2 Ôn chü hoa Ä, Â

T.Viết
TN & XH 3 Vệ sinh hô hâp

TN & XH
C
h
i

u
T.Đọc 4 Cô giáo tí hon

C
h
i

u
T.Đọc
Luyện T.V 5 Rèn chü

Luyện T.V
LuyệnToán 5 Luyện tập

Luyện Toán


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 3 Bài 3T
ƯS
á
n
g
A.Vãn
T.Duc 3 Bài 3

T.Duc
Â.Nhạc 2 Bài 2

Â.Nhạc
M.Thuật 2 Bài 2

M.Thuật
C
h
i

u
L.T.& Câu 2 Tù ngü vê thiếu nhi. ÔN tập câu: "Ai là gì?¨

C
h
i

u
L.T.& Câu
Toán 8 Ôn tập các báng nhân

Toán
T.Công 2 Gâp tàu thuý 2 ông khói (tiết 2)

T.Công


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 4 Bài 4N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn
C.Tá 4 Cô giáo tí hon

C.Tá
Toán 9 Ôn tập các báng chia

Toán
TN & XH 4 Phòng bệnh duờng hô hâp

TN & XH
C
h
i

u
Luyện T.V 6 Bài tập chính tá

C
h
i

u
Luyện T.V
LuyệnToán 6 Luyện tập

Luyện Toán
HĐNGLL 2 Ón djnh nê nếp lóp

HĐNGLL
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 10 Luyện tập

S
Á
U


S
á
n
g
Toán
T.L.Vãn 2 Viết don

T.L.Vãn
T.Duc 4 Bài 4

T.Duc
S.H.Lóp 2 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp
LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 18
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy


H
A
IS
á
n
C.cờH
A
IS
á
n
C.cờ
T.Đọc 35 Ôn tập (tiết 1)

T.Đọc 5 Chiếc áo len
gg
K.Chuyện 18 Ôn tập (tiết 2)

K.Chuyện 3 Chiếc áo len
Toán 86 Chu vi hình chü nhật

Toán 11 Ôn tập vê hình học
C
h
i

u
Đ.Đức 18 Thuc hành kï nãng học kì Ì

C
h
i

u
Đ.Đức 3 Giü lời hứa (tiết 1)
Luyện T.V 52 Ôn tập

Luyện T.V 7 Luyện dọc
LuyệnToán 52 Luyện tập

Luyện Toán 7 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 35 Ôn tập (tiết 3)B
AS
á
n
g
C.Tá 5 Chiếc áo len
Toán 87 Chu vi hình vuông

Toán 12 Ôn tập vê giái toán
T.Viết 18 Ôn tập (tiết 4)

T.Viết 3 Ôn chü hoa B
TN & XH 35 Ôn tập học kì Ì

TN & XH 5 Bệnh lao phôi
C
h
i

u
T.Đọc 36 Ôn tập (tiết 5)

C
h
i

u
T.Đọc 6 Quạt ch bà ngú
Luyện T.V 53 Ôn tập

Luyện T.V 8 Rèn chü
LuyệnToán 53 Luyện tập

Luyện Toán 8 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 35 Bài 35T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 5 Bnài 5
T.Duc 35 Bài 35

T.Duc 5 Bài 5
Â.Nhạc 18 Bài 18

Â.Nhạc 3 Bài 3
M.Thuật 18 Bài 18

M.Thuật 3 Bài 3
C
h
i

u
L.T.& Câu 18 Ôn tập (tiết 6)

C
h
i

u
L.T.& Câu 3 So sánh. Dâu châm
Toán 88 Luyện tập

Toán 13 Xem dông hô
T.Công 18 Cãt dán chü VUÌ VÈ (tiết 2)

T.Công 3 Gâp con ếch


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 36 Bài 36N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 6 Bài 6
C.Tá 36 Kiêm tra dọc

C.Tá 6 Chj em
Toán 89 Luyện tập chung

Toán 14 Xem dông hô (Tiếp theo)
TN & XH 36 Vệ sinh môi truờng

TN & XH 6 Máu và co quan tuân hoàn
C
h
i

u
Luyện T.V 54 Ôn tập

C
h
i

u
Luyện T.V 9 Luyện tập
LuyệnToán 54 Luyện tập

Luyện Toán 9 Luyện tập
HĐNGLL 18

HĐNGLL 3 Phát dông thi tìm hiêu Tiêu sú D.C Ng Đức Cánh
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 90 Kiêm tra djnh kì lân 2

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 15 Luyện tập
T.L.Vãn 18 Kiêm tra viết

T.L.Vãn 3 Kê vê gia dình. Điên vào giây tờ in sãn
T.Duc 36 Bài 36

T.Duc 6 Bài 6
S.H.Lóp 18 So kết Học kì Ì

S.H.Lóp 3 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: !
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: 1"
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 7 Nguời me

T.Đọc 33 Mô Côi xú kiện
K.Chuyện 4 Nguời me

K.Chuyện 17 Mô Côi xú kiện
Toán 16 Luyện tập chung

Toán 81 Tính giá trj cúa biêu thức (tiếp theo)
C
h
i

u
Đ.Đức 4 Giü lời hứa (tiết 2)

C
h
i

u
Đ.Đức 17 Biết on thuong binh, liệt sï (tiết 2)
Luyện T.V 10 Luyện dọc

Luyện T.V 49 Luyện dọc
LuyệnToán 10 Luyện tập

Luyện Toán 49 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 7 Nguời meB
AS
á
n
g
C.Tá 33 Vâng trãng quê em
Toán 17 Kiém tra

Toán 82 Luyện tập
T.Viết 4 Ôn chü hoa C

T.Viết 17 Ôn chü hoa N
TN & XH 7 Hoạt dông tuân hoàn

TN & XH 33 An toàn khi di xe dạp
C
h
i

u
T.Đọc 8 Ông ngoại

C
h
i

u
T.Đọc 34 Anh Đom Đóm
Luyện T.V 11 Rèn chü

Luyện T.V 50 Luyện tập
LuyệnToán 11 Luyện tập

Luyện Toán 50 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 7 Bài 7T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 33 Bài 33
T.Duc 7 Bài 7

T.Duc 33 Bài 33
Â.Nhạc 4 Bài 4

Â.Nhạc 17 Bài 17
M.Thuật 4 Bài 4

M.Thuật 17 Bài 17
C
h
i

u
L.T.& Câu 4 TN vê gia dình. Ôn tập câu:¨Ai là gì?¨

C
h
i

u
L.T.& Câu 17 Ôn tù chi dãc diêm.Ôn tập câu: Ai thế nào?.Dâu phây
Toán 18 Báng nhân 6

Toán 83 Luyện tập chung
T.Công 4 Gâp con ếch (tiết 2)

T.Công 17 Cãt dán chü VUÌ VÈ


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 8 Bài 8N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 34 Bài 34
C.Tá 8 Ông ngoại

C.Tá 34 Âm thanh thành phô
Toán 19 Luyện tập

Toán 84 Hình chü nhật
TN & XH 8 Vệ sinh co quan tuân hoàn

TN & XH 34 Ôn tập Học kì Ì
C
h
i

u
Luyện T.V 12 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 51 Luyện tập
LuyệnToán 12 Luyện tập

Luyện Toán 51 Luyện tập
HĐNGLL 4 Tìm hiêu tiêu sú Đ.C Ng Đức Cánh

HĐNGLL 17
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 20 Nhân sô có 2 chü sô vói sô có 1 chü sô (k nhó)

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 85 Hình vuông
T.L.Vãn 4 NK:Dại gì mà dôi. Điên vào giây tờ in sãn

T.L.Vãn 17 Viết vê thành thj, nông thôn
T.Duc 8 Bài 8

T.Duc 34 Bài 34
S.H.Lóp 4 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 17 Kiém diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 1#
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: $
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 31 Đôi bạn

T.Đọc 9 Nguời lính düng cám
K.Chuyện 16 Đôi bạn

K.Chuyện 5 Nguời lính düng cám
Toán 76 Luyện tập chung

Toán 21 Nhân sô có 2 chü sô vói sô có 1 chü sô
C
h
i

u
Đ.Đức 16 Biết on thuong binh. liệt sï

C
h
i

u
Đ.Đức 5 Tu làm lây việc cúa mình
Luyện T.V 46 Luyện tập

Luyện T.V 13 Luyện tập
LuyệnToán 46 Luyện tập

Luyện Toán 13 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 31 Đôi bạnB
AS
á
n
g
C.Tá 9 Nguời lính düng cám
Toán 77 Làm quen vói biêu thức

Toán 22 Luyện tập
T.Viết 16 Ôn chü hoa M

T.Viết 5 Ôn chü hoa C (tiếp theo)
TN & XH 31 Hoạt dông công nghiệp, thuong mại

TN & XH 9 Phòng bệnh tim mạch
C
h
i

u
T.Đọc 32 Vê quê ngoại

C
h
i

u
T.Đọc 10 Cuôc họp cúa chü viết
Luyện T.V 47 Luyện tập

Luyện T.V 14 Luyện tập
LuyệnToán 47 Luyện tập

Luyện Toán 14 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 31 Bài 31T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 9 Bài 9
T.Duc 31 Bài 31

T.Duc 9 Bài 9
Â.Nhạc 16 Bài 16

Â.Nhạc 5 Bài 5
M.Thuật 16 Bài 16

M.Thuật 5 Bài 5
C
h
i

u
L.T.& Câu 16 TN vê thành thj, nông thôn

C
h
i

u
L.T.& Câu 5 So sánh
Toán 78 Tính giá trj biêu thức

Toán 23 Báng chia 6
T.Công 16 Cãt dán chü E

T.Công 5 Gâp, cãt, dán sao 5 cánh và lá cờ dó sao vàng


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 32 Bài 32N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 10 Bài 10
C.Tá 32 Vê quê ngoại

C.Tá 10 Mùa thu cúa em
Toán 79 Tính giá trj biêu thức (tiếp theo)

Toán 24 Luyện tập
TN & XH 32 Làng quê và dô thj

TN & XH 10 Hoạt dông bài tiết nuóc tiêu
C
h
i

u
Luyện T.V 48 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 15 Luyện tập
LuyệnToán 48 Luyện tập

Luyện Toán 15 Luyện tập
HĐNGLL 16

HĐNGLL 5
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 80 Luyện tập

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 25 Tìm 1 trong các phân bãng nhau cúa môt sô
T.L.Vãn 16 NK:Kéo cây lúa lên. Nói vê thành thj, nông thôn

T.L.Vãn 5 Tập tô chức cuôc họp
T.Duc 32 Bài 32

T.Duc 10 Bài 10
S.H.Lóp 16 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 5 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: #
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: 1$
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 11 Bài tập làm vãn

T.Đọc 29 Hü bạc cúa nguời cha
K.Chuyện 6 Bài tập làm vãn

K.Chuyện 15 Hü bạc cúa nguời cha
Toán 26 Luyện tập

Toán 71 Chia sô có ba chü sô cho sô có môt chü sô
C
h
i

u
Đ.Đức 6 Tu làm lây việc cúa mình (tiết 2)

C
h
i

u
Đ.Đức 15 Quan tâm giúp dõ hàng xóm, láng giêng (tiết 2)
Luyện T.V 16 Luyện tập

Luyện T.V 43 Luyện tập
LuyệnToán 16 Luyện tập

Luyện Toán 43 Luyện tập


B


C.Tá 11 Bài tập làm vãn


B


C.Tá 29 Hü bạc cúa nguời cha
A
S
á
n
g
A
S
á
n
g
Toán 27 Chia sô có 2 chü sô cho sô có 1 chü sô

Toán 72 Chia sô có 3 chü sô cho sô có 1 chü sô (tiếp theo)
T.Viết 6 Ôn chü hoa D, Đ

T.Viết 15 Ôn chü hoa L
TN & XH 11 Vệ sinh co quan bài tiết nuóc tiêu

TN & XH 29 Các hoạt dông thông tin liên lạc
C
h
i

u
T.Đọc 12 Nhó lại buôi dâu di học

C
h
i

u
T.Đọc 30 Nhà rông ó Tây Nguyên
Luyện T.V 17 Luyện tập

Luyện T.V 44 Luyện tập
LuyệnToán 17 Luyện tập

Luyện Toán 44 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 11 Bài 11T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 29 Bài 29
T.Duc 11 Bài 11

T.Duc 29 Bài 29
Â.Nhạc 6 Bài 6

Â.Nhạc 15 Bài 15
M.Thuật 6 Bài 6

M.Thuật 15 Bài 15
C
h
i

u
L.T.& Câu 6 TN vê truong học. Dâu phây

C
h
i

u
L.T.& Câu 15 TN vê các dân tôc. Luyện tập vê so sánh
Toán 28 Luyện tập

Toán 73 Giói thiệu báng nhân
T.Công 6 Gâp,cãt,dán hình ngôi sao 5 cánh và lá cờ dóSV

T.Công 15 Cãt, dán chü V


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 12 Bài 12N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 30 Bài 30
C.Tá 12 Nhó lại buôi dâu di học

C.Tá 30 Nhà rông ó Tây Nguyên
Toán 29 Phép chia hết và phép chia có du

Toán 74 Giói thiệu báng chia
TN & XH 12 Co quan thân kinh

TN & XH 30 Hoạt dông nông nghiệp
C
h
i

u
Luyện T.V 18 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 45 Luyện tập
LuyệnToán 18 Luyện tập

Luyện Toán 45 Luyện tập
HĐNGLL 6

HĐNGLL 15
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 30 Luyện tập

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 75 Luyện tập
T.L.Vãn 6 Kê lại buôi dâu em di học

T.L.Vãn 15 NK: GÌâu cày. Giói thiệu vê tô em
T.Duc 12 Bài 12

T.Duc 30 Bài 30
S.H.Lóp 6 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 15 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 1!
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: "
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 27 Nguời liên lạc nhó

T.Đọc 13 Trận bóng duói lòng duờng
K.Chuyện 14 Nguời liên lạc nhó

K.Chuyện 7 Trận bóng duói lòng duờng
Toán 66 Luyện tập

Toán 31 Báng nhân 7
C
h
i

u
Đ.Đức 14 Quan tâm giúp dõ hàng xóm, láng giêng

C
h
i

u
Đ.Đức 7 Quan tâm chãm sóc ông bà, cha me, anh chj em
Luyện T.V 40 Luyện tập

Luyện T.V 19 Luyện tập
LuyệnToán 40 Luyện tập

Luyện Toán 19 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 27 Nguời liên lạc nhóB
AS
á
n
g
C.Tá 13 Trận bóng duói lòng duờng
Toán 67 Báng chia 9

Toán 32 Luyện tập
T.Viết 14 Ôn chü hoa K

T.Viết 7 Ôn chü hoa E, Ê
TN & XH 27 Tinh (Thành phô) noi bạn dang sông

TN & XH 13 Hoạt dông thân kinh
C
h
i

u
T.Đọc 28 Nhó Việt Bãc

C
h
i

u
T.Đọc 14 Bận
Luyện T.V 41 Luyện tập

Luyện T.V 20 Luyện tập
LuyệnToán 41 Luyện tập

Luyện Toán 20 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 27 Bài 27T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 13 Bài 13
T.Duc 27 Bài 27

T.Duc 13 Bài 13
Â.Nhạc 14 Bài 14

Â.Nhạc 7 Bài 7
M.Thuật 14 Bài 14

M.Thuật 7 Bài 7
C
h
i

u
L.T.& Câu 14 Ôn vê tù chi dãc diêm. Ôn tập câu: Ai thế nào?

C
h
i

u
L.T.& Câu 7 Ôn vê tù chi hoạt dông, trạng thái. So sánh
Toán 68 Luyện tập

Toán 33 Gâp môt sô lên nhiêu lân
T.Công 14 Cãt, dán chü H, U (tiếp theo)

T.Công 7 Gâp, cãt, dán bông hoa


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 28 Bài 28N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 14 Bài 14
C.Tá 28 Nhó Việt Bãc

C.Tá 14 Bận
Toán 69 Chia sô có 2 chü sô cho sô có 1 chü sô

Toán 34 Luyện tập
TN & XH 28 Tinh (Thành phô) noi bạn dang sông (Tiếp theo)

TN & XH 14 Hoạt dông thân kinh (tiếp theo)
C
h
i

u
Luyện T.V 42 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 21 Luyện tập
LuyệnToán 42 Luyện tập

Luyện Toán 21 Luyện tập
HĐNGLL 14

HĐNGLL 7
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 70 Chia sô có 2 chü sô cho sô có 1 chü sô (TT)

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 35 Báng chia 7
T.L.Vãn 14 NK: Tôi cüng nhu bác. Giói thiệu hoạt dông

T.L.Vãn 7 NK: Không nõ nhìn. Tập tô chức cuôc họp
T.Duc 28 Bài 27

T.Duc 14 Bài 13
S.H.Lóp 14 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 7 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 8
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: 1
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 15 Các em nhó và cu già

T.Đọc 25 Nguời con cúa Tây Nguyên
K.Chuyện 8 Các em nhó và cu già

K.Chuyện 13 Nguời con cúa Tây Nguyên
Toán 36 Luyện tập

Toán 61 So sánh sô bé bãng môt phân mây sô lón
C
h
i

u
Đ.Đức 8 Quan tâm chãm sóc ông bà, cha me, anh chj em

C
h
i

u
Đ.Đức 13 Tích cuc tham gia việc truờng, việc lóp (tiết 2)
Luyện T.V 22 Luyện tập

Luyện T.V 37 Luyện tập
LuyệnToán 22 Luyện tập

Luyện Toán 37 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 15 Các em nhó và cu giàB
AS
á
n
g
C.Tá 25 Đêm trãng trên Hô Tây
Toán 37 Giám môt sô di nhiêu lân

Toán 62 Luyện tập
T.Viết 8 Ôn chü hoa G

T.Viết 13 Ôn chü hoa Ì
TN & XH 15 Vệ sinh thân kinh

TN & XH 25 Môt sô hoạt dông ó truờng (tiếp theo)
CT.Đọc 16 Tiếng ru

CT.Đọc 26 Cúa Tùng
h
i

u
h
i

u
Luyện T.V 23 Luyện tập

Luyện T.V 38 Luyện tập
LuyệnToán 23 Luyện tập

Luyện Toán 38 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 15 Bài 15T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 25 Bài 25
T.Duc 15 Bài 15

T.Duc 25 Bài 25
Â.Nhạc 8 Bài 8

Â.Nhạc 13 Bài 13
M.Thuật 8 Bài 8

M.Thuật 13 Bài 13
C
h
i

u
L.T.& Câu 8 TN vê công dông. Ôn tập câu: Ai làm gì?

C
h
i

u
L.T.& Câu 13 Tù dja phuong. Dâu châm hói, dâu châm than
Toán 38 Luyện tập

Toán 63 Báng nhân 9
T.Công 8 Gâp, cãt, dán bông hoa

T.Công 13 Cãt, dán chü H, U


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 16 Bài 16N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 26 Bài 25
C.Tá 16 Tiếng ru

C.Tá 26 Vàm Có Đông
Toán 39 Tìm sô chia

Toán 64 Luyện tập
TN & XH 16 Vệ sinh thân kinh (tiếp theo)

TN & XH 26 Không choi các trò choi nguy hiêm
C
h
i

u
Luyện T.V 24 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 39 Luyện tập
LuyệnToán 24 Luyện tập

Luyện Toán 39 Luyện tập
HĐNGLL 8

HĐNGLL 13
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 40 Luyện tập

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 65 Gam
T.L.Vãn 8 Kê vê hàng xóm

T.L.Vãn 13 Viết thu
T.Duc 16 Bài 16

T.Duc 26 Bài 26
S.H.Lóp 8 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 13 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 12
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: %
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 23 Nãng phuong Nam

T.Đọc 17 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 1)
K.Chuyện 12 Nãng phuong Nam

K.Chuyện 9 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 2)
Toán 56 Luyện tập

Toán 41 Góc vuông. Góc không vuông
C
h
i

u
Đ.Đức 12 Tích cuc tham gia việc truờng, việc lóp

C
h
i

u
Đ.Đức 9 Chia sé vui buôn cùng bạn
Luyện T.V 34 Luyện tập

Luyện T.V 25 Ôn tập
LuyệnToán 34 Luyện tập

Luyện Toán 25 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 23 Chiêu trên sông HuongB
AS
á
n
g
C.Tá 17 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 3)
Toán 57 So sánh sô lón gâp mây lân sô bé

Toán 42 Thuc hành nhận biết và v• không vuông bãng ê ke
T.Viết 12 Ôn chü hoa H

T.Viết 9 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 4)
TN & XH 23 Phòng cháy khi ó nhà

TN & XH 17 Ôn tập: Con nguời và sức khoé
C
h
i

u
T.Đọc 24 Cánh dep non sông

C
h
i

u
T.Đọc 18 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 5)
Luyện T.V 35 Luyện tập

Luyện T.V 26 Ôn tập
LuyệnToán 35 Luyện tập

Luyện Toán 26 Luyện tập


T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 23 Bài 23T
ƯS
á
n
g
A.Vãn 17 Bài 17
T.Duc 23 Bài 23

T.Duc 17 Bài 17
Â.Nhạc 12 Bài 12

Â.Nhạc 9 Bài 9
M.Thuật 12 Bài 12

M.Thuật 9 Bài 9
C
h
i

u
L.T.& Câu 12 Ôn tù chi hoạt dông, trạng thái. So sánh

C
h
i

u
L.T.& Câu 9 Ôn tập giüa học kì Ì (tiết 6)
Toán 58 Luyện tập

Toán 43 Đê€ca€mét. Héc€tô€mét
T.Công 12 Cãt, dán chü Ì, T (tiết 2)

T.Công 9 Ôn tập chuong Ì


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 24 Bài 23N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 18 Bài 18
C.Tá 24 Cánh dep non sông

C.Tá 18 Kiêm tra djnh lân Ì (Đọc)
Toán 59 Báng chia 8

Toán 44 Báng don vj do dô dài
TN & XH 24 Môt sô hoạt dông ó truờng

TN & XH 18 Ôn tập (tiếp theo)
C
h
i

u
Luyện T.V 36 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 27 Ôn tập
LuyệnToán 36 Luyện tập

Luyện Toán 27 Luyện tập
HĐNGLL 12

HĐNGLL 9
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 60 Luyện tập

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 45 Luyện tập
T.L.Vãn 12 Nói, viết vê cánh dep dât nuóc

T.L.Vãn 9 Kiêm tra djnh lân Ì (Viết)
T.Duc 24 Bài 23

T.Duc 18 Bài 18
S.H.Lóp 12 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 9 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN: 1&
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN: 11
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc 19 Giọng quê huong

T.Đọc 21 Đât qu•, dât yêu
K.Chuyện 10 Giọng quê huong

K.Chuyện 11 Đât qu•, dât yêu
Toán 46 Thuc hành do dô dài

Toán 51 Bài toán giái bãng hai phép tính (tiếp theo)
C
h
i

u
Đ.Đức 10 Chia sé vui buôn cùng bạn (tiết 2)

C
h
i

u
Đ.Đức 11 Thuc hành kï nãng giüa học kì i
Luyện T.V 28 Luyện tập

Luyện T.V 31 Luyện tập
LuyệnToán 28 Luyện tập

Luyện Toán 31 Luyện tập


B
AS
á
n
g
C.Tá 19 Quê huong ruôt thjtB
AS
á
n
g
C.Tá 21 Tiếng hò trên sông
Toán 47 Thuc hành do dô dài (tiếp theo)

Toán 52 Luyện tập
T.Viết 10 Ôn chü hoa G

T.Viết 11 Ôn chü hoa G (tiếp theo)
TN & XH 19 Các thế hệ trong môt gia dình

TN & XH 21 Thuc hành: Phân tích và v• so dô môi quan hệ họ hàng
C
h
i

u
T.Đọc 20 Thu gúi bà

C
h
i

u
T.Đọc 22 V• quê huong
Luyện T.V 29 Luyện tập

Luyện T.V 32 Luyện tập
LuyệnToán 29 Luyện tập

Luyện Toán 32 Luyện tập

S
á
n
A.Vãn 19 Bài 19


S
á
n
A.Vãn 21 Bài 21
T.Duc 19 Bài 19

T.Duc 21 Bài 21
T
Ư
g
T
Ư
g
Â.Nhạc 10 Bài 10

Â.Nhạc 11 Bài 11
M.Thuật 10 Bài 10

M.Thuật 11 Bài 11
C
h
i

u
L.T.& Câu 10 So sánh. Dâu châm

C
h
i

u
L.T.& Câu 11 TN vê quê huong. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Toán 48 Luyện tập chung

Toán 53 Báng nhân 8
T.Công 10 Ôn tập chuong Ì (tiếp theo)

T.Công 11 Cãt, dán chü Ì, T


N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 20 Bài 20N
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn 22 Bài 22
C.Tá 20 Quê huong

C.Tá 22 V• quê huong
Toán 49 Kiêm trra djnh kì lân Ì

Toán 54 Luyện tập
TN & XH 20 Họ nôi € Họ ngoại

TN & XH 22 Thuc hành (tiếp theo)
C
h
i

u
Luyện T.V 30 Luyện tập

C
h
i

u
Luyện T.V 33 Luyện tập
LuyệnToán 30 Luyện tập

Luyện Toán 33 Luyện tập
HĐNGLL 10

HĐNGLL 11
S
Á
U


S
á
n
g
Toán 50 Bài toán giái bãng hai phép tính

S
Á
U


S
á
n
g
Toán 55 Nhân sô có 2 chü sô vói sô có 1 chü sô
T.L.Vãn 10 Tập viết thu và phong bì thu

T.L.Vãn 11 NK: Tôi có dọc dâu. Nói vê quê huong
T.Duc 20 Bài 20

T.Duc 22 Bài 22
S.H.Lóp 10 Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp 11 Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc

T.Đọc
K.Chuyện

K.Chuyện
Toán

Toán
C
h
i

u
Đ.Đức

C
h
i

u
Đ.Đức
Luyện T.V

Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán


B
AS
á
n
g
C.TáB
AS
á
n
g
C.Tá
Toán

Toán
T.Viết

T.Viết
TN & XH

TN & XH
C
h
i

u
T.Đọc

C
h
i

u
T.Đọc
Luyện T.V

Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán


T
ƯS
á
n
g
A.VãnT
ƯS
á
n
g
A.Vãn
T.Duc

T.Duc
Â.Nhạc

Â.Nhạc
M.Thuật

M.Thuật
C
h
i

u
L.T.& Câu

C
h
i

u
L.T.& Câu
Toán

Toán
T.Công

T.Công


N
Ă
M
S
á
n
g
A.VãnN
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn
C.Tá

C.Tá
Toán

Toán
TN & XH

TN & XH
C
h
i

u
Luyện T.V

C
h
i

u
Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán
HĐNGLL

HĐNGLL
S
Á
U


S
á
n
g
Toán

S
Á
U


S
á
n
g
Toán
T.L.Vãn

T.L.Vãn
T.Duc

T.Duc
S.H.Lóp Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp Kiêm diêm cuôi tuân
LỊCH BÁO GIẢNG LỊCH BÁO GIẢNG
KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..
Thứ Môn Tiết Tên bài dạy Thứ Môn Tiết Tên bài dạy
H
A
IS
á
n
g
C.cờ

H
A
IS
á
n
g
C.cờ
T.Đọc

T.Đọc
K.Chuyện

K.Chuyện
Toán

Toán
C
h
i

u
Đ.Đức

C
h
i

u
Đ.Đức
Luyện T.V

Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán


B
AS
á
n
g
C.TáB
AS
á
n
g
C.Tá
Toán

Toán
T.Viết

T.Viết
TN & XH

TN & XH
C
h
i

u
T.Đọc

C
h
i

u
T.Đọc
Luyện T.V

Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán


T
ƯS
á
n
g
A.VãnT
ƯS
á
n
g
A.Vãn
T.Duc

T.Duc
Â.Nhạc

Â.Nhạc
M.Thuật

M.Thuật
C
h
i

u
L.T.& Câu

C
h
i

u
L.T.& Câu
Toán

Toán
T.Công

T.Công


N
Ă
M
S
á
n
g
A.VãnN
Ă
M
S
á
n
g
A.Vãn
C.Tá

C.Tá
Toán

Toán
TN & XH

TN & XH
C
h
i

u
Luyện T.V

C
h
i

u
Luyện T.V
LuyệnToán

Luyện Toán
HĐNGLL

HĐNGLL
S
Á
U


S
á
n
g
Toán

S
Á
U


S
á
n
g
Toán
T.L.Vãn

T.L.Vãn
T.Duc

T.Duc
S.H.Lóp Kiêm diêm cuôi tuân

S.H.Lóp Kiêm diêm cuôi tuân

cờ T.Văn C.Đức Luyện T.V LuyệnToán HĐNGLL Toán T.T.Viết TN & XH T.Lớp 6 2 4 4 3 7 2 3 4 5 5 3 3 2 2 2 8 2 4 4 9 4 6 6 2 10 2 4 2 Trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) Kính yêu Bác Hồ (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Ai có lỗi? Luyện tập Ôn chữ hoa Ă.Chuyện Toán Đ..V Luyện Toán A.L.cờ T.Tả Toán T.Sáng Toán Đ.Viết TN & XH T.Đọc Luyện T.Nhạc M.Công A. Â Vệ sinh hô hấp Cô giáo tí hon Rèn chữ Luyện tập Bài 3 Bài 3 Bài 2 Bài 2 Từ ngữ về thiếu nhi.Văn T.Tả Toán T. Môn C.Dục S.Công A.H.Thuật L.Đọc Tiết 35 Ôn tập (tiết 1) Tên bài dạy .Đọc K.Dục S.Chuyện 3 2 Ai có lỗi? Ai có lỗi? C.T.& Câu Toán T.Nhạc M.H.Đọc K.Đọc Tiết 5 Chiếc áo len Tên bài dạy HAI BA TƯ NĂM SÁU Thứ HAI Sán Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 18 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Dục Â.V Luỵện Toán C. ÔN tập câu: “Ai là gì?” Ôn tập các bảng nhân Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 2) Bài 4 Cô giáo tí hon Ôn tập các bảng chia Phòng bệnh đường hô hấp Bài tập chính tả Luyện tập Ổn định nề nếp lớp Luyện tập Viết đơn Bài 4 Kiểm điểm cuối tuần Sáng HAI Chiều Sáng BA Chiều Sáng TƯ Chiều Sáng NĂM Chiều Sáng SÁU Thứ HAI Sán C.Dục Â.cờ T.Văn T.Tả Toán TN & XH Luyện T. Môn C.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Đọc Luyện T.L.Văn T.V LuyệnToán A.Văn C.Lớp LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 3 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đức Luyện T.& Câu Toán T.Văn T..Thuật L.cờ T.V LuỵệnToán C.Tả Toán TN & XH Luyện T.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->