1.Ankan: -Thuốc thử: -Hiện tượng:Sản phẩm sau pứ làm hồng giấy quỳ ẩm.

-Phương trình: làm hồng giấy quỳ ẩm

2.Anken: -Thuốc thử 1:Nước Brom(Màu da cam) -Hiện tượng :làm Mất màu nước Brom. -Phương trình: -Thuốc thử 2: dung dịch thuốc tím -Hiện tượng:làm mất màu thuốc tím. -Phương trình:

Với dung dịch xeton, axit hay

đậm đặc ở nhiệt độ cao nối đôi tuỳ theo CTCT của anken.

dễ bị gãy cho ra

Thuốc thử 3: -Hiện tựơng:Chất sau pứ tham gia pứ tráng gương. -Phương trình: 3.Ankađien: -Thuốc thử:Nước Brom -Hiện tựơng:Làm mất màu nước Brom. -Phương trình:

4.Ankin -Thuốc thử 1:Nước Brom -Hiện tượng:làm mất màu nước Brom -Phương trình: -Thuốc thử 2: dung dịch thuốc thuốc tím -Hiện tượng:Làm mất màu dung dịch thuốc tím

Stiren -Thuốc thử: dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường .-Phương trình: -Thuốc thử 3: dung dịch trong -Hiện tượng:Cho kết tủa màu vàng nhạt -Phương trình: -Thuốc thử 4: dung dịch trong NH_3 -Hiện tương:cho kết tủa màu đỏ -Phương trình: 5.Toluen -Thuốc thử: dung dịch đun nóng -Hiện tương:Mất màu dung dịch thuốc tím -Phương trình: hoặc viết là : 7. Aren -Thuốc thử:Brom lỏng(Bột Fe) -Hiện tương:Mất màu dung dịch Brom -Phương trình: 6.

Ancol -Thuốc thử:kim loại kiềm -Hiện tương:có khí bay ra -Phương trình: 2.Ancol đa chức (etylglicol. -Thuốc thử: -Hiện tượng: -Phương trình: ko tham gia pư tráng gương 4.-Hiện tương:mất màu dung dịch thuốc tím -Phương trình: B.glixerin) -Thuốc thử: (xanh lam) đen.Ancol bậc I -Thuốc thử: -Hiện tượng: -Phương trình: đen. to (đỏ).sản phầm sau pứ tham gia pứ tráng gương cho Ag Lưu ý: 3.Anilin -Thuốc thử: nước Brom .Ancol bậc II. Phương trình: 5. 1. Những Phương Trình Đặc Trưng Của Dẫn Xuất Hidrocacbon.sản phầm sau PƯ ko tham gia PƯ tráng gương -Hiện tượng: dung dịch trong xanh màu lam. (đỏ).

Axit cacboxylic -Thuốc thử:Giấy quỳ tím -Hiện tượng:giấy quỳ hoá đỏ -Thuốc thử 2: -Hiện tượng:có khí -Phương trình: hoặc bay lên . -Phương trình: 6. PT giống như trường hợp của Glucozo) Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br_2 vì đây là phản ứng oxi hóa khử. 7.-Hiện tượng:Tạo kết tủa trắng. môi trường ko thể hiện tính oxi hóa nên chỉ pư với andehit ko no.Anđehit -Thuốc thử dung dịch -Hiện tượng:Tạo kết tủa -Phương trình: trong màu trắng hoặc viết -Thuốc thử 2: -Hiện tương:Tạo kết tủa màu đỏ -Phương trình: trong (Andehit cũng có pứ làm mất màu dd Br . Muốn phân biệt andehit no và ko no dùng dd thì trong .

* Glucozo Chứa nhóm anđehit nên làm mất màu dung dịch .Glucozơ -Thuốc thử1:với -Hiện tương: dung dịch trong xanh màu lam * tác dụng với đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch -Thuốc thử 2: dung dịch -Hiện tương:tạo kết tủa -Phương trình: trong màu trắng.Aminoaxit -Thuốc thử:giấy quỳ tím -Hiện tương:Biến dổi màu giấy quỳ tuỳ theo số nhóm Nếu n=m: giấy quỳ ko đổi màu Nếu n>m: giấy quỳ hoá xanh Nếu n<m: giấy quỳ hoá đỏ -Thuốc thử 2: -Hiện tương: Có khí -Phương trình: hoặc dung dịch bay lên C. Những pứ đặc trưng của cacbohiđrat-amin -Thuốc thử:giấy quỳ tím -Hiện tương:làm xanh giấy quỳ ẩm 2.8.

4. -Thuốc thử 2: dung dịch trong -Hiện tương:tạo kết tủa Ag màu trắng -Thuốc thử 3:sản phẩm thuỷ phân tham gia phản ứng tráng gương .Mantozo -Thuốc thử 1: với -Hiện tương: dung dịch trong màu xanh lam * tác dụng với đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch và có phản ứng tráng Gương do Mantozo đc cấu tạo bởi 2 Glucozo.Saccarozơ -Thuốc thử:Thuỷ phân -Phương trình: thì sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương ** Nhận biết bằng cách thấy vôi sữa bị vẩn đục Và quan trọng ở đây Phản ứng được dùng để tinh chế đường khi sục vào thì sẽ giải phóng ra lại saccarozơ. + thêm nữa là saccarozo cũng có phản ứng với tạo dung dịch màu xanh lam do trong phân tử saccarozo đc cấu tạo bởi 1 glucozo và 1 fructozo.* có thể dùng muối cho vào dung dịch sau phản ứng vì glucozơ có phản ứng tạo axitgluconic .axit này tạo phức màu vàng với (Phức chelat! có màu rất đặc trưng ) Axit gluconic tạo phức chelat với có màu vàng hơi xanh 3.

Để phân biệt matozơ và glucozơ ta có thể làm như sau : Lấy cùng một khối lượng như nhau 2 chất đó cho tráng gương chất nào cho nhiều Ag hơn là glucozơ ! (Vì nGlucozơ=m/180 còn nMatozơ=m/342 mà!) nhưng lưu ý là không thực hiện phản ứng trong môi trường axit tránh sự thuỷ phân Mantozơ! * phân biệt GLUCOZO và FRUCTOZO Nhiều người nói rằng dùng dung dịch vì fructozo không phản ứng với nước nhưng có cách khác thay thế đó là dùng PƯ đặc trung khi glucozo chuyển thành Glutamic ròi cho tác dụng với như đã nói ở trên.php?t=861 * phân biệt MANTOZO và GLUCOZO Mặc dù matozơ là đi saccarit nhưng chỉ có một liên kết C-O ở gốc GLUCÔZƠ thứ 2 mở vòng để trở về dạng anđehit được nên GIỐNG NHƯ GLUCOZƠ .net/forums/showthread.Tinh bột -Thuốc thử 1: sản phẩm thuỷ phân -Phương trình: tham gia phản ứng tráng gương -Thuốc thử 2: dung dịch iot -Hiện tượng :cho màu xanh lam đặc trưng nguồn từ http://toanthpt.MANTOZƠ tráng gương theo tỉ lệ (1mol GLUCOZƠ hay MATOZƠ cho 2mol Ag ). .-Phương trình: 5.