Code

:
Unit 0: Beginer http://www.mediafire.com/?mgdfzgubdmu Unit 1: Pleased to meet you http://www.mediafire.com/?0md9uhv4mv2 Unit 2: Enjoy your stay http://www.mediafire.com/?abynm0troir Unit 3: What time is it? http://www.mediafire.com/?bblnnzby4tq Unit 4: Second on the left http://www.mediafire.com/?go0rbnlmpyd Unit 5: Are you married? http://www.mediafire.com/?dznvzxr9cgm Unit 6: He didn't write http://www.mediafire.com/?vdu3m2bpw3d Unit 7: Come to lunch http://www.mediafire.com/?1ekxt0oxg1j Unit 8: This is my brother http://www.mediafire.com/?2xhgmbyzmik Unit 9: The Most Beautiful Home http://www.mediafire.com/?cpzbhfmbtor Unit 10: What's the matter? http://www.mediafire.com/?mbki2xh0x2x Unit 11: Let me help http://www.mediafire.com/?5nyfmmzlahv Unit 12: The Day After Tomorrow http://www.mediafire.com/?tmz30cnofm0 Unit 13: What are you doing tomorrow? http://www.mediafire.com/?8m2ailiasfw Unit 14: Are there some Kangaroos? http://www.mediafire.com/?5inxzdbswuu Unit 15: A Big Grey One (10/10/2008) http://www.mediafire.com/?twbmmz2tngd Unit 16 - What would you like http://www.mediafire.com/?bj0bxfjv4np Unit 17 - I usually catch a bus http://www.mediafire.com/?ylbyvi9mmym

net/ra51jm3 http://www.com/?znbgx1bhgw2 Unit 25: How many prawns? http://www.mediafire.mediafire.com/?3fvzdbsdjxw Unit 23: If I were you http://www.mediafire.net/3jhrnxg http://www.Unit 18: There's a message for you http://www.com/?mbdebnyz1yz Unit 28: You should relax http://mihd.com/?exebcgi9ads Unit 24: The Most Expensive Wine http://www.mediafire.com/?hybsjm3c1km Unit 26: I thought I saw him http://www.mediafire.com/?hl1wji0jwga Unit 33: Who wants to know http://www.mediafire.mediafire.com/?wlidazdwihj .com/?qdjg8vv3ydz Unit 30: First Peel the Prawns http://mihd.com/?f9timajezyo Unit 19: I haven't found him http://www.mediafire.mediafire.mediafire.com/?02uxolbuddy Unit 29: I need a wok http://mihd.mediafire.mediafire.com/?pcyzmst2xml Unit 22: Look after yourself http://www.com/?1y51zby2e20 Unit 31: That was delicious http://mihd.com/?tx5whyzym9p Unit 27: It's made of gold http://www.com/?mlynhvzbbom Unit 21: Single or daytrip? http://www.mediafire.com/?dmkzmiwtciw Unit 32: He says he knows my brother http://www.net/650xaj9 http://www.net/rta4c9m http://www.mediafire.mediafire.com/?ymmmqd5xoue Unit 20: You walk sadly http://www.mediafire.

com//file/ZRPFC0A6/ Unit 37 http://mega.Unit 34: You were going too fast http://www.com//file/RQ06W5U6/ Unit 43 (R2) http://mega.1280.com//file/GS2NF8MW/ Unit 40 http://mega.1280.com//file/8HAQ87O4/ Unit 39 http://mega.com//file/3U0BD9HQ/ .com/?whjb5menmbd Unit 36 http://mega.com//file/AJ10JJS3/ Unit 42 (R1) http://mega.1280.1280.mediafire.1280.mediafire.com/?zbxd0yrhij2 Unit 35: This is the house http://www.1280.com//file/V5X7LPF3/ Unit 41 http://mega.1280.

.

.

Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị gấp đôi nông thôn Thứ Bảy.3% người từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động.27%). Theo đó. . hiện cả nước có nước có 77. 13:10 GMT+7 Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2. 02 Tháng mười 2010.8%. trong đó khu vực thành thị là 69. khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao gấp hai lần so với khu vực nông thôn (thành thị là 4. khu vực nông thôn là 2.88%. khu vực nông thôn 80.4%.43%. Đó là một thông tin trích từ kết quả tổng hợp về tình hình lao động việc làm 9 tháng năm 2010 của Tổng cục Thống kê.

2 nghìn tỷ đồng.95%.8% so với năm 2008. song tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi vẫn ở mức khá cao.4 triệu người. theo một báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. tăng 28. chiếm 50.9 triệu .31%. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chiếm thị phần lớn nhất (56%) với 68. chủ yếu là ở khu vực thành thị. Tổng hợp tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2010 của cơ quan này cũng cho thấy. tăng 39. tăng 51.13% kế hoạch năm. Tính chung 9 tháng đầu năm 2010.7 triệu thuê bao di động. dân số nông thôn 60. tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi hiện là 4. tăng 45. tăng 10.3% so với thời điểm cuối năm 2008. đạt 74. tăng 47.9 triệu thuê bao di động.5 triệu thuê bao. khu vực nông thôn là 5. trong đó xuất khẩu lao động ước đạt trên 6.5% so với cùng thời điểm năm 2008. tổng số lượt lao động được giải quyết việc làm ước đạt 1.186. Số thuê bao điện thoại và Internet phát triển mạnh đã góp phần quan trọng đưa tổng doanh thu thuần bưu chính.075 người.5%.1 nghìn lượt người.500 người. việc làm Theo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. trong tháng 9. Tỷ lệ lao động nữ thiếu việc làm cao hơn lao động nam.6%. Trong tổng dân số.6% tổng dân số. Tiếp đến là Tổng công ty Viễn thông quân đội chiếm 31% thị phần với 37 triệu thuê bao.4 triệu người. tăng 40. lao động. bao gồm 18.1 nam trên 100 nữ. Dân số. Số lao động trong độ tuổi đang làm việc là 43. tăng 43. tăng 56.1%.5%. đạt trên 68. Trong khi đó.2 triệu việc làm trong 9 tháng đầu năm. tăng 10. tăng 39.7% so với năm 2008. dân số thành thị 25. trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 2. chiếm 70. viễn thông năm 2009 ước tính đạt 94. Số thuê bao Internet có đến cuối tháng 12/2009 đạt 3 triệu thuê bao.1 triệu thuê bao cố định. khu vực nông thôn chỉ 8.3 triệu người. Tốc độ tăng dân số bình quân thời kỳ 1999-2009 là 1.6%.9 nghìn tỷ đồng. Số thuê bao điện thoại phát triển mới năm 2009 ước tính đạt 41.1 triệu thuê bao. dân số cả nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 là 85. Cũng theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.789 triệu người.3% so với cùng thời điểm năm trước.5 triệu người. trong đó khu vực thành thị là 1. dân số trong độ tuổi lao động cả nước là 55 triệu người. chiếm khoảng 30%. trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 71.9 triệu lượt người. Số người sử dụng Internet tính đến cuối năm 2009 ước tính 22.500 người. chiếm 29.7% và 56.24%. chiếm 49. dân số nam 42. cả nước đã giải quyết được gần 1.6%.6 triệu thuê bao cố định. trong đó 45.9 triệu thuê bao di động.4%.5% tổng dân số. Số thuê bao điện thoại của cả nước tính đến cuối tháng 12/2009 là 123 triệu thuê bao. chiếm 82. xuất khẩu lao động ước đạt 58. bao gồm 4 triệu thuê bao cố định.Tỷ trọng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật là 14.2%.7%.1% và 37. Cụ thể. tăng 40. Tỷ lệ giới tính của dân số năm 2009 ở mức 98.4% và 104. bao gồm 11.2% tổng dân số trong độ tuổi lao động.2 triệu người thuộc lực lượng lao động trong độ tuổi.3% kế hoạch năm. dân số nữ 43.6%. tăng 45. tăng 64.7 triệu thuê bao. cả nước ước giải quyết việc làm cho khoảng 141.7%.

trong đó thu nhập của lao động trung ương đạt 3979. cả nước có 1.người. các xã đặc biệt khó khăn.1%. Trong dịp Tết Kỷ Sửu. Tại thời điểm điều tra. cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí theo tiêu chuẩn hộ nghèo. giảm 29. từ 540 nghìn đồng/tháng lên 650 nghìn đồng/tháng. miễn giảm phí khám chữa bệnh. nông thôn 1. trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 50% cả về số lượng nhà và giá trị được hỗ trợ. mức lương tối thiểu đã tăng 20%. Tây Nguyên.9 tỷ đồng. trong đó tỷ lệ lao động có trình độ trung học phổ thông trở lên là 27. Để giúp đỡ đồng bào khắc phục thiếu đói. cán bộ. Đời sống những người làm công ăn lương cũng tiếp tục được cải thiện.2% so với năm 2008. nữ 5%.1% tổng dân số. đồng thời đẩy mạnh việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. các cơ quan.2 triệu lượt người. Mặc dù trong năm 2009 bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.9% (cao hơn mức 2. đồng bằng sông Hồng 1. tăng 16.53% của năm 2008. Tỷ lệ lao động có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên là 56. đoàn thể và cá nhân đã hỗ trợ. xấp xỉ năm 2008. Kết quả thực hiện các chương trình và dự án nêu trên đã góp phần bảo đảm ổn định đời sống dân cư. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.3 triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp. Trong năm 2009 đã xây dựng và sửa chữa 37. Mức sống dân cư Thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. bao gồm: lao động khu vực thành thị gần 12 triệu người. lao động khu vực nông thôn 31.8%. các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 43 nghìn tấn lương thực và 65. trong đó thành thị 14.3 nghìn tấn lương thực và 23. chính sách xoá đói giảm nghèo như: Chương trình 134.4% số lượt hộ và giảm 26. các ngành triển khai quyết liệt các chương trình. trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 4. riêng tháng 12/2009 hỗ trợ 5. công chức. chiếm 51. chiếm 73%. Theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ. các cấp.25%.64%. Ngoài ra.9 triệu người. địa phương đạt 2532.6 nghìn ngôi nhà cho người nghèo và đối tượng chính sách với tổng trị giá 400 tỷ đồng.38% của năm 2008). Thiếu đói tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. trợ cấp hàng tháng của những đối tượng hưởng lương hưu tăng thêm 5%. thương bệnh binh và trẻ em mồ côi với tổng trị giá trên 1.6%. . Thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực Nhà nước năm 2009 bình quân đạt 3084. Theo báo cáo của các địa phương. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. tỷ lệ thất nghiệp là 2.7% so với tổng số lao động trong độ tưổi. viên chức có hệ số lương dưới 3. chính quyền địa phương.4%. thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo. khu vực nông thôn là 2. vùng xa. cao hơn mức 1. chiếm 27% tổng lao động trong độ tuổi đang làm việc. nam 5.8%. hộ chính sách cho 5 triệu lượt người. tiến hành nhiều hoạt động khác hỗ trợ các gia đình chính sách và người nghèo. tăng 14. các ngành.3 nghìn tỷ đồng.1 nghìn đồng.2 triệu lượt người. Chương trình 135.2% số lượt nhân khẩu thiếu đói so với năm trước. Chương trình 30a và nhiều Chương trình quốc gia khác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp. năm 2009 trên địa bàn cả nước có 676. Lực lượng lao động trong độ tuổi có trình độ đại học trở lên chiếm 5.9 nghìn đồng. tăng 13%. nhưng tình trạng thiếu đói giáp hạt ở khu vực nông thôn vẫn giảm đáng kể.3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói. trong 4 tháng đầu năm.5 nghìn lượt hộ với 2973.2 tỷ đồng.3% tổng lực lượng lao động trong độ tuổi. đặc biệt đối với người nghèo và đồng bào vùng sâu.8 nghìn đồng.0 được phụ thêm 90 nghìn đồng mỗi tháng. trong đó nhiều nhất là Trung du và miền núi phía Bắc 2. bà mẹ Việt Nam anh hùng.

tăng 2. tăng 0. Theo báo cáo từ các địa phương. phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương nên tính đến hết tháng 8/2009. tại thời điểm khai giảng năm học 2009-2010. cả nước có 143. tăng 2. thành phố trực thuộc Trung ương có trường đại học.4% và 2885.4 nghìn giáo viên trung học phổ thông.6% và 68.6 nghìn học sinh trung học phổ thông. tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước năm 2009 ước tính 12.9% so với đầu năm học trước. đạt 88. cả nước có 2853. Trong những năm qua.3 nghìn thí sinh hệ bổ túc với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ phổ thông đạt 83. đạt 93. đặc biệt là những người thu nhập thấp.8 nghìn trẻ em học mẫu giáo. Cả nước đã có 62/63 tỉnh. tương đương năm học trước và 143. 285 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1657 trường phổ thông dân tộc bán trú. tăng 5. Giáo dục phổ thông Đào tạo Tính đến hết tháng 8/2009. các doanh nghiệp duy trì và phát triển được sản xuất kinh doanh nên đời sống của nhân dân.9 nghìn giáo viên trung học cơ sở.Nhờ các chính sách nêu trên và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp năm nay đạt kết quả khá. trường dân tộc được tăng cường.2%. Đến nay cả nước có 74 trường trung học phổ thông chuyên với tổng số 47 nghìn học sinh. công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 4180 nhà công vụ đã xây dựng hoàn thành và 4875 nhà công vụ khác đang xây dựng. bao gồm 912.8 nghìn thí sinh hệ phổ thông và 133.3%.1%).4 nghìn giáo viên tiểu học. Do vậy. cao đẳng (Đắk Nông là tỉnh duy nhất chưa xây dựng . 1573 trường trung học cơ sở và 201 trường trung học phổ thông.4 nghìn phòng so với năm học trước.9%. cả nước đã có 48/63 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 56/63 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.4%.3 nghìn giáo viên mẫu giáo. Giáo dục và đào tạo Giáo dục Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2008-2009 được tổ chức một đợt trên phạm vi cả nước với 1046. số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia của cả nước đạt 8672 trường.1 nghìn thí sinh dự thi. bao gồm 1644 trường mầm non. học viện và trường cao đẳng. các địa phương đã xây dựng hoàn thành 9496 phòng học và 16621 phòng học khác đang xây dựng. 316. bao gồm 150 trường đại học.8% của năm 2007 và mức 13. Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. 5254 trường tiểu học.6%. giá lương thực.4% của năm 2008. Tính đến tháng 12/2009. tăng 3.1%. Việc đầu tư cho các trường chuyên.8%.3 nghìn học sinh tiểu học. giảm 4. hệ bổ túc đạt 39. tăng 2. Cơ sở vật chất của các trường phổ thông được quan tâm đầu tư nhiều hơn nên năm học 20082009 cả nước có 444 nghìn phòng học dành cho các cấp học phổ thông.8% so với năm học trước.4 nghìn học sinh trung học cơ sở. người làm công ăn lương cũng đỡ khó khăn hơn. thấp hơn nhiều so với kết quả thi của năm học trước (các tỷ lệ tốt nghiệp tương ứng của năm học trước lần lượt là 86. 6907. thấp hơn mức 14. thực phẩm tăng có lợi cho nông dân.3%. giảm 1. 5230.1% kế hoạch. học viện và 226 trường cao đẳng. 350. cả nước có 376 trường đại học. Cũng trong năm học 2009-2010.

517 người . Y tế và chăm sóc sức khỏe dân cư Tình hình dịch bệnh năm 2009 diễn biến tương đối phức tạp. Ước tính năm học 2009-2010. đồng thời thí điểm các mô hình đào tạo nghề cho 18 nghìn lao động khác. Hàn Quốc 12.8 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt rét (19 trường hợp tử vong).8 nghìn học sinh. theo đó mỗi năm sẽ đào tạo 1 triệu lao động với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 25980 tỷ đồng.187 người.trường đại học.000 lao động đi làm ở trên 30 quốc gia. cao đẳng năm học 2008-2009 là 1. 1. từ chỗ chỉ 15 nước năm 1995 với 10. trên địa bàn cả nước đã xảy ra 84 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.704 người.3 triệu sinh viên đại học. Vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ trong năm 2009 nhìn chung chưa được cải thiện.2 nghìn trường hợp mắc bệnh thương hàn và 7 trường hợp tử vong do virút cúm A (H5N1).5 nghìn người đã tử vong do AIDS.4 nghìn trường hợp mắc bệnh viêm gan virút. Mỗi lao động nông thôn trong diện đào tạo được hỗ trợ phí đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khoá và được hỗ trợ tiền ăn. tăng 11. Tính từ đầu năm.8%.72 triệu sinh viên.640 người. Tính đến 21/12/2009.8%. Tính đến ngày 28/12/2009 cả nước đã có 11. Tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương.500 lao động đến nay lao động Việt Nam đã có mặt trên 40 nước và vùng lãnh thổ với hơn 30 ngành nghề khác nhau. Bên cạnh một số dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết. Trong đó. trong đó 17 người đã tử vong.1 nghìn trường hợp nhiễm cúm A (H1N1). cả nước đưa 85. Ngày 27/11/2009. trên địa bàn cả nước đã có 203. tăng 2. Vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tính mạng của người dân. chế biến. kinh doanh thực phẩm khi kiểm tra đều phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.6 nghìn trường hợp nhiễm HIV. 530 nghìn sinh viên cao đẳng. sớm hơn kế hoạch đề ra 1 năm. sốt rét.2% so với năm học 2008-2009. Năm 2007. vượt 0. trong đó 80 nghìn người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 44. trong đó 53 trường hợp tử vong. Thị trường nhận lao động Việt Nam có xu hướng mở rộng. Đáng chú ý là hầu hết các lĩnh vực liên quan đến sản xuất.Nhật Bản 5. Đài Loan 23.3% kế hoạch đề ra. Số trường hợp nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương vẫn gia tăng. 48. tăng 1.1% và 650 nghìn học sinh trung cấp chuyên nghiệp. chi phí đi lại. Tính từ ca phát hiện đầu tiên cho đến ngày 21/12/2009. còn xuất hiện thêm dịch cúm A (H1N1) với mức độ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. đào tạo 800 nghìn lao động. Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. tăng 3. cao nhất là Malaisia 26. Số sinh viên đại học. cả nước có 1. gần 900 trường hợp mắc bệnh viêm não virút (17 trường hợp tử vong).3 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (81 trường hợp tử vong). đạt chỉ tiêu 200 sinh viên/1 vạn dân. tăng 7% so với năm học trước. cao đẳng).9 nghìn người bị ngộ độc. Công tác đào tạo nghề được tập trung đầu tư nên năm 2009 các cơ sở dạy nghề đã tuyển được 1645 nghìn lượt người. số học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 625. cả nước đã có 93. 7. Giai đoạn I của Đề án thực hiện năm 2009-2010. cúm A (H5N1).

83%.32%. khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5. lâm nghiệp và thủy sản tăng 1. tổng sản phẩm trong nước tăng 5.tính chung cả năm 2009. bao gồm: khu vực nông. . khu vực dịch vụ tăng 6.52%.63%.

bền vững. trong đó. tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý I/2009 chỉ đạt 3.46%. bền vững. chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại. Chỉnh phủ. duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. địa phương. quốc phòng.1. I. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Theo đà suy giảm kinh tế những tháng cuối năm 2008. là quý có tốc độ tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây. chỉ đạo nhạy bén. cơ sở sản xuất và của toàn dân nên kinh tế nước ta đã nhanh chóng thoát khỏi đà suy giảm. duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. (2) Giữ ổn định kinh tế vĩ mô. ngày 6/4/2009. nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bộ Chính trị đã ra Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2009 và các giải pháp chủ yếu đến cuối năm 2009. càng về cuối năm nâng cao được tốc độ tăng trưởng.ENGLISH Giới thiệu Thông cáo báo chí Sơ đồ tổ chức Chức năng nhiệm vụ Lịch sử phát triển Địa chỉ Tin tức . trật tự an toàn xã hội.32%. thiên tai dịch bệnh xảy ra liên tiếp trên địa bàn cả nước cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư. tập trung và quyết liệt của Đảng. giữ vững ổn định chính trị. kỳ họp thứ 5. các tập đoàn kinh tế. doanh nghiệp. ngành.sự kiện Thời sự kinh tế .04% và 6. kịp thời. tổng sản phẩm trong nước tăng 5. thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội khác của nước ta. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. làm thu hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu. Ở trong nước. (3) Bảo đảm an sinh xã hội. quý III và quý IV của năm 2009. 6. lâm nghiệp và C h u y ê n đ ề p h â n tí c h C t H k k H b c T C k TỈ GIÁ (19/10/ NT JPY HKD Mu USD 19 2 SGD 15 EUR 27 GBP 15 . Kết quả ngăn chặn suy giảm kinh tế. thách thức. Lâm þÿ þÿ THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2009 (09:19 31/12/2009) Bước vào năm 2009. Nhờ sự lãnh đạo. Trên cơ sở số liệu 11 tháng và ước tính tháng 12.9%. phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Tính chung cả năm 2009. y tế và các lĩnh vực xã hội khác. Quốc hội Khoá XII đã ra Nghị quyết số 32/2009/QH12 điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 là “Tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế. Khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái. sự nỗ lực và chủ động khắc phục khó khăn của các Bộ. Tổng cục Thống kê khái quát kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 của cả nước trên ba mặt: (1) Ngăn chặn suy giảm kinh tế. Trước tình hình đó. Đất đai và Khí hậu Dân số và Lao động Tài khoản Quốc gia Ngân sách Nhà nước Nông nghiệp. chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại.14%.xã hội Tin địa phương Tin hoạt động ngành Thông cáo báo chí Thông tin TK hàng tháng Số liệu thống kê Đơn vị hành chính. phát triển sự nghiệp văn hoá. bảo đảm an sinh xã hội. an ninh. nhưng quý II. bền vững a. bao gồm: khu vực nông. mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế”. Ngày 19/6/2009. thị trường vốn. giáo dục. tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước đã nâng dần lên lần lượt là 4. giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Điện thoại: 04.Từ khoá Ngày þÿ þÿ Phạm vi þÿ LƯỢT TRUY CẬP THỨ Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT.gov.Ba Đình .04.37332997 .Tổng Cục Thống kê Việt Nam Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu .Hà Nội Email: banbientap@gso.38464921 . cấp ngày 13/08/2010 Trung tâm Tư liệu Thống kê .vn.

.

9 tỷ đồng Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.000 lao động chuyên nghiệp/năm .100 tấn sản phẩm/năm. tập trung tại 3 thị trường trọng điểm là: Hoa Kỳ. 2 cơ sở chế biến ván bóc. công suất 8.000 m3 nguyên liệu/năm. kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt khoảng 750 triệu USD. đã hình thành cứ xuất khẩu 1 triệu USD thì thu hút khoảng 3. EU và Nhật Bản. công suất 5. trên 587 cơ sở chế biến lâm sản vừa và nhỏ giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động.Năm 2010 3 xưởng chế biến giấy đế xuất khẩu. Năm 2007.5-4. doanh thu đạt 72. tăng 19% so với năm 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful