P. 1
Pt2248, PT2249

Pt2248, PT2249

|Views: 904|Likes:
Được xuất bản bởitenten123456789

More info:

Published by: tenten123456789 on Nov 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

DienDanDienTu.com » Hi n th t t c di n đàn » » Di n đàn: K thu t m ch đi n t - c m bi n - đo lư ng và ng d ng » » » Lu ng: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây.
In lúc 19:32:15 27-10-2010 G i b i queduong lúc 17:48:40 02-05-2005 PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. PT2248 và PT 2249 : Đi u khi n thu phát h ng ngo i 10 kênh . ---- Có l bài vi t không m i nhưng đây là bài c a Qu Dương và t t nhiên nó khác h n các bài vi t trư c đây vì m ch đã đư c thi t k l i m t cách h t s c đơn gi n và các b n có th ch t o d dàng. --Coi như đây là quà khi QD làm MOD đi u hành diendandientu. + Các bài v t v chuyên nghành đi u khi n s đư c QD vi t trong m c đi u khi n đo lư ng , ng d ng. + Các bài vi t v các chuyên nghành khác như vi đi u khi n, kĩ thu t s ... s đư c vi t trong các m c tương ng. + Vì Que Duong là nhà s n xu t kit m ch th c d ng,n m nhi u các thông s và chi ti t các s n ph m c a nhi u công ty mà QD đã ch t o cho h vì th các thông tin đưa lên đây ch mang tính ch t chia s cho các b n sinh viên, các đ i tư ng khác v i m c đích làm đ thí nghi m , nghiên c u ( không áp d ng cho s n xu t thương m i). N u b n là các doanh nghi p, công ty s n xu t l n trên các ý tư ng hay thi t k này. Hãy liên h v i Que Duong đ bi t thông tin v lu t b n quy n tác gi . ******************************************************* PT2248 và PT2249 PT 22 48 và PT 2249 là c p IC chuyên d ng thu phát h ng ngo i. PT 22 48 có th phát đư c 18 kênh l nh trong khi đó PT 2249 ch thu đư c 10 kênh l nh. - B n s băn khoăn phím nào không dùng đ n ??? : V i PT 2248 các phím t 1 đ n 10 tương ng đi u khi n 10 đ u ra c a PT2249. - Các phím 11 ---18 c a PT2248 không c n dùng đ n ( lo i b ). N u b n dùng PT2250 thay cho PT2249 thì các phím 11-18 c a PT2248 m i có tác d ng ( PT2250 có 18 đ u ra) * Đ u vào input c a PT2249 ph i luôn tr ng thái th p ( low) khi có d li u vào s l t tr ng thái t th p lên cao. M i đ m b o gi i đi u chính xác. Vì th ch c n 1 transistor ngư c là có th đ m b o đư c vi c này. * Mã hoá c a PT2248 và PT 2249 ph i trùng theo quy đ nh c a nhà s n xu t ( xem datasheet v b ng code) c a PT2248 và PT2249 m i có th gi i đi u ch đư c. --------- V i sơ đ tôi post lên ( các b n s đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m ) là chính xác ---- Các chân t 3 đ n 12 c a PT2249 là các đ u ra. Chúng luôn tr ng thái ( low) khi không có tín hi u đi u khi n và bi n lí tr c ti p. đ i thành High khi có tín hi u đi u khi n và d ch mã tương ng thành công. * B n có th đưa các đ u ra này vào transistor kích rơ le ho t đ ng ho c s /////////////// Chúc các b n vui và thành công v i m ch r t đơn gi n mà Qu Dương đã vi t.////////////// --------------- Các thông tin h i và tr l i s đư c vi t dư i bài vi t, ho c email : dientuqueduong@yahoo.com ( chú ý : Dương ít ki m tra thư vì b n)------------//////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s ---------------------------------------PT2248.JPG (26036 bytes) (S l n t i v : 17360) (M ch PT2248) d ng PT2248 và PT2249/////////////

---------------------------------------PT2249.JPG (11012 bytes) (S l n t i v : 16582) (M ch thu PT2249)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

1/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i barce lúc 12:58:27 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. alo^ cho em hoi .Ngo ra la 9148 ngay ca binh thuong` thi` cung da lam ` cho led phat roi` phai ko xung lien tuc va` ko lien tuc khac' nhau gi` ho? anh

G i b i phanvanngay lúc 23:04:20 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. chao ban ! m inh rat thich dung dieu khien tu xa , the mach cua ban thu phat bao xa va ic do co the mua o dau hay goi mail cho toi: phan_van_ngay@yahoo.com

G i b i barce lúc 18:50:53 06-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. //////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s anh Que^' Duong ! sao la^u the^' d ng PT2248 và PT2249/////////////

G i b i queduong lúc 00:43:04 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. M ch này đi u khi n h ng ngo i xa 10 m ét , IC có th mua t i nhà Mai khanh ( tr Tr i Hà n i ) nên mua PT2248 và Pt2249 vì nó m ã hoá t t hơn BL9148 và BL 9149 Giá là 18 ngàn 1 c p thì ph i. ///////////////// B t đ u ---Sóng đi n t /////////// /////////////////// PT2248 và PT2249 đi u ch sóng đi n t /////////////////////////// ---- M t v n đ tr ng i cho vi c dùng IR là kho ng cách và s khi n b ng IR. ---- Dư i đây Qu Dương xin gi i thi u v i các b n nguyên lí và m ch đi n ng d ng c a chúng ( Các m ch này đã đư c th nghi m , s n xu t b i Que Duong Electronics. ) + Xem sơ đ kh i c a m ch này ta có th làm theo 2 ki u khác nhau : 1) là ta thu đư c sóng đi u ch h ng ngo i 38K + mã hoá sau đó đưa qua IR led và phát l i tín hi u 38 K và mã hoá đó. B thu IR c a PT2249 s làm vi c bình thư ng như khi ta dùng Remote b ng IR v y. 2) là ta s lo i b t t c các led h ng ngo i + modul thu IR m à s thay vào đó m ch đi n s lí 38K và gi i đi u m ã hoá, bi n đ i Analog sang d ng s ho c LOGIC ( Que Duong Áp d ng cách này) Tuy nhiên cách th c này ch t o r t khó khăn và b n ph i có các d ng c h tr như m áy OSC, Logic analyser đ phân tích thì b n m i có th làm đư c. Ho c gi d b n thông th o và s lí t t Analog và digital m i d thành công. /////////// Sau khi xem xét và tính v s ti n ích cho t m nghiên c u c a các b n. Qu Dương s ch n phương pháp th nh t đ các b n d b thí nghi m vì b n không ph i là nhà s n xu t. Hãy nghiên c u cái phương pháp 1 r i b n s t t ti n b .///////// ( Qu Dương s v và UP load t t vì hi n t i vi c s n xu t c a QD electronics cũng r t b n r n nên th i gian h n h p.) đ nh hư ng. N u s d ng chúng đ đi u ch sóng đi n t thì s không ph i ng n ng i và suy nghĩ v vi c đó và t t nhiên m t b đi u khi n b ng sóng đi n t s là m t thú m i khi b n quen dùng đi u

diendandientu.com/…/printthread_thread…

2/49

10/27/2010
---------------------------------------Block.JPG (23523 bytes) (S l n t i v : 15654) (Sơ đ kh i)

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i queduong lúc 00:53:23 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Ngõ ra c a 9149 là chân s 15 luôn khi b m phím phát chân 15 đang h n) Có khi ta l p 1 con bóng thu n và ngư c ( ki u dalington) đ kích 2 , 3 led h ng ngo i đ ng sau nh m tăng nhi u hư ng cho đi u khi n và kho ng cách xa hơn. ---- Vì th i gian b n r n nên bài vi t sóng đi n t ph i ch p b ng web cam nên không đư c rõ. M i th c m c và h i đáp xin các b n post lên đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com m c cao chuy n thành th p led phát tia h ng ngo i ( không nhìn th y) ---- Đ led IR phát xa hơn ta không dùng cách như trên m à kích đi u khi n led b ng m t con trans thu n ( 2SA1015 ch ng m c cao. n u b n c m tr c ti p đèn led phát vào đó s b phát liên t c. Đ led phát khi b m phím ta có th đơn gi n hoá là n i (+) ngu n vào anot c a led và katot c a led vào chân 15. Như v y

G i b i queduong lúc 22:34:57 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ . ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF- Data ) ---------------------------------------block_draw.JPG (14678 bytes) (S l n t i v : 15568) (Sơ đ kh i ph n thu)

---------------------------------------data-RF.JPG (36655 bytes) (S l n t i v : 15591) (UHF data trans mitter)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

3/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------PT2248RF.JPG (27230 bytes) (S l n t i v : 15475) (PT2248 - cho RF ( đã c t b ph n h ng ngo i))

---------------------------------------PT2248RF_ALL.JPG (48191 bytes) (S l n t i v : 15562) (Sơ đ ghép n i t ng th c a ph n phát)

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i

diendandientu.com/…/printthread_thread…

4/49

com/…/printthread_thread… 5/49 .com DienDanDienTu. t t c vào đây. L1 = 3. Bac co the cho tui biet dia chi duoc ko. ////////////////////// Tôi đang v n t sơ đ ph n thu.http://qde.. xin chao QD .3. G i b i quochung lúc 13:50:54 11-05-2005 Re: PT2248. đi n t .. Các m ch mà QD gi i thi u trên là các m ch đã ki m nghi m và d dàng cho các b n m i vào ngh ( t p tành nghiên c u) và làm các s n ph m ng d ng trong dân d ng..com . PT2249 h ng ngo i . tui c n 5 b thu phát.com Ch tin QD Thân.In lu ng th o lu n… G i b i thanhthach lúc 20:34:05 10-05-2005 Re: PT2248.sitesled. t t c vào đây. xin chao QD . PT2249 h ng ngo i . các board thu phát ngưng s n xu t nhưng còn bán không. t t c vào đây. Các b QD bán có kho ng cách 150 met và không dùng các led h ng ngo i ho c b thu h ng ngo i mà QD đưa tr c ti p các tín hi u này vào m t s m ch thu t toán và chuy n đ i Analog. hi Que Dương. đi n t . T t nhiên là các b mà QD bán trên th trư ng ( hi n t i ngưng s n xu t m t hàng này) vì đang b n xây xư ng. Chao bac Que Duong.5T m ang y nghia nhu the nao G i b i queduong lúc 17:22:41 11-05-2005 Re: PT2248.Gia Lâm . đi n t . bác có th cung c p dư c không ? vui lòng liên h s m : nam anh_1804@yahoo. Sóng RF đi u ch xung này và phát ra ăng ten. Như v y ta đã th c hi n đư c đi u ch xung 38 KHz + m ã hoá c a h ng ngo i vào sóng đi n t . Đã đư c Que Duong Electronics bán nhi u trên th trư ng ( c nam & B c). Đây ch là m t cách truy n d li u b ng sóng đi n t . Hi v ng là s m g n đây//////////// Thân m n ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t .Xã Dương Xá ..5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . Cam on G i b i linhdt3k4 lúc 22:29:42 10-05-2005 Re: PT2248.com .5T mang y nghia nhu the nao diendandientu..sitesled. L1 = 3. B ph n thu sóng RF ti p nh n đư c sóng này. chào bác queduong th còn ph n thu c a 2249 v n như m chh thu phát h ng ngo i à kho ng cách thu phát c a nó là bao nhiêu mét bác đã l p th chưa G i b i queduong lúc 02:40:24 11-05-2005 Re: PT2248. đi n t .. t t c vào đây..Digital. Đ tôi gi i thích : Ban đ u PT2248 s phát ra xung h ng ngo i ( xung 38K và mã hoá) ta không dùng cái xung này đ đưa vào led h ng ngo i mà đưa vào m t b RF đ đi u ch xung này. Kho ng cách đi u khi n c a m ch này là 100 m ét ( Đi u khi n t t và chính xác).hay la phai mua cuon day ban o cho . Còn tôi Hà n i và c a Hàng Mai khanh ( Hà n i) có band lo i này.5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . Xin hoi bac nha Mai Khanh la o dau vay.. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo...http://qde..com G i b i namanh_1804 lúc 12:30:22 11-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .3. PT2249 h ng ngo i . Gi i đi u ch và đưa ra m t đ u ( g i là data out) đ u này n i v i m t led h ng ngo i led này đưa tín hi u data g i t i m ch thu PT2249 ..com . O tp HCM cho nao ban 2 con pt2248_pt2249 vay. Khi nào xong s up lên. t t c vào đây. G i b n thanhthach : Các con này có trong Nh t T o ( c a hàng ông Thu n) tôi ch nghe nói th . PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.hay la phai mua cuon day ban o cho .

5 có ý nghĩa là cu n 3 vòng dây trên lõi 3m m và dùng dây 0. N u m ch có sai chút ít v t đi n.10/27/2010 DienDanDienTu.) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ... Đư ng kính dây qu n không ghi thì đó là dây 0.In lu ng th o lu n… L = 3T . Các b n có th nhìn vào m ch đi n ( schematic ) và nhìn vào đư ng m ch in ( b n s suy ra linh ki n nào ---------------------------------------Receiver.. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . Ví d : chi u dài ng dây m à không ghi thì có nghĩa là qu n sát vào nhau.com .5mm ) Dây 0. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .PCB c a Protel. chào bác Que duong ? n u như dùng c9018 thi ch em o co' ! có th thay băng c535 dc ko neu vay thì mack có thay đ i gì ko ?hơn n a n u em m u n dùng c1971 thì ph i ghep them nhưng t ng khuyêck đ i nào đ d t hiêu wa cao nhat ? G i b i queduong lúc 09:46:11 12-05-2005 Re: PT2248. Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. Tuy export t ( RF Master design) ra Protel có m t đi các overlay nhưng đư ng m ch in và ăng ten strip line là không thay đ i. Còn quy đ nh này tìm hi u m t s tài li u quy chu n qu c t v cao t n và các đ v đi n t .Xã Dương Xá .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đư ng kính lõi.0. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên m à không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz . đi n t . giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng.Đây là quy đ nh chung mà QD cũng ch bi t như th nên cũng ch nói đư c v y.4mm. t t c vào đây.http://qde. cu n c m . ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. C535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ).Gia Lâm .. đư ng kính lõi qu n 3m m. ( Đa s VN ít ai ti p xúc nhi u v i tài li u này. đi n t .com .RFM ra *. S9018 ..V xác đ nh thông s c a cu n dây cao t n có m t kí hi u chu n như sau: Đ u tiên là s vòng ( kí hi u là T) .) Các cu n này có th t ch t o . Các vòng sát nhau. t t c vào đây. có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th .5 m m đ cu n.com G i b i queduong lúc 02:16:21 14-05-2005 Re: PT2248.5 là giá tr default cho các cu n dây trong các chú thích cao t n. dây 0. Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.JPG (53789 bytes) (S l n t i v : 6435) (m ch thu ( schem atic) Draw with Circuit Maker) v trí nào)..sitesled.http://qde. Dư i đây là m ch thu và file m ch in Đư c Qu Dương Export t file *. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. 3mm . 2N2222 . riêng cu n 10 uH là có th mua ( vì cu n này đã đư c ch t o b i các hãng s n xu t ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .sitesled..5. C9014 .đư ng kính dây.. Các thông s n u không đư c ghi s hi u là default.5mm ( Trên m ch QD đã post có m t chút nh m l n : Phi = 0. B n không th dùng trans C1971 đư c b i vì C1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. L y ví d : 3T . V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. 2N3094 . Đôi khi trong kí hi u c a RF ngư i ta ch kí hi u L=3T 3mm thì ph i hi u là cu n 3 vòng dây trên lõi 3mm ( dây 0.5 . S9014 . đi n t ..3m m..com/…/printthread_thread… 6/49 . diendandientu. đ dài ng dây là 4mm .5m m. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. --. Trên nguyên t c b n có th thay b ng C535 nhưng th c t C535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này.3mm là sai và ph i đúng là 3mm ( đư ng kính c a lõi) Thành th t xin l i). Các lo i trans như BC547 .com . C9018 . N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các trans istor có t n s c t 500 MHz tr lên.đ dài ng dây. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao. ---.. Nghiên c u PART 15 FCC Ruler cũng có nói đ n cái ph n này. N u không có chú thích thì dùng dây 0.Xã Dương Xá . 0. Các giá tr còn l i là b t bu c ph i ghi. có nghĩa là 3 vòng .com đâu ra thì b n hãy G i b i fireman lúc 19:00:50 11-05-2005 Re: PT2248.

PT2249 h ng ngo i . Đi u khi n b ng RF cũng đư c. PT2249 h ng ngo i .com . M ch module PT2249 v n làm như bình thư ng ( như datasheet).. V i m ch này b n có đ đi u khi n b ng IR cũng đư c.10/27/2010 DienDanDienTu.Xã Dương Xá ..Xã Dương Xá . t t c vào đây.com . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i ..com/…/printthread_thread… 7/49 . chào bác QUEDUONG cái b thu phát m à bác s n xu t trư c kia bác bán bao nhiêu t n m t b và bây gi em m uôn mua thì có th mua đâu G i b i automatic lúc 23:50:26 14-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.. PT2248 và PT2249 ngoài Hà n i bán 18 ngàn 1 c p.com G i b i HieuTri lúc 00:35:51 17-05-2005 diendandientu. m ình có ra ch Nh t T o h i nhưng không có. v y b n nào đã mua đư c IC PT2248. G i b i queduong lúc 15:06:43 16-05-2005 Re: PT2248. Th c ch t m ch này g n gi ng m t b Repeater ( RF-IR). ---chú ý : m ch phát các b n cũng nên dùng ăng ten stripline đ không ph i đưa ăng ten ra ngoaig làm gi m nh thi t b và không c ng k nh.com . đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Gia Lâm . t t c vào đây. mà bác QUEDUONG này m ch thu sao l i dùng con phát IR th và k t n i m ch này v i con 2249 như th nào m ch này không c n antena thu à bác G i b i ngvanhieu83 lúc 10:32:25 15-05-2005 Re: PT2248. đi n t .. t t c vào đây. cám ơn bác QD đã post các m ch r t h u d ng... đi n t . M ch này đư c thi t k không dùng ăng ten ngoài mà dùng ăng ten tr c ti p là m ch in ( anten strip line).PCB (96761 bytes) (S l n t i v : 970) (M ch in ( Protel) . Đư c Export t RF master ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Con thu ph i dùng IR led vì IR led s hoàn l i mã và t n s sóng mang IR đ phát cho m ch PT2249. thì ch cho mình v i mình cám ơn.Gia Lâm . đi n t . 2249.com G i b i automatic lúc 23:34:08 14-05-2005 Re: PT2248.http://qde.sitesled.In lu ng th o lu n… ---------------------------------------export_IR_forStudent..sitesled. PT2249 h ng ngo i .http://qde.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.

10/27/2010 Re: PT2248. tuy nhiên n u b n l p m ch mà nó ch đ t đư c 4 m ét thì nên xem l i các v n đ sau. Trên nguyên t c b n có th thay b ng C 535 nhưng th c t C 535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này.. C 9014 . ti m Ng c. b n hơn và đ c bi t s lí logic . c m ơn bác nhé á m á bác có sơ đ c a m ch thu c a con 2250 không ? ngoài tr nhà mai khanh có bán con này không ---------------------------------------- G i b i queduong lúc 03:06:55 20-05-2005 Re: PT2248. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các transistor có t n s c t 500 MHz tr lên. cam on ban enti nhieu. chac o tiem ba ngoc re hon do. đi n t . G i b i enti lúc 03:39:00 17-05-2005 Re: PT2248... t t c vào đây. đi n t .000 dong mot cap. S9018 . Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. To ngvanhieu83: ngoài ch Nh t T o ch có bán b thu phát 4148 và 4149 thôi. 2N3094 . C 535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ).In lu ng th o lu n… M y cái m ch bác ch d n hay quá.) Bac queduong cho em hoi mot chut. Bác queduong cho h i trong m ch thu thì tín hi u trong ph n thu t i con 2249 t ch nào.. có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th . C ác lo i trans như BC 547 . kho ng cách thư ng ng n ( ch 10 --15 mét) đã là xa r i. Tính năng có th g n như nhau nhưng b thu v s t ch ng nhi u t t hơn. đi n t . C 9018 . giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng.. o cho nhat tao chi co ban con 9148-9149 thoi.com . Theo kinh nghi m c a riêng tôi nên dùng lo i thu có v s t ( lo i to) ch không nên dùng các module có v nh a đen hay v nh a đen b c s t . B n không th dùng trans C 1971 đư c b i vì C 1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. ra ch mua thì h i như th nào. N u m ch có sai chút ít v t đi n.. Vay nos cos the thay bang con nao vay. Em o HCM em khong tim duoc con transitor BC547 va BC557 . đây ch c n dùng A1015 là diendandientu. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên mà không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz . G i b i ngvanhieu83 lúc 18:07:07 17-05-2005 Re: PT2248. Bac QD ơi. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. PT2249 h ng ngo i ... M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C 1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.. PT2249 h ng ngo i . 1) Ki m tra ngu n pin xem có đ không? 2) ki m tra led phát có t t không ? 3) ki m tra các trans kích led có đ dòng không ( có nhi u trư ng h p trans có đ nh y kém ) chu n. S9014 . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. PT2249 h ng ngo i . Ban nao o HCM biet cho nao ban hai con tren chi m inh voi. 4) Module thu h ng ngo i có t t không ??? ---Chú ý : có r t nhi u lo i module thu h ng ngo i. lam th nào đ tăng kho ng cách cho xa hơn bác b o l p 2 con tran ki u darlington thì l p con led IR vào đâu bác có th v cho em không ? băt đ u t chân 15 c a con 2248 y .. đi n t .com/…/printthread_thread… 8/49 . vì tôi chưa bao gi làm lo i này c . mong bac chi giup. Em cũng mu n mua 1 b thì m ua đâu h bác.. -------------------------------------------------------------------------------chào bác QD sao em l p cái m ch đó nhưng m à kho ng cách thu phát ng n quá à . s chính xác hơn ( Không là 0 và 1 là 1) hai m c logic cao th p r t rõ ràng ch không như m t s lo i 2 m c này r t g n nhau và đi u này làm s lí kém nh y. G i b i automatic lúc 15:03:07 19-05-2005 Re: PT2248. đi n t .. t t c vào đây. đi n t . Thank. PT2249 h ng ngo i .. dia chi la 174/1 Ly Thuong Kiet G i b i ngvanhieu83 lúc 10:06:34 18-05-2005 Re: PT2248. V các m ch h ng ngo i. không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. cu n c m . Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. t t c vào đây.minh mua gia 8. DienDanDienTu. và chúng thư ng có 3 chân. ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. 2N2222 . t t c vào đây. Strip line antenna là lo i nào. t t c vào đây. t t c vào đây..

com/…/printthread_thread… 9/49 .) 2) đ dày m ng m ch in ( ph i bi t đư c m ã s m ch in thông d ng ho c chuyên d ng c a các nhà s n xu t).http://qde. bakelit.. vàng. g . Vì các b n không ph i là các chuyên gia nghiên c u v cao t n và mình s b n r i còn gì.sitesled.com G i b i nhuythuy lúc 19:27:35 23-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.. Đ nói v cái ăng ten strip line thì r t nhi u v n đ .Ăng ten strip line là m t đư ng m ch in PCB. Các linh ki n các b n g i mua m ình có th mua h ..v.. Và không ph i m t ngư i thi t k cao t n lâu năm đ u có th thành công b i ăng ten đư c t o nên b i nhi u y u t c u thành : -. =To Automatic : Tôi s b n không ki m đư c con 2250 ch tôi xem datasheet c a nó là tôi có th v nó cho b n đư c ( nhà Mai khanh không bán con này) =To nguyenvanhieu83 : B n nên dùng S9018 ho c C9018 ho c 2N3904 đ thay th và có th không dùng BC547 trong m ch này vì t n s c a chúng th p ---------------------------------------dalington. PT2249 h ng ngo i .com . ( Ch p cháy không ch u trách nhi m nha ///////////////////////////////////////// Nh n m t s b n : Hi n t i các s n ph m đ u đã đư c bán h t trên th trư ng.. năng lư ng nên dù b n có c g ng nhi u thì m ch cũng ch trong kho ng dư i 15 mét m à thôi. đi n t . thi c.. Qua trinh tron tin hieu 0. năng lư ng b c x c a led y u nên b n không th phát đi xa đư c. 1 voi song 38kHz (o con phat) va tach ra de lay tin hieu 0. bac cho em hoi cai anten Strip line thuc chat la 1 duong day mach in dung ko? Nhung cach thiet ke no nhu the nao. riêng kho n ch t o thành ph m . ---m ch dalington dư i thi t k cho dùng ngu n 3V ( 2 pin 1. Còn các b n mu n đ t hàng hay mua thì liên h v i QD dientuqueduong@yahoo.10/27/2010 sao ??? DienDanDienTu.v diendandientu. co can chu y gi khong bac. ta khong ph i đ ng chân đ ng tay đúng ko bác? G i b i queduong lúc 20:00:29 23-05-2005 Re: PT2248. + Tr kháng ăng ten ph thu c vào : 1) ch t li u m ch in ( thu tinh.chi phí v n chuy n (n u xa) thì các b n s ph i chi tr cho nhà s n xu t ( là QD đây ch ng h n) ///////////// to ENTI: trong ph n thu k t n i v i PT2249 là con IR led Strip line là đư ng m ch in ( đây ăng ten làm b ng m ch in). 3) m ch in có tráng b c.. Tr kháng c a ăng ten ph i phù h p v i tr kháng đ u ra đ ph i h p tr kháng t t.com .In lu ng th o lu n… dư i đây ) xem ---N u các khâu đã gi i quy t n tho và b n v n chưa hài lòng thì b n th l p thêm m t m ch ( tôi v Nhưng có m t đi u là vì IR led r t h n ch b i công su t.5V) n u b n nào dùng ngu n 5 V cho máy phát thì nh cho các tr h n dòng cho led nhé . đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. PT2249 h ng ngo i . Thanks bac nhieu! Cau hoi nua em muon hoi bac.com ho c ĐT 6781651 ( hà n i).JPG (22037 bytes) (S l n t i v : 5193) làm khó các b n v i cái ăng ten lo i này nên đã c t công thi t k c sơ đ PCB ( b ng Protel) lên cho các ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. 1 o con thu la do con PT2248 và con PT2249 làm h t r i..Gia Lâm .. Chao bac Duong. Ngoài nh ng yêu c u đ c bi t thì không nói..Xã Dương Xá . m ch in .

. Ch nó không th tr c ti p tách xung 38KHz ra ngoài đ t l y các thành ph n 0 ho c 1 c a con phát Pt2248 đư c. Ch t li u m ch in đ thí nghi m th g i là t m t m ( ch chưa đư c l m). t t c vào đây. tuy nhiên b n dùng phíp g cũng ch ng sao c . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 10/49 .vào con PT2249 thì PT2249 m i gi i đi u ch chính xác đư c. không tráng gì h t thì có v n đ gì không bác. PT2249 h ng ngo i . C m ơn bác trư c.Gia Lâm . + PT2248 s phát ra chân 15 m t xung 38KHz ( n u dùng th ch anh 455) và trong 38KHz này s có các m ã đư c " tr n" vào ví d khi ta b m s 1 s có m ã 01010001 và 38KHz ch ng h n. .com . Và r t nhi u y u t khác. V cái v này hơi l ng ngo ng nên khó gi i thích đư c.com diendandientu.Gia Lâm . N u có đi u ki n thì nên m b c đ tăng hi u su t mà thôi. + PT2249 là con gi i mã và nó ch gi i mã đư c 2 m c là 0 ho c 1 mà thôi.Tôn Đ c Th ng).. Ch t phíp t t s làm cho m ch n đ nh t t. Riêng ph n thi t k m ch in cao t n em bi t còn nhi u v n đ . G i b i queduong lúc 02:48:43 27-05-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . V i ch t li u m ch in bình thư ng làm HN (em thư ng đ t ngõ Thông Phong .Vì t t c các m odule và chip đ u là chuyên d ng. đi n t .. Cái khó nh t là ph n thu thì đ u đư c gi i quy t r i.. G i bác QD: Bác có th g i n t m ch in ph n phát RF đư c không. c m ơn bác QD nhé em đã l p l i r i m ch thu phát đư c c 8 m r i có khi là con tran b già quá r i em thay con khác thì có tôt hơn c m ơn bác nhé G i b i nameless lúc 02:57:33 25-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. Em m u n l p th .http://qde. không c n ph i đi u ch nh gì h t.v.. Sau khi kh i thu h ng ngo i làm vi c nó s tách thành ph n 38Khz c a con phát Pt2248 ra và ch đưa chu i 0101. Em còn m t c u h i n a: T n s t i đa đ b m m t công t c đ u vào con PT2248 là bao nhiêu . HT60E HT60D. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com G i b i thanhphuong lúc 21:14:53 23-05-2005 Re: PT2248. DienDanDienTu. M t máy phát có t n s th p thì không th có t c đ cao đư c..10/27/2010 4) Đ dài m ch in ( liên quan đ n bư c sóng).com .Đ truy n t c đ cao ngư i ta thư ng dùng Encoder/ Decoder Chuyên d ng VD HM9209.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t .. đi n t . L p xong là có th ch y ngay ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .sitesled. ---T c đ t i đa đ truy n d li u thì tôi chưa th nghi m b i vì các dòng này chuyên d ng cho công t c đi u khi n ( SW control) vì th đ truy n t c đ thì ch c là chào thua. Còn ph n phát thì không khó khăn nhi u l m đâu.http://qde. Vì ngay cái công th c ăng ten cũng r t nhi u đ i lư ng ( khó mô t ).sitesled. + Vi c tách 0 và 1 ra kh i 38KHz s do kh i thu h ng ngo i ( IR Receiver Module) đ m nhi m ...com . Ch t li u là phíp thu tinh. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Ch t o các m ch in này ngoài 4 ph n công th c ăng ten ( nh t là ph i h p tr kháng d i t n cao) vì t n th p không dùng ăng ten strip line đư c nha ( không có hi u qu vì bư c sóng quá dài) + 4 ph n kinh nghi m đúc k t. PT2249 h ng ngo i . gi s như mình mu n truy n n i ti p y. và b n ch c n có mã c a phát và thu trùng h p là đư c.Xã Dương Xá .. đi n t . t t c vào đây.80 % đã là ưu vi t l m r i.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.v và t c đ ph thu c nhi u vào băng thông c a máy phát +thu.Xã Dương Xá .. Làm đư c hi u su t 70 -. 5) Ăng ten có Ground Plane hay không. không ph l c.. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i automatic lúc 00:49:57 24-05-2005 Re: PT2248. Bây gi là mùa hè ( phíp r t khô) nên không th y hi n tư ng gì l n. Nhưng tôi nghĩ ch c ch n cũng đư c 5 l n trên dây n u s d ng xung đơn ( single pulse) -.. /////////// V cái kho n tín hi u 0 và 1 thì 2 con Pt2248 và 2249 ch là c p mã hoá và gi i mã mà thôi..

cho anh em cùng h c t p DienDanDienTu..đ đi u khi n các m áy m óc c a các b n).. PT2249 h ng ngo i . (70 ngàn cho 6-->10 kênh thu phát RF kho ng cách không có v t c n kho ng trên dư i 100 mét và b n có th dùng cái này đ đi u khi n ô tô.... "in c c tím" . t t b t đèn.( m ch thí nghi m thì không c n ph i tráng ph gì h t v n có th ch y đư c).. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . QD s kèm theo datasheet các chân d n c a m ch đ các b n ti n k t n i.In lu ng th o lu n… Em đang đ nh phát tri n m t b thu phát tín hi u s dùng radio ware.v Phương pháp làm m ch in b n có th vào m c" CH T O PCB" trên di n đàn này. Qu Dương đã hư ng d n r t chi ti t.. PT2249 h ng ngo i . V cái v RF có v là lo ng ng ng nghen..v. Phương pháp làm m ch in có th làm đ thí nghi m đơn gi n có th dùng "bàn i " .. Các đ u ra QD s đ ch . g i bác nhuythuy mình cũng ch l p m ch h ng ngo i thôi c l p theo đúng sơ đ m à bác QD port lên là ch y ngay. Khi nào ok em s share v i các bác G i b i automatic lúc 21:29:34 28-05-2005 Re: PT2248. N u các b n xa mà c n mua thì c ng thêm cư c phí bưu đi n n a nhé..v. t t c vào đây." Chưa bao g m pin 12V.v.. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i miomin lúc 18:57:25 29-05-2005 Re: PT2248.com . " B o v thành ph m c a Que Duong Electronics".. Các đ u này b n có th n i vào b kích rơ le. đi n t . đi n t . PT2249 h ng ngo i . chuy n m ch.tàu bè..robot.. t t c vào đây. có các đ u ch đ b n n i v i bàn phím ( phím nh n). T t nh t là các b n nên làm ph n thu trên m ch in do mình ch t o. anh QUEHUONG ơi cho em h i . +++++ Que duong s h tr ho c hư ng d n t t hơn "n u có đi u ki n" tr c ti p trên di n đàn này n u như b n có ý đ nh ch t o l y". t t c vào đây...Ph n m ch đi n nguyên lí s ch đư c v d ng Block " sơ đ kh i" và s không v m ch c th . t t c vào đây. Bác automatic dùng IR hay radio ware vay Share kinh nghi m nhé. Bao g m : M t b phát RF có mã hoá 6-->10 kênh. Tuy nhiên n u b n không làm n i v RF thì hãy liên h v i QD cho m t b đi u khi n thu phát RF cho SV này và t t nhiên là giá cũng SV thôi.. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . đi n t .hi n bây giơ em đá làm m ch phát nh n tương đ i hoàn ch nh giơ em mu n làm m ch phát đi n t nhưng nghe các anh nói chuy n v cái an ten strip line co ve ph c t p nh em ch ng bi t làm m ch in các m ch em đ u lam trên boa mua o ch cho em h i li u em có th làm cái an ten đó ho c thay th nó b ng lo i anten kác đư c kông nh G i b i queduong lúc 08:14:14 30-05-2005 Re: PT2248. đi n t . G i b i thanhphuong lúc 22:48:28 28-05-2005 Re: PT2248.10/27/2010 G i b i nhuythuy lúc 11:51:09 27-05-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 11/49 .++++ Que Duong Electronics ch có khoan l s n ch h tr t t cho th c hành ho c thí nghi m s ch RF thì ch c là không ch y diendandientu.. Các bác nào có kinh nghi m ph bi n cho em v i đ nhanh đ n k t qu . PT2249 h ng ngo i . M t b thu RF ch y ngu n 5 đ n 12 vôn và gi i đi u 6-->10 kênh c a b phát trên. Các bo m ch bán n i. Em có t i ki n là v i t n s ra là 38Khz là siêu âm thì t i sao không dùng cái loa áp di n d t d t đ truy n tín hi u ? N u xa có th t i ch c m ét ý ch v l i ti t ki m $ hơn M i ngư i th y sao ? G i b i cao lúc 20:50:20 29-05-2005 Re: PT2248. " in lư i" . đi n t . t t c vào đây.

.com/…/printthread_thread… 12/49 . Mong giúp đ . v l i. n u làm m ch cao t n thì r t khó. mình cũng đang đ nh làm m t b đi u khi n t xa dùng RF. các b n có bi t ch nào bán m ch thu phát cao t n không. có ch nào d ng nh ) Ho c n u b n nào bi t ch bán chip thu phát RF thì ch mình. ĐT (04) 781651 Email : dientuqueduong@yahoo.. Đi n t Qu Dương : Thôn Dương Đình. đi n t . mình s nh n tính hi u ra.. ho c m ch chuy n đ r ng xung sang s đ làm . Cho mình h i. t t c vào đây. t o xung pwm cũng không khó..Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .Mình m u n mua s n ph m hoàn ch nh có đư c không? T c ph n phát ph i hoàn ch nh có đ y đ các nút b m. ph i có OSC trên 500Mhz.. m ình đã tham kh o nhi u b n. Cho mình h i tí. thì có th đi u khi n đư c m y kênh cũng đư c. thì có v n đ là..Xã Dương Xá .com ---/////// B n có th g i yêu c u. ph n encoder và decoder thì mình có th dùng vi đi u khi n. đi n t . ) Các b n cho mình h i. không nhi u th i gian đ test. anh QD ơi. ch vi c l p pin vào là ch y. sao đó đưa tính hi u này vào m ch phát. theo đ a ch nào ? G i b i queduong lúc 08:31:13 31-05-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… G i b i namanh_1804 lúc 10:51:12 30-05-2005 Re: PT2248.. Vì s n ph m này QD đã ch t o và bán ra th trư ng khá lâu r i nên b n s nh n đư c s n ph m sau 4 ngày k t ngày chúng tôi nh n đư c đơn đ t hàng c a b n. g i ti n tr c ti p có đư c không ?. t t c vào đây.sitesled. h ch ch u mua dùm v i s lư ng thành ph HCM bán s n b thu phát (d ng như mirco và máy thu vô tuy n nhưng diendandientu. Dùng cách này.ti n tr c ti p n u Hà n i ho c qua bưu đi n n u xa (c ng thêm cư c v n chuy n c a bưu đi n).http://qde.. vì các cu n dây chính xác bao nhiêu v y.. Ch t o m ch c a b n đưa có khó không. Mình Đà N ng nên vi c mua linh ki n r t khó!! queduong cho h i: . đi n t .sitesled.com G i b i NhatNguyet lúc 16:43:16 31-05-2005 Re: PT2248. ( ý m ình là th này: Mình s dùng vi đi u khi n( ho c cái nào tương t ) đ t o tính hi u PWM t n s th p..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Mình đã h i l n và th i gian 2 tu n.com . đi n t .http://qde. Ph n thu thì có c ngu n cung c p ch ch s n các đ u ra. mình ch c n m ch thu phát.Xã Dương Xá . đi n t .10/27/2010 ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. Sau khi đ c kĩ. Thanks vi t nam r t khó ch t o.com ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com ..Hà N i. vì m ình đang c n r t g p. R i t m ch thu. PT2249 h ng ngo i . tương lai.com DienDanDienTu.Gia Lâm . n u mu n mua thì thanh toán như th nào.Sao b n không đăng ký AC trên m t ngân hàng nào đó đ m ình có th chuy n ti n cho ti n?? G i b i yurble_vn lúc 00:49:21 01-06-2005 Re: PT2248... vì đ làm đư c m ch cao t n. trong khi mình đang c n g p. t t c vào đây.Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .. dùng m ch chuy n t đ r ng xung sang s đưa th là có th xài đư c.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. . mình th y m ch này t t nh t nên mua. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . v y b n t n s c a RF c a b n là G i b i yurble_vn lúc 01:05:34 01-06-2005 Re: PT2248. m à cái này thì hơi hi m.. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm .

Đã th nghi m v i PIC và k t n i RS232 r t t t). G i b i nhuythuy lúc 19:49:20 01-06-2005 Re: PT2248. d li u t ng h p.Qu Dương có th cung c p t t c các s n ph m v RF m à mình có th làm đư c nh m ph c v cho các b n. t t c vào đây. thông thoáng) M ch thu và phát M i m ch c n m t đo n ăng ten dài kho ng 17 cm n a. _G i b n yurble_vn : Ph n phát : t n s 315MHz +/. PT2249 h ng ngo i .com G i b i DUCCUTEO lúc 13:11:29 01-06-2005 Re: PT2248. =========== G i b n NhatNguyet : Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. >>>>>>> H tr : Các d ng d li u s .000đ là có 1 tài kho n. FM ng d ng : Đi u khi n xa. truy n d li u ( Up to 30 Kbit) Ph n thu 315MHz +/. Em th y nhu c u l n đ y. đi n t . Kho ng cách xa nh t c a máy này là 150 m et B thu có kích thư c 3 x4 cm >>>>>>> giá c a b thu 40 ngàn ( quá r ) ///////////// Ph n encoder và decoder b n ph i t làm l y .75Khz ( chu n) giá 20 ngàn --Kích thư c 2x4 cm pin cho ph n phát ( 12V -.sitesled..com .Gia Lâm . t t c vào đây.. Các công ty thư ng nh p c a các hãng nư c ngoài v bán l i : N u b n có c n QD cũng có th giúp các b n đ t các s n ph m này : Phát : 433. đi n t .75KHz ( chu n FCC 15) Đ nh y : Chưa ki m đ nh nhưng đ m b o kho ng 1uV -.92MHz giá 16 USD Hãng ( MICRO CHIP) Kho ng cách c a b thu phát này ch đư c 150 mét ( l n nh t) và l i không có v t c n ch n ( đ t tr ng. Đi u ch AFSK .. Em s liên h v i bác G i b i bmtuhong lúc 21:54:30 01-06-2005 diendandientu.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. FSK . Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . analog .com . ch có 30.92MHz giá 7 USD thu : 433. Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì Sao đ t th ?Vietcombank đang khuy n mãi.Data out ( audio ho c TTL.http://qde. đi n t . đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh.Kho ng cách c a b thu này k t h p v i b phát trên là 100 mét trong đ a hình tương đ i. đi u khi n xa trong công nghi p.A23) lo i pin thư ng dùng đ đi u khi n (giá 10 ngàn n u Qu Dương mua) còn n u b n mua r hơn thì tuỳ.. bác làm s n th t nhi u vào.. G i t t c các b n : DienDanDienTu.. và các đ nh d ng khác) Ngu n cung c p 5V chu n ( 7805) ( K t n i v i vi s lí đ truy n d li u..In lu ng th o lu n… . Chào bác QD N u giá là 20 + 60 = 80 ngàn đ ng cho c b phát và thu thì th t là quá r Em cũng mu n m ua m t b v dùng. Còn không làm đư c thì liên h v i QD cho c b hoàn ch nh) ----. PT2249 h ng ngo i .Trong VN ngoài QD làm nhi u v các s n ph m v RF còn l i thì ít th y các doanh nghi p hay cá nhân nào đ u tư v cái này.Xã Dương Xá .com/…/printthread_thread… 13/49 .10/27/2010 G i b i queduong lúc 13:01:24 01-06-2005 Re: PT2248.. -. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . V vi c tài kho n ngân hàng : Vì m ình không ti n vi c ki m tra hay rút ti n nên c m th y nó b t ti n thôi.

10/27/2010 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . A may quá g p đ ơc bác QD DienDanDienTu.Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i . Kĩ thu t cài âm thanh vào t n s 38 KHz ( t n s stereo) là m t kĩ thu t không khó và nó ch khó b i các m ch l c đ h n ch các ti ng ù hay nhi u c a t n s dao đ ng sinh ra khi đi u ch vào m ch phát m à thôi.. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n .... t t c vào đây. Đ đi u ch và thu đư c Stereo trư c tiên b n ph i có máy thu stereo đã . đã hơn).Xã Dương Xá . t t c vào đây. N u không tìm đư c thì tôi m i giúp. thành Ph HCM m u n m ua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b G i b i queduong lúc 02:33:23 02-06-2005 Re: PT2248. đi n t . đi n t .com . đi n t .... t t c vào đây..sitesled.Gia Lâm ..Hãy th tìm ki m v i t khoá : stereo coder circuit ho c stereo coder schem atic trên internet b n s tìm đư c m t s m ch đơn gi n và r t chuyên nghi p.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .. Vay bac co the gui cho em file *.. t t c vào đây. đi n t .. G i b i yurble_vn lúc 02:25:29 02-06-2005 Re: PT2248. Tuy nhiên cân ch nh m ch này t t b n v n có th có m t b stereo chuyên nghi p ( như c a b t kì các hãng đi đ u trong công ngh phát thanh nào).Gia lâm .b n s ch c ch n có trong tay m t b này. PT2249 h ng ngo i .HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v. t t c vào đây.. --...sitesled.com G i b i queduong lúc 02:39:58 02-06-2005 Re: PT2248.. s n ti n cho t h i: làm th nào đ có th truy n đi âm thanh Stereo. t t c vào đây.com/…/printthread_thread… 14/49 . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com . Dĩ nhiên là b n đã có m áy thu stereo r i..com G i b i automatic lúc 23:11:30 03-06-2005 Re: PT2248. Còn v m ch phát đang là mono mà mu n chuy n sang phát stereo ( nghe sư ng hơn.. đi n t . PT2249 h ng ngo i .. kh i đ ng m t chút cho nóng ngư i đi nào.http://qde.In lu ng th o lu n… đây.. đi n t . Th m t l n xem .. PT2249 h ng ngo i . trong khi các m ch phát FM hi n gi cũa t ch phát đư c m ono thôi. Gui bac QD!!!! Em khong co phan mem protel nen khong the xem file PCB ve mach thu va phat dung PT2248. B n hãy thêm vào đ ng trư c c c phát m ono c a b n m t m ch " Stereo coder ". g i bác QD bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi mãi nút đó thì đ u ra có gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? G i b i lahodu lúc 01:22:06 04-06-2005 Re: PT2248. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : Chuy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ .com .max cua Orcad hay file anh gi cung duoc.http://qde. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .2249 cua bac duoc.. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n . g i bác QD diendandientu. đi n t .. duoc khong? Em xin cam on bac nhieu!!!!!!! G i b i queduong lúc 02:48:59 04-06-2005 Re: PT2248. Không có máy thu stereo thì m ch phát có là stereo thì cũng ch thu đư c m ono mà thôi.Gia Lâm .

Còn n u b n c n 10 kênh thì đ i QD l p trình b ng Vi s lí..10/27/2010 DienDanDienTu.. m c dù sau đó ta gi phím thì led cũng không nháy lên l n th 2 đâu. nhưng m à có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn. ( phím b m s 6 c a PT2248 có phát ra xung nhưng PT2249 không th nh n đư c) ----9 kênh b n có th s d ng đư c là : Phím s t 1 đ n 5 ( xung liên t c) +++ phím s 6 lo i b ---Phím s t 7 đ n 10 ( xung đơn) //////////////// Cũng vì lí do v y mà m ch RF c a QD cũng ch l n nh t đư c 9 kênh ( 9 phím b m ) 5 kênh liên t c và 4 kênh xung đơn ---. Riêng phím s 6 c a ph n phát PT2248 và đ u ra s 6 c a PT2249 s không có ph n ng gì.) Em thac mac khong biet tai sao nho bac chi giup! ( file m ach in cua mach thu diendandientu. t t c vào đây. t t c vào đây. ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi. hi n mình đang th ráp cái m ch RF. PT2249 h ng ngo i . Thôi thì h đ 10 mà dùng đư c 9 là t t l m r i. Ta nh tay phím và nh n l i thì led l i nháy lên m t l n.PCB cua protel ra *. ////////////// B n hà n i thì quá đơn gi n r i còn gì.sitesled. th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150. đi n t .http://qde.Xã Dương Xá .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. còn l i là xung đơn. ////////// 6 kênh hay 9 mư i kênh thì ch là cái bàn phím mà thôi. m ch chay t t. và bi t đâu s nhi t tình c a QD làm b n thêm yêu thích nghành RF này ??? ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .http://qde..In lu ng th o lu n… gi mãi nút đó thì đ u ra có bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? Úi chà : th là b n chưa đ c kĩ dataheet c a 2 con này r i.Gia Lâm . Khi nào ta còn gi tay vào phím b m thì đi n áp còn đư c đưa ra. còn l i m t kênh vô tác d ng ??? Nhi u b n đã vi t thư v h i QD v đi u này nhưng th c ra cái này n m ngoài t m ki m soát c a QD .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. R t n đ nh ch không ph i nh p nháy d ng xung !!!) N u ta nh n tương ng t 1 đ n 5 thì các chân ra tương ng c a PT2249A là đi n áp liên t c. khi nào ta nh tay kh i phím b m thì đi n áp các đ u ra c a PT2249A b m t .m ax do ra thi khong thay m ach hay linh kien gi ca!!! phat hong ngoai ay ma. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n G i b i lahodu lúc 13:46:50 04-06-2005 Re: PT2248. G i b n lahodu : B n dùng ORCAD thì import file Protel vào là đư c m à..max cua Orcad roi nhung khi dung Layout Plus de m o file *.Ngay t đ u chuyên m c QD nói 10 kênh đó ch là m ang ý nghĩa theo datasheet c a nhà s n xu t mà thôi. Còn h u h t các c p PT2248 và PT2249 đưa vào th trư ng nhà ta đ u là thương M i .. Con thu PT2249A có 10 chân ra thì trong đó có 6 chân là xung liên t c ( g i là xung liên t c ch th c ra nó là đi n áp ra liên t c.com G i b i queduong lúc 02:50:59 04-06-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 15/49 . đúng như b n nói c p IC. đi n t . Ch có th dùng đư c 9 kênh. N u mu n dùng đư c 10 kênh ( b n ph i ch n PT2250 cho đ y đ ) ho c PT2248 và Pt2249 chu n công nghi p m i đư c..com . t t c vào đây. các chân ra ti p theo còn l i c a PT2249A là "đơn xung" nghĩa là khi ta b m m t nút ( ví d nút s 7 ch ng h n thì chân tương ng c a PT2249 s có m t đi n áp "đơn xung" ( chú ý đây không ph i là xung mà là áp đó nhé) Gi d chân này n i v i 1 led thì led này ch nháy lên 1 l n khi ta b m phím . Khác v i tín hi u ra liên t c . QD đích thân đ n t n nơi giao hàng cho b n . Bi t làm sao hơn.com G i b i cybernetic lúc 10:42:12 04-06-2005 Re: PT2248.. chào ban automatic. Có nhi u b n th c m c t i sao trong datasheet là 10 kênh và ch dùng đư c 9 . PT2249 h ng ngo i .com .com .sitesled.. Gui bac QD lan nua!!!! Chao bac! Em da import file *.Xã Dương Xá .Liên l c qua đi n tho i đ t hàng . Như Qu Dương chưa t ng trình bày là c p PT2248 và PT2249 ch thu phát cao nh t đư c 9 kênh. đi n t ..Gia Lâm . b i vì hãng s n xu t ra đã như th r i. PT2249 h ng ngo i .

.com . N u b n s d ng phíp 1 ly ( 1m m ) thì cái ăng ten hoàn toàn l i khác. n u đư c bác giúp đ ráp thành công cái m ch thì em s vô cùng h u t ! G i b i queduong lúc 17:14:11 06-06-2005 Re: PT2248. RF là th .Xã Dương Xá .sitesled.http://qde. Ăng ten c a m ch phát không nên dùng dipol vì tôi ch c là nhi u ngư i khó khăn khi làm v ăng ten này.. em ráp đư c cái m ch RF r i.chúc m ng. em rât m u n ráp m t cái. cái m ch RF em ráp xong r i. Chào bác Qu Dương. PT2249 h ng ngo i . cũng nên thi t k lo i ăng ten h ki u này ( Thông thư ng các nhà thi t k thư ng v ăng ten theo ki u zic zac ( u n lư n ). hi v ng s có nhi u b n cùng s thích chia s v i b n. Và theo QD đã t ng tính toán và thi t k v ăng ten thì nên ch n đư ng m ch 0. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. T t nh t là b n không nên làm ăng ten ki u dipol này mà nên dùng m t đo n dây m m ( Dây đi n bình thư ng thôi). Có ngư i có ta.. Chào bác Qu Dương. có lúc nh n đư c tín hi u.8mm ( thư ng g i là phíp 0..com/…/printthread_thread… 16/49 .Gia Lâm . kho ng cách thu phát ch ng 20. t t c vào đây. Chao bác Qu Dương!! Khi găp đươc cái m ch đi u khi n t xa c a bác úp lên.. còn các linh ki n khác thì không có gì đ c bi t (gi ng v i sơ đ bác pos t lên) Bác Qu Dương có th ch sơ cho em bi t cách cân ch nh m ch này đư c không? Em r t khoái m y cái v đi u khi n t xa này. xa hơn n a thì em chưa cân ch nh đư c. t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. nhưng như v y cũng đư c r i.. dày 0. ) Chúc b n luôn thành công. hi u su t s r t cao.... Ăng ten dài kho ng 17 cm . b n c n ph i bi t cách tính cung tròn ( tính chi u dài cung tròn) . g i b n thanhphuong.5m m cho các ăng ten ki u này.. nhưng không biêt Bác có giúp em đư c không n a! G i b i cybernetic lúc 10:59:05 09-06-2005 Re: PT2248.. v zic zac ( u n lư n) sao cho chi u dài đ 17 cm là đư c .com . cái m ch phát em v l i cái antena gi ng v i m ch ph n thu. có lúc không. N u ph i h p đúng tr kháng. c n ph i có m t s ( có ph i b t c ai cũng có $$ đ mà đ u tư đư c thi t b đo đ c trong RF đâu. đi n t . PT2249 h ng ngo i . chi u dài dây d n.8). lo i nh như que tăm thôi ch đ ng vác c cái dây đi n hay dùng cho sinh ho t m ag g n vào ( trông s thô và x u). không bi t có đúng không. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m m u n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T đ cân ch nh. cái m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng lõi ko khí r i kéo dãn các vòng ây ra G i b i DUCCUTEO lúc 11:39:56 09-06-2005 diendandientu. đi n t . N u b n thi t k ăng ten trên m ch in. --. đ đi u khi n các thi t b trong nhà và goi la th kh năng c a m ình.In lu ng th o lu n… G i b i cybernetic lúc 15:09:19 05-06-2005 Re: PT2248. QD không th trình bày h t đư c. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. chính xác + lòng kiên nh n thì m i có m t s n ph m t t đư c. PT2249 h ng ngo i . vì em đang Nêu bác co th thì hãy tr lơi em nhe!! C m ơn bác nhieu trư c nha! Đà N ng ma! Như v y nên em m u n nh bác giúp mua h cho em 1 căp. đi n t . N u không đúng thì chính cái ăng ten này làm cho phát sóng ra r t ít ( hi u su t không cao).com đây G i b i thanhphuong lúc 20:23:52 07-06-2005 Re: PT2248. Ông em d o này phát đ t quá. ( Đ tính đư c ăng ten này n u b n không có ph n m m thi t k đ c bi t cho RF. nhưng kho ng cách thu phát ng n ng n .10/27/2010 G i b i fangia lúc 03:06:37 05-06-2005 Re: PT2248. đi n t .Các phíp đây thi t k và s d ng là phíp thu tinh . n u b n HCM thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh t T o giá 15 k. PT2249 h ng ngo i . còn n a đ 2 cái m ch thu phát trong phòng r i đi qua đi l i thì nó b nhi u. t t c vào đây.nhưng em tìm m ua hoai 2con ic đo mà không có bán gi c . 30m gì đó. đi n t . giúp em v i! Bác Qu Dương ơi. Cái này thu c v công th c tính toán ăng ten.chúc m ng DienDanDienTu. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây.

đi n t . có gì mình liên l c qua email nha! G i b i ntvirus lúc 14:55:07 11-06-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.. n u b n HC M thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh giá 15 k.. tr i ơi s p ông Thu n bán 2 con bl9148 và bl9150 có ch c năng tương t đó.In lu ng th o lu n… Hhe. đi n t . PT2249 h ng ngo i .... Cái cơ b n là có đi u ki n thôi. đi n t . g i b n thanhphuong.Xã Dương Xá . t t c vào đây. t t c vào đây. còn cái v ti n b c thì tính sau nhen vì m ình cũng không bi t cư c v n chuy n là bao nhiêu n a. kho ng cách thu phát ch ng 20.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . P/S: sao tui khong go duoc tieng viet vay (trong office thi duoc.. t t c vào đây.http://qde. Bac con con nao khong ? Co the nhuong lai cho tui duoc khong? Tui dang o HCM.. mình có th mua giúp b n.Qu th t m ình r t thích ráp m t cái lăm đ y! Nêu bác đông ý giúp mình liên h l i v i nha! A! Bác cho minh h i 15k la gì . 30m gì đó. Và t t nhiên đã là thành ph m bán ra th trư ng thì ph i ( đ p) r i. DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . mình đang h c trung c p t i Đa Năng t i 157-159 Hàm Nghi ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. chao bac que duong xin hoi bac co biet m ach nao dung de phat hien ra nguoi tu nguon hong ngoai phat ra tu chinh co the nguoi khong ? neu co thi bac ho em xin ai so do nguyen ly cua mach . t t c vào đây. đi n t . đi n t . Tui m ua đó m à không l tui diendandientu. PT2249 h ng ngo i . hơn cái lõi ko tT o Gui cybernetic. G i b i queduong lúc 12:11:28 09-06-2005 Re: PT2248.com . tui m ua cung khong co nua. Chào CYBERNETIC! Mình không TPHCM m à Đà N ng bác có th mua giúp m ình.sitesled.Coi b chú này làm kinh t gi i à nghen. hoi wa troi cho luon ma khong co cho nao ban cap PT nay het (ke ca sap ong Thuan).. chào ntvirus. đi n t . 2p. nhưng như v y cũng đư c r i. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T.. con o trang web nay thi khong)? G i b i cybernetic lúc 21:17:55 13-06-2005 Re: PT2248. đi n t . bac co thi giup em voi em xin cam on truoc G i b i cybernetic lúc 12:11:28 11-06-2005 Re: PT2248.Gia Lâm . chào THANHPHUONG 15k là 15 nghìn đ ng đó. .ĐN. xa n a thì em chưa cân ch nh đư c.com . bang bao nhiêu ngan đ ng v y!? Cam ơn nha! G i b i DIEU_CCH lúc 21:41:58 10-06-2005 Re: PT2248. C hào bác Qu Dương.. b n g i cho mình đ a ch c a b n qua email trongtri83@yahoo. Chào bác Qu Dương. t t c vào đây.com/…/printthread_thread… 17/49 . Hi. tui vua di NT sang nay.com G i b i thanhphuong lúc 19:39:09 09-06-2005 Re: PT2248. t t c vào đây..... Kh quá ! Cái m ng nhà t d o này nó b h ng ch không thì t đã up c seri các m ch + datasheet c a m ch lên đây r i. em ráp đư c cái m ch RF r i. mot so linh kien nhu tu 1p. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m mu n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng khí r i kéo dãn các vòng ây ra đ cân ch nh. PT2249 h ng ngo i .. gi ng như chú Batbatdieu v y đó. m ình s g i ti n và chi phí cư c l i cho bác . có th bác post hình board RF c a bác lên cho m i ngư i xem trư c đã. PT2249 h ng ngo i . làm kinh t gi i có r t nhi u ngư i trên di n đàn này cũng có. em dand dinh lap mot mach chong trom nhu vay .10/27/2010 Re: PT2248.com . Batbatdieu cũng là m t ( num ber one) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .

DienDanDienTu. t t c vào đây. + N u b m phím phát GND) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . m u n vi t ti ng vi t thì làm ơn m vieykey lên.Mình đã tét đ ki u và thi t k theo b n thi t k chíh g c b ng ti ng anh đàng hoàn mà nó v n cws im hơi l ng ti ng không có tín hi u ngõ ra. + Máy thu : --. Chúc b n s m tìm đơu c 2 con IC đó. cap BL thì tui co roi.Bl9148. Cái gì không bi t ta tra Google! G i b i queduong lúc 11:26:03 16-06-2005 Re: PT2248.. + L p thêm transistor đ đ o tín hi u cho phù h p v i BL9149 ( PT2249) sau đó g n các led vào các đ u ra c a BL9149 ( PT2249) đ th .B o v xong đ án th là ông th y ng xin luôn cái m ch đó v g n vào cái qu t c a ng ch y pho pho luôn. đi n t .. Chú ý : m c Dalington nên thêm đi n tr h n dòng cho led IR đ phòng n u dùng ngu n 5 V. PT2249 h ng ngo i . K tot n i G i b i thanhphuong lúc 11:54:09 22-06-2005 Re: PT2248.cũnh hơi bu n cư i ch t m à mình hai ngày nay đang cay cú đây. G i b i lak lúc 23:07:16 15-06-2005 Re: PT2248..Đau ơi là đau. V nhà làm l i cái th hai y chang nhw v y mà nó không ch y m i t c ch . t t c vào đây..Chuy n là th này.. cái đ a ch mình cho là chính xác đó nhưng diendandientu. t t c vào đây. V y trong các câu có c u nào hoàn t t m ch c a hai con này không h .com . chào thanhphuong lâu rôi ko lên di n đàn nên không th tr l i thư cho b n. ---> b m phím phát c a m áy phát th y led nh p nháy ch ng t phát ngon lành.. Tui s tìm m ua con đó l n n a. ( linh ki n ít . t t c vào đây. Theo các c u mình có sai sót ph n nào đây h .com Bác nh n l i cho mình vơi nhé! C m ơn nhi u! G i b i cybernetic lúc 16:15:41 29-06-2005 Re: PT2248.com máy phát m à led không sáng thì nên ki m tra xem mã có đúng không ??? ( Các led ki m tra c a PT2249 ( BL9149 ) ph i n i t các chân ra c a IC này xu ng mass ( Anot n i các chân ra .Còn đ test m ch b n có th làm theo các bư c sau : + Ki m tra th ch anh 455K có g y chân hay h m ch không ??? + ( Đôi khi th ch anh m i cũng ch t -. Chao cybernetic m inh gui email cho bác r i mà sao không th y bác hôi âm gì c v y!? Mình rât mong bác giúp cho! m ail c a mình là:ngaydaunam 2005@yahoo.r t ít x y ra ) ---> n u th ch anh ngon lành ---> Dùng m t LED n i t dương ngu n ( chân 16 c a PT2248 . N u mu n phát x xa hơn thì n i thêm Transistor kích cho led IR ( ví d m c thêm A1015 t i chân ra 15 ho c m c thêm Dalington ( A1015 +C1815) t i chân ra 15). t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. đ a ch có thân chào! m t bài vi t trư c. còn n u dùng ngu n 3V ( 2 pin ti u) thì ch vô tư m à l p không c n h n dòng gì h t ráo. đi n t . ch nh l u font unicode là xong ch gì.M c m t led t i đ u ra c a m odule thu h ng ngo i ( A n t LED m c (+) ngu n .) v i chân s 15 c a chính con đó ( Chú ý : chân A n t c a LED n i (+) ngu n và chân K t t c a LED n i chân 15. *** Đó là cách test đơn gi n nh t cho m áy phát .In lu ng th o lu n… Còn n u mu n mua con PT thì đi ra ngoài sau ch đó. Nói cho các c u chuy n này . đi n t . Theo QD m ch mà QD đã post là r t hòan ch nh và ch y t t . G i b i ntvirus lúc 19:35:15 14-06-2005 Re: PT2248. đi n t . còn n u mu n tui như ng l i thì g i emai cho tui. -..http://qde.. PT2249 h ng ngo i . ----> B m phím phát c a máy phát ( chú ý: m áy phát đã dùng LED IR) n u th y led ( thư ng) c a ph n thu nh p nháy t c là m odule thu IR t t. ti m tên gì thì tui không nh .com . PT2249 h ng ngo i ..hai con này mình t ng làm m t m ch đi u khi n t c đ c a qu t và nó ch y r t t t và m ình l y nó làm đ tai đ án môn h c c a mình luôn. PT2249 h ng ngo i .. dùng lo i ph thông ).Gia Lâm .sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Xã Dương Xá . Cám ơn bác nhi u..10/27/2010 l i đi nói x o. K m c chân data out c a module h ng ngo i). ---------------------------------------Dân ta ph i bi t s ta. tui đã l v m ch theo sơ đ chân con PT nên m i tìm mua con đó. đi n t .com/…/printthread_thread… 18/49 . Hi.

DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . xin c m ơn nhi u nhé! G i b i thanhphuong lúc 11:41:26 10-07-2005 Re: PT2248. đi n t . đi n t . Em s g i ti n cho bác và đ ngh bác thi t k riêng cho em m t b đi u khi n. c m ơn b n Trongtri nhi u nghen!! diendandientu. dùng đ đóng ng t (t xa) các thi t b đi n trong nhà.. nhưng t c c d u ra đ u cho m c cao gi ng nhau khi ta n bât kì m t phím nào trên m ch phát. bơi vì em l n m t ch .sitesled... PT2249 h ng ngo i .. th t là. Chào bác Qu Dương! Em đ c topic c a bác mà th y mê B y lâu nay em v n sưu t m đ tài này-Cái khó là em không ph i dân đi n t như bác và m y anh. Bac QU DƯƠNG ơi.com . b n th g i l i xem. Em ch yêu c u là dùng sóng đi n t đ không lo chuy n vư ng t m nhìn gi a 2 đ u thu-phát Em ch ch bác OK! là chuy n ti n thôi..In lu ng th o lu n… to ntvirus.102 t c là : (10 và 2 s không đ ng sau nó : nghĩa là : 1000 pf) 1000pf = 0.com . em đã hi u r i.001uF. đi n t . PT2249 h ng ngo i . vì em r t c n th n! Mong bác hư ng d n giúp em vơi! C m ơn bác nhi u! m ail c a em là:ngaydaunam2005@yahoo.... em đã ráp chay rui.Xã Dương Xá . t t c vào đây.com ==================== Các bác nào đã t ng ráp m ch ĐKTX dùng 2 con ic 9148-9149 thi hư ng d n giúp v i. Tr n b bao g m m t b ng ĐK (b phát) càng nhi u nút l nh càng t t (ch c là trên 10 và dư i 18 bác nh ) và m t b thu đ n i v i các rele đóng c t ph i không bác.. hi. cung dùng cho c p BL9148/49 đư c. t t c vào đây. đi n t . A! bác QD à! 2 t 100p em dùng 2 cái 101 co đư c không v y!? Cam ơn bác ! G i b i queduong lúc 13:01:29 10-07-2005 Re: PT2248.hi..xin c m ơn bác! ====================================== Xin cam ơn các b n. t t c vào đây..10/27/2010 sao b n g i khong đư c. 101 là 100p đó : 101 t c là : (10 và thêm 1 s 0 đ ng sau nó nghĩa là 100 )pF --.com/…/printthread_thread… 19/49 . Em c n th n như th mà cũng b l n... m ng h t bi t luôn.com Môt l n n a . t t c vào đây. ( B n hi u chưa ???? Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Gia Lâm . cho em h i m t chút!? Cai sơ đ bác post lên.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde. Tron b đó bao nhiêu ti n? Cám ơn bác! Ch tin G i b i thanhphuong lúc 11:03:15 11-07-2005 Re: PT2248.com ) chưa hi u thì tôi ch ti p ---------------------------------------- G i b i knight lúc 08:55:49 11-07-2005 Re: PT2248. Em mu n nói là c i b đi u khi n y. Đ c xong l i th y bác SX và bán ra th trư ng cái đó. nhưng sao em ráp xong r i mà nó không ch y( ph n thu không nhân dư c tín hi u) Nhưng khi em thay con C1815 = A1015 thi ph n thu co nh n dư c tín hi u. Em c m ơn bác . hai con BL và PT đ u có sơ đ chân gi ng nhau mà ??? G i b i thanhphuong lúc 11:35:24 10-07-2005 Re: PT2248. Chao bac QDUONG !.. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . A! bác có th cho em cai sơ đ c a con IC BL9150 ddư c không v y!? Em mu n ráp thêm m t cái m ch thu 18 d u ra dó! Mong bác giúp đ !mail: ngaydaunam2005@yahoo. PT2249 h ng ngo i . đi n t . Em không hi u là no có khác nhau ch nào so v i C p IC kia không!? Em ráp thi d m b o không sai so vơi sơ đ Bác pos t lên đâu.

Queduong ban có th cho b n mình th y Board m ch đã làm xong r i đư c không.com .Xã Dương Xá ..10/27/2010 G i b i thanhphuong lúc 11:58:04 11-07-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 20/49 .neu khong ta co the thay the bang phan nao. Ví d ( phím s 1 c a BL9148 s tương ng v i chân s 3) (phím s 2 c a BL9148 s tương ng v i chân s 4 ) ... đi n t ...các đ u ra này có th n i t i trans istor đ kích rơ le ..JPG (54559 bytes) (S l n t i v : 2608) (Sơ đ thu c a BL9150 ho c PT9150 ho c SZ9150) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Hi n t i m ình đang đi công tác xa nên không th ch p đư c cái hình lên..In lu ng th o lu n… Sao cai m ch in mà bác pót lên em download hoai mà ch ng th y gì ngoài m t trang ch toàn là ch không v y à!?? Mong bác hương d n cho em! C m ơn bác! G i b i tnhan1 lúc 12:43:39 31-07-2005 Re: PT2248.http://qde. PT2249 h ng ngo i ..com G i b i quochung lúc 12:17:13 02-08-2005 Re: PT2248. đi n t . Mình có v l i sơ đ BL9150 cho b n Thanh Phuong dư i đây.... PT2249 h ng ngo i .v. t t c vào đây....com ...sitesled.v ---------------------------------------BL9150. diendandientu. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. đi n t . Trong sơ đ c a Qu Dương .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.nhu vay ta co the mua duoc loai Quart nay hay khong ... PT2249 h ng ngo i . Chao bac QD! Em su dung Ic Pt 2262/2272 nhu vay thi trong phan phat co su dung them m ot Quart gia tri 315Mhz . c th đ n chân s 20 c a BL9150 ++ Khi chưa có tín hi u các đ u ra này v n m c th p 0V khi có tín hi u và gi i mã đúng các chân s có m c cao tương ng khi b m phím phát c a m áy phát ( BL9148) ---. t t c vào đây. Th c ra BL9150 cũng không khác gì BL9149 c ch có thêm m y đ u ra mà thôi...Gia Lâm . chân s 3 đ n chân s 20 c a BL9150 là 18 đ u ra tương ng v i 18 phím phát c a BL9148. đi n t . Bác QD ơi! DienDanDienTu. t t c vào đây. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. G i b i queduong lúc 17:32:54 01-08-2005 Re: PT2248...

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Trong m ach bac QD su dung loai mat thu hong ngoai nao vay? Em da mua loai 3Chan giong o trong dau VCD ay Em thu ca loai o tv cung khong duoc Co bac nao tu thien co the up len bang liet ke Cac chan so o 2249 tuong ung khi bam nut o 2248 Vd khi bam nut 1 trong so do thi 2249 chan nao co dien. Các chân tương ng c a PT2248 và PT2249 khi thu và phát là : Phím s 1 ==> chân 3 ( c a PT2249) phím s 2 ==> chân 4 diendandientu.nho bac QD dong gop y kien gium ve mach thu phat nay. su dung s9018 ... đi n t .10/27/2010 ---------------------------------------pt2272d..Gia Lâm .Bac nao biet giup em voi .com n đ nh th ch anh là 10 thì đ n đ nh Vi t nam .com . Hu Huuuuuuuu.com ..Lm 358. đi n t .com/…/printthread_thread… 21/49 .http://qde. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .gif (6693 bytes) (S l n t i v : 2562) DienDanDienTu. Con day la mach thu . t t c vào đây.Xã Dương Xá .sitesled. Th ch anh 315MHz SAW ho c 433 MHz không có bán s n www. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. đi n t . ---------------------------------------pt2272e..In lu ng th o lu n… G i b i quochung lúc 12:23:00 02-08-2005 Re: PT2248. B n có th nh ai mua h Digikey G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 18:38:51 04-08-2005 Re: PT2248.Help m e ---------------------------------------Quên mang bút . N u đ c a LC ch là 6 ho c 7 mà thôi. PT2249 h ng ngo i .Cac bac oi tai sao em lam 2 con pt2248 2249 khong duoc .digikey..com còn n u không có b n có th thay th m ch tương đương b ng LC như datasheet c a con PT2262 đã v trong đó.gif (6113 bytes) (S l n t i v : 2647) G i b i queduong lúc 19:18:13 03-08-2005 Re: PT2248. Hok ký đư c G i b i queduong lúc 23:41:46 04-08-2005 Re: PT2248. T t nhiên là m ch LC thì ch t lư ng không b ng m ch dùng Th ch anh đâu. đi n t .

data out . G i b i thang755 lúc 22:59:15 19-08-2005 diendandientu.http://qde. 3 chân đó là VCC . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com/…/printthread_thread… 22/49 ... t t c vào đây. To Qu Dương: Mình mu n mua 02 b thu phát RF c a b n đ dùng đi u khi n đèn trong nhà mà đ n nay v n chưa th y b n tr l i... đi n t .sitesled.v. t t c vào đây... PT2249 h ng ngo i ..com ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde.sitesled.com G i b i tnhan1 lúc 12:20:48 05-08-2005 Re: PT2248.Gia Lâm .(m t dù đã ch n import /pro. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com mình s nhanh chóng gi i quy t. G i b i queduong lúc 00:31:47 07-08-2005 Re: PT2248... sao tôi l i không nh n đư c thư c a b n nh ??? Hòm thư yahoo c a tôi b h ng r i.. t t c vào đây. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Module thu h ng ngo i thì dùng lo i module nào mà ch ng thu đư c --. Giúp mình v i. Tôi không tìm th y file *...Module nh .com . Module thu h ng ngo i là lo i có 3 chân đư c b c v s t.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Xã Dương Xá .... PT2249 h ng ngo i ..Chú ý : module thu h ng ngo i hoàn toàn khác led thu h ng ngo i.pcb ) c a b n cho tôi hình như có v n đ .com .sitesled. đi n t ..... PT2249 h ng ngo i . Quehuong ơi File (*... đi n t . G i b i queduong lúc 22:30:18 05-08-2005 Re: PT2248..pcb (96761 bytes) (S l n t i v : 531) ( RF data receiver for PT2249) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. GND -.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. day nay ---------------------------------------export_IR_forStudent.Gia Lâm .Xã Dương Xá . Ô . PT2249 h ng ngo i . C m ơn nha.http://qde.....v. v nh a.PCB c a b n. pcb) ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. VCC + còn m t s m odule có đ nh d ng chân khác n a. GND . v nh a data out . ch 2 b thì có là chi..10/27/2010 phím s 3 ==> chân 5 . phím s 10 ==> chân 12.com . đi n t . Tuỳ t ng lo i module m à 3 cái chân này v trí khác nhau ( các b n nên tra datasheet c a chúng đ bi t chính xác các chân nhưng thông thư ng các m odule có các chân như sau : Module b ng s t ( hay dùng trong đ u VCD) nhìn tr c di n VCC .. PT2249 h ng ngo i ....... đi n t ... Data out. không nh n a.com G i b i DUCCUTEO lúc 15:10:03 06-08-2005 Re: PT2248..com G i b i tnhan1 lúc 13:03:33 10-08-2005 Re: PT2248...Gia Lâm . t t c vào đây.Xã Dương Xá ... DienDanDienTu. phi n b n m ail l i yêu c u c a b n t i : dientuqueduong@walla.trong lúc chuy n đ i t pcb sang max thì g p l i báo là file này không ph i là file pcb.. Ho c là đ c r i nhi u vi c quá l i quên.. GND .

đi n t . G i b i queduong lúc 20:54:02 22-08-2005 Re: PT2248. làm như b nhi u. l dic nhiên là nó phát ra m t tia không nhìn th y nhưng năng lư ng c a nó r t bé hơn là phát xung.Mà sau m ình ch đi u khi n đư c 5 kênh hà.http://qde.. t t c vào đây. b n xem l i m ch xem hay là ph n moduthu c a b n có đ nh y kém quá.com .. có vài câu h i mong các bác ch giúp: .có ph i chân) ? . Tôi cũng đã làm th m ch phát h ng ngoai này nhưng cũng ch đư c 5met m à thôi. chào bác đàu out thì h t r i. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.com t n s 48Khz và c G i b i thang755 lúc 22:22:23 24-08-2005 Re: PT2248. đi n t . xin các t n s 38kz nên mình ph i làm m t m ch dao đ ng 38kz đ kích led? n u m ình c p ngu n DC 2v tr c ti p vào led phát thì sao? m odule thu c m i l n dùng remote b m m t cái thì thì m odule thu cho ra 1 xung (em l y trong đ u vcr lo i 3 G i b i tnhan1 lúc 09:51:28 21-08-2005 Re: PT2248. Chào Automatic. t t c vào đây. b n kích vào 4017 t t nhiên là nên cho qua transistor đ theo đúng chu n TTL ho c xung mà đ u vào c a 4017 tương thích. đi n t . bác ch em v i chân out trư c khi kích vào 4017 có ph i dùng trans kích không các bác? m ch phát m i l n nh n nút thì led s l n lư t sáng.10/27/2010 Re: PT2248. chào bác Qu dương em đ c m c này r t thích.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . có nh ng module h ng ngo i laìm vi c 60KHz n a.5volt.G i b n thang755 : th c ch t cái t n s 38KHz ch là cái sóng mang mang thôi.. Khi cho đi n áp tr c ti p vào led h ng ngo i .Gia Lâm . --.mà quên nói là mình s d ng con 9148 và 9149 đó.em làm 1 m ch di u khi n 3 led dùng h ng ngo i. -m ình tra sơ đ chân th y hình như hơi khác . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ... vì th ngư i ta không ai dùng ki u đưa ngu n vào led phát m t cách tr c ti p đư c.m à cũng không bi t ph i s a ra sau. G i b i cutieuro lúc 13:27:26 27-08-2005 Re: PT2248.do chân data out c a module thu có m t đi n tr kho ng 22K kéo lên dương ngu n nên lúc nào đo cái chân này v i GND nó cũng x p x b ng VCC.nguon đi n led lúc phát là 0. ph n m ch thu em đo chân out c a m odule lúc thì có 5v lúc thì không.com .C m ơn trư c nha. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i . đi n t . không bi t các b n l p ráp th nào ch tôi th m chí không c n dùng trans istor kích A1015 . N i tr c ti p chân 15 vào K c a led và A c a Led vào +VCC cũng phát đư c t i 7 mét ngon lành... đi n t .sitesled.Xã Dương Xá . b n có th s d ng các t n s cao hơn ho c th p hơn 38KHz tuỳ thu c vào module thu c a b n.. chân out em đưa vào m ch đ m 4017. Có ai bi t t i sau không giúp tôi v i. cám ơn bác QD cái m ch cua em b nhi u em m c thêm cái t 103 thư ng bán ngoài th trư ng đó. còn có cái thì ch có lo i remote c a nó m i ch nh đư c. PT2249 h ng ngo i . đó là còn chưa nói m c ki u daling ton . Giúp mình v i QD và các b n ơi. Chào QD -l n trư c m ình nói m ch phát c a m ình có kho ng cách ng n . thêm con A1015 vào n a kho ng cách trên dư i 10 mét. PT2249 h ng ngo i . ch khi có tín hi u chân này m i chuy n xu ng m c th p. PT2249 h ng ngo i . bác cho em h i m y cái rem ote ant có cái b thu remote nào ch nh cũng đư c . S dĩ ph i dùng xung b i vì module h ng ngo i đ u là lo i thu đi u biên n u không ph i là d ng xung thì không có s l nh biên làm sao có đ ( s bit) cho ph n thu gi i mã đư c.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. các lo i ant xoay G i b i tnhan1 lúc 11:12:58 27-08-2005 Re: PT2248. diendandientu.. t t c vào đây. DienDanDienTu. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.led phát h ng ngo i làm vi c .com/…/printthread_thread… 23/49 . ---.tôi cũng ki m tra linh ki n r t k r i. t t c vào đây.. t t c vào đây. Tuy nhiên các xung c a b n nên ch là đơn xung ( 1 nhát m t thôi) n u nó là nhi u chu kì thì m ch c a b n s không chính xác b i xung đưa vào chân c a 4017 ( ng u nhiên theo chu kì xung ng n hay dài).In lu ng th o lu n… chào các bác. n u b n th y ch p ch n thì có kh năng b nhi u. -Không bi t con mình đang s d ng có khác gì con 2248 -2249 không ?. đi n t .

.003 . đi n t . --. chính QD cũng không bi t là t i sao ch bi t là datasheet và linh ki n đưa v vi t nam có v y. g n ch gi xe... đi n t .052 G i b i tnhan1 lúc 14:55:30 27-08-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. nhưng mà có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn. C m ơn bác QD r t nhi u... còn l i là xung đơn.http://qde. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . Mình không bi t tên c a hàng. ĐT: 08. n u b n không tìm đư c tháo trong các rem ote b h ng hay đ cũ. PT2249 h ng ngo i .. giá 01 c p là 12. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n B n ơi nói hay quá . PT2249 h ng ngo i .167. tuy nhiên khi thòi gian t i r nh rang hơn hi v ng QD s đ m nhi m vi c giúp các b n m ua linh ki n ngoài hà n i + thêm chi phí v n chuy n thôi ( không tính phí đi ch đâu nha vì QD m t ngày thư ng đi ch 1 l n) -.617. ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . đi n t .In lu ng th o lu n… Mình cũng đ nh ráp th cái m ch c a QD đ đi u khi n Volume c a card sound ( t RS-232). ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi. G i b i queduong lúc 13:43:23 02-09-2005 Re: PT2248.957. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i.. 0913. tuy nhiên v i 5 xung liên t c và 4 xung đơn thì cũng đư c 9 kênh r i.10/27/2010 DienDanDienTu. đi n t .052 G i b i tnhan1 lúc 13:01:32 01-09-2005 Re: PT2248.Xã Dương Xá . th ch anh 455K màu xanh ho c vàng bán r t nhi u ngoài ch ...003 . n u mua 10 con là 15000đ còn n u mua l là 2000đ m t con.0938. t t c vào đây. đúng như b n nói c p IC ..Có l ph i t p trung anh em B c Nam ng h nhau đi ch ki u này đ làm phong phú thêm ngu n linh ki n. nhưng mình không bi t cái con 455K l y t đâu ra v y ??? Và có th l y t m t b chia t n nào xu ng đư c không ??? có f i là ph i đúng 455K không v y ???? Xin bác QD hay bác nào đã làm r i ch giúp... đi n t . PT2249 h ng ngo i .com .com ngoài ch b n có th tìm ho c G i b i cutieuro lúc 08:10:30 05-09-2005 Re: PT2248.617.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. Mình đã mua đư c c p IC 2248-2249 r i ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .167. t t c vào đây.s lí thêm kênh thì b n thêm vi s lí vào.com/…/printthread_thread… 24/49 .0198 g p ch Nga. Chao Cutieuro b n mua đư c con ic 2248 va 2249 o dau vay ? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.0938. G i b i cutieuro lúc 15:09:02 27-08-2005 Re: PT2248. m y th i gian g n đây QD r t b n. hi n mình đang th ráp cái m ch RF. chào ban automatic. Tôi đã m ra lu ng c u n i linh ki n b c Nam mà l i không đư c kh thi l m nên th y chán c nh anh em lùng s c linh ki n kh quá.. PT2249 h ng ngo i . em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i.sitesled. t t c vào đây. nhưng nó n m trên đư ng Nh t T o.Tôi th y các b n tìm m ua đ đ c v t v quá. C m ơn trư c đó nha. ch th t chi ti t cho b n m ình làm v i.000đ.. t t c vào đây. Thông thư ng là 6 kênh liên t c nhưng n u b n l p h ng ngo i ho c RF test thì thư ng ch đư c có 5 kênh thôi.. m ch chay t t. diendandientu. Có gi i pháp gì cho " Nh p c u linh ki n nam B c này không ???" ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150. 0913.com .Gia Lâm .

Chao QD . đi n t . còn n u ta mà thi công ch c ch n s đ t hơn nhi u v l i ch c ch n s "x u" hơn nhi u. Chúc b n thành công. -Mình là hai lua bình chánh TPHCM đây.Chưa ch c là remote ho t đ ng t t đâu . h c -m ày này b n h c Chào chúc b n vui... Tui là thành viên m i c a di n đàn.10/27/2010 0913. t t c vào đây..003 G i b i tnhan1 lúc 08:39:01 10-09-2005 Re: PT2248.B n ph i ki m tra chân s 2 xem có su t hi n xung khi nh n remote không nha . PT2249 h ng ngo i . Tui đ nh "chôm" cái võ c a remote TV nhưng nó l i nhi u phím quá trong khi ta ch dùng có 10 phím . KT Lý T Tr ng . Chào các b n.. tui làm ch y r i ( do 2 chân c2 & c3 c a con thu)... t t c vào đây. t t c vào đây. xin các bác ch dùm cho Hai Lúa tui.0938. cung c p quang báo đi n t . 22 tu i còn b n? Bk ch t là có nhi u m ch đi n hây l m h gư i lên diên đàn cho mình v i. ki m tra l i bàn phím.Mình đã nghiên c u đ tài này khá lâu và đã ch t o xong h p remote r i.còm ph n thu thì s d ng modum v s t như QD nói các m c trư c.. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. Nhưng có đi u chưa v a ý là làm sao "tích h p" l i cái ph n phát đây ch ng l đ m ch in n m khơi khơi bên ngoài như v y (coi kỳ l m). cũng không th design m t cái võ remote m i b i vì remote TV ngoài ch bán ch có 20000đ.003 . G i b i HailuaMientay lúc 08:49:45 10-09-2005 Re: PT2248. V y không bi t là khi mình s nhà k bên v san phâm RF c a b n . G i b i tnhan1 lúc 09:27:09 14-09-2005 Re: PT2248.617.. PT2249 h ng ngo i .còn b n mu n dùng rem ote TV dùng dao c t b t m ch đi n r i đ u l i sơ đ bàn phím theo ý mình. xin liên h 0913. Đ c bài vi t c a bác QD tui th y khoái quá.... xin c m ơn và "h u t " (vài x Gò Đen) .. thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. h c khóa 93 BKTPHCM. t t c vào đây. hihiihi ---------------------------------------Chuyên thi t k .. C m ơn b n nhi u vì đã góp ý..com/…/printthread_thread… 25/49 . Chúc b n m t ngày vui v .In lu ng th o lu n… G i b i HailuaMientay lúc 12:18:17 06-09-2005 Re: PT2248.com . PT2249 h ng ngo i .. xin liên h 0913..dùng m eca dáng l i là xong . PT2249 h ng ngo i . nhưng mà không hi u t i sao cái m ch thu nó c "im re" không nhúc nhích gì h t.. đi n t . Mình h c không gi i b ng b n r i... Chào Hailuam ientay. vi x lý..167. còn b đâu v y ??? "bi nhiêu tu i rùi ????" hihihi G i b i tnhan1 lúc 09:11:31 12-09-2005 Re: PT2248.Mình có gi i thi u vơi m t ngư i b n b . cũng m u n m n m t cái remote cho vui..617.003 Gò Công. tóm l i là tui pó tay r i. G i b i NguyenThanhKien lúc 16:06:45 15-09-2005 diendandientu.b n nên m ua th ch anh m i. Chào hailucmientay b n tinh nào v y?h c trư ng nào v y? Thành viên m i à . xin các sư huynh đ góp ý cho tui m c này . đi n t .052 DienDanDienTu. nh n thi t k m ch đi n t . đi n t .m ình và b n y mu n mua m i ngư i m t d ng remote đi u khi n thi t b bên này thì bên nhà b n mình có b sau không ?. vi x lý. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. t t c vào đây...617. còn cái m ch phát thì OK. Xin b t m í riêng cho "tnhan1" là tui !!!!!! ---------------------------------------Chuyên thi t k . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. nh n thi t k m ch đi n t ..... thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. PT2249 h ng ngo i . cung c p quang báo đi n t . đi n t .hình như là t n s c a b nào cũng như b n y.

khi m ình b m 1 phím b t kì thì m ình đo t i chân RXIN c a 2249 thì đi n áp chuy n t m c th p lên cao ( ~ 5V) => đúng v i data sheet nhưng không hi u sao các đ u output c a 2249 l i không có ph n ng gì c !!! bên ph n 2249 m ình m c 2 chân C2.com/…/printthread_thread… 26/49 .com . PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t ... C m ơn trư c đó nha.000 ôm = kho ng 0. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. ngay c khi b n ch t o b ng th ch anh thì v n có s l ch t n cơ mà( tuy là c c c c nh ). PT2249 h ng ngo i . down các l p là đư c. đ u ra c a con Led h ng ng ai 3 chân. n u ch t o đ ng lo t thì r t có th x y ra vi c trùng h p đi u khi n tuy nhiên đi u đó khó x y ra b i vì cho dù có chung 1 t n s nhưng cách m ã hoá ( code) khác nhau thì cũng không th đi u khi n đư c..http://qde.. và thư n remove Overlay đi.sitesled.PCB c a b n cho r i . ch có th là : 000 . ra kích chu t ph i vào đó. Bên trong con Module thu đó có đi n tr 22K đ n 47 K kéo lên dương ngu n 5V .com G i b i lahodu lúc 14:09:13 19-09-2005 Re: PT2248.com G i b i tnhan1 lúc 14:43:33 26-09-2005 Re: PT2248. Ch ng l t t c các thuê bao đi n tho i có cùng t n s là g i nh m sang nhau ư???..com diendandientu. ( C yên tâm m à ch t o.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com .. G i b i queduong lúc 18:31:02 29-09-2005 Re: PT2248. bác m c th ng vào c c B c a con C1815 mà không qua con đi n tr nào h t thì con C1815 s ch t thì sao??? Bác hay các b n nào đó có th g i cho mình sơ đ hoàn ch nh đư c không? Xin cám ơn!!! G i b i queduong lúc 21:16:06 25-09-2005 Re: PT2248.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . n u mu n nhi u mã hơn b n có th dùng PT2262 và PT2272. V y mu n t c nói đi thì ph i làm sau QD ch mình v i. PT2249 h ng ngo i . Còn v RF .Xã Dương Xá .sitesled. bottom. top layer . PT2248 và PT2249 ch có t i đa t h p c a 3 m ã hoá.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo... DienDanDienTu. Chào Bác QD! Mình đã ráp ph n phát dùng 2248 thì ch y r t t t ( ph n phát mình m c 3 con Diode n i vào chân Code tương ng) .. đi n t .. 001... PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.. đi n t .10/27/2010 Re: PT2248.com .C3 xu ng mas s ( ho c VCC) thì outprt c a nó cũng không có ph n ng gì! Nh bác ch giáo! À! Còn n a.. G i b i queduong lúc 17:50:42 18-09-2005 Re: PT2248.. v y thì 5V/ 22.In lu ng th o lu n… Các v có ai có datasheet đ y đ c a con BL9148-9149 ko? Tôi c n xem cách nó mã hóa c th như th nào. t t c vào đây. đi n t ..Xã Dương Xá .Xã Dương Xá . yên tâm kho n này nhé (100% đã ki m nghi m). K t t v c c CODE.Lây hoai m y tu n nay r i mà không đư c.sitesled. đi n t . ít khi b đ ng hàng l m). klick thêm vào ô l a ch n show holes và black and white m i đư c. t t c vào đây. t t c vào đây. Tôi nghĩ ch c là b n chưa làm đúng code ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . 011. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . G i QD L i ph i nh đ n QD n a r i mình đã m đư c file *. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.nhưng khi su t ra board thì l i ra luôn cái hình c a m y con linh ki n.Gia Lâm . còn m y con đi t kia: th nh t ph i m c đúng đ u. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm .23 mA đi n áp và dòng như th đó làm sao m à ch t đư c. B nm Multi layer prin.http://qde. chon Properties sau đó remove ho c m ove up.http://qde..com . t t c vào đây. --. như v y h n nhiên h t t h p đó s trùng l p l i..Th t các l p nên đ t là : multi layer.Gia Lâm .

com đây : n u dùng điôt 4 V đ n áp cung c p ngu n thì không sao.Cam on truoc nhieu G i b i queduong lúc 14:27:05 18-10-2005 Re: PT2248.tk diendandientu.Gia Lâm .com . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Nho huynh giup gium so do mach thu phat hong ngoai dung Bl9148&BL 9149. t t c vào đây.com .10/27/2010 G i b i mayman27k5 lúc 11:45:57 16-10-2005 Re: PT2248.. v y có ph i ic c a mình b hư không ? (mình đã ki m tra r t kĩ r i không th sai cách m c đâu ) à ch điot mình dùng diot n áp 4 volt v y có nh hư ng t i m ch không ? Xin giúp mình v i ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. Ch c có l con ic c a em b hư r i đ em mua con m i r i l p l i xem sao c m ơn anh ! À quên n a em dùng con ic ka2248 có khác v i pt2248 không v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. đi n t .In lu ng th o lu n… Chào các b n m ình v a l p xong m ch phát h ng ngo i dùng ic 2248 thì ch đèn led h ng ngo i mình l p vào 1 đèn led đ thì đèn cháy liên t c m t dù chưa b m phím nào . PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------- G i b i mayman27k5 lúc 11:13:42 04-11-2005 Re: PT2248.http://qde.. DienDanDienTu. B n xem l i xem có b sai chân Transistor không ??? -----> Sơ đ m ch thu phát BL9148 và BL9149 hoàn toàn tương t như sơ đ c a PT2248 và PT2249. N u b n dùng đ ng h mà đo thì có th không chính xác vì " đ ng h c a b n chưa ch c đã ph i lo i cao c p " đ đo đư c biên đ xung.com /rf_remote_control. đi n t . Chào anh Qu Dương em đã ki m tra transito ra r i m c thì đã ok. đi n t . Riêng 3 con đi t Mã hoá thì dùng đi t tách sóng 1N4148 là đư c r i. đi n t . Ai quan tam den RF xin voi vo trang: http://www.... Datasheet c a 2 con này b n có th tìm datasheet c a PT2248 và PT2249 là đư c.com .. PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 27/49 . n u b n có nhìn trên OSC ( os cillos cope ) b n có th th y nhưng tôi ch c 1 đi u là biên đ xung dù b ghim liên t c b i tín hi u đóng m Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .co data sheet cua 2 con nay thi cang tot. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . B n vào trang s 1 và 2 đ xem l i..rentron...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.5Volt khi nh n remote hà..sitesled. vì đi n áp c a con IC G i b i tnhan1 lúc 09:58:53 27-10-2005 Re: PT2248. đi n t . G i b i cybernetic lúc 10:50:17 27-10-2005 Re: PT2248..tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. Chao QD B n cho mình bi t chân 2 cua IC PT2249 có đi n áp bao nhiêu khi nh n xung không? Mình làm thì nó ch có 0.sitesled.Gia Lâm .4 V. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t .tk G i b i MyIQ lúc 11:47:10 17-10-2005 Re: PT2248..alogam e. t t c vào đây.htm G i b i queduong lúc 10:31:32 30-10-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Xã Dương Xá . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây. t t c vào đây. đi n t . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. y ch t! sao b n l i dùng đi t 4 V đó làm vi c t kho ng 2-->5V.alogam e.com cũng s trên 1.http://qde. N u l p đúng thì đèn led đ s không sáng ch khi b m nút m i th y nh p nháy mà thôi..

. có trang nào hay hơn không? G i b i mayman27k5 lúc 15:12:01 29-12-2005 Re: PT2248.tk qu n 5 m ua con PT2248 v thì nó ch y r t ok . t t c vào đây.N u ta đem trao đ i cho nhau thì m i ng ơi đư c 2 ý tư ng!!!!!!! G i b i mayman27k5 lúc 21:15:33 31-12-2005 diendandientu.Gia Lâm .?Em đang ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.com G i b i mayman27k5 lúc 16:18:47 12-11-2005 Re: PT2248.10/27/2010 Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. còn ru t thì có th hoàn toàn gi ng nhau.B i v y t c quá s n d p đi chơi tôi ghé qua Nh t t o PT2248 ).com .In lu ng th o lu n… G i b i queduong lúc 13:57:46 06-11-2005 Re: PT2248. mà em đang c n đi u khi n 6 thi t b đi n trong nhà . t t c vào đây.Gia Lâm . G i b i queduong lúc 14:05:35 20-11-2005 Re: PT2248.. đi n t .alldatasheet. đi n t .. PT2249 h ng ngo i . đi n t ..alogam e. À anh Qu Dương này em nghe nói anh có bán m ch thu phát h ng ngo i đi u ch Rf .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.(hi u c a nó là G i b i ductulk lúc 19:13:54 31-12-2005 Re: PT2248.http://qde.com th y tra không đư c m t s lo i ic . CO' ANH NAO` CO' SO DO` NGUYEN LY' CUA MACH THU PHAT HONG` NGOAI DUNG` IC 9148 CA`9149 KO VAY? NEU' CO' THI` MAY' ANH LAM` ON PORT LEN CHO EM VA` MOI NGUOI` CUNG` HOC HOI A!!!!! CAM ON MAY' ANH NHIEU` ---------------------------------------Tôi có 1 ý tư ng-Anh có 1 ý tư ng. n u em m ua thì có th chuy n ti n qua bưu đi n đư c không . vì đ s d ng ).tk DienDanDienTu..sitesled. đi n t .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. chưa gì h t đèn led đ u sáng .sitesled.. anh có th l p cho em đư c không (uh các m ch đ u n m trong v nhé .com . PT2249 h ng ngo i . đi n t .. Giá c là bao nhiêu v y .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. t t c vào đây. Mình chuyên s n xu t và thi t k kit m ch nên ch có kit m ch thôi ch không có v h p đâu . Tôi nghĩ ch khác nhau cái tên thôi ... t t c vào đây. Sau đó em m c vào hai đi n tr 33k đ gi m h s khuy ch đ i c a trans itor dalington thì khi b m phím thì đèn led m i sáng nhưng kh n i tín hi u ra ch ng ph i là là xung dao đ ng (vì em đưa vào m ch ampli đ xem có ph i là dao đ ng không )>V y theo anh thì có linh ki n nào hư không (em dùng thach anh 455 lo i có 2chân . PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . t thì 100p m c xu ng âm ). Do đó hôm nay tôi mu n h i các bác ch con KA2248 dùng đ làm gì v y ?Sao nó gi ng s con PT2248 mà l p l i không ch y v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. t t c vào đây. đi n t . Chào anh Qu Dương em đã mua ic m i ka2248 và l p l i m ch thì cũng như l n trư c .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com/…/printthread_thread… 28/49 . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com G i b i fly2005 lúc 09:47:52 28-12-2005 Re: PT2248.http://qde. Chào các các hôm trư c tôi l p th m ch thu phát h ng ngo i c a bác Qu dương tôi dùng KA2248 . thì m ch im re luôn . B n tra c u kĩ l i datasheet c a con KA2248 xem có gì khác bi t không. n u b n có v h p thì m ình làm cho không thì m ình ch làm m ch m à thôi..com .alogam e. em tra trong web www.Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i ..tk Đ ng Tháp .

. u khi n t xa dùng RF không "" n u còn bác đ l i cho em m t b nhé m ail c a em là thiendangdt@yahoo. ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .tk G i b i fly2005 lúc 08:28:50 01-01-2006 Re: PT2248. đi n t . thay m t m i ngư i xin c m ơn trư c. em thì th y gi ngư i ta thi t k m ch đi u khi n b ng con vi x lý c th là con 89c52 (89c51) dùnh cũng hay hơn thì ph i. hinh ve cua mach co the guoi qua mail dc ko anh... Cho em h i li u có đo đư c nhi t đ c a ngư i cách xa 1-2m b ng c m bi n h ng ngo i đư c không?Đ chính xác kho ng bao nhiêu? Mong các bác ch giáo. chào bác quêdương bác còn b đi u khi n t xa dùng RF không? b đi u khi n như bác đã nói đ y . Không bi t các bác th nào ch . ai rành v này xin ch giáo giùm cho anh em cùnh bi t v i.... vi t b ng m t s chương trình ngôn ng lâp trình trên máy tính như c ch ng h n. t t c vào đây.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. m ail cua em la vutru9000@. t t c vào đây.. đi n t . N u không th y thì ph i nh đ n bác Qu ưuơng thôi.. G i b i emdangthieumachdien lúc 11:28:52 08-01-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i ...In lu ng th o lu n… N u tôi nh không l m thì b n đ c h t 13 trang này trong đó có hư ng d n tìm data con BL9148/9149. t t c vào đây.. đi n t .em rat me mon dt ..com m ong bác nh n l i cho em em xin c m ơn { em đang hưng yên} G i b i MyIQ lúc 10:03:04 15-02-2006 Re: PT2248. ch có đi u ph i l p trình cho nó ch y theo ý mình thôi kho n này thì máy bác bên PLC bi t rõ em cũng không rành l m. em nhin rat kho hieu anh co the ve chi tiet cho dc khong. ""Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. ah anh co so do mach dong ho dc khien bang 1 conic ko .com/…/printthread_thread… 29/49 . em cung khong biet nua. neu anh co thoi gian m ong anh co the guoi cho em dc ko . neu co anh co the guoi cho em ko ... t t c vào đây. đi n t . Chào các b n các b n cho mình h i cái nút nh n trên trang 1 c a đ m c này k t n i như th nào mình ko hi u cám ơn các b n m ong s m nh n đư c câu tr l i G i b i daredevil lúc 14:57:50 11-01-2006 Re: PT2248.com .. sau đó dùng m ch n p và n p cho nó... đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. đi n t . đi n t . sao anh khong ve chi tiet phan thu 2249 cho ra. emla thanh vien moi m ong anh giup em . em cam on anh . t t c vào đây. C m ơn nhi u nhi u G i b i automatic lúc 14:02:40 22-01-2006 Re: PT2248. đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh.alogam e.10/27/2010 Re: PT2248. t t c vào đây.. DienDanDienTu. bey G i b i hacker241988 lúc 15:57:17 08-01-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Chao bac QD! Minh dang muon tim m ach nguyen ly cua mach dung de tim cac do vat that lac (nhu chia khoa chang han) co le dung mach thu phat nhung minh ko biet tim dau vay nho Bac co the chi giao cho doi chut duoc khong? Cam on Bac truoc!! G i b i galaticos lúc 22:04:51 18-02-2006 diendandientu. PT2249 h ng ngo i ...

PT2249 h ng ngo i . hai chan CODE2 và CODE3 (chan 13..Xã Dương Xá .sitesled.14) cua PT2249 đ ch ng à hay là n i v i th ng nào khác. t t c vào đây. b n thêm ngu n 12V ..http://qde. t t c vào đây.sitesled. b n có th tìm trên internet vô kh i... D li u ra các chân t 3-12 c a PT2249 có ph thu c vào tr ng thái c a hai chân 13. các đ u ra c a PT2249 đ u dài thì làm th nào.com G i b i hoavang lúc 15:19:36 20-03-2006 Re: PT2248. M t m t em mu n t l p. Em cũng mu n l p th . DienDanDienTu.com . v y đ đi u khi n thi t b duy trì trong th i gian đ u ra đ đi u khi n m t bóng đi n ch ng h n. ---------------------------------------Đ i còn dài.Gia Lâm . Bác Queduong à! C ho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y mô tơ đư c. c m ơn bác r t nhi u.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .flop ( l t tr ng thái ) m ch này trong đi n t cơ b n đ u có . t t c vào đây. em m i gia nh p đã th y n tư ng v i bác Quý Dương r i.. :D G i b i robincon lúc 09:56:15 04-03-2006 Re: PT2248. đi n t . dùng linh G i b i queduong lúc 08:04:10 20-03-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. tôi không có v m ch nên không đưa lên đây. đi n t . th i gian bao lâu.com . còn 12 v dùng cho rơ le. d ng xung.. M ch thu dùng 5 V .com G i b i robincon lúc 09:39:13 18-03-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. xin h i các ti n b i chi phí t l p th nào. t t c vào đây. n u b n m u n kích rơ le. ( ch có 4 chân có m c cao r i chuy n xu ng th p khi b m nút phát )..http://qde. riêng con PT2248 đã đư c n áp 5V r i còn lo gì. Bác Queduong à! Cho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y m ô tơ đư c..com/…/printthread_thread… 30/49 .com . cho em hoi ti: trong phan thu. Bác Qu Dương ah! cho em h i. B n có th cho 9 V. 12 V vào nó đ u ch y t t . b n có th dùng b t kì m ch kích rơ le nào. Uh! Bây gi thì em đã hi u r i! M ch này mà dùng cho đi u khi n robot thì quá tuy t đó ch ? Có nh ng 9 kênh thì đi u khi n đư c r t nhi u th bác nh ? diendandientu. đi n t . Nó hoàn toàn là đi n áp n đ nh . VD : dùng ngu n 12V đưa qua 7805 vào m ch 5 V. m ch s thi t k th nào. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. t t c vào đây...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . n u mu n on/off b n dùng m ch Flip .Gia Lâm . đi n t .In lu ng th o lu n… Lu ng này hay th t đó. có s c ta c t t ti n! G i b i queduong lúc 20:46:35 17-03-2006 Re: PT2248. Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i.. VD l y 1 tín hi u ki n gì? bác post sơ đ lên giúp em nhé.14 ko? G i b i hoavang lúc 12:44:58 07-03-2006 Re: PT2248...10/27/2010 Re: PT2248. m t m t m u n mua m ch đã làm c a bác Quý Dương đ h c h i. đi n t . PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . T i các chân đ u ra c a PT2248 b n ph i dùng thêm các transistor đ kích rơ le. đi n t . PT2249 h ng ngo i . công nh n bác gi i th t đó. đi n t . xin h i bác còn sx không đ em nh bác.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. chào các bác.

9 c a 9149..com G i b i mayman27k5 lúc 02:40:56 24-05-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 31/49 . nhưng nó ko ch y... Tôi có ý đ nh thi t k 1 chi c m áy bay đi u khi n t xa nhưng r t khó khăn nh .ac. fai dùng con IC ch t nào đ ch t d li u l i? em dùng 4013 l y tín hi u t các chân trên(l y gi a các chân trên va` t 101).2249 CHO Đ A CH CH MUA Ơ ĐA N NG NHÉ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN G i b i WTDOng lúc 16:10:29 16-06-2006 Re: PT2248.th/~kswichit http://www. Và t t c ph i là giá r . Liên l c l i cho tôi.com / G i b i minh_le24 lúc 06:37:35 18-05-2006 Re: PT2248. B phát có th tho i mái hơn v tr ng lư ng. t t c vào đây. b đi u khi n.alogam e.. PT2249 h ng ngo i . đi n t ... bác có th ch p cho anh em xem ph n m ch in cái anten m à bác thi t k cho m ch này đư c ko? thank! G i b i vantpc lúc 13:42:14 23-03-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. đi n áp t 6-12V thôi. đi n t . t t c vào đây. cái khó c a em đó là thi t k ph n anten thu và phát(on board đó). ok! cám ơn bác Dương nhé.. Còn v ph n ch sóng đi n t . không bi t đúng hay sai. diendandientu.In lu ng th o lu n… G i b i robincon lúc 09:38:41 21-03-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. ok. PT2249 h ng ngo i . Tôi mu n h i b n là có th l p m ch đi u khi n t xa đi u khi n t i kho ng cách vài km không? Cách đây vài năm tôi có đ c 1 cu n sách vi t v các m ch ng d ng có m ch đi u khi n đư c t i kho ng cách 4km. co' th m c như th nao` đ t i ưu nh t ? anh giup em di. o ngõ ra 12.. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. V i máy bay thì b thu c n g n.9149 AI BI T CH PT2248 . chao cac bac cai ban phim kieu matrix ko biet hang. t t c vào đây. vì là lính m i nên còn nhi u b ng .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. t t c vào đây. đi n t . Email c a em : minh_le24@yahoo. Lúc chi u tôi g i đi n đ n nhà thì b n đã đi Hà N i giao hàng r i.10. Xin h i các bác l p con PT2248 v i con BL9148 con nào t t hơn v y ? Ch tôi l p con BL9148 th y chưa ok cho l m ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. có s c ta c t t ti n! DienDanDienTu..lvr. Chào Qu Dương.km itl. đi n t . Tôi mu n h i 1 đi u n a là có th l p các tr m ti p sóng đ có th truy n tín hi u đi xa hơn không (như các tr m ti p sóng di đ ng).com . PT2249 h ng ngo i . đi n t ..11..cot co phai noi voi duong nguon ko cac bac nhi. t t c vào đây. B N THANH PHƯƠNG ĐÀ NÃNG ƠI! XIN CHO S ĐI N THO I C A B N VÀ Đ A CH CUA B N NÀO?B N ĐÃ THI T K ĐÀ MUA THÀNH CÔNG R I B N CÓ TH CHIA S KINH NGHI M ĐƯ C KHÔNG ?MÌNH ĐANG Ơ ĐÀ NÃNG KHÔNG BI T AI N NG CHO MINH CHIA S KINH NGHI M V I BO M CH NÀY Ơ ĐÀ N NG CH CO BL9148.. đi n t .net/forums http://www. Anh QD oi. PT2249 h ng ngo i .cu the la cai ban phim o m ach dieu khien tu xa dung 2248 em chi thu moi m ot phim o chan so 3 noi qua mot cai sw roi noi toi chan 10 roi qua dioi noi voi chan 12 ma chang thay co tin hieu gi ca cac bac xem lai dum em ---------------------------------------http://dientuvietnam .tk G i b i LEP lúc 11:59:28 16-06-2006 Re: PT2248. r t m ong các bác ch giáo.. đi n t . G i b i TUAN11 lúc 16:19:14 31-03-2006 Re: PT2248. đi n t .. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 ---------------------------------------Đ i còn dài. PT2249 h ng ngo i .. SO DO BAN PHIM CUA MACH THU NHU THE NAO NHI?MINH KHONG HIEU AI BIET CHI DUM MINH DUNG CON BL9148 !NHAN DIP DAY AI O DA NANG TUNG LAM BO MACH NAY XIN CHO SO DIEN THOAI VA DIA CHI MINH CAN TU VAN !MOI VAO TAP TANH CHE MACH NEN CON NON LAM XIN CAC SU HUYNH CHI GIAO CAM ON NHIEU G i b i LEP lúc 12:07:38 16-06-2006 Re: PT2248.

.. Em đ nh giao ti p 2 m áy tính. t t c vào đây. 1. ---------------------------------------new. Em đ nh giao ti p 2 máy tính. Các bác xem h em cái m ch này 1 chút. Em thi t k cái m ch này. Ch Max232.. đi n t .. Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . sai m t 2 ch . Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. Em thi t k cái m ch này. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10.10/27/2010 DienDanDienTu. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. t t c vào đây. l p xong không ch y. PT2249 h ng ngo i .com . nhưng chưa s a trên hình) 2. (đã s a xong công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . G i b i LEP lúc 19:45:43 16-06-2006 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… Các bác xem h em cái m ch này 1 chút. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . T c là thay cái công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. l p xong không ch y. PT2249 h ng ngo i . (đã s a xong m ch.com/…/printthread_thread… 32/49 . làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. nhưng chưa s a trên hình) 2. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. sai m t 2 ch . Ch Max232. T c là thay cái G i b i WTDOng lúc 16:13:36 16-06-2006 Re: PT2248. đi n t .PNG (71807 bytes) (S l n t i v : 1191) m ch. 1. t i sao con 9149 c a ph n thu t i đ u out luôn có đi n áp làm led sáng ?theo bác Qu Dương thì t i đ u ra out t chân 3 đ n chân 12 c a 9149 la khi b m phim phát c a 9148 thì đ u out ph n thu 9149 s có đi n áp làm led sáng v y thì lí do t i sao cac ban ch giúp minh v i minh c m on xin bay cách ki m tra ph n out luôn nhé diendandientu.

C M ƠN BÁC QU DƯƠNG BÂY GI BÁC QU DƯƠNG NH ?SƠ Đ MÌNH MU N RƠ LE DÓ NGÂM DÒNG Đ ĐI U KHI N THÌ DÙNG TRANSISTO GÌ M CH ĐI N ĐÓ M C TH NÀO BÁC NH ? XIN BÁC CH GIÚP G i b i sakuraminh lúc 15:15:34 22-06-2006 Re: PT2248.Qu Dương vui lòng post G i b i queduong lúc 20:59:40 22-06-2006 Re: PT2248. h t ý ki n. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i ..com G i b i LEP lúc 12:47:38 22-06-2006 Re: PT2248. v i l i cách đóng rơle không gi ng như IC PT2248. t t c vào đây.đi t làm nhi m v ch ng dòng ngư c c a cu n dây sinh ra ).. tuy nhiên m c đích đưa ra " t ng h p " v PT2248/PT2249 " đã đ y đ và c n k .In lu ng th o lu n… có l di n đàn m ch thu phát h ng ngo i này k t thúc r i sao ?[ size=4]su đành ôm m ch ng i ngó nó im re t đ i tôi v n mãi là ngư i đ n sau nên G i b i mayman27k5 lúc 12:10:22 18-06-2006 Re: PT2248.10/27/2010 G i b i LEP lúc 11:04:01 18-06-2006 Re: PT2248.B n LEP thân m n : B n m u n kích rơ le thì dùng C1815 r t r ti n và d ki m : Hi n t i tôi không v đư c sơ đ có th m ô t cho b n như sau : T i m t đ u ra b t kì c a PT2249 .. t t c vào đây.. Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? Mình th nh tho ng v n theo dõi ch đ .com . t t c vào đây. t t c vào đây. Lu ng c a mình có s ngư i đ c và tr l i nhi u nh t đó là thành công. và c n ph i l p trình l i ph n m ã hoá v i address nên ph i dùng đ n vi x lý.C c C c a C1815 n i rơ le ( Ro le cu n dây : 1 đ u n i vào dương c c ngu n đi n . -.Gia Lâm .. t t c vào đây.sitesled.com/…/printthread_thread… 33/49 . Đ KÍCH RƠLE 12V C A CHÂN RA 9149 C N TRANSISTO GÌ XIN CÁC B N CHO SƠ Đ M CH G i b i queduong lúc 12:11:44 21-06-2006 Re: PT2248.C c E c a C1815 n i đ t ( GND ). đi n t . ---. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ... PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . Ph n vi x lý thì OK nhưng ph n RF thì có l c n đ n m ch c a qu dương(Giá ph i chăng cái datasheet c a m ch rf đó lên đư c không! Thanks! ) . Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap... đi n t .http://qde.Xã Dương Xá . đi n t . đi n t . -.. t t c vào đây.n i 1 đi n tr 1ki lô ôm vào c c B c a transistor C1815 -. Mình ch c n b thu phát thôi vì khách hàng đòi đ n 10 c ng ngõ ra. đi n t .. DienDanDienTu. đi n t . PT2249 h ng ngo i . 1 đ u n i vào c c C c a C1815 đã nói )..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249. ( Chú ý : l p thêm m t đi t : 1N4148 hay 1N4007 t c c C c a C1815 lên dương ngu n ( A n t n i vào c c C và K t t n i vào dương ngu n ) --. Không bi t m ch thu phát RF c a qu dương phát xa đư c bao nhiêu m ét (indoor/outdoor?) có xa đư c b ng chuông c a không mình c n ít nh t ph i 50m (indoor). diendandientu. t t c vào đây.tk G i b i LEP lúc 19:34:26 20-06-2006 Re: PT2248.t c c B c a C1815 n i 1 đi n tr 10ki lô ôm xu ng đ t ( GND ) : cái này đ ch ng t kích.. PT2249 h ng ngo i .alogam e. đi n t . PT2249 h ng ngo i .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.com ..

In lu ng th o lu n… -------. Tính chi u dài anten : 70 / t n s (MHz ) = đ dài anten ( mét ).http://qde..com G i b i maytinh lúc 18:39:25 25-06-2006 Re: PT2248. có nh ng lo i xa hơn chuông c a và xa hơn n a .Xã Dương Xá .. ( mi n phí trong hà n i .7 mét t n s 315MHz : 70 / 315 b ng 22 cm Vân vân và VÂN VÂN ......com .. c th mà tính.alogam e. Tr kháng c a anten lo i này kho ng 30 đ n 35 ôm . t t c vào đây. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC G i b i mayman27k5 lúc 16:14:15 23-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. Cái datasheet QD ko pos t lên đư c à? Post cái datasheet lên thì bán hàng cũng d hơn m à? Khách hàng cũng đư c tuỳ ý l a ch n? G i b i LEP lúc 09:31:28 23-06-2006 Re: PT2248.( có nh ng m ch phát ng n hơn chuông c a . PT2249 h ng ngo i ..com .com G i b i sakuraminh lúc 23:18:04 22-06-2006 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 34/49 .. t t c vào đây.. đi n t ..100 mét h tr data : giá 100 ngàn 100 đ n 250 mét giá 200 ngàn 500 mét : giá 350 ngàn 1km . t t c vào đây.. M ch 50 -.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde.sitesled. t t c vào đây. ph i tuỳ thôi .Gia Lâm . R t m ng khi bác Qu Dương đã tr l i lu ng này! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. Giá cư c chưa bao g m phí v n chuy n.10/27/2010 Tuỳ t ng lo i kho ng cách mà -. đi n t . đi n t . Ví d : T n s 100MHz : 70/100 = 0. PT2249 h ng ngo i . anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC ăng ten đơn gi n là anten 1/4 bư c sóng hay g i là whip antenna.sitesled. các t nh thành khác ). đi n t . PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ... nhieu mach hay qua ---------------------------------------- diendandientu. Dùng dây đi n 1 lõi ho c nhi u lõi dài 1/4 bư c sóng là đư c r i.ra ti n .30 ngàn Datasheet support theo m ch.. PT2249 h ng ngo i .tk G i b i queduong lúc 17:49:57 23-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. đi n t .Xã Dương Xá . nhi u $$$ thì s xa ngay . 5 km. DienDanDienTu. r t nhi u .Gia Lâm .

. đi n t . Cái này b n nên đ c l i sách lý thuy t m ch c a H Anh Tuý thôi. Em có chút th c m c m ong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây.net/ww/~av/www.sitesled. BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149. đi n tr .com G i b i lahodu lúc 18:46:04 26-06-2006 Re: PT2248.com . :D ) Các transistor đ u dùng C1815 . PT2249 h ng ngo i . Clapp.com ..sitesled. Nó dao đ ng ki u colpit .com .htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo.. m t m ch tr đơn gi n theo sơ đ sau. t t c vào đây.http://qde.JPG (9568 bytes) (S l n t i v : 1133) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé.. t hoá ( càng to thì tr càng lâu ) ---------------------------------------Delay. đi n t . Chào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này. G i b i LEP lúc 10:14:38 27-06-2006 Re: PT2248.http://qde.) là dao đ ng ki u nào (Colpit.Xã Dương Xá .. đi n tr .Xã Dương Xá . t t c vào đây. ( V b ng Paint . Hartley.Gia Lâm . BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC G i b i queduong lúc 20:51:12 28-06-2006 Re: PT2248. Em có chút th c m c mong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây.. đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/hungque/plc.htm DienDanDienTu.mitsubishi http://webwarper. tuy nhiên " bây gi h i công th c " Thì Qu Dương cũng đ u hàng. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ... C hào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.T khi bê cái m ch sách v vào làm không ch y . t đi n..freewebs .com /hungque/plc..freewebs.In lu ng th o lu n… tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens . đi n t . PT2249 h ng ngo i .....10/27/2010 http://www..Kĩ năng đ ho kém quá " Thông c m " .Gia Lâm .) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. t làm mày m ò nó ch y r i đ n khi s m đư c các máy móc đo đ c thì các sách v mang ra nhóm lò h t r i .com diendandientu.) là dao đ ng ki u nào (C olpit. C lapp.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC B n có th dùng phương pháp làm tr .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.om ron . t đi n.com/…/printthread_thread… 35/49 . Hartley..com G i b i queduong lúc 20:55:50 28-06-2006 Re: PT2248.

đi n t . PT2249 h ng ngo i . G i b i Forfun lúc 16:42:47 06-07-2006 Re: PT2248. 315 .4 GHz ...com G i b i tnhan1 lúc 20:32:42 01-07-2006 Re: PT2248. ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF. 1. PT2249 h ng ngo i .. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. 880 .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ .htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo. 72 .. 916 .mitsubishi http://www. đi n t . 433. C p PT2248&2249 HN có không v y? giá c a nó? Tôi h i ch Tr i m y hàng mà không có.com/hungque/plc.com /hungque/plc. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác Vi t Nam cũng không ngo i l v i th gi i .. t t c vào đây. G i b i Thebeginer lúc 23:41:57 04-07-2006 Re: PT2248. 49 . em đ nh c m th m ch trên board test li u có đư c không hay ph i làm m ch in?? Em đi m ua linh ki n mà không mua đư c m y con t giá tr như trong m ch bác có th ch ch cho em mua m y con t tr sô nh không . 225 .com G i b i maytinh lúc 21:25:54 30-06-2006 Re: PT2248.com . 118 . t t c vào đây. em đã v đư c sơ đ nguyên lí...10/27/2010 G i b i batinh02 lúc 21:32:23 28-06-2006 Re: PT2248.Data ) Bác QD ơi em đ nh hè này làm m ch này và bây gi đã đư c ngh hè. 2. PT2249 h ng ngo i . 418 .4GHz .... G i b i plc lúc 21:11:04 11-07-2006 diendandientu. t t c vào đây. đi n t .http://qde.v . 10 GHz . phát DienDanDienTu.th gi i thì có FCC - .v B n thích ch n vùng nào cũng đư c. PT2249 h ng ngo i .sitesled. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác ---------------------------------------Goodluck! G i b i queduong lúc 11:01:16 30-06-2006 Re: PT2248.om ron . H u như các b n đ u nghĩ đ n vi c làm b thu phát h ng ngo i.. ) .Ngu n đư c l y t 220 volt AC thông qua t 105P.B n c phát tho i mái đi .92 .com ..( đ làm gi m kích thư c c a thi t b ).freewebs . PT2249 h ng ngo i . đi n t . sao ko dung RF nhi hay hon hong ngoai chu ---------------------------------------tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens . 147 .Xã Dương Xá .B n nào bi t m ch ngu n này thì ch mình v i.freewebs.htm http://webwarper.Mình đã làm rôi đã tiêu m t m t con IC.v. PT2249 h ng ngo i . đi n t .đ u có tiêu chu n c ( nhưng VN tiêu chu n VN GNU. 433 .v...In lu ng th o lu n… t n s nào. t t c vào đây.net/ww/~av/www.. đi n t .V y b ngu n cho m ch phát thì sao. có th s d ng ngu n mà không c n bi n th không?. phát t ns nào.Gia Lâm .com/…/printthread_thread… 36/49 . t t c vào đây.các t n s nghi p dư chung cho th gi i là : 27 .

M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c . linh ki n có " r m " không . t t c vào đây. . đi n t .com/…/printthread_thread… 37/49 . có t i 90 % thư g i v đ ng viên .http://qde. cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). C m trên BOA cúa hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .Đ c bi t trong TP .. t t c vào đây.. l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) m à thôi. m à các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không .. M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. đi n t .B n đã láp ráp thành công m t l n .Khuy n cáo không nên m ua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .com diendandientu. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) .Gia Lâm .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . . L p 1 phát ăn 1 cái .sitesled. Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh m ong đư c các Bác góp Ý cho em v i G i b i queduong lúc 15:30:56 14-07-2006 Re: PT2248. Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân m ã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mas s ) n u như m ach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . PT2249 h ng ngo i .com . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh .Xã Dương Xá .com . PT2249 h ng ngo i . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . C m trên BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c Chân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u chân 2 m c0 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .HCM . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .10/27/2010 DienDanDienTu.vì linh ki n " r m " r t nhi u .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.In lu ng th o lu n… Re: PT2248.

đi n t ... Tôi xin góp thêm vào m t m ch mà t i đã làm . G i b i ic555 lúc 23:37:17 05-10-2006 Re: PT2248. Tôi đã copy file protel c a bác QD v nhưng không th nào inport vào orcad đư c v y có bác nào chuy n sang file m ax c a orcad thì port lên cho tôi xin. t t c vào đây. t t c vào đây..In lu ng th o lu n… Bác QD ơi em v xem l i r i nhưng cúng kông ch y đư c .) sao không ch n con ic khác nhi u bít nh n d ng hơn thay vì 3 bit như đã làm và có nhi u kênh đ ch n hơn ch ng h n (> 30 kênh) ch c ch n s diendandientu...com/…/printthread_thread… 38/49 . PT2249 h ng ngo i . đi n t . t t c vào đây. hihihihihihi cam on bac Everything4u co kho khan di em nho bac sau nhe G i b i N8800 lúc 02:28:09 17-09-2006 Re: PT2248.. ch c em mua ph i Lo t IC d m r i cúng nên vì em làm l i 2 l n n a r i mà cúng ch ng ch y đư c Bác cho em h i 1 tí n a là ( t 102 và tr 39k o chân 15 c a PT2249 nó làm dì v y nh . Tôi th y bác hào h ng trong vi c này. xa kho ng 10m . PT2249 h ng ngo i .. đi n t .doc (263680 bytes) (S l n t i v : 364) G i b i plc lúc 09:34:56 23-07-2006 Re: PT2248.. DienDanDienTu. Hix gi em m i bi t di n đàn. Ah mà bác cho em h i gi bác còn bán m ch này không? em đang h c nên có th nói em đang BK Aptech HN mu n m ua m ch c a bác thì ph i liên h th nào nh ? ko biet t Hoàng Qu c Vi t ra ch bác ! Mu n g p bác đ bi t m t quá (Mua hàng nưa ch ) m t bao nhiêu ti n xe ôm n a G i b i teoleo lúc 13:35:48 05-10-2006 Re: PT2248. Xin c m ơn trư c. toi th y 2 IC này ch y t t và cũng d làm ---------------------------------------9148 9149.10/27/2010 G i b i plc lúc 22:33:24 17-07-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . các bác đã t ng làm pt2248. đi n t . PT2249 h ng ngo i .pt2249 c m th y không ưng ý vì m t lý do nào đó (s không đ ng hàng. Chào các bác...v. đ ng hàng. t t c vào đây. Tôi đã th thành công dùng 89 đ làm b thu phát h ng ngo i không bi t có bác nào mu n th không? Chúc m i ngư i vui v . em ki m tra l i chân 2 thì nó l i m c cao khi em b t 102 vào ch đó còn khi nào m à em rút T 102 đó thì chân 2 m i ch ng hi u t i làm sao nưa IC thì em v n m ua Mai Khánh v i 16k m a anh xem như th có ph i là IC h ng không m c th p anh ah G i b i everything4u lúc 23:10:34 22-07-2006 Re: PT2248.. đ c ph n này th y hay quá nhưng ki n th c v m y v RF em còn kém quá nên ko hi u cho l m ! Ch c ph i nh bác QD nhi u.. PT2249 h ng ngo i . Bà con xa g n xin cho h i có ai bi t đâu bán con ic TLP 315A hay TWS 434 và RWS 434 KHONG? N u có xin ch giùm . Hay t thi t đ t cho mình m t giao th c truy n d li u v.. đi n t .. PT2249 h ng ngo i ..v Chúc các bác m t ngày vui v . Anh QD co the giup em giai thich che do xung tao ra tu 2248 va nhan cua 2249 khong? Em van chua hieu ro lam ve che do tao xung va nhan tin hieu. t t c vào đây.com . G i b i akira_kokono lúc 15:10:46 09-10-2006 Re: PT2248. đi n t .. Xin chào QueDuong. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . G i b i ic555 lúc 20:45:09 10-10-2006 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây. t t c vào đây. Chào c làng.. t t c vào đây.... Con mã CODE lien hop tao ra su dong bo giua hai con phat va thu nua ??? Em cam on nhieu .. PT2249 h ng ngo i .

t t c vào đây...V y mình mu n h i là khi nh n nút thì đ u ra c a portout đó s cho ra tín hi u như th nào..có l cái sân bay Tân Sơn I là nguyên nhân đó nhưng dùng IR giao ti p m à radio đây cũng đâu có nh hư ng gì G i b i HUYCUONGBK lúc 18:55:09 09-12-2006 Re: PT2248... khi k t n i IC v i m t s nút nh n....mong s giúp d Ngư i m i mong h c h i THANKS G i b i tnhan1 lúc 12:14:53 21-12-2006 Re: PT2248.. đi n t .hình d ng nó như th nào? -Cu n dây 2T :m ình th y ngoài Nh t T o h có bán các tr nh a có r nh s n.com . Bác nào bi t thì giúp em v i. thay luôn c IC và th ch anh (455E) n a m à ko đư c ph n thu (BL9149) các ngõ out 3 -->12 các led đ u sáng mà chưa n phím nào ph n phát giúp v i ic 9149 làm m ình m t ng m y ngày lun code2....In lu ng th o lu n… G i b i namenuong lúc 02:34:24 25-11-2006 Re: PT2248.thì đ t que đo ---B n nào bi t xin ch giúp m ình.... đ mai ra m ua con PT2249 xem bây gi đã 3h40 khua rùi ko thì cũng đi rùi ngàn l n cám ơn các b n quan tâm mà ch giúp . G i b i menano lúc 20:17:11 24-12-2006 Re: PT2248.. ko bit có ph i con BL9149 ko nh ... -Cu n dây 10uH ra ngoài ch nói như th nào thì ngư i ta m i bán.. ra ch tr i m ua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet)...10/27/2010 Tôi IC555 DienDanDienTu.nhưng r t là nhi u lo i không bi t m ua lo i nào? -Sau khi làm m ch xong m u n bi t t n s c a m ch .BL9149 . PT2249 h ng ngo i .. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên.com/…/printthread_thread… 39/49 .. PT2249 h ng ngo i .. thay đ i tr s các linh ki n. các pác cho bit sao mình làm v i IC BL9148 . t t c vào đây..sau đó tuỳ theo t ng nút nh n m à ta cho ra các portout theo ý m u n...5v) c . --------------------v trí nào(m ch phát và m ch thu RF)? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn...Th c s không hi u rõ l m. Các huynh cho h i cái.đ sau khi thu đư c sóng này ta s l c ra và gi i m ã l i. Chào các bác.. Em cám ơn r t nhi u diendandientu.. M ch hình như b nhi u hay sao y vì khi ch m tay vào Vcc c a pin thì các led đ u t t h t m ình đã ki m tra r t k r i .mình có m t th c m c : __ Cái này mình không hi u rõ l m nên mu n h i cho k l i : thí d mình dùng IC89 đ làm m t m ch đi u khi n t xa. PT2249 h ng ngo i . đi n t ..Và sau đó nó s đư c g i đi theo xung (sóng m ang ví d như sóng có t n s 38Khz) m à led hông ngo i phát ra (n u s d ng hông ngo i) ph i hông. ph n phát thì ok r i nhưng ph n thu thì l i ko đư c lúc c m ngu n (3x pin 1. đi n t .ch ng h n n i 8 nút nh n váo m t port nào đó c a IC....3 lun mà v n chưa đư c b ra hơn 30 ti ng xem xét . nh n fím th y led nh p nháy. đ i l i ph n m ình đã tra c u datasheet trên m ng cung c p th y m ch ko gi ng như c a pác Qu Dương nhưng cũng thay đ i theo cũng ch ng đư c linh ki n thì ko th hư đư c vì m i th mình m ua đ n 3 cái l n mà hix bây gi nh thu c lòng lun cái sơ đ rùi .. t t c vào đây... th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào. t t c vào đây. Có ph i là port đó s lên m t cao và có kèm theo m t đo n mã là 8bit (thí d như 10000000) (tương ng v i 8 bit c a portin m à ta đã g n n t nh n hông). PT2249 h ng ngo i . Chào QD và các b n -m ình đã làm xong cái m ch này r i (ph n h ng ngo i) còn m ch RF thì còn vài đi u th t m t mong các b n ch giúp. đi n t . Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng. Nh các bác ch giáo cho em 1 chút.

vay con cac truong hop khac thi sao ha bac QUE DUONG .song dien tu do ---------------------------------------Xa thu G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 21:33:04 04-02-2007 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… IR recv TL1738.com/…/printthread_thread… 40/49 .doi mai m a k thay bac co bai moi ---------------------------------------Xa thu G i b i saoxathu lúc 12:02:38 31-01-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .. xin chao tata ca m oi nguoi Da co ai quan tam den van de *TOC DO THU PHAT HONG NGOAI* theo nhu minh da lam thi bo thu phat hong ngoai dung pt 2248 va pt 2249 nay . toc do khong nhanh cho lam ( nhu cac dieu khien ti vi thi toc do cua bo thu phat la rat nhanh) Lieu co cach nao tang toc do thu nhan cua nach vay khong va xin hoi la tai sao no lai co otoc do thu nhan cham nhu vay G i b i saoxathu lúc 12:01:12 31-01-2007 Re: PT2248. đi n t .com . t t c vào đây.. đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m . em l p 1 phát ch y luôn diendandientu. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . Con mach thu don gian hon k bac QUE DUONG. t t c vào đây.. t t c vào đây.cung lau roi roi bac k tro lai trang nay.jpg (31956 bytes) (S l n t i v : 1089) (IR receiver module TL1738) G i b i mrcuongcon lúc 18:07:46 23-01-2007 Re: PT2248. t t c vào đây. C m trên BOA hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . đi n t ....10/27/2010 ---------------------------------------- DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . đi n t . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .. PT2249 h ng ngo i .

linh ki n có " r m " không . t t c vào đây. . Đau văn kh th u tr i xanh . Đau văn kh th u tr i xanh . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ).B n đã láp ráp thành công m t l n . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . ---------------------------------------Quên mang bút .vì linh ki n " r m " r t nhi u Đ c bi t trong TP . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .HC M .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t .. Hay là em m a IC nhi u hơn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . linh ki n có " r m " không . L p 1 phát ăn 1 cái . . b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân . C m trên hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .vì linh ki n " r m " r t nhi u .10/27/2010 DienDanDienTu.com/…/printthread_thread… 41/49 . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re .com .Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). Hok ký đư c G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 22:26:27 04-02-2007 Re: PT2248. cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .In lu ng th o lu n… là th nào nh .HCM . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .Đ c bi t trong TP . đi n t . L p 1 phát ăn 1 cái . diendandientu.B n đã láp ráp thành công m t l n . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi. [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re . PT2249 h ng ngo i . .

em dùng led ki m tra các đ u ra nhưng ko th y gì c .Mà theo anh nói. nhưng các b n m ch in là b n ph i đ t làm hay mua đư c v làm th ! C m ơn anh Đ c đâu.tín hi u có phát đi và led thu có nh n nhưng hình như con 2249 không gi i mã thì ph i. t t c vào đây. đi n t .com/…/printthread_thread… 42/49 .chang hieu sao m inh mac mot den led (Anot vao + nguon con K vao chan dataout )cua m odun thi led lien tuc sang. t t c vào đây.o phan thu. đi n t .10/27/2010 DienDanDienTu.vi minh da kiem tra dung nhu Anh QD huong dan..như th khi nh n tín hi u. PT2249 h ng ngo i . d ng Triac có dòng t 6A đ n 10A.xa kho ng 10m la đư c. Đ c các bài vi t c a anh r t d hi u. t t c vào đây. Em c m ơn c nhà . PT2249 h ng ngo i . cũng đang máu đ G i b i huyba lúc 21:38:33 26-05-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .com) G i b i queduong lúc 23:35:51 22-06-2007 diendandientu. G i b i hongthuy lúc 10:27:42 02-05-2007 Re: PT2248. HuHu..như v y thì trái ngư c v i đi u anh nói Anh hãy gi i thích giúp em và có th cho em m t m ch hoàn thi n hơn không. đi n t . t t c vào đây.nhưnbg theo sơ đ thu anh pos t lên thì anh đang trên r i. minh da lap mach dung nhu so do. chan dau ra cua IC2249 deu cho thong so la 4V.. Em h i bác QD v b thu phát SD PT2248 và 2249: Bác có th làm cho em 2 b đư c không: m ch thu kích thư c: 2.vay ma chi co phan phat la lam viec ngon lanh thoi.Nhu vay la sao nhi???Minh da bam phin thu ma chang thay phan ung gi....5 x 4 cm m ch phát kích thư c: 3 x 5 cm không c n v c a thi t b phát làm th 2 b láp đi u khi n thi t b đi n trong nhà đ u ra c a đi u khi n s n u t t Em đ t bác dài dài đ y vì em đang làm đi n cho các công trình mà.cac chuyen Gia tim loi giup minh voi.com .led thu d n và cho ra đi n th cao kích cho Trans d n... m c cao và n i trans istor thu n. Chào anh Dương Cho em h i ch anh có bán b thu phát đ đóng/m thi t b đi n gia d ng không anh. t t c vào đây. Hok ký đư c G i b i lamhoang lúc 16:23:15 12-03-2007 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .???huhu G i b i convitbeo lúc 17:04:46 17-05-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ..In lu ng th o lu n… Ch y r i .luc mưth p. t t c vào đây. AH! Có bác làm c m bi n encoder ho c c m bi n đ đ m s n ph m chưa nh ! Có th share sơ đ m ch ho c truy n kinh nghi m l p m ch đư c không? Mình th y m y c m bi n encoder cũng thú v đ y ch ! :D G i b i hoainam_th11985 lúc 11:08:46 13-03-2007 Re: PT2248. đi n t .l n này ok r i .que Do dat o + nguon que Den dat o cac chan :data out. PT2249 h ng ngo i ...Sau khi post bài trư c 1 ti ng M y l n trc làm u quá nên ko ch y .chân input c a 2249 luôn đ nó này chân input se m c th p và b tác đ ng khi m c cao.lay dong ho do.. Anh qu dương ơi! em đã làm Đk h ng ngo i dùng 2248và 2249 như m ch c a anh nhưng nó không ch y.tui o HA NOI hoi chang cho nao ban ca G i b i mattro lúc 08:35:56 10-04-2007 Re: PT2248. c m ơn anh!(sauthienthu100_vn@yahoo. ne the lay hai con IC nay o dau vay . đi n t . ---------------------------------------Quên mang bút . đi n t .

xin các b n ch giúp: 1)Làm th nào đ kho ng cách xa hơn như trong dataseeth 10 -15m .v. t t c vào đây. Chào các b n. đi n t . Bác nào có sơ đ b ngu n 220v AC chuy n thành áp 9v DC mà ko qua bi n th ch cho mình v i.. Anh QD cho em hoi v i V i c anh cho em h i là : ??? m ch phát. t t c vào đây.. đi n t .In lu ng th o lu n… d ng lo i b t kì như C1815 .?t c là mã hoá khác nhau.com ... sao chăng th y Bác nào tra l i th nh ??trang này k t thúc r i sao??? G i b i 20041377 lúc 21:16:41 06-09-2007 Re: PT2248. t t c vào đây.com .com/…/printthread_thread… 43/49 . PT2249 h ng ngo i ..t c là tương t như ta dùng tri t áp.....v ) Module thu h ng ngo i ( đ u data out ) thư ng có m c logic 1 do đư c kéo lên dương ngu n ( VCC ) chính vì đó mà khi n i transistor ngư c vào thì transistor s d n..Gia Lâm ... PT2249 h ng ngo i . G i b i hongthuy lúc 11:50:53 02-07-2007 Re: PT2248. thì liên h tr c ti p : Qu Dương :0904964977 Em ail : dientuqueduong@yahoo.v..tr i sáng thì t t đèn.sitesled.Minh mu n h i thêm các b n m t s v n đ .v.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..sitesled. --.Mình đã dùng c ki u n i k t h p hai con C1815 va A1015.U1b) tương ng v i s chân nào cua con IC CD 4069 Minh mong b n nào bi t ph n nào th ch giúp cho mình Chân thành c m ơn các B n. ---- DienDanDienTu. đi n t ..u1b) vây (u1a.http://qde. đi n t . làm đ tài .. PT2249 h ng ngo i .Trong m ch có s d ng trans istor ngư c ( có th s Đ u vào c a PT2249 chân input s là sư n dương .com ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. .v y có con linh ki n nào có th gi i quy t đư c vi c này???xin ch d n c th . bên trong module có m t đi n tr vài ch c kilô ôm --.thì đ nguyên th hay có n i vào con C1815 có th thay b ng nh ng con gì diendandientu.com Ho c tham kh o http://qde..có m y ch em đã đánh d u. PT2249 h ng ngo i ...cái ch nút b m y.. m ình b hi n tư ng lúc ngư ng sáng t i thì b ch p sáng liên t c m ch dùng con op am s LM324 đ so sánh áp.! G i b i hongthuy lúc 16:39:41 06-07-2007 Re: PT2248.xin chi cho m ình cách m ã hoá đ b n không đi u khi n đư c b kia??? 3) Mình mu n dùng tín hi u đ u ra c a PT2249 đ đi u khi n cho tăng gi m đ sáng c a bóng đèn..Xã Dương Xá . -----------------------------------------------------------------------Còn nh ng b n có nhu c u khác như đ t hàng ... C u chưa hi u trans istor ngư c và thu n kí hi u th nào ??? Trong m ch đã v th nghi m và ch t o ho t đ ng t t. đi n t .M y cái này là ki n th c cơ b n v transistor . t t c vào đây.? 2)Làm th nào đ các b đi u khi n không trùng nhau.???? 3) Trong sơ d m ch thu Rf có ghi (u1a.10/27/2010 Re: PT2248. đi t ( h c t l p 11 ph thông ) r i ch .C828 .!!!! Mình đã làm đư c m ch đi u khi n b ng IR kko ng cách xa đư c kho ng 8m. mình đang làm m ch c m bi n tr i t i đèn sáng. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .com G i b i freedomhcmut lúc 15:57:12 28-06-2007 Re: PT2248..

. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . Ch bác có chíp TLP434A và RLP434a ko? hay là các linh ki n có th làm m ch thu phát RF đư c y G i b i vie101195 lúc 11:21:20 24-11-2007 Re: PT2248. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ...gif (31680 bytes) (S l n t i v : 787) DienDanDienTu.gif (54470 bytes) (S l n t i v : 771) G i b i NguyenDuongHoang lúc 11:56:49 07-09-2007 Re: PT2248. t t c vào đây. đi n t .thanks ---------------------------------------pt. G i b i ngoctam_dt4k7 lúc 20:54:23 27-09-2007 Re: PT2248. t t c vào đây.com .. B n đ c t đ u trang đ n cu i trang thì s tr l i đc th c m c thui..com/…/printthread_thread… 44/49 . Em HN thì m ua đư c cái thu phát RF đâu. C ác bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con IC PT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup mình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! diendandientu. t t c vào đây.anh co tài li u nào nói v vi đi u khi n ko và c cac m ch n p và m ach đ c các ic nh n a vd như 89s 52 ch ng h n C m ơn anh nhi u em ch h i âm c a anh G i b i thanhvng lúc 00:48:42 16-10-2007 Re: PT2248..10/27/2010 đâu n a kô ??? Mong anh tr l i giúp em .. đi n t . PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… ---------------------------------------pt1.. đi n t . PT2249 h ng ngo i . anh dương ơi anh co em m i tham gia di n đàn.

G i b i thangbom64 lúc 20:16:04 25-01-2008 Re: PT2248. Co m ình h i m t tí nhé ? Mình l p m ch b ng PT2248 và PT2249 r i.com/…/printthread_thread… 45/49 . v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y.com .. sao mình làm m ai mà châng duoc . PT2249 h ng ngo i .. các bác cho hoi cái măch này o nhât tao có bán ko G i b i HailuaMientay lúc 11:02:16 27-03-2008 diendandientu. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n ... t t c vào đây. Cai nay QD da chi dan roi ma . C m ơn bác QD r t nhi u.. tương t các ngõ khác 2 thì out 2 ... G i b i boybana lúc 18:49:20 18-12-2007 Re: PT2248. đi n t .. doc lai tu dau ban se thay m a :D G i b i boybana lúc 19:17:40 18-12-2007 Re: PT2248. G i b i quandtth lúc 22:01:58 29-11-2007 Re: PT2248...các mã kèm theo sóng m ang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh. đi n t .. mình ko th bi t dc. t t c vào đây. đi n t . co' pac' nao` cho em hoi? ty' >"< sao lam` xong mach roi`ma bam phim nao` ben m ach pha't thi` ben m ach thu ta't ca cac' chan de`u tich' cuc @__@ Vay. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. đi n t . mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n . PT2249 h ng ngo i . đi n t .có ai gàn truòng BK mà làm duoc m ch náy thì lien he vói m ình nha s dt mình là 09642994001 G i b i thangbom64 lúc 13:05:33 08-02-2008 Re: PT2248. Ban doc lai may trang dau chua vay ? Neu chua thi doc lai di se co dau tra loi G i b i t15d12s2003 lúc 09:43:07 20-12-2007 Re: PT2248. nó thu phát t t nhưng c phát chi u đi u khi n liên t c thì nó m i gi l nh (rơle đóng ) còn khi b đi u khi n ra thì nó l i ng t luôn ? V y là sao ? G i b i hoangnhan86 lúc 07:57:51 12-12-2007 Re: PT2248. ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã.. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : C huy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ .. t t c vào đây.chân 15 c a pt2249 là OSC.. đi n t .Gia lâm . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. la` sao ??? Nguye^n nha^n do da^u the^' ??? G i b i Nin lúc 11:03:50 02-01-2008 Re: PT2248. ta ch có th cá nhân dkhien c a m ình b ng các ngõ CODE thôi ph i không. t t c vào đây.HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v.In lu ng th o lu n… Theo tôi đư c bi t thì b n có th dùng 2 con 9148 va 9149 thay th cho ICPT2248 và PT2249 v nguyên lý ho t đ ng không có gì khác. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i.. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc.. t t c vào đây. . khi bên fat không ph i tan so 38k. PT2249 h ng ngo i . v y cho em hoi công th c tính 2 R.C này chân 15 bên pt2249. PT2249 h ng ngo i ... t t c vào đây. . PT2249 h ng ngo i . đ kh i trùng v i ngư i khác..10/27/2010 DienDanDienTu.b n s ch c ch n có trong tay m t b này. đi n t . t t c vào đây. đi n t .. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .

m c dù c ly ch là 100m m . đi n t .003 G i b i HailuaMientay lúc 11:03:48 27-03-2008 Re: PT2248. DienDanDienTu. xin liên h 0913. đi n t . t t c vào đây.. ch kho ng 0. Xin bác ki m tra xem em có làm sai ch nào không. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:31:06 20-05-2008 diendandientu. t t c vào đây...In lu ng th o lu n… Nh bác QD xem giúp em cái m ch thu phát h ng ngo i này: B t ngu n kho ng 2phút nó m i ch y. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .PDF (24221 bytes) (S l n t i v : 127) ---------------------------------------Chuyên thi t k . t t c vào đây.. nhưng m à khi l p m ch xong..617. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------.. xin liên h 0913.. PT2249 h ng ngo i . em l p m ch thu phát h ng ngo i dùng 2248-2249 y h t theo sơ đ bác pót g n như không có tí tín hi u nào c . th là sao h bác trang đ u tiên y.. nh n thi t k m ch đi n t . đi n t . Sorry.10/27/2010 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 46/49 .. thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. đôi khi b m 2 đ n 3 cái m i có tác d ng. cung c p quang báo đi n t . ---------------------------------------Chuyên thi t k .jpg (12160 bytes) (S l n t i v : 860) (hình led thu 3 chân) G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:28:11 20-05-2008 Re: PT2248.2V thôi. đi n t .com .. bác qu dương cho em h i tí. chưa Attach file.003 G i b i 3smiles lúc 15:53:30 02-05-2008 Re: PT2248. vi x lý. PT2249 h ng ngo i . vi x lý. còn đ u ra thì G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:21:53 20-05-2008 Re: PT2248. nh n thi t k m ch đi n t .. đôi khi r t nh y... t t c vào đây. ---------------------------------------IRR. chào anh queduong em la thanh vien moi anh co the giai thich giúp em vài câu h i dc kg anh ! anh có th cho em bi t cách đ c chân c a con led thu 3 chân có v b ng s t n u dc thì anh có th cho em bi t tên c a nó là gì đ em có th tra datasheet dc kg ? chân nào là ngu n chân nào là mas s và chân nào là ng ra ! ---------------------------------------IMG0128A. ngõ ra em dùng đi u khi n 8 cái r le ( chưa bi t đóng cái gì ???).617. PT2249 h ng ngo i . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. em th y tín hi u đ u vào chân 2 c a con 2249 r t bé. cung c p quang báo đi n t .. PT2249 h ng ngo i . đi n t .giúp em v i nhé anh.

t t c vào đây. Em có s d ng IC 4013 đ ch t d li u nhưng mà sau khi l p ráp xong m ch thu ch nh n đư c 1 l nh duy nh t VD: đóng role 1 thì kho ng 1s sau nó t đ ng ng t Role 1 và đóng 4 role còn l i. G i b i xuanchinh lúc 16:09:25 01-06-2008 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 Re: PT2248. đi n t . m y anh ch ơi.com/…/printthread_thread… 47/49 . à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i .. ---------------------------------------MACH THU.In lu ng th o lu n… anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------. sau đó nh n phím ĐK nó không có tác d ng gì n a.com . t t c vào đây.gif (1555 bytes) (S l n t i v : 802) (hình cùa m ch tính di n áp c m ng ) G i b i butbi lúc 13:33:21 29-05-2008 Re: PT2248..DBK (37376 bytes) (S l n t i v : 61) G i b i wildcat1310 lúc 13:53:13 02-06-2008 diendandientu. lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? ---------------------------------------Hư ng d n gõ ti ng Vi t.m y anh ch có ai bi t thì post lên giúp e v i nha.ph n m ch ghép Darlington và m ch khuyêch đ i và tách sóng áh. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh ---------------------------------------DIEN AP CAM UNG.. t t c vào đây. n u tui bi t thì lên đây nh các bác làm gì.tui m u n nh anh QD giúp l m . t t c vào đây. đi n t ... bác th b t tay vào làm đi m i bi t. xin c m ơn nhi u.m i ch ng t ch . đi n t .. PT2249 h ng ngo i ..em đang làm bài Lu n văn v thu phát h ng ngo i. lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? Ai nói mà ch ng d ....nhưng ph n tính toán các chân linh ki n em làm chưa đư c. G i b i yoonshoo lúc 14:03:55 29-05-2008 Re: PT2248. Xin chào các anh ch . Em đang l p m ch h ng ngo i s d ng căp BL9148-9149 l y 5 ngõ ra đi u khi n rơle t các chân SP1-SP5 c a 9149. PT2249 h ng ngo i .. đi n t .thành th t c m ơn nhi u. G i b i butbi lúc 22:50:36 29-05-2008 Re: PT2248..giúp em v i nhé anh.... On/Off ngu n c a m ch thu thì sau đó quá trình l p l i như cũ. Các anh ch nào bi t xin ch dùm em v i vì em s p ph i b o v m ôn h c r i m à ch nh hoài không đư c.. Em là lính m i mong các anh ch ch b o cho chút v m ch h ng ngo i. đi n t .. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.DBK (108032 bytes) (S l n t i v : 103) ---------------------------------------MACH PHAT..

c n ph i qua ic ch t đúng không . PT2249 h ng ngo i . đi n t . t t c vào đây..m à v n ko đc j i đáp.. t t c vào đây.chân 15 c a pt2249 là OSC .com .thanks. ngu n 9VDC cho m ch và ngu n 220VAC cho t i như r i thì r i m ch quá!!!! Có cách nào khi s d ng 1 đ u ngu n vào m à đáp ng c 2 đi u ki n trên ko các b n??? N u có th thì cho m ình sơ đ m ch luôn nhé hihi. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc..10/27/2010 Re: PT2248.còn m ch thu. PT2249 h ng ngo i . -------------------------------------------------------------------------------xin chào anh. ngoài có bán không anh? G i b i 2nd lúc 15:36:14 19-11-2008 Re: PT2248. đi n t . .. PT2249 h ng ngo i . bác cho em h i n u mu n có đ u ra là đi n áp liên t c đ duy trì cho 1 bóng đèn sáng liên t c thì l i phái nh n và gi m t phím liên t c h bác..e th y m ch phát v n ho t đ ng t t.có th th y dc đi n áp âm.em đang b 1 s vư ng m c. t t c vào đây. t t c vào đây.. đi n t . m ch thu s d ng ngu n DC 9V cung c p cho m ch nhưng khi m c Relay đ đi u khi n t i 220VAC ko bi t thi t k sao n a???. Các b n ơi.trong kho ng th i gian đó n u ta dút tay ra ho c đưa tay vào nhi u l n thì m ch v n ho t... PT2249 h ng ngo i ..và chuy n lên m c cao khi n phím bên m ch phát. QD ơi.. tương t các ngõ khác 2 thì out 2 ..In lu ng th o lu n… các bác nào làm ch y m ch dùng c p PT2248. đ kh i trùng v i ngư i khác. Mình đang làm m ch phát-thu qu n lý 10 kênh b ng 10 nút nh n đi u khi n 10 cái LED tư ng trưng cho 10 thi t b v i hai diendandientu.kho ng 0.. m ình cũng có th c m c tương t . ta ch có th cá nhân dkhien c a mình b ng các ngõ C ODE thôi ph i không.khi đo chân s 2 thì có tín h u nh .m c dù đã ch nh s a cho đúng CODE r i. t t c vào đây.th m chí là thay IC. cho mình h i v i. t t c vào đây. Chào bác QD. em đang c n tìm 1 m ch đi n s y tay t đông dùng c m biên h ng ngo i? yêu c u c a m ch này là : khi đưa tay vao l n đâu thì m ch ho t đ ng trong kho ng th i gian t 10s đ n 15s thi d ng l i.. đi n t . PT2249 h ng ngo i . VD 4013 G i b i pxt lúc 16:00:27 26-11-2008 Re: PT2248.... DienDanDienTu.k t thúc kho ng th i gian đó n u m ch đi n ti p t c nhan đư c tín hi u vào thì m ch ti p t c ho t đ ng anh có th ch cho em m ch đi n này ko? G i b i mrthanhspkt lúc 17:46:34 16-11-2008 Re: PT2248. đi n t . đi n t . tìm hi u chút v m ch thu phát HN và RFc a c pn 2248/2249 sao th y m ch phát mà không th y m ch thu v y? có th post lên cho mình nghiên c u đư c ch ?C m ơn QD trư c nhé G i b i nguyen_bach lúc 22:30:37 05-11-2008 Re: PT2248..Cám ơn các b n nhi u. G i b i saosang149 lúc 18:55:50 20-10-2008 Re: PT2248.thanks.3V.. đi n t ... ko l ph i v a cung c p G i b i secretnt84 lúc 13:27:49 31-10-2008 Re: PT2248.. mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp.. ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã. mình ko th bi t dc.C này chân 15 bên pt2249.com/…/printthread_thread… 48/49 . cho em h i là t i đ u ra c a bl9149. đi n t . mình đang chu n b làm m ch h ng ngo i 9148-9149.có cao th nào ra tay giúp đ dùm ko G i b i mrthanhspkt lúc 16:04:14 20-11-2008 Re: PT2248.nhưng các chân out đ u im re. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF. đi n t .. PT2249 h ng ngo i ....2249 r i z y?có th júp e v i dc ko.mình cũng v a vào di n đàn.các mã kèm theo sóng mang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh. G i bác QD. PT2249 h ng ngo i . cho mình h i tí nhé. khi bên fat không ph i tan so 38k. t t c vào đây. bác QD cho em hoi? m y cu n dây trên anten..^^. PT2249 h ng ngo i . n u n i th ng vào relay thì đâu có gi tr ng thái m ãi đư c.. PT2249 h ng ngo i . G i b i bmkda1 lúc 17:05:21 26-11-2008 Re: PT2248.th m chí n u đ thang đo nh .mong h i âm c a các bác. t t c vào đây.em th y có bác cũng b j ng e. v y cho em hoi công th c tính 2 R.sau khi ráp m ch. t t c vào đây. .

mình đã thi t k DienDanDienTu.sao em không tai duoc các sơ d ? G i b i taduc lúc 22:41:51 03-01-2010 Re: PT2248. đi n t . nh n fím th y led nh p nháy. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên. mình ko th y hai con IC này đâu c .net diendandientu. m ình chân thành cám ơn G i b i mbuiquang lúc 16:47:54 27-04-2009 Re: PT2248.. ra ch tr i mua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet). Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng. n u các b n có s n sơ đ m ch in thì g i wa nick yahoo bmkda1@yahoo.In lu ng th o lu n… bên ngoài đư c r i nhưng khi vào f n m m eagle 4....Em làm m ch phát h ng ngo i dùng 2248 như trên mà khi g n ngu n vào Led phát c sáng su t dù ta chưa b m nút. PT2249 h ng ngo i .trư c khi ra led em dung m ch darking như trên. t t c vào đây.3-dev (Build: 10 September 2009) Copyright © 2002-2009 by MyVietnam.. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào. em la phương binh.10/27/2010 con 9149 và 9148 ..11 đ v m ch in. các bác cho em h i tí.com cho m ình nha . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây. Em cám ơn r t nhi u Cái m t thu này: Chân 1 là data out Chân 2 n i ground chân 3 n i VCC G i b i phuongbinh lúc 13:57:25 11-06-2009 Re: PT2248. ai giúp mình v i . Bác nào bi t thì giúp em v i.com . đi n t . PT2249 h ng ngo i .. đi n t . Nh các bác ch giáo cho em 1 chút.com/…/printthread_thread… 49/49 .ai giúp em v i Múi gi hi n t i là GMT +7 19:32:15 27-10-2010 Powered by mvnForum Enterprise 1.Em dùng ngu n 3v(2 pin ti u). C hào các bác..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->