P. 1
Pt2248, PT2249

Pt2248, PT2249

|Views: 903|Likes:
Được xuất bản bởitenten123456789

More info:

Published by: tenten123456789 on Nov 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

DienDanDienTu.com » Hi n th t t c di n đàn » » Di n đàn: K thu t m ch đi n t - c m bi n - đo lư ng và ng d ng » » » Lu ng: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây.
In lúc 19:32:15 27-10-2010 G i b i queduong lúc 17:48:40 02-05-2005 PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. PT2248 và PT 2249 : Đi u khi n thu phát h ng ngo i 10 kênh . ---- Có l bài vi t không m i nhưng đây là bài c a Qu Dương và t t nhiên nó khác h n các bài vi t trư c đây vì m ch đã đư c thi t k l i m t cách h t s c đơn gi n và các b n có th ch t o d dàng. --Coi như đây là quà khi QD làm MOD đi u hành diendandientu. + Các bài v t v chuyên nghành đi u khi n s đư c QD vi t trong m c đi u khi n đo lư ng , ng d ng. + Các bài vi t v các chuyên nghành khác như vi đi u khi n, kĩ thu t s ... s đư c vi t trong các m c tương ng. + Vì Que Duong là nhà s n xu t kit m ch th c d ng,n m nhi u các thông s và chi ti t các s n ph m c a nhi u công ty mà QD đã ch t o cho h vì th các thông tin đưa lên đây ch mang tính ch t chia s cho các b n sinh viên, các đ i tư ng khác v i m c đích làm đ thí nghi m , nghiên c u ( không áp d ng cho s n xu t thương m i). N u b n là các doanh nghi p, công ty s n xu t l n trên các ý tư ng hay thi t k này. Hãy liên h v i Que Duong đ bi t thông tin v lu t b n quy n tác gi . ******************************************************* PT2248 và PT2249 PT 22 48 và PT 2249 là c p IC chuyên d ng thu phát h ng ngo i. PT 22 48 có th phát đư c 18 kênh l nh trong khi đó PT 2249 ch thu đư c 10 kênh l nh. - B n s băn khoăn phím nào không dùng đ n ??? : V i PT 2248 các phím t 1 đ n 10 tương ng đi u khi n 10 đ u ra c a PT2249. - Các phím 11 ---18 c a PT2248 không c n dùng đ n ( lo i b ). N u b n dùng PT2250 thay cho PT2249 thì các phím 11-18 c a PT2248 m i có tác d ng ( PT2250 có 18 đ u ra) * Đ u vào input c a PT2249 ph i luôn tr ng thái th p ( low) khi có d li u vào s l t tr ng thái t th p lên cao. M i đ m b o gi i đi u chính xác. Vì th ch c n 1 transistor ngư c là có th đ m b o đư c vi c này. * Mã hoá c a PT2248 và PT 2249 ph i trùng theo quy đ nh c a nhà s n xu t ( xem datasheet v b ng code) c a PT2248 và PT2249 m i có th gi i đi u ch đư c. --------- V i sơ đ tôi post lên ( các b n s đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m ) là chính xác ---- Các chân t 3 đ n 12 c a PT2249 là các đ u ra. Chúng luôn tr ng thái ( low) khi không có tín hi u đi u khi n và bi n lí tr c ti p. đ i thành High khi có tín hi u đi u khi n và d ch mã tương ng thành công. * B n có th đưa các đ u ra này vào transistor kích rơ le ho t đ ng ho c s /////////////// Chúc các b n vui và thành công v i m ch r t đơn gi n mà Qu Dương đã vi t.////////////// --------------- Các thông tin h i và tr l i s đư c vi t dư i bài vi t, ho c email : dientuqueduong@yahoo.com ( chú ý : Dương ít ki m tra thư vì b n)------------//////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s ---------------------------------------PT2248.JPG (26036 bytes) (S l n t i v : 17360) (M ch PT2248) d ng PT2248 và PT2249/////////////

---------------------------------------PT2249.JPG (11012 bytes) (S l n t i v : 16582) (M ch thu PT2249)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

1/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i barce lúc 12:58:27 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. alo^ cho em hoi .Ngo ra la 9148 ngay ca binh thuong` thi` cung da lam ` cho led phat roi` phai ko xung lien tuc va` ko lien tuc khac' nhau gi` ho? anh

G i b i phanvanngay lúc 23:04:20 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. chao ban ! m inh rat thich dung dieu khien tu xa , the mach cua ban thu phat bao xa va ic do co the mua o dau hay goi mail cho toi: phan_van_ngay@yahoo.com

G i b i barce lúc 18:50:53 06-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. //////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s anh Que^' Duong ! sao la^u the^' d ng PT2248 và PT2249/////////////

G i b i queduong lúc 00:43:04 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. M ch này đi u khi n h ng ngo i xa 10 m ét , IC có th mua t i nhà Mai khanh ( tr Tr i Hà n i ) nên mua PT2248 và Pt2249 vì nó m ã hoá t t hơn BL9148 và BL 9149 Giá là 18 ngàn 1 c p thì ph i. ///////////////// B t đ u ---Sóng đi n t /////////// /////////////////// PT2248 và PT2249 đi u ch sóng đi n t /////////////////////////// ---- M t v n đ tr ng i cho vi c dùng IR là kho ng cách và s khi n b ng IR. ---- Dư i đây Qu Dương xin gi i thi u v i các b n nguyên lí và m ch đi n ng d ng c a chúng ( Các m ch này đã đư c th nghi m , s n xu t b i Que Duong Electronics. ) + Xem sơ đ kh i c a m ch này ta có th làm theo 2 ki u khác nhau : 1) là ta thu đư c sóng đi u ch h ng ngo i 38K + mã hoá sau đó đưa qua IR led và phát l i tín hi u 38 K và mã hoá đó. B thu IR c a PT2249 s làm vi c bình thư ng như khi ta dùng Remote b ng IR v y. 2) là ta s lo i b t t c các led h ng ngo i + modul thu IR m à s thay vào đó m ch đi n s lí 38K và gi i đi u m ã hoá, bi n đ i Analog sang d ng s ho c LOGIC ( Que Duong Áp d ng cách này) Tuy nhiên cách th c này ch t o r t khó khăn và b n ph i có các d ng c h tr như m áy OSC, Logic analyser đ phân tích thì b n m i có th làm đư c. Ho c gi d b n thông th o và s lí t t Analog và digital m i d thành công. /////////// Sau khi xem xét và tính v s ti n ích cho t m nghiên c u c a các b n. Qu Dương s ch n phương pháp th nh t đ các b n d b thí nghi m vì b n không ph i là nhà s n xu t. Hãy nghiên c u cái phương pháp 1 r i b n s t t ti n b .///////// ( Qu Dương s v và UP load t t vì hi n t i vi c s n xu t c a QD electronics cũng r t b n r n nên th i gian h n h p.) đ nh hư ng. N u s d ng chúng đ đi u ch sóng đi n t thì s không ph i ng n ng i và suy nghĩ v vi c đó và t t nhiên m t b đi u khi n b ng sóng đi n t s là m t thú m i khi b n quen dùng đi u

diendandientu.com/…/printthread_thread…

2/49

10/27/2010
---------------------------------------Block.JPG (23523 bytes) (S l n t i v : 15654) (Sơ đ kh i)

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i queduong lúc 00:53:23 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Ngõ ra c a 9149 là chân s 15 luôn khi b m phím phát chân 15 đang h n) Có khi ta l p 1 con bóng thu n và ngư c ( ki u dalington) đ kích 2 , 3 led h ng ngo i đ ng sau nh m tăng nhi u hư ng cho đi u khi n và kho ng cách xa hơn. ---- Vì th i gian b n r n nên bài vi t sóng đi n t ph i ch p b ng web cam nên không đư c rõ. M i th c m c và h i đáp xin các b n post lên đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com m c cao chuy n thành th p led phát tia h ng ngo i ( không nhìn th y) ---- Đ led IR phát xa hơn ta không dùng cách như trên m à kích đi u khi n led b ng m t con trans thu n ( 2SA1015 ch ng m c cao. n u b n c m tr c ti p đèn led phát vào đó s b phát liên t c. Đ led phát khi b m phím ta có th đơn gi n hoá là n i (+) ngu n vào anot c a led và katot c a led vào chân 15. Như v y

G i b i queduong lúc 22:34:57 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ . ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF- Data ) ---------------------------------------block_draw.JPG (14678 bytes) (S l n t i v : 15568) (Sơ đ kh i ph n thu)

---------------------------------------data-RF.JPG (36655 bytes) (S l n t i v : 15591) (UHF data trans mitter)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

3/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------PT2248RF.JPG (27230 bytes) (S l n t i v : 15475) (PT2248 - cho RF ( đã c t b ph n h ng ngo i))

---------------------------------------PT2248RF_ALL.JPG (48191 bytes) (S l n t i v : 15562) (Sơ đ ghép n i t ng th c a ph n phát)

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i

diendandientu.com/…/printthread_thread…

4/49

đi n t . Kho ng cách đi u khi n c a m ch này là 100 m ét ( Đi u khi n t t và chính xác).10/27/2010 Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Khi nào xong s up lên.Gia Lâm .com .. Hi v ng là s m g n đây//////////// Thân m n ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . chào bác queduong th còn ph n thu c a 2249 v n như m chh thu phát h ng ngo i à kho ng cách thu phát c a nó là bao nhiêu mét bác đã l p th chưa G i b i queduong lúc 02:40:24 11-05-2005 Re: PT2248. Sóng RF đi u ch xung này và phát ra ăng ten. xin chao QD ...5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . Như v y ta đã th c hi n đư c đi u ch xung 38 KHz + m ã hoá c a h ng ngo i vào sóng đi n t . PT2249 h ng ngo i . T t nhiên là các b mà QD bán trên th trư ng ( hi n t i ngưng s n xu t m t hàng này) vì đang b n xây xư ng.. t t c vào đây. t t c vào đây. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .com Ch tin QD Thân. PT2249 h ng ngo i . đi n t .sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. bác có th cung c p dư c không ? vui lòng liên h s m : nam anh_1804@yahoo.com .http://qde. t t c vào đây. Đ tôi gi i thích : Ban đ u PT2248 s phát ra xung h ng ngo i ( xung 38K và mã hoá) ta không dùng cái xung này đ đưa vào led h ng ngo i mà đưa vào m t b RF đ đi u ch xung này.5T mang y nghia nhu the nao diendandientu. t t c vào đây. đi n t .. Đây ch là m t cách truy n d li u b ng sóng đi n t .3..com G i b i namanh_1804 lúc 12:30:22 11-05-2005 Re: PT2248. xin chao QD . L1 = 3. Cam on G i b i linhdt3k4 lúc 22:29:42 10-05-2005 Re: PT2248. ////////////////////// Tôi đang v n t sơ đ ph n thu. đi n t .Digital.3...hay la phai mua cuon day ban o cho . tui c n 5 b thu phát. Bac co the cho tui biet dia chi duoc ko. B ph n thu sóng RF ti p nh n đư c sóng này.Xã Dương Xá .com/…/printthread_thread… 5/49 .sitesled. Còn tôi Hà n i và c a Hàng Mai khanh ( Hà n i) có band lo i này.5T m ang y nghia nhu the nao G i b i queduong lúc 17:22:41 11-05-2005 Re: PT2248. L1 = 3. hi Que Dương.In lu ng th o lu n… G i b i thanhthach lúc 20:34:05 10-05-2005 Re: PT2248. G i b n thanhthach : Các con này có trong Nh t T o ( c a hàng ông Thu n) tôi ch nghe nói th . PT2249 h ng ngo i . Các m ch mà QD gi i thi u trên là các m ch đã ki m nghi m và d dàng cho các b n m i vào ngh ( t p tành nghiên c u) và làm các s n ph m ng d ng trong dân d ng. Xin hoi bac nha Mai Khanh la o dau vay.com ..http://qde. đi n t . Chao bac Que Duong..hay la phai mua cuon day ban o cho . Gi i đi u ch và đưa ra m t đ u ( g i là data out) đ u này n i v i m t led h ng ngo i led này đưa tín hi u data g i t i m ch thu PT2249 . O tp HCM cho nao ban 2 con pt2248_pt2249 vay. các board thu phát ngưng s n xu t nhưng còn bán không. G i b i quochung lúc 13:50:54 11-05-2005 Re: PT2248. đi n t . Đã đư c Que Duong Electronics bán nhi u trên th trư ng ( c nam & B c). t t c vào đây.com DienDanDienTu..5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . Các b QD bán có kho ng cách 150 met và không dùng các led h ng ngo i ho c b thu h ng ngo i mà QD đưa tr c ti p các tín hi u này vào m t s m ch thu t toán và chuy n đ i Analog.

Đây là quy đ nh chung mà QD cũng ch bi t như th nên cũng ch nói đư c v y. Các vòng sát nhau. Đôi khi trong kí hi u c a RF ngư i ta ch kí hi u L=3T 3mm thì ph i hi u là cu n 3 vòng dây trên lõi 3mm ( dây 0.đ dài ng dây.. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng.10/27/2010 DienDanDienTu.V xác đ nh thông s c a cu n dây cao t n có m t kí hi u chu n như sau: Đ u tiên là s vòng ( kí hi u là T) . t t c vào đây. đư ng kính lõi qu n 3m m. 3mm .Xã Dương Xá .5 có ý nghĩa là cu n 3 vòng dây trên lõi 3m m và dùng dây 0.com đâu ra thì b n hãy G i b i fireman lúc 19:00:50 11-05-2005 Re: PT2248. đi n t . 2N3094 . đi n t .com .sitesled. riêng cu n 10 uH là có th mua ( vì cu n này đã đư c ch t o b i các hãng s n xu t ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.5mm ( Trên m ch QD đã post có m t chút nh m l n : Phi = 0. không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. B n không th dùng trans C1971 đư c b i vì C1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. có nghĩa là 3 vòng .3m m. PT2249 h ng ngo i .RFM ra *.4mm.Gia Lâm . Còn quy đ nh này tìm hi u m t s tài li u quy chu n qu c t v cao t n và các đ v đi n t . C9018 . Các thông s n u không đư c ghi s hi u là default.http://qde.) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. Dư i đây là m ch thu và file m ch in Đư c Qu Dương Export t file *.Gia Lâm . N u m ch có sai chút ít v t đi n. Nghiên c u PART 15 FCC Ruler cũng có nói đ n cái ph n này. ---.. giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng. đư ng kính lõi.5. Các giá tr còn l i là b t bu c ph i ghi. ( Đa s VN ít ai ti p xúc nhi u v i tài li u này. Ví d : chi u dài ng dây m à không ghi thì có nghĩa là qu n sát vào nhau. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các trans istor có t n s c t 500 MHz tr lên. Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. Tuy export t ( RF Master design) ra Protel có m t đi các overlay nhưng đư ng m ch in và ăng ten strip line là không thay đ i.. 2N2222 . có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th .sitesled.5 là giá tr default cho các cu n dây trong các chú thích cao t n. PT2249 h ng ngo i . S9018 . Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. 0. chào bác Que duong ? n u như dùng c9018 thi ch em o co' ! có th thay băng c535 dc ko neu vay thì mack có thay đ i gì ko ?hơn n a n u em m u n dùng c1971 thì ph i ghep them nhưng t ng khuyêck đ i nào đ d t hiêu wa cao nhat ? G i b i queduong lúc 09:46:11 12-05-2005 Re: PT2248. Đư ng kính dây qu n không ghi thì đó là dây 0. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com . C9014 . N u không có chú thích thì dùng dây 0.5 m m đ cu n. C535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ).) Các cu n này có th t ch t o ..com G i b i queduong lúc 02:16:21 14-05-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… L = 3T .com/…/printthread_thread… 6/49 . dây 0.. diendandientu.. đi n t . đ dài ng dây là 4mm .0.PCB c a Protel. Các lo i trans như BC547 .3mm là sai và ph i đúng là 3mm ( đư ng kính c a lõi) Thành th t xin l i). --. PT2249 h ng ngo i .5mm ) Dây 0.5 ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. L y ví d : 3T . cu n c m . Các b n có th nhìn vào m ch đi n ( schematic ) và nhìn vào đư ng m ch in ( b n s suy ra linh ki n nào ---------------------------------------Receiver. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao.JPG (53789 bytes) (S l n t i v : 6435) (m ch thu ( schem atic) Draw with Circuit Maker) v trí nào).đư ng kính dây..5m m. ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng..http://qde. S9014 . t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên m à không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz .com . t t c vào đây. t t c vào đây.Xã Dương Xá . Trên nguyên t c b n có th thay b ng C535 nhưng th c t C535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này.

. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Đư c Export t RF master ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . 2249. t t c vào đây.. t t c vào đây. đi n t . Th c ch t m ch này g n gi ng m t b Repeater ( RF-IR). thì ch cho mình v i mình cám ơn.. mà bác QUEDUONG này m ch thu sao l i dùng con phát IR th và k t n i m ch này v i con 2249 như th nào m ch này không c n antena thu à bác G i b i ngvanhieu83 lúc 10:32:25 15-05-2005 Re: PT2248.Gia Lâm .sitesled. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá .In lu ng th o lu n… ---------------------------------------export_IR_forStudent.com ...com . t t c vào đây. đi n t .com/…/printthread_thread… 7/49 . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. m ình có ra ch Nh t T o h i nhưng không có.sitesled.Xã Dương Xá . G i b i queduong lúc 15:06:43 16-05-2005 Re: PT2248. cám ơn bác QD đã post các m ch r t h u d ng. chào bác QUEDUONG cái b thu phát m à bác s n xu t trư c kia bác bán bao nhiêu t n m t b và bây gi em m uôn mua thì có th mua đâu G i b i automatic lúc 23:50:26 14-05-2005 Re: PT2248. M ch này đư c thi t k không dùng ăng ten ngoài mà dùng ăng ten tr c ti p là m ch in ( anten strip line).. đi n t . t t c vào đây. Con thu ph i dùng IR led vì IR led s hoàn l i mã và t n s sóng mang IR đ phát cho m ch PT2249.com G i b i automatic lúc 23:34:08 14-05-2005 Re: PT2248. Đi u khi n b ng RF cũng đư c. PT2249 h ng ngo i .PCB (96761 bytes) (S l n t i v : 970) (M ch in ( Protel) ..Gia Lâm .http://qde. M ch module PT2249 v n làm như bình thư ng ( như datasheet). PT2249 h ng ngo i .http://qde.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---chú ý : m ch phát các b n cũng nên dùng ăng ten stripline đ không ph i đưa ăng ten ra ngoaig làm gi m nh thi t b và không c ng k nh. đi n t . PT2248 và PT2249 ngoài Hà n i bán 18 ngàn 1 c p.10/27/2010 DienDanDienTu. V i m ch này b n có đ đi u khi n b ng IR cũng đư c.com . v y b n nào đã mua đư c IC PT2248.com G i b i HieuTri lúc 00:35:51 17-05-2005 diendandientu.

. đây ch c n dùng A1015 là diendandientu.. 1) Ki m tra ngu n pin xem có đ không? 2) ki m tra led phát có t t không ? 3) ki m tra các trans kích led có đ dòng không ( có nhi u trư ng h p trans có đ nh y kém ) chu n. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các transistor có t n s c t 500 MHz tr lên.. và chúng thư ng có 3 chân. t t c vào đây.10/27/2010 Re: PT2248. Trên nguyên t c b n có th thay b ng C 535 nhưng th c t C 535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này. 2N3094 . PT2249 h ng ngo i .. C 9014 . G i b i automatic lúc 15:03:07 19-05-2005 Re: PT2248. dia chi la 174/1 Ly Thuong Kiet G i b i ngvanhieu83 lúc 10:06:34 18-05-2005 Re: PT2248...minh mua gia 8. PT2249 h ng ngo i . đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 8/49 . V các m ch h ng ngo i. Tính năng có th g n như nhau nhưng b thu v s t ch ng nhi u t t hơn. chac o tiem ba ngoc re hon do. ra ch mua thì h i như th nào. b n hơn và đ c bi t s lí logic . đi n t . giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng. tuy nhiên n u b n l p m ch mà nó ch đ t đư c 4 m ét thì nên xem l i các v n đ sau. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . C 9018 . cam on ban enti nhieu. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng.. đi n t . Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. vì tôi chưa bao gi làm lo i này c . Strip line antenna là lo i nào. đi n t . có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th .. s chính xác hơn ( Không là 0 và 1 là 1) hai m c logic cao th p r t rõ ràng ch không như m t s lo i 2 m c này r t g n nhau và đi u này làm s lí kém nh y. Thank. o cho nhat tao chi co ban con 9148-9149 thoi. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau.. 4) Module thu h ng ngo i có t t không ??? ---Chú ý : có r t nhi u lo i module thu h ng ngo i. Vay nos cos the thay bang con nao vay. lam th nào đ tăng kho ng cách cho xa hơn bác b o l p 2 con tran ki u darlington thì l p con led IR vào đâu bác có th v cho em không ? băt đ u t chân 15 c a con 2248 y . cu n c m . đi n t . t t c vào đây. S9018 .. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C 1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.In lu ng th o lu n… M y cái m ch bác ch d n hay quá. -------------------------------------------------------------------------------chào bác QD sao em l p cái m ch đó nhưng m à kho ng cách thu phát ng n quá à .. đi n t . không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. ti m Ng c. t t c vào đây. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao. N u m ch có sai chút ít v t đi n. To ngvanhieu83: ngoài ch Nh t T o ch có bán b thu phát 4148 và 4149 thôi. B n không th dùng trans C 1971 đư c b i vì C 1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. G i b i enti lúc 03:39:00 17-05-2005 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.000 dong mot cap. Bác queduong cho h i trong m ch thu thì tín hi u trong ph n thu t i con 2249 t ch nào. ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. c m ơn bác nhé á m á bác có sơ đ c a m ch thu c a con 2250 không ? ngoài tr nhà mai khanh có bán con này không ---------------------------------------- G i b i queduong lúc 03:06:55 20-05-2005 Re: PT2248.. C 535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ). Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. Em o HCM em khong tim duoc con transitor BC547 va BC557 . mong bac chi giup. DienDanDienTu.. Theo kinh nghi m c a riêng tôi nên dùng lo i thu có v s t ( lo i to) ch không nên dùng các module có v nh a đen hay v nh a đen b c s t . t t c vào đây. Bac QD ơi. S9014 . 2N2222 .. G i b i ngvanhieu83 lúc 18:07:07 17-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. kho ng cách thư ng ng n ( ch 10 --15 mét) đã là xa r i. C ác lo i trans như BC 547 . Ban nao o HCM biet cho nao ban hai con tren chi m inh voi. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên mà không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz .com . Em cũng mu n mua 1 b thì m ua đâu h bác.) Bac queduong cho em hoi mot chut.

Ngoài nh ng yêu c u đ c bi t thì không nói. ---m ch dalington dư i thi t k cho dùng ngu n 3V ( 2 pin 1.. bac cho em hoi cai anten Strip line thuc chat la 1 duong day mach in dung ko? Nhung cach thiet ke no nhu the nao. 1 voi song 38kHz (o con phat) va tach ra de lay tin hieu 0. g .v diendandientu. bakelit. vàng.com ho c ĐT 6781651 ( hà n i). Còn các b n mu n đ t hàng hay mua thì liên h v i QD dientuqueduong@yahoo.v. ta khong ph i đ ng chân đ ng tay đúng ko bác? G i b i queduong lúc 20:00:29 23-05-2005 Re: PT2248. 1 o con thu la do con PT2248 và con PT2249 làm h t r i.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. PT2249 h ng ngo i .http://qde.Xã Dương Xá .com .. Tr kháng c a ăng ten ph i phù h p v i tr kháng đ u ra đ ph i h p tr kháng t t.. =To Automatic : Tôi s b n không ki m đư c con 2250 ch tôi xem datasheet c a nó là tôi có th v nó cho b n đư c ( nhà Mai khanh không bán con này) =To nguyenvanhieu83 : B n nên dùng S9018 ho c C9018 ho c 2N3904 đ thay th và có th không dùng BC547 trong m ch này vì t n s c a chúng th p ---------------------------------------dalington.sitesled.com . riêng kho n ch t o thành ph m .) 2) đ dày m ng m ch in ( ph i bi t đư c m ã s m ch in thông d ng ho c chuyên d ng c a các nhà s n xu t). thi c. m ch in . Chao bac Duong. 3) m ch in có tráng b c. t t c vào đây.JPG (22037 bytes) (S l n t i v : 5193) làm khó các b n v i cái ăng ten lo i này nên đã c t công thi t k c sơ đ PCB ( b ng Protel) lên cho các ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Đ nói v cái ăng ten strip line thì r t nhi u v n đ .com G i b i nhuythuy lúc 19:27:35 23-05-2005 Re: PT2248. đi n t . đi n t .5V) n u b n nào dùng ngu n 5 V cho máy phát thì nh cho các tr h n dòng cho led nhé . co can chu y gi khong bac.. Và không ph i m t ngư i thi t k cao t n lâu năm đ u có th thành công b i ăng ten đư c t o nên b i nhi u y u t c u thành : -... t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ..chi phí v n chuy n (n u xa) thì các b n s ph i chi tr cho nhà s n xu t ( là QD đây ch ng h n) ///////////// to ENTI: trong ph n thu k t n i v i PT2249 là con IR led Strip line là đư ng m ch in ( đây ăng ten làm b ng m ch in). + Tr kháng ăng ten ph thu c vào : 1) ch t li u m ch in ( thu tinh.. Qua trinh tron tin hieu 0. Các linh ki n các b n g i mua m ình có th mua h ..Gia Lâm .Ăng ten strip line là m t đư ng m ch in PCB.com/…/printthread_thread… 9/49 . ( Ch p cháy không ch u trách nhi m nha ///////////////////////////////////////// Nh n m t s b n : Hi n t i các s n ph m đ u đã đư c bán h t trên th trư ng. Vì các b n không ph i là các chuyên gia nghiên c u v cao t n và mình s b n r i còn gì.. năng lư ng b c x c a led y u nên b n không th phát đi xa đư c. Thanks bac nhieu! Cau hoi nua em muon hoi bac. năng lư ng nên dù b n có c g ng nhi u thì m ch cũng ch trong kho ng dư i 15 mét m à thôi.10/27/2010 sao ??? DienDanDienTu.In lu ng th o lu n… dư i đây ) xem ---N u các khâu đã gi i quy t n tho và b n v n chưa hài lòng thì b n th l p thêm m t m ch ( tôi v Nhưng có m t đi u là vì IR led r t h n ch b i công su t.

v. Vì ngay cái công th c ăng ten cũng r t nhi u đ i lư ng ( khó mô t )..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..com . t t c vào đây. 5) Ăng ten có Ground Plane hay không.80 % đã là ưu vi t l m r i. tuy nhiên b n dùng phíp g cũng ch ng sao c .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..Xã Dương Xá .. không c n ph i đi u ch nh gì h t. t t c vào đây. và b n ch c n có mã c a phát và thu trùng h p là đư c. c m ơn bác QD nhé em đã l p l i r i m ch thu phát đư c c 8 m r i có khi là con tran b già quá r i em thay con khác thì có tôt hơn c m ơn bác nhé G i b i nameless lúc 02:57:33 25-05-2005 Re: PT2248..com . + PT2248 s phát ra chân 15 m t xung 38KHz ( n u dùng th ch anh 455) và trong 38KHz này s có các m ã đư c " tr n" vào ví d khi ta b m s 1 s có m ã 01010001 và 38KHz ch ng h n.. đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… Ch t o các m ch in này ngoài 4 ph n công th c ăng ten ( nh t là ph i h p tr kháng d i t n cao) vì t n th p không dùng ăng ten strip line đư c nha ( không có hi u qu vì bư c sóng quá dài) + 4 ph n kinh nghi m đúc k t. đi n t . không tráng gì h t thì có v n đ gì không bác. Ch t li u m ch in đ thí nghi m th g i là t m t m ( ch chưa đư c l m). Em còn m t c u h i n a: T n s t i đa đ b m m t công t c đ u vào con PT2248 là bao nhiêu . V cái v này hơi l ng ngo ng nên khó gi i thích đư c.sitesled. Cái khó nh t là ph n thu thì đ u đư c gi i quy t r i.http://qde. Ch nó không th tr c ti p tách xung 38KHz ra ngoài đ t l y các thành ph n 0 ho c 1 c a con phát Pt2248 đư c. Và r t nhi u y u t khác. G i b i queduong lúc 02:48:43 27-05-2005 Re: PT2248. Còn ph n phát thì không khó khăn nhi u l m đâu.com/…/printthread_thread… 10/49 . L p xong là có th ch y ngay ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i .Đ truy n t c đ cao ngư i ta thư ng dùng Encoder/ Decoder Chuyên d ng VD HM9209.. N u có đi u ki n thì nên m b c đ tăng hi u su t mà thôi.Gia Lâm . .10/27/2010 4) Đ dài m ch in ( liên quan đ n bư c sóng).com . ---T c đ t i đa đ truy n d li u thì tôi chưa th nghi m b i vì các dòng này chuyên d ng cho công t c đi u khi n ( SW control) vì th đ truy n t c đ thì ch c là chào thua. Làm đư c hi u su t 70 -.. M t máy phát có t n s th p thì không th có t c đ cao đư c. + Vi c tách 0 và 1 ra kh i 38KHz s do kh i thu h ng ngo i ( IR Receiver Module) đ m nhi m . không ph l c.v và t c đ ph thu c nhi u vào băng thông c a máy phát +thu. t t c vào đây. gi s như mình mu n truy n n i ti p y. Ch t phíp t t s làm cho m ch n đ nh t t.Gia Lâm .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . G i bác QD: Bác có th g i n t m ch in ph n phát RF đư c không.Xã Dương Xá . V i ch t li u m ch in bình thư ng làm HN (em thư ng đ t ngõ Thông Phong . DienDanDienTu. C m ơn bác trư c. /////////// V cái kho n tín hi u 0 và 1 thì 2 con Pt2248 và 2249 ch là c p mã hoá và gi i mã mà thôi.. Ch t li u là phíp thu tinh. Sau khi kh i thu h ng ngo i làm vi c nó s tách thành ph n 38Khz c a con phát Pt2248 ra và ch đưa chu i 0101. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i automatic lúc 00:49:57 24-05-2005 Re: PT2248.. Nhưng tôi nghĩ ch c ch n cũng đư c 5 l n trên dây n u s d ng xung đơn ( single pulse) -..Tôn Đ c Th ng). t t c vào đây.sitesled. Em m u n l p th .. đi n t . PT2249 h ng ngo i . HT60E HT60D.http://qde.com G i b i thanhphuong lúc 21:14:53 23-05-2005 Re: PT2248.vào con PT2249 thì PT2249 m i gi i đi u ch chính xác đư c.Vì t t c các m odule và chip đ u là chuyên d ng.. đi n t .com diendandientu. + PT2249 là con gi i mã và nó ch gi i mã đư c 2 m c là 0 ho c 1 mà thôi. Riêng ph n thi t k m ch in cao t n em bi t còn nhi u v n đ . Bây gi là mùa hè ( phíp r t khô) nên không th y hi n tư ng gì l n.

đi n t . Em có t i ki n là v i t n s ra là 38Khz là siêu âm thì t i sao không dùng cái loa áp di n d t d t đ truy n tín hi u ? N u xa có th t i ch c m ét ý ch v l i ti t ki m $ hơn M i ngư i th y sao ? G i b i cao lúc 20:50:20 29-05-2005 Re: PT2248. Các đ u này b n có th n i vào b kích rơ le. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .com ... G i b i thanhphuong lúc 22:48:28 28-05-2005 Re: PT2248. Bác automatic dùng IR hay radio ware vay Share kinh nghi m nhé. " B o v thành ph m c a Que Duong Electronics".. Bao g m : M t b phát RF có mã hoá 6-->10 kênh. t t b t đèn. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .v.. t t c vào đây.Ph n m ch đi n nguyên lí s ch đư c v d ng Block " sơ đ kh i" và s không v m ch c th . Tuy nhiên n u b n không làm n i v RF thì hãy liên h v i QD cho m t b đi u khi n thu phát RF cho SV này và t t nhiên là giá cũng SV thôi.." Chưa bao g m pin 12V.. đi n t . M t b thu RF ch y ngu n 5 đ n 12 vôn và gi i đi u 6-->10 kênh c a b phát trên. PT2249 h ng ngo i ..++++ Que Duong Electronics ch có khoan l s n ch h tr t t cho th c hành ho c thí nghi m s ch RF thì ch c là không ch y diendandientu. t t c vào đây.. t t c vào đây.đ đi u khi n các m áy m óc c a các b n).. PT2249 h ng ngo i .. +++++ Que duong s h tr ho c hư ng d n t t hơn "n u có đi u ki n" tr c ti p trên di n đàn này n u như b n có ý đ nh ch t o l y". g i bác nhuythuy mình cũng ch l p m ch h ng ngo i thôi c l p theo đúng sơ đ m à bác QD port lên là ch y ngay.. đi n t .v Phương pháp làm m ch in b n có th vào m c" CH T O PCB" trên di n đàn này. đi n t .. N u các b n xa mà c n mua thì c ng thêm cư c phí bưu đi n n a nhé. cho anh em cùng h c t p DienDanDienTu..v.( m ch thí nghi m thì không c n ph i tráng ph gì h t v n có th ch y đư c). có các đ u ch đ b n n i v i bàn phím ( phím nh n). t t c vào đây. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i miomin lúc 18:57:25 29-05-2005 Re: PT2248. Phương pháp làm m ch in có th làm đ thí nghi m đơn gi n có th dùng "bàn i " . đi n t . đi n t . Khi nào ok em s share v i các bác G i b i automatic lúc 21:29:34 28-05-2005 Re: PT2248. " in lư i" . T t nh t là các b n nên làm ph n thu trên m ch in do mình ch t o. t t c vào đây. "in c c tím" . Các đ u ra QD s đ ch . V cái v RF có v là lo ng ng ng nghen.v.. anh QUEHUONG ơi cho em h i . QD s kèm theo datasheet các chân d n c a m ch đ các b n ti n k t n i.hi n bây giơ em đá làm m ch phát nh n tương đ i hoàn ch nh giơ em mu n làm m ch phát đi n t nhưng nghe các anh nói chuy n v cái an ten strip line co ve ph c t p nh em ch ng bi t làm m ch in các m ch em đ u lam trên boa mua o ch cho em h i li u em có th làm cái an ten đó ho c thay th nó b ng lo i anten kác đư c kông nh G i b i queduong lúc 08:14:14 30-05-2005 Re: PT2248.. Các bác nào có kinh nghi m ph bi n cho em v i đ nhanh đ n k t qu .. chuy n m ch.10/27/2010 G i b i nhuythuy lúc 11:51:09 27-05-2005 Re: PT2248. Qu Dương đã hư ng d n r t chi ti t..tàu bè. Các bo m ch bán n i..In lu ng th o lu n… Em đang đ nh phát tri n m t b thu phát tín hi u s dùng radio ware.. PT2249 h ng ngo i .robot.com/…/printthread_thread… 11/49 . (70 ngàn cho 6-->10 kênh thu phát RF kho ng cách không có v t c n kho ng trên dư i 100 mét và b n có th dùng cái này đ đi u khi n ô tô.

vì m ình đang c n r t g p. n u làm m ch cao t n thì r t khó.. PT2249 h ng ngo i . các b n có bi t ch nào bán m ch thu phát cao t n không. dùng m ch chuy n t đ r ng xung sang s đưa th là có th xài đư c. trong khi mình đang c n g p. đi n t .com DienDanDienTu. R i t m ch thu. PT2249 h ng ngo i .http://qde. ĐT (04) 781651 Email : dientuqueduong@yahoo. vì các cu n dây chính xác bao nhiêu v y. n u mu n mua thì thanh toán như th nào. không nhi u th i gian đ test.. Sau khi đ c kĩ.com . tương lai.com . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . thì có v n đ là. Cho mình h i tí. Ch t o m ch c a b n đưa có khó không. Cho mình h i... anh QD ơi.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. ph n encoder và decoder thì mình có th dùng vi đi u khi n.com .Hà N i.. Mình đã h i l n và th i gian 2 tu n. PT2249 h ng ngo i ..Gia Lâm .. ph i có OSC trên 500Mhz.10/27/2010 ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Xã Dương Xá . Vì s n ph m này QD đã ch t o và bán ra th trư ng khá lâu r i nên b n s nh n đư c s n ph m sau 4 ngày k t ngày chúng tôi nh n đư c đơn đ t hàng c a b n. ) Các b n cho mình h i.Gia Lâm .com ---/////// B n có th g i yêu c u. đi n t .. mình s nh n tính hi u ra. v y b n t n s c a RF c a b n là G i b i yurble_vn lúc 01:05:34 01-06-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 12/49 . thì có th đi u khi n đư c m y kênh cũng đư c. Mong giúp đ . vì đ làm đư c m ch cao t n. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. h ch ch u mua dùm v i s lư ng thành ph HCM bán s n b thu phát (d ng như mirco và máy thu vô tuy n nhưng diendandientu.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t .http://qde. PT2249 h ng ngo i .. Mình Đà N ng nên vi c mua linh ki n r t khó!! queduong cho h i: . m ình đã tham kh o nhi u b n..sitesled. Ph n thu thì có c ngu n cung c p ch ch s n các đ u ra.. v l i. t t c vào đây.com G i b i NhatNguyet lúc 16:43:16 31-05-2005 Re: PT2248.Mình m u n mua s n ph m hoàn ch nh có đư c không? T c ph n phát ph i hoàn ch nh có đ y đ các nút b m. đi n t . g i ti n tr c ti p có đư c không ?. t t c vào đây. . t o xung pwm cũng không khó. t t c vào đây..Gia Lâm .Xã Dương Xá . sao đó đưa tính hi u này vào m ch phát. ch vi c l p pin vào là ch y. ( ý m ình là th này: Mình s dùng vi đi u khi n( ho c cái nào tương t ) đ t o tính hi u PWM t n s th p. mình cũng đang đ nh làm m t b đi u khi n t xa dùng RF. t t c vào đây. Dùng cách này. mình th y m ch này t t nh t nên mua... Đi n t Qu Dương : Thôn Dương Đình.ti n tr c ti p n u Hà n i ho c qua bưu đi n n u xa (c ng thêm cư c v n chuy n c a bưu đi n). Thanks vi t nam r t khó ch t o. có ch nào d ng nh ) Ho c n u b n nào bi t ch bán chip thu phát RF thì ch mình. ho c m ch chuy n đ r ng xung sang s đ làm . đi n t . mình ch c n m ch thu phát. m à cái này thì hơi hi m.In lu ng th o lu n… G i b i namanh_1804 lúc 10:51:12 30-05-2005 Re: PT2248.Sao b n không đăng ký AC trên m t ngân hàng nào đó đ m ình có th chuy n ti n cho ti n?? G i b i yurble_vn lúc 00:49:21 01-06-2005 Re: PT2248.sitesled. theo đ a ch nào ? G i b i queduong lúc 08:31:13 31-05-2005 Re: PT2248..Xã Dương Xá .

Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì Sao đ t th ?Vietcombank đang khuy n mãi. đi u khi n xa trong công nghi p. t t c vào đây. Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . =========== G i b n NhatNguyet : Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V.75KHz ( chu n FCC 15) Đ nh y : Chưa ki m đ nh nhưng đ m b o kho ng 1uV -. d li u t ng h p..com .. Em s liên h v i bác G i b i bmtuhong lúc 21:54:30 01-06-2005 diendandientu. analog .. G i t t c các b n : DienDanDienTu.92MHz giá 7 USD thu : 433.75Khz ( chu n) giá 20 ngàn --Kích thư c 2x4 cm pin cho ph n phát ( 12V -. PT2249 h ng ngo i ..10/27/2010 G i b i queduong lúc 13:01:24 01-06-2005 Re: PT2248. đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh.Trong VN ngoài QD làm nhi u v các s n ph m v RF còn l i thì ít th y các doanh nghi p hay cá nhân nào đ u tư v cái này.. PT2249 h ng ngo i .com G i b i DUCCUTEO lúc 13:11:29 01-06-2005 Re: PT2248. và các đ nh d ng khác) Ngu n cung c p 5V chu n ( 7805) ( K t n i v i vi s lí đ truy n d li u. đi n t . Đi u ch AFSK ..Kho ng cách c a b thu này k t h p v i b phát trên là 100 mét trong đ a hình tương đ i. G i b i nhuythuy lúc 19:49:20 01-06-2005 Re: PT2248. FSK ..com . bác làm s n th t nhi u vào.sitesled. đi n t . t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Còn không làm đư c thì liên h v i QD cho c b hoàn ch nh) ----. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . ch có 30. Các công ty thư ng nh p c a các hãng nư c ngoài v bán l i : N u b n có c n QD cũng có th giúp các b n đ t các s n ph m này : Phát : 433. Đã th nghi m v i PIC và k t n i RS232 r t t t). thông thoáng) M ch thu và phát M i m ch c n m t đo n ăng ten dài kho ng 17 cm n a.A23) lo i pin thư ng dùng đ đi u khi n (giá 10 ngàn n u Qu Dương mua) còn n u b n mua r hơn thì tuỳ. -.92MHz giá 16 USD Hãng ( MICRO CHIP) Kho ng cách c a b thu phát này ch đư c 150 mét ( l n nh t) và l i không có v t c n ch n ( đ t tr ng. >>>>>>> H tr : Các d ng d li u s . Kho ng cách xa nh t c a máy này là 150 m et B thu có kích thư c 3 x4 cm >>>>>>> giá c a b thu 40 ngàn ( quá r ) ///////////// Ph n encoder và decoder b n ph i t làm l y . _G i b n yurble_vn : Ph n phát : t n s 315MHz +/.Gia Lâm .In lu ng th o lu n… . đi n t . FM ng d ng : Đi u khi n xa.Data out ( audio ho c TTL. Chào bác QD N u giá là 20 + 60 = 80 ngàn đ ng cho c b phát và thu thì th t là quá r Em cũng mu n m ua m t b v dùng. truy n d li u ( Up to 30 Kbit) Ph n thu 315MHz +/.000đ là có 1 tài kho n.Qu Dương có th cung c p t t c các s n ph m v RF m à mình có th làm đư c nh m ph c v cho các b n. V vi c tài kho n ngân hàng : Vì m ình không ti n vi c ki m tra hay rút ti n nên c m th y nó b t ti n thôi.Xã Dương Xá .com/…/printthread_thread… 13/49 . Em th y nhu c u l n đ y..http://qde.

Vay bac co the gui cho em file *. t t c vào đây. Tuy nhiên cân ch nh m ch này t t b n v n có th có m t b stereo chuyên nghi p ( như c a b t kì các hãng đi đ u trong công ngh phát thanh nào). t t c vào đây.. Còn v m ch phát đang là mono mà mu n chuy n sang phát stereo ( nghe sư ng hơn.com .b n s ch c ch n có trong tay m t b này.com/…/printthread_thread… 14/49 .. t t c vào đây.Hãy th tìm ki m v i t khoá : stereo coder circuit ho c stereo coder schem atic trên internet b n s tìm đư c m t s m ch đơn gi n và r t chuyên nghi p. Dĩ nhiên là b n đã có m áy thu stereo r i. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .com G i b i queduong lúc 02:39:58 02-06-2005 Re: PT2248.2249 cua bac duoc. g i bác QD diendandientu.Gia Lâm . đi n t ..... PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… đây..HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..com .sitesled. Gui bac QD!!!! Em khong co phan mem protel nen khong the xem file PCB ve mach thu va phat dung PT2248.http://qde. PT2249 h ng ngo i . đi n t . Đ đi u ch và thu đư c Stereo trư c tiên b n ph i có máy thu stereo đã .com G i b i automatic lúc 23:11:30 03-06-2005 Re: PT2248... kh i đ ng m t chút cho nóng ngư i đi nào. đi n t .sitesled. s n ti n cho t h i: làm th nào đ có th truy n đi âm thanh Stereo. thành Ph HCM m u n m ua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b G i b i queduong lúc 02:33:23 02-06-2005 Re: PT2248. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : Chuy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ .. PT2249 h ng ngo i . B n hãy thêm vào đ ng trư c c c phát m ono c a b n m t m ch " Stereo coder "...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. N u không tìm đư c thì tôi m i giúp. Không có máy thu stereo thì m ch phát có là stereo thì cũng ch thu đư c m ono mà thôi. G i b i yurble_vn lúc 02:25:29 02-06-2005 Re: PT2248.. t t c vào đây. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ... Kĩ thu t cài âm thanh vào t n s 38 KHz ( t n s stereo) là m t kĩ thu t không khó và nó ch khó b i các m ch l c đ h n ch các ti ng ù hay nhi u c a t n s dao đ ng sinh ra khi đi u ch vào m ch phát m à thôi.com . đi n t . duoc khong? Em xin cam on bac nhieu!!!!!!! G i b i queduong lúc 02:48:59 04-06-2005 Re: PT2248. đã hơn). g i bác QD bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi mãi nút đó thì đ u ra có gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? G i b i lahodu lúc 01:22:06 04-06-2005 Re: PT2248..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Xã Dương Xá . 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n ... đi n t . trong khi các m ch phát FM hi n gi cũa t ch phát đư c m ono thôi.. đi n t . A may quá g p đ ơc bác QD DienDanDienTu... đi n t .http://qde.10/27/2010 Re: PT2248. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Th m t l n xem ..Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .max cua Orcad hay file anh gi cung duoc. t t c vào đây.. --.Gia Lâm .Gia lâm . t t c vào đây. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n ..

còn l i là xung đơn..Xã Dương Xá . và bi t đâu s nhi t tình c a QD làm b n thêm yêu thích nghành RF này ??? ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .10/27/2010 DienDanDienTu.PCB cua protel ra *. R t n đ nh ch không ph i nh p nháy d ng xung !!!) N u ta nh n tương ng t 1 đ n 5 thì các chân ra tương ng c a PT2249A là đi n áp liên t c. đúng như b n nói c p IC... Ch có th dùng đư c 9 kênh.com G i b i queduong lúc 02:50:59 04-06-2005 Re: PT2248. hi n mình đang th ráp cái m ch RF. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. ////////// 6 kênh hay 9 mư i kênh thì ch là cái bàn phím mà thôi.http://qde. đi n t . Còn h u h t các c p PT2248 và PT2249 đưa vào th trư ng nhà ta đ u là thương M i .Ngay t đ u chuyên m c QD nói 10 kênh đó ch là m ang ý nghĩa theo datasheet c a nhà s n xu t mà thôi.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde.. PT2249 h ng ngo i .Liên l c qua đi n tho i đ t hàng . chào ban automatic. Ta nh tay phím và nh n l i thì led l i nháy lên m t l n. ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi. Như Qu Dương chưa t ng trình bày là c p PT2248 và PT2249 ch thu phát cao nh t đư c 9 kênh. PT2249 h ng ngo i .sitesled. t t c vào đây. m c dù sau đó ta gi phím thì led cũng không nháy lên l n th 2 đâu. t t c vào đây.com G i b i cybernetic lúc 10:42:12 04-06-2005 Re: PT2248. còn l i m t kênh vô tác d ng ??? Nhi u b n đã vi t thư v h i QD v đi u này nhưng th c ra cái này n m ngoài t m ki m soát c a QD . Có nhi u b n th c m c t i sao trong datasheet là 10 kênh và ch dùng đư c 9 . nhưng m à có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn. đi n t . th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150.. m ch chay t t. đi n t . G i b n lahodu : B n dùng ORCAD thì import file Protel vào là đư c m à. t t c vào đây..com/…/printthread_thread… 15/49 .) Em thac mac khong biet tai sao nho bac chi giup! ( file m ach in cua mach thu diendandientu.Gia Lâm . Con thu PT2249A có 10 chân ra thì trong đó có 6 chân là xung liên t c ( g i là xung liên t c ch th c ra nó là đi n áp ra liên t c.max cua Orcad roi nhung khi dung Layout Plus de m o file *..In lu ng th o lu n… gi mãi nút đó thì đ u ra có bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? Úi chà : th là b n chưa đ c kĩ dataheet c a 2 con này r i. N u mu n dùng đư c 10 kênh ( b n ph i ch n PT2250 cho đ y đ ) ho c PT2248 và Pt2249 chu n công nghi p m i đư c.m ax do ra thi khong thay m ach hay linh kien gi ca!!! phat hong ngoai ay ma. khi nào ta nh tay kh i phím b m thì đi n áp các đ u ra c a PT2249A b m t . có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n G i b i lahodu lúc 13:46:50 04-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . b i vì hãng s n xu t ra đã như th r i. ////////////// B n hà n i thì quá đơn gi n r i còn gì. Còn n u b n c n 10 kênh thì đ i QD l p trình b ng Vi s lí.com . Khác v i tín hi u ra liên t c .com . Thôi thì h đ 10 mà dùng đư c 9 là t t l m r i. ( phím b m s 6 c a PT2248 có phát ra xung nhưng PT2249 không th nh n đư c) ----9 kênh b n có th s d ng đư c là : Phím s t 1 đ n 5 ( xung liên t c) +++ phím s 6 lo i b ---Phím s t 7 đ n 10 ( xung đơn) //////////////// Cũng vì lí do v y mà m ch RF c a QD cũng ch l n nh t đư c 9 kênh ( 9 phím b m ) 5 kênh liên t c và 4 kênh xung đơn ---.sitesled.Xã Dương Xá .. Bi t làm sao hơn.Gia Lâm .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com . các chân ra ti p theo còn l i c a PT2249A là "đơn xung" nghĩa là khi ta b m m t nút ( ví d nút s 7 ch ng h n thì chân tương ng c a PT2249 s có m t đi n áp "đơn xung" ( chú ý đây không ph i là xung mà là áp đó nhé) Gi d chân này n i v i 1 led thì led này ch nháy lên 1 l n khi ta b m phím . Gui bac QD lan nua!!!! Chao bac! Em da import file *. QD đích thân đ n t n nơi giao hàng cho b n . Riêng phím s 6 c a ph n phát PT2248 và đ u ra s 6 c a PT2249 s không có ph n ng gì.. Khi nào ta còn gi tay vào phím b m thì đi n áp còn đư c đưa ra.

RF là th . t t c vào đây. đi n t . xa hơn n a thì em chưa cân ch nh đư c. giúp em v i! Bác Qu Dương ơi. g i b n thanhphuong.. không bi t có đúng không. hi u su t s r t cao. t t c vào đây.8mm ( thư ng g i là phíp 0. Chào bác Qu Dương. N u không đúng thì chính cái ăng ten này làm cho phát sóng ra r t ít ( hi u su t không cao). kho ng cách thu phát ch ng 20.Xã Dương Xá . còn n a đ 2 cái m ch thu phát trong phòng r i đi qua đi l i thì nó b nhi u.. có lúc nh n đư c tín hi u. n u b n HCM thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh t T o giá 15 k.com/…/printthread_thread… 16/49 . N u ph i h p đúng tr kháng. Có ngư i có ta.. N u b n thi t k ăng ten trên m ch in. PT2249 h ng ngo i .8). chính xác + lòng kiên nh n thì m i có m t s n ph m t t đư c. N u b n s d ng phíp 1 ly ( 1m m ) thì cái ăng ten hoàn toàn l i khác.. Ăng ten dài kho ng 17 cm . chi u dài dây d n. Chao bác Qu Dương!! Khi găp đươc cái m ch đi u khi n t xa c a bác úp lên. đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . ) Chúc b n luôn thành công. Và theo QD đã t ng tính toán và thi t k v ăng ten thì nên ch n đư ng m ch 0.10/27/2010 G i b i fangia lúc 03:06:37 05-06-2005 Re: PT2248.. vì em đang Nêu bác co th thì hãy tr lơi em nhe!! C m ơn bác nhieu trư c nha! Đà N ng ma! Như v y nên em m u n nh bác giúp mua h cho em 1 căp. n u đư c bác giúp đ ráp thành công cái m ch thì em s vô cùng h u t ! G i b i queduong lúc 17:14:11 06-06-2005 Re: PT2248. còn các linh ki n khác thì không có gì đ c bi t (gi ng v i sơ đ bác pos t lên) Bác Qu Dương có th ch sơ cho em bi t cách cân ch nh m ch này đư c không? Em r t khoái m y cái v đi u khi n t xa này. t t c vào đây. cái m ch RF em ráp xong r i. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. QD không th trình bày h t đư c. lo i nh như que tăm thôi ch đ ng vác c cái dây đi n hay dùng cho sinh ho t m ag g n vào ( trông s thô và x u).com .5m m cho các ăng ten ki u này. cái m ch phát em v l i cái antena gi ng v i m ch ph n thu.com đây G i b i thanhphuong lúc 20:23:52 07-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . T t nh t là b n không nên làm ăng ten ki u dipol này mà nên dùng m t đo n dây m m ( Dây đi n bình thư ng thôi).. nhưng không biêt Bác có giúp em đư c không n a! G i b i cybernetic lúc 10:59:05 09-06-2005 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây. cũng nên thi t k lo i ăng ten h ki u này ( Thông thư ng các nhà thi t k thư ng v ăng ten theo ki u zic zac ( u n lư n ). 30m gì đó. Ông em d o này phát đ t quá. Ăng ten c a m ch phát không nên dùng dipol vì tôi ch c là nhi u ngư i khó khăn khi làm v ăng ten này. dày 0.chúc m ng DienDanDienTu. có lúc không.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. em ráp đư c cái m ch RF r i. v zic zac ( u n lư n) sao cho chi u dài đ 17 cm là đư c . C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m m u n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T đ cân ch nh. em rât m u n ráp m t cái.nhưng em tìm m ua hoai 2con ic đo mà không có bán gi c . Chào bác Qu Dương. đi n t . nhưng kho ng cách thu phát ng n ng n . Cái này thu c v công th c tính toán ăng ten. b n c n ph i bi t cách tính cung tròn ( tính chi u dài cung tròn) .com . đi n t .http://qde..Các phíp đây thi t k và s d ng là phíp thu tinh . ( Đ tính đư c ăng ten này n u b n không có ph n m m thi t k đ c bi t cho RF. hi v ng s có nhi u b n cùng s thích chia s v i b n. t t c vào đây. cái m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng lõi ko khí r i kéo dãn các vòng ây ra G i b i DUCCUTEO lúc 11:39:56 09-06-2005 diendandientu.Gia Lâm . đ đi u khi n các thi t b trong nhà và goi la th kh năng c a m ình. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i .. nhưng như v y cũng đư c r i. c n ph i có m t s ( có ph i b t c ai cũng có $$ đ mà đ u tư đư c thi t b đo đ c trong RF đâu.sitesled..In lu ng th o lu n… G i b i cybernetic lúc 15:09:19 05-06-2005 Re: PT2248.. --.chúc m ng.

Kh quá ! Cái m ng nhà t d o này nó b h ng ch không thì t đã up c seri các m ch + datasheet c a m ch lên đây r i.com . xa n a thì em chưa cân ch nh đư c..ĐN.Qu th t m ình r t thích ráp m t cái lăm đ y! Nêu bác đông ý giúp mình liên h l i v i nha! A! Bác cho minh h i 15k la gì . mot so linh kien nhu tu 1p. gi ng như chú Batbatdieu v y đó. con o trang web nay thi khong)? G i b i cybernetic lúc 21:17:55 13-06-2005 Re: PT2248. C hào bác Qu Dương. Chào bác Qu Dương. G i b i queduong lúc 12:11:28 09-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . em dand dinh lap mot mach chong trom nhu vay . Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T.com .Coi b chú này làm kinh t gi i à nghen. đi n t . đi n t . làm kinh t gi i có r t nhi u ngư i trên di n đàn này cũng có. g i b n thanhphuong.. Cái cơ b n là có đi u ki n thôi. t t c vào đây. chào ntvirus. PT2249 h ng ngo i . 2p.. có th bác post hình board RF c a bác lên cho m i ngư i xem trư c đã... Tui m ua đó m à không l tui diendandientu. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m mu n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng khí r i kéo dãn các vòng ây ra đ cân ch nh. tr i ơi s p ông Thu n bán 2 con bl9148 và bl9150 có ch c năng tương t đó. . 30m gì đó. PT2249 h ng ngo i . mình có th mua giúp b n. tui m ua cung khong co nua. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. hoi wa troi cho luon ma khong co cho nao ban cap PT nay het (ke ca sap ong Thuan). P/S: sao tui khong go duoc tieng viet vay (trong office thi duoc. b n g i cho mình đ a ch c a b n qua email trongtri83@yahoo.. t t c vào đây.Xã Dương Xá .http://qde. có gì mình liên l c qua email nha! G i b i ntvirus lúc 14:55:07 11-06-2005 Re: PT2248. Chào CYBERNETIC! Mình không TPHCM m à Đà N ng bác có th mua giúp m ình. hơn cái lõi ko tT o Gui cybernetic. còn cái v ti n b c thì tính sau nhen vì m ình cũng không bi t cư c v n chuy n là bao nhiêu n a.. đi n t .. Và t t nhiên đã là thành ph m bán ra th trư ng thì ph i ( đ p) r i.com G i b i thanhphuong lúc 19:39:09 09-06-2005 Re: PT2248. DienDanDienTu..com .. t t c vào đây. đi n t . PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 Re: PT2248. bac co thi giup em voi em xin cam on truoc G i b i cybernetic lúc 12:11:28 11-06-2005 Re: PT2248. m ình s g i ti n và chi phí cư c l i cho bác . chao bac que duong xin hoi bac co biet m ach nao dung de phat hien ra nguoi tu nguon hong ngoai phat ra tu chinh co the nguoi khong ? neu co thi bac ho em xin ai so do nguyen ly cua mach . bang bao nhiêu ngan đ ng v y!? Cam ơn nha! G i b i DIEU_CCH lúc 21:41:58 10-06-2005 Re: PT2248. n u b n HC M thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh giá 15 k.com/…/printthread_thread… 17/49 . t t c vào đây. Hi... Bac con con nao khong ? Co the nhuong lai cho tui duoc khong? Tui dang o HCM. Batbatdieu cũng là m t ( num ber one) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .In lu ng th o lu n… Hhe....sitesled. chào THANHPHUONG 15k là 15 nghìn đ ng đó. kho ng cách thu phát ch ng 20.. đi n t . em ráp đư c cái m ch RF r i. đi n t . nhưng như v y cũng đư c r i. tui vua di NT sang nay.. t t c vào đây. t t c vào đây. mình đang h c trung c p t i Đa Năng t i 157-159 Hàm Nghi .

----> B m phím phát c a máy phát ( chú ý: m áy phát đã dùng LED IR) n u th y led ( thư ng) c a ph n thu nh p nháy t c là m odule thu IR t t.. PT2249 h ng ngo i . N u mu n phát x xa hơn thì n i thêm Transistor kích cho led IR ( ví d m c thêm A1015 t i chân ra 15 ho c m c thêm Dalington ( A1015 +C1815) t i chân ra 15).. + L p thêm transistor đ đ o tín hi u cho phù h p v i BL9149 ( PT2249) sau đó g n các led vào các đ u ra c a BL9149 ( PT2249) đ th ..Còn đ test m ch b n có th làm theo các bư c sau : + Ki m tra th ch anh 455K có g y chân hay h m ch không ??? + ( Đôi khi th ch anh m i cũng ch t -. Tui s tìm m ua con đó l n n a. t t c vào đây. đ a ch có thân chào! m t bài vi t trư c. ( linh ki n ít .. Chao cybernetic m inh gui email cho bác r i mà sao không th y bác hôi âm gì c v y!? Mình rât mong bác giúp cho! m ail c a mình là:ngaydaunam 2005@yahoo.Mình đã tét đ ki u và thi t k theo b n thi t k chíh g c b ng ti ng anh đàng hoàn mà nó v n cws im hơi l ng ti ng không có tín hi u ngõ ra.10/27/2010 l i đi nói x o. ch nh l u font unicode là xong ch gì. cap BL thì tui co roi. K tot n i G i b i thanhphuong lúc 11:54:09 22-06-2005 Re: PT2248.. -. Cái gì không bi t ta tra Google! G i b i queduong lúc 11:26:03 16-06-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. Hi. PT2249 h ng ngo i .cũnh hơi bu n cư i ch t m à mình hai ngày nay đang cay cú đây. + Máy thu : --. đi n t . G i b i ntvirus lúc 19:35:15 14-06-2005 Re: PT2248. Cám ơn bác nhi u. t t c vào đây. K m c chân data out c a module h ng ngo i). *** Đó là cách test đơn gi n nh t cho m áy phát . PT2249 h ng ngo i .Chuy n là th này. V nhà làm l i cái th hai y chang nhw v y mà nó không ch y m i t c ch .com . cái đ a ch mình cho là chính xác đó nhưng diendandientu. + N u b m phím phát GND) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ti m tên gì thì tui không nh .hai con này mình t ng làm m t m ch đi u khi n t c đ c a qu t và nó ch y r t t t và m ình l y nó làm đ tai đ án môn h c c a mình luôn. chào thanhphuong lâu rôi ko lên di n đàn nên không th tr l i thư cho b n. m u n vi t ti ng vi t thì làm ơn m vieykey lên.Bl9148.. Theo các c u mình có sai sót ph n nào đây h . PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Dân ta ph i bi t s ta.com . còn n u dùng ngu n 3V ( 2 pin ti u) thì ch vô tư m à l p không c n h n dòng gì h t ráo. Nói cho các c u chuy n này .http://qde.sitesled. đi n t .In lu ng th o lu n… Còn n u mu n mua con PT thì đi ra ngoài sau ch đó..com máy phát m à led không sáng thì nên ki m tra xem mã có đúng không ??? ( Các led ki m tra c a PT2249 ( BL9149 ) ph i n i t các chân ra c a IC này xu ng mass ( Anot n i các chân ra .com Bác nh n l i cho mình vơi nhé! C m ơn nhi u! G i b i cybernetic lúc 16:15:41 29-06-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t . dùng lo i ph thông ).com/…/printthread_thread… 18/49 . tui đã l v m ch theo sơ đ chân con PT nên m i tìm mua con đó.. t t c vào đây.B o v xong đ án th là ông th y ng xin luôn cái m ch đó v g n vào cái qu t c a ng ch y pho pho luôn.Xã Dương Xá . ---> b m phím phát c a m áy phát th y led nh p nháy ch ng t phát ngon lành. V y trong các câu có c u nào hoàn t t m ch c a hai con này không h .M c m t led t i đ u ra c a m odule thu h ng ngo i ( A n t LED m c (+) ngu n . DienDanDienTu.. G i b i lak lúc 23:07:16 15-06-2005 Re: PT2248. còn n u mu n tui như ng l i thì g i emai cho tui. Theo QD m ch mà QD đã post là r t hòan ch nh và ch y t t . Chú ý : m c Dalington nên thêm đi n tr h n dòng cho led IR đ phòng n u dùng ngu n 5 V.Đau ơi là đau..) v i chân s 15 c a chính con đó ( Chú ý : chân A n t c a LED n i (+) ngu n và chân K t t c a LED n i chân 15... Chúc b n s m tìm đơu c 2 con IC đó.Gia Lâm .r t ít x y ra ) ---> n u th ch anh ngon lành ---> Dùng m t LED n i t dương ngu n ( chân 16 c a PT2248 . đi n t . PT2249 h ng ngo i . đi n t . t t c vào đây.

DienDanDienTu. Em mu n nói là c i b đi u khi n y. Chao bac QDUONG !. em đã hi u r i..com/…/printthread_thread… 19/49 .com ==================== Các bác nào đã t ng ráp m ch ĐKTX dùng 2 con ic 9148-9149 thi hư ng d n giúp v i. xin c m ơn nhi u nhé! G i b i thanhphuong lúc 11:41:26 10-07-2005 Re: PT2248. bơi vì em l n m t ch . cung dùng cho c p BL9148/49 đư c. Em c m ơn bác . Em c n th n như th mà cũng b l n.102 t c là : (10 và 2 s không đ ng sau nó : nghĩa là : 1000 pf) 1000pf = 0.Xã Dương Xá .. ( B n hi u chưa ???? Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. hi. PT2249 h ng ngo i . 101 là 100p đó : 101 t c là : (10 và thêm 1 s 0 đ ng sau nó nghĩa là 100 )pF --. A! bác có th cho em cai sơ đ c a con IC BL9150 ddư c không v y!? Em mu n ráp thêm m t cái m ch thu 18 d u ra dó! Mong bác giúp đ !mail: ngaydaunam2005@yahoo. đi n t . nhưng t c c d u ra đ u cho m c cao gi ng nhau khi ta n bât kì m t phím nào trên m ch phát. t t c vào đây.. đi n t . đi n t . Em s g i ti n cho bác và đ ngh bác thi t k riêng cho em m t b đi u khi n. t t c vào đây.. t t c vào đây.. dùng đ đóng ng t (t xa) các thi t b đi n trong nhà. A! bác QD à! 2 t 100p em dùng 2 cái 101 co đư c không v y!? Cam ơn bác ! G i b i queduong lúc 13:01:29 10-07-2005 Re: PT2248. vì em r t c n th n! Mong bác hư ng d n giúp em vơi! C m ơn bác nhi u! m ail c a em là:ngaydaunam2005@yahoo. m ng h t bi t luôn. PT2249 h ng ngo i .sitesled. Em ch yêu c u là dùng sóng đi n t đ không lo chuy n vư ng t m nhìn gi a 2 đ u thu-phát Em ch ch bác OK! là chuy n ti n thôi. b n th g i l i xem..10/27/2010 sao b n g i khong đư c. em đã ráp chay rui... hai con BL và PT đ u có sơ đ chân gi ng nhau mà ??? G i b i thanhphuong lúc 11:35:24 10-07-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. cho em h i m t chút!? Cai sơ đ bác post lên. PT2249 h ng ngo i . đi n t .. PT2249 h ng ngo i .001uF.com ..com ) chưa hi u thì tôi ch ti p ---------------------------------------- G i b i knight lúc 08:55:49 11-07-2005 Re: PT2248. Chào bác Qu Dương! Em đ c topic c a bác mà th y mê B y lâu nay em v n sưu t m đ tài này-Cái khó là em không ph i dân đi n t như bác và m y anh.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com .In lu ng th o lu n… to ntvirus.http://qde.xin c m ơn bác! ====================================== Xin cam ơn các b n. Tron b đó bao nhiêu ti n? Cám ơn bác! Ch tin G i b i thanhphuong lúc 11:03:15 11-07-2005 Re: PT2248. Em không hi u là no có khác nhau ch nào so v i C p IC kia không!? Em ráp thi d m b o không sai so vơi sơ đ Bác pos t lên đâu. Bac QU DƯƠNG ơi.hi.... Tr n b bao g m m t b ng ĐK (b phát) càng nhi u nút l nh càng t t (ch c là trên 10 và dư i 18 bác nh ) và m t b thu đ n i v i các rele đóng c t ph i không bác. đi n t .Gia Lâm . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . Đ c xong l i th y bác SX và bán ra th trư ng cái đó. c m ơn b n Trongtri nhi u nghen!! diendandientu. th t là. nhưng sao em ráp xong r i mà nó không ch y( ph n thu không nhân dư c tín hi u) Nhưng khi em thay con C1815 = A1015 thi ph n thu co nh n dư c tín hi u.com Môt l n n a .

com . đi n t .com . t t c vào đây..Xã Dương Xá .v ---------------------------------------BL9150.sitesled... đi n t .các đ u ra này có th n i t i trans istor đ kích rơ le .neu khong ta co the thay the bang phan nao..nhu vay ta co the mua duoc loai Quart nay hay khong .. đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. Hi n t i m ình đang đi công tác xa nên không th ch p đư c cái hình lên.In lu ng th o lu n… Sao cai m ch in mà bác pót lên em download hoai mà ch ng th y gì ngoài m t trang ch toàn là ch không v y à!?? Mong bác hương d n cho em! C m ơn bác! G i b i tnhan1 lúc 12:43:39 31-07-2005 Re: PT2248..10/27/2010 G i b i thanhphuong lúc 11:58:04 11-07-2005 Re: PT2248... ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn..com G i b i quochung lúc 12:17:13 02-08-2005 Re: PT2248. Queduong ban có th cho b n mình th y Board m ch đã làm xong r i đư c không.. t t c vào đây. Th c ra BL9150 cũng không khác gì BL9149 c ch có thêm m y đ u ra mà thôi. chân s 3 đ n chân s 20 c a BL9150 là 18 đ u ra tương ng v i 18 phím phát c a BL9148.. c th đ n chân s 20 c a BL9150 ++ Khi chưa có tín hi u các đ u ra này v n m c th p 0V khi có tín hi u và gi i mã đúng các chân s có m c cao tương ng khi b m phím phát c a m áy phát ( BL9148) ---. PT2249 h ng ngo i .http://qde.JPG (54559 bytes) (S l n t i v : 2608) (Sơ đ thu c a BL9150 ho c PT9150 ho c SZ9150) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. diendandientu. t t c vào đây. Ví d ( phím s 1 c a BL9148 s tương ng v i chân s 3) (phím s 2 c a BL9148 s tương ng v i chân s 4 ) ... Chao bac QD! Em su dung Ic Pt 2262/2272 nhu vay thi trong phan phat co su dung them m ot Quart gia tri 315Mhz .. G i b i queduong lúc 17:32:54 01-08-2005 Re: PT2248. Bác QD ơi! DienDanDienTu..v. Mình có v l i sơ đ BL9150 cho b n Thanh Phuong dư i đây. Trong sơ đ c a Qu Dương .com/…/printthread_thread… 20/49 .. t t c vào đây....Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .. đi n t ..

PT2249 h ng ngo i . Các chân tương ng c a PT2248 và PT2249 khi thu và phát là : Phím s 1 ==> chân 3 ( c a PT2249) phím s 2 ==> chân 4 diendandientu. B n có th nh ai mua h Digikey G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 18:38:51 04-08-2005 Re: PT2248.10/27/2010 ---------------------------------------pt2272d. T t nhiên là m ch LC thì ch t lư ng không b ng m ch dùng Th ch anh đâu. su dung s9018 .Xã Dương Xá .Help m e ---------------------------------------Quên mang bút . Hok ký đư c G i b i queduong lúc 23:41:46 04-08-2005 Re: PT2248. ---------------------------------------pt2272e.http://qde.sitesled.com còn n u không có b n có th thay th m ch tương đương b ng LC như datasheet c a con PT2262 đã v trong đó.digikey..Cac bac oi tai sao em lam 2 con pt2248 2249 khong duoc ...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com/…/printthread_thread… 21/49 .gif (6693 bytes) (S l n t i v : 2562) DienDanDienTu.Gia Lâm .. Con day la mach thu .Bac nao biet giup em voi .Lm 358.. t t c vào đây. t t c vào đây.. đi n t . Hu Huuuuuuuu.com .Trong m ach bac QD su dung loai mat thu hong ngoai nao vay? Em da mua loai 3Chan giong o trong dau VCD ay Em thu ca loai o tv cung khong duoc Co bac nao tu thien co the up len bang liet ke Cac chan so o 2249 tuong ung khi bam nut o 2248 Vd khi bam nut 1 trong so do thi 2249 chan nao co dien.com n đ nh th ch anh là 10 thì đ n đ nh Vi t nam .In lu ng th o lu n… G i b i quochung lúc 12:23:00 02-08-2005 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây. đi n t .. đi n t . Th ch anh 315MHz SAW ho c 433 MHz không có bán s n www.gif (6113 bytes) (S l n t i v : 2647) G i b i queduong lúc 19:18:13 03-08-2005 Re: PT2248.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . N u đ c a LC ch là 6 ho c 7 mà thôi. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .nho bac QD dong gop y kien gium ve mach thu phat nay. PT2249 h ng ngo i .com .

.trong lúc chuy n đ i t pcb sang max thì g p l i báo là file này không ph i là file pcb. không nh n a.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo...http://qde.In lu ng th o lu n… Module thu h ng ngo i thì dùng lo i module nào mà ch ng thu đư c --...com ...com mình s nhanh chóng gi i quy t... ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .......com . Tuỳ t ng lo i module m à 3 cái chân này v trí khác nhau ( các b n nên tra datasheet c a chúng đ bi t chính xác các chân nhưng thông thư ng các m odule có các chân như sau : Module b ng s t ( hay dùng trong đ u VCD) nhìn tr c di n VCC .(m t dù đã ch n import /pro.sitesled. data out ..Xã Dương Xá .com .... day nay ---------------------------------------export_IR_forStudent. Ô .... t t c vào đây. Tôi không tìm th y file *..com/…/printthread_thread… 22/49 . đi n t ..Gia Lâm . t t c vào đây. ch 2 b thì có là chi.Module nh .. Ho c là đ c r i nhi u vi c quá l i quên.. G i b i queduong lúc 00:31:47 07-08-2005 Re: PT2248. phím s 10 ==> chân 12..Xã Dương Xá .. đi n t . PT2249 h ng ngo i . C m ơn nha.com . GND .. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . đi n t .. Data out.. t t c vào đây...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. pcb) ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.Gia Lâm . t t c vào đây. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. VCC + còn m t s m odule có đ nh d ng chân khác n a... t t c vào đây. phi n b n m ail l i yêu c u c a b n t i : dientuqueduong@walla. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 phím s 3 ==> chân 5 . Module thu h ng ngo i là lo i có 3 chân đư c b c v s t.pcb (96761 bytes) (S l n t i v : 531) ( RF data receiver for PT2249) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Xã Dương Xá ...PCB c a b n. v nh a. v nh a data out . To Qu Dương: Mình mu n mua 02 b thu phát RF c a b n đ dùng đi u khi n đèn trong nhà mà đ n nay v n chưa th y b n tr l i..com G i b i tnhan1 lúc 13:03:33 10-08-2005 Re: PT2248.com G i b i DUCCUTEO lúc 15:10:03 06-08-2005 Re: PT2248..sitesled. G i b i thang755 lúc 22:59:15 19-08-2005 diendandientu.Chú ý : module thu h ng ngo i hoàn toàn khác led thu h ng ngo i..Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .sitesled. sao tôi l i không nh n đư c thư c a b n nh ??? Hòm thư yahoo c a tôi b h ng r i. DienDanDienTu.. G i b i queduong lúc 22:30:18 05-08-2005 Re: PT2248..pcb ) c a b n cho tôi hình như có v n đ .com G i b i tnhan1 lúc 12:20:48 05-08-2005 Re: PT2248. GND -.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo... đi n t . GND . 3 chân đó là VCC .. PT2249 h ng ngo i .. Giúp mình v i..http://qde.. Quehuong ơi File (*.http://qde.v.v.

com . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. Chào Automatic.com/…/printthread_thread… 23/49 . l dic nhiên là nó phát ra m t tia không nhìn th y nhưng năng lư ng c a nó r t bé hơn là phát xung. các lo i ant xoay G i b i tnhan1 lúc 11:12:58 27-08-2005 Re: PT2248.. -m ình tra sơ đ chân th y hình như hơi khác . thêm con A1015 vào n a kho ng cách trên dư i 10 mét.. xin các t n s 38kz nên mình ph i làm m t m ch dao đ ng 38kz đ kích led? n u m ình c p ngu n DC 2v tr c ti p vào led phát thì sao? m odule thu c m i l n dùng remote b m m t cái thì thì m odule thu cho ra 1 xung (em l y trong đ u vcr lo i 3 G i b i tnhan1 lúc 09:51:28 21-08-2005 Re: PT2248.tôi cũng ki m tra linh ki n r t k r i. có nh ng module h ng ngo i laìm vi c 60KHz n a.mà quên nói là mình s d ng con 9148 và 9149 đó. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . S dĩ ph i dùng xung b i vì module h ng ngo i đ u là lo i thu đi u biên n u không ph i là d ng xung thì không có s l nh biên làm sao có đ ( s bit) cho ph n thu gi i mã đư c. n u b n th y ch p ch n thì có kh năng b nhi u. DienDanDienTu.Gia Lâm . t t c vào đây. ph n m ch thu em đo chân out c a m odule lúc thì có 5v lúc thì không. --.. đi n t . đi n t . còn có cái thì ch có lo i remote c a nó m i ch nh đư c.. ch khi có tín hi u chân này m i chuy n xu ng m c th p. ---.. PT2249 h ng ngo i .5volt.C m ơn trư c nha.com . chào bác đàu out thì h t r i. -Không bi t con mình đang s d ng có khác gì con 2248 -2249 không ?. PT2249 h ng ngo i .sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t . đi n t . b n có th s d ng các t n s cao hơn ho c th p hơn 38KHz tuỳ thu c vào module thu c a b n. Có ai bi t t i sau không giúp tôi v i. Tuy nhiên các xung c a b n nên ch là đơn xung ( 1 nhát m t thôi) n u nó là nhi u chu kì thì m ch c a b n s không chính xác b i xung đưa vào chân c a 4017 ( ng u nhiên theo chu kì xung ng n hay dài).m à cũng không bi t ph i s a ra sau.. G i b i queduong lúc 20:54:02 22-08-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… chào các bác.G i b n thang755 : th c ch t cái t n s 38KHz ch là cái sóng mang mang thôi. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. t t c vào đây.nguon đi n led lúc phát là 0. chào bác Qu dương em đ c m c này r t thích. PT2249 h ng ngo i .. diendandientu. N i tr c ti p chân 15 vào K c a led và A c a Led vào +VCC cũng phát đư c t i 7 mét ngon lành. Giúp mình v i QD và các b n ơi. b n xem l i m ch xem hay là ph n moduthu c a b n có đ nh y kém quá.com t n s 48Khz và c G i b i thang755 lúc 22:22:23 24-08-2005 Re: PT2248. làm như b nhi u. bác ch em v i chân out trư c khi kích vào 4017 có ph i dùng trans kích không các bác? m ch phát m i l n nh n nút thì led s l n lư t sáng.Mà sau m ình ch đi u khi n đư c 5 kênh hà. đi n t .10/27/2010 Re: PT2248. t t c vào đây..em làm 1 m ch di u khi n 3 led dùng h ng ngo i.http://qde. có vài câu h i mong các bác ch giúp: . Chào QD -l n trư c m ình nói m ch phát c a m ình có kho ng cách ng n . Tôi cũng đã làm th m ch phát h ng ngoai này nhưng cũng ch đư c 5met m à thôi. bác cho em h i m y cái rem ote ant có cái b thu remote nào ch nh cũng đư c . vì th ngư i ta không ai dùng ki u đưa ngu n vào led phát m t cách tr c ti p đư c. đi n t . không bi t các b n l p ráp th nào ch tôi th m chí không c n dùng trans istor kích A1015 . b n kích vào 4017 t t nhiên là nên cho qua transistor đ theo đúng chu n TTL ho c xung mà đ u vào c a 4017 tương thích. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn..do chân data out c a module thu có m t đi n tr kho ng 22K kéo lên dương ngu n nên lúc nào đo cái chân này v i GND nó cũng x p x b ng VCC. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . G i b i cutieuro lúc 13:27:26 27-08-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.led phát h ng ngo i làm vi c .. cám ơn bác QD cái m ch cua em b nhi u em m c thêm cái t 103 thư ng bán ngoài th trư ng đó.có ph i chân) ? . t t c vào đây. đó là còn chưa nói m c ki u daling ton .. chân out em đưa vào m ch đ m 4017.. Khi cho đi n áp tr c ti p vào led h ng ngo i .

..052 G i b i tnhan1 lúc 13:01:32 01-09-2005 Re: PT2248. m y th i gian g n đây QD r t b n.. n u b n không tìm đư c tháo trong các rem ote b h ng hay đ cũ.. Mình đã mua đư c c p IC 2248-2249 r i ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . th ch anh 455K màu xanh ho c vàng bán r t nhi u ngoài ch . n u mua 10 con là 15000đ còn n u mua l là 2000đ m t con.0938. còn l i là xung đơn. G i b i cutieuro lúc 15:09:02 27-08-2005 Re: PT2248.. t t c vào đây. diendandientu.Có l ph i t p trung anh em B c Nam ng h nhau đi ch ki u này đ làm phong phú thêm ngu n linh ki n. nhưng mà có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn.com/…/printthread_thread… 24/49 . C m ơn trư c đó nha. Mình không bi t tên c a hàng. PT2249 h ng ngo i .. Tôi đã m ra lu ng c u n i linh ki n b c Nam mà l i không đư c kh thi l m nên th y chán c nh anh em lùng s c linh ki n kh quá. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n B n ơi nói hay quá . nhưng mình không bi t cái con 455K l y t đâu ra v y ??? Và có th l y t m t b chia t n nào xu ng đư c không ??? có f i là ph i đúng 455K không v y ???? Xin bác QD hay bác nào đã làm r i ch giúp... đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.. nhưng nó n m trên đư ng Nh t T o.052 G i b i tnhan1 lúc 14:55:30 27-08-2005 Re: PT2248. C m ơn bác QD r t nhi u.003 .com ngoài ch b n có th tìm ho c G i b i cutieuro lúc 08:10:30 05-09-2005 Re: PT2248.com . ch th t chi ti t cho b n m ình làm v i.. m ch chay t t. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.617. g n ch gi xe.003 . t t c vào đây. ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .167.0198 g p ch Nga. Có gi i pháp gì cho " Nh p c u linh ki n nam B c này không ???" ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ĐT: 08.com .957. v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi.. ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . đúng như b n nói c p IC . Chao Cutieuro b n mua đư c con ic 2248 va 2249 o dau vay ? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. đi n t . PT2249 h ng ngo i . Thông thư ng là 6 kênh liên t c nhưng n u b n l p h ng ngo i ho c RF test thì thư ng ch đư c có 5 kênh thôi. chính QD cũng không bi t là t i sao ch bi t là datasheet và linh ki n đưa v vi t nam có v y. tuy nhiên v i 5 xung liên t c và 4 xung đơn thì cũng đư c 9 kênh r i..s lí thêm kênh thì b n thêm vi s lí vào. đi n t . t t c vào đây. 0913.http://qde.. th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150..0938.000đ. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i. hi n mình đang th ráp cái m ch RF.In lu ng th o lu n… Mình cũng đ nh ráp th cái m ch c a QD đ đi u khi n Volume c a card sound ( t RS-232).Tôi th y các b n tìm m ua đ đ c v t v quá. chào ban automatic. --.Xã Dương Xá .10/27/2010 DienDanDienTu. tuy nhiên khi thòi gian t i r nh rang hơn hi v ng QD s đ m nhi m vi c giúp các b n m ua linh ki n ngoài hà n i + thêm chi phí v n chuy n thôi ( không tính phí đi ch đâu nha vì QD m t ngày thư ng đi ch 1 l n) -. giá 01 c p là 12. đi n t . n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. G i b i queduong lúc 13:43:23 02-09-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .617..sitesled. 0913.167.Gia Lâm . đi n t ..

tóm l i là tui pó tay r i. G i b i HailuaMientay lúc 08:49:45 10-09-2005 Re: PT2248. -Mình là hai lua bình chánh TPHCM đây. Chúc b n m t ngày vui v .. đi n t ... PT2249 h ng ngo i .. còn b đâu v y ??? "bi nhiêu tu i rùi ????" hihihi G i b i tnhan1 lúc 09:11:31 12-09-2005 Re: PT2248.617. xin các sư huynh đ góp ý cho tui m c này .003 Gò Công..com/…/printthread_thread… 25/49 . PT2249 h ng ngo i .. nh n thi t k m ch đi n t .b n nên m ua th ch anh m i. Tui đ nh "chôm" cái võ c a remote TV nhưng nó l i nhi u phím quá trong khi ta ch dùng có 10 phím . Chào Hailuam ientay..Chưa ch c là remote ho t đ ng t t đâu . cung c p quang báo đi n t .. t t c vào đây. Chao QD . tui làm ch y r i ( do 2 chân c2 & c3 c a con thu).còm ph n thu thì s d ng modum v s t như QD nói các m c trư c. hihiihi ---------------------------------------Chuyên thi t k . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng..Mình có gi i thi u vơi m t ngư i b n b . đi n t . Tui là thành viên m i c a di n đàn.003 . xin liên h 0913. G i b i tnhan1 lúc 09:27:09 14-09-2005 Re: PT2248. Chào các b n..0938... t t c vào đây.. ki m tra l i bàn phím. 22 tu i còn b n? Bk ch t là có nhi u m ch đi n hây l m h gư i lên diên đàn cho mình v i. t t c vào đây.hình như là t n s c a b nào cũng như b n y. đi n t . h c khóa 93 BKTPHCM. Chào hailucmientay b n tinh nào v y?h c trư ng nào v y? Thành viên m i à .Mình đã nghiên c u đ tài này khá lâu và đã ch t o xong h p remote r i.In lu ng th o lu n… G i b i HailuaMientay lúc 12:18:17 06-09-2005 Re: PT2248.B n ph i ki m tra chân s 2 xem có su t hi n xung khi nh n remote không nha .m ình và b n y mu n mua m i ngư i m t d ng remote đi u khi n thi t b bên này thì bên nhà b n mình có b sau không ?. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. xin liên h 0913.. Xin b t m í riêng cho "tnhan1" là tui !!!!!! ---------------------------------------Chuyên thi t k . đi n t .còn b n mu n dùng rem ote TV dùng dao c t b t m ch đi n r i đ u l i sơ đ bàn phím theo ý mình.. PT2249 h ng ngo i ... cung c p quang báo đi n t . xin c m ơn và "h u t " (vài x Gò Đen) . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. vi x lý. xin các bác ch dùm cho Hai Lúa tui.. Nhưng có đi u chưa v a ý là làm sao "tích h p" l i cái ph n phát đây ch ng l đ m ch in n m khơi khơi bên ngoài như v y (coi kỳ l m).10/27/2010 0913.com .. cũng không th design m t cái võ remote m i b i vì remote TV ngoài ch bán ch có 20000đ. đi n t . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. vi x lý.. nhưng mà không hi u t i sao cái m ch thu nó c "im re" không nhúc nhích gì h t. KT Lý T Tr ng .052 DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i .617. còn cái m ch phát thì OK. Chúc b n thành công.. cũng m u n m n m t cái remote cho vui...003 G i b i tnhan1 lúc 08:39:01 10-09-2005 Re: PT2248.. nh n thi t k m ch đi n t .dùng m eca dáng l i là xong . C m ơn b n nhi u vì đã góp ý.. t t c vào đây..617.. Mình h c không gi i b ng b n r i.167. Đ c bài vi t c a bác QD tui th y khoái quá. PT2249 h ng ngo i . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. h c -m ày này b n h c Chào chúc b n vui. V y không bi t là khi mình s nhà k bên v san phâm RF c a b n . còn n u ta mà thi công ch c ch n s đ t hơn nhi u v l i ch c ch n s "x u" hơn nhi u. G i b i NguyenThanhKien lúc 16:06:45 15-09-2005 diendandientu. t t c vào đây.

sitesled. n u ch t o đ ng lo t thì r t có th x y ra vi c trùng h p đi u khi n tuy nhiên đi u đó khó x y ra b i vì cho dù có chung 1 t n s nhưng cách m ã hoá ( code) khác nhau thì cũng không th đi u khi n đư c. và thư n remove Overlay đi.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. V y mu n t c nói đi thì ph i làm sau QD ch mình v i. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.PCB c a b n cho r i .10/27/2010 Re: PT2248. t t c vào đây. chon Properties sau đó remove ho c m ove up.com G i b i lahodu lúc 14:09:13 19-09-2005 Re: PT2248. klick thêm vào ô l a ch n show holes và black and white m i đư c.. PT2249 h ng ngo i . ch có th là : 000 .sitesled. đi n t . PT2249 h ng ngo i . B nm Multi layer prin. khi m ình b m 1 phím b t kì thì m ình đo t i chân RXIN c a 2249 thì đi n áp chuy n t m c th p lên cao ( ~ 5V) => đúng v i data sheet nhưng không hi u sao các đ u output c a 2249 l i không có ph n ng gì c !!! bên ph n 2249 m ình m c 2 chân C2... Tôi nghĩ ch c là b n chưa làm đúng code ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com . C m ơn trư c đó nha.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .http://qde..23 mA đi n áp và dòng như th đó làm sao m à ch t đư c. DienDanDienTu. đi n t . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .In lu ng th o lu n… Các v có ai có datasheet đ y đ c a con BL9148-9149 ko? Tôi c n xem cách nó mã hóa c th như th nào. 001. top layer .Xã Dương Xá . đi n t .Xã Dương Xá . ngay c khi b n ch t o b ng th ch anh thì v n có s l ch t n cơ mà( tuy là c c c c nh ).com .com . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . v y thì 5V/ 22. t t c vào đây.Xã Dương Xá .sitesled... K t t v c c CODE.000 ôm = kho ng 0.Gia Lâm . đi n t .. ít khi b đ ng hàng l m). Ch ng l t t c các thuê bao đi n tho i có cùng t n s là g i nh m sang nhau ư???. 011.com diendandientu.Gia Lâm .. PT2248 và PT2249 ch có t i đa t h p c a 3 m ã hoá. bottom.. G i QD L i ph i nh đ n QD n a r i mình đã m đư c file *... như v y h n nhiên h t t h p đó s trùng l p l i..nhưng khi su t ra board thì l i ra luôn cái hình c a m y con linh ki n. t t c vào đây. down các l p là đư c.C3 xu ng mas s ( ho c VCC) thì outprt c a nó cũng không có ph n ng gì! Nh bác ch giáo! À! Còn n a.com/…/printthread_thread… 26/49 .com . đ u ra c a con Led h ng ng ai 3 chân. G i b i queduong lúc 18:31:02 29-09-2005 Re: PT2248..Gia Lâm ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.. còn m y con đi t kia: th nh t ph i m c đúng đ u.http://qde.http://qde.Lây hoai m y tu n nay r i mà không đư c. PT2249 h ng ngo i .com G i b i tnhan1 lúc 14:43:33 26-09-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. đi n t . n u mu n nhi u mã hơn b n có th dùng PT2262 và PT2272.. --. ( C yên tâm m à ch t o. yên tâm kho n này nhé (100% đã ki m nghi m).. bác m c th ng vào c c B c a con C1815 mà không qua con đi n tr nào h t thì con C1815 s ch t thì sao??? Bác hay các b n nào đó có th g i cho mình sơ đ hoàn ch nh đư c không? Xin cám ơn!!! G i b i queduong lúc 21:16:06 25-09-2005 Re: PT2248. Còn v RF .Th t các l p nên đ t là : multi layer... Bên trong con Module thu đó có đi n tr 22K đ n 47 K kéo lên dương ngu n 5V . G i b i queduong lúc 17:50:42 18-09-2005 Re: PT2248. Chào Bác QD! Mình đã ráp ph n phát dùng 2248 thì ch y r t t t ( ph n phát mình m c 3 con Diode n i vào chân Code tương ng) . ra kích chu t ph i vào đó. đi n t . PT2249 h ng ngo i .

PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.Gia Lâm .co data sheet cua 2 con nay thi cang tot.. PT2249 h ng ngo i .alogam e.. n u b n có nhìn trên OSC ( os cillos cope ) b n có th th y nhưng tôi ch c 1 đi u là biên đ xung dù b ghim liên t c b i tín hi u đóng m Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Xã Dương Xá . Nho huynh giup gium so do mach thu phat hong ngoai dung Bl9148&BL 9149.. G i b i cybernetic lúc 10:50:17 27-10-2005 Re: PT2248. đi n t .In lu ng th o lu n… Chào các b n m ình v a l p xong m ch phát h ng ngo i dùng ic 2248 thì ch đèn led h ng ngo i mình l p vào 1 đèn led đ thì đèn cháy liên t c m t dù chưa b m phím nào . B n vào trang s 1 và 2 đ xem l i.com /rf_remote_control. vì đi n áp c a con IC G i b i tnhan1 lúc 09:58:53 27-10-2005 Re: PT2248. Datasheet c a 2 con này b n có th tìm datasheet c a PT2248 và PT2249 là đư c. t t c vào đây. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.4 V.. đi n t .com . ---------------------------------------- G i b i mayman27k5 lúc 11:13:42 04-11-2005 Re: PT2248. đi n t . DienDanDienTu. Chào anh Qu Dương em đã ki m tra transito ra r i m c thì đã ok.com/…/printthread_thread… 27/49 .com .sitesled.. t t c vào đây.Cam on truoc nhieu G i b i queduong lúc 14:27:05 18-10-2005 Re: PT2248. đi n t .tk diendandientu.Xã Dương Xá .http://qde.10/27/2010 G i b i mayman27k5 lúc 11:45:57 16-10-2005 Re: PT2248. đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.tk G i b i MyIQ lúc 11:47:10 17-10-2005 Re: PT2248. N u l p đúng thì đèn led đ s không sáng ch khi b m nút m i th y nh p nháy mà thôi.http://qde. v y có ph i ic c a mình b hư không ? (mình đã ki m tra r t kĩ r i không th sai cách m c đâu ) à ch điot mình dùng diot n áp 4 volt v y có nh hư ng t i m ch không ? Xin giúp mình v i ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. y ch t! sao b n l i dùng đi t 4 V đó làm vi c t kho ng 2-->5V.rentron..sitesled. PT2249 h ng ngo i ..... đi n t . B n xem l i xem có b sai chân Transistor không ??? -----> Sơ đ m ch thu phát BL9148 và BL9149 hoàn toàn tương t như sơ đ c a PT2248 và PT2249.htm G i b i queduong lúc 10:31:32 30-10-2005 Re: PT2248... t t c vào đây.com đây : n u dùng điôt 4 V đ n áp cung c p ngu n thì không sao..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com cũng s trên 1. PT2249 h ng ngo i .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. Chao QD B n cho mình bi t chân 2 cua IC PT2249 có đi n áp bao nhiêu khi nh n xung không? Mình làm thì nó ch có 0. Ai quan tam den RF xin voi vo trang: http://www. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . Ch c có l con ic c a em b hư r i đ em mua con m i r i l p l i xem sao c m ơn anh ! À quên n a em dùng con ic ka2248 có khác v i pt2248 không v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .alogam e. PT2249 h ng ngo i . Riêng 3 con đi t Mã hoá thì dùng đi t tách sóng 1N4148 là đư c r i. đi n t . t t c vào đây.com .5Volt khi nh n remote hà. N u b n dùng đ ng h mà đo thì có th không chính xác vì " đ ng h c a b n chưa ch c đã ph i lo i cao c p " đ đo đư c biên đ xung.

http://qde. G i b i queduong lúc 14:05:35 20-11-2005 Re: PT2248. Chào anh Qu Dương em đã mua ic m i ka2248 và l p l i m ch thì cũng như l n trư c . PT2249 h ng ngo i ... chưa gì h t đèn led đ u sáng . đi n t . Tôi nghĩ ch khác nhau cái tên thôi ... có trang nào hay hơn không? G i b i mayman27k5 lúc 15:12:01 29-12-2005 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây.alogam e.Xã Dương Xá .(hi u c a nó là G i b i ductulk lúc 19:13:54 31-12-2005 Re: PT2248. đi n t .Gia Lâm . thì m ch im re luôn .tk DienDanDienTu.sitesled.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e..com .com . t t c vào đây.B i v y t c quá s n d p đi chơi tôi ghé qua Nh t t o PT2248 ). Chào các các hôm trư c tôi l p th m ch thu phát h ng ngo i c a bác Qu dương tôi dùng KA2248 .. em tra trong web www.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. Giá c là bao nhiêu v y . À anh Qu Dương này em nghe nói anh có bán m ch thu phát h ng ngo i đi u ch Rf .tk Đ ng Tháp . B n tra c u kĩ l i datasheet c a con KA2248 xem có gì khác bi t không.alogam e. PT2249 h ng ngo i . Do đó hôm nay tôi mu n h i các bác ch con KA2248 dùng đ làm gì v y ?Sao nó gi ng s con PT2248 mà l p l i không ch y v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. còn ru t thì có th hoàn toàn gi ng nhau.10/27/2010 Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..com .com G i b i mayman27k5 lúc 16:18:47 12-11-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. anh có th l p cho em đư c không (uh các m ch đ u n m trong v nhé . Sau đó em m c vào hai đi n tr 33k đ gi m h s khuy ch đ i c a trans itor dalington thì khi b m phím thì đèn led m i sáng nhưng kh n i tín hi u ra ch ng ph i là là xung dao đ ng (vì em đưa vào m ch ampli đ xem có ph i là dao đ ng không )>V y theo anh thì có linh ki n nào hư không (em dùng thach anh 455 lo i có 2chân .?Em đang ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . CO' ANH NAO` CO' SO DO` NGUYEN LY' CUA MACH THU PHAT HONG` NGOAI DUNG` IC 9148 CA`9149 KO VAY? NEU' CO' THI` MAY' ANH LAM` ON PORT LEN CHO EM VA` MOI NGUOI` CUNG` HOC HOI A!!!!! CAM ON MAY' ANH NHIEU` ---------------------------------------Tôi có 1 ý tư ng-Anh có 1 ý tư ng.tk qu n 5 m ua con PT2248 v thì nó ch y r t ok . vì đ s d ng ).N u ta đem trao đ i cho nhau thì m i ng ơi đư c 2 ý tư ng!!!!!!! G i b i mayman27k5 lúc 21:15:33 31-12-2005 diendandientu. đi n t .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. t t c vào đây. n u b n có v h p thì m ình làm cho không thì m ình ch làm m ch m à thôi. PT2249 h ng ngo i . t thì 100p m c xu ng âm ).com G i b i fly2005 lúc 09:47:52 28-12-2005 Re: PT2248.com th y tra không đư c m t s lo i ic . mà em đang c n đi u khi n 6 thi t b đi n trong nhà .com/…/printthread_thread… 28/49 . PT2249 h ng ngo i ..Gia Lâm .alldatasheet. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .In lu ng th o lu n… G i b i queduong lúc 13:57:46 06-11-2005 Re: PT2248. Mình chuyên s n xu t và thi t k kit m ch nên ch có kit m ch thôi ch không có v h p đâu .sitesled. PT2249 h ng ngo i . đi n t .. n u em m ua thì có th chuy n ti n qua bưu đi n đư c không . t t c vào đây.http://qde. t t c vào đây.

sao anh khong ve chi tiet phan thu 2249 cho ra.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .com ... t t c vào đây. G i b i emdangthieumachdien lúc 11:28:52 08-01-2006 Re: PT2248. bey G i b i hacker241988 lúc 15:57:17 08-01-2006 Re: PT2248.tk G i b i fly2005 lúc 08:28:50 01-01-2006 Re: PT2248.alogam e. Cho em h i li u có đo đư c nhi t đ c a ngư i cách xa 1-2m b ng c m bi n h ng ngo i đư c không?Đ chính xác kho ng bao nhiêu? Mong các bác ch giáo.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. em thì th y gi ngư i ta thi t k m ch đi u khi n b ng con vi x lý c th là con 89c52 (89c51) dùnh cũng hay hơn thì ph i......10/27/2010 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây. Chao bac QD! Minh dang muon tim m ach nguyen ly cua mach dung de tim cac do vat that lac (nhu chia khoa chang han) co le dung mach thu phat nhung minh ko biet tim dau vay nho Bac co the chi giao cho doi chut duoc khong? Cam on Bac truoc!! G i b i galaticos lúc 22:04:51 18-02-2006 diendandientu. C m ơn nhi u nhi u G i b i automatic lúc 14:02:40 22-01-2006 Re: PT2248... PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . N u không th y thì ph i nh đ n bác Qu ưuơng thôi. ai rành v này xin ch giáo giùm cho anh em cùnh bi t v i. m ail cua em la vutru9000@. neu co anh co the guoi cho em ko . đi n t .. ""Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. đi n t . đi n t . neu anh co thoi gian m ong anh co the guoi cho em dc ko . vi t b ng m t s chương trình ngôn ng lâp trình trên máy tính như c ch ng h n.. hinh ve cua mach co the guoi qua mail dc ko anh. em nhin rat kho hieu anh co the ve chi tiet cho dc khong. ah anh co so do mach dong ho dc khien bang 1 conic ko . chào bác quêdương bác còn b đi u khi n t xa dùng RF không? b đi u khi n như bác đã nói đ y ....em rat me mon dt .. thay m t m i ngư i xin c m ơn trư c.. emla thanh vien moi m ong anh giup em .. em cam on anh . PT2249 h ng ngo i . đi n t .. em cung khong biet nua. ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. u khi n t xa dùng RF không "" n u còn bác đ l i cho em m t b nhé m ail c a em là thiendangdt@yahoo.. đi n t . t t c vào đây. đi n t .. sau đó dùng m ch n p và n p cho nó. t t c vào đây. Không bi t các bác th nào ch .In lu ng th o lu n… N u tôi nh không l m thì b n đ c h t 13 trang này trong đó có hư ng d n tìm data con BL9148/9149. DienDanDienTu. Chào các b n các b n cho mình h i cái nút nh n trên trang 1 c a đ m c này k t n i như th nào mình ko hi u cám ơn các b n m ong s m nh n đư c câu tr l i G i b i daredevil lúc 14:57:50 11-01-2006 Re: PT2248. ch có đi u ph i l p trình cho nó ch y theo ý mình thôi kho n này thì máy bác bên PLC bi t rõ em cũng không rành l m. t t c vào đây. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh.com m ong bác nh n l i cho em em xin c m ơn { em đang hưng yên} G i b i MyIQ lúc 10:03:04 15-02-2006 Re: PT2248. đi n t ..com/…/printthread_thread… 29/49 .

Bác Qu Dương ah! cho em h i. DienDanDienTu. n u b n m u n kích rơ le.10/27/2010 Re: PT2248. công nh n bác gi i th t đó. Bác Queduong à! Cho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y m ô tơ đư c. M t m t em mu n t l p. t t c vào đây. đi n t . D li u ra các chân t 3-12 c a PT2249 có ph thu c vào tr ng thái c a hai chân 13. Bác Queduong à! C ho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y mô tơ đư c. b n thêm ngu n 12V ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . d ng xung. xin h i các ti n b i chi phí t l p th nào. PT2249 h ng ngo i . m ch s thi t k th nào. Em cũng mu n l p th . :D G i b i robincon lúc 09:56:15 04-03-2006 Re: PT2248... đi n t . đi n t ..http://qde. chào các bác. PT2249 h ng ngo i .com . xin h i bác còn sx không đ em nh bác. t t c vào đây. đi n t . T i các chân đ u ra c a PT2248 b n ph i dùng thêm các transistor đ kích rơ le.. n u mu n on/off b n dùng m ch Flip . M ch thu dùng 5 V . đi n t . Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. B n có th cho 9 V. tôi không có v m ch nên không đưa lên đây. v y đ đi u khi n thi t b duy trì trong th i gian đ u ra đ đi u khi n m t bóng đi n ch ng h n. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . riêng con PT2248 đã đư c n áp 5V r i còn lo gì. VD l y 1 tín hi u ki n gì? bác post sơ đ lên giúp em nhé. còn 12 v dùng cho rơ le. cho em hoi ti: trong phan thu. t t c vào đây. th i gian bao lâu.Gia Lâm . đi n t . đi n t . b n có th dùng b t kì m ch kích rơ le nào. b n có th tìm trên internet vô kh i. các đ u ra c a PT2249 đ u dài thì làm th nào. dùng linh G i b i queduong lúc 08:04:10 20-03-2006 Re: PT2248. Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i.http://qde.flop ( l t tr ng thái ) m ch này trong đi n t cơ b n đ u có .Xã Dương Xá . em m i gia nh p đã th y n tư ng v i bác Quý Dương r i.. có s c ta c t t ti n! G i b i queduong lúc 20:46:35 17-03-2006 Re: PT2248...com .com . PT2249 h ng ngo i .14) cua PT2249 đ ch ng à hay là n i v i th ng nào khác. t t c vào đây.Gia Lâm .com G i b i robincon lúc 09:39:13 18-03-2006 Re: PT2248.14 ko? G i b i hoavang lúc 12:44:58 07-03-2006 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.sitesled. VD : dùng ngu n 12V đưa qua 7805 vào m ch 5 V.com G i b i hoavang lúc 15:19:36 20-03-2006 Re: PT2248.sitesled. c m ơn bác r t nhi u.. Uh! Bây gi thì em đã hi u r i! M ch này mà dùng cho đi u khi n robot thì quá tuy t đó ch ? Có nh ng 9 kênh thì đi u khi n đư c r t nhi u th bác nh ? diendandientu. ---------------------------------------Đ i còn dài.Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i ..com/…/printthread_thread… 30/49 ... Nó hoàn toàn là đi n áp n đ nh . t t c vào đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ( ch có 4 chân có m c cao r i chuy n xu ng th p khi b m nút phát ). m t m t m u n mua m ch đã làm c a bác Quý Dương đ h c h i.. hai chan CODE2 và CODE3 (chan 13. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . 12 V vào nó đ u ch y t t . PT2249 h ng ngo i ..In lu ng th o lu n… Lu ng này hay th t đó.

. t t c vào đây. Tôi có ý đ nh thi t k 1 chi c m áy bay đi u khi n t xa nhưng r t khó khăn nh .. t t c vào đây. o ngõ ra 12. đi n t . Và t t c ph i là giá r . Chào Qu Dương.9149 AI BI T CH PT2248 .9 c a 9149. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.th/~kswichit http://www.ac.11. đi n t . r t m ong các bác ch giáo. Lúc chi u tôi g i đi n đ n nhà thì b n đã đi Hà N i giao hàng r i.com G i b i mayman27k5 lúc 02:40:56 24-05-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ...tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. chao cac bac cai ban phim kieu matrix ko biet hang. B phát có th tho i mái hơn v tr ng lư ng.km itl. PT2249 h ng ngo i .com . Còn v ph n ch sóng đi n t .. ok! cám ơn bác Dương nhé... SO DO BAN PHIM CUA MACH THU NHU THE NAO NHI?MINH KHONG HIEU AI BIET CHI DUM MINH DUNG CON BL9148 !NHAN DIP DAY AI O DA NANG TUNG LAM BO MACH NAY XIN CHO SO DIEN THOAI VA DIA CHI MINH CAN TU VAN !MOI VAO TAP TANH CHE MACH NEN CON NON LAM XIN CAC SU HUYNH CHI GIAO CAM ON NHIEU G i b i LEP lúc 12:07:38 16-06-2006 Re: PT2248.. t t c vào đây. đi n t . nhưng nó ko ch y. G i b i TUAN11 lúc 16:19:14 31-03-2006 Re: PT2248. Tôi mu n h i b n là có th l p m ch đi u khi n t xa đi u khi n t i kho ng cách vài km không? Cách đây vài năm tôi có đ c 1 cu n sách vi t v các m ch ng d ng có m ch đi u khi n đư c t i kho ng cách 4km.com / G i b i minh_le24 lúc 06:37:35 18-05-2006 Re: PT2248.lvr. PT2249 h ng ngo i .10.In lu ng th o lu n… G i b i robincon lúc 09:38:41 21-03-2006 Re: PT2248. fai dùng con IC ch t nào đ ch t d li u l i? em dùng 4013 l y tín hi u t các chân trên(l y gi a các chân trên va` t 101)..tk G i b i LEP lúc 11:59:28 16-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . đi n t . Anh QD oi. vì là lính m i nên còn nhi u b ng . đi n t .cu the la cai ban phim o m ach dieu khien tu xa dung 2248 em chi thu moi m ot phim o chan so 3 noi qua mot cai sw roi noi toi chan 10 roi qua dioi noi voi chan 12 ma chang thay co tin hieu gi ca cac bac xem lai dum em ---------------------------------------http://dientuvietnam .. B N THANH PHƯƠNG ĐÀ NÃNG ƠI! XIN CHO S ĐI N THO I C A B N VÀ Đ A CH CUA B N NÀO?B N ĐÃ THI T K ĐÀ MUA THÀNH CÔNG R I B N CÓ TH CHIA S KINH NGHI M ĐƯ C KHÔNG ?MÌNH ĐANG Ơ ĐÀ NÃNG KHÔNG BI T AI N NG CHO MINH CHIA S KINH NGHI M V I BO M CH NÀY Ơ ĐÀ N NG CH CO BL9148. không bi t đúng hay sai. cái khó c a em đó là thi t k ph n anten thu và phát(on board đó). bác có th ch p cho anh em xem ph n m ch in cái anten m à bác thi t k cho m ch này đư c ko? thank! G i b i vantpc lúc 13:42:14 23-03-2006 Re: PT2248.10/27/2010 ---------------------------------------Đ i còn dài. V i máy bay thì b thu c n g n.. đi n áp t 6-12V thôi. b đi u khi n.alogam e. đi n t ...net/forums http://www.. đi n t . t t c vào đây. Liên l c l i cho tôi.2249 CHO Đ A CH CH MUA Ơ ĐA N NG NHÉ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN G i b i WTDOng lúc 16:10:29 16-06-2006 Re: PT2248. Tôi mu n h i 1 đi u n a là có th l p các tr m ti p sóng đ có th truy n tín hi u đi xa hơn không (như các tr m ti p sóng di đ ng). Email c a em : minh_le24@yahoo. co' th m c như th nao` đ t i ưu nh t ? anh giup em di.com/…/printthread_thread… 31/49 .cot co phai noi voi duong nguon ko cac bac nhi.. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. đi n t . có s c ta c t t ti n! DienDanDienTu. ok. PT2249 h ng ngo i . diendandientu. PT2249 h ng ngo i . Xin h i các bác l p con PT2248 v i con BL9148 con nào t t hơn v y ? Ch tôi l p con BL9148 th y chưa ok cho l m ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. t t c vào đây.

com . t i sao con 9149 c a ph n thu t i đ u out luôn có đi n áp làm led sáng ?theo bác Qu Dương thì t i đ u ra out t chân 3 đ n chân 12 c a 9149 la khi b m phim phát c a 9148 thì đ u out ph n thu 9149 s có đi n áp làm led sáng v y thì lí do t i sao cac ban ch giúp minh v i minh c m on xin bay cách ki m tra ph n out luôn nhé diendandientu. (đã s a xong công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Các bác xem h em cái m ch này 1 chút. ---------------------------------------new. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . Em thi t k cái m ch này. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. T c là thay cái G i b i WTDOng lúc 16:13:36 16-06-2006 Re: PT2248. T c là thay cái công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . nhưng chưa s a trên hình) 2. PT2249 h ng ngo i . (đã s a xong m ch. sai m t 2 ch .com/…/printthread_thread… 32/49 . Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. Em thi t k cái m ch này. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . PT2249 h ng ngo i . đi n t . Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. Em đ nh giao ti p 2 m áy tính. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. Ch Max232.. 1.10/27/2010 DienDanDienTu.. G i b i LEP lúc 19:45:43 16-06-2006 Re: PT2248. 1.. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. l p xong không ch y. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. sai m t 2 ch . đi n t . Em đ nh giao ti p 2 máy tính. l p xong không ch y. nhưng chưa s a trên hình) 2. t t c vào đây. làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. Ch Max232.. Các bác xem h em cái m ch này 1 chút.PNG (71807 bytes) (S l n t i v : 1191) m ch. làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn.

. Mình ch c n b thu phát thôi vì khách hàng đòi đ n 10 c ng ngõ ra.sitesled. -. Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? Mình th nh tho ng v n theo dõi ch đ .. đi n t . Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .C c E c a C1815 n i đ t ( GND ). PT2249 h ng ngo i .. đi n t .Xã Dương Xá .. PT2249 h ng ngo i .tk G i b i LEP lúc 19:34:26 20-06-2006 Re: PT2248. Đ KÍCH RƠLE 12V C A CHÂN RA 9149 C N TRANSISTO GÌ XIN CÁC B N CHO SƠ Đ M CH G i b i queduong lúc 12:11:44 21-06-2006 Re: PT2248.Qu Dương vui lòng post G i b i queduong lúc 20:59:40 22-06-2006 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 33/49 .. Không bi t m ch thu phát RF c a qu dương phát xa đư c bao nhiêu m ét (indoor/outdoor?) có xa đư c b ng chuông c a không mình c n ít nh t ph i 50m (indoor). diendandientu. -. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .C c C c a C1815 n i rơ le ( Ro le cu n dây : 1 đ u n i vào dương c c ngu n đi n .n i 1 đi n tr 1ki lô ôm vào c c B c a transistor C1815 -. đi n t . t t c vào đây. Lu ng c a mình có s ngư i đ c và tr l i nhi u nh t đó là thành công.alogam e. v i l i cách đóng rơle không gi ng như IC PT2248. t t c vào đây.com . t t c vào đây. DienDanDienTu.Gia Lâm . tuy nhiên m c đích đưa ra " t ng h p " v PT2248/PT2249 " đã đ y đ và c n k .... Ph n vi x lý thì OK nhưng ph n RF thì có l c n đ n m ch c a qu dương(Giá ph i chăng cái datasheet c a m ch rf đó lên đư c không! Thanks! ) . PT2249. PT2249 h ng ngo i .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. ---. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . C M ƠN BÁC QU DƯƠNG BÂY GI BÁC QU DƯƠNG NH ?SƠ Đ MÌNH MU N RƠ LE DÓ NGÂM DÒNG Đ ĐI U KHI N THÌ DÙNG TRANSISTO GÌ M CH ĐI N ĐÓ M C TH NÀO BÁC NH ? XIN BÁC CH GIÚP G i b i sakuraminh lúc 15:15:34 22-06-2006 Re: PT2248.đi t làm nhi m v ch ng dòng ngư c c a cu n dây sinh ra ). t t c vào đây. đi n t .com .In lu ng th o lu n… có l di n đàn m ch thu phát h ng ngo i này k t thúc r i sao ?[ size=4]su đành ôm m ch ng i ngó nó im re t đ i tôi v n mãi là ngư i đ n sau nên G i b i mayman27k5 lúc 12:10:22 18-06-2006 Re: PT2248.com G i b i LEP lúc 12:47:38 22-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây.. đi n t . PT2249 h ng ngo i ..t c c B c a C1815 n i 1 đi n tr 10ki lô ôm xu ng đ t ( GND ) : cái này đ ch ng t kích.B n LEP thân m n : B n m u n kích rơ le thì dùng C1815 r t r ti n và d ki m : Hi n t i tôi không v đư c sơ đ có th m ô t cho b n như sau : T i m t đ u ra b t kì c a PT2249 . h t ý ki n.. t t c vào đây.10/27/2010 G i b i LEP lúc 11:04:01 18-06-2006 Re: PT2248. và c n ph i l p trình l i ph n m ã hoá v i address nên ph i dùng đ n vi x lý. 1 đ u n i vào c c C c a C1815 đã nói ). đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ( Chú ý : l p thêm m t đi t : 1N4148 hay 1N4007 t c c C c a C1815 lên dương ngu n ( A n t n i vào c c C và K t t n i vào dương ngu n ) --.http://qde. đi n t ...

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. đi n t . các t nh thành khác ).. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC G i b i mayman27k5 lúc 16:14:15 23-06-2006 Re: PT2248. Dùng dây đi n 1 lõi ho c nhi u lõi dài 1/4 bư c sóng là đư c r i. t t c vào đây. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC ăng ten đơn gi n là anten 1/4 bư c sóng hay g i là whip antenna.. nhieu mach hay qua ---------------------------------------- diendandientu.. nhi u $$$ thì s xa ngay . Tính chi u dài anten : 70 / t n s (MHz ) = đ dài anten ( mét ). PT2249 h ng ngo i .alogam e. 5 km. ph i tuỳ thôi .. t t c vào đây.Gia Lâm . Ví d : T n s 100MHz : 70/100 = 0. t t c vào đây.. ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . t t c vào đây.In lu ng th o lu n… -------.30 ngàn Datasheet support theo m ch. r t nhi u .ra ti n ..http://qde.. đi n t . đi n t . Cái datasheet QD ko pos t lên đư c à? Post cái datasheet lên thì bán hàng cũng d hơn m à? Khách hàng cũng đư c tuỳ ý l a ch n? G i b i LEP lúc 09:31:28 23-06-2006 Re: PT2248.tk G i b i queduong lúc 17:49:57 23-06-2006 Re: PT2248. c th mà tính.. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . M ch 50 -.7 mét t n s 315MHz : 70 / 315 b ng 22 cm Vân vân và VÂN VÂN . Giá cư c chưa bao g m phí v n chuy n.com .com G i b i maytinh lúc 18:39:25 25-06-2006 Re: PT2248. có nh ng lo i xa hơn chuông c a và xa hơn n a .http://qde.sitesled. đi n t .sitesled..Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .100 mét h tr data : giá 100 ngàn 100 đ n 250 mét giá 200 ngàn 500 mét : giá 350 ngàn 1km ..10/27/2010 Tuỳ t ng lo i kho ng cách mà -.com/…/printthread_thread… 34/49 . t t c vào đây.com G i b i sakuraminh lúc 23:18:04 22-06-2006 Re: PT2248... R t m ng khi bác Qu Dương đã tr l i lu ng này! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. DienDanDienTu. đi n t . PT2249 h ng ngo i ....Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ( mi n phí trong hà n i . Tr kháng c a anten lo i này kho ng 30 đ n 35 ôm .com .com ..( có nh ng m ch phát ng n hơn chuông c a .

BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149.htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo.com G i b i queduong lúc 20:55:50 28-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây. Hartley.net/ww/~av/www. đi n tr . BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149. G i b i LEP lúc 10:14:38 27-06-2006 Re: PT2248.http://qde.. Nó dao đ ng ki u colpit . t t c vào đây.om ron . t đi n. . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com diendandientu.. ( V b ng Paint ..com .PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC G i b i queduong lúc 20:51:12 28-06-2006 Re: PT2248.sitesled. m t m ch tr đơn gi n theo sơ đ sau..Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .. đi n t .Gia Lâm ..mitsubishi http://webwarper. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Hartley..com /hungque/plc.com G i b i lahodu lúc 18:46:04 26-06-2006 Re: PT2248.Gia Lâm .com . Em có chút th c m c m ong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. Chào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.htm DienDanDienTu. tuy nhiên " bây gi h i công th c " Thì Qu Dương cũng đ u hàng.http://qde.....) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé. C hào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.com/…/printthread_thread… 35/49 . Clapp.. đi n t .) là dao đ ng ki u nào (C olpit.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC B n có th dùng phương pháp làm tr .. :D ) Các transistor đ u dùng C1815 .freewebs .sitesled. t làm mày m ò nó ch y r i đ n khi s m đư c các máy móc đo đ c thì các sách v mang ra nhóm lò h t r i .10/27/2010 http://www. t đi n..Kĩ năng đ ho kém quá " Thông c m " . đi n tr .JPG (9568 bytes) (S l n t i v : 1133) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t .T khi bê cái m ch sách v vào làm không ch y .com/hungque/plc.Xã Dương Xá .freewebs. PT2249 h ng ngo i . Em có chút th c m c mong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây. PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens . t hoá ( càng to thì tr càng lâu ) ---------------------------------------Delay.) là dao đ ng ki u nào (Colpit....) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé. C lapp. Cái này b n nên đ c l i sách lý thuy t m ch c a H Anh Tuý thôi.com . đi n t .

các t n s nghi p dư chung cho th gi i là : 27 ..com /hungque/plc. đi n t .htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo. đi n t .freewebs .net/ww/~av/www. PT2249 h ng ngo i . em đ nh c m th m ch trên board test li u có đư c không hay ph i làm m ch in?? Em đi m ua linh ki n mà không mua đư c m y con t giá tr như trong m ch bác có th ch ch cho em mua m y con t tr sô nh không ...Ngu n đư c l y t 220 volt AC thông qua t 105P. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác ---------------------------------------Goodluck! G i b i queduong lúc 11:01:16 30-06-2006 Re: PT2248.v. G i b i Forfun lúc 16:42:47 06-07-2006 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .. ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF. em đã v đư c sơ đ nguyên lí. C p PT2248&2249 HN có không v y? giá c a nó? Tôi h i ch Tr i m y hàng mà không có. đi n t .. có th s d ng ngu n mà không c n bi n th không?.com G i b i maytinh lúc 21:25:54 30-06-2006 Re: PT2248.đ u có tiêu chu n c ( nhưng VN tiêu chu n VN GNU. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com . t t c vào đây.com G i b i tnhan1 lúc 20:32:42 01-07-2006 Re: PT2248. G i b i plc lúc 21:11:04 11-07-2006 diendandientu.( đ làm gi m kích thư c c a thi t b ). đi n t . 1.com ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.v B n thích ch n vùng nào cũng đư c.Xã Dương Xá . t t c vào đây.http://qde.B n nào bi t m ch ngu n này thì ch mình v i. PT2249 h ng ngo i . đi n t .htm http://webwarper..th gi i thì có FCC - ..B n c phát tho i mái đi . sao ko dung RF nhi hay hon hong ngoai chu ---------------------------------------tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens . 2.Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .freewebs. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác Vi t Nam cũng không ngo i l v i th gi i .4 GHz .sitesled. H u như các b n đ u nghĩ đ n vi c làm b thu phát h ng ngo i. PT2249 h ng ngo i . phát t ns nào. 147 . 418 .om ron . 315 .In lu ng th o lu n… t n s nào. t t c vào đây.4GHz . phát DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 G i b i batinh02 lúc 21:32:23 28-06-2006 Re: PT2248. 10 GHz . 433.. 880 ..Data ) Bác QD ơi em đ nh hè này làm m ch này và bây gi đã đư c ngh hè. 118 . 49 .92 .mitsubishi http://www. 916 .. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. 433 .com/hungque/plc.. t t c vào đây.V y b ngu n cho m ch phát thì sao. đi n t ..v. ) . t t c vào đây.com/…/printthread_thread… 36/49 .Mình đã làm rôi đã tiêu m t m t con IC. G i b i Thebeginer lúc 23:41:57 04-07-2006 Re: PT2248. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ .v . 225 . t t c vào đây. 72 .

em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân m ã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mas s ) n u như m ach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . C m trên BOA cúa hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . PT2249 h ng ngo i . . có t i 90 % thư g i v đ ng viên .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . linh ki n có " r m " không .sitesled.HCM . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ).com/…/printthread_thread… 37/49 .http://qde.Đ c bi t trong TP .Khuy n cáo không nên m ua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .10/27/2010 DienDanDienTu. Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh m ong đư c các Bác góp Ý cho em v i G i b i queduong lúc 15:30:56 14-07-2006 Re: PT2248.. L p 1 phát ăn 1 cái .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . t t c vào đây. ..B n đã láp ráp thành công m t l n ..Xã Dương Xá . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) m à thôi. PT2249 h ng ngo i .com . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .Gia Lâm . m à các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. đi n t .In lu ng th o lu n… Re: PT2248.vì linh ki n " r m " r t nhi u .com diendandientu. C m trên BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c Chân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u chân 2 m c0 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . đi n t .com .. Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .

.pt2249 c m th y không ưng ý vì m t lý do nào đó (s không đ ng hàng. PT2249 h ng ngo i . Chào các bác. G i b i ic555 lúc 23:37:17 05-10-2006 Re: PT2248. Xin c m ơn trư c.. t t c vào đây. đi n t . DienDanDienTu. G i b i ic555 lúc 20:45:09 10-10-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . đi n t .com/…/printthread_thread… 38/49 . PT2249 h ng ngo i . đi n t . t t c vào đây..doc (263680 bytes) (S l n t i v : 364) G i b i plc lúc 09:34:56 23-07-2006 Re: PT2248.. t t c vào đây. Tôi đã copy file protel c a bác QD v nhưng không th nào inport vào orcad đư c v y có bác nào chuy n sang file m ax c a orcad thì port lên cho tôi xin.. t t c vào đây.com .In lu ng th o lu n… Bác QD ơi em v xem l i r i nhưng cúng kông ch y đư c . Ah mà bác cho em h i gi bác còn bán m ch này không? em đang h c nên có th nói em đang BK Aptech HN mu n m ua m ch c a bác thì ph i liên h th nào nh ? ko biet t Hoàng Qu c Vi t ra ch bác ! Mu n g p bác đ bi t m t quá (Mua hàng nưa ch ) m t bao nhiêu ti n xe ôm n a G i b i teoleo lúc 13:35:48 05-10-2006 Re: PT2248.... Tôi đã th thành công dùng 89 đ làm b thu phát h ng ngo i không bi t có bác nào mu n th không? Chúc m i ngư i vui v . đi n t . Anh QD co the giup em giai thich che do xung tao ra tu 2248 va nhan cua 2249 khong? Em van chua hieu ro lam ve che do tao xung va nhan tin hieu. các bác đã t ng làm pt2248. đi n t . Tôi th y bác hào h ng trong vi c này.. xa kho ng 10m . PT2249 h ng ngo i . Hay t thi t đ t cho mình m t giao th c truy n d li u v. em ki m tra l i chân 2 thì nó l i m c cao khi em b t 102 vào ch đó còn khi nào m à em rút T 102 đó thì chân 2 m i ch ng hi u t i làm sao nưa IC thì em v n m ua Mai Khánh v i 16k m a anh xem như th có ph i là IC h ng không m c th p anh ah G i b i everything4u lúc 23:10:34 22-07-2006 Re: PT2248. hihihihihihi cam on bac Everything4u co kho khan di em nho bac sau nhe G i b i N8800 lúc 02:28:09 17-09-2006 Re: PT2248.. Con mã CODE lien hop tao ra su dong bo giua hai con phat va thu nua ??? Em cam on nhieu . đi n t . toi th y 2 IC này ch y t t và cũng d làm ---------------------------------------9148 9149... PT2249 h ng ngo i .. Hix gi em m i bi t di n đàn.v. Bà con xa g n xin cho h i có ai bi t đâu bán con ic TLP 315A hay TWS 434 và RWS 434 KHONG? N u có xin ch giùm . ch c em mua ph i Lo t IC d m r i cúng nên vì em làm l i 2 l n n a r i mà cúng ch ng ch y đư c Bác cho em h i 1 tí n a là ( t 102 và tr 39k o chân 15 c a PT2249 nó làm dì v y nh . G i b i akira_kokono lúc 15:10:46 09-10-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. đi n t ..10/27/2010 G i b i plc lúc 22:33:24 17-07-2006 Re: PT2248.. t t c vào đây. Chào c làng. PT2249 h ng ngo i . Tôi xin góp thêm vào m t m ch mà t i đã làm . t t c vào đây. đi n t . Xin chào QueDuong.. đ c ph n này th y hay quá nhưng ki n th c v m y v RF em còn kém quá nên ko hi u cho l m ! Ch c ph i nh bác QD nhi u.. đ ng hàng. t t c vào đây... PT2249 h ng ngo i ... PT2249 h ng ngo i .v Chúc các bác m t ngày vui v .) sao không ch n con ic khác nhi u bít nh n d ng hơn thay vì 3 bit như đã làm và có nhi u kênh đ ch n hơn ch ng h n (> 30 kênh) ch c ch n s diendandientu..

đi n t ........ PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.sau đó tuỳ theo t ng nút nh n m à ta cho ra các portout theo ý m u n...5v) c .... li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên. Có ph i là port đó s lên m t cao và có kèm theo m t đo n mã là 8bit (thí d như 10000000) (tương ng v i 8 bit c a portin m à ta đã g n n t nh n hông).com/…/printthread_thread… 39/49 .V y mình mu n h i là khi nh n nút thì đ u ra c a portout đó s cho ra tín hi u như th nào. Bác nào bi t thì giúp em v i.. thay luôn c IC và th ch anh (455E) n a m à ko đư c ph n thu (BL9149) các ngõ out 3 -->12 các led đ u sáng mà chưa n phím nào ph n phát giúp v i ic 9149 làm m ình m t ng m y ngày lun code2.mình có m t th c m c : __ Cái này mình không hi u rõ l m nên mu n h i cho k l i : thí d mình dùng IC89 đ làm m t m ch đi u khi n t xa.. PT2249 h ng ngo i .ch ng h n n i 8 nút nh n váo m t port nào đó c a IC.Và sau đó nó s đư c g i đi theo xung (sóng m ang ví d như sóng có t n s 38Khz) m à led hông ngo i phát ra (n u s d ng hông ngo i) ph i hông. t t c vào đây.hình d ng nó như th nào? -Cu n dây 2T :m ình th y ngoài Nh t T o h có bán các tr nh a có r nh s n. Nh các bác ch giáo cho em 1 chút.BL9149 ... nh n fím th y led nh p nháy. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào. t t c vào đây. Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng... Em cám ơn r t nhi u diendandientu. Các huynh cho h i cái..10/27/2010 Tôi IC555 DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . đ i l i ph n m ình đã tra c u datasheet trên m ng cung c p th y m ch ko gi ng như c a pác Qu Dương nhưng cũng thay đ i theo cũng ch ng đư c linh ki n thì ko th hư đư c vì m i th mình m ua đ n 3 cái l n mà hix bây gi nh thu c lòng lun cái sơ đ rùi . PT2249 h ng ngo i . đi n t . M ch hình như b nhi u hay sao y vì khi ch m tay vào Vcc c a pin thì các led đ u t t h t m ình đã ki m tra r t k r i ...Th c s không hi u rõ l m.. đ mai ra m ua con PT2249 xem bây gi đã 3h40 khua rùi ko thì cũng đi rùi ngàn l n cám ơn các b n quan tâm mà ch giúp .... --------------------v trí nào(m ch phát và m ch thu RF)? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. ra ch tr i m ua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet). G i b i menano lúc 20:17:11 24-12-2006 Re: PT2248.thì đ t que đo ---B n nào bi t xin ch giúp m ình.mong s giúp d Ngư i m i mong h c h i THANKS G i b i tnhan1 lúc 12:14:53 21-12-2006 Re: PT2248..... thay đ i tr s các linh ki n.In lu ng th o lu n… G i b i namenuong lúc 02:34:24 25-11-2006 Re: PT2248.nhưng r t là nhi u lo i không bi t m ua lo i nào? -Sau khi làm m ch xong m u n bi t t n s c a m ch ... ph n phát thì ok r i nhưng ph n thu thì l i ko đư c lúc c m ngu n (3x pin 1. đi n t .. t t c vào đây. -Cu n dây 10uH ra ngoài ch nói như th nào thì ngư i ta m i bán.com . khi k t n i IC v i m t s nút nh n... ko bit có ph i con BL9149 ko nh .. Chào QD và các b n -m ình đã làm xong cái m ch này r i (ph n h ng ngo i) còn m ch RF thì còn vài đi u th t m t mong các b n ch giúp.. các pác cho bit sao mình làm v i IC BL9148 . Chào các bác..đ sau khi thu đư c sóng này ta s l c ra và gi i m ã l i.3 lun mà v n chưa đư c b ra hơn 30 ti ng xem xét .có l cái sân bay Tân Sơn I là nguyên nhân đó nhưng dùng IR giao ti p m à radio đây cũng đâu có nh hư ng gì G i b i HUYCUONGBK lúc 18:55:09 09-12-2006 Re: PT2248. đi n t ..

đi n t . xin chao tata ca m oi nguoi Da co ai quan tam den van de *TOC DO THU PHAT HONG NGOAI* theo nhu minh da lam thi bo thu phat hong ngoai dung pt 2248 va pt 2249 nay . t t c vào đây. đi n t . t t c vào đây..com . PT2249 h ng ngo i . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn . t t c vào đây.. Con mach thu don gian hon k bac QUE DUONG.com/…/printthread_thread… 40/49 . đi n t .. PT2249 h ng ngo i ..cung lau roi roi bac k tro lai trang nay.jpg (31956 bytes) (S l n t i v : 1089) (IR receiver module TL1738) G i b i mrcuongcon lúc 18:07:46 23-01-2007 Re: PT2248. toc do khong nhanh cho lam ( nhu cac dieu khien ti vi thi toc do cua bo thu phat la rat nhanh) Lieu co cach nao tang toc do thu nhan cua nach vay khong va xin hoi la tai sao no lai co otoc do thu nhan cham nhu vay G i b i saoxathu lúc 12:01:12 31-01-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .doi mai m a k thay bac co bai moi ---------------------------------------Xa thu G i b i saoxathu lúc 12:02:38 31-01-2007 Re: PT2248. t t c vào đây..song dien tu do ---------------------------------------Xa thu G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 21:33:04 04-02-2007 Re: PT2248. đi n t .. đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m . PT2249 h ng ngo i ..vay con cac truong hop khac thi sao ha bac QUE DUONG ..In lu ng th o lu n… IR recv TL1738.10/27/2010 ---------------------------------------- DienDanDienTu. C m trên BOA hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . em l p 1 phát ch y luôn diendandientu.

Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù . L p 1 phát ăn 1 cái . C m trên hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . t t c vào đây.10/27/2010 DienDanDienTu.B n đã láp ráp thành công m t l n . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). L p 1 phát ăn 1 cái . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) .com . ..vì linh ki n " r m " r t nhi u Đ c bi t trong TP . b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . linh ki n có " r m " không . . Đau văn kh th u tr i xanh . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi. Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .vì linh ki n " r m " r t nhi u . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .HCM . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . Hay là em m a IC nhi u hơn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t .Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . diendandientu. linh ki n có " r m " không . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ).In lu ng th o lu n… là th nào nh . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . . PT2249 h ng ngo i . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . ---------------------------------------Quên mang bút .com/…/printthread_thread… 41/49 .HC M . Đau văn kh th u tr i xanh .B n đã láp ráp thành công m t l n . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . đi n t .. cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). Hok ký đư c G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 22:26:27 04-02-2007 Re: PT2248.Đ c bi t trong TP . [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .

In lu ng th o lu n… Ch y r i . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .l n này ok r i .chang hieu sao m inh mac mot den led (Anot vao + nguon con K vao chan dataout )cua m odun thi led lien tuc sang. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Quên mang bút .o phan thu. t t c vào đây.vi minh da kiem tra dung nhu Anh QD huong dan...Nhu vay la sao nhi???Minh da bam phin thu ma chang thay phan ung gi. Anh qu dương ơi! em đã làm Đk h ng ngo i dùng 2248và 2249 như m ch c a anh nhưng nó không ch y. HuHu. minh da lap mach dung nhu so do.luc mưth p. đi n t .. Hok ký đư c G i b i lamhoang lúc 16:23:15 12-03-2007 Re: PT2248. đi n t . m c cao và n i trans istor thu n.com/…/printthread_thread… 42/49 . t t c vào đây. c m ơn anh!(sauthienthu100_vn@yahoo. nhưng các b n m ch in là b n ph i đ t làm hay mua đư c v làm th ! C m ơn anh Đ c đâu..5 x 4 cm m ch phát kích thư c: 3 x 5 cm không c n v c a thi t b phát làm th 2 b láp đi u khi n thi t b đi n trong nhà đ u ra c a đi u khi n s n u t t Em đ t bác dài dài đ y vì em đang làm đi n cho các công trình mà. t t c vào đây. t t c vào đây.như v y thì trái ngư c v i đi u anh nói Anh hãy gi i thích giúp em và có th cho em m t m ch hoàn thi n hơn không. G i b i hongthuy lúc 10:27:42 02-05-2007 Re: PT2248.led thu d n và cho ra đi n th cao kích cho Trans d n. ne the lay hai con IC nay o dau vay ..như th khi nh n tín hi u.lay dong ho do.Mà theo anh nói. PT2249 h ng ngo i . Em h i bác QD v b thu phát SD PT2248 và 2249: Bác có th làm cho em 2 b đư c không: m ch thu kích thư c: 2.. cũng đang máu đ G i b i huyba lúc 21:38:33 26-05-2007 Re: PT2248.???huhu G i b i convitbeo lúc 17:04:46 17-05-2007 Re: PT2248.chân input c a 2249 luôn đ nó này chân input se m c th p và b tác đ ng khi m c cao. PT2249 h ng ngo i .cac chuyen Gia tim loi giup minh voi.tín hi u có phát đi và led thu có nh n nhưng hình như con 2249 không gi i mã thì ph i.10/27/2010 DienDanDienTu. đi n t .vay ma chi co phan phat la lam viec ngon lanh thoi.... đi n t . Chào anh Dương Cho em h i ch anh có bán b thu phát đ đóng/m thi t b đi n gia d ng không anh. Đ c các bài vi t c a anh r t d hi u.tui o HA NOI hoi chang cho nao ban ca G i b i mattro lúc 08:35:56 10-04-2007 Re: PT2248.. đi n t . t t c vào đây.com ...em dùng led ki m tra các đ u ra nhưng ko th y gì c .que Do dat o + nguon que Den dat o cac chan :data out. AH! Có bác làm c m bi n encoder ho c c m bi n đ đ m s n ph m chưa nh ! Có th share sơ đ m ch ho c truy n kinh nghi m l p m ch đư c không? Mình th y m y c m bi n encoder cũng thú v đ y ch ! :D G i b i hoainam_th11985 lúc 11:08:46 13-03-2007 Re: PT2248. đi n t . Em c m ơn c nhà ..xa kho ng 10m la đư c.Sau khi post bài trư c 1 ti ng M y l n trc làm u quá nên ko ch y .nhưnbg theo sơ đ thu anh pos t lên thì anh đang trên r i. d ng Triac có dòng t 6A đ n 10A.com) G i b i queduong lúc 23:35:51 22-06-2007 diendandientu. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . chan dau ra cua IC2249 deu cho thong so la 4V.

C828 . ---- DienDanDienTu. Bác nào có sơ đ b ngu n 220v AC chuy n thành áp 9v DC mà ko qua bi n th ch cho mình v i... bên trong module có m t đi n tr vài ch c kilô ôm --... làm đ tài . đi n t . đi n t . PT2249 h ng ngo i .! G i b i hongthuy lúc 16:39:41 06-07-2007 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây.Trong m ch có s d ng trans istor ngư c ( có th s Đ u vào c a PT2249 chân input s là sư n dương .U1b) tương ng v i s chân nào cua con IC CD 4069 Minh mong b n nào bi t ph n nào th ch giúp cho mình Chân thành c m ơn các B n. C u chưa hi u trans istor ngư c và thu n kí hi u th nào ??? Trong m ch đã v th nghi m và ch t o ho t đ ng t t.....xin chi cho m ình cách m ã hoá đ b n không đi u khi n đư c b kia??? 3) Mình mu n dùng tín hi u đ u ra c a PT2249 đ đi u khi n cho tăng gi m đ sáng c a bóng đèn.!!!! Mình đã làm đư c m ch đi u khi n b ng IR kko ng cách xa đư c kho ng 8m.? 2)Làm th nào đ các b đi u khi n không trùng nhau. Anh QD cho em hoi v i V i c anh cho em h i là : ??? m ch phát. PT2249 h ng ngo i . --. sao chăng th y Bác nào tra l i th nh ??trang này k t thúc r i sao??? G i b i 20041377 lúc 21:16:41 06-09-2007 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… d ng lo i b t kì như C1815 . m ình b hi n tư ng lúc ngư ng sáng t i thì b ch p sáng liên t c m ch dùng con op am s LM324 đ so sánh áp.cái ch nút b m y.M y cái này là ki n th c cơ b n v transistor . t t c vào đây. -----------------------------------------------------------------------Còn nh ng b n có nhu c u khác như đ t hàng .?t c là mã hoá khác nhau.http://qde. đi n t .. mình đang làm m ch c m bi n tr i t i đèn sáng. đi t ( h c t l p 11 ph thông ) r i ch .tr i sáng thì t t đèn.com ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ...v.xin các b n ch giúp: 1)Làm th nào đ kho ng cách xa hơn như trong dataseeth 10 -15m .sitesled..com/…/printthread_thread… 43/49 . t t c vào đây.v y có con linh ki n nào có th gi i quy t đư c vi c này???xin ch d n c th .thì đ nguyên th hay có n i vào con C1815 có th thay b ng nh ng con gì diendandientu. G i b i hongthuy lúc 11:50:53 02-07-2007 Re: PT2248.v. PT2249 h ng ngo i ...Xã Dương Xá ..Mình đã dùng c ki u n i k t h p hai con C1815 va A1015.u1b) vây (u1a. PT2249 h ng ngo i ..com .com G i b i freedomhcmut lúc 15:57:12 28-06-2007 Re: PT2248..com Ho c tham kh o http://qde.???? 3) Trong sơ d m ch thu Rf có ghi (u1a. .. thì liên h tr c ti p : Qu Dương :0904964977 Em ail : dientuqueduong@yahoo.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t .sitesled. Chào các b n.Minh mu n h i thêm các b n m t s v n đ .t c là tương t như ta dùng tri t áp..Gia Lâm .com .có m y ch em đã đánh d u.. t t c vào đây. đi n t .10/27/2010 Re: PT2248.v..... PT2249 h ng ngo i .v ) Module thu h ng ngo i ( đ u data out ) thư ng có m c logic 1 do đư c kéo lên dương ngu n ( VCC ) chính vì đó mà khi n i transistor ngư c vào thì transistor s d n..

gif (31680 bytes) (S l n t i v : 787) DienDanDienTu. t t c vào đây..anh co tài li u nào nói v vi đi u khi n ko và c cac m ch n p và m ach đ c các ic nh n a vd như 89s 52 ch ng h n C m ơn anh nhi u em ch h i âm c a anh G i b i thanhvng lúc 00:48:42 16-10-2007 Re: PT2248. Ch bác có chíp TLP434A và RLP434a ko? hay là các linh ki n có th làm m ch thu phát RF đư c y G i b i vie101195 lúc 11:21:20 24-11-2007 Re: PT2248..gif (54470 bytes) (S l n t i v : 771) G i b i NguyenDuongHoang lúc 11:56:49 07-09-2007 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây.thanks ---------------------------------------pt. đi n t . đi n t .. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.com .10/27/2010 đâu n a kô ??? Mong anh tr l i giúp em .. t t c vào đây. Em HN thì m ua đư c cái thu phát RF đâu... G i b i ngoctam_dt4k7 lúc 20:54:23 27-09-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . anh dương ơi anh co em m i tham gia di n đàn.. B n đ c t đ u trang đ n cu i trang thì s tr l i đc th c m c thui.. C ác bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con IC PT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup mình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! diendandientu..com/…/printthread_thread… 44/49 .In lu ng th o lu n… ---------------------------------------pt1. đi n t .

các mã kèm theo sóng m ang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã. PT2249 h ng ngo i . mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. đi n t . G i b i quandtth lúc 22:01:58 29-11-2007 Re: PT2248. đi n t . C m ơn bác QD r t nhi u.. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc..C này chân 15 bên pt2249.. sao mình làm m ai mà châng duoc .Gia lâm . PT2249 h ng ngo i . đi n t . co' pac' nao` cho em hoi? ty' >"< sao lam` xong mach roi`ma bam phim nao` ben m ach pha't thi` ben m ach thu ta't ca cac' chan de`u tich' cuc @__@ Vay. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF...10/27/2010 DienDanDienTu. Co m ình h i m t tí nhé ? Mình l p m ch b ng PT2248 và PT2249 r i.HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v... tương t các ngõ khác 2 thì out 2 . đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 45/49 . đi n t . t t c vào đây. t t c vào đây. đi n t . v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. t t c vào đây.. la` sao ??? Nguye^n nha^n do da^u the^' ??? G i b i Nin lúc 11:03:50 02-01-2008 Re: PT2248. t t c vào đây.có ai gàn truòng BK mà làm duoc m ch náy thì lien he vói m ình nha s dt mình là 09642994001 G i b i thangbom64 lúc 13:05:33 08-02-2008 Re: PT2248. t t c vào đây.. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n . Ban doc lai may trang dau chua vay ? Neu chua thi doc lai di se co dau tra loi G i b i t15d12s2003 lúc 09:43:07 20-12-2007 Re: PT2248. các bác cho hoi cái măch này o nhât tao có bán ko G i b i HailuaMientay lúc 11:02:16 27-03-2008 diendandientu.. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n ... . PT2249 h ng ngo i . ta ch có th cá nhân dkhien c a m ình b ng các ngõ CODE thôi ph i không. khi bên fat không ph i tan so 38k.. PT2249 h ng ngo i . doc lai tu dau ban se thay m a :D G i b i boybana lúc 19:17:40 18-12-2007 Re: PT2248. đ kh i trùng v i ngư i khác. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : C huy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ . G i b i boybana lúc 18:49:20 18-12-2007 Re: PT2248.. G i b i thangbom64 lúc 20:16:04 25-01-2008 Re: PT2248. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. đi n t ..In lu ng th o lu n… Theo tôi đư c bi t thì b n có th dùng 2 con 9148 va 9149 thay th cho ICPT2248 và PT2249 v nguyên lý ho t đ ng không có gì khác. t t c vào đây. t t c vào đây.chân 15 c a pt2249 là OSC. nó thu phát t t nhưng c phát chi u đi u khi n liên t c thì nó m i gi l nh (rơle đóng ) còn khi b đi u khi n ra thì nó l i ng t luôn ? V y là sao ? G i b i hoangnhan86 lúc 07:57:51 12-12-2007 Re: PT2248. .. t t c vào đây.. đi n t ....b n s ch c ch n có trong tay m t b này. PT2249 h ng ngo i ..com .. v y cho em hoi công th c tính 2 R. mình ko th bi t dc. Cai nay QD da chi dan roi ma .

đi n t .2V thôi.. Xin bác ki m tra xem em có làm sai ch nào không.10/27/2010 Re: PT2248. chưa Attach file. PT2249 h ng ngo i ..jpg (12160 bytes) (S l n t i v : 860) (hình led thu 3 chân) G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:28:11 20-05-2008 Re: PT2248.. nh n thi t k m ch đi n t . đôi khi r t nh y..In lu ng th o lu n… Nh bác QD xem giúp em cái m ch thu phát h ng ngo i này: B t ngu n kho ng 2phút nó m i ch y. nhưng m à khi l p m ch xong. thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng.giúp em v i nhé anh. cung c p quang báo đi n t . à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------.. còn đ u ra thì G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:21:53 20-05-2008 Re: PT2248. em th y tín hi u đ u vào chân 2 c a con 2249 r t bé. chào anh queduong em la thanh vien moi anh co the giai thich giúp em vài câu h i dc kg anh ! anh có th cho em bi t cách đ c chân c a con led thu 3 chân có v b ng s t n u dc thì anh có th cho em bi t tên c a nó là gì đ em có th tra datasheet dc kg ? chân nào là ngu n chân nào là mas s và chân nào là ng ra ! ---------------------------------------IMG0128A.. đôi khi b m 2 đ n 3 cái m i có tác d ng. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:31:06 20-05-2008 diendandientu. ---------------------------------------Chuyên thi t k . t t c vào đây. đi n t .. Sorry.com/…/printthread_thread… 46/49 . t t c vào đây.. vi x lý.003 G i b i 3smiles lúc 15:53:30 02-05-2008 Re: PT2248.. vi x lý. ch kho ng 0. DienDanDienTu. đi n t . đi n t . PT2249 h ng ngo i . ngõ ra em dùng đi u khi n 8 cái r le ( chưa bi t đóng cái gì ???). nh n thi t k m ch đi n t .. PT2249 h ng ngo i . xin liên h 0913. đi n t .003 G i b i HailuaMientay lúc 11:03:48 27-03-2008 Re: PT2248. t t c vào đây.com .. t t c vào đây.. em l p m ch thu phát h ng ngo i dùng 2248-2249 y h t theo sơ đ bác pót g n như không có tí tín hi u nào c . ---------------------------------------IRR.617. th là sao h bác trang đ u tiên y. xin liên h 0913. bác qu dương cho em h i tí.PDF (24221 bytes) (S l n t i v : 127) ---------------------------------------Chuyên thi t k . cung c p quang báo đi n t . m c dù c ly ch là 100m m .. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .617.

. Em đang l p m ch h ng ngo i s d ng căp BL9148-9149 l y 5 ngõ ra đi u khi n rơle t các chân SP1-SP5 c a 9149...10/27/2010 Re: PT2248. đi n t .. G i b i yoonshoo lúc 14:03:55 29-05-2008 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 47/49 . t t c vào đây. m y anh ch ơi. đi n t . Các anh ch nào bi t xin ch dùm em v i vì em s p ph i b o v m ôn h c r i m à ch nh hoài không đư c. n u tui bi t thì lên đây nh các bác làm gì.m y anh ch có ai bi t thì post lên giúp e v i nha. đi n t .. G i b i butbi lúc 22:50:36 29-05-2008 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ..DBK (37376 bytes) (S l n t i v : 61) G i b i wildcat1310 lúc 13:53:13 02-06-2008 diendandientu.. Em có s d ng IC 4013 đ ch t d li u nhưng mà sau khi l p ráp xong m ch thu ch nh n đư c 1 l nh duy nh t VD: đóng role 1 thì kho ng 1s sau nó t đ ng ng t Role 1 và đóng 4 role còn l i. G i b i xuanchinh lúc 16:09:25 01-06-2008 Re: PT2248.. xin c m ơn nhi u. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! DienDanDienTu..DBK (108032 bytes) (S l n t i v : 103) ---------------------------------------MACH PHAT. Xin chào các anh ch .com .. PT2249 h ng ngo i .nhưng ph n tính toán các chân linh ki n em làm chưa đư c.. đi n t . ---------------------------------------MACH THU. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh ---------------------------------------DIEN AP CAM UNG.gif (1555 bytes) (S l n t i v : 802) (hình cùa m ch tính di n áp c m ng ) G i b i butbi lúc 13:33:21 29-05-2008 Re: PT2248.. lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? ---------------------------------------Hư ng d n gõ ti ng Vi t.tui m u n nh anh QD giúp l m . đi n t . t t c vào đây... lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? Ai nói mà ch ng d . PT2249 h ng ngo i . On/Off ngu n c a m ch thu thì sau đó quá trình l p l i như cũ.thành th t c m ơn nhi u. t t c vào đây. bác th b t tay vào làm đi m i bi t... t t c vào đây. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .giúp em v i nhé anh. sau đó nh n phím ĐK nó không có tác d ng gì n a. PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------..em đang làm bài Lu n văn v thu phát h ng ngo i. Em là lính m i mong các anh ch ch b o cho chút v m ch h ng ngo i.ph n m ch ghép Darlington và m ch khuyêch đ i và tách sóng áh.m i ch ng t ch .

t t c vào đây. ko l ph i v a cung c p G i b i secretnt84 lúc 13:27:49 31-10-2008 Re: PT2248. t t c vào đây.trong kho ng th i gian đó n u ta dút tay ra ho c đưa tay vào nhi u l n thì m ch v n ho t.. t t c vào đây. ngu n 9VDC cho m ch và ngu n 220VAC cho t i như r i thì r i m ch quá!!!! Có cách nào khi s d ng 1 đ u ngu n vào m à đáp ng c 2 đi u ki n trên ko các b n??? N u có th thì cho m ình sơ đ m ch luôn nhé hihi.. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .thanks. mình đang chu n b làm m ch h ng ngo i 9148-9149.thanks. v y cho em hoi công th c tính 2 R.. tương t các ngõ khác 2 thì out 2 . đi n t .còn m ch thu. Chào bác QD.có cao th nào ra tay giúp đ dùm ko G i b i mrthanhspkt lúc 16:04:14 20-11-2008 Re: PT2248.các mã kèm theo sóng mang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh.com/…/printthread_thread… 48/49 .chân 15 c a pt2249 là OSC . m ch thu s d ng ngu n DC 9V cung c p cho m ch nhưng khi m c Relay đ đi u khi n t i 220VAC ko bi t thi t k sao n a???.e th y m ch phát v n ho t đ ng t t.. PT2249 h ng ngo i . đi n t .mình cũng v a vào di n đàn. ngoài có bán không anh? G i b i 2nd lúc 15:36:14 19-11-2008 Re: PT2248.C này chân 15 bên pt2249.th m chí n u đ thang đo nh ... QD ơi.kho ng 0.. tìm hi u chút v m ch thu phát HN và RFc a c pn 2248/2249 sao th y m ch phát mà không th y m ch thu v y? có th post lên cho mình nghiên c u đư c ch ?C m ơn QD trư c nhé G i b i nguyen_bach lúc 22:30:37 05-11-2008 Re: PT2248.. t t c vào đây. đi n t .. cho mình h i tí nhé. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF..... mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp..In lu ng th o lu n… các bác nào làm ch y m ch dùng c p PT2248. khi bên fat không ph i tan so 38k. t t c vào đây. Mình đang làm m ch phát-thu qu n lý 10 kênh b ng 10 nút nh n đi u khi n 10 cái LED tư ng trưng cho 10 thi t b v i hai diendandientu. G i bác QD. m ình cũng có th c m c tương t . G i b i bmkda1 lúc 17:05:21 26-11-2008 Re: PT2248. t t c vào đây.. ta ch có th cá nhân dkhien c a mình b ng các ngõ C ODE thôi ph i không.. đi n t ...k t thúc kho ng th i gian đó n u m ch đi n ti p t c nhan đư c tín hi u vào thì m ch ti p t c ho t đ ng anh có th ch cho em m ch đi n này ko? G i b i mrthanhspkt lúc 17:46:34 16-11-2008 Re: PT2248. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc. đi n t . bác cho em h i n u mu n có đ u ra là đi n áp liên t c đ duy trì cho 1 bóng đèn sáng liên t c thì l i phái nh n và gi m t phím liên t c h bác. -------------------------------------------------------------------------------xin chào anh.. DienDanDienTu. . PT2249 h ng ngo i .mong h i âm c a các bác. cho mình h i v i.3V. em đang c n tìm 1 m ch đi n s y tay t đông dùng c m biên h ng ngo i? yêu c u c a m ch này là : khi đưa tay vao l n đâu thì m ch ho t đ ng trong kho ng th i gian t 10s đ n 15s thi d ng l i... đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .khi đo chân s 2 thì có tín h u nh . đ kh i trùng v i ngư i khác. VD 4013 G i b i pxt lúc 16:00:27 26-11-2008 Re: PT2248.^^.Cám ơn các b n nhi u.em th y có bác cũng b j ng e. ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã. bác QD cho em hoi? m y cu n dây trên anten.em đang b 1 s vư ng m c.sau khi ráp m ch..và chuy n lên m c cao khi n phím bên m ch phát..com . t t c vào đây. Các b n ơi.th m chí là thay IC. .nhưng các chân out đ u im re.2249 r i z y?có th júp e v i dc ko. G i b i saosang149 lúc 18:55:50 20-10-2008 Re: PT2248. đi n t .. đi n t ... đi n t .có th th y dc đi n áp âm.m à v n ko đc j i đáp. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . cho em h i là t i đ u ra c a bl9149. c n ph i qua ic ch t đúng không .. t t c vào đây. n u n i th ng vào relay thì đâu có gi tr ng thái m ãi đư c. PT2249 h ng ngo i . mình ko th bi t dc.m c dù đã ch nh s a cho đúng CODE r i.. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 Re: PT2248.

Em làm m ch phát h ng ngo i dùng 2248 như trên mà khi g n ngu n vào Led phát c sáng su t dù ta chưa b m nút.com cho m ình nha . Em cám ơn r t nhi u Cái m t thu này: Chân 1 là data out Chân 2 n i ground chân 3 n i VCC G i b i phuongbinh lúc 13:57:25 11-06-2009 Re: PT2248. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên..sao em không tai duoc các sơ d ? G i b i taduc lúc 22:41:51 03-01-2010 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây.. nh n fím th y led nh p nháy. các bác cho em h i tí. C hào các bác.. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i .trư c khi ra led em dung m ch darking như trên.Em dùng ngu n 3v(2 pin ti u). Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng. Nh các bác ch giáo cho em 1 chút.com/…/printthread_thread… 49/49 .ai giúp em v i Múi gi hi n t i là GMT +7 19:32:15 27-10-2010 Powered by mvnForum Enterprise 1. đi n t . PT2249 h ng ngo i . đi n t . ai giúp mình v i . đi n t .com ...10/27/2010 con 9149 và 9148 . mình đã thi t k DienDanDienTu.. m ình chân thành cám ơn G i b i mbuiquang lúc 16:47:54 27-04-2009 Re: PT2248. mình ko th y hai con IC này đâu c .. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào. em la phương binh. n u các b n có s n sơ đ m ch in thì g i wa nick yahoo bmkda1@yahoo.11 đ v m ch in.3-dev (Build: 10 September 2009) Copyright © 2002-2009 by MyVietnam.net diendandientu.In lu ng th o lu n… bên ngoài đư c r i nhưng khi vào f n m m eagle 4. Bác nào bi t thì giúp em v i. t t c vào đây. ra ch tr i mua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->