đề thi học sinh giỏi khối 5

Môn thi: Tiếng việt
Thời gian: "90' " không kể thời gian chép đề.
Bài 1: (1 điểm).
Hãy tìm 4 từ ghép nói về phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ?
Bài 2: (1 điểm).
Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Mỗi lần Tết đến, đứng trớc những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề
phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những ngời nghệ sĩ tạo hình
của nhân dân.
Bài 3: (2 điểm).
Trong các câu sau đây câu nào là câu ghép chính phụ, câu nào là câu ghép
đẳng lập? Trong câu đó, câu nào có thể tách thành câu đơn đợc? Vì sao?
a/ Nếu em là diễn viên thì em sẽ đóng vai cô giáo.
b/ Không những Lan học giỏi mà Lan còn hát rất hay.
c/ Việt đọc báo, Nam xem ti vi.
d/ Bố em là kĩ s còn mẹ em là Bác sĩ.
Bài 4: (2 điểm).
" Về thăm làng Bác, làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
Có con bớm trắng lợn vòng
Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời..."
Nguyễn Đức Mậu.
Trích " Về thăm nhà Bác ".
Đoạn thơ trên cho em biết đợc những gì? Em hiểu nh thế nào về cụm từ " thắp
lên lửa hồng".
Bài 5: (4 điểm).
Em đã đợc đi thăm nhiều cảnh đẹp trên đất nớc ta. Em hãy tả lại một nơi mà
em yêu thích nhất?.
* Ghi chú: Bài chữ xấu, bẩn trừ đi 1 điểm

đề thi học sinh giỏi

Lớp: 5 ngày 23 tháng 4 năm 2006 Môn thi: Toán Thời gian: " 90' " không kể thời gian chép đề. Bài 2: Tìm số có 2 chữ số. Từ điểm E kẻ đường thẳng 1 2 song song với AB cắt cạnh BC tại F.1006 . Tính độ dài đoạn thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000 126 x 2006 . Hãy so sánh: a/ b/ 13 15 vµ 17 19 12 9 vµ 48 36 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Điểm E nằm trên cạnh AC có AE = EC. biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta được số mới bằng 5 lần số phải tìm? Bài 3: Không qui đồng tử số và mẫu số. hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58. Hai cạnh kề với góc vuông là AC dài 12cm và AB dài 18cm. Bài 1: Không tính tổng.

Đáp số: 75 Bài 3: ( 2 điểm ). Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số có 2 chữ số thì số đó tăng thêm 300 đơn vị. phân số nào có mẫu số bé hơn là 4 4 > 17 19 phân số lớn hơn. Vậy tổng trên chia hết chi 3 vì tổng các chữ số của các số hàng của tổng chia hết cho 3. Vậy số phải tìm là: 300 : 4 = 75.khối 5 Môn toán Năm học 2005 . Bài 2: ( 2 điểm ). Ta nhận thấy: 1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45 mà 45 chia hết cho 3. Suy ra: 13 15 < 17 19 b/ suy ra 12 1 = . 48 4 Bài 4: (3 điểm). 9 1 = 36 4 12 9 = 48 36 . a/ Ta có: 13 4 17 + = =1 17 17 17 15 4 19 + = =1 19 19 19 Mà vì hai phân số có cùng tử số. hay 300 = 4 lần số phải tìm.2006 Bài 1: ( 2 điểm ).Đáp án đề thi học sinh giỏi . Ta có: 300 + số phải tìm = 5 lần số phải tìm. vì chữ số 3 thuộc hàng trăm.

Theo đầu bài: AF = hay 1 EC 2 AE = 1 12 AC = = 4cm 3 3 Vậy S FAB = 18x 4 = 36(cm 2 ) 2 18x12 = 108(cm 2 ) 2 = 108 − 36 = 72(cm 2 ) S ABC = S FAC Nên suy ra: vì EF song song với AB nên EF chính là đường EF = 72 x12 = 12(cm) 2 cao của tam giác FAC.12 cm 18 cm Nối AF ta nhận thấy AE cũng bằng đường cao của tam giác FAB ( vì EF song song với AB). 2006x125 + 1000 2006x125 + 1000 2006x125 + 1000 = = =1 126x 2006 − 1006 125x 2006 − 2006 − 1006 125x 2006 + 1000 . Vì EF song song với AB nên EF chính là đường cao của tam giác FAC Bài 5: ( 1 điểm). Vởy EF = 12(cm).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful