ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

EASTERN INTERNATIONAL UNIVERSITY

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
Tên tiếng Anh: EASTERN INTERNATIONAL UNIVERSITY Tên viết tắt tiếng Anh: EIU Trụ sở tại: Khu đô thị mới thuộc Khu Liên Hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình DươngThị xã Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
Cơ quan đầu tư chính: Công ty Becamex IDC Cơ quan phối hợp : Đại học quốc gia Tp.HCM ( VNU HCM) Cơ quan hợp tác : Portland State University Hoa Kỳ : Đại Học Kwansei, Nhật Bản : Đại Học Burapha, Thái Lan : Canada – Vietnam Education Network : Đại Học Y dược TP.HCM

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Tư tưởng chủ đạo để thành lập xây dựng Trường • Đại học Tư thục của Doanh nghiệp, Trường thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp Becamex IDC, tổ chức vận hành theo phương thức điều hành doanh nghiệp. • Đại học "Ứng dụng - nghề nghiệp" : Đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tiễn.

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Sứ mệnh - Mục tiêu của EUT
• Đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các ngành công nghệ cao ; Quản lí ; Y dược... theo hướng THỰC HÀNH, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. • Sinh viên tốt nghiệp có : Nhân cách tốt; Khả năng chuyên nghiệp; Ngoại ngữ giỏi. • Kết nối Nhà trường và Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, tư vấn chương trình, tổ chức thực hành. • Kết nối Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Phương thức đào tạo
• Tín chỉ; Môđun chuyên đề . • Liên thông từng bậc trong Trường; Liên thông ngoài trường; Chương trình kép với các Đại học công nghệ nước ngoài. • Thời gian đào tạo : Ngắn hơn thông lệ 10% • Phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng thực hành.

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Sơ đồ đào tạo liên thông
Sau đại học (ThS, TS)
ĐH (N/nghiệp, Ứ/dụng) + Ngoại ngữ chuyên ngành ĐH (Du học tại chỗ 2+2)
Đầu vào Đầu ra Liên thông

Sinh viên Nhân cách tốt Khả năng chuyên nghiệp Ngoại ngữ giỏi

Cao đẳng + Ngoại ngữ chuyên ngành Trung cấp + Ngoại ngữ chuyên ngành Nghề ngắn hạn

Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung học bổ túc Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Ngành nghề đào tạo (giai đoạn 2010-2015)
Điện công nghiệp, điều khiển tự động, điện tử viễn thông

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Kỹ thuật máy tính, mạng máy tính và truyền thông

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử, bảo dưỡng công nghiệp

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Công nghệ môi trường, quản lý môi trường

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng
Phòng thí nghiệm mô phỏng tài chính - kế toán - quản trị

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Ñieàu döôõng
Bệnh viện Mỹ Phước

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Döôïc

Trang bị phương tiện dạy học - thực hành - thực tập hiện đại
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Qui trình đào tạo
Qui trình học bao gồm 3 khối kiến thức: • Cơ sở và cơ bản : Tối thiểu về thời gian (chỉ học nội dung cần thiết). • Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp : là khối kiến thức quan trọng nhất và chiếm thời lượng nhiều nhất. Phần thực tế và thực hành chiếm một tỉ trọng lớn. • Khối kỹ năng mềm (Đạo đức nghề nghiệp ; kỹ năng ngoại ngữ ; Tác phong công nghiệp ; Kỹ năng giao tiếp và trình bày; Kỹ năng làm việc theo nhóm ; Kỹ năng “học cách học” ; Kỹ năng tư duy phân tích).
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ GV
Bảng nhu cầu Giáo viên trong GĐ 2010 - 2015
STT 1 2 3 Học vị Tiến sĩ Thạc sĩ Kỹ sư - Bác sĩ - Cử nhân Cộng STT 1 2 3 4 5 Học hàm / Học vị Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Kỹ sư - Bác sĩ - Cử nhân Cộng
Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Số lượng 22 51 155 228 Số lượng 02 15 40 51 108 216

Số Giáo viên đã cam kết giảng dạy cơ hữu GĐ 2010-2015

Công tác quy hoạch xây dựng Trường
Becamex IDC đã thuê Công ty Quy hoạch Quốc tế về Trường học Surbana, trụ sở tại Singapore quy hoạch tổng thể xây dựng Trường.
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SITE AREA : 26 HECTARES

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Kế hoạch xây dựng Trường
• Năm 2008 : Đã hoàn tất san lấp cho 264.022 m2 và quy hoạch tổng thể dự án xây dựng Trường. • Năm 2009 : Xây dựng hạ tầng cơ sở (đường, điện, cáp quang, cấp-thoát nước) , khởi công xây dựng Trường. • Năm 2010 : Xây dựng đến đâu - sử dụng đào tạo đến đó. • Năm 2015 : Hoàn tất xây dựng theo quy hoạch.

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông

MÔ HÌNH ĐẦU TƯ vào EIU
THƯƠNG HIỆU - ĐẦU TƯ - SẢN PHẨM - THƯƠNG HIỆU Hiệu quả Đầu tư Đào Tạo KT-XH

BECAMEX DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG CÁ THỂ

Trí Tuệ Thương Hiệu Công Sức Đất XD

$

Đại Học Kỹ Thuật Quốc Tế EIU

Nhân lực chất lượng cao Cơ sở văn hoáGD Bình Dương Giá trị gia tăng thương hiệu Kích hoạt đầu tư

$

Ban Soạn Thảo Đề Án Đại Học Quốc Tế Miền Đông