P. 1
Phần III. Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học

Phần III. Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học

|Views: 349|Likes:
Được xuất bản bởihieunghiabk

More info:

Published by: hieunghiabk on Nov 08, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2012

pdf

text

original

PHẦN III

CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

281

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT, TINH SẠCH V À XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Azadirachtin TRONG HẠT XOAN CHỊU HẠN (Azadirachta indica A.Juss)
Vũ Văn Độ, Nguyễn Tiến Thắng Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học, Viện Sinh học Nhiệt đới

MỞ ĐẦU Một trong những chất chính có tác động xua đuổi sâu bọ ở cây xoan chịu hạn Ấn Độ (Azadirachta indica) là azadirachtin. Nó có tác động xua đuổi đối với gần 90% loại sâu hại. Ngoài tác động xua đuổi, azadirachtin còn có tác động ức chế phát triển và sinh sản. Các nghiên cứu trong hơn 20 năm qua cho thấy azadirachtin có tác động điều h òa sinh trưởng và gây ngán ăn. Azadirachtin có tác đ ộng gây ngán ăn lên nhiều loại côn trùng gây bệnh cũng như một số loại tuyến trùng (2, 3). Azadirachtin được cho là có cấu trúc tương tự với hocmon sâu hại, kiểm soát quá trình biến thái của côn trùng, từ giai đoạn ấu trùng đến nhộng và giai đoạn trưởng thành. Azadirachtin kiểm soát quá trình tiết hocmon ở côn trùng, nó ức chế một số loại hóc môn chính, ngăn cản sự rụng lông và làm thay đổi biến thái bình thường của côn trùng (3). Azadirachtin tập trung nhiều nhất ở hạt. Trung b ình 1g nhân (ở những cây đã trên 5 năm tuổi) chứa từ 2g đến 4g azadirachtin. Hàm lượng azadirachtin trong nhân hạt xoan chịu hạn biến động tùy thuộc vào nguồn gốc, xuất xứ, điều kiện canh tác và khí hậu và thời điểm thu hoạch quả (3,4,5). Việc chiết tách, tinh sạch và xác định hàm lượng azadirachtin trong hạt xoan chịu hạn là cơ sở để nghiên cứu tác dụng đa dạng của nó lên sâu bọ gây hại cũng như phục vụ cho việc khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến h àm lượng azadirachtin trong hạt xoan chịu hạn. Vì mục đích trên, các tác giả đã tiến hành nghiên cứu xây dựng quy trình chiết xuất, tinh sạch và xác định hàm lượng azadirachtin trong hạt cây xoan chịu hạn trồng tại Ninh Thuận, một nguồn nguyên liệu quý để sản xuất thuốc trừ sâu thảo mộc và cải tạo môi trường ở những vùng đất khô cằn ở Việt Nam. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Hạt xoan chịu hạn (Az adirachta indica) đư ợc thu hái từ những cây xoan 4 năm tuổi trồng ở tỉnh Ninh Thuận, đ ược sử dụng làm nguyên liệu để chiết xuất, tinh sạch và xác định hàm lượng azadirachtin. Thu hoạch quả xoan chịu hạn tốt nhất khi nó mới chuyển sang m àu vàng hay vàng xan h, lúc này hàm lư ợng azadirachtin

lắc trong 200 ml methanol trong 1 giờ. Tinh sạch trên sắc ký cột Nhồi 120g silicagel 60 (0. dài 50cm. lắc trong 200 ml n-hexan trong 1 giờ (1). lắc trong 300ml n-hexan trong 2 giờ. Gộp các phần dịch chiết methanol v à giảm thể tích dịch thu đ ược bằng cô quay trong chân không ở 40oC còn khoảng 50ml dịch màu vàng. lắc trong 500ml methanol trong 3 giờ. cô tiếp thu được 89. Dung môi là h ỗn hợp EtOAc/n-hexan tăng dần từ 10 đến 100%.063) của hãng Merck với hai loại cột có kích th ước: 29mm x 50cm. Chiết với methanol: Bã sau khi chiết với n-hexan được chiết tiếp với methanol theo quy trình sau: lần 1 và 2 ngâm.040 -0. Dung môi thôi mẫu theo thứ tự tỷ lệ EtOAc / n -hexan tăng từ 0 đến 100%.1. loại dung môi và đưa vào c ột. lắc trong 300ml methanol trong 2 giờ. lần 4 và 5 ngâm. Tiến hành sắc ký bản mỏng để nhận dạng chất trên giấy F254 của hãng Merck.5mm. tinh sạch azadirachtin bằng sắc kí cột (flash chromatography) v ới chất nhồi là silicagel 60 (0. lần cuối ngâm.84%). Hàm lư ợng azadirachtin đ ược xác định bằng sắc kí lỏng hiệu xuất cao (HPLC).063 m) của hãng Merck vào cột 29mm. Loại EtOAc trong chân không ở 40oC. Lấy mỗi phân đoạn khoảng 100 ml. Hòa tan 4.32.8%). Còn ở tỷ lệ n-hexan/aceton = 1/1. Chiế t xuất. làm khan dịch chiết bằng Na 2SO4. tinh sạch azadirachtin từ hạt xoan chịu hạn bằng sắc kí cột 1. Sau đó gộp với dịch chiết n -hexan ban đầu.5g dầu (35.6g mẫu thu được ở trên với khoảng 5ml EtOAc. Chiết tiếp với n-hexan để loại dầu béo trong mẫu. 1.16.04 . thu được 4. Chiết xuất.0. Thêm 20ml nước cất vào cặn methanol thu được và chiết 5 lần với 50ml ethylacetat (EtOAc). v ết có giá trị Rf là 0. thêm 3-5 g silicagel. 15mm x 50cm. Các tiểu phần chứa azdirachtin thu đ ược qua chạy cột đ ược phát hiện bằng sắc kí bản mỏng với chất phun hiện màu: 1g vanillin pha trong 100 ml axít sulfuric đ ậm đặc. KẾT QUẢ 1. lần cuối ngâm. lần 3 và 4 ngâm. vệt azaditachtin có màu nâu. Nếu để quả đ ã chín rụng xuống đất mới thu hoạch th ì hàm lượng azadirachtin sẽ bị giảm (3.4). b.282 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 cao nhất. Chiết với dung môi n-hexan để loại mỡ: Ngâm kiệt bột nhân xoan chịu hạn bằng cách lắc trong n-hexan 6 lần với lượng dung môi và thời gian ngâm như sau: lần 1. Chiết thô bằng dung môi và loại mỡ Cân 250g nhân hạt xoan chịu hạn đã tách vỏ. lắc trong 500ml n-hexan trong 3 giờ. . Vết azadirachtin hiện m àu nâu trong thuốc hiện hình.6g chất rắn màu vàng sậm (1. Hỗn hợp dung môi chạy sắc kí bản mỏng the o tỷ lệ: n-hexan/aceton = 3/2. a. nghiền và rây qua rây 0.2. vết có giá trị Rf l à 0.2 và 3 ngâm.

kích thước cột 4mm x125mm Lượng mẫu bơm vào: 0. thu được 0. mỗi phân đoạn thu 20ml. 2958(CH 2.5 x 50cm tương ứng với lượng silicagel nhồi cột là 100. 1439. + Azadirachtin chiết: 3454(OH). series1 -liquid chromatography.CH3). Gom dịch và tiến hành cô quay chân không. Định lượng azadirachtin trên HPLC Máy sắc kí lỏng hiệu suất cao (HPLC): Hewlett Packard 1090.1377. Qua phân tích phổ IR có thể kết luận chất chiết từ hạ t xoan chịu hạn là azadirachtin với hàm lượng 0. 3. 5 m. Tốc độ dòng: 0.32% trong hạt đã tách vỏ.6ml/ phút.1268 (acetat). 1046(vòng furan) .CH3). 1738(ester). 1046(furan) . Thời gian lưu là 1. Sử dụng khoảng 1. detector đo ở 217nm với tốc độ dòng 0. được đưa tiếp vào cột 2 với kích thước 1.5ml/ phút . cô quay chân không thu được 1.6g. Detector: = 217nm. Xác định độ tinh sạch azadirachtin tr ên HPLC Nhựa Hypercil DBS-C18. gom lại.(Hình 2).8432g azadirachtin.274 phút. Toàn bộ chất thu được từ đợt chạy sắc ký trên cột 1.800 ml hỗn hợp. 1441. Azadirachtin có trong phân đo ạn từ 16 đến 38.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 283 Thu azadirachtin từ phân đoạn 16 đến 27. 1739(ester). 2958(CH 2. Phổ IR: VKBr max (cm-1): + Azadirachtin chuẩn: 3442(OH). Rửa thôi cột bằng hỗn hợp dung môi ether petroleum/aceton.1377.(Hình 3).1269 (acetat). tỷ lệ 3/2. Hình 1. Phân tích azadirachtin trên ph ổ IR và HPLC Phân tích trên phổ HPLC bằng cách cho chạy sắc ký tr ên cột Hypercil BDS C18 với pha động MeOH/H 2 O.5 l. 2. Đ ộ sạch của azadirachtin đạt gần 95% (H ình 1).

5% so với tách bằng ethanol là phù hợp với các kết quả nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài. Sắc ký đồ phổ hồng ngoại của azadirachtin chuẩn (hãng Sigma) Hình 3. Hình 2. nhận được hằng số tương quan: R = 0. KẾT LUẬN 1. bã được chiết tiếp 5 lần với lượng dung môi như trên. Quy trình chiết nhanh mẫu để phân tích azadirachtin tr ên HPLC Mẫu được chiết nhanh bằng ethanol hoặc methanol theo các bước sau: 20g nhân hạt xoan chịu hạn đã được nghiền nhỏ trộn trong 200ml ethanol hoặc methanol.8mg/kg Phương pháp tách nhanh azadirachtin b ằng methanol cho kết quả cao h ơn 10. Hàm lượng azadirachtin của mẫu được tách với ethanol là 868.32% và độ tinh sạch là 95%. thu được azadirachtin với hiệu suất chiết xuất l à 0. Đã chiết tách và tinh sạch azadirachtin từ nhân hạt xoan chịu hạn (azadir achta indica). Thời gian bảo quản mẫu cũng đ ược cho là một yếu tố có ảnh hưởng đến hàm lượng azadirachtin có trong nhân hạt xoan chịu hạn.5 mg/lọ). đem cô quay chân không cho đến khô kiệt.12mg/kg Hàm lượng azadirachtin của mẫu được tách với methanol là 969. . Dịch lọc được dùng để định lượng azadirachtin trên HPLC. lắc 30 phút trên máy lắc.45 m.80/ 20.284 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Dung môi chạy: MeOH/H 2O . khoảng từ 3 đến 5 lần. có thể là do hạt xoan chịu hạn còn non.99601. VN 4. Dựng đường chuẩn 5 điểm với chất chuẩn azadirachtin của h ãng Sigma (loại 0. Cân trọng lượng và hòa cặn với methanol. Sắc ký đồ phổ hồng ngoại của azadirachtin chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachta indica) trồng tại Ninh Thuận. mỗi lần với 100ml n-hexan và cô tiếp trên bếp cách thủy. sau đó lọc qua hút chân không. khoảng 4 năm tuổi. Hàm lượng azadirachtin có trong nhân h ạt xoan chịu hạn trồng ở Ninh Thuận c òn thấp. Methanol được cho là dung môi chiết xuất azadirachtin tốt nhất. Theo kết quả nghi ên cứu của Viện nghiên cứu thực vật Ấn Độ. Cặn được loại hết mỡ với n-hexan bằng phễu chiết. Các phần dịch chiết được gom lại. tuổi khai thác hạt nên bắt đầu từ cây 5 năm tuổi trở lên để đạt được năng xuất và chất lượng ổn định. lọc qua lọc 0.

performance liquid chromatography . A Publication of University of Peradeniya. “ Rapid and sensitive analysis of azadirachtin and related triterpenoids from neem (Azadirachta indica) by high . 2. Azadirachtin contents was determinded on Hypercil BDS . vol 886(1-2).. Juss).s content in neem seed kernel (Azadirachta indica A. Tuyển tập hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ 2. column.5ml/minute. Dương Anh Tuấn và cs (2001). B. detected at = 217nm. Oxford Forestry Institute(UK) Forestry Research Link.atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry”. 125 x 4mm. Vu Van Do. a monograph”. Gunasena HPM.12 ppm and 969. pp 89-97. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. SUMMARY Extraction. “Azadirachtin .hoạt chất gây ngán ăn mạnh đối với sâu khoang được phân lập từ hạt neem (azadirachta indica họ meliaceae) di thực vào Việt Nam”. Nguyen Tien Thang Institute of Tropical Biology The extraction and purification of azadir achtin from 3 years old’s neem seed kernel planted at Ninh Thuan province consists of two steps. 5 m. Marambe (1998).8 ppm. flow rate: 0. respectively. Andrew van de Esch. “Neem. a tree for solving global problems”. Otmar Schaaf. Dennis Dearth IR (1992). Jarvis. Germina Giagnacovo and Neil J. The residue was concentrated with rotary vacuum evaporator and purified on flash column chromatography. Nguyễn Tiến Thắng và cs (2003). The first one was the crude extraction azadirachtin with methanol and isolation lipid by n -hexan. 3. purification and determination azadirachtin . . reversed phase. Andrew P. ”Nghiên cứu và phát triển cây xoan chịu hạn (Azadirachta indica) tại Việt Nam”.c. Đã hoàn chỉnh phương pháp xác định hàm lượng azadirachtin trên hệ sắc kí lỏng hiệu suất cao (HPLC). The results received as follow: Azadirachtin contents extracted with ethanol and methanol were: 868. S. “Neem in Srilanka. D. Oldham (2000). The results on IR and high performace liquid chromatography (HPLC) showed that the compound received was azadirachtin with 95% purity. Washington. Journal of Chromatography A. 4. eluting with MeOH/ H 2O.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 285 2. National Academy press.C18. Báo cáo nghiệm thu đề t ài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo nghị định thư. 5.

Viện Sinh học Nhiệt đới MỞ ĐẦU Oligoglucosamine là một oligomer của -1. tăng cường quang hợp của lúa. Bài báo này là những kết quả thử nghiệm chế phẩm oligolucosamine tr ên cây trồng do nhóm chúng tôi chế tạo bằng công nghệ enzyme. Nguyễn Anh Dũng.11].7].). Nawasawa. Lê Quang Luân.Oligoglucosamine (> 8 dp) đư ợc chế tạo từ nguyên liệu vỏ tôm phế thải bằng công nghệ enzyme theo qui tr ình của Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Tiến Thắng [10].4-glucosamine được chế tạo từ nguyên liệu vỏ tôm phế thải. Lạc trong thí nghiệm l à giống lạc Sẻ địa phương. kích thích sinh trưởng thực vật trong nuôi cấy mô tế b ào [9]. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu hóa chất: . tăng số lượng nốt sần và làm tăng năng suất 36. Slerotium. Suwalee (2002) cũng khẳng định khi phun chitosan có tác dụng kháng bệnh cháy lá ngô (Downy mildew) tốt h ơn các loại thuốc kháng nấm trên thị trường [5]. Hadwiger (2002) đã chứng minh oligoglucosamine l à tác nhân hoạt hóa promoter của hơn 20 gen liên quan đến tính kháng bệnh ở thực vật (pathogenesis -related genes) như ARNase. -glucanase và nhiều enzyme liên quan đến việc tăng cường tổng hợp phytoalexin. chitinase. được trồng khá phổ biến có thời gian sinh trưởng là 90 ngày. Ngoài tăng cường khả năng kháng bệnh . Kume (2002) c ũng khẳng định chitosan chiếu xạ l àm tăng chiều dài rễ. 3. l à nhóm kích thích sinh trư ởng thực vật thế hệ mới. lignin. oligoglucosamine còn có hi ệu ứng kích thích sinh trưởng. 4]. kháng bệnh gỉ sắt cho đậu tương. Thí nghiệm tiến hành tại Trại thực nghiệm Nông lâm nghiệp. Nhiều kết quả thực nghiệm c ho thấy oligoglucosamine và chitosan có khả năng kháng các loại nấm gây bệnh cho thực vật như Pythium. ĐH Tây Nguyên Nguyễn Tiến Thắng. Đại học Tây Nguyên trên đất đỏ bazan có độ phì trung bình. v à quá trình trao đổi chất…[1].9% [10. Trong các thí nghiệm của chúng tôi trên đồng ruộng cũng cho thấy oligoglucosamine đã làm tăng năng suất của cải xanh. Các nghi ên cứu công bố gần đây cho thấy oligoglucosamine l à chất có hoạt tính sinh học rất cao.286 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Oligoglucosamine ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LẠC (Arachis hypogea L. . Hirano (1996) khi xử lý củ giống khoai tây với oligoglucosamine đ ã làm tăng năng suất từ 30-50% [8]. Fusarium. su hào lên 20-25%. đậu lạc [6. … [2.

257 5.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 287 Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Oligoglucosamine đến sinh trưởng và phát triển của cây lạc .866 1.324 5. Các chỉ tiêu theo dõi theo 5 điểm chéo góc. Bảng 1: Ảnh hưởng của nồng độ oligoglucosamine đến h àm lượng diệp lục trong lá lạc. số cành hữu hiệu.230 5. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được phân tích theo phần mềm Excel 7. mỗi điểm đo đếm 5 cây. 30ppm.42 4. . Sông Gianh.59 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm 2. Kết quả ghi nhận ở bảng 1 ch o thấy oligoglucosamine đã làm tăng hàm lượng diệp lục trong lá lạc từ 16.Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ gồm 4 công thức: đối chứng (phun n ước lã). diện tích mỗi ô thí nghiệm là 9m2. Nồng độ phun của Sông Gianh và Komix theo như hướng dẫn in trên bao bì. Ảnh hưởng của chế phẩm Oligoglucosamine đến h àm lượng diệp lục trong lá lạc Sau khi phun lên lá lần thứ 3.429 1.753 32. hàm lượng diệp lục a-b.357 0. phát triển của cây họ đậu. tương đương từ 106-205kg N/ha [13. v ới 3 lần lặp lại.Thí nghiệm thực hiện với 5 công th ức nồng độ là 0ppm.080 16.180 18. chúng tôi tiến h ành lấy lá và phân tích hàm lượng diệp lục trong lá lạc.Tốc độ tăng trưởng (cm/ngày).421 24. từ đó l àm gia tăng sinh khối và năng suất. nồng độ của oligoglucosamine là 40ppm.164 1. Hàm lượng diệp lục gia tăng là cơ sở để tăng cường độ.14]. số lượng nốt sần. Theo nhiều kết quả nghiên cứu gần đây bằng N-15 tự nhiên đã chứng minh vi khuẩn Rhizobium có khả năng cung cấp từ 46-60% N cho cây lạc và đậu tương. 40ppm và 50ppm. Thí nghiệm 1: So sánh hiệu quả c ủa việc phun oligoglucosamine với các sản phẩm Sông Gianh và Komix .00 4. Công thức Chỉ tiêu Chlorophyll a (mg/g lá tươi) Chlorophyll b (mg/g lá t ươi) Tổng Chlorophyll (mg/g lá) % Gia tăng 3. gồn 15 ô t hí nghiệm.950 1. Hàm lượng diệp lục trong lá được phân tích theo phương pháp quang phổ [12].89 3.04% so với đối chứng. Ảnh hưởng của chế phẩm oligoglucosamine đến số l ượng nốt sần của lạc Nốt sần là sự cộng sinh giữa vi khuẩn cố định N v à cây họ đậu. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1.032 4.0 để t ìm ra sự khác biệt có ý nghĩa thống k ê giữa các nghiệm thức. nốt sần có vai trò rất lớn đối với sinh trưởng. năng suất thực thu. 20ppm.04 3. diện tích mỗi ô là 9m2. hiệu suất quang hợp của cây. Komix và Oligoglucosamine. Vì vậy.214 5. nồng độ làm gia tăng hàm lượng diệp lục cao nhất là 30ppm. 3 lần lặp lại.325 1. Các chỉ tiêu theo dõi: .59 -32.

Nguyễn Quốc Hiến (2000) khi bổ s ung chitosan chiếu xạ vào môi trường thủy canh làm tăng sinh khối của lúa.05. Sự khác biệt về sinh trưởng chiều cao cây lạc ở các nồng độ l à có ý nghĩa thống kê với xác suất là P=0. Qua xử lý thống k ê thì sự khác biệt về số lượng nốt sần giữa các công thức phun oligoglucosamine v à đối chứng là có ý nghĩa với xác suất P=0.33 189 237 158 194. . Trong nghiên cứu cơ bản. W (1994). Về sinh khối. Madigan (2000) khẳng định các phân tử oligoglucosamine l à tín hiệu hoá học hoạt hoá gen Nod điều hoà quá trình hình thành nốt sần ở cây họ đậu [15].4% so với đối chứng.49 8. Riêng các ô thí nghiệm phun nồng độ thấp từ 20-30ppm thì không hiệu quả.30 0.20 0.30 > Fb=3. Carlson R. Trong thí nghiệm của Nagasawa.33 354 187 384 308. lạc lên 40-60% [6.715 95. Ảnh hưởng của chế phẩm Oligoglucosamine đến sinh tr ưởng của lạc Các ô thí nghiệm được phun oligoglucosamine với nồng độ từ 0 -50ppm.6-33. tốc độ tăng trưởng là 0. Bảng 2: Ảnh hưởng của nồng độ glucosamine đến số l ượng nốt sần của cây lạc.709 76.13 7.66 229 160 203 197. Đặc biệt ở nồng độ 40 ppm có ảnh hưởng rõ rệt nhất. Khi xử lý hạt giống với olicoglucosamine đã làm tăng gấp đôi lượng nốt sần so với đối chứng [11]. với 4 lần phun. Công thức Chỉ tiêu quan trắc Tốc độ tăng trưởng (cm/ngày) Sinh khối (g khô/cây) Số cành hữu hiệu/cây 0.288 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Kết quả về ảnh hưởng của chế phẩm oligoglucosamine đến số lượng nốt sần của lạc được ghi nhận trong bảng 2.68 0.808cm/ngày so với 0.71 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm Kết quả bảng 3 cho thấy oligoglucosamine có tác dụng r õ rệt đến sinh trưởng của lạc. Kết quả về sinh trưởng chiều cao cây của lạc ở các ô thí nghiệm được trình bày trong bảng 3. kết quả bảng 1 cũng cho thấy oligoglucosamine có tác dụng kích thích sinh trưởng.99 8.7].66 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm Kết quả ở bảng 2 cho thấy ở nồng độ 40 -50ppm đã làm gia tăng số lượng nốt sần của lạc từ 50.4% so với đối chứng. Bảng 3: Ảnh hưởng của nồng độ oligoglucosamine đến sinh tr ưởng của lạc.808 97.33 322 352 339 337. Kết quả của chúng tôi tr ên cây đậu tương cũng tương tự.20 0.630cm/ngày ở ô đối chứng phun nước lã.2-64.21 8.739 82.47). Công thức LLL I II III Trung bình (nốt sần/cây) 177 180 259 205. cách nhau 10 ngày. Tất cả các ô thí nghiệm phun oligoglucos amine đều cho sinh trưởng mạnh hơn so với đối chứng. làm tăng sinh khối của lạc từ 5.05 (Ft = 4.630 72. 3.89 7.

40 3. ngô [10.62 4.42 2.05) Ft=5. Bảng 5: So sánh hiệu quả của chế phẩm oligoglucosamine với các chế phẩm bón lá.65 2. khi gia tăng đ ến 50 ppm thì sự gia tăng năng suất lạ i giảm dần còn 24. Trong khi đó gia tăng năng su ất của 2 chế phẩm Komix v à Sông Giang với đối chứng là không có ý nghĩa thống kê (NS).75%. số c ành hữu hiệu.34 3.65% so với đối chứng.29 40.48 0.00 2.98% trong khi đó Komix và Sông Gianh chỉ gia tăng năng suất từ 2.45%. Công thức LLL I II III Trung bình % Gia tăng 2. tích luỹ sinh khối.05 0.00 3.81 3.55 2. Bảng 4: Ảnh hưởng của chế phẩm Oligoglucosamine đến năng suất lạc Công thức LLL I II III Trung bình (kg/ô TN) % Gia tăng 3. số lượng nốt sần do đó ảnh h ưởng đến sinh trưởng.14 4. Sự khác biệt n ày có ý nghĩa thống kê (xác suất P=0.80 3.47.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 289 Như vậy qua ảnh hưởng rõ rệt của oligoglucosamine đến h àm lượng diệp lục. K ết quả ở bảng 5 cho thấy chế phẩm oligoglucosamine cho hiệu quả r õ rệt.60 2.64 4.64 3.34-40.07 > Fb=3.67 3.64 4.51 2.001).85 3. Ft=14. Kết quả của chúng tôi tr ên cây đậu tương cũng làm gia tăng năng su ất tới 36.54 3.53 2.74 22.27 2.55 2.11] 4. số lượng nốt sần là hai nguồn cung cấp dinh dưỡng C và N chủ yếu cho cây thì việc kích thích sinh trưởng của chế phẩm oligoglucosamine đối với lạc l à điều dễ hiểu.65 4.12 3.75 0ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm 5.10 4.82 -6. su hào. Kết quả cho thấy chế phẩm oligoglucosamine đ ã làm tăng năng su ất từ 19.08 3.89 Đối chứng Komix Sông Gianh Oligoglucosamine .06 > Fb=4.81 24.05 3. So sánh hiệu quả của Oligoglucosamine v à các chế phẩm phân bón lá Để đánh giá hiệu quả của chế phẩm. đậu tương.41 3.06.67 47. Ảnh hưởng của chế phẩm Oligoglucosamine đến năng suất của lạc Chế phẩm oligoglucosamine ảnh hưởng rõ nét đến hàm lượng diệp lục.31 2.64 19.53 3. Các kết quả này cũng được chúng tôi khẳng định trên cây rau cải.01 3. tăng 47. chú ng tôi tiến hành thí nghiệm so sánh với các chế phẩm thông dụng trên thị trường là Sông Gianh và Komix.9 % [11].06 2.32 4.97 2. vì vậy hệ quả dây chuyền kéo theo l à việc phun chế phẩm đ ã làm gia tăng đáng kể năng suất lạc nh ư bảng 4.42 4.82 3. Sự gia tăng năng suất của chế phẩm oligoglucosamine l à hoàn toàn có ý nghĩa (P=0. Nồng độ cho năng suất cao nhất l à 40 ppm.

. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Grenier. 50 ppm). N. Advances in Chitin Sience. J. (1993). Jolles. and Pilet.(V): 458-462. J. 452-457. 40 ppm. Advances in Chitin Sience. J. N. 3. A. Advances in Chitin Sience. Chế phẩm có tác dụng kích thích sinh trưởng. J and Choi.. pp. F. gia tăng tích luỹ sinh khối và làm tăng năng suất từ 19. 89: 399-404. 6. Radiation Physics and Chemistr y (59): 97-101. Benhamou. 4. Klosterman. Suwalee Chandrkrachang. số lượng nốt sần của lạc. E. Hadwiger. 313. J (2002). Luan. Q. 9. L. Vol. N. (2000). L. Nồng độ thích hợp của chế phẩm với cây lạc l à 40ppm. Kendra. 276 -281. P.. 8. Tham. KẾT LUẬN 1.. L.. (1996).. Hadwiger. V.34-40. Nagasawa . 5. (1994). Hirano. 30 ppm. 84. E. Radiation Physics and Chemistry (61): 171-175. S. D. 2. (2001). Phytopathology. Chế phẩm oligoglucosamine có ảnh h ưởng tích cực đến hàm lượng diệp lục.(V): 468-474. N. Hien. 3. Arul. X.65% so với đối chứng. 2. (2002). Flach. Vol. S. (2): 237-258. Biotechnology Annual Review. (từ trái qua phải: 0 ppm. Nagasawa. Ghaouth. (1984). Nawasawa (2002).290 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Hình: Ảnh hưởng của oligoglucosamine đến sinh tr ưởng và phát triển của lạc. . P. A. J. 7. Physiologi a Plantarum.. Chế phẩm oligoglucosamine hiệu quả hơn hẳn các chế phẩm phân bón lá l à Komix và Sông Gianh. 20 ppm. Experimental Mycology 8. Q.. Vol.

14. Thang. T. D. Herridge. 684. 13. P. Thao. T. Lieu (2003). Proceedings of Scientific Conference of Tropical Biological Institute 1999-2000. N. W. (2)Institute of Tropical Biology Oligoglucosamine was prepared by enzyme degrading chitosan with averag e degree of polymer being of 8 . The results also show that oligoglucosamine promotes the growth of peanut and increases from 19. Philipin.34 to 40.65% of crop yield compared with the control. 12. amount of nitrogen fixing nods of peanut were investigated. HCM 27-28/4/2003. HCMC. pp. V. Tp. (2003). Yoshida. J. A and Thang (2001). Advances in Chitin Sience. 463 -467. IRRI. amount of nitrogen fixing nods. 11. N. HCM 27-28/4/2003. The concentration of oligoglucosamine is 40 ppm being optimal for the growth and development of peanut. K ỷ yếu Hội nghị Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 5. Interact. SUMMARY Study on effects of Oligoglucosamine on the growth and development of peanut ( Arachis hypogea L. A. 43-45. L. The effects of oligoglucosamine on chlorophyll contents. 162 -169.16 monomers. Plant Microb. Dzung. T. S. Viet nam. Forno.Thao. 15. Laboratory manual for Physiological studies of rice. . (1994).. R. Carlson. Y. D (1976). N. The results show that oligoglucosamine induces and enhances dramatically chlorophyll content. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Hạt nhân to àn quốc lần thứ 5.) Nguyen Anh Dung(1).Y. Mol. Prince. Dzung. Tp. P.Hoa.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 291 10. T. 7. N. Nguy ễn Tien Thang(2) (1)Western Highland University.. T (2002). Agriculture publisher. Vol. p.

nhân hạt được nghiền thành bột ở điều kiện vô trùng. Bên cạnh hoạt tính xua đuổi. loại dầu bằng petrolium ether. Tương tự tiến hành chiết 50g bột nhân hạt xoan chịu hạn trong 250 ml dung môi ethanol bằng phương . Rhizoctonia solani. đậu. Xoan chịu hạn (Azadirachta indica A.Juss) là loài cây có ngu ồn gốc Ấn Độ. được sấy khô trong 2 giờ ở 60 oC. sau đó đông khô dịch chiết thô thu được 4. Juss) TRỒNG TẠI VIỆT NAM Vũ Đăng Khánh. Các loài nấm này được duy trì trên môi trường PGA. rửa sạch nhân hạt trong nước cất vô trùng và sấy khô ở 60 oC trong 24 giờ. nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng ở đậu phộng. 7. dưa chuột. Nấm gây bệnh cây [2] Nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo v àng ở khoai tây. Sclerotium rolfsii. nấm Rhizoctonia solani gây bệnh lở cổ rễ bông. các sản phẩm chiết xuất từ xoan chịu hạn còn ức chế sự sinh trưởng của một số loài nấm gây bệnh cây [6 -12 ]. được du nhập vào nước ta cách đây không lâu và hiện đang được trồng trên diện tích khá lớn tại các tỉnh Ninh Thuận. Sau khi sấy khô. Chiết xuất hoạt chất từ nhân hạt xoan chịu hạn [5.4].292 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ SINH TR ƯỞNG MỘT SỐ LOÀI NẤM GÂY BỆNG CÂY CỦA SẢN PHẨM CHIẾT XUẤT TỪ NHÂN HẠT XOAN CHỊU HẠN (Azadirachta indica A.3. 8].7] Hạt xoan chịu hạn được thu hái từ các cây xoan chịu (XCH) hạn 4 tuổi ở Ninh Thuận.6g sản phẩm chiết trong nước. Viện Sinh học Nhiệt đới MỞ ĐẦU Vấn đề gây ô nhiễm v à tác dụng gây độc của thuốc bảo vệ thực vật hóa học tổng hợp đối với môi trường sống đ• thúc đẩy việc nghiên cứu sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ thực vật [5. lọc dịch chiết thô. Nguyễn Tiến Thắng Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học. 2. Mục đích của nghiên cứu này là xác định hiệu quả ức chế của sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu hạn trồng tại Việt Nam đối với 3 lo ài nấm gây bệnh cây: Fusarium oxysporum. Bình Thuận [1. Tiến hành chiết 50g bột nhân hạt xoan chịu hạn trong 250ml n ước cất vô trùng bằng phương pháp khuấy ngấm kiệt. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. tạo cảm giác ngán ăn v à gây chết đối với nhiều loài côn trùng gây hại mùa màng. Tách vỏ hạt để thu nhân hạt. Vũ Văn Độ.

7 15.0 0.3 87.7 1.0 1. 500 ppm.0 0. 250ppm.5 46. 2000ppm.8 13. lấy giá trị trung b ình về đường kính tơ nấm (mm) với 3 lần lặp lại ở mỗi nồng độ ? độ lệch chuẩn (SE).9 0.9 57.8] Sử dụng môi trường PGA để nuôi cấy các lo ài nấm gây bệnh cây trên các đĩa petri vô trùng.1g cao chiết trong ethanol.8 2. sau đó cô quay chân không ở nhiệt độ 60 oC để loại hết dung môi thu được 5. Các dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống k ê Statgraphics 7.4 0.3 58.1 44. Dùng nút khoan có đường kính lỗ 5mm.9g cao chiết trong methanol từ 50g nhân hạt xoan chịu hạn. 3.8 33.5 . Các sản phẩm chiết nói trên được bảo quản vô trùng ở nhiệt độ 4 oC.3 Đối chứng 87. Tương tự đ• nhận được 4.3 22. 3. 4000ppm.3 84.2 6.0.7 0.5 1.5 36. 2 và 3 theo từng loại nấm.5 48.9 4000 ppm 24.0 1. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Các số liệu thô về đường kính tơ nấm ghi nhận được ở các lô thí nghiệm được xử lý thống kê bằng phần mềm Stagraphics 7.6 1.2 2000 ppm 46. Đường kính tơ nấm và % ức chế sinh trưởng nấm Rhizoctonia solani khi xử lý bởi các sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu hạn Loại sản phẩm Nhân XCH trong nước Nhân XCH trong ethanol Nhân XCH trong methanol Đkính tơ nấm (mm) % ức chế Đkính tơ nấm (mm) % ức chế Đkính tơ nấm (mm) % ức chế 87.9 0. Bảng 1.0 0.2 71. 1000ppm. lọc dịch chiết thô.6 25.3 0.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 293 pháp khuấy ngấm kiệt. Từ các giá trị sinh trưởng trung bình có thể tính toán giá trị % ức chế so với đối chứng theo công thức: % ức chế sinh trưởng = Trong đó: DK1: đường kính tơ nấm trung bình ở lô đối chứng.9 3.8 19. Kết quả được trình bày ở các bảng 1.7 67.2 73. loại dầu bằng petrolium ether. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. đem cấy v ào giữa đĩa petri (có môi trường và chất cần xác định hoạt tính) v à để chúng sinh trưởng. đục lỗ giữa các đám tơ nấm sinh trưởng trên môi trường PGA trong các đĩa petri (giống gốc).5 71. Sau đó tính % ức chế t ơ nấm theo công thức ở mục I.6. để nguội ở nhiệt độ 45 oC) đạt nồng độ mong muốn là 0ppm (đối chứng). Khảo sát tác dụng của sản phẩm chiết xu ất lên sự sinh trưởng của nấm [5.5 69.5 84.6 81.2 1.6 500 ppm 85.0.3 1000 ppm 76. Theo d õi và ghi nhận tốc độ sinh trưởng dạng tỏa tròn của các loài nấm theo đường kính (mm) ở thời điểm t ơ nấm ở lô đối chứng mọc tỏa hết đĩa thạch. Rót t ừng 15ml môi trường vào các đĩa petri vô trùng và để đông. DK1: đường kính tơ nấm trung bình ở lô thí nghiệm.3 250 ppm 86.1 1.5 0.8 0.7 0.7 11.2 0. Các sản phẩm chiết xuất thô từ nhân hạt xoan chịu hạn đ ược hòa tan trong nước cất vô trùng và bổ sung vào môi trường nuôi cấy chưa đông (đ• hấp khử trùng.

9 35.7 0.8 1.4 73.9 62.8 0.2 56.3 43.6 2000 ppm 54.2 0.5 37.6 0.8 0.5 3.9 4000 ppm 45. tác động ức chế nấm càng rõ rệt.6 0.4 55.0 0.8 50.8 500 ppm 75.8 2000 ppm 65.8 12.6 60.0 0.4 32.2 0.1 39.8 0.2 86.7 46.5 75. Đường kính tơ nấm và % ức chế sinh trưởng nấm Sclerotium rolfsii khi xử lý bởi các sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu hạn Loại sản phẩm Nhân XCH trong nước Nhân XCH trong nước Loại sản phẩm 86.8 73.0 48.4 12.8 13. Nồng độ càng cao.9 0.4 58.1 16. Bảng 2.3 77.7 0.8 0.8 0.8 39.2 0.2 52.2 Đối chứng 87.2 0. Dịch chiết nhân hạt X CH trong methanol ở nồng độ 500ppm và dịch chiết nhân hạt XCH trong n ước ở nồng độ 1000 ppm có tác động ức chế nấm nói trên.2 .9 65.3 0.3 0.5 24. Nồng độ càng cao thì tác động ức chế càng rõ rệt.5 72.5 62.294 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt X CH trong ethanol.3 250 ppm 86.9 0.7 40. Sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt XCH trong ethanol v à methanol ở nồng độ 250 ppm đ• thể hiện tác động ức chế nấm Fusarium oxysporum so với đối chứng.3 27.8 37.6 28.2 0. tác động ức chế nấm càng rõ nét.0 15.3 Sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt XCH trong ethanol v à methanol ở nồng độ 250 ppm đ• thể hiện tác động ức chế nấm Sclerotium rolfsii so với đối chứng.2 0.6 0.1 0.6 0.8 24.2 54.7 39.4 4000 ppm 42.8 Nhân XCH trong ethanol Nhân XCH trong ethanol 86.2 0.9 46.4 1000 ppm 63. Dịch chiết nhân hạt XCH trong nước bắt đầu có tác động ức chế ở nồng độ 500 ppm.2 1.1 56.6 0.8 52.9 0.7 Nhân XCH trong methanol Nhân XCH trong methanol 86.3 0.1 0.3 10.2 51.0 2.8 0. Đường kính tơ nấm và % ức chế sinh trưởng nấm Fusarium oxysporum khi xử lý bởi các sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu Loại sản phẩm Nhân XCH trong nước Đkính tơ nấm (mm) % ức chế Nhân XCH trong ethanol Nhân XCH trong methanol Đkính tơ nấm (mm) % ức chế Đkính tơ nấm (mm) % ức chế 86.7 0.5 0. Nồng độ càng cao.5 0.7 15. Dịch chiết nhân hạt XCH trong nước bắt đầu có tác động ức chế ở nồng độ 500 ppm. Bảng 3.2 1.2 14.7 1000 ppm 73.3 28.6 34.7 0. ở nồng độ 250ppm đ• có tác động ức chế nấm Rhizoctonia solani so với đối c hứng.3 54.3 35.4 250 ppm 85.9 83.6 500 ppm 76.

tiếp theo l à sản phẩm chiết xuất trong methanol v à cuối cùng là sản phẩm chiết trong nước. chất chống oxy hóa. 3. cũng c ần tiến hành nghiên cứu phối chế các sản phẩm trên với các chất nhũ hóa. Sclerotium rolfsii và Fusarium oxysporum.. để tăng cường hoạt tính và thời gian bảo quản những sản phẩm chiết xuất n ày. . v.v. Cần tiếp tục nghiên cứu tác động ức chế của các chế phẩm chiết xuất từ nhân hạt XCH trên những đối tượng nấm gây bệnh cây khác. Giới thiệu cây xoan ch ịu hạn (Azadirachta indica A.Juss) nhập nội vào vùng cát nóng hạn Phan Thiết . Lâm Công Định (1991). Các sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt XCH đều có tác dụng ức chế sinh tr ưởng đối với 3 loài nấm gây bệnh cây là Rhizoctonia solani. 2. Sở Nông . s ản phẩm chiết xuất từ nhân hạt XCH trong ethanol có tác động ức chế tốt nhất. ethanol và methanol.Tuy Phong. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đã nhận được 3 dạng sản phẩm thô đ ã loại dầu từ nhân hạt XCH: sản phẩm chiết xuất trong nước.. chất bảo quản.Lâm nghiệp Thuận Hải.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 295 Loại sản phẩm Nhân hạt XCH trong nước Rhizoctonia solani Sclerotium rolfsii Fusarium oxysporum Nhân hạt XCH trong ethanol Nhân hạt XCH trong methan ol KẾT LUẬN 1. Trong đó.

Amadioha. & Gopalakrishnan Geetha (1997). 12. Rajappan etal. Suresh. & Allan. Nguyễn Thị Quỳnh. Viện Sinh học Nhiệt đới. Narasimhan.296 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 2. Đỗ Thị Tuyến. Management of grain discoloration of r ice with solvent . Phytoparasitica 26(4): 301:306.). E. Báo cáo đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học Nhiệt đới. Nghiên cứu và sử dụng cây xoan chịu hạn (Azadirachta indica A. Narasimhan et al. N.Phytopath. 9. 1999 . Vũ Văn Độ. (2002). 6. 5. (2001). Phytoparasitica 26:2. Phytoparasitica 29:5.. Arch. Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguyễn Tiến Thắng và những người khác (2003). 3. A. Lê Lương Tề (1998)..35. Crop protection 19. C. Microbiological and chemical analysis of n eem (Azadirachta indica) extracts: New data on antimicrobial activity. (2001).) trưởng thành trong củ khoai lang (Ipomoea batatas L. Banumathy. 11. Juss) trồng tại Việt Nam và khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết lên sự sinh trưởng của vi nấm gây bệnh thực vật ( Fusarium oxysporum. G. Antifungal fractions and compounds from uncrushed leveas of Azadirachta indica. (1998). Amadioha. S. N XB Nông nghiệp Nguyễn Tiến Thắng. Akiko Hirano. Partho. L ê Thị Thanh Phượng. 8. D. Suresh. Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. & Masilaman. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Juss) trồng tại Việt Nam. E. S.). Efficacy of neem EC formulation of neem oil and pungam oil for the management of sheath rot disease of rice.2000. . Vũ Triệu Mân.) và Ngài gạo (Corcyra cephalonica St. 10. J. pp. Alternaria sp. 4. 287-290. B. C..Pflanz. S. 37 -42. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước theo Nghị định thư. P. Xây dựng quy trình chiết xuất hoạt chất sinh học từ hạt neem (Azadirachta indica A. Masilaman. R. G. Nguyễn Tiến Thắng. Phytoparasitica 25:1. Fungitoxic effects of extracts of Azadirachta indica against Cochlibolus miyabeanus causing brown spot disease of rice. 7. (2000). Controlling rice blast in vitro and in vivo with axtracts of Azadirachta indica. Vũ Đăng Khánh (2003). Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của dầu xoan chịu hạn (Neem) l ên sự ký sinh của bọ hà (Cylas formicarius L.. (1998). Phytoparasitica 29:2. A. 7.free EC formulation of neem and pungam oils. Govindachari. Vol. Identification of antifungal compounds from seed oil of Azadirachta indica. T.. Gopalakrishan Geetha. Coventry.

we s hould have some researches further to confirm the results in the field test. All extracts significantly reduced the in vitro radial growth of these fungi at? 2000 ppm concentrations. So.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 297 SUMMARY Antifungal activity of neem seed kernel extracts from neem tree (Azadirachta indica A. Ethanolic extract of deoiled NSK powder exhibited the best control of these pathogens followed by methanolic extract and water extract. ethanolic extract and methanolic extract of deoiled neem seed kernel (NSK) powder at 250 -4000 ppm concentrations were evaluated as antifungal agents to plant pathogens such as Rhizoctonia solani. Nguyen Tien Thang Institute of Tropical Biology Three extracts: water extract. . Vu Van Do.Juss) grown in vietnam on some plant pathogens Vu Đang Khanh. Sclerotium rolfsii. Fusarium oxysporum.

Viện Sinh học Nhiệt đới cung cấp. vì thế sản phẩm hoạt chất chiết xuất từ nhân hạt neem l à nguyên liệu đầy triển vọng để sản xuất thuốc trừ sâu thảo mộc [2]. Vật liệu Dầu neem thu được bằng cách ép nguội nhân hạt neem trồng tại Ninh Thuận tr ên máy ép chuyên dụng Komet do Đức sản xuất Chất chuẩn: Azadirachtin h ãng Sigma. là azadirachtin. Khả năng phòng trị nhiều loài dịch hại. petroleum ether Ấu trùng sâu xanh (Heliothis armigera) tuổi 2 nuôi trên thức ăn bán tổng hợp do Phòng Công nghệ sinh học động vật . Juss) đư ợc biết đến là do tác động phối hợp của một số hoạt chất thuộc nhóm triterpenoid. đặc biệt là kháng côn trùng. nimbin. tiếp tục loại bỏ cặn bằng cách b ơm qua màng lọc có kích thước lỗ = 0. và do vậy. sự có mặt của oxy. nhiệt độ cao. cây neem c òn có tên gọi khác là “ xoan chịu hạn”. Hoạt chất chiết xuất từ thực vật nói chung và từ nhân hạt neem nói riêng thường không bền. có khả năng làm chất mang ổn định hoạt chất chiết xuất từ thực vật [3]. Viện Sinh học Nhiệt đới MỞ ĐẦU Ở Việt Nam. salannin. Lê thị Thanh Phượng Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học. dễ bị phân hủ y và mất hoạt tính dưới tác động của tia UV. đã được du nhập từ khá lâu và trồng trên diện tích khá lớn tại 2 tỉnh B ình Thuận và Ninh Thuận [8]. hòa tan mẫu trong 10ml ethanol.45µm và tiến hành phân tích mẫu trên thiết bị HPLC với các thông số sau: . của cây neem (Azadirachta indica A. Mục đích của nghiên cứu là khảo sát tính ổn định của 3 hoạt chất chính trong dầu neem thu được bằng phương pháp ép nguội và sự thay đổi độc tính của dầu neem đối với sâu xanh tuổi 2 theo thời gian bảo quản. 2. Tween 80. loại lipid nhiều lần bằng petrol ium ether. nimbin và salannin hãng Trifolio. Các ho ạt chất này có nhiều trong nhân hạt. Juss) THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP NGU ỘI Diệp Quỳnh Như. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Phương pháp định lượng các hoạt chất trong dầu neem bằng kỹ thuật HPLC Chuẩn bị mẫu phân tích: Lấy 10ml dầu neem.… Dầu thực vật nói chung và dầu từ nhân hạt neem nói ri êng có tính cản quang và chống oxy hóa tốt. Nguyễn Tiến Thắng. pH thấp. Đức. ethano l960.298 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HOẠT CHẤT TRONG DẦU HẠT XOAN CHỊU HẠN (Azadirachta indica A. Mỹ.

Nguyên tắc: Sử dụng giá trị LD 50 hoặc LC50 của các chất gây độc trên cùng một đối tượng sinh vật để so sánh độc tính của chúng. 1027. 262. tỷ lệ tween/dầu l à1/10. Xử lý số liệu: Tính tỷ lệ chết tích lũy của sâu sau 5 ngày ở mỗi nghiệm thức. Phương pháp xác định độc tính của dầu neem thông qua chỉ số LC 50 trên sâu xanh. nimbin. Dựng đường chuẩn tương quan tuyến tính giữa diện tích pick của từng chất chuẩn và nồng độ.Detector DAD.578 1027.578. Tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên.478 µg/ml (bảng 1. 10µm. hỗn hợp dầu neem được pha loãng thành dãy có 5 nồng độ khác nhau (tương ứng với 5 nghiệm thức).5ml/phút.685. Mỗi ô c ơ sở gồm 20 ấu trùng sâu xanh tuổi 2 được nuôi riêng trong các lọ nhỏ. Thử độc tính: dầu neem được nhũ hóa bằng tween 80. Thức ăn được quét vào lọ.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 299 . Tốc độ dòng: 0. thao tác trên phần mềm Excel [6] KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Hàm lượng azadirachtin. Để xác định giá trị LC 50. 3. phun nhẹ hỗn hợp thử nghiệm l ên thân sâu. salannin trong dầu neem thu đ ược bằng phương pháp ép nguội trên máy ép chuyên dụng KOMET do Đức sản xuất tương ứng là 930. 125A0. nồng độ ppm của hoạt chất trong mẫu thử được tính bởi phần mềm Chemstation h ãng Aligent-Technology. bước sóng 220nm. Bảng 1: Nồng độ hoạt chất trong dầu neem TT 1 2 3 Hoạt chất Azadirachtin Nimbin Salannin Nồng độ (ppm) 930.5µl . salannin đ ược pha loãng ở 5 nồng độ khác nhau và phân tích giống như mẫu thử. 3.478 . nimbin. để khô ráo. các nồng độ đưa ra đều được thăm dò trước đảm bảo tỷ lệ chết của ấu tr ùng sâu xanh tuổi 2 sau 5 ngày nằm trong khoảng 16-84% giúp cho việc xác định giá trị LC 50 sau 5 ngày có độ tin cậy cao [6]. .Dung môi rửa cột: CH 3CN: H2O (55:45). 125A0.9 x 300mm .685 262. Chất chuẩn azadirachtin.9 x 20mm .Cột phân tích: Bondapak TM C18. hình 1). lặp lại 3 lần ở mỗi nghiệm thức.Cột bảo vệ: Bondapak TM C18.Lượng mẫu bơm vào cột: 0. đơn yếu tố. đậy nắp có đục lỗ và theo dõi số sâu chết mỗi ngày. Gắp ấu tr ùng sâu xanh tuổi 2 vào lọ. 3. Dựa vào đường chuẩn. 10µm. hỗn hợp thử nghiệm có nồng độ xác định được quét lên bề mặt lớp thức ăn. Từ đó tính giá trị LC50 sau 5 ngày của hỗn hợp dầu neem bằng phương pháp phân tích Probit. Sau đó pha loãng bằng nước cất tạo hỗn hợp có nồng độ dầu neem nh ư mong muốn.

45 98. Trong đó azadirachtin có đ ộ ổn định trong dầu neem ở điều kiện bảo quản b ình thường cao hơn so với nimbin và salannin. Sự giảm độ pH đã ảnh hưởng đến tính ổn định của các hoạt chất trong dầu neem. Chu kỳ bán hủy của azadirachtin l à 6 tháng (sau 6 tháng bảo quản hàm lượng azadirachtin còn lại 49.300 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Hình 1: Sắc ký đồ hoạt chất trong dầu neem Sự biến thiên hàm lượng của 3 hoạt chất của dầu neem bảo quản trong chai m àu. phù hợp với việc sản xuất thuốc trừ sâu thảo mộc. Sự giảm pH trong dầu neem có thể l à do sự gia tăng quá trình oxy hóa hóa học và sinh học. khoáng.92 Kết quả cho thấy hàm lượng azadirachtin.81 4.92 sau 6 tháng.12 36.99 99.02 27.15 41. Bảng 2.35 3. Sự biến động h àm lượng hoạt chất và giá trị pH của dầu neem theo thời gian Hoạt chất 0 tháng Azadirachtin Nimbin Salanin Total pH 100 100 100 100 5. pH càng thấp hoạt chất càng dễ bị phân hủy. .73 xuống c òn 3. Sau tháng bảo quản đầu tiên hàm lượng của chúng hầu như không thay đổi. salanin khá ổn định trong dầu neem. ở nhiệt độ phòng. là nguồn dinh dưỡng thích hợp cho sự phát triển của vi sinh vật [7].. Trong quá trình bảo quản pH của dầu neem giảm dần từ 5. được trình bày ở bảng 2.65 4 tháng 78.56 26.73 (%) Hoạt chất còn lại theo thời gian bảo quản 1 tháng 99..26 73. đạm.56%).56 6 tháng 49.. Vì trong dầu neem có đường hòa tan.16 5. Tính ổn định của các chất giảm c ùng với thời gian bảo quản kéo dài. nimbin.45 98.84 71.

KẾT LUẬN 1.. pp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.72 X + 2.79% . 217-222.Sci.960 0.985 0.9 ngày [1. 6 tháng tương ứng là: 3.00 LC50 (%) Kết quả cho thấy. Jarvis Andrew P. methanol..Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 301 Kết quả thực nghiệm cho thấy ở c ùng một điều kiện bảo quản.16 7.3% . Meliacaea (Neem) for Use in Listable Therapeutic Goods. azadirachtin ổn định trong dầu neem tốt hơn so với trong methanol và nước. Hàm lượng azadirachtin. Therapeutic Goods Administration. li ên quan đến sự giảm hàm lượng của azadirachtin. cũng đ ã tiến hành khảo sát giá trị LC50 theo thời gian bảo quản. cùng với sự giảm dần độc tính của dầu neem. Kết quả đ ược trình bày ở bảng 3. Juss and other meliaceous plants. Sự giảm pH theo thời gian bảo quản làm giảm hàm lượng hoạt chất trong dầu neem.32 X + 3 Y = 1. (1998).4. Tổng hoạt tính gây độc của hoạt chất trong dầu neem giảm dần từ tháng thứ 2. .. độc tính của dầu neem hầu như không thay đổi.3.15 Y =1. Sự biến động giá trị LC 50 của dầu neem theo thời gian bảo quản Thời gian (tháng) 0 1 4 5 6 PT toán học Y = aX + b Y = 1. Chu kỳ bán hủy của azadirachtin trong dầu neem. thì 3 hoạt chất nói trên trong dầu neem có độ ổn định cao hơn. Trong tháng bảo quản đầu ti ên. 1. 3.994 3.20 3. nimbin.22 Hệ số tương quan (R) 0.38 Y = 1. Smchmutterer H.4]. 1. salannin trong dầu neem ổn định trong tháng bảo quản đầu tiên. sau đó giảm dần theo thời gian bảo quản.979 0.685 Y = 1. 53. Evaluation of Cold-Pressed Oil from the seed kernels of Azadirachta indica A. salannin. nước tương ứng là 6 tháng. 4. 50 ngày. Stability of the natural insecticide azadirachtin in aqueous and organic solvent s. giá trị LC 50 tăng dần. 5. Như vậy sự giảm hàm lượng hoạt chất trong dầu neem ở những tháng bảo quản tiếp theo. 2. Juss.30 4. theo thời gian bảo quản. Bên cạnh việc khảo sát sự ổn định của hoạt chất trong dầu neem.66 X + 2. Bảng 3.79 5.50 X + 2.16% . The neem tree Azadirachta indica A. trùng hợp với sự ổn định hàm lượng hoạt chất. So với bảo quản trong methanol v à nước ở điều kiện bình thường.7% . (2002).5.995 0.2% . nimbin. như đã phân tích ở trên. Chu kỳ bán hủy của azadirachtin trong dầu neem kéo d ài tới 6 tháng. 695p. Johnson Shaun & Morgan E.49.2 .378 X + 2. 2. LC 50 của dầu neem đối với ấu trùng sâu xanh tuổi 2 thay đổi theo thời gian bảo quản trong 0. Pestc. đã làm giảm độc tính của nó. Office of Complementary Medicines. (1995).

Nguyen Tien Thang. nimbin and salannin were quantified at the time of expe rimental beginning.au/tga/docs/pdf/cmec/cmecde27.pdf> posting November. Toxicity of neem oil represented by LC 50 value was screened on the 2nd instar larvae of Heliothis armigera via Probit Analysis. Thống k ê học ứng dụng “Các kiểu mẫu thí nghiệm”. four month and six month pres ervation were 3. Le thi Thanh Phuong Institute of Tropical Biology Cold-pressed oil of neem seed kernel was preserved at room temperature and prevented from the light. respectively. 7. Luận văn thạc sĩ khoa học. 3. longer than those of nimbin and salannin.Juss) seed oil produced by cold -pressing method Diep Quynh Nhu. <http://www. one month. Nghiên cứu và sử dụng cây xoan chịu hạn (Azadirachta indica A. 2002. Hồ Chí Minh.doc.3%. 4. 83 trang. . Juss) đối với sâu xanh (Heliothis armigera). LC 50 values of neem oil at the beginning. However. there was no decrease in content of three above biosubstances during the fisrt preserved month. http://www. As a result of test. NXB Nông nghiệp.16% and 7%.302 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 4. Đại học Nông Lâm Tp. four months and six months later by HPLC. Nguyễn Tiến Thắng và cộng sự. 8. Thus. Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật . (2006). Diệp Quỳnh Như. 6. significant reduction of them was determined during following preserved months. ĐH Khoa học Tự nhi ên TPHCM.health. 5. Three main biosubstances of neem oil: azadirachtin. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước theo Nghị định thư.gov.govt. (2003). trang 4-134. (2000). The half-life of azadirachtin was about six months. Khảo sát thành phần hoạt chất và tác động của dầu neem (Azadirachta indica A. 9. one month. it was supposed that these biosubstances played important role in toxicity of neem oil agaisnt larvae of Heliothis armigera. Juss) trồng tại Việt Nam.2%.79% .pdf Phạm Văn Biên và cs (2000). 5. Nguyễn Ngọc Kiểng.nz/Publications/004~Science -and-Research/Science-forConservation/PDF/sfc232. SUMMARY Study on stability of bioactive substances in neem (Azadirachta indica A.

0 .0. đặc biệt là Ninh Thuận và Bình Thuận đã đóng vai trò quan trọng trong việc phủ xanh đất trống đồi trọc và hỗ trợ cây phi lao phòng hộ tốt vùng ven biển. Sau đó đặt chậu lúa vào các lồng lưới có chứa 50 rầy nâu (10 ngày tuổi hoặc thành trùng). Trong đề tài này.3. Chu Tường Khanh.25 . Vật liệu Dầu neem thu được từ nhân hạt neem bằng ph ương pháp ép nguội. Phương pháp * Rầy nâu: phun dầu neem lên các chậu lúa ở 5 nồng độ 0.12. dùng xông hơi phòng trị côn trùng kho. ngài gạo (Corcyra cephalonica St). tính hiệu lực gây ngán ăn của các chế phẩm [4] .5 . Juss) ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOÀI CÔN TRÙNG NÔNG NGHI ỆP Lê Thị Thanh Phượng.0 . Thí nghiệm được thực hiện trong các đĩa petri chứa 10 ấu trùng tuổi 3. cây neem có thể trở thành nguồn thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả nếu được nghiên cứu và sử dụng hợp lý [1]. Phùng Huy Huấn. 2. Nguyễn Tiến Thắng.2 . Dịch chiết bánh dầu: sản phẩm chiết xuất hoạt chất sinh học từ bánh dầu neem bằng ethanol.1. Dựa vào trọng lượng thức ăn côn trùng sử dụng trong 14 ngày. Mọt bột đỏ.6. hàng nghìn hecta neem tập trung ở các tỉnh miền Trung. Số rầy sống sót vẫn tiếp tục nuôi dưỡng để theo dõi tỉ lệ thành trùng và biến dạng [3] [5]. Riêng tại nước ta. sâu tơ được nhân nuôi tại Viện Sinh học Nhiệt đới.5 . Hiệu lực của các chế phẩm được đánh giá theo trị số LC 50 dựa vào tỉ lệ rầy chết sau thí nghiệm. Trần Hạnh Phúc.0 . Trần Tuấn Đức Viện Sinh học Nhiệt đới MỞ ĐẦU Cây neem (Azadirachta indica A. Juss) từ lâu được nhiều quốc gia nghiên cứu và phát triển do những ưu điểm của nó về mặt kinh tế và môi trường [6]. sâu tơ (Plutella xylostella).5 .Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 303 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA neem (Azadirachta indica A. rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal). đặc biệt là những loài đang kháng thuốc mạnh như mọt bột đỏ (Tribolium castaneum). * Ngài gạo và mọt bột đỏ Phương thức tẩm độc thức ăn: Nhúng thức ăn nhân tạo của ngài gạo và mọt bột đỏ vào dầu neem và dịch chiết bánh dầu ở dãy nồng độ 1.0. một số chế phẩm từ hạt neem được thử nghiệm trên một số loài côn trùng nông nghiệp phổ biến tại nước ta. Với lượng hoạt chất sinh học dồi dào và đa dạng tập trung ở hạt và lá.50 -100%. rầy nâu.3.2.0%. Chế phẩm neem viên nén: có thành phần chính là bột hạt nem. ngài gạo. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 1.

9903 P 0.8769 + 0. (*): yếu [4] . Rầy nâu Kết quả cho thấy dầu neem gây chết rầy non 10 ng ày tuổi mạnh hơn so với thành trùng.5 . dầu neem gây ngán ăn mạnh đối với ngài gạo.9769 0.0 146.9%.7** 3.6*** 155.7.5% r ầy bị biến dạng (Hình 1).100%.0 188. Độ độc (LC 50) của dầu neem đối với rầy nâu Tuổi rầy 10 ngày tuổi Thành trùng Phương trình tương quan Y = 3. dịch chiết bánh dầu đối với ng ài gạo Chế phẩm Dầu neem Dịch chiết BD Nồng độ xử lý (%) 100. * Sâu tơ: Nhúng các mẫu lá cải (đường kính 8cm) vào các chế phẩm theo dãy nồng độ 1 .4** 12.100%. Ghi nhận số ấu trùng chết sau xử lý.7*** 50.0 180.2*** 25.4*** 147.9*** 165. e. Số sống sót được nuôi dưỡng để theo dõi tác động của chế phẩm đối với sự sinh tr ưởng. c. đậy kín lọ trong 3 ng ày.20% và 6. Mỗi đĩa bố trí 10 ấu tr ùng tuổi 3.5 160. d. Khi theo dõi quá trình phát tri ển của số rầy 10 ngày tuổi còn sống ở nghiệm thức dầu neem 1%. trị số LC 50 tương ứng là 2. (**): trung b ình. a b c d e f Hình 1. Ngài gạo và mọt bột đỏ * Phương thức tẩm độc thức ăn Bảng 2 cho thấy ở dãy nồng độ 12.0011 LC50(%) 2.1** 6. để ráo thuốc và đặt vào các đĩa petri.9* Hiệu lực gây ngán ăn: (***):mạnh.87 2.3* 1.8273 X Y = 3.25 . Bảng 2: Tác động gây ngán ăn của dầu neem. ghi nhận tỉ lệ rầy tr ưởng thành là 59.20 6.0 174.6103 X Hệ số tương quan 0. phát triển và sinh sản của ngài gạo.8** 89.8824 + 0.5 -10%. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. Ghi nhận mức độ ti êu thụ thức ăn và số lượng sâu chết sau thí nghiệm để tính hệ số ngán ăn và trị số LC 50. b : Rầy nâu cánh dài và cánh ngắn bình thường.50 . f: Các kiểu rầy biến dạng Bảng 1.87%.304 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 Phương thức xông hơi: thực hiện trong các lọ nhựa thể tích 1 lít chứa 300g gạo sạch và 30 ấu trùng tuổi 3.2** 98.5 .5 106. Trong khi đó dịch chiết bánh dầu chỉ có hiệu lực mạnh ở nồng độ 50 .2.0 125. Đặt chế phẩm viên nén lên mặt gạo.5 .3*** 130. trong đó 29.0042 0.7** 116. Tác động gây biến dạng của neem đối với rầy nâu a .

8098 + 1. a b c d e f g h Hình 2.6861 + 0.23%. nhưng thành trùng thường bị biến dạng và giảm khả năng sinh sản.0118 0.9312 P 0. thành trùng bình thường. g. h: Các kiểu biến dạng của th ành trùng * Phương thức xông hơi Sử dụng chế phẩm neem vi ên nén (NV) để xử lý ngài gạo và mọt bột đỏ theo phương thức xông hơi cho thấy các chế phẩm có khả năng gây chết.34 8.5693 + 1. Bảng 3. d: ấu trùng. Quan sát cũng cho thấy một số ấu tr ùng và nhộng có biểu hiện không bình thường (hình 2). Tác động gây biến dạng của neem đối với ng ài gạo a.985180154 P 5.6161 + 1.9538 0.24948E-05 5.5999 X Y = 5.0205 0. nhộng dị dạng. c.5726 + 1. các chế phẩm c òn gây chết ngài gạo ở các mức độ khác nhau. ức chế sinh trưởng và gây biến dạng thành trùng.4984 x y = 4.88 1.9330 0. b. Nhìn chung trong ph ạm vi thử nghiệm. e: Ấu trùng.3992 x y = 4. Bảng 4: Giá trị LD50 (mg/dm ) của chế phẩm NV đối với ng ài gạo và mọt bột đỏ Ngày sau xử lý Đối tượng xử lý 3 ngày 7 ngày Ngài gạo Mọt bột đỏ Ngài gạo Mọt bột đỏ 3 Phương trình tương quan y = 3.0212 0.985000926 0. với giá trị LC 50 là 0.07 0.4878 x Hệ số tương quan 0.96 1. Dịch chiết bánh dầu có tác động gây chết thấp hơn với giá trị LC 50 là 0.3948 + 0.9315 0. Số ấu trùng mẫn cảm nhất sẽ chết ngay sau khi nhiễm thuốc. nhộng.09456E-05 LC50(%) 0. Độ độc (LC 50) của các chế phẩm neem đối với ng ài gạo Chế phẩm Dầu neem Dịch chiết bánh dầu Phương trình tương quan Y = 5. hiệu lực gây chết của các chế phẩm gia tăng theo nồng độ xử lý.6072 X Hệ số tương quan 0.Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 305 Ngoài tác động gây ngán ăn. f.23 Các chế phẩm neem có khả năng gây chết dần ng ài gạo ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Số c òn lại có thể chuyển qua giai đoạn nhộng v à vũ hóa.95 .0213 LD50 3 (mg/dm ) 6.07 %. Kết quả phân tích Probit (Bảng 3) cho thấy dầu neem có độc tính cao.4838 x y = 3.

kết quả có từ 7% . Hình 4 cho thấy dầu neem và dịch chiết bánh dầu 5% gây chết 67 . Sâu tơ Bảng 5: Tác động gây ngán ăn v à gây chết của chế phẩm neem đối với sâu t ơ Chỉ tiêu Hệ số ngán ăn (%) LC50 (%) Dầu neem 196.1% (hình 3). Một số tác động của neem đối với sâu t ơ a. qua đó có thể tiêu diệt ngay hoặc ức chế dần sự phát triển quần thể của chúng.42 Loại chế phẩm Dịch chiết bánh dầu 173. e: tác động gây chết nhộng DN (5% ) nhoän g cheát thaøn h truøn g DN (10% ) thaøn h truøn g nhoä g n cheá t 7% 13% saâu cheát 0% 10% saâu cheát 80% 90% DCH (10% ) thaønh truøng DCH (5% ) thaønh truøng nhoäng cheát nhoäng cheát 10% 0% 16% saâu cheát 23% saâu cheát 84% 67% Hình 4. b là mẫu xử lý neem) c. b: Tác động gây ngán ăn (a là đối chứng. ở nồng độ 10%.7% và 0.2% và 173.1 0. Tác động của neem đối với quá tr ình phát triển của sâu tơ KẾT LUẬN Kết quả thử nghiệm cho thấy các chế phẩm neem tác động l ên rầy nâu. gây ngán ăn. ngài gạo. mọt bột đỏ và sâu tơ theo nhiều phương thức khác nhau như gây chết. kết quả không xuất hiện th ành trùng.306 Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007 3.10% thành trùng xuất hiện. dầu neem và dịch chiết bánh dầu gây chết to àn bộ đối tượng xử lý qua 2 giai đoạn sâu và nhộng. Trong khi đó.42%.80% sâu và 13 23% nhộng. .2 0. a b c d e Hình 3. d: tác động làm biến dạng thành trùng.61 Kết quả bảng 5 cho thấy dầu neem v à dịch chiết bánh dầu là chất gây ngán ăn mạnh đối với sâu tơ với hệ số ngán ăn tương ứng là 196. Hai chế phẩm này cũng có khả năng gây chết sâu tơ với trị số LC50 tương ứng là 0. làm biến dạng.

World Neem Conference. (Eds.. Volume 1.. 1993.P. Ahmed S. Juss.. Indian Council of Forestry Research and Education. Neem seed derivative for management of rice insect pests . C. World Neem Conference... Science Publishers. Nguyễn Công Hào và Nguyễn Ngọc Sương..Phần III: CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 307 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Azadirachtin content and Bioactivity of some neem ecotypes of India. Chari M. and Kraus W. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia..). Raheja A. In: Neem and Environment. and Kraus W. insecticidal. Nutan K. Mathur Y. 49 .. Nguyen Tien Thang. (1988). Chu tuong Khanh. It was seen that all these neem -based products affected tesed insects as antifeedant. SUMMARY Action modes of neem (Azadirachta indica A. pp: 81 . S. K. In: Neem. USA. and Balraj S. Potential of using neem tree ( Azadirachta indica) for pest control and rural development. By these ways. Science Publishers. Singh R.. 24 . Juss) to some agricultural insects Le thi Thanh Phuong.338. metamorphosis deterri ng and fecundity inhibiting agents. Juss) and other tropical plants. a wonder tree.7. N. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang. K. Dehra Dun. . USA. and Nigram S.).28 Feb. Gupta B. In: Natural pesticides from the neem t ree (Azadirachta indica A.. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học 1993-1998. India. Inc. 1993.342. Eschborn.93. pp. they controlled and inhibited development of the pests safely and effectively.55. and Sharma K. (1993). Bangalore.S. Tran Hanh Phuc. Raheja A. Insecticide. 5. K. 6. 4. pp. 5(4). (Eds. Bangalore. trang 333 ... and Epilachna vigintioctopunctata F. Tran Tuan Duc Institute of Tropical Biology Neem seed oil. Chari M. Jitendra K. 1 . In:Neem and Environment.). neem cake extract and neem pellet were prepared and screened for their effects on rice moth (Corcyra cephalonica).28 Feb. red flour beetle (Tribolium castaneum). Phung Huy Huan. Hiệu quả gây ngán ăn của một số cây mọc ở Việt Nam đối với mọt thóc tạp. K. Singh R. Seeni R. Neem Newsl. Volume 1. NXB Nông Nghiệp. 24 . India. P. Opender K. (1998). (1993). pp207-217 3. India. Inc. 335 . Viện Sinh học Nhiệt đới. antifeedi ng and juvenilizing effects of neem oil against Corcyra cephalonica St. Characteristics and uses of Azadirachta indica A. Saxena R. pp. diamondback moth (Plutella xylostella) and brown plant hopper (Nilaparvata lugens Stal.A review of recent studies. (1987). 2. P. (1994).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->