P. 1
Chung Tu Bao Hiem - Hang Hoa

Chung Tu Bao Hiem - Hang Hoa

|Views: 923|Likes:
Được xuất bản bởiyenmap1303

More info:

Published by: yenmap1303 on Nov 09, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

I.

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ Đầu tiên phải nhắc đến khái niệm chung của chứng từ. Chứng từ là những văn bản chứa đựng những thông tin (về hàng hoá, về vận tải, bảo hiểm…) dùng để chứng minh sự việc, làm cơ sở cho việc thanh toán tiền hàng hoặc khiếu nại bồi thường… Những chứng từ cơ bản của quá trình thực hiện các hợp đồng mua, bán ngoại thương là những chứng từ xác nhận việc chấp hành hợp đồng đó, như là xác nhận việc người bán giao hàng, việc chuyên chở hàng, việc bảo hiểm hàng hoá, việc làm thủ tục hải quan. Các chứng từ này bao gồm nhiều loại, mỗi loại có nội dung và hình thức khác nhau. Nhưng nói chung, chúng đều được trình bày trên mẫu in sẵn. Những chi tiết chung cho nội dung của tất cả các chứng từ là: Tên của Tổng công ty hoặc công ty xuất nhập khẩu, địa chỉ, số điện thoại và điện tín của nó, tên chứng từ, ngày tháng và nơi lập chứng từ, số hợp đồng và ngày tháng ký kết hợp đồng, tên hàng và mô tả hàng hoá, số lượng, loại bao bì và ký mã hiệu hàng hoá. Căn cứ vào chức năng của chúng, các chứng từ được chia thành nhiều loại, nhưng có hai nhóm chính là:  Các chứng từ thương mại.  Các chứng từ tài chính gồm hối phiếu, kỳ phiếu, séc. Ờ đề tài này tập trung nghiên cứu hai loại chứng từ thương mại là chứng từ hàng hoá và chứng từ bảo hiểm. II. CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ Chứng từ hàng hoá là một trong những chứng từ cơ bản trong chứng từ thương mại, bởi chúng có tác dụng nói rõ đặc điểm về giá trị chất lượng và số lượng của hàng hoá. Những chứng từ này do người bán xuất trình và người mua sẽ trả tiền khi nhận được chúng. Những chứng từ chủ yếu của loại này là hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, bảng kê chi tiết, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận phẩm chất. 1. Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) 1.1 Khái niệm: Đây là chứng từ cơ bản của khâu công tác thanh toán. Nó cũng là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn, tuy nhiên nếu các chứng từ tài chính chỉ là bằng chứng để đòi tiền thì hoá đơn thương mại là chứng từ do người bán lập để chỉ ra chi tiết về số tiền đó. 1.2 Đặc điểm: • Là chứng từ do người bán lập yêu cầu người mua phải thanh toán số tiền hàng theo những điều kiện cụ thể ghi trên hóa đơn. • Trong hóa đơn phải nêu được đặc điểm của hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, phương thức thanh toán, phương tiện vận tải … • Hóa đơn thường được lập làm nhiều bản, để dùng trong nhiều việc khác nhau: xuất trình cho ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính phí bảo hiểm, cho hải quan để tính thuế… Theo UCP 600, một hoá đơn thương mại phải: (theo quy định tại Điều 18) a.Hóa đơn thương mại:

i.phải thể hiện là do người thu hưởng phát hành (trừ trường hợp quy định tại Điều 38; ii.phải đứng tên người yêu cầu(trừ khi áp dụng Điều 38g); iii.phải ghi bằng loại tiền của tín dụng; và iv.không cần phải kí. b.Một ngân hàng chỉ định hành động theo sự chỉ định, một ngân hàng xác nhận, nếu có, hoặc ngân hàng phát hành có thể chấp nhận một hóa đơn thương mại phát hành có số tiền vượt quá số tiền được phép của tín dụng, và quyết định của nó sẽ ràng buộc tất cả các bên, miễn là ngân hàng đó chưa thanh toán hoặc thương lượng thanh toán cho số tiền vượt quá số tiền cho phép của tín dụng. c.Mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện trong hóa đơn thương mại phải phù hợp với mô tả hàng hóa trong tín dụng. Điều lưu ý theo quy tắc trên là hoá đơn thương mại không nhất thiết phải được ký, trừ khi có yêu cầu cụ thể. Quy tắc này nhằm làm đơn giản thủ tục mua bán, bởi trong tình hình hiện tại khi các giao dịch mua bán được hỗ trợ bởi khoa học công nghệ, các hoá đơn được lập tự động tại các siêu thị, các điểm bán hàng sẽ rất khó có được chữ ký của người bán. 1.3 Chức năng: Hoá đơn thương mại có những chức năng quan trọng sau • Trong việc thanh toán tiền hàng, hóa đơn thương mại giữ vai trò trung tâm trong bộ chứng từ thanh tóan. Trong trường hợp bộ chứng từ có hối phiếu kèm theo, thông qua hóa đơn, người trả tiền có thể kiểm tra lệnh đòi tiền trong nội dung của hối phiếu. Nếu không dùng hối phiếu để thanh toán, hóa đơn có tác dụng thay thế cho hối phiếu, làm cơ sở cho việc đòi tiền và trả tiền. • Khi khai báo hải quan cũng như mua bảo hiểm, hóa đơn nói lên giá trị hàng hóa và là bằng chứng cho việc mua bán, trên cơ sở đó người ta tiến hành giám quản, tính tiền thuế và tính số tiền bảo hiểm. • Hóa đơn cũng cung cấp những chi tiết về hàng hóa, cần thiết cho việc thống kê, đối chiếu hàng hóa với hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng. • Trong một số trường hợp nhất định bản sao của hóa đơn được dùng như một thư thông báo kết quả giao hàng, để người mua chuẩn bị nhập hàng và chuẩn bị trả tiền hàng. • Xét ở góc độ ngân hàng, trong nghiệp vụ tín dụng, hóa đơn với chữ kí chấp nhận trả tiền của người mua có thể làm vai trò của một chứng từ bảo đảm cho việc vay mượn. Nhìn chung, hóa đơn thương mại đã trở nên phổ biến trong thời đại hội nhập ngày nay, bất kì một hoạt động giao dịch thương mại nào (xuất khẩu hay nhập khẩu) đều phải cần hóa đơn. Từ đó cho thấy việc nhận biết và thành lập một hóa đơn đúng đang là một yêu cầu cấp bách đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, vì khi một hóa đơn bị sai sót thì sẽ gây ra nhiều trở ngại cho các nhà xuất khẩu lẫn nhà nhập khẩu. Chỉ khi các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh cách thức làm thủ tục chứng từ theo quy tắc quốc tế, Việt Nam mới dễ dàng hơn trong con đường giao thương với các quốc gia khác. 1.4 Nội dung Trong thực tế không có một biểu mẫu tiêu chuẩn quy định chung cho các hoá đơn thương mại. Tuy nhiên một hoá đơn thương mại hợp pháp luôn phải bảo đảm những nội dung chính sau đây: • Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu

Nhìn chung các nội dung trong một hoá đơn thương mại cũng có những phần chính yếu giống với những hoá đơn bán hàng (dịch vụ) trong nước như người bán. Chú ý: mô tả hàng hoá phải phù hợp với mô tả hàng hoá trong hợp đồng thương mại hay L/C. số lượng hàng hoá và số tiền phải thanh toán. cơ sở tính thuế. Chú ý: ký mã hiệu phải giống với ký mã hiệu trên vận đơn. . Tuy nhiên vì tính chất quốc tế. Mô tả hàng hoá. nơi và ngày tháng phát hành ký hiệu trên vận đơn Điều kiện cơ sở giao hàng Ký mã hiệu hàng hoá.  Các hóa đơn thương mại quốc tế được lập với loại hình tiền tệ là đồng tiền được thỏa thuận trong các hợp đồng mua bán với các điều kiện giao hàng và thanh toán phù hợp với các quy định trong các hợp đồng mua bán này và phù hợp với luật hay tập quán quốc tế trong thương mại. Chú ý: Chữ ký của người lập hoá đơn không nhất thiết phải thể hiện. trong khi các hóa đơn bán hàng hay cung cấp dịch vụ trong nước đa phần bao giờ cũng lập bằng ngôn ngữ bản địa. người mua. Số lượng hàng hoá Tổng số tiền nhà nhập khẩu phải trả Chi tiết về cước vận chuyển và phí bảo hiểm Chữ ký của người xuất khẩu. người mua và người bán đa số không gặp nhau trực tiếp nên hoá đơn thương mại có một số đặc điểm khác hẳn các hoá đơn thông thường:  Nếu không có quy định cụ thể giữa người mua và người bán về ngôn ngữ sử dụng trong việc lập hóa đơn thì ngôn ngữ thông thường được sử dụng là tiếng Anh.• • • • • • • • • Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu Số tham chiếu.

The exporter as named on the Export License.The name and address of the person/company to whom the goods are shipped for the designated end use.Một ví dụ mẫu về các nội dung trong một hoá đơn thương mại trống: Trong đó: 1) SHIPPER/ EXPORTER ( Nhà xuất khẩu): . (Tên và địa chỉ của đối tác chính chịu trách nhiệm xuất khẩu những hàng hoá được liệt kê. or the party so designated on the Export License.) 2) CONSIGNEE (Người nhận hàng) . (Tên và địa chỉ của cá nhân hoặc công ty mà hàng hoá được gửi đến cuối cùng) .The name and address of the principal party responsible for effecting export from the United States.

(Mã số đơn đặt hàng của khách hàng) 7) B/L. and currency of settlement as agreed upon by the vendor and purchaser per the Pro Forma Invoice. (Mã số hoá đơn định bởi nhà xuất khẩu) 6) CUSTOMER PURCHASE ORDER NO. (Mô tả những điều khoản. if known. customer Purchase Order.) 14) PACKAGES . . or airport to be used for embarkation of merchandise. (Dùng để trình bày những thông tin cần thiết khác.other reference numbers. hoạt động với vai trò là đại lý của nhà xuất khẩu. phương thức thanh toán. loại tiền tệ được thoả thuận giữa người mua và người bán theo hoá đơn chiếu lệ.Actual date of export of merchandise.Country of origin of shipment. (Tên và địa chỉ của người chịu trách nhiệm phân phối hàng hoá đến cho người nhận cuối cùng.(Mã số vận đơn hàng hải hay hàng không ) 8) COUNTRY OF ORIGIN . cartons.The name and address of the party who effects delivery of the merchandise to the ultimate consignee. yêu cầu đặc biệt về việc vận chuyển hàng…) 12) AIR/OCEAN PORT OF EMBARKATION . conditions.Overseas customer's reference of order number. AWB NO.) 15) QUANTITY (Số lượng) . (Tổng số đơn vị hàng hóa theo mỗi dòng mô tả) 16) NET WEIGHT (Khối lượng tịnh)/GROSS WEIGHT ( Khối lượng gộp) . .The name and address of the duly authorized forwarder acting as agent for the exporter. .) 4) FORWARDING AGENT (Đại lý chuyển giao/hãng vận chuyển quá cảnh) .3) INTERMEDIATE CONSIGNEE (Trung gian) . (Tên và địa chỉ của người được ủy quyền hợp pháp. hay hàng hải nơi bốc hàng (đưa hàng lên tàu)) 13) EXPORTING CARRIER/ROUTE .Record number of packages. đơn đặt hàng của khách hàng. (Xuất xứ của hàng hoá được vận chuyển) 9) DATE OF EXPORT .) 5) COMMERCIAL INVOICE NO. and/or Letter of Credit.Ocean port/pier.Commercial Invoice number assigned by the exporter. routing requirements. or the party so named on the Export License. (Hãng vận tải do nhà xuất khẩu chọn để vận chuyển hàng hoá. or Air Waybill number. e. etc. (Cảng hàng không. thùng cactông hay container theo mỗi dòng mô tả. ví dụ như các mã số. (Mã số trên kiện. or containers per description line. .Describe the terms. special handling requirements.Record total number of units per description line.g.May be used to record other useful information.Bill of Lading. hay tín dụng thư) 11) EXPORT REFERENCES .(Hãng vận tải): Record airline carrier/flight number or vessel name/shipping line to be used for the shipment of merchandise. (Ngày xuất khẩu thực tế) 10) TERMS OF PAYMENT (điều kiện thanh toán) .

the gross weight per container. trọng lượng gộp mỗi container.g. 3 of 7.g. .(Ký hiệu hay mã số để nhận biết trên container) 20) MISC.made in USA). bảo hiểm.g. export packaging. inland freight to pier. hộp./ tổng khối lượng gộp ( bao gồm cả khối lượng bao bì) theo mỗi dòng mô tả 17) DESCRIPTION OF MERCHANDISE ( Mô tả hàng hoá) . country of origin (e.export transportation.). package size (length x width x height). etc. box.). phí vận chuyển trên bộ) 21) CERTIFICATIONS (Chứng nhận) . số lượng và đơn vị tính của hàng hoá ) 18) UNIT PRICE (Đơn giá)/TOTAL VALUE (Tổng giá trị) . . compute the extended total value of the line. package weight in kilograms. shippers company name. pack. . insurance. as well as on each package. . destination port of entry. CHARGES (Chi phí hỗn hợp) . optional). and shipper's control number (e. and the quantity and unit of measure of the merchandise. kiện…).Provide a full description of items shipped. etc…( Tất cả các loại phí mà khách hàng phải trả như: phí vận chuyển. the package number (e. loại bao bì ( thùng cacton. phí đóng gói xuất khẩu.(Giá của mỗi đơn vị hàng hoá/ tổng giá trị hàng hoá theo mỗi dòng mô tả) 19) PACKAGE MARKS (Ký mã hiệu) .Record total net weight and total gross weight (includes weight of container) in kilograms per description line. the type of container (carton. Tổng khối lựơng tịnh theo mỗi dòng mô tả.Record the unit price of the merchandise per the unit of measure. (Mô tả đầy đủ về hàng hoá được vận chuyển.1 of 7.Record in this Field.Record any miscellaneous charges which are to be paid for by the customer .C/I number..any certifications or declarations required of the shipper regarding any information recorded on the commercial invoice: ( Tất cả những chứng nhận và cam kết liên quan đến bất cứ thông tin nào trong hoá đơn mà nhà xuất khẩu yêu cầu) 22) INVOICE CURRENCY: Loại tiền tệ mà giá trị của hoá đơn được tính theo đó 23) DATE (Ngày tháng): Ngày tháng lập hoá đơn. etc.

Một số ví dụ hoá đơn thương mại đã điền: .

.

1. hoá đơn được phân thành các loại sau: • Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice): Là loại chứng từ có hình thức như hóa đơn. để gửi bán hoặc có tác dụng làm đơn chào hàng…Nó vẫn giống hoá đơn thông thường là nói rõ giá cả và đặc điểm của hàng hoá. xin giấy phép nhập khẩu. nhưng không tính chúng vào chứng từ hàng hoá mà lại coi chúng là chứng từ hải quan.… • Hóa đơn chính thức (Final invoice): Là hóa đơn thương mại xác định tổng giá trị cuối cùng của lô hàng và là cơ sở thanh toán dứt khoát tiền hàng. Do đó các hình thức hoá đơn rất đa dạng phong phú. Đó là:  Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) là hoá đơn tính toán trị giá hàng theo giá tính thuế của hải quan và tính toán các khoản lệ phí của hải quan. xác nhận về xuất xứ của hàng hoá. tạm thu tiền hàng vì việc thanh toán cuối cùng sẽ căn cứ vào trọng lượng hoặc số lượng xác định ở cảng.5 Phân loại: Các giao dịch mua bán trong thực tế rất phức tạp. Hoá đơn này ít quan trọng trong lưu thông. • Hóa đơn tạm thời (Provisional Invoice): Là hóa đơn trong việc thanh toán sơ bộ tiền hàng trong các trường hợp giá hàng hóa chỉ là giá tạm tính. • Hóa đơn trung lập (Neutral invoice): Với loại hóa đơn này. hàng hóa được giao nhiều lần mà mỗi lần chỉ thanh toán một phần cho đến khi bên bán giao xong mới thanh toán dứt khoát . • Hoá đơn xác nhận (certified invoice) là hoá đơn có chữ ký của Phòng thương mại và công nghiệp. làm cơ sở cho việc khai trị giá hàng hóa đem đi triển lãm. đòi hỏi các hoá đơn phải thể hiện được nội dung các giao dịch một cách phù hợp. người mua có thể dùng lại phiếu đóng gói trong khi bán lại hàng cho người thứ ba.  Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice) là hoá đơn xác nhận của lãnh sự nước người mua đang làm việc ở nước người bán. Hoá đơn lãnh sự có tác dụng thay thế cho giấy chứng nhận xuất xứ . Nội dung của hóa đơn được chi tiết đến mức độ nào là tùy theo yêu cầu cụ thể. Theo chức năng. người ta còn sử dụng hai loại hoá đơn nữa. • Hóa đơn chi tiết (Detailed invoice ): Trong hóa đơn chi tiết . nhưng không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải yêu cầu đòi tiền mà được dùng làm chúng từ để khai hải quan. Nhiều khi hoá đơn này được dùng như một chứng từ kiêm cả chức năng hoá đơn lẫn chức năng giấy chứng nhận xuất xứ. Ngoài ra trong buôn bán quốc tế. giá cả được phân tích ra thành những mục rất chi tiết. không có tính chất cố định.

Các mẫu hoá đơn cụ thể trên Hoá đơn chiếu lệ .

Hoá đơn hải quan: .

Hiện nay VN đã ban hành các quy tắc xuất xứ. Còn hàng hoá được công nhận là có xuất xứ không thuần tuý từ một nước nếu tại nước đó hàng hoá chỉ được gia công các thao tác đơn giản như bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Khi người xuất khẩu ký giấy chứng nhận xuất xứ. Theo định nghĩa của WTO. 2. để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hoá. chọn lựa. Nói thêm về quy tắc xuất xứ. Trong một số trường hợp. Cho đến nay. thường là Phòng Thương mại/Bộ Thương mại. Ngoài việc quy định việc cấp. hàng . QTXX không ưu đãi được xây dựng rất đơn giản.2 Đặc điểm: • C/O được cấp cho lô hàng xuất khẩu. một hàng hoá sẽ được coi là xuất xứ thuần tuý từ một nước nếu nó được sản xuất toàn bộ từ nước đó hoặc ở "một mức nhất định" sản phẩm được sản xuất từ nước đó. Việc xác định xuất xứ không thuần tuý là một công việc phức tạp vì thực tế một sản phẩm gồm nhiều bộ phận có thể được sản xuất từ rất nhiều quốc gia khác nhau. quy tắc xuất xứ (QTXX) là tất cả những quy định pháp luật và quyết định hành chính để xác định nước xuất xứ của hàng hoá (với một số điều kiện ngoại lệ). thường thì phòng thương mại được yêu cầu ký xác nhận.3 Vai trò C/O có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan chức năng của nước nhập khẩu (như bộ ngoại thương hay cơ quan hải quan) để có thể kiểm tra việc tuân thủ những quy định hạn chế nhập khẩu nào đó đối với nước bán hàng cũng như đối với hàng hóa trong nước đó. Có rất nhiều phương pháp để xác định xuất xứ. 2. sàng lọc. thương vụ thuộc đại sứ quán của nước nhập khẩu đặt tại nước xuất khẩu cũng có thể được yêu cầu xác nhận giấy chứng nhận xuất xứ. việc xác định nước xuất xứ hàng hoá còn để phục vụ mục đích thống kê thương mại và mua sắm Chính phủ. kiểm tra C/O. được xác định theo một qui tắc xuất xứ cụ thể và qui tắc này phải được nước nhập khẩu chấp nhận và thừa nhận. nhưng chủ yếu là QTXX ưu đãi.BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 hướng dẫn về xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá. Theo đó. sơn. phương pháp xác định GTGT và phương pháp yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra.2. phân loại. văn bản này chỉ quy định được một số nguyên tắc tối thiểu xác định xuất xứ thuần tuý và xuất xứ không thuần tuý. Giấy chứng nhận xuất xứ 2.1 Khái niệm: Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng nhận do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp. lau bụi.4 Mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ . song có ba phương pháp cơ bản được nhiều nước áp dụng là phương pháp xác định chuyển đổi dòng thuế theo hệ số. • Tùy theo yêu cầu. văn bản duy nhất quy định xuất xứ không ưu đãi là Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT. Ngoài ra. chia cắt ra từng phần. 2.. mà giấy chứng nhận xuất xứ có thể do người xuất khẩu (hoặc nhà sản xuất) hoặc phòng thương mại của nước xuất khẩu ký.. nhập khẩu cụ thể • C/O chứng nhận xuất xứ hàng hóa.Ý nghĩa của việc cấp C/O • Nhằm xác định mức thuế nhập khẩu các nước xuất khẩu từng thỏa thuận với các nước nhập về mức thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu.

• Nhằm mục đích xã hội chính trị: những nước viện trợ thường yêu cầu những nước nhận viện trợ phải nhập khẩu hàng hóa từ nước mình (nước viện trợ) thay vì nhận trực tiếp bằng tiền. Thông thường người ta cho rằng các biện pháp tự vệ được áp dụng cho một mặt hàng nhập khẩu đối với nước đang xuất khẩu chính hàng hoá đó. Do đó cần thiết đối với nước nhập khẩu là biết hàng hóa có xuất xứ từ nước nào. Do vậy việc xác định nước xuất xứ của hàng hoá vẫn là một vấn đề rất quan trọng trong thương mại quốc tế.… Để tạo thuận lợi cho các họat động này.6 Các mẫu C/O được sử dụng ở Việt Nam Ở Việt Nam. Thật ra có thể nước đang xuất khẩu hàng hoá đó lại không phải là nước xuất xứ của hàng hoá.5 Phân loại C/O • C/O cấp trực tiếp: C/O cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ. Về nguyên tắc. Việc xuất hiện các nước trung gian có nhiều nguyên nhân khác nhau. • C/O giáp lưng (back to back C/O): C/O cấp gián tiếp bởi nước xuất khẩu không phải là nước xuất xứ. việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi. các nước chỉ cấp C/O có xuất xứ của quốc gia mình. Như vậy. 2. một số nước có qui định hàng nhập khẩu vào nước mình khi xuất khẩu có thể được cấp C/O giáp lưng trên cơ sở C/O gốc của nước xuất xứ. • Nhằm thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch bởi việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch. Tuy nhiên thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. việc xác định xuất xứ hàng hóa không chỉ nhằm mục đích dành ưu đãi mà còn là công cụ quản lý ngoại thương quan trọng. trong đó nước xuất xứ cũng có thể là nước xuất khẩu. • Xúc tiến thương mại. giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Bộ công thương hoặc phòng thương mại công nghiệp cấp có những hình thức như sau:  C/O cấp theo qui tắc xuất xứ không ưu đãi: • Form B: dùng cho hàng hóa xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau: . Nước xuất khẩu trong trường hợp này gọi là nước lai xứ. • Nhằm mục đích thị trường: những người nhập khẩu thường ưu tiên mua hàng hóa có xuất xứ từ nước có truyền thống sản xuất hàng hóa uy tín và chất lượng để đáp ứng được yêu cầu này nhà nhập khẩu yêu cầu C/O để chứng minh hàng hóa có nguồn gốc theo yêu cầu. Tuy vậy nhưng WTO quy định rằng việc xác định xuất xứ hàng hoá là một điều kiện để áp dụng các biện pháp tự vệ.nhập khẩu được miễn thuế hoặc được ưu tiên thuế quan. Ngoài ra một số nước cấm nhập khẩu hàng hóa từ một nước nhất định vì lý do chính trị để đáp ứng các yêu cầu này thì C/O phải được xuất trình cho hải quan. 2. có thể theo mạng lưới phân phối của nhà sản xuất. hoặc do hàng hóa được mua đi bán lại qua các nước trung gian. • Nhằm áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá bởi trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác.

và khi hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn xuất xứ do nước này quy định.7 Nội dung Những nội dung chính của giấy chứng nhận xuất xứ bao gồm: • Tên và địa chỉ người mua • Tên và địa chỉ người bán • Tên hàng • Số lượng • Ký mã hiệu • Lời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc khai thác hàng • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.Lào. • Form P: là giấy chứng nhận đơn thuần về nơi xuất xứ hàng hóa. + Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng. Việt NamCampuchia. • Form D: chỉ cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ một nước thành viên của ASEAN sang một nước thành viên ASEAN khác (thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT giữa các nước ASEAN).+ Nước nhập khẩu không có chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP). + Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.  C/O cấp theo qui tắc xuất xứ ưu đãi: • Form A: dùng cho những hàng hóa xuất khẩu sang những nước có dành cho Việt Nam chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập hay còn gọi là chế độ tối huệ quốc đặc biệt. • Form S: áp dụng cho các mặt hàng có xuất xứ từ Việt Nam. nhằm giúp cho sản phẩm của các nước này tiêu thụ được trên thị trường quốc tế. • Form AK: áp dụng cho các mặt hàng có xuất xứ từ ASEAN – Hàn Quốc (thực hiện AKFTA). • Form O: dùng cho việc xuất khẩu cà phê sang các nước trong hiệp hội cà phê thế giới (ICO) • Form X: dùng cho xuất khẩu cà phê sang các nước không thuộc hội cà phê thế giới Hai loại form O và X luôn được cấp kèm với form A hoặc B. • Form E: áp dụng cho các mặt hàng có xuất xứ từ ASEAN – Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( thực hiện ACFTA). • Form T: dùng cho hàng may mặc và xuất khẩu sang thị trường EC. . 2. là chế độ thuế quan của những nước giàu dành cho những nước chậm phát triển và đang phát triển khi có quan hệ mua bán với các nước này. • Form AJ: áp dụng cho các mặt hàng có xuất xứ từ ASEAN – Nhật Bản (thực hiện AJFTA).

Ví dụ về C/O FORM A .

phiếu đóng gói còn được gửi cùng với bộ chứng từ thanh toán theo quy định của hợp đồng thương mại hay L/C. giấy chứng nhận phẩm chất có thể do xưởng hoặc xí nghiệp sản xuất hàng hoá cấp. tùy từng trường hợp mà một số chứng từ khác cũng được yêu cầu bao gồm: • Giấy kiểm định (Certificate of Inspection) • Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of Quantity) • Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) • Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate) • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) • Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate) Hiện nay một số cơ quan như Vina Control. Tuy nhiên nếu hợp đồng thương mại không quy định cụ thể người cấp là ai thì bản thân người xuất khẩu cũng có thể tự cấp các chứng từ này. 5. 6. Ngoài ra nó có tác dụng bổ sung cho hoá đơn khi lô hàng bao gồm nhiều loại hàng có tên gọi khác nhau va có phẩm cấp khác nhau. Bảng kê chi tiết (Specification) Là chứng từ về chi tiết hàng hoá trong lô hàng. Loại giấy chứng nhận phẩm chất cuối cùng này có tác dụng khẳng định kết quả của việc kiểm tra phẩm chất ở một địa điểm nào đó. người ta phân biệt giấy chứng nhận phẩm chất thông thường và giấy chứng nhận phẩm chất cuối cùng (Final Certificate). cũng có khi được để trong một túi gần ở bên ngoài bao bì. Ngoài ra. 4. Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of quality) Là chứng từ xác nhận chất lượng của hàng thực giao và chứng minh phẩm chất hàng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng. những mặt hàng được đóng kín trong một kiện hàng nhất định. phiếu do người sản xuất. Trong số các giấy chứng nhận phẩm chất. Do đó nó có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm hàng trong mỗi kiện hàng. Phiếu đóng gói (Packing list) Là chứng từ hàng hóa liệt kê những mặt hàng . Nếu hợp đồng không quy định gì khác. Các loại chứng từ hàng hoá khác Ngoài các chứng từ cơ bản nói trên. do hai bên thoả thuận. cũng có thể do cơ quan kiểm nghiệm (hoặc thẩm định) hàng xuất khẩu cấp. . Nó tạo điều kiện thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hoá. Cafe Control…đảm nhiệm việc giám định và cấp các chứng từ trên. Phiếu đóng gói được đặt trong bao bì sao cho người mua có thể dễ dàng tìm thấy.3. Ngoài dạng thông thường. nếu nội dung đề cập đến tương đối chi tiết về hàng hoá thì người ta sử dụng phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list). người xuất khảu lập khi đóng gói hàng hóa.

với điều kiện là người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm cho người bảo hiểm. Trong hợp đồng này.… • Rủi ro được bảo hiểm (risk insured against): Là rủi ro đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.III. nếu như có tổn thất xảy ra với điều kiện là người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm. Các rủi ro này không ghi trực tiếp trên hợp đồng mà thông qua các điều khoản tham chiếu đến nguồn điều chỉnh. • Đối tượng bảo hiểm là tài sản. Thực tế là các nhà xuất nhập khẩu hàng. Khái niệm Hàng hóa chuyên chở trên biển thường gặp nhiều rủi ro.2 Phân loại theo giá trị ghi trên hợp đồng  Hợp đồng bảo hiểm định giá (valued policy): hợp đồng có ghi rõ giá trị bảo hiểm hay số tiền bảo hiểm trên hợp đồng.  Hợp đồng bảo hiểm bao (floating policy): là hợp đồng bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng trong một thời gian nhất định. Khái niệm chứng từ bảo hiểm được phát biểu như sau: Chứng từ bảo hiểm là loại chứng từ mà được dùng trong hợp đồng bảo hiểm. con người… Nhưng thực tế người bảo hiểm thường là các công ty bảo hiểm.1 Phân loại theo số chuyến hàng  Hợp đồng bảo hiểm chuyến (voyage policy): Là hợp đồng bảo hiểm một chuyến hàng từ cảng này đến cảng khác. nhận trách nhiệm rủi ro và bồi thường cho người được bảo hiểm khi có tổn thất xảy ra cho đối tượng như hàng hóa. người mua bảo hiểm sẽ giảm được chi phí đáng kể vì sẽ không phải mua bảo hiểm nhiều lần cho từng chuyến hàng khác nhau và cũng không tốn nhiều thời gian cho việc thỏa thuận hợp đồng. các thông tin thường được quy định như: loại phương tiện. đối tượng bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu. • Phí bảo hiểm: Là số tiền người được bảo hiểm sẽ phải trả cho nhà bảo hiểm. lợi ích mang ra bảo hiểm. tài sản. Vì thế bảo hiểm hàng hóa đường biển là loại bảo hiểm phổ biến nhất trong ngoại thương. Bảo hiểm là cam kết bồi thường của người bảo hiểm cho người được bảo hiểm về những tổn thất. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM 1. 2. tổn thất. Các loại hợp đồng bảo hiểm 2. . Hợp đồng này áp dụng cho hàng hóa không thay đổi giá trị trong quá trình bảo hiểm. hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra. cách tính giá trị bảo hiểm. Cho dù rủi ro có xảy ra hay không thì số tiền này cũng không được hoàn lại ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nào đó. Hợp đồng này thường áp dụng cho chuyến hàng có số lượng ít và chở 1 lượt. Những tổn thất chỉ được bồi thường nếu trong điều khoản thỏa thuận của hợp đồng. • Người bảo hiểm là người thu phí bảo hiểm. Đầu tiên cần nhắc đến khái niệm Bảo hiểm. • Người được bảo hiểm là người có trách nhiệm phải trả phí nhưng bù lại họ được nhận bồi thường nếu như có tổn thất xảy ra. • Giá trị bảo hiểm là giá trị của đối tượng bảo hiểm như hàng hóa. Nếu nói về đường biển thì có điều khoản liên quan đến các Điều kiện A. 2. Trong môn học thanh toán quốc tế. Điều kiện B và Điều kiện C. Nhờ có chứng từ bảo hiểm thì người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm về đối tượng bảo hiểm đã thỏa thuận trước. các thông tin về hàng hóa. điều kiện bảo hiểm… Đối với hợp đồng bảo hiểm bao.

3. tên phương tiện chở hàng…) và về việc thanh toán phí bảo hiểm (như giá trị bảo hiểm. Các loại chứng từ bảo hiểm Có hai loại chứng từ bảo hiểm đang được sử dụng thông dụng: 3. trong đó. người ta quy định rõ trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và nếu có xảy ra rủi ro trong thỏa thuận thì người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên được bảo hiểm.2 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance of Certificate) • Là chứng từ do tổ chức bảo hiểm cấp cho nguwòi được bảo hiểm để xác nhận một lô hàng nào đó đã được bảo hiểm theo điều kiện của một hợp đồng bảo hiểm dài hạn. bao gồm những điều khoản chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm. 3. Giấy chứng nhận bảo hiểm không có giá trị bằng bảo hiểm đơn. Tuy nhiên thực tế thì người được bảo hiểm có thể dùng giấy chứng nhận bảo hiểm là có thể nhận bồi thường từ công ty bảo hiểm. Hợp đồng áp dụng cho hàng hóa có thể thay đổi giá trị trong quá trình vận chuyển. Bảo hiểm đơn gồm: • Các điều khoản chung có tính chất thường xuyên. Nếu như có xảy ra rủi ro thì bảo hiểm đơn có giá trị trước tòa án hơn. số lượng. • Các điều khoản riêng biệt về đối tượng bảo hiểm (như tên hàng. • Thứ hai. điều kiện bảo hiểm đã được thỏa thuận…) 3. ký mã hiệu. 5. • Nội dung của giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ bao gồm những điều khoản nói lên đối tượng được bảo hiểm. việc ký kết của các bên liên quan đã được thự hiện và đã thông qua thỏa thuận điều kiện trong hợp đồng.3 Sự lựa chọn Bảo hiểm đơn hay Giấy chứng nhận bảo hiểm Về mặt pháp lý. Đặc điểm của chứng từ bảo hiểm • Hiệu lực của bảo hiểm phải được bắt đầu không muộn hơn ngày giao hàng (shipment date) . 4.1 Bảo hiểm đơn (Insurance policy) • Là chứng từ do tổ chức bảo hiểm cấp. Tác dụng của chứng từ bảo hiểm • Thứ nhất. • Thứ ba. tiền bảo hiểm. các chi tiết cần thiết cho việc tính toán bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm đã thỏa thuận. Hợp đồng bảo hiểm không định giá (unvalued policy): Hợp đồng không ghi số tiền bảo hiểm hay giá trị bảo hiểm trên hợp đồng. và nhằm hợp thức hóa hợp đồng này. Lý do là mỗi lần cấp bảo hiểm đơn rất tốn kém và thực tế những tình huống không bồi thường một cách hợp pháp do công ty phá sản chẳng hạn là rất hiếm xảy ra. Khi có bảo hiểm đơn thì dễ dàng tiến hành kiện tụng hơn cho doanh nghiệp. Nói tóm lại là chúng được công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm và có giá trị như nhau vì các bên có tham gia đều thừa nhận giá trị của hai loại này là tương đương nhau. đây là loại chứng từ cần thiết cho việc yêu cầu bồi thường cũng như tranh chấp khiếu nại nếu có xảy ra tốn thất. Do đó một số người cho rằng khi mua bảo hiểm nhất thiết phải yêu cầu công ty bảo hiểm cấp cho bảo hiểm đơn thì mới chắc chắn.

số tiền bảo hiểm • Địa điểm giải quyết khiếu nại. Cách lập chứng từ bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm thường được in thành mẫu bao gồm có 2 mặt. Mô tả hàng hóa trên chứng từ bảo hiểm phải đúng với hàng hóa thực tế được bảo Bên và nơi khiếu nại đòi tiền bảo hiểm phải được người hưởng lợi bảo hiểm chấp 6. Thực tế người mua bảo hiểm không phải là người sẽ nhận sự thụ hưởng từ hợp đồng bảo hiểm đó mà có thể là người khác. • Chứng từ bảo hiểm có thể chuyển nhượng được thì phải được ký hậu. Nếu là giao hàng theo điều kiện FOB hay CFR thì người chịu trách nhiệm mua bảo hiểm là nhà nhập khẩu. vì khi đó sẽ có đủ chứng cứ pháp lý để có thể khiếu nại bồi thường nếu như có tổn thất rủi ro xảy ra. Chứng từ bảo hiểm phải được ký theo quy định. 7.• • • • hiểm. nhận. .. Trong hợp đồng thương mại luôn có điều khoản quy định về chuyển nhượng chứng từ bảo hiểm. Lúc đó nhà nhập khẩu bắt buộc phải mua bảo hiểm và cam kết ký hậu chuyển nhượng cho ngân hàng nếu như có rủi ro xảy ra. bồi thường • Điều kiện bảo hiểm • Đối tượng bảo hiểm • Tên phương tiện vận chuyển. Nhà nhập khẩu không thể khiếu nại bồi thường nếu như không có hợp đông bảo hiểm đã ký hậu chuyển nhượng. Các loại rủi ro cần bảo hiểm phải thích đáng nhằm bảo vệ được hàng hóa. còn mặt trước là các mục như: • Tên và địa chỉ của người bảo hiểm • Tên và địa chỉ của người được bảo hiểm • Loại tiền. Nếu như không quy định chuyển nhượng thì sẽ gặp khó khăn trong việc xảy ra rủi ro nếu theo điều kiện giao hàng là CIF. vô danh hay là theo lệnh. Chính vì thế. Bên cạnh là chứng từ đích danh thì tính linh hoạt giảm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hạn chế. Các chứng từ vô danh rất linh hoạt trong việc thanh toán. • Chứng từ bảo hiểm có thể là đích danh. Thực tế chứng từ theo lệnh là phổ biến hiện nay vì tính linh hoạt và hiệu quả của nó. Chứng từ theo lệnh phù hợp nhất hiện nay. ngày dự kiến khởi hành • Số bản gốc của CTBH • Ngày và nơi lập CTBH • Chữ kí của người bảo hiểm • Chữ kí kí hậu chuyển nhượng CTBH cho người thụ hưởng. Mặt sau là các quy định về bảo hiểm. Những lưu ý khi sử dụng chứng từ bảo hiểm • Thông thường các chứng từ bảo hiểm được lập phải là chuyển nhượng được. Khi đó phải nhờ đến nhà xuất khẩu sẽ tốn chi phí và thời gian ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. hành trình. Nếu như mua bán trao đổi theo giá CIF hay CIP thì nhà xuất khẩu phải mua bảo hiểm cho hàng hóa và sau đó chuyển sang cho nhà nhập khẩu thông qua hình thức ký hậu chuyển nhượng. Loại tiền và số tiền bảo hiểm phải thích ứng và đầy đủ. Thông thường các nhà nhập khẩu sau khi ký hợp đồng mua bán thì sẽ yêu cầu một ngân hàng để đứng ra bảo đảm thanh toán thông qua việc mở L/C. tuy nhiên tính an toàn không cao.

B.  Thuê tàu thích hợp.1 Đối với người bán – xuất khẩu Người xuất khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp bán theo điều kiện cơ sở giao hàng CIF. ETD. Số tiền bảo hiểm có thể cao hơn tùy theo các điều kiện trong hợp đồng. thời tiết khí hậu trong thời gian vận chuyển hàng hoá. để ký hợp đồng bảo hiểm. người mua cần: o Ðề nghị người bán gửi gấp các thông tin trước khi tàu rời cảng bốc hàng: thông tin về thuê tàu.. số lượng và giá trị hàng thực giao.  Lập Giấy yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá chuyên chở (theo mẫu) và ký Hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.. . C) và giá trị bảo hiểm cần mua. ETA. • Nhà xuất khẩu có thể xuất trình Bảo hiểm đơn thay cho Giấy chứng nhận bảo hiểm hay Tờ khai bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm bao. 10% có nghĩa là các khoản chi phí đã bỏ ra chuẩn bị cho việc nhập khẩu hàng hóa và bù đắp lợi nhuận dự tính cho nhà nhập khẩu. C): lựa chọn điều kiện bảo hiểm tuỳ thuộc vào tính chất hàng hoá. điều kiện (A. Vì bảo hiểm đơn có tính chất pháp lý cao hơn nếu như có xảy ra tranh chấp về về rủi ro. Trình tự mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển đối với người xuất khẩu:  Nghiên cứu kỹ hợp đồng ngoại thương và nội dung của L/C (nếu thanh toán bằng L/C) để nắm vững: loại tàu cần thuê. Giấy này có giá trị như một đơn bảo hiểm kèm với đơn bảo hiểm ban đầu. CIP hay là giá trị hóa đơn. Trình tự mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển đối với người nhập khẩu:  Nghiên cứu điều kiện bảo hiểm cần mua (A. 110% có nghĩa là: 100% là giá trị hóa đơn.. Khi lập Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hoá.• Số tiền được bảo hiểm tối thiểu là 110% của gía trị CIF.  Nộp phí bảo hiểm. nhà nhập khẩu sẽ thanh toán toàn bộ cho nhà nhập khẩu nếu hai bên phù hợp với thỏa thuận và điều kiện trong hợp đồng. 8. thực hiện giao hàng để lấy Vận đơn (B/L).. Trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm 8. nơi khiếu nại đòi bồi thường. Chúng là cơ sở để khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi có rủi ro.  Ðến công ty bảo hiểm lập Giấy yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá chuyên chở (theo mẫu) và thực hiện bổ sung (nếu cần). về kết quả giao hàng. CIP và điều kiện của nhóm D. do nhiều thông tin người mua chưa nắm bắt được như: tên và quốc tịch. F và nhóm C (trừ CIF và CIP).  Gửi cho người mua các chứng từ bảo hiểm (khi bán theo điều kiện CIF hoặc CIP). loại tàu dự kiến cần thuê. 8. cho nên để kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm. tuyến đường vận chuyển.2 Đối với người mua – nhập khẩu Người nhập khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp nhập khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng nhóm E. đặc điểm con tàu chuyên chở (nếu người bán thuê phương tiện vận tải).. o Thoả thuận với công ty bảo hiểm để ký thêm hình thức đơn bảo hiểm Thông báo bổ sung sau (to be Advised Policy). B..

Nước biển. . A .ICC “B”.ICC “A”.Dỡ hàng tại cảng lánh nạn . . chạm đáy. phương tiện vận chuyển.Đâm va của tàu.Hy sinh do tổn thất chung B . sông. núi lửa phun.Các rủi ro đặc biệt. . đường bộ và đường hàng không 9. Các điều kiện bảo hiểm hàng hoá 9. thuyền bị mắc cạn.4 Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Giá trị bảo hiểm (theo giá CIF hoặc 110 % CIF) .1 Đối tượng bảo hiểm Hàng hoá trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng bằng đường thuỷ. chuyển tải. thuyền. 9. phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể C bên ngoài nào không phải nước . điều kiện C ICC “C” 9.Hành động sai trái.Tàu. chìm đắm.o Thanh toán phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm và nhận đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.Động đất. hồ xâm nhập vào tàu. rơi mất trong khi xếp.Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật nhào hay trật bánh .2 Điều khoản bảo hiểm Gồm 3 Điều kiện: điều kiện A .Ném hàng xuống biển hoặc nước cuốn trôi. thùng chứa. 9. dỡ.3 Phạm vi bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm của từng điều kiện được khái quát trong bảng sau: Điều kiện Nội dung . thuyền.Cháy. lật úp .Thời tiết xấu . điều kiện B . xe hàng hoặc nơi chứa hàng . sét đánh .Cướp biển.Tổn thất toàn bộ của bất cứ kiện hàng nào rơi khỏi mạn. nổ .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->