P. 1
Cach Hack Wifi

Cach Hack Wifi

|Views: 223|Likes:
Được xuất bản bởiPhat Quy

More info:

Published by: Phat Quy on Nov 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

Cr_ac*k KHÓA WPA TRONG M NG WLAN THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target.

vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3.0 YÊU C U: v cr_ac*k c wpa thì yêu c u ph i có môi tr ng c s d li u SQLite. Ta có th download SQLite t i xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. . vM t list ch a các password, list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack vM t list ch a các ssid, list này ph i m b o có ch a ssid c a AP target. Bài lab này s ti n hành Crac_k các lo i khoá là WPA PERSONAL TKIP, WPA PERSONAL AES, WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES. CÁC B C TI N HÀNH Crac_k: vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3.5.7.tar.gz cd sqlite-3.5.7 ./configure --prefix=/usr/local Make Crac_k WPA TKIP: ·Chuy n card wireless v monitor mode nh hình sau: ( xem xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.)

Dò tìm kênh và MAC address c a AP target và client target b ng l nh airodump-ng ath0 , k t qu dò tìm nh hình sau: xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. ( xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) ‡ Ti n hành b t gói trên kênh và MAC address c a AP target v a tìm c b ng l nh: airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 ( xem xem c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c Link ho c Hình nh, b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) t o ra 4 b c b t tay v i AP

Ti p theo, ta dùng tool aireplay và MAC address c a client target target : Aireplay-ng -0 1 ±a 00bf:05: d6:0c ±c 00b6:99 78 ath0

c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t.lst là file ch a các password */ ( xem xem c Link ho c Hình nh. Sau ó. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.txt /* v i dictionary. c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.) ‡ Ta k t h p các ssid v i password v i nhau sau khi import thành công list password và list ssid b ng l nh: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm batch ki m tra l i s ssid và password h p l mà ta có b ng l nh sau: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm stats ( xem xem c Link ho c Hình nh.) Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii passwd password. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.txt là list ch a tên các ssid */ ( xem xem c Link ho c Hình nh.( xem xem c Link ho c Hình nh.) m m t shell m i ch y tool aircrack-ng tìm khoá : aircrack-ng ±r vnpro_gtvt_hcm /root/desktop/capture/wpa*. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.lst /* v i password. c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t. ‡ Dùng tool airolib-ng t o c s d li u cho quá trình ***** b ng l nh airolib-ng vnpro_gtvt_hcm init v i vnpro_gtvt_hcm là tên c a c s d li u c ch a m c nh trong home folder. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) . b n ph i có s bài vi t l n h n 1. c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.) Th là ta ã capture c 4 b c b t tay v i AP target. Hi n t i b n có 0 bài vi t.cap ( xem xem c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. c Link ho c Hình nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t.) Quay l i màn hình b t gói airodump quan sát ta th y quá trình b t tay ã di n ra nh hình sau: ( xem xem c Link ho c Hình nh. ta import các list password và list ssid vào c s d li u vnpro_gtvt_hcm nh sau: Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii essid dictionary.

10:06 AM em c ng ang tìm hi u. 01:42 PM hay wá th y. 01:17 PM @ispace. 10:40 PM Hay nh th này sao ch th y ai ng gì ta!!! ng gì ta!!! ch c t i cao c p quá anh em ch a th m th u k p. 02:46 PM .. em làm th rùi.l c c c phobuon04 17-01-2009. WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES bao g m các b hi n hoàn toàn nh vi c crac*k WPA TKIP.. 08:19 PM Hay nh th này sao ch th y ai nguoihai_theki 04-12-2008.. c Link ho c Hình nh. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Hi n t i b n có 0 bài vi t. c p t i vi c l y file password list và ssid list âu c . ta thu xem xem c key ( c Link ho c Hình nh. ok ó th y nkforeg 17-01-2009.Sau khi l nh th c hi n xong. Chúc các b n thành công! Ngu n wifipro. mà khi hack ta l i c hok th y ??? khongthecothe098 17-01-2009.:22: t t tìm hi u coi sao..) c th c Quá trình crac*k khoá WPA AES..service: B n ã làm th ch a. n u ã làm th thì có thành công ko? Vì mình th y b n ko c n data 2 file ó. Hi n t i b n có 0 bài vi t..org ispace. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.. Bài vi t này hay quá th y i.service 04-12-2008.. cách này gi v n sài nkforeg 17-01-2009.

Nh v y là b n món... nguyenuyvu 21-05-2009. M t a CD backtrack 3. nhanh và d dàng nh t là em xu ng v n phòng khoa g p tôi (càng s m càng t t nhé?). c cài s n trên Vmware 6.0 c cái này n a nè jminhhai_0535 12-05-2009. 09:03 AM Tôi s h ng d n em s d ng b sourve Backtrack 4 ( ã h p card wifi USB D-Link hack pass wifi. 12:43 AM th y sao em nh th y ch trong l p mà th y không ch toàn gi u ngh ko LamThanhChu 18-05-2009.service 13-05-2009. Cách n gi n..hay wá th y...5. list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack vM t list ch a các ssid. 10:40 AM M t list ch a các password. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. 08:41 PM vM t a CD backtrack 3.. 12:42 AM . u tiên các b n làm theo h ng d n tr c n m cho ch c qui trình h mà có gì không làm c không hi u hãy h i th y ch b o ch t u t i uôi thì . list này ph i m b o có ch a ssid c a AP target.1) k t mr_py 17-05-2009.0 Thay cho em hoi lam sao kiem duoc ba thu tren nguyentrongtien 13-05-2009.. em làm th rùi. Hi n t i b n có 0 bài vi t. hay b n ch nói cho vui. 12:40 AM Hok ph i gi u âu mà ch h t cho các b n thì nó m t cái hay c a nó cái gì t mày mò m i th y quí. ok ó th y N u th t b n làm c sao ko tr l i giúp mình câu h i trên... iNNOV8 07-05-2009. 08:58 AM 3 th trên v n còn thi u 1 th n a là card m ng wifi c a em ph i thích h p và n m trong danh sách sau: xem c Link ho c Hình nh. ch còn WPA thì r t "hên sui" vì nó ph thu c vào b t i n (t i n thì không th nào ch a h t các mã trên th c t c) ispace. Theo tôi em ch nên hack khoá WEP là c r i.

Lúc nào? Ch có ch nh t là tôi không có m t tr ng thôi. Em t i 137C Nguy n Chí Thanh Qu n 5 (tr ng cao ng ngh CNTT iSPACE). ispace. 08:02 PM Th y hãy post lên toàn b n i dung cho em c không th a th y ? .5.em co th g p th y lúc nào.Th y i Th y có th nói rõ h n m t chút n a v danh sách pass và list ssid là cái gì và mình có th l y âu v y Th y? em xin thay m t các b n c m n Th y. file.service 21-05-2009.txt mà lên t i hàng m y Gb thì em ngh xem trong ó s l ng password kinh kh ng nh th nào. Khi mình ã b t c gói d li u mã hoá d ng WPA r i nó l y t ng password trong t i n này l p vô.em co th g p th y lúc nào.hi n e ang qu n 3. Quá n gi n úng không nào? quehuongthuybieu 06-06-2009.em không ph i là h c viên ispace. 09:32 AM C ng không có gì ghê g m âu em à! mình mu n hack WPA thì ph i có b "t i n".service 06-06-2009. Còn câu h i làm sao có b t i n này thì n gi n l m? em ch c n g p tôi.service ch a làm ? Bài vi t cho th y i u ó ? tuan@ 02-06-2009. Ch v y thôi! Còn vi c em mu n g p tôi thì n gi n l m. Em t ng t ng nhé. th c ch t ây là 1 cái file text (txt) ch a t t c các password d ng ch và s có th (nói n gi n nh th này nhé.em không ph i là h c viên ispace. Em c t i 137C r i alô cho tôi (0909096481).2 v i card m ng wifi usb D-Link DWL G122. trong ó tôi s d ng ph n m m aircrack-ng. ch c là em ã hi u t i n là nh th nào r i ch gì? sonicle 22-05-2009.em xin c m n th y . 01:15 AM ispace. cái nào kh p thì nó show ra. ôi l i chia s . 09:31 AM Tôi s d ng b source Backtrack 4. lên l u 2 nói cho g p th y Ti n. chúc Th y s c kho ispace.hi n e ang 3. nó s t h p t t c 24 ký t text t A t i WYZ và 10 s t 0 t i 9)cái file text này có dung l ng t i hàng Gb ó em à. 11:45 PM hack wifi mà th y nói nó ch y trên n n gì v y:15::15:. tôi a cho em? v y thôi. 11:43 PM th y cho em h i là có th g p th y âu. 09:26 PM down link ve roi nhung run lam sao de ma xai dc vay jminhhai_0535 05-06-2009. em có th g p th y âu.em xin c m n th y qu n jminhhai_0535 05-06-2009. B source này tôi ch y trên Vmware 6.

em nghe nói ch y trong Linux nhanh h n trong khi ó ch y trên n n WinXP ph i m t c ngày tr i m i ***** c ph i ko Th y??? Cám n Th y!!! P/s: nhân ti n Th y có phim demo v ***** Wifi ko??? N u có cho t i em xin.th y i sao trang web nguyentrongtien c a th y vào không c NhócCon 13-06-2009.th y cho em h i là mình co th s d ng crad wireless c a máy tính xách tay c không...service 14-06-2009.. 01:40 PM em c m n th y..th y cho em h i là mình co th s d ng crad wireless c a máy tính xách tay c không.jminhhai_0535 07-06-2009. C m n em ã quan tâm t i website c a tôi. 11:28 PM em c m n th y... 01:48 PM Th y Ti n cho em h i v các thi t b c n: nh v y là ph i có 2 PC g n card Wifi ho c 2 cái Laptop ph i ko th y???? còn n a lúc ***** thì ch y trong WinXP lun hay là ch y trên Linux.. ispace. trong th i gian ng n t i tôi s a trang ó ho t ng tr l i. B i vì: trong .service 14-06-2009.info c a tôi hi n ang trong quá trình nâng c p và s a l i ( t v a r i b anh em rà quét d quá).0 nh v y là ph i có 2 PC g n card Wifi ho c 2 cái Laptop ph i ko th y???? còn n a lúc ***** thì ch y trong WinXP lun hay là ch y trên Linux. vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3.em s n g p th y s m. ispace.em s n g p th y s m. 04:53 PM Th y Ti n cho em h i v các thi t b c n: THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target. Mô hình c n 2 máy tính g n card wifi ho c 2 laptop nh em nói là úng r i y. em nghe nói ch y trong Linux nhanh h n trong khi ó ch y trên n n WinXP ph i m t c ngày tr i m i ***** c ph i ko Th y??? Cám n Th y!!! P/s: nhân ti n Th y có phim demo v ***** Wifi ko??? N u có cho t i em xin..th y i sao trang web nguyentrongtien c a th y vào không c máy tính xách tay có card wifi phù h p là c! trang web nguyentrongtien.

em hack wifi v i chu n wep ã tìm ra c key r i mà nó d ng hexadecimal làm sao i ra d ng ASCII nh p vô key wireless?????? mong th y ch dùm ispace. th y up lên cho t i em tham kh o i th y :2:. cám n th y nhìu. c ng ch là vét c n thôi. nh m ánh vào tâm lý c a ng dân hi n nay là thích xài Wifi chùa. nh ng sòt này có th t s h u d ng ko th y.trên list wireless ch xu t hi n connecting sau ó thì out. khi t i b c ( airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 )thì các dòng phía bên d i không xu t hi n. 10:31 AM th y i cho em h i.service 06-07-2009. ch có cách nào ko vét c n mà truy ra pass ko? :2: namebimat 05-07-2009. Thì tr c quá trình ó ph i có 1 máy client k t n i vào access point thành công thì mình m i có th Fake Authencation thành công c. Khi em tim c key d ng hexadecimal em ch c n b t t c d u : (hai ch m) r i ó chính là key d ng ASCII ó.. Em không bi t sao n a ??? ispace...các b c ha*ck thì b c quan tr ng nh t là "b m gói tin" ng c t máy at*tact*ker vào access point thu th p 40..000 gói tin ( i v i mã hoá 128 bít) m i gi mã c khoá wifi thành công. khi t i b c ( airodump-ng ±c 1 ±w/root/desktop/capture/wpa ±bssid 00bf:05: d6:0c ath0 )thì các dòng phía bên d i không xu t hi n. Quan tr ng là tôi s d ng b source c a Backtrack (nhân Linux). hay ây ch là m y con virus c a 1 s ông Ha cker nào ó qu ng lên m ng ch i. ABCwifi... NhócCon 18-06-2009.Còn m t i u n a em mu n h i là attack chu n wpa2 psk mà th y ch trên..Còn m t i u n a em mu n h i là attack chu n wpa2 psk mà th y ch trên.qua ngày hôm sau thì vô không c.. namebimat 08-07-2009.:2: ah còn chuy n này n a.và em ã s d ng nó c m t ngày.. Th y có o n DEMO nào ko th y. 01:47 AM C m n th y nhi u nhi u em ã làm c r i.Mong th y ch giúp cách vô c. Còn lúc c*rack tôi ch y trên máy o vmware ho c boot tr c ti p t CD Rom nên không liên quan gì t i XP hay vista gì c . Wifi K . ch a làm qua nên th y càng gi i thích em càng r i :43:. 09:43 PM C m n th y nhi u nhi u em ã làm c r i. (nh em ch ng h n :26:) yinyang 05-07-2009. tôi bi t m c dù ch là WEP nh ng ch c là em ã m t r t nhi u th i gian..qua ngày hôm sau thì vô không c.và em ã s d ng nó c m t ngày.trên list wireless ch xu t hi n connecting sau ó thì out..t c là key v n úng. em tìm trên google th y 1 s sòt ha ck Wifi nh : Wifi_ha ck_aio.service 09-07-2009. 07:31 PM hix!!! ch a quan sát qua. 09:10 AM N l c quy t tâm c a em r t áng khen ng i. Em không bi t sao n a ??? .t c là key v n úng. 12:36 AM hix.Mong th y ch giúp cách vô c.

"vô c" theo tôi hi u là vô c Internet úng không em? úng là ta ã "Connected" t i access point r i nh ng ch a ch c ta vô c Internet vì còn nhi u lý do khác ( ng truy n internet. còn hack chu n wpa2 psk thì toàn b ph n cài t t i n em ã hoàn thành r i. 09:29 AM Cái này có gì hay âu ??!! c k yêu c u c a bài vi t nè: M t list ch a các password. ki u này em kh i reg adsl n a r i :20: 76:63:6c 10-07-2009. 07:45 PM N l c quy t tâm c a em r t áng khen ng i. tèo (~J~) ispace.. list này ph i m b o có ch a khoá c a m ng mà ta c n hack ây ch ng qua là crk ki u "Dictionary attack". 10:33 PM WPA2 còn hack c luôn h th y.. em ý ô khoanh nh màu ó. tôi bi t m c dù ch là WEP nh ng ch c là em ã m t r t nhi u th i gian. Em ngh là anh qu n tr h th ng ã c m a ch mac c a card m ng truy c p vô access point. Khi em tim c key d ng hexadecimal em ch c n b t t c d u : (hai ch m) r i ó chính là key d ng ASCII ó. Còn câu h i th 2. 11:52 PM . 10:35 AM chính xác 100% namebimat 09-07-2009.service 09-07-2009.. g n nhà em có cái khu software park. c m n em ã quan tâm bài vi t Doctor_of_Doctors 09-07-2009. không bi t có ph i v y không th y ??!!. em tìm hi u k l i l n n a n u không thành công thì em l i ph i nh th y ch giúp. Em cam n th y r t nhi u em c m th y r t vui khi tham gia di n àn này c a th y..ho c chính máy em). 10-07-2009. Và v i cách này em ph i chu n b b t i n tr c nhé. 76:63:6c 10-07-2009. Có cách nào gi a ch mac vô không th y ????. 02:03 PM Th a th y nó b limited access.. Làm gì có chuy n này :9: Zend. Tr ng h p này em ph i ch r i. N u Key c a WPA không có trong list thì. em ý tr c khi gõ câu l nh này thì Mac address c a card m ng wifi máy em ph i n m trong danh sách cái hình trên. router adsl. access point.

5.gz cd sqlite-3. quan tr ng là ki n th c rút ra c t bài i vi t thì cu i bài c ng nên ghi source t âu thì t t h n.tar.5. 11:01 PM th y i cho em h i m t chút ! khi em cài t i n nó không báo l i là thành công h th y?? khi t i b c này ( airodump-ng ath0 ) cái BSSID và STATION bên gi i không hi n ra t c là không tìm th y client k t n i vô access point hay sao h th y???mong th y gi i quy t dùm em!!!! namebimat 16-07-2009. c m n th y. ch tu i gì mà ***** n i =)) 0938577166 11-07-2009. 11:03 PM a ch mac phía bên gi i không xu t hi n ó th y!!!! namebimat 18-07-2009. g n nhà em có cái khu software park.5. c wireless???mong âu không quan tr ng.7 .1(hack wifi) em v ã ch y th nh ng hôm nay chay l i thì em ã quên login va password mà hôm b a th y cho mong th y cho em xin l i login và pass. 08:31 PM vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3. 09:56 PM Chào th y Hôm tr c th y có chép cho em file bt4-beta-vm-6.WPA2 còn hack c luôn h th y. Cám n. ki u này em kh i reg adsl n a r i :20: Copy 'n' paste thôi. 12:20 PM theo mình ngh source bài vi t vi t thôi./configure --prefix=/usr/local Make th y cho em h i cài cái này là nh th nào. ph i k nh ? jminhhai_0535 20-08-2009. c ng. 12:33 PM Th y i làm sao mình thi t l p backtrack 4 ch y trên vmware nh n th y ch dum. boot vào a cd hay là cài vào cách cài này th y có th ch c th h n c không.7. em không hi u namebimat 16-07-2009. Em xin chân thành c m n . Nh ng n u tôn tr ng ng ôi i u góp ý.thank th y ispace_net 17-08-2009.

5. nh ng quan tr ng 2 file t i n vào google mà tìm ( mình có 1 file password. Hack WEP thì mình làm OK Th 3 : Mình ã nghiên c u nhi u v WPA và c ng có nhi u cách nh ng ch a th . làm thui. nh ng khi vào BT4 gõ l nh airmon-ng thì không th y card wifi và c ng không th y cái usb wifi luôn.1.sofialnguyen_20 25-08-2009. banhmiopla 05-11-2009. Hi n t i b n có 0 bài vi t. 10:49 AM Chào th y Hôm tr c th y có chép cho em file bt4-beta-vm-6. m c dù em ã vào VM>Removable Device>TP-Link WN821N và click vào dòng connect (disconnect from host) "dòng này có ngh a là em ã ng t k t n i gi a máy th t v i usb wifi và a k t n i usb wifi vào máy o rùi.service ( xem c Link ho c Hình nh. 04:14 PM th y cho em h i nó không hi n cái bssid ch hi n cái station thì hack th nào h th y thanhxo 23-11-2009.mà b m l nh theo hình kìa. Em xin chân thành c m n US: ROOT pw: toor drtiendiep 26-10-2009. làm thui ^_^ ispace. 11:00 PM Chào các b n và c m n th y ã ng bài vi t này.) tôi c ng ã nh làm t lâu nh ng không c. Th 2: N u các b n h c ispace mà có i h i th o Hacking wireless thì s không th c m c nhi u nh v y m c dù i h i th o thì ch có d y Hack WEP thôi. Mình h c Ispace PC035B2SL Th 1: mình c nh báo các b n n u b m y chang nh th y s không c gì âu. G n nhà tôi có wifi sóng r t kh e b o m t theo chu n WPA2-PSK. em g p v n này mong th y giúp .service 26-08-2009. 01:32 PM Xin chào anh ispace.1(hack wifi) em v ã ch y th nh ng hôm nay chay l i thì em ã quên login va password mà hôm b a th y cho mong th y cho em xin l i login và pass. và ch ng trình vmware 6. Thi t b tôi có g m laptop HP 6910p usb bootable Backtrack 4 pre! Nh ng tôi không tài nào hack c! Mong anh giúp n u có video thì hay quá! Thanks anh nhi u! Misaly2502 05-11-2009. do BT4 không h tr card wifi máy c a em.1. nên em có mua 1 cài usb wifi (TP-Link WN821N) em c ng ã dowload b source BT4 ch y trên vmware 6. 10:54 AM Chào th y. b n ph i có s bài vi t l n h n 1.5. 09:46 AM i bài này b a h. mà sao trong BT4 v n không th y usb wifi c a em vây (khi gõ l nh airmon-ng).5.lst 42M) Th 4 : làm theo mình .

sau ó cài SQLite bình th ng maradonho 18-12-2009.service 24-11-2009. ch cài trong Xp sao mà cài. Cái ó theo mình oán thôi nha hehehe B CD back track vào kh i ng xong .cap) B c 4 :--G i gói deauthentication vào AP aireplay-ng -0 -5 -a "MAC-AP" wifi0 B c 5 :--***** gói v a capture c aircrack-ng wpa-01.cap "link c a t p tin t i n" Ai làm th xem c báo mình hay i n ***** key) thanhxo 23-11-2009. ch cài trong Xp sao mà cài. ghi nh MAC và Chanel c a AP c n Break) airodump-ng -c -xx -w wpa --bssid "MAC-AP" (xx: là s chanel.service i úng hok th y. Tôi cài source backtrack vào c ng luôn. Cái ó theo mình oán thôi nha hehehe B CD back track vào kh i ng xong . hehehhe.cap (AP mã hóa b ng WPA thì ph i dùng t aircrack-ng wpa-01. cám n th y.service i úng hok th y. 08:37 AM Ch c mình bi t các b n không bít cài SQlite không bít cài ch c luôn. MAC-AP là MAC v a ghi nh c a AP.m Shell lên mà b m y chang nh d y là Ok . ispace. 09:37 PM . em là ng i ã i n tho i cho th y vào bu i sáng th sáu 18-12-2009 Em r t mong c g p th y. 11:36 PM Ch c mình bi t các b n không bít cài SQlite không bít cài ch c luôn. e oán thôi. wpa là tên file capture l u l i có d ng wpa-01. e oán thôi. Th y Ispace.B c 1: ch y l nh: airmon-ng stop ath0 (t m th i ng t card wifi) B c 2: Thay i Mac address cho card wifi và chuy n sang ch monitor ifconfig wifi0 down macchanger --mac 00 : 11 : 22 : 33 : 44 : 55 wifi0 (gi a ch MAC) airmon-ng start wifi0 (Chuy n sang ch monitor) B c 3 :--Dò tìm access-point và capture gói. airodump-ng ath0 (dò tìm access-point. Th y Ispace.m Shell lên mà b m y chang nh d y là Ok . 12:14 PM Th a th y Em tên là Nguyên. congnam 19-12-2009. hehehhe.

t m tí ch mình lên google serch thì toàn là các bc ã chay xong boot .xài aircrack là n gi n nh t r i . Cho mình h i thêm là ngoài backtrack còn ch ng trình nào có th dò pw c a wifi i n hình là WEP hem ch mình v i . Còn cách xài thì t tìm hi u nhé stevenkhoa 31-01-2010. 01:28 PM Th y i. 04:11 PM Hi n nay mình ang xài 1 con lap HP Presario v6000 . video demo t a->z thì càng t t t i mình gà l m .b n ph i mua ÚSb hi u Aircap thì m i hi v ng hack dc. 09:28 PM b a nào qua nh th y h ng d n giauvn2002 31-01-2010.làm gì mà bác cáp nguyên suy trên m ng b vô v y? bác có còn cách nào hay h n không. ko bít v i c u hình c a dòng máy mình thì có yêu c u hack ko . 05:02 PM N u dùng ch ng trình Cain & ABel thì có Link Download n gi n không ta Còn cách xài thì t tìm hi u nhé xài cain & abel là 1 vi c ko n gi i chút nào. Menmory 30-12-2009. Mình ch nghe a chay r m r m«mình hi n ang xài win7 nên ko bít có hack dc ko hay ph i cài linux«B n nào có kinh nghiêm ch giúp m nh . 04:53 PM THI T B : vM t AP làm AP target vM t PC có card wireless làm client target. Ai có tài li u share dùm mình nha . Mình có mua 1 a back track 3 v r i th làm nh ng khi boot nó chay c tý r i ng l i . ch làm cách này thì thành công ch a t i 50%. Hi n t i b n có 0 bài vi t. Ko bít có ch ng trình nào có th chya trong n n win dò mà ko ph i boot t u hem . vM t PC có card wireless làm attacker vM t a CD backtrack 3. mình c ng ko bít là nó ch y xong ch a n a .??? ngominh2605 03-01-2010. mình có c trên m ng v ph n hack wifi wep = backtrack . b n ph i có s bài vi t l n h n 1. Em xin c m n ! bboy_friendly 20-01-2010. có t i n nào d ng nén up trên các host không th y? Ch c ch c gb n ng quá.0 N u dùng ch ng trình Cain & ABel thì có n gi n không ta Link Download xem c Link ho c Hình nh. em l i không g p c th y. mà th i gian là r t lâu.

02:32 PM Cach lam nay co the ap dung cho tat ca cac loai wireless card khong nhi? ispace.000 gói tin ( i v i mã hoá 128 bít) m i gi mã c khoá wifi thành công. Ch u khó coi k l i bài vi t nha b n. vmware là cái gì h th y và c th là làm sao có nó và ch y c nó. Em down v r i nh ng mà không bi t là sao làm sao cài t nó thày ã ch xin ch cho nó trót.5. Th y ng m ng em nhé ! cám n th y nhi u Kaq 02-03-2010. Còn lúc c*rack tôi ch y trên máy o vmware ho c boot tr c ti p t CD Rom nên không liên quan gì t i XP hay vista gì c .7 .gz cd sqlite-3.trexanhvn 10-02-2010.5.tar. tôi ã th nh ng u th t b i. 10:30 AM vCÀI T SQLite nh sau: tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3.7. 08:56 AM sao em ko thay ji het vay thay? ng t nh trong bài này ko nh . Thì tr c quá trình ó ph i có 1 máy client k t n i vào access point thành công thì mình m i có th Fake Authencation thành công c. Quan tr ng là tôi s d ng b source c a Backtrack (nhân Linux).service 03-03-2010. Mu n hac*k c wireless thì i u c b n u tiên (b t bu c) b n ph i có card m ng có th chuy n qua ch Monitor. tôi ngh là không quá khó th c hi n huy1201vn 16-03-2010. em c m n th y nhi u nhé nó ch y ( ho c trexanhvn 10-02-2010. 06:28 PM WPA-PSK ko bi t có làm c t chethanhphan 20-03-2010./configure --prefix=/usr/local Make Th y i! cái này em không hi u. Mà hi n gi âu có nhi u card m ng làm c i u này. Th y i ! m y ch em bôi ý. Còn trên m ng có ch hac* pass wireless mà không c n chuy n card m ng qua ch Monitor. B i vì: trong các b c ha*ck thì b c quan tr ng nh t là "b m gói tin" ng c t máy at*tact*ker vào access point thu th p 40. Th y thông c m em h c lu t nh ng l i mê CNTT. em ch a hi u v nó. 10:42 AM Cach lam nay co the ap dung cho tat ca cac loai wireless card khong nhi? ch có cách nào áp d ng c cho t t c các card âu b n àh. 11:06 AM Mô hình c n 2 máy tính g n card wifi ho c 2 laptop nh em nói là úng r i y.

b n ph i có s bài vi t l n h n 1.. 05:51 PM cái file password t i 28G gi i nén ra không không v y tilui 08-04-2010. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. 11:42 AM sao ko tahy thay noi gi hit vay?thay tra loi cho may ban di thay conghoaxa1 27-03-2010.. Hi n t i b n có 0 bài vi t. . t o a boot BTB4 t usb. nh. satthuvodanh111 02-04-2010. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. 07:59 PM password.service 22-03-2010. 10:43 PM c rùi thì chia s i.phnam1990 20-03-2010.có cách nào c trong backtrack c anh i cuongautovtc 16-04-2010. 09:30 PM ko bi t làm c ko:30::30: tinit 25-04-2010. n gi n mà hi u qu h n_có video demo) nh. l i tèo r i.lst down o dau z? ây nè b n: xem c Link ho c Hình ( xem c Link ho c Hình ho c: xem c Link ho c Hình tham kh o cách khác t i ây ( xem c Link ho c Hình nh. V a vào google tìm cách hack wpa hoá ra l i là ph n m m này. Hi n t i b n có 0 bài vi t. 08:26 AM password. ai làm vietabhc96 25-04-2010. C n m i cái laptop và usb. 11:18 AM tóm i tóm l i là c ng ko c. whylove 22-03-2010.) nh. Hi n t i b n có 0 bài vi t. 10:06 PM hay wa nh ng không làm c c vì l n quá. Các bác c ph c t p hoá thành ra hoa c m t. Copy h t các l nh text l i và c th Paste là ra h t. b n ph i có s bài vi t l n h n 1. 03:33 AM nhìn th y link b n ph i có h n 1 bài vi t. Hi n t i b n có 0 bài vi t.lst down o dau z? ispace.

giúp mình v i. 12:07 AM làm sao a t i n vô bt4 v y các bác? tui dùng live cd ttb1988 27-04-2010. 11:37 AM xin cám n. 07:55 PM Các bác cho h i: tôi boot bt4 t cd.7 .. ã handshare nh ng t i n không ..5. cam on nhieu trunglionet 18-05-2010.tar.5. 05:12 PM Khó quá. 10:46 PM thank!:22::22::22::22::22::22::22::22::22: kis9791 26-04-2010. 09:54 PM sao cai nay dung kho vay troi :| vhzz10 28-04-2010. th ã không bi t cách này bây gi còn xài c ko n a tuantialia 09-06-2010. 06:01 PM các b n i. a t r t nhi u . 01:24 AM That la tuyet.7./configure --prefix=/usr/local Make có bro nào giúp mình ko.khó quá ch c b a nào g p nh m y anh ch dùm quá DNTpro 25-04-2010. ã t i t i n v máy c 28 gb gì ó nh ng tôi không bi t cách link t i n trong bt4. mãi mà mình v n ko th nào hi u c cái o n này tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3. làm mãi mà không c kis9791 29-04-2010. các bác ch dùm cách link t i t i n l u t i c ng trong ho c ngoài Thanks! sonvtran 08-05-2010.gz cd sqlite-3. ang làm v i v wpa.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->