P. 1
Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

|Views: 3,656|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Phương Nhã

More info:

Published by: Nguyễn Phương Nhã on Nov 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

Đề bài

:
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Bài làm: I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người – một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới, phản ánh khát vọng thời đại, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các cán bộ Đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Ngay trong tác phẩm lí luận đầu tiên Người viết để huấn luyện người Việt Nam trẻ tuổi – cuốn Đường Kách Mệnh – vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng Người bàn về

1

rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. giải phóng con người.vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969). Trung với nước. gian khổ. một cuộc đấu tranh rất phức tạp. Người mở rộng đưa vào đây một nội dung rất mới. quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức 1. đạo đức là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Từ nội dung hẹp của các phạm trù đạo đức cũ. thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc. cả phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động đầy gian lao. khi nói về Đảng Bác cũng căn dặn Đảng phải coi trọng giáo dục. 2. Trong Di Chúc thiêng liêng. là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Có thể nói. cách mạng vượi qua những hạn chế của tư 2 . Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. hình thành và phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. giải phóng giai cấp. Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh. lâu dài. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề. đăng trên báo Nhân Dân là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng. II. đạo đức của nhân loại. những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam bao gồm: a. hiếu với dân Đây là phẩm chất quan trọng nhất chi phối những phẩm chất khác. tiến bộ. Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.

dân là chủ nhân của đất nước. kiệm.…) của nước. chí công vô tư Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người. hiếu với dân. hiếu cần. không tham lam” tiền của. giữ vững lập trường. không liên hoan. Người cho rằng bao nhiêu quyền hạn đều là của nhân dân.tận trung với nước tận hiếu với dân”. b.tưởng. • Kiệm là tiết kiệm (tiết kiệm thời gian. lao động có kế hoạch. bao nhiêu lợi ích dều vì dân. chính. chính. đạo đức truyền thống và nâng lên thành tư tưởng đạo đức mới mà tiêu biểu là từ trung với vua thành trung với nước.đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt mà còn lâu dài về sau. nước ở đây là nước của nhân dân. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. liêm. không hoang phí. tiết kiệm công sức. 3 . là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. • Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. chí công vô tư cũng là những khái niệm cũ trong đạo đức dân tộc: • Cần là siêng năng. kiệm. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là nhận rõ phải trái. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động vừa là định hướng chính trị . kẻ thù nào cũng đánh thắng”. “không xa xỉ. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. vì chủ nghĩa xã hội. có năng suất cao với tinh thấn tự lực cánh sinh. có hiệu quả. địa vị danh tiếng. không chè chén lu bù”. Cần. “Trung với nước. của dân. Cũng như trung. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. liêm. Người nhấn mạnh: “Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng mới là người cán bộ chân chính. chăm chỉ. Xuất phát từ quan điểm như vậy nên hiếu trong tư tưởng của Người chính là “hiếu với dân”. Phải “trong sạch. khó khăn nào cũng vượt qua. từ hiếu với cha mẹ thành hiếu với dân.

làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước. Nói đi đôi với làm. d. 3. biệt lập. công tâm. Trong Di Chúc. phải nêu gương đạo đức 4 . không dối trá. thiên vị. những người cùng khổ. đối với người – không nịnh người trên. • Chí công vô tư là công bằng. bóc lột. tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Tinh thần quốc tế trong sáng thực chất là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người căn dặn: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. tự đại. hẹp hòi. sôvanh. phải luôn nghiêm khắc với bản than nhưng rộng lượng với người khác. Yêu thương con người trước hết là tình cảm dành cho những người bị áp bức. tư phụ. việc thiện nhỏ mấy cũng làm. việc ác nhỏ mấy cũng tránh. Đối với việc – phải để công việc lên trên.• Chính là thẳng thắn. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới a. sống có tình có nghĩa Nếu như trung với nước hiếu với dân là phẩm chất của mỗi con người thì đây được coi là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người. kì thị chủng tộc. nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia. lên trước. Phải có tinh thần quốc tế trong sáng Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Người cho rằng nếu tinh thần yêu nước không chân chính. c. thật thà. không khinh người dưới. không thiên tư. phải khiêm tốn học hỏi. Nó bắt nguồn từ giai cấp công nhân. Thương yêu con người. Yêu thương con người còn được thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với những người đồng chí xung quanh. dân tộc. đứng đắn. Trong cuộc sống đời thường. Người đưa ra một số yêu cầu: đối với mình – không được tư cao.

Xây dựng đạo đức mới – đạo đức cách mạng trước hết phải được hình thành bằng việc giáo dục những phẩm chất. cổ vũ người tốt việc tốt. phải tuyên truyền vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự lành mạnh. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông. phù hợp với từng lứa tuổi. chống nhằm mục đích xây. trong sạch về đạo đức. rèn luyện bền bỉ trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. giữa cách mạng và phản cách mạng. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu này điều quan trọng là phải phát hiện sớm.… Xây phải đi đôi với chống với việc loại bỏ cái sai. giai cấp. nói một đằng làm một nẻo thậm chí không làm. mọi người vì mình. cái xấu. các điển hình tiêu biểu. b. muốn xây phải chống. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đạo đức.Nói phải đi đôi với làm được coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. cái vô đạo đức trong đời sống hàng ngày. Xây đi đôi với chống Để xây dựng một nền đạo đức mới cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. ngành nghề. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ sẵn có trong mỗi con người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng. Việc giáo dục đạo đức phải được tiến hành phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Nói đi đôi với lám đối lập hoàn toàn với thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột. Đây thực sự là một cuộc chiến khổng lồ giữa tiến bộ và lạc hậu. sống theo phương châm mình vì mọi người. những chuẩn mực đạo đức mới. cán bộ đảng viên đi trước làng nước theo sau. c. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: “Đạo đức cách 5 .

không quan liêu. chất phác. như gốc của cây. không kiêu ngạo. Nó do đấu tranh. nhưng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng. đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. không công thần.mạng không phải trên trời sa xuống. không có gốc thì cây héo. Quan điểm Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức. không có nguồn thì sông cạn. với việc. với người. Người cách mạng phải có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. không hủ hóa”. gian khổ. vàng càng luyện càng trong”. mới “lo trước thiên hạ. III. khi gặp thuận lợi thành công vẫn giữ tinh thần gian khổ. Người viết: “Cũng như sông có nguồn mới có nước. Người viết: “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong công cuộc đổi mới 1. thất bại không rụt rè. trong tác phẩm Đường Kách Mệnh. Thực trạng đạo đức. Theo Hồ Chí Minh. Cho nên đức là gốc nhưng tài và đức phải kết hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Cây phải có gốc. suối. Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách của một người cách mệnh” trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức. vui sau thiên hạ”. Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. Với mỗi người. lối sống trong những năm đổi mới 6 . 4. lùi bước. Tại sao “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”? Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. “lo hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ không lo kèn cựa về mặt hưởng thụ. như ngọn của sông. khiêm tốn”. coi nhẹ mặt tài. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình.

Đó là sự kích thích lòng tham lợi dẫn đến khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và các cơ quan nhà nước Quán triệt những nguyên tắc xây dựng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. sức lực của người lao động. con người có điều kiện phát triển nhân cách cá nhân: tính quyết đoán. Đảng đã và đang đưa ra nhiều đường lối. sự phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc. tự chịu trách nhiệm. cơ chế thị trường cũng gây ra hàng loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội. Ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với đạo đức là một hiện tượng hết sức phức tạp. Đó là. bạo lực. Tham gia vào kinh tế thị trường. tư đó làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn xã hội. sự đụng độ giữa kinh tế thị trường và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở thành một vấn đề nan giải. tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt trong đó có đạo đức. lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Kinh tế thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng. lập nghiệp. trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham những. chính sách làm trong sạch đội ngũ cán 7 . hành chính bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường với nhân cách độc lập.Hiện nay đất nước đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. giữ chữ tín trong trao đổi và quan tâm đến sự phát triển chung của toàn xã hội. tội phạm. tự chủ. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu. có thể khái quát mặt tích cực và tiêu cực như sau: • Về mặt tích cực: Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế. tính năng động sáng tạo trong lập thân. có quyền bình đẳng trong cạnh tranh. Đặc biệt. tự do. 2. • Về mặt tiêu cực: Bên cạnh những mặt tích cực. nâng cao tổng công lợi xã hội. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xã hội.

” Đó lời tâm sự chung của những con người bình dị của những cá nhân. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của các cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều nhỏ nhất. cuộc thi “kể chuyện Bác Hồ”. hàng tháng vào trưa 14. sinh hoạt thường nhật của mình dù mỗi người có mỗi hoàn cảnh. kim chỉ nam cho hành động. việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là điều gì lớn lao. cuộc sống. nhà nước. vui chơi giải trí. gắn liền với cuộc sống. rồi thống nhất xét cho hội viên vay không tính lãi.. các cơ quan nhà nước cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền đạo đức mới trong công cuộc đổi mới như cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. văn hoá. Nội dung định hướng của đại hội là trong quá trình học tập.. xây dựng các chính sách kinh tế. Đại hội VII (6/1991) của Đảng đã định hướng rằng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đạo đức.bộ đảng viên. các mẹ. các chị lại tập trung mở ống tiết kiệm tại nhà văn hóa xã. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. trừu tượng mà đó là những công việc bình dị.… 3. xa xôi. chương trình “người tốt việc tốt” trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. cho biết: “Khi cuộc vận động được triển khai ở xã. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện quan trọng của các đại hội Đảng và các Hội nghị trung ương. tư tưởng. xã hội lấy chủ nghĩa Mác – Lênin. xã hội Đảng. lao động nghỉ ngơi. quy phạm xã hội. văn hoá. hoạn nạn thì hỗ 8 . quy tắc. các tổ chức xã hội hay mỗi công dân đều phải làm theo quy luật. chúng tôi đã tổ chức hội nghị bàn bạc dân chủ và quyết định đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy. tỉnh Nghệ An. Với họ. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên. Bản thân tôi là người đâu tiên trong BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã về vận động gia đình nuôi heo nhựa và làm hũ gạo đầu tiên”. huyện Nam Đàn. Giờ đã thành lệ.… Ngoài ra. nếu gia đình nào gặp khó khăn. công việc khác nhau… Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1957). tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Cầu Đơ (Hà Đông). tư tưởng và hành động. để hình thành bến đỗ xe.. kết quả xây dựng hũ gạo tình nghĩa. Nhận nhiệm vụ. doanh thu của toàn bến xe hàng năm hơn 1 tỷ đồng. ống tiền tiết kiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên đã có 100% hội viên tham gia với tổng số tiền quyên góp được là 7. Thấy khó khăn. bị thương ở chiến trường Đông Nam bộ vào năm 1968. có sức sống mạnh mẽ và có giá trị lâu bền bởi đó là sự thống nhất giữa lời nói. ông đề xuất xây dựng mô hình bến xe tĩnh tại khu vực bãi Sậy. Đến nay. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thốn hào hứng nói: “Là Bộ đội Cụ Hồ.. cùng số vốn 3 triệu đồng tiếp tục bỏ công sức để làm hạ tầng bãi xe. bãi xe có diện tích 8. luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ thì con cháu. 3 người xin nghỉ. Hà Nội). Ông Nguyễn Văn Thốn là thương binh 3/4. ông và 8 người trong nhóm đã bỏ công sức san lấp hơn 900m² bãi lầy. Bãi xe đã tạo công ăn việc làm cho 16 cựu chiến binh và 48 hộ lao động ở địa phương với mức lương thấp nhất là 2.. để giúp hội phát triển kinh tế.400m². dù ở những thời điểm lịch sử nào thì tư tưởng của Người vẫn có giá trị thuyết phục rất cao.755. nhân dân mới tin tưởng ở mình”. đưa đạo đức cách mạng vào chính sự nghiệp cách mạng.. Đến nay. IV. từ bài viết đầu tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản Di Chúc cuối cùng. 9 . Người đặt vấn đề đạo đức cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang vấn đề thực tiễn.. hàng tháng số lượt xe ô tô được trông giữ lên hơn 400 xe và hàng ngàn xe máy..trợ không hoàn lại. coi đó là một trong những nguyên tắc hoạt động cách mạng nói chung và người cách mạng nói riêng. ông và 5 người nữa. Năm 2002.000 đồng và 61kg gạo.5 triệu đồng. Kết luận Tóm lại. Hiện ông đang là Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Hà Cầu (Hà Đông.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->