P. 1
Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

|Views: 3,668|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Phương Nhã

More info:

Published by: Nguyễn Phương Nhã on Nov 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

Đề bài

:
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Bài làm: I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người – một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới, phản ánh khát vọng thời đại, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các cán bộ Đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Ngay trong tác phẩm lí luận đầu tiên Người viết để huấn luyện người Việt Nam trẻ tuổi – cuốn Đường Kách Mệnh – vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng Người bàn về

1

Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Có thể nói. Trong Di Chúc thiêng liêng. Người mở rộng đưa vào đây một nội dung rất mới. những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam bao gồm: a. đạo đức là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. gian khổ. rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức 1. cách mạng vượi qua những hạn chế của tư 2 . Trung với nước. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề. Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh. hình thành và phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. II. khi nói về Đảng Bác cũng căn dặn Đảng phải coi trọng giáo dục. hiếu với dân Đây là phẩm chất quan trọng nhất chi phối những phẩm chất khác. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. đăng trên báo Nhân Dân là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng. thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc. lâu dài. một cuộc đấu tranh rất phức tạp. cả phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động đầy gian lao. Từ nội dung hẹp của các phạm trù đạo đức cũ. giải phóng giai cấp. đạo đức của nhân loại. tiến bộ.vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969). quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 2. Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. giải phóng con người.

kiệm.tận trung với nước tận hiếu với dân”.tưởng. lao động có kế hoạch. chăm chỉ. chính. Người nhấn mạnh: “Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng mới là người cán bộ chân chính.đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt mà còn lâu dài về sau. tiết kiệm công sức. là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. giữ vững lập trường. bao nhiêu lợi ích dều vì dân. chí công vô tư cũng là những khái niệm cũ trong đạo đức dân tộc: • Cần là siêng năng. vì chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là nhận rõ phải trái. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. địa vị danh tiếng. suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.…) của nước. không liên hoan. • Kiệm là tiết kiệm (tiết kiệm thời gian. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động vừa là định hướng chính trị . Phải “trong sạch. • Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. kiệm. không chè chén lu bù”. 3 . hiếu cần. hiếu với dân. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. không hoang phí. từ hiếu với cha mẹ thành hiếu với dân. “Trung với nước. chính. dân là chủ nhân của đất nước. liêm. chí công vô tư Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người. không tham lam” tiền của. liêm. của dân. Cần. có hiệu quả. Cũng như trung. nước ở đây là nước của nhân dân. có năng suất cao với tinh thấn tự lực cánh sinh. b. khó khăn nào cũng vượt qua. Người cho rằng bao nhiêu quyền hạn đều là của nhân dân. Xuất phát từ quan điểm như vậy nên hiếu trong tư tưởng của Người chính là “hiếu với dân”. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. “không xa xỉ. đạo đức truyền thống và nâng lên thành tư tưởng đạo đức mới mà tiêu biểu là từ trung với vua thành trung với nước.

tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. hẹp hòi. tư phụ. phải khiêm tốn học hỏi. Trong Di Chúc. sống có tình có nghĩa Nếu như trung với nước hiếu với dân là phẩm chất của mỗi con người thì đây được coi là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người. lên trước. không thiên tư. không khinh người dưới. đứng đắn. đối với người – không nịnh người trên. phải nêu gương đạo đức 4 . c. việc thiện nhỏ mấy cũng làm. Thương yêu con người. sôvanh. Đối với việc – phải để công việc lên trên. Người căn dặn: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. dân tộc. Yêu thương con người trước hết là tình cảm dành cho những người bị áp bức. d. nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia. không dối trá. Nó bắt nguồn từ giai cấp công nhân. Yêu thương con người còn được thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với những người đồng chí xung quanh. biệt lập. Người cho rằng nếu tinh thần yêu nước không chân chính. • Chí công vô tư là công bằng. Người đưa ra một số yêu cầu: đối với mình – không được tư cao. công tâm. Phải có tinh thần quốc tế trong sáng Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. những người cùng khổ. việc ác nhỏ mấy cũng tránh. Nói đi đôi với làm. bóc lột. thiên vị. phải luôn nghiêm khắc với bản than nhưng rộng lượng với người khác. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới a. làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước. Tinh thần quốc tế trong sáng thực chất là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. kì thị chủng tộc. tự đại. 3. thật thà.• Chính là thẳng thắn. Trong cuộc sống đời thường.

mọi người vì mình. nói một đằng làm một nẻo thậm chí không làm. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. trong sạch về đạo đức. giữa cách mạng và phản cách mạng. Đây thực sự là một cuộc chiến khổng lồ giữa tiến bộ và lạc hậu. cái xấu. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. cái vô đạo đức trong đời sống hàng ngày.Nói phải đi đôi với làm được coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. chống nhằm mục đích xây. cổ vũ người tốt việc tốt. những chuẩn mực đạo đức mới. rèn luyện bền bỉ trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: “Đạo đức cách 5 . ngành nghề. sống theo phương châm mình vì mọi người. giai cấp.… Xây phải đi đôi với chống với việc loại bỏ cái sai. Việc giáo dục đạo đức phải được tiến hành phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ sẵn có trong mỗi con người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu này điều quan trọng là phải phát hiện sớm. Nói đi đôi với lám đối lập hoàn toàn với thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột. b. Xây đi đôi với chống Để xây dựng một nền đạo đức mới cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. các điển hình tiêu biểu. cán bộ đảng viên đi trước làng nước theo sau. phù hợp với từng lứa tuổi. phải tuyên truyền vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự lành mạnh. muốn xây phải chống. Xây dựng đạo đức mới – đạo đức cách mạng trước hết phải được hình thành bằng việc giáo dục những phẩm chất. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đạo đức. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông.

Cho nên đức là gốc nhưng tài và đức phải kết hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. III. “lo hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ không lo kèn cựa về mặt hưởng thụ. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Nó do đấu tranh. không có gốc thì cây héo. thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình. không công thần. Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách của một người cách mệnh” trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức. coi nhẹ mặt tài. như gốc của cây. vàng càng luyện càng trong”. Người viết: “Cũng như sông có nguồn mới có nước. không kiêu ngạo. không hủ hóa”. Theo Hồ Chí Minh.mạng không phải trên trời sa xuống. khi gặp thuận lợi thành công vẫn giữ tinh thần gian khổ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong công cuộc đổi mới 1. gian khổ. lối sống trong những năm đổi mới 6 . không có nguồn thì sông cạn. Với mỗi người. với việc. Thực trạng đạo đức. lùi bước. Quan điểm Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức. Người viết: “có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn. trong tác phẩm Đường Kách Mệnh. vui sau thiên hạ”. 4. với người. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng. đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. chất phác. nhưng có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. như ngọn của sông. Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. Tại sao “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”? Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Cây phải có gốc. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. suối. mới “lo trước thiên hạ. thất bại không rụt rè. khiêm tốn”. không quan liêu.

sức lực của người lao động. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và các cơ quan nhà nước Quán triệt những nguyên tắc xây dựng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. con người có điều kiện phát triển nhân cách cá nhân: tính quyết đoán. tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt trong đó có đạo đức. có quyền bình đẳng trong cạnh tranh. cơ chế thị trường cũng gây ra hàng loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội. • Về mặt tiêu cực: Bên cạnh những mặt tích cực. Đặc biệt. Đó là. lập nghiệp. trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. tự chủ. giữ chữ tín trong trao đổi và quan tâm đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xã hội. có thể khái quát mặt tích cực và tiêu cực như sau: • Về mặt tích cực: Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế. hành chính bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. sự đụng độ giữa kinh tế thị trường và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở thành một vấn đề nan giải. nâng cao tổng công lợi xã hội. tội phạm. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường với nhân cách độc lập. Đảng đã và đang đưa ra nhiều đường lối. Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham những. Đó là sự kích thích lòng tham lợi dẫn đến khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. Tham gia vào kinh tế thị trường. chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu. chính sách làm trong sạch đội ngũ cán 7 . Kinh tế thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng.Hiện nay đất nước đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. tính năng động sáng tạo trong lập thân. tự do. tự chịu trách nhiệm. sự phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc. tư đó làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn xã hội. Ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với đạo đức là một hiện tượng hết sức phức tạp. 2. bạo lực.

nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. các cơ quan nhà nước cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền đạo đức mới trong công cuộc đổi mới như cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. các tổ chức xã hội hay mỗi công dân đều phải làm theo quy luật. hoạn nạn thì hỗ 8 . trừu tượng mà đó là những công việc bình dị. xây dựng các chính sách kinh tế. quy tắc. văn hoá. tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua.. các mẹ. huyện Nam Đàn.… 3. xã hội Đảng. xã hội lấy chủ nghĩa Mác – Lênin. Đại hội VII (6/1991) của Đảng đã định hướng rằng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đạo đức. việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là điều gì lớn lao. quy phạm xã hội..… Ngoài ra. Nội dung định hướng của đại hội là trong quá trình học tập. chúng tôi đã tổ chức hội nghị bàn bạc dân chủ và quyết định đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy. chương trình “người tốt việc tốt” trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Giờ đã thành lệ. cuộc sống. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện quan trọng của các đại hội Đảng và các Hội nghị trung ương. gắn liền với cuộc sống. kim chỉ nam cho hành động. hàng tháng vào trưa 14. xa xôi.bộ đảng viên. các chị lại tập trung mở ống tiết kiệm tại nhà văn hóa xã. tỉnh Nghệ An. sinh hoạt thường nhật của mình dù mỗi người có mỗi hoàn cảnh. tư tưởng. vui chơi giải trí. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên. văn hoá. cho biết: “Khi cuộc vận động được triển khai ở xã. công việc khác nhau… Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1957). Bản thân tôi là người đâu tiên trong BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã về vận động gia đình nuôi heo nhựa và làm hũ gạo đầu tiên”. rồi thống nhất xét cho hội viên vay không tính lãi. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của các cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những điều nhỏ nhất. Với họ. cuộc thi “kể chuyện Bác Hồ”. nếu gia đình nào gặp khó khăn.” Đó lời tâm sự chung của những con người bình dị của những cá nhân. lao động nghỉ ngơi.

9 . doanh thu của toàn bến xe hàng năm hơn 1 tỷ đồng.400m². Kết luận Tóm lại.. Đến nay. Hà Nội). coi đó là một trong những nguyên tắc hoạt động cách mạng nói chung và người cách mạng nói riêng. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thốn hào hứng nói: “Là Bộ đội Cụ Hồ. Năm 2002. từ bài viết đầu tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản Di Chúc cuối cùng. ông đề xuất xây dựng mô hình bến xe tĩnh tại khu vực bãi Sậy. Bãi xe đã tạo công ăn việc làm cho 16 cựu chiến binh và 48 hộ lao động ở địa phương với mức lương thấp nhất là 2. Hiện ông đang là Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Hà Cầu (Hà Đông. Cầu Đơ (Hà Đông). luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ thì con cháu. Thấy khó khăn. cùng số vốn 3 triệu đồng tiếp tục bỏ công sức để làm hạ tầng bãi xe.000 đồng và 61kg gạo. ống tiền tiết kiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Liên đã có 100% hội viên tham gia với tổng số tiền quyên góp được là 7. 3 người xin nghỉ. Ông Nguyễn Văn Thốn là thương binh 3/4. dù ở những thời điểm lịch sử nào thì tư tưởng của Người vẫn có giá trị thuyết phục rất cao... Đến nay. IV.. bãi xe có diện tích 8. đưa đạo đức cách mạng vào chính sự nghiệp cách mạng. ông và 8 người trong nhóm đã bỏ công sức san lấp hơn 900m² bãi lầy. để giúp hội phát triển kinh tế. ông và 5 người nữa. bị thương ở chiến trường Đông Nam bộ vào năm 1968.. tư tưởng và hành động. Nhận nhiệm vụ.trợ không hoàn lại. nhân dân mới tin tưởng ở mình”. có sức sống mạnh mẽ và có giá trị lâu bền bởi đó là sự thống nhất giữa lời nói.5 triệu đồng. Người đặt vấn đề đạo đức cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang vấn đề thực tiễn. để hình thành bến đỗ xe.755. kết quả xây dựng hũ gạo tình nghĩa. hàng tháng số lượt xe ô tô được trông giữ lên hơn 400 xe và hàng ngàn xe máy..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->