P. 1
Giao an Hinh Hoc 10 Chuong II Nang Cao

Giao an Hinh Hoc 10 Chuong II Nang Cao

|Views: 1,135|Likes:
Được xuất bản bởivathanhtt

More info:

Published by: vathanhtt on Nov 19, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy

----------------------------------------------------------------

§ 1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 0
Tiết 15

0

đến 1800)

I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Hiểu được khái niệm nữa đường tròn đơn vị , khái niệm các giá trị lượng giác , biết cách vận dụng và tính được các giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng giác đặc biệt. 3. Về tư duy : - Rèn luyện tư duy lôgic. 4. Về thái độ : - Cẩn thận , chính xác trong tính toán và lập luận. II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Học sinh : sách giáo khoa, thước kẻ , compa Học sinh đã học tỷ số lượng giác của một góc nhọn ở lớp 9 Giáo viên : Bảng phụ , đèn chiếu Projeter III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp dựa vào phương pháp trực quan thông qua các hoạt động tư duy và hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG: 1: Kiểm tra bài cũ: Giáo viên dùng bảng phụ đã vẽ trước hình vẽ nữa đường tròn lượng giác trên hệ trục tọa độ và cho học sinh tính các tỷ số lượng giác của góc α theo x và y là tọa độ của M 2. Tiến trình bài dạy: Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ?1: Theo các em , như thế nào Nữa đường tròn đơn vị là được gọi là nữa đường tròn nữa đường tròn có tâm trùng đơn vị ? với gốc tọa độ O có bán kính R = 1 và nằm phía trên trục Ox ?2: Nếu cho một góc α bất kỳ Có duy nhất một điểm M 0≤ α ≤ 0 thỏa (0 180 ) thì ta có ∠Mox = α thể xác định được bao nhiêu điểm M trên nữa đường tròn -Phát hiện được sin α = y. đơn vị sao cho ∠Mox = cos α = x, tan α = y / x cot α α =x/y ?3: Giả sử M ( x ; y) , tính sin α , cos α , tan α , cot α theo x và y . ( 00 ≤ α ≤ 1800) - Phát biểu định nghĩa Hoạt dộng 2: Nội dung ghi bảng

y

1 M
α

y

-1

O

x

1

x

1. Định nghĩa : ( SGK)

1

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Hoạt động của giáo viên Giáo viên chia học sinh thành các nhóm, hoạt động trong 3’ - Hướng dẫn học sinh xác định vị trí điểm M. - Hướng dẫn học sinh tính tọa độ điểm M - Giáo viên chỉ định hoặc cho đại diện của từng nhóm lên trình bày kết quả của mình. Hoạt động của học sinh Ví dụ 1: Tìm các giá trị lượng giác của góc 1200. Tìm các giá trị lượng giác của các góc 00, 1800, 900 - Với các góc α nào thì sin α < 0 ? - Với các góc α nào thì cos α < 0 ? Học sinh trình bày kết quả của từng nhóm Nội dung ghi bảng

Hoạt động 3: Hoạt động của giáo viên -Giáo viên vẽ hình lên bảng hoặc treo bảng phụ đã vẽ hình - Hướng dẫn học sinh tìm sự liên hệ giữa hai góc α = ∠ Mox và α ’= ∠M’Ox - So sánh hoành độ và tung độ của hai điểm M và M’ từ đó suy ra quan hệ của các giá trị lượng giác của hai góc đó.

Hoạt động của học sinh - Học sinh tìm ra được 1800 - α = α ’

Nội dung ghi bảng
y

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách xác định giá trị lượng giác của một số góc Học sinh tự tính toán và lập ra bảng đặc biệt giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. V. Củng cố - hướng dẫn học ở nhà. - Cách xác định vị trí của điểm M sao cho ∠Mox = α với góc α cho trước - Quan hệ giữa hoành độ và tung độ của hai điểm đối xứng nhau qua Oy - Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau.

- Với hai điểm M và M’ thì - x’ = x và y ‘ = y - Từ đó sin( 1800 - α ) = sin α cos( 1800 - α ) = - cos α tan ( 1800 - α ) = - tan α ( α ≠ 900) cot( 1800- α ) = - cot α ( 00< α < 1800)

1
M' y M

α'

α
x

-1

x'

O

1

x

2. Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau : ( SGK) 3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt: ( SGK)

§ 1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 0

0

đến 1800)

Tiết 16 I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Nắm chắc giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) - Hiểu được một số hệ thức giữa các giá trị lượng giác đó. 2. Về kỹ năng : - Tính được các giá trị lượng và đơn giản được các hệ thức có chứa các giá trị lượng giác đó.

2

Rèn luyện các thao tác tư duy lôgic : so sánh . Bài 2) Lưu ý đến các góc bù nhau. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp dựa vào phương pháp trực quan thông qua các hoạt động tư duy và hoạt động nhóm.Phương tiện : Phiếu học tập. 3 cos α − 5 sin α b) Tính P = biết tan α = . mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh.Chứng minh và vận dụng được cá hệ thức giữa các giá trị lượng giác đó. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . b) B = sin(1800 . Đại diện nhóm trình bày a) A = (tan200 + tan1600 )+(tan400 Giáo viên chỉnh sữa. nhận xét . =0 b) B = sin α Hoạt động 2: Phiếu học tập số 2 Bài 1: ( bài 3/ 43 . Về thái độ : . 3.α ). .tan α ( 00 < α < 1800) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng -Phát phiếu học tập 1 Nhận phiếu học tập 1 Bài 1 7 .6 bài toán. đèn chiếu Projecter.α ) . 1 2 Gợi ý ( nếu cần): Bài 1b) Chia tử và mẫu cho cos α b) P = . Đại diện nhóm nhận xét + tan1400 )+ (tan600 +tan1200 )+ đánh giá … + tan 1800. III. chính xác trong tính toán và lập luận. phân tích . . 3 .4. tổng hợp. chủ động. Về tư duy : . Cho điểm.tan(1800 .2cos( 1800 .cot2 1350.Cẩn thận .Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm Thảo luận nhóm a) A = để tìm kết quả.sgk) Chứng minh các hệ thức sau: a) sin2 α + cos2 α = 1. Yêu cầu đại diện nhóm trình bày và Bài 2: đại diện nhóm khác nhận xét. II. Nội dung bài dạy: Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một số bài tập về giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) Mục đích là phải tính được giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( từ 00 đến 1800) Chia lớp thành nhiều nhóm .cos2 1200 + tan2 300 + cos2 1800 . Hoạt động 1: Phiếu học tập số 1 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) A = sin2 450 . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG: 1: Kiểm tra bài cũ: 2.Tích cực . .1. sin α − cos α Bài 2: Đơn giản biểu thức sau: a) A = tan200 + tan400 + tan600 + ……+ tan1400 + tan1600 + tan1800 .Kiến thức : Chuẩn bị 4 . cử 1 em làm nhóm trưởng. Ghi nhận kết quả =(tan200 tan200)+(tan400tan400 ) + (tan600 -tan600)+ … + tan 1800. IV.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------.α ). đèn chiếu overhead.Rèn luyện tư duy lôgic 4. cot α .

b) 1 + tan2 α = 1 + = 1 cos α 2 sin 2 α cos 2 α = cos 2 α + sin 2 α cos 2 α (α ≠ 90 0 ) cos 2 α sin 2 α c) 1 +cot2 α = 1 + = Nhận xét. Tính giá trị lượng giác còn lại của góc 3 1 = sin 2 α + cos 2 α sin 2 α sin 2 α α Nội dung ghi bảng 1 > 0 => 0 < 3 8 9 Hoạt động của học sinh Nhận phiếu học tập số 3 Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả Đại diện nhóm nhận xét Ghi nhận kết quả Bài 4: cos α = Cos2 α<π 2 α + sin2 α = 1 =>sin2 α = 1 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------b) 1 + tan2 α = c) 1 + cot2 Hoạt động của giáo viên Gọi 3 học sinh lên bảng trình bày Gợi ý ( nếu cần) 3a) lưu ý đến định nghĩa 1 2 α cos α 1 0 0 = 2 (0 < α < 180 ) sin α (α ≠ 90 0 ) Hoạt động của học sinh Lên bảng trình bày . Giáo viên đánh giá kết quả 1 .cos2 α = => sin α = 2 2 ( vì sin 3 1 α > 0) * 1 + tan2 α = cos 2 α 4 . đánh giá kết quả Hoạt động 3: Phiếu học tập số 3: Bài 4: Cho cos α = Hoạt động của giáo viên Phát phiếu học tập số 3 Yêu cầu thảo luận nhóm để tìm lời giải. Nội dung ghi bảng 3a) y 1 M α y -1 O x 1 x Ta có : x2 + y2 = OH2 = 1 Vậy : sin2 α + cos2 α = 1 3b. Gợi ý : Dùng các hệ thức đã chứng minh được ở bài 3/ 43 sgk Yêu cầu đại diện nhóm trình bày và đại diện nhóm khác nhận xét. c) Dùng các hệ thức lượng giác cơ bản Ghi nhận kết quả.

hiểu được cách tính bình phương vô hướng của một vec tơ.Định nghĩa . Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng.Thực tiễn học sinh đã được học trong vật lý khái niệm công sinh ra bởi lực và công thức tính công theo lực. Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. I. 1. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc.Tiết trước học sinh đã được học về tỷ số lượng giác của một góc và góc giữa hai vectơ. Biết suy luận ra trường hợp đặc biệt và một số tính chất. ta vẽ các vec định góc của hai vectơ a và b tơ OA = a . Về tư duy: . O = b .GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. . Về kiến thức : .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. .Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. ý nghĩa vật lý của tích vô hướng .Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ. Về thái độ: . 4.Cẩn thận . MỤC TIÊU . chính xác . Biết áp dụng vào bài tập. Xác định góc của hai vectơ a và b Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn học sinh xác Từ một điểm O tùy ý .CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. .. Về kỹ năng : . . 2. Cho hai vectơ a và b khác vectơ O .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Yêu cầu học sinh về nhà tìm thêm lời giải khác => tan2 α = 1 cos 2 α => tan α = 2 2 ( vì tan α > 0) 1 sin α * tan α = = 2 2 => cot α = 2 2 cos α -1= 8 Củng cố : Xem lại các bài đã giải trong tiết học hôm nay. -Bước đầu biết vận dụng các định nghĩa tích vô hướng . § 2. Suy nghĩ về cách tìm các giá trị lượng giác của một góc khi biết một giá trị lượng giác của nó. biết cách chứng minh công thức hình chiếu. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 17. Khi đó số B nếu cần đo của góc AOB được gọi là số đo 5 .Hiểu được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ. Học sinh sử dụng được các tính chất của tích vô hướng trong tính toán .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: a) Nêu cách xác định góc giữa hai véc tơ b) Bài toán vật lý: 2 Bài mới: Hoạt động 1: Góc giữa hai véc tơ. công thức hình chiếu và tính chất vào bài tập mang tính tổng hợp đơn giản. 3. Từ định nghĩa tích vô hướng .Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . IV.

b )= k a b c s k a.b = 0 k a. b ) c) ( k a ). cho học sinh nhận xét góc AOB Khi nào thì góc giữa hai vectơ a và b bằng O0 ? bằng 1800? của góc giữa hai vectơ a và b Không thay đổi và b cùng hướng.| OO |. a và b ngược hướng a Hoạt động 2: Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ Giả sử có một loại lực F không đổi tác động lên một vật . Hãy tính công của lực. b ) b cs o α Hoạt động của học sinh A = | F |. a b) a _|_ b <=> a .b =a với α = ( a. b và k ( a . Hãy chia các khả năng của k o( ( k a ). điều ngược lại có đúng không? So sánh : ( k a ). làm cho vật chuyển động từ O đến O’. M là trụng điểm của BC. b = ?.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Nếu có ít nhất một trong hai vectơ a hoặc b là vectơ O thì ta xem góc giữa hai vectơ đó là tùy ý Cho thay đổi vị trí của điểm O. G là trọng Học sinh nhận phiếu học tập. b = ? So sánh a . b ) a. Hãy luận nhóm.b =a b c s o α b. b = k a b c s o( = k a b cs o( k ( a . b và b .cos α ' Đơn vị : F là N OO’ là m A là Jun Nội dung ghi bảng Định nghĩa: a. Biết ( F . a Nếu ( a . đại diện nhóm lên trình Nội dung ghi bảng 6 . b = k ( a .a =b a c s o α a . b ) = 900 thì a . Hoạt động 4: Ví dụ áp dụng định nghĩa Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho tam giác đều cạnh a. b = b .a = a c s a o 0 0 = a 2 Nội dung ghi bảng 2 2 2 a .a = a = ( a ) = | a | Tính chất : a) a . b ). thảo tâm .b =a b c s o α Hoạt động 3: Suy luận từ định nghĩa Hoạt động của giáo viên Nếu a = b thì a . b ). b = 0 a. OO ) = α . ' Hoạt động của giáo viên Giá trị A không kể đơn vị đo gọi là tích vô hướng của hai vectơ F và OO ' Tổng quát với a. b ) Hoạt động của học sinh a.

A M C = k .B A D 2. −CA ) 2 + CD 2 −CB 2 −(CD . b .C B A D A minh. (C −. ( xem như bài tập về nhà) chứng minh từng tính chất .B A D => điều phải chứng minh. chứng minh 2 2 ( a .k >0.b )( a + b ) = ( a ) 2 .b | a .B = A C B A N G M C Hoạt động 5: Tính chất của tích vô hướng.G = BA .b |2) a .C ) A = 2 C .b = 2 2 ) 1 ( | a + b |2. D B = 2 C .a .( b )2 ) = ( a ) 2 . Từ câu 1 hãy chứng minh rằng : điều kiện cần và đủ để tứ giác có hai đường chéo vuông góc là tổng các bình phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau . ta chứng minh tính chất.b ) = (a ) .suy ra từ câu 1 3.H nằm trên tia AC và AH.2a b + ( 2 = ( a )2 + a .AC = . −CA ) 2 Hướng dẫn học sinh chứng = .k Nội dung ghi bảng d) a . đánh giá kết Học sinh ghi nhận kết quả quả Hoạt động 6: Bài tập phối hợp nhằm củng cố lý thuyết.C A A BA .b ( a + b ) ) .BC BM . (a . b .( b + c ) = a . A H C =k Đánh giá.| b |2 = | a |2.B A C B . AC BG . BG . c a . G .A M C = k <=> A . AC = C B 2 6 B .C = A A 2 2 2 a a2 . nhận xét kết quả . 1. 3.b )( a + b )= ( a + b ) = (a ) + 2a b + ( b 2 2 2 = a ( a + b ). a .C + 2 C . hãy nhóm khác nhận xét kết quả.b a .( b + c ) = a .( b . b + a .BC = B .BC = 2 2 a2 a2 .( b b) 2 ( a . trên màn hình ( CB .| a .AC = k .2 C .|a . trong đó k là số không đổi 7 . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2 + CD 2 − BC 2 . b + a . c Học sinh thảo luận theo nhóm .đại diện các nhóm khác nhận xét. đại diện Dựa vào các tính chất đã học . a2 a2 . AB .| b |2 1 2 2 ( |a | + |b | . c Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tứ giác ABCD. đại diện nhóm trình bày .G C B bày kết quả .b = 4 Giáo viên nhận xét . Tìm tập hợp các điểm M có A . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Từ tính chất của hình chiếu .k< 0 H nằm trên tia đối AC và AH.( b )2 = | a |2.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------tính tích vô hướng B . Gọi H là hình chiếu của M lên AC A .BC G . 2. BM .Chứng minh: AB2 +CD2 = BC2+AD2 +2 C . − AD 2 = Giáo viên cho hiện đề toán 1.c ) = a .

Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. MỤC TIÊU . Bài mới: Hoạt động 1: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn một đẳng thức véc tơ.Trong trường hợp nào thì dùng công thức nào cho phù hợp ? . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên chia học sinh thành các Học sinh tiếp nhận đề toán .Hoạt động nhóm.Làm các bài tập 1. Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng.Cẩn thận . Về thái độ: .Nêu tính chất của tích vô hướng . 3 trang 45 sgk. Về tư duy: .Hiểu được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ. . .Có mấy cách tính tích vô hướng của hai véc tơ ? .Phát hiện và giải quyết vấn đề. . 2.. đã làm bài tập ở nhà. k = 0 H trùng với A .Cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc bằng tích vô hướng ? . 2.Rèn luyện tư duy lô gic . .Biết quy lạ về quen. 1. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. 4. Về kỹ năng : . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: .Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ. I. IV.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. Về kiến thức : .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. khi đó tập hợp điểm M là đường thẳng vuông góc với AC tại H • Củng cố : .GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. biết cách chứng minh công thức hình chiếu. . .Xác định được góc giữa hai véc tơ 3.Tính được độ dài của vec tơ và khoảng cách giữa hai điểm . . .Định nghĩa tích vô hướng của hai véc tơ. . trao Bài toán 1:Cho đoạn thẳng AB có 8 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------.Học sinh nắm được các tính chất của tích vô hướng và biểu thức tọa độ của tích vô hướng. chính xác trong tính toán .Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. . Từ định nghĩa tích vô hướng . 2.Các tính chất của tích vô hướng. Biết áp dụng vào bài tập.Tiết trước học sinh đã được học định nghĩa và tính chất của tích vô hướng giữa hai vectơ. § 2. Biết suy luận ra trường hợp đặc biệt và một số tính chất. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 18.

cos ( ∠ A B B' B = . OB.cos00 = O .O = O .OB. O .O = OA.OA2 = MO2 .cos ( ∠ O ) = .Chứng minh rằng O .OB’ = OA. gợi ý nếu đổi theo nhóm. ta có M .M = ( M .M = k2 A B M A O B Giáo viên nhận xét kết quả Hoạt động 2: Chứng minh đẳng thức vec tơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Học sinh tiếp nhận đề toán .M = k2 A B 2 <=> MO . OB’.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------nhóm.O ' A B B Nội dung ghi bảng Bài toán 2: Cho hai vec tơ O .OA. OB’. +O )( A B O A M +O ) O B = ( M . Tìm tập hợp các điểm M sao cho M .a2 = k2 <=> MO2 = a2 + k2 Vậy tập hợp các điểm M trong mặt phẳng là đường tròn tâm O bán kính R = a 2 + k 2 độ dài 2a và số k2 .cos ( ∠ A B = OA.O ' . đại diện nhóm lên trình bày kết quả. AO Nếu ∠ B < 9O0 thì AOB ) O .O = OA. OB. OB’ = OA.OA. A B A B O X B' A Phát biểu bằng lời của bài toán ? AO Nếu ∠ B ≥ 9O0 thì AOB ) O . Gọi B’ là hình chiếu của A B B trên đường thẳng OA.a2 Do đó M . phát phiếu học tập hoặc chiếu đề toán lên màn hình Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh Gợi ý nếu cần đổi theo nhóm. +O )( M −OA O A O ) = MO 2 − OA 2 = MO2 . đại diện nhóm lên cần trình bày kết quả. trao Giáo viên hướng dẫn .O ' A B 9 .cos1800 = O . Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB.

đại diện nhóm lên trình bày kết quả. cắt đường tròn đó tại hai điểm A. MT là tiếp tuyến của đường tròn thì M/ (O) P 10 . Giáo viên hướng dẫn. Một đường thẳng ∆ thay đổi .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------B B' O A Giáo viên nhận xét .Giá trị M . Ta có M là hình chiếu A của M trên đường thẳng MB. Khi M ở ngoài đường tròn ( O) . R ) và điểm M cố định. đánh giá kết quả. Bài toán 3: Cho đường tròn ( O. C Theo công thức hình chiếu . R).R2 ( với d = MO ) Chú ý : 1.R .M A B = MO .Chứng minh rằng 2 2 M .M A B = M .gọi là công thức hình chiếu ' Vec tơ O ' gọi là vec tơ hình B chiếu của vectơ O trên đường B thẳng OA Học sinh thảo luận theo nhóm. B.M = d2 . Công thức O .M C B = ( M + OC )( O M +O ) O B = ( M −OB )( O M +O ) O B = MO 2 −OB 2 = d2 .R2 gọi là A B phương tích của điểm M đối với đường tròn ( O) và ký hiệu A B = M . ta có M .O = O . gợi ý nếu cần Vẽ đường kính BC của đường tròn M C O d R A T B C O A M B Áp dụng công thức chiếu Quy tắc ba điểm So sánh kết quả với tiếp tuyến MT của đường tròn Vẽ đường kính BC của đường tròn ( O.M = d2 . luôn đi qua M.R2 2.O A B A B .

j b) a . Về kiến thức : .Vận dụng được các kiến thức về tích vô hướng vào giải bài tập 2. Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng. đại diện nhóm trình bày kết quả Hệ quả : khoảng cách giữa hai điểm (sgk) Gọi học sinh lên bảng trình bày Ví dụ ( ví dụ 2 .MO2 = MT2 Hoạt động 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng Phiếu học tập : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho . I. đại diện nhóm trình bày kết quả Nhóm khác nhân xét Đánh giá . thảo luận nhóm. 1. 11 . y ) và b = ( x’ .Biểu thức tọa độ của tích vô hướng . j 2.1 . i . sửa sai kết quả Phiếu học tập : Cho hai vec tơ a = ( 1. MỤC TIÊU . Về kỹ năng : . cho a = ( x.Bài tập 4. y’).Công thức tính góc của hai véc tơ . 2) và b = ( . 6 sgk P § 2.Phương tích của một điểm đối với một đường tròn . b ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên phát phiếu học tập cho Nhận phiếu học tập Các hệ thức quan trọng ( sgk) hoc sinh Thảo luận nhóm. Tìm m để | a | _|_ | b | Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Nhận phiếu học tập . TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TIẾT 19.Thành thạo cách tính tích vô hướng của hai vectơ khi biết độ dài của hai vectơ và góc giữa hai vec tơ đó. Tính a) i 2. 5.Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm . m) a) Tìm m để a và b vuông góc với nhau b) Tìm độ dài của a và b .Học sinh nắm được các tính chất của tích vô hướng và biểu thức tọa độ của tích vô hướng.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------2 M/ (O) = MT d2 .sgk) Giáo viên hướng dẫn học sinh áp dụng hệ quả và các hệ thức quan trọng Củng cố : . b c) a 2 d) cos( a .

.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------. Về tư duy: . .Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 2.Hoạt động nhóm.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động .( A + A B+ C) = 3600 Nội dung ghi bảng A B (AB . IV. B ) + ( B . đưa các giả thiết của bài toán về các kiến thức đã học.Xác định được góc giữa hai véc tơ 3.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. biết cách liên hệ thực tế.Rèn luyện tư duy lô gic 4. chính xác trong tính toán .Phát hiện và giải quyết vấn đề.Tính được độ dài của vec tơ và khoảng cách giữa hai điểm .Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.Tiết trước học sinh đã được học định nghĩa và tính chất của tích vô hướng giữa hai vectơ. b ) Dấu của tích vô hướng phụ thuộc Vậy 00 ≤ α < 900 => cos α > 0 vào đâu? => a .CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. C ) = 1800 – C C A ( C . C ) C C A 0 + ( C .Sử dụng thành thạo các tính chất của tích vô hướng vào tính toán và biến đổi biểu thức vectơ. Về thái độ: . giáo viên chỉnh sữa nếu cần => a . Bài cũ : . B ) = 1800 – B C ( B . b > 0 0 α ≤ 1800 => 90 < cos α <0 α Hoạt động 2: Bài 5/ 51/ sgk Hoạt động của giáo viên Cách xác định góc của hai vectơ ? Giáo viên hướng dẫn học sinh giải theo nhóm Gọi học sinh lên trình bày . .GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. đã làm bài tập ở nhà.Quy lạ về quen. .Tích vô hướng của hai vectơ . . b < 0 = 90 => cos α = 0 0 Hoạt động của học sinh Ta có ( AB .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II.b =a b c s α o Gọi học sinh nhắc lại biểu thức định nghĩa của tích vô hướng Phụ thuộc và cos α với α = ( a . AB ) = 540 .Cẩn thận . Tiến trình bài dạy: Hoạt động 1: Bài 4/ 51/sgk Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng a. . AB ) = 1800 – A A => ( AB . Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc. . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. BC ) C D Hoạt động 3: Bài 7/ 52/ sgk Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 12 .

D C B C = D .Công thức tính độ lớn của vectơ.A B Áp dụng quy tắc ba điểm ta có : B C = D .D )=0 D C C B A Giả sử BD _|_ AC và CD _|_ AB. khoảng cách giữa hai điểm. 13 . -4) u v = xx’+ y y’ u v = 0 <=> ½ . Áp dụng quy tắc ba điểm đối với các vectơ B . ta chứng minh AD_|_ BC Ta có BD _|_ AC => D C = B A 0 CD _|_ AB = > D AB = C 0 Kết hợp với C A D B + D C + D A C B A B =0 => D B = 0 => DA _|_ BC A C Hoạt động 4: Bài 13/ 52/ sgk Hoạt động của giáo viên Toạ độ của u Toạ độ của v Biểu thức toạ độ của tích vô hướng Điều kiện để hai vectơ vuông góc Công thức tính độ lớn của vectơ Giáo viên chỉnh sữa nếu cần . .40 | u | = x2 + y2 Do đó | u | = | v | 1 + 25 = k 2 + 16 4 1 37 => k = ± 2 Nội dung ghi bảng <=> Củng cố : . -5) v = (k.Góc giữa hai vec tơ.D B B A Khi đó : C A D B + D C + D A C B A B = C D (D .k + 20 = 0 <=> k = . AB C A C = C B A . C . tích vô hướng .D )+ D (D A B B A )+ D ( D .Các bài tập còn lại. biểu thức toạ độ của tích vô hướng .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Nhắc lại quy tắc ba điểm đối với hiệu hai vectơ. Hoạt động của học sinh u = ( ½.D A C A A = D .

3. Về thái độ: .Hoạt động nhóm.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 20 I.Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.Cẩn thận .Biết quy lạ về quen.Rèn luyện tư duy lô gic .Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. AC = b. BC = a . . A ) = ? C B Nếu tam giác ABC tùy ý . chứng minh 2 2 2 B C = A C + A B Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên phát phiếu học tập Tiếp nhận đề toán. bảng phụ . .Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 2.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- § 3. học sinh tự xây dựng Định lý côsin trong tam giác. Về tư duy: . . Về kiến thức : . . ta đặt AB = c. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: . 4.A )2 B 14 . .Phiếu học tập. . 1.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . thảo luận nhóm. Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1: Định lý côsin trong tam giác Phiếu học tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II.Tích vô hướng của hai vec tơ . số đo của các góc trong tam giác. chính xác trong tính toán . Định lý côsin trong tam giác : Hướng dẫn nếu cần đại diện nhóm lên trình bày (sgk) A Góc A vuông => cos( A .Từ các tỷ số lượng giác đã biết . MỤC TIÊU . .Từ công thức tích vô hướng của hai vec tơ đã học. IV. trong cách chứng minh trên ta được đẳng thức như thế nào ? C B 2 B C =( A C .Thành thạo cách tính độ dài của các cạnh . học sinh tự xây dựng định lý sin trong tam giác 2Về kỹ năng : .Phát hiện và giải quyết vấn đề.Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

∧ A ≈ 160 58’ a2 + c2 − b2 2ac cos B = 15 .2 bc.2ab.23 . cosB.cosB c2 = a2 + b2 . thảo luận . c cos A = cos B = b2 + c2 − a2 2bc a2 + c2 − b2 2ac a2 + b2 − c2 2ab Hệ quả:( sgk) cos C = Hoạt động 2: Áp dụng định lý côsin.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Thay đổi vai trò của các cạnh ta được kết quả thế nào ? Cho hiện định lý = A 2+ A 2 -2 A . c = 23. b.A ) C B = A 2+ A C B 2 a2 = b2 + c2 .2ac. b = 24. định lý côsin trở thành định lý nào ? Từ định lý hàm số côsin hãy viết công thức tính giá trị cosA. trình bày kết quả .9565 2 2 2 = 24 + 23 − 7 ≈ 0. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng B 7 23 C 24 A cos A = b2 + c2 − a2 2bc 2.Các cạnh của tam giác ABC là a = 7.A C C B B 2 2 =A C +A C B -2| A || A |cos( B A . Nhóm 1:Tính góc A của tam giác ABC Nhóm II: Tính góc B của tam giác ABC Nhóm III: Tính góc C của tam giác ABC Chia học sinh thành các nhóm . chẳng hạn vuông tại A.24 hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để tính cosA = 0. Phiếu học tập 2: .cosA b2 = a2 + c2 . cosC theo độ dài các cạnh a.cosC Khi tam giác ABC vuông .9565 => .

Tàu C chạy với vận tốc 15 hải lý một giờ.23 . AC = 8 . hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý ? ( 1 hải lý ≈ 1. đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 600 . 852 km ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn các nhóm tìm lời giải Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC ( hình 10/5 ) 30 A ? 40 60° A Hoạt động 3: Định lý sin trong tam giác Cho tam giác ABC có BC = a. Nếu tam giác ABC không vuông 16 .0062 => .7 ≈ 0. AB = c nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R Kiểm chứng các đẳng thức sau nếu góc A vuông : a = 2R sinA. Sau 2 giờ . b = 2RsinB.Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC ? a) 129 b) 7 c) 49 d) 69 ( Đáp án : c) Phiếu học tập 4: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A. .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------= 7 2 + 23 2 − 24 2 2. CA = b .∧ B ≈ Phiếu học tập 3: Cho tam giác ABC có AB = 5. c = 2RsinC Nếu góc A không vuông thì các đẳng thức trên còn đúng không ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông A c b C a O B Tam giác ABC không vuông thì các đẳng thức trên còn đúng Áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông ta có các đẳng thức cần chứng minh. ∧ = 600 . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ .

Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác Bài tập về nhà 15.Cho tam giác ABC có ∠A = 600 . ta có A A' b c O Nếu A không vuông .17sgk 17 . a = 6 .16. góc bù nhau nếu A tù Ta có sin ( ∠A) = sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C) = BC a = BA' 2 R Chứng minh tương tự cho các trường hợp còn lại Ví dụ củng cố . tìm cách đưa về giống như trường hợp A vuông? C a B sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C) khi góc A nhọn hoặc tù sin ( ∠BAC) = sin( ∠BA’C ) ? c a A b C O B A' Dùng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông Góc nội tiếp cùng chắn một cung nếu góc A nhọn.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------không? Vẽ đường kính BA’ của đường tròn.

4.cos ∠AIC ta có AB2 + AC2 = 2AI2 + IB2 + IC2 B I đặt AI = ma . . MỤC TIÊU . c ? C 18 . .IC. . b. Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1 : Công thức trung tuyến Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 2 A = AI2 + IB2 + 2AI.Cẩn thận . 3.Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.Rèn luyện tư duy lô gic .Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II. Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : .cos ∠ cos ∠AIB = .Biết quy lạ về quen.Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. . HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 21 I.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản. . chính xác trong tính toán .Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . Về thái độ: . . tính ma theo a.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- § 3.Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích. IB. bảng phụ . Về tư duy: . Về kiến thức : . 1.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Phát hiện và giải quyết vấn đề.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.Học sinh nắm được các công thức tính độ dài của các đường trung tuyến của tam giác và các công thức tính diện tích tam giác.cos ∠ Tính AB 2 . TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: 2. ICvà C A B AIB BI Có nhận xét gì về cos ∠AIB và cos ∠AIC A C 2 AIC = AI2 + IC2 + 2AI.Hoạt động nhóm.Thành thạo cách tính độ dài của các đường trung tuyến theo các cạnh của tam giác . A 2 theo AI .Phiếu học tập. IV.

và r ? abc 4R H B a C 1 a. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ? A) 84. BCO theo a. Bán kính vòng tròn nội tiếp là bao nhiêu ? 19 .ha 2 Nội dung ghi bảng A h sinB = a => ha = c. phát phiếu học tập.r 2 1 SOAC = b. 30. b.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Ta có công thức trung tuyến Viết tương tự cho mb và mc 2 ma = b2 + c2 a2 − 2 4 a2 + c2 b2 − 2 4 a2 + b2 c2 − 2 4 2 mb = 2 mc = Hoạt động 2: Công thức diện tích Hoạt động của giáo viên Cho tam giác ABC .b. sinB c 1 a. 14. sin B 2 1 S = a. r ) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC .c. Hãy tính diện tích các tam giác ABO.c. D) 168 . sin C 2 1 S = b.r 2 SOBC = A c r O r B a C r b SABC = p. ACO.r S= p ( p −a )( p −b)( p −c ) Hoạt động 3: Ví dụ áp dụng Chia học sinh thành các nhóm . tính diện tích tam giác theo a và ha? Hãy tính ha trong tam giác AHB theo cạnh c và góc B Tương tự tính diện tích S theo góc A và góc C Hoạt động của học sinh 1 S = a. C) 42. 28. 15. sin A 2 S= c ha b B H a C A c ha b S= Áp dụng định lý sin ta được biểu thức nào ? Gọi ( O .r 2 1 SOBC = c. thảo luận nhóm và trình bày kết quả 1) Một tam giác có ba cạnh là 13. c. B) 84 . 2) Một tam giác có ba cạnh là 26.

Về thái độ: .Vận dụng các kiến thức đã học vào các ví dụ đơn giản.Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : . c) Tính độ dài cạnh BC.Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.Biết quy lạ về quen. . chính xác trong tính toán . .Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích. . MỤC TIÊU .Tính các cạnh và các góc của tam giác dựa trên một số điều kiện.Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động . .Rèn luyện tư duy lô gic .Chuẩn bị đèn chiếu Projeter III. 4. sin C. 3. c = 8.Phiếu học tập.Thành thạo cách tính độ dài của các cạnh và các góc khi biết một số yếu tố trong tam giác. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC tiết 23 & 24 I. Về tư duy: .Phát hiện và giải quyết vấn đề. cosC. b = 6.Cẩn thận . C) 4.Giúp học sinh áp dụng tốt các định lý hàm số sin cà cos vào giải toán . D) 4 2 .Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------A) 16. . C.Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.Hoạt động nhóm.Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II.GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. b) B. 3) Cho tam giác ABC có a = 4. Khi đó diện tích của tam giác là A) 9 1 5 B) 3 1 5 C) 105 D) 2 15 3 Củng cố : Công thức tính độ dài trung tuyến trong tam giác Các công thức tính diện tích tam giác Bài tập sách giáo khoa Tiết 22: KIỂM TRA HỌC KỲ I § 3.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. góc A = 560. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra theo nhóm ( gọi đại diện nhóm lên trình bày) Cho tam giác ABC biết AB = 23. cosB. 20 . B) 8. Về kiến thức : . bảng phụ . Tính a) sin B. . . IV. 1. AC = 19. .

Tính góc C và các cạnh b. Tính các góc của tam giác ? 21 . Áp dụng định lý hàm số cos b2 + c2 − a2 thay giá trị ta cos A = 2bc được cosA ⇒ A Bài toán : Cho tam giác ABC.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------2. Hoạt động 2 : ( Giải tam giác khi biết 2 cạnh và 1 góc) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nếu biết 2 cạnh và góc xen giữa hai Dùng định lý hàm số cos cạnh thì ta tính cạnh còn laị bằng cách nào ? Nếu biết 2 cạnh và góc không xen Dùng định lý hàm số sin giữa thì tính cạnh còn lại bằng cách b sin A nào ? ⇒B sinB = Giáo viên phát phiếu học tập cho a ⇒C = học sinh Gọi học sinh lên trình bày. Hoạt động 3: ( Giải tam giác khi biết 3 cạnh) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gọi học sinh nhắc lại định lý hàm b2 + c2 − a2 cos A = số cos 2bc cos B = a2 + c2 − b2 2ac Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tam giác ABC .7. Tính góc C . -Trong một tam giác khi biết hai Ta luôn có : A + B + C = 1800 góc bất kỳ thì ta có thể tính được góc thứ ba không? Suy ra C = 83030’ . Biết a = 17. c của tam giác Nội dung ghi bảng Bài toán : Cho tam giác ABC .7. sữa nếu cần. chỉnh . B = 640 và A = 43030’. sin C sin B Nội dung ghi bảng Ta có thể tính được các góc của tam giác khi biết ba cạnh hay không? Giáo viên phát phiếu học tập Gọi học sinh lên bẳng trình bày . sin B học sinh b= Giáo viên hướng dẫn nếu cần sin A a. b = 22.Giáo viên phát phiếu học tập cho Áp dụng định lý hàm số sin . Biết a = 17. Tiến trình bài dạy: Hoạt đông 1: ( Giải tam giác khi biết độ dài 1 cạnh và 2 góc) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên phân tích các trường hợp có thể xảy ra đối với trường hợp này. ta có a. c = 19. biết a = 15. b = 21 và A = 48030’. sin C Gọi đại diện các nhóm lên trình bày c= Hướng dẫn sử dụng máy tính để sin A tính ra kết quả. giáo viên chỉnh sữa nếu cần. B và cạnh c của tam giác ⇒c = b. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính.

13 có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng bao nhiêu ? A) 6 B) 8 C) 1 3 2 D) 1 1 2 22 . C = 67045’. Nội dung ghi bảng Bài toán 37/ trang 67/ sgk C A 4 H 45° 20 B Nội dung ghi bảng Cho tam giác ABC . Tính a.c A c b 54° 67° 45' a B C p =a+b +c = 15 Hoạt động 6: 1)Cho tam giác ABC có a = 4.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------A 19 22 B 15 C Hoạt động 4: ( Ứng dụng vào bài toán thực tế ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gợi ý cho học sinh giải toán : Chuyển bài toán về dạng tam giác Gợi ý : -Trong tam giác ABC ta đã biết được gì? . 12. Khi đó diện tích của tam giác là A) 9 1 5 B) 3 1 5 C) 105 D) 2 15 3 2) Chọn đáp án sai : Một tam giác giải được nếu biết : A) Độ dài 3 cạnh B) Độ dài 2 cạnh và 1 góc bất kỳ C) Số đo 3 góc D) Độ dài 1 cạnh và 2 góc bất kỳ 3) Tam giác với ba cạnh là 5.Ta có thể tính được AB không? Tính AB . chỉnh sữa nếu cần Hoạt động 5: ( Một số dạng toán khác ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Phân tích đề và gợi ý cho học sinh giải Nhắc lại các tính chất về tỉ lệ thức của hai phân số để học sinh phát hiện vấn đề . biết p = 15. b = 6. giáo viên được cạnh BC. B=540. b. c = 8.hãy tính góc ABC Tính góc ABC ⇒ góc ACB Áp dụng định lý hàm số sin ta tính Gọi học sinh trình bày .

Biểu thức định nghĩa . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1: Ổn định lớp 2: Khởi động: (ở dưới dạng trò chơi) Hoạt động 1: Khởi động : Chia lớp thành 6 nhóm . 4) . 11.Sử dụng máy tính .Đã học được bao nhiêu tích bằng bao nhiêu ? công thức tính diện tích A . a _|_.b Cần sử dụng kiến thức nào ? Giáo viên hướng dẫn.Của giáo viên : Giáo án điện tử . Bài tập ôn tập chương : 2. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên hướng dẫn các nhóm Đại diện chọn 1 câu . PHƯƠNG PHÁP : Tái hiện kiến thức thông qua thực hành làm bài tập. hội ý trả lời Câu 1: Cho tam giác với ba cạnh là 5. 3. trong đó có 1 ô có ngôi sao may mắn.5 B.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------Củng cố : Nhắc lại các dạng toán Bài tập về nhà : 33.Định lí hàm số sin Các công thức tính diện tích tam giác.0 D. PHẦN CHUẨN BỊ : .0 Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ cho a = ( 3. 34. Các hệ thức lượng trong tam giác : Định lí hàm số cosin . Giáo viên hướng dẫn học sinh tính độ dài MN 10 3 D. II. ∠ MPN = 1200 thì độ dài cạnh MN ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ) là : A . b 23 . Tam giác đó có diện . 38 sgk Tiết 25:ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU BÀI DẠY : 1. -3) .4 B. 2.4 C.Biểu thức tọa độ . III . 12. a . 12 và 13 . IV . 9 . b = ( 4. 5. bài tập trắc nghiệm. Kết luận nào sau đây sai : A. Về kiến thức : Ôn lại : Giá trị lượng giác của 1 góc α với 10 ≤ α ≤ 180 0 Tích vô hướng của hai véc tơ . 35. 10 3 Câu 2: Nếu tam giác MNP có MP=5 . bảng phụ . nhận xét đánh giá kết quả của học sinh Biểu thức tọa độ của tích vô hướng =0 B. 7. Về kỹ năng: . 12. 10 tam giác C. Có 6 Ô trả lời được 1 câu được 1 điểm. 6.Làm quen với phương pháp xác định tập hợp điểm M thỏa một đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài.Của học sinh: Các kiến thức đã học ở chương II . PN = 8.

đường cao xuất Học sinh vẽ hình . M là điểm 1 làm trong 5 phút. Hoạt động 2: Hoạt động nhóm . ngoại tiếp tam giác MNC. 1). 4). bán kính đường tròn nội 24 . bán kính đường tròn nội tiếp . tiếp . AC -Hướng dẫn các nhóm vẽ hình Nhóm 1: -Các kiến thức cần sử dụng để giải 1) Tính độ dài đoạn BM. Một kết quả khác. . 8 17 C. đường cao xuất giải thức tính diện tích. | B.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------C. . b = ( 1.Vận dụng các kiến thức vừa được tái hiện trong hoạt động 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Chia học sinh thành các nhóm học Cho hình vuông ABCD cạnh a. cho hiện giả thiết phát từ C.| b | Câu 4: Trong các hệ thức sau. C. O tính đường cao xuất phát từ đỉnh B. b ) là A.| =| = a a a |. Học sinh tái hiện các kiến thức đã Nhóm 3: học để giải bài toán này : 1) Tính độ dài đoạn MN .b (a ) 2 (a ) 2 |=. định lý hàm 2) Tính IC . Nhóm 2: 1) Tính độ dài đoạn MN B A 2) Tính IC 3) Tính diện tích . M ngoại tiếp tam giác BMC. giáo viên chỉ trên cạnh AC sao cho AM = định từng em của từng nhóm trình 4 C D N bày bài giải của nhóm mình. I bài toán 2) Tính IC. hệ thức nào đúng? A.Giáo viên hướng dẫn học sinh số sin. học sinh tự N là trung điểm của CD.Tái hiện các kiến thức đã học 3) Tính diện tích tam giác BMC . 8 5 B. Giá trị của cos ( a . các công 3) Tính diện tích . định lý trung tuyến.Giáo viên đánh giá kết quả phát từ D. | a |. Gọi tập( 3 hoặc 6 nhóm) . 0 D.Định lý hàm số cosin. D. a a .| b | | = ±| a | Câu 5: Cho a = ( 4.b |=0 D. bán kính đường tròn nội bài toán. | =0 a .

Các nhóm lần lượt trình bày kết tiếp . giáo viên nhận xét . k = 0 : M trùng với A 1. Bài 2: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC a) Chứng minh rằng : với mọi M ta luôn có : MA2 + MB2 + MC2 = 3MG 2 + GA2 + GB2 + GC2 b) Tìm tập hợp các điểm M sao cho MA2 + MB2 + MC2 = k2 Tổng quát hơn : bài 3( trang 70) Giáo viên hướng dẫn học sinh giải . làm tiếp các bài tập ôn tập chương còn lại . A 3. M =k v .v . ngoại tiếp tam giác BDN. A cố định thì tập hợp các điểm M là 3.Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------. 25 . B cố định 2. A B 2. quả Hoạt động 3: Làm quen với phương pháp xác định tập hợp điểm thỏa một đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên đưa phương pháp Học sinh trao đổi theo nhóm . AM = k . dặn dò: Xem lại các bài đã giải . V . A cố định thì tập hợp của điểm k ≠ 0 : tập hợp của M là đường thẳng đi qua A và cùng phương với v M là ……. 1. k ∈ v không đổi . đánh giá kết quả. bán kính R = | k | | v | Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả Gọi học sinh lên bảng giải bài 2.Tập hợp các điểm M là đường trung thì tập hợp của điểm M là …. v không đổi . trực của đoạn thẳng AB. giáo viên nhận xét . Tập hợp M là đường tròn tâm A . từng Đưa đẳng thức về một trong các nhóm đưa ra kết quả dạng sau: R. M =M với A. …. Củng cố. đánh giá kết quả.

Giáo án hình học 10 Cao Thị Thu Thủy ---------------------------------------------------------------- 26 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->