Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại: ………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.

muôn sự như ý. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. cha mẹ. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. con cháu.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. tháng ……… năm …… Tín chủ con thành tâm sắm lễ.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Thổ Công . nước. mở cổng.Con lạy chín phương Trời. hương hoa trà quả. quả cau lá trầu... Chúng con lễ bạc tâm thành. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. ngày tháng hưởng phần lợi lạc. chuyển nhà. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. âm phù dương trợ. cúi xin được phù hộ độ trì. (cất nóc. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: … ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. chứng giám lòng thành.. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. dâng lên trước án. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . quả. sửa chữa. nghe thấu lời mời. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. phảng phất quanh khu vực này. thắp nến. chủ . vàng mã. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. gà.. kính cáo chư vị linh thần. cô hồn y thảo phụ mộc.thợ được bình an. Lễ tạ. mười phương Chư Phật. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Bát hương thổ công để lại.Con kính lạy quan Đương niên . xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. sở cầu như ý. mở cổng.Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . rượu. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. công việc hanh thông. thịt. ngài Định phúc Táo quân. gần cửa ra vào). sở nguyện tòng tâm. giáng lâm trước án. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. thụ hưởng lễ vật. sửa chữa. nếu có) đi theo. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Hôm nay là ngày …. hoa. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. Cúi xin các Ngài. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. chuyển nhà. Chư Phật mười phương .Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . phù trì tín chủ. Hậu chủ và các vị Hương linh. công việc chóng thành. giữ cẩn thận. thắp nén tâm hương. trước án kính lễ. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. trầu cau.Lễ tạ thần linh.

cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.Con lạy chín phương Trời. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. chứng giám lòng thành.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . Ngũ Thổ. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. (nếu có cha mẹ.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. mọi việc di chuyển được hanh thông. Bây giờ. . ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. Cúi xin các Ngài. do ………. thụ hưởng lễ vật. cha mẹ. quả cau lá trầu. Ngụ tại: …………… Hôm nay là ngày ….. cùng các chư vị tôn thần. sở nguyện tòng tâm. Ngũ phương. kim ngân. thương xót tín chủ. Ngũ thổ. Hiển khảo. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Tín chủ chúng con là: ………. hoa tươi. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. gia tiên nội ngoại họ …. hương đăng. các ngài Ngũ Phương. tại: ………. hương đăng hoa quả. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng.Con kính lạy Tổ tiên.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân .. giáng lâm trước án. Chư Phật mười phương . anh em. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. ngài Bản gia Táo quân. giáng lâm trước án. Chúng con người trần mắt thịt. tại ……………. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. đã được sự che trở. Tài thần. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. sở cầu như ý. Hậu thổ chư vị Tôn thần . ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. nhờ (các cụ. chứng giám tâm thành. ngài Bản gia Táo quân. . chúng con nhờ ơn tổ tiên. Tổ Tỷ).. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án.Con kính lạy Hoàng thiên. mười phương Chư Phật. chứng giám lòng thành.Con kính lạy Hoàng thiên. Phúc đức tôn thần . ngài Bản xứ thổ địa. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. thụ hưởng lễ vật. thành tâm sửa lễ. Chư Phật mười phương . chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. mười phương Chư Phật. chú bác. anh em. nghe thấu lời mời. thụ hưởng lễ vật..Con lạy chín phương Trời. Năm …. Con xin kính mời: ……. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. Tháng …. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm …… Hôm nay. trước án kính lễ. ông bà. bày tỏ lòng thành kính.. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Phúc đức chính thần. có gì thiếu sót.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. Long Mạch... Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. cúi xin được phù hộ độ trì. phù trì của chư vị Tôn thần. chư vị Hương linh. quả tốt. Tổ Tỷ.

chư vị Hương linh.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. gia tiên nội ngoại họ ….Bài vị cúng gia thần. pha trà dâng thần linh và gia tiên. có thể là nhà tự xây cất. cúi xin được phù hộ độ trì. sắp đặt đồ đạc. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. Bát nhang thổ công để lại. giúp đỡ.. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. bánh kẹo. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: Mâm lễ dâng thần linh. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. sắp đặt xong xuôi. gạo. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. tại: ……. thịt. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. Tránh chuyển nhà buổi tối. đặt lên bàn thờ. Sau khi dọn dẹp. Chúng con lễ bạc tâm thành. gà… Lễ vật được bày lên bàn thờ. Tạ ơn các vị đã phù trợ. Hiện nay. kê theo hướng đẹp với gia chủ. trước án kính lễ. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. vàng mã. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga.thuận lợi. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. bao gồm: Trầu cau. . sinh sống. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. . hôm nào lắp đặt. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. các vị Thánh Thần. bếp dầu). chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. Con kính mời các cụ Tổ Khảo. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. Sau đó mới dọn dẹp. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. Tổ Tỷ. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. cốt ở cái Tâm thành kính) . đồng lai hâm hưởng. che chở cho chúng con ở đây. Hậu chủ ngụ trong nhà này. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . Sau đó là chổi quét nhà. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. . mùa nào quả nấy. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. . xôi. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. . vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. để chúng con được thờ phụng. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. đất này đồng lâm án tiền.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau.Khi chuyển đồ vào nhà mới. anh em. chúng con đã mua (xây. hương hoa. tốt đẹp.

năm …. VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . làm ăn tiến tới. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. anh em… (nếu có).. hương hoa trà quả. đất này. Chúng con thành tâm sắm lễ. hương hoa trà quả. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng.. nội ngoại gia tiên. Hôm nay ngày …. ông bà. phù hộ độ trì cho . kê giường nhóm lửa. an khang thịnh vượng. thiết lập án thời. tài vận tiến đến. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………… Ngụ tại: ………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới.Con lạy chín phương Trời. vạn sự như ý. Chư Phật mười phương . khang thái.. bình an cho mọi nhà. kính lễ khánh hạ.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. bách bệnh không phát sinh. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. Cúi xin các cụ. chuyển nhà. phần sài nhóm lửa. trước án kính lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ …….. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. tài lộc dồi dào. thụ hưởng lễ vật. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông.. con cháu . dâng lên trước án. cúi xin được phù hộ độ trì. Hậu thổ chư vị Tôn thần . thụ hưởng lễ vật. quả cau lá trầu. cha mẹ. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. vạn sự tốt lành. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. quả cau lá trầu. thắp nén tâm hương.. Hậu chủ ở trong nhà này.Con kính lạy Hoàng thiên. chú bác.) linh thiêng phù trì. cha mẹ. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. cả nhà vui vẻ. mười phương Chư Phật. độ cho gia quyến chúng con an ninh. tháng …. (địa chỉ) …. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. kính lễ khánh hạ.. Chúng con lễ bạc tâm thành. anh em. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. giáng phó linh sàng. chứng giám lòng thành..

Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Nhờ hồng phúc tổ tiên. thắp nén tâm hương. Địa chỉ cụ thể ……. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. trước án kính lễ. vàng. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. mười phương Chư Phật. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ.chúng con: Lộc tài vượng tiến. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. trầu cau. Nay chúng con làm lễ Tân gia. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. con là ……….Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. Chư Phật mười phương. mời bạn bè. quả cau lá trầu. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. Thổ thần và Gia tiên. sắp sửa lễ vật. hương đăng hoa quả. Văn khấn yết cáo Táo quân. mạnh khỏe. trước án kính lễ. ông . Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. cháu con được bình an. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. gia đạo hưng long. Táo phủ thần quân. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin các cụ. Chư Phật mười phương. họ hàng. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. người thân. Hôm nay ngày … tháng … năm …. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. mười phương Chư Phật. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. bày trên bàn thờ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. ….Văn khấn yết cáo Táo quân. mã. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Thổ thần .. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. cúi xin được phù hộ độ trì. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. hoa. thiết lập án thờ. Tiếp đó. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: .

ngụ trong khu vực này. Chư Phật mười phương. tín chủ con thành tâm sắm lễ. trầu cau. mạnh khỏe.. văn phòng…) tại xứ này: ……. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. thương xót con cháu.Con lạy chín phương Trời. .. chứng giám lòng thành. mười phương Chư Phật. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . y thảo phụ mộc. cúi xin được phù hộ độ trì. Văn khấn khai trương cửa hàng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . trước án kính lễ. trước án kính lễ. đầy đặn trên bàn. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. . gia đạo hưng long. làm ăn thuận lợi. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. Định phúc táo quân. thụ hưởng lễ vật. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. hoa. cầu gì được nấy. nhà xưởng. Long Mạch. quan Thần linh Thổ địa. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. gà. Các Ngài linh thiêng. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. lộc tài vượng tiến. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. các ngài địa chúa Long Mạch. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. quả. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. phát đạt. Ngũ Thổ. quan Đương cảnh. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. hương đăng hoa quả. Tài Thần. thụ hưởng lễ vật. sắm sanh lễ vật.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. cúi xin được phù hộ độ trì. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. con cháu bình an. thịnh vượng. giáng lâm trước án. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. Chúng con lễ bạc tâm thành. vàng mã.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. trăm sự thuận lợi. phẩm oản. chứng giám lòng thành. cáo yết tôn thần. Tín chủ chúng con là: …………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. . Định phúc Táo quân. chư vị Tôn thần. rượu thịt. Chúng con lễ bạc tâm thành. quả cau lá trầu. Do đó. (chức vụ của người khấn). nguyện gì cũng thành.(địa chỉ)… Tín chủ con là ……….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful