Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại: ………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.

vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. gần cửa ra vào). Chúng con lễ bạc tâm thành. thụ hưởng lễ vật. giữ cẩn thận.. vàng mã. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. mở cổng.Con kính lạy quan Đương niên . sửa chữa. cúi xin được phù hộ độ trì. thắp nén tâm hương. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. tháng ……… năm …… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. Cúi xin các Ngài. phù trì tín chủ. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. hoa. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. công việc hanh thông.Con lạy chín phương Trời. nghe thấu lời mời. công việc chóng thành. mở cổng. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. mười phương Chư Phật. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. (cất nóc. thịt. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Hậu chủ và các vị Hương linh. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. phảng phất quanh khu vực này. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Hôm nay là ngày ….. thắp nến. chuyển nhà. kính cáo chư vị linh thần. VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . sở nguyện tòng tâm.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . muôn sự như ý. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà.thợ được bình an. gà. nếu có) đi theo. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. ngày tháng hưởng phần lợi lạc. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . Bát hương thổ công để lại. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. ngài Định phúc Táo quân. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. quả.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. chủ . trầu cau. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. hương hoa trà quả. Thổ Công . nên đặt vào hộp bìa kín đáo. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. chuyển nhà. sở cầu như ý.Lễ tạ thần linh. Chư Phật mười phương . rượu. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: … ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình.Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . cha mẹ. giáng lâm trước án. sửa chữa. Lễ tạ. quả cau lá trầu. nước. trước án kính lễ. dâng lên trước án. con cháu.. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. cô hồn y thảo phụ mộc. chứng giám lòng thành. âm phù dương trợ..

Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. mười phương Chư Phật.. ông bà. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm …… Hôm nay.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. có gì thiếu sót. Con xin kính mời: ……. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. chứng giám lòng thành. thụ hưởng lễ vật.Con kính lạy Hoàng thiên. cùng các chư vị tôn thần. mọi việc di chuyển được hanh thông. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. chứng giám lòng thành. Bây giờ. kim ngân.Con lạy chín phương Trời. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. sở cầu như ý. chư vị Hương linh.Con kính lạy Hoàng thiên. nghe thấu lời mời. hương đăng hoa quả. tại ……………. Ngũ Thổ. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. .. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. cúi xin được phù hộ độ trì. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. đã được sự che trở. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Tài thần. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. trước án kính lễ. thành tâm sửa lễ. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. do ………. chú bác. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Chư Phật mười phương .Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần .Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. chứng giám tâm thành. Chúng con lễ bạc tâm thành.. anh em. mười phương Chư Phật. quả tốt. sở nguyện tòng tâm. các ngài Ngũ Phương.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Hậu thổ chư vị Tôn thần .. Cúi xin các Ngài. phù trì của chư vị Tôn thần. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời.. Ngũ phương. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. Tháng ….Con kính lạy các ngài Ngũ phương. cha mẹ. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Chư Phật mười phương . Long Mạch. (nếu có cha mẹ. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. gia tiên nội ngoại họ ….Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . Hiển khảo.Con lạy chín phương Trời. Tín chủ chúng con là: ………. Phúc đức tôn thần . quả cau lá trầu. Tổ Tỷ. hương đăng. thương xót tín chủ. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. giáng lâm trước án. Ngũ thổ.Con kính lạy Tổ tiên. ngài Bản gia Táo quân. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. anh em. Chúng con người trần mắt thịt. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. chúng con nhờ ơn tổ tiên. hoa tươi. Phúc đức chính thần. Ngụ tại: …………… Hôm nay là ngày ….. ngài Bản gia Táo quân. bày tỏ lòng thành kính. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. tại: ………. nhờ (các cụ.. Tổ Tỷ). chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. giáng lâm trước án. ngài Bản xứ thổ địa. Năm …. . ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. thụ hưởng lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. vàng mã.Khi chuyển đồ vào nhà mới. bánh kẹo. tốt đẹp. sắp đặt xong xuôi. chư vị Hương linh. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. tại: ……. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. giúp đỡ. gà… Lễ vật được bày lên bàn thờ.thuận lợi. cúi xin được phù hộ độ trì. thịt. . Hiện nay. hôm nào lắp đặt. sắp đặt đồ đạc. . vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Tổ Tỷ. Con kính mời các cụ Tổ Khảo. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. Tạ ơn các vị đã phù trợ. . mùa nào quả nấy. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. đặt lên bàn thờ. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới.. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. đồng lai hâm hưởng. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. cốt ở cái Tâm thành kính) . sinh sống. Sau đó là chổi quét nhà. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. để chúng con được thờ phụng. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. pha trà dâng thần linh và gia tiên. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. . Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. bao gồm: Trầu cau. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. kê theo hướng đẹp với gia chủ. gạo. các vị Thánh Thần. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. trước án kính lễ. đất này đồng lâm án tiền. chúng con đã mua (xây. có thể là nhà tự xây cất. . tay cầm tiền của mang vào nhà mới. Sau đó mới dọn dẹp. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. bếp dầu). che chở cho chúng con ở đây. Sau khi dọn dẹp. gia tiên nội ngoại họ …. hương hoa. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. Bát nhang thổ công để lại. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. Chúng con lễ bạc tâm thành.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. Hậu chủ ngụ trong nhà này. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . anh em. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: Mâm lễ dâng thần linh. Tránh chuyển nhà buổi tối. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa).Bài vị cúng gia thần. xôi. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) .Bài vị gia thần (tức Thổ Công.

thụ hưởng lễ vật. an khang thịnh vượng. mười phương Chư Phật. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. quả cau lá trầu. anh em… (nếu có). Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. nội ngoại gia tiên. thụ hưởng lễ vật. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………… Ngụ tại: ………………………………………………… Hôm nay là ngày …. dâng lên trước án. đất này. VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . kính lễ khánh hạ. Hậu thổ chư vị Tôn thần . trước án kính lễ. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. Chư Phật mười phương . thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt.. độ cho gia quyến chúng con an ninh.. tài vận tiến đến. giáng phó linh sàng. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. phù hộ độ trì cho . Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. chú bác. chuyển nhà. cúi xin được phù hộ độ trì. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. bình an cho mọi nhà. Chúng con lễ bạc tâm thành.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.. con cháu .. quả cau lá trầu. tài lộc dồi dào. hương hoa trà quả.) linh thiêng phù trì. làm ăn tiến tới. kính lễ khánh hạ. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo.Con lạy chín phương Trời. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. thắp nén tâm hương. bách bệnh không phát sinh. khang thái. phần sài nhóm lửa.. ông bà. cả nhà vui vẻ. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà.. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. kê giường nhóm lửa.. hương hoa trà quả. Hôm nay ngày …. anh em. chứng giám lòng thành. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. Chúng con thành tâm sắm lễ. cha mẹ. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. thiết lập án thời. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng.. cha mẹ. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. năm …. Hậu chủ ở trong nhà này. vạn sự như ý. tháng ….Con kính lạy Hoàng thiên. Cúi xin các cụ. vạn sự tốt lành. (địa chỉ) ….

trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. mời bạn bè. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Tiếp đó. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. Nay chúng con làm lễ Tân gia. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ.. Chúng con lễ bạc tâm thành. Văn khấn yết cáo Táo quân. Chư Phật mười phương. thắp nén tâm hương. vàng. mã. trước án kính lễ. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. hoa. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. mạnh khỏe. họ hàng. trước án kính lễ. cúi xin được phù hộ độ trì.Văn khấn yết cáo Táo quân. Táo phủ thần quân. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ.chúng con: Lộc tài vượng tiến. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. người thân. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. Địa chỉ cụ thể ……. cúi xin được phù hộ độ trì. sắp sửa lễ vật. Thổ thần . ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. bày trên bàn thờ. Thổ thần và Gia tiên. cúi xin các cụ. cháu con được bình an. Chư Phật mười phương. hương đăng hoa quả. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . Nhờ hồng phúc tổ tiên. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. …. thiết lập án thờ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. mười phương Chư Phật.Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. mười phương Chư Phật. ông . quả cau lá trầu. gia đạo hưng long. con là ………. trầu cau. Hôm nay ngày … tháng … năm ….

chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. thụ hưởng lễ vật. trước án kính lễ. Tín chủ chúng con là: …………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Định phúc táo quân. cáo yết tôn thần. . cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. thương xót con cháu. trước án kính lễ. Do đó. Các Ngài linh thiêng. các ngài địa chúa Long Mạch. quả cau lá trầu. rượu thịt. hoa. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. quả.bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. mười phương Chư Phật. hương đăng hoa quả. Định phúc Táo quân. Long Mạch. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. trăm sự thuận lợi. cúi xin được phù hộ độ trì. Văn khấn khai trương cửa hàng.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. Chúng con lễ bạc tâm thành. . cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. phẩm oản.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. thụ hưởng lễ vật. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. chứng giám lòng thành. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. gà. Ngũ Thổ. Chư Phật mười phương. phát đạt. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. chư vị Tôn thần. quan Đương cảnh. trầu cau. Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin được phù hộ độ trì.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. giáng lâm trước án. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Chúng con kính mời: quan Đương Niên. nguyện gì cũng thành..Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . cầu gì được nấy. chứng giám lòng thành. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. quan Thần linh Thổ địa.Con lạy chín phương Trời. (chức vụ của người khấn). văn phòng…) tại xứ này: ……. nhà xưởng. lộc tài vượng tiến. sắm sanh lễ vật. y thảo phụ mộc.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. ngụ trong khu vực này. vàng mã. Tài Thần. mạnh khỏe. đầy đặn trên bàn. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. .. thịnh vượng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. tín chủ con thành tâm sắm lễ. làm ăn thuận lợi. con cháu bình an. gia đạo hưng long. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng.