Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại: ………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.

Hậu chủ và các vị Hương linh. công việc hanh thông. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. Chúng con lễ bạc tâm thành. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Hôm nay là ngày …. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. tháng ……… năm …… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. thắp nén tâm hương.thợ được bình an.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. sở cầu như ý. mười phương Chư Phật. Thổ Công . Nay chọn được ngày lành tháng tốt.Con lạy chín phương Trời. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. trước án kính lễ. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. Cúi xin các Ngài.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. thắp nến. vàng mã. sửa chữa. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. chứng giám lòng thành. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. con cháu. phù trì tín chủ. gà. nếu có) đi theo. Lễ tạ.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. giữ cẩn thận. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. quả cau lá trầu.. Bát hương thổ công để lại. chủ . nước. trầu cau. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. sửa chữa.Lễ tạ thần linh. hương hoa trà quả. cúi xin được phù hộ độ trì. gần cửa ra vào). (cất nóc. thụ hưởng lễ vật. ngài Định phúc Táo quân.Con kính lạy quan Đương niên . có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. dâng lên trước án. kính cáo chư vị linh thần. thịt. quả. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: … ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. công việc chóng thành. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. rượu. cô hồn y thảo phụ mộc. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . mở cổng. nghe thấu lời mời. phảng phất quanh khu vực này. cha mẹ. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. mở cổng. giáng lâm trước án.. Chư Phật mười phương . muôn sự như ý. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. hoa. chuyển nhà. sở nguyện tòng tâm. VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .. âm phù dương trợ.. ngày tháng hưởng phần lợi lạc.Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chuyển nhà.

Ngũ Thổ. Phúc đức chính thần.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Tổ Tỷ. Chúng con người trần mắt thịt. Ngũ phương.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.Con kính lạy các ngài Ngũ phương..Con kính lạy Tổ tiên. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo.. quả tốt. ông bà. Chư Phật mười phương . Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. nghe thấu lời mời. đã được sự che trở. bày tỏ lòng thành kính. nhờ (các cụ. quả cau lá trầu. thụ hưởng lễ vật. Tháng …. mười phương Chư Phật. thụ hưởng lễ vật. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. anh em. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. hương đăng hoa quả. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án.. phù trì của chư vị Tôn thần. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. Hậu thổ chư vị Tôn thần . .Con kính lạy Hoàng thiên. gia tiên nội ngoại họ ….. Long Mạch. . con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. sở nguyện tòng tâm. chứng giám tâm thành. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. hoa tươi. Phúc đức tôn thần . chứng giám lòng thành.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . chú bác. mọi việc di chuyển được hanh thông. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. Tín chủ chúng con là: ………. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. thành tâm sửa lễ. các ngài Ngũ Phương.. cùng các chư vị tôn thần. sở cầu như ý. Hiển khảo. (nếu có cha mẹ. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. có gì thiếu sót. Hậu thổ chư vị Tôn thần . chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. tại ……………. chúng con nhờ ơn tổ tiên.Con lạy chín phương Trời. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn.Con lạy chín phương Trời. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. Ngụ tại: …………… Hôm nay là ngày …. chư vị Hương linh. giáng lâm trước án. thương xót tín chủ. ngài Bản gia Táo quân. Ngũ thổ. cha mẹ. Tài thần..Con kính lạy Hoàng thiên. Cúi xin các Ngài.. thụ hưởng lễ vật. anh em. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. Năm …. trước án kính lễ. do ………. hương đăng. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. chứng giám lòng thành. Con xin kính mời: ……. kim ngân. tại: ………. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Chúng con lễ bạc tâm thành.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm …… Hôm nay. Bây giờ. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Chư Phật mười phương . cúi xin được phù hộ độ trì. mười phương Chư Phật. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. giáng lâm trước án. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. ngài Bản xứ thổ địa. ngài Bản gia Táo quân. Tổ Tỷ).

bếp dầu). xôi. Sau đó là chổi quét nhà. Hiện nay. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới.Khi chuyển đồ vào nhà mới. Tạ ơn các vị đã phù trợ. sắp đặt đồ đạc. bánh kẹo. Tránh chuyển nhà buổi tối. mùa nào quả nấy. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. . gà… Lễ vật được bày lên bàn thờ.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên.. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. thịt. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. chư vị Hương linh. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. Con kính mời các cụ Tổ Khảo. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. có thể là nhà tự xây cất. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. anh em. đồng lai hâm hưởng. giúp đỡ. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: Mâm lễ dâng thần linh. tốt đẹp. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. Sau đó mới dọn dẹp. hôm nào lắp đặt. cốt ở cái Tâm thành kính) . gia tiên nội ngoại họ …. pha trà dâng thần linh và gia tiên.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. Bát nhang thổ công để lại. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm.Bài vị cúng gia thần. che chở cho chúng con ở đây. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. các vị Thánh Thần. Chúng con lễ bạc tâm thành. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. tại: ……. cúi xin được phù hộ độ trì. . sắp đặt xong xuôi. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này.thuận lợi. Tổ Tỷ. chúng con đã mua (xây. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. để chúng con được thờ phụng. kê theo hướng đẹp với gia chủ. . trước án kính lễ. vàng mã. sinh sống. đất này đồng lâm án tiền. đặt lên bàn thờ. . gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. Sau khi dọn dẹp. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: .Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. tay cầm tiền của mang vào nhà mới.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. Hậu chủ ngụ trong nhà này. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. . không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). gạo. hương hoa. bao gồm: Trầu cau. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng.

đất này. vạn sự tốt lành.. con cháu . thụ hưởng lễ vật.. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. ông bà. (địa chỉ) …. kính lễ khánh hạ. anh em… (nếu có).. Chúng con thành tâm sắm lễ. tài vận tiến đến. bách bệnh không phát sinh. Hậu thổ chư vị Tôn thần . quả cau lá trầu. độ cho gia quyến chúng con an ninh.. bình an cho mọi nhà. Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. hương hoa trà quả.Con lạy chín phương Trời. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. làm ăn tiến tới... cha mẹ. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. dâng lên trước án. mười phương Chư Phật. chú bác. VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Chúng con lễ bạc tâm thành. năm …. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. kê giường nhóm lửa. Cúi xin các cụ. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. phần sài nhóm lửa. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………… Ngụ tại: ………………………………………………… Hôm nay là ngày …. khang thái. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ.) linh thiêng phù trì. cúi xin được phù hộ độ trì. tài lộc dồi dào. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. tháng …. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. thụ hưởng lễ vật. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. an khang thịnh vượng. phù hộ độ trì cho . trước án kính lễ.. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. chứng giám lòng thành. nội ngoại gia tiên.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. hương hoa trà quả. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . chuyển nhà. vạn sự như ý. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. giáng phó linh sàng. anh em. thiết lập án thời. Hôm nay ngày …. kính lễ khánh hạ. quả cau lá trầu. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Chư Phật mười phương . Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh.. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. thắp nén tâm hương. Hậu chủ ở trong nhà này. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. cha mẹ.Con kính lạy Hoàng thiên. cả nhà vui vẻ.

an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. vàng. Chư Phật mười phương. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. cúi xin các cụ. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. người thân. ông . sắp sửa lễ vật. Nay chúng con làm lễ Tân gia.. thắp nén tâm hương. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. cúi xin được phù hộ độ trì. trầu cau. mã. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. Địa chỉ cụ thể ……. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. trước án kính lễ. Thổ thần . họ hàng. Chư Phật mười phương. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. hoa. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Thổ thần và Gia tiên. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. cúi xin được phù hộ độ trì. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa.Văn khấn yết cáo Táo quân. Chúng con lễ bạc tâm thành. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành.Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. …. mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Hôm nay ngày … tháng … năm …. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. Táo phủ thần quân. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Văn khấn yết cáo Táo quân. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. gia đạo hưng long. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng.chúng con: Lộc tài vượng tiến. hương đăng hoa quả. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. quả cau lá trầu. mười phương Chư Phật. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. mạnh khỏe. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. cháu con được bình an. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. bày trên bàn thờ. trước án kính lễ. mời bạn bè. Nhờ hồng phúc tổ tiên. thiết lập án thờ. Tiếp đó. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . con là ……….

y thảo phụ mộc. chứng giám lòng thành. cúi xin được phù hộ độ trì. Chư Phật mười phương.. hương đăng hoa quả. cáo yết tôn thần. rượu thịt. đầy đặn trên bàn. . Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Ngũ Thổ. thụ hưởng lễ vật. Văn khấn khai trương cửa hàng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chứng giám lòng thành. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. mười phương Chư Phật. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Do đó. cầu gì được nấy. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. chư vị Tôn thần. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. sắm sanh lễ vật. nhà xưởng. các ngài địa chúa Long Mạch. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. quan Thần linh Thổ địa.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. Chúng con lễ bạc tâm thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. phẩm oản. Chúng con lễ bạc tâm thành. phát đạt. gia đạo hưng long. quả. giáng lâm trước án. quả cau lá trầu. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. thương xót con cháu. tín chủ con thành tâm sắm lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. trăm sự thuận lợi. làm ăn thuận lợi. nguyện gì cũng thành. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. lộc tài vượng tiến. Định phúc táo quân. gà. hoa. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp.. trước án kính lễ. . nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . (chức vụ của người khấn).(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. thịnh vượng. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. cúi xin được phù hộ độ trì. Các Ngài linh thiêng. trầu cau. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. Định phúc Táo quân. thụ hưởng lễ vật. quan Đương cảnh. trước án kính lễ. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. . Tài Thần. mạnh khỏe.Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . văn phòng…) tại xứ này: ……. Tín chủ chúng con là: …………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Long Mạch. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng.bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. vàng mã. ngụ trong khu vực này.Con lạy chín phương Trời. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. con cháu bình an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful