Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại: ………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.

. Thổ Công . nếu có) đi theo. nghe thấu lời mời. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. quả. cúi xin được phù hộ độ trì. giữ cẩn thận. Bát hương thổ công để lại. Chư Phật mười phương . con cháu. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. ngài Định phúc Táo quân. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: … ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. công việc chóng thành. kính cáo chư vị linh thần. rượu. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. tháng ……… năm …… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . sửa chữa. chuyển nhà. gà. ngày tháng hưởng phần lợi lạc. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. mở cổng. sửa chữa. giáng lâm trước án.Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.. hương hoa trà quả. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Hôm nay là ngày ….. chủ . vàng mã. phù trì tín chủ. hoa. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. chuyển nhà. sở nguyện tòng tâm. (cất nóc. chứng giám lòng thành.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần .Lễ tạ thần linh. cha mẹ. nước.Con kính lạy quan Đương niên .thợ được bình an.Con lạy chín phương Trời. Lễ tạ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . thắp nén tâm hương. âm phù dương trợ. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Chúng con lễ bạc tâm thành. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. công việc hanh thông. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. sở cầu như ý.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”.. cô hồn y thảo phụ mộc. Hậu chủ và các vị Hương linh. thịt. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. mở cổng. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. thụ hưởng lễ vật. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. gần cửa ra vào). thắp nến. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. trầu cau. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. trước án kính lễ. Cúi xin các Ngài. phảng phất quanh khu vực này. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. muôn sự như ý. quả cau lá trầu. dâng lên trước án.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. mười phương Chư Phật.

thụ hưởng lễ vật.Con lạy chín phương Trời. Phúc đức tôn thần . thụ hưởng lễ vật. ngài Bản gia Táo quân. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. có gì thiếu sót. Tổ Tỷ. tại: ………. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. (nếu có cha mẹ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . tại ……………. cùng các chư vị tôn thần. Ngũ Thổ. cúi xin được phù hộ độ trì. do ………. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. quả tốt.Con kính lạy Hoàng thiên. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. nghe thấu lời mời..Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. nhờ (các cụ. ngài Bản gia Táo quân. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. thụ hưởng lễ vật. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. Hiển khảo. chứng giám lòng thành. sở nguyện tòng tâm. Tài thần. Chư Phật mười phương . Phúc đức chính thần.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. Bây giờ. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Tín chủ chúng con là: ………. hoa tươi. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. phù trì của chư vị Tôn thần. kim ngân. Chư Phật mười phương .Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân .. . con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài... hương đăng. mười phương Chư Phật.Con kính lạy Hoàng thiên. ông bà. chư vị Hương linh. anh em. mọi việc di chuyển được hanh thông. trước án kính lễ. Cúi xin các Ngài. ngài Bản xứ thổ địa. gia tiên nội ngoại họ …. đã được sự che trở. Ngũ thổ. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm …… Hôm nay. anh em. thành tâm sửa lễ. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. Long Mạch. Chúng con người trần mắt thịt. . chứng giám tâm thành. giáng lâm trước án. Chúng con lễ bạc tâm thành. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Tháng …. mười phương Chư Phật. giáng lâm trước án. Tổ Tỷ). phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc.Con lạy chín phương Trời. sở cầu như ý.Con kính lạy Tổ tiên. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. Năm …. chứng giám lòng thành. Hậu thổ chư vị Tôn thần . hương đăng hoa quả. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. cha mẹ. chúng con nhờ ơn tổ tiên. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. chú bác. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. bày tỏ lòng thành kính. các ngài Ngũ Phương. quả cau lá trầu. Ngụ tại: …………… Hôm nay là ngày …... thương xót tín chủ. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. Con xin kính mời: ……. Ngũ phương. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời.. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: Mâm lễ dâng thần linh. các vị Thánh Thần.. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. có thể là nhà tự xây cất. giúp đỡ. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). tại: ……. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. tốt đẹp. hương hoa. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. đặt lên bàn thờ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. Tạ ơn các vị đã phù trợ. sinh sống. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. sắp đặt xong xuôi. Hiện nay. kê theo hướng đẹp với gia chủ. sắp đặt đồ đạc. Con kính mời các cụ Tổ Khảo. bao gồm: Trầu cau. . hôm nào lắp đặt. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. Chúng con lễ bạc tâm thành. . chúng con đã mua (xây. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. chư vị Hương linh. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. Sau đó là chổi quét nhà. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. bánh kẹo. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng.Bài vị cúng gia thần. Sau khi dọn dẹp. gia tiên nội ngoại họ …. cúi xin được phù hộ độ trì. . Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. đất này đồng lâm án tiền. Hậu chủ ngụ trong nhà này. gà… Lễ vật được bày lên bàn thờ. trước án kính lễ. xôi. thịt.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. gạo.Khi chuyển đồ vào nhà mới. bếp dầu). Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. che chở cho chúng con ở đây. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. vàng mã. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. Tránh chuyển nhà buổi tối. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. đồng lai hâm hưởng. pha trà dâng thần linh và gia tiên.thuận lợi. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. anh em. cốt ở cái Tâm thành kính) . Bát nhang thổ công để lại. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. . Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . mùa nào quả nấy. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. Tổ Tỷ. Sau đó mới dọn dẹp. .Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. để chúng con được thờ phụng. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch.

tài lộc dồi dào. thắp nén tâm hương. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . cả nhà vui vẻ. quả cau lá trầu.. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………..Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. khang thái. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. độ cho gia quyến chúng con an ninh. cúi xin được phù hộ độ trì. tài vận tiến đến. an khang thịnh vượng. chuyển nhà. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. quả cau lá trầu. nội ngoại gia tiên. cha mẹ.. (địa chỉ) …. tháng …. hương hoa trà quả. VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. bách bệnh không phát sinh. Chúng con lễ bạc tâm thành. năm …. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. ông bà. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh.. Hôm nay ngày ….. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. kính lễ khánh hạ. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng.. Cúi xin các cụ. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. hương hoa trà quả. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………… Ngụ tại: ………………………………………………… Hôm nay là ngày …. bình an cho mọi nhà. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. Hậu chủ ở trong nhà này. thụ hưởng lễ vật.. cha mẹ. anh em.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. dâng lên trước án. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ.Con kính lạy Hoàng thiên. làm ăn tiến tới. đất này. chú bác. vạn sự như ý.Con lạy chín phương Trời. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. phù hộ độ trì cho . Hậu thổ chư vị Tôn thần .) linh thiêng phù trì. Chúng con thành tâm sắm lễ. kính lễ khánh hạ. phần sài nhóm lửa. chứng giám lòng thành. thiết lập án thời. thụ hưởng lễ vật. trước án kính lễ. con cháu . anh em… (nếu có). kê giường nhóm lửa. Chư Phật mười phương . giáng phó linh sàng. vạn sự tốt lành. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ.. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà.

mã. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. Chư Phật mười phương. Nay chúng con làm lễ Tân gia. Nhờ hồng phúc tổ tiên. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. mười phương Chư Phật. gia chủ phải làm lễ Tân Gia.chúng con: Lộc tài vượng tiến. trước án kính lễ. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. Tiếp đó. sắp sửa lễ vật. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Chư Phật mười phương.Văn khấn yết cáo Táo quân. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. bày trên bàn thờ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. thắp nén tâm hương. Chúng con lễ bạc tâm thành. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh.Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa.. Hôm nay ngày … tháng … năm …. họ hàng. vàng. cúi xin được phù hộ độ trì. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. Văn khấn yết cáo Táo quân. con là ………. mời bạn bè. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. thiết lập án thờ. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. mười phương Chư Phật. Thổ thần . Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. cúi xin được phù hộ độ trì. trước án kính lễ. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. trầu cau. hương đăng hoa quả. mạnh khỏe. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. hoa. người thân. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. cháu con được bình an. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. Táo phủ thần quân. …. quả cau lá trầu. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. gia đạo hưng long. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Thổ thần và Gia tiên. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. cúi xin các cụ. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Địa chỉ cụ thể ……. ông . Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao.

trăm sự thuận lợi. phẩm oản. Chúng con lễ bạc tâm thành. (chức vụ của người khấn). Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. Các Ngài linh thiêng.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. thương xót con cháu. cáo yết tôn thần. thụ hưởng lễ vật.Con lạy chín phương Trời. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. Chúng con lễ bạc tâm thành. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. trầu cau. lộc tài vượng tiến. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. phát đạt. Định phúc táo quân. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . cầu gì được nấy. quan Thần linh Thổ địa. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. giáng lâm trước án.. nhà xưởng. trước án kính lễ.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. thịnh vượng. . các ngài địa chúa Long Mạch. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. thụ hưởng lễ vật. nguyện gì cũng thành. Tín chủ chúng con là: …………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm ….bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. y thảo phụ mộc. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. trước án kính lễ. hoa. chư vị Tôn thần. Tài Thần. con cháu bình an. chứng giám lòng thành. Do đó. ngụ trong khu vực này. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. rượu thịt. sắm sanh lễ vật. chứng giám lòng thành. quan Đương cảnh. mười phương Chư Phật. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. Chư Phật mười phương. vàng mã. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. hương đăng hoa quả. làm ăn thuận lợi. đầy đặn trên bàn. cúi xin được phù hộ độ trì. Định phúc Táo quân. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. cúi xin được phù hộ độ trì. Ngũ Thổ.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. tín chủ con thành tâm sắm lễ. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. gia đạo hưng long. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. văn phòng…) tại xứ này: …….Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . . Văn khấn khai trương cửa hàng.. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. mạnh khỏe. . Long Mạch. quả cau lá trầu. quả. gà.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful