Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………

Ngụ tại: ………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.

các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Bát hương thổ công để lại. chủ .Lễ tạ thần linh. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. kính cáo chư vị linh thần. phù trì tín chủ. ngày tháng hưởng phần lợi lạc. mở cổng. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”.Con lạy chín phương Trời. thịt. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. nghe thấu lời mời.. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . (cất nóc. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất..Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi.. giữ cẩn thận. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. sở cầu như ý. cô hồn y thảo phụ mộc. muôn sự như ý. phảng phất quanh khu vực này.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. vàng mã. nếu có) đi theo. quả cau lá trầu. sở nguyện tòng tâm. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. cha mẹ. Chư Phật mười phương . bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: … ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. Hậu chủ và các vị Hương linh. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . âm phù dương trợ. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. công việc chóng thành. mười phương Chư Phật. con cháu. gần cửa ra vào). mở cổng. hương hoa trà quả. nước. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. trước án kính lễ.Con kính lạy quan Đương niên . thắp nén tâm hương. Thổ Công . tháng ……… năm …… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. ngài Định phúc Táo quân. công việc hanh thông. quả. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. chuyển nhà. rượu. hoa. giáng lâm trước án. gà. Nay chọn được ngày lành tháng tốt.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . Cúi xin các Ngài. dâng lên trước án. chuyển nhà. sửa chữa. trầu cau. Lễ tạ. Tín chủ (chúng) con là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Hôm nay là ngày ….Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. Chúng con lễ bạc tâm thành. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. thụ hưởng lễ vật. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. sửa chữa. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. chứng giám lòng thành. cúi xin được phù hộ độ trì. thắp nến. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó.thợ được bình an.

Con kính lạy Hoàng thiên. giáng lâm trước án. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. bày tỏ lòng thành kính. nghe thấu lời mời.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. thành tâm sửa lễ. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây.Con kính lạy Hoàng thiên. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. Ngũ thổ. Ngũ phương. sở cầu như ý. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.. do ………. anh em. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . chúng con thành tâm sửa biện lễ vật.Con lạy chín phương Trời. Chúng con người trần mắt thịt. . chứng giám lòng thành.Con kính lạy Tổ tiên. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. Năm …. Tài thần.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần .Con lạy chín phương Trời. Tổ Tỷ.. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm …… Hôm nay. Con xin kính mời: ……. mười phương Chư Phật. Phúc đức chính thần. sở nguyện tòng tâm. trước án kính lễ. chứng giám lòng thành. chúng con nhờ ơn tổ tiên. kim ngân. cùng các chư vị tôn thần. tại: ……….. nhờ (các cụ. chứng giám tâm thành. thụ hưởng lễ vật. . phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. (nếu có cha mẹ. anh em. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. hương đăng. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Hậu thổ chư vị Tôn thần .. phù trì của chư vị Tôn thần. chú bác. mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . có gì thiếu sót. Long Mạch. Chư Phật mười phương . Bây giờ. đã được sự che trở. Cúi xin các Ngài. Ngũ Thổ. mọi việc di chuyển được hanh thông. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. thụ hưởng lễ vật. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. ngài Bản gia Táo quân.. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Phúc đức tôn thần . Tháng …. hương đăng hoa quả.. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. ông bà. tại ……………. quả cau lá trầu. giáng lâm trước án. Chư Phật mười phương . chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. Chúng con lễ bạc tâm thành. Tín chủ chúng con là: ………. gia tiên nội ngoại họ …. ngài Bản gia Táo quân. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. Hiển khảo. Ngụ tại: …………… Hôm nay là ngày …. cha mẹ. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. thụ hưởng lễ vật. cúi xin được phù hộ độ trì. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. các ngài Ngũ Phương. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức.. thương xót tín chủ. Hậu thổ chư vị Tôn thần . chư vị Hương linh. quả tốt. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. Tổ Tỷ).Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . hoa tươi. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. ngài Bản xứ thổ địa.

kê theo hướng đẹp với gia chủ. chư vị Hương linh.. Hiện nay. bánh kẹo. Con kính mời các cụ Tổ Khảo. pha trà dâng thần linh và gia tiên. Chúng con lễ bạc tâm thành. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . Bát nhang thổ công để lại. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có.thuận lợi. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. Sau đó là chổi quét nhà. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. có thể là nhà tự xây cất. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. vàng mã. để chúng con được thờ phụng. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. . cúi xin được phù hộ độ trì. gạo. trước án kính lễ. che chở cho chúng con ở đây. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa).Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. Hậu chủ ngụ trong nhà này. đất này đồng lâm án tiền. xôi. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: Mâm lễ dâng thần linh. . Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. tại: ……. mùa nào quả nấy.Khi chuyển đồ vào nhà mới. .Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. các vị Thánh Thần. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. đặt lên bàn thờ. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. giúp đỡ. hôm nào lắp đặt. . chúng con đã mua (xây. sinh sống. bao gồm: Trầu cau. Tổ Tỷ.Bài vị cúng gia thần. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. Sau khi dọn dẹp. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. Tránh chuyển nhà buổi tối. gà… Lễ vật được bày lên bàn thờ. sắp đặt đồ đạc. anh em. bếp dầu).Bài vị gia thần (tức Thổ Công. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. Sau đó mới dọn dẹp. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. thịt. tốt đẹp. hương hoa. đồng lai hâm hưởng.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. . cốt ở cái Tâm thành kính) . Tạ ơn các vị đã phù trợ. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. gia tiên nội ngoại họ ….Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. sắp đặt xong xuôi. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật.

Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào.. Chúng con lễ bạc tâm thành. VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .. chuyển nhà. dâng lên trước án. quả cau lá trầu. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. đất này. cả nhà vui vẻ.) linh thiêng phù trì. bách bệnh không phát sinh. độ cho gia quyến chúng con an ninh. giáng phó linh sàng.. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Hậu chủ ở trong nhà này. làm ăn tiến tới. kính lễ khánh hạ. vạn sự tốt lành. kính lễ khánh hạ. nội ngoại gia tiên.. hương hoa trà quả. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ …….. vạn sự như ý. quả cau lá trầu. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………… Ngụ tại: ………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. hương hoa trà quả. bình an cho mọi nhà. con cháu .Con kính lạy Hoàng thiên. Chư Phật mười phương . chứng giám lòng thành. khang thái. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. mười phương Chư Phật. phần sài nhóm lửa. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. thụ hưởng lễ vật. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . chú bác. Hôm nay ngày ….. kê giường nhóm lửa. tháng …. anh em… (nếu có).Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.. an khang thịnh vượng. thiết lập án thời. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. ông bà. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. cha mẹ. phù hộ độ trì cho . Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. năm …. anh em. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng.Con lạy chín phương Trời. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ.. Cúi xin các cụ. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. tài vận tiến đến. Chúng con thành tâm sắm lễ. (địa chỉ) …. tài lộc dồi dào. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. thắp nén tâm hương. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. cúi xin được phù hộ độ trì. cha mẹ. trước án kính lễ. thụ hưởng lễ vật. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ……….

ông . mười phương Chư Phật. Văn khấn yết cáo Táo quân. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. Chư Phật mười phương. Nay chúng con làm lễ Tân gia. bày trên bàn thờ. gia đạo hưng long. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. …. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình.Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. mã.Văn khấn yết cáo Táo quân. hoa. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. con là ………. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. thắp nén tâm hương.. họ hàng. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. mười phương Chư Phật. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. Tiếp đó. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. Địa chỉ cụ thể ……. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. Chư Phật mười phương. sắp sửa lễ vật. vàng. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. cúi xin được phù hộ độ trì. mời bạn bè. Hôm nay ngày … tháng … năm …. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. Táo phủ thần quân. Nhờ hồng phúc tổ tiên. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. thiết lập án thờ. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. Thổ thần và Gia tiên. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. hương đăng hoa quả. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . người thân. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. trầu cau. quả cau lá trầu. trước án kính lễ. cháu con được bình an. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Thổ thần . trước án kính lễ. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. cúi xin các cụ. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. mạnh khỏe. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Chúng con lễ bạc tâm thành.chúng con: Lộc tài vượng tiến. cúi xin được phù hộ độ trì.

Long Mạch. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. chứng giám lòng thành. phẩm oản. Văn khấn khai trương cửa hàng. . chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. gà.. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. y thảo phụ mộc. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. trăm sự thuận lợi. Chúng con lễ bạc tâm thành. mạnh khỏe. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. sắm sanh lễ vật. (chức vụ của người khấn). rượu thịt. lộc tài vượng tiến. trước án kính lễ. thương xót con cháu.Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . cầu gì được nấy. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. hương đăng hoa quả. nhà xưởng. mười phương Chư Phật. đầy đặn trên bàn. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . quả cau lá trầu. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. chứng giám lòng thành. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. trước án kính lễ. làm ăn thuận lợi. Ngũ Thổ. các ngài địa chúa Long Mạch. quả. Chư Phật mười phương. hoa. Các Ngài linh thiêng. trầu cau.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Định phúc táo quân. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. phát đạt. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. ngụ trong khu vực này. vàng mã. cáo yết tôn thần. Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin được phù hộ độ trì. quan Đương cảnh. con cháu bình an. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. . cúi xin được phù hộ độ trì. giáng lâm trước án. chư vị Tôn thần. Định phúc Táo quân. gia đạo hưng long. thụ hưởng lễ vật. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. Tài Thần. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. thụ hưởng lễ vật. Do đó. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . thịnh vượng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. văn phòng…) tại xứ này: ……. .(địa chỉ)… Tín chủ con là ……….Con lạy chín phương Trời. nguyện gì cũng thành.. tín chủ con thành tâm sắm lễ. quan Thần linh Thổ địa. Tín chủ chúng con là: …………………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm ….bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful