Chuyên đề Hóa Học 10HS

Oxi hóa khử

Baøi taäp
A. Một số vấn đề cần lưu ý 1. Nếu điện phân dung dịch hỗn hợp các chất (ion) thì thời gian điện phân vừa hết các chất (ion) bằng tổng thời gian điện phân từng chất (ion) thành phần. 2. Cách tính khối lượng dung dịch sau điện phân: mdd (sau điện phân) = mdd (trước điện phân) – m  (kim loại) – m (khí). 3. Trường hợp điện phân có muối Fe3+, VD: điện phân dung dịch Fe2(SO4)3  Đầu tiên: 2Fe2 (SO 4 )3 + 2H 2 O → 4FeSO 4 + O 2 ↑ + 2H 2SO 4  Ta được dung dịch có ion Fe2+, nếu không còn ion kim loại nào có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+ thì khi đó mới đến lượt Fe2+ bị điện phân: 2FeSO 4 + 2H 2 O → 2Fe ↓ + O 2 ↑ + 2H 2SO 4

⇒ Phương trình điện phân đến hết ion sắt: 2Fe2 (SO 4 )3 + 6H 2O → 4Fe ↓ + 3O 2 ↑ + 6H 2SO 4
VD2. Điện phân dung dịch chứa CuSO4 và Fe2(SO4)3.  Các phương trình điện phân lần lượt như sau:
2Fe 2 (SO 4 )3 + 2H 2 O → 4FeSO 4 + O 2 ↑ + 2H 2SO 4 2CuSO 4 + 2H 2 O → 2Cu ↓ + O 2 ↑ + 2H 2SO 4 2FeSO 4 + 2H 2 O → 2Fe ↓ + O 2 ↑ + 2H 2SO 4

 Lưu ý thứ tự điện phân, vì tính oxi hóa Fe3+ > Cu2+ > Fe2+. 4. Khi các bình điện phân mắc nối tiếp thì điện lượng Q (Q = I.t) ở mỗi bình là như nhau và các chất sinh ra ở các điện cực cùng tên tỉ lệ mol với nhau. 5. Chú ý phản ứng phụ của các sản phẩm điện phân với điện cực (không trơ) hoặc giữa các sản phẩm với nhau. VD. Điện phân NaCl nóng chảy với anot làm bằng sắt.  Phương trình điện phân:  Phản ứng phụ (ở anot): 2NaCl  2Na + Cl2 2Fe (anot) + 3Cl2  2FeCl3 Fe (anot) + 2FeCl3  3FeCl2 6. Khi catot bắt đầu có bọt khí xuất hiện hoặc khối lượng catot không đổi nghĩa là các cation kim loại đã bị điện phân hết, tại catot đã bắt đầu điện phân H2O . B. Bài tập tự giải Bài 1. Mắc nối tiếp các bình điện phân sau đây: bình I đựng CuSO4, bình II đựng dung dịch KCl (có màng ngăn xốp), bình III đựng dung dịch AgNO3. Hỏi sau khi ở catot bình I thoát ra 3,2g kim loại thì các điện cực còn lại thoát ra những chất gì? Bao nhiêu gam (đối với chất rắn), bao nhiêu lít (ở đktc đối với chất khí). Biết rằng sau điện phân trong các dung dịch vẫn còn muối và không dùng công thức của định luật Faraday để tính toán các lượng chất. Bài 2. Tiến hành mạ huân chương bạc có tổng tiết diện 8cm2 với dung dịch điện phân là AgNO3, anot làm bằng Ag, mật độ dòng 1A/dm2, thời gian điện phân là 16 phút 05 giây, hiệu suất điện phân là 80%. Tính bề dày của lớp mạ (theo μm). Biết dAg = 10,5 g/cm3.
Trang 47 Tháng 05/2010

a.23V * ηO2 = 0. a. nhôm. Dung dịch còn lại có những chất nào? Tính nồng độ mol/l của các chất còn lại. a.402A và điện phân trong thời gian 4. Nhưng nếu hòa tan CoSO4 vào dung dịch H2SO4 40% tới mức bão hòa. Bài 9. NaNO3.230V Ni o E O2 /H2O = 1. Al2(SO4)3. Viết các phản ứng điện phân lần lượt xảy ra.16% coban (về khối lượng).44g.Chuyên đề Hóa Học 10HS Oxi hóa khử Đáp số: l = 8. Bài 3.00.1M và NaCl 0.15M Bài 8. .0. Tính khối lượng dung dịch đã giảm đi trong quá trình điện phân. Có 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 & AgNO3.36 lít c.80V Tháng 05/2010 Trang 48 . Điện phân dung dịch trên trong thời gian 1 giờ 36 phút 30 giây với cường độ dòng điện 5A.. 3. Tính thế catot cần thiết để có Ni kết tủa ở catot. dùng điện cực Pt. kiềm thổ. Tính nồng độ mol của các muối nitrat có trong dung dịch ban đầu.10M có pH = 2.18H2O Bài 4. c. Tính thể tích khí thoát ra ở anot.01M và CuCl 2 0. Cho biết: E o 2+ /Ni = − 0.0 giờ.25M và CrCl2 0.. Tính điện áp cần tác dụng để có quá trình điện phân đầu tiên.075g Bài 7. MgSO4.1M. Viết công thức của criolit và cho biết hợp chất này được sử dụng trong quá trình sản xuất nhôm với mục đích gì? (Trích đề thi tuyển sinh đại học. CM CrSO4 = 0.1M Bài 10 . ta thường điện phân nóng chảy các hợp chất gì của chúng? Tại sao không điện phân nóng chảy các muối chứa oxi của chúng như Na2SO4. magie. Đáp số: Co2(SO4)3. Đáp số: CM Cu(NO3)2 = CM AgNO3 = 0. cao đẳng năm 2003 – khối A) Bài 6. Na2CO3. nhưng khi làm lạnh dung dịch sau điện phân tới 0 oC thì xuất hiện ở anot các tinh thể xanh lục chứa 16.10–4 M.6M. Tính điện áp phải tác dụng để [Ni2+] còn lại trong dung dịch bằng 1. Điện phân dung dịch NiSO4 0. Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến đổi pH của dung dịch theo thời gian điện phân. thì khi điện phân không thấy ở catot thoát ra kim loại.1M với điện cực trơ & có màng ngăn xốp cho đến khi vừa hết các muối này.? Bài 5. NaCl 0. biết rằng khối lượng các kim loại thoát ra ở catot là 3. c. CM H2SO4 = 0. Để điện phân hết các ion kim loại trong dung dịch thì cần dùng dòng điện có cường độ 0. b. b. Hãy xác định công thức hóa học của tinh thể đó và mô tả các quá trình điện phân dung dịch CoSO4 trong môi trường trung tính và trong môi trường axit khá đậm đặc (điện cực trơ). Tính khối lượng kim loại bám vào catot.23 μm.02M với I (A) không đổi. điện cực trơ.01M. Viết các quá trình ở các điện cực và phương trình hóa học xảy ra khi điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa CuSO4 0. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%. Tiến hành điện phân dung dịch chứa HCl 0. Xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong suốt quá trình điện phân.4g b. Thông thường khi điện phân dung dịch coban (II) sunfat (CoSO4) thì kim loại thoát ra ở catot. b. 8. Đáp số: a. Một hợp chất quan trọng của nhôm trong tự nhiên là criolit. Có 200ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0. màng ngăn xốp cho tới khi H2O bị điện phân ở cả 2 điện cực. Đáp số: ∆m = 1. Để sản xuất các kim loại khá hoạt động như kim loại kiềm.

Tính lượng sản phẩm tách ra ở catot nếu điện phân dung dịch trên trong thời gian 1. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0. xem như lượng H2O bay hơi không đáng kể.3 mm lên tấm kim loại có diện tích 100cm 2 thì phải tiến hành mạ trong bao lâu với cường độ dòng điện là 3A.5 gam tinh thể XSO4. Dung dịch sau điện phân có khả năng hòa tan được tối đa 0. Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại ở catot và 0. (Trích đề thi tuyển sinh đại học quốc gia TP HCM năm 2001) Đáp số: a.5H2O b. chỉ thu được một chất khí ở điện cực.0 giờ với cường độ dòng điện 1A. (Trích đề thi tuyển sinh đại học Y Dược TP HCM năm 1999 – khối B) Đáp số: Cu Bài 14.473 gam.5H2O vào nước.853 gam. Ở anot thu được 0. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch gồm NaCl 0. Tính mdd giảm trong quá trình điện phân. Trang 49 Tháng 05/2010 .  Trường hợp 2: m = 5.10M.2 g/ml). 2.970 gam. thu được dung dịch A.Chuyên đề Hóa Học 10HS Oxi hóa khử Điện trở bình điện phân R = 3. cường độ dòng điện I = 1. Tính khối lượng dung dịch thu được sau điện phân.36 V Cl 2 ηH2 = 0. Nếu hiệu suất dòng là 80% thì cần thời gian bao lâu để phủ được một lượng Ni tương ứng như trên? Biết dNi = 9g/cm3. Tính khối lượng catot tăng lên trong quá trình điện phân. Tính C% và CM của dung dịch NaCl ban đầu c.007 mol khí tại anot. a.01M. HClO4 0. Xác định XSO4.15Ω.920 V E o 2 /H2O = 1.68 gam Al2O3. c. t = 1400 giây.6 lít khí (đktc). b. m dung dịch giảm 2.23 V O Bài 12. Tính thời gian t (giây). Tính hiệu suất của quá trình điện phân b.5H2O b. m catot tăng 0. Tính: a. điện cực Pt. Cho biết: E o /2Cl− = 1. Cho I = 1.10M. AlCl3 0. Đáp số: t = 8 giờ 22 phút (h% = 100%).0 gam kim loại M thì ở anot thu được 5. Khi ở catot thu được 16. Bài 11*. Điện phân một dung dịch muối MCln với điện cực trơ. CuSO4.286 gam.10A. MNi = 58. a. Muốn mạ một lớp Ni dày 0. m dung dịch giảm 2. Tiến hành điện phân (điện cực trơ.8 gam.920 gam. Điện phân 1 lít dung dịch NaCl (d = 1.93A.024 mol khí.448 lít khí (đktc). Tính khối lượng m (g).950 gam.068 V ηO2 = 0. 1. màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m (g) hỗn hợp CuSO4 và NaCl đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại. Hòa tan 4. Nhiệt phân chất rắn này ở nhiệt độ cao cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng giảm 8.69. Xác định kim loại M. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ. Bài 13. t = 10 giờ 27 phút (h% = 80%). Đáp số:  Trường hợp 1: m = 4. m catot tăng 1. Bài 15. Bài 16. Cô cạn dung dịch sau điện phân thì thu được 125 gam chất rắn khan.

mỗi mẫu có bán kính 2. C. CM H2SO4 = 0. Tính thể tích dung dịch trong bình 1 sau khi điện phân. Bài 19*. Sau một thời gian điện phân thì catot ở bình 2 có 0.8M. m = 1199g Bài 17. KCl Bài 18. có màng ngăn theo 2 thí nghiệm:  Thí nghiệm 1: Điện phân p1 với điện lượng Q. giả thiết rằng các quá trình điện phân là hoàn toàn & không có thất thoát hơi nước trong quá trình điện phân do hiệu ứng nhiệt. hiệu suất dòng 90%.2245 kWh Bài 20*.5g CuSO4. còn bình 1 chứa một chất tan & có pH = 13.2)M nếu a > 0. Q = 57900 C b. ta được 100ml dung dịch X. MNi = 58.3725 gam XCl (X là kim loại kiềm) vào nước rồi cho vào bình điện phân thứ nhất (bình 1). a. Cho biết: dNi = 8. b. (Trích đề thi chọn HSG quốc gia năm 2006) Đáp số: W = 3. C% KOH = 11. Biết khối lượng dung dịch B là 378. Đáp số: CM CuSO4 = 0. Cần mạ 10 mẫu vật kim loại hình trụ. còn lại dung dịch B.02.7 g/mol.2% Dung dịch B: C% KOH = 20.74%.  Thí nghiệm 2: Điện phân p2 với điện lượng 2Q. Cho biết trong bình 1 chứa chất gì? Đáp số: a. còn lại dung dịch C. Mắc nối tiếp bình 1 với bình 2 chứa dung dịch CuSO 4.64 lít hỗn hợp khí Y ở cả 2 điện cực. b.5H2O vào dung dịch chứa a mol HCl.5V.4M. Hòa tan 0. Tính điện năng (theo kWh) phải tiêu thụ. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi điện phân b. a.4 mm. (Trích đề thi HSG TP HCM năm 1996) Đáp số: a. Xác định kim loại R. Xác định nồng độ mol/lít của các chất tan có trong dung dịch sau khi điện phân.6.94% Trang 50 Tháng 05/2010 . thu 24. R là K. C% dd NaCl = 9. Người ta mạ Ni lên các mẫu vật kim loại bằng phương pháp mạ điện trong bể mạ chứa dung dịch NiSO4. Tính điện lượng Q. C% KCl = 3. CM HCl = (10a – 0. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn X. a. b.16g kim loại bám vào. Điện áp được đặt lên các điện cực của bể mạ là 2. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 5A.1g.Chuyên đề Hóa Học 10HS Oxi hóa khử Đáp số: a.75%. CM NaCl = 2M c. 1kWh = 3. Viết phương trình các phản ứng xảy ra trên các điện cực của bể mạ điện. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.9%. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau p1 và p2 rồi đem điện phân với điện cực trơ. a. cao 20cm và yêu cầu phủ lên mỗi mẫu vật một lớp Ni dày 0.8 gam hỗn hợp G gồm RCl và ROH (R là kim loại kiềm) vào nước để được dung dịch A.05 lít b. Hòa tan 12.9 g/cm3.5cm. Hòa tan 208. Để trung hòa dung dịch C cần 2 lít HCl 0. Y. H = 50% b. thu được 13. B.02.1M CM HCl = 0M nếu a ≤ 0. Tính C% các chất có trong dung dịch A. V = 0. trong thời gian 368 giây. Dung dịch A: C% KCl = 14.44 lít hỗn hợp khí X ở cả 2 điện cực.106 J.

Người ta muốn giảm pH của dung dịch NaOH xuống còn 11. Cho biết muối của kim loại nào bị điện phân? Biết rằng 5. Cho biết: Eo Na+/Na (Hg) = – 1. Tính các giá trị thế điện cực và thế phân giải.34 V (cho dung dịch NaCl 25% (khối lượng)) Eo Na+/Na = – 2. U = 3. dòng chảy đều và dùng cực titan bọc ruteni (Ru) và rođi (Rh) làm anot. Giải thích hiện tượng trên. Cho dòng điện 0.4 gam d. (Trích đề thi chọn HSG quốc gia năm 2002.5A qua dung dịch muối của một axit hữu cơ trong 2 giờ.23 V c.59 gam Cu từ dung dịch đồng sunfat. U = 3. 54.053V b. ≈ 1. Một bình điện phân chứa dung dịch NaOH (pH=14) và một bình điện phân khác chứa dung dịch H2SO4 (pH = 0) ở 298K. b. c.8 V (Theo đề thi Olympic hóa học tại Áo năm 1996) Đáp số: a. ½O2 / 2OH–) = 0.23 V.Chuyên đề Hóa Học 10HS Oxi hóa khử Dung dịch C: C% KOH = 24. b. Khi tăng hiệu điện thế từ từ ở hai cực của mỗi bình thì có khí giống nhau thoát ra ở cả hai bình tại cùng điện thế.75.3 V Eo O2/H2O = + 1.18 gam của kim loại đó đẩy được 1. Có thể dùng NH 4Cl được không? Nếu được.4% Bài 21*. b. catot là hỗn hống Hg. bảng A) Đáp số: * a. Tính Umin phải đặt vào hai cực mỗi bình để cho quá trình điện phân xảy ra. Khi pH của dung dịch NaOH bằng 11 thì hiệu điện thế tối thiểu phải đặt vào hai cực của bình điện phân là bao nhiêu để cho quá trình điện phân xảy ra? Cho biết: Eo (H2O. Kết quả sau quá trình điện phân là trên catot tạo ra 3. Điện phân dung dịch NaCl.865 gam một kim loại và trên anot có khí etan và khí cacbonic thoát ra. 1. Eo (2H+. bảng A) Đáp số: Trang 51 b. Pb b.23 V Tháng 05/2010 . Khoảng cách giữa catot và anot chỉ vài mm.12V Bài 22*. (Trích đề thi chọn HSG quốc gia năm 2004.23 V η O2 (trên Ru/Rh) = 0. a. Tính thế điện cực và thế phân giải. a. Sau một thời gian pH tăng lên đến 11. Viết các phương trình p/ư xảy ra tại các điện cực khi mới bắt đầu điện phân (pH = 7). Giải thích tại sao? Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở pH đó. hãy giải thích và tính khối lượng NH4Cl phải dùng để giảm pH của 1 lít dung dịch NaOH từ 14 xuống còn 11.4 V. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trên các điện cực.2% Na trong hỗn hống) Eo Cl2/2Cl– = + 1. Cho biết muối của axit hữu cơ nào bị điện phân? c. a.78 V (với NaCl 25% và 0. pKb NH3 = 4. (CH3COO)2Pb Bài 23 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở mỗi bình (không xét sự tạo thành H2O2 và H2S2O8).00 V η H2 (trên Hg) = 1.71 V Eo H3O+/H2 = 0. d. ½O2 / H2O) = 1.

Chuyên đề Hóa Học 10HS Oxi hóa khử ---*--- Trang 52 Tháng 05/2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful