P. 1
30_cau_hoi_ve_ky_thuat_soan_thao_ban_hanh_vb_9042

30_cau_hoi_ve_ky_thuat_soan_thao_ban_hanh_vb_9042

|Views: 1,206|Likes:
Được xuất bản bởiDoan Khanh Hong

More info:

Published by: Doan Khanh Hong on Nov 23, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Câu 1: Hãy trình bày khái niệm về VBQLHCNN và mô tả những thuộc tính cơ bản của chúng nhằm phân

biệt chúng với những loại VBQL khác? * Khái niệm: VBQLHCNN là một hệ thống những VB được hình thành trong hoạt động quản lý XH của cơ quan HCNN và sự tham gia vào hoạt động QLHCNN của các tổ chức chính trị - XH mà bản chất của nó là chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin mang tính HCNN được ban hành trong việc thực hiện thẩm quyền của từng cơ quan trong bộ máy HCNN. * Những thuộc tính cơ bản của VBQLHCNN: (Chức năng là thuộc tính vốn có của sự vật, hiện tượng). 1. Chức năng thông tin: VB đc sản sinh ra trước hết do nhu cầu giao tiếp, như vậy chức năng thông tin có ở tất cả các loại VB. Đây là chức năng được nói đến đầu tiên và cũng là chức năng quan trọng nhất, bởi vì thông qua các chức năng này các chức năng khác mới đc thể hiện. - VBQLHCNN cũng có chức năng thông tin, tuy nhiên thông tin chứa trong VBQLHCNN khác với mọi dạng thông tin khác. Nó là thông tin mang tính chính thống, bền vững và độ chính xác cao, nó hướng mọi ng đến hoạt động do NN đặt ra. - Để VB có chức năng thông tin và làm tốt chức năng thông tin, trước khi ban hành VB phải thu thập thông tin một cách nghiêm túc, trau chuốt ngôn ngữ để diễn đạt làm cho các thông báo trở thành tin. - Thông tin chứa đựng trong VB biểu hiện dưới dạng thông tin quá khứ, hiện tại, dự báo. ⇒ Để làm tốt chức năng thông tin thì phải trau dồi kỹ năng soạn thảo VB và diễn đạt ngôn ngữ; văn phong phải phù hợp với nội dung, mục đích của từng loại VB; thông tin chứa đựng trong VB phải t/m yêu cầu đầy đủ, chính xác, kịp thời. 2. Chức năng pháp lý: - Chức năng này chỉ có ở VBQLNN, điều đó phản ánh nội dung VBQLNN (đặc biệt là văn bản QPPL), nó chứa đựng các qui phạm, các qui định, các tiêu chuẩn, các chế độ chính sách. Tất cả những điều ấy là cơ sở cho các cơ quan NN thực thi công vụ. - Chức năng pháp lý của VB nó cho phép trong trật tự pháp lý của nó thì công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật k cấm, đồng thời nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân. Mặc khác, chức năng này làm cơ sở để tổ chức bộ máy NN, để xd biên chế, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong bộ máy. - Có thể hiểu 1 cách ngắn gọn chức năng pháp lý của VB là: + Nó làm căn cứ cho các hoạt động quản lý, đồng thời là sợi dây ràng buộc trách nhiệm của cơ quan NN về những vấn đề XH mà cơ quan NN với tư cách là chủ thể quản lý lĩnh vực ấy. + Nó là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. ⇒ VBQLNN (đặc biệt là văn bản QPPL) là hình thức pháp luật của QL (luật là hình thức, quy phạm là nội dung). 3. Chức năng quản lý: - Đây là chức năng có ở những VB đc sản sinh trong môi trường QL. Chức năng QL của VB thể hiện ở chỗ hợp thức hóa hđ QL của cơ quan, tổ chức XH, đơn vị kinh doanh trên cơ sở ban hành những VB kịp thời để chấn chỉnh và tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, sau khi có đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực tế. - QL là 1 qtrình bao gồm nhiều khâu từ hoạch định, xd tổ chức, xd biên chế, ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định, kiểm tra đánh giá. Trong tất cả các khâu nói trên, khâu nào cũng cần có sự tham gia của VB; trong hđ QL XH hiện đại thì mọi quyết định quản lý đều phải thể hiện bằng VB. Như vậy VB là 1 công cụ đầy hiệu lực trong qtrình QL. ⇒ Để VB thực hiện tốt chức năng QL thì - Nội dung VB phải sát với tình hình thực tế, có mục đích rõ ràng; k trái với nội dung các VBQL cấp trên và quan tâm đến mối quan hệ với các cơ quan cùng cấp trong khi giải quyết các công việc cụ thể. - VB phải đầu đủ yêu cầu về thể thức - VBphải được ban hành kịp thời. 4. Chức năng vhoá - XH: - Vhoá là tổng thể gtrị vật chất và tinh thần do con ng stạo ra trong qtrình lđ cải tạo TG và VB cũng là 1 sp của qtrình lđ QL, nó đc dùng làm 1 phg tiện để ghi chép lại những kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm lđ SX từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với ý nghĩa ấy, VB luôn có chức năng vhoá.

- Khi có chức năng vhoá thì liền sau đó VB làm chức năng vhoá, điều đó bắt buộc mọi ng sd VB phải làm cho VB có tính vhoá. ⇒ Lđ soạn thảo VB càng nghiêm túc bao nhiêu thì tính vhoá của VB càng nhiều bấy nhiêu. 5. Chức năng XH: VBQLNN ra đời thể hiện nhu cầu bức bách của XH để giải quyết 1 vấn đề gì đó. Vì vậy, các VB ra đời thể hiện cách giải quyết XH 1 vấn đề gì. Các VB vừa là động lực để XH thúc đẩy ptr vừa là yếu tố kìm hãm XH. 6. Các chức năng khác: Bên cạnh những chức năng cơ bản nói trên, trong đs XH, VB còn thể hiện các chức năng khác như chức năng giao tiếp, thống kê, sử liệu... - Với chức năng giao tiếp, hđ sản sinh VB phục vụ giao tiếp giữa NN ta với NN khác, giữa cơ quan với cơ quan... Thông qua chức năng này, mqh giữa con ng với con ng, CQ với CQ, NN này với NN khác đc thắt chặt hơn và ngược lại. - Với chức năng thống kê VB sẽ là công cụ để nói lên tiếng nói của những con số, những sự kiện, những vấn đề và khi ở trong VB thì những con số, những sự kiện, những vấn đề trở nên biết nói. - Với chức năng sử liệu, VB là 1 công cụ dùng để ghi lại lsử của 1 dtộc, quốc gia, 1 thời đại, cơ quan, tổ chức. Có thể nói VB là 1 công cụ khách quan để n/c về qtrình ls ptr của 1 tổ chức, 1 quốc gia. Câu 2: Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của VBQLNN. Tính pháp lý của VBQLNN được hiểu như thế nào và liên quan đến hiệu lực của chúng ra sao? * Mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của VBQLNN: VB là phg tiện ghi thông tin và truyền đạt thông tin = 1 ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. VBQLNN có thể được hiểu đó là 1 hệ thống những VB đc hình thành trong hđ QL XH của NN và sự tham gia vào hđ QLNN của các tổ chức chính trị - XH và bản chất của nó là chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin mang tính NN ban hành trong thực hiện thẩm quyền của từng cơ quan trong bộ máy NN. VBQLNN là những quyết định và thông tin QL thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan QLNN ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được NN đảm bảo thi hành bằng nhiều biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các quan hệ QL nội bộ NN hoặc giữa các cơ quan NN với các tổ chức và công dân. Có thể thấy VBQLNN là phương tiện để xác định và vận dụng các chuẩn mực pháp lý vào qtrình QLNN. Xd các VBQLNN, do đó cần được xem là một bộ phận hữu cơ của hoạt động QLNN và là 1 trong những biểu hiện quan trọng của hoạt động này. Các VBQLNN luôn luôn có tính pháp lý chung. Tuy nhiên biểu hiện của tính chất pháp lý của VB k giống nhau. Có những VB mang tính thông tin QL thông thường, trong khi đó những VB lại mang tính cưỡng chế thực hiện. VBQLNN có nhiều chức năng khác nhau, nhưng giữa các chức năng cơ bản của chúng lại có mối tương quan với nhau, cụ thể là nếu k có chức năng này thì chức năng kia cũng k đc thực hiện tốt và ngược lại, thậm chí k có chức năng này thì chức năng kia không thực hiện đc. Mọi chức năng của VB đc thực hiện trong một chỉnh thể thống nhất của việc QLNN nói riêng và điều chỉnh các qhệ XH nói chung. Qua phân tích các chức năng cơ bản dưới đây của VBQLNN chúng ta sẽ thấy rõ mối tương quan giữa chúng. * Chức năng thông tin: - VB đc sản sinh ra trước hết do nhu cầu giao tiếp, như vậy chức năng thông tin có ở tất cả các loại VB. Đây là chức năng được nói đến đầu tiên và cũng là chức năng quan trọng nhất, bởi vì thông qua các chức năng này các chức năng khác mới đc thể hiện. - Đặc biệt trong VBQLHCNN cũng có chức năng thông tin, tuy nhiên thông tin trong QLNN khác với thông tin khác. Nó là thông tin mang tính chính thống, mang tính bền vững và độ cính xác cao, nó hướng mọi ng đến hđ do NN đặt ra. Có thể thấy, hđ thông tin trong QLNN là 1 qtrình, hình thức qua lại giữa chủ thể (ng QL) và khách thể (ng bị QL), diễn ra liên tục nhằm trao đổi và cân bằng nhận thức của các chủ thể đó đối với thực tiễn khách quan và sự vận động của XH, cũng như tạo lập một cách tiếp nhận tương đồng giữa QL và bị QL đối với mối tương quan và sự tương tác giữa VB với thực tiễn cs nhằm thực hiện các quyết định QLHCNN có hiệu quả ngày càng cao. Về bản chất, QLNN là 1 dạng QL XH, thông qua việc thực hiện 1 chuỗi những quyết định kế tiếp nhau trên cơ sở các thông tin phản ánh trạng thái của các hđ SX XH. Như vậy, k thể thực hiện QLNN 1 cách có hiệu quả, khi k có các mệnh lệnh QL đc xd và ban hành trên cơ sở tiến hành việc thu thập, xử lý và truyền thông tin. * Chức năng quản lý:

Chức năng QL của VBQLNN có tính khách quan. các VB với nội dung đưa ra những quy phạm pháp luật k đc trình bày rõ ràng. trong việc tạo nên mối ràng buộc trách nhiệm giữa các chủ thể tạo lập và đối tượng tiếp nhận VB. VB trở thành một trong những cơ sở đảm bảo cung cấp cho hđ QL những thông tin cần thiết. là phg tiện thiết yếu để các cơ quan QL có thể truyền đạt chính xác các quyết định QL đến hệ thống bị QL của mình. đều ấy bắt buộc mọi ng sd VB phải làm cho VB có tính vhoá. Việc nắm vững chức năng pháp lý của VBQLNN có 1 ý nghĩa rất thiết thực. đồng thời cũng là sp quan trọng của qtrình QL và cải tạo XH. dễ hiểu và dễ thực hiện. Nói cách khác. * Sự liên quan của tính pháp lý đến tính hiệu lực của VBQLHCNN: Tính pháp lý của VBQLHCNN quy định tính hiệu lực của chúng. VB có td rất quan trọng trong việc xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan. chức năng pháp lí của VB nó cho phép trong trật tự pháp lý của nó thì công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật k cấm và đồng thời nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân. Chính mục đích ban hành đã tạo nên chức năng pháp lý của các VB đó. do nó có chứa các qui phạm pháp luật.XH: VB là 1 sp sáng tạo của con ng đc hình thành trong qtrình nhận thức. Sp đó có tính chất XH và biểu đạt tính giai cấp sâu sắc. Như vậy. Như thế có nghĩa là chức năng QL của VB gắn liền với tính thiết thực của chúng trong hđ bộ máy quản lý. Tuy .Các VBQLNN làm căn cứ cho các hđ QL. . lđ SX từ thế hệ này sang thế hệ khác. do đó là cơ sở pháp lý vững chắc để NN giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ QL hết sức phức tạp của mình. Đó là căn cứ pháp lý để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong QLNN. nhiệm vụ. Chức năng pháp lý của VB còn tuỳ thuộc VB cụ thể. Trong XH cta nó phải thể hiện được “Ý Đảng. . thiếu tính pháp lý và k thể áp dụng đc. Với chức năng thông tin và thực hiện chức năng QL. Mặt khác. Thực tế xd và ban hành VB của cta trong nhiều năm qua đã chứng minh điều đó. và đặc biệt hơn khi VBQLNN mang tính vhoá thì liền sau đó VB sẽ làm chức năng vhoá. tính phù hợp với thực tiễn khách quan. Do đó việc xd và ban hành VB đòi hỏi phải chuẩn mực và cẩn thận. quy định chức năng.Nó là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. giúp cho các nhà lãnh đạo nghiên cứu và ban hành các quyết định quản lý chính xác và thuận lợi. thâm chí mâu thuẫn lẫn nhau và k đảm bảo thể thức theo quy định làm cho VB đó kém hiệu quả. * Chức năng pháp lý: Thực hiện chức năng thông tin. VB là phg tiện để ghi chép lại những kinh nghiệm QL. tổ chức thuộc bộ máy QLNN. nội dung và tính chất pháp lý cụ thể. được tạo thành do chính nhu cầu của hđ QL. đồng thời cũng là đầu mối để theo dõi.Tính pháp lý của VBQLHCNN chính là sự thể hiện chức năng pháp lý của VB. k giúp cho cơ quan bị QL giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của mình thì dần dần các cơ quan này sẽ mất thói quen tôn trọng các VB. có như vậy mới trở thành động lực thúc đẩy sự ptr của XH theo những hướng đã đề ra. * Chức năng văn hoá . hướng dẫn hđ của các cơ quan cấp dưới cho nên chúng phải tạo ra được hiệu quả thì mới đảm bảo chức năng của mình. còn qtrình giải quyết công việc một cách khoa học lại buộc ng ta quay về với các quy định chính thức chứa đựng trong các VBQLNN. giữa hệ thống QL với hệ thống bị QL. Mọi biểu hiện tùy tiện khi xd và ban hành VB đều có thể làm cho chức năng pháp chế của chúng bị hạ thấp và do đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều hành công việc trong thực tế của các cơ quan. đảm bảo các nguyên tắc pháp chế. QL. thiếu tính khả thi. để tổ chức hđ QL thuận lợi. muốn VB của các cơ quan có được chức năng QL thì nó phải đảm bảo được khả năng thực thi của cơ quan nhận được. Nếu VB k chỉ ra đc những khả năng để thực hiện.Là công cụ tổ chức các hđ QLNN. VBQLNN được sản sinh ra nhằm mục đích tổ chức công việc. đồng thời nó là sợi dây ràng buộc trách nhiệm của cơ quan NN về những vấn đề XH mà cơ quan NN với tư cách chủ thể quản lý lĩnh vực ấy. VB giúp cho các cơ quan và nhà lãnh đạo điều hành các hđ của bộ máy NN trong nhiều phạm vi k gian và thời gian. Có thể thấy. VB là sp của hđ áp dụng pháp luật. Chức năng này luôn gắn liền với chức năng và nhiệm vụ của NN trong từng giai đoạn ptr cụ thể. kiểm tra các hđ của các cơ quan cấp dưới. Chính điều đó cho thấy VB có chức năng quan lý. VBQLNN là phg tiện. chức năng này làm cơ sở tổ chức bộ máy NN. * Tính pháp lý của VB có thể đc hiểu 1 cách ngắn gọn như sau: . quyền hạn của từng cơ quan trong bộ máy. VBQLNN khi đó sẽ mất đi chức năng QL của chúng. lđ để tổ chức XH và cải tạo tự nhiên. lòng dân”. Chính chức năng này tạo nên vai trò đặc biệt quan trọng của VBQLNN trong hđ của các cơ quan QLNN. . đơn giản. Tức là để cho 1 VB có tính hiệu lực. VB đc sd để ghi lại và truyền đạt các quy phạm pháp luật và các quyết định.Tính pháp lý chỉ có ở trong VBQLNN. Chính vì vậy mà VB luôn có chức năng vhoá. trước hết nó phải đảm bảo tính pháp lý. Nghệ thuật QL đc nảy sinh trong thực tiễn.

tức là mỗi VBQLNN tùy theo mức độ khác nhau của loại hình VB đều chứa đựng quy phạm pháp luật. VBQLNN góp phần quan trọng ghi lại và truyền bá cho mọi ng và cho thế hệ mai sau những truyền thống vhoá quí báu của dtộc được tích luỹ từ cs qua nhiều thế hệ. là sp stạo của con ng đc hình thành trong qtrình nhận thức. Có thể tìm thấy trong các VB đó những chế định cơ bản của nếp sống. Trong XH của cta nó phải đc thể hiện đc “Ý Đảng. VBQLNN của Chính phủ có hiệu lực pháp lý cao hơn VB của UBND cấp tỉnh. XHCN ở mỗi quốc gia. nhằm khơi dậy lòng nhiệt tình hăng say của con ng để họ thực hiện tốt các quy định của NN. chính vì vậy mà VB mang chức năng vhoá.Biện pháp KT là những phg thức mà chủ thể QLNN tđ gián tiếp đến hành vi của các cá nhân. kiểm tra. VBQLNN cũng như nhiều loại VB khác. Có thể nói. các chế tài … của XH trong từng thời kỳ ls khác nhau của sự ptr XH. thông qua các VB mà cta biết được các chế định cơ bản quy định về nếp sống. kinh nghiệm lđ SX từ thế hệ này sang thế hệ khác. Qua các VD thực tế cụ thể. Có thể nói: người ký VB k chỉ chiu trách nhiệm pháp luật về nội dung VB. Sp đó có tính chất XH và biểu đạt tính giai cấp sâu sắc. Trong qtrình lđ soạn thảo VB càng nghiêm túc bao nhiêu thì tính vhoá của VB càng đạt đc bấy nhiêu. điều chỉnh.. Cta có thể khẳng định rằng: “VB là 1 trong các thước đo trình độ văn minh QL của mỗi thời kỳ ls”. của vhoá trong từng thời kỳ ls khác nhau của sự ptr XH. hãy làm nổi bật chức năng QL của VBQLNN? * Trong hđ QLNN. là do căn cứ vào các VB được ghi chép lại cta có thể biết đc: Thứ nhất. VB là tiêu cự của tấm gương phản ánh lề lối của từng thời kỳ.). Vhoá là tổng thể giá trị vật chất và tinh thần do con ng stạo ra trong qtrình lđ và cải tạo TG. VB là nguồn tư liệu ls quý giá cho cta hình dung đc toàn cảnh bức tranh và trình độ văn minh QLNN của mỗi thời kỳ ls cụ thể ở mỗi quốc gia. Tóm lại “VB là một trong các thước độ trình độ văn minh QL của mỗi thời kỳ ls”.Biện pháp hành chính là những thức phương thức tác động tới các cá nhân. qua những mệnh lệnh dựa trên quyền lực NN và phục tùng. Là 1 trong những phg tiện cơ bản của hđ QL. Hai biện pháp hành chính và KT có quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy khi viết VB. khuyến khích vật chất. Như vậy. Có thể học tập đc rất nhiều qua các VB như thế để nâng cao trình độ vhoá của mình. các cơ quan hành chính NN dùng nhiều biện pháp như: hành chính. hiệu lực pháp lý cụ thể (Ví dụ: Luật có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị định. là một biểu hiện của “văn minh QL”. Thứ hai. Có những VB mang tính thông tin QL thông thường. . là thước đo trình độ quản lý của mỗi giai đoạn ptr ls. TBCN. Khi có chức năng vhoá thì liền sau đó VB sẽ làm chức năng XH. Nếu 1 VBQLHCNN k có hoặc k đảm bảo tính pháp lý thì nó sẽ không có hiệu lực thi hành vì k thể áp dụng. VBQLNN là phg tiện. . Nó được dùng làm phg tiện ghi lại những kinh nghiệm QL. phong kiến. tổ chức thuộc đối tượng quản lý thông qua quy định trực tiếp nghĩa vụ của họ. Mục đích của việc ban hành VBQLNN là nhằm áp dụng các quy phạm pháp luật.. hình dung được trình độ QL qua các thời kỳ khác nhau từ chế độ cộng sản nguyên thủy.XH của VBQLNN và cho biết tại sao có thể khẳng định rằng: “VB là 1 trong các thước đo trình độ văn minh quản lý của mỗi thời kỳ ls”. lề lối định kiến. ptr đất nc. Áp dụng biện pháp này có nghĩa là tạo ra những đk vật chất. vì 1 chính sách đòn bẩy KT chỉ có thể được áp dụng chúng dưới hình thức VB pháp luật. Có như vậy mới trở thành động lực để thúc đẩy sự ptr của XH theo những định hướng đã đề ra. Những VB đc soạn thảo đúng yêu cầu về nội dung và thể thức có thể được xem là một biểu mẫu vhoá k chỉ có ý nghĩa đối với đs hiện nay mà còn cho tương lai. tổ chức. đồng thời cũng là sp quan trọng của qtrình QL và cải tạo XH. VB cũng là 1 sp của qtrình lđ QL. Điều ấy bắt buộc ng sd VB phải làm cho VB có tính vhoá. lđ để tổ chức XH và cải tạo tự nhiên. mà còn phải chịu trách nhiệm trước ls về tính vhoá của nó. trong khi đó những VB lại mang tính cưỡng chế thực hiện. KT.nhiên biểu hiện của tính chất pháp lý của VB k giống nhau. . Biện pháp hành chính là phg tiện để đưa biện pháp KT vào cs. thẩm quyền và hiệu lực NN vào thực tiễn. chiếm hữu nô lệ. thẩm quyền.. Nhiều mô thức vhoá truyền thống có gtrị đã đc xd chính trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan QL hiện còn lưu giữ tại các kho lưu trữ NN.. cố gắng dùng các từ làm nhiệm vụ vhoá. Câu 4: Tại sao nói việc ban hành VBQLNN thuộc phạm trù các biện pháp QLNN. . Câu 3: Hãy trình bày chức năng VH . ptr đất nc. tổ chức thuộc đối tượng quản lý bằng việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế. lòng dân”.

tạo cơ sở pháp lý cho Văn phòng UBNN cấp tỉnh hđ. Trong tất cả các khâu này. thành phố trực thuộc TW. Thông qua các VBQPPL các CQHCNN qui định những quy tắc xử sự chung trong lĩnh vực QLHCNN. nhiệm vụ của mình. UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Việc ban hành VB áp dụng QPPL làm phát sinh. quy trình. Giữa hình thức QL và biện pháp QL của các CQHCNN có mối liên hệ chặt chẽ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 60/2005/TT-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005. Nói cách khác. nhiệm vụ. Có thể nói. VD: việc ban hành những VB quy phạm pháp luật. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBNN tỉnh. có thể nói việc ban hành VBQLNN thuộc phạm trù các biện pháp QLNN.Tại quyết định này qui định rõ trách nhiệm QL giáo dục đối với các ngành các cấp.. . bộ phận. trong QLHCNN còn có các hình thức khác như: hội nghị. xd biên chế. chứng tỏ phg pháp đc sd ở đây là phg pháp KT. k có khâu nào vắng bóng VB. UBNN cấp tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể chức năng. việc QL các trung tâm học tập cộng đồng thuộc về Phòng Giáo dục cấp huyện. quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia vào các qhệ QLHCNN. Mặt khác. nhưng quan trọng nhất là phải có quy chế. Chức năng QL của VBQLNN có tính khách quan. . xđ rõ thẩm quyền và thủ tục tiến hành hđ QL. nội quy hđ cho cơ quan. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn UBNN cấp tỉnh. Để thực hiện tốt biện pháp này thì có nhiều việc phải làm.Ban hành VB áp dụng QPPL là hình thức hđ chủ yếu của CQHCNN.. đc tạo thành do chính nhu cầu của hđ QL. UBND cấp huyện thực hiện chức năng QLNN về khuyến nông trên địa bàn huyện. cơ bản nhất nhằm thực hiện chức năng. Ban hành VBQLNN là 1 hình thức quan trọng để các cơ quan hành chính nhà nước CQHCNN thực hiện các biện pháp QLHCNN. . thay đổi hay chấm dứt những qhệ hành chính cụ thể. UBND cấp xã thực hiện chức năng QLNN về khuyến nông trên địa bàn xã.. tổ chức. Ở TW. Tóm lại. Nội dung của nó là áp dụng 1 hay nhiều qui phạm pháp luật ở 1 hay nhiều trường hợp cụ thể trong một đk cụ thể..Ban hành VB qui phạm pháp luật là hình thức pháp lý quan trọng nhất trong hđ QL của NN. ký luật.Chính phủ ban hành Nghị định số: 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về quy định chức năng.. ban hành VBQLNN là hình thức pháp lý quan trọng của hđ QLHCNN. tạo đk thuận lợi trong qtrình QL. Việc ban hành VBQLNN là 1 hình thức mang tính pháp lý.. * QL là 1 trong những chức năng cơ bản của VBQLNN. Một số VD cụ thể dưới đây thể hiện rõ chức năng QL của VBQLNN. Nghệ thuật QL được nảy sinh trong thực tiễn. . Mặc dù ngoài hình thức ban hành VB. tổ chức thực hiện quyết định. Những chức năng. Theo đó một hệ thống khuyến nông được tổ chức từ TW đến cơ sở. Sự áp dụng hình thức QL nào đó ở mức độ này hay mức độ khác nói lên các CQHCNN đã sd biện pháp QL nào. biện pháp QL của các CQHCNN cấu thành nội dung của hđ đó. trong đó xđ những khuyến khích về lợi ích vật chất đối với cán bộ. ra quyết định. Theo đó. Sở Nông nghịêp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh thực hiện chức năng QLNN về khuyến nông trong phạm vi tỉnh.Để hướng dẫn về tổ chức và hoạt động khuyến nông theo quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ. kỷ cương. xd. để thực hiện biện pháp QLHCNN thì k thể k ban hành VB. hđ thông tin điều hành bằng các phg tiện kỹ thuật hiện đại. nếu k ban hành VBQL thì các biện pháp QL sẽ k thể thực hiện đc.Biện pháp tổ chức là biện pháp đưa con ng vào khuôn khổ. ngược lại trong 1 chừng mực nào đó ban hành VB lại thay thế đc các hình thức này. Biện pháp QL thuộc về nội dung của hđ QL của CQHCNN. . Sự thể hiện ra bên ngoài của hđ của CQHCNN được gọi là hình thức QL của cơ quan ấy. cá nhân. VD. nhưng nói chung các hình thức này k thể thay thế được hành thức ban hành VB. Bộ Nông nghịêp và Phát triển nông thôn thống nhất thực hiện chức năng QLNN về hđ khuyến nông và phân công các Cục chuyên ngành trực tiếp thực hiện QLNN các lĩnh vực khuyến nông.Ngày 22/3/2005. bao gồm: Ban hành VB quy phạm pháp luật và ban hành VB áp dụng qui phạm pháp luật. Nhưng 1 nội dung bất kỳ luôn có sự thể hiện ra bên ngoài của mình. kiểm tra đến đánh giá. ở địa phương. nhiệm vụ. công chức thực hiện tốt nhiệm vụ. qui định những nhiệm vụ. QLNN là 1 qtrình bao gồm nhiều khâu từ hoạch định. . Đây là 1 trong những cách thức mà các CQQLNN thường xuyên sd để tđ lên đối tg QL nhằm thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ đặt ra gắn với thẩm quyền của từng cơ quan cụ thể. việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thông qua việc ban hành các VB áp dụng QPPL mà tđ từng mặt đến qtrình QL. còn quá trình giải quyết công việc một cách khoa học lại buộc người ta quay về với các quy định chính thức chứa đựng trong các VBQLNN.

mục. Từ đó. tên cơ quan. chính sách của Đảng đc thể chế đầy đủ. phù hợp với đg lối. bổ sung hoặc điều chỉnh những VB qui phạm pháp luật có nhiều phát sinh trong qtrình thực hiện hoặc ban hành những chính sách mới. chủ trương.Để tuyển dụng. nhất là các VB qui phạm pháp luật. Mặt khác. chủ trương. từ năm 2000 đến nay. theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL. VBQLHC nói riêng có vai trò: .XH. mật (đối với những VB loại khẩn. chính sách của Đảng đi vào cs.Đg lối. cách diễn đạt đơn giản. tổ chức. tương đối sát với yêu cầu thực tế và có tính khả thi cao. chính xác. bổ nhiệm hoặc cho cán bộ nghỉ hưu.Phg tiện kiểm tra. đã phát huy được vai trò của VBQLNN: đảm bảo thông tin cho hđ QLNN. Cụ thể là: . chức năng QL của VB phản ánh chức năng QL của NN. phát huy tốt vai trò của VBQLHC. thu hút sự đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nc. chấm dứt ngay hành vi lấn chiếm đất trái phép. mật). nơi nhận. các qui định hay các vấn đề. đưa các đg lối. . .Phg tiện truyền đạt các quyết định quản lý. .Công cụ xd hệ thống pháp luật.1 cá nhân lấn chiếm đất trái phép (vi phạm luật đất đai) thì CQHCNN căn cứ vào Luật đất đai và các VB có liên quan để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQHCNN đc ban hành theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. nhiệm vụ. . chương. Điển hình như UBND tỉnh Trà Vinh. . Chính quyền địa phg cũng đang dần dần hoàn chỉnh hệ thống chính sách của mình. phù hợp với qui định của pháp luật. cá nhân có liên quan. . Trong quá trình thực hiện hạn chế đc những phát sinh ngoài ý muốn. . ban hành đúng thẩm quyền. . VB là 1 công cụ quan trọng để các CQHCNN thực hiện tốt chức năng QL của mình. sự việc đc trình bày ngắn gọn. Qua các VD trên cho thấy được chức năng QL của VB. khoản. Tất cả những yếu tố đó đã làm tăng tính hiệu lực của VB. bãi bỏ những VB qui pháp pháp luật k còn phù hợp. đã dần dần hoàn chỉnh. địa danh và ngày. 1 lđ đc tuyển dụng vào CQHCNN. sửa đổi. số. chức năng. theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL. điều.XH. kịp thời đem đến những chính sách phục vụ phát triển KT . từ phổ thông. 1 cán bộ được đề bạt giữ chức vụ ở vị trí cao hơn hoặc 1 cán bộ đc nghỉ hưu. ký hiệu của VB. chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này. k gây nhiều cách hiểu. đồng bộ. chất lg hđ của các CQHCNN đc nâng lên. chính sách của Đảng. đảm bảo các thành phần sau: Quốc hiệu. dấu của cơ quan. VB đảm bảo có các bố cục theo qui định. nội dung VB.Các quy định về tổ chức bộ máy. sd câu. kịp thời. phg tiện hữu hiệu truyền đạt các quyết định QL. quá trình thực hiện đc XH đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt. tên loại và trích yếu nội dung của VB. tính pháp lý đc bảo đảm. chủ trương. công cụ xd hệ thống pháp luật. phg tiện kiểm tra. Xét trên 1 nghĩa rộng..Về kỹ thuật trình bày. rõ ràng. Câu 5: Hãy cho biết thực tiễn xd và ban hành VB hiện nay trong các CQHCNN đã phát huy những vai trò của VBQLHC ntn? Anh. hđ xd và ban hành VB trong các CQHCNN đã có nhiều tiến bộ. Nhìn chung. họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền. dấu chỉ mức độ khẩn. chức vụ. khuyến khích các thành phần KT ptr. phần mở đầu và được bố cục theo phần. phần lớn các VBQLHC hiện nay đều tuân thủ theo qui định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày VB. năm ban hành VB. dễ hiểu. tháng. các qui phạm pháp luật. điểm hoặc đc phân chia thành các phần. Khi đó.Về bố cục. bố cục gồm: phần căn cứ pháp lý để ban hành. tổ chức ban hành VB.Về nội dung. VBQLNN nói chung. các CQHCNN phải ban hành quyết định. . mục từ lớn đến nhỏ theo 1 trình tự nhất định. công tác QL của các CQHCNN được thực hiện dễ dàng.Về thể thức. trong qtrình xd đã tuân thủ theo qui trình do pháp luật qui định. đặc biệt là khâu lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức. .Đảm bảo thông tin cho hđ QLNN. Từ thực tiễn đó đã làm cho VB của các CQHCNN phát huy tốt vai trò của mình. thống nhất. VB ban hành đúng thể thức. mỗi năm ban hành khoản 30 văn bản qui phạm pháp luật mới. chất lượng của VB. có việc làm ổn định. nhất là VB quy phạm pháp luật từng bước đc nâng cao. giúp các CQHCNN thực hiện tốt chức năng QLNN trên các lĩnh vực KT .

trong đó tất cả các VB có liên hệ mật thiết với nhau về mọi phg diện. Quá trình thực hiện chức năng QL. để VBQLNN phát huy tối đa vai trò. Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân. câu chữ không rõ ràng. xin kiến nghị 1 số việc như sau: Thực tiễn ở nước ta trong 1 tgian cho thấy: Chất lg của VBQLHCNN. phát huy vai trò QL của VB. Các ngành. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. các VB của các CQHCNN có chất lg cao. thành phố trực thuộc TW bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ hiệu lực thi hành các quy định về ưu đãi. Đó là việc xd và ban hành VB chưa tuân thủ các qui định về nội dung. 1 số địa phg ban hành các quy định trái pháp luật. công chức hành chính được đào tạo chuyên môn kỹ thuật cộng với tình hình ptr KT . được ban hành đúng thẩm quyền hơn. cần phải: Trong quá trình xd và ban hành VB cần tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của pháp luật về quy trình. yêu cầu của công tác QLNN. VD: ngày 29/12/2005. đội ngũ cán bộ. kiểm tra để kịp thời phát hiện những phát sinh. các CQHC thường xuyên theo dõi. Vì thế. thành phố trực thuộc TW ban hành.XH trong cơ chế thị trường và hội nhập KT qtế buộc các CQHCNN phải hoàn thiện hệ thống chính sách. làm hạn chế vai trò của VBQL. hình thức và kỹ thuật trình bày. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. thông qua và công bố VB. bất cập để điều chỉnh cho phù hợp. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 1387/QĐ-TTg xử lý các quy định về ưu đãi. hình thức. VB của 1 số CQHCNN vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. thể thức và kỹ thuật trình bày VB. đặc biệt là bỏ qua khâu lấy ý kiến đóng góp nên khi ban hành k sát hợp với tình hình thực tế. nhất là Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày VB. Hệ thống nầy chứa dựng những tiểu hệ thống với tính chất và cấp độ hiệu lực pháp lý cao thấp. UBND. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên. xem xét. khuyến khích đầu tư trái pháp luật. bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 16/12/2002. có 46 Quyết định của 32 tỉnh. khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBNN các tỉnh. vẫn còn nhiều VB ban hành của các CQHC dài dòng. VBQLHCNN ngày càng được hoàn thiện về thể thức. VB có thể trở thành yếu tố của hệ thống theo chiều ngang. Theo đó. UBNN ngày 03/12/2004. từ đó dẫn đến một số lỗi. Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày VB. lấy ý tham gia dự thảo. kể từ khi có Luật Ban hành VBQPPL ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi.Nguyên nhân của những kết quả trên là do có Luật Ban hành VBQPPL ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi. Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày VB. công chức nắm vững Luật Ban hành VBQPPL năm 2002. 1 số địa phương khi bàn hành VBQPPL k tuân thủ các quy trình do pháp luật qui định. nội dung cũng như thể thức VB. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ. Để có được hệ thống VB cần phải thường xuyên tiến hành . Theo đó. kế hoạch xd VB đến việc soạn thảo. tức là mang tính chất thứ bậc tùy thuộc vào thẩm quyền của các CQ ban hành. Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Câu 6 : Hệ thống VBQLNN là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại VB chủ yếu nào ?Theo anh chị cần làm gì để VBQLNN đc xd và ban hành thành 1 hệ thống chặt chẽ? a. bên cạnh đó. các cán bộ. kể cả nội dung. VBQLHCNN phải đc xd và ban hành thành một hệ thống chặt chẽ. thuộc thang bậc pháp lý nào cũng đều phải căn cứ vào đối tượng đều chỉnh và theo chiều dọc. Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân. được sắp xếp theo trật tự pháp lý khách quan logíc và khoa học. Mặt khác. Muốn vậy. Đó là 1 hệ thống kết hợp chặt chẽ các cấu trúc nội dung bên trong và hình thức biểu hiện bên ngoài phản ánh đc và phù hợp với cơ cấu qhệ XH. Mặt khác. rộng hẹp khác nhau. Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL. các cấp cần triển khai để cán bộ. UBNN ngày 03/12/2004. tức là dù đc hình thành như thế nào. nhất là VBQPPL phụ thuộc nhiều vào việc tuân thủ quy trình chặt chẽ bao gồm nhiều khâu từ hoạch định chương trình. Cụ thể theo Công văn số 7127/VPCP-HC ngày 8/12/2005 của Văn phòng Chính về việc kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 55 đối với các văn bản gửi đến Văn phòng Chính cho thấy. nhất là VBQPPL phải đảm bảo đúng hình thức. Tuy nhiện. Hệ thống VBQLNN là 1 tập hợp các VB đc ban hành tạo nên 1 chỉnh thể các VB cấu thành hệ thống. thiếu tính khả thi. bổ sung 1 số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 16/12/2002. kỹ thuật xd và ban hành VB. Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân. công chức hành chính phải đc đào tạo chuyên môn về hành chính để trong qtrình xd và ban hành VB. thẩm định.

thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.Các loại phiếu (phiếu gởi. khen thưởng. . miễn nhiệm. giữa CQNN có thẩm quyền với các tổ chức ctrị . chỉ thị của UBND. nghị quyết của Chính phủ về chương trình xd nghị quyết. hoặc VB cá biệt. quyết định lên lương.Quyết định. chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. thống nhất. thông tư liên tịch giữa các CQNN có thẩm quyền.Lệnh. nghỉ phép. quyết định giao chỉ tiêu KT. pháp lệnh. quyết định.Các loại giấy (giấy mời. đơn vị. Văn bản hành chính: * VBHC thông thường: VB dùng để truyền đạt thông tin trong hđ QLNN như: công bố hoặc thông báo về 1 chủ trương. có hình thức rõ ràng.công tác rà soát và hệ thống hóa các VB.Thông báo. nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm. do đó k đc dùng để thay thế cho VBQPPL. bãi nhiệm hoặc phê duyệt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và các chức vụ khác. đơn vị. tổ chức phi Chính phủ. Quyết định.Quyết định. . quyết định. cách chức. đòi hỏi của đs. . Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VB của CQNN cấp trên. . hoàn chỉnh. 1 hình thức lãnh đạo của NN đối với XH nhằm biến ý chí của nd thành luật. quyết định bổ nhiệm. ủy nhiệm. .Báo cáo. nghị định của Chính phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.XH cho CQ.Thông cáo. biên nhận hồ sơ) . * VBHC cá biệt: VB có hình thức như VBQPPL (Nghị quyết. là sp của qtrình stạo pháp luật. . cho từ chức. trình tự luật định. . quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo. Đây là 1 hệ thống đa dạng và phức tạp. nghị quyết về điều chỉnh chương trình xd nghị quyết. quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Nghị quyết.Phương án. Ủy ban lâm thời để thực hiện nhiệm vụ trong 1 thời gian xđ. chương trình. khắc phục tình trạng lỗi thời. tạm đình chỉ công tác cán bộ. Hội đồng. diễn văn. tiện lợi cho việc sd. làm cho nội dung của VB phù hợp với những yêu cầu. đc NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các qhệ XH theo định hướng XHCN”. thông tư của Bộ trưởng. VBQPPL: VBQPPL là những “VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục. chứng nhận.XH. VB do UBTVQH ban hành: Pháp lệnh.Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Kết quả của công tác này là tạo ra hệ thống VB cân đối. dễ hiểu. chỉ thị. . . quyết định phê duyệt đề án khoán biên chế và kinh phí QLHC của CQ.Đề án.Tờ trình. pháp lệnh của Chủ tịch nc. nghị định của Chính phủ. 2. mâu thuẩn và những lỗ hỏng của hệ thống VB. Quyết định của Chủ tịch nước. bao gồm các loại VB sau: . b) VB do các CQNN có thẩm quyền khác ở TW ban hành để thi hành VBQPPL của Quốc hội. Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội: . pháp lệnh và nghị quyết về điều chỉnh chương trình xd luật. điều động công tác. Nghị định của Chính phủ. 1 đối tg cá biệt thì được gọi là VB qui phạm cá biệt hoặc VB cá biệt.Nghị quyết.Kế hoạch. Đó là nguồn cơ bản của Pháp luật XHCN. giới thiệu. VBHC thông thường đưa ra các QĐ QL. Hệ thống VBQPPL bao gồm : a) VB do Quốc hội ban hành: Hiến pháp. UBNN ban hành để thi hành VBQPPL của Quốc hội. lệnh công bố luật. kỷ luật. VB do UBNN ban hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp: . QĐ hay nội dung và kết quả hđ của 1 cơ quan tổ chức với nhau hoặc giữa NN với tổ chức và công dân. đi đường. . . thành phố trực thuộc TW. chỉ thị.Công văn. Cụ thể như: nghị quyết của Quốc hội về chương trình xd luật. nhưng chỉ giải quyết 1 vấn đề cá biệt. chỉ thị). b. quyết định về thành lập CQ. .Nghị quyết.Biên bản. quyết định phê duyệt điều lệ của hội. chuyển). đơn vị. quyết . Nghị quyết. . c) VB của Hội đồng nhân dân. Hệ thống VBQLNN bao gồm những loại VB chủ yếu sau: 1. công chức. nghị định. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. công điện. trong đó có các qui tắc xử sự chung. .

VB quy phạm nội bộ của CQ. Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày VB. VB cá biệt có tính chất chỉ đạo. quyết định bổ nhiệm. các quy định của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. quyết định xử lý vi phạm hành chính. điều hành hành chính hoặc để hướng dẫn chuyên môn. Luật Ban hành VBQPPL của HĐND. Đăc điểm: . điều động công tác. trắc địa. trong trường hợp cần thiết thì NN áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc thi hành và quy định chế tài đối với ng có hành vi vi phạm.VB cá biệt thuộc loại VB áp dụng pháp luật. VD: quyết định lên lương. Luật ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân. Thủ trưởng CQQL chuyên ngành quy định. VB quy phạm nội bộ của cơ quan. b) VB đc ban hành theo thủ tục. Mặt khác. gồm: Luật Ban hành VBQPPL ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi. tổ chức khác khi có nhu cầu sd các loại VB này phải theo mẫu qui định của các CQ chuyên ngành. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. tổ chức cá nhân phải tuân thủ theo khi tham gia qhệ XH được quy tắc đó điều chỉnh: + K chỉ đích danh đối tg thi hành. nghiệp vụ và các VB cá biệt khác để giải quyết vụ việc cụ thể đối với đối tg cụ thể. 1 đối tg cá biệt. a) VB chuyên môn: trong các lĩnh vực như tài chính. trình tự luật định. UBND ngày 03/12/2004. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL). nghiệp vụ và các văn bản cá biệt khác để giải quyết vụ việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể (trích khoản 2 Điều 3 Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Để VBQLNN được xd và ban hành thành 1 hệ thống chặt chẽ thì trong qtrình xd VB cần tuân thủ các qui định của pháp luật về kỹ thuật xd và ban hành VB. đơn vị. hành chính. công chức. điều hành hành chính hoặc để hướng dẫn chuyên môn. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. VB cá biệt để phát động phong trào thi đua. các quy định hiện hành có liên quan. tạm đình chỉ công tác cán bộ. Luật sửa đổi. kiến trúc. được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tg hoặc 1 nhóm đối tg và có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phg. ngoại giao. giáo dục. VB cá biệt có tính chất chỉ đạo. khí tượng thủy văn. trình tự quy định tại Luật Ban hành VBQPPL. * VBQPPL: là VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục. + Đc sd nhiều lần. trong đó có các quy tắc xử sự chung. KT. được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các qhệ XH theo định hướng XHCN. . c. * VB cá biệt: là VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục. khen thưởng. do những CQ có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành và đc bảo đảm thực hiện = cưỡng chế NN. bản đồ. việc tốt. đơn vị. Luật sửa đổi. Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 16/12/2002. nhất là VBQPPL phải đảm bảo đúng hình thức. văn bản cá biệt để phát động phong trào thi đua. trình tự luật định. Quy tắc xử sự chung là những chuẩn mực mà mọi CQ. các VBQPPL có liên quan. biểu dương người tốt. c) Có chứa quy tắc xử sự chung. Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL. nếu như VBQLNN thể hiện ý chí mệnh lệnh QL đơn phương thì hợp đồng cần phải thể hiện sự thống nhất ý chí của ít nhất 2 bên. miễn nhiệm. + Có hiệu lực pháp luật mang tính bắt buộc. Văn bản chuyên ngành: Đây là hệ thống VB đặc thù do Bộ trưởng. 3. các cán bộ. Đặc điểm của VBQPPL là: a) VB do CQNN. b) VB kỹ thuật: trong các lĩnh vực như xd. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. kỷ luật. nội dung cũng như thể thức VB. cho từ chức. Câu7: VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa. VD: quyết định xử lý vi phạm hành chính. thuyết phục. ng có thẩm quyền ban hành theo hình thức do pháp luật quy định.định xử lý vi phạm hành chính. việc tốt. các biện pháp về tổ chức. d) VB đc NN bảo đảm thi hành bằng các biện pháp như tuyên truyên. Cần chú ý: Hợp đồng là 1 dạng VB đặc biệt thuộc nhiều lĩnh vực hđ chuyên môn khác nhau. k đc tùy tiện thay đổi nội dung và hình thức của những VB đã đc mẫu hóa . tư pháp. biểu dương người tốt. UBND. cách chức. ban hành sau khi thỏa thuận thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Những CQ. trong đó chỉ để giải quyết 1 vấn đề cá biệt. công chức hành chính phải được đào tạo chuyên môn về hành chính để trong qtrình xd và ban hành VB.

Hai tính chất này là đặc tính cơ bản của Quyết định hành chính cá biệt. ai có mang nghĩa vụ pháp lý bằng con đường cá biệt hóa phần quy định của pháp luật. VD: Quyết định lên lương. . Nếu không có sự phù hợp trên thì văn bản cá biệt sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ. một lần đối với các cá nhân.Là một yếu tố của sự kiện pháp lý phức tạp. do đó không được dùng để thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt. VB cá biệt bao gồm: . diễn văn. VB hành chính thông thường dùng để truyền đạt thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước như: công bố hoặc thông báo về một chủ trương.Được sd nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm . trình tự. cá biệt. Các loại giấy (giấy mời.Khi sử dụng hiệu lực pháp lý không bị mất đi . tổ chức với nhau hoặc giữa Nhà nước với tổ chức và công dân. Đây là một hệ thống đa dạng và phức tạp. phù hợp với luật pháp và dựa trên những quy phạm pháp luật cụ thể.Được thể hiện trong những hình thức pháp lý xác định như: Quyết định cá biệt. kỷ luật. thông tin giao dịch chính thức giữa các cơ quan.VB cá biệt xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực. mà thiếu nó nhiều quy phạm pháp luật cụ thể không thể thực hiện được. cho một hay một số đối tượng đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc cụ thể từng địa phương. tổ chức. Câu 8: VBHC thông thường là gì? Tại sao k đc dùng những VB loại này thay thế cho các VBQPPL và thực tiễn ban hành VB hiện nay có đảm bảo được yêu cầu này k? Trả lời: VBQLNN những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền. đề án. báo cáo. bao gồm các loại văn bản sau: Công văn. chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh * Cho ví dụ Căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ. kế hoạch..Mang tính bắt buộc chung đối với tất cả các cá nhân và tổ Chỉ có giá trị pháp lý đối với đối tượng cụ thể.Có tính đơn phương và tính bắt buộc thi hành ngay. VB hành chính thông thường. Chỉ thị cá biệt. VD: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người nào đó vi phạm luật giao thông. phương án. văn bản cá biệt.Không chỉ đích danh đối tượng thi hành . tổ chức cụ thể trong những trường hợp xác định.. Có nhiều loại VBQLNN như VB quy phạm pháp luật. thông báo. quyết định hay nội dung và kết quả hoạt động của một cơ quan. cho chúng độ tin cậy và đưa đến sự xuất hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được bảo đảm bởi nhà nước. hình thức nhất định và được Nhà nước đảm bảo thi hành bằng những biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ Nhà nước hoặc giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức và công dân. . miễn nhiệm. các loại phiếu (phiếu gửi. cách chức.Được sd một lần.Có tính hợp pháp và phù hợp với thực tế. nó luôn luôn mang tính chất bổ sung trong trường hợp khi có các yếu tố khác của sự kiện pháp lý phức tạp.VB cá biệt mang tính bảo vệ pháp luật là VB chứa đựng những biện pháp trừng phạt.Chỉ đích danh đối tượng thi hành . tạm đình chỉ công tác cán bộ. củng cố các yếu tố này trong một cơ cấu pháp lý thống nhất. cho từ chức. cưỡng chế nhà nước đối với cá nhân. Văn bản hành chính thông thường không đưa ra các quyết định quản lý. công điện. khen thưởng. quyết định bổ nhiệm.Đưa ra quy tắc xử sự riêng. thủ tục. giấy đi đường. tổ chức vi phạm pháp luật . điều động công tác. biên bản. còn nếu không phù hợp với thực tế sẽ khó được thi hành hoặc được thi hành kém hiệu quả. . ghi chép lại các ý kiến và kết luận trong các Hội nghị. trong đó xác định cụ thể ai có quyền chủ thể. . .. VB chuyên môn kỹ thuật. . * Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng: Quy tắc xử sự chung Quy tắc xử sự riêng . VD: Quyết định tuyển dụng một người vào làm việc trong một cơ quan phải thực hiện một cách tích cực các quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn công chức. phiếu báo. chương trình. tờ trình. giấy ủy nhiệm…). phiếu trình…)  Không được dùng những văn bản loại này thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật bởi: . công chức.

Giải quyết vấn đề: nêu các nội dung chưa rõ hoặc có thể hiểu sai của VB kèm theo nội dung giải thích cụ thể tương ứng.Trình kế hoạch mới.Thông báo một số hđ dự kiến xảy ra.… về thực hiện 1 công việc nào đó mà cơ quan hoặc cá nhân nhận được chưa rõ. Tuy nhiên. đề nghị mới lên cấp trên. về phg diện nào đó nội dung của công văn giải thích rất gần với công văn hướng dẫn. Trong thực tế việc xây dựng và ban hành VB của nước ta hiện nay không đảm bảo được yêu cầu trên như đã và vẫn có những văn bản không phải là VBQPPL về mặt hình thức.. dự án hoặt tờ trình. giải thích. quyết định cần được hướng dẫn thực hiện. . cảm ơn. xuất xứ của Chủ trương. có thể hiểu sai. chi tiết hóa nội dung của các VB như Nghị quyết. . ví dụ như về việc mở lớp đào tạo bồi dưỡng… . công văn đề xuất với đề án.Thông báo một hoặc một vài vấn đề trong hoạt động công vụ được tạo nên do 1 VBQPPL đã ban hành. với nội dung chủ yếu sau: .Kết luận: Nêu các cách thức tổ chức và biện pháp thực hiện. tổ chức. thăm hỏi. . Công văn có thể là VB nội bộ hoặc VB đến và đi. c/ Công văn chỉ đạo: . trình tự luật định. thực hiện k đúng hoặc k thống nhất.Đặt vấn đề: nêu tên. . là sản phẩm của quá trình sáng tạo pháp luật. số. đề xuất.Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục. ý nghĩa. ngày tháng năm. . trao đổi công tác… giữa các chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các nhiệm vụ có liên quan. td của các chủ trương đó về các phg diện KT – XH… nêu cách thức tổ chức và các biện pháp thực hiện. phúc đáp. Qua phân tích mục đích. chính sách. . quyết định. chỉ thị. kết luận. đc dùng để thông tin trong hoạt động giao dịch. VBHC thông thường k đưa ra các quyết định quản lý vì vậy không được dùng để thay thế VBQPPL. Phù hợp với từng nội dung có thể có các loại công văn như: hướng dẫn. . số. Tại sao công văn là VB k có tên loại ? Có những loại công văn nào và công dụng chính của từng loại ra sao? Những khó khăn trong việc phân biệt công văn với một số loại VBQPPL hoặc hành chính thông thường khác đã dẫn đến thực tế như thế nào trong công tác xd và ban hành VBQLNN hiện nay? Trả lời: Công văn là loại VB k có tên loại.…  Phân loại công văn: a/ Công văn hướng dẫn: dùng để hướng dẫn thực hiện một vấn đề nào đó như hướng dẫn thực hiện các chủ trương. VB k phải là VBQPPL (tức là VB k có đầy đủ các yếu tố của VBQPPL theo quy định) có chứa QPPL thì phải bị đình chỉ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. chính sách của Đảng và NN.. Mặt khác. phúc đáp.Thăm hỏi. giao dịch. trong đó có các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng XHCN. . giải quyết vấn đề. Còn VBHC thông thường k chứa đựng các quy tắc xử sự chung. đôn đốc. cá nhân hữu quan biết và tổ chức thực hiện đúng tinh thần của chủ trương. .Giải quyết vấn đề: nêu rõ nguồn gốc. ngày tháng năm. do đó công văn giải thích có kết cấu nội dung tương tự như công văn hướng dẫn: . theo quy định của pháp luật hiện hành. đề nghị. thì công văn giải thích luôn luôn được viết theo yêu cầu của các nơi nhân công văn. trích yếu của của văn bản cần được hướng dẫn hoặc khái quát vấn đề cần hướng dẫn thực hiện. trích yếu của của VB cần đc giải thích cụ thể. ký hiệu.Xác nhận vấn đề có liên quan đến hđ của CQ.Xin ý kiến về vấn đề nào đó trong hoạt động của CQ. Câu 9.Đặt vấn đề: nêu tên. một hình thức quản lý của NN đối với XH nhằm biến ý chí của nhân dân thành pháp luật. . cảm ơn. Nếu công văn hướng dẫn được viết theo ý chí chủ quan của CQ ban hành. chối từ… Với nội dung đa dạng như vậy cần lưu ý k nhầm lẫn công văn mang tính thông báo với thông báo. chính sách. Công văn hướng dẫn gồm có 3 phần: đặt vấn đề.Kết luận: Nêu yêu cầu phổ biến cho các cơ quan. b/ Công văn giải thích: Đây là loại công văn dùng để cụ thể hóa. Đó là nguồn cơ bản của pháp luật XHCN. ký hiệu. song lại có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật.Hướng dẫn thực hiện VB của cấp trên.

ví dụ việc hỏi ý kiến đóng góp về dự thảo các VBQPPL quan trọng. do đó cần thận trọng trong việc sử dụng loại văn bản này. d/ Công văn đôn đốc. yêu cầu của công việc cần phải triển khai. hướng dẫn…. những điểm chưa rõ thì cần có công văn xin ý kiến chỉ đạo của CQ cấp trên. quyết định đã yêu cầu cấp dưới thực hiện. chính sách của cấp trên.Giải quyết vấn đề: Nêu những yêu cầu cần đạt đc. quyền hạn của các CQ đó. lệch lạc cần phải khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao. cá nhân trực tiếp tỗ chức thực hiện. nhiệm vụ. sửa chữa. vạch ra các biện pháp sai lệch cần chấn chỉnh kịp thời.Giải quyết vấn đề: Trình bày những vấn đề cần hỏi ý kiến (có thể là chủ trương. . biện pháp hay quyết định nào đó. thời gian và cách thức giải quyết các đề nghị. ký hiệu. hoặc các cơ quan ngang cấp. yêu cầu. tổ chức. hoặc để CQ cấp dưới trong quá trình thực hiện các chủ trương. Nội dung của công văn đôn đốc. đặc biệt nhấn mạnh những khuyết điểm. giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan.Đặt vấn đề: Nêu tóm tắt nhiệm vụ đã giao cho cấp dưới trong VB đã đc chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nội dung của công văn hỏi ý kiến gồm: . hoặc tổ chức. đề ra các biện pháp. của ai. . f/ Công văn phúc đáp (công văn trả lời): là VB dùng để trả lời về những vấn đề mà các CQ. hướng dẫn ở đây được xuất phát từ yêu cầu. cá nhân có yêu cầu. sáng kiến của CQ. nội dung cụ thể của việc đề nghị. những vấn đề trong văn bản còn chưa được trình bày rõ ràng. ngang quyền giao dịch với nhau để đề nghị. Cần phân biệt loại công văn này với tờ trình. cụ thể. chính sách nào đó vừa được nhà nước ban hành. thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao (cần chú ý các biện pháp cơ bản nhằm đem lại hiệu quả mong muốn). nhiệm vụ. hướng dẫn ở chổ việc giải thích.Kết luận: Thể hiện sự mong mỏi được quan tâm.Giải quyết vấn đề: Trả lời vấn đề mà nội dung VB gửi đến đang yêu cầu phải giải đáp. Có thể căn cứ vào lý do thực tế hoặc chức năng. Công văn phúc đáp có thể giải thích. biện pháp cần áp dụng để đạt đc những yêu cầu đó. chấn chỉnh hđ hoặc thi hành các chủ trương. cá nhân có yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của CQ ban hành VB. hoặc trính bày. cần phải thực hiện. nhắc nhở thường bao gồm: . nếu CQ đc phúc đáp có đầy đủ thông tin chính xác để trả lời . yêu cầu đó. vướng mắc. yêu cầu. . song khác với các công văn giải thích. uốn nắn. . dễ gây thắc mắc trong nd) nêu cách làm và thời gian thực hiện việc hỏi ý kiến. về vấn đề gì… . xã giao.Kết luận: Yêu cầu các cơ quan tổ chức. yêu cầu đó.Đặt vấn đề: Nêu rõ mục đích. hoặc nhắc lại một chủ trương.Giải quyết vần đề: Nêu rõ nội dung các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao cho cấp dưới.Đặt vấn đề: nêu lý do hoặc mục đích của việc đề nghị. nhiệm vụ. cần phải thực hiện.Là VB của các cơ quan cấp trên thông tin cho các cơ quan cấp dưới về công việc cần phải triển khai. yêu cầu: là VB của các cơ quan cấp dưới gửi cho các cơ quan cấp trên. nếu phát hiện những khó khăn. tổ chức. Cách trình bày phải lịch sự. . khuyết điểm cơ bản của cấp dưới trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. . ngày tháng năm nào. nhắc nhở: là VB của các CQ cấp trên gửi cho CQ cấp dưới nhằm nhắc nhở. thể hiện sự quan tâm của CQ phúc đáp.Kết luận: Đề nghị CQ đc phúc đáp có vấn đề gì chưa rõ. xem xét các đề nghị. Nội dung của loại công văn này rất gần với nội dung của Chỉ thị. . Có thể nêu một số nhận xét ưu.Đặt vấn đề: Ghi rõ trả lời (phúc đáp) công văn số. tổ chức. . cá nhân có trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện lên cơ quan cấp trên vào thời hạn nhất định. đề nghị. cá nhân hữu quan về một vấn đề quan trọng.Kết luận: Nêu những yêu cầu mà cấp dưới cần phải thực hiện và báo cáo kết quả cho cấp chỉ đạo. g/ Công văn hỏi ý kiến: là VB thường dùng để CQ cấp trên cần có ý kiến đóng góp của CQ cấp dưới. kế hoạch. .Kết luận: Yêu cầu trả lời = VB và đúng tgian.Đặt vấn đề: Nêu rõ mục đích hỏi ý kiến để làm gì và về vấn đề gì? . yêu cầu giải quyết những công văn nào đó có liên quan đến chức năng. quyền hạn của Nhà nước giao. Nội dung của công văn chỉ đạo thường có kết cấu như sau: . hay một văn bản nào đó có liên quan. chưa thỏa đáng cho biết ý kiến để nghiên cứu trả lời.Giải quyết vấn đề: Nêu thực trạng tình hình dẫn đến việc phải đề nghị hoặc yêu cầu. Nội dung của công văn đề nghị. yêu cầu thường bao gồm: . giải thích lý do từ chối trả lời và hẹn thời gian trả lời. nếu có CQ phúc đáp k có thông tin đầy đủ. c/ Công văn đề nghị. Nội dung của công văn phúc đáp thường bao gồm: .

b) Những khó khăn trong việc phân biệt công văn với một số loại VBQPPL hoặc hành chính thông thường khác đã dẫn đến sự nhầm lẫn trong thực tế công tác xd và ban hành VBQLNN. do đó cần được xem là 1 bộ phận hữu cơ của hđ QLNN và là 1 trong những biểu hiện quan trọng của hđ này. đề nghị có thể…) .h/ Công văn giao dịch: là VB để các CQ. . những lý do không đạt được kết quả. VB có các chức năng cơ bản sau: chức năng thông tin. Trong thực tiễn QLHCNN cho thấy. báo cáo. nếu chỉ bằng các VB có tên loại thì k thể đáp ứng đc yêu cầu QL. Nội dung của công văn mời họp bao gồm: .v. k/ Công văn mời họp: là VB để các CQ NN triệu tập chính thức các CQ.được chứa đựng trong công văn. trong giao dịch giữa CQNN với nhau. Công văn mời họp có thể thức và nội dung rất gần với giấy mời họp. những thành tựu. Cụ thể là ng ta thường có sự nhầm lẫn giữa: CV đề nghị.Đặt vấn đề: Nêu lý do và vấn đề cần giao dịch. thông báo (thực trạng công việc. do công văn có nội dung đa dạng và phong phú cho nên k thể xác định được tên loại VB cụ thể.Công bố.Xem xét thông qua. VBQLNN là những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các CQQLNN ban hành theo thẩm quyền. công cụ xd hệ thống pháp luật. Các VBQLNN luôn có tính pháp lý chung. chức năng quản lý. tổ chức. quyền hạn của mình. phg tiện kiểm tra.Gửi và lưu trữ. Có những VB chỉ mang tính thông tin quản lý thông thường. công văn mang tính chất thông báo với Thông báo.. Với các chức năng như vậy. VBQLNN chính là phg tiện để xđ và vận dụng các chuẩn mực pháp lý vào qtrình QLNN. Tuy nhiên biểu hiện của của VB k giống nhau. Công văn hướng dẫn với Thông tư. VBQLNN cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung sau đây: * Thực hiện đúng quy trình: . theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL. thông báo.Đặt vấn đề: Nêu lý do tổ chức cuộc họp. công dân.Giải quyết vấn đề: Trình bày những vấn đề cần giao dịch.Kết luận: nêu yêu cầu đến họp đúng thành phần được mời và nếu k đến dự đc xin thông báo cho biết theo địa chỉ… trước ngày… giờ…. .Giải quyết vấn đề: nêu nội dung chính của cuộc họp (về vấn đề gì). trình tự. thông báo cho nhau biết về các vấn đề có liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. thủ tục. những yêu cầu. công văn đôn đốc nhắc nhở với Chỉ thị. với các yếu tố nc ngoài. ý kiến…) . Để thực hiện tốt chức năng và phát huy tối đa vai trò của VBQLNN. chức năng. Theo đó. . thông báo và những yêu cầu (nếu có) đối với CQ. Câu 10. tổ chức. hình thức nhất định và đc NN đảm bảo thi hành những biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ QL nội bộ NN hoặc giữa các CQNN với các tổ chức và công dân. chức năng vhóa – XH và các chức năng khác. Nội dung của công văn giao dịch thường bao gồm: . * Yêu cầu về nội dung: .Lấy ý kiến tham gia dự thảo . trong khi đó có những VB lại mang tính cưỡng chế thực hiện. Mẫu hóa loại VB này là rất khó khăn và khó mà đạt yêu cầu mỹ mản. VBQLNN cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung nào và cho biết thực tiễn hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thể có những kiến nghị gì để đảm bảo những yêu cầu đó.. Xd các VBQLNN. . thảo luận… về các vấn đề có liên quan..Kết luận: Nêu mục đích chính của việc cần giao dịch.. Tóm lại. Có thể thấy. Có nhiều VB khác thiếu sự phù hợp giữa tên gọi với yêu cầu sử dụng chúng. VBQLNN có vai trò: Đảm bảo thông tin cho hđ QLNN. nên những vấn đề cần thông tin trong hoạt động giao dịch. yêu cầu cần thiết (như chuẩn bị tài liệu. là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kiến tạo thể chế của nền HCNN. địa điểm họp. những đề nghị.v. là sợi dây liên lạc chính. . chức năng pháp lý. hội nghị. Trong hđ QLNN. cá nhân nhận công văn giao dịch. mà thông tin phục vụ cho yêu cầu QL cần phải đc văn bản hóa. thời gian.Soạn thảo . Đây là loại công văn được sd phổ biến trong hđ QLNN và rất đa dạng. khó khăn vướng mắc. tổ chức dùng để thông tin. CQNN với tổ chức. phg tiện truyền đạt các quyết định QL. VB là phg tiện thông tin cơ bản. cá nhân hữu quan đến dự họp.Thẩm định dự thảo. trao đổi công tác. Cần lưu ý điểm này để tùy trường hợp mà sd cho thích hợp. yêu cầu với Tờ trình.

cân đối. cỡ chữ. Thực tiễn hiện nay của công tác xd và ban hành VBQLNN cho thấy. . chủ trương. k đc tẩy xoá. Cụ thể: . + Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. chính xác. + Về mặt hình thức: ++ Phần lớn các VB của TW được soạn thảo và ban hành đúng theo thể thức và kỹ thuật trình bày được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. tính thống nhất của hệ thống pháp luật. k đc trái với VB pháp lý cao hơn. sự kiện nêu ra phải đầy đủ: ++ Ngắn gọn để tiết kiệm thời gian. Muốn vậy: . + VB của cấp dưới k đc trái với VB của cấp trên. tổ chức. sao. chỉ thị cá biệt vào thể thức của VBQLPL và ngược lại. kiểu chữ k đúng quy định. rõ ràng. rõ ràng. + Phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ctrị của CQ. + Dẫn chứng. tổ chức).Phải đúng thể thức VB do NN quy định. Phần lớn các văn bản hành chính thông thường chỉ mới đảm bảo được phần thể thức.Phải đúng đắn về mặt ctrị: + Đúng đg lối. VB ban hành quá sớm hoặc quá muộn đều k phát huy đc gtrị trong thực tiễn. + Phải tôn trọng các điều ước quốc tế mà CHXHCN VN ký kết hoặc gia nhập. thể hiện trên một số phg diện sau: Ưu điểm: + Về nội dung: đảm bảo tính hợp hiến. ++ Chính xác để không hiểu sai vấn đề. k sai sót các lỗi ngữ pháp. một số công văn hành chính có chứa quy phạm pháp luật. Tình trạng VB gởi đi k có ngày. để giải quyết vấn đề một cách toàn diện. năm ban hành. * Yêu cầu về thời gian: VB ban hành ra là phải kịp thời (đúng thời điểm). viện dẫn ở VB nào phải thật chính xác. * Yêu cầu về hình thức: Khi trình bày VB phải thể hiện tính trang nghiêm. ++ Các VB của địa phg ban hành cơ bản đảm bảo về thể thức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. mọi ng hiểu vấn đề một cách thống nhất. triệt để. còn xảy ra khá phổ biến hiện tượng ghi số. về ưu đãi khuyến khích đầu tư. tính đại chúng. k nên dùng 1 VB giải quyết nhiều vấn đề hoặc đưa nhiều chi tiết vụn vặt vào cùng 1 VB. bởi đó là bộ mặt của CQ.Phải bảo đảm tính chính xác tuyệt đối về mặt pháp lý: + Phải đúng thẩm quyền ban hành VB. việc xd và ban hành VBQLNN cơ bản đã đảm bảo đc các yêu cầu chung. ký hiệu của quyết định cá biệt. + Phải bảo đảm tính thống nhất và tính chính xác của pháp luật. lỗi chính tả. tính khoa học. k có con dấu hợp pháp đã đc hạn chế tối đa. tháng. in phải sạch sẽ.. vật chất. ++ Rõ ràng để gởi VB đi k hỏi đi hỏi lại nhiều lần. kiểu trình bày. Cụ thể là ngày 08/12/2005. + Nội dung VB chỉ nên tập trung giải quyết có trọng điểm một vấn đề nhất định. tránh tình trạng cùng 1 quy định nhưng mỗi ng lại hiểu khác nhau. còn về kỹ thuật trình vẫn còn tuỳ tiện. phông chữ. hài hòa. tính công quyền và tính khả thi.Bố cục phải chặt chẽ. . . sd phông chữ. Văn phòng Chính phủ có công . tổ chức NN (VB là sp hđ của CQ. nội dung của VB k phù hợp với quy định của pháp luật) vì lợi ích cục bộ của địa phg.. chính sách của Đảng và NN. + Phải thiết thực đáp ứng yêu cầu cs. gây nên sự nhầm lẫn về tính chất pháp lý của văn bản. + Phải ngắn gọn.Phải đảm bảo tính mục đích. + K coi việc ra VB là mục đích cuối cùng mà phải phát huy hiệu quả của VB (tính thực thi) trong hđ QLNN là mục đích cuối cùng. tính thẩm mỹ của VB. Nhược điểm: Vẫn còn tình trạng các địa phg ban hành VB về xử lý vi phạm hành chính. kiểu chữ không đúng với quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ (Thông tư 55). về thưởng thuế nhập khẩu trái pháp luật (k đúng thẩm quyền về nội dung. + Sự kiện nêu ra phải đầy đủ để đủ sức thuyết phục. về kỹ thuật trình bày còn khá tuỳ tiện. hợp pháp. cỡ chữ. Tuy nhiên.Đánh máy. + Khi cần thiết thì nội dung VB phải quy định việc giải quyết hậu quả do các quy định trong VB đặt ra. trích dẫn.

mục tiêu văn bản. áp dụng vào giải quyết những công việc cụ thể ở 1 ngành.Địa điểm. công chức 1 lượng kiến thức cần thiết về kỹ thuật xd và ban hành VB để áp dụng vào thực tiễn công tác. 1 cấp nhất định.văn số 7127/VPCP-HC về việc kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 55 đối với các văn đến văn phòng Chính phủ. VB đc ban hành phải phù hợp với chức năng.Tiếp tục đẩy mạnh. tức là phải giải đáp đc các vấn đề: VB sắp ban hành thuộc thẩm quyền pháp lý của ai và thuộc loại nào? Phạm vi tác động của văn bản đến đâu? Trật tự pháp lý được xđ ntn? VB dự định ban hành có gì mâu thuẫn với các VB của CQ hoặc của CQ khác? Như vậy. đôn đốc.Tổ chức đào tạo.Tên văn bản. UBNN ngày 03 tháng 12 năm 2004. đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra. tức là cần phải trả lời được các vấn đề: VB này ban hành để làm gì? Giải quyết công việc gì? Mức độ giải quyết đến đâu? Kết quả của việc thực hiện VB là gì? Do đó. địa phg cần có kế hoạch. Các Bộ. tăng cường khả năng cập nhật thông tin cho đội ngũ này. Thường xuyên kiểm tra. bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo và ban hành VB cho đội ngũ cán bộ. Vì vậy. có tính khả thi.Chữ kí và dấu. phg thức giải quyết công việc đưa ra phải rõ ràng. nghị quyết của cơ quan quyền lực cùng cấp và các VB của CQQLNN cấp trên. (3) Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQLPL và Luật sửa đổi. . thẩm định. thời gian ban hành văn bản. thẩm định. Mỗi văn bản đều gồm có 3 phần: ++ Phần đầu: . kiểm tra và rà soát hệ thống VBQPPL.Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại các văn bản sau: (1) Luật Ban hành VBQPPL ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi. cần xác định mục tiêu và giới hạn điều chỉnh của văn bản. (5) Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. kỹ thuật trình bày văn bản so với quy định của Thông tư 55. (6) Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày VB . * Để đảm bảo các yêu cầu chung trong quá trình xd và ban hành VBQLNN cần phải: . tập huấn. Nội dung văn bảnVB phải thiết thực. Tính mục đích của VB còn thể hiện ở phương diện mức độ phản ánh các mục tiêu trong đg lối. nhắc nhở công chức thuộc quyền thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành có liên quan trong hđ xd và ban hành VB của CQ. . Trong quá trình soạn thảo. tổ chức. k trái với VB cấp trên. (2) Luật Ban hành VBQLPL của Hội đồng nhân dân. tổ chức cần phải quan tâm đúng mức đến công tác văn thư. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 16 tháng 12 năm 2002. kiểm tra VBQPPL. chính sách của cấp ủy Đảng. (4) Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL. ++ Phần cuối: .Ng đứng đầu cơ quan. quyền hạn và phạm vi hđ của CQ. ngành. phù hợp với pháp luật hiện hành. công chức (bao gồm cả cán bộ lãnh đạo).289 văn bản có sai sót về thể thức. đổi mới hđ xd. ++ Phần chính: Nội dung chính của văn bản. giữa tập thể và cá nhân. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. . . +Tính khuôn mẫu là tính thống nhất về kết cấu của văn bản. phải bảo đảm công tác bảo mật. giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xd. Câu 11 : VBQLNN cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu về nội dung như thế nào và cho biết thực tiển hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? có thể có những khuyến nghị gì để đảm bảo những yêu cầu đó . Công tác này đòi hỏi giải quyết hợp lý các qhệ giữa Đảng và NN.Tên cơ quan ban hành văn bản.Quốc hiệu và tiêu ngữ: . cần nắm vững nội dung VB cần soạn thảo. ng soạn thảo cần nắm vững nghiệp vụ và kỹ thuật soạn thảo VB dựa trên kiến thức cơ bản và hiểu biết về QLHC và pháp luật. theo đó có 1. nhiệm vụ. nội dung của văn bản cần đảm bảo thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tính mục đích: Khi bắt tay vào soạn thảo. số hiệu văn bản. nhằm trang bị cho cán bộ.Địa điểm. cần nắm vững đg lối ctrị của Đảng để có thể quy phạm hóa chính sách thành pháp luật. . phù hợp. K những thế. thời gian (nếu chưa đặt ở phần đầu) . giữa cấp trên và cấp dưới.

đánh giá thực trạng xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo. chồng chéo trong các quy định. truyền đạt ý chí của CQNN tới nd và các chủ thể pháp luật khác. bên trái là tên CQ ra VB. được ban hành theo đúng hình thữc và trình tự do pháp luật quy định. Vì vậy. Một biểu hiện khác của tính công quyền là nội dung của VBQPPL phải đc trình bày dưới dạng các QPPL. sự nhất quán về chủ đề. đồng thời phản ánh địa vị pháp lý của các chủ thể pháp luật. ++ Đảm bảo tính hệ thống của VB (tính thống nhất). vụn vặt của pháp luật và các mệnh lệnh. đòi hỏi mọi ng phải tuân theo. chuẩn mực và phổ thông. tiêu ngữ. ++ Sd tốt ngôn ngữ hành chính . Phải xđ rõ là các VBQLHCNN luôn luôn gắn chặt với đs XH liên quan trực tiếp đến nd lđ. song k ảnh hưởng đến nội dung nghiêm túc. cụ thể: sự kiện và số liệu chính xác. VB phản ánh và thể hiện quyền lực NN ở các mức độ khác nhau. dưới đó là chữ kí. sự tản mạn. Trường hợp chủ thể nào đó ban hành VB trái thẩm quyền thì VB đó đc coi là bất hợp pháp. hợp đồng… Kết cấu 3 phần có thể xê dịch một vài điểm nhỏ tuỳ thuộc vào những loại VB khác nhau. ++ Bảo đảm sự lô gích về nội dung. tức là chỉ được sd VB giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền đc pháp luật quy định. khi dùng chỉ cần điền nội dung cụ thể: nh giấy khai sinh. Trong VB cần triển khai những sự việc có qhệ mật thiết với nhau. dới đó là số hiệu VB. VB phải có nội dung hợp pháp. Ý chí đó thường là những mệnh lệnh. + Tính đại chúng Đối tượng thi hành chủ yếu của VB là các tầng lớp nd có trình độ học vấn khác nhau. trong đó chỉ . đảm bảo cơ sở pháp lý để NN giữ vững quyền lực của mình. Chính vì vậy. bên phải là chức vụ người kí VB. VB phải đc ban hành đúng thẩm quyền. Như vậy. những cấm đoán và cả những hướng dẫn hành vi xử sự của con ng đc nêu lên thông qua các hình thức QPPL. dễ nhớ. Ngôn ngữ và cách hành văn phải phải đảm bảo sự nghiêm túc. Tính công quyền cho thấy tính cưỡng chế. ++ Nội dung của VB phải có tính dự báo cáo.Nơi nhận. k làm cho ng đọc hiểu theo nhiều cách khác nhau. sử dụng ngôn ngữ phổ thông đại chúng trong trình bày nội dung VB. + Phần cuối: Bên trái là những thông tin cần thiết (nh nơi nhận). bố cục chặt chẽ. Nội dung các mệnh lệnh và các ý tưởng phải rõ ràng. bắt buộc thực hiện ở những mức độ khác nhau của VB. Nội dung của mỗi QPPL đều thể hiện 2 mặt: cho phép và bắt buộc. sơ yếu lí lịch. + Tính khoa học: 1 VB có tính khoa học phải bảo đảm: ++ Có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết. ++ Các thông tin được sử dụng để đưa vào VB phải đc xử lý và đảm bảo chính xác. tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến rộng rãi tham gia xây dựng dự thảo văn bản. tức là VB thể hiện quyền lực nhà nước. vừa tránh đc tình trạng trùng lặp. trong đó phần lớn là trình độ văn hóa thấp. những yêu cần. Tức là tuỳ theo tính chất và nội dung. Ví dụ: Một văn bản của CQNN cấp Bộ thường có bố cục như sau: + Phần đầu: Bên phải là quốc hiệu. phải xuất phát từ tình hình thực tế của đối tg tiếp nhận VB mà chọn 1 cách trình bày sao cho thích hợp. Nội dung của VB phải là 1 bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ thống VBQLNN nói chung. đúng thực tế và còn hiện thời. k đc sd sự kiện và số liệu quá cũ. thời gian ra văn bản. phù hợp với trình độ dân trí. khách quan.. Biểu hiện rõ rệt nhất của tính khuôn mẫu là nhiều VB được in sẵn theo mẫu chung. nguyện vọng của họ. là đối tg để nd tìm hiểu và thực hiện.công cụ chuẩn mực. Để đảm bảo cho VB có tính đại chúng cần tiến hành khảo sát. vừa cho CQ hành k phải ban hành nhiều VB để giải quyết 1 công việc nhất định. + Tính công quyền: VBQLNN có chức năng pháp lý và QL. đảm bảo đến mức tối đa tính phổ cập.. chặt chẽ và khoa học của VB. chuẩn xác. tránh lạm dụng các thuật ngữ hành chính . VB phải có nội dung dễ hiểu. dới tiêu ngữ là địa điểm. lắng nghe ý kiến của quần chúng để nắm bắt được tâm tư. Để đảm bảo có tính công quyền. + Phần chính: Nội dung của VB. Chức năng thông tin là chức năng tổng quát của VB.công vụ chuyên môn sâu. các thông tin chung chung và lặp lại từ VB khác. nghĩa là QPPL là quy tắc xử sự. Thông tin quản lý chuyển đạt qua văn bản được xem là đáng tin cậy nhất. ++ Nội dung và cách thức trình bày cần đc hướng tới quốc tế hoá ở mức độ thích hợp. song nhìn chung đều mang tính khuôn mẫu thống nhất. dấu CQ và họ tên người kí VB.

Địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản 5. tính nhân dân (tính phổ thông đại chúng). Các thành phần. Tên viết tắt người đánh máy và số lương văn bản đánh máy hoặc sao chụp. trân trọng kính mời. ngời ta chú trọng đến những từ ngữ biểu ý hơn là những từ ngữ biểu cảm. xác nhận của cha mẹ hoặc của bệnh viện có giá trị hơn là những lời trình bày có cảm xúc để được thông cảm. Số. số fax. VB có từ 2 phụ lục trở lên thì các phụ lục được đánh số thứ tự bằng chữ số La Mã) . + Tính khả thi Tính khả thi là một yêu cầu đối với VB. ký hiệu của văn bản 4. Ví dụ: Trong đơn xin nghỉ học. ++ Các từ ngữ biểu cảm nếu dùng cũng chỉ mang tính chất ước lệ. Chỉ dẫn về dư thảo. Tính công vụ thể hiện ở: ++ Hạn chế tối đa những biểu đạt tình cảm cá nhân.Các thành phần chung áp dụng với các loại văn bản: 1. kính mong. ++ Trong đơn từ của cá nhân. 2. cơ sở pháp lí chung. Hình thức đặc biệt đó chính là thể thức của chúng. Nội dung văn bản 7. ++ Khi quy định các quyền cho chủ thể phải kèm theo các điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền đó. tính quy phạm (tính pháp lý. Là phg tiện quan trọng. 5. Theo quy định hiện nay.  Một là. Nơi nhận: chỉ có công văn hành chính mới được trình bày ở ô 9a " Kính gửi " tên cơ quan. Câu 12. rõ ràng. văn bản còn phải hội đủ các điều kiện sau: ++ Nội dung VB phải đưa ra những yêu cầu về trách nhiệm thi hành hợp lý. Chức vụ. thể thức văn bản quản lý hành chính bao gồm những yếu tố sau đây: .Các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể: 1. bảo đảm cho văn bản được ban hành đúng với thể thức do nhà nước quy định. khả năng mọi mặt của đối tượng thực hiện văn bản nhằm xác lập trách nhiệm của họ trong các văn bản cụ thể. quản lý) thì văn bản khó có khả năng thực thi. VBQLNN cần phải đc thể hiện = 1 hình thức pháp lý đặc biệt để có thể phân biệt dễ dàng với những VB thông thường khác. VBQLNN cần đc XD và ban hành đảm bảo những yêu cầu về thể thức ntn và cho biết thực tiển hiện nay của công tác này đã đảm bao thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thể có những khuyến nghị gì để đảm bảo những yêu cầu đó . khuôn mẫu. chính xác và luôn được hiểu thống nhất. website. hoặc việc riêng nhng cần giải quyết theo những luật lệ.Thể thức của VB và những yếu tố hình thức cơ cấu nội dung đã được thể chế hóa. khả năng vật chất của chủ thể thi hành. năng lực. tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản. nội dung của QPPL phải chặt chẽ. Quốc hiệu 2. Ngoài ra. tuỳ theo tính chất của mỗi loại VB mà có thể đc bố trí theo những mô hình kết cấu khác nhau tạo thành cơ cấu văn bản. Ví dụ: Kính chuyển. ++ Phải nắm vững điều kiện. để các nội dung của văn bản được thi hành đầu đủ và nhanh chóng. tổ chức 9. số điện thoại. Ngoài ra. Nơi nhận . + Tính công vụ là tính chất công việc chung của cả cộng đồng hay tập thể. tổ chức. 6. Dấu của cơ quan. tổ chức ban hành 3. thể thức khác: + Phụ lục VB (Trường hợp VB có phụ lục kèm theo thì trong VB phải có chỉ dẫn về phụ lục đó. Dấu chỉ mức độ mật. Phụ lục VB phải có tiêu đề. tính khoa học. Địa chỉ cơ quan. tính công quyền. tính khoa học. Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành. độ khẩn 3. 7. Tên cơ quan. nếu văn bản không bảo đảm được tính Đảng (tính mục đích). email. VBQLHCNN phải đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu về thể thức. 4. đồng thời là kết quả của sự kết hợp đúng đắn và hợp lý các yêu cầu về tính mục đích. chân thành cảm ơn…. Các yếu tố thể thức. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản 6.ra quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia qhệ XH mà nó điều chỉnh. nghĩa là phù hợp với trình độ. họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền 8. chủ yếu để chuyển tải quyền lực NN vào cs. số telex. tính đại chúng.

Các yếu tố thuộc bố cục được trình bày theo quy định nhất định và đó cũng là những yếu tố thể thức của văn bản như: việc đặt lề để vùng trình bày. các thuật ngữ khó hiểu cần phải được giải nghĩa.. Câu 15: Hãy trình bày những mục đích và nguyên tắc tiêu chuẩn hoá VBQLNN. UBND ngày 03/12/2004. . . .Để dễ sd.XH mà bản chất của nó là chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin mang tính HCNN đc ban hành trong việc thực hiện thẩm quyền của từng CQ trong bộ máy HCNN. vị trí các yếu tố thể thức. phải tuân thủ pháp luật.theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL. cỡ chữ thích hợp. 1 số VB lại viết nguyên chữ nc ngoài nếu là chữ có gốc Latinh và đọc theo tiếng nc đó. cỡ và kiểu chữ.. đọc tên riêng tiếng nc ngoài.. Tính chuẩn hoá VBQLNN hiện nay của NN ta đang ở mức độ nào và nên đựơc tiếp tục thực hiện ra sao? * VBQLHCNN là 1 hệ thống những VB đc hình thành trong hđ QL XH của CQHCNN và sự tham gia vào hđ QLHCNN của các tổ chức ctrị ..Để dễ soạn thảo và ban hành. mâu thuẩn. nhưng cũng có lúc chuyển con chữ từ chữ nc ngoài ra chữ Việt để viết và đọc.Thứ hai. có khi phiên âm bằng chữ Việt để đọc. v. . + Nghị định số 110/2003/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Như vậy. Các chữ viết tắt.  Hai là. Gần đây. Ngoài ra. trong qtrình biên tập về hình thức cần chú ý để VB đc in ra = mẫu. + Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. . . phải xd hệ thống các tiêu chuẩn để làm căn cứ cho các CQQLNN thực hiện việc soạn thảo và ban hành VBQLNN. sửa chữa các sai sót về cách viết hoa. . * Hiện trạng VBQLNN hiện nay: . Do đó có nhiều cách viết và đọc chữ tên riêng nc ngoài như vậy nên cần chọn 1 cách viết cho VBQLNN thống nhất. theo từng phụ lục. trái pháp luật. cụm từ k thông dụng. Câu văn sd đúng với yêu cầu diễn đạt mọi nội dung trong quá trình điều hành. cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngày sau từ. nhờ xđ rõ tính thứ bậc trong hệ thống VBQPPL mà tính thống nhất của hệ thống pháp luật đc bảo đảm. Để có 1 sp thống nhất thì việc ban hành VB phải có mục đích và nguyên tắc cụ thể. + Luật Ban hành VBQPPL của HĐND. QL là 1 qtrình: Chủ thể --> khách thể (bằng nội dung QL) ==> Xét theo đối tg. Một vấn đề nữa cần đề cập ở nc ta hiện nay là có nhiều cách lý giải và đề xuất khác nhau về phương pháp viết. VBQLNN là sp của CQHCNN mà thông qua đó NN QL XH bằng ý chí của mình.Tuân thủ nguyên tắc kiểm tra. mà các CQ ban hành VB đúng với thẩm quyền theo luật định hơn.VBQLNN phải chuẩn để hiểu thống nhất vì vậy khi ban hành phải theo qui định cụ thể được qui định ở một số VB như: + Luật Ban hành VBQPPL ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 16/12/2002. thích hợp với VB hành chính. Muốn thế. nhờ xđ rõ thẩm quyền về mặt hình thức và nội dung của CQNN trong việc ban hành VB quy phạm quản lý. các từ ngữ trong VB được sd phải bảo đảm tính chính xác. viết chữ nc ngoài.Thống nhất về nội dung. cụm từ đó. số trang của phụ lục VB đc đánh riêng. Đối với những từ. Cần ghi rõ các chữ phải in nghiêng để nhấn mạnh. * Mục đích trước tiên và bao trùm là có một hệ thống VBQLNN thống nhất trong cả nc chứ k thể mỗi địa phg xd văn bản theo mỗi cách khác nhau. đánh giá trong quá trình soạn thảo và ban hành VB để tránh chồng chéo.Thứ nhất. . độ giãn dòng.Thống nhất trong qtrình sd. * Muốn thực hiện đạt được mục đích nêu trên phải tuân thủ một số nguyên tắc: . + Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.v.Thống nhất qui trình xd.Thống nhất về hình thức. K viết tắt những từ..Xây dựng văn bản QLNN theo nguyên tắc xây dựng nền pháp chế XHCN. Có khi dịch nghĩa ra tiếng Việt. phông. cụm từ được sd nhiều lần trong VB thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ.+ Số trang: VB và phụ lục VB gồm nhiều trang thì từ trang thứ 2 trở đi đc đánh số thứ tự = chữ số Ả-rập. . .

. . . k đồng bộ giữa các VB chính với các VB thực hiện cụ thể.Các văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo hoặc yết thị.Để nâng cao chất lượng và tránh tình trạng thiếu khách quan. hợp lý. dân chủ và tính khả thi cao. lập quy được quy định cụ thể trong Luật mà việc xd VBQPPL có tính khoa học. việc ban hành các văn bản đã đáp ứng yêu cầu vận hành của nền hành chính. . hệ thống hóa VB. Một số địa phương lợi dụng tính đặc thù. thủ tục chuẩn bị và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Tăng cường năng lực các cơ quan. nội dung chất lượng k cao. của những người là đối tượng điều chỉnh của văn bản trước khi ban hành. thể chế lập pháp. Khắc phục tình trạng luật. thiếu cơ chế phản biện khách quan. tổ chức trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Thứ sáu. Văn bản quản lý NN được sản sinh ra nhằm mục đích tổ chức công việc.Đổi mới quy trình.Rà soát và hệ thống hóa các VBQPPL theo từng lĩnh vực.Huy động sự tham gia của chuyên gia. quy trình xây dựng pháp luật từ khâu đầu cho đến khâu Chính phủ xem xét. Trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản của bất kỳ chủ thể nào đều có mục đích. tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. có tên loại. Bên cạnh những kết quả đáng kể nêu trên. với sự khẳng định trách nhiệm thường xuyên của CQNN trong việc rà soát. . chuyên gia. loại bỏ những quy định pháp luật k còn hiệu lực hoặc chồng chéo.Thứ năm. đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi ký ban hành để công dân và các tổ chức có điều kiện tìm hiểu và thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành nhưng chưa có VB hướng dẫn của chính quyền địa phg thì chưa đc thực hiện. hiệu lực pháp lý. chủ trương. chồng chéo từng bước đc loại bỏ. kịp thời thể chế hoá đường lối.Thứ ba. nhiệm vụ. góp phần đảm bảo tính thống nhất nội tại của hệ thống VBQPPL. thời gian kéo dài. Câu 16: Quy trình xây dựng và ban hành VBQLNN được hiểu như thế nào? Quy trình đó cần được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc nào? Thực tiễn hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các nguyên tắc đó ra sao? * Quy trình xây dựng và ban hành VBQLNN là các bước mà CQQLNN có thẩm quyền nhất thiết phải tiến hành trong công tác xây dựng và ban hành văn bản theo đúng chức năng. điều hành của Chính phủ đối với các địa phương. nặng về số lượng. của nd trong ban hành VBQPPL. . hướng dẫn hoạt động của các cơ quan cấp dưới cho nên chúng phải tạo ra được hiệu quả cần có thì mới đảm bảo chức năng của mình. phương thức hợp tác và phân công giữa các cơ quan có liên quan trong chuẩn bị và ban hành văn bản. Nhiều VBQLNN của Chính phủ. k hợp lý. hoạt động xd và ban hành VBQPPL ngày càng được quan tâm. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật. . nhóm các quan hệ. trùng lắp. xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thì đòi hỏi tính chuẩn hoá văn bản quản lý NN ngày càng cao. . thiếu sót sau đây: .Quy trình. .Tăng cường năng lực của các CQHCNN ở TW và địa phg trong việc xd và ban hành VBQPPL. quyết định hoặc thông qua để trình Quốc hội. những quy định mâu thuẫn. nhân dân và các bộ phận chủ yếu có liên quan đến các quy định nêu trong văn bản vào quá trình xây dựng và thông qua văn bản. . dẫn đến tình trạng phân tán quyền QL. lĩnh vực…/. pháp lệnh chờ nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.Thứ tư. UBND nhưng việc ban hành VBQPPL ở các địa phg vẫn còn tình trạng tràn lan. chương trình xd VBQPPL vẫn còn nhiều bất cập.Ban hành các quy định bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật. Thủ tướng Chính phủ. chính sách của Đảng. cục bộ trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. * Các công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: . Điều đó dẫn đến tình trạng thực hiện chậm trễ. . . Quy trình chung xây dựng và ban hành VBQLNN gồm sáu bước như sau: Bước 1: Sáng kiến và soạn thảo văn bản.Mặc dù đã có Luật Ban hành VBQPPL của HĐND. quyền hạn và phạm vi hoạt động của mình.Cơ chế xd VBQPPL vẫn còn nặng về dân chủ hình thức chưa phát huy thật sự trí tuệ của các CQ. Mục đích của tiêu chuẩn hoá văn bản quản lý NN làm cho hệ thống pháp luật rõ ràng. Phát huy hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL. thể chế có trình độ cao. khả năng ngân sách của địa phg ban hành VB trái với VBQPPL của CQNN cấp trên. đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. nhờ tuân thủ chặt chẽ các giai đoạn của quy trình lập pháp. .. thiếu đội ngũ chuyên gia hoạch định chính sách. cần thiết phải nghiên cứu đổi mới phương thức. lập quy cũng còn những hạn chế. sai lệch hoặc k thực hiện các VBQLNN của Chính phủ.

62. trở thành cầu nối quan trọng giữa hệ thống các cơ quan.Có cùng cơ quan thẩm định dự thảo văn bản QPPL. đều được thực hiện đầy đủ 6 bước theo đúng trình tự lập quy. Nguyên tắc này khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Câu 22.. phản ánh đầy đủ các giá trị XH mà nhân dân đã dày công tạo dựng nên trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.Quy trình ban hành VBQPPL của TTg Chính phủ được quy định tại điều 65 của Luật sửa đổi. thông qua. 64 của Luật sửa đổi. Các văn bản QLNN hiện nay dần dần hoàn chỉnh về thể thức. thậm chí trái với Luật và VBQLNN của cấp trên. Bước 3: Thẩm định dự thảo. 61. Việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý NN ở nước ta cũng đảm bảo được nguyên tắc dân chủ. . Chẳng hạn như việc xây dựng và ban hành VBQLNN ở nước ta trong thời gian qua đã phản ánh đúng đắn các chủ trương. . văn bản ban hành thời gian sống của văn bản khá ngắn. bổ sung hoặc là các dự án luật. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong các nguyên tắc chỉ đạo việc soạn thảo VBQLNN. * Quy trình đó cần được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc sau đây: 1.. hàng trăm ngàn người gởi nội dung đóng góp đến các Ủy ban dự thảo Hiến pháp. hiện nay vẫn còn tồn tại một số văn bản ban hành chưa đảm bảo tính khả thi cao.Quy trình ban hành VBQPPL của chính phủ được quy định tại các điều 59 của Luật ban hành VBQPPL và các Điều 60. 3. Các VBQPPL phù hợp với văn bản luật của cơ quan quyền lực NN. xã hội của đất nước. cần phản ánh được ý chí. (6) Gửi và lưu trữ. pháp lệnh đều được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. nhất là sự ra đời của LBHVBQPPL năm 1996 và sửa đổi bổ sung năm 2002. (2) Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo. Bước 4: Xem xét thông qua. Quy trình ban hành VBQPPL của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có những điểm giống và khác nhau như thế nào? Trả lời: . đó là Bộ Tư pháp. Bước 5: Công bố. Một số cơ quan xây dựng và ban hành văn bản trái ngược nhau về nội dung làm cho việc thực hiện một chức năng nhất định nào đó của QLNN gặp khó khăn. truyền đạt kịp thời các thông tin quản lý từ cấp này đến cấp khác. . chính sách của Đảng. 63. đường lối của Đảng muốn phát huy hiệu lực trong cuộc sống thì phải được các CQNN có thẩm quyền biến hành các quy định mang tính bắt buộc Nhà nước. Nguyên tắc pháp chế: Mọi tổ chức và công nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và PL. các vi phạm Hiến pháp.Quy trình ban hành văn bản QPPL của Chính phủ và TTg Chính phủ cơ bản giống nhau. * Trong thực tiển hiện nay công tác XD & BHVBQLNN nhìn chung có đảm bảo được những nguyên tắc nêu trên. nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Bước 6: Gửi và lưu trữ văn bản. (3) Thẩm định dự thảo. + Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho họat động ban hành các VBQPPL được triển khai theo đúng định hướng XHCN đáp ứng được yêu cầu. đặc biệt cơ quan kiểm sát có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính pháp chế đảm bảo cho các văn bản lập quy phù hợp với luật. Có sự tiến bộ trong việc xác định cơ sở pháp lý cho quá trình xây dựng và ban hành VBQLNN ở nước ta. trên cơ sở đề nghị đó mà Hiến pháp 1980 được sửa đổi. Vai trò của Đảng trong công tác xây dựng và ban hành VBQLNN thể hiện ở chổ: + Các chủ trương. 2. đó là: (1) Lập chương trình và soạn thảo. giữa Đảng với nhân dân. (5) Công bố. chẳng hạn như đã có hơn 20 triệu người tham gia vào thảo luạn dự thảo Hiến pháp 1980. Quy trình ban hành VBQPPL của Chính phủ và TTg Chính phủ có những điểm giống và khác nhau như sau: *Các điểm giống nhau: . bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Một số văn bản QLNN ở một số địa phương chưa cụ thể hóa được chủ trương chính sách của Đảng. nguyện vọng của đại đa số nhân dân lao động. PL. đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm.Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo. Nguyên tắc bảo đảm dân chủ: Khi xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý XH. Có thể khẳng định rằng trong những năm đổi mới VBQLNN của ta đã thể chế hóa kịp thời những chủ trương do Đảng đề ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên. bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. tính pháp lý cao. (4) Xem xét.

thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Các bước . UBND cấp tỉnh. cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thành lập Ban soạn thảo. * Các điểm khác nhau: Mặc dù quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Chính phủ và TTgCP cơ bản giống nhau về mặt trình tự.Thủ tướng Chính dự kiến chương dựng nghị quyết. nghị định tại một hoặc hai phiên họp của Chính phủ.Giống nhau ở bước (5) Công bố. . Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Bước 4: Xem .. Bước 3: Thẩm Bộ Tư pháp tổ chức thẩm Bộ Tư pháp tổ chức định dự thảo định dự thảo Nghị định. tổ chức hữu quan. các xây dựng dự Ủy ban trung ương Mặt thành viên Chính phủ. Chính quyết định. Viện KSND tối tịch UBND cấp tỉnh.Tổ chức lấy ý kiến kiến tham gia góp của Hội đồng dân tộc. Hội đồng dân tộc. Quyết định. bước (6) Gửi và lưu trữ. cá nhân quan. chỉ thị theo phủ có thể xem xét. nên về mặt thủ tục thì có sự khác nhau ở nhiều điểm. Tổng LĐLĐ Chủ tịch HĐND. TAND tối cao. định. thảo trận TQVN. thông qua nội dung của dự thảo nghị xem xét ký ban hành quyết.Lập chương trình xây . HĐND. Chỉ thị của Đối với dự thảo Nghị TTChính phủ. nghị định.Tổ chức lấy ý kiến đóng .Dự thảo nghị quyết. hữu quan.Các thành viên Chính phủ thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau . tổ chức.Tuỳ theo tính chất và Thủ tướng Chính phủ xét. qua dự thảo nghị quyết. được thể hiện trong bảng so sánh dưới đây: Quy trình ban hành Quy trình ban hành VBQPPL VBQPPL của Chính phủ của TTg Chính phủ Bước 1: Lập . cơ quan. Nhưng do văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản QPPL của Chính phủ. nghị định được Chính phủ thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. thông quy định. thảo thảo quyết định của TTCP Trong trường hợp cần thiết. nghị định. tức là các bước được tiến hành trước sau đều giống nhau. Bước 2: Lấy ý . phủ giao và chỉ đạo trình và soạn .Thành lập Ban soạn việc soạn thảo Chỉ thị. Chủ Việt Nam. cơ cao.

tính thống nhất. -Thẩm định toàn bộ dự thảo: về hình thức. Đó là hoạt động nhằm mục đích hoàn chỉnh văn bản dự thảo đúng theo trình tự Luật định.Lấy ý kiến đóng góp tham gia xây dựng dự thảo là hoạt động trong quá trình soạn thảo văn bản lâp quy. TAND tối cao. . dự thảo. xem xét. Viện KSND tối cao. Còn văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng. hợp pháp. dự thảo trong hệ thống pháp luật hiện hành. Nghị định (văn bản QPPL) của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chủ trì. -Phạm vi: Đóng góp về lĩnh vực nào đó thuộc chuyên môn. tổ chức hữu quan. nghị định của Chính phủ) lập. .Thẩm định dự án. HĐND. + Việc soạn thảo: Ban soạn thảo dự thảo văn bản QPPL của Chính phủ được thành lập và hoạt động theo Quy chế của Ban soạn thảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hoạt động thẩm định . Vụ Pháp chế của các Bộ. dự thảo nhằm bảo đảm tính hợp hiến. Phòng Tư pháp. Câu 23. tổ chức. thành phố trực thuộc TW. Chỉ thị (văn bản QPPL) của TTCP chủ yếu do các Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo tổ chức soạn thảo dự thảo. đánh giá về hình thức và nội dung của dự án. Còn văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ do TTCP xem xét và ký ban hành. cơ quan. Hãy so sánh hoạt động lấy ý kiến đóng góp tham gia xây dựng và hoạt động thẩm định văn bản đó trong quy trình lập quy của Trung ương. đó là: . UBND tỉnh. * Điểm giống nhau giữa hoạt động lấy ý kiến đóng góp tham gia xây dựng và hoạt động thẩm định văn bản đó trong quy trình lập quy của Trung ương là: Đều là các bước phải thực hiện trong quy trình lập quy của Trung ương. (được quy định tại điều 63 của Luật ban hành văn bản QPPL). bao gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. đối tượng được lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn bản QPPL của Chính phủ rộng hơn dự thảo văn bản QPPL của TTCP. Còn chương trình xây dựng Quyết định. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan (cơ quan. nghị định của Chính phủ phải được chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối năm. các tầng lớp nhân dân. Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện các hoạt động đó? Trả lời: . * Khác nhau: Hoạt động lấy ý kiến đóng góp -Về chủ thể (rộng hơn). đồng thời có ý kiến về tính khả thi của dự án. Chương trình xây dựng nghị quyết.Ở bước 4 (Xem xét.Ở bước 2 (Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo): Phạm vi. dự thảo văn bản QPPL (gọi chung là dự án. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị và ban hành chương trình. cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan. tổ chức có đề nghị xây dựng nghị quyết. giữa quy trình ban hành văn bản QPPL của Chính phủ và TTCP có những điểm khác nhau về mặt thủ tục. . Sở Tư pháp. dự thảo) là hoạt động nghiên cứu. nội dung nhằm đảm bảo . thông qua): Dự thảo văn bản QPPL của Chính phủ được Chính phủ thông qua khi quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành./.Ở bước 1 (Lập chương trình và soạn thảo): + Việc lập chương trình xây dựng Nghị quyết. đồng bộ của dự án. Tổng LĐLĐ Việt Nam. cá nhân hữu quan về bản dự thảo văn bản lập quy. ngành.Bước 5: Công bố Bước 6: Gửi và lưu trữ Từ Bảng so sánh trên ta thấy.Chủ thể thẩm định: Chỉ có cơ quan Bộ tư pháp.

rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật phục vụ cho hoạt động xây dựng và ban hành văn bản QPPL của Bộ. dự thảo liên quan trực đến quyền và nghiã vụ của dân và doanh nghiệp. Câu 24.Tính mục đích (để làm gì? giải quyết cái gì? giải quyết đến đâu? kết quả thực hiện văn bản là gì? và mức độ phản ánh các mục tiêu trong đường lối. . hoạch định chính sách. có sức thuyết phục cao và là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình dự thảo văn bản QPPL. + Soạn thảo VB. dự thảo và ý kiến của các tổ chức./.Tăng cường công tác thẩm định của Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các Bộ. dự thảo văn bản QPPL. bồi dưỡng nâng cao kỹ soạn thảo.Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi.tính đồng bộ của dự thảo trong hệ thống pháp luật hiện hành..Thực hiện nghiêm túc việc lấy kiến tham gia của các nhà khoa học. bản án.Đối với các văn bản quy phạm pháp luật: + Lập chương trình và soạn thảo. cá nhân là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của dự án. Trả lời: a) Văn bản quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận của văn bản quản lý nhà nước. . thẩm định và gửi báo cáo thẩm định về cơ quan soạn thảo theo quy định. + Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo . ngành cần củng cố tổ chức và tăng cường lực lượng tổ chức pháp chế của Bộ. + Trường hợp cần thiết. các nhân có liên quan. Các VB đặc thù thuộc thẩm quyền lập pháp (VB luật) hoặc thuộc thẩm quyền tư pháp (cáo trạng. nhà quản lý đối với các dự án.. ngành đủ mạnh. Muốn vậy. cần phải có kế hoạch thường xuyên đào tạo. . Kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp và của tổ chức pháp chế các Bộ. tính khả thi của dự thảo… . VBQLHCNN đc thông qua phải bảo đảm các yêu cầu: * Đúng quy trình soạn thảo: . + Thẩm định dự thảo.. Theo đó. thành lập Hội nội dung công việc theo yêu cầu đồng thẩm định. nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh bản thảo. ngành. Hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan soạn thảo. + Trình duyệt bản thảo kèm theo tài liệu có liên quan. cần phải tạo mọi điều kiện cho các đối tượng hữu quan được tham gia đóng góp ý kiến một cách thuận lợi.) k phải là VBQLHCNN. * Yêu cầu về nội dung: .Thẩm định bằng việc tổ chức ý kiến trực tiếp bằng văn bản theo cuộc họp thẩm định. bảo đảm để tổ chức này thực hiện tốt chức năng tham mưu cho việc thẩm định. chính sách). VBQLHCNN được thông qua bảo đảm những yêu cầu nào? Hãy nêu rõ những hình thức đề ký văn bản lập quy. bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL”. . ngành mình. tổ chức tham khảo ý kiến của các CQ. khoa học. ngành phải đảm bảo khách quan. kiến thức am hiểu pháp luật. Muốn vậy. thông qua. bao gồm những VB của các CQNN (mà chủ yếu là các CQHCNN) dùng để đưa ra các quyết định và chuyển tải các thông tin quản lý trong hđ chấp hành và điều hành. nhất là các dự án. * Kiến nghị: .Bộ trưởng. tích lũy nhiều kinh nghịêm thực tiễn đối với cán bộ làm công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL. . nội dung và độ mật.Hình thức: Tham gia đóng góp . độ khẩn của VB cần soạn thảo. Thủ trưởng các Bộ. + Xem xét. + Thu thập xử lý thông tin có liên quan.Đối với các văn bản khác: + Xác định hình thức. tổ chức đơn vị.

TM. Viết văn trong văn bản phải ngắn gọn nhưng rõ ràng. * Yêu cầu về ngôn ngữ. thì hình thức đề ký (ghi quyền hạn. Ví dụ: 1. dứt khoát. Thông tư của Chánh án TANDTC. . gồm: Ký chứng thực của người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước (Chủ tịch Hội đồng nhân dân). giải thích. Chỉ thị. Ví dụ: 1. . Chỉ thị của UBND. tính dự báo. chức vụ của người ký) của văn bản lập quy gồm: . Viện trưởng VKSNDTC. * Yêu cầu về thời gian: Văn bản ban hành ra là phải kịp thời (đúng thời điểm). ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phải đảm bảo những điểm cơ bản sau: + Ngôn ngữ chính thức của cả nước.Tính công quyền . Chánh án Toà án nhân dân tối cao. VB lập quy được hiểu là VB do CQNN có thẩm quyền lập quy ban hành theo trình tự. + Chỉ dùng từ chuyên môn khi đối tượng thi hành là các nhà chuyên môn.VB lập quy của Bộ trưởng. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH . . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH 3. THỦ TƯỚNG. TM. tính thống nhất. Quyết định. tổ chức.VB lập quy của Chính phủ: Nghị quyết (Nghị quyết liên tịch). nếu dùng từ chuyên môn trong văn bản ban hành rộng rãi thì phải có định nghĩa. KT. + Dùng ngôn ngữ dân tộc. Thủ trưởng CQ ngang Bộ: Quyết định. xử lý và chính xác. * Yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày: Trình bày thể thức văn bản đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.Ngoài ra. Với thẩm quyền lập quy và hình thức của văn bản lập quy như nêu trên. Không sử dụng câu chữ có thể hiểu nhiều nghĩa. Chỉ thị. Chỉ thị. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG 2. ký ban hành của Thủ tướng Chính phủ. (thay mặt) đối với cơ quan theo chế độ bầu cử (làm việc tập thể) như: Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan. . văn bản ban hành quá sớm hoặc quá muộn đều không phát huy được giá trị trong thực tiễn. chỉ dùng từ nước ngoài khi nào từ ấy chưa phiên âm ra tiếng Việt. Theo đó. Thông tư (Thông tư liên tịch). BỘ TRƯỞNG .Ngôn ngữ: Trong văn bản quản lý nhà nước. hướng quốc tế hoá) . Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ..Tính khoa học (đủ thông tin.VB lập quy của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định. tổ chức có thẩm quyền lập quy ký.. văn phong: . lô gic. Như vậy. được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng XHCN. (ký thay) đối với trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan. Ví dụ: CHỦ TỊCH. CHÍNH PHỦ KT.Tính đại chúng . b) VB lập quy gồm các hình thức đề ký sau: VB lập quy là một bộ phận của VBQPPL.KT. Nghị định. Ủy ban nhân dân. dễ nhớ để mọi người hiểu và không hiểu khác nhau. dễ hiểu. văn bản lập quy gồm: . ngôn ngữ chuẩn mực hành chính công vụ. TM. thủ tục luật định. trong đó có các quy tắc xử sự chung. Quyết định. chính xác. thông tin có chọn lọc. không dùng tiếng riêng của địa phương hoặc những từ cổ ít dùng. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG 2.Trực tiếp: Người đứng đầu. ngôn ngữ được thể hiện bằng văn bản pháp luật. Bộ trưởng. . TM.Tính khả thi.. thẩm quyền lập quy còn thuộc về TANDTC và VKSNDTC với các hình thức văn bản: Nghị quyết của HĐTPTANDTC. Do vậy.Thể văn: Thể văn trong văn bản quản lý nhà nước (còn gọi là văn phong hành chính công vụ) là thể văn nghiêm túc.VB lập quy của chính quyền địa phương: Nghị quyết của HĐND. THỦ TƯỚNG .TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

đơn vị soạn thảo dự thảo chỉnh lí dự thảo và chuyển bản dự thảo đã chỉnh lí đến tổ chức pháp chế bộ để lấy ý kiến thẩm định. Thủ trưởng CQ ngang bộ đc quy định tại Điều 66 của Luật BHVBQPPL và Điều 24 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. Các kiến nghị. Thủ trưởng CQ ngang bộ bao gồm các bước như sau: . điều 11 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. văn bản liên quan. Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị khác gửi đến. (quyền).Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự thảo quyết định. đồng thời gửi văn bản thẩm định tới đơn vị chủ trì soạn thảo. yết thị và đưa tin VBQPPL và Điều 8. quyết định. Tài liệu tham khảo ( nếu có) Bộ trưởng. Ví dụ: Q. bổ sung. CT. thông qua Cơ quan soạn thảo dự thảo quyết định. Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện quy trình đó. đơn vị soạn thảo quyết định tiến hành lấy ý kiến các bộ. Văn bản thẩm định của các bên cùng liên tịch ( đối với văn bản liên tịch) Các kiến nghị. ban hành VBQPPL của Bộ trưởng. + Đơn vị soạn thảo nghiên cứu và xây dựng dự thảo. Bước 5: Công bố Việc công bố quyết định. Hồ sơ thẩm định gồm: Dự thảo tờ trình hoặc bản thuyết minh về dự thảo văn bản đó.PHÓ THỦ TƯỚNG . thông tư của bộ trưởng có trách nhiệm chỉnh lí dự thảo để trình Bộ trưởng xem xét và quyết định. Quy trình xd và ban hành VBQPPL của Bộ trưởng. sửa đổi. Tổ chức pháp chế bộ có trách nhiệm thẩm định bằng văn bản và chịu trách nhiệm về tính hợp hiến. chỉ thị. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL. thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét và kí ban hành quyết định. thông tư của Bộ trưởng. Hồ sơ trình đầy đủ bao gồm: Tờ trình về dự thảo. Bản dự thảo. tổ chức pháp chế bộ phải gửi văn bản thẩm định tới lãnh đạo bộ. ngành xem xét. đề xuất về việc bãi bỏ. Tài liệu tham khảo (nếu có) Trong thời gian do lãnh đạo bộ. sữa đổi. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL. cơ quan. ban hành mới hoặc giữ nguyên hiệu lực các điều khoản. tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. hợp pháp. cá nhân hữu quan. đề xuất về việc bãi bỏ. Bước 3: Thẩm định dự thảo Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng dự thảo. + Bộ trưởng.UBND cấp tỉnh. thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp giao và chỉ đạo đơn vị trực thuộc soạn thảo. Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị khác gửi đến. CHỦ TỊCH Câu 25: Quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL của Bộ trưởng. Bản dự thảo cuối cùng được đơn vị chủ trì soạn thảo chuẩn bị. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần được tiến hành như thế nào. Q. Bước 4: xem xét. BỘ TRƯỞNG. chỉ thị theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. thông tư của bộ trưởng. ngành. ngành yêu cầu. thủ trưởng cơ quan ngang bộ được tiến hành theo quy định tại điều 10 của luật BHVBQPPL về đăng công báo.Ký Q. chỉ thị. ban hành mới hoặc giữ nguyên hiệu lực các điều khoản. chỉ thị. Trình tự. tổ chức. .Bước 1: Lập chương trình và soạn thảo + Nghiên cứu và xây dựng chương trình ban hành văn bản. văn bản có liên quan. . thủ tục soạn thảo. Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế bộ. bổ sung.

Người đứng đầu các tổ chức chính trị . chỉ thị của TTg có liên quan đến chức năng. lưu trữ trên mạng tin học diện rộng của CP và có gía trị như bản gốc. lưu trữ VBQPPL và Điều 10 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. thủ trưởng cơ quan ngang bộ được tiến hành theo quy định tại điều 11 luật BHVBQPPL về gửi. phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Người đứng đầu các tổ chức chính trị .Thủ trưởng cơ quan. quyết định của Chủ tịch nước. * Văn bản QPPL liên tịch theo quy định tại các Điều 71.xã hội cùng ký ban hành nghị quyết. cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác thuộc Bộ. VKSNDTC phải được lấy ý kiến các thành viên HĐTP TANDTC. thông tư của bộ trưởng. nghị quyết. .VBQPPL của bộ trưởng. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL. gồm 6 bước: Bước 1: Lập chương trình và soạn thảo .Các cơ quan liên tịch thoả thuận. Trả lời: Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được thực hiện theo các quy định tại điều 74 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. điều 11 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. Bước 6: Gửi và lưu trữ Việc gửi và lưu trữ văn bản QPPL liên tịch được thực hiện theo quy định tại điều 11 luật BHVBQPPL về gửi. tổ chức.Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản liên tịch có trách nhiệm chỉnh lí dự thảo để trình cho các Thủ trưởng cơ quan. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL. thông tư liên tịch theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. Bước 5: Công bố Việc công bố văn bản QPPL liên tịch được thực hiện theo quy định tại điều 10 của luật BHVBQPPL về đăng công báo. ngành cùng liên tịch để tiến hành thẩm định. nghị quyết của UBTVQH. thành viên UBKS VKSNDTC. cơ quan ngang Bộ được ban hành để hướng dẫn thi hành luật. Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng soạn thảo .Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp ý kiến và chỉnh lý dự thảo. Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng dự thảo. Tổ chức pháp chế Bộ. chỉ thị./. nghị quyết của QH. Đối với dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ.Dự thảo văn bản liên tịch cũng có thể được gửi lấy ý kiến của các cơ quan. Bước 6: Gửi và lưu trữ Việc gửi và lưu trữ quyết định. quyết định . bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL.xã hội xem xét quyết định. Câu 26: Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cần được tiến hành như thế nào? Có thể kiến nghị gì để hoàn thiện quy trình đó. Bước 3: Thẩm định dự thảo. .Văn bản QPPL liên tịch giữa các Bộ. khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. cơ quan ngang Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng.Nghiên cứu và xây dựng chương trình ban hành văn bản. . lệnh. cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lí dự thảo và chuyển dự thảo đã chỉnh lí đến các tổ chức pháp chế của bộ. cá nhân hữu quan. 72 và 73 của Luật BHVBQPPL gồm: . Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật. nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đó. . nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo. biên soạn dự thảo. Bước 4: Xem xét thông qua . thủ trưởng cơ quan ngang bộ được gửi. quyết định của CP. chuẩn bị đề cương. ngành mình và của các bộ. pháp lệnh. yết thị và đưa tin VBQPPL và Điều 8. cơ quan ngang Bộ với TANDTC. lưu trữ VBQPPL và Điều 10 của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHVBQPPL và Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL.

xã hội đó tham gia quản lý nhà nước. tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì vẫn còn một số quy định chồng chéo dẫn đến hiệu lực thi hành không cao. * Kiến nghị: Việc xd và ban hành VBQPPL liên tịch hiện nay đã thực hiện đúng trình tự ban hành VB. .xã hội được ban hành để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị .Nghị quyết. .Cần có sự phân công cụ thể đối với từng lĩnh vực của từng cơ quan phụ trách k nên giao việc soạn thảo VB liên tịch cho 1 CQ soạn thảo để tránh tình trạng trái luật hoặc trái với quy định của các CQ cấp trên của CQ còn lại. Trong quá trình soạn thảo văn bản liên tịch giữa các ngành với nhau chưa rà soát được các văn bản giữa từng ngành. từng lĩnh vực. Để hoàn thiện quy trình này cần tiến hành một số biện pháp như sau: . văn bản liên tịch cấp dưới thường chồng chéo hoặc trái với luật./. VKSNDTC với Bộ. . VB của cấp trên.Văn bản QPPL liên tịch giữa TANDTC với VKSNDTC. tổ chức hữu quan. giữa TANDTC. cơ quan ngang Bộ được ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động tố tụng và những vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ.. quyền hạn của các cơ quan đó.Các VB cần được gửi lấy ý kiến của các CQ. thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->