P. 1
TCVN 4447-87 Cong Tac Dat - Quy Pham Thi Cong Nghiem Thu

TCVN 4447-87 Cong Tac Dat - Quy Pham Thi Cong Nghiem Thu

|Views: 2,541|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Hiếu

More info:

Published by: Nguyễn Hiếu on Nov 23, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

Lo¹i ®Êt

Ph-¬ng ph¸p lÊy mÉu kiÓm tra Dao vßng

Th«ng sè cÇn kiÓm tra

Hùc møc khèi l-îng ®¾p cÇn ph¶i lÊy mét mÉu kiÓm tra 100-200m3 20-50 ngµn m3 200-400m3 1-2 ngµn m 3 20-50 ngµn m3

§Êt sÐt, ®Êt thÞt vµ ®Êt pha c¸t

- Khèi l-îng thÓ tÝch vµ ®é Èm - C¸c th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c (cho c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II)

C¸t sái C¸t th« C¸t mÞn

Hè ®µo hoÆc dao vßng

- Khèi l-îng thÓ tÝch vµ ®é Èm - Thµnh phÇn h¹t - C¸c th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c (cho c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->