ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 12

MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) NLXH Làm (1 câu) văn NLVH ( 1câu) Tổng số điểm ( TS câu) Biết 1,0 Hiểu 1,0 2,0 3,0 1,0 6,0 1,0 2,0 3,0 Vận dụng Tổng số điểm 2,0 3,0 5,0 10 ( 3 câu)

CÂU HỎI MINH HỌA I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 5 điểm) Câu 1: ( 2 điểm) Viết lại chính xác câu thơ đề từ của bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca ( Thanh Thảo) và cho biết ý nghĩa của lời đề từ ấy. Câu 2: ( 3 điểm) Viết một bài văn nghị luận ngắn ( khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến của nhà bác học L. Pas – tơ : “ Ngày nào tôi không làm việc, tôi cảm thấy mình đang phạm tội ăn cắp”. II / PHẦN RIÊNG: ( 5 điểm) Câu 3.a Theo chương trình Chuẩn :( 5 điểm) Cảm nhận về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn mở đầu chương Đất Nước ( trích Trường ca Mặt đường khát vọng): “ Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi ……. Đất Nước có từ ngày đó…” ( Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm , sách Ngữ văn , Tập một, NXB Giáo dục , 2008) Câu 3.b Theo chương trình Nâng cao ( 5 điểm) Tính dân tộc của thơ Tố Hữu qua đoạn thơ mở đầu của bài Việt Bắc: “ Mình về mình có nhớ ta ……. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…” ( Việt Bắc – Tố Hữu, sách Ngữ văn Nâng cao, Tập một , NXB Giáo dục, 2008) - HẾT-

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 11
MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( 1 câu) Làm văn ( 1 câu) Tổng số điểm ( TS câu) Biết 1,0 1,0 1,0 3,0 Hiểu 1,0 1,0 3,0 5,0 2,0 2,0 Vận dụng Tổng số điểm 2,0 2,0 6,0 10 ( 3 câu)

CÂU HỎI MINH HỌA I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 5 điểm) Câu 1: ( 2 điểm) Chép lại hai câu thơ nổi tiếng thể hiện quan niệm văn chương của Nguyễn Đình Chiểu và giải thích ý nghĩa của chúng. Câu 2 ( 1 điểm ) Tim những từ đồng nghĩa với từ “ cậy” trong câu thơ của Nguyễn Du: “ Cậy em em có chịu lời Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa…” Giải thích vì sao tác giả chọn dùng từ “ cậy” mà không dùng các từ ngữ đồng nghĩa với từ này. II / PHẦN RIÊNG: ( 5 điểm) Câu 3.a Theo chương trình Chuẩn :( 5 điểm) Vẻ đẹp nào ở hình tượng Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù đã để lại trong anh/ chị ấn tượng, suy nghĩ sâu sắc nhất? Hãy trình bày cảm nhận của bản thân về điều ấy. Câu 3.b Theo chương trình Nâng cao: ( 5 điểm) Cảm nhận của anh/chị về bi kịch tinh thần của nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao.- HẾT-

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 10
MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( 1 câu) Làm văn ( 1 câu) Tổng số điểm ( TS câu) Biết 1,0 0,5 1,0 2,5 Hiểu 1,0 0,5 4,0 5,5 2,0 2,0 Vận dụng Tổng số điểm 2,0 1,0 7,0 10 ( 3 câu)

CÂU HỎI MINH HỌA I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 5 điểm) Câu 1: ( 2 điểm) Hãy kể ra những yếu tố kì ảo trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy và nêu giá trị của chúng. Câu 2: ( 1 điểm) Lỗ mũi thì tám gánh lông Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho… ( Ca dao) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu ca dao trên và cho biết hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ấy. II / PHẦN RIÊNG: ( 7 điểm) Câu 3.a Theo chương trình Chuẩn :( 7 điểm) Chép lại đúng nguyên văn bản phiên âm chữ Hán và bản dịch thơ bài thơ Thuật hoài ( Tỏ lòng) của Phạm Ngũ Lão. Trình bày cảm nhận của anh/chị về Hào khí Đông A được thể hiện trong bài thơ trên. Câu 3.b Theo chương trình Nâng cao: ( 5 điểm) Chép lại đúng nguyên văn bài thơ Cảnh ngày hè ( Bảo kính cảnh giới – bài 43). Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp tâm hồn Ức Trai qua bài thơ trên. -HẾT-