P. 1
De Cuong on Tap Vat Ly Hoc Ky 1

De Cuong on Tap Vat Ly Hoc Ky 1

|Views: 640|Likes:
Được xuất bản bởiAn Thu

More info:

Published by: An Thu on Nov 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • Tụ điện. Năng lượng điện trường A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
 • B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
 • Kiểm tra kiến thức chương 1
 • Chương 2
 • A. Dòng điện. Điện trở
 • Điện năng. Công suất điện
 • Định luật Ohm. Ghép nguồn
 • Chương 3
 • Dòng điện trong kim loại
 • Hiện tượng nhiệt điện
 • Dòng điện trong chất điện phân
 • Cảm ứng từ

Chương 1

Điện tích. Định luật Coulomb
Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập giải mẫu:

1. So sánh lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và một proton nếu khoảng cách giữa chúng bằng

5.10-9

cm. Cho mp = 1,67.10-27

kg, me = 9,1.10-31

kg.
2. Cho ba điện tích bằng nhau q1 = q2 = q3 = 2.10-7

C đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 3cm.

(a) Tính lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi điện tích
(b) Nếu ba điện tích đó không được giữ cố định thì phải đặt thêm một điện tích thứ 4 ở đâu, có dấu và độ
lớn như thế nào, để cho hệ bốn điện tích điểm nằm cân bằng?
3. Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại, cùng khối lượng m = 1,8g được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây

mảnh có cùng chiều dài l = 1,5m.
(a) Truyền cho hệ hai quả cầu một điện tích q = 1,2.10-8

C thì thấy hai quả cầu cách ra xa nhau một đoạn a.

Xác định a. Xem góc lệch của các sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ. Lấy g = 10m/s2
.
(b) Do một nguyên nhân nào đó một trong hai quả cầu bị mất hết điện tích. Khi đó hiện tượng sẽ xảy ra
như thế nào? Tính khoảng cách mới giữa các quả cầu.

Bài tập tự giải:

4. Cho ba điện tích điểm q1 = +2.10-8

C, q2 = - 3.10-7

C, q3 = +8.10-8

C lần lượt nằm cố định tại ba điểm A, B,

C có AB = 30cm, AC = 50cm, BC = 40cm.
5. Cho hai điện tích q1 = 3.10-7

C, q2 = 1,2.10-6

C, không cố định, ban đầu được đặt cách nhau một đoạn a
trong chân không. Người ta đặt thêm một điện tích thứ ba để hệ ba điện tích nằm cân bằng. Xác định độ lớn và vị
trí của q3.

6. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, có cùng một khối lượng m = 0,1g, cùng điện tích q = 10-7

C, được
treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh có cùng chiều dài. Do lực đẩy tĩnh điện, hai quả cầu tách ra xa nhau
một đoạn a = 30cm. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2
.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật ?
A. Cọ chiếc vỏ bút bi lên tóc.
B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.

C. Đặt một vật gần một nguồn điện.
D. Cho một vật tiếp xúc với cục pin.

2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện ?
A. Về mùa đông, lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu.
B. Chim thường xù lông về mùa rét.

C. Ô tô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích
kéo lê trên mặt đường.
D. Sét giữa các đám mây.

3. Một vật cách điện được tích điện và một miếng kim loại không tích điện:
A. luôn luôn đẩy nhau.
B. không tác dụng lực tĩnh điện lên nhau.

C. luôn hút nhau.
D. có thể hút hoặc đẩy, tùy thuộc vào dấu của điện
tích trên vật cách điện.
4. Hai vật tích điện hút nhau với lực F. Nếu điện tích trên cả hai vật tăng gấp đôi và khoảng cách giữa chúng cũng
tăng gấp đôi, lực giữa chúng sẽ là
A. 16 F.

B. 4 F.

C. F.

D. F/2.

5. Các chất cách điện tốt không dẫn điện bởi vì
A. các nguyên tử cấu thành chất không có electron nào cả.
B. các electron thành phần của nguyên tử được liên kết chặt chẽ với các nguyên tử ấy.

1

C. các nguyên tử không được sắp xếp trên một mạng tinh thể đều đặn.
D. các electron thành phần của nguyên tử có thể di chuyển tự do trong chất đó.

6. Phát biểu nào sau đây SAI ?
A. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
B. Điện môi là môi trường cách điện.
C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
D. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác tĩnh điện trong môi trường đó nhỏ hơn so
với khi đặt chúng trong chân không bao nhiêu lần.
7. Định luật Coulomb áp dụng được cho trường hợp
A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.
B. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.
C. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.
D. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường.
8. Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác điện giữa chúng sẽ
lớn nhất khi đặt chúng trong môi trường
A. chân không.

B. nước nguyên chất.

C. dầu hỏa.D. không khí ở điều kiện chuẩn

9. Sẽ không có ý nghĩa khi nói về hằng số điện môi của
A. nhựa đường.

B. plastic.

C. nhôm.

D. thủy tinh flint.

10. Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do ?
A. Khối thủy ngân.

B. Thanh thép.

C. Miếng ván gỗ.

D. Thỏi than chì.

11. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện, phát biểu nào sau đây SAI ?
A. Khối lượng neutron xấp xỉ khối lượng proton.
B. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.
C. Electron mang điện tích – 1,6. 10-19

C.
D. Số electron bằng tổng số neutron và proton trong hạt nhân nguyên tử.
12. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
A. electron chuyển từ vật này sang vật khác.

B. vật bị nóng lên.

C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.

D. các điện tích bị mất đi.
13. Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện là +3C, - 7C và -4C. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của
hệ là

A. – 8C.

B. + 3C.

C. + 14C.

D. – 11C.

14. Nguyên tử đang có điện tích là – 3,2.10-19

C, khi được nhận thêm 1 electron thì

A. là ion dương.
B. vẫn là một ion âm.

C. trung hòa về điện.
D. có điện tích không xác định được.

15. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng nào sau đây ?
A. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.
B. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện.
C. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người.
D. Vào mùa đông, khi kéo áo len qua khỏi đầu ta thường nghe tiếng nổ lách tách.
16. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 3.10-6

C đặt cách nhau 10 cm trong dầu hỏa có hằng số điện môi

bằng 2,1 thì chúng

A. hút nhau một lực bằng 3,86 mN.
B. đẩy nhau một lực bằng 3,86 mN.

C. hút nhau một lực bằng 3,86 N.
D. đẩy nhau một lực bằng 3,86 N.

2

17. Hai điện tích điểm có cùng độ lớn, đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất, tương tác với nhau một lực
bằng 10 N. Nước nguyên chất có ε = 81. Độ lớn của mỗi điện tích là
A. 10-3

C.

B. 0,3 mC.

C. 9.10-8

C.

D. 9C

18. Hai điện tích điểm q1 = + 3.10-6

C và q2 = - 4.10-6

C đặt trong chân không, để lực tương tác giữa chúng là 12

mN thì chúng phải đặt cách nhau
A. 1m.

B. 10 cm.

D. 30cm.

D.3 m.
19. Ba điện tích sắp xếp như trên hình vẽ (đặt trong không khí). Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q2 có độ
lớn

A.18.10-3

N.

B. 9.10-3

N.

C. 27.10-3

N.

D. 0,9. 10-3

N.

20. Ba điện tích sắp xếp như trên hình vẽ (đặt trong không khí). Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q2 có độ
lớn

A. 9. 10-3

N.

B. 27.10-3

N.

C. 0,405 N.

D. 20.10-3

N.

21. Một điện tích dương sẽ chịu tác
dụng của hợp lực bằng 0 nếu nó đặt ở
(trên hình vẽ)
A. M.
B. N.
C. M hoặc P.
D. N hoặc P.
22. Hai điện tích điểm được đặt cố định
trong một bình không khí thì lực tương
tác Coulomb giữa chúng là 12 N. Khi đổ
đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì
lực tương tác giữa chúng là 3 N. Hằng
số điện môi của chất lỏng này là
A. 4.

B. 1/4.

C. 2.

D. 36.

3

Điện trường
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập giải mẫu:

1. Một hạt bụi có khối lượng 2.10-6

kg được tích điện 3µC. Tính điện trường cần thiết để hạt bụi lơ lửng

trong không khí.

2. Tại các đỉnh A, B, C của một hình vuông ABCD có cạnh a = 1,5cm lần lượt đặt cố định ba điện tích

q1, q2, q3.

(a) Tính q1 và q3 biết rằng cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng không.
(b) Xác định cường độ điện trường tại tâm O của hình vuông.
(c) Đặt tại O một điện tích q = +3.10-9

C. Xác định lực điện tác dụng lên q. Nếu đặt điện tích q đó tại D

thì lực điện tác dụng lên q bằng bao nhiêu?

Bài tập tự giải:

3. Cho hai điện tích điểm q1 = 10-12

C và q2 = - 4.10-12

C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 8cm.

(a) Xác định cường độ điện trường tại C, biết AC = 10cm, BC = 2cm.
(b) Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q = 2.10-7

C đặt tại C.

4. Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10-8

C và q2 = - 10-8

C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn

AB = l = 5cm. Xác định vị trí của điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm không phụ thuộc vào
A. khoảng cách từ điện tích điểm tới điểm đó.
B. môi trường đặt điện tích.

C. độ lớn của điện tích điểm.
D. độ lớn của điện tích thử.

2. Lực điện tác dụng lên một điện tích điểm âm đặt trong điện trường
A. cùng chiều với vec-tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
B. ngược chiều với vec-tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

C. có giá trị âm.
D. có giá trị dương.

3. Cường độ điện trường do một hạt proton sinh ra tại một điểm cách nó 2 cm có độ lớn là
A. 3,6.10-6

V/m.

B. 7,2.10-8

V/m.

C. 3,6.10-10

V/m.

D. 1,8.10-6

V/m.

4. Một hạt electron bay vào trong một điện trường đều có độ lớn E = 2.106

V/m. Lực điện tác dụng lên electron

có độ lớn là

A. 0,8.10-25

N.

B. 3,2.10-13

N.

C. 1,25.1025

N.

D. 1,6.10-12

N.
5. Đặt một điện tích q = - 1 µC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1 mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ
điện trường tại đó có hướng và độ lớn là
A. 1000 V/m, từ trái sang phải.
B. 1000 V/m, từ phải sang trái.

C .1 V/m, từ trái sang phải.
D. 1 V/m, từ phải sang trái.
6. Một điện tích q = - 1 µC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và
hướng là

A. 9.103

V/m, hướng về phía nó.

B. 9.103

V/m, hướng ra xa nó.

C. 9.109

V/m, hướng về phía nó.

D. 9.109

V/m, hướng ra xa nó.
7. Trong không khí, người ta bố trí hai điện tích có cùng độ lớn 0,1 µC nhưng trái dấu đặt cách nhau 2 m. Tại
trung điểm của đường nối liền hai điện tích, cường độ điện trường là
A. 1,8.103

V/m, hướng về phía điện tích dương.B. 1,8.103

V/m, hướng về phía điện tích âm.

C. bằng 0.

D. 900 V/m, hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.
8. Tại một điểm có hai cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 30V/m và 40 V/m.
Độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp là
A. 10 V/m.

B. 70 V/m.

C. 50 V/m.

D. 1200 V/m.

4

9. Khi tăng độ lớn của điện tích điểm lên 3 lần và tăng khoảng cách từ điện tích điểm đó tới điểm đang xét lên 3
lần thì cường độ điện trường tại điểm đó
A. tăng 3 lần.

B. giảm 3 lần.

C. tăng 9 lần.

D. giảm 9 lần.

10. Đặt bốn điện tích điểm cùng có độ lớn là +Q tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh a. Cường độ điện trường
tại tâm của hình vuông là

A.

9

2

9.10Q

E

a

ε

=

.

B.

9

2

2
9.10Q

E

a

ε

=

.

C.

9

2

2

9.10

Q

E

a

ε

=

.

D. bằng 0.

11. Cho hai điện tích điểm có cùng độ lớn, cùng dấu đặt tại A và B. Cường độ điện trường tại một điểm trên
đường trung trực của AB có phương
A. vuông góc với đường trung trực của AB.

B. trùng với đường trung trực của AB.

C. trùng với đường nối của AB.

D. tại với đường nối AB góc 45o
.

12. Cho hình vẽ thể hiện đường sức điện của hệ hai điện tích điểm Q1 và Q2. Kết luận nào ĐÚNG?
A. Điện trường có thể bằng không ở P1
B. Điện trường có thể bằng không ở O
C. Q1 và Q2 cùng dấu
D. Q1 và Q2 trái dấu
13. Đồ thị nào dưới đây thể hiện sự phụ thuộc của cường độ điện trường của một
điện tích điểm và khoảng cách từ điện tích điểm đó đến điểm đang xét?

14. Đặt ba điện tích điểm q1, q2, q3tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC. Để cường độ điện trường tại trọng tâm
G của tam giác bằng không thì
A. q1 = q2 = q3/2

B. q1 = q2 = - q3/2

C. q1 = q2 = - q3

D. q1 = q2 = q3

5

Công của lực điện. Hiệu điện thế. Liên hệ E và U
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập giải mẫu:

1. Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A có các cạnh
AC = 4cm; AB = 3cm, nằm trong một điện trường đều có vec-tơ cường độ
điện trường Eur

song song với CA, hướng từ C đến A.
(a) Tính cường độ điện trường E, UAB và UBC biết rằng UCD = 100V

(D là trung điểm của AC)

(b) Tính công của lực điện trường khi một electron di chuyển từ C

đến D.

2. Một quả cầu kim loại tích điện dương, bán kính R = 8cm. Để di

chuyển điện tích q = 10-9

C từ xa vô cùng đến điểm M cách mặt quả cầu

d = 10cm, người ta cần thực hiện công A’ = 10-6

J. Hãy tính điện tích quả

cầu và điện thế trên mặt cầu.

3. Hai quả cầu kim loại có bán kính R1 = 5cm, R2 = 15cm và có điện tích q1 = 6.10-8

C và q2 = 2.10-8

C, đặt
xa nhau (coi như cô lập). Nối hai quả cầu bằng dây dẫn mảnh. (a) Hỏi electron sẽ chuyển động từ quả cầu nào
sang quả cầu nào? (b) Tính điện tích trên mỗi quả cầu và số electron đã dịch chuyển qua dây nối sau đó.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 3
lần thì công của lực điện trường
A. tăng 9 lần.

B. tăng 3 lần.

C. không đổi.

D. giảm 3 lần.

2. Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích 2 µC dọc theo chiều một đường sức trong một điện
trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 2 m là
A. 4000 J.

B. 4 J.

C. 4 mJ.

D. 4 µJ.
3. Công của lực điện trường làm dịch chuyển một điện tích q = - 3 µC ngược chiều một đường sức trong một
điện trường đều 2000 V/m trên quãng đường dài 0,5 m là
A. 3000 J.

B. – 3000 J.

C. 3 mJ.

D. – 3 mJ.

4. Nếu chiều dài đường đi của một điện tích trong điện trường tăng lên n lần thì công của lực điện
A. tăng n lần.

B. giảm n lần.

C. không đổi.

D. chưa thể xác định.
5. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC song song với các đường sức trong một điện trường
đều với quãng đường 20 cm là 2 J. Độ lớn của cường độ điện trường là
A. 1 V/m.

B. 100 V/m.

C. 1000 V/m.

D. 10000 V/m.

6. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 µC quãng đường 2 m vuông góc với các đường sức
điện trong một điện trường đều cường độ 106

V/m là

A. 0 J.

B. 2 mJ.

C. 2000 J.

D. 2 J.
7. Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều có cường độ 150 V/m thì công của
lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện
tích giữa hai điểm đó là
A. 80 J.

B. 40 J.

C. 40 mJ.

D. 80 mJ.

8. Cho điện tích q = + 10-8

C dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện

trường là 60 mJ. Nếu một điện tích q = + 4.10-8

C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường thực

hiện là

A. 24 mJ.

B. 20 mJ.

C. 240 mJ.

D. 120 mJ.

9. Khi có sét, cường độ điện trường trong không khí là 3.106

V/m hướng từ dưới đất lên. Công của lực điện làm

dịch chuyển một electron từ đám mây cao 500 m xuống đất có độ lớn là
A. 2,4.10-10

J.

B. 24. 10-10

J.

C. 4,8.10-11

J.

D. 0,48.10-9

J.

6

10. Công của lực điện làm dịch chuyển một điện tích q = 4.10-6

C trong một điện trường đều E = 2000 V/m là

5mJ. Độ dài quãng đường mà điện tích đó đã dịch chuyển là
A. 40 m.

B. 0,625 m.

C. 1,6 m.

D. 250 m.

11. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.

D. độ mạnh yếu của vùng không gian có điện trường.

12. Khi có sét, điện trường trong không khí vào cỡ 3.106

V/m. Giả sử đám mây tích điện âm có độ cao 200 m.

Hiệu điện thế giữa đám mây và đất khi đó bằng
A. 6 kV

B. 600 kV

C. 600 000 kV

D. 60 000 kV

13. Đặt một điện tích q = 2,4.10-6

C vào một điểm M trong điện trường có điện thế VM = 2 V thì thế năng của điện

tích tại M bằng
A. 1,2.10-6

J

B. – 0,08.106

J

C. 4,8 mJ

D. 4,8.10-6

J

14. Lực điện sinh công – 5 J làm di chuyển một điện tích q = - 0,5 C từ điểm M đến điểm N trong điện trường.
Hiệu điện thế UMN bằng
A. - 2,5 V

B. + 2,5 V

C. + 10 V

D. - 10 V
15. Di chuyển một điện tích q từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện càng lớn nếu
A. đường đi MN càng dài.

B. đường đi MN càng ngắn

C. hiệu điện thế UMN càng lớn.

D. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.
16. Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V.
Công mà lực điện trường thực hiện trên electron là
A. 1,6.10-19

J

B. – 1,6.10-19

J

C. + 100 eV

D. – 100 eV

17. Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện.
A. Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện.
B. Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.
C. Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng.
D. Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tĩnh điện giảm.

7

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->