BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I. Lý do tổ chức đại hội: - Là hoạt động sinh hoạt thường niên của chi đoàn, là nơi để các đoàn viên đưa ra ý kiến đóng góp cho phong trào của đoàn, của lớp ngày càng lớn mạnh. - Tổng kết những công việc chưa thực hiện được, đang thực hiện và đưa ra đường lối, phương hướng cho hoạt động trong tương lai của chi đoàn. - Bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới. II. Địa điểm tổ chức: Phòng 105 - nhà H1 - Trường Đại học Xây dựng. III. Thời gian: 09h30’ ngày 22 tháng 10 năm 2007 IV. Ban tổ chức: Ban chấp hành chi đoàn 51KD9 - Trường Đại học Xây dựng. V. Đại biểu: Cô giáo chủ nhiệm lớp 51kd9 – ThS, KTS Phạm Hải Hà. VI. Số người tham gia: 38 đoàn viên trực thuộc chi đoàn 51KD9. VII. Chương trình đại hội: 1. Chào cờ – quốc ca – đoàn ca. 2. Tuyên bố lý do tổ chức đại hội chi đoàn lần này. Giới thiệu đại biểu tới dự. 3. Giới thiệu Chủ tịch đại hội: Đồng chí Vương Thành Hưng – Bí thư chi đoàn ban chấp hành lâm thời. Giới thiệu thư kí đại hội: Đồng chí Nguyễn Hồng Minh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9. 4. Đồng chí Vương Thành Hưng thay mặt Ban chấp hành chi đoàn

nhiệm kỳ cũ đọc báo cáo của ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới. 5. Đồng chí Vương Thành Hưng thay mặt Ban chấp hành chi đoàn

Số phiếu trắng: 0.Đồng chí: Vương Thành Hưng – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 . 8. . Giới thiệu những người tham gia ứng cử vào vị trí Ban chấp hành mới.Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – 21 phiếu . Chủ tịch đại hội trả lời.Đồng chí: Bùi Minh Huệ . Thông báo kết quả bầu cử.Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Đoàn viên chi đoàn 51Kd9 .Kiểm phiếu viên.lâm thời tuyên bố hết nhiệm kì..Đồng chí: Lê Mạnh Cường – 30 phiếu .Kiểm phiếu viên. giải thích những ý kiến của đoàn viên. Biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử. Bao gồm: .Đồng chí: Nguyễn Quang Ninh – 13 phiếu . Bao gồm: . Số Phiếu thu về: 38. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.Đồng chí: Phí Hải Ninh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 . 9.Đồng chí: Ngô Việt Anh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 .Đồng chí: Bùi Văn Dũng – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 . Đại hội tiến hành bầu cử.Đoàn viên chi đoàn 51KD9 . Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.-Đồng chí: Phạm Thanh Huyền – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 Kiểm phiếu viên.Đồng chí: Lê Mạnh Cường – Đoàn viên chi đoàn 51Kd9 .Đồng chí: Vương Thành Hưng – 17 phiếu . 6. Số phiếu hợp lệ: 38. .Đồng chí: Nguyễn Quang Ninh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 7. Cụ thể như sau: Số phiếu phát ra: 38.Kiểm phiếu viên.Đồng chí: Bùi Văn Dũng – 17 phiếu . quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Chi đoàn trường. • Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá.Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Phó bí thư ban chấp hành chi đoàn.Uỷ viên ban chấp hành chi đoàn. Chi đoàn Khoa đề ra. Cụ thể như sau: . thể thao. Thông qua nghị quyết đại hội. .Đồng chí: Lê Mạnh Cường – Bí thư ban chấp hành chi đoàn. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì mới ra mắt Đại hội. • Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên đạt học lực từ trung bình trở lên 11.Đồng chí: Bùi văn Dũng .Sau khi bàn bạc. • 100% đoàn viên thanh niên đạt hạnh kiểm từ Khá trở lên. • Phấn đấu đưa chi đoàn 51KD9 trở thành một chi đoàn mạnh của trường. . .Đại hội phê chuẩn cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2006-2007 hết nhiệm kì. nhân đạo của nhà trường.Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kì 2007-2008. Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành chi đoàn 51Kd9 nhiệm kì 2007 – 2008 như sau: . . 10. Bế mạc đại hội T/m doan Chủ tịch Đại hội T/m doan Thư kí Đại hội . nhận nhiệm vụ.Đại hội đưa ra phương hướng phấn đấu cho nhiệm kì tới: • 100% đoàn viên thanh niên không mắc các tệ nạn xã hội.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful