P. 1
Bieu Dien 1 Vecto Theo 2 Vecto Khac Va Ung Dung

Bieu Dien 1 Vecto Theo 2 Vecto Khac Va Ung Dung

|Views: 1,055|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Hong Minh

More info:

Published by: Nguyen Hong Minh on Nov 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

BIỂU DIỄN MỘT VECTƠ THEO HAI VECTƠ KHÁC VÀ ỨNG DỤNG Nguyễn Tăng Vũ – Phan Anh Tôn

Quốc Bài toán biểu diễn một véctơ theo hai véctơ không cùng phương là bài toán rất quen thuộc trong chương trình hình học lớp 10. Và khi ta biểu diễn một véctơ theo hai véctơ khác giúp chúng ta làm được các bài toán khác: chứng minh hai véctơ cùng phương, hai véctơ vuông góc …. Bài viết cung cấp cho các bạn một hướng giải quyết một dạng toán véctơ.

1. Bài toán mở đầu
Cho 2 vectơ a , b không cùng phương, với mọi vectơ c bất kỳ tồn tại x, y ∈ sao cho: c = xa + yb . Hơn nữa cặp số ( x, y ) là duy nhất. Hướng dẫn giải: Chứng minh sự tồn tại: Đặt OA = a; OB = b ; OC = c . Qua C dựng đường thẳng CD // OB ( D ∈ OA ) ; CE // OA ( E ∈ OB ) , ta có ODCE là hình bình hành, suy ra OC = OD + OE . + Vì OD, OA cùng phương nên tồn tại x : OD = xOA + Vì OE , OB cùng phương nên tồn tại y : OE = yOB Do đó OC = OD + OE = xOA + yOB hay OC = xOA + yOB Chứng minh sự duy nhất: Giả sử có x ', y ' sao cho OC = x ' OA + y ' OB = xOA + yOB , thì ( x − x ') OA = ( y − y ') OB Vì OA, OB không cùng phương suy ra ⎨
⎧x − x ' = 0 ⎧x = x ' ⇒⎨ ⎩y − y' = 0 ⎩y = y'

Vậy (x, y) là duy nhất. Nhận xét: 1. Nếu c = xa + yb, d = x′a + y′b . Thì c, d cùng phương khi và chỉ khi xy′ − x′y = 0 .

AC . B. tính AN theo AB. a2 ) và véctơ b ( b1 . Nếu trong hệ trục tọa độ Oxy. B. C thẳng hàng. tuy nhiên ta nên chọn hai véctơ cùng gốc để tiện cho việc tính toán và chứng minh vì khi đó ta áp dụng qui tắc 3 điểm đối với phép trừ rất thuận tiện. NC = AC − AN Mà NB = k NC suy ra AB − AN = k ( AC − AN ) ⇒ ( k − 1) AN = − AB + k AC ⇒ AN = − AB + k AC k −1 1 AB + AC 2 ( ) (1) Chú ý: Nếu N . C thỏa (1) thì N . DG theo AB. a) Tính AM theo AB. AC .2. b) Lấy N thỏa NB = k NC ( k ≠ 1) . b2 ) . Một vài ví dụ Ví dụ 1 Cho ΔABC . 2. Véctơ a ( a1 . Việc chứng minh hai véctơ đồng phương không phụ thuộc vào cách chọn biểu diễn chúng. trọng tâm G . Khi đó a. 2 5 . MC = AC − AM Suy ra MB + MC = AB − AM + AC − AM = 0 hay AM = b) Ta có NB = AB − AN . b cùng phương khi và chỉ khi a1b2 − a2b1 = 0 2. Hướng dẫn giải a) M là trung điểm BC nên ta có MB + MC = 0 Ta có MB = AB − AM . AC . Bài toán cơ bản Cho ΔABC . (chứng minh dành cho bạn) 3. gọi D là điểm đối xứng của A qua B và E là điểm trên cạnh AC sao cho AE = AC a) Tính DE . M là trung điểm BC .

E . Hướng dẫn giải: a) Ta có IA = 2 IB ⇔ IA = 2 IA + 2 AB ⇔ IA = −2 AB và 3 JA + 2 JC = 0 ⇔ 3JA + 2 JA + 2 AC = 0 ⇔ 5 JA + 2 AC = 0 ⇔ JA = − AC Từ đó ta có: IJ = IA + AJ = −2 AB + AC b) Ta tính IG theo AB. Ví dụ 2 Cho ΔABC . CD song song. Chứng minh KG. c) Gọi K thỏa KA + KB + 3KC = 2 KD . CD song song. gọi I . E thẳng hàng. a) Tính IJ theo AB. G. G thẳng hàng. 3 JA + 2 JC = 0 . AC b) Chứng minh IJ đi qua trọng tâm G của ΔABC . AB + AC − 2 AB = − AB + AC 3 2 3 3 DE = AE − AD = ( ) b) Dựa vào kết quả câu a ta được DE = 6 DG suy ra D. J là 2 điểm định bởi IA = 2 IB.b) Chứng minh D. 5 c) Ta có KA + KB + 3KC = 2 KD ⇔ KA + KB + 3KC − 2 KD = 0 ⇔ KG + GA + KG + GB + 3KG + 3GC − 2 KG − 2GD = 0 ⇔ 3KG = −2GC + 2GD = 2 DC Suy ra KG . Huớng dẫn giải: a) Ta có 2 2 AC − 2 AB = −2 AB + AC 5 5 2 DG = AG − AD = AM − 2 AB 3 2 1 5 1 = . AC 2 5 2 5 .

J thỏa IA + IB = 0.IG = AG − AI = 1 AB + AC − 2 AB 3 1 1 5 1 = AB + AC − 2 AB = − AB + AC 3 3 3 3 5 = IJ 6 ( ) Suy ra IG. JC = JB . F . Hướng dẫn giải Đặt AF = x AC IA + IB = 0 ⇔ IA + IA + AB = 0 ⇔ IA = 1 AB 2 1 2 Ta có IF = AF − AI = x AC − AB Giả thiết ta có JC = JB ⇔ JB + BC = JB ⇔ BJ = 2 BC Ta có IJ = IB + BJ = = 1 AB + 2 BC 2 1 2 1 2 1 2 1 3 AB + 2 AC − 2 AB = − AB + 2 AC 2 2 3 1 2 Để IF và IJ cùng phương ⎛ − ⎞ : ⎛ − ⎞ = 2 : x ⇔ x = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2 3 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Vậy để I. Ví dụ 3 Cho ΔABC . J thẳng hang thì AF = AC hay F thuộc đoạn AC và AF = 2 AC 3 2 3 Ví dụ 4 . Tìm F ∈ AC sao cho I . F. IJ cùng phương hay IJ đi qua G . I . J thẳng hàng.

AC = 4. Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD). N là 2 điểm lần lượt trên đoạn AB và CD sao cho AB = 3 AM . CD = 2CN . Gọi O là giao điểm của hai cạnh xiên AD và BC. AC . J thẳng hàng. Đường thẳng qua A vuông với BM cắt AC tại N . Các bài tập làm thêm Bài 1: Cho tam giác ABC. AC = 0 2 2⎠ ⎝ ( ) 1⎞ 1 x ⎛ ⇔ . AC . Suy ra O. I. Bài 3: Cho hình bình hành ABCD. Tính Hướng dẫn giải Ta có BM = AM − AB = AC − AB Đặt NB = xNC ta có AN = AN ⊥ BM ⇒ AN . A = 1200 . OB . Gọi D là điểm định bởi AD = AC . Gọi I. M. a) Tính AI theo AB.BM = 0 − AB + x AC x −1 NB . 2 2⎠ 2 ⎝ Suy ra NB = − NC .4. OA 3 4 Tính OI theo k. OB . M thẳng hàng. NC 1 2 ⎛1 ⎞ ⇔ ⎜ AC − AB ⎟ − AB + x AC = 0 ⎝2 ⎠ ⇔ x 1⎞ ⎛ AC 2 + AB 2 − ⎜ x + ⎟ AB. AC . a) Tính AN theo AB. b) Tính AM theo x và AB.Cho ΔABC có AB = 2.16 + 4 − ⎜ x + ⎟ . b) Đặt k = OD . M là điểm thỏa: BM = xBC ( x ∈ ) . J lần lượt là trung điểm của AB và CD. I là trung điểm của DB.2.cos1200 = 0 ⇔ x = − . M là trung điểm AC . c) Tìm x sao cho A. OA. I. a) Tính OI theo OA. khi đó N nằm giữa BC và 1 2 NB 1 = NC 2 4.

H. CN = 2a. BI AG theo AB. N. AC Bài 4: Cho tam giác ABC. N. H. 1 x b) Chứng minh rằng PN = ⎛ AC − AB ⎞ . Lấy các điểm M. V là ba điểm thỏa: NB − 2 NC = 0 . N. CA và AB sao cho MB = a. ± 1) a) Tính PM theo AB. VA + VB = 0 a. AC . Tính : VN theo VB. k2 . CA. Tính x để diện tích tam giác AIJ và tam giác MIJ bằng nhau. Tính : VH theo VA. AP = x ( 0 < x < 3a). ( k1 . Hết. Tính x để IJ vuông góc với AM. b) Gọi I là điểm trên cạnh AB và AI = 2a và J trên tia AC sao cho AJ = x AC . a) Tính AM theo AB. Trên các đường thẳng BC. . 1. 2 HC + HA = 0 . độ dài cạnh là 3a. P lần lượt ở trên cạnh BC. P sao cho MB = k1 MC . . 2. P thẳng hàng khi và chỉ khi k1k2 k3 = 1 Bài 5: Cho tam giác ABC đều.VC c. AC . ⎜ ⎟ 3⎝ a ⎠ c) Tính x để AM vuông góc với PN. PA = k3 PB . a) Tính BC và độ dài trung tuyến AM. AB ta lấy các điểm M. AC . c) Chứng minh rằng M.b) Gọi G là trọng tâm của tam giác MNB. b) Tính PN theo AB. tính c) AG cắt đường thẳng BC tại I.VC b. NC = k2 NA. Tính BC . Bài 7: Cho tam giác ABC. Chứng minh: N. Gọi N. Bài 6: Cho tam giác ABC có AB = 3a.V thẳng hàng. AC = a và góc A bằng 600. k3 ≠ 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->