P. 1
Bieu Dien 1 Vecto Theo 2 Vecto Khac Va Ung Dung

Bieu Dien 1 Vecto Theo 2 Vecto Khac Va Ung Dung

|Views: 1,009|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Hong Minh

More info:

Published by: Nguyen Hong Minh on Nov 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

BIỂU DIỄN MỘT VECTƠ THEO HAI VECTƠ KHÁC VÀ ỨNG DỤNG Nguyễn Tăng Vũ – Phan Anh Tôn

Quốc Bài toán biểu diễn một véctơ theo hai véctơ không cùng phương là bài toán rất quen thuộc trong chương trình hình học lớp 10. Và khi ta biểu diễn một véctơ theo hai véctơ khác giúp chúng ta làm được các bài toán khác: chứng minh hai véctơ cùng phương, hai véctơ vuông góc …. Bài viết cung cấp cho các bạn một hướng giải quyết một dạng toán véctơ.

1. Bài toán mở đầu
Cho 2 vectơ a , b không cùng phương, với mọi vectơ c bất kỳ tồn tại x, y ∈ sao cho: c = xa + yb . Hơn nữa cặp số ( x, y ) là duy nhất. Hướng dẫn giải: Chứng minh sự tồn tại: Đặt OA = a; OB = b ; OC = c . Qua C dựng đường thẳng CD // OB ( D ∈ OA ) ; CE // OA ( E ∈ OB ) , ta có ODCE là hình bình hành, suy ra OC = OD + OE . + Vì OD, OA cùng phương nên tồn tại x : OD = xOA + Vì OE , OB cùng phương nên tồn tại y : OE = yOB Do đó OC = OD + OE = xOA + yOB hay OC = xOA + yOB Chứng minh sự duy nhất: Giả sử có x ', y ' sao cho OC = x ' OA + y ' OB = xOA + yOB , thì ( x − x ') OA = ( y − y ') OB Vì OA, OB không cùng phương suy ra ⎨
⎧x − x ' = 0 ⎧x = x ' ⇒⎨ ⎩y − y' = 0 ⎩y = y'

Vậy (x, y) là duy nhất. Nhận xét: 1. Nếu c = xa + yb, d = x′a + y′b . Thì c, d cùng phương khi và chỉ khi xy′ − x′y = 0 .

trọng tâm G . Hướng dẫn giải a) M là trung điểm BC nên ta có MB + MC = 0 Ta có MB = AB − AM . Một vài ví dụ Ví dụ 1 Cho ΔABC . AC . AC . b cùng phương khi và chỉ khi a1b2 − a2b1 = 0 2. B. DG theo AB. MC = AC − AM Suy ra MB + MC = AB − AM + AC − AM = 0 hay AM = b) Ta có NB = AB − AN . gọi D là điểm đối xứng của A qua B và E là điểm trên cạnh AC sao cho AE = AC a) Tính DE . a) Tính AM theo AB. B. b) Lấy N thỏa NB = k NC ( k ≠ 1) . C thẳng hàng. Véctơ a ( a1 . a2 ) và véctơ b ( b1 . AC . Khi đó a. NC = AC − AN Mà NB = k NC suy ra AB − AN = k ( AC − AN ) ⇒ ( k − 1) AN = − AB + k AC ⇒ AN = − AB + k AC k −1 1 AB + AC 2 ( ) (1) Chú ý: Nếu N . Bài toán cơ bản Cho ΔABC . tuy nhiên ta nên chọn hai véctơ cùng gốc để tiện cho việc tính toán và chứng minh vì khi đó ta áp dụng qui tắc 3 điểm đối với phép trừ rất thuận tiện. (chứng minh dành cho bạn) 3. b2 ) . Việc chứng minh hai véctơ đồng phương không phụ thuộc vào cách chọn biểu diễn chúng. C thỏa (1) thì N . 2 5 . 2. M là trung điểm BC . tính AN theo AB.2. Nếu trong hệ trục tọa độ Oxy.

Ví dụ 2 Cho ΔABC . AC 2 5 2 5 . c) Gọi K thỏa KA + KB + 3KC = 2 KD . Hướng dẫn giải: a) Ta có IA = 2 IB ⇔ IA = 2 IA + 2 AB ⇔ IA = −2 AB và 3 JA + 2 JC = 0 ⇔ 3JA + 2 JA + 2 AC = 0 ⇔ 5 JA + 2 AC = 0 ⇔ JA = − AC Từ đó ta có: IJ = IA + AJ = −2 AB + AC b) Ta tính IG theo AB. CD song song. 5 c) Ta có KA + KB + 3KC = 2 KD ⇔ KA + KB + 3KC − 2 KD = 0 ⇔ KG + GA + KG + GB + 3KG + 3GC − 2 KG − 2GD = 0 ⇔ 3KG = −2GC + 2GD = 2 DC Suy ra KG . a) Tính IJ theo AB. E . AB + AC − 2 AB = − AB + AC 3 2 3 3 DE = AE − AD = ( ) b) Dựa vào kết quả câu a ta được DE = 6 DG suy ra D. J là 2 điểm định bởi IA = 2 IB. G thẳng hàng. Chứng minh KG. gọi I . CD song song.b) Chứng minh D. E thẳng hàng. AC b) Chứng minh IJ đi qua trọng tâm G của ΔABC . 3 JA + 2 JC = 0 . G. Huớng dẫn giải: a) Ta có 2 2 AC − 2 AB = −2 AB + AC 5 5 2 DG = AG − AD = AM − 2 AB 3 2 1 5 1 = .

IJ cùng phương hay IJ đi qua G .IG = AG − AI = 1 AB + AC − 2 AB 3 1 1 5 1 = AB + AC − 2 AB = − AB + AC 3 3 3 3 5 = IJ 6 ( ) Suy ra IG. F. I . JC = JB . J thẳng hàng. Hướng dẫn giải Đặt AF = x AC IA + IB = 0 ⇔ IA + IA + AB = 0 ⇔ IA = 1 AB 2 1 2 Ta có IF = AF − AI = x AC − AB Giả thiết ta có JC = JB ⇔ JB + BC = JB ⇔ BJ = 2 BC Ta có IJ = IB + BJ = = 1 AB + 2 BC 2 1 2 1 2 1 2 1 3 AB + 2 AC − 2 AB = − AB + 2 AC 2 2 3 1 2 Để IF và IJ cùng phương ⎛ − ⎞ : ⎛ − ⎞ = 2 : x ⇔ x = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2 3 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Vậy để I. J thỏa IA + IB = 0. Ví dụ 3 Cho ΔABC . F . Tìm F ∈ AC sao cho I . J thẳng hang thì AF = AC hay F thuộc đoạn AC và AF = 2 AC 3 2 3 Ví dụ 4 .

Suy ra O. AC . a) Tính OI theo OA. OA 3 4 Tính OI theo k. a) Tính AN theo AB. OB . I. Tính Hướng dẫn giải Ta có BM = AM − AB = AC − AB Đặt NB = xNC ta có AN = AN ⊥ BM ⇒ AN . Gọi O là giao điểm của hai cạnh xiên AD và BC.cos1200 = 0 ⇔ x = − . J lần lượt là trung điểm của AB và CD.16 + 4 − ⎜ x + ⎟ . A = 1200 . M. 2 2⎠ 2 ⎝ Suy ra NB = − NC . M là trung điểm AC . AC . Gọi I. Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD).BM = 0 − AB + x AC x −1 NB . AC . CD = 2CN . c) Tìm x sao cho A. AC = 0 2 2⎠ ⎝ ( ) 1⎞ 1 x ⎛ ⇔ . N là 2 điểm lần lượt trên đoạn AB và CD sao cho AB = 3 AM . Đường thẳng qua A vuông với BM cắt AC tại N .2. AC = 4. OA. Gọi D là điểm định bởi AD = AC . khi đó N nằm giữa BC và 1 2 NB 1 = NC 2 4. M là điểm thỏa: BM = xBC ( x ∈ ) . OB . b) Đặt k = OD . I. M thẳng hàng. I là trung điểm của DB. NC 1 2 ⎛1 ⎞ ⇔ ⎜ AC − AB ⎟ − AB + x AC = 0 ⎝2 ⎠ ⇔ x 1⎞ ⎛ AC 2 + AB 2 − ⎜ x + ⎟ AB. b) Tính AM theo x và AB. Các bài tập làm thêm Bài 1: Cho tam giác ABC.4. a) Tính AI theo AB. J thẳng hàng. Bài 3: Cho hình bình hành ABCD.Cho ΔABC có AB = 2.

± 1) a) Tính PM theo AB. c) Chứng minh rằng M. ( k1 . CA và AB sao cho MB = a. b) Tính PN theo AB. VA + VB = 0 a. a) Tính AM theo AB. . ⎜ ⎟ 3⎝ a ⎠ c) Tính x để AM vuông góc với PN. AC Bài 4: Cho tam giác ABC. P lần lượt ở trên cạnh BC. Tính x để diện tích tam giác AIJ và tam giác MIJ bằng nhau. Trên các đường thẳng BC. Tính : VN theo VB. AC . P thẳng hàng khi và chỉ khi k1k2 k3 = 1 Bài 5: Cho tam giác ABC đều. 2 HC + HA = 0 .H. Lấy các điểm M. Tính BC . AC = a và góc A bằng 600. AC . CA. Bài 6: Cho tam giác ABC có AB = 3a. Tính : VH theo VA. Bài 7: Cho tam giác ABC. CN = 2a. H. Gọi N. AB ta lấy các điểm M. N. BI AG theo AB. N.VC c. 1.b) Gọi G là trọng tâm của tam giác MNB. N. a) Tính BC và độ dài trung tuyến AM. . P sao cho MB = k1 MC . 1 x b) Chứng minh rằng PN = ⎛ AC − AB ⎞ .V thẳng hàng. độ dài cạnh là 3a. k2 .VC b. AC . b) Gọi I là điểm trên cạnh AB và AI = 2a và J trên tia AC sao cho AJ = x AC . k3 ≠ 0. V là ba điểm thỏa: NB − 2 NC = 0 . PA = k3 PB . Chứng minh: N. Tính x để IJ vuông góc với AM. NC = k2 NA. tính c) AG cắt đường thẳng BC tại I. 2. Hết. AP = x ( 0 < x < 3a).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->