CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

Keo là đất gì? A. tan trong nước C. Biện pháp hóa học C. Cả A. không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. B và C 11. Biện pháp sinh học 8. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet. Al3+ và H+ B. 4 D.G. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. Sử dụng hạt giống. Sâu. cây con nhiễm sâu bệnh C. Trước khi bón. 6. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A. Al3+ C. Biện pháp kĩ thuật C. Cả A. 9. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. 2 B. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Biện pháp cơ giới vật lí D. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. H. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. OHB. H+ D. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. B và C 10. 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A. 7. A. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 .

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. B. Bốn giai đoạn C. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. củng cố độ thuần khiết. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. A. Tất cả các nội dung trên 13. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. Là khả năng đất cung cấp nước. phát triển. Chọn câu đúng A. Duy trì. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D.B. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. không có chất độc hại cho cây. 14. Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. B. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Năm thứ tư và năm thứ năm 16. Tất cả các nội dung trên. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . năng suất chất lượng nông sản C. Bốn năm 15. Cả A. sức sống và tính trạng trội của giống B. chất dinh dưỡng. C đều đúng 18. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C. Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Năm thứ tư và năm thứ năm 17. Bốn vụ D. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B. B. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng.

Bón vôi cải tạo đất . Khó hòa tan.60% B. đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao. Khó hòa tan. Luân canh. Trồng cây chịu mặn B. 30% . D. Dễ hòa tan. A. bón nhiều phân đạm và kali B. Đồng bằng sông Cửu Long B. tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D. B.40%. Dễ hòa tan. Tháo nước rửa mặn D. Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. xen canh gối vụ C. 21. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. Vùng đồng bằng ven biển C. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Bón vôi 20. Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng. Tất cả các biện pháp trên B. Phân hữu cơ có đặc điểm A. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23. 50% . 45% . bừa. nơi có địa hình dốc D. Trồng cây phủ xanh đất D.50% C. C. 22. D. Cày. Trung du và miền núi. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A. chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. không có chất độc hại cho cây.C. 19. Bón bổ sung chất hữu cơ C. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. có nhiều chất dinh dưỡng C. chất dinh dưỡng. phơi đất C. Đồng bằng sông Hồng 24. Bón phân D. Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A.

Là đất có dinh dưỡng B. động vật 27. A..... Tầng đất mặt mỏng. Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D.. oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B. D.. Giữ lại chất dinh dưỡng. Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B... cứng. Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng. B. nhiều chất độc hại D. Nguyên nhân hình thành đất phèn. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30. Đất có thành phần cơ giới nặng. Đất có nhiều H2SO4 C. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật.. Giữ lại chất dinh dưỡng. nhiều muối tan C.. Đạm. kali C. Phân vi sinh vật 28. Phân chuồng B. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A.. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32... thành phần cơ giới nhẹ.. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C. Tầng đất mặt khô. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A. tỉ lệ sét cao.. Chọn câu trả lời đúng: A. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon.. hạn chế sự rửa trôi. Giữ lại nước. Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A. nứt nẻ. các phần từ nhỏ. Đất có nhiều muối huỳnh B.. nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn.26... sét nhưng không làm biết chất.. Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo. 29. 5 . A.. Đất bị ngập úng D...... C.... Là đất có nhiều dinh dưỡng C.. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31... Phân lân D. làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. đảm bảo nước thoát nhanh chóng...

. pH < đất kiềm 37. pH>7 đất chua D.... ôxi.......... Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B.... pH<7 đất trung tính 38. Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn.. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A.. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A........ . Đất kiềm B.......... Phân giải chất hữu cơ 40... Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng.. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A...vùi vào đất để duy trì và nâng cao. giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C......... đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao. xuất có sử dụng một Tất cả... pH< 7 đất chua C.... Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A..... Giữ lại nước........ Phân Azôgin D.. hạn chế sự rửa trôi. Đất khô cằn D...... bạc lá khi A. do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B.... Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D.... Giảm độ chua của đất 39.. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất.Trong quy trình sản số..... Tăng độ phì nhiêu của đất D. 34...... các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. Phân lân C.... Giữ lại chất dinh dưỡng. Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B......... giàu đạm C...... Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH....... 36.. Phân xanh 35. chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ. nếu: A. Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất... Chuyển hóa lân C....của đất. Phân đạm b .. 33.............. Đất giàu mùn.. Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 .. D...... C.......... Đất chua B...

Trên hạt giống. Chặt phá rừng 41. Sâu đục thân C. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Biện pháp cơ giới vật lý 7 . Địa hình dốc C. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Ổ dịch là: A. C 45. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Mới xuất hiện. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. Hòa với nước tưới cho cây 43. Trộn với các loại phân khác B. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. Cây trồng đã bị phá hoại C. trong các bụi cây trong cỏ rác B. cây con C. Bộ photphorit 42. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Trong đất. B. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. Chưa có sâu bệnh 47. Than bùn D. Chuồn chuồn B.A. Trong bụi cây cỏ ven đường 44. Biện pháp hóa học C. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. Châu chấu D. Bón trực tiếp vào đất C. B. Mưa lớn D. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Biện pháp sinh học B. Cả A. bệnh D. Cả A. Sâu cuốn lá 46. B. Biện pháp kĩ thuật D.

A.(a)…….(b)……cũng có thể bón……(c)………….vì vậy nên sử dụng để bón…….vào đất.5 điểm) 48. pH < 7 đất chua C.(a)…………. Phân đạm C. B. Tăng độ phì nhiêu của đất. các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất.(a)………. giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất. Chuyển hoá lân B. (b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A. cần bón kết hợp với ………(d)…………. hạn chế sự rửa trôi C. Giữ lại nước. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 .sử dụng được ngay. B. pH < 7 đất kiềm. Giữ lại chất dinh dưỡng. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. B. C 49. Phân xanh. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa.để sau một thời gian. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa…. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D. Cả A. Phân lân 55. Giữ lại chất dinh dưỡng. Chặt phá rằng 52. Giảm độ chua của đất. 50. Địa hình dốc D. pH <7 đất trung tính B. phân được ….. Phân hóa học là loại phân….. oxi do đó giữ lại được . Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ….với lượng nhỏ. 53. C. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A.để tránh gây chua đất. vì vậy cần bón…………. pH>7 đất chua D. nếu A. 56. Giữ lại chất dinh dưỡng..(b)………………….Điền các từ vào các vị trí (a). Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò. 54. D. B. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. (c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.mỗi loại phân chỉ……… (b)………….. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. Nguyên nhân gây xói mòn đất: A.. Mưa lớn C. Phân Azôgin D.. 51.

Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. Chưa có sâu. Trong bụi cây ven đường 60. Biện pháp cơ giới vật lý C. Ổ dịch là: A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. Biện pháp hoá học. C 61. B. Chuồn chuồn 64. Than bùn 58. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. 9 . phân được…. để sau một thời gian. trong cỏ D. Sâu đục thân D.C. Mới xuất hiện sâu. Phân giải chất hữu cơ D. D. A. B. Trên hạt gióng. Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. Cây trồng đã bị phá hoại B. Trong đất. Biện pháp kỹ thuật. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. B. trong các bụi cây. Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. Nơi cư trú của sâu bệnh. C. Châu chấu C. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Nơi có nhiều saua bệnh hại. Biện pháp sinh học 63. 62. Đất giàu mùn. bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở. Đất kiềm B. D. A. Hoà với nước rưới cho cây. B. Đất khô cằn C. A.. giàu đạm D. B.(c)…. cây con rác C. vì vậy cần bón …(b)…. Sâu cuốn lá. B. Cả A. bệnh. B. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. Đất chua 59.(a)……sử dụng được ngay. 57. Cả A. bệnh D.

D.. Sản phẩm nóng lên B. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản.. Vi sinh vật phát triển mạnh D... 3. Phân hoá học là loại phân .40% C. 10% D. 20% C. Học kỳ II 1. A. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A.40% B. vào đất. Cả 3 trường hợp trên. Mỗi loại phân chỉ … (b)…. Cả 3 trường hợp trên. Là nguồn thức ăn.(a). vì vậy nên sử dụng để bón …(b)…. cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu.. Sản phẩm bị ẩm trở lại C. Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. B.(d)…. cần bón kết hợp với ….65. Muốn bảo quản dài hạn. Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản. Nhiệt độ là : -200C. A. Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . Khối lượng sản phẩm tăng B. A. Các phản ứng sinh hóa tăng C. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)…. Cả 3 trường hợp trên 5. Là môi trường sống C. A. để tránh gây chua đất. độ ẩm từ 30% . 2.. 25% 66. 13% 4. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 . Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ. với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…. Là điều kiện sinh sản. Thành phần các chất biến đổi D. B. B.

Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C. nhu cầu tiêu dùng.D. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. Hạch toán kinh tế là : A. Đối với thóc. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định. Trong quá trình bảo quản hạt giống. chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Giá cả trên thị trường C. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7.9% D. Sản phẩm hàng hóa B. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . giá cả trên thị trường 11. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D.9% 8. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. Thu nhập của dân cư. D. Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Doanh thu là: A. 10. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. Việc xác định doanh thu. Xác định tổng chi phí. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D. vốn. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. nếu cần sấy thì: A.

A. Các bộ phận và cá nhân B. cần : A. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% . Sản xuất nông nghiệp B. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B.40% C. kế hoạch mua hàng.40% B.9% 14. Bán cái thị trường sẵn B. độ ẩm từ 35% . Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C. pháp luật. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. kế hoạch sản xuất. Kinh doanh dịch vụ C. lạc.9% C.40% D. nhân lực. D. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D. độ ẩm từ 30% . Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. Kế hoạch bán hàng. Kinh doanh thương mại 16. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. Nhiệt độ là : -50C. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D.D. Muốn bảo quản trung hạn. khả năng của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 . Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. độ ẩm từ 30% . Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương. Kinh doanh sửa chữa D. Nhiệt độ là : -100C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% . Dịch vụ sửa chữa 17. Nhu cầu thị trường.40% 13. A. Tài chính. Trong qui trình bảo quản hạt giống. kế hoạch lao động 18. Nhiệt độ là : -200C.

B. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu. Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. 23.Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. Thị trường của doanh nghiệp. độ ẩm từ 80% . chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B.90% B. Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng. 20. Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C. Nhiệt độ từ . Nhiệt độ từ . 13 . Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A. D. Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B. 21. Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. C. xác định kết quả kinh doanh phù hợp. C. độ ẩm từ 85% . Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. C. Nhiệt độ từ 00C đến 50C. Nhiệt độ từ 00C đến 50C . B.90% D. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày. Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Giá cả trên thị trường 19. C. độ ẩm từ 75% . độ ẩm từ 89% .80%. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A.90%.100C đến 50C.50C đến 00C. Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.

D. B. Nhu cầu của thị trường. D. tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C. 25. nhu cầu làm giàu. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. Việc xác định doanh thu. Nhu cầu thị trường. Khả năng kinh doanh. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. C. B. pháp luật. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Kế hoạch bán hàng. kế hoạch lao dodọng. C. địa điểm kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. B. 24. kế hoạch sản xuất. 14 . 28. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng.B. khả năng của doanh nghiệp 27. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. D. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A. Bán cái thị trường cần C. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. B. 26. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. Cơ hội kinh doanh. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. C. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. Bán cái thị trường cần. Phu thương bấy phú. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B. kế hoạch mua hàng. chi phí và lợi nhuận kinh doanh.

phải bón với lượng nhỏ. 10. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. 15 .C. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D. 3. 7. 11. 5. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành. 4. 8. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm. 9. 13. 6. 2. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. 12. II. kali bón lót. 14. tính chất của đất phèn? A. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm.

25. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2. 20. 22. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%.9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 . 21. 16. Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg. năng suất sữa 10kg/ngày.2 1. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số). 23. Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. 17.15. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau.

Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 38. nhiệm vụ phát triển nông. 42. vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. 33. 31. kiềm của đất. 32. 34. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. 36. 39. 35. ngư nghiệp ở nước ta. tính chất. 37. lâm. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 . 29. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. 40. Nêu nguyên nhân. 28. 1. 30.26. 2. 43. 41. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua.

12. 16. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ. So sánh đặc điểm. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 9. 13. Quy trình bvảo quản thóc. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. 17. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. 5.3. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra. 8. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 14. 18. 11. thực phẩm 18 . quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10. 4. 15. 7. 19. 6.

21. 22.20. Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 .