CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

Trước khi bón. tan trong nước C. Biện pháp sinh học 8. Sử dụng hạt giống. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet. 6. Al3+ C. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. Biện pháp kĩ thuật C. Al3+ và H+ B. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. A. 7. 4 D. cây con nhiễm sâu bệnh C. 2 B. 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A. B và C 10.G. Biện pháp cơ giới vật lí D. Sâu. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. H. B và C 11. Cả A. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A. 9. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. H+ D. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. Keo là đất gì? A. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 . Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. Biện pháp hóa học C. không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Cả A. OHB. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet.

Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. Chọn câu đúng A. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B. Duy trì. Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. Tất cả các nội dung trên 13. Bốn vụ D. B. Năm thứ tư và năm thứ năm 16. 14. không có chất độc hại cho cây. B. Cả A. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Năm thứ ba và năm thứ tư D. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. củng cố độ thuần khiết. Là khả năng đất cung cấp nước. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng. Bốn giai đoạn C. C đều đúng 18. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. Tất cả các nội dung trên. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . Năm thứ hai và năm thứ ba C. phát triển. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D. năng suất chất lượng nông sản C. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Năm thứ tư và năm thứ năm 17. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C. chất dinh dưỡng. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. sức sống và tính trạng trội của giống B. B. Bốn năm 15.B. A.

50% C. tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D. 19. 30% . Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. Đồng bằng sông Cửu Long B. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. bón nhiều phân đạm và kali B. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. D. Bón bổ sung chất hữu cơ C. Vùng đồng bằng ven biển C.40%.C. nơi có địa hình dốc D. Luân canh. Đồng bằng sông Hồng 24. D. Bón phân D. Phân hữu cơ có đặc điểm A. Cày. tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23. Trồng cây phủ xanh đất D. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. Tất cả các biện pháp trên B. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước.60% B. xen canh gối vụ C. Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. 22. Tháo nước rửa mặn D. 50% . chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. Dễ hòa tan. có nhiều chất dinh dưỡng C. B. Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng. phơi đất C. Bón vôi 20. A. 45% . Dễ hòa tan. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. Trung du và miền núi. chất dinh dưỡng. Bón vôi cải tạo đất . Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. bừa. không có chất độc hại cho cây. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A. Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao. Trồng cây chịu mặn B. Khó hòa tan. 21. C. Khó hòa tan.

đảm bảo nước thoát nhanh chóng. Đất bị ngập úng D. nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn. Phân vi sinh vật 28. Phân lân D.... oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước.. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng.. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon. 5 ....... 29... Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A. hạn chế sự rửa trôi. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32. Giữ lại chất dinh dưỡng. tỉ lệ sét cao... cứng. Giữ lại chất dinh dưỡng. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31. Đất có nhiều H2SO4 C.. Giữ lại nước... các phần từ nhỏ. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật. Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B. Tầng đất mặt khô. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A. B.. Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A.. Đất có thành phần cơ giới nặng. làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. Đất có nhiều muối huỳnh B... Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B.. A. A. Tầng đất mặt mỏng. động vật 27. Là đất có dinh dưỡng B.. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C.. Đạm. Là đất có nhiều dinh dưỡng C.. Phân chuồng B... Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D.. nứt nẻ.. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30.. C. D. thành phần cơ giới nhẹ.. sét nhưng không làm biết chất.26. kali C... Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo. Chọn câu trả lời đúng: A. nhiều chất độc hại D. Nguyên nhân hình thành đất phèn. nhiều muối tan C.

... Phân xanh 35....... Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B.. D. ôxi. Giữ lại chất dinh dưỡng.... 33..... Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. nếu: A.... Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất.......... do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B.. đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao. bạc lá khi A. Giữ lại nước.. Phân đạm b ............ Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B. xuất có sử dụng một Tất cả...của đất............. Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 . giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C. 36.. pH>7 đất chua D... Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A. Phân giải chất hữu cơ 40... 34.. Đất chua B... pH< 7 đất chua C...... chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ............. hạn chế sự rửa trôi... Chuyển hóa lân C.......Trong quy trình sản số.. . Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng.. Tăng độ phì nhiêu của đất D... Đất khô cằn D.. Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. giàu đạm C.. pH<7 đất trung tính 38... Giảm độ chua của đất 39... Đất giàu mùn..... Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. C... các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi..... Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A.... Phân Azôgin D...... Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất..vùi vào đất để duy trì và nâng cao......... Phân lân C..... Đất kiềm B......... pH < đất kiềm 37...... Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D...

Châu chấu D. B. Cả A. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. cây con C. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. Bộ photphorit 42. Cây trồng đã bị phá hoại C. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Sâu cuốn lá 46. Biện pháp hóa học C. Biện pháp cơ giới vật lý 7 . Hòa với nước tưới cho cây 43. Địa hình dốc C. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Chuồn chuồn B. Biện pháp kĩ thuật D. Cả A. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. Mưa lớn D. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. Trên hạt giống. Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. Mới xuất hiện. C 45. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Than bùn D. Ổ dịch là: A. Biện pháp sinh học B. B. Sâu đục thân C. Trong đất. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Trong bụi cây cỏ ven đường 44. Trộn với các loại phân khác B. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. B. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. bệnh D. Chưa có sâu bệnh 47. Bón trực tiếp vào đất C. Chặt phá rừng 41. trong các bụi cây trong cỏ rác B.A.

giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. B. Địa hình dốc D. Giữ lại chất dinh dưỡng.vì vậy nên sử dụng để bón…….(a)…………. vì vậy cần bón…………. Phân xanh. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. B. oxi do đó giữ lại được . Nguyên nhân gây xói mòn đất: A. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A.(a)……. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. Mưa lớn C. nếu A. Tăng độ phì nhiêu của đất. A.. Phân lân 55. 54.mỗi loại phân chỉ……… (b)…………. D.5 điểm) 48. Giữ lại chất dinh dưỡng. 56. Phân Azôgin D. pH < 7 đất chua C. hạn chế sự rửa trôi C.vào đất. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Giữ lại nước. Phân hóa học là loại phân….. (c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. phân được ….sử dụng được ngay. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. C.với lượng nhỏ. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất. các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D.. Giảm độ chua của đất. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa. B. Chặt phá rằng 52. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. pH <7 đất trung tính B. (b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. Chuyển hoá lân B. pH>7 đất chua D. C 49.(a)……….(b)……cũng có thể bón……(c)…………. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa…. B. 53.. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò. Giữ lại chất dinh dưỡng.(b)…………………..để tránh gây chua đất. Phân đạm C. Cả A. pH < 7 đất kiềm.Điền các từ vào các vị trí (a).. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 . 50. cần bón kết hợp với ………(d)…………. 51.để sau một thời gian.

C. Phân giải chất hữu cơ D. A. vì vậy cần bón …(b)…. giàu đạm D. Mới xuất hiện sâu. Nơi có nhiều saua bệnh hại.(c)…. Đất giàu mùn. B. Biện pháp cơ giới vật lý C. Trong bụi cây ven đường 60. B. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. Sâu đục thân D. B. Ổ dịch là: A. phân được…. Đất khô cằn C. Đất kiềm B. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. Nơi cư trú của sâu bệnh. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A. Than bùn 58. 9 . bệnh. B.C. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A.. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Hoà với nước rưới cho cây. bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở. Biện pháp kỹ thuật. Châu chấu C. cây con rác C. 62. A. Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. Cả A. B. B. Chưa có sâu.(a)……sử dụng được ngay. bệnh D. trong cỏ D. B. Biện pháp sinh học 63. để sau một thời gian. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. Biện pháp hoá học. D. Cây trồng đã bị phá hoại B. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. 57. D. Trong đất. C 61. Đất chua 59. trong các bụi cây. Cả A. Sâu cuốn lá. Trên hạt gióng. Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. Chuồn chuồn 64. A.

Học kỳ II 1.. A. Cả 3 trường hợp trên 5. Là nguồn thức ăn. Nhiệt độ là : -200C. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)….(d)….65.40% B. Cả 3 trường hợp trên. Sản phẩm nóng lên B.. Vi sinh vật phát triển mạnh D. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản. 2. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản. 20% C. B.. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 . Các phản ứng sinh hóa tăng C. 25% 66.40% C. để tránh gây chua đất. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ. Thành phần các chất biến đổi D. A. Khối lượng sản phẩm tăng B. với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…. B. A.(a). vì vậy nên sử dụng để bón …(b)…. Muốn bảo quản dài hạn. Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản. 3. cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu. Là môi trường sống C. Mỗi loại phân chỉ … (b)…. Cả 3 trường hợp trên. D. B. vào đất.. độ ẩm từ 30% . 10% D. Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. A. Phân hoá học là loại phân . Sản phẩm bị ẩm trở lại C. Là điều kiện sinh sản... 13% 4. cần bón kết hợp với ….

Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. nếu cần sấy thì: A.9% 8.9% D. Xác định tổng chi phí. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A. giá cả trên thị trường 11. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. Việc xác định doanh thu. 10. D. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định.D. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. nhu cầu tiêu dùng. Hạch toán kinh tế là : A. Đối với thóc. vốn. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . Thu nhập của dân cư. Doanh thu là: A. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C. Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D. Sản phẩm hàng hóa B. Giá cả trên thị trường C. Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Trong quá trình bảo quản hạt giống. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7.

Nhu cầu thị trường. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% . Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D. Kinh doanh thương mại 16.40% D. Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương. Tài chính. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D. Muốn bảo quản trung hạn. Bán cái thị trường sẵn B. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. lạc. cần : A. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 . nhân lực.9% 14. Sản xuất nông nghiệp B. Trong qui trình bảo quản hạt giống.40% 13.40% C. Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. D. độ ẩm từ 30% . độ ẩm từ 35% . A. kế hoạch mua hàng. A.9% C. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% . Kinh doanh sửa chữa D. Kinh doanh dịch vụ C. Nhiệt độ là : -100C. kế hoạch sản xuất. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. Dịch vụ sửa chữa 17.D. độ ẩm từ 30% . Nhiệt độ là : -200C. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C. Nhiệt độ là : -50C. pháp luật. khả năng của doanh nghiệp. Các bộ phận và cá nhân B. Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy. kế hoạch lao động 18. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B. Kế hoạch bán hàng.40% B. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A.

Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B. chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B.B. Nhiệt độ từ 00C đến 50C. độ ẩm từ 85% .50C đến 00C.100C đến 50C.Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. 21. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày. Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng.90% B. D. 20. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C. Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. Nhiệt độ từ 00C đến 50C . Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu.80%. C. xác định kết quả kinh doanh phù hợp. Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng.90% D. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A. C. Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. Giá cả trên thị trường 19. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. B. Nhiệt độ từ . độ ẩm từ 80% . Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A.90%. Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. 23. C. 13 . độ ẩm từ 75% . Nhiệt độ từ . độ ẩm từ 89% . Thị trường của doanh nghiệp. C. cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D.

tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C. D. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Phu thương bấy phú. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. 26. khả năng của doanh nghiệp 27. Khả năng kinh doanh. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. 25. 24. B. B. B. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. Kế hoạch bán hàng. Việc xác định doanh thu. Bán cái thị trường cần C. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. 28. kế hoạch mua hàng. kế hoạch lao dodọng. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. Cơ hội kinh doanh. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. D. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. nhu cầu làm giàu. địa điểm kinh doanh. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B.B. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng. pháp luật. Bán cái thị trường cần. 14 . D. C. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Nhu cầu của thị trường. B. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. C. C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Nhu cầu thị trường. kế hoạch sản xuất. chi phí và lợi nhuận kinh doanh.

12. 2. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành. kali bón lót. 14. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. phải bón với lượng nhỏ. 10. II. 6. 8. tính chất của đất phèn? A. 13. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm. 11. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm. 5. 4. 3. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D.C. 7. 15 . Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. 9.

16.15. Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số). Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau. năng suất sữa 10kg/ngày. 21.2 1. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19. 23. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%. 20.9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 . 22. 25. Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. 17.

lâm. 31. 38. 2. kiềm của đất. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua. tính chất. vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. 36. 43. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm. 40. 39. 29. 33. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 30. 34. 37. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. Nêu nguyên nhân. 32. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. nhiệm vụ phát triển nông. 35. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. 42. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không. 1. 41. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 . 28. ngư nghiệp ở nước ta.26.

13. ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. 4. Quy trình bvảo quản thóc. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.3. 17. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. 19. 5. 11. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. 6. 18. 12. thực phẩm 18 . 14. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 7. So sánh đặc điểm. 9. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. 16. 15. 8. quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra.

Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 . 22.20. 21.