CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet. Cả A. cây con nhiễm sâu bệnh C. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Biện pháp sinh học 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 . không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. 7. Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Keo là đất gì? A. 6. tan trong nước C. H. Sâu. Cả A. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. Trước khi bón. Al3+ và H+ B. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A.G. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. B và C 11. H+ D. Al3+ C. 2 B. 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A. Biện pháp kĩ thuật C. Biện pháp hóa học C. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. Sử dụng hạt giống. Biện pháp cơ giới vật lí D. OHB. 4 D. 9. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. B và C 10. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. A. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D.

Năm thứ tư và năm thứ năm 16. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C. B. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D. Năm thứ tư và năm thứ năm 17. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. năng suất chất lượng nông sản C. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước.B. Bốn năm 15. B. Bốn giai đoạn C. không có chất độc hại cho cây. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. Tất cả các nội dung trên. Chọn câu đúng A. 14. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. củng cố độ thuần khiết. Cả A. Năm thứ hai và năm thứ ba C. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng. sức sống và tính trạng trội của giống B. A. C đều đúng 18. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. Bốn vụ D. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B. Duy trì. B. Là khả năng đất cung cấp nước. Tất cả các nội dung trên 13. phát triển. chất dinh dưỡng. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C.

Dễ hòa tan. Tháo nước rửa mặn D. 21. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. nơi có địa hình dốc D. có nhiều chất dinh dưỡng C. Bón vôi 20. Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. 45% . chất dinh dưỡng. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A. Bón phân D. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Cày. D. Trồng cây phủ xanh đất D. 22. Bón bổ sung chất hữu cơ C. Khó hòa tan. Vùng đồng bằng ven biển C. chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. phơi đất C. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. Đồng bằng sông Hồng 24. 50% . D. bừa.C. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. Dễ hòa tan. Khó hòa tan. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. 19. Luân canh. Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. Trung du và miền núi. tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D. A. Tất cả các biện pháp trên B. C. không có chất độc hại cho cây. xen canh gối vụ C. bón nhiều phân đạm và kali B. Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao. B.60% B. Phân hữu cơ có đặc điểm A. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A.50% C. tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23.40%. Trồng cây chịu mặn B. Bón vôi cải tạo đất . Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng. 30% . Đồng bằng sông Cửu Long B.

kali C...... làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi... nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn. Giữ lại chất dinh dưỡng. Đạm. các phần từ nhỏ. 29... B.. Là đất có dinh dưỡng B... Giữ lại chất dinh dưỡng. hạn chế sự rửa trôi. Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. Chọn câu trả lời đúng: A. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng. thành phần cơ giới nhẹ.. nứt nẻ. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A.. Phân chuồng B.26. sét nhưng không làm biết chất.. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C. Đất bị ngập úng D. Đất có thành phần cơ giới nặng.. nhiều chất độc hại D. Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo. cứng... động vật 27. đảm bảo nước thoát nhanh chóng. Phân vi sinh vật 28.. Đất có nhiều H2SO4 C. A. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31. Tầng đất mặt mỏng. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật.. Nguyên nhân hình thành đất phèn. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32. 5 .... Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A.. C. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon.. Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30. tỉ lệ sét cao. Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B. Phân lân D. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A. Là đất có nhiều dinh dưỡng C. Đất có nhiều muối huỳnh B. D. Tầng đất mặt khô.. oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B. A. nhiều muối tan C... Giữ lại nước.......

...... Tăng độ phì nhiêu của đất D. Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 ...... C.. Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B........... giàu đạm C........ D.. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH..... pH < đất kiềm 37...... Chuyển hóa lân C... các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi......... Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A.... Đất chua B.... Giữ lại chất dinh dưỡng... ôxi.... Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D.... Phân xanh 35. hạn chế sự rửa trôi.... Giảm độ chua của đất 39........ pH<7 đất trung tính 38. Đất giàu mùn. đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.. xuất có sử dụng một Tất cả...... Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A. Phân lân C. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A..của đất..... Phân Azôgin D.. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B. 33.......... Giữ lại nước.. chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ.. Đất kiềm B.... Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn....... 34.... Phân giải chất hữu cơ 40... nếu: A. .... Đất khô cằn D. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất.vùi vào đất để duy trì và nâng cao... Phân đạm b .. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A................. giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C.. Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất... pH< 7 đất chua C...... 36. do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B..Trong quy trình sản số. pH>7 đất chua D. bạc lá khi A.... Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng..

cây con C. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. Trộn với các loại phân khác B. Cây trồng đã bị phá hoại C. Bón trực tiếp vào đất C. Cả A. Trong đất. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. Địa hình dốc C. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Chặt phá rừng 41. B. Biện pháp sinh học B. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. Mới xuất hiện. trong các bụi cây trong cỏ rác B. Sâu cuốn lá 46. B. Than bùn D. Cả A. C 45. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. Trên hạt giống. Nơi cư trú của sâu bệnh C.A. bệnh D. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Chuồn chuồn B. Châu chấu D. Chưa có sâu bệnh 47. Biện pháp hóa học C. Ổ dịch là: A. Hòa với nước tưới cho cây 43. Bộ photphorit 42. Trong bụi cây cỏ ven đường 44. Biện pháp kĩ thuật D. Mưa lớn D. Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. Sâu đục thân C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. B. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Biện pháp cơ giới vật lý 7 .

các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất. nếu A. Nguyên nhân gây xói mòn đất: A. B... B. Giữ lại chất dinh dưỡng. Địa hình dốc D. hạn chế sự rửa trôi C. D. Phân xanh. 51. C 49. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa…. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. B. pH <7 đất trung tính B. pH>7 đất chua D. oxi do đó giữ lại được . Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất.(b)……cũng có thể bón……(c)…………. 54. vì vậy cần bón…………. Phân lân 55. 50. pH < 7 đất kiềm. C. (c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Giữ lại nước. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. Tăng độ phì nhiêu của đất.mỗi loại phân chỉ……… (b)…………. Cả A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa. A.Điền các từ vào các vị trí (a).với lượng nhỏ.5 điểm) 48.(a)……….. cần bón kết hợp với ………(d)………….để sau một thời gian.(a)…………. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 . các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. Giữ lại chất dinh dưỡng.vì vậy nên sử dụng để bón…….(a)……. Phân Azôgin D. 53.sử dụng được ngay. giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn. Mưa lớn C.. B. (b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. Chuyển hoá lân B. Phân đạm C. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH.để tránh gây chua đất. pH < 7 đất chua C. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D. phân được …. Giữ lại chất dinh dưỡng. Phân hóa học là loại phân…. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A.vào đất.. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò. 56.(b)………………….. Giảm độ chua của đất. Chặt phá rằng 52.

bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở. Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. Châu chấu C.. D. A. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. Trên hạt gióng. C. Mới xuất hiện sâu. để sau một thời gian. A. Cả A. trong các bụi cây. Biện pháp sinh học 63. Chuồn chuồn 64. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. Ổ dịch là: A. Phân giải chất hữu cơ D. bệnh. Nơi có nhiều saua bệnh hại. Cây trồng đã bị phá hoại B. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. Biện pháp cơ giới vật lý C. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. B. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Cả A. Biện pháp hoá học. B. Hoà với nước rưới cho cây. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Sâu cuốn lá. Trong đất. trong cỏ D. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. B.(a)……sử dụng được ngay. Chưa có sâu. phân được…. Đất giàu mùn. Than bùn 58. Sâu đục thân D. 62. Trong bụi cây ven đường 60. C 61. Nơi cư trú của sâu bệnh.(c)…. cây con rác C. B. Đất chua 59. B. Đất khô cằn C.C. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. A. Đất kiềm B. vì vậy cần bón …(b)…. Biện pháp kỹ thuật. B. 57. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A. B. 9 . bệnh D. giàu đạm D. Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. D.

Cả 3 trường hợp trên. Sản phẩm bị ẩm trở lại C. Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ. Các phản ứng sinh hóa tăng C. Khối lượng sản phẩm tăng B. Là nguồn thức ăn.(d)…. Học kỳ II 1. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Cả 3 trường hợp trên. B. vào đất. Nhiệt độ là : -200C.. Vi sinh vật phát triển mạnh D.. A. 3. Sản phẩm nóng lên B. độ ẩm từ 30% . cần bón kết hợp với …. Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . Thành phần các chất biến đổi D. A. 25% 66. vì vậy nên sử dụng để bón …(b)…. với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…... 2. để tránh gây chua đất. 13% 4. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản. Phân hoá học là loại phân . 20% C. Muốn bảo quản dài hạn. B. 10% D. Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản.40% B. Mỗi loại phân chỉ … (b)…. A. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 .40% C. D.65. Là điều kiện sinh sản. Là môi trường sống C.. cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu.. A.(a). Cả 3 trường hợp trên 5. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)…. B.

Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. D. Đối với thóc. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% .D. Giá cả trên thị trường C.9% 8. giá cả trên thị trường 11. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C. Trong quá trình bảo quản hạt giống. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Thu nhập của dân cư. Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C. Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D. Doanh thu là: A.9% D. Sản phẩm hàng hóa B. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. Hạch toán kinh tế là : A. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định. Việc xác định doanh thu. vốn. nếu cần sấy thì: A. Xác định tổng chi phí. Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. nhu cầu tiêu dùng. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. 10. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7. chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D.

Tài chính.40% B. lạc. Nhiệt độ là : -50C. Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . A. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B. Các bộ phận và cá nhân B. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C.40% D. Muốn bảo quản trung hạn.9% C. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% . Kinh doanh thương mại 16. pháp luật. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B. Kế hoạch bán hàng. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C. Trong qui trình bảo quản hạt giống. độ ẩm từ 35% . Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% . Nhiệt độ là : -200C. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. cần : A. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D. D. kế hoạch mua hàng. độ ẩm từ 30% . Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. Nhiệt độ là : -100C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. khả năng của doanh nghiệp. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 . độ ẩm từ 30% . nhân lực. A. Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D.40% C. Sản xuất nông nghiệp B. kế hoạch sản xuất. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. Nhu cầu thị trường. kế hoạch lao động 18. Bán cái thị trường sẵn B. Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy.9% 14. Kinh doanh sửa chữa D.D. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. Dịch vụ sửa chữa 17.40% 13. Kinh doanh dịch vụ C.

Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B. Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22.100C đến 50C. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. B. Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày.90% B. độ ẩm từ 85% . Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. 21. Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A. độ ẩm từ 75% . Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D.80%. độ ẩm từ 80% . Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B. xác định kết quả kinh doanh phù hợp. Nhiệt độ từ . 23. Giá cả trên thị trường 19. Nhiệt độ từ 00C đến 50C . 20. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Nhiệt độ từ 00C đến 50C.90%. C. 13 . Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu. Nhiệt độ từ . Thị trường của doanh nghiệp. C.50C đến 00C. độ ẩm từ 89% . C. Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.90% D.Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế.B. cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D. Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A. C. D.

chi phí và lợi nhuận kinh doanh. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. kế hoạch lao dodọng. Bán cái thị trường cần C. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. B. Phu thương bấy phú. B. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. C. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. pháp luật. C. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Nhu cầu của thị trường. Bán cái thị trường cần. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. địa điểm kinh doanh. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. 14 . 25. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. tình hình phát triển kinh tế xã hội. kế hoạch sản xuất. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng. kế hoạch mua hàng. Cơ hội kinh doanh. D. nhu cầu làm giàu. Kế hoạch bán hàng. Nhu cầu thị trường. D. D. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Khả năng kinh doanh. C. B. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. 26. 28. Việc xác định doanh thu. tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C.B. khả năng của doanh nghiệp 27. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B. B. 24.

C. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. 2. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành. 5. 14. 7. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm. tính chất của đất phèn? A. 4. II. 13. 10. phải bón với lượng nhỏ. 3. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. 11. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D. 8. 9. kali bón lót. 15 . 12. 6.

9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 . 20.2 1. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. 16. Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19. 25. năng suất sữa 10kg/ngày. 17. 21. 23. 22.15. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số).

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua. 39. 31. ngư nghiệp ở nước ta. 36. vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. 2. lâm. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 37. 40. 32. 38. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không.26. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 . 29. 42. 30. 35. 33. 41. 28. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. 43. Nêu nguyên nhân. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. tính chất. nhiệm vụ phát triển nông. 1. 34. kiềm của đất. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm.

18.3. 14. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. 12. ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. So sánh đặc điểm. Quy trình bvảo quản thóc. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 19. quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra. thực phẩm 18 . 5. 15. 6. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. 8. 11. 17. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. 16. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 4. 13. 7. ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. 9.

Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 . 22.20. 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful