CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. Biện pháp cơ giới vật lí D. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. Al3+ và H+ B. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Al3+ C. Biện pháp hóa học C. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet. 4 D. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. Sử dụng hạt giống. B và C 10. A. tan trong nước C. Cả A. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Biện pháp sinh học 8. không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. OHB. 7.G. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. B và C 11. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. 9. cây con nhiễm sâu bệnh C. H. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 . Biện pháp kĩ thuật C. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. 2 B. Sâu. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D. Keo là đất gì? A. Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. 6. H+ D. Cả A. Trước khi bón. 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A.

Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C.B. chất dinh dưỡng. Bốn vụ D. B. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng. Duy trì. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B. A. sức sống và tính trạng trội của giống B. không có chất độc hại cho cây. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Tất cả các nội dung trên. B. C đều đúng 18. 14. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. Bốn giai đoạn C. Năm thứ tư và năm thứ năm 17. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. Bốn năm 15. Tất cả các nội dung trên 13. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. củng cố độ thuần khiết. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . Chọn câu đúng A. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Năm thứ tư và năm thứ năm 16. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. Cả A. năng suất chất lượng nông sản C. B. Năm thứ hai và năm thứ ba C. phát triển. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. Là khả năng đất cung cấp nước.

Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A. Luân canh. có nhiều chất dinh dưỡng C.50% C. D. Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. Trồng cây chịu mặn B. không có chất độc hại cho cây. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng. Trồng cây phủ xanh đất D. Tất cả các biện pháp trên B.60% B. Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Vùng đồng bằng ven biển C. bừa. 22. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. bón nhiều phân đạm và kali B. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. B. 45% . Đồng bằng sông Cửu Long B. Bón vôi cải tạo đất . Phân hữu cơ có đặc điểm A. C. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. nơi có địa hình dốc D. 19. D. chất dinh dưỡng. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Bón bổ sung chất hữu cơ C. tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D. Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. 21.C. chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A. Đồng bằng sông Hồng 24. Khó hòa tan. Dễ hòa tan. Cày. Bón phân D. đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao. Bón vôi 20. tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23. Tháo nước rửa mặn D. Trung du và miền núi. Dễ hòa tan. phơi đất C. xen canh gối vụ C. 50% . Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A.40%. A. 30% . Khó hòa tan.

Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật.. B. Tầng đất mặt mỏng. Chọn câu trả lời đúng: A. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B.. D. 5 ... Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo. thành phần cơ giới nhẹ. Là đất có nhiều dinh dưỡng C.. A.... Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. Đất có thành phần cơ giới nặng.. đảm bảo nước thoát nhanh chóng. Nguyên nhân hình thành đất phèn... cứng.. làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. Giữ lại nước. A.. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A. Tầng đất mặt khô... oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A.. kali C. động vật 27. Đất bị ngập úng D. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32... các phần từ nhỏ. Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A..... Phân lân D. C.... Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B. Phân chuồng B. tỉ lệ sét cao. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C..26.. nhiều chất độc hại D. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng. hạn chế sự rửa trôi. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30... nứt nẻ. Đạm. Là đất có dinh dưỡng B.. nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn. Đất có nhiều muối huỳnh B.. Giữ lại chất dinh dưỡng. Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D.. Giữ lại chất dinh dưỡng. Đất có nhiều H2SO4 C. Phân vi sinh vật 28. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31. nhiều muối tan C. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon. sét nhưng không làm biết chất... 29.

. ôxi... Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D. Tăng độ phì nhiêu của đất D... pH>7 đất chua D.............. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi.... Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A... Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH.. đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao. bạc lá khi A......... 34.. Giữ lại chất dinh dưỡng................... giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C........ Phân xanh 35. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A. hạn chế sự rửa trôi. giàu đạm C.... Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng.. 36.... Phân Azôgin D. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B..... Đất khô cằn D...... Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất.... chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ... Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất....... Giữ lại nước. ... Phân lân C.. Đất kiềm B. pH<7 đất trung tính 38. C.......... nếu: A............. xuất có sử dụng một Tất cả.... Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 ....... Đất giàu mùn. Phân giải chất hữu cơ 40. Giảm độ chua của đất 39. 33.. Chuyển hóa lân C....vùi vào đất để duy trì và nâng cao..... pH < đất kiềm 37........ D.. Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B.... Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A. Phân đạm b ... Đất chua B. pH< 7 đất chua C.của đất.Trong quy trình sản số.... Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn.... do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B.

C 45. Cả A. Mới xuất hiện. trong các bụi cây trong cỏ rác B. Chưa có sâu bệnh 47. Than bùn D. cây con C. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. Châu chấu D.A. Hòa với nước tưới cho cây 43. Biện pháp sinh học B. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. Cây trồng đã bị phá hoại C. Trong đất. B. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. Địa hình dốc C. Biện pháp kĩ thuật D. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. Biện pháp cơ giới vật lý 7 . Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. Trộn với các loại phân khác B. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. B. Bộ photphorit 42. Chặt phá rừng 41. Mưa lớn D. Biện pháp hóa học C. Bón trực tiếp vào đất C. Ổ dịch là: A. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. Trên hạt giống. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Sâu đục thân C. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. bệnh D. Trong bụi cây cỏ ven đường 44. B. Cả A. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Chuồn chuồn B. Sâu cuốn lá 46.

(c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.để tránh gây chua đất. B. 51. Mưa lớn C. pH < 7 đất kiềm. Giữ lại nước.để sau một thời gian.. Địa hình dốc D. Phân xanh.(b)……cũng có thể bón……(c)…………. Giữ lại chất dinh dưỡng. cần bón kết hợp với ………(d)………….. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. pH <7 đất trung tính B.(b)………………….mỗi loại phân chỉ……… (b)………….(a)……. 53. (b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. pH>7 đất chua D. Cả A. B. Chặt phá rằng 52. B. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D.5 điểm) 48.sử dụng được ngay.Điền các từ vào các vị trí (a). B.(a)…………. Phân Azôgin D. các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Tăng độ phì nhiêu của đất. 56. nếu A. Giữ lại chất dinh dưỡng.với lượng nhỏ. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 . Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A.vào đất. 54. Giữ lại chất dinh dưỡng.. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa…. A.(a)………. Chuyển hoá lân B. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. Phân lân 55. hạn chế sự rửa trôi C. D. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. Nguyên nhân gây xói mòn đất: A.. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất. Phân hóa học là loại phân…. pH < 7 đất chua C. oxi do đó giữ lại được . vì vậy cần bón…………. Giảm độ chua của đất. phân được …. giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn. Phân đạm C. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. C. C 49.. 50..vì vậy nên sử dụng để bón…….

Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. Nơi cư trú của sâu bệnh. Biện pháp kỹ thuật. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. B. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. Sâu cuốn lá. A. Trên hạt gióng. D. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. Phân giải chất hữu cơ D. trong các bụi cây. B. phân được…. Nơi có nhiều saua bệnh hại. Cây trồng đã bị phá hoại B. vì vậy cần bón …(b)…. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. Đất kiềm B.(a)……sử dụng được ngay. Sâu đục thân D. Cả A. Than bùn 58. bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở. Châu chấu C. B. Biện pháp cơ giới vật lý C. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. trong cỏ D.(c)…. Biện pháp hoá học. B. D. C. B. 62. để sau một thời gian. B. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Chuồn chuồn 64.. cây con rác C. Biện pháp sinh học 63.C. giàu đạm D. bệnh. Đất khô cằn C. Hoà với nước rưới cho cây. bệnh D. Ổ dịch là: A. A. A. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A. Trong bụi cây ven đường 60. Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. 57. Cả A. C 61. Trong đất. 9 . Đất chua 59. Mới xuất hiện sâu. Đất giàu mùn. Chưa có sâu. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. B.

Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản. để tránh gây chua đất.. Vi sinh vật phát triển mạnh D.65. D. Khối lượng sản phẩm tăng B. B. A.(a). Các phản ứng sinh hóa tăng C. 3. 13% 4. Mỗi loại phân chỉ … (b)…. 25% 66.. B. Cả 3 trường hợp trên. vào đất. Muốn bảo quản dài hạn. Là môi trường sống C. cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu. Thành phần các chất biến đổi D. độ ẩm từ 30% . với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…. Sản phẩm nóng lên B. 2. A. Cả 3 trường hợp trên. A. 20% C. Là điều kiện sinh sản. Nhiệt độ là : -200C. A. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)…. Là nguồn thức ăn. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản. cần bón kết hợp với …. Học kỳ II 1. Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ. vì vậy nên sử dụng để bón …(b)….. Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. B. Sản phẩm bị ẩm trở lại C.(d)…. Cả 3 trường hợp trên 5. Phân hoá học là loại phân . Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản.40% B..40% C.. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 . 10% D..

Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C.9% 8. Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A.D. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C. vốn. chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định. Trong quá trình bảo quản hạt giống. Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D. Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. D. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7. Xác định tổng chi phí. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C. Thu nhập của dân cư. Doanh thu là: A. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C. Hạch toán kinh tế là : A. Việc xác định doanh thu. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . nhu cầu tiêu dùng. Giá cả trên thị trường C. Đối với thóc.9% D. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. nếu cần sấy thì: A. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Sản phẩm hàng hóa B. giá cả trên thị trường 11. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . 10.

độ ẩm từ 30% . Bán cái thị trường sẵn B.D. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% . Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C. kế hoạch sản xuất. A. kế hoạch mua hàng. độ ẩm từ 35% .40% B. Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. độ ẩm từ 30% . cần : A. pháp luật. Tài chính.40% D. khả năng của doanh nghiệp. Kế hoạch bán hàng. Nhu cầu thị trường. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D.9% C. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. nhân lực. Muốn bảo quản trung hạn. lạc. Nhiệt độ là : -200C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Các bộ phận và cá nhân B. Trong qui trình bảo quản hạt giống. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. D. Nhiệt độ là : -100C. Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 . Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B.9% 14. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% . kế hoạch lao động 18. A. Kinh doanh thương mại 16. Nhiệt độ là : -50C. Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D. Kinh doanh dịch vụ C.40% 13. Sản xuất nông nghiệp B. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Kinh doanh sửa chữa D. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương.40% C. Dịch vụ sửa chữa 17.

C. Nhiệt độ từ 00C đến 50C. 23. C. Thị trường của doanh nghiệp. Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B. Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. xác định kết quả kinh doanh phù hợp.90% B. Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. độ ẩm từ 75% . D. B. Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng. Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày. Giá cả trên thị trường 19. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D. Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. 21.100C đến 50C. Nhiệt độ từ 00C đến 50C .90%. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. độ ẩm từ 80% . độ ẩm từ 89% . Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu. 20.90% D. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A. Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22.80%. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. độ ẩm từ 85% . Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.B. 13 . C. Nhiệt độ từ . Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C. chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B. Nhiệt độ từ . cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D. C. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng.50C đến 00C. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A.Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế.

25. 26. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. B. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. pháp luật. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. Nhu cầu thị trường. tình hình phát triển kinh tế xã hội. D. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng. Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. B. Nhu cầu của thị trường. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. Kế hoạch bán hàng. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. kế hoạch mua hàng. D.B. C. C. 28. 14 . tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C. 24. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B. chi phí và lợi nhuận kinh doanh. B. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. Phu thương bấy phú. C. D. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. B. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. nhu cầu làm giàu. địa điểm kinh doanh. khả năng của doanh nghiệp 27. kế hoạch sản xuất. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. kế hoạch lao dodọng. Bán cái thị trường cần. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Bán cái thị trường cần C. Cơ hội kinh doanh. Việc xác định doanh thu. Khả năng kinh doanh. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A.

5. 3. 8. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D. 12. 9. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. 11. 10. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. 7. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành.C. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. II. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm. 15 . phải bón với lượng nhỏ. kali bón lót. 14. 6. tính chất của đất phèn? A. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. 2. 13. 4.

17. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%. 20. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số). Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau. Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg. 23.9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 . 22. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19.15. 25. năng suất sữa 10kg/ngày.2 1. 21. 16.

vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. 40. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không. ngư nghiệp ở nước ta. 29. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. 30.26. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 . 33. 34. 31. 43. lâm. kiềm của đất. 35. 1. 42. 2. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua. 36. Nêu nguyên nhân. nhiệm vụ phát triển nông. 39. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 32. 38. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. 41. 37. 28. tính chất.

7. 4. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra. 12. 13. quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10. Quy trình bvảo quản thóc. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. 11. thực phẩm 18 . 5. ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. 6. 14. 8. 17. ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. So sánh đặc điểm. 9.3. 18. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. 16. 19. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 15.

20. 22. 21. Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful