CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

Al3+ C. B và C 10. 4 D. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. B và C 11. H+ D. 9. Sử dụng hạt giống. tan trong nước C. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. 6. Keo là đất gì? A. Biện pháp sinh học 8. H. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. Biện pháp cơ giới vật lí D.G. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. Al3+ và H+ B. Trước khi bón. Biện pháp hóa học C. 2 B. cây con nhiễm sâu bệnh C. 7. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. Sâu. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. A. không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. Cả A. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. OHB. Cả A. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 . 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A. Biện pháp kĩ thuật C.

Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. Duy trì. Bốn giai đoạn C. Chọn câu đúng A. Tất cả các nội dung trên 13. B. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B. Cả A. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. Năm thứ ba và năm thứ tư D. B. chất dinh dưỡng. củng cố độ thuần khiết. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. Năm thứ ba và năm thứ tư D. 14. Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Bốn năm 15. Bốn vụ D. A. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. Năm thứ tư và năm thứ năm 16. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. Năm thứ hai và năm thứ ba C. C đều đúng 18. B. Năm thứ tư và năm thứ năm 17.B. không có chất độc hại cho cây. năng suất chất lượng nông sản C. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . Năm thứ hai và năm thứ ba C. phát triển. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. sức sống và tính trạng trội của giống B. Tất cả các nội dung trên. Là khả năng đất cung cấp nước.

Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Đồng bằng sông Hồng 24.60% B. 50% . Đồng bằng sông Cửu Long B. Khó hòa tan. Dễ hòa tan. 21. Phân hữu cơ có đặc điểm A. B. Luân canh. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. A. 19. 30% . tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23. bón nhiều phân đạm và kali B. Bón bổ sung chất hữu cơ C. Khó hòa tan. không có chất độc hại cho cây. Bón vôi 20. 45% . Tất cả các biện pháp trên B. đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao.50% C. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A. Dễ hòa tan. Vùng đồng bằng ven biển C. 22. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. C. Trồng cây phủ xanh đất D. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. bừa. nơi có địa hình dốc D. phơi đất C. D. chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. Cày. Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A.40%.C. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. Tháo nước rửa mặn D. Trồng cây chịu mặn B. xen canh gối vụ C. Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Bón vôi cải tạo đất . có nhiều chất dinh dưỡng C. Bón phân D. D. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A. tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D. chất dinh dưỡng. Trung du và miền núi. Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng.

Phân vi sinh vật 28.. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B.... Phân lân D. Là đất có dinh dưỡng B... hạn chế sự rửa trôi.. kali C. A. Phân chuồng B.... Đất có nhiều H2SO4 C. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng. Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo.. 5 . C. đảm bảo nước thoát nhanh chóng. các phần từ nhỏ.. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật. nứt nẻ.. Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B.. Là đất có nhiều dinh dưỡng C. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A. Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon. Đất có nhiều muối huỳnh B. làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. Đất bị ngập úng D......26. Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. cứng. Đạm. Chọn câu trả lời đúng: A.. 29. Giữ lại chất dinh dưỡng. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31. oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A.... Tầng đất mặt khô.. Giữ lại nước. Giữ lại chất dinh dưỡng.. Đất có thành phần cơ giới nặng.. sét nhưng không làm biết chất. B. nhiều chất độc hại D. nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn. D. tỉ lệ sét cao. Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D... A. động vật 27. Tầng đất mặt mỏng.. nhiều muối tan C.. thành phần cơ giới nhẹ.. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30.. Nguyên nhân hình thành đất phèn. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C... Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32.

Giữ lại chất dinh dưỡng.... 36. Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn.. đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao........ Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất..... các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi.... pH< 7 đất chua C. Đất khô cằn D........ 34..... Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 . giàu đạm C.... Chuyển hóa lân C.. ôxi.. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ.. Giảm độ chua của đất 39... Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A....... Phân lân C...Trong quy trình sản số.... Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng... Phân đạm b . do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B......... xuất có sử dụng một Tất cả...... Phân Azôgin D.... Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A....... D.. Đất chua B.. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A.... Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B.. giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C. hạn chế sự rửa trôi.vùi vào đất để duy trì và nâng cao.. Tăng độ phì nhiêu của đất D. 33.... pH>7 đất chua D. pH<7 đất trung tính 38. ...... pH < đất kiềm 37.. Giữ lại nước.............. Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất... Đất kiềm B... Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D.... Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B... bạc lá khi A. Phân xanh 35......... Đất giàu mùn... C...của đất.... Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH........ nếu: A............ Phân giải chất hữu cơ 40...

Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. B. Cả A. Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. C 45. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. Biện pháp kĩ thuật D. Ổ dịch là: A. bệnh D. Mới xuất hiện. Trong bụi cây cỏ ven đường 44. Trên hạt giống. Địa hình dốc C.A. Trong đất. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Trộn với các loại phân khác B. Than bùn D. Chưa có sâu bệnh 47. Sâu cuốn lá 46. Sâu đục thân C. Châu chấu D. Bộ photphorit 42. Biện pháp sinh học B. trong các bụi cây trong cỏ rác B. Chặt phá rừng 41. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. Biện pháp hóa học C. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. B. cây con C. B. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. Cả A. Chuồn chuồn B. Cây trồng đã bị phá hoại C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Hòa với nước tưới cho cây 43. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Bón trực tiếp vào đất C. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Biện pháp cơ giới vật lý 7 . Mưa lớn D.

(b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. Nguyên nhân gây xói mòn đất: A. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 . Giữ lại chất dinh dưỡng.. oxi do đó giữ lại được . Mưa lớn C. C 49. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa.mỗi loại phân chỉ……… (b)………….5 điểm) 48. Chuyển hoá lân B. Địa hình dốc D.(b)……cũng có thể bón……(c)…………. C. B. pH <7 đất trung tính B.vào đất. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất. Tăng độ phì nhiêu của đất. pH>7 đất chua D. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa….Điền các từ vào các vị trí (a). Giữ lại chất dinh dưỡng.(a)……. pH < 7 đất kiềm. B. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. Phân xanh. (c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.vì vậy nên sử dụng để bón……. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A. A. Phân đạm C. B. vì vậy cần bón…………. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH.để sau một thời gian. Phân Azôgin D.để tránh gây chua đất. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. 54. nếu A. Phân hóa học là loại phân…. cần bón kết hợp với ………(d)………….. giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn. 56. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ….(a)………….. B. Phân lân 55.(b)…………………. phân được …. 53. D.với lượng nhỏ. 51. Giữ lại nước. pH < 7 đất chua C.. các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất.sử dụng được ngay... 50.(a)………. Cả A. hạn chế sự rửa trôi C. Giảm độ chua của đất. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. Chặt phá rằng 52. Giữ lại chất dinh dưỡng.

để sau một thời gian. A. Hoà với nước rưới cho cây. B. giàu đạm D. A. Cả A. Mới xuất hiện sâu. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. Cây trồng đã bị phá hoại B. B. cây con rác C. Sâu đục thân D. Biện pháp kỹ thuật. Nơi có nhiều saua bệnh hại. Đất chua 59. vì vậy cần bón …(b)…. C 61. B. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A.C. bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở.(c)…. D. trong cỏ D. B. Sâu cuốn lá. Trong bụi cây ven đường 60. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. Cả A. Trong đất. B. Biện pháp hoá học. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. A. C. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. Than bùn 58. bệnh. Nơi cư trú của sâu bệnh. Biện pháp sinh học 63. Chuồn chuồn 64. Ổ dịch là: A. Đất giàu mùn. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. Biện pháp cơ giới vật lý C. Phân giải chất hữu cơ D. Đất kiềm B. 57. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Chưa có sâu.(a)……sử dụng được ngay. Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. 62. Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. Đất khô cằn C. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. D. 9 . bệnh D. Trên hạt gióng. trong các bụi cây. B. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. phân được…. B. Châu chấu C..

Sản phẩm bị ẩm trở lại C. Là điều kiện sinh sản. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 . cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu.40% B. với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…. A. A. Mỗi loại phân chỉ … (b)…. Phân hoá học là loại phân . D. B. vào đất. Khối lượng sản phẩm tăng B. Nhiệt độ là : -200C..(d)…. Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ.. Các phản ứng sinh hóa tăng C. B. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)…. Sản phẩm nóng lên B.40% C. 3. 25% 66. Cả 3 trường hợp trên. độ ẩm từ 30% . hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. cần bón kết hợp với …. 20% C. 13% 4. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản. Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. A. vì vậy nên sử dụng để bón …(b)…. Vi sinh vật phát triển mạnh D.(a). Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản.. 2.65. Là nguồn thức ăn. Học kỳ II 1... Thành phần các chất biến đổi D.. 10% D. Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . Muốn bảo quản dài hạn. Là môi trường sống C. để tránh gây chua đất. Cả 3 trường hợp trên 5. B. Cả 3 trường hợp trên. A.

Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Trong quá trình bảo quản hạt giống. Doanh thu là: A. nếu cần sấy thì: A. Thu nhập của dân cư. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. Việc xác định doanh thu. Giá cả trên thị trường C. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. 10. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. D. Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C.9% D. Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D. nhu cầu tiêu dùng. Sản phẩm hàng hóa B. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C.D. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% .9% 8. Hạch toán kinh tế là : A. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định. Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. vốn. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D. Xác định tổng chi phí. giá cả trên thị trường 11. Đối với thóc.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. Nhiệt độ là : -50C. Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 . Nhiệt độ là : -200C. Kinh doanh sửa chữa D. A.40% B. Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. Trong qui trình bảo quản hạt giống. Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương.9% C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. kế hoạch mua hàng. nhân lực. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. kế hoạch lao động 18.D. Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy. cần : A. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . lạc. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C. kế hoạch sản xuất. D.40% 13. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% .9% 14. độ ẩm từ 30% . Nhiệt độ là : -100C. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% . Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. Nhu cầu thị trường. Bán cái thị trường sẵn B. Các bộ phận và cá nhân B. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C.40% D. Kinh doanh thương mại 16.40% C. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Dịch vụ sửa chữa 17. A. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D. Kế hoạch bán hàng. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. khả năng của doanh nghiệp. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D. Sản xuất nông nghiệp B. pháp luật. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B. độ ẩm từ 30% . Tài chính. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. Muốn bảo quản trung hạn. Kinh doanh dịch vụ C. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. độ ẩm từ 35% .

Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. 23. 13 . Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng.80%. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. Nhiệt độ từ . Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày. Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. C. độ ẩm từ 75% . độ ẩm từ 85% . Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D. độ ẩm từ 80% . 21. Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D.100C đến 50C. Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu. xác định kết quả kinh doanh phù hợp. 20.90% D. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. Nhiệt độ từ 00C đến 50C. C. Giá cả trên thị trường 19.B. C. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A.90% B. Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng.90%. Nhiệt độ từ 00C đến 50C .Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. Nhiệt độ từ . Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A. Thị trường của doanh nghiệp. B. độ ẩm từ 89% . Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.50C đến 00C. C. chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B. D. Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22. Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B.

Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. Phu thương bấy phú. B. D. B. Kế hoạch bán hàng. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. kế hoạch lao dodọng. 28. Cơ hội kinh doanh. D. địa điểm kinh doanh. Khả năng kinh doanh. 26. D. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. 25. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. 14 . tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C.B. Bán cái thị trường cần C. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A. Nhu cầu thị trường. pháp luật. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. kế hoạch mua hàng. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng. kế hoạch sản xuất. Bán cái thị trường cần. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. C. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. B. B. khả năng của doanh nghiệp 27. Việc xác định doanh thu. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B. nhu cầu làm giàu. C. chi phí và lợi nhuận kinh doanh. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. 24. Nhu cầu của thị trường. C. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

kali bón lót. tính chất của đất phèn? A. phải bón với lượng nhỏ. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm.C. 14. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. 15 . 9. 4. 7. 3. 10. 2. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. II. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. 8. 11. 13. 5. 6. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D. 12.

2 1. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số). Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg.15. 25. năng suất sữa 10kg/ngày. 20. Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. 23. 16. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau. 22. 21. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%. 17.9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 .

nhiệm vụ phát triển nông. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. tính chất. 43. 32. 31. 34. lâm. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 . 42. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm. vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua. kiềm của đất. Nêu nguyên nhân. 1. 30. 37. 2. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. 41. 33. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không. 35. 28.26. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 29. 39. 38. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. 36. ngư nghiệp ở nước ta. 40.

So sánh đặc điểm. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. 12. 18. 6. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Quy trình bvảo quản thóc. 11. 4. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. 19. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 13. thực phẩm 18 . ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. 5. 8. 9. 14. 17. quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10.3. ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. 16. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. 15. 7. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ.

Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 .20. 21. 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful