CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I. Câu hỏi trắc nghiệm A. 1.

Học kỳ I Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở đâu? A. Trong đất, trong các bụi cây, trong cỏ rác B. Trên hạt giống, cây con C. Trong bụi cây cỏ ven bờ ruộng D. Cả A, B, C 2. Ổ dịch là A. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển ruộng ra đồng ruộng B. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Cả A, B, C 3. Bón vôi cho đất A. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng catinon Na+ thuận lợi cho rửa mặn B. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa C. Tăng độ phì nhiêu của đất D. Giảm độ chua của đất 4. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: A. Làm tăng độ mùn cho đất B. Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụC. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua C. Cả A và B 5. Xác định các câu đúng (ghi Đ), sai (ghi S) trong các câu sau: A. Phân hoá học là loại phân có vai trò cải tạo đất B. Phân hoá học là loại phân dễ tan (trừ phân lân) C. Phân hữu cơ có vai trò cảii tạo đất nên cần bón lót với lượng nhiều D. Phân vi sinh vật là loại phân dễ tan, nên sử dụng để bón thúc Đ. Phân hữu cơ có tác dụng chậm tan nên không cần bón nhiều E. Bón nhiều phân khoá học đất dễ bị chua và dễ bị phá vỡ kết cấu viên

1

7. Biện pháp hóa học C. B và C 10. Keo là đất gì? A. 5 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào là biện pháp tiên tiến nhất? A. Phân hoá học có nhiều nguyên tố dinh dưỡng K. 2 B. Biện pháp cơ giới vật lí D. Sâu. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng? A. cây con nhiễm sâu bệnh C. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên? A. Phân vi sinh vật được trộn hợac tẩm vào rễ cây trước khi trồng. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước 12. phân hữu cơ phải được ủ kĩ I. Nguồn sâu bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng B. B và C 11. Tỉ lệ và thành phần chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ít và không ổn định. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet. Tất cả các tế bào có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt C. Trước khi bón. 4 D. tan trong nước C. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet. Biện pháp kĩ thuật C. H+ D. Biện pháp sinh học 8. 9. So sánh giống mới được chọn tạo hoặc nhập nội với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà 2 . Cả A. Al3+ C. không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù B. 3 Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm mấy giai đoạn? Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì? A. OHB. H. Thí nghiệm so sánh giống nhau mục đích: A. bệnh phát tán từ nơi khác đến D. A. 6. không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù D. Tính toàn năng của tế bào thực vật B. Sử dụng hạt giống.G. Al3+ và H+ B. Cả A. Tế bào thực vật có khả năng phân hóa thành tế bào chuyên biệt D. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet.

không có chất độc hại cho cây. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà C. chất dinh dưỡng không có chất hại cho cây. Chọn câu đúng A. Tất cả các nội dung trên 13. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua C. Bốn năm 15. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Năm thứ hai và năm thứ ba C. đảm bảo cho cây đạt năng suất cao. 14. A. Năm thứ nhất và năm thứ hai B. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Năm thứ ba và năm thứ tư D. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm D. chất dinh dưỡng. Đặc điểm cấu tạo của keo đất A. B. B. So sánh các chỉ tiêu sinh trưởng. Cả A. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất D. Năm thứ tư và năm thứ năm 16. Keo đất có khả năng trao đổi ion B. Duy trì. B. Năm năm Theo sơ đồ phục tráng. Là khả năng đất cung cấp nước. Thế nào là độ phì nhiêu của đất A. củng cố độ thuần khiết. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng: A. việc đánh giá dòng được tiến hành trong: 3 . Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp theo sơ đồ duy trì được tiến hành trong: A. C đều đúng 18. năng suất chất lượng nông sản C. Năm thứ hai và năm thứ ba C. Bốn vụ D. Tất cả các nội dung trên. phát triển. Bốn giai đoạn C.B. Chọn giống mới vượt trội gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia D. sức sống và tính trạng trội của giống B. Năm thứ tư và năm thứ năm 17. Nếu [H+] = [OH-] thì đất có phản ứng trung tính B.

tỉ lệ chất dinh dưỡng cao D.50% C. Phân hữu cơ có đặc điểm A. 19. có tỉ lệ sét là: Khi bón phân vi sinh vật vào đất sẽ xảy ra quá trình gì? A. Bón vôi cải tạo đất . Khó hòa tan. Đồng bằng sông Cửu Long B. chất dinh dưỡng. Biện pháp khắc phục hàng đầu đối với đất xói mòn là: A. D. phơi đất C. có nhiều chất dinh dưỡng C. Bón phân D. B. Là khả năng đất cung cấp đồng thời nước. 22. Bón bổ sung chất hữu cơ C. Vi sinh vật có trong phân sẽ chuyển hóa các chất khó tiêu trong đất thành những chất dễ tiêu. Dễ hòa tan. chất dinh dưỡng không có chất độc hại cho cây. Vi sinh vật có trong phân tiết enzim xúc tác cho các phản ứng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. có chứa nhiều chất dinh dưỡng B. 30% . bón nhiều phân đạm và kali B. Vùng đồng bằng ven biển C. Dễ hòa tan. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần: A. tỉ lệ chất dinh dưỡng thấp 23. D. Đồng bằng sông Hồng 24. Luân canh. xen canh gối vụ C. nơi có địa hình dốc D. Xói mòn đất thường xảy ra ở đâu? A. Xác vi sinh vật phân giải hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Khó hòa tan. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. 21. A. không có chất độc hại cho cây. Các biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất A. Trồng cây chịu mặn B.60% B. bừa. Trồng cây phủ xanh đất D.C. Bón phân và làm đất hợp lí 4 25. Vi sinh vật có trong phân sẽ tiết enzim phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất khoáng đơn giản cây dễ sử dụng.40%. Tháo nước rửa mặn D. C. Là khả năng đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước. Bón vôi 20. 50% . Trung du và miền núi. Tất cả các biện pháp trên B. Cày. 45% . đảm bảo cho cây đạt chất lượng cao.

Khả năng hấp thụ của đất là khả năng. Là khả năng cung cấp nước và dinh dưỡng đồng thời và không ngừng cho cây D. Đất có nhiều H2SO4 C... Phân hóa học là loại phân bón được sản xuất theo. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 32. Phân hóa học khó tan nên dùng để bón lót là chính 30. Đất bị ngập úng D. Tính chất nào sau đây là của đất xám bạc màu? A. D. Đất có nhiều muối huỳnh B... kali C. nhiều chất độc hại D. Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính A... Đất có thành phần cơ giới nặng. Phân hóa học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp B.. động vật 27. oxi do đó giữ lại các chất hòa tan trong nước. Tầng đất mặt mỏng. Phân vi sinh vật 28.. Giữ lại chất dinh dưỡng.. nghèo dinh dưỡng nghèo mùn và thường bị khô hạn. các phần từ nhỏ.. Là đất có nhiều dinh dưỡng C. làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi. Chọn câu trả lời đúng: A. Đất có nhiều xác sinh vật chứa lưu 31.. sét nhưng không làm biết chất... A. Giữ lại chất dinh dưỡng các phân tử nhỏ như limon.. 29. cứng. Hình thái phẫu diện đất không hoàn chỉnh B. nhiều muối tan C... thành phần cơ giới nhẹ. hạn chế sự rửa trôi.....26. tỉ lệ sét cao. Đạm... Giữ lại chất dinh dưỡng.. C.. Thế nào là độ phì nhiêu của đất? A.. Là đất có dinh dưỡng B. đảm bảo nước thoát nhanh chóng. A.. Phân hóa học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao C. Phân lân D. 5 .... Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật... Nguyên nhân hình thành đất phèn.. B. Phân chuồng B. Tầng đất mặt khô. nứt nẻ.. Phân hóa học dễ tan nên dùng bón lót là chính D. Giữ lại nước..

pH>7 đất chua D...... Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò A.. giàu đạm C......Trong quy trình sản số. Giữ lại chất dinh dưỡng đảm bảo nước thoát nhanh chóng... Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn.. pH < đất kiềm 37.. Sống cộng sinh với cây họ đậu và cố định đạm B. 33...của đất.. Giảm độ chua của đất 39......................... ôxi. xuất có sử dụng một Tất cả. Phân đạm b . 34.. giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn C. D. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm D.. pH<7 đất trung tính 38. đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.. pH< 7 đất chua C............. Đất chua B... Đất giàu mùn.... Bón vôi cho đất mặn có tác dụng A.... Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A.. Phân xanh 35.... Phân Azôgin D.... Chuyển hóa lân C........... do đó giữ lại được các chất hòa tan trong nước B.... Giữ lại chất dinh dưỡng các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất... Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa B... Phân giải chất hữu cơ 40........ bạc lá khi A.. Đất khô cằn D. Đất kiềm B...vùi vào đất để duy trì và nâng cao. nếu: A................ Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất.. chất lượng tốt được gọi là phân hữu cơ..... Phân lân C............ C.. Nguyên nhân gây xói mòn đất: 6 . Tăng độ phì nhiêu của đất D.... hạn chế sự rửa trôi. 36.. . Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. Giữ lại chất dinh dưỡng......... các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn chế sự rửa trôi.. Giữ lại nước..

Trong bụi cây cỏ ven đường 44. Cây trồng đã bị phá hoại C. Biện pháp hóa học C. Trên hạt giống. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A. Biện pháp sinh học B. B. Cả A. Nơi cư trú của sâu bệnh C. Sâu đục thân C.A. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả B. Chặt phá rừng 41. Ổ dịch là: A. Châu chấu D. C 45. Biện pháp kĩ thuật D. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo D. bệnh D. trong các bụi cây trong cỏ rác B. Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A. Chưa có sâu bệnh 47. Bộ photphorit 42. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ được sử dụng bằng cách: A. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? A. Vi sinh vật chuyển hóa lân C. Trong đất. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng B. cây con C. B. Địa hình dốc C. Biện pháp cơ giới vật lý 7 . Trộn với các loại phân khác B. Hòa với nước tưới cho cây 43. B. Than bùn D. Các nguyên tố khoáng và vi lượng B. Sâu cuốn lá 46. Bón trực tiếp vào đất C. Chuồn chuồn B. Mới xuất hiện. Mưa lớn D. C Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất A. Nơi có nhiều sâu bệnh hại D. Nên sử dụng thuốc hóa học khi: A. Cả A.

giải phóng Cation Na + thuận lợi cho rửa mặn.để tránh gây chua đất. phân được …..5 điểm) 48. Khả năng hấp thụ của đất là khả năng: A. Địa hình dốc D. Phân Azôgin D. Giữ lại chất dinh dưỡng. Chuyển hoá lân B.. D. Với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …… (c)…………. Mưa lớn C. (b) (c) trong các câu sau sao cho phù hợp: (2. cần bón kết hợp với ………(d)…………. Phân Nitra gin là loại phân vi sinh vật có vai trò.vì vậy nên sử dụng để bón……. Phân hóa học là loại phân…..(b)…………………. Sống cộng với cây họ đậu và cố định đạm 8 . pH < 7 đất chua C.(a)…………. Phân xanh. các phần tử nhỏ làm biến chất và hạn ché sự rửa trôi B. B. Phân đạm C.vào đất. B.(a)……. 51. vì vậy cần bón…………. C.(a)……….mỗi loại phân chỉ……… (b)…………. Chặt phá rằng 52. (c)……………mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. các phần tử nhỏ nhưng không làm biến chất.. Cả A. Giữ lại nước.Điền các từ vào các vị trí (a). oxi do đó giữ lại được . C 49. Thực hện phản ứng trao đổi với keo đất. Nguyên nhân gây xói mòn đất: A. 56. Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH. Phân lân 55.với lượng nhỏ. Giữ lại chất dinh dưỡng. pH>7 đất chua D.để sau một thời gian. Giữ lại chất dinh dưỡng. pH <7 đất trung tính B. 50. đảm bảo nước thoát nhanh chóng D. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất làm cho cation Na+ kết tủa. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: A. nếu A. 54. Loại phân nào có tác dụng nhanh khi bón cho cây trồng? A. Giảm độ chua của đất. hạn chế sự rửa trôi C. B. B. Tăng độ phì nhiêu của đất. Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ ….. Phân vi sinh vật là loại phân có chứa….(b)……cũng có thể bón……(c)………….sử dụng được ngay. 53.. A. pH < 7 đất kiềm.

Nên sử dụng thuốc hoá học khi: A. B. phân được…. B. Trong bụi cây ven đường 60. Mới xuất hiện sâu. B. Vi sinh vật chuyển hoá lân C. Sống hội sinh với cây lúa và cố định đạm. Sâu đục thân D. Trên hạt gióng. C 61. Các nguyên tố khoáng và vi lượng D. trong cỏ D. Biện pháp sinh học 63. 62. Biện pháp cơ giới vật lý C. Đất giàu mùn. Cả A. trong các bụi cây. Cây trồng đã bị phá hoại B. Châu chấu C.(c)…. để sau một thời gian. Trong đất. Sinh vật nào được gọi là thiên địch? Điền các từ vào các vị trí (a) (b) (c) (d) trong các câu sau sao cho phù hợp: Chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ …. D. A. Đất chua 59. B. Phân giải chất hữu cơ D. vì vậy cần bón …(b)…. Gieo trồng đúng thời vụ là một trong những biện pháp của: A.. Than bùn 58. giàu đạm D. B. Hoà với nước rưới cho cây. cây con rác C. Chưa có sâu. B. Biện pháp hoá học. bạc lá khi: Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng thường tiềm ẩn ở. 57. Nơi xuất phát của sâu bệnh để phát triển rọng ra đồng ruộng. A. Đất kiềm B. Biện pháp kỹ thuật. Nơi cư trú của sâu bệnh. Cả A. Ổ dịch là: A. B. Thành phần chính của phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất: A. Đất khô cằn C. C. C Cây lúa dễ mắc bệnh đạo ôn. 9 . bệnh. D. Các biện pháp phòng trừ khác không có hiệu quả C. bệnh D. Sâu cuốn lá. mới cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ.(a)……sử dụng được ngay. Nơi có nhiều saua bệnh hại.C. A. Chuồn chuồn 64.

Mỗi loại phân chỉ … (b)….(d)…. 10% D. Cả 3 trường hợp trên. Phân hoá học là loại phân ..40% C. A. A. Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sản phẩm nông lâm thủy sản như thế nào trong quá trình bảo quản. độ ẩm từ 30% . Nhiệt độ là : 00 C độ ẩm từ 35% . 25% 66.. D. B. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh 10 .. Cũng có thể bón …(c)… với lượng nhỏ. B. Khi đưa ngô và thóc vào bảo quản. Cả 3 trường hợp trên 5. Nhiệt độ là : -200C.40% B. A. để tránh gây chua đất. Là nguồn thức ăn. 2.. vào đất. Sản phẩm nóng lên B. B.. Vi sinh vật gây hại ảnh hưởng như thế nào dến nông lâm thuỷ sản trong quá trình bảo quản. Học kỳ II 1. Phân vi sinh vật là một loại phân có chưa s…(a)….(a). với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định và có thể bón …(c)…. vì vậy nên sử dụng để bón …(b)…. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Các phản ứng sinh hóa tăng C. Là môi trường sống C. Vi sinh vật phát triển mạnh D. Sản phẩm bị ẩm trở lại C. 20% C. Khối lượng sản phẩm tăng B. 13% 4. Là điều kiện sinh sản.65.. Cả 3 trường hợp trên. 3. Muốn bảo quản dài hạn. A. cần bón kết hợp với …. cần đảm bảo độ ẩm của sản phẩm là bao nhiêu. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến nông lâm thủy sản trong quá trình bảo quản. Thành phần các chất biến đổi D.

Xác định tổng chi phí.D. D. nếu cần sấy thì: A. Qui trình phục vụ khách hàng của doanh nghiệp D. Phần chênh lệch phi chí trong thời kì doanh thu nhất định. Hạch toán kinh tế là : A. Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào : A. Sản phẩm hàng hóa B. Bảo quản được từ 120 ngày đến 160 ngày D. Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp B. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 6. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày C. lợi nhuận kinh doanh trong một thời gian nhất C. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp 7. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% B. Doanh thu là: A. Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp C. chi phí và lợi nhuận kinh doanh B. Lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá trong một khoảng thời gian nhất định B. Bảo quản được từ 180 đến 220 ngày B. Thị trường của doanh nghiệp gồm : A. Giá cả trên thị trường C. Những khoản mà chủ doanh nghiệp nghiệp trải trang trong thời kì kinh doanh. Đối với thóc. giá cả trên thị trường 11. Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp C. Việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh D. Việc xác định doanh thu. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . vốn. Bảo quản được từ 100 ngày đến 150 ngày 9. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản lạnh ở thể: A. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 350C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% C.9% D. Trong quá trình bảo quản hạt giống.9% 8. 10. Thu nhập của dân cư. Qui trình phục vụ khách hàng và cơ hội kinh doanh 11 . nhu cầu tiêu dùng.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp D. Sấy ở nhiệt độ từ 400C đến 450C đến khi độ ẩm của hạt đạt 8% . pháp luật. độ ẩm từ 30% . Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu : A. Các bộ phận và cá nhân B. hạt giống được bảo quản ở điều kiện : A. Nhu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh 12. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp C. Sản xuất nông nghiệp B.40% D. kế hoạch lao động 18. lạc. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa C. kế hoạch mua hàng. Nhu cầu thị trường. tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 15. A. độ ẩm từ 35% . Kinh doanh thương mại 16. độ ẩm từ 30% . kế hoạch sản xuất. Bán cái thị trường sẵn B. Nhiệt độ là : -50C. Dịch vụ sửa chữa 17. Kế hoạch bán hàng.40% B. Nhu cầu tiêu dùng hàng tốt B. khả năng của doanh nghiệp. cần : A. Sấy ở nhiệt độ từ 300C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 8% .40% C. Sấy ở nhiệt độ từ 250C đến 300C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13% D. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Lĩnh vực kinh doanh của chị A là : A. A.9% C.40% 13.9% 14. Đối với một số loại hạt có dầu như đậu tương. Trong qui trình bảo quản hạt giống. Thể hiện tổ chức vào một cá nhân hay bộ phận D. Kinh doanh dịch vụ C. Nhiệt độ là : -200C. Lĩnh vực kinh doanh của anh T là : Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào : 12 .D. Kinh doanh sửa chữa D. Tài chính. D. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có các đặc trưng cơ bản sau : A. Nhiệt độ là : -100C. Chị A trồng rau sạch để bán phục vụ bà con trong thị trấn. Sấy ở nhiệt độ từ 350C đến 400C đến khi độ ẩm của hạt là 13% B. Muốn bảo quản trung hạn. Đại lí sửa chữa Anh T mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận C. Nhiệt độ là : 00C độ ẩm từ 35% . nhân lực.

độ ẩm từ 75% . Thị trường của doanh nghiệp. B.90% D.Giúp chủ doanh nghiệp xác định kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế.B. 21. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh C.50C đến 00C. Bảo quản được từ 80 đến 120 ngày D. Nhiệt độ từ .90% B. Giúp chủ doanh nghiệp xác định doanh thu. Nhiệt độ từ . Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Giúp chủ doanh nghiệp tính toán chi phí. độ ẩm từ 80% . Qui trình công nghệ chế biến chè xanh qui mô công nghiệp gồm : A. Làm héo --> diệt men lá --> vò chè --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. C. Làm héo --> diệt men lá --> phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng D. độ ẩm từ 89% . độ ẩm từ 85% . 13 . Giá cả trên thị trường 19. Nhiệt độ từ 00C đến 50C . Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày trong kho lạnh có : A. Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Làm héo --> vò chè --> diệt men lá --> làm khô --> phân loại --> đóng gói --> sử dụng. 20.80%. Làm héo --> Vò chè --> Diệt men lá --> Phân loại --> làm khô --> đóng gói --> sử dụng. Bảo quản trứng bằng phương pháp bảo quản bằng nước vôi có thể : A. cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp D. Nhiệt độ từ 00C đến 50C. C.100C đến 50C. C. D. 23. xác định kết quả kinh doanh phù hợp. Bảo quản được từ 20 đến 30 ngày 22. Điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là : A. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là : A. Bảo quản được từ 50 đến 80 ngày.90%. Bảo quản được từ 30 đến 50 ngày B. chi phí và lợi nhuận kinh doanh phù hợp B. C.

Bán cái thị trường cần C. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Xử lý cơ học -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh B. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm : A. D. kế hoạch lao dodọng. Kế hoạch bán hàng. Qui trình công nghệ chế biên gạo từ thóc gồm các bước cơ bản sau : A. Việc xác định biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. Làm sạch -> phơi khô -> Xay -> xát trắng -> Đánh bón -> B ảo quản -> Sử dụng. C. 14 . Làm sạch -> Xay -> Tách trắng -> Xát trắng -> Bảo quản -> Sử dụng D. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc : A. Nhu cầu thị trường. C. Thực hiệ văn bản thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Khả năng kinh doanh. Bán cái thị trường cần. khả năng của doanh nghiệp 27. kế hoạch mua hàng. kế hoạch sản xuất. Thu nhận sữa -> Thanh trùng -> Làm lạnh nhanh -> Lọc sữa -> Bảo quản. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. pháp luật. Qui trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : A. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là : A. tiền nhàn rỗi thử sách trên thị trường C. D. Nhu cầu của thị trường. chi phí và lợi nhuận kinh doanh. địa điểm kinh doanh. 25. B. C. 28.B. Làm sạch -> Xay -> Tách trấu -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. tình hình phát triển kinh tế xã hội. Hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận D. Phu thương bấy phú. 24. nhu cầu làm giàu. D. 26. Cơ hội kinh doanh. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. B. Làm sạch -> Xay -> Xát trắng -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. triển khai đúng lĩnh vực kinh doanh. B. biến kế hoạch của doanh nghiệp thành kết quả thực tế. B. Việc xác định doanh thu.

11. 15 . II. 3. 12. 2. 6. phải bón với lượng nhỏ. 5. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ? Hãy nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào? Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu nguyên nhân hình thành đất phèn? Đặc điểm. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu và đất xói mòn? Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu ý nghĩa của phương pháp này. Thu nhận sữa -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh D.C. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất? Phân hóa học và phân hữu cơ có gì giống và khác nhau? Trình bày sự hình thành. 9. 14. Câu hỏi tự luận Học kỳ I 1. 10. 8. nếu bón với lượng lớn thì sao? Trình bày biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? Tình hình sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật ở địa phương? Nêu tính chất của đất xói mòn mạch trơ sỏi đá? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất mặn? Nêu biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu? Trình bày ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật. 13. Nêu đặc điểm của phân hóa học? Vì sao khi dùng phân đạm. 7. kali bón lót. Thu nhận sữa -> Làm sạch -> Lọc sữa -> Làm lạnh nhanh. 4. tính chất của đất phèn? A.

2 1. 25. 16. Tính giá thành 1kg hỗn hợp? (giải thích phương pháp đại số).15. năng suất sữa 10kg/ngày. Hãy nêu cơ chế diệt trừ sâu của chế phẩm virut trừ sâu? Hãy so sánh thành phần và phương thức diệt trừ sâu của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu (Bt) và chế phẩm virut trừ sâu (NPV)? 19. Phân tích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật? So sánh đặc điểm của phân hóa học và phân hữu cơ? Ủ phân hữu cơ trước khi sử dụng có tác dụng gì? Em hãy phân tích những việc làm nào của người nông dân dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và phát triển? Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục? 18. 21. 20. Tỉ lệ bắp cải ủ xanh và cỏ voi ta là 1/4 thức ăn như bảng sau. Tỉ lệ Prôtêin trong thức ăn là 10%. 22.9 38 Giá (đồng/kg) 100 400 5800 16 . 17. Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông lâm thủy sản? Tóm tắt quy trình bảo quản thịt theo phương pháp ướp muối? Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho bò sữa có thể trọng 300kg. 23. Phân hữu cơ bón cho cây như thế nào là hợp lí? Hãy giải thích vì sao cần làm như vậy? Hãy giải thích vì sao nước pha đường thì trong còn nước pha đất lại đục? So sánh tính chất của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Em hãy nêu các biện pháp nông học trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh và tác dụng của từng biện pháp đó? Nêu sự khác nhau trong quy trình sản xuất chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu? Hãy giải thích vì sao sâu bệnh có hiện tượng kháng thuốc? 24. STT 1 2 3 Thức ăn Bắp cải ủ xanh Cỏ voi ta Hỗn hợp đậm đặc Prôtêin 2.

38. lâm. 40. tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Vì sao khi dùng phân đạm và kali bón lót phải bón với lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo? Phản ứng của dung dịch đất là gì ? Phản ứng chua. 39. 32. 42. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà? Để khảo nghiệm giống cây trồng cần phải tiến hành các bước như thế nào? 27. 35. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Nêu phương hướng. kiềm của đất. Nêu nguyên nhân. nhiệm vụ phát triển nông. 36. 33. 34. 28. ngư nghiệp ở nước ta. tính chất. 43. 37. 31.26. 2. 1. 41. 30. phân hữu cơ? Biện pháp cải tạo đất xám bạc màu? Tiêu chuẩn và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá? Nêu khái niệm và đặc điểm. vì sao? Đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật? Biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. Keo đất là gì? Nêu cấu tạo của keo đất? Vẽ sơ đồ minh họa? Hiện tượng hấp phụ và trao đổi ion với môi trường ngoài diễn ra ở lớp nào của keo đất? Tại sao? Việc sản xuất phân bón vi sinh vật dựa trên nguyên lí nào? hãy trình bày đặc điểm và cách sử dụng loại phân vi sinh vật cố định đạm? Trình bày ý nghĩa và quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Trình bày khái niệm. biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? Bón thúc có được không. 29. cấu tạo keo đất và khả năng hấp phụ của đất? Nêu nguyên nhân. nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh? Học kỳ II 17 .

ngô và khoai lang tươi? Đặc điểm. quy mô công nghiệp và chế biến thủ công của người nông dân địa phương khác nhau như thế nào 10. Em hãy phân tích phương pháp bảo quản hạt và củ để làm giống ? Trình bày nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Nêu quy trình bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh? Phương pháp bảo quản này có ưu điểm gì? Tại sao không nên cho rau. 6. So sánh đặc điểm. 13. 15. 18.3. 9. 14. 17. 19. 12. 4. 16. Quy trình bvảo quản thóc. 7. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ? Lấy ví dụ cụ thể ? Nêu mục đích. 11. quả vào ngăn đá tủ lạnh? Hãy nêu khái niệm công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi Hãy so sánh đặc điểm của 2 loại vacxin (vô hoạt và nhược độc) và cho biết cần chú ý những điểm gì khi bảo quản và sử dụng vacxin Hãy nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ ? Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp nhỏ? Hồ sơ nội dung đơn đăng ký kinh doanh? Nếu không có điều kiện bảo quản sản phẩm lâm thuỷ sản thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra. em phải làm thế nào Em hãy cho biết kĩ thuật làm khô chè trong quy trình chế biến chè xanh. thực phẩm 18 . 8. ý nghĩa của bảo quản và chế biến lương thực. 5. tính chất của phân hoá học và phân hữu cơ. Em hãy lấy 3 ví dụ cụ thể Em hãy giải thích các cụm từ « nguồn lực của doanh nghiệp » lợi thế tự nhiên của doanh nghiệ « khả năng tổ chức quản lý của doanh nghiệp » Để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em lĩnh vực nào thuận lợi nhất ? Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ? Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh ? 19 . 21. 22.20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful